Középiskola > Kötelező olvasmányok > Friderich Schiller - Ármány és szerelemFontosabb szereplők:

- Von Walter – az első miniszter egy német fejedelem udvarában
- Ferdinánd – a fia, őrnagy
- Von Kalb – udvarnagy
- Lady Milford – a fejedelem kegyencnője
- Wurm – a miniszter magántitkára
- Miller – muzsikus, városi színész
- Millerné
- Lujza – leányuk
- Sophie – lady komornája
- A fejedelem komornyikja
- Mellékalakok

A mű öt felvonásból áll. Az első felvonásból megtudjuk, hogy Miller muzsikus megalázottnak érzi magát, amiért Ferdinánd, a kancellár fia, az ő lányába szerelmes. Nem képes elhinni, hogy az előkelő úrfi tisztességes szándékkal közeledik a lányához. Megjelenik náluk Wurm, aki szintén szemet vetett Lujzára. Azonban Wurm sem nyeri el Miller tetszését, visszataszító alaknak tartja őt, aki semmiképpen sem lehet méltó Lujzához.

Közben Lujza kétségbeesetten bizonygatja, hogy egy egyszerű polgárleány nem lehet Ferdinánd hitvese. A miniszter palotájában Wurm igyekszik Ferdinánd ellen fordítani saját apját. Mivel magának akarja Lujzát, különös hévvel bizonygatja a miniszternek, hogy fia hozzá méltatlan kapcsolatot alakított ki a zenetanár lányával. A miniszter csupán léhaságnak fogja fel a történteket, s még büszke is rá, hogy fia ilyen szép lánnyal flörtöl. Megnyugtatja Wurmot, hogy ne aggódjon, mert fiának Lady Milfordot kell feleségül vennie, hiszen ehhez a házassághoz komoly érdek fűződik.

Ferdinánd feldúlt lesz, mikor megtudja, hogy apja milyen sorsot szánt neki. A gondolattól is borzong, hogy összekösse életét egy „törvényesen elismert szajhával”. A miniszter azonban közli fiával, hogy szándékát már mindenütt ismerik, és Ferdinándnak nincs joga meghazudtolni őt.

A második felvonásban láthatjuk, ahogyan Lady Milford először érez szerelmet egy férfi iránt. Megjelenik a komornyik a ladynél, s átadja a herceg ajándékát. Értékes gyémántokat küldött ajándékba egykori kegyencnőjének a menyegzőre. A lady azonban megtudja, hogy ezért mi volt a fizetség. Hétezer embernek kellett katonaként Amerikába menni, s köztük volt az öreg komornyik két fia is. Hallotta, hogy nemrég egy határ menti faluban tűzvész pusztított, s négyszáz család járt szerencsétlenül. Megparancsolja tehát a komornyiknak, hogy az ékszereket váltassa át pénzre, s ossza szét a rászorulók között.

Ferdinánd a Ladyhez megy. Szó-szót követ, s a Lady elmeséli Ferdinándnak, hogy miként jutott ilyen sorsra. Ferdinánd közli a Ladyvel, hogy ő bizony Lujzát, a polgárleányt szereti. A Lady emlékezteti az ifjút, hogy apja, a miniszter már döntött, s ezen nem lehet változtatni, hiszen házasságukról beszél már az egész hercegség.

A tervezett házasság híre eljut a muzsikus házába is. A miniszter fogdmegje Millerék kapuja alatt ólálkodik. Miller rémületében arra készül, hogy lányával együtt külföldre szökik. Ferdinánd beront Millerékhez, s elmondja a korábban történteket, majd megesküszik, hogy örökké hű marad Lujzához. Közben a miniszter szolgái kíséretében lép be a muzsikus otthonába; sértegeti, börtönnel fenyegeti a Miller családot. Lujza ájultan zuhan Ferdinánd karjába.

Ferdinánd csak egyetlen módon mentheti meg kedvesét: ha megzsarolja apját azzal, hogy elárulja hatalomra kerülésének módját.

A harmadik felvonásban láthatjuk, amint a miniszter úgy véli, hogy engednie kell fiának, mivel ezt a játszmát elvesztette. Wurm azonban nem hagyja ennyiben a dolgokat, s ördögi tervet eszel ki.

Lujzával egy harmadik személyhez iratnak egy levelet, amelyben Ferdinánd érzelmeit gúnyolja ki a lány, hogy apját mentse, s ne fenyegessék tovább – megesketik a titoktartásra is. Ferdinánd eltökélt, s csak akkor hajlandó lemondani a lányról, ha csalódik benne.

A negyedik felvonás tanúskodik arról, hogy Ferdinánd megkapja a levelet, de képtelen elhinni, hogy a lány minden korábbi szava hazugság volt. Ferdinánd kétségbeesve kéri apja bocsánatát, mivel már végképp összekuszálódott benne minden.

Lady Milford felkéri komornájának Lujzát, aki a felkérést nem fogadja el. A Lady csak azért könyörög, hogy mondjon le Ferdinándról. Lujza közli vele, hogy nem tudja megakadályozni az eltervezett házasságot, de figyelmezteti, hogy ha hozzámegy az őrnagyhoz, akkor „mátkacsókjuk közé tolakszik egy öngyilkos lány szelleme”.

Lady Milford egyedül marad. Levelet ír a hercegnek, amiben szemére veti, hogy nem állta szavát, hiszen szerelmének az volt feltétele, hogy a herceg boldoggá tegye népét. Egyetlen megoldást lát: ha elhagyja a hercegség területét. A levelet eredeti nevén, Joanna Norfolkként írja alá. Összehívja a cselédséget, s búcsút vesz tőlük, miután vagyonát szétosztotta köztük. Az udvarnaggyal megüzeni a hercegnek, hogy napszámosnőnek áll, hogy megszabaduljon az őt terhelő gyalázattól.

Az utolsó, ötödik felvonásban Miller megtudja, hogy lánya öngyilkosságra készül. Próbálja megakadályozni, de Lujza hajthatatlan. Levelet ír Ferdinándnak, amiben mindent bevall, majd a levelet széttépi. Hirtelen megjelenik Ferdinánd, aki arra kéri Millert, hogy menjen a miniszterhez, s mentse ki őt az esti vacsora alól. Közben a lánytól citromos vizet kér, mert lázasnak érzi magát. Amíg a lány az apját kikíséri, Ferdinánd megmérgezi a vizet. Mikor Lujza egyedül marad Ferdinánddal, a fiú iszik a citromos vízből, és a lányt is ugyanerre kéri. Lujza bevall mindent szerelmének, s mivel ő is ivott a vízből, meghal. Ferdinánd bosszút akar állni, s kirántja kardját.

A miniszter ront be a szobába szolgáival és Wurmmal. Miután kiderül az igazság, Ferdinánd apja mindent Wurmra akar kenni, aki nem hagyja annyiban, hanem közhírré teszi, hogy mindketten bűnösök.

Ferdinánd Lujza lábaihoz veti magát, hogy mellette haljon meg, és utolsó mozdulatával még kezet nyújt apjának. A miniszter, miután látja, hogy fia megbocsátott neki, hagyja, hogy elvezessék.