Oktatás | Felsőoktatás » Tanulási technikák

Alapadatok

Év, oldalszám:2009, 8 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:241

Feltöltve:2011. november 12.

Méret:48 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Anonymus 2014. augusztus 05.
  Köszönöm, 19/l Nyf Tanító II. év.
11111 Anonymus 2014. augusztus 05.
  Nagyon sokat segít.

Tartalmi kivonat

Tanulási technikák I. A tanuláshoz való viszony javítása 1. Szeresd a tanulást, szeresd az iskolát! 2. Csinálj kedvet magadnak a tanuláshoz! 3. Ülj neki a munkának, ne halogasd! Ne várj arra, hogy majd, ha kedved lesz hozzá! Az menet közben jön meg! Ugorj fejest! 4. Teljes tudásra törekedj! 5. Csak szépen megformált munkát adj ki a kezedbıl! 6. Tanulj többet az iskolában, mint otthon! 7. Hangolódj, rá az iskolai munkára! 8. Minden tanítási óráról vigyél magaddal valamit! 9. A tanév elsı napján kezd meg a tanulást! 10. Ne az osztályzatokért tanulj! 11. Ha kérdezel, felélénkülsz! 12. A lustaságot gyızd, le! II. Helyes tanulási szokások kialakítása 1. Pihenten, frissen fogj a tanuláshoz! 2. Tartsd rendben a taneszközeidet! 3. Tanulás elıtt tégy rendet magad körül! 4. Alakíts ki magad körül jó hangulatú tanulási teret! 5. Tekintsd át i vár rád! 6. Alakíts ki olyan tanulási ritmust, ami a legjobb neked! Tekintsd át

mi történt aznap az iskolában Azután alakíts ki sorrendet a tanulni valókban! 7. Alakíts ki célszerő tanulási rendet (algoritmust)! Érdemes kialakítanod egy olyan - lépésekben is leírható - célszerő tanulási rendet (algoritmust), amely szokásoddá válva szinte magától elindít, ahogy leülsz íróasztalodhoz. Gondolkozz el az alábbi sorrenden: 1. ráhangolódás, rendcsinálás, 2. a délelıtti órák áttekintése, megerısítése, 3. a következı napi órarendi tárgyak eszközeinek elıkészítése, sorrend elhatározása, 4. az egyes tantárgyak tanulása: a) visszatekintés, b) füzet áttekintése, c) írásbeli elkészítése (ha megy), d) szóbeli megtanulása, e) próbafelmondás (legalább egyperces, folyamatos beszéd), t) írásbeli elkészítése (ha nem ment). - Próbáld ki ezt a javaslatot, dolgozz így néhány hétig, ritmust ad tanulásodnak. 8. A tanuláshoz fény kell! 9. Tarts rövid szüneteket tanulás közben! 10. Pihentesd

idınként a szemeidet is! 11. Tanulással készülj a feleltre, ne szorongással! 12. Érdemes fegyelmezetten viselkedni! 13. Tanulás közben ne egyél, evés közben ne olvass! 14. Oszd be jól idıdet, készíts idımérleget! 15. A tanulásról idıtervet is készíts! 16. Ne csak a tankönyvbıl tanulj! III. A tanuláshoz szükséges belsı állapot 1. Nyújtózkodás 2. Pihent állapot – relaxáció, mozgás, alvás, szemtorna 3. Koncentráció 4. Meditáció 5. Kell-e erıltetni, ami nem megy: tedd félre az anyagot Sokszor elég néhány percmozgás, lazítás Komoly fennakadás esetén „aludj rá egyet”. IV. A tanulást segítı külsı körülmények 1. Rend 2. Ne engedd el magadat 3. Fény 4. Csönd V. Tanácsok a tanuláshoz 1. Elıkészület a tanórára 2. A tanulás lényege az iskolai tanulás 3. Figyelem nélkül nincs megértés: a. A tanár magyarázatát a legjobb tankönyv sem pótolhatja; úgyszólván minden tantárgynak van olyan

részlete, melyet magyarázat nélkül megérteni teljes képtelenség. b. Ceruzával a kezünkben lessük a tanár szavait, s ha gyakorlati jelentıségő dolgot mond, azt azonnal jegyezzük fel. c. Aki óra alatt figyel az a leckéjének felét legtöbbször az iskolában megtanulhatja. 4. Hamar kezdjük meg a próbafelmondást 5. A tanév elsı óráján kezdjük meg a tanulást 6. Állandó készültség – nincs leckehalmozás! 7. Még hazatérvén foglalkozz vele – megtérül! 8. Elıre a nehezek 9. Változatosság 10. Közben pihenés VI. Gyors olvasás, Dinamikus olvasás VII. Emlékezet erısítése 1. Ne fáraszd túl magad! 2. Akard megjegyezni 3. Ne magolj, értsd meg! 4. Amit megértettél, tanuld is meg! 5. A lényeget ırizd meg! 6. Keresd meg a téma fontos kifejezéseit! 7. Keresd meg a tételmondatokat! 8. Jegyzetelj tanulás közben! 9. Ismétlés a tudás anyja! 10. Rögzítsd magadban délután a frissen tanultakat! 11. Az ismétléseket oszd el

célszerően! 12. Tanulj félhangosan! 13. Háromszor olvasd el a tananyagot! 14. Ne feledkezz meg a próbafelmondásról! 15. Taníts másokat arra, amit már tudsz! 16. Az idegen nyelv szavait és szövegeit sokszor ismételd! 17. Ismerd meg tanulási típusodat! 18. Dolgozz ki magadnak testreszabott rögzítési módszereket! 19. Írj emlékeztetıt! Emlékezet fejlesztése 1. Ismétlés jelentısége 2. Bevésés a. Kiemelés – jelölés cetlivel b. Kulcsszavak c. Jegyzet d. Vázlat 3. A lényeg megragadása, megértés VIII. Memoriterek tanulása 1. Örülj elıre, hogy a megtanulandó szöveget tudni fogod! 2. Címmeditáció 3. Ízlelgesd a memoriterek verssorait, mondatait! 4. Olvasd el néhányszor hangosan a megtanulandó szöveget! Fontos, hogy egyben lásd és értsd az egészet! Az egész megismerése, tájékozódás. 5. A szöveghez képzelj képeket! 6. Rajzolj tanulás közben! 7. Hamar kezd el a próbafelmondás! 8. Mond fel valakinek a megtanult

szöveget! 9. Ne akard egy nap alatt tökéletesen megtanulni a memoritereket! Rossz diákszokás a halogatás A gyors és egyszeri tanulás gyors felejtést jelent. Több héten, napon át tanulj egy verset, mindennap részleteket, az elızı megtanultakat mindig újra felmondva. 10. Tanuld meg újra és újra, a tökéletes tudásra törekedj! 11. Dolgozd ki elıadásmódodat! Ne felmond, hanem elmond! 12. készíts magnó felvételt szövegmondásodról! IX. Figyelmi képességek fejlesztése 1. Tanulj meg figyelni! 2. Barátkozz meg a csönddel! 3. Teljes belemerüléssel tanulj! 4. Tedd félre a problémáidat a tanulás idejére! 5. Ne oszd meg figyelmedet tanulás közben! 6. Figyelem nélkül nincs megértés! X. Szövegértés fejlesztése 1. Élvezd az olvasást! 2. Címmeditáció 3. Szöveg hangos olvasása 4. Néma olvasás 5. Értsd meg minél teljesebben az író üzenetét! 6. Preparáld ki a tankönyvi szöveget a ne ismert szövegek megmagyarázásával! 7.

Parafrazeálás: Ha egy bekezdést elolvastál, takard le az olvasottakat, és próbáld meg emlékezetbıl visszamondani annak lényegét! 8. Aláhúzás: a fontosabb részek kiemelése céljából 9. kulcsfogalmak kiírása 10. Kulcsfogalmak definíciója 11. Jegyzetelés 12. Tanári ábra vagy vázlat értelmezése 13. Fogalmak közötti kapcsolatuk megkeresése és értelmezése 14. Ábra készítése 15. Táblázat készítése 16. Összefoglalás késztése 17. Készíts kivonatot az olvasottakról! Tizedére vagy még kisebb hányadára kell rövidíteni a szöveget úgy, hogy a lényeg ne vesszen el. Eleinte rövid, 1-2 oldalas szövegekkel próbálkozz Kezdetben úgy is próbálkozhatsz, hogy kihúzod a szövegbıl a feleslegesnek vélt szavakat, mondatokat és megnézed, hogy ami marad, érthetı-e. Elıbb – utóbb persze önállóan kell megfogalmaznod a lényeges gondolatokat. 18. Hallott szöveg megértéséhez koncentrálnod kell! Készíts jegyzeteket az

elhangzottakról! „ A szó elszáll az írás megmarad” 19. Tájékozódó olvasás: skimming 20. Elolvasom, letakarom, visszamondom 21. Szavak és kifejezések elemzése: magyar- magyar szótár 22. Mondatelemzés: kérdıszavak használata 23. Átírás saját szavakkal! 24. Próba: válaszolj kérdésekre! 25. Fogalmazz meg kérdéseket magadnak! (ki, mi, mikor, merre, meddig, miért és hogyan) 26. Szövegrekonstrukció! 27. Szövegrövidítés: csak a lényeget! 28. Szövegrövidítés: távirati szöveg! a. lehet páros szövegértés, csoportos b. dinamikus olvasás 29. Beszélgetés másokkal a tanult információkról! XI. A Gondolkodás mővelése 1. Gondolkozz tanulás közben! 2. Tanulj meg éberen figyelni! 3. Élvezettel merülj bele a gondolkodást igénylı feladatokba! 4. Igyekezz egyedül megbirkózni a feladattal! 5. Tanulj meg kérdezni! 6. Mindig ellenırizd megoldásaid helyességét! 7. Törekedj elfogulatlanságra! 8. Töltsd idıd fejtörıkkel,

logikai játékokkal! XII. Tiszta és helyes beszéd elsajátítása 1. A szép beszéd alapja a jó légzés! 2. Az érthetı beszéd alapja a határozott artikuláció! 3. Kitartóan végezd a beszédtechnikai gyakorlatokat! 4. Ha beszédhibád van, háromszor annyit gyakorolj! 5. Beszélni csak beszéd közben tanulhatsz meg! 6. A próba felmondás a legjobb beszédgyakorlat 7. Váljon szokásoddá az egypereces beszéd, egy olvasott beszéd szövegének lényegét mondva el! 8. Gyarapítsd szókincsedet nyelvileg igényes mővek olvasásával! 9. A felelet alkalom a gyakorlásra! 10. A kiselıadás: felszabadult beszéd! 11. Tanulj meg csevegni is! 12. A felolvasás gyakorlása 13. Barátkozz meg a hangoddal, élvezd a felolvasást! 14. Készülj a felolvasásra! 15. Gyakorold a blattoló olvasást! 16. Saját szövegeidet is tanuld meg felolvasni! 17. Olvass, mesélj a kisebbeknek! XIII. A testi és lelki egyensúly fenntartása 1. Életkorodnak megfelelıen élj! 2. Oszd

meg valakivel gondjaid! 3. Feküdj le idejében, pihend ki magad! 4. Tanuld meg kikapcsolni a televíziót! 5. Ne ülj túl sokat a számítógép elıtt se! 6. Játssz eleget! 7. Mozogj sokat! 8. Tanuld meg a lazítást! 9. Tanúsíts mértékletességet az evésben is! 10. A lelki és Szellemi táplálékról sose feledkezz meg! XIV. Önmővelés lehetıségei