Nyelvtanulás | Angol » Szituációk angolul és magyarul II.

Alapadatok

Év, oldalszám:1999, 35 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1701

Feltöltve:2010. március 19.

Méret:376 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Csabinho 2010. március 21.
  5 - 5

Tartalmi kivonat

Flat, house Lakás, ház "There is nothing like home" "Nincs az otthonhoz hasonló" As she handed me my five oclock treat of the unmistakable fragrance that could bring my old bones into life, she whispered: "Are you awake?" She knows Ive been silent for years now, not that I resent communicating. It just failed me like every other thing in my life did, except for her and for this place. This is where I was born, and where my son and his son were born, too. It had survived a devastating war, a tremendous storm and a bitter dispute between my son and me before I was sentenced to silence! Her eyes watch my trembling hands cautiously and her tiny body is alert and fully prepared to rescue the last piece of her wedding present. "You know its not the cup Im worried about", she says apologetically. I wish I could find a way to tell her how much I appreciate all what shes been doing for me. Shes been doing more than just a partner all through the

years. "Remember when we rebuilt it? It was mid autumn then." I remember it as if it was yesterday! We had to work from dawn till dusk. There was a leak in the roof and winter was coming. The storm had destroyed most of it and left us with broken windows. She said she wasnt leaving me to do it alone. She has never let me down in her life! Even when our beloved son claimed ownership of it, and had me sent to an old peoples home, she stood out against his attempts to turn this place into a holiday resort. He never understood what a home means Ive told him on several occasions that I want to be buried here, but I wont be surprised if he denies me that final wish. There is something between this land and me. Ive seen each and every tree in its fields climb high up to the sky. Ive witnessed countless events here, some of which are impossible to forget. These walls are part of my life, and with or without my sons permission, I want them to tell my story long after I pass away. They

have kept us together for decades, so why cant they remain for many others to come? Ive chosen this place as my home for ages now, Ive looked after it and honoured it. This might be coming to an end any minute now, but how could anybody call it unattended when my soul has been keeping it company?! Az ő keze által minden nap öt órakor átnyújtott kedvesség, amelynek jellegzetes illata éltet nap mint nap, újra és újra, szólt hozzám suttogva: "Ébren vagy?" Ő nagyon jól tudja, hogy évek óta nem tudok beszélni, de nem azért, mert távol tartom magam a kommunikációtól. Csak úgy mint az életben egyéb más, ez a képességem is cserbenhagyott, kivéve ő és ez a hely. Itt születtem én, a fiam és annak a fia is. Ennek a háznak a falai átéltek egy borzalmas háborút, óriási vihart és nagy veszekedést köztem és a fiam között, mielőtt néma lettem. Az ő figyelme mindig követi remegő kezemet, törékeny termetével utána kap az egyetlen

esküvői emléktárgyunknak, ha véletlenül elejteném. "Nagyon jól tudod, hogy nem a pohár érdekel"- mondja felém bocsánatkérően. Bár megtalálnám a módját, amellyel tudomására hoznám, hogy mennyire becsülöm mindazért, amit értem tesz. Többet jelent számomra, mint egy partner "Emlékszel, amikor felújítottuk a házat? Ez ősz közepén volt." Számomra úgy tűnik, mintha tegnap lett volna! Napkeltétől napnyugtáig kellett dolgoznunk. A tető beázott és nyakunkon volt már a tél. A vihar tönkretette, betörte az ablakokat. Ő, akkor sem hagyott magamra a munkában Az életben sem hagyott cserben soha! Amikor a mi kedves fiúnk a házat magáénak akarta tudni és engem az öregek otthonába küldött, ő volt, aki szembeszállt vele és nem engedte üdülőnek átalakítani. Ő sose értette, mit jelent, valakinek az otthona. Számtalan alkalommal mondtam, szeretném, ha itt temetnének el, de nem csodálkoznék rajta, ha az utolsó

kívánságomat se teljesítené. Van valami közöttem és e föld között Én láttam felnőni a kert fáit. Számtalan esetet átéltem, némelyiküket nem lehet elfelejteni. A fiam engedélyével, vagy anélkül, de szeretném, hogyha a házfalak halálom után rólam mesélnének. Évtizedeken át összetartottak minket, akkor miért nem lehet, hogy tovább éljenek? Én ezt a helyet választottam, mint otthont hosszú éveken át, vigyáztam rá és megbecsültem. Az lehet, hogy most véget ért, de hogy lehetne azt mondani, hogy örökre elhagytam, amikor a lelkem őrzi?! Hungary Magyarország Why Hungary? Miért éppen Magyarország? It might not be the time of year when you plan your holiday but assuming it is, have you considered Hungary? Why? Why not? If youve never been to Europe, then its about time you came, and there is no better place to start your trip from than Hungary. If youve already been to Europe you might still enjoy a second visit. This time youd be

introduced to a one thousand one hundred-year-old culture. How often do you get such offers? There is no room here to list names and numbers, Im afraid these need lots of books. However, a tour around Hungary is far from boring. Even the hard to please will be left speechless by the scenery. Though not as big as some neighbouring countries, still of great importance. Geographically, Hungary is situated right in the heart of Europe. Its location had made its inhabitants warriors, and destined them to fight one battle after another. Only when truces were declared was there a time for building and settlement. When aggressors threatened, heroism was called for. From a historical point of view its the fruit of migrant tribes who chose to live it the hard way, the Magyar. They had their share of sorrow and suffering under the rulership of several invaders but they still managed to hold on to their own particular way of life. They have also survived many brutal regimes, as well as the losses

and devastations of two world wars, but despite all this they have clung to their identity. There arent many places now in the world where youre greeted as a guest deserves, and treated like one of the family. Thats a major reason why youll enjoy your stay in Hungary. A country that has hosted kings and princes knows how to treat you royally! Talán nem éppen most van itt az ideje, hogy megtervezd a szabadságodat, de ha mégis, fontolóra vetted már Magyarországot? Miért? Miért ne? Ha még sohasem voltál Európában, akkor már itt az ideje, hogy gyere és nincs jobb hely Magyarországnál, ahol elkezdheted. Ha pedig már voltál Európában, még mindig élvezheted a második látogatást. Ezúttal megismerhetsz egy ezeregyszáz éves kultúrát. Milyen gyakran szoktál ilyen ajánlatot kapni? Most itt nincs hely arra, hogy neveket és számokat soroljunk, hiszen ehhez sok könyvre lenne szükség. Mindenesetre egy magyarországi kőrút egyáltalán nem unalmas. Még akit

nehéz meggyőzni, az is a látványtól elnémulva távozna. Nem olyan nagy, mint néhány szomszédos ország, de a jelentősége még így is óriási. Földrajzi szemszögből nézve, Magyarország Európa szívében fekszik. Ez az elhelyezkedés lakóira harcos szerepet osztott és a sors úgy rendelte, hogy egyik csatát vívják a másik után. Csak miután fegyverszünetet kötöttek, jött el az építkezés és a letelepedés időszaka. Mikor támadók fenyegették őket, a hősiesség korszaka következett. Történelmi szempontból nézve, a nehéz életmódot választó, vándorló törzsek leszármazottja, a magyar. Kivették részüket a bánatból és a szenvedésből, a különböző betolakodók uralma alatt, de ez csak erősítette bennük az eltökéltséget, hogy kitartsanak a saját életmódjuk mellett. Túlélték számos párt uralmát, a két világháborút, veszteségeket, de ennek ellenére nem vesztették el egyéniségüket. Nincs sok olyan hely a

világon, ahol a vendégnek kijáró módon üdvözölnének, s mint családtagot fogadnának. Ez a fő oka, amiért élvezni fogod magyarországi látogatásodat. Egy olyan ország, amely királyokat és hercegeket is megvendégelt valaha, biztosan tudja, hogyan nyújtson neked királyi ellátást! Hungary Magyarország Monika is writing a letter to her pen friend, Dorothy, in Africa. Mónika levelet ír levelezőtársának, Dorothy-nak, Afrikába. 14 Park Square P.OBox 1351 Budapest Park tér 14. Postafiók 1351 Budapest May 12, 1995. 1995. május 12 Dear Dorothy, I was very pleased to get a letter from you last week. I couldnt write immediately because I was sitting my final exams. I havent finished them yet, but I really miss writing to you. How are you, Dori? I hope youve recovered from your bout of flue. While I was talking to my parents about you the other day, mother suggested I invite you to spend a few weeks with us next summer holiday. You know weve been good pen

friends for a year or so now, but we havent met yet. Id really like you to see this lovely country of ours. You told me youve never been to Europe. I think Hungary would make a wonderful start to your first-time visit. Youd love it! I have already started making some arrangements. There are plenty of places to see whether you go south, north, east or west from Turkish Baths to Stalactite Caves, with tens of museums and hundreds of monuments in-between. And if you still have time for real summer fun, we could spend a few days at Lake Balaton. Youd be able to practise a variety of sports there, besides just swimming. If you think thats all I have to offer you, then think again! Each summer all corners of the country have their own celebrations. You are free to choose between the Floral Festival in Debrecen, the Szeged Open-Air Theatre Festival, the Nyírbátor Music Days, the Fruit Carnival in Nyíregyháza and lots more. One thing for sure, you wouldnt get bored I hope I have succeeded

in giving you an idea of what to look forward to in Hungary. Please come You wont regret it, I promise! Yours, Kedves Dorothy, Nagyon örültem, hogy kaptam egy levelet tőled a múlt héten. Nem tudtam rögtön írni, mert érettségiztem Még nem fejeztem be, de nagyon hiányzik a levélírás. Hogy vagy, Dóri? Remélem, már felépültél a megfázásból. Amikor beszéltem a szüleimnek rólad, másnap anya azt javasolta, hívjalak meg, hogy pár hetet velünk tölts a következő nyári szünetben. Tudod, hogy egy éve jó levelezőpartnerek vagyunk, de még nem találkoztunk. Nagyon szeretnélek látni a mi szép vidékünkön. Mondtad nekem, hogy nem voltál még soha Európában. Szerintem Magyarország egy csodálatos indítása lenne az első látogatásodnak. Imádnád! Már elkezdtem az előkészületeket. Sok látnivaló van, akár délre, északra, keletre vagy nyugatra mész, a török fürdőtől kezdve a cseppkőbarlangig, múzeumok tucatjai és emlékművek százai

közül válogathatsz. És, ha még mindig van időt egy igazi nyári mókára, eltölthetünk pár napot a Balatonon. Változatos sportok gyakorlására van lehetőséged, az úszáson kívül. Ha azt hiszed, hogy ez minden, amivel szolgálhatok, akkor gondold meg még egyszer. Nyaranta az ország minden szegletének meg vannak a saját ünnepei. Szabadon választhatsz a debreceni Tavaszi Fesztivál, a szegedi Szabadtéri Játékok, a nyírbátori Zenei Napok, a nyíregyházi Gyümölcs Karnevál és sok más között. Egy biztos, nem unhatod el magad. Remélem sikerült ötletet adnom, hogy mit várhatsz Magyarországtól. Kérlek, gyere Nem fogsz csalódni, ígérem! A te, Moni. Mónid. What are you doing? Mit csinálsz? - Miss Walter? - Yes, Mr. Johnson - Are you typing now? - Yes, sir. - Miss Walter? - Igen, Mr. Johnson - Ön most gépel? - Igen, uram. - George! Are you studying, son? - No, I am not. - What are you doing? - I am waiting for you to tell me. - George!

Tanulsz, fiam? - Nem. - Mit csinálsz? - Arra várok, hogy mondd nekem. - What is Mary doing? - She is reading. - Where are John and Paul going? - They are going to the supermarket. - What is mother cooking? - She is cooking dinner. - Why is the dog sleeping? - It is not sleeping. It is resting - And what are you doing? - I am answering your questions! - Mit csinál Mary? - Olvas. - Hova megy John és Paul? - Az áruházba mennek. - Mit főz anya? - A vacsorát főzi. - Miért alszik a kutya? - Nem alszik. Pihen - És te mit csinálsz? - A kérdéseidre válaszolok! - Is that Mr. Robins there? - Yes, that is him. - Isnt he working now? - Well, he usually works on Saturday morning, but he isnt today. He is painting his garage - Mr. Robins ott van? - Igen. - Most nem dolgozik? - Nos, ő általában szombat reggel dolgozik, de ma nem. Festi a garázsát. - Where are the children? - They are playing in the garden. - Who is having a bath? - Nadia is. - When are your friends coming? -

They arent coming today. Why are you asking so many questions? - I am practising my English. - Hol vannak a gyerekek? - A kertben játszanak. - Ki fürdik? - Nadia. - Mikor jönnek a barátaid? - Ma nem jönnek. Miért teszel fel ilyen sok kérdést? - Is Paul from France? - No, he is not. Why? - He speaks French very well. Are you English? - No, I am not. I am Australian - Paul Franciaországból jött? - Nem. Miért? - Nagyon jól beszél franciául. Ön angol? - Nem. Ausztrál vagyok - Do Gerald and Beata speak English? - No, they dont. They speak German - Gerald és Beáta beszél angolul? - Nem. Németül beszélnek - Gyakorlom az angolt. Work, office Munka, iroda Pamela Walter works for an insurance company. She is secretary to the general director. She has to type letters, arrange his appointments and make a lot of phone calls. Sometimes he asks her to buy a present for his wife or book a table in a good restaurant. David Park is the head of the department for public

relations. His job is to advertise for the company He also has to interview people applying for jobs in the firm. Mark Power works as a receptionist. He has to remain at the main entrance of the companys building. Mr Paul Lang, the general director, has discovered that some important documents are missing. He doesnt want to call the police. He thinks he can find these documents by himself. Pamela Walter egy biztosító cégnek dolgozik. A vezérigazgató titkárnője. Leveleket kell gépelnie, találkozókat megbeszélnie és sokat kell telefonálnia. A vezérigazgató néha megkéri, hogy ajándékot vegyen a feleségének, vagy asztalt foglaljon egy remek étteremben. David Park a Marketing osztály vezetője. Az Ő munkája a cég hirdetésének elintézése. Embereket kell meginterjúvolnia, akik munkára jelentkeznek a cégnél. Mark Power portás. A cég épületének főkapujánál kell tartózkodnia. Mr Paul Lang, vezérigazgató észlelte, hogy néhány fontos irat hiányzik.

Nem akarja a rendőrséget kihívni. Úgy gondolja, hogy egyedül is megtalálja ezeket a dokumentumokat. L: Miss Walter, could you please find Park for me? And come with him, please. W: Mr. Park is in the middle of a meeting, sir Is it urgent? L: Its very urgent, Miss Walter. Tell him to come at once W: Right a way, sir. L: Miss Walter, megkeresné nekem Parkot? És kérem, jöjjön be vele. W: Mr. Park egy találkozó kellős közepén van Sürgős? L: Nagyon sürgős, Miss Walter. Szóljon neki, hogy azonnal jöjjön. W: Rögtön, uram. A few minutes later. Néhány perccel később . P: What seems to be the trouble? L: A whole pile of papers have disappeared from my office. W: How did that happen? Nobody could have got them out of here without me seeing him. L: Exactly. P: Lets not panic. When was the last time you saw these papers, Mr. Lang? L: Last Friday. I stayed late that evening working I locked them in the safe and left around eight. On Monday, I didnt have time to

check, and now I cant find them. P: What about you, Pam? W: I left the office early on Friday, and I opened the office for the cleaning lady on Monday morning. P: Was everything in order? Did you notice anything? W: Nothing. P: On Monday, did you see anybody go into Mr. Langs office? W: Well, after the cleaning lady had finished, I left some letters for him to sign. I then went back to my office and waited for him to come in. I didnt see anybody coming in or going out of the office until Mr. Lang arrived P: Mi a probléma? L: Egy egész köteg papír eltűnt az irodámból. L: I remember arriving shortly after nine. I stayed for few minutes only and then left for the bank. I didnt come back that day. P: I think we should ask Power if he remembers anything. Anyway, have you searched the office? L: Ill have another look. You go and talk to Power, and let me know what you found out. W: Hogy történhetett ez? Senki nem vihette ki innen anélkül, hogy ne láttam volna. L: Pontosan. P:

Ne essünk pánikba. Mikor látta a papírokat utoljára, Mr Lang? L: Múlt pénteken. Sokáig dolgoztam az nap este Bezártam őket a széfbe és nyolc körül mentem el. Hétfőn nem volt időm ellenőrizni és most nem találom őket. P: Mit csinált ön, Pam? W: Korán elhagytam az irodát pénteken és hétfőn reggel nyitottam ki a takarítónőnek. P: Minden rendben volt? Észrevett valami furcsát? W: Semmit. P: Hétfőn, látott-e valakit bemenni Mr. Lang irodájába? W: Miután a takarítónő végzett, hagytam neki néhány levelet, hogy írja alá, ha visszajön. Ezután visszamentem a helyemre és vártam. Nem láttam se bemenni, se kijönni senkit, amíg Mr. Lang meg nem érkezett. L: Emlékszem, röviddel kilenc után jöttem. Pár percig maradtam, utána a bankba mentem. Nem jöttem vissza az nap. P: Azt hiszem meg kellene kérdeznünk Powert, hogy emlékszik-e valamire. Egyébként körülnézett az irodában? L: Megnézem még egyszer. Menjen, beszéljen Powerrel és

mondja el mit derített ki. Work, study Munka, tanulás How much do you know about other peoples work? Read and think! Mennyit tudsz más emberek munkájáról? Olvasd el és gondolkozz! - John serves the public. He wears a uniform but doesnt work in an office. Every day he visits a new area and meets different people. He delivers important messages and carries other peoples secrets without even knowing. He works five hours a day, five days a week. Its not a very exciting job unless a dog starts chasing him. - John az embereket szolgálja. Egyenruhát hord, de nem irodában dolgozik. Minden nap meglátogat egy új területet és különféle emberekkel találkozik. Fontos üzeneteket közvetít és más emberek titkait viszi anélkül, hogy ő tudná. Napi öt órát és hetente öt napot dolgozik Ez nem nagyon izgalmas munka, ha csak meg nem kergeti egy kutya. - Liza a világ egyik legszebb fiatal hölgye. Drága ruhákat hord, amelyeket híres emberek terveztek. Nagy

városokba utazik. Sokat dolgozik egy nap Nem kell sokat beszélnie, de jól kell kinéznie és sokat kell mosolyognia. - Liza is one of the most beautiful young ladies in the world. She wears expensive clothes designed by famous men. She travels to big cities She works several hours a day. She doesnt have to talk a lot, but she has to look beautiful and keep smiling. - Alfred wears a uniform and carries a gun. He has to keep an open eye all the time. He cant eat or smoke while hes working, and he cant leave his place unless another colleague is there. Its a very tiring job - Hi Dora. - Hi Ben. - Whats wrong? You look very upset. - I am. I failed the entrance exam for the College of Trade and Catering. - Oh! Im sorry about that. - Yeah, me too. - What are you going to do next? - I dont know. I really wanted to pass it and I dont think Ill be good at anything else. - Come on, you know thats not true. Dont be so pessimistic. There are plenty of other colleges - Yes, but Im interested in

tourism and restaurant and hotel management. - I see. Well Can you try again next semester? - I could, but they keep a record of all the people who have failed. - So you have to give a good impression or come better qualified. Dont they require the intermediate state examination in English? - Yes, thats right. - How about sitting for the advanced level exam in English? It will make a big difference if you pass that. - Yes, it will. This means extra five points added to the original score. - See what I mean? You can get there. - Its certainly worth a try. - Thats the spirit! Good luck! - Thanks Ben. - Alfred egyenruhát hord és fegyvert visel. Mindig nyitva kell tartania a szemét. Nem ehet, vagy dohányozhat, amíg dolgozik és nem hagyhatja el a helyét, ha csak nincs ott egy másik kollégája. Ez egy nagyon fárasztó munka - Szia Dora. - Szia Ben. - Mi a baj? Nagyon fel vagy dúlva. - Igen. Megbuktam a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola felvételijén. - Oh! Nagyon

sajnálom. - Igen, én is. - Mit fogsz csinálni most? - Nem tudom. Nagyon akartam ezt és nem hiszem, hogy jó lennék valami másban is. - Ugyan már, tudod, hogy ez nem igaz. Ne legyél olyan pesszimista. Van még más főiskola is - Igen, de én az idegenvezetés, szálloda és étterem vezetés iránt érdeklődöm. - Értem. Nos Nem tudnád megpróbálni újra a következő szemeszterben? - Megtudnám, de nekik be van jegyezve a bukásom. - Akkor jó benyomást kell tenned rájuk, vagy még jobb eredményt kell elérned. Követelmény az angol állami középfokú nyelvvizsga? - Igen az. - Mi lenne, ha letennéd a felsőfokú nyelvvizsgát? Nagy különbség lenne, ha meg lenne. - Igen, az lenne. Ez öt plusz pontot jelentene az eredeti pontszámhoz. - Érted amit mondok? Meg tudod tenni. - Biztos megérne egy próbálkozást. - Ez a beszéd! Sok szerencsét! - Köszönöm Ben. Job interview Munkamegbeszélés Its eight oclock in the morning. Bob Ford is in the waitingroom

of a large firm An attractive secretary calls his name and shows him into an elegantly furnished office. A middle-aged man in a dark suit and bright red tie is sitting behind his desk talking on the phone. He waves to Bob who comes closer and takes the seat opposite him. Reggel nyolc óra van. Bob Ford egy nagy cég várószobájában van. Egy csinos titkárnő szólítja és bevezeti egy elegánsan bútorozott szobába. Egy középkorú férfi sötét öltönybe és piros nyakkendőbe öltözve ül íróasztala mögött és telefonál. Int Bobnak, aki közelebb jön és helyet foglal vele szemben. - Its Mr. Ford, isnt it? - Yes, sir. - Punctual, I like that in a man. Lets see if you have any other qualities I like. Jackie, my secretary, has shown me your documents. Your CV is quite interesting, and your letters of recommendation come from influential people, I happen to know some of them. Why did you leave your last place of employment, Mr. Ford? - I wasnt sacked, sir. I resigned It

was kind of personal, but it had nothing to do with my efficiency as a marketing manager. - That I dont doubt, Mr. Ford How long have you worked in this field? - It would have been twelve years next month. - Qualifications? - I have a degree in economics, I spent some time in market research and systems analysis, as well. For the past year or so, I served as a business consultant for my last employer. I sent all my certificates with my application form, sir. - Mr. Ford, ugye? - Igen, uram. - Pontos, ezt szeretem. Nézzük csak van-e még olyan tulajdonsága, amit szeretek magában Jackie, a titkárnőm már mutatta a dokumentumait. Az életrajza elég érdekes és az ajánlólevelei befolyásos emberektől származnak, néhányat valószínűleg ismerek közülük. Miért hagyta ott az utolsó munkahelyét, Mr. Ford? - Nem bocsátottak el, uram. Felmondtam Személyi okokból, de nem volt köze a marketing menedzseri teljesítményemhez. - Ebben nem kételkedem, Mr. Ford Mióta

dolgozik ezen a területen? - Következő hónapban lesz tizenkét éve. - Képzettségei? - Diplomám van közgazdaságtudományból, töltöttem némi időt a piackutatásban és foglalkoztam rendszerelemzéssel is. A múlt évben üzleti tanácsadóként dolgoztam a régi munkaadómnál. Minden bizonyítványomat elküldtem, a jelentkezési lapommal, uram. - Figyelemre méltó ajánlások, Mr. Ford Azt kell mondanom, hogy tudnék alkalmazni olyasvalakit, mint maga De nem vagyok biztos benne, hogy ismeri az itteni munkafeltételeket. Az alkalmazottaimtól szörnyen sokat kérek: gyors gondolkodást, végtelen felajánlásokat és mindenek fölött lojalitást a céghez. Az üzleti életben mozgunk és ez pénzt jelent, itt tehát nemigen van helye a habozásnak vagy a bizonytalanságnak. Emellett talán szabadelvűnek fog tartani. Aki kiemelkedő tetteket mutat fel azt megjutalmazom; aki hibázik annak nincs hitele. Gondolja, hogy meg tud ezeknek felelni, Mr. Ford? - Azt hiszem

alaposan fel vagyok készülve rá, uram. - A magabiztosság egy másik dolog, amit becsülök egy emberben. - Mikor tudnék kezdeni? - Amilyen hamar csak tud. Jackie majd az új részlegéhez vezeti és bemutatja a csapatnak. A bizottsági üléseket keddenként tartjuk, számítok rá, hogy ezentúl Ön is részt vesz. - Ott leszek, uram. - An impressive record, Mr. Ford I must say I could use somebody like you at our firm. But Im not sure youre familiar with working conditions here. I ask my employees for an awful lot: quick thinking, endless dedication and, above all, loyalty to the company. Were in business and this means money, so there is hardly a room for hesitation or uncertainty. Youll also find me generous. Those of my staff who perform outstandingly are rewarded; those who make mistakes are given no bonuses. Do you think you can work under these conditions, Mr. Ford? - I think Ive been thoroughly prepared for it, sir. - Self-confidence, another thing I appreciate in a man.

- When can I start? - As soon as you can. Jackie will take you to your new department and introduce you to your team. Board meetings are held on Tuesdays, I expect you to attend from now on. - Ill be there, sir. Holiday Nyaralás It was a wonderful holiday. Ez egy csodálatos nyaralás volt. - Hi Sali! - Hello David. I phoned last week but you werent in - Thats right. I left for London - Really? And how was it? - It was great. I saw all the wonderful places I had read about. - How did you travel? - By plane. - Did you go on a business trip or was it for fun? - Well, I had some work to do first, but I had some time to see the city, too. Anyway, why did you phone last week? - Hello Sali! - Hello David! Hívtalak múlt héten, de nem voltál otthon. - Persze. Elutaztam Londonba - Valóban? És milyen volt? - Óriási. Láttam minden csodálatos helyet, amiről olvastam - I wanted to ask you about a good travel agent. - Are you going somewhere? - Yes. I wanted to travel to Italy

But now that youve mentioned London, I would really like to see it. - All right. I know one I have the telephone number Here you are. Why dont you call them and see what they have? - Thank you, David. - Youre welcome. Bye Two years ago we travelled to Greece by plane. We went to the airport early that day. We had three suitcases with us, and my mother had a handbag. First, we checked-in with the tickets, the luggage and our passports. Then, the board told us me had to go to gate ten. My parents bought a few things from the duty-free shop. My mother bought some perfume, and my father bought some cigarettes. Later, everybody started to board. The plane took off as scheduled. It moved slowly on the runway before it took off. The crew was kind and efficient, and the airhostesses were very helpful. During the trip we had a warm meal and some refreshments. My father slept after eating, and my mother read a magazine she had bought at the airport. I took some pictures, but I couldnt sleep.

When the trip came to an end and we reached Athens, the pilot announced that we were about to land. We fastened our seat belts. After landing, the plane stopped and we got out. We had our passport checked, and collected our belongings. We then went through customs. It didnt take long. Before leaving the airport, my father changed some money. We took a taxi to the hotel. We stayed there for the night only. Next day, we went on a tour around Athens, ate something and set off for to the Greek Islands. It was a wonderful holiday. - Mivel utaztál? - Repülővel. - Üzleti úton voltál vagy csak mulatságból? - Nos, elsősorban volt egy kis elintéznivalóm, de volt némi időm megnézni a várost is. Egyébként, miért hívtál múlt héten? - Egy jó utazási ügynök után szerettem volna érdeklődni. - Utazol valahová? - Igen. Olaszországba akarok menni De most, hogy megemlítetted Londont, igazán szeretném megnézni. - Rendben. Ismerek egyet Megvan a telefonszámuk Tessék

Miért nem hívod fel őket és nézed meg az ajánlataikat? - Köszönöm, David. - Szívesen. Hello Két évvel ezelőtt Görögországba repültünk. Korán kimentünk a repülőtérre aznap. Három bőröndünk volt, és az anyámnak volt egy kézitáskája. Először, jelentkeztünk a jegyekkel, a csomagokkal és az útleveleinkkel. Utána, a tábla azt mutatta, hogy a tízes kapuhoz kell mennünk. A szüleim vásároltak néhány dolgot a vámmentes boltból. A mamám parfümöt vett, és az apám néhány cigarettát. Később, mindenki elkezdett beszállni. A gép menetrend szerint indult. Lassan mozgott a kifutópályán, mielőtt felszállt. A személyzet kedves és tevékeny volt, és a stewardessek nagyon segítőkészek voltak. Az utazás alatt kaptunk meleg ételt és némi frissítőt. A papám étkezés után aludt, és a mamám azt a magazint olvasta, amelyet a repülőtéren vásárolt. Csináltam néhány képet, de nem tudtam aludni. Amikor az utazás a végéhez

közeledett és megérkeztünk Athénba, a pilóta bejelentette, hogy leszállunk. Becsatoltuk a biztonsági öveinket. A leszállás után, a gép megállt, és mi kiszálltunk. Ellenőriztettük az útleveleinket és összegyűjtöttük a holmijainkat. Átmentünk a vámon. Ez nem tartott sokáig. Mielőtt elhagytuk a repülőteret, apám beváltott valamennyi pénzt. Fogtunk egy taxit, hogy a hotelbe menjünk. Csak éjszakára maradtunk ott. Következő nap, tettünk egy körutat Athénban, ettünk valamit és elindultunk a Görög-szigetekre. Ez egy csodálatos nyaralás volt. Home Otthon "Home sweet home" "Otthon édes otthon" - Henry! - Yes, dear. - Are you busy? I want to discuss something with you. - Cant you see Im trying to read the newspaper? - Never mind the newspaper now that can wait. Ive been thinking about Mary and I think Ive found a solution for all her problems. - What are you talking about? Mary has no problems! Shes your happy, newly-wed

daughter. - Happy he says! You surprise me, Henry. You really do We have just visited her and youve seen for yourself the conditions she lives in. - Very good ones Id say. Other girls envy her Shes got a loving husband, a nice house. - You call that studio apartment a nice house? - Well, its where they live. Listen, dear! Mary and Jim have chosen to start their life with neither our nor Jims parents help. They work in a plant on the other side of this country and its natural that they live there. Theyre not over paid and they dont accept the charity that you happen to call gifts. In other words, they are on their own If you ask me, theyre doing just fine. - Well Im not asking you, Henry, Im telling you. I dont like it, and neither does Mary. - Did she say that? - She doesnt have to say it. I know it How could she be happy living in a totally new area, with all that smoke from the plants? Poor child, her lungs are filled with dust! She has been coughing for weeks now. If only shed let

me help. - What would you do then? Cough instead of her? - Very funny! She could come to live with us. The air is clear here, the house is big, and she can have her room furnished the way she wants. And she wouldnt have to climb up to the fifth floor each day. - Sixth floor, dear. It was the fifth floor where you got breathless. - Stop it, will you? Youre not being helpful at all. - And youre exaggerating the difficulties! This is just the beginning. Have you forgotten the way we started our life? - How could I? Youve been reminding me of it for years. Lets not forget its Mary that matters now. I almost fainted when I saw that cold bare room! And the kitchen, a cracked sink with a couple of shelves, and no cooking utensils. And Jim said it had cost them a fortune! Henry! Why dont you say something? - Can I read the newspaper now, dear?! - Henry! - Igen, drágám. - Elfoglalt vagy? Valamit meg akarok veled beszélni. - Nem látod, hogy újságot olvasok? - Nem fontos most az újság az

várhat még. Mary-re gondoltam, és azt hiszem találtam megoldást minden problémájára. - Miről beszélsz? Mary-nek nincsenek problémái! Ő a te frissen házasodott boldog lányod. - Azt mondja boldog! Meglepő vagy Henry. Tényleg Éppen most látogattuk meg és magad is láthattad milyen körülmények között él. - Nagyon jól, azt mondanám. Más lányok irigyelik őt Van egy szerető férje, egy szép háza. - Képes vagy egy minigarzont szép háznak nevezni? - Hát ez az, ahol élnek. Figyelj, drágám! Mary és Jim azt akarta, hogy se mi, se Jim szülei ne segítsünk. Az ország másik felén dolgoznak egy üzemben, természetes, hogy ott élnek. Nincsenek túlfizetve és nem fogadnak el jótékony segélyeket, amit te ajándéknak hívsz. Más szóval, önállóak. Ha engem kérdezel, szerintem jól csinálják. - Hát én nem kérdezlek téged, Henry, én ezt mondom neked. Ez nekem nem tetszik és Mary-nek sem - Ő mondta? - Nem kell mondania. Tudom Hogyan tudna

boldogan élni egy teljesen új helyen, abban a nagy füstben? Szegény gyerek, a tüdeje tele van porral! Hetek óta köhög. Ha legalább hagyná, hogy segítsek! - Akkor mit csinálnál? Köhögnél helyette? - Nagyon vicces! Jöhetne hozzánk, hogy velünk lakjon. A levegő itt tiszta, a ház nagy, bebútorozhatná a szobáját, ahogy akarja. És nem kéne mindig az ötödik emeletre felmásznia. - Hatodik emelet, kedvesem. Az ötödik emelet volt, ahol kifulladtál. - Abbahagynád végre? Nem vagy valami segítőkész. - Eltúlzod a problémákat! Ez még csak a kezdet. Elfelejtetted már, hogy kezdtük az életünket? - Hogy felejtettem volna el? Évek óta emlékeztetsz rá. Ne felejtsd el, hogy most Mary-ről van szó. Majdnem elájultam, amikor megláttam azt a bútorozatlan, hideg szobát. A konyha, egy repedt mosogató, pár polccal és nincsenek edények. És Jim azt mondja, hogy egy vagyonba került. Henry! Miért nem szólsz már valamit? - Most már elolvashatom azt az

újságot, drágám?! Post office Posta I decided to send her a telegram. Elhatároztam, hogy küldök neki egy táviratot. A few days ago I found a form in my post-box. Néhány nappal ezelőtt találtam egy nyomtatványt a postaládámban. Az állt benne, hogy van egy csomagom a postán. Tehát elmentem érte. Nagyon sok ember volt a postán. Mialatt egy hosszú sorban álltam, eszembe jutott, hogy két nappal ezelőtt volt Pat barátom születésnapja. Akartam venni egy szép képeslapot, és elküldeni neki. De akkor meggondoltam magam. Elhatároztam, hogy küldök neki egy táviratot. Tudtam a címét, az irányítószámát és a teljes nevét. It said I had a parcel at the post office. So I went to collect it. There were a lot of people at the post office. While I was standing in a long queue, I remembered it was my friend Pats birthday in two days. I wanted to buy her a nice postcard and send it to her. Then I changed my mind. I decided to send her a telegram. I knew

her address, her postal code number and her full name. I had all that I needed. I got the parcel then I wrote the telegram. While I was doing this, a little boy came and stood next to me. He was looking at my parcel. I didnt know what he found interesting about it. As I was paying for the telegram, he said: "Excuse me, can I ask you something?" "Sure." I had never seen him before in my life. "Do you think I could have these stamps?", he asked, "They are lovely. I want to give them to my sister." I looked at the stamps he was talking about. They were really beautiful. I used to collect stamps when I was young, and I used to ask everybody for stamps. I removed them carefully and gave them to him. - 2820449. Katherin is here - Hello, Kathy. This is Paul speaking - Hi Paul. How are you? - Im fine. Why didnt you come to the party last night? - Oh, Im terribly sorry, Paul. My parents came to visit me just as I was leaving. - Well then, why didnt you

call? - I tried to call you, but your telephone was busy all the time. - Oh dear! Julia was using it. - How was the party? - Terrible. The lights went out while I was making some sandwiches. - Didnt you have any candles? - Candles? I didnt even have any matches. You know I have an electric cooker. - What happened after that? - David had a lighter. We used it while we were waiting for the electricity to come back. Then everybody suggested calling the party off and going home. - Why didnt you call me to see if we could have it here? - I didnt think about it. Besides, we couldnt have because of your parents. - Nonsense. They love company We were playing cards when you were having all yours problems. - Perhaps next time. Mindent tudtam, amire szükségem volt. Elvettem a csomagot, aztán megírtam a táviratot. Amíg ezzel foglalkoztam, egy kisfiú odajött, és mellém állt. A csomagomat nézte. Nem tudtam, mit talál olyan érdekesnek rajta. Amikor kifizettem a táviratot, azt mondta:

Elnézést, kérdezhetek valamit? Persze. Nem láttam még soha az életben őt ezelőtt. Mit gondolsz, megkaphatnám ezeket a bélyegeket? kérdezte - Olyan szépek. A nővéremnek akarom adni őket. A bélyegekre néztem, amikről beszélt. Tényleg nagyon szépek voltak. Valaha gyűjtöttem őket, amikor fiatal voltam, és mindenkitől bélyeget kértem. Óvatosan leszedtem és odaadtam neki. - 2820449. Itt Katherin - Hello Kathy. Itt Paul beszél - Hello Paul. Hogy vagy? - Köszönöm, jól. Miért nem jöttél el a partira tegnap éjjel? - Szörnyen sajnálom Paul. A szüleim éppen akkor jöttek meglátogatni, amikor indultam. - De akkor miért nem telefonáltál? - Próbáltalak hívni, de a telefonod egész idő alatt foglalt volt. - Oh Istenem! Julia használta. - Milyen volt a parti? - Borzalmas. A fény kialudt, mialatt szendvicseket készítettem. - Nem voltak gyertyáid? - Gyertyák? Még gyufám sem volt. Tudod, elektromos tűzhelyem van. - És mi történt ezután? -

David-nek volt egy öngyújtója. Azt használtuk, amíg arra vártunk, hogy az áram visszajöjjön. Ekkor mindenki azt javasolta, hogy a partit fújjuk le és menjünk haza. - Miért nem hívtál, hogy akkor itt tartsuk? - Nem is gondoltam rá. Egyébként sem lehetett volna a szüleid miatt. - Ostobaság! Szeretik a társaságot. Kártyáztunk, amíg nektek olyan sok problémátok volt. - Talán majd legközelebb. A LETTER LEVÉL Dear mother, Im writing to you from Budapest. I miss you very much. Im having a wonderful time here. Ive met a lot of new friends and I like them all. Drága anyu, Budapestről írok neked. Nagyon hiányzol. Nagyon jól érzem itt magam. Sok új barátot szereztem, és mindannyiukat nagyon szeretem. Küldök magamról egy képet, ami a Hősök terén készült. Sok szép látnivaló hely van itt. Egy magyar családnál lakom, és magyarul is tanulok. Im sending you a picture of me at Heroes Square. There are a lot of beautiful places to visit here. Im

staying with a Hungarian family, and Im learning Hungarian, too. They have a daughter of my age. They also have a dog. Its not very friendly, but its OK. Im coming home in three weeks. Love, Susan. Van egy velem egykorú lányuk. Van egy kutyájuk is. Nem túl barátságos, de minden oké. Három hét múlva jövök haza. Szeretlek, Susan. Kérje meg a taxisofőrt, hogy vigye gyorsan a pályaudvarra, mert félóra múlva indul a vonata!    Jó napot kívánok! Kérem, vigyen nagyon gyorsan, a lehető legrövidebb úton a főpályaudvarra, mert félóra múlva indul a vonatom! Ne aggódjon, 20 perc múlva kint vagyunk. Nagyon köszönöm!    Good afternoon. Can you take me to the main railway station as quickly as possible? My train leaves in half an hour. Don’t worry, Sir. I will get you there in 20 minutes Thanks. Sport, hobby Sport, hobby It must be the era of sport that we live in nowadays. Not that I object to that, lets say its not my cup of tea! I

dont mind watching though, but I do hate it when things get out of control. Take football for instance Watching at home from the comfort of your armchair is considered heaven compared to actually being in the stadium. And what happens if it starts raining? It will be a muddy game. Needless to say its difficult to tell from your seat whats really going on down there. Then of course, theres always the possibility of a disappointed fan throwing something, or more regrettably, somebody! So, lets try something else. Tennis? A very elegant and popular game these days. Very demanding as well And speaking of demanding, how about horse riding? Have you ever tried rifle shooting or mountaineering? Whats the matter? Perhaps you think these are not the sort you call stimulating? So, youre a track and field athletics type. Its a display of body strength and fitness. Well, isnt that what sport is all about? Even if you havent got the hallmark of an Olympic champion youre still welcome to any of the

categories; the high or long jump, hurdles, hammer, discus and javelin. Whats wrong? Hate to be in the outdoors? Well, lets move on to indoor stadiums. These make suitable alternatives for sportsmen and women in whatever weather conditions. How about combat sports? You know what I mean, two extremely fit individuals with one goal in mind, that is attempting to and succeeding in leaving the opponent in a state of complete exhaustion. Sounds brutal, doesnt it? Wrestling, boxing, karate and fencing. Whichever youre considering, remember its only a sport! For some its a hobby, for others its a living! Whether youre an amateur or a professional you have to play by the rules. Naturally, you could be one of those who prefer water sports. Thanks to modern facilities this is enjoyed both in and outdoors. And the list could grow longer and richer. The media keep us informed about new kinds of sport winning over the crowd. In the end, its a game or a contest that brings us all together despite

our differences. So next time you play something, be a sport! Manapság mondhatni, hogy sportkorszakot élünk. Én nem tiltakozom ez ellen, de mondjuk úgy: ez nem az én asztalom! Nézni még elmegy, de utálom, ha a dolgok kicsúsznak az irányítás alól. Nézzük például a futballt Otthonról, a kényelmes karosszékből nézni, valóságos paradicsom a stadionhoz képest. És mi történik, ha elered az eső? Az egész egy sáros játékká válik. Szükségtelen azt mondani, hogy nehéz a székedből eldönteni mi is történik ott lent. Természetesen ott van annak a lehetősége is, hogy egy csalódott szurkoló földhöz vág valamit, vagy rosszabb esetben valakit. Tehát, nézzünk valami mást. Tenisz? Napjaink elegáns és népszerű sportja Egyben nagyon igényes sport. Ha már az igényességről beszélünk, mit szólsz a lovagláshoz? Próbáltál már valaha lőni, vagy hegyet mászni? Mi a baj? Talán azt gondolod semmi sem ösztönöz ezekre? Akkor te atléta

típus vagy. Az a testi erő és fittség fitogtatása. Vagy nem erről szól minden sport? Még ha nem is felelsz meg az olimpiai elvárásoknak, bármely fajtáját kipróbálhatod; magas vagy távolugrás, gátfutás, kalapács-, diszkosz- vagy gerelyvetés. Valami baj van? Utálsz a szabadban lenni? Nos, nézzük a fedett pályás sportokat. Ezek megfelelő körülményeket adnak sportoló férfiaknak és nőknek akármilyen időjárásban. Mit szólsz a küzdősportokhoz? Tudod mit értek ezalatt, két rendkívül erős egyént, akiknek ugyanaz a céljuk, próbálkozni és nyerni, az ellenfelet a teljes kimerültség állapotába sodorni. Brutálisan hangzik, nem igaz? Birkózás, ökölvívás, karate és vívás. Bárhogyan nézed, ne felejtsd el, hogy ez csak sport! Egyeseknek csak a hobbija, másoknak a kenyere. Lehetsz amatőr, vagy profi, mindig a szabályok szerint kell játszanod. Természetesen választhatsz vízisportot is A modern felszereléseknek köszönhetően, a

szabadban és bent is élvezhetők. És a lista mindig hosszabb és gazdagabb lesz A médiák folyamatosan informálnak minket a sportok új fajtáiról, amelyek megnyerik a tömegek tetszését. Végül a játék és a meccs összehoz minket minden különbözőségünk ellenére. Tehát, ha legközelebb valamit játszol, az sport legyen! Sport, weather Sport, időjárás - I havent seen you for a long time, David. Youve been on holiday, havent you? I can tell from your tan. - Thats right. I spent three weeks windsurfing and swimming It was great! - Good for you! It was really hot here. - Yes, I heard. You were working, werent you? - Yes, but Im starting my summer holidays soon. Im going with some friends to a camping site near a small lake. Im really looking forward to it. - What are you going to do there? - I dont know about the others, but I know I want to sunbathe, try water skiing if possible, and rent a paddle boat, too. - Slow down a little, Laura. Youre still here - Yes,

youre right. - Dont forget to take a lot of suntan lotion and your sunglasses. - I wont. I bought a new sleeping bag and a lot of other things. - Youve been really getting ready for the trip, havent you? - Indeed I have. - Enjoy yourself and stay safe. - Thank you, David. - Bye. - Régóta nem láttalak, David. Nyaralni voltál, ugye? Meg tudom mondani a színedről. - Így van. Az utóbbi három hetet szörfözéssel és úszással töltöttem. Nagyszerű volt! - Jó neked! Nagyon meleg volt itt. - Igen, hallottam. Dolgoztál, ugye? - Igen, de nem sokára szabadságra megyek. Néhány barátommal egy kempingbe megyünk egy kis tó mellé Már nagyon várom. - Mit fogtok ott csinálni? - Nem tudom, hogy a többiek mit fognak, de azt tudom, hogy én napozni akarok, kipróbálni a vízisíelést, ha lehet és kajakot kikölcsönözni. - Lassíts egy kicsit, Laura. Még egyelőre itt vagy - Igazad van. - Ne felejts el magaddal vinni elég napolajat és a napszemüvegedet. - Nem fogom

elfelejteni. Vettem egy új hálózsákot és sok más dolgot. - Készültél rá, ugye? - Valóban. - Érezd magad jól, vigyázz magadra! - Köszönöm, David. - Viszlát. - What is the weather going to be like this weekend? - Lots of sunshine, I hope. The weather forecast says its going to be rainy and cool tomorrow, a cold front is coming, but it will only stay for a day or two. By the weekend, it will be hot again. - How about temperatures? - Around thirty degrees centigrade, perhaps higher on Saturday. - I thought of playing tennis with Jane the day after tomorrow, but now well have to change our plans. - Why dont you go to the gym and do some aerobics or weight training? - We spend most of the winter indoors and I thought we might get the chance to move out a little. - Sorry about that. The only thing to hope for now is a sudden change in the weather. - Youre on holiday, what will you do? - I dont know. I hate to go out when its raining I might join the boys for a bowling game.

- I dont remember when I last went bowling with all of you. - Ah. After all, rain and cold might not be that bad - Milyen lesz az időjárás a hétvégén? - Sok napfény, remélem. Az időjárás jelentésben azt mondták, hogy holnap esős és hűvös lesz az idő, mert egy hidegfront érkezik, de ez csak egy-két napig fog tartani. Hétvégére megint meleg lesz. - És a hőmérséklet mennyi lesz? - Körülbelül 30°C, lehet, hogy szombaton melegebb. - Gondoltam teniszezhetnénk Jane-nel holnap után, de meg kell változtatni a terveinket. - Miért nem mentek a tornaterembe, és aerobikoztok, vagy tornáztok? - A tél legnagyobb részét otthon töltöttük és gondoltuk van esély egy kis kimozdulásra. - Sajnálom. Az egyetlen, amiben még reménykedhetünk egy hirtelen időjárás változás. - Szabadságon vagy, mit fogsz tenni? - Nem tudom. Utálok kimenni, ha esik az eső Talán csatlakozok a fiúkhoz egy bowlingpartira - Nem is emlékszem mikor játszottam utoljára

bowlingot veletek. - Ah Mindezek után az eső és a hideg nem lehet olyan szörnyű. Sport, weather Sport, időjárás I cant ski, and I dont like winter. ˙ - I havent seen Mary and Stewart for a long time. Where have they gone? - They have gone to Spain. Its warm there now - Yes, Mary likes swimming and spending hours on the beach. - When are they coming back? - I dont know. If I went there I wouldnt be in a hurry to come home. Nem tudok sielni, és a telet sem szeretem. - Where are you going to go this summer? - I have no idea. I went skiing last January Id like to go to a nice warm place. - I cant ski, and I dont like winter. Id like to spend every month of the year in a place a where its sunny. - It would be very boring. - No, it wouldnt. Think about all the fun on the beach You can swim, dive or just sunbathe. And even if you are a sport fan, you can play plenty of games on the beach. And I almost forgot You can go surfing or rent a motor boat. - Winter is fun, as well.

Just because there is snow everywhere doesnt mean that its dull. - Hova utazol ezen a nyáron? - Nincs ötletem. Januárban síelni voltam Szeretnék egy jó meleg helyre menni. - Nem tudok síelni, és a telet sem szeretem. Szeretném az év minden hónapját napos helyen tölteni. - Az nagyon unalmas lenne. - Nem. Gondolj rá, hogy mennyi szórakozás van a tengerparton Úszhatsz, búvárkodhatsz vagy napozhatsz Ha sportszerető vagy, sok mindent lehet játszani a parton. Majdnem elfelejtettem Szörfözhetsz vagy bérelhetsz egy motorcsónakot. - A tél is mulatságos. Azért mert mindenütt hó van, még nem jelenti azt, hogy unalmas. - What is your favourite season of the year? - Spring. Its wonderful when the leaves and the flowers start to appear. - Yes, I think youre right. Still I prefer summer Its when we have our holidays and we dont have to go to school. - Melyik a kedvenc évszakod? - A tavasz. Gyönyörű, ahogy a levelek és a virágok előbújnak. - Igen, igazad van.

De mégis jobban kedvelem a nyarat Akkor megyünk nyaralni és nem kell iskolába menni. - What terrible weather! - We havent had such awful weather in years. - Its windy and rainy. I couldnt keep my umbrella open. - I was wearing a raincoat and my blouse became wet all through while I was waiting for the bus. - Youd better change before you catch a cold. - Micsoda borzasztó idő! - Évek óta nem volt ilyen rettenetes időjárás. - Szeles és esik. Nem tudom kinyitva tartani az ernyőmet - Esőkabát volt rajtam, de a blúzom teljesen nedves lett, amíg a buszra vártam. - Jobb, ha átöltözöl, mielőtt megfázol. - Did you hear the weather forecast on the radio this morning? - Yes, I did. Its going to be a lovely day today Sunshine, with a cool breeze blowing from time to time - Any chance of some showers? - Not according to the weatherman. Look at this clear sky. I dont think its going to rain - Perhaps it will be all right if we take the children to the park then. - Theyd

love that. - Hallgattad ma reggel az időjárás-jelentést a rádióban? - Régóta nem láttam Maryt és Stewartot. Hová mentek? - Elutaztak Spanyolországba. Ott most jó meleg van - Mary szeret úszni és órákat tölteni a tengerparton. - Mikor jönnek vissza? - Nem tudom. Ha én lennék ott, akkor nem is sietnék haza. - Igen. Ez egy kellemes nap lesz Napsütés és időnként szellő fog fújni. - Eshet ma egy kis eső? - A meteorológus szerint nem. Nézd meg milyen tiszta az ég. Nem hiszem, hogy fog esni - Talán jó lesz, ha kivisszük a gyerekeket a parkba. - Tetszeni fog nekik. - Why are you so upset? - I wanted to go to Italy this summer, but all trips are fully booked. Could you believe it? - When do you want to leave? - Sometime around July, but there arent any free tickets until the end of August. - I have a good idea! Why dont you go in September? - Are you joking? How could you take a summer holiday in autumn? - Well, its autumn here but still summer there.

Remember? - You mean the weather wont be the same as it is here? I dont think so. - You could even go in October and pay half the price people pay in June or July. Besides, temperatures are very high in mid season. It wont be as hot and dry later. - You have got a point there. Ill plan the whole trip again. - Miért van rossz kedved? - Olaszországba akartam menni ezen a nyáron, de az összes út le van foglalva. El tudod képzelni? - Mikor akarsz utazni? - Valamikor júliusban, de nincs szabad jegy augusztus végéig. - Van egy jó ötletem! Miért nem mész szeptemberben? - Viccelsz? Hogy mehetsz el ősszel nyaralni? - We didnt go away last summer. - How did you spend your holiday then? - We have a house in the country. I helped my parents do the gardening. - All by yourself? - Of course not. Its tough work, but I was happy to help - Nem utaztunk tavaly nyáron. - Akkor hogy töltötted a nyári szünetedet? - Van egy házunk vidéken. Segítettem a szüleimnek kertészkedni -

Egyedül? - Természetesen nem. Ez egy kemény munka, de örömmel segítettem - A szünet alatt nem dolgozom. Kirándulni mentem a hegyekbe. Két hetet töltöttem a szabadban - Hol aludtál? - Volt egy hálózsákom. - Nem féltél? - Nem. Sok mindent kellett csinálnunk napközben Éjjel már túlságosan fárad voltam ahhoz, hogy bármire gondoljak. - Mi lehet olyan érdekes a hegyekben? - Nemcsak a hegyekről van szó. Megtanultam élni az olyan dolgok nélkül, amik otthon vannak. Ez más volt - I dont work during holidays. I went on an excursion to the mountains. I spent two weeks in the wild - Where did you sleep? - I had a sleeping bag. - Werent you frightened? - No, I wasnt. We had a lot of things to do during the day. At night I was too tired to think about anything - What could be so interesting about the mountains? - Its not just the mountains. I learnt to live without all the things you have at home. It was different - Hát, itt ősz lesz, de ott még nyár. Tudod? -

Azt akarod mondani, hogy az időjárás nem ugyanolyan lesz mint itt? Nem hiszem. - Akár októberben is mehetsz és fele annyiért utazhatsz, mint júniusban vagy júliusban. Egyébként a hőmérséklet nagyon magas a főszezonban. Később nem lesz olyan meleg és száraz. - Igazad van. Újra tervezem az egész utazást Free time Szabadidő Rose and Linda cant make up their minds about how to spend their spare time. Rose és Linda nem tudják kitalálni, hogyan töltsék a szabadidejüket. - Im really bored. There is nothing on TV and Im in no mood for reading. I dont know what to do - Have you heard about "Our league"? - Our what? - Well, its a womens union that has been newly formed. - What do they do? I mean the women. - Plenty of things. They play darts, chess, cards, sometimes they discus one members problem among themselves. They have even invited a university teacher to give a lecture at one of their meetings. - How come you know so much about this? Have you

joined them? - Not yet. Ive had the chance to attend some of their gatherings. Im afraid Im on the waiting list - Are you serious? - Absolutely. There are a lot of new applicants, each one has to be studied thoroughly. I do hope theyll find me suitable for membership. - You mean to say that you might not be admitted after all? - Nagyon unatkozom. Semmi sincs a TV-ben és nincs kedvem olvasni Nem tudom mit csináljak - Hallottál már a "Mi ligánk"-ról? - A mi micsodánkról? - Hát ez egy újonnan alakult nőegylet. - Mit csinálnak? Úgy értem a nők. - Rengeteg dolgot. Célbadobós játékot játszanak, sakkoznak, kártyáznak, néha megvitatják egyik klubtagjuk problémáját egymás között. Még egy egyetemi tanárt is meghívtak, hogy tartson előadást az egyik találkozójukon. - Honnan tudsz te erről ennyit? Csatlakoztál hozzájuk? - If I dont meet the leagues requirements. - I find it hard to believe! You need special approval in order to play darts or

chess? What kind of skills should you have other than knowing how to play? - Its not all games, you know. - Why else would you join a private club? - And its not a club. Its a society working to help women get a better perception of what they are up against in society, and invest their time and efforts in learning something. - I dont mean to offend you, but do you really buy this? - Face it! How many women you know spend their spare time in a sensible way? Most women I know spend hours in idle gossip! We even have the reputation of being the talkative sex. At least this organization is trying to help us develop richer personalities. - I can hardly find any personality developed by playing darts! - Youre not being subjective at all! Group activities help break boundaries and women find it easier to socialize with one another like this. How else would complete strangers become mutual friends? When trust has been gained, efforts are then directed towards other issues. - I dont know about

you, but my idea of keeping myself occupied is in doing something useful and not in letting others dictate to me what to do. - Then you are very privileged, consider yourself very fortunate! Some women dont even know what their abilities are. - And your league, the saviour, is going to help them discover their hidden personalities? - We could go on arguing endlessly, why dont you drop by sometime and see with your own eyes? - No thanks, one suffragette is more than enough! - Még nem. Volt rá lehetőségem, hogy jelen legyek néhány összejövetelükön. Attól tartok, várólistán vagyok - Komolyan mondod? - Teljesen. Sokan vannak az új jelentkezők, mindegyiküknek teljesen tanultnak kell lennie Remélem alkalmasnak találnak a tagságra. - Azt akarod ezzel mondani, hogy még ezek után sem vennének fel? - Ha nem felelek meg a liga követelményeinek. - Ezt nehéz elhinni! Különleges jóváhagyás kell abban az esetben, ha célba dobni, vagy sakkozni akarsz? Milyen más

jártasságodnak kell lennie a játék tudásán kívül? - Tudod, ez nem mind játék. - Mi másért csatlakoznál egy magánklubhoz? - És ez nem egy klub. Ez egy társaság, amely segíti a nőket, hogy felismerjék, mi veszélyezteti őket és be tudják osztani idejüket és erőfeszítéseiket valaminek a megtanulására. - Nem akarlak megbántani, de te tényleg beveszed ezt? - Nézd meg! Hány nőismerősöd tölti szabadidejét értelmesen? A legtöbb nő, akit ismerek, órákat tölt üres fecsegéssel! Az a hírünk, hogy beszédes egy nem vagyunk. Ez a szervezet legalább megpróbál segíteni nekünk személyiségünk gazdagításában. - Nehezen találok olyan személyiséget, akit a célbadobósdi fejlesztett ki! - Egyáltalán nem vagy szubjektív! A csapattevékenység segít a határokat áttörni és a nők könnyebbnek találják a barátkozást. Másképpen, hogyan válnának teljesen idegenekből közös barátokká? Mikor a bizalom érvényesült az

erőfeszítések más témákra irányulnak. - Nem ismerlek ilyen szempontból, de az én elképzelésem az én elfoglaltságomról az, hogy valami hasznosat csináljak és nem hagyom, hogy mások diktálják, mit tegyek. - Olyan előnyöd van, hogy nagyon szerencsésnek tarthatod magad! Néhány nő egyáltalán nincsen tisztában a képességeivel. - És a te egyleted, a megmentő, segíteni fog nekik felfedezni a rejtett személyiségüket? - A végtelenségig veszekedhetnénk, miért nem ugrasz be egyszer és nézed meg a saját szemeddel? - Köszönöm nem, egy választójogért harcoló is több mint elég! I like living there. Szeretek ott élni. We live in a flat. It is small but its nice and comfortable. Its on the second floor, and the whole block is four stories high. There isnt a lift. There are two bedrooms, a living room, a kitchen, a toilet and a bathroom. There is a television, a sofa and an armchair in the living room. The kitchen is big. There is a cooker, a

fridge and a table. There are some chairs. We always eat in the kitchen. We have a big balcony. I like living there. Egy lakásban lakunk. Kicsi, de szép és kényelmes. A második emeleten van, és az egész ház négy emelet magas. Nincs lift. Van két hálószoba, egy nappali, egy konyha, egy toalett és egy fürdőszoba. Egy televízió, egy dívány és egy karosszék van a nappaliban. A konyha nagy. Van egy tűzhely, egy hűtőszekrény és egy asztal. Van néhány szék. Mindig a konyhában eszünk. Van egy nagy erkélyünk. Szeretek ott élni. We live in a big house with a garden and a garage. There is a living room, a dining room, a kitchen, and a toilet downstairs. A staircase leads upstairs. There are three bedrooms, a toilet and a bathroom upstairs. There is also an attic. My mother keeps old things there. In the kitchen, there are some cupboards, a fridge, a cooker, and a deep freezer. There is a cupboard where my mother keeps the vacuum cleaner and the iron. In the

living room, there is a fireplace. There are some bookshelves and a lot of books on them. There is also a big sofa and a fitted carpet. There are two beds, two bedside tables and two bedside lamps in my bedroom. In my parents bedroom, there is a big bed, a wardrobe, and a dressing table. The third bedroom is for guests. Its a guestroom. In the garden, there is a greenhouse, and there are some trees. Egy nagy házban lakunk kerttel és garázzsal. Van egy nappali, egy ebédlő, egy konyha, és egy toalett a földszinten. Lépcső vezet fel az emeletre. Az emeleten van három hálószoba, egy toalett és egy fürdőszoba. Van még padlás is. A mamám régi dolgokat őriz ott. A konyhában van néhány konyhaszekrény, egy hűtőszekrény, egy tűzhely, és egy mélyhűtő. Van egy olyan konyhaszekrény, ahol a mamám a porszívót és a vasalót tárolja. A nappaliban van egy kandalló. Van néhány könyvespolc és rajtuk nagyon sok könyv. Van még egy nagy dívány, és

szőnyegpadló. Van két ágy, két éjjeliszekrény és két éjjelilámpa a hálószobámban. A szüleim hálószobájában van egy nagy ágy, egy ruhásszekrény és egy fésülködőasztal. A harmadik hálószoba a vendégek számára van. Ez egy vendégszoba. A kertben van egy üvegház és néhány fa. The people living next door are our neighbours. A következő házban lakó emberek a szomszédaink. When you rent a room in a house you are a tenant. You pay the landlady or the landlord. Amikor egy szobát bérelsz egy házban, te vagy a bérlő. A háziasszonynak vagy a háziúrnak fizetsz. We live in an old house, but we are moving in to a new one soon. We are using the bricks of the old house to build the new one. We dont have any place to go. So we are staying in our old house until the new house is ready! Egy régi házban lakunk, de nemsokára egy új házba költözünk. A régi ház tégláit használjuk fel az új ház felépítéséhez. Nincs más hely, ahová

mehetnénk. Tehát addig, amíg az új ház felépül, a régi házban maradunk. I love travelling. Szeretek utazni. Last year my friend George went on a trip to some European cities by train. He travelled first class. The train had a sleeping car, buffet car, a luggage rack and second class compartments as well. He reserved a cabin all for himself. The train left the western railway station at half past five in the morning. He woke up early and caught the train. The first city he visited was Vienna. He stayed there for a few hours only. Then the train continued on to Prague. There he stayed for a day. He almost missed the train, but he managed to get to the station at the last minute. The next city was Berlin, and the one after that was Brussels. On the way, there were a lot of trains. Some were carrying people, the others were goods trains. He spent some time talking to other passengers. Múlt évben, George barátom elutazott vonattal néhány európai városba. Első

osztályon utazott. A vonaton hálókocsi, büfékocsi, poggyásztartó illetve másodosztály is volt. Egy teljes kabint foglaltatott magának. A vonat reggel fél hatkor hagyta el a nyugati pályaudvart. Korán kelt és elérte a vonatot. Az első város, amit megnézett, Bécs volt. Csak néhány órát maradt ott. A vonat tovább ment Prágába. Ott egy napig maradt. Majdnem lekéste a vonatot, de az utolsó percben sikerült kiérnie az állomásra. A következő város Berlin volt, és az utána következő Brüsszel. Útközben sok vonat volt. Néhány embereket szállított, a többi tehervonat volt. He met a pretty girl from Germany. The last city he visited was Paris. He visited five countries, and saw five capital cities. He enjoyed his trip very much, and was sad it was over so soon. It takes a long time to travel by car, train or coach in big countries - so travel by plane. Its comfortable and fast, but its expensive. Travelling by coach is tiring. You spend hours and

hours sitting. But of course its cheap. I once travelled across the United States of America by coach. I enjoyed it very much. I didnt have enough money to go by plane. I met a lot of people and saw some wonderful sights. I love travelling. A train stopped at a French border station. The passengers opened their suitcases and waited for the customs officer to inspect their things. One of the passengers in a first class carriage took a lot of packets of cigarettes out of his suitcase and put them into his pockets. He couldnt hide all of the packets so he said to another passenger: "Could you put these packets in your pockets for me, please? I dont want the customs officer to see them. " The other man said: "Give them to me, but I am not giving them back to you. You see, I am a French customs officer" Némi időt fordított arra, hogy a többi utassal beszélgessen. Találkozott egy csinos német lánnyal. Párizs volt az utolsó város, amit megnézett. Öt országot

látogatott meg, és öt fővárost látott. Nagyon tetszett neki az utazás, és szomorú volt, hogy olyan gyorsan véget ért. Sok időbe telik a nagy országokban autóval, vonaton vagy autóbusszal utazni - tehát, utazz repülőn. Kényelmes és gyors, de elég drága. Autóbuszon utazni fárasztó. Órákat töltesz el ülve. De természetesen ez olcsó. Én egyszer átutaztam autóbusszal az Egyesült Államokat. Nagyon élveztem. Nem volt elég pénzem repülővel menni. Sok emberrel találkoztam és csodálatos nevezetességeket láttam. Szeretek utazni. A vonat megállt egy francia határállomáson. Az utasok kinyitották a bőröndjeiket és várták a vámtisztet, hogy ellenőrizze a holmijaikat. Egy első osztályú kocsi egyik utasa sok doboz cigarettát vett ki a bőröndjéből és zsebre tette őket. Nem tudta az összes dobozt elrakni, így azt mondta egy másik utasnak: Kérem, elrakná ezeket a dobozokat a zsebébe? Nem akarom, hogy a vámtiszt lássa. A másik

férfi azt válaszolta: Adja ide nekem, de nem fogom Önnek visszaadni. Látja, én egy francia vámtiszt vagyok. Theatrical night Színházi est A Night Out Egy estét eltölteni Its very rarely that I get the chance to spend the evenings doing what youd call leisure activities. A few weeks ago my husband surprised me with a couple of tickets to a much talked-about performance, at a first-class theatre. I told him Id be delighted to accompany him. At least that was what I thought. I wore an evening gown that I had been saving for a special occasion. My husband said it was out of fashion to do so. He thought it was supposed to be some time spent away from formalities. That was how it started Finally he agreed to put on his tuxedo but refused to wear a bow tie. So, off we went filled with hopes of a cultural way to spend our time. We arrived early, so my husband suggested we took a look round the place. It had been quite a long time since I last did that. My husband was obviously

sharing the same thought as he came whispering about when the last time we went out had been. Then the doors opened and we were seen to our seats by an usher. I was rather disappointed at not being seated in a box or in the dress circle. Instead, it was in the most extreme left corner of the stalls. I asked my dear partner whether these were the last places left, but he gave a brief answer: they were the cheapest. After a few minutes had passed I tried to settle into my seat. It could have been worse, I said to myself By the time the curtain had gone up, I had forgiven him for not booking somewhere else. Yet, I had to be reminded of that all through the show! Not only had I to stand up several times for late arrivals trying to get to their seats, but I also had to stretch and peer to see everybody on stage! In one scene, a massive spotlight was used. The light was so dazzling I had to shield my eyes with my palms. Thats how I missed most of what was going on My husband suggested we

change places, but the tall fellow sitting in front of him made me reconsider the offer. I wasnt going to see anything from there, either. During the first intermission the huge auditorium was wrapped in silence. I wondered if that was due to enjoyment or disenchantment. Soon, the break came to an end and I never had the chance to find out. The second act was a bit of a bore. Slurred speeches and random movements The actress regarded as the heroine of the play spent most of the time talking to the wings. She seemed be addressing anybody but her fellow actors. I glanced at my husband then we both stood up and hurried out without a word. The theatre had gone through a lot of substantial changes, my husband admitted, as we were escaping. Nevertheless, he added, he preferred old-time more down-to-earth entertainment! Nagyon ritkán adódik esélyem arra, hogy az estéket azzal töltsem, amit szabadidőnek neveznek. Néhány hete a férjem meglepett két jeggyel egy felkapott előadásra,

egy elsőrendű színházba. Mondtam neki, hogy örömmel elkísérem. Legalább is ez volt, amit gondoltam Egy estélyi ruhát viseltem, amit egy különleges alkalomra tartogattam. A férjem azt mondta, hogy ez már kiment a divatból. Úgy gondolta, távol tartja a formalitásokat egy kis időre. Így kezdődött Végül beleegyezett, hogy felvegye a szmokingját, de elutasította a csokornyakkendőt. A "kulturális" időtöltés reményeivel telítve mentünk el. Korán érkeztünk, ezért férjem azt javasolta, nézzünk körül. Hosszú idő telt el azóta, mióta utoljára ilyen előfordult. A férjem osztotta gondolatát velem, arról, amikor utoljára kiruccantunk. Azután az ajtók kinyíltak és egy jegyszedő a helyünkre kísért. Eléggé csalódott voltam, hogy nem erkélyen vagy első emeleti páholysorban ültünk. Ehelyett a boksz baloldalának a legszélén ültünk. Megkérdeztem partneremtől, vajon ezek voltak-e az utolsó helyek, amire ő kurtán

válaszolt: ezek voltak a legolcsóbbak. Pár perc elteltével próbáltam megbarátkozni a helyemmel. Rosszabb is lehetett volna, mondtam magamnak. Mire a függöny felment, már meg is bocsátottam neki, hogy nem valahol máshol foglalt helyet. Mégis emlékeznem kellett erre az előadás alatt! Nem elég, hogy fel kellet állnom jó párszor, hogy a későn érkezők eljuthassanak helyeikre, de nyújtózkodnom is kellett, hogy mindenkit lássak a színpadon! Az egyik jelenetben egy erős reflektort használtak. A fény olyan idegesítő volt, hogy szemeimet a tenyeremmel kellett eltakarnom. Emiatt lemaradtam a cselekményről. Férjem azt javasolta, cseréljünk helyet, de az előtte ülő magas fickó miatt meggondoltam az ajánlatot. Onnan sem látnék semmit Az első szünet alatt a nézőtér csendbe burkolózott. Kíváncsi voltam, hogy ez a gyönyörködésnek, a vagy rosszallásnak tulajdonítható-e. Lassan véget ért a szünet és soha nem jöttem rá erre. A második

felvonás egy kicsit unalmas volt. Egybefolyó beszédek és véletlen mozdulatok A színdarab hősének tartott színésznő az idő nagy részében a "kulisszáknak" beszélt. Úgy tűnt, csak a társulat tagjaihoz intézi beszédét. Futó pillantást vetettem férjemre, majd mindketten felálltunk és szó nélkül kisiettünk. A színház lényeges változáson ment keresztül, vallotta be férjem menekülés közben. Mindamellett, tette hozzá, nagyobb előnyben részesíti a régi, kézzelfoghatóbb szórakoztatást! Entertainment Szórakozás See you on Saturday. Szombaton találkozunk. - Hello! Can I talk to Nora, please? - Yes, this is Nora speaking. - Hi! Its me, Mark. - Hi Mark. How are you? - Im fine, thanks. Am I disturbing you? - No, not at all. - What are you doing on Saturday evening? - Mmm. Saturday evening? Nothing Im not doing anything that evening - Do you like music? - Well, I love classical music but I cant stand noisy rock concerts. - Great! I

have two tickets to a concert. They are playing Vivaldys Four Seasons at the open-air theatre. I thought youd like to come. - Id love to. I have never been to an open-air theatre Who is playing it? - A visiting orchestra. I forgot the name But everybody says theyre good. - Where shall we meet? - I think it will be better if you wait for me at home. Ill be driving. Then, Ill take you home after the concert - Thatll be wonderful. - The concert starts at half past seven. Please be ready at quarter to seven. We need some time to get there, park the car and get to our seats. - All right. Ill be ready Thanks Mark - See you on Saturday. Bye - Bye. - Hello! Beszélhetnék Nórával? - Igen, itt Nóra beszél. - Szia! Mark vagyok. - Szia Mark. Hogy vagy? - Jól vagyok, köszönöm. Zavarlak? - Egyáltalán nem. - Mit csinálsz szombat este? - Mmm. szombat este? Semmit Semmit nem csinálok azon az estén. - Szereted a zenét? - A klasszikus zenét szeretem, de a zajos rock koncerteket nem

bírom. - Óriási! Van két koncertjegyem. Vivaldi Négy évszakját játsszák a szabadtéri színházban. Úgy gondoltam, hogy eljöhetnél velem. - Örömmel. Sosem voltam még szabadtéri színházban Ki játszik? - Egy vendégzenekar. Elfelejtettem a nevét De mindenki azt mondja, hogy nagyon jók. - Hol találkozunk? - Azt hiszem, hogy jobb lesz, ha otthon vársz rám. Kocsival megyek. A koncert után hazaviszlek - Ez csodálatos lesz. - A koncert fél nyolckor kezdődik. Háromnegyed hétre legyél kész, kérlek. Kell egy kis idő, amíg odaérünk, parkolunk és elfoglaljuk a helyünket. - Rendben. Kész leszek Köszönöm, Mark - Szombaton találkozunk. Szia - Szia. - That was a terrible film! - I dont think it was that bad. - Now dont tell me you enjoyed it. It was boring - I liked the young actor who played the thiefs role. - Rettenetes film volt. - Szerintem ez nem volt olyan rossz. - Ne mondd már, hogy ez tetszett! Unalmas volt. - Nekem tetszett a fiatal színész,

aki a rabló szerepét játszotta. - Az tetszett? - Igen. Szerintem jó színész - Egyetlen jó színészt vagy színésznőt sem találtam ebben a filmben. Legközelebb, ha moziba megyünk, én magam választom ki a filmet. - You liked him? - Yes. I think hes a good actor - I didnt find one good actor or actress in the film. Next time we go to the cinema, Ill choose the film myself. - Yes, please? - Four tickets to the late showing of the film "Dead or alive". - Tonights late showing? - Yes, please. - Sorry. Im afraid all the ticket are sold There are no free seats for tonights late showing. - How about tomorrows? - Ill check. There are some tickets left Five in the sixth row and three in the eleventh. - Sixth row? That is too close to the screen. Are there any other late showings this week? - No. But there are plenty of free seats tomorrows evening - What time does it start? - At quarter past seven. - OK. Then four tickets for that, please - Will the fifteenth row be

fine? - Yes, fine. How much do the tickets cost? - Eight hundred forints. - Here you are. Thank you - Tessék? - Négy jegyet kérek a "Dead or alive" c. film éjszakai előadására. - A ma éjszakaira? - Igen. - Sajnálom. Attól tartok, hogy mind el van adva Nincs szabad hely a ma éjszakai előadásra - És holnapra? - Megnézem. Maradt még néhány jegy Öt a hatodik sorban és három a tizenegyedikben. - Hatodik sor? Túl közel van a vetítővászonhoz. Lesz még éjszakai előadás ezen a héten? - Nem. De rengeteg szabad hely van a holnap esti előadásra - Mikor kezdődik? - Negyednyolckor. - OK. Akkor négy jegyet kérek arra - A tizenötödik sor megfelel? - Igen. Mennyibe kerülnek a jegyek? - Nyolcszáz forint. - Tessék. Köszönöm - Excuse me. - Yes? - I want to give these tickets back. They are for Thursdays four oclock show. - No problem. Thats six hundred forints - Thank you. - Elnézést. - Igen? - Vissza szeretném adni ezeket a jegyeket. Ezek a

csütörtöki négy órás előadásra szólnak - Semmi gond. Ez hatszáz forint - Köszönöm. - What is on at the Royal Theatre? - I dont know. Lets buy a newspaper All TV, cinema and theatre programs are in it. - Mit játszanak a Royal Színházban? - Nem tudom. Vegyünk egy újságot Abban minden TV, mozi és színházműsor benne van. - What are you doing tonight? - Im watching television. - Whats on? - A film with Bogart. - An old film again. Lets go out - Mit csinálsz ma este? - Tévét nézek. - Mi lesz? - Egy Bogart-film. - Megint egy régi film. Menjünk valahova - Dont you hate it when people talk behind your back? - Nem utálod, amikor a hátad mögött beszélnek az emberek? - Igen, különösen a moziban. - Yes, especially at the movies. Meeting Találkozás - Hi, Mary, how are you? - Hi, Susanne. I am fine, and you? - I am well, thank you. - Hello Mary, hogy vagy? - Hello Suzanne. Jól vagyok, és te? - Köszönöm, jól. - Excuse me! Are you Mr. Smith? -

Pardon me? - Is your name Smith? - No, its not. - Elnézést! Ön Mr. Smith? - Bocsánat? - Az Ön neve Smith? - Nem. - Mr. Smith? - Yes? - Are you Mr. David Smith? - Yes, I am. - Mr. Smith? - Igen? - Ön Mr. David Smith? - Igen, én vagyok. - Good morning. Is Miss Johnson here, please? - No, she is not. - Oh, are Mr. and Mrs Smith here? - Yes, they are. - Thank you. Good bye - Jó reggelt. Kérem, itt van Miss Johnson? - Nem, nincs itt. - Oh, Mr. és Mrs Smith itt van? - Igen, itt vannak. - Köszönöm. Viszontlátásra - Is her name Ann? - No, her name is not Ann. Her name is Julia - Is she a teacher? - Yes, she is. - Az ő neve Ann? - Nem, az ő neve nem Ann. Júliának hívják - Tanár? - Igen. - Is his name John? - Yes, it is. - Az ő neve John? - Igen. - Is Paul here? - Yes, he is. - Paul itt van? - Igen. - What is your surname? - Brown. - Is it David Brown? - No, its not. My first name is Paul - Mi az Ön vezetékneve? - Brown. - David Brown? - Nem. A keresztnevem

Paul - Is this your dog? - Yes, it is. - It is nice. - Ez a te kutyád? - Igen. - Nagyon szép. - Is that Mary there? - Yes, that is Mary. - Are Paul and Susanne here? - Yes, they are. - Az ott Mary? - Igen, Mary az. - Paul és Suzanne itt van? - Igen, itt vannak. - Is this your bag? - No, this is not my bag. This is his bag Mine is there - Are these your books? - Yes, they are. - Is there a history book here? - No, there is not a history book here. - Ez a te bőröndöd? - Nem, ez nem az enyém. Ez az ő bőröndje Az enyém ott van. - Ezek a te könyveid? - Igen. - Van itt történelemkönyv? - Nem, nincs itt történelemkönyv. - This is Mr. Fodor He is from Hungary - How do you do? - My name is Yung. I am from China - Nice to meet you. - And these are Mr. and Mrs Kareem They are Turkish - Pleased to meet you. - Now you know all of us. - Itt van Mr. Fodor Magyarországról jött - Hogy van? - A nevem Yung. Kínából jöttem - Örülök a találkozásnak. - És ők Mr. és

Mrs Kareem Ök törökök - Nagyon örülök. - Most már mindenkit ismersz közülünk. Can you help me? Tudnál segíteni? Cant we talk now? Most nem tudunk beszélni? - What time is it now? - Its five to seven. - What time does the play start? - It starts at quarter past seven. Thats in twenty minutes time. - Hány óra van most? - Hét óra lesz öt perc múlva. - Mikor kezdődik az előadás? - Negyednyolckor kezdődik. Azaz húsz perc múlva - Excuse me. - Yes? - Is there a post office near here? - There is one near the church. Go along the street then turn left at the market. The church is there and the post office is only a few meters away from it. - Thank you very much. - Youre welcome. - Elnézést. - Tessék? - Van a közelben postahivatal? - Van egy a templom közelében. Menjen egyenesen elő-re majd a piacnál forduljon balra. Ott van a templom és a posta néhány méterre tőle. - Nagyon szépen köszönöm. - Nagyon szívesen. - Telephone service, can I help

you? - Yes, please. I have a telephone number and I want to know if its correct. - Is it a number used inside this county? - No, its for a small town outside it. - In that case Ill connect you to another operator. - Thank you. - Telefonszolgálat, segíthetek? - Igen, kérem. Van egy telefonszámom és tudni szeretném, hogy jó-e. - Ez a számot ezen a megyén belül használják? - Nem, ez egy kisváros száma ezen a megyén kívül. - Ebben az esetben átkapcsolom másik telefonközponthoz. - Köszönöm. - Hi Steve! - Hello Mary. - Where are you going? - I have a lesson in ten minutes. - Cant we talk now? - Im afraid we cant. I am in a hurry Call me this evening Ill be at home at around eight. - All right. - I have to go, bye. - Bye. - Szia Steve! - Szervusz Mary. - Hová mész? - Nekem 10 perc múlva órám van. - Most nem tudunk beszélni? - Attól tartok, hogy nem. Sietek Hívjál fel ma este 8 óra körül otthon leszek. - Rendben. - El kell mennem, szia. - Szia. - Frank? -

Yes. - Can you help me paint the garage this weekend? - This weekend? - Yes. - I dont think I can. I have an exam next week and I have a lot to study. - Thats a pity! I cant do it all by myself. - Why dont you ask Mark to help you? - Hes going fishing with his friends. - Im really sorry. - Frank? - Tessék. - Segítenél nekem a hétvégén kifesteni a garázst? - Ezen a hétvégén? - Igen. - Nem hiszem, hogy tudnék. Jövő héten vizsgázom és sokat kell tanulnom. - De kár! Egyedül nem tudom az egészet megcsinálni. - Miért nem kéred meg Márkot, hogy segítsen neked? - A barátaival megy horgászni. - Igazán sajnálom. - Excuse me. Could you tell me if Mr Smith is in, please? - Elnézést. Kérem, megmondaná nekem, bent van-e Mr Smith? - Mr. Smith egy órája elment - Oh! Hagyhatnék egy üzenetet? - Persze. - Mr. Smith left an hour ago - Oh! Can I leave him a message? - Sure. - Excuse me, Im looking for Mrs. Walter I have a package for her. - Her office is on the third

floor, next to the lift on the right. - Thank you. - George! Can you drive me to work tomorrow? - What time do you leave for work? - At half past eight. - Sorry, I cant. I have to be at the office before eight - Elnézést, Mrs. Waltert keresem Van egy csomag számára - Irodája a harmadik emeleten van, a jobb oldalon, a lift mellett. - Köszönöm. - George! Elvinnél holnap kocsival a munkahelyre? - Mikor indulsz a munkahelyre? - Fél kilenckor. - Sajnálom, nem tudlak. Nyolc előtt az irodában kell lennem - Dr. Howards clinic, can I help you? - Im calling to ask for an appointment this week. - Im sorry. No possibility for an appointment this week Dr Howard wont be in his office. - How about next week? - Not before Thursday. He will be at a conference - Then Ill come on Thursday. - Your name, please. - Fodor. - Thursday afternoon, at quarter to five. - Thank you. - Dr. Howard klinikája, segíthetek? - Időpontot szeretnék kérni ezen a héten. - Sajnálom. Ezen a héten nem

lehetséges Dr Howard nem lesz a rendelőjében. - A következő héten? - Csütörtök előtt nem. Konferencián lesz - Akkor jövök csütörtökön. - Kérem a nevét. - Fodor. - Csütörtök délután háromnegyed ötkor. - Köszönöm. - 2106606. Sofia is speaking - Hi Sofia. This is Jim - Hi Jim! - I phoned yesterday, but you werent at home. - Thats right. I was at a party, and I got home back at midnight. I couldnt call you then - Thats all right. I wanted to ask you something - What is it? - Im going away for a week, and I wanted to ask you to take care of my dog until I come back. Do you think you can do it? - Sure. Cliff is such a good fellow Id love to - Thank you very much, Sofia. I cant take him with me, and I wasnt sure youd be willing. - Thats all right, Jim. When do you want me to pick him up? - Im leaving this Friday. Could you come tomorrow night, around seven? - OK. - Thanks again. See you tomorrow - Bye. - 2106606. Sofia beszél - Szia Sofia. Itt Jim beszél -

Szia Jim! - Tegnap hívtalak, de nem voltál otthon. - Ez igaz. Partin voltam, és éjfélkor értem haza Nem tudtalak akkor hívni - Rendben van. Szeretnék tőled valamit kérni - Mit? - Elutazom egy hétre és meg szeretnélek kérni, hogy vigyázz a kutyámra, amíg vissza nem jövök. Elvállalnád? - Persze. Cliff helyes kis fickó Örömmel teszem - Nagyon köszönöm, Sofia. Nem vihetem magammal, és nem voltam benne biztos, hogy vállalod. - Rendben van, Jim. Mikor akarod, hogy elvigyem? - Most pénteken utazom el. El tudnál jönni holnap este, hét óra körül? - OK. - Mégegyszer köszönöm. Holnap látlak - Szia. Travelling, experiences Utazás, élmények For some of us travelling means busy airports, temporary accommodation which is often inconvenient, indifferent company and sometimes disturbing extremes of weather. Nevertheless, we all feel the rush that precedes the holiday seasons and of course take part in it. A memory of a bad voyage rarely affects us

negatively; on the contrary, it boosts our need for a recovery. Soon, were off again in our search for advice. What is it then? It cant be the money since any ordinary trip costs a few weeks pay, and it cant be the ease of it since you come back as tired as you were before starting! Despite all that, you can hardly wait for your next discomfort. Is it because of the jealous looks you get on arrival? I dont think so. It must be something above all that. Its what you gain by setting yourself free from restriction. You leave many things behind and among those are your insincere thoughts of others. There is no competition here, so you relax. Next, your intimacies that have been kept unravelled for ages are brought back to life! You escape nobodys notice and suddenly youre everybodys talk. How come? It must be the change of atmosphere. Not at all Then its because youre not working. Wrong again Its simply being yourself You dont care if your wrinkles are seen now, theyre not even there! You

meet people of different cultures and youre trying your best to make a good impression. Youre smiling because it comes naturally and not because its a duty. So, it feels good, and you hold on to it You know youre under no obligation what so ever and that you dont get sometime somewhere else. This is true of any choice you make. Ever since you got into the habit of travelling, you have earned many virtues. The sight of someones beauty whether its his home, attitude or language; urges you to carry that home with you. The kindness youre shown as a visitor lives deep inside of you until you have a guest and its out. Youve learned to give in return! We never get to know ourselves as we should. Yet, we do passively And you thought it was too late for you to be a more charming person. Well, think again! Its travelling that gives you the opportunity to broaden your horizons and experiences. Néhányunknak az utazás forgalmas repülőtereket, kellemetlen átmeneti szállást, közömbös

társaságot és néha nyugtalanító, szélsőséges időjárást jelent. Mindamellett mi mind érezzük az üdülési szezont megelőző rohanást, amiben természetesen részt is veszünk. Egy rosszul sikerült utazás emléke negatívan érint bennünket, ennek ellenére, fokozza az élményszerzésre való igényünket. Hamarosan megint a tanácskeresésnél vagyunk Hát akkor mi ez? Nem lehet a pénz, mióta minden egyszerű utazás pár heti fizetésbe kerül, és nem lehet a nyugalom, mióta ugyanolyan fáradtan jössz vissza, mint amilyen indulás előtt voltál Ennek ellenére, már alig várod a következő kényelmetlenséged. Az érkezésedkor fogadó irigy pillantások miatt van? Nem hiszem. Mindezeken túl lennie kell még valaminek. Ez az, amit azzal nyersz, hogy felszabadítod magad a megszorítások alól. Sok dolgot hátra hagysz, köztük a nem őszinte gondolataidat a többiekről. Itt nincs verseny, tehát nyugodj meg. A továbbiakban a meghittség, amely évek

óta rejtve maradt, visszatér életedbe! Elszöksz, senki nem veszi észre és máris te vagy mindenki beszédtémája. Hogy jön ez ide? Ennek hangulatváltozásnak kell lennie. Egyáltalán nem Hát akkor azért, mert nem dolgozol. Megint tévedtél Csak egyszerűen önmagad vagy. Nem törődsz vele, ha előjönnek a ráncaid, még akkor sincsenek ott! Különböző kultúrák embereivel találkozol és megpróbálod a legtöbbet tenni, hogy jó benyomást kelts. Mosolyogsz, mert természetesen jön, és nem pedig azért, mert kötelességed. Jól esik és ebbe kapaszkodsz. Tudod, hogy nem vagy alárendelve semmilyen kötelezettségnek és nem jutsz valamikor valahová máshová. Ez minden választásodra igaz Amióta rászoktál az utazásra, sokféle művészetet kerestél. Valaki szépségének a látványa, akár az otthona, nyelve, vagy viselkedése, arra ösztönöz, hogy vidd ezt haza magaddal. A kedvesség, amit látogatóként mutatsz, mindaddig mélyen benned él, amíg

nem lesz egy vendéged, és akkor kitör. Megtanultad visszaadni! Soha nem ismerjük meg magunkat annyira, amennyire kellene. Még passzívan csináljuk Úgy gondoltad túl késő, hogy elragadóbb személlyé válj. Hát akkor, gondold meg még egyszer! Az utazás, ami megadja a kedvező alkalmat, hogy szélesítsd a látóköröd és tapasztalataidat. Travelling, airport Utazás, repülőtér At The Airport A repülőtéren - Are you sure theyre coming today? I cant see any flights from New York on the board! - I dont understand. The telegram they sent said Tuesday the fifteenth. - Thats today all right. - Ill go and check at the information desk. - Biztos vagy benne, hogy ma jönnek? Egy járatot se látok a táblán, ami New Yorkból jönne! - Nem értem. A táviratban, amit küldtek, az állt, hogy 15-én kedden jönnek. - Az ma van. - Megyek az információs pulthoz és ellenőrzöm. At The Information Desk Az információs pultnál - Excuse me. - Can I help you, sir? -

Has flight 04107 from New York arrived yet? - Just a minute, sir. Ill check There is the one via London, isnt there? - I think so. - Im afraid there has been some delay, sir. Owing to bad weather conditions in London, no planes have been able to take off. - Thats terrible. So, we dont even know if theyll be able to fly today. - Im terribly sorry. We havent got any further information - Thank you. - Elnézést. - Segíthetek, uram? - Megérkezett már a 04107 járat New Yorkból? - Egy pillanat, uram. Ellenőrzöm Ez az, amely Londonon keresztül jön, ugye? - Azt hiszem. - Attól tartok volt egy kis késés, uram. A rossz időjárási viszonyok miatt a repülőgépek nem tudtak felszállni Londonban. - Ez szörnyű. Tehát, még azt sem tudhatjuk, hogy elrepülnek-e ma - Szörnyen sajnálom. Nincsen további információnk - Köszönöm. On The Plane A repülőgépen - Its rather cold here. - Ill ask the stewardess to get you a blanket, dear. Here you are. - Thats much better.

Thank you - Youre not airsick, are you? - No, not at all. Im very glad we finally took off I thought we were staying in London forever. - I thought the same. At least its over now - I wont be relieved until Im safe at home. - Meglehetősen hideg van itt. - Megkérem a stewardesst, hogy hozzon egy plédet, drágám. Tessék - Így sokkal jobb. Köszönöm - Nem vagy légibeteg, ugye? - Egyáltalán nem. Nagyon örülök, hogy végre felszálltunk Azt hittem, hogy örökre Londonban maradunk. - Én is azt hittem. Legalább véget ért - Hazáig nem fogok megkönnyebbülni. Later. Később. - Sara, dear. Fasten your seat belt Were landing - Sara, drágám. Kapcsold be a biztonsági övedet Leszállunk At The Airport A repülőtéren - Now that weve finished with the passports, we could collect our luggage. - Over there. I think well need a trolley - Ill get one. Whats wrong, dear? - Ive found only one suitcase so far. I cant see the other one. - Lets wait for all the luggage to

come. - But thats all of it. Oh, dear! We havent lost it, have we? - We should go to lost luggage at once. - What a trip this one has been! First all that waiting in London, then losing our suitcase. Whats next?! - Most, hogy végeztünk az útlevelekkel, összeszedhetjük a csomagjainkat. - Ott van. Azt hiszem kell egy poggyászszállító kocsi - Szerzek egyet. Mi a baj, drágám? - Csak egy bőröndöt találtam. Nem látom a másikat - Várjunk, amíg minden csomag kijön. - De, ez minden. Oh, Istenem! Nem veszítettük el, ugye? - Rögtön jelentenünk kellene a talált tárgyak osztályán. - Micsoda utazás volt! Először ez a sok várakozás Londonban, majd a bőröndünk elvesztése. Mi jöhet még?! Travelling Utazás The summer vacation is over and everybody has come back home. Phil, Judy and Bess are chatting about their holidays Vége a nyári vakációnak és mindenki hazajött. Phill, Judy és Bess a szabadságukról beszélgetnek. - You should have been there,

girls. It was real fun We set off at dawn and took turns behind the wheel, but it was really enjoyable. - I didnt know you fancy travelling by car. - I dont. But this was really different With the four of us, it would have been exhausting in an ordinary car. We had a mobile home. - I wouldnt mind trying one of those. Tell us about it - Well, it had a convertible sofa, a bunk bed, a small icebox, some built-in wardrobes and a shower. - Ott kellett volna lennetek, lányok. Jó mulatság volt Hajnalban indultunk, egymásnak adtuk a kormányt, de igazán élvezetes volt. - Nem tudtam, milyen klassz autóval utazni. - Én sem. De ez egészen más volt Négyünknek elég fárasztó lett volna egy átlagos autóban Nekünk egy mozgó otthonunk volt. - Szívesen kipróbálnék egyet. Mesélj nekünk róla - Hát, volt benne egy kihúzható kanapé, egy emeletes ágy, egy kis jégszekrény, néhány beépített szekrény és egy zuhanyozó. - Szerintem, olyan volt, mint egy lakókocsi, egy

helyen parkolt és háznak használták. - Igen, annak. Egész nap vezettünk, néha félreálltunk venni valamit. Naplemente előtt letáboroztunk valahol, ételt főztünk, eltöltöttük az éjszakát és tovább mentünk másnap reggel. - Inkább olyan volt, mint egy mozgó hotel! - Olyasmi. És gazdaságos is Elosztottuk a kiadásokat, a gáz- és az élelem költségeit. Egyáltalán nem volt költséges. - Bárcsak ezt mondhatnám a tíznapos nyaralásomról! - Azt hiszem, értem mire gondolsz. A múlt év legnagyobb részében agyon dolgoztam magam és ezután az egész megtakarított pénzt egy utazásra költöttem. - Ti ketten mit csináltatok? - Ciprusra mentem. Repülőjegyek, hotelfoglalás, bájos mediterrán hangulat, tengerpart, tengeri ételek és néhány ajándék. Örökre emlékezetes marad minden pillanata Nem bánom meg, de csődbe mentem! És te, Bess? - Nem utaztam külföldre, hanem időmet és a pénzemet üdülők látogatására költöttem az ország

határain belül. Tudtátok, milyen drága, ha a nyarat otthon töltitek? Ha tudtam volna ezt előre, akkor inkább máshova utaztam volna! - Nem értelek. - Figyelj! Nem próbáltam úgy viselkedni, mint egy turista; csak meg akartam nézni azokat a helyeket, amelyeket külföldiek látogatnak országomban, ahol még soha nem voltam. Szégyen, hogy többet tudok Londonról vagy Párizsról, mint saját hazámról! - Talán most tanulhatunk egymás tapasztalataiból. - I thought this was like a caravan parked in one place and used as a house. - It is. We drove all day and pulled over only to get something on the road Before sunset we camped somewhere, cooked food, spent the night and went along next morning. - So, it was more like a mobile hotel! - Sort of. And economical, too We split the cost of the hire, the gas and food expenses. It wasnt costly at all - I wish I could say the same about my ten days holiday! - I think I know what you mean. I killed myself working most of the past

year and then spent all my savings on one trip. - What have you two been up to? - I went to Cyprus. Plane tickets, hotel reservations, the charming Mediterranean atmosphere, beaches, seafood and some souvenirs. Ill treasure every moment of it I dont regret it, but Im broke! What about you, Bess? - I didnt travel abroad, but I spent my time and money visiting a lot of holiday resorts within the boundaries of this country. Did you known how expensive it is to spend the summer holiday at home? If I had know that before, I would have travelled somewhere instead! - I dont understand. - Look! I wasnt trying to act like a tourist; all what I wanted was to see places foreigners admire in my country that Ive never been to. Its a shame that I know more about London or Paris than about my own country! - Perhaps we all could gain from each others experiences now. - I couldnt agree more. Next time you have some time off, we could discuss where to go and how. - Nem érthetek egyet. Legközelebb, ha

lesz egy kis időtök, megvitathatjuk, hova és hogyan menjünk. Dinner, cooking Vacsora, főzés The door bell is ringing. Megszólalt a csengő. George and his wife Ann are visiting their friends, Robert and Mona. All four of them went to school together. George works in a bank. Ann used to work in the same bank. She isnt working there now. Robert is a salesman and Mona is a computer programmer. Robert and Mona have invited George and Ann to have a nice evening together. The doorbell is ringing. M - It must be them. Hi there A - Hello Mona. G - Hi Robert. You two look great M - Thank you George. Come in, please G - This is for you. I mean for all of us M - What is it?. Oh, how nice of you! Look dear Theyve brought a bottle of French wine. Ill bring some glasses. R - So, Ann. You arent working with George nowadays. Is that right? A - Yes and no. R - What do you mean? A - I wont be working in the same branch as George but its the same bank. Maybe I should help Mona in the

kitchen. R - Here she comes. Is there any chance of having dinner? M - Why are you in a hurry? Lets drink something first. G - I wont be able to drink. Im driving home tonight M - Well then, would you like some juice? G - Thanks. M - I think Ill start laying the table. Everybody must be hungry. A - Ill help you. George és a felesége, Ann meglátogatják a barátaikat, Robertet és Monát. Mind a négyen együtt jártak iskolába. George egy bankban dolgozik. Ann régebben ugyanabban a bankban dolgozott. Most nem dolgozik. Robert eladó és Mona számítógépes programozó. (George and Robert are talking in the living room, Ann and Mona are in the kitchen.) (George és Robert a nappaliban beszélgetnek, Ann és Mona a konyhában vannak.) M - Dinner is ready. (Everybody is now sitting at the table.) M - Kész a vacsora. (Most mindenki az asztalnál ül.) M - I didnt know what kind of meat you like, so I have prepared different dishes. There is roast lamb and pork stew, which

would you prefer, Ann? A - Ill take the stew, please. G - Ill try the lamb. M - Help yourselves with the vegetables. A - Robert, would you pass the potatoes, please? R - Sure. Here you are G - Mmm. This tastes really good R - Can somebody pass the salt, please? M - Perhaps I should cut some more bread. A - Just sit and enjoy the food, Mona. Everything is just fine. R - More wine? A - Yes, please. M - For me, too. M - Nem tudtam, hogy milyen hús szerettek, így tehát különböző fogásokat készítettem. Van sültbárány és sertéspörkölt, melyiket szeretnéd jobban, Ann? A - Sertéspörköltet kérnék. G - Én megkóstolom a bárányt. M - Vegyetek magatoknak a zöldségekből. A - Robert, ideadnád a krumplit? R - Persze. Itt van G - Mmm. nagyon jó íze van R - Ideadná valaki a sót? M - Talán vágjak még kenyeret? A - Ülj le és élvezd az étkezést velünk, Mona. Minden nagyon jó. R - Még egy kis bort? A - Igen, kérek. M - Én is kérek. Robert és Mona

meghívták George-ot és Annt, hogy egy kellemes estét töltsenek együtt. Megszólalt a csengő. M - Biztosan ők azok. Sziasztok A - Hello Mona. G - Szia Robert. Remekül néztek ki M - Köszönöm George. Gyertek be G - Ezt nektek hoztuk. Úgy értem, mindenkinek M - Mi ez?. Oh, milyen kedves tőletek! Nézd, drágám Egy üveg francia bort hoztak. Hozok poharakat R - Tehát, Ann. Mostanában nem dolgozol George-gal Így van? A - Igen is és nem is. R - Hogy érted? A - Nem fogok ugyanabban a kirendeltségben dolgozni, ahol George, de ez ugyanaz a bank Talán segítenem kéne Monának a konyhában. R - Épp itt jön. Esetleg vacsorázhatunk már? M - Miért sietsz? Először igyunk valamit. G - Nem ihatok. Este még vezetnem kell hazafelé M - Hát akkor kérsz egy kis gyümölcslevet? G - Köszönöm. M - Azt hiszem elkezdem megteríteni az asztalt. Biztos mindenki éhes. A - Segítek neked. (After dinner) R - That was superb, dear. G - Really, Mona. That was an excellent meal

M - Im glad you liked it. I usually have tea after dinner, what about you? A - Id love some. M - What about you two? G - Nothing for me. Thanks R - I dont want a drink, either. M - Ann! Lets make some tea. (Vacsora után) R - Ez fenséges volt, drágám. G - Valóban. Kitűnő étel volt M - Nagyon örülök, hogy ízlett. Én rendszeresen teát iszom vacsora után, és te? A - Én kérek. M - És ti? G - Én semmit nem kérek. Köszönöm R - Én sem akarok inni. M - Ann! Készítsünk egy kis teát. (In the kitchen, Ann drops a cup and breaks it) A - Oh, dear! Im terribly sorry Mona. M - Thats all right, Ann. Ill collect the pieces Be careful! Small pieces of glass are very dangerous. (A konyhában, Ann leejt egy csészét és összetörik) A - Oh, Istenem! Szörnyen sajnálom, Mona. M - Minden rendben, Ann. Összeszedem a darabjait Vigyázz! Az apró üvegdarabkák nagyon veszélyesek. A - Nagyon sajnálom, Mona. M - Ne is gondolj rá. Véletlen volt A - I am so sorry, Mona. M -

Never mind. Accidents, do happen (At the same time) R - Its our tenth class reunion next month, George. Where shall we have it? G - I dont know. Im afraid I wont be able to come G - Perhaps I can. But I dont feel like going It was boring last year. I dont think its going to be any better this time. (Ugyanebben az időben) R - Következő hónapban lesz a tizedik osztálytalálkozónk, George. Hol lesz? G - Nem tudom. Attól tartok, hogy nem fogok tudni elmenni. R - Milyen kár! Nem lesz olyan jó mulatság nélküled. És Ann? G - Nagyon izgatott miatta. Vett egy új ruhát és egy pár új cipőt, hogy felvegye a partin. R - Nem tudod megváltoztatni a tervedet és inkább eljönni? G - Talán igen. De nem szívesen megyek Tavaly unalmas volt. Nem hiszem, hogy most sokkal jobb lesz. (At the end of the evening) A - Thanks a lot. It has been a wonderful evening M - Thanks for coming. We enjoyed it very much R - Good night. G - Good night. (Az este végén) A - Nagyon köszönjük.

Csodálatos este volt M - Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon élveztük R - Jó éjszakát. G - Jó éjszakát. R - Thats a pity. It wont be much fun without you What about Ann? G - She is very excited about it. She has bought a new dress and a pair of shoes to wear to the party. R - Cant you change your plans and come? Hire purchase Vásárlás részletre - Jim! Would you please check the letterbox? - Sure. - Jim! Megnéznéd a postaládát? - Persze. A few minutes later Néhány perccel később - Look what I found, dear! A note from the post office, some bills Im afraid and this. - What is it? A little pink envelope? It doesnt have any stamps on it. - Yeah. Someone must have brought it in person - Well, come on. Open it! - Listen to this Miss Sybil Brook and Mr. Frank Edwards request the pleasure of your company at their marriage which is to be held at the Reformed Church, on Saturday September 2nd, at 12.30 pm and afterwards at the Brooks residence. RSVP - An official

invitation? How quaint! And they only live at the end of this street. - Never mind that now. Arent you going to ask about the rest? This is the telephone bill. Oh, that must be the monthly bank statement. - What about that envelope there? Its marked urgent? - Ill see. OK The houses last payment is due Im glad well soon be over it. - You could say that again, dear! Im sure we wont be buying anything on hire purchase for the rest of our lives. - Nézd, mit találtam, drágám! Egy értesítés a postától, néhány számla attól tartok, és ez. - Mi ez? Egy kicsi rózsaszín boríték? Nincs rajta bélyeg. - Igen. Valaki biztosan személyesen hozta el - Na, gyerünk! Nyisd ki! - Ezt hallgasd meg. Miss Sybill Brook és Mr Frank Edwards szeretné, ha megtisztelnénk őket házasságkötésük alkalmából, amelyet vasárnap, szeptember 2-án 12 óra 30 perckor a református templomban tartanak, majd ezt követően a Brook rezidencián. Kérem, válaszoljon - Egy hivatalos meghívás?

Milyen furcsa! Ők csupán itt laknak az utca végén. - Most ne törődj ezzel. Nem is érdekel a többi? Ez a telefonszámla Oh, ez pedig a havi bankszámlaállást mutatja - If we had had all the amount needed in the first place, we wouldnt have had to pay 25% interest of the houses original value. - Yes, but youve been paying for eighteen months. We had no choice. Besides, If we hadnt done that, wed have lost the house. A lot of people were interested in buying it - I heard that theyre collecting a higher rate of interest now. We are lucky after all. Is lunch ready? - Not yet. Why? - Ill check the post office. Theres a telegram waiting for us. - Ill have lunch ready by the time youre back. - Great! See you later. - És ez a boríték ott? Rá van írva, hogy sürgős? - Megnézem. OK Esedékes az utolsó házrészlet befizetés Örülök, hogy már nemsokára túl leszünk rajta. - Mond még egyszer, drágám! Én biztos vagyok benne, hogy nem fogunk semmit sem venni részletre a

hátralevő életünkben. - Ha meg lett volna a szükséges összeg az első helyhez, nem kellett volna 25% kamatot fizetnünk a ház eredeti értékére. - Igen, de már tizennyolc hónapja fizeted. Nem is volt más választásunk. Mellesleg, ha nem csináltuk volna ezt, elvesztettük volna a házat. Sokan meg akarták venni - Azt hallottam, hogy már sokkal nagyobb mértékű kamatot szednek be. Minden esetre szerencsések vagyunk Kész az ebéd? - Még nincs. Miért? - Elmegyek a postára. Van ott egy távirat nekünk - Mire visszaérsz elkészítem az ebédet. - Nagyszerű! Viszlát később. An hour later. Egy órával később . - Jim! Is everything all right? I was worried sick about what might have happened to you. - No need to worry, dear. Just the usual endless queues Look at this! - What is it? Its from mother. It says "ARRIVING TERMINAL-2 THURSDAY FIFTH 2030 FLIGHT 15252". - Yes, Ive already read it. Youre going to the airport without me. Ill be at work at

eight-thirty tomorrow evening. - Couldnt you change with somebody from the morning shift? - I have to pay the bills tomorrow morning, remember? - Jim! Minden rendben? Betegre aggódtam magam, hogy mi történt veled. - Ne aggódj drágám. Csak a szokásos végtelen sorok Ezt nézd! - Mi az? Anyától jött. Azt mondja: "ÖTÖDIKÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 2030-KOR ÉRKEZEM, A 2-ES TERMINÁLRA A 15252-ES JÁRATTAL". - Igen, már olvastam. Nélkülem mész a reptérre Én holnap este fél kilencig dolgozom. - I remember. - Nem tudnál valakivel cserélni a holnap reggeli műszakból? - Be kell fizetnem a csekkeket holnap reggel, emlékszel még? - Emlékszem. Railway, travelling Vasút, utazás At The Railway Station A vasútállomáson - Were there. - I thought for a moment that we wouldnt make it. - Relax, Juli! The train leaves in fifteen minutes. Weve plenty of time. - Youre right. I guess Im overexcited Its my first trip through Europe by train. - It was a wise thing to

buy the ticket earlier. Now, we really have nothing to worry about. Do you have everything? - I think so. One suitcase and a handbag Yes, thats everything - Ill check the platform number. Its number 5 Thats over there. Lets go and look for your compartment Ill help you put your suitcase on the luggage rack. . - Here you are, dear. Ready to leave Do you have your passport and ticket? - Yes, theyre in my handbag. - Do you want me to buy you some sandwiches? - There is no need. I can eat in the buffet car Was that a whistle? - Yes, Id better be going now. Take care, Juli! Give me a call when you arrive at the first city. What was it? - Prague. Of course I will Bye - Bye. - Helyben vagyunk. - Egy pillanatig azt hittem, hogy nem fogjuk elérni. - Nyugalom, Juli! A vonat 15 percen belül indul. Sok időnk van. - Igazad van. Azt hiszem túlzottan izgatott vagyok Ez az első utam vonattal Európán keresztül. - Bölcs dolog volt korábban megvenni a jegyet. Most aztán már tényleg semmi

miatt nem kell aggódnunk. Mindened megvan? - Azt hiszem igen. Egy bőrönd és egy kézitáska Igen, ez minden. - Ellenőrzöm a vágányszámot. Ötös Ott van Menjünk és keressük meg a fülkédet. Segíteni fogok neked felrakni a bőröndöt a poggyásztartóra. . - Tessék, drágám. Indulásra készen Megvan az útleveled és a jegyed? - Igen, a kézitáskámban vannak. - Akarod, hogy vásároljak pár szendvicset? - Nincs szükség rá. A büfékocsiban tudok enni Ez egy sípszó volt? - Igen, jobb, ha most megyek. Vigyázz magadra Juli! Hívj fel, amikor az első városba érsz. Mi is volt az? - Prága. Természetesen felhívlak Viszlát - Viszlát. A long time ago before aeroplanes became the most popular mode of travel, people crossed the oceans in ships. They used them in wars as well as in peace. Ever since man knew that wood floats on the waters surface, he has tried his best to ride the waves and reach far away lands. He first used rafts, then rowing boats, but still

couldnt always conquer rough seas. He tried building stronger boats with sails. Time brought him new materials, and technology helped him win his fight against the tide. Nowadays, there is a wide variety of vessels, from fishing boats to huge oil tankers, in every port all over the world. Some think its slower and less comfortable to travel by sea than by air, and that might be why its not as popular as it used to be. Yet freighters carry and deliver cargoes between harbours and provide jobs for millions. Who said its history? Just try to imagine fishing from a plane. Régen, mielőtt még a repülőgép lett volna a legnépszerűbb módja az utazásnak, az emberek hajóval keltek át az óceánon. Egyaránt használták őket háborúban és békében is. Amióta az ember tudja, hogy a fa úszik a víz felszínén, mindent megtesz azért, hogy meglovagolja a hullámokat és eljusson távoli tájakra. Először tutajt használt, utána evezős hajót, de még mindig nem tudta

legyőzni a viharos tengereket. Próbált erősebb hajót építeni vitorlákkal Idővel az új anyagok és a technológia segítette hozzá, hogy megnyerje a harcot a hullámokkal. Manapság több variáns létezik, a halászhajótól kezdve a nagy tankhajókig a világ minden kikötőjében. Némelyek úgy vélik, hogy lassabb és kevésbé kényelmes tengeren utazni, mint repülővel, így nem olyan népszerű, mint volt. Még mindig teherhajók továbbítanak és kézbesítenek szállítmányokat a kikötők között és milliók számára biztosítanak állást. Ki mondta, hogy ez történelem? Csak próbáld elképzelni a horgászást egy repülőről. Party, cooking Vendégség, főzés [ring] [ring] [ring] - Hello! - Eve, is that you? - Whos talking? - Its me, Liza. Im sorry to bother you - Dont be silly. What are you up to? - Im in a bit of trouble. Bill has invited six of his business associates for lunch next weekend. - Wait a minute! You mean youre going to cook for

eight persons? - Ten. Two of them are bringing their wives I dont know what to do. - Calm down, will you? Lets see. Does Bill have special requests? - Nothing special. - All right. How many courses are you offering them? - I thought Id ask you. What do you think? - How about some soup first? - I thought a starter like goose liver pâté would be acceptable. - Brilliant! Businessmen like to talk over lunch and that will be just the thing. How is it prepared? [ring] [ring] [ring] - Halló! - Eve, te vagy? - Ki beszél? - Én vagyok az, Liza. Sajnálom, hogy zavarlak - Ne bolondozz. Mi a gond? - Egy kicsit bajban vagyok. Bill meghívta hat üzlettársát jövő hét végére, ebédre. - Várj egy percet! Úgy érted, hogy nyolc személyre fogsz főzni? - Tízre. Ketten elhozzák a feleségeiket Nem tudom, hogy mit csináljak. - Nyugodj meg, rendben? Nézzük csak. Vannak Billnek különleges kívánságai? - Semmi különleges! - Rendben. Hány fogást fogsz tálalni nekik? - Úgy

gondoltam, megkérdezlek téged. Te mit gondolsz? - Mit szólnál elsőként egy leveshez? - Úgy gondoltam, indulásnak libamájpástétom elfogadható lenne. - Nagyszerű! Az üzletemberek szeretnek ebéd közben beszélgetni ez így éppen megfelelő lesz. Hogyan kell elkészíteni? - Hát, reméltem, hogy te el tudod mondani nekem. Egyik vacsora partidon ez volt felszolgálva. - Miért nem hagyod ezt rám? Házhoz lesz szállítva, jóval előbb mielőtt még a vendégeid megérkeznek. Nem kell melegíteni. - Oh, Eve! Igazán nem kellene belefolynod ebbe az egészbe. - Hülyeség! Örülök, hogy segíthetek. Nézzük a főfogást Mit szólsz a gombával és olívabogyóval töltött vadlibához? - Mmm. Az biztosan finom Mik a hozzávalók Egy pillanat, hozok egy tollat Most már mondhatod - Well, I was wondering if you could tell me. It was served at one of your dinner parties. - Why dont you leave that to me? It will be delivered to your door long before your guests arrive. It

neednt be heated up. - Oh, Eve! You really shouldnt go to all this trouble. - Nonsense! Id be pleased to help. Lets move on to the main course. What do you think of wild goose stuffed with mushrooms and olives? - Mmm. That must be delicious What are the ingredients for that? Just a moment, Ill grab a pencil. You can tell me now. - You need 500 grams of mushrooms, 100 grams of smoked bacon, 50 grams of stoned olives, oil. say 2 tablespoons, 1 small onion, 1 clove garlic, a bunch of parsley, half a lemons juice, 1 white roll, a glass of milk, 1 egg, 100 ml of meat stock made with a cube, salt and pepper. Oh, dont forget the geese. - OK. I suppose the geese should be cleaned first, then sprinkled with spices and left over night in the refrigerator. - Right. Make sure most of the fat is removed Next morning, start by soaking the roll in the milk. Meanwhile, chopped onions are fried in oil and sliced mushrooms are added afterwards. Leave for few minutes until cooked, then remove from heat.

Squeeze any excess milk out of the roll, add the cooked mushrooms now cooled, the olives, minced parsley, crushed garlic and the raw egg. Season to taste with pepper but better not add salt since olives are salty enough. Blend all these together Stuff the geese one by one, sew up the cavities, of each one tie the legs together and tuck the wings underneath. - Eve! We havent used the bacon and the lemon juice. - Dont worry, we will in a minute. The geese are covered with the bacon slices and put in a deep tin into a preheated oven. You could add the meat stock here - Kell hozzá 500 gramm gomba, 100 gramm füstölt szalonna, 50 gramm kimagozott olíva, olaj, mondjuk két evőkanálnyi, egy kis vöröshagyma, egy gerezd fokhagyma, egy csomag petrezselyem, fél citrom leve, egy fehér zsemle, egy pohár tej, egy tojás, egy 100 ml-es leveskockából készített sűrített húsleves, só és bors. Oh, ne felejtsd el a libákat! - OK. Szerintem a libákat előbb meg kell tisztítani, majd

megszórni fűszerekkel és egy éjszakára a hűtőszekrényben hagyni. - Rendben. Bizonyosodj meg róla, hogy a zsír nagy része lejött-e. Másnap reggel kezd az egészet a zsemle tejbe való áztatásával. Ezalatt a felvágott hagymát olajban süsd meg és végül add hozzá a felszeletelt gombát. Hagyd pár percig főni, azután vedd le a tűzről. Préseld ki a tejet a zsemléből, majd add hozzá hidegen a megfőtt gombákat, az olívabogyókat, a felaprózott petrezselymet, áttört fokhagymát és a nyers tojást. Ízesítsd borssal, de jobb, ha nem adsz hozzá sót, mert az olíva épp elég sós. Keverd össze az egészet. Töltsd meg a libákat, egyiket a másik után és varrdd be a lyukakat, mindegyiknél kösd össze a lábakat, hajtsd alá a szárnyakat. - Eve! Még nem használtuk a szalonnát és a citromlevet. - Ne aggódj, mindjárt fogjuk. A libákat be kell takarni a szalonnaszeletekkel és berakni egy mély tepsibe és be az előmelegített sütőbe. Itt add

hozzá a sűrített húslevest - How long does it take to be ready? - It depends on the age and the size of the geese. But I think itll need two or two and half hours. - What should I do next? - When the roast is ready, put on a serving dish, use its juice to make a sauce with the lemon. - Is that enough or should I prepare some steamed vegetables too? - I think fresh salad would be better. Liz! What about the drinks? - Bill said hed take care of that. I think he has ordered some beer and wine to be delivered by Friday. - Dessert, Liz? - Oh, no! Unless Bill wants to make it himself! I thought some water-melon would be enough after this heavy meal. - I agree. Well, I imagine thatll be something for the guests to remember. - And for Bill, too! Eve, thanks a lot. - Dont mention it. Call me if you need any help - Mennyi idő múlva lesz kész? - Az a libák korától és méretétől függ. De szerintem két vagy két és fél órára lesz szükség. - És ezután mit csináljak? -

Amikor megsült, rakd a szervírozó tálra, a levét használd fel a szószhoz a citromlével. - Ez elég, vagy még kell párolt zöldséget is csinálnom? - Szerintem, friss saláta jobb lenne. Liz! Mi van az italokkal? - Bill azt mondta, ez az ő gondja. Szerintem rendelt sört és bort, hogy péntekre szállítsák. - Liz, és a desszert? - Oh, nem! Ha csak Bill nem akarja saját maga megcsinálni! Úgy gondoltam, egy kis görögdinnye elég lenne ilyen zsíros étel után. - Egyetértek. Hát, úgy képzelem, hogy ez emlékezetes lesz a vendégeknek. - És Billnek is! Eve, nagyon köszönöm. - Szóra sem érdemes. Csak hívj, ha segítségre van szükséged Driving, travelling Vezetés, utazás You cant drink and drive. Nem vezethetsz ittasan. Last weekend I went with my husband Tom to visit his family. Múlt héten elmentem a férjemmel, Tommal meglátogatni a családját. Ők egy kis városban laknak, kétszáz kilométerre innen. They live in a small town two hundred

kilometres away from here. It wasnt a nice trip. First, the engine didnt start. I thought it had broken down. Tom tried to fix it, but it still didnt work. So we called a mechanic. It took him two hours to repair it. Finally, we started off. On the way there, we almost had an accident. Somebody tried to overtake us. Another car came suddenly from the opposite direction. We didnt know what to do. Tom drove to the side as quickly as he could. That was clever of him. Nobody was hurt. Later, we stopped at a petrol station. We filled up and wanted to go on. Suddenly Tom shouted "Oh". I looked at him and at the car. We had a flat tyre! So we waited until the boys at the station changed it. I dont remember what time it was when we arrived at Toms parents house. I was very tired and so was Tom. We rang the bell, but nobody answered. Tom walked around the house, but he didnt see anybody. We didnt have a key, so Tom decided to jump over the fence and open the door. His mother always

hides a key near the front door. It was a few minutes before we heard some noises. Shortly after that, the police was there on the doorstep. Somebody thought we were thieves and had called them. Luckily, Toms parents came home and explained to everybody that it was a mistake. They had gone for a walk and forgotten completely about us! Nem volt valami szép utazás. Először, a motor nem indult be. Azt hittem elromlott. Tom megpróbálta megjavítani, de az még mindig nem működött. Tehát hívtunk egy szerelőt. Két órába telt, mire megjavította. Végül elindultunk. Az úton majdnem volt egy balesetünk. Hirtelen valaki megpróbált megelőzni minket. Egy másik autó jött az ellenkező irányból. Nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Tom oldalra húzódott olyan gyorsan, ahogy csak tudott. Nagyon ügyes volt. Senki sem sérült meg. Később, megálltunk egy benzinkútnál. Tankoltunk, és tovább akartunk indulni. Tom hirtelen felkiáltott Oh. Ránéztem, majd az autóra.

Defektet kaptunk! Vártunk, amíg a fiúk a kútnál kicserélték a gumit. Nem emlékszem mennyi volt az idő, amikor megérkeztünk Tom szüleinek a házához. Nagyon fáradt voltam, és Tom is. Becsöngettünk, de senki nem válaszolt. Tom körbejárta a házat, de senkit nem látott. Nem volt kulcsunk, így Tom elhatározta, hogy átugrik a kerítésen és kinyitja az ajtót. Az anyja mindig eldugja a kulcsot a bejárati ajtó közelébe. Néhány perc múlva valami zajt hallottunk. Röviddel azután ott volt a rendőrség az ajtóbejárónál. Valaki azt hitte, hogy betörők vagyunk és kihívta őket. Szerencsére hazaérkeztek Tom szülei és elmagyarázták mindenkinek, hogy tévedés volt. Elmentek sétálni, és teljesen megfeledkeztek rólunk! The policeman stops the car and tells the young lady driving it: - Miss, you were driving very fast. - How fast? - About eighty kilometres an hour. - Oh, isnt that wonderful?! I only learnt to drive yesterday. A rendőr

megállította az autót, és azt mondta a fiatal hölgynek, aki az autót vezette: - Hölgyem, gyorsan hajtott. - Milyen gyorsan? - Körülbelül nyolcvan kilométeres óránkénti sebességgel. - Oh, hát nem csodálatos?! Csak tegnap tanultam meg vezetni. REMEMBER! You cant park under a "No parking" sign or near a zebra crossing. You cant enter a street with a "No entry" sign. You cant overtake the car in front of you in a one-way street. EMLÉKEZZ! Nem parkolhatsz a Parkolni tilos jelzésnél vagy a zebra közelében. Nem hajthatsz be egy Behajtani tilos jelzésű utcába. Nem előzhetsz meg egy előtted haladó autót egyirányú utcában. Nem vezethetsz érvényes jogosítvány nélkül. Nem használhatsz kürtöt kórház közelében. Nem vezethetsz ittasan. Nagyon sok ember használja az utat, tehát vezess óvatosan! You cant drive without a valid driving licence. You cant use your horn near a hospital. You cant drink and drive. A lot of people use the

road, so drive carefully!