Történelem | Középiskola » A német nácizmus ideológiája

Adatlap

Év, oldalszám:2010, 3 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:254
Feltöltve:2010. március 13
Méret:57 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A német nácizmus ideológiája 1. A nácizmus kialakulásának előzményei: a) Hitler börtönbe kerülése:  Hitler az I. vh után a kormány megfigyelőjeként dolgozik Bajorországban  Létrejön az NSDAP – Nemzeti Szocialista Német Munkáspárt 1-2 év múlva a párt vezetője lesz (kis pártocska)  1923: sörpuccs - erőszakos hatalomátvételt kísérelt meg az NSDÁP a sörözőben fogságul ejtik a bajor tartományi elnököt (5-6 áldozat)  Hitler börtönbe kerül b) Mein Kampf:  Hitler a börtönben kifejti nézeteit  náci ideológia  fő műve: Mein Kampf – Harcom (8-9 hónap alatt írta meg) 2. A nácizmus, mint eszmerendszer: a) fajelmélet:  kidolgozója: A. Rosenberg  lényege:  az emberiség több fajból áll  a fajok között értékbeli különbségek vannak b) szociáldarvizmus:  kidolgozója: A. Rosenberg  darwinizmus: evolúcióelmélet, a természetes kiválasztódás elmélete  mindig az erősebb marad

életben, a gyengék elpusztulnak, így tökéletesednek a fajok  szociáldarwinizmus lényege:  vannak népfajok, akik egymással vívnak küzdelmet az életért  genetikailag értékesebb népek: német, germán, árják – indoeurópaiak, szlávok (világ összeesküvést sejt)  genetikailag értéktelenebb népek: zsidók (kiirtandó, parazita nép)  antiszemitizmus (zsidóellenesség) Rendkívül bonyolult jelenség, mely mint fogalom több különféle szellemi áramlatot – hitet, filozófiát, gondolkodás- és cselekvésmódot, attitűdöt és ezeknek alapjait – foglalja össze. Az antiszemitizmus követőjét antiszemitának nevezzük. Története: Ókor: A zsidók elleni ellenségeskedés már az ókorban elkezdődött. Ennek oka: a zsidók magukat „választott népnek” tartva mindig elkülönültek környezetüktől+ a rómaiak és a görögök lenézték az izraelitákat egyistenhitük és vallási elkülönülésük miatt. Középkor: Biblia-

Ószövetség (Isten kiválasztott népe+Jézus is izraelita volt) - Újszövetség (az „ortodox” zsidók, vallási vezetőik irányítása mellett, üldözték és megölték a keresztényeket –Jézust, a Messiást is) Újkor: (a francia forradalomtól az első világháborúig) A 19.szd második felétől az antiszemitizmus faji (biológiai-genetikai) jelleget öltött: A periférikus társadalmakban kialakult hatása elsősorban ezen társadalmaknak a polgárosodásban történt megkésettségének a jele. A két világháború között A 20.szd első felében berendezkedő totális diktatúrák (úgy a náci, mint a sztálini) politikájuk elemévé tették, ami felerősítette a társadalom meglévő antiszemita hajlandóságát. A két világháború között a vesztes Központi Hatalmak területén erősödött fel. Az antiszemitizmus a több millió zsidó életét követelő holokausztban csúcsosodott ki a II.vh idején c) élettér-elmélet:  kidolgozója:

Lebensraum  lényege:  terjeszkedni kell - hódító politika: területekre van szükség  K- Európa felé (oroszok) : No. Orosz pusztákra költözik, oroszok szolgálnák őket d) egyéb jellemzői (=fasiszta jellemek):  demokráciaellenesség  vezérelvben gondolkodnak, diktatúrában  erőkultusz  szélsőségesen rendpárti: rendet akarnak, rendet képviselik, amit fegyverrel lehet megszerezni  antiliberálisok  kollektivista eszme: az egyént alá kell rendelni a közösségnek  nemzetben gondolkodnak Hitler kiszabadulása után visszhangtalan marad a párt. 3) Hitler és a náci párt hatalomra jutása: a) A hatalomra jutás okai:  Hitler demokráciával kerül hatalomra, megszavazták őt és a pártját (megdöbbentő, hogy miért szimpatizálnak Hitlerrel  kultúrált nép)  I. vh után létrejön új állam – Weimari Németország  Weimar-ban fogalmazták meg az alkotmányt (világ egyik legdemokratikusabb alkotmánya

 felhatalmazási törvény: ha a birodalmi gyűlés 2/3-a megszavazza a törvényeket, a kancellár (kormányfő, miniszterelnök) köteles elfogadni  No. Sokat szenved az I vh után (Versailles-i béke, Frao megcsonkítja)  20-as, 30-as években megnyugszanak a kedélyek, stabilizálódott az állapot  náci párt (szélső jobboldali) 1-2%-os megszavazottságot ér el  nem törődnek velük  1929: nagy gazdasági világválság  megugrik a párt népszerűsége  No. Lakosságának 50%-a munkanélküli  szélsőjobboldai: náci párt szélsőbaloldali: kommunista párt  meredeken felfelé ível a népszerűségük, szélsőséges pártok  a gazdasági változások hatnak a politikai életre  emberek újat akarnak, változtatni, bízva a jobb állapotokban  erősen mást akarnak  németek eleve megalázottak + szociális nyomor a válság hatására ~Hitler: a németek uralkodásra termettek, legéleterősebb nép Hitler buzdít

(Versailles-i békét soha nem lehet elfelejteni) 1. Tőrdöfés elmélet: a forradalmak hátba döfték No.-t  háborúban nem veszítettek volna 2. Szociális demagógia: jóléti ígéreteket tett a népnek munkásokat kívánja felemelni (munkáspárt elvégre)  Hitler szenvedélyes szónok hallgatóit lázba tudta hozni b) A hatalomra jutás:  1932: NSDAP megnyeri a választást 42%-kal (bődületes nagy eredmény) ~ meg lehetett volna akadályozni Hitler hatalomra lépését, ha a többi párt koalíciót alkot c) Hitler szervezkedései, intézkedései:  Hitler felhatalmazást szeretne (bir. gyűlés 2/3-ának meg kellett volna szavaznia)  1933. február: leég a birodalmi gyűlés (Reichstag) épülete  Hitler megsemmisítette a kommunista képviselők mandátumát  maradék Reichstag-ban megvan a 2/3-os többség megszavazzák Hitlernek a felhatalmazást  Hitler betiltja a többi pártot  No. egypártrendszerű lesz (has: Oroszo) No.

kilép a Népszövetségből ~ jelzés, hogy Hitler háborúra készül  megváltozik a gazdaság  tervgazdaság (államosítások nincsenek, magántulajdonok megmaradnak) de! van tervhivatal, aki megszavazza, hogy mibe mennyit fektethetnek be  fegyverkezni kezd  infrastrukturális beruházások  Németország kilábal a válságból jelentősen emelkedik az életszínvonal