Földrajz | Középiskola » Földrajz középszintű írásbeli érettségi tételek, megoldással, 2006

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 31 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:2543

Feltöltve:2006. május 18.

Méret:317 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 danesz22 2010. április 09.
  Nagyon jó!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16 Név:. osztály: Földrajz FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16 14:00 I. Időtartam: 20 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM középszint – írásbeli vizsga 0613 I. összetevő Földrajz középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. Az I. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 20 perc, ebben a részben a középiskolai atlasz, illetve egyéb segédeszköz nem használható. Az idő letelte után a megoldott feladatlapot adja át a felügyelő tanárnak! A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás

esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 2/8 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: I. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz nem használható! 1. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg, mely földrajzi helyeket (fogalmakat) jelölik a térképvázlatba írt számok! 1. -hegység 2. (ország) 3. (ország) 4. (főváros) 5. (főváros) 6. -tenger 6 pont b) Melyik földtörténeti időben keletkezett az 1-es számmal jelölt hegység? . Nevezze meg világviszonylatban is jelentős ásványkincsét! . 2 pont c) Melyik külső erő alakította ki döntően Észak-Európa mai formakincsét? . 1 pont 9 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 3/8

2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 2. Olvassa el a szöveget, és a térkép alapján válaszoljon a kérdésekre! Egy légi felvételeket készítő helikopter Budapestről indult. A térképen berajzolt útvonalat megtéve az A betűvel jelölt megyeszékhelyen szállt le. a) Mely megyéket érintette a helikopter az útja során? Írja a megyék nevét a repülés irányának megfelelő sorrendben a vonalakra! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 6 pont b) Nevezze meg az A betűvel jelölt települést! . 1 pont c) Melyik folyónk felett repülhetett el az alábbiak közül? Húzza alá a folyó nevét! Több folyó megjelölése hibának minősül. Rába Tisza Duna Körös 1 pont 8 pont írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 4/8 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 3. Oldja meg a feladatokat a térképvázlat alapján! a) Nevezze meg, mely földrajzi helyeket jelölik a térképvázlatba írt számok! 1. (hegység) 2.

(főváros) 3. (város) 4. (város) 5. (folyó) 6. (ország) 6 pont b) Milyen típusú kőzetlemez-mozgás játszik szerepet az 1-es számmal jelölt hegység kialakulásában? Húzza alá a megfelelőt! Több lehetőség megjelölése hibának minősül. távolodó lemezszegély mozgás közeledő lemezszegély mozgás elcsúszó lemezszegély mozgás Karikázza be a hegységre jellemző felépítő kőzet nevét! Több lehetőség megjelölése hibának minősül. mészkő andezit dolomit bazalt 2 pont 8 pont Az első feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 5/8 25 pont 2006. május 16 Földrajz középszint írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 Név: . osztály: 6/8 2006. május 16 Földrajz középszint írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 Név: . osztály: 7/8 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: Feladat sorszáma maximális pontszám 1. 2. 3. 9 8 8 25 ÖSSZESEN

elért pontszám javító tanár elért pontszám programba beírt pontszám I. Topográfiai ismeretek, készségek feladatsor javító tanár jegyző Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 0613 8/8 2006. május 16 FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 16 14:00 2006. május 16 Név:. osztály: ÉRETTSÉGI VIZSGA II. Földrajz Időtartam: 100 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM középszint – írásbeli vizsga 0613 II. összetevő Földrajz középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók

Az írásbeli vizsga során két feladatlapot kell kitöltenie. A II. részfeladatlap megoldására felhasználható időkeret 100 perc Ebben a részben a megoldáshoz használhatja a középiskolai atlaszt. Amennyiben indokolt, használjon zsebszámológépet, de a feladatlapban minden esetben tüntesse fel a megoldás menetét is. Ha szükséges, használhat körzőt és vonalzót is. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Először figyelmesen olvassa el a feladatokban megfogalmazott kérdéseket, majd gondolja át válaszát, és azt tintával (tollal) írja be a megfelelő helyre! Ha szükséges, a megoldást javíthatja, de a nem egyértelmű áthúzás, javítás, valamint ceruzával történt beírás esetén az adott feladatrészre pontot nem kaphat. Mindig a feltett kérdéseknek megfelelően válaszoljon! Az elvártnál több válasz (pl. kettő helyett három példa megnevezése) nem jár többletponttal. Az egyes feladatok megoldásával elérhető maximális

pontszámról, illetve részpontszámokról a feladatok mellett/után feltüntetett pontok tájékoztatnak. Kérjük, hogy a szürke négyzetekbe semmit ne írjon! írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 2 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: II. rész A feladatlap-rész megoldásához atlasz használható! 1. Oldja meg a feladatot az atlasz segítségével! a) Állapítsa meg, hogy melyik tó fekszik a ny.h 69o és a dsz 16o által metszéspontjában! . Hány méter tengerszint feletti magasságban fekszik megközelítően a tó? . Melyik két ország osztozik a területén? . . 4 pont b) Nevezze meg a fogalmakat a meghatározások alapján! 1. A térképen a kicsinyítés mértékét rajzban fejezi ki: 2. Az azonos tengerszint feletti magasságban fekvő pontokat összekötő, önmagába visszatérő görbe vonal:. 3. A térképeknek az a méretarány szerinti típusa, amelyik földrészeket, nagyobb területeket kis részletességgel ábrázol:

. 3 pont 7 pont 2. Számítsa ki, milyen magasan (hány fokos szögben) látják delelni a Napot március 21én az alábbi földrajzi szélességeken tartózkodó megfigyelők! A számítás menetét is írja le! 1. ész 50o: 2. dsz 50o: 4 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 3 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: Indokolja meg a kapott eredményeket! . . . 2 pont Húzza alá az alábbi városok közül annak a kettőnek a nevét, amelyek az é.sz 50o-án fekszenek! Szentpétervár Prága Madrid Róma Kairó Bombay Krakkó 2 pont 8 pont 3. Az ábrákon különböző típusú vulkánokat lát Válaszoljon az azokra vonatkozó kérdésekre! a) Nevezze meg a vulkánok típusát! 1. 2. Nevezze meg a két típus egy-egy jellemző felépítő kőzetét! 1. írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 2. 4 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 1. példa: Egy ilyen, 1 típusú vulkánt csillaggal

jelöltünk meg Japán térképén. Nevezze meg ezt a vulkánt! 2. példa: Egy ilyen, 2 típusú vulkánt csillaggal jelöltünk meg az alábbi térképen. Melyik szigetcsoport vulkánja ez? . . 6 pont b) Válaszoljon a vulkanizmussal kapcsolatos következő kérdésekre! Mely kőzet keletkezése jellemző az óceáni hasadékvölgyekben zajló vulkánosságra? . Milyen jellegzetes formában hűl ki a láva a hasadékok mentén, az óceánok mélyén? . 2 pont 8 pont 4. A következő idézetekben egy-egy légköri jelenségre, illetve csapadékfajtára ismer Nevezze meg ezeket! a) „Igazi égi háború volt! Dörgött a mennykő és zuhogott az eső, mindent elöntött a víz.” . 1 pont b) „A mentőkhöz érkezett hívások száma a szokásosnak a többszöröse volt, mivel a lehullott eső azonnal tükörsima jéggé fagyott a járdákon, utakon.” . 1 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 5 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: c)

„A tegnapi vihar súlyos károkat okozott, mivel nem csak a termést verte el a jég, de az épületekben és az autókban is komoly károk keletkeztek.” . 1 pont d) „Egy rövid ideig szakadt, mintha dézsából öntötték volna. A szerencsénk csak az volt, hogy nem villámlott, mert attól sokan féltek volna.” . 1 pont e) „Az ágakra ráfagyott jég, bár gyönyörű látványt nyújtott amint szikrázott a napsütésben, mégis komoly veszélyt rejtett magában. Súlya könnyedén letörte az ágakat, letépte a vezetékeket.” . 1 pont f) „Alig láttunk el pár méterre, mégis vidám maradt a társaság, mert valaki kitalálta, hogy bár két lábbal állunk a földön, mégis a fellegekben járunk!” . 1 pont 6 pont 5. Tanulmányozza az éghajlati diagramot, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat! a) Válassza ki az egyetlen helyes megoldást a lehetséges válaszok közül, majd írja a betűjelét az üres négyzetbe! 1. Mit jelöl a diagramon az A

nyíl? A) A téli csapadékmaximumot. B) A nyári csapadékmaximumot. C) A nyári csapadékminimumot. D) A legmagasabb középhőmérsékletű hónapok hőmérsékleti értékeit. E) A legalacsonyabb középhőmérsékletű hónapok hőmérsékleti értékeit. írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 6 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 2. Mire mutat a diagramon a C nyíl? A) A nyári hőmérsékleti maximumra. B) A téli hőmérsékleti minimumra. C) A nyári hónapok havi csapadékértékeire. D) A téli hónapok havi csapadékértékeire. E) A legszárazabb hónapok havi csapadékértékeire. 3. Mivel magyarázzuk az éghajlati adatokat a diagram azon részletén, ahova a B-vel jelölt nyíl mutat? A) Ekkor a mediterrán területekre tolódik a passzát szélrendszer leszálló ága. B) Ekkor a mediterrán területekre tolódik a passzát szélrendszer felszálló ága. C) Ebben az időszakban a terület a nyugati szelek uralma alatt áll. D)

Ekkor elhúzódik a mediterrán területekről a passzát szélrendszer felszálló ága. E) Ez az időszak a nyári monszun kialakulásának ideje. 4. Mivel magyarázzuk az éghajlati adatokat a diagram azon részletén, ahova C-vel jelölt nyíl mutat? A) Ekkor az erősödő felhősödés miatt fokozódik az üvegházhatás. B) A Nap a Föld északi félgömbjét ebben az időszakban kevésbé világítja meg, mint a délit. C) A mediterrán területeken a napsugarak hajlásszöge az év ezen időszakában a legnagyobb. D) Ekkor a napsugarak az Egyenlítőt érik merőlegesen. E) Ebben az időszakban a nappalok és az éjszakák egyenlő hosszúak. 4 pont b) Döntse el a diagram adatai alapján, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . 1 A mediterrán éghajlaton az évi középhőmérséklet 10 és 20 °C között van . 2 A mediterrán éghajlaton az évi csapadék mennyisége 200 és

400 mm között van . 3 A mediterrán éghajlaton az évi közepes hőingás kevesebb mint 20 °C 3 pont 7 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 7 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 6. Tanulmányozza az alábbi táblázat adatait, majd válaszoljon a kérdésekre! Terület 2 (km ) Népesség Népsűrűség (fő) A ország 93 030 10 096 000 B ország 775 000 71 000 000 Élveszületések Halálozások Természetes száma (fő) száma (fő) szaporodás 108,5 95 100 132 500 1 483 900 497 000 986 900 a) Mekkora A országban a természetes szaporodás? A számítást itt végezze! A természetes szaporodás: . fő Mit jelent a kapott érték? . 3 pont b) Mekkora B ország népsűrűsége? Válaszában ne feledkezzen meg a mértékegység megadásáról sem, mert megoldása csak így értékelhető! A számítást itt végezze! A népsűrűség: . 2 pont c) Számítsa ki, hogy 1000 lakosra nézve mekkora volt a

természetes szaporodás B országban! A számítást itt végezze! A természetes szaporodás: . ‰ 2 pont d) Melyik lehet a felsoroltak közül a táblázatban A-val jelölt ország? Húzza alá az egyetlen helyes megoldást! Kína Ausztria Magyarország Szlovákia Románia Kuvait 1 pont 8 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 8 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 7. Az alábbi megállapítások egy-egy országra jellemzőek Írja a megállapítás sorszámát az ország neve után! Nem tud minden országhoz megállapítást kapcsolni. MEGÁLLAPÍTÁSOK: 1. A vallási alapon szerveződött országban újhéber nyelven beszélnek. 2. A tengerpart mentén kialakult különleges gazdasági övezetek nagymértékben járultak hozzá a gyors gazdasági fejlődéshez. 3. A világ legnagyobb szarvasmarha-állományával rendelkezik. 4. Városállam, itt van a világ legnagyobb forgalmú tengeri kikötője. 5. Semleges ország,

amelynek 4 hivatalos nyelve van. 6. Az ország északi- északnyugati részét Flandriának, a délkeletit Vallóniának hívják. 7. Városhalmaza „Patkóváros” (Randstad) néven vált ismertté. 8. Nyersanyagban szegény, fejlett gazdaságú ország, élen jár az ipari robotok, az autók, és a hajók gyártásában. 9. Ez az ország részesedik a legnagyobb arányban a transznacionális vállalatok által megtermelt haszonból. 10. Az Európai Unió legnépesebb és legerősebb gazdaságával rendelkező országa Kína . Japán . Svájc . Németország . Hollandia . Brazília . Izrael . Szingapúr . Franciaország . Lengyelország . USA . India . Belgium . 10 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 9 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 8. Egészítse ki a hazánk ásványi nyersanyagaival kapcsolatos táblázatot! Helyezze el a felsorolt nyersanyagokat a táblázatba! Nem tud minden nyersanyagot

elhelyezni, de egy ásványkincs több helyre is írható. Táj Kialakulás kora Energiahordozó Érc Építőanyag . , Dunántúliközéphegység középidő . Dunántúliközéphegység újidő . XXX . Mecsek középidő . XXX . . . Ásványi nyersanyagok: barnakőszén feketekőszén bauxit vasérc mangánérc vöröshomokkő kőolaj mészkő 8 pont 9. A következő idézet a világtenger szintjének emelkedéséről szól Olvassa el figyelmesen, értelmezze, és válaszoljon a kérdésekre! „A NASA műholdas mérései azt bizonyítják, hogy az elmúlt tizenkét esztendőben évi három milliméterrel emelkedett a világtengerek szintje. Negyven éve a hasonló emelkedés még csak két milliméter volt. A három milliméter első hallásra nem tűnik soknak, viszont hosszabb távon számos sűrűn lakott partvidéket veszélyeztethet világszerte a tengerszint emelkedése. Ha a víztükör egy méterrel növekedne, 100 millió embert érintene

közvetlenül. A kutatók a tengerek vízállását műholdakkal mérték meg, és így kiderült, hogy az elmúlt ötven évben átlagosan évi 1,8 milliméterrel emelkedett a világtengerek szintje – ez egybeesik a korábbi számításokkal. Ugyanakkor az utóbbi tizenkét évben a szintemelkedés gyorsulni látszik, ezt mutatja a már említett 3 mm-es mérték. A Coloradói Egyetem szakértője szerint az emelkedés fele annak köszönhető, hogy bolygónk víztömege a globális felmelegedés következtében egyszerűen hőtáguláson „esik át”. Ahogyan a vasúti sínek is hosszabbak nyáron, mint télen, úgy a tengerek is kitágulnak a hő hatására. A vízszint növekedésének másik oka az olvadó szárazföldi jégtakaró. Műholdak segítségével lehetségessé vált a jégtakaró összehúzódásának megfigyelése is. A potsdami klímakutató-intézet azonban úgy véli, hogy nemcsak az említett két faktor játszik szerepet a vízszint változásában, hanem az

óceáni áramlások módosulása is. Egy modellszámítás során megvizsgálták, hogy mi történne az óceáni cirkuláció összeomlásakor, és e számítás szerint az észak-atlanti partvidéken egy méterrel emelkedne a vízszint, miközben az Atlanti-óceán déli felén csökkenne a víztükör magassága. Drasztikus esetben az észak-atlanti emelkedés elérhetné az évi 25 millimétert is!”: Forrás: National Geographic Online írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 10 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: a) Mely világméretű folyamat részét képezik a fenti jelenségek? . 1 pont b) Húzza alá annak az országnak a nevét, amelyiket a cikk szerint fokozottan veszélyeztet a tenger szintjének emelkedése! Amerikai Egyesült Államok Brazilia Indokolja választását a cikk alapján:. . 2 pont c) Hány cm-rel lesz magasabb a világtenger szintje 50 év múlva, ha a növekedés üteme nem változik? A számítást itt végezze!

A szintnövekedés: . cm 1 pont d) Nevezze meg azt az európai országot, amelyet leginkább veszélyeztetne az Atlanti-óceán vízszintjének jelentős emelkedése! . Indokolja válaszát! . . 3 pont e) Milyen eljárást (eszközt) alkalmaztak a változások mérésére? . 1 pont 8 pont írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 11 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: 10. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak a következő megállapítások! Írjon I betűt az igaz, és H betűt a hamis megállapítások sorszáma elé! . 1 A forint ma még nem konvertibilis valuta . 2 Ha euróban veszünk fel hitelt, az euró-forint árfolyamváltozása befolyásolja a visszafizetendő összeg nagyságát. . 3 Amikor a bankautomatából pénzt veszünk fel, bankszámla-pénzünket váltjuk át készpénzre. . 4 A tőzsdén a részvények árfolyamát a kereslet-kínálat alakulása szabályozza . 5 Ha a forintot leértékelik, akkor egy euróért kevesebb forintot

kell fizetnünk, mint korábban. 5 pont A második feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: A feladatlappal elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 12 / 16 75 pont 100 pont 2006. május 16 Földrajz középszint írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 Név: . osztály: 13 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 Név: . osztály: 14 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 Név: . osztály: 15 / 16 2006. május 16 Földrajz középszint Név: . osztály: Feladat sorszáma Topográfiai ismeretek feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ÖSSZESEN maximális pontszám elért pontszám 25 7 8 8 6 7 8 10 8 8 5 100 javító tanár elért pontszám programba beírt pontszám (I. Topográfiai ismeretek, készségek

feladatsor II. Földrajzi ismeretek, képességek feladatsor) Írásbeli vizsgarész pontszáma javító tanár írásbeli vizsga, II. összetevő 0613 jegyző 16 / 16 2006. május 16 középszint Javítási-értékelési útmutató 0613 2006. május 16 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA FÖLDRAJZ Földrajz JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató I. rész 1. FELADAT a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Skandináv-hegység Svédország Finnország Stockholm Helsinki Balti-tenger 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont b) Óidő Vasérc 1 pont 1 pont 2 pont c) A belföldi jég/jég. 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 9 pont 2. FELADAT a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pest megye Nógrád megye Heves megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye Hajdú-Bihar megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont Megjegyzés: Az összetett

megyenevek esetében csak a teljes válasz fogadható el. 6 pont b) Nyíregyháza 1 pont 1 pont c) Tisza 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 8 pont 3. FELADAT a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Andok Brazíliaváros /Brasilia Rio de Janeiro São Paulo Amazonas Argentína 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont írásbeli vizsga 0613 2/7 2006. május 16 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató b) Aláhúzva: közeledő lemezszegély mozgás. 1 pont Aláhúzva: andezit. 1 pont 2 pont Összes elérhető pontszám: Az első feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: írásbeli vizsga 0613 3/7 8 pont 25 pont 2006. május 16 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató II. rész 1. FELADAT a) Titicaca-tó 3000-5000 m között Peru és Bolívia 1 pont 1 pont 1+1 pont 4 pont b) aránymérték /vonalas aránymérték szintvonal kis méretarányú térkép 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont Összes elérhető pontszám: 2.

FELADAT 1. 90o – 50o = 40o 40o 7 pont 1 pont 1 pont Teljes pontszám megadható, ha az elv egyszer szerepel csak. 2. 90o – 50o = 40o 40o 1 pont 1 pont 4 pont Indoklás: A Nap az Egyenlítő felett delel merőlegesen, a két megfigyelő azonos távolságra van az Egyenlítőtől / A Nap az Egyenlítő felett delel merőlegesen, és mind a két félgömböt azonos mértékben világítja meg a Nap. 1+1 pont Megjegyzés: Más, azonos tartalmú megfogalmazás is elfogadható, de 2 pont a kiemelt szempontokat tartalmaznia kell. Aláhúzva: Prága, Krakkó 1+1 pont 2 pont Összes elérhető pontszám: 8 pont 3. FELADAT a) Vulkán típusa: 1. típus: rétegvulkán /sztratovulkán 2. típus: pajzsvulkán felépítő kőzet: 1. andezit /riolit /vagy tufáik 2. bazalt Példa: 1. Fuji 2. Hawaii-szigetek 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont b) Bazalt Párna /vánkos 1 pont 1 pont 2 pont Összes elérhető pontszám: írásbeli vizsga 0613 4/7 8 pont 2006. május 16

Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató 4. FELADAT a) Zivatar 1 pont 1 pont b) Ónos eső 1 pont 1 pont c) Jégeső 1 pont 1 pont d) Zápor 1 pont 1 pont e) Zúzmara 1 pont 1 pont f) Köd 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 6 pont 5. FELADAT a) 1. 2. 3. 4. C A C C 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont b) 4 pont 1. I 2. H 3. I 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont Összes elérhető pontszám: 7 pont 6. FELADAT a) A számítás elvéért: 95 100 fő–132 500 fő= –37 400 fő 1 pont A természetes szaporodás: –37 400 fő 1 pont A kapott érték jelentése: csökken a népességszám /természetes fogyás /elöregszik a társadalom. 1 pont Megjegyzés: Csak a negatív előjelű eredmény fogadható el. 3 pont b) A számítás elvéért: 71 000 000 fő : 775 000 km2= 91,61 fő/km2 A népsűrűség: 91,61 fő/km2 (92 fő/km2) Megjegyzés: Az eredmény csak a mértékegységgel együtt fogadható el. 1 pont 1 pont 2 pont írásbeli vizsga 0613 5/7

2006. május 16 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató c) A számítás elvéért: 986 900 fő : 71 000 000 fő×1000=13,9 (‰) 1 pont A természetes szaporodás: 13,9 (‰) /Az 1000 főnyi népességszám kb. 14 fővel nő évente. 1 pont 2 pont d) Aláhúzva: Magyarország 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 8 pont Összes elérhető pontszám: 10 pont 7. FELADAT Kína Svájc Hollandia Izrael Franciaország USA Belgium Japán Németország Brazília Szingapúr Lengyelország India Minden jó válasz 1 pont. 2 5 7 1 9 6 8 10 4 3 8. FELADAT Tájegység Kialakulás kora Energiahordozó Érc Építőanyag bauxit, Dunántúliközéphegység középidő Dunántúliközéphegység újidő barnakőszén XXX mészkő Mecsek középidő feketekőszén XXX mészkő barnakőszén mészkő mangánérc Minden jó válasz 1 pont. Összes elérhető pontszám: 8 pont 9. FELADAT a) globális felmelegedés /üvegházhatás erősödése 1

pont 1 pont b) Aláhúzva: Amerikai Egyesült Államok 1 pont Indoklás: Az Atlanti-óceán északi medencéjében jelentős vízszint emelkedés következne be / az Atlanti-óceán déli felén csökkenne a vízszint. 1 pont 2 pont írásbeli vizsga 0613 6/7 2006. május 16 Földrajz középszint Javítási-értékelési útmutató c) 3 mm x 50 = 150 mm A szintnövekedés: 15 cm 1 pont 1 pont d) Hollandia 1 pont Indoklás: Mert az ország jelentős része a tenger szintje alatt fekszik /mélyföld A szárazföldet gátak védik a tengertől. 1+1 pont 3 pont e) Műholdas mérést /űrfelvételt 1 pont 1 pont Összes elérhető pontszám: 8 pont Összes elérhető pontszám: 5 pont 10.FELADAT 1. H 2. I 3. I 4. I 5. H Minden jó válasz 1 pont. írásbeli vizsga 0613 A második feladatlap-résszel elérhető összes pontszám: 75 pont A feladatlappal elérhető összes pontszám: 100 pont 7/7 2006. május 16