Középiskola > Műelemzések > Franz Kafka - A Törvény kapujában c. művének elemzése

A szöveg sok kérdést felvet, amelyekre a szövegből közvetlenül nem kapunk választ:

1. Hol játszódik a történet?
2. Miért van szüksége a törvény kapujának őrre, ha mindig, mindenki előtt nyitva áll?
3. Lehet, hogy a törvény kapuja mégsem mindig, vagy nem mindenki előtt áll nyitva?
4. Miért nem engedi be az őr a vidéki embert?
5. Miért van szükség a kapun belül is őrökre, és hányan lehetnek összesen?
6. Az őr halhatatlan lenne?
7. Miért nem megy be a vidéki ember?
8. A törvény valóban a kapu mögött van?

Válaszok

(1.) A történet nem a valóságban játszódik, hiszen a törvény egy fogalom, egy elvont dolog, amit nem lehet egy kapu mögé rejteni. Ha mindenképpen valóságossá akarnánk tenni, akkor a törvény kapuja lehetne például egy bíróság bejárata vagy valami ilyesmi. Ez csak egy szimbólum, minthogy semmiről nem esik szó, ami a kapu környezetére utalna.

(2-3.) A törvény kapuja egyértelműen nem áll nyitva azok előtt, akik a törvényen kívül helyezik magukat, tehát bűnt követnek el. Viszont a törvényt azoknak is meg kell ismerniük, akik bűnösök - különösen a saját érdekükben -, tehát itt ellentmondásba ütközünk.

(4.) Semmilyen jel nem utal arra, hogy a vidéki ember valaha is elkövetett volna bármilyen bűnt, tehát ez nem lehet az indok. Az őr nem egy meghatározott személy, hanem megint csak szimbólum. Mindazt szimbolizálja, amellyel a törvény önmagát védi: személyek, és más-más törvények. Mi-vel az őr nem ember, ezért nem várható el tőle, hogy beengedje az embert, ő csak parancsot teljesít, mint egy gép.

(5.) A törvény többszörösen is védi önmagát, egyre jobban és egyre biztosabban, tehát nem lehet tudni, hogy pontosan hány őr és hány kapu választja el emberünket a törvénytől.

(6.) Mivel az őr csak egy szimbólum, nem pedig ember, ezért igen, halhatatlan. Halálával a törvény is „meghalna”.

(7-8.) A vidéki ember bemehetett volna a kapun, ha akar, de az őr látszólag megfélemlítette. Valójában az ember nem félt, hanem csak egyszerűen nem volt engedélye a belépésre. Ebből is látszik, hogy a törvény a kapun kívül is jelen volt, a vidéki ember betartotta a törvényt, tehát lényegében a kapu az őrrel együtt mintha nem is létezett volna, jelentősége megszűnt.