Francia nyelv | Középiskola » Az eldöntendő- és a kiegészítendő kérdések

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:70

Feltöltve:2010. november 27.

Méret:53 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

http://www.doksihu Az Eldöntendő- és a kiegészítendő kérdések I. AZ ELDÖNTENDŐ KÉRDÉS Képzése az alábbiak szerint történhet: I.1 Egyenes szórend (beszélt nyelv) Csak az eltérő hanglejtés jelzi a kérdést (a hangsúlyt felvisszük a mondat végén). Pl: Tu es français? Oui, je suis français. - Francia vagy? Igen, francia vagyok I.2 Est-ce que kérdőszerkezet + egyenes szórend (beszélt nyelv) - Az est-ce que szerkezetnek nincs jelentése, csak a kérdést jelzi. Pl: Est-ce que tu es triste? Oui, je suis triste. - Szomorú vagy? Igen, szomorú vagyok I.3 Választékos nyelvben/írott nyelvben: 3. a Ha az eldöntendő kérdés alanya személyes névmás/on vagy ce, a választékos nyelvben fordított szórendet használunk (állítmány megelőzi az alanyt, kötőjellel kötjük össze) Pl: Parlez-vous anglais? - Beszél angolul? 3. b Ha az alany nem személyes névmás, on vagy ce> alanyismétlő kérdés: - az alanyt személyes névmás formájában

megismételjük az ige után, kötőjellel kötjük össze - ha az ige magánhangzóra végződik –t ejtéskönnyítő hangot ékelünk közbe Pl: John est-il irlandais? -John ír? John habite-t-il en Angleterre? - John Angliában lakik? II. A KIEGÉSZÍTENDŐ KÉRDÉS II.1 Az alanyra kérdezünk: Ha az alany személy: Ki? Kik? Qui? > Qui est là? - Ki van ott? Qui est-ce qui? (Csak beszélt nyelvben) > Qui est-ce qui est là? Ha az alany nem személy: Mi? Mik? Qu’est-ce qui? > Qu’ est-ce qui t’arrive? - Mi van veled? II.2 A tárgyra kérdezünk: Ha a tárgy személy: Kit? Kiket? Qui (választékos beszédben) + fordított szórend> Qui invitez-vous? - Kit hív meg? Qui est-ce que? + egyenes szórend > Qui est-ce que vous invitez? http://www.doksihu Ha a tárgy nem személy: Mit? Miket? Que (választékos beszédben) + fordított szórend > Que faites-vous? - Mit csinál? Qu’est-ce que + egyenes szórend > Qu’est-ce que vous faites? Quoi? (bizalmas

stílus) : a kérdőszó az egyenes szórendű mondat végén áll: Tu fais quoi? Mit csinálsz? II.3 Egyéb mondatrészre kérdezünk: quand (mikor), combien (hány, mennyi), où (hol, hová), comment (hogyan), pourquoi (miért), avec qui (kivel), quel/quelle/quels/quelles (melyik, milyen), stb Lehetséges szórend: 1. Kérdőszó + fordított szórend (írott nyelv és választékos beszéd) > Quand viens-tu? - Mikor jössz? 2. Alanyismétlő szórend (nem személyes névmási alany esetén, írott nyelv, választékos beszéd; pourquoi után kötelező!) > Quand Pierre vient-il? - Mikor jön Péter? 3. Kérdőszó + est-ce que + egyenes szórend (beszélt nyelv) > Quand est-ce que tu viens? 4. Egyenes szórend, kérdőszó a mondat elején vagy a végén (beszélt nyelv) > Tu viens quand? Kérdezés összetett igeidők esetén: - Egyenes szórend + emelkedő intonáció: Tu es allé au cinéma? - Est-ce que: Est-ce que tu es allé au cinéma? - Elmentél moziba? -

Fordított szórend: a segédige és az alany cserél helyet: As-tu vu ce film? - Láttad ezt a filmet? - Alanyismétlő szórenddel: a segédige és a személyes névmás cserél helyet: Votre mari a-t-il téléphoné? - Telefonált a férje?