Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Valutapénztáros, általános ügyintézői ismeretek

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 21 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:590

Feltöltve:2013. április 28.

Méret:229 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Muci50 2018. április 24.
  Köszönöm! Jól jön biztos ez a segítség!
11111 marcsi0875 2014. szeptember 24.
  Köszönöm!
11111 sambasnake 2013. október 05.
  Nagyon jó, tömör, sehol más fórumon nem találtam ebben a témában tananyagot!

Tartalmi kivonat

Általános Ügyintézői Adatvédelem, adatkezelés Adatvédelmi szabályzat Célja, hogy rögzítse és összefoglalja azokat a követelményeket, amelyek elősegítik a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alkalmazását. Szabályozza az adatok gyűjtését, feldolgozását, felhasználását, továbbítását, irattárazását, az irat-betekintési jogosultságokat, a jogosulatlan hozzáférés eszközeit, a veszélyforrások kiküszöbölésének módját. A munkavállalóval kapcsolatos adatokat zárt lemezszekrényben kell tárolni, és számítógépek esetén mindenkinek saját jelszó, kódszó (havonta kell cserélni) Személyes adatok Természetes azonosító: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének címe Mesterséges azonosító: személyi azonosító kód, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, útlevél száma. Különleges adat: • Faji eredet, nemzeti,

nemzetiségi és etnikai hovatartozás, politikai pártállás, vallás vagy egyéb meggyőződés • Egészségi állapot, büntetett előélet, kóros szenvedély, szexuális életre vonatkozó A személyes adatok esetleges másolásáról, mindig a tulaj engedélyét kell kérni. Csak a cél eléréséhez szükséges minimális mértékig és ideig kell kérni és őrizni. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell. Szolgálati titokként kell őrizni a megkapott adatokat (önkéntes, vagy kötelezően megadandó adatok, utóbbit jogszabály írja elő) Állampolgári hatósági bizonyítványok, igazolványok Személyi igazolvány: 14. életévet betöltött magyar állampolgárnak, bevándorlónak és menekültnek (0. éves kortól lehet kérni) Lakcímkártya: azonosításra nem alkalmas, lakcímet igazoló hatósági kártya, a hátoldalán megtalálható a személyi azonosító is Diákigazolvány: azonosításra nem alkalmas, az Oktatási és

Kulturális Minisztérium által meghatározott oktatási intézmények tanulói kapják. Lehet állandó vagy ideiglenes, közoktatási vagy felsőoktatási. Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely a személyazonosságot, állampolgárságot, és a világ összes országába utazására és hazatérésére való jogosultságát hitelesen igazolja. Társadalombiztosítási azonosító: TAJ szám, születéskor kapjuk. Adóigazolvány: bankkártya méretű okmány, az adóazonosító jelet tartalmazza. Erkölcsi bizonyítvány: a büntetlen előélet igazolására szolgál Gépjárművezetői engedély: különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít. Adatkezelés szabályai Az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, illetve hogy önkéntes vagy kötelező az adatszolgáltatás. Kötelező esetén a jogszabályt meg kell jelölni. Az adatkezelést végző

alkalmazottak kötelesek a megismert adatokat szolgálati titokként megőrizni, csak az végezhet ilyen munkát, aki titoktartási nyilatkozatot tett. A tárolás történhet számítógépen vagy manuálisan. Hozzáférés védelme • Számítógépen: név+ jelszó • Manuálisan. Csak illetékes ügyintézők férhetnek hozzá Általános Ügyintézői Bélyegzőhasználat, bizonylatok BÉLYEGZŐHASZNÁLAT Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Fajtái: • Keletbélyegző: naponta kell beállítani az aznapi dátumot. Lehet speciális, ami kiegészül egy szóval, pl. fizetve, ajánlott, kiadva, stb • Érkeztető bélyegző: nagyobb méretű, keretben lévő keltezési bélyegző, amin egyéb adatok is helyet kaptak: pl. ügyintéző, irattári tételszám, érkeztető könyv szám. • Névbélyegző: név és beosztás szerepelhet rajta. Aláírást egyszerűsít • Szárazbélyegző: speciális bélyegző, dombornyomással bélyegzőlenyomatot hagy.

Lehet színes is Meghatározott azon iratok köre, ahol hitelesítésre használják, pl. ügyvédi irodák • Cégbélyegző: Körbélyegző: a körbélyegzőnek érinteni kell az aláírás első betűjét. Középen embléma, körülötte a cég neve, adatai. Hosszúbélyegző: a cég nevét, címét, telefon- és fax számát, esetleg adószámát foglalja magában. A bélyegzők nyilvántartása, tárolás: Nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a bélyegző számát, őrzésének helyét és a használatra jogosultak nevét. Mindig zárt helyen kell tartani, és megfelelő megsemmisítési eljárást kell alkalmazni. BIZONYLATOK Bizonylat: olyan irat, amely egy gazdasági esemény megtörténtét, hitelt érdemlően igazol. Kezelésüket a mindenkori hatályos számviteli törvény szabályozza. Bizonylati rend: a bizonylatok összessége, keletkezésük és feldolgozásuk folyamata, formai előírásuk és megőrzési rendjük. Kezelésük módja szerint: •

Szigorú számadás alá tartozó bizonylat • Szigorú számadás alá NEM tartozó bizonylat Keletkezés helye szerint: • Belső bizonylat • Külső bizonylat Feldolgozásban betöltött szerep szerint: • Elsődleges • Másodlagos • Gyűjtő Gazdálkodási szakterület szerint: • Pénzforgalmi bizonylat • Számlázási bizonylat • Bérelszámolási bizonylat • Leltározási bizonylat • Befektetett eszközök bizonylatai Bizonylati szabályzat: tartalmazza, hogy adott cégnél milyen bizonylati nyomtatványok használatosak, hány példányban kell kiállítani, melyiket hova kell továbbítani, kinek kell aláírni, kezelésük, ellenőrzésük és megőrzésük módját. Bizonylati album: tartalmazza azokat a nyomtatványokat, melyek területén biztosítja az okmányfegyelmet. Mankó Bizonylati elv: számviteli törvény kötelezően írja elő! Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, és ezeket könyvelni kell, könyvelni csak a

bizonylat alapján szabad. Ennek betartását: bizonylati fegyelemnek nevezzük Számviteli bizonylatoknak tartalmazni kell: • Megnevezése, sorszáma • Kiállító gazdálkodó egység megjelölése • A műveletet elrendelő személy vagy egység megnevezése • Átvevő/ befizető aláírása • Kiállítás időpontja • Gépi feldolgozás esetén a feldolgozás teljességének és a gép által végzett egyeztetésnek az igazolása • Értékbeli adatok • Összesítési adatok Bizonylatok tárolása és őrzése: Visszakereshetőnek kell lenni. A számviteli törvény rendelkezik a megőrzésről: a számviteli bizonylatok legalább 8 évig, a költségvetési beszámolók, leltár, pénztárkönyvet 10 évig, a bér, munkaügyi és társadalombiztosítási bizonylatok 50 évig kell megőrizni. Szigorú számadás alá tartozó bizonylatok (8 évig) Sorszámozott, folyamatos, és dátum szerint is stimmelni kell. Ilyenek: Számla, egyszerűsített számla,

készpénzcsekk, elszámolási utalvány, csekkfüzet, bevételi és kiadási pénztárbizonylat, külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény, érkezési utalványok, ajándék utalványok, szállítólevelek, értékpapírok minden fajtája, pénztárjelentés, nyugta, nyugtafüzet, gépkocsi-menetlevél (km-ben is stimmelni kell), sorszámozott űrlapok és az ezt tartalmazó füzetek, értékjegyek, amelyekért ellenértéket fizetnek. A készletről és felhasználásról nyilvántartást kell vezetni. NAV ellenőrizhet bármikor. Általános Ügyintézői Elszámolási rendszerek és intézményei GIRO Elszámolásforgalmi ZRT • Hitelintézeti elszámoló ház • A Bankközi Klíringrendszert (BKR) üzemelteti. • Tulajdonosai a hitelintézetek, az MNB és KELER. • Adatforgalmat lebonyolító, adatforgalmat feldolgozó rendszer. GIRO Bankkártya ZRT • Belföldi bankkártyás tranzakciók klíring és elszámolási rendszerét működteti az MNB-vel

együttműködve. 1550 ATM, és 18000 POS terminál felügyelete. • Birtokolja az egyetlen kártyavédjegyet (GBC), ami kölcsönös elfogadást biztosít a rendszerhez csatlakozott bankok között • Előállítja a PIN-kódokat ELSZÁMOLÁSI RENDSZEREK: Bankközi Klíring Rendszer (giro) A bankok közötti pénzforgalmat elektronikus alapra helyezte 1994-től. A GIRO Zrt. Működteti Kis összegű kereskedelmi és magáncélú fizetési megbízások nagy tömegének elszámolását végzi. Fél négytől este 10 ig, illetve este 11től hajnali fél 3-ig lehet beküldeni a fizetési kötegeket. Ezeket dolgozza fel, ellenőrzi, hogy a keret és a számla beérkezett-e, és rendelkezik-e fedezettel a jóváírások alapján a köteg elszámolására. Reggel 6 órakor frissítik, így érkeznek meg az utalások.  VIBER – Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer MNB működteti, kihagyja a Giro rendszert. Kis számban előforduló, de egyenként nagy értékű átutalások

teljesítésére szolgál. Azonnali átutalás, de magas költségekkel jár. A megbízások véglegesek és visszavonhatatlanok Rendszer Forgalom Értéke 90% VIBER 10% 10% KLÍRING 90% MNB Viber VIBER Küldő bank Fizető ügyfél GIRO ZRT Fogadó bank Fizetés kedvezményezettje Általános Ügyintézői A fizetési forgalomban résztvevő intézmények A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el. Pénzügyi szolgáltatás: • Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz elfogadása • Hitel és pénzkölcsön nyújtása • Pénzügyi lízing • Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása • Elektronikus pénz valamint készpénz-helyettesítő fizetőeszköz kibocsátása • Kezesség és bankgarancia vállalása • Valutával, devizával, váltóval és csekkel történő kereskedelmi tevékenység • Pénzügyi szolgáltatás közvetítése • Letétkezelés

kollektív befektetések részére • Letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás • Hitel referenciaszolgáltatás • Készpénzátutalás • Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelés Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás • Pénzváltási tevékenység • Elszámolás-forgalom lebonyolítása • Pénzfeldolgozási tevékenység • Pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK • Pénzügyi vállalkozás: hitelintézeten kívüli jogi személy, amely csak egy meghatározott körű pénzügyi szolgáltatást végezhet, kivéve a betétgyűjtést és a számlavezetést. 50 millió forinttal RT vagy szövetkezeti formában lehet alapítani, és kizárólagos tevékenységet végezhet. • Hitelintézetek: bankok +szakosított hitelintézetek+ takarék-és hitelszövetkezetek  BANK: a betétgyűjtést és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását üzletszerűen végzi. Nincs korlátozva SZAKOSÍTOTT HITELINTÉZET: a végezhető

tevékenységeket törvény írja elő. Korlátozott tevékenységi és ügyfélkör (pl lakástakarék pénztárak, záloghitel)  SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK: nem vállalhat kezességet vagy bankgaranciát, nem végezhet befektetési alap letétkezelését. Valutával, devizával, csekkel és váltóval kizárólag saját számlára végezhet kereskedelmi tevékenységet. PÉNZFORGALMI INTÉZMÉNYEK Az a vállalkozás, amely engedéllyel rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység végzésére. (készpénzbefizetés, felvétel, kifizetés, beszedés, átutalás, kártyaművelet. ) Kiegészítő tevékenységért végezhet pénzváltást. Szigorú feltételek mellett hitelt nyújthat az ügyfele számára. (Csak saját pénzeszközből, max 12 hónapra) Működhet: részvénytársaságként, kft-ként, szövetkezetként, vagy uniós tagállamban székhellyel rendelkező intézmény fióktelepeként.  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény

2009-től a Magyar Posta saját jogon vezethet számlát, és teljes körű pénzforgalmi szolgáltatást nyújthat. A bankok és a Posta kétoldalú kötelezettségeiket az MNB-nél vezetett számláikon vezetik.  Magyar Nemzeti Bank Legfőbb feladata az árstabilitás biztosítása. Bankjegy-és érmekibocsátás Referenciakamat kibocsátása. A bankok bankja Autonóm szerv: önálló, kormánytól független, de az országgyűlésnek magyarázattal tartozik a döntések esetleges hatásairól. Elnökét 6 évre választják Szabályozza és ellenőrzi a pénzforgalom lebonyolítását, a hitelintézeti elszámoló ház üzletszabályzatát. VIBER-t működtetik. (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer)  Magyar Államkincstár Önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.  Keler ZRT Központi Elszámolóház és Értéktár ZRT. 1993 óta működik, tőzsdei likviditás megőrzése

MNB-vel. Tőzsdei forgalom elszámolása, a tőzsdén kívüli OTC piaci elszámolás. Pénzszámlát vezet ügyfélköze számára az értékpapírügyletek elszámolásához. Kiadja a brókereknek az értékpapír ISIN kódokat ->Befektetési szolgáltatók = brókerek Pl. Erste Bróker ZRT Befektetési vállalkozások és azok a hitelintézetek amelyek befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet folytatnak. Általános Ügyintézői Fizetési módok KÉSZPÉNZFIZETÉS Módja Fizetési számlára készpénz be-és kifizetés Készpénzfelvételi utalványfüzet Kifizetési utalvány Készpénz átutalási megbízás Belföldi postai utalvány Pénzforgalmi betétkönyv Postai utánvételezés Western Union KÉSZPÉNZFIZETÉS Jelentése Az ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatónál, vagy bankjegykiadó automatáknál teljesít A pénzforgalmi számla terhére kiállított készpénzfelvételi utalvány ellenében pénzt vehet

fel a számlavezető hely pénztáránál vagy a postán. Lehet megnevezett személyre szóló, vagy bemutatóra szóló. Szigorú számadású nyomtatvány A számlatulajdonos megbízza a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a számla terhére postahivatal útján fizesse ki a feltüntetett összeget az utalványon szereplő címzettnek. (pl nyugdíj) Sárgacsekk. Postáknál készpénzbefizetés fizetési számlák javára. Feladóvevényből és megbízási szelvényből áll Készpénz számlapénz Rózsaszín csekk. Készpénzküldés KészpénzKészpénz A pénzforgalmi szolgáltató székhelyén kívül lehet felvenni pénzt. Betételhelyezés illetve kifizetés teljesítésére jogosult. A postahivatal vezeti a betétkönyvet. A postai szállítás után kell kifizetni az ellenértéket. Magánszemélyek közötti 200 országban működő, 15 percen belüli nemzetközi vagy belföldi pénzutalási lehetőség. Nem kell banki ügyfélnek lenni Legfeljebb 7000 USD értékű

összeget lehet személyenként naponta. Tranzakciós díj: 4-10%. Viszonylag szabadon határozzák meg az árfolyamokat. Feladáskor: kedvezményezett neve, kifizetés országa, küldő neve, pontos állandó lakcíme és telefonszáma. Kifizetéskor: kedvezményezett neve, pontos lakcíme és telefonszáma, a pénzküldő neve, pénzfeladás országa, és a várt összeg nagysága. Készpénzfizetésre szóló csekk: Számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval kötött csekkszerződés. Fizetési számlán lévő fedezet erejéig lehet beváltani. A csekken megnevezett kedvezményezettel, a csekket bemutató csekkbirtokossal a csekk hátlapját alá kell íratni. KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI FIZETÉS ÁTUTALÁS Típusa Jelentése Átutalási megbízás, a fizetési számla terhére utaljon át a Egyszerű kedvezményezett fizetési számla javára. (nem átvezetés!) átutalás Azonos jogcímű és kis összegű, de nagytömegű különböző Csoportos kedvezményeztettek részére

szóló átutalási megbízás átutalás kötegelve. Pl bérkifizetés Állandó megbízás, amíg a fizető fél vissza nem vonja, vagy a Rendszeres teljesítési időpont el nem telt. Pl internet előfizetés átutalás Bírósági végrehajtási eljárásban, vagy közigazgatási Hatósági végrehajtási és adó végrehajtási eljárásban, a jogosult átutalás és átutalási végzés kezdeményezésére beterhelik a számlát. Erről nem értesítheti a fizető fél a számlatulajdonost. Fedezethiány esetén 35 napra (azonnali sorba állítják. inkasszó) BESZEDÉS a kedvezményezett megbízza a szolgáltatót, hogy a fizetési számla javára, a fizető fél fizetési számlájának terhére meghatározott összeget szedjen be Típusa Jelentése Pályázatok esetén jellemző, vagy hitel biztosítékként Felhatalmazó használható. levélen alapuló Tartalmaznia kell: a fizető fél megnevezését, a számla (1-es kódjelű) jelzőszámát, a kedvezményezett

megnevezését és számla jelzőszámát, a lejárati időt és az okirat pontos megjelölését. Úgy működik, mint a felhatalmazó levél, váltóbeszedés Váltóbeszedés számla terhére is teljesíthető. Mindig az eredeti példányt (4-es kódjelű) kell csatolni Úgy működik, mint a felhatalmazó levél. Csekkbeszedés Csekkbeszedés pénzforgalmi és lakossági számla terhére is teljesíthető. (5-ös kódjelű) Minden hónapban ugyanakkor, de más összeg (pl. Csoportos villanyszámla). Kell a felhatalmazásunk, de az elindítást a beszedés szolgáltató teszi meg. Azonos jogcím, terhelési nappal ellátott kötegelt, csoportos formában benyújtott megbízások. Négy munkanapra sorba állítható, de részfizetés nem teljesíthető. Határidős beszedés Okmányos beszedés Csak MÁK számla esetén lehet kezdeményezni. Pl iskolák, nyugdíjfolyósítók. Megállapodás alapján történő fizetési kötelezettségvállalás érvényesítés céljából.

Kifogásolási jog: határidőt tüntetnek fel. Az utolsó napjának legkorábbi időpontja: a benyújtást követő tízedik munkanap lehet. Az eladó kezdeményezi, az alapügylet kezdeményezettje az okmányokat átadja a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, azokat csak fizetés esetén szolgáltatja ki a fizető félnek. (asztallábak Kínából) • A fizető fél által kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés Bankkártyával belföldön bonyolított fizetési művelet. • Okmányos megbízás (AKKREDITÍV) Okmányos meghitelezés, a vevő teszi meg az első lépést. A bank: fizetési ígéretet tesz, hogy ha a kedvezményezett meghatározott időn belül az okmányokat benyújtja, akkor az összeget részére megfizeti. Történhet saját forrásból és hitelből is. KÉSZPÉNZ-HELYETTESÍTŐ FIZETÉS Kisösszegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, amely 9000 forint tranzakciós limit és 45.000 forintos napi limitet nem halad

meg Pl Pay-pass óra volt régen • Bankkártya és elektronikus pénzeszközök • Értékpapírokkal helyettesített, váltó, csekk. Pénzhelyettesítő eszközök: bankkártya, elektronikus pénztárca, mobil fizetés, pontgyűjtő kártyák, étkezési utalványok, egészségkártyák Bankkártya: legelterjedtebb, plasztik lap formájú fizetési eszköz.(nem kereskedelmi kártya) Elektronikus pénzeszköz: Szűkebb (strandok, fesztiválok) vagy tágabb körben (SZÉP-kártya, Tempo kártya) elfogadott. Elektronikus pénz tárolására szolgál, lehetővé tesz offline és kis összegű fizetéseket is, valamint interneten keresztüli fizetéseket. Nincs lehetőség reklamációra Váltó: rövid lejáratú, fizetési ígérvényt tartalmazó átruházható értékpapír. Jellemzően egy éven belüli határidő. A saját váltó fizetési ígéretet tesz, hogy megjelölt időpontban megjelölt helyen kifizeti. Az idegen váltó: harmadik fél felszólítása fizetési

kötelezettségre. Váltóleszámítolás: idő előtti kiváltás esetén a kamat összegének levonása. Csekk: átruházható, inkasszózható. Készpénzkímélő fizetési eszköz, értékpapír, pénzkövetelést testesít meg. Szigorú alakiság: csekk megjelölése az okirat nyelvén, meghatározott összeg betűvel és számmal, fizetésre kötelezett megnevezése, csekk kiállításának helye illetve napja, kibocsátó aláírása. Ha belföldi: 8 nap a határidő a beváltásra, más országban: 20 nap, más kontinensen 70 nap. Fajtái: bemutatóra szóló, megnevezett személyre szóló, keresztezett csekk. Bankcsekk, nem bankcsekk, utazási csekk, elszámoló csekk (csak jóváírással lehet kifizetni). Kiírt csekk, fix címletű csekk Általános Ügyintézői A fizetési számla jelölésére vonatkozó szabályok; bankkártya Pénzforgalmi jelzőszám felépítése Vagy 2x8, vagy 3x8 numerikus karaktert tartalmazó számsor. Első három számjegy: a

pénzforgalmi szolgáltató azonosító kódja: bankra utal következő négy számjegy: a fiókot jelöli meg A nyolcadik számjegy: ellenőrző szám, arra szolgál, hogy ne tudjuk elírni a bankszámlaszámot 9-16./ 9-24 karakter: a fizetési számla azonosító száma, az utolsó számjegy az ellenőrző szám Az azonosító kódot az MNB határozza meg, és vezeti az azonosító kódok nyilvántartását IBAN jelzőszám felépítése Nemzetközi pénzforgalmi jelzőszám, Mo-n 2003- tól. 28 alfanumerikus karaktert tartalmazó számsor Az első két karakter Magyarország kódja: HU A 3-4. karakter: ellenőrzőszám 5-28. karakterig: a belföldi pénzforgalmi jelzőszám SWIFT-kód: bank-kód szükséges a nemzetközi fizetéshez. BANKKÁRTYA Funkció szerint: • Betéti (debit) kártya bankszámlához kapcsolódik, a bankszámlán lévő összeg erejéig lehet használni. Kapcsolódhat a számlához folyószámlahitel is, ez megemeli a használható összeget. •

Terheléses (charge) kártya Amex és Dines: szinte korlátlan összegig lehet költeni, csak VIPVIPVIP ügyfeleknek • Hitelkártya (credit kártya) mínuszba mehetünk, 30 vagy 45 napos kamatperiódus. Meghatározott mértékű hitelkerethez kapcsolódik, csak vásárlásra. Fizetési időpont alapján: • Halasztott fizetést lehetővé tevő kártya (charge kártya) bármekkora összeget költhet, tartozását azonban a megadott periódus letelte után egy összegben kell rendeznie • Előre fizetett kártya (pre-paid) előre feltöltött összeget lehet elkölteni Ügyfél tekintetében: • Lakossági kártya (privát) • Üzleti kártya Adathordozás tekintetében: • Dombornyomott kártya Nem feltétlen kér PIN-kódot, több helyen fogadják el. Pl Mastercard Standard, Visa Classic. Széleskörű felhasználás, akár ATM és POSberendezéseknél, akár imprinter-vasalóval használható, vagy akár internetes vásárlásnál. • Gravírozott vagy elektronikus

kártyák Pl. Maestro, Visa Electron Kizárólag ATM és POS berendezéseknél használható. Adattárolás módja szerint: • Mágnes csíkos kártya az adatokat a kártya hátlapján elhelyezett mágnescsík tárolja kódolt formában. Nem biztonságos • Chipkártya integrált áramkörös kártya, a kártya előlapjába beépített chip tárolj az adatokat. SEPA (Egységes Euró Fizetési Övezet) létrehozása, amely követeli, hogy 2010-ig minden bankkártyát ellátnak chippel. A chipre egyéb adatok is telepíthetőek, pl. bónuszpontok nyilvántartása, elektronikus aláírás Mint egy mini számítógép működik. • Hibrid kártya Előlapján chip, hátlapján mágnescsík található. HASZNÁLATA: • ATM berendezések • Kereskedői elfogadóhelyek (POS-terminál, vagy imprinter-vasaló) • Bankfiókok, posta, valutaváltóhelyek • Interneten, postai úton vagy telefonon történő áru vagy szolgáltatás megrendelése KÁRTYAELFOGADÓ BERENDEZÉSEK • kézi

nyomtató: (imprinter-vasaló): mechanikus készülék, lenyomatot készít, az adatok hárompéldányos bizonylatra kerülnek. Csak dombornyomott kártyával lehet végezni. • POS –elektronikus terminál: leolvassa az adatokat és előállítja a kártyabizonylatot. A BANKKÁRTYÁK AZONOSÍTÓ ELEMEI Előlap: • a kártya kibocsátó bank azonosítója • nemzetközi kártyatársaság hologramja (biztonsági elem) • nemzetközi kártyatársaság védjegye (pl. Visa, Mastercard, AMEX) • a kártya lejáratának dátuma (hónap/év) • kártyabirtokos neve • kártyaszám • chip Hátlap: • mágnescsík • internetes fizetéseknél használt 3 jegyű azonosító • aláírási sáv • chip • a kibocsátó bank neve, címe esetleg telefonszáma • kártyaszám, vagy annak utolsó négy számjegye Általános Ügyintézői Fontosabb fogalmak Az MNB felel a belföldi fizetési rendszer működtetéséért. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési

műveletek összessége, ahol a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója is Magyarország határain belül van Pénzforgalmi szolgáltató: hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, posta, pénzforgalmi intézmény, MNB és kincstár Keretszerződés: régen bankszámlaszerződés, fizetési megbízásokat és fizetési műveletek lényeges feltételeit meghatározza adott időszakra Számlatulajdonos: a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerződést kötő fél Rendelkezésre jogosult: számlatulajdonos, vagy meghatalmazott személy Fizetési számla: régen bankszámla, fizetési műveletek teljesítésére szóló megnyitott számla Lakossági számla: fogyasztó nevére nyitott fizetési számla Pénzforgalmi számla: üzletszerűen végzett gazdasági tevékenységgel kapcsolatos pénzforgalom lebonyolításához (kivéve: a nem áfás egyéni vállalkozó) Pénz: bankjegy, érme, számlapénz és

elektronikus pénz EBKM: Egységesített Betéti Kamatláb Mutató THM: Teljes Hiteldíj Mutató, tartalmazza az éves kamatlábat, a kezelési költséget, a hitelbírálati díjat, a fedezetértékelési díjat, az értékbecslés díját. Terhelési nap: az a nap, amikor a fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti Értéknap: az a nap, amelyet a hitelintézet kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz Sorba állítás: fedezethiány miatt történő nem teljesítés miatt várakozási sorba helyezik a fizetési megbízást. Legfeljebb 35 napig tart Pénzváltási tevékenység: külföldi fizetőeszközök adásvétele a törvényes fizető eszköz ellenében, valamint külföldi fizetőeszköz adásvétele külföldi fizetőeszköz ellenében. Nem minősül ennek: numizmatikai célú forgalmazás Értékpapír: Ptk. Határozza meg, minden olyan okirat, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik,

és kiállítását a jogszabály lehetővé teszi. Pénzügyi szempontból fizetésre vonatkozó ígéret. Általános Ügyintézői Ügykezelés fogalmak Elektronikus Irat: számítástechnikai program felhasználásával, elektronikus formában rögzített, elektronikus úton érkezett vagy továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. Elektronikus visszaigazolást kell küldeni, amennyiben a feladó ezt kifejezetten kéri Adathordozóra csak papíralapú kísérőlappal, amit mellékletként kell kezelni. Három napon belül értesíteni kell a küldemény értelmezhetetlenségéről. Ügyirat: olyan irat, amit ügyintézés okán átvettek, iktattak, és ennek alapján folyik az intézkedés • Nyugta: pénzösszeg átadásnál készül, a pénz átvevője írja alá • Ellennyugta: pénzösszeg átvételénél készül, az írja alá aki átadja a pénzösszeget • Meghatalmazás: meghatalmazó feljogosítja a meghatalmazottat, hogy

helyette és nevében a megjelölt egy vagy több ügyben eljárjon. Visszavonásig érvényes. • Kötelezvény: olyan irat, amelyben a kiállító kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett pénzt vagy dolgot a megjelölt időpontban vagy határidőig visszaszolgáltatja. (pénz esetén: adóslevél) • Elismervény: akkor írjuk, amikor valakitől valamit átveszünk • Nyilatkozat: hivatalos véleménynyilvánítás • Okirat: jogszabályban meghatározott alakisággal és tartalommal készül, eljárásban bizonyítási eszköz. (pl alapító okirat, társasági szerződés, bizonyítvány.)  közokirat: közfeladatot ellátó szerv állít ki  magánokirat: jogi személy, vagy jogi személlyel nem rendelkező szervezet vagy természetes személy készíti Ügyintézés: szellemi vagy fizikai tevékenység, amely arra irányul, hogy egy ügy megoldódjon. Mindig szóbeli és írásbeli információáramlással jár Ügyvitel: ügyintézésen belüli tevékenység,

amely az információkat rögzíti, összegyűjti, tárolja, rendszerezi, nyilvántartja, áramoltatja, selejtezi, irattárba helyezi. Másolat: eredeti iratról keletkezése után készült példány, lehet hasonmás, egyszerű, hiteles iratmásolat. Másodlat: több példányban egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, pecsét és aláírás hitelesít – egyet kap az ügyfél Általános Ügyintézői Ügyvitelszervezés, ügyiratkezelés Ügyvitelszervezés Tartalmi követelményei: • Alkalmazkodjon a vállalkozás napi munkájához • Minden munkakapcsolatot kövessen egy informáló ügyviteli kapcsolat (pl. bizonylatok) • Legyen képes irányításra és ellenőrzésre • Biztosítsa az informácóáramlást Formai követelmény: Dokumentálja a vállalkozás egész tevékenységét, egységes formai követelményeket kell kialakítani. Ügyiratkezelés Iratkezelési szabályzatot kell létrehozni: iratok nyilvántartása, rendszerezése,

csoportosítása, tárolás módja, selejtezésének és irattárba adásának rendje. Tartalmazza: • Iratkezelési rendszert (centralizált, decentralizált, vegyes) • Postai küldemények átvételének és továbbításának rendje • Érkeztetés, iktatás, nyilvántartás • Milyen rovatokat tartalmaznak a nyilvántartó segédeszközök • Kinek mi a feladata • Milyen beosztású dolgozó milyen jellegű iratokat írhat alá • Belső iratok továbbításának rendje • Irattárazás, selejtezés módja • Segédkönyvek • Ki a felelős azért, hogy az iratkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelően működjön Rendszerezés lehet: • Időrendbeli (kronologikus) • Betűrendbeli (alfabetikus) • Számozás szerinti (numerikus) • Területi (regionális) • Betűvel és számmal (alfanumerikus Lehet papír alapú vagy számítógépes. Iratok nyilvántartása: Elküldésüktől kezdve, a megérkezésükön át az irattárba helyezésig

nyilvántartást kell vezetni. Egyik módja az érkeztetés, a másik az iktatás Érkeztetés: annak a regisztrálása, hogy mikor honnan és kitől érkezett az irat és hova került. (érkeztető bélyegző, érkeztető könyv) Iktatás: irat mozgását, fellelhetőségét elősegítő folyamata. Iktató könyv és iktató bélyegző. Tartalmazza az iktatás dátumát, az iktatószámot, a mellékletek számát, és az iratot átvevő személy nevét és aláírását. Irattári terv: Meg kell őrizni egy ideig az iratokat irattárba kell helyezni. Operatív irattár Központi irattár Ügyiratkezelés szakaszai: 1. Nyilvántartásba vétel érkeztetés, postabontás, mutatózás (tárgymutatókönyvbe történő felvezetés), előzmény kikeresése, szignálás (az ügyirat elintézésére személy kijelölés), iktatás, továbbítás (kézbesítő könyv) 2. Ügyiratkezelés és az ügyintézés előadó ív megnyitása (ha határidős, vagy ha több ügyintéző kell a

megoldáshoz, a borítón: fizikai védelem és fontos információk összefoglalása), határidő-nyilvántartás, tervezetkészítés, kiadmányozás (felügyelettel menjen ki), postázás 3. Ügyintézés utáni iratkezelés irattározás (kézi, utána archív irattár, vagy levéltár), selejtezés Általános Ügyintézői Vállalkozások alapítására, azonosítására szolgáló okiratok; üzleti titok, banktitok Egyéni vállalkozás Vállalkozói igazolvány, ha 2010 előtt alapította, utána kérni lehet, amúgy csak nyilatkozat. Egyéni cég tagjától elkülönült, önálló saját vagyonnal rendelkező jogalany, amely a tag tevékenységének eredményeképpen jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Társas vállalkozás Legalább két alapítója, tulajdonosa van Társasági szerződés Alapító okirat Alapszabály KKT, BT, KFT Egyszemélyes KFT, ZRT, Alapítvány, Társasház, költségvetési intézmény, egyéni cég NYRT, Egyesület, Szövetkezet,

Párt Társasági szerződés A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés, és a társaságnak a cégnyilvántartásba való bejegyzése szükséges. Valamennyi tagnak alá kell írni Közjegyző által készített okiratba, vagy magánokiratba kell foglalni. Meg kell határozni: • Társaság cégnevét, székhelyét • Tagjait, nevük és lakóhelyük feltüntetésével • Tevékenységi kört • Jegyzett tőkét, a rendelkezésre bocsátásának módját és idejét • A cégjegyzés módját • Vezető tisztségviselők nevét és lakóhelyét • Gazdasági társaság időtartamát, ha határozott időre alapítják. A gazdasági társaság a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel a bejegyzés napján jön létre. Alapszabály Alapvető szabályokat tartalmazó okirat, a tagok közössége fogadja el. Alapító okirat Az alapítványt létrehozó és működésének alapvető szabályait tartalmazó okirat, melyet az alapítók egyoldalú

jognyilatkozattal bocsátanak ki. Aláírási címpéldány: közjegyző által hitelesített okirat, tartalmazza a cégjegyzésre jogosultak aláírásának mintáját. MÁK által jóváhagyott aláírás bejelentő másolat is elég néhol Cégkivonat: cégbíróság által kiállított okirat, amely hitelesen tanúsítja a cégjegyzék fennálló adatait. Cégmásolat: cégbíróság által kiállított cégadatok másolata, amely az alapítástól fogva minden adatot tartalmaz. ÜZLETI TITOK, BANKTITOK Üzleti titok: a gazdasági tevékenységez kapcsolódó minden olyan tény, információ, adat, amelynek a nyilvánosságra hozatala, a pénzügyi gazdasági és piaci érdekeket sértené vagy veszélyeztetné. Banktitok: (fizetési titok): minden olyan az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény információ adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, kapcsolataira, számlájának egyenlegére és

forgalmára, illetve szerződéseire vonatkozik. Közös szabályok: Időbeli korlátozás nélkül meg kell tartani, nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel előnyszerzésre em. Az üzleti titok és banktitok megsértése, jogosulatlanul nyilvánosságra hozatala vagy azzal egyéb módon visszaélése bűncselekménynek minősül