Művészet | Művészettörténet » A görög műveltség

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:151

Feltöltve:2010. január 27.

Méret:37 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

A görög műveltség Az ókori Görögország az európai műveltség bölcsője. Műveltsége klasszikus (örök értékű) A Görög alkotások ma is példaképül szolgálnak, és nagy hatással vannak a különböző művészetekre. A görög kultúra Periklész korában virágzott (ie V század) A Görög vallás A sokistenhit a jellemző, kialakulnak a mítoszok, és a mitológia. Az isteneknek nagy szerepük van a görög életben és az irodalomban. (Homéroszi eposzok) Az istenek emberek módján élnek és cselekszenek. Legfontosabb istenek ZEUSZ főisten - az OLIMPUSZ hegyén lakik POSZEIDON - a tengerek istene HÁDÉSZ - az alvilág istene HÉRA - a házasság istennője HÉLIOSZ - a napisten PALLASZ ATHÉNÉ - a művészetek, tudományok istene APOLLÓN - a férfias szépség megtestesítője APHRODITÉ - a szerelem istennője ÁRÉSZ - a háború istene DÉMETER - a földművelés istennője HÉPHAISZTOSZ - a kovácsok istene DIONÜSZOSZ - a bor és a mámor istene

ARTEMISZ - a vadászok istene A vallási intézmények a jóshelyek. Leghíresebb jóshely DELPHOI (Delfi) 2. A Görög filozófia A filozófia világnézet, mely a társadalom és természet alapvető kérdéseit vizsgálja. Két alapvető világnézet alakult ki: - Idealista (az isten, a szellem elsődlegességét hirdeti) - Materialista (az anyagi javakat tartja elsődlegesnek) Jelentős görög filozófusok: a., Idealisták: - PLATON (ideákat állított fel, jóság, szépség, igazság) - SZOKRATÉSZ (gondolkodó) - ARISZTOTELÉSZ b., Materialisták:- HÉRAKLEITOSZ ( az ellentétek harcát hirdette) - DÉMOKLITOSZ (az atomelmélet feltalálója) - EPIKUROSZ ( a mozgás fontosságát hirdette, minden mozog az élővilágban) A görög filozófia a későbbi filozófiákra is nagy hatással volt. 3. Tudományok A szaktudományok már az ókori Görögországban kialakultak. A matematika és a mértan képviselői:- EUKLIDÉSZ (matematika és mértan) - ARKIMÉDESZ (fizika) -

PITAGORASZ (matematika) - THÁLÉSZ (mértan) Orvostudomány: -HIPPOKRATESZ (az orvostudományok atyja, a betegségek természetes okokra vezethetők vissza). TÖRTÉNETTUDOMÁNY: - HÉRODOTOSZ (a görög-perzsa háborúkat írta meg) - THUKÜDIPÉSZ (a peloponeszoszi háborúkat írta meg) 4. A görög dráma A görög dráma az irodalom vezető műfaja lett. Kiváló drámaírók: - AISZKHÜLOSZ (leláncolt Prométheusz) - SZOPHOKLÉSZ (Antigoné, Oidipusz király, Elektra) - EURIPIDÉSZ (Medeia) - ARISZTOPHANÉSZ (komédiaíró, Művei: Béke, Felhők) 5. Képzőművészetek Az ókori Görögországban jelentős alkotások születtek. a., építészet – jellemző volt az ION, és a DÓR oszloprend Leghíresebb alkotás : az Athéni Akropolisz (fellegvár). Sok szabadtéri színház épült, és sporttelep. Leghíresebb a ma is működő színház az : Epidaurusz (Égei-tenger partján) A sporttelepeken rendezték az olimpiai játékokat. b., szobrászat A szobrászat az

emberiség kincsét képezi. A görögök először formálták meg az emberi testet Leghíresebb szobrászok:- PHEIDÁSZ (Zeusz szobor, Pallasz Athéné, Milói vénusz) - LAOKÓN (szoborcsoport) - MÜRON (a diszkoszvető) - POLÜKLEITOSZ (a lándzsavivő) c., festészet Eredeti alkotás kevés maradt fenn. Mitológiai és vadászjeleneteket festettek Legjelentősebb a vázlatfestészet (piros-fekete szín)