Középiskola > Kötelező olvasmányok > Jules Verne - Kétévi vakáció1.fejezet 1860. március 9-e van. A nyílt tengeren egy Sloughi nevű hajó hánykolódik rettenetes vihar-ban. A kormánykereket 4 fiú, Gordon, Briant, Doniphan és Moko, a hajósinas fogja. Egyszer csak egy hullám csap végig a fedélzeten és Mokot a ladikokkal és sok fontos dologgal elsöpri. A hajósinast végül Briant menti meg. Később Moko egy ködhasadékon keresztül keleti irányban földet lát meg.

2.fejezet A fiúk a partot távcsővel szemlélik, de semmi életre utaló nyomot nem találnak. Közben Baxter észreveszi, hogy az egyik ladik mégis megmaradt. Apálykor mindenki a fedélzetre hordja a legfonto-sabb dolgait. Reggeli után Briant egy kötéllel szeretne kiúszni a partra, hogy azt odakösse egy szirtsorhoz, hogy ki lehessen vontatni a hajót. Kísérlete sajnos kudarcba fullad. Majd nem sokkal dél után egy akkora hullám jön, hogy a Sloughit a partra veti, egy fövényzátonyra.

3.fejezet Ebben a fejezetben részletesen megismerkedünk a szereplőkkel, és a történet előzményeivel. Az író előbb bemutatja a gyerekek kollégiumát, a Chairman intézetet, valamint a gyerekeket is jellemzi. Megtudjuk, hogy 13 gyereknek lehetősége nyílt arra, hogy a szünidőt a tengeren egy hajón töltse. Míg a gyerekek elhelyezkedtek a hajón a legénység Moko kivételével a kocsmába ment. Ezalatt tört ki a vihar és szabadult el a hajó. Pár nappal a hajó eltűnése után a szülők expedíciót indítottak a gyerekek felkutatására, de csak a hajóról letört darabokat találták meg, és így végleg elveszettnek hitték őket.

4.fejezet Ebben a részben Briant és Gordon felfedező útra megy. Egy magas sziklafalat találnak, de barlangot nem látnak rajta, ezért a Sloughit, mint ideiglenes lakhelyt használják. Másnap leltárba veszik a megmaradt dolgokat, élelmiszereket, italokat, szerszámokat, fegyvereket, ruhákat. Délután pedig elmennek halászni.

5.fejezet Briant és Moko a matrózruhákat átalakítja meleg ruhákká a kicsinyek számára, mert hűvösebb idő jön. Március 16-án Briant felmászik az öböltől északra fekvő hegyfokra és onnan terepszemlét tart. A hegyfokról hajókat vesz észre, de azok továbbállnak. Találkozik fókákkal is. Nyugat felé észreveszi a tengervonalát, és ebből megbizonyosodik arról, hogy szigeten vannak.

6.fejezet Briant közli a nagyokkal felfedezését. Nem hisznek neki, ezért terepszemlére akarnak menni, de a zivataros idő miatt elhalasztják. A kicsinyek minden nap halászni mennek, Coaster még teknősbékát is fog. Az idő javulásával Doniphan vezetésével elmennek az expedícióra.

7.fejezet Brianték a patakon egy gátat találnak. Az éjszakát az ajupákban töltik, mely az indiánok lakhelye volt. Másnap elérnek a Briant által felfedezett tengerparthoz. A kutya, Phann fölfedezi, hogy amit tengernek hittek, az egy édesvizű tó.

8.fejezet Briant egy kőből épített töltést, valamint egy hajóroncsot, egy ásót, és egy bükkfa karcolást talál : B. F. 1807. felirattal. Egy barlangot is felfedeznek, ahol sok hasznos eszközt találnak. A barlang előtt megtalálják a barlanglakó csontvázát.

9.fejezet Megállapodnak, hogy a barlangban fognak lakni. Leltárt készítenek a tárgyakról. Rájönnek arra is, hogy a barlang lakóját Baudoin Ferencnek hívták. Az ő emlékére a barlangot Francia-barlangnak nevezik el. Egy térképet is találnak, mely szerint szigeten vannak. A csontvázat eltemetik, és visszamennek a Sloughihoz.

10.fejezet Gordonnak beszámolnak az elmúlt napokban tett felfedezésekről. A hajójukat teljesen szétszedik és a használható alkatrészeket tutajon elszállítják a Francia-barlanghoz.

11.fejezet Behordják az ágyakat, az asztalt, a tűzhelyt és a többi a hajóról elhozott holmit. Csapdákat állítanak állatok elejtésére. Sok növényt begyűjtenek. Struccmadarat fognak, melyet Service idomítani akar. Elkezdik az oktatást a hajón talált könyvekből.

12.fejezet Elkezdik a barlang kibővítését. Phann eltűnik, de a barlangbővítés után egy nagy üregben megtalálják. Az új barlangrészt is berendezik, a régi barlangból raktár lesz. Még két fülkét vájnak. A sziget különböző helyeinek nevet adnak. Gordont megválasztják főnöknek.

13.fejezet Felállítanak egy munkaprogramot. Naptárat, és naplót vezetnek. Leesik az első hó, hógolyóznak. Egészségügyi, vízellátási, élelmezési, és tüzelési gondok merülnek fel.

14.fejezet Mikor jobbra fordul az idő, többször is kirándulnak. Expedíciót indítanak a Családi-tó megkerülésére.

15.fejezet Gordon fölfedezi a trulkabokrot, és az algarobbét, melyekből szeszesitalt lehet készíteni. Felfedezik a winterákat is, mely a fahéjhoz hasonlít, és a parnettiát, a teafát. Kecskékhez hasonló állatokat is találnak. Este egy csorda vadállat támadja meg őket, de sikerül puskalövésekkel elűzni őket. Másnap egy guanakot fognak el.

16.fejezet Ólat építenek a számára. Gordon cukortartalmú juharfákat talál a Verem-erdőben. Expedíciót indítanak a Sloughi-öbölbe. Sok fókát lőnek, amelyeknek a zsírját tüzelésre használják.

17.fejezet Expedíciót indítanak a Családi-tó keleti oldalára. Briant csalódik, keleten is tenger terül el.

18.fejezet Expedíciót indítanak a Déli-mocsár felkutatására. Fecskékre kötöznek üzenetet hogy hírt adjanak magukról, a Chairman-szigetről. Az első év elteltével Briantot választják a telepítvényesek főnökének.

19.fejezet Brianték korcsolyázni mennek a befagyott Családi-tóra. Doniphan és Cross eltűnik. Jakab megy utánuk. Doniphánék visszajönnek, de Jakab nélkül. Később Jakab két medve társaságában érkezik meg, melyektől Doniphan szabadítja meg.

20.fejezet Doniphan, Wilcox, Cross, és Webb szakítani akar a többiekkel és a Családi-tó keleti részére akarnak költözni, ahol Briant nyolc hónappal ezelőtt expedíción volt.

21.fejezet Doniphan itt talál egy szállásra alkalmas üreget, a Medve-barlangot, a folyó torkolatánál, és elhatározza, hogy ide költöznek. Mielőtt visszatérnek a holmijukért a Francia-barlangba, szemügyre veszik a sziget északkeleti részét is. Útközben egy hajóroncsra, és emberekre akadnak, de óvatosságból nem mennek oda hozzájuk. Másnapra az emberek eltűnnek.

22.fejezet Brianték egy sárkányt eresztenek fel, hogy majd könnyebben lehessen visszatalálni a barlanghoz. Phann nyugtalankodik, követik, és egy ájult nőt találnak, Katát. Mikor jobban érzi magát elmeséli a hajója, a Savern és a maga történetét. Ebből megtudjuk, hogy a Katával együtt hajótörést szenvedettek gonosztevők és őket látták Doniphanék. Briant és Moko elindul, hogy értesítse Doniphanéket. Éppen jókor érkeznek, hogy megmentsék Doniphan életét akit egy jaguár támadott meg. Utána együtt visszamennek a Francia-barlangba.

23.fejezet Kata fölfedezi a barlang közelében lévő tehénfát, melynek nedve tej ízű. Briant őrült ötletet talál ki, a sárkány vigyen föl egy embert, hogy onnan megnézzék, a gonosztevő, Waltson a szigeten van-e még.

24.fejezet A sárkányt elkezdik megnagyobbítani, hogy elbírja a csónak, és egy gyerek súlyát. Jakab közben bevallja, hogy egy évvel ezelőtt ő oldotta el a Sloughi kötelét. Ennek köszönhetik, hogy most itt vannak. Mikor elkészül Briant száll föl a levegőbe a sárkánnyal. Briant fentről tüzet lát égni, de messzebb, nem a szigeten. Később Waltsonék tüzét is észreveszi, de nem messzebb, mint hat angol mérföldnyiről. A sárkány kötele elszakad, Briant a vízbe ugrik, kiúszik, majd közli társaival észrevételét.

25.fejezet Coaster megbetegszik, és ágyban kell maradnia. A fecskék visszatérnek, de nem hoztak választ. Doniphan Mokoval a Családi-tó mellett egy meglőtt guanakot talál. Mikor a Zéland-folyó túloldalára kirándulnak a telepítvényesek, Briant rálép egy pipára. Ezután Waltsonéktól való félelmükben a barlangot megerősítik. Phann szimatol, és a csarnokba beront a Savern vitorlamestere, Evans.

26.fejezet Evans elmeséli a Savern partra vetődését, a Medve-barlang felfedezését, Waltson terveit, és a saját szökését. Majd a hazatérésük terveiről beszélnek.

27.fejezet Tovább vitatják a visszatérés lehetőségeit egy földabrosz fölött. Evans végignézi a Francia-barlang védelmét, és ahol tudja megszilárdítja. Evans arra az eshetőségre is felkészül, ha Waltsonék cselhez folyamodnának, és barátságosnak mutatkoznának. Így is lett, Rock és Forbers hajótörötteknek adták ki magukat, és szállást kértek, majd éjjel ki akarták nyitni az ajtót Waltsonnak, de Evans megállította őket ebben. Rock ugyan elmenekült, de Forberst lekötözték.

28.fejezet Forberst faggatják Waltson terveiről. Evans, Briant, Gordon, Doniphan, Cross, Service, Webb, Wilcox, és Garnett az Auckland-dombok tövében haladnak felfedező útra. Egyszer csak két lövés hallatszik, az egyik Briantot súrolja, a másik pedig eltalálja Doniphant, aki még elsüti puskáját, és megöli Pikét, az egyik gonosztevőt. Egy harmadik golyó Servicét találja el. Briant eltűnik, később Copepal kűzködve találják meg. Doniphan közéjük veti magát és Cope őt szúrja le. Visszamennek a Francia-barlanghoz, amelyet Waltson, Brandt, és Cook közben megtámadott. Waltson túszul ejti Jakabot, Brandt pedig Costart és a ladik felé vonszolják, ahol Cook áll. A kutya ráugrik Brandtre, aki elengedi a túszt. Ekkor Forbers rohan ki, és ráugrik Waltsonra, hason döfik. Eközben Waltsont Jakab a revolverével szíven lövi. A ladikot Moko az ágyúval szétlövi.

29.fejezet Forest másnap meghal, és Baudoin Ferenc mellé temetik. Rockot egy verembe találják halottan, Copeot meg egy bokorban elvérezve. Evans, Briant, és Baxter a Családi-tavon keresztül a Medve-szikla kikötőbe mennek, és elhozzák onnan Waltsonék ladikját, és kitatarozzák. Doniphan állapota egyre javul. Mikor kész a hajó, mindent bepakolnak, majd elindulnak.

30.fejezet Útközben egy gőzössel találkoznak. A Grafton nevű hajó elviszi őket Új-Zélandba. A gyerekek hazamennek, és persze nagy az öröm, mert már mindenki, azt hitte, hogy a Sloughi elsüllyedt és a gyerekek is vele vesztek. A Baxter által vezetett napló megjelenik nyomtatásban, az újság pedig tele van a gyerekek szenzációjával.

Egy kollégium tanulói valószínűleg sosem fognak ilyen körülmény közé keveredni, hogy egy lakatlan szigeten éljenek két éven keresztül. Mire a gyerekek hazaértek két évvel idősebbek lettek, megedződtek, és persze sokat tanultak. Többet, mint az iskolában, mert az ő oktatójuk a természet volt...