Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Mérlegképes könyvelő, pénzügy igaz-hamis megoldással

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 7 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:566
Feltöltve:2011. március 13
Méret:142 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

1. Az egyéni vállalkozó fodrász, amennyiben az évi árbevétele nem haladja meg az 1 millió forintot, minden egyéb feltétel nélkül választhatja a tételes átalányadózást. Hamis 2. A vállalati tőkeköltség fogalmát értelmezhetjük úgy, mint az össztőkétől elvárt minimális hozadékot. Az állítás . igaz ,mert az össztőkének akkora hozadékot kell minimálisan biztosítani, amekkora képes fedezni az idegen tőke kamatát és a tulajdonosok által elvárt osztalékot. 3. Amennyiben egy vállalkozás bevételei féléves szinten összességükben megegyeznek a kiadásaival, akkor a likviditása biztosan problémamentes. Hamis 4. Egy vállalat piaci értéke megegyezik az eszközeinek könyvszerinti értékével Az állítás.Hamis, mert nem egyezik meg a piaci érték a könyvszerinti értékkel 5. A termékimport után az adót az adóhatóság az adózó bevallása alapján állapítja meg Hamis, mert bevallással és kivetéssel állapíthatja meg az

adóhatóság a termék utáni adót. 6. Az akkreditíves fizetési mód létrejöttéhez legalább három fél szükséges Ezek a nyitóbank, a fogadóbank és az eladó. Az állítás.hamismert a három fél a vevő az eladó és a nyitó bank 7. A diszkont kamatláb azonos pénz időérték összefüggést feltételezve, mindig nagyobb, mint a hitelkamatláb. Az állítás.hamismert a diszkontkamatláb mindig kisebb, mint a hitelkamatláb 8. A kötvényárfolyamok kamatláb érzékenységét kifejező mutató előjele jellemzően negatív Igaz 9. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján juttatott átképzési támogatás után adójóváírás jár. Igaz 10. Az arbitrázs kockázatmentes tőzsdei ügylet Az állítás.igaz, mert az ügyletkötő csak abban az esetben köt ügyletet, ha árfolyam, vagy kamatkülönbözet kihasználására van lehetősége. Egyidejűleg ad és vesz 11. Az ingatlan és a vagyoni értékű

jog átruházásából származó jövedelem 25%-a személyi jövedelemadó alapját csökkenti. Az állítás.Hamis, mert csak a lakásszerzési kedvezmény érvényesíthető 12. Az általános forgalmi adó alapja termékimport esetén a jogszabály szerint megállapított vámérték Hamis 13. A társasági adó alapját növeli a bevételként elszámolt kapott (realizált) osztalék Az állítás.Hamis, mert csökkenti 14. Az adóellenőrzés megkezdéséről az adózót általában előzetesen értesíteni kell Az állítás.Igaz, mert az ellenőrzés az erről szóló értesítés kézbesítésével kezdődik 15. Adóhiány esetén mulasztási bírságot kell fizetni, amelynek összegét az adóhatóság az adóhiány 50%ában állapítja meg Az állítás.hamismert nem mulasztási bírságot kell fizetni, hanem adóbírságot 16. A belföldi biztosító intézettel kötött élet és nyugdíjbiztosítás adóévben megfizetett díjának 20%-a az összevont adóalapot

csökkenti. Az állítás.Hamis, mert nem az adóalapot csökkenti hanem adókedvezményként érvényesíthető és az is csak a biztosító által kiadott igazolás alapján. 17. Az adóalany minden esetben köteles az általa teljesített termékértékesítésről és szolgáltatásnyújtásról nyugtát, számlát, vagy számlát helyettesítő okmányt kibocsátani. Igaz 18. Gazdasági társaságtól kapott, bevételként elszámolt (realizált) osztalék a társasági adót csökkenti Igaz 19. Az áfa rendszerében az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár minden esetben 4.000000 Ft Az állítás.hamismert az alanyi adómentesség választására jogosító összeghatár 5millió 20. Az adó késedelmes megfizetése esetén mulasztási bírságot kell fizetni, melynek összege a jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az állítás.hamismert késedelmi pótlékot kell fizetni és nem mulasztási bírságot 21. Ha nő a kötelező

tartalékráta, akkor csökken a pénzmultiplikátor Az állítás.igazmert ha a jegybank a kötelező tartalékrátát megemeli akkor a pénzmultiplikátor csökken 22. A becsült, illetve a tényleges inflációs ráta ismeretében a reálkamatlábat úgy számoljuk ki, hogy a nominális kamatlábat osztjuk az inflációs rátával. Hamis effektív / inflációs ráta 23. Magyarország folyó fizetési mérlegét súlyosan megterhelik a külföldi kölcsönök törlesztő részletei Az állítás.Hamis, mert a tőkemérleget terheli 24. Ha két különböző hosszúságú időszakban a forgótőke forgási ideje egyenlő, akkor a fordulatok száma nem egyenlő. Igaz 25. Az exportált áruk eladási ára nem tartalmaz AFA-t, mert az export tárgyi adómentességet élvez Hamis 26. Magyarországon a monetáris politika legfőbb irányítója a Pénzügyminisztérium Az állítás.hamismert a monetáris politika legfőbb irányítója a jegybanktanács 27. A kamat és a hiteldíj nem

azonos fogalmak Az állítás.igazmert a hiteldíj részei: a hitelbírálati díj, a folyósítási költség, a kamatok és a kezelési költség. És mivel a kamat a hiteldíj része ezért nem lehetnek azonos fogalmak 28. Rögzített valutaárfolyam-rendszerben a jegybank által előírt árfolyam alkalmazása minden hazai tranzakciónál kötelező. Hamis 29. Az arbitrázs a reáljavak megszerzésére irányuló tőzsdei ügylet Az állítás.Hamis, mert az arbitrázs árfolyamok és kamatlábak nemzetközi vagy helyközi piacokon, adott időpontban kialakuló különbségekből realizál kockázatmentes hozamot, devizák ill értékpapírok megszerzésére irányul. 30. Bizonyos feltételek megléte esetén az ÁFA szempontjából az alapítványok részére juttatott természetbeni adomány nem minősül termékértékesítésnek. Az állításHamis mert termékértékesítésnek minősül. 31. A lombard hitel biztosítéka elzálogosított ingatlan Az állítás .hamismert áru

vagy értékpapír a biztosíték 32. A lombard hitel biztosítéka termék vagy értékpapír Az állítás .igazmert a lombard hitel kézizáloggal biztosított 33. A szolvencia és a likviditás különböző tartalmú fogalmak Az állítás .igazmert a likviditás pillanatnyi, a szolvencia mindenkori fizetőképességet jelent 34. A dealerek olyan szabad ügynökök, akik saját nevükben saját kockázatra kötnek ügyletet Az állítás.hamismert saját kockázatra és megbízásból is kötnek ügyletet 35. A jegybanki alapkamat szabályozása a monetáris politika eszköztárába tartozik Az állítás.igaz,mert a jegybank az alapkamat változtatásával befolyásolhatja a bankok forrásköltségeit, és ezen keresztül a pénzteremtő magatartásukat. 36. Azonos kamatláb mellett az egyéves kamattényező kisebb, mint a kétéves Az állítás.igaz, mert az időérték múlásával azonos kamatláb mellett a jövőérték növekszik 37. Azonos kamatláb mellett az egyéves

diszkonttényező kisebb mint a kétéves Az állítás.hamismert az időben közelebbi pénzösszegnek azonos kamatláb mellett nagyobb a jelenérték 38. A szolvencia és a likviditás azonos tartalmú fogalmak Az állítás .hamismert különböző tartalmú fogalmak, mivel a likviditás pillanatnyi, a szolvencia pedig mindenkori fizetőképességet jelent. 39. A brókerek olyan ügynökök, akik saját nevükben, saját kockázatra kötnek ügyletet Az állítás .hamismert a bróker csak bizományosként, jutalék ellenében köt ügyletet 40. A jegybanki alapkamat, az üzleti bankok által felszámított kamatminimum Az állításHamis., mert a jegybanki alapkamat a hitelintézeteknek az MNB által nyújtott refinanszírozási hitelek után felszámított kamat. 41. Aktív REPO művelet keretében értékpapír, illetve deviza fedezet melletti, pénztömeget növelő jegybanki hitelnyújtás történik. Igaz 42. Látra szóló betét fölött bárki rendelkezhet, akinek a

betétről szóló dokumentum a kezében van Hamis 45. Látra szóló betét esetén az ügyfél személyének azonosítása nem szükséges Hamis 43. A hitelkártyával történő vásárlás a készpénzkímélő fizetési módok közé tartozik Az állításHamis, mert a bakkártyával történő fizetés tartozik a készpénzkímélő fizetés módok közé. 44. A külkereskedelemben konvertibilis pénznemben és forintban is lehet szerződést kötni 46. Az azonos adósságszolgálati kötelezettség és az egyenletes hiteltörlesztés mindig azonos bankköltséggel jár Hamis 47. A garancia járulékos kötelezettség vállalás, tehát amennyiben az adós a fizetést megtagadhatja, akkor ezt a garanciát vállaló is megveheti. Hamis 48. A vevők forgási sebessége megmutatja, hogy a hiteleladások az adott időszak során a vállalkozás nyereségéből átlagosan hányszor térülnek meg. Hamis 49. Az elszámolt amortizáció, mint finanszírozási forrás mindig a

vállalkozás rendelkezésére áll Igaz 50. Az opció kiírójának szempontjából a forward ügylet a futures ügyletnél mindig előnyösebb Hamis 51. Termékimport esetén az általános forgalmi adó alapját a vámérték és az erre kivetett vám képezi Az állítás.Hamismert az adó alapja a jogszabály alapján kivetett vámérték és az azt növelő tételek 52. A személyi jövedelemadó törvény alapján mezőgazdasági kistermelő az a mezőgazdasági vállalkozónak nem számító mezőgazdasági termelő, akinek az adóévben elért nettó árbevétele a 2 millió forintot nem haladja meg. Az állítás.Hamismert az adóévben elért nettó árbevétele a 7 millió forintot nem haladja meg 53. A személyi jövedelemadó törvény alapján a munkáltató az adóelőleg megállapításánál a családi kedvezményt annál a jogosultnál veszi figyelembe, akinek az éves jövedelmét nagyobb összegű adó terheli. Az állítás.Hamismert a családi kedvezmény 3 vagy

több kedvezményezett eltartott után vehető figyelembe 54. A hazai valuta felértékelése az exportőrök szempontjából kedvezőtlen hatású Igaz 60. A hazai valuta leértékelése az exportőr szempontjából kedvező Igaz 55. Az agresszív finanszírozási stratégiát nem jellemzi a fokozott óvatosság Az állítás.Igaz mert a fokozott óvatosság a konzervatív stratégiára jellemző 59. A konzervatív finanszírozási stratégiát fokozott óvatosság jellemzi Igaz 56. Az adójóváírást a bérnek minősülő jövedelmek után lehet igénybe venni, de csak az a magánszemély veheti igénybe, akinek az éves bevallott munkabére az 1.050000,-Ft-ot nem haladja meg Hamis 57. Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az adó minden esetben kivetéssel állapítandó meg Az állításHamis, mert többféle adó megállapítási mód is van. 58. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján a munkáltató által természetben nyújtott étkezés

értéke után a magánszemély nem fizet személyi jövedelemadót. Az állításIgaz, mert ezt a munkáltató fizeti meg egy bizonyos értékhatár felett. 61. Ha a befektetésekkel kapcsolatban számított nettó jelenérték nulla, akkor a kalkulatív kamatláb megegyezik a belső megtérülési rátával. Igaz 62. A monetáris politika eszközei közé tartoznak a refinanszírozás, a kötelező jegybanki tartalék, a kamatpolitika, a támogatások rendszere. Az állítás .hamismert a támogatások rendszere nem tartozik közéjük 63. A pénzügyi lízingügyletben az értékcsökkenést a lízingbe adó számolja el Az állításHamis mert a lízingbe vevő számolja el. 64. Nem kell bevallani az ingó vagyontárgy értékesítéséből származó jövedelmet, ha az nem haladja meg a 200.000,-Ft-ot Az állítás .Hamis, mert be kell vallani, csak nem kell megfizetni 65. A forgatmányos az a váltóbirtokos, aki a váltóból eredő összes jogot harmadik személyre

átruházza Az állítás .hamismert forgatmányosnak nevezik azt az új váltóbirtokost, akire a váltóból eredő összes jogot átruházzák. 66. A belső megtérülési ráta (IRR) a beruházás, illetve az értékpapírok belső megtérülési rátája Igaz 67. Monetáris bázisnak nevezzük a forgalomban lévő készpénzállomány összegét Az állítás .hamismert monetáris bázison a készpénzállomány és a hitelintézeti tartalékok együttes összegét érti. 68. A pénz időértékét kifejező kamatláb növekedése a jövőben kapott pénz jelenértékét növeli Hamis 69. A személyi jövedelemadó rendszerében önálló tevékenységet végző egyéni vállalkozó személyes kivétjét progresszív adó terheli, azt költség nem csökkentheti. Hamis 70. A saját váltó olyan váltó, amelyben a váltó intézvényezettje/címzettje ígéretet tesz a kedvezményezettnek arra vonatkozóan, hogy a váltó összegét a megadott helyen és időben maga fizeti meg.

Hamis 71. A szavatoló tőke a hitelintézet saját tőkéjének összege Az állítás .hamismert a szavatoló tőke a hitelintézetnek számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje, de azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítése tőkeként bevonhatók 72. A nyugdíj mellett munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállaló nem 11% egyéni járulékot fizet, hanem 5% baleseti járulékot. Az állítás .hamis, mert a nyugdíj mellett foglalkoztatott semmiféle egyéni járulékot nem fizet 73. Az engedményezés olyan jogügylet, amelynek keretében a jogosult mindenféle követelését szerződéssel másra átruházza. Az állítás .hamismert aki átruházza, az engedményező, akire átruházza az engedményes Továbbá nem lehet engedményezni azokat a követeléseket, amelyek a jogosult személyéhez kötöttek, valamint amelyek engedményezését jogszabály kizárja. 74. A látra szóló betét fölött bárki

rendelkezhet, akinek a betétről szóló dokumentum a kezében van Az állítás .hamismert a látra megnevezés nem a rendelkezés jogra, hanem lekötés időtartamára vonatkozik 75. Az arbitrázs fedezeti céllal megkötött határidős ügylet Az állítás .hamismert a fedezeti célú ügylet a hedge 76. A hitelintézetek biztonságos működését minden országban felügyelő szerv ellenőrzi Magyarországon ezt a feladatot az Állami Bankfelügyelet látja el. Hamis 77. A hitelügyletek az aktív, a betétügyletek a passzív bankügyletek körébe tartoznak Az állítás.Igazmert a hitelügylet során a banknak követelése, a betét ügylet kapcsán pedig kötelezettsége keletkezik. 78. A bankkártyával történő fizetés a készpénz nélküli fizetési formák körébe tartozik Az állítás .hamismert a bankkártya a készpénzkímélő fizetési formák körébe tartozik 79. Alanyi adómentesség választására 2008-ban az az adóalany jogosult, amelynek az előző

évi tényleges, valamint az adóévre várható bevétele időarányosan nem haladja meg a 4 millió forintot. Az állítás .hamis mert az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatár 2008-ban 5 millió forintra változott. 80. Az adóalany az önadózással bevallott adót az elévülési időn belül az adóhatósági ellenőrzés megkezdéséig önellenőrzéssel helyesbítheti, de a helyesbített adó után minden esetben önellenőrzési pótlékot kell fizetnie. Az állításHamis, mert ha a helyesbítés az adózó javára mutatkozik, akkor sem felszámítani sem megfizetni nem kell 81. A kölcsön tényleges kamatlába azonos a kölcsön belső kamatlábával (IRR) Igaz 86. A kölcsön nominális, banki kamatlába azonos a kölcsön belső kamatlábával (IRR) Hamis 82. Az árfolyammarge a bank tiszta haszna Az állítás .hamis mert az árfolyammarge az az árfolyamrés, amely a vételi és az eladási árfolyam különbségéből adódik, amely a bank

költségét és hasznát foglalja magába. 83. A társasági adó alanyai a számított társasági adó mértékén felül nem érvényesíthetik az adókedvezményeket Hamis 84. nyugdíjas munkavállalónak munkabére után adójóváírás nem jár Hamis 85. Az iparűzési adó alapja állandó jellegű iparűzési tevékenység esetében a vállalkozásból származó tiszta nyereség, csökkentve a göngyölegek értékével. Hamis 87. Az értékpapír csak az áruval kapcsolatos jogokat testesíti meg Az állítás .Hamismert az értékpapír lehet követelést, részesedési jogot és áruval kapcsolatos jogot megtestesítő is. 88. Az illeték olyan adó, amely vagyonszerzéshez kapcsolódik, tehát jellegét tekintve tárgyi adó Az állításHamismert az illeték különbözik az adótól, mert eseti jellegű. Az illeték az államigazgatási eljárás költségeinek megtérítésére fizetendő, míg az adó célja a társadalmi közszükségletek kielégítése. 89.

Választható a naptári évtől eltérő üzleti év a társasági adóalanyok esetében Igaz 90. Az önkormányzat rendeletében köteles minden olyan helyi adót maradéktalanul bevezetni, ami a helyi adózásról szóló kerettörvényben meghatározott. Az állításHamismert nem köteles bevezetni, ez csak lehetőség. 91. Amennyiben az adóellenőrzés adóhiányt tárt fel, úgy az adóbírságon túl még késedelmi pótlékot is kiszabhatnak az adóalanyra. Igaz 93. A reálkamat értékét egyoldalúan az inflációs ráta határozza meg Hamis 94. A váltódiszkontálás során a bank valójában hitelt nyújt Az állítás .Igazmert a leszámítolást végző bank megelőlegez egy követelést, a váltó leszámítolt értékének megfelelő összegű hitelt nyújt a váltó hátralévő lejárati időtartamára, a váltó leszámítolásához használt diszkont kamatlábbal egyenértékű kamatlábbal. 95. Egy vállalat értéke a vállalat értéke a vállalatból

jövőben várható hozamok (adózott nyereség) jelenértéke Igaz 96. A jövedéki adó hatálya az ún abc-termékekre (alkohol – benzin – cigaretta) terjed ki, így az egyéb termékekre pl. az arany ékszerekre a jövedéki adó előtt alkalmazott fogyasztási adó megszűnt Hamis 97. Amennyiben az adóalany egy éves időszak leteltével önellenőrzéssel helyesbítette adóhiányát, úgy az adóhatóság részéről számíthat emiatt mulasztási bírság kiszabására. Hamis 98. Az egyéves diszkonttényező, sohasem kisebb, mint a kétéves diszkonttényező Az állítás .Igaz, mert DF1 = 1 1 DF2 = 1+ r (1 + r ) 2 Az indoklás így matematikai evidencia. Vagy: a jelenérték az idő múlásával fordítottan arányos. 99. A szolvencia azonnali fizetőképességet jelent Az állítás .hamismert a szolvencia mindenkori fizetőképességet jelent 100. A modern pénznek, keletkezését tekintve két formáját tudjuk megkülönböztetni, a készpénzt és a

számlapénzt. Az állítás .hamismert a fenti csoportosítás nem a keletkezésre, hanem az anyagi mivoltra utal 101. Az okmányos meghitelezés (akkreditív) Mo-on kizárólag a külkereskedelmi ügyletek kapcsán használható fizetési mód. Az állítás .hamismert (1993 óta) belföldi fizetési módként is alkalmazható, bár nem tömegesen elterjedt 102. A tőkepiaci befektetések tökéletes diverzifikálásával kikerülhető a befektetők kockázata (120) Az állítás.hamismert tökéletesen diverzifikált portfólió esetén is megmarad a piaci kockázat 103. A szakosított hitelintézetek szövetkezeti formában működnek Az állítás .hamismert csak a takarékszövetkezetek és a hitelszövetkezetek működhetnek szövetkezeti formában. 104. A nyugdíjas alkalmazott munkabére után 2007 április 1-e óta kötelezően vonni kell a 7%-os EBJ-ot Az állítás.hamis, mert a pénzbeni egészségügyi ellátás 3%-os járulékát nem kell tőle vonni 105. Éves

bevallónak kell lennie annak az áfa-alanynak akinek/amelynek az éves árbevétele nem haladja meg a 8 m Ft-ot. Az állítás.hamis, mert nem az árbevétel a korlát, hanem az adóhatóssággal elszámolandó adó összege, amely 250.000 Ft alatti kell, hogy legyen 106. A vállalkozás amennyiben áfás tevékenysége mellett tárgyi adómentes tevékenységet is folytat, minden esetben arányosításra köteles. Az állítás.hamis, mert amennyiben a tárgyi adómentes tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseit elkülönítetten tartja nyilván, akkor emiatt nem kell arányosítani. 107. A „harmadik országból” történő termékbeszerzés esetén az adóalanyok többségére az „uniós” csatlakozást követően is a VPOP veti ki az Áfát, ha a magyar vámhatáron lépteti be az árut a magyar vevő az Unió területére. Az állítás.igaz, mert csak a külön engedéllyel rendelkező adóalanyok lehetnek az import áfa tekintetében önadózók. 108. A nyugdíj mellett

munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalónak az egyéni TBJ-ot ugyan úgy kell fizetnie, mint a nem nyugdíjas munkavállalónak. Az állítás.hamis, mert a nyugdíj mellett foglalkoztatott pénzbeni EBJ-ot nem fizet 109. Az EVA-s vállalkozás minden esetben közösségi adószámot kell, hogy kérjen, ha közösségen belüli termékbeszerzésre készül. Az állítás.hamis, mert a közösségi adószám használatára csak abban az esetben kötelezett, ha a közösségből történő termékbeszerzés két egymást követő évben meghaladja a 10.000 € 110. Az átváltoztatható kötvény lényege, hogy fix kamat helyett változó kamat is kérhető Az állítás.hamismert az átváltoztatható kötvény olyan névre szóló kötvény, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé keli átalakítani.3 111. A közösségi adószám birtokában az EVA-alany adómentesen értékesíthet az "Uniós" tagországokba. Az állítás .igaz mert, az EVA-zó

vállalkozásnak is lehet közösségi adószáma, és e tekintetben nem különbözik más vállalkozásoktól. 112. Amennyiben egy magánszemély 2009-ben értékesíti az 1992-ben vásárolt üdülő ingatlanát, és az árából egy kisebb értékű újat vesz, nem kell a különbözet után személyi jövedelemadót fizetnie. Az állítás .igazmert az ingatlan 15 évnél régebben volt a tulajdonában, így nem keletkezik adóköteles jövedelme. 113. Az avizáló bank a vinkulált inkasszós fizetési mód szereplője Az állítás.hamismert az akkreditív ügylet szereplője 114. A váltó diszkontálás során használt kamatláb megegyezik a hitelkamatlábbal Az állítás.hamismert a diszkontkamatláb mindig kisebb, mint a hitelkamatláb 115. Amennyiben a magyar adóalany terméket értékesít Lengyelországba, az ügylet exportnak minősül Az állítás.hamismert exportként csak a közösségen kívülre irányuló értékesítés értelmezhető 116. Amennyiben a

magyar megtakarító magánszemély Mo-on helyezi el a bankbetétjét, a betét kamatai csak adóval csökkentett módon kerülnek jóváírásra. Az állítás.igazmert a bank vonja le és vallja be a kamat-adót 117. Az evás adóalany nem rendelkezhet uniós adószámmal Az állítás.hamismert 2006 óta nincs ilyen korlátozó feltétel 118. Az adóköteles és adómentes tevékenységet egyaránt szolgáló tárgyi eszközök előzetesen felszámított áfáját az arányosítás szabályai szerint kell levonható és le nem vonható részre osztani. Az állítás igaz,. mert a törvény lehetővé teszi az áfa adóköteles értékesítés arányában történő levonását 119. Az úgynevezett „nyitó bank” a vinkulált inkasszós fizetési mód szereplője Az állítás .hamis, mert az akkreditíves fizetési mód kötelezettje 120. A befektetések tökéletes diverzifikálásával a kockázat kiküszöbölhető (102) Az állítás hamis, mert tökéletesen diverzifikált

portfolió esetén is csak a befektetés egyedi kockázata küszöbölhető ki, a piaci kockázat nem. 121. A külkereskedelemben az inkasszó, vagy beszedési megbízás biztonságos ellenérték beszedést tesz lehetővé, banki közreműködéssel. Az állítás .hamis, mert az inkasszónak csak bizonyos fajtái, a vinkulált inkasszók teszik biztonságossá a beszedést. 122. A külső kamatláb a beruházással szemben megfogalmazott jövedelmezőségi követelmény Az állítás igaz,., mert ez a kamatláb fejezi ki, hogy a beruházó mekkora tőkehozadékot akar elérni 123. Amennyiben a vállalkozás növeli pénzügyi tőkeáttételét, a saját tőke után elvárt hozam is növekszik Az állítás igaz,., mert a tőkeáttétel (eladósodás) növekedés emeli a saját tőke kockázatát, a saját tőke kockázata pedig növeli a tulajdonosok hozamelvárását. 124. A már forgalomban lévő fix kamatozású kötvények árfolyamának alakulását tükröző

kamatrugalmassági együttható előjele jellemzően negatív. Az állítás igaz,., mert a jellemzően negatív előjel a piaci kamatláb és az árfolyam alakulás ellentétes irányára utal. 125. Ha a követelések forgási ideje csökken, az azt jelenti, hogy a beszerzések forgási sebessége lassul Az állítás .hamis, mert az azt jelenti, hogy rövidebb idő alatt folyik be a követelés, így azonos idő alatt többször forgatható meg a pénz. 126. A tőkepiacról a vállalkozás saját és idegen tőkét is szerezhet Az állítás igaz,., mert saját tőkét is emelhet külső források bevonásával, pl részvénykibocsátással, továbbá felvehet hiteleket, kibocsáthat kötvényeket.