Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Mérlegképes könyvelő, pénzügyi ismeretek alkalmazása, 2010. évi vizsgák megoldva

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 61 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:463

Feltöltve:2011. február 03.

Méret:384 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: 05/ 30 /2010. MK/HU Érvényességi idő: 2010. március 04 1000 - óra Minősítő neve: Dr. Lakrovits Elvíra Beosztása: főosztályvezető-helyettes Készült: 1 eredeti és 55 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm példány É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Pénzügyi ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján "A” változat Kidolgozási idő: Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: 150 perc 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: 2010. március 04 1000-óra P. H 2010. március 1 Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a

mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr, Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Milyen két csoportba sorolhatók a teljesítés esedékessége alapján a pénzügyi piacokon

lebonyolított ügyletek? • Azonnali (promt) ügyletek, illetve • határidős (termin) ügyletek. 2. Mi tartozik a hosszú távú finanszírozási döntések kategóriájába? • A saját tőkére és • a hosszúlejáratú kötelezettségekre vonatkozó döntések. 3. Melyek a váltó alaptípusai? • Saját váltó és • az idegen váltó. 2 4. Milyen opció típusok különböztethetők meg az opcióban foglalt jog alapján? • Vételi opció és • eladási opció. 5. Mi a fix költség a számviteli és a pénzügyi fedezeti pont meghatározásakor? • A számviteli fedezeti pont meghatározásakor a fix költség a fix működési költség és az értékcsökkenési leírás együttes összege. • A pénzügyi fedezeti pont esetében viszont a fix költség a fix működési költség és a kezdő tőkebefektetés évi egyenértékű pénzáramlásának az összege. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes,

húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A diszkontráta és a diszkonttényező szinonim fogalmak. b) A kamattényező és a diszkonttényező egymás reciproka. c) Az annuitás diszkonttényező n számú diszkonttényező szorzata. d) Az annuitás diszkonttényező nagysága és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn. 2. Válassza ki a hamis megállapítást! a) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik. b) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik. c) Kamatos kamatozás esetén az évről évre számított kamat növekvő. d) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamatokat újra befektetik. 3. Válassza ki a változó kamatozású értékpapír jellemzőjét! a) Csak a kamatláb csökkenésének mozgásterét határozzák meg. b) A kamatlábak helyett csak a kamatszámítás módját közlik. c) Csak a

kamatláb változásának mozgásterét határolják be. d) Csak a kamatláb növekedésének mozgásterét határozzák meg. 4. Fejezze be helyesen a mondatot! A bankhitelből származó forrás tőkeköltsége a vállalkozás számára a) fix kamatozású hitelnél maga a kamatláb, változó kamatozású hitelnél az időszaki kamatlábak átlaga. b) az adómegtakarítással korrigált eszközarányos EBIT. c) az EBIT és az összes eszköz hányadosa. d) az adómegtakarítással korrigált teljes hiteldíjmutató. 3 5. Fejezze be helyesen a mondatot! A mérlegterv (státusz) sajátossága a) a szigorú pénzforgalmi szemlélet. b) a pénzállomány változása, mint egyenlegező tétel. c) a hitelsorok megkettőződése. d) a pénzjövedelmek képződésének és felhasználásának szembeállítása. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot

ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. A közraktárjegy adómentességet biztosító értékpapír Hamis, mert a közraktárjegy áru feletti jogot megtestesítő értékpapír. 2. A kamatozó részvény tulajdonosát osztalék nem illeti meg Hamis, mert a kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti, ideértve az osztalékhoz való jogot is. 3. A brókercégek saját számlás ügyletkötést folytatnak és közvetlenül kereskedhetnek a Budapesti Értéktőzsdén. Hamis, mert a brókerek az ügyfelek megbízásából kötik az üzleteket, és csak tőzsdeügynökökön keresztül kereskedhetnek a Budapesti Értéktőzsdén. 4. Egy élelmiszer áruházban a szokásos kenyér készlet a tartós forgóeszköz lekötés körébe tartozik.

Igaz, mert bár forog a készlet, az áruháznak az év egészében finanszíroznia kell a kenyérkészlet szokásos szintjét. 5. A likviditási válság idején a vállalat azonnali fizetőképessége megrendül Igaz, mert a likviditási válság olyan problémás fizetési helyzet, amikor a vállalkozás nem tud teljes mértékben eleget tenni fizetési kötelezettségének. 4 IV. Mit jelent? Értelmezze az alábbi tényeket, mutatókat! Jó válaszonként 2 pont. 10 pont • A nettó forgótőke értéke kisebb, mint a tartós forgóeszköz szükséglet értéke. A vállalkozás agresszív finanszírozási stratégiát folytat. • A likviditási mutató értéke 1,5. A vállalkozás forgóeszköz-állományának értéke másfélszerese a rövidlejáratú kötelezettségei értékének, megfelel a likviditási elvárásoknak. • A reálkamat pozitív. A megtakarítások vásárlóereje nő. Ez növeli a pénz-megtakarítási hajlandóságot • A befektetett eszközök

fedezeti mutatójának értéke nagyobb mint 1. A vállalkozás konzervatív finanszírozási stratégiát folytat. • A hitelintézetnek a betétjellegű forrásainak 10 %-át jegybanki tartalékba kell helyezni. A kötelező tartalék ráta 10 %. V. Egészítse ki a megfelelő szóval (szavakkal) az alábbi hiányos mondatokat! Minden helyes kiegészítés 1 pont. 10 pont • A pénzmultiplikátor a jegybankpénz és a kereskedelmi bankok által teremthető pénztömeg. közötti mennyiségi összefüggést fejezi ki • A likviditást biztosító hitelek jellemzőenrövidlejáratú hitelek. • A záloglevél viszonylag.alacsony kockázatú értékpapír • A pénzügyi tervek. állományi és forgalmi szemléletben készülhetnek. • Közgazdasági tartalmát tekintve az értékpapír .vagyonnal kapcsolatos jogot. megtestesítő okirat, vagy számlán megjelenő összeg, illetve .elektronikusjel • Az érzékenységi elemzések a beruházások.kockázatánakelemzésére

alkalmas módszerek. • A saját váltónak két szereplője van a kiállító.és a kedvezményezett. 5 VI. Oldja meg a következő számítási feladatokat! Az időérték tényezőket legalább 4 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 1. feladat Egy megtakarítónak lehetősége van választani, hogy a szabad pénzét lekösse egy évre • egy olyan betétbe, amely havi lekötésű, induló kamatlába 5 %, ami három havonta 1%-kal nő, vagy • vásároljon egy 7%-os kamatozású, 1éves lejáratú értékpapírt. Melyik befektetési lehetőséget célszerű választania? 5 pont Megoldás • A betét hozama: 3 3 3  0,05   0,06   0,07    1 +  1 + 1 + 12   12   12   1,0042 3 ⋅ 1,005 3 ⋅ 1,00583 ⋅ 1,0067 3 ( 3  0,08   −1 = 1 +

12   − 1 = 0,067 = 6,7% ) 3p • Az értékpapír hozama:7 %, tőkésítés nincs. 1p Az értékpapírt célszerű választania a megtakarítónak. 1p 2. feladat Egy kisvállalkozás 2 millió forint bankhitelt vett fel 4 évre, évi 12 %-os kamatláb mellett. A hitelt és a kamatait 4 egyenlő részletben kell visszafizetnie a) Számítsa ki az évi törlesztőrészleteket! b) Igazolja, hogy a négy törlesztőrészlettel a vállalkozó a bankhitelt a kamataival együtt visszafizeti! 14 pont Megoldás a) AN = 2000000 = 658479,57 ≈ 658480 Ft 3,0373 3p 6 b) Periódus vége 0 1 2 3 4 Periódusonkénti törlesztés (Ft) Kamat (Ft) 658 480 658 480 658 480 658 480 240 000 1p 189 782 1p 133 539 1p 70 546 1p 11 p Tőketörlesztés Fennálló tartozás (Ft) (Ft) 2 000 000 418 4801p 1 581 520 1p 468 698 1p 1 112 822 1p 524 941 1p 587 881 1p 587 934 1p + 53 ~ 0 3. feladat Egy vállalkozás mérlegéből az alábbi adatok állnak rendelkezésre: Eszköz / Forrás

Ezer Ft Készletek 85 000 Követelések 37 000 Pénzeszközök 71 000 Forgatásra szánt értékpapírok 7 000 Saját tőke 120 000 Hosszúlejáratú kötelezettségek 135 000 Rövid lejáratú kötelezettségek 95 000 Ismert még, hogy a forgóeszköz állományának 25 százaléka a tartós forgóeszköz szükséglet. a) Nevezze meg és számolja ki a likviditási mutatókat! b) Határozza meg a vállalkozás finanszírozási stratégiáját! 11 pont Megoldás a) • Likviditási mutató (ráta): • Likviditási gyorsráta: 200000 = 2,1 95000 200000 − 85000 = 1,21 95000 • Pénzeszköz arány (pénzhányad): 71000 + 7000 = 0,82 95000 2p 2p 2p b) 7 • Befektetett eszközök 350 000 – 200 000 = 150 000 • Finanszírozási stratégia: 1p 120000 + 135000 = 1,275 150000 + 50000 2p A vállalkozás konzervatív finanszírozási stratégiát folytat. 2p Figyelem! Itt alternatív megoldásként a finanszírozási stratégiánál figyelembe lehet venni a

következőt, mivel másképp is eljuthat a hallgató a megoldáshoz: Nettó forgótőke: 200 000 – 95 000= 105 000 2p Tartós forgóeszköz-lekötés: 50 000 1p Mivel a nettó forgótőke meghaladja a tartós forgóeszköz-lekötést, a cég konzervatív stratégiát folytat. 2p 4. feladat Egy tízéves futamidejű, 10 000 Ft-os névértékű kötvényt annuitásos konstrukcióban bocsátottak ki. Az értékpapír havonta fix összeget fizet a) Mekkora havi fix összeget kapnak a befektetők, ha a névleges kamatláb évi 12%? b) Mennyit érne a kötvény a kibocsátás után 5 évvel később, közvetlenül a havi kifizetés után, ha a befektetők által elvárt hozam évi 9 % lenne? 10 pont Megoldás C= a) 10000 = 143Ft 1 1− 1,0110 x12 0,01 1− b) P0 = 143x 1 1,0075 5 x12 = 6889 Ft 0,0075 5p 5p 8 5. feladat Egy vállalkozás 5 000 db terméket értékesít Kanadába, termékenként 20 amerikai dollárért. A teljesítés napján érvényes devizaárfolyam 189,

2342 – 191, 2342 HUF/USD. A rakományt 30 nap múlva egy összegben kell kifizetni. A pénzügyi teljesítést megelőző héten a forint 4 %-kal leértékelődik a dollárral szemben. A bank változatlan devizamarge alkalmazása mellett követi az MNB árfolyam módosítását. Az export ellenértéke devizában érkezik, de az ügyfél a jóváírást forintban kéri. a) Számítsa ki a vállalkozás forintszámláján jóváírandó összeget! b) Mutassa be az árfolyamváltozás importra gyakorolt hatását! 10 pont Megoldás • Devizavételi árfolyam a leértékelés előtt: 189,2342 HUF/USD. • Deviza középárfolyam a leértékelés előtt: 189,2342 + 191,2342 = 190,2342HUF/USD 2 1p 1p Deviza marge: ± 1.00 1p Deviza középárfolyam a leértékelés után: 190,2342x1,04 = 197,8436 HUF/USD 1p A leértékelés utáni devizavételi árfolyam 197,8436 – 1,00 = 196,8436 HUF/USD 1 p Árbevétel devizában = 5000 db 20 USD/db = 100 000 USD. 1p Az exportőr

árbevétele forintban a leértékelés előtt: 100 000 USD x 189,2342 HUF/USD = 18 923 420 HUF. 1p Az exportőr árbevétele forintban a leértékelés után: 100 000 USD x 196,8436 HUF/USD= 19 684 360 HUF. 1p Az exportőr árfolyamnyeresége: 196,8436 - 189,2342 = 760 940 HUF. 1p A folyószámlán jóváírandó összeg 19 684 360 HUF. 1p 9 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: 05/ 32 /2010. MK/HU Érvényességi idő: 2010. március 04 1000 - óra Minősítő neve: Dr. Lakrovits Elvíra Beosztása: főosztályvezető-helyettes Készült: 1 eredeti és 55 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Pénzügyi ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján "B” változat Kidolgozási

idő: Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: 150 perc 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: 2010. március 04 1000-óra P. H 2010. március 1 Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr, Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó

összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Milyen két fő csoportba sorolhatók a külkereskedelemben használatos okmányos inkasszók? • Nyitott, vagy nem vinkulált inkasszók és • vinkulált okmányos inkasszók. 2. Hogyan csökkenthetők a nemzetközi tranzakciókban rejlő teljesítési és fizetési kockázatok a bankok közreműködésével? • A bankkezesség és a • bankgarancia nyújtásával. 3. Milyen típusait különböztethetjük meg a váltóknak esedékességük szerint? • • • • Megtekintésre szóló (bemutatáskor esedékes) és megtekintés után bizonyos időre szóló, kelet után bizonyos időre szóló, valamint határozott napra szóló váltók. 2 4. Milyen formában jelenhet meg a gazdálkodó szervezeteknél a pénzügyi

feszültség? • Átmeneti likviditási hiány, illetve • tartós, strukturális egyensúlytalanság formájában. 5. Milyen két alapvető elemből tevődik össze a pénzügyi lízing esetén a lízingszerződésben megállapított díj? • A lízingtárgy szerződés szerinti értékének törlesztő részlete és • a fennálló tartozás után esedékes kamat. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki a hamis megállapítást! a) Két pénzáramlás-sorozat akkor egyenértékű, ha a jelenértékük megegyezik. b) A nettó jelenérték a pénzbeáramlások és a pénzkiáramlások jelenértékének különbsége. c) A diszkontált cash flow és a jelenérték szinonim fogalmak. d) A nettó jelenérték a pozitív pénzáramlások jelenértékének összege. 2. Válassza ki a hamis megállapítást a diszkonttényezőre vonatkozóan! a) A

diszkonttényező a kamattényező reciproka. b) A diszkonttényező a kamatláb és az idő függvénye. c) A diszkonttényező és a kamatláb nagysága között pozitív irányú kapcsolat áll fenn. d) A diszkonttényező értékének maximuma 1. 3. Válassza ki (számítás nélkül), hogy az alábbi kötvények közül melyiknek legnagyobb a hátralévő átlagos futamideje (duration)! a) hároméves lejáratú, 10 %-os fix kamatozású államkötvény. b) hároméves lejáratú, 7.5 %-os fix kamatozású államkötvény c) hároméves lejáratú, félévente változó kamatozású államkötvény. d) hároméves lejáratú, kamatszelvény nélküli kötvény. 3 4. Fejezze be helyesen a mondatot! A csekkes fizetési forgalom szereplői a) a csekk kibocsátója, a címzett vagy a csekk kifizetője, a csekk birtokosa, a csekk-kezes. b) a csekk kibocsátója, a csekk tulajdonosa, a közreműködő bank. c) a csekk címzettje, a csekk kifizetője, a felhatalmazott bank, a

csekkért kezességet vállaló személy. d) a csekk birtokosa, a csekk tulajdonosa, a csekk hitelezője, a csekk címzettje. 5. Fejezze be helyesen a mondatot! Az akkreditív szereplői a következők a) eladó (exportőr), vevő (importőr) nyitóbank, az eladó bankja. b) eladó, jogosult, vevő, kötelezett, hazai bank. c) eladó, exportőr, a hazai bankok hálózata. d) vevő, importőr, hazai és nemzetközi bankok hálózata. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 3-3 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Hely es döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+2) 15 pont 1. Az arbitrázs a reáljavak megszerzésére irányuló tőzsdei ügylet Az állításhamis, mert az arbitrázs árfolyamok és kamatlábak nemzetközi

vagy helyközi piacokon, adott időpontban kialakuló különbségéből realizál kockázatmentes hozamot, devizák, illetve értékpapírok megszerzésére irányul. 2. Azonos kamatláb mellett az egyéves kamattényező kisebb, mint a kétéves Az állítás igaz, . mert az időérték múlásával azonos kamatláb mellett a jövőérték növekszik. 3. A dealerek olyan szabad ügynökök, akik csak saját nevükben, saját kockázatra kötnek ügyletet. Az állításhamis, mert saját kockázatra, és megbízásból is kötnek ügyletet. 4 4. A kamatozó részvény tulajdonosát osztalék is meg illeti Az állításigaz, mert a kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti, ideértve az osztalékhoz való jogot is. 5. Egy gyógyszertárban a szokásos gyógyszerállomány a tartós forgóeszköz lekötés körébe tartozik. Az állítás igaz, mert bár forog a készlet, a gyógyszertárnak az év egészében

finanszíroznia kell a gyógyszerkészlet szokásos szintjét. IV. Mit jelent? Írja fel, és röviden értelmezze az alábbi mutatókat! Jó válaszonként 3 pont. Részmegoldás is pontozható 9 pont • Befektetett eszközök fedezeti mutatója: Saját tőke + Hosszú lejáratú idegen tőke Befektetett eszközök Azt fejezi ki, hog y az összes befek tetett eszk özt milyen arán yban finanszírozzák a tart ós forrás ok. ( A fin anszírozási straté gia megítélésének egyik eszköze.) • Likviditási mutató: Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek A likvidi tási rát a ala pján megállapítható, hogy a gazdálk odó sz ervezeteknek milyen a fizetőképessége. A vállalkozás forgóeszköz-állományának értéke hányszorosa a rövidlejáratú kötelezettségei értékének. • Nettó forgótőke Forgóeszközök – rövidlejáratú kötelezettségek. A tartós forrásoknak az a része, amellyel a vállalkozás a forgóeszközeit finanszírozza. 5

V. Egészítse ki a megfelelő szóval (szavakkal) az alábbi hiányos mondatokat! Minden helyes kiegészítés 1 pont. 11 pont • A betétügylet a passzív. bankügyletek körébe tartozik • A pénzügypolitika . fiskális (költségvetési) alrendszerének a lényege, hogy az állam a gazdaság működésébe közvetlenül, a jövedelmek egy részének elvonásával és újraelosztásával avatkozik be. • A helyesen összeállított éves cash flow-terv egyenlege a pénzeszközök állományváltozásával egyező. • A hitel pénzneme alapján lehet forinthitel.,és devizahitel • A meghatározott ideig esedékes, .egyenlő nagyságú pénzáramlások sorozatát annuitásnak nevezzük. • Az érzékenységi elemzések a beruházások.kockázatánakelemzésére alkalmas módszerek. • A faktoring ügyletnek alapesetben három szereplője van : - a faktoraki a szerződés szerinti szolgáltatásokat nyújtja, - a . kereskedelmi ügylet eladója aki a faktor ügyfeleként

igénybe veszi annak szolgáltatásait, és - a.kereskedelmi ügylet vevője, akivel szemben a követelés lesz a faktoring tárgya. VI. Oldja meg a következő számítási feladatokat! Az időérték tényezőket legalább 4 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 1. feladat Egy megtakarítónak lehetősége van választani, hogy a szabad pénzét lekösse egy évre • egy olyan betétbe, amely havi lekötésű, induló kamatlába 10 %, ami négy havonta 1%-kal csökken, vagy • vásároljon egy 8 %-os kamatozású, 1éves lejáratú értékpapírt. Melyik befektetési lehetőséget célszerű választania? 5 pont Megoldás • A betét hozama: 4 4 4  0,1   0,09   0,08   −1 =  1 +  1 + 1 + 12   12   12   1,00834 ⋅ 1,0075 4 ⋅ 1,0067 4 − 1 = 0,0938

= 9,38% ( ) 3p 6 • Az értékpapír hozama:8 %, tőkésítés nincs. 1p A betétet célszerű választania a megtakarítónak. 1p 2. feladat Egy egyéni vállalkozó 800 000,- forint bankhitelt vett fel 4 évre, évi 19 %-os kamatláb mellett. A hitelt és a kamatait 4 egyenlő részletben kell visszafizetnie a) Számítsa ki az évi törlesztőrészleteket! b) Igazolja, hogy a négy törlesztőrészlettel a vállalkozó a bankhitelt a kamataival együtt visszafizeti! 14 pont Megoldás a) AN = 800000 = 303214 Ft 2,6384 b) Periódus vége 0 1 2 3 4 3p Periódusonkénti törlesztés (Ft) Kamat (Ft) 303 214 303 214 303 214 303 214 152 000 1p 123 269 1p 89 080 1p 48 394 1p 11 p Tőketörlesztés Fennálló tartozás (Ft) (Ft) 800 000 151 214 1p 648 786 1p 179 945 1p 468 841 1p 214 134 1p 254 707 1p 254 820 1p ~0 3. feladat Egy vállalkozás mérlegéből az alábbi adatok állnak rendelkezésre: Eszköz / Forrás Készletek Követelések Pénzeszközök Forgatásra

szánt értékpapírok Saját tőke Hosszúlejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Ezer Ft 170 000 74 000 142 000 14 000 220 000 235 000 190 000 Ismert még, hogy a forgóeszköz állományának 20 százaléka a tartós forgóeszköz szükséglet. 7 a) Nevezze meg és számolja ki a likviditási mutatókat! b) Határozza meg a vállalkozás finanszírozási stratégiáját! 11 pont Megoldás a) • Likviditási mutató (ráta): • Likviditási gyorsráta: 400000 = 2,1 190000 400000 − 170000 = 1,21 190000 • Pénzeszköz arány (pénzhányad): 142000 + 14000 = 0,82 190000 2p 2p 2p b) • Befektetett eszközök 645 000 – 400 000 = 245 000 • Finanszírozási stratégia: 220000 + 235000 = 1,4 245000 + 80000 A vállalkozás konzervatív finanszírozási stratégiát folytat. 1p 2p 2p Figyelem! Itt alternatív megoldásként a finanszírozási stratégiánál figyelembe lehet venni a következőt, mivel másképp is eljuthat a hallgató a

megoldáshoz: Nettó forgótőke: 400 000 – 190 000 = 210 000 2p Tartós forgóeszköz-lekötés: 80 000 1p Mivel a nettó forgótőke meghaladja a tartós forgóeszköz-lekötést, a cég konzervatív stratégiát folytat. 2p 4. feladat Egy tízéves futamidejű, 10 000 Ft-os névértékű kötvényt annuitásos konstrukcióban bocsátottak ki. Az értékpapír havonta fix összeget fizet a) Mekkora havi fix összeget kapnak a befektetők, ha a névleges kamatláb évi 12%? b) Mennyit érne a kötvény a kibocsátás után 5 évvel később, közvetlenül a havi kifizetés után, ha a befektetők által elvárt hozam 12 % lenne? 10 pont 8 Megoldás C= a) 10000 = 143Ft 1 1− 1,0110 x12 0,01 1− b) P0 = 143x 5p 1 1,015 x12 = 6429 0,01 5p 5. feladat Egy vállalkozás 10 000 db terméket vásárol Lengyelországból, termékenként 34 lengyel zlotyért. A forintfedezet a vállalkozás pénzforgalmi számláján rendelkezésre áll. A vásárlás napján érvényes

devizaárfolyam 72, 3200 – 76, 3200 HUF/PLN. A rakományt 40 nap múlva egy összegben kell kifizetni. A pénzügyi teljesítést megelőző héten a zloty a forinthoz képest 6 %-kal erősödött. A bank a szükséges devizát, a mindenkori érvényes spot árfolyamon bocsátja rendelkezésre. a) Számítsa ki hány forinttal terheli meg a forintszámlát a bank! b) Mutassa be az árfolyamváltozás importra gyakorolt hatását! 10 pont Megoldás - A beszerzés devizaköltsége 340 000 PLN 1p - Az szükséges forintfedezet a zloty felértékelődése előtt: 340 000 PLN x 76,3200 HUF/PLN= 25 948 800 HUF Deviza középárfolyam : 2p 1p - - 72,3200 + 76,3200 = 74,3200HUF/PLN 2 Deviza marge: = ± 2.00 1p 1p 9 - - Deviza középárfolyam a felértékelés után: 74,3200 x 1,06 = 78,7792 HUF/PLN 1p A fizetés napján érvényes eladási árfolyam: 78,7792 + 2,0000= 80,7792 HUF/PLN 1p - A beszerzéshez szükséges forintfedezet a lengyel zloty felértékelődése

után: 340 000 PLN x 80,7792 HUF/PLN= 27 464 928 HUF 1p - A zloty erősödése miatt elszenvedett árfolyamveszteség: 27 464 928 HUF – 25 948 800 HUF = 1516 128 HUF 1p 10 PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MK/HU É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Pénzügyi ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján "A” változat Kidolgozási idő: Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: 150 perc 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: 2010. május 13 P. H 2010. május Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr,

Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Mi a pénzügyi lízing? Olyan tartós (365 napot meghaladó) bérlet, (tárgyi eszköz használatba adása) amelynél legkésőbb a szerződés lejártával a bérlő a tulajdonjogot megszerzi. 2. Ki a

váltóügyletekben a főadós? Saját váltó esetében a váltó kiállítója, idegen váltó esetében a váltó címzettje. 3. Mi a közvetlen (egyenes) árfolyamjegyzés? Az a jegyzési forma, amikor a külföldi pénz 1, 10, 100, vagy 1 000 egységét fejezik ki a nemzeti fizetőeszközben. 4. Mi az engedményezés (cedálás)? Olyan jogcselekmény, amellyel a jogosult a követelését szerződéssel másra átruházza. 5. Mi a rekta-záradék? A váltóra felvezetett forgatást tiltó záradék. 2 II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Hány százalékos diszkont kamatláb felel meg 20 százalékos hitel kamatlábnak? a) 22 százalékos, b) 16,67 százalékos, c) 20,67 százalékos d) 20 százalékos. 2. A forfaitírozás a középlejáratú, de ritkábban hosszúlejáratú követelések átruházását jelenti, a fontosabb költségelemei a

következők: a) a diszkontkamat és az opciós jutalék, b) a diszkontkamat, amely több tényezőtől függően alakul, a rendelkezésre tartási jutalék és az opciós jutalék, c) a diszkontkamat és a rendelkezésre tartási jutalék. d) az opciós jutalék és a rendelkezésre tartási jutalék. 3. A devizaügyletek az ügyletkötés és a lebonyolítás időpontja alapján a) azonnali ügyletek, (ide sorolják az arbitrázs műveleteket is) vagy határidős műveletek, b) azonnali, vagy spot ügyletek, és határidős vagy termin ügyletek, c) azonnali, vagy forward műveletek, d) azonnali, vagy futures műveletek. 4. A hitelek odaítélése a legtöbb banknál a) a tresuri döntésétől függ, b) a cenzúra bizottság határozata alapján történik, c) a hitelmonitoring segítségével megy végbe, d) a fiókvezető döntésétől függ. 5. A likviditási tervben jelentkező kiadási többlet mérséklésére alkalmas lehet a) a tervezett eladási árak emelése, b) a

készletszint növelése, c) a beruházások késleltetése, d) új hitelek felvétele. 3 III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a dö ntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Hely es döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. A jegybanki alapkamat, az üzleti bankok által felszámított kamatminimum Az állításHamis., mert a jegybanki alapkamat a hitelintézeteknek az MNB által nyújtott refinanszírozási hitelek után felszámított kamat. 2. A paritás a pénzek összehasonlítására használt elméleti érték Az állítás .Igaz, mert a klasszikus pénzeket aranyparitásuk, a modern pénzeket vásárlóerő paritásuk alapján hasonlítják össze. 3. Az egyéves diszkonttényező, sohasem kisebb,

mint a kétéves diszkonttényező. Az állítás .Igaz, mert DF1 = 1 1+ r DF2 = 1 (1 + r ) 2 Az indoklás így matematikai evidencia. Vagy: a jelenérték az idő múlásával fordítottan arányos. 4. Az arbitrázs kockázatmentes tőzsdei ügylet Az állításIgaz, mert az ügyletkötő csak abban az esetben köt ügyletet, ha árfolyam, vagy kamatkülönbözet kihasználására van lehetősége. Egyidejüleg ad és vesz. 5. A cash flow terv összeállításának legfőbb célja, hogy felmérjük a pénzeszközök állományának várható változását. Az állítás Hamis., mert a cash flow terv célja a képződő pénzjövedelmek és felhasználások szembeállítása. Egyenlegként a pénzeszközök változása jelenik meg a terv végén, ez azonban csak a mérlegtervvel való egyeztetésre szolgál. 4 IV. Rendszerezés, felsorolás 14 pont 1. Az alábbi jellemzők a határidős ügyletek összehasonlítására szolgálnak Írja a kipontozott helyre a megfelelő

betűket! (Helyes válaszonként 0,5 -0,5 pont.) a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 6p a felek megállapodnak a jelenben, a teljesítés a jövőben történik, kockázatmegosztást tesznek lehetővé, tőzsdén kívüli határidős ügylet, nagyságrendje és lejárata az ügyfél igényéhez igazodik, bármilyen lejáratra köthető, tőzsdei adásvételi szerződés, az ügylet bonyolítása a központi elszámolóházon keresztül történik, jelentős hányaduk a vállalatok és számlavezető bankjuk között jön létre, naponként történik az elszámolás, az ügyleteknek csak alacsony százaléka teljesül ténylegesen, a pozíció zárása egy ellenügylet kötésével megoldható, az ügyleteket időtartamra kötik. Forward:c,d,e,h,l,. Futures:f,g,i,j, Mindkettő:a, b,k, 2. Milyen problémákra kereshet választ az alábbi mutatók segítségével? 8 pont Jó válaszonként 2 pont. Részmegoldás arányosan pontozható • A lekötött eszközök fedezeti mutatója.

Arra, hogy a vállalkozás milyen finanszírozási stratégiát folytat. • Az újra-befektetési ráta és az osztalékfizetési ráta aránya. Arra, hogy mennyire növekedésorientált egy vállalkozás, illetve arra, hogy milyenek a jövedelem-kivonás lehetőségei. • Készletfordulatok száma. A készletgazdálkodás hatékonyságának alakulására utal, a készletek forgási sebességét mutatja. 5 • A reálkamat. Arra, hogyan alakul a megtakarítások vásárlóereje. V. Egészítse ki a megfelelő szóval (szavakkal) az alábbi hiányos mondatokat! Minden helyes kiegészítés 1 pont. 11 pont • Óvadékul szolgálhat . pénz,takarékbetétkönyv, vagy értékpapír. • A rövid lejáratú pénz és hitelműveletek piaca a pénzpiac. • A .záloglevél ingatlanra vonatkozó zálogjogot testesít meg telekkönyvi bejegyzés útján. • A . kötvény hitelviszonyt megtestesítő forgalomképes értékpapír • A .határidős ügyletek olyan vételi és eladási

szerződések amelyeknél a kölcsönös teljesítés nem azonnal, hanem későbbi időpontban történik. • A váltó gazdasági szerepét tekintve.fizetési eszköz, hitel .eszköz, biztosíték eszköz . • A megbízás alapján és saját számlára is dolgozó szabad ügynök a dealer • Az érzékenységi elemzések a beruházások.kockázatánakelemzésére alkalmas módszerek. VI. Oldja meg a következő számítási feladatokat! Az időérték tényezőket legalább 4 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 1. feladat Egy társaság rendszeresen a nyereség 80 %-át fizeti ki osztalékként. A következő évi várható osztalék részvényenként 1 300 Ft. A társaság tőkearányos nyeresége hosszabb idő óta 20 % körül mozog. A befektetők által elvárt hozam 12 %. A részvény aktuális piaci

árfolyama 16 050 Ft. a) Mennyi a részvény elméleti árfolyama? 6 b) Hosszabb távon milyen hozamra számíthatnak azok a befektetők, akik az aktuális piaci árfolyamon vásárolták meg a részvényt? c) Mekkora hozamot ért el az a befektető, aki piaci árfolyamon vásárolta meg a részvényét, és 1 év múlva 17 000 Ft-ért tudta eladni a papírt. 7 pont Megoldás a) g = 20 % x 0,2 = 4 % P0 = b) 1p 1300 = 16250 Ft 0.12 − 004 re = c) re = 2p 1300 + 0,04 = 0,080996 + 0,04 = 0,120996 ≈ 12,1% 16050 1300 + (17000 − 16050) 2250 = = 0,140186 ≈ 14,02% 16050 16050 2p 2p 2. feladat Egy egyéni vállalkozó örökölt egy 4 800 000 Ft betétről szóló 7 éves lekötésű, 18 % fix kamatos kamatozású takarék levelet, amelynek lejáratáig még 4 év van hátra. Likviditási gondjai miatt pénzre lenne szüksége, de nem szeretné a betétet „feltörni”. A számlavezető bankja 18 %-os kamat mellet ajánl hitelt 2 éves futamidőre, havi fix összegű

törlesztő részlet mellett. Kaucióként elfogadja a takarék levelet 100 %-os fedezeti szinten. Mennyi hitelt kaphat a vállalkozó, ha 2 éven át minden hónap végén fizetné a fix törlesztő részletet? 6 pont Megoldás A lefedezhető maximális banki követelés 4 800 000 Ft, havi 200 000 Ft fix törlesztő részlet. 2p Felvehető hitel: 1 PVA = 200 000 x 1 1- 0,18/12 = (1 + 0,18/12) = 200 000 x 20,03335 = 4 006 670 24 4p 7 3. feladat Egy építőipari alvállalkozó szolgáltatást számlázott a partnerének, a követelés értéke 4 000 000 Ft, a fizetési határidő 120 nap. A fővállalkozó a 30. napon felajánlja, hogy kiegyenlíti azonnal a számlát, amennyiben a szállító megelégszik a követelés fejében 3 850 000 Ft-tal. Elfogadja-e a szállító az ajánlatot, ha a piaci kamatláb 15 %-os? Számítással érveljen is a döntése mellett! 3 pont Megoldás 0,15 x 90 FV = 3 850 000 x 11 + = 3 992 397 Ft 365 Ne fogadja el, mert a 3 850 000 Ft

jövőértéke kisebb, mint a 4 000 000 Ft (A feladat diszkontálással is megoldható, a következtetés azonos.) 4. feladat Egy befektető 90 nap múlva 1 000 db vállalati részvényt szeretne eladni. Az értékpapír pillanatnyi (spot) árfolyama 9 000 Ft. Úgy véli, hogy időközben a részvény árfolyama esni fog. Az árfolyamkockázat kivédése érdekében 90 000 Ft-ért európai eladási opciót vásárol. A kötési árfolyam 8 800 Ft/ részvény. A piaci betéti kamatláb 12 %-os. (Az évet tekintse 360 naposnak!) • Hogyan dönt, ha az opció lejártakor a részvény spot árfolyama 8 750 Ft? • Mennyi lesz az ügylet pénzügyi eredménye, ha lehívja, és ha nem hívja le az opciót? 6 pont Megoldás Akkor éri meg lehívni az opciót, ha a spot árfolyam kisebb, tehát él a befektető az opciós jogával. 4p 0,12 x 90 Opciós díj = 90 x 1+ 360 Opció érték: kötési árfolyam spot árfolyam. = 93 Ft 8 800 - 8 750 + 50 Pénzügyi eredmény: 50 – 93 = - 43 Ft/

részvény. Összesen 43 000 Ft veszteség 1p 8 Amennyiben nem érvényesítené opciós jogát a teljes vesztesége 93 000 forint lenne. 1p 5. feladat Egy gazdasági társaság vevőállománya a nyitómérlegben 23 030 Ft. (Adatok ezer Ft-ban. Az évet 365 nappal számolja) Az értékesítési forgalom összetétele: Kiegyenlítés módja Átutalás Inkasszó Csekk Készpénz Összesen I.név 72 000 4 500 2 250 18 250 97 000 II.név III.név 90 000 5 400 2 700 21 900 120 000 108 000 6 300 2 700 23 000 140 000 IV.név Év összesen 378 000 22 500 10 800 88 700 500 000 108 000 6 300 3 150 25 550 143 000 Az átlagos beszedési idő a kiegyenlítés módja szerint: átutalás inkasszó csekk 20 nap, 5 nap, 4 nap. Számítsa ki éves szinten az átlagos vevőállományt! 10 pont Megoldás Minden helyes adat 0,5 pont! Fiz. Mód Átutalás Inkasszó Csekk Összesen 8p 90 nap Márc. 31 16 000 (72e/90)x20 91 nap Júni. 30 19 780 92 nap Szept. 30 23 478 92 nap Dec.31 23

478 250 (4,5e/90)x5 100 (2,25e/90)x4 16 350 297 342 342 119 117 137 20 196 23 937 23 957 2p (23 030/2) + 16 350.+20 196+23 937 +(23 957/2) Kv = = 20.994 e Ft 4 9 6. feladat Egy beruházás összes forrásából sajáttőke 50 %, banki hitel 40 %, kötvénytartozás 10%. A kötvényei után 15 % kamatot fizet a vállalkozás, bankhiteleinek átlagos kamatlába 19 %. Az előzetes elemzések szerint a beruházás pénzáramai (ezer forintban) az alábbiak: Kezdő pénzáram 0. év 3 500 Működési pénzáram 1. év 1 400 2. év 1 450 3. év 1 500 4.év 1600 5.év 1 650 Végső pénzáram 6. év 2 250 a) Mekkora beruházási hozamot kell realizálnia a vállalkozásnak ahhoz, hogy a tulajdonosok 26 %-os hozamelvárásának meg tudjon felelni? (Az idegen tőke költségénél az adóhatástól tekintsen el!) b) A nettó jelenérték alapján ítélje meg, hogy megfelel- e a beruházás a kalkulált hozamelvárásnak? (A működési pénzáramokat év végén vegye

figyelembe! A végső pénzáram a hatodik év végén jelentkezik.) 9 pont Megoldás a) r = 0,5 * 0,26 + 0,4 0,19 + 0,1 0,15 r = 0,221 ⇒ 22% 3p b) Hozamok jelenértéke 1400000 1450000 1500000 1600000 1650000 2250000 + + + + + = 1,22 1,22 2 1,22 3 1,22 4 1,22 5 1,22 6 1400000 1450000 1500000 1600000 1650000 2250000 = + + + + + = 4962950 1,22 1,4884 1,8158 2,2153 2,7027 3,2973 PV = NPV = 4 962 950 -3 500 000 = 1 462 950 Ft 4p 1p A beruházást évi 22 %-os hozamelvárás mellett érdemes megvalósítani. 1p 10 7. feladat Egy vállalkozás 3 000 000 Ft értékű, 130 napra szóló váltót birtokol. A váltót a lejárat előtt 85 nappal leszámítoltatja. A bank 17 %-os diszkont kamatlábat és 1,7 %-os váltódíjat alkalmaz. a) Mennyit fizet a bank a váltóért? (Az évet 365 nappal számolja!) Az üzleti bank 30 nappal a lejárat előtt a váltót viszontleszámítoltatja, a jegybank 16 %-os rediszkontlábat alkalmaz és váltódíjat nem számít fel. b) Határozza

meg, hogy mekkora váltó-kamatbevételre tesz szert az üzleti bank a váltóügyleten és mekkora befektetési hozamot ér el! 9 pont Megoldás a) Kamat Váltódíj Váltó érték 3p = (3 000 000 x 0,17 x 85 ) / 365 = 118 767 Ft = 3 000 000 x 0,017 = 51 000 Ft = 3 000 000 – (118 767 + 51.000) = 2 830 233 Ft b) 3 000 000 x 0,16 x 30 K= = 39 452 365 NoK (nettó kamat) = 118 767 – 39 452 = 79 315 Ft Befektetési hozam: 79 315 = 3p 2 830 233 x % x 55 100 x 365 % =18,6 3p 11 É Írásbeli vizsgatevékenység, javítási-értékelési útmutató Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2147-06 Pénzügyi ismeretek alkalmazása Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat száma, megnevezése: 1. vizsgafeladat: Pénzügyi ismeretek alkalmazása a feladatlap alapján "B” változat Kidolgozási idő: Szakképesítés OKJ azonosító száma: Megnevezése: 150 perc 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő A vizsga ideje: 2010. május 13

P. H 2010. május Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr, Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak

lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Hogyan csoportosíthatja a betéteket lejáratuk szerint? • Látra szóló, • felmondásos és • lekötött betét. 2. Melyek a hitelbiztosítékok legfontosabb fajtái? • • • • Óvadék, zálogjog, kezesség, garancia. 3. Milyen módszerek használhatók a beruházások kockázatának az elemzésére? • Érzékenységi elemzés, • forgatókönyv- (szcenárió-) elemzés, • fedezeti pont számítás. 2 4. Mi a határidős (termin) ügyletek lényege? Olyan vételi és eladási szerződések, amelyeknél a kölcsönös teljesítések nem azonnal, hanem későbbi időpontban történnek (szándékoltan eltérített az ügyletkötés és a teljesítés időpontja). 5. Mi az értékpapír? Az értékpapír vagyoni jogot megtestesítő, forgalomképes okirat. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám:

kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. A rövid távú pénzügyi döntések a) a legközelebbi negyedév gazdálkodására b) a forgóeszközökre és a rövidlejáratú kötelezettségekre c) a kötelezettségek szerkezetének az optimalizálására d) a pénzügyi szerkezet kialakítására irányulnak. 2. Devizán értjük a) az ország törvényes fizetőeszközét, továbbá idegen ország bankjegyét, érméjét; b) a külföldi pénznemre szóló követelést vagy tartozást, amelyet általában bankszámlapénz formájában teljesítenek; c) a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges vagy rendelkezésre álló bankjegyek és érmék (váltópénz) mennyiségét; d) az olyan külföldi pénzt, amelyet bárhol szívesen elfogadnak. 3. A valuták (devizák) eladási árfolyama az az ár, a) amely áron a valuta (deviza) tulajdonosa valutáját, devizáját eladni hajlandó; b) amely áron a devizaügyletekkel foglalkozó, a valutát, devizát attól, aki azt

eladni akarja, hajlandó megvenni; c) amely áron az, aki (amely) devizaügyletekkel foglalkozik, a valutát, devizát eladásra kínálja; d) amelyet az MNB eladási maximumként meghatároz. 3 4. A jegybank a kötelező tartalékrátát, ha megemeli a) a pénzmultiplikátor nem változik; b) a pénzmultiplikátor növekszik; c) a pénzmultiplikátor csökken, d) nincs összefüggés a kettő között. 5. A likviditási terv sajátossága a) a szigorú pénzforgalmi szemlélet, b) a pénzállomány változása, mint egyenlegező tétel, c) a hitelsorok megkettőződése, d) a pénzjövedelmek képződésének és felhasználásának szembeállítása. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a dö ntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Hely es döntés helytelen,

vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. Fizetési zavar esetén a rövidlejáratú hiteleket hosszúlejáratú tartozásokká kell átalakítani. Az állítás hamis., mert a forrásszerkezet ilyen irányú átrendezése a vállalkozás további eladósodásához vezetne. 2. A váltódiszkontálás során a bank valójában hitelt nyújt Az állítás igaz., mert a leszámítolást végző bank megelőlegez egy követelést A váltó leszámítolt értékének megfelelő összegű hitelt nyújt a váltó hátralévő lejárati időtartamára, a váltó leszámítoláshoz használt diszkont kamatlábbal egyenértékű kamatlábbal. 3. Az arbitrázs fedezeti céllal megkötött határidős ügylet Az állításhamis., mert a fedezeti célú ügylet a hedge 4. A modern pénznek, keletkezését tekintve két formáját tudjuk megkülönböztetni, a készpénzt és a számlapénzt. Az állításhamis .,mert a fenti csoportosítás nem a keletkezésre,

hanem az anyagi mivoltra utal. 4 5. A hitelügyletek az aktív, a betétügyletek a passzív bankügyletek körébe tartoznak Az állítás.igaz, mert: a hitelügylet során a banknak követelése (aktívája), a betét ügylet kapcsán pedig kötelezettsége (passzívája) keletkezik. IV. Rendszerezés, felsorolás 16 pont 1. Mely finanszírozási stratégiára jellemzőek az alábbiak? Tegyen a megfelelő oszlopba X-et! Jó válaszonként 1 pont. Jellemző: Szolid A nettó forgótőke értéke meghaladja a tartós forgóeszköz szükséglet értékét. Biztonságos, de drága. A lekötött eszközök fedezeti mutatójának X értéke éppen 1. A lekötött eszközök fedezeti mutatójának értéke kisebb, mint 1. A nettó forgótőke negatív. 5p Konzervatív X Agresszív X X X 2. Az alábbi jellemzők a forfait-finanszírozás és a faktoring összehasonlítására szolgálnak. Írja a jellemzők betűjelét a megfelelő megnevezés mellé 5p Minden helyes döntés

0,5-0,5 pontot ér. a) b) c) d) e) f) g) h) Egy lehetséges finanszírozási forma. Közép- és hosszúlejáratú követelések megvásárlása. A kockázatviselés és a finanszírozási funkció egymástól elválaszthatatlan. A teljes kockázat viselése miatt a költségek magasak. Kis összegű követelések megvásárlására is kiterjed. Követelés megvásárlása. A visszkereset kikötése gyakori. Jellemzően számlakövetelések megvásárlása. Forfait: Faktoring: a, b, c, d, f, a, e, f, g, h, 5 3. Milyen problémákra kereshet választ az alábbi mutatók segítségével? 6 p Jó válaszonként 2 pont. Részmegoldás arányosan pontozható • Befektetett eszközök fedezeti mutatója: Azt fejezi ki, h ogy az összes befek tetett eszk özt milyen arán yban finanszírozzák a tart ós forrás ok. ( A fin anszírozási straté gia megítélésének egyik eszköze.) • Likviditási mutató: A likvidi tási rát a ala pján megállapítható, hogy a gazdálk odó sz

ervezeteknek milyen a fizetőképessége. A vállalkozás forgóeszköz-állományának értéke hányszorosa a rövidlejáratú kötelezettségei értékének. • Nettó forgó tőke A tartós forrásoknak az a része, amellyel a vállalkozás a forgóeszközeit finanszírozza. A finanszírozási stratégia megítélésének egyik eszköze V. Egészítse ki a megfelelő szóval (szavakkal) az alábbi hiányos mondatokat! Minden helyes kiegészítés 1 pont. 9 pont • Az. elszámolási számla a számlatulajdonos pénzforgalmának az elszámolására szolgál. • A kezesség és a .garancia a személyi biztosítékok közé tartozik • A csekkel történő fizetési forgalomnak négy szereplője lehet 1. a csekk kibocsátója, 2. a címzett vagy a csekk kifizetője 3. a csekk birtokosa és 4. a csekk kezes • Atörzsrészvény .a részvények alapfajtája • A hitelbírálat. a hiteldöntést előkészítő összetett folyamat 6 VI. Oldja meg a következő számítási

feladatokat! Az időérték tényezőket legalább 4 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 1. feladat Egy társaság rendszeresen a nyereség 70 %-át fizeti ki osztalékként. A következő évi várható osztalék részvényenként 1 500 Ft. A társaság tőkearányos nyeresége hosszabb idő óta 20 % körül mozog. A befektetők által elvárt hozam 13 %. A részvény aktuális piaci árfolyama 17 050 Ft. a) Mennyi a részvény elméleti árfolyama? b) Hosszabb távon milyen hozamra számíthatnak azok a befektetők, akik az aktuális piaci árfolyamon vásárolták meg a részvényt? c) Mekkora hozamot ért el az a befektető, aki piaci árfolyamon vásárolta meg a részvényét, és 1 év múlva 18 000 Ft-ért tudta eladni a papírt. 7 pont Megoldás a) g = 20 % x 0,3 = 6 % P0 = 1500 = 21429 Ft 0,13 −

0,06 re = 1500 + 0,06 = 0,087977 + 0,06 = 0,147977 ≈ 14,8% 17050 c) re = 1500 + (18000 − 17050) 2450 = = 0,143695 ≈ 14,4% 17050 17050 b) 1p 2p 2p 2p 2. feladat Egy kiegészítő foglalkozású vállalkozó kedvező hitelfelvételi lehetőséghez jutott. Tíz éves futamidőre, évi 6 % kamatozás mellett vehet föl bianco hitelt. A törlesztés havonta azonos összegű adósságszolgálatok formájában esedékes. Kalkulációi szerint havi 50 000,- Ft adósságszolgálatot tudna biztonsággal vállalni. 7 a) Mekkora hitelt vehet fel ilyen feltételek mellett ? b) Mennyi kamatot fog fizetni a futamidő alatt összesen? 6 pont Megoldás A felvehető hitel: 1 PVA = 50 000 x 1 1- 0,06/12 = (1+(0,06/12)) 120 = 50 000 x 90,08 = 4 504 000 Ft 4p A teljes adósság szolgálat: 120 x 50.000 = 6000000,- Ft 1p A fizetendő kamat. 6 000 000 – 4 504 000 = 1 496 000,- 1p 3. feladat Egy építőipari alvállalkozó szolgáltatást számlázott a partnerének, a

követelés értéke 5 000 000 Ft, a fizetési határidő 90 nap. A fővállalkozó a 15. napon felajánlja, hogy kiegyenlíti azonnal a számlát, amennyiben a szállító megelégszik a követelés fejében 4 500 000 Ft-tal. Elfogadja-e a szállító az ajánlatot, ha a piaci kamatláb 16 %-os? Számítással érveljen is a döntése mellett! 3 pont Megoldás 0,16 x 75 FV = 4 500 000 x 11 + = 4 648 050 Ft 365 Ne fogadja el, mert a 4 500 000 Ft jövőértéke kisebb, mint 5 000 000,-Ft (A feladat diszkontálással is megoldható, a következtetés azonos.) 4. feladat Egy befektető 60 nap múlva 1 000 db vállalati részvényt szeretne eladni. Az értékpapír pillanatnyi (spot) árfolyama 7 000 Ft. Úgy véli, hogy időközben a részvény árfolyama esni fog. Az árfolyamkockázat kivédése érdekében 70 000 Ft-ért európai eladási opciót vásárol. 8 A kötési árfolyam 6 800 Ft/ részvény. A piaci betéti kamatláb 12 %-os. (Az évet tekintse 360 naposnak!) •

Hogyan dönt, ha az opció lejártakor a részvény spot árfolyama 6 750 Ft? • Mennyi lesz az ügylet pénzügyi eredménye, ha lehívja, és ha nem hívja le az opciót? 6 pont Megoldás Akkor éri meg lehívni az opciót, ha a spot árfolyam kisebb, tehát él a befektető az opciós jogával. 4p 0,12 x 60 Opciós díj = 70 x 1+ = 71,4 Ft 360 Opció érték: kötési árfolyam spot árfolyam. 6 800 - 6 750 + 50 Pénzügyi eredmény: 50 – 71,4 = - 21,4 Ft/ részvény. Összesen 21 400 Ft veszteség. 1p Amennyiben nem érvényesítené opciós jogát a teljes vesztesége 71 400,- forint lenne. 1p 5. feladat Egy vállalkozás vevői kizárólag átutalással fizetnek. Az éves értékesítési forgalom negyedévenkénti bontásban, ezer forintban az alábbiak szerint alakult. Negyedévek I. II. III. IV. Forgalom: 15 000 14 900 13 000 12 000 Nyitó vevőállomány január 1-én. 2 800 A követelések átlagosan 20 naponként folynak be. a) Határozza meg a vevőkövetelések

éves átlagos állományát! (Az évet tekintse 360 naposnak! Egész számra kerekítsen!) b) Mekkora árengedményt célszerű ajánlani a vevőknek, ha azt szeretné a vállalkozás, hogy a vevői készpénzes fizetésre térjenek át? (A vállalkozás átlagos tőkeköltsége 18 %-os.) 10 pont 9 Megoldás: a) Egy napra jutó forgalom: I. II. III. IV. n. év n. év n. év n. év Negyedévi záró követelés: 167,166,144,133,- 3 340,3 320,2 880,2 660,- (Soronként 0,5 pont.) 2p Kronológikus átlag: 2800 2660 + 3340 + 3320 + 2880 + 2 = 3068 Kk = 2 4 2p b) A vevők finanszírozásának éves átlagos költsége: 3 068 000 x 0,18 = 552 240 2p Befolyt árbevétel: 2 800 + 54 900 - 2 660 = 55 040 2p Ajánlható árengedmény: 552240 = 0.01 55040000 2p 1 % árengedmény esetén az árbevétel kiesés azonos összegű lenne a vevők finanszírozásának költségével, biztonságosabb fizetési mód mellett. Tehát legalább 1 százalékos árengedményt célszerű

ajánlani. 6. feladat Egy beruházás összes forrásából sajáttőke 50 %, banki hitel 35 %, kötvénytartozás 15 %. A kötvényei után 18 % kamatot fizet a vállalkozás, bankhiteleinek átlagos kamatlába 24 %. Az előzetes elemzések szerint a beruházás pénzáramai (ezer forintban) az alábbiak: Kezdő pénzáram 0. év 5 000 Működési pénzáram 1. év 1 400 2. év 1 450 3. év 1 500 4.év 1600 5.év 1 650 Végső pénzáram 6. év 2 250 10 a) Mekkora beruházási hozamot kell realizálnia a vállalkozásnak ahhoz, hogy a tulajdonosok 28 %-os hozamelvárásának meg tudjon felelni? (Az idegen tőke költségénél az adóhatástól tekintsen el!) b) A nettó jelenérték alapján ítélje meg, hogy megfelel- e a beruházás a kalkulált hozamelvárásnak? (A működési pénzáramokat év végén vegye figyelembe! A végső pénzáram a hatodik év végén jelentkezik.) 9 pont Megoldás: a) r = 0,5 * 0,28 + 0,35 0,24 + 0,15 0,18 r = 0,251 ⇒ 25% 3p b)

Hozamok jelenértéke: 1400000 1450000 1500000 1600000 1650000 2250000 + + + + + = 1,25 1,25 3 1,25 4 1,25 5 1,25 6 1,25 2 1400000 1450000 1500000 1600000 1650000 2250000 = + + + + + = 4601861 1,9531 2,4414 3,0518 3,8147 1,25 1,5625 PV = NPV = 4 601 861 -5000 000 = - 398 139 Ft 4p 1p A beruházást évi 25 %-os hozamelvárás mellett nem érdemes megvalósítani. 1p 7. feladat Egy vállalkozás 2 500 000,-Ft értékű, 120 napra szóló váltót birtokol. A váltót a lejárat előtt 85 nappal leszámítoltatja. A bank 18%-os diszkont kamatlábat és 1,7 %-os váltódíjat alkalmaz. a) Mennyit fizet a bank a váltóért? (Az évet 365 nappal számolja!) b) Az üzleti bank 30 nappal a lejárat előtt a váltót viszontleszámítoltatja, a jegybank 16 %-os rediszkontlábat alkalmaz és váltódíjat nem számít fel. 11 Határozza meg, hogy mekkora váltó-kamatbevételre tesz szert az üzleti bank a váltóügyleten és mekkora befektetési hozamot ér el! 9 pont Megoldás a)

Kamat Váltódíj Váltó érték 3p = ( 2 500 000 x 0,18 x 85 ) / 365 = 104 795 = 2.500 000 x 0,017 = 42 500 = 2 500.000 – (104 795 + 42 500) = 2 352 705 Ft b) 2 500 000 x 0,16 x 30 K= = 32 877 365 NoK (nettó kamat) = 104 795 – 32 877 = 71 918 Ft Befektetési hozam: 71 918 = 3p 2 352 705 x % x 55 100 x 365 % =20,29 3p 12 „B” Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr, Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören,

lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Sorolja fel a kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat! • • • • Pénzváltási tevékenység, bankügynöki tevékenység, elszámolás forgalmi ügylet, pénzfeldolgozás. 2. Mi a diszkont kincstárjegy? Olyan, a kibocsátáskor legfeljebb egy éves hátralévő futamidejű állampapír, amely névértékénél alacsonyabb áron kerül forgalomba, és névértéken fizetik vissza. 3. Milyen két típusba szokták sorolni a modernkor bankrendszereit? Megkülönböztetnek: • specializált és • univerzális bankrendszereket. 4. Melyek a vagyoni jog megjelenési formái a részvény

esetén? A vagyoni jog megjelenési formái: • osztalékra való jogosultság, • likvidációs hányadra való jogosultság, • elővételi jog. 5. Hogyan csoportosíthatók a tőzsdék jogállásuk szerint? • angol-amerikai, vagy • az európai (kontinentális) típusba tartoznak. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki az örökjáradék jelen értékére vonatkozó helyes számítást! a) b) c) d) Az örökjáradék jelenértéke = járadéktag / kamatláb. Az örökjáradék jelenértéke = járadék / diszkonttényező. Az örökjáradék jövőértéke = járadék x kamattényező. Az örökjáradék jövőértéke = járadék x kamatláb. 2. A belső finanszírozás egyik alapvető módja a) a céltartalék képzése. b) az értékelési tartalék képzése. c) tagi kölcsön felvétele a tulajdonosoktól. d) a nyereség

visszaforgatása. 3. A cash flow terv egyenlege a) megmutatja az új hiteligényt a státusszal egyezően. b) egyezik a státuszbeli pénzállomány változásával. c) egyezik az eredmény utolsó sorával. d) helyes tervezés estén éppen zérus. 4. A jegybank a kötelező tartalékrátát, ha megemeli a) a pénzmultiplikátor nem változik; b) a pénzmultiplikátor növekszik; c) a pénzmultiplikátor csökken, d) nincs összefüggés a kettő között. 5. Az aktív bankügyletek közé tartozik a a) banki értékpapírok kibocsátása, b) a letétőrzés, c) a jegybanki tartalékolás, d) pénzforgalmi számla vezetése. 2 III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes

indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. A látra szóló betét fölött bárki rendelkezhet, akinek a betétről szóló dokumentum a kezében van. Az állításhamis ., mert a „látra” megnevezés nem a rendelkezési jogra, hanem a lekötés időtartamára vonatkozik. 2. A modern pénznek, keletkezését tekintve két formáját tudjuk megkülönböztetni, a készpénzt és a számlapénzt. Az állításhamis .,mert a fenti csoportosítás nem a keletkezésre, hanem az anyagi mivoltra utal. 3. Az átváltoztatható kötvény lényege, hogy fix kamat helyett változó kamat is kérhető. Az állításhamis, mert az átváltoztatható kötvény olyan névre szóló értékpapír, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani. 4. Minél magasabb a saját tőke aránya a források között, annál előnyösebb a tulajdonosok számára a finanszírozás, hiszen nem merül fel kamatráfordítás. Az állításhamis, mert mindaddig, amíg a

sajáttőke hozama magasabb az adómegtakarítással korrigált THM-nél, a cég az olcsó hitel révén adómegtakarításra tehet szert. 5. Ha jól állítjuk össze az éves pénzügyi tervet, akkor a mérlegtervben (státuszban) és a likviditási tervben azonos lesz az új hiteligény. Az állításigaz, mert a mérleg módszert következetesen érvényesítve állományi és forgalmi szemléletben ugyan ahhoz a hitelszükséglethez kell jutnunk. 3 IV. Rendszerezés, értelmezés, felsorolás 1. Írja az értékpapírok jellemzőinek betűjelét a megfelelő rovatba! Minden helyes besorolás 1 – 1 pontot ér. 20 pont 8 pont Részesedést megtestesítő értékpapír. Szavazati jog gyakorlására jogosít. Klasszikus formájában fix kamatozású. Visszahívható változata is létezik. Lehet változó kamatozású is. Elsőbbségi változata is van. Diszkont változata is létezik. Tulajdonosát vagyoni és tagsági jogok illetik meg. a) b) c) d) e) f) g) h)

Részvény: a,b,d,f,h, Kötvény: c,e,g,. 2. Mit jelent? Értelmezze az alábbi mutatókat! Jó válaszonként 2 pont. Részmegoldás is pontozható 6 pont • A nettó forgótőke értéke kisebb, mint a tartós forgóeszköz szükséglet értéke. A vállalkozás agresszív finanszírozási stratégiát folytat. • A likviditási mutató értéke 1,2. A vállalkozás forgóeszköz-állományának értéke, mindössze 20 %-kal haladja meg a rövidlejáratú kötelezettségeinek értékét. • A pénzhányad mutató értéke 0,2. A vállalkozás a rövidlejáratú kötelezettségeinek 20 százalékát, a pénzeszközeiből azonnal ki tudná egyenlíteni. 3. Soroljon fel a váltó törvényes kellékei közül hatot! • • • • 6 pont A váltó szó az okirat szövegében. Határozott pénzösszeg fizetésére szóló meghagyás. A kedvezményezett neve. A címzett neve. 4 • Az esedékesség megjelölése, • A fizetési hely megjelölése. • A váltó kiállítási

helyének és napjának a megjelölése. • A kiállító (kibocsátó) aláírása. V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! 55 pont Az időérték tényezőket legalább 3 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 1. Egy nyugdíjpénztári tag 30 éven keresztül évi 400 000 Ft-ot fizet be a pénztárba. A pénztár a befizetéseket hosszútávon 6 %-os hozamra tudja befektetni. 10 pont a) Mekkora tőke halmozódik fel a 30. év végére? b) Évente milyen összegű járadékra számíthat a pénztártag a nyugdíjazását követő 20 éven át feltételezve, hogy a piaci kamatláb 5 % -ra módosul? Megoldás: a) A befizetések jövőértéke: 5p  (1 + 0,06) 30 − 1 FV = 400000 x   = 400000 x79,058 = 31623200 Ft 0,06   b) Az évi járadék összege 1  1 −  (1 + 0,5)

20 AN = 31623200 :  0,05   5p    = 31623200 : 12,4622 = 2537529 Ft   5 2. Egy 10 éves lejáratú, 200 ezer Ft-os névértékű kötvényt 9 %-os névleges kamatozással bocsátottak ki. A kamatokat évente fizetik, a névértéket lejáratkor egy összegben fizetik vissza. a) Maximum mennyit fizetne ezért a kötvényért 6 évvel a kibocsátás után, ha akkor a hasonló kockázatú és futamidejű kötvények piaci hozama 7 % lenne? b) Számítsa ki a kötvény átlagos hátralévő futamidejét (D)! Megoldás: 10 pont a) 5p 1− P0 = 18000 x 1 1 (1,07) 4 + 200000 x = 213548Ft 0,07 1,07 4 b) 5p 1 1 1 1 + 18000 x 2 + 18000 x3 + 218000 x 4 x 2 3 1,07 1,07 1,07 1,07 4 1 1 1 1 18000 x + 18000 + 18000 + 218000 x 2 3 1,07 1,07 1,07 1,07 4 18000 x1x D= ≈ 3,55év 3. Egy vállalkozás készletei egész évet figyelembe véve ezer forintban az alábbiak szerint alakultak: Nyitó állomány január 1-én. 6 950 Negyedévi záró készlet: I. n év

II. n év III. n év 8 pont 10 800 7 839 9 600 6 IV. n év 7 432 A vállalkozás munkanaponta 600 készletet használ fel. Az év munkanapjaink száma 250. (Az év 365 napos.) Számítsa ki a forgási sebesség mutatóit! • Fordulatszám: • Forgási idő: Kronológikus átlag: 7432 6950 + 10800 + 7839 + 9600 + 2 = 8857,5 Kk = 2 4 Éves összes felhasználás: Ő = 600 ∗ 250 = 150000 Fordulatszám: F = 150000 = 16,93 8857,5 Egy fordulat idő tartama: I = 2 p 2 p 2 p 365 = 21.56 nap 16,93 2 p 4. Egy likviditási gondokkal küszködő vállalkozó 2 millió forintos tartozása ellenében felajánl az üzletfelének egy évjáradékkötvényt, amely 10 éven át minden év végén fizetne 500 ezer forintot. Célszerű-e az üzletfél részéről az ajánlat elfogadása, ha a pénzpiacon a hosszú távú befektetések hozamrátája 12 százalékos? 4 pont PVA = 500000 x 1 1 (1 − ) = 2828029 0.12 (1.12)10 Igen, mert a pénzpiacon a kötvény lényegesen többet ér.

5. Két egymást kölcsönösen kizáró beruházási javaslat főbb adatai: Megnevezés Kezdő tőkeszükséglet ( ezer Ft) Hasznos élettartam ( év) „A” javaslat „B” javaslat 100 000 60 000 10 8 7 Üzemeltetési költség (ezer Ft/év) 14 400 21 000 Minden más feltétel azonossága esetén, melyik beruházási javaslatot érdemes megvalósítani a hasznos élettartamot is figyelembe véve, ha a befektetők által elvárt hozam 12 %? 10 pont Megoldás: Egyszeri és folyamatos ráfordítások jelenértéke: 1− PV A = 100000 + 14400 x 1− PVB = 60000 + 21000 x 1 (1 + 0,12)110 = 100000 + 14400 x5,650 = 181360ezerFt 0,12 2p 1 (1 + 0,12)18 = 60000 + 21000 x 4,968 = 164328ezerFt 2p 0,12 Az egyszeri és folyamatos ráfordítások jelenértéke alapján a „B” projektet kellene választani! 1p A hasznos élettartam figyelembe vételével: PV A = 100000 + 14400 x5,650 = 32099ezerFt 5,650 2p PVB = 60000 + 21000 x 4,968 = 33097ezerFt 4,965 2p A hasznos élettartam

figyelembe vételével az „A” projekt a jobb. 1p 6. Készítse el a társaság szeptemberi likviditási tervét heti bontásban az alábbiak alapján (az adatok ezer forintban adottak)! Nyitó pénzállomány: szeptember1-én 2 000 Az értékesítési bevétel 80 %-a folyik be a tárgyhéten, a maradék 20% a következő héten. Augusztus utolsó hetében nem volt értékesítés. 8 A szeptemberi várható pénzmozgások: Szeptember 1-7 8-14 15-21 várható értékesítés 6000 8000 4000 szállítói kifizetések 4000 3000 7000 egyéb kiadások 1000 2000 3000 22-28 6000 3000 4000 Ítélje meg biztosított-e a cég folyamatos fizetőképessége szeptemberben! 13 pont Megoldás: Likviditási terv: Szeptember Nyitó állomány növelő forgalom. Csökkenő forgalom Záró állomány 1-7 2000 8-14 1800 15-21 4400 22-28 -800 6000×0,8=4800 8000×0,8+(6000- 4000×0,8+1600=4800 6000×0,8+800=5600 4800)=7600 4000+1000=5000 3000+2000=5000 7000+3000=10 000 3000+4000=7000 1800

4400 -800 -2200 A cég már a szeptember 15-i héten (majd az azt követő héten is) hitelfelvételre kényszerül, vagy át kell ütemeznie a kiadásait. (A nyitó és a záró állomány jó adatai 0,5- 0,5 pont, a forgalmi jó adatok 1-1 pont, az értékelés 1 pont.) 9 „A” Felhasznált irodalom: 1. Dr Gyulai László – Illés Ivánné dr – Paróczai Péterné dr- Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYI ISMERETEK a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz Perfekt 2009. 2. Dr Gyulai László, Illés Ivánné dr, Paróczai Péterné dr, Sándorné Új Éva: PÉNZÜGYEK PÉLDATÁR a mérlegképes könyvelők írásbeli vizsgáihoz Perfekt, 2008. 3. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai Saldo, 2007. 4. Illés Ivánné: Vállalkozások pénzügyi alapjai, On-line példatár Saldo, 2006. 5. Sándorné Új Éva: Pénzügyek a gyakorlatban PENTA UNIÓ 2006. I. Fogalmak, meghatározások Válaszoljon tömören, lényegre törően az alábbi kérdésekre! Csak a

meghatározás értékű mondatait értékeljük, kommentárt, illusztrációt, kapcsolódó összefüggések leírását nem. A meghatározásoknak nem szükséges jogszabály, vagy tankönyv idézeteknek lenni, de az alábbiakban kiemelt jellemzőket a válasznak lényegében tartalmaznia kell! Szerezhető pontszám: 2-2 pont 10 pont 1. Mit jelent az értékpapír zártkörű kibocsátása? A zártkörű forgalomba hozatal esetén az értékpapírt kizárólag egyedileg előre meghatározott befektetők számára ajánlják fel, a befektető előzetes szándéknyilatkozata alapján 2. Melyek a beruházási javaslatok indítékai mögött meghúzódó főbb általános célok? • A vállalat bevételeinek, piaci részesedésének növelése, • a költségek csökkentése, • az elavult, elhasználódott eszközök pótlása, • a jogszabályoknak, hatósági előírásoknak való megfelelés. 3. Mi a pénzpiac alapvető jellemzője? A pénzpiacon a csere tárgyai időben közel

esnek egymáshoz, ez a piac a rövid lejáratú (néhány órától az egy évig terjedő) ügyletek színtere. 4. Mi a faktorálás? Bankári biztosítékokkal nem fedezett, áruszállításból vagy szolgáltatásnyújtásból származó rövid lejáratú számlakövetelések engedményezésen alapuló megelőlegezését jelenti, amelyet a faktoring cég nyújt. 5. Milyen jellemző formában jelenik meg a vállalkozásoknál a pénzügyi feszültség? • Átmeneti likviditási hiány, illetve • tartós, strukturális egyensúlytalanság formájában. II. Feleletválasztás Az alábbi kérdésekre adott 4 - 4 válasz közül csak 1-1 helyes, húzza alá! Szerezhető pontszám: kérdésenként 1-1 pont. 5 pont 1. Válassza ki a hamis megállapítást! a) Két pénzáramlás-sorozat akkor egyenértékű, ha a jelenértékük megegyezik. b) A nettó jelenérték a pénzbeáramlások és a pénzkiáramlások jelenértékének a különbözete. c) A diszkontált cash flow és a

jelenérték szinonim fogalmak. d) A nettó jelenérték a pozitív pénzáramlások jelenértékének összege. 2. Válassza ki a hamis megállapítást! a) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik. b) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik. c) Kamatos kamatozás esetén az évről évre számított kamat növekvő. d) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamatokat újra befektetik. 3. Válassza ki a kötvény egyszerű hozamára vonatkozó helyes megállapítást! a) A névleges kamatláb fölött van, ha kötvényt diszkonttal vásárolták. b) A névleges kamatláb fölött van, ha kötvényt prémiummal vásárolták meg. c) A bruttó árfolyamhoz kapcsolódó hozam. d) Az elméleti árfolyamhoz kapcsolódó hozam. 4. Az akkreditíves fizetési ügylet létrejöttéhez, legalább három fél szükséges Melyik nem tartozik közéjük? a) A vevő. b) Az eladó. c) A nyitó bank (rendszerint a vevő

bankja). 2 d) A fogadó bank (rendszerint az eladó bankja). 5. Melyik nem alkalmas az alábbiak közül készpénzhez jutásra? a) A pénzintézeti befizetési lap. b) Kifizetési utalvány. c) Pénzforgalmi betétkönyv. d) Eseti átutalás. III. Igaz-hamis állítások Állapítsa meg, hogy az alábbi mondatokban az állítás igaz, vagy hamis. Álláspontját indokolja! Indoklás nélkül a megoldása nulla pontot ér. Szerezhető pontszám: állításonként 2-2 pont. Amennyiben a döntés helytelen, indoklás esetén sem adható pont. Helyes döntés helytelen, vagy csak részben helyes indoklás esetén részpontozható! (1+1) 10 pont 1. A tőkeköltség a vállalat által használt különböző források egyedi költségének kronologikus átlaga. Hamis, mert a tőkeköltség a vállalat által használt különböző források egyedi költségének az egyes finanszírozási források tőkeszerkezeten belüli arányával súlyozott átlaga. 2 A visszlízing leggyakoribb

oka a vállalkozások tartós likviditási zavara. Igaz, mert a visszlízing drága finanszírozási forma, a bérleti díjak együttes jelenértéke jellemzően meghaladja az eszköz eladási árát, tehát jellemzően tartós likviditási zavarok esetén veszik igénybe. 3. A legismertebb (tőzsdén jegyzett) cégek részvényeit blue chip részvényeknek is nevezik. Igaz, mert ez az elnevezés minden tőzsdén a legismertebb cégek részvényeit illeti meg. 4. A dematerializált részvény átruházása egyszerű átadással történik Hamis, mert a dematerializált részvény nem nyomdai előállítású, átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés-jóváírással történik. 3 5. A külkereskedelemben az országkockázat azt jelenti, hogy a különböző valuták árfolyama ingadozik. Hamis, mert a valuta árfolyamának ingadozása árfolyamkockázatot jelent. Az országkockázat bővebb kategória, magába foglalhat politikai, katonai, transzfer kockázatot

is. IV. Rendszerezés, értelmezés, kiegészítés 1. Írja az értékpapírok jellemzőinek betűjelét a megfelelő rovatba! Minden helyes besorolás 1 – 1 pontot ér. a) b) c) d) e) f) g) h) 20 pont 8 pont Az alapjogviszonya árura vonatkozó tulajdonjog. Két egymással összefüggő, de egymástól elválasztható részből áll. A két rész átruházása forgatással történik. Hosszú lejáratú, átruházható értékpapír. Lényegét tekintve az értékpapír tulajdonosa kölcsönt nyújt egy ingatlan tulajdonosának. Az egyik legbiztonságosabb befektetési forma. Rendes fedezete az adott típusú hitelből eredő tőkekövetelés és az arra járó kamat. A zálogjegy önmagában a rajta szereplő pénzkövetelést testesíti meg. Közraktárjegy:.a, b,c,h, Jelzáloglevél:d,e,f,. g, 2. Írja fel a megnevezett pénzügyi mutató számítási összefüggését, és röviden értelmezze a megadott értékét! 6 pont Jó válaszonként 3 pont. Részmegoldás is

pontozható A mutató felírása 1 pont, értelmezése 1 pont, az adott érték helyes értelmezése 1 pont A részpontozás arányaitól a javító nem térhet el! Befektetett eszközök fedezeti mutatója. Az adott érték 1,1 4 (Saját tőke + Hosszú lejáratú idegen tőke) Befektetett eszközök Azt fejezi ki, hogy az összes befektetett eszközt milyen arányban finanszírozzák a tartós források. A finanszírozási stratégia megítélésének egyik eszköze, az 11 érték a konzervatív finanszírozási stratégiára utal. Nettó forgó tőke. Az adott érték 350, miközben a tartós forgóeszköz szükséglet 400 Összes forgóeszköz – rövid lejáratú kötelezettségek A tartós forrásoknak az a része, amellyel a vállalkozás a forgóeszközeit finanszírozza. Az adott értékek agresszív finanszírozási stratégiára utalnak 3. Írja a kipontozott helyre, hogy a határidős ügyletek mely típusára jellemzőek az alábbiak! 6 pont • Egyszerre kötnek

meg legalább két, egymással ellentétes ügyletet, kockázatsemlegesek. .arbitrázs • Az ügyletkötők más ügyleteik keretében kalkulált hasznuk lefedezését, illetve annak realizálását akarják biztosítani. hedge . (fedezeti ügylet) • Egy termék feletti rendelkezési jog adásvételére köttetik meg az ügylet. .opciós ügylet V. Oldja meg a következő számítási feladatokat! Az időérték tényezőket legalább 3 tizedesre kerekítve számolja! Részpontok adhatók! A hibákat a javítók ne halmozottan vegyék figyelembe! Az időérték tényezők számításából adódó kerekítési eltérésekre legyenek tekintettel! 5 1. Egy nyugdíjpénztári tag 30 éven keresztül évi 300 000 Ft-ot fizet be a pénztárba. A pénztár a befizetéseket hosszútávon 6 %-os hozamra tudja befektetni. 10 pont a) Mekkora tőke halmozódik fel a 30. év végére? b) Évente milyen összegű járadékra számíthat a pénztártag a nyugdíjazását követő 20 éven

át feltételezve, hogy a piaci kamatláb 5 % -ra módosul? Megoldás: a) A befizetések jövőértéke: 5p  (1 + 0,06) 30 − 1 FV = 300000 x   = 300000 x79,058 = 23717400 Ft 0,06   b) Az évi járadék összege 1  1 − (1 + 0,5) 20 AN = 23717400 :  0,05   5p    = 23717400 : 12,4622 = 1903147 Ft   2. Egy hétéves lejáratú, 100 ezer Ft-os névértékű kötvényt 9 %-os névleges kamatozással bocsátottak ki. A kamatokat évente fizetik, a névértéket lejáratkor egy összegben fizetik vissza. a) Maximum mennyit fizetne ezért a kötvényért 3 évvel a kibocsátás után, ha akkor a hasonló kockázatú és futamidejű kötvények piaci hozama 7 % lenne? b) Számítsa ki a kötvény átlagos hátralévő futamidejét (D)! Megoldás: a) 5p 1− P0 = 9000 x 10 pont 1 1 (1,07) 4 + 100000 x = 9000 x3,3871 + 100000 x0,7629 = 106774 Ft 0,07 1,07 4 6 b) 5p 1 1 1 1 + 9000 x 2 + 9000 x3 + 109000 x 4 x 2 3 1,07 1,07

1,07 1,07 4 1 1 1 1 9000 x + 9000 + 9000 + 109000 x 2 3 1,07 1,07 1,07 1,07 4 9000 x1x D= ≈ 3,55év 3. Egy vállalkozás készletei egész évet figyelembe véve ezer forintban az alábbiak szerint alakultak: Nyitó állomány január 1-én. 6 750 8 pont Negyedévi záró készlet: I. n év II. n év III. n év IV. n év 8 800 9 839 6 600 8 432 A vállalkozás munkanaponta 700 készletet használ fel. Az év munkanapjaink száma 248. (Az év 365 napos.) Számítsa ki a forgási sebesség mutatóit! Fordulatszám: Forgási idő: Megoldás: Kronológikus átlag: 6750 8432 + 8800 + 9839 + 6600 + 2 = 8207 Kk = 2 4 Éves összes felhasználás: Ő = 700 ∗ 248 = 173600 Fordulatszám: F = 173600 = 21 8207 Egy fordulat idő tartama: I = 365 = 17,4 21 2 p 2 p 2 p nap 2p 4. Két egymást kölcsönösen kizáró beruházási javaslat főbb adatai: 7 Megnevezés Kezdő tőkeszükséglet ( ezer Ft) Hasznos élettartam ( év) Üzemeltetési költség (ezer Ft/év) „A”

javaslat 50 000 10 7 200 „B” javaslat 30 000 8 10 500 Minden más feltétel azonossága esetén, melyik beruházási javaslatot érdemes megvalósítani a hasznos élettartamot is figyelembe véve, ha a befektetők által elvárt hozam 12 %? 10 pont Megoldás: Egyszeri és folyamatos ráfordítások jelenértéke: 1− PV A = 50000 + 7200 x 1 (1 + 0,12)110 = 50000 + 7200 x5,650 = 90680ezerFt 0,12 1− PVB = 30000 + 10500 x 1 (1 + 0,12)18 = 30000 + 10500 x 4,968 = 82164ezerFt 0,12 2p 2p Az egyszeri és folyamatos ráfordítások jelenértéke alapján a „B” projektet kellene választani! 1p A hasznos élettartam figyelembe vételével: PV A = 50000 + 7200 x5,650 = 16050ezerFt 5,650 2p PVB = 30000 + 10500 x 4,968 = 16539ezerFt 4,965 2p A hasznos élettartam figyelembe vételével az „A” projekt a jobb. 1p 5. Egy likviditási gondokkal küszködő vállalkozó 2 millió forintos tartozása ellenében felajánl az üzletfelének egy kötvényt, amely 10 éven

át minden év végén fizetne 300 ezer forintot. 8 Célszerű-e az üzletfél részéről az ajánlat elfogadása, ha a pénzpiacon a hosszú távú befektetések hozamrátája 12 százalékos? 4 pont Megoldás: PVA = 300000 x 1 1 (1 − ) = 1695000 0,2 (1,12)10 Nem, mert a pénzpiacon a kötvény kevesebbet ér, mint a követelés értéke. 6. Készítse el a társaság szeptemberi likviditási tervét heti bontásban az alábbiak alapján ( az adatok ezer forintban adottak): Nyitó pénzállomány: szeptember1-én 3 000. Az értékesítési bevétel 80 %-a folyik be a tárgyhéten, a maradék 20 % a következő héten. Augusztus utolsó hetében nem volt értékesítés. Szeptemberi várható pénzmozgások: Szeptember várható értékesítés szállítói kifizetések egyéb kiadások 1-7 8000 5000 1000 8-14 6000 2000 2000 15-21 5000 6000 3000 22-28 2000 4000 4000 Ítélje meg biztosított-e a cég folyamatos fizetőképessége szeptemberben! Ha nem, mi a teendő? 13

pont Megoldás: Likviditási terv: Szeptember Nyitó állomány Növelő forgalom Csökkenő forgalom Záró állomány 1-7 3000 8-14 3400 15-21 5800 22-28 2000 8000×0,8=6400 (6000×0,8)+(8000- (5000×0,8)+1200=5200 (2000×0,8)+1000=2600 6400)=6400 5000+1000=6000 2000+2000=4000 6000+3000=9000 4000+4000=8000 3400 5800 2000 -3400 9 A cég a szeptember 22-i héten hitelfelvételre kényszerül, vagy át kell ütemeznie a kiadásait. (A nyitó és a záró állomány jó adatai 0,5- 0,5 pont, a forgalmi jó adatok 1-1 pont, az értékelés 1 pont.) 10