Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Valutapénztáros, bankjegyismeret

Adatlap

Év, oldalszám:2012, 20 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1191
Feltöltve:2013. április 28
Méret:286 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11111 tunde7223 2022. augusztus 17
  Köszönöm.
11111 gabilly 2020. július 14
  Köszönöm, szép munka!
11111 renner 2016. december 02
  Szuper! Köszönöm!
11111 Anonymus 2016. január 24
  Nagy segítség! Köszönöm!
11111 balaskatiborne 2015. május 06
  Köszönöm!
11111 Vikusz 2014. szeptember 29
  Tökéletes az anyag, sokat segít a vizsgára való felkészülésben!

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Általános Ügyintézői Adatvédelem, adatkezelés Adatvédelmi szabályzat Célja, hogy rögzítse és összefoglalja azokat a követelményeket, amelyek elősegítik a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alkalmazását. Szabályozza az adatok gyűjtését, feldolgozását, felhasználását, továbbítását, irattárazását, az irat-betekintési jogosultságokat, a jogosulatlan hozzáférés eszközeit, a veszélyforrások kiküszöbölésének módját. A munkavállalóval kapcsolatos adatokat zárt lemezszekrényben kell tárolni, és számítógépek esetén mindenkinek saját jelszó, kódszó (havonta kell cserélni) Személyes adatok Természetes azonosító: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének címe Mesterséges azonosító: személyi azonosító kód, TAJ-szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány száma, útlevél száma. Különleges adat: • Faji eredet, nemzeti,

nemzetiségi és etnikai hovatartozás, politikai pártállás, vallás vagy egyéb meggyőződés • Egészségi állapot, büntetett előélet, kóros szenvedély, szexuális életre vonatkozó A személyes adatok esetleges másolásáról, mindig a tulaj engedélyét kell kérni. Csak a cél eléréséhez szükséges minimális mértékig és ideig kell kérni és őrizni. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell. Szolgálati titokként kell őrizni a megkapott adatokat (önkéntes, vagy kötelezően megadandó adatok, utóbbit jogszabály írja elő) Állampolgári hatósági bizonyítványok, igazolványok Személyi igazolvány: 14. életévet betöltött magyar állampolgárnak, bevándorlónak és menekültnek (0. éves kortól lehet kérni) Lakcímkártya: azonosításra nem alkalmas, lakcímet igazoló hatósági kártya, a hátoldalán megtalálható a személyi azonosító is Diákigazolvány: azonosításra nem alkalmas, az Oktatási és

Kulturális Minisztérium által meghatározott oktatási intézmények tanulói kapják. Lehet állandó vagy ideiglenes, közoktatási vagy felsőoktatási. Útlevél: Magyarország tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely a személyazonosságot, állampolgárságot, és a világ összes országába utazására és hazatérésére való jogosultságát hitelesen igazolja. Társadalombiztosítási azonosító: TAJ szám, születéskor kapjuk. Adóigazolvány: bankkártya méretű okmány, az adóazonosító jelet tartalmazza. Erkölcsi bizonyítvány: a büntetlen előélet igazolására szolgál Gépjárművezetői engedély: különböző kategóriákba, alkategóriákba és kombinált kategóriákba sorolt járművek vezetésére jogosít. Adatkezelés szabályai Az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, illetve hogy önkéntes vagy kötelező az adatszolgáltatás. Kötelező esetén a jogszabályt meg kell jelölni. Az adatkezelést végző

alkalmazottak kötelesek a megismert adatokat szolgálati titokként megőrizni, csak az végezhet ilyen munkát, aki titoktartási nyilatkozatot tett. A tárolás történhet számítógépen vagy manuálisan. Hozzáférés védelme • Számítógépen: név+ jelszó • Manuálisan. Csak illetékes ügyintézők férhetnek hozzá Általános Ügyintézői Bélyegzőhasználat, bizonylatok BÉLYEGZŐHASZNÁLAT Szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Fajtái: • Keletbélyegző: naponta kell beállítani az aznapi dátumot. Lehet speciális, ami kiegészül egy szóval, pl. fizetve, ajánlott, kiadva, stb • Érkeztető bélyegző: nagyobb méretű, keretben lévő keltezési bélyegző, amin egyéb adatok is helyet kaptak: pl. ügyintéző, irattári tételszám, érkeztető könyv szám. • Névbélyegző: név és beosztás szerepelhet rajta. Aláírást egyszerűsít • Szárazbélyegző: speciális bélyegző, dombornyomással bélyegzőlenyomatot hagy.

Lehet színes is Meghatározott azon iratok köre, ahol hitelesítésre használják, pl. ügyvédi irodák • Cégbélyegző: Körbélyegző: a körbélyegzőnek érinteni kell az aláírás első betűjét. Középen embléma, körülötte a cég neve, adatai. Hosszúbélyegző: a cég nevét, címét, telefon- és fax számát, esetleg adószámát foglalja magában. A bélyegzők nyilvántartása, tárolás: Nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a bélyegző számát, őrzésének helyét és a használatra jogosultak nevét. Mindig zárt helyen kell tartani, és megfelelő megsemmisítési eljárást kell alkalmazni. BIZONYLATOK Bizonylat: olyan irat, amely egy gazdasági esemény megtörténtét, hitelt érdemlően igazol. Kezelésüket a mindenkori hatályos számviteli törvény szabályozza. Bizonylati rend: a bizonylatok összessége, keletkezésük és feldolgozásuk folyamata, formai előírásuk és megőrzési rendjük. Kezelésük módja szerint: •

Szigorú számadás alá tartozó bizonylat • Szigorú számadás alá NEM tartozó bizonylat Keletkezés helye szerint: • Belső bizonylat • Külső bizonylat Feldolgozásban betöltött szerep szerint: • Elsődleges • Másodlagos • Gyűjtő Gazdálkodási szakterület szerint: • Pénzforgalmi bizonylat • Számlázási bizonylat • Bérelszámolási bizonylat • Leltározási bizonylat • Befektetett eszközök bizonylatai Bizonylati szabályzat: tartalmazza, hogy adott cégnél milyen bizonylati nyomtatványok használatosak, hány példányban kell kiállítani, melyiket hova kell továbbítani, kinek kell aláírni, kezelésük, ellenőrzésük és megőrzésük módját. Bizonylati album: tartalmazza azokat a nyomtatványokat, melyek területén biztosítja az okmányfegyelmet. Mankó Bizonylati elv: számviteli törvény kötelezően írja elő! Minden gazdasági eseményről bizonylatot kell kiállítani, és ezeket könyvelni kell, könyvelni csak a

bizonylat alapján szabad. Ennek betartását: bizonylati fegyelemnek nevezzük Számviteli bizonylatoknak tartalmazni kell: • Megnevezése, sorszáma • Kiállító gazdálkodó egység megjelölése • A műveletet elrendelő személy vagy egység megnevezése • Átvevő/ befizető aláírása • Kiállítás időpontja • Gépi feldolgozás esetén a feldolgozás teljességének és a gép által végzett egyeztetésnek az igazolása • Értékbeli adatok • Összesítési adatok Bizonylatok tárolása és őrzése: Visszakereshetőnek kell lenni. A számviteli törvény rendelkezik a megőrzésről: a számviteli bizonylatok legalább 8 évig, a költségvetési beszámolók, leltár, pénztárkönyvet 10 évig, a bér, munkaügyi és társadalombiztosítási bizonylatok 50 évig kell megőrizni. Szigorú számadás alá tartozó bizonylatok (8 évig) Sorszámozott, folyamatos, és dátum szerint is stimmelni kell. Ilyenek: Számla, egyszerűsített számla,

készpénzcsekk, elszámolási utalvány, csekkfüzet, bevételi és kiadási pénztárbizonylat, külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény, érkezési utalványok, ajándék utalványok, szállítólevelek, értékpapírok minden fajtája, pénztárjelentés, nyugta, nyugtafüzet, gépkocsi-menetlevél (km-ben is stimmelni kell), sorszámozott űrlapok és az ezt tartalmazó füzetek, értékjegyek, amelyekért ellenértéket fizetnek. A készletről és felhasználásról nyilvántartást kell vezetni. NAV ellenőrizhet bármikor. Általános Ügyintézői Elszámolási rendszerek és intézményei GIRO Elszámolásforgalmi ZRT • Hitelintézeti elszámoló ház • A Bankközi Klíringrendszert (BKR) üzemelteti. • Tulajdonosai a hitelintézetek, az MNB és KELER. • Adatforgalmat lebonyolító, adatforgalmat feldolgozó rendszer. GIRO Bankkártya ZRT • Belföldi bankkártyás tranzakciók klíring és elszámolási rendszerét működteti az MNB-vel

együttműködve. 1550 ATM, és 18000 POS terminál felügyelete. • Birtokolja az egyetlen kártyavédjegyet (GBC), ami kölcsönös elfogadást biztosít a rendszerhez csatlakozott bankok között • Előállítja a PIN-kódokat ELSZÁMOLÁSI RENDSZEREK: Bankközi Klíring Rendszer (giro) A bankok közötti pénzforgalmat elektronikus alapra helyezte 1994-től. A GIRO Zrt. Működteti Kis összegű kereskedelmi és magáncélú fizetési megbízások nagy tömegének elszámolását végzi. Fél négytől este 10 ig, illetve este 11től hajnali fél 3-ig lehet beküldeni a fizetési kötegeket. Ezeket dolgozza fel, ellenőrzi, hogy a keret és a számla beérkezett-e, és rendelkezik-e fedezettel a jóváírások alapján a köteg elszámolására. Reggel 6 órakor frissítik, így érkeznek meg az utalások.  VIBER – Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer MNB működteti, kihagyja a Giro rendszert. Kis számban előforduló, de egyenként nagy értékű átutalások

teljesítésére szolgál. Azonnali átutalás, de magas költségekkel jár. A megbízások véglegesek és visszavonhatatlanok Rendszer Forgalom Értéke 90% VIBER 10% 10% KLÍRING 90% MNB Viber VIBER Küldő bank Fizető ügyfél GIRO ZRT Fogadó bank Fizetés kedvezményezettje Általános Ügyintézői A fizetési forgalomban résztvevő intézmények A pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el. Pénzügyi szolgáltatás: • Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz elfogadása • Hitel és pénzkölcsön nyújtása • Pénzügyi lízing • Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása • Elektronikus pénz valamint készpénz-helyettesítő fizetőeszköz kibocsátása • Kezesség és bankgarancia vállalása • Valutával, devizával, váltóval és csekkel történő kereskedelmi tevékenység • Pénzügyi szolgáltatás közvetítése • Letétkezelés

kollektív befektetések részére • Letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás • Hitel referenciaszolgáltatás • Készpénzátutalás • Magánnyugdíjpénztár vagyonkezelés Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás • Pénzváltási tevékenység • Elszámolás-forgalom lebonyolítása • Pénzfeldolgozási tevékenység • Pénzügyi ügynöki tevékenység a bankközi piacon PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK • Pénzügyi vállalkozás: hitelintézeten kívüli jogi személy, amely csak egy meghatározott körű pénzügyi szolgáltatást végezhet, kivéve a betétgyűjtést és a számlavezetést. 50 millió forinttal RT vagy szövetkezeti formában lehet alapítani, és kizárólagos tevékenységet végezhet. • Hitelintézetek: bankok +szakosított hitelintézetek+ takarék-és hitelszövetkezetek  BANK: a betétgyűjtést és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását üzletszerűen végzi. Nincs korlátozva SZAKOSÍTOTT HITELINTÉZET: a végezhető

tevékenységeket törvény írja elő. Korlátozott tevékenységi és ügyfélkör (pl lakástakarék pénztárak, záloghitel)  SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETEK: nem vállalhat kezességet vagy bankgaranciát, nem végezhet befektetési alap letétkezelését. Valutával, devizával, csekkel és váltóval kizárólag saját számlára végezhet kereskedelmi tevékenységet. PÉNZFORGALMI INTÉZMÉNYEK Az a vállalkozás, amely engedéllyel rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység végzésére. (készpénzbefizetés, felvétel, kifizetés, beszedés, átutalás, kártyaművelet. ) Kiegészítő tevékenységért végezhet pénzváltást. Szigorú feltételek mellett hitelt nyújthat az ügyfele számára. (Csak saját pénzeszközből, max 12 hónapra) Működhet: részvénytársaságként, kft-ként, szövetkezetként, vagy uniós tagállamban székhellyel rendelkező intézmény fióktelepeként.  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény

2009-től a Magyar Posta saját jogon vezethet számlát, és teljes körű pénzforgalmi szolgáltatást nyújthat. A bankok és a Posta kétoldalú kötelezettségeiket az MNB-nél vezetett számláikon vezetik.  Magyar Nemzeti Bank Legfőbb feladata az árstabilitás biztosítása. Bankjegy-és érmekibocsátás Referenciakamat kibocsátása. A bankok bankja Autonóm szerv: önálló, kormánytól független, de az országgyűlésnek magyarázattal tartozik a döntések esetleges hatásairól. Elnökét 6 évre választják Szabályozza és ellenőrzi a pénzforgalom lebonyolítását, a hitelintézeti elszámoló ház üzletszabályzatát. VIBER-t működtetik. (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer)  Magyar Államkincstár Önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan gazdálkodó, központi költségvetési szerv.  Keler ZRT Központi Elszámolóház és Értéktár ZRT. 1993 óta működik, tőzsdei likviditás megőrzése

MNB-vel. Tőzsdei forgalom elszámolása, a tőzsdén kívüli OTC piaci elszámolás. Pénzszámlát vezet ügyfélköze számára az értékpapírügyletek elszámolásához. Kiadja a brókereknek az értékpapír ISIN kódokat ->Befektetési szolgáltatók = brókerek Pl. Erste Bróker ZRT Befektetési vállalkozások és azok a hitelintézetek amelyek befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet folytatnak. Általános Ügyintézői Fizetési módok KÉSZPÉNZFIZETÉS Módja Fizetési számlára készpénz be-és kifizetés Készpénzfelvételi utalványfüzet Kifizetési utalvány Készpénz átutalási megbízás Belföldi postai utalvány Pénzforgalmi betétkönyv Postai utánvételezés Western Union KÉSZPÉNZFIZETÉS Jelentése Az ügyfél a pénzforgalmi szolgáltatónál, vagy bankjegykiadó automatáknál teljesít A pénzforgalmi számla terhére kiállított készpénzfelvételi utalvány ellenében pénzt vehet

fel a számlavezető hely pénztáránál vagy a postán. Lehet megnevezett személyre szóló, vagy bemutatóra szóló. Szigorú számadású nyomtatvány A számlatulajdonos megbízza a pénzforgalmi szolgáltatót, hogy a számla terhére postahivatal útján fizesse ki a feltüntetett összeget az utalványon szereplő címzettnek. (pl nyugdíj) Sárgacsekk. Postáknál készpénzbefizetés fizetési számlák javára. Feladóvevényből és megbízási szelvényből áll Készpénz számlapénz Rózsaszín csekk. Készpénzküldés KészpénzKészpénz A pénzforgalmi szolgáltató székhelyén kívül lehet felvenni pénzt. Betételhelyezés illetve kifizetés teljesítésére jogosult. A postahivatal vezeti a betétkönyvet. A postai szállítás után kell kifizetni az ellenértéket. Magánszemélyek közötti 200 országban működő, 15 percen belüli nemzetközi vagy belföldi pénzutalási lehetőség. Nem kell banki ügyfélnek lenni Legfeljebb 7000 USD értékű

összeget lehet személyenként naponta. Tranzakciós díj: 4-10%. Viszonylag szabadon határozzák meg az árfolyamokat. Feladáskor: kedvezményezett neve, kifizetés országa, küldő neve, pontos állandó lakcíme és telefonszáma. Kifizetéskor: kedvezményezett neve, pontos lakcíme és telefonszáma, a pénzküldő neve, pénzfeladás országa, és a várt összeg nagysága. Készpénzfizetésre szóló csekk: Számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóval kötött csekkszerződés. Fizetési számlán lévő fedezet erejéig lehet beváltani. A csekken megnevezett kedvezményezettel, a csekket bemutató csekkbirtokossal a csekk hátlapját alá kell íratni. KÉSZPÉNZ NÉLKÜLI FIZETÉS ÁTUTALÁS Típusa Jelentése Átutalási megbízás, a fizetési számla terhére utaljon át a Egyszerű kedvezményezett fizetési számla javára. (nem átvezetés!) átutalás Azonos jogcímű és kis összegű, de nagytömegű különböző Csoportos kedvezményeztettek részére

szóló átutalási megbízás átutalás kötegelve. Pl bérkifizetés Állandó megbízás, amíg a fizető fél vissza nem vonja, vagy a Rendszeres teljesítési időpont el nem telt. Pl internet előfizetés átutalás Bírósági végrehajtási eljárásban, vagy közigazgatási Hatósági végrehajtási és adó végrehajtási eljárásban, a jogosult átutalás és átutalási végzés kezdeményezésére beterhelik a számlát. Erről nem értesítheti a fizető fél a számlatulajdonost. Fedezethiány esetén 35 napra (azonnali sorba állítják. inkasszó) BESZEDÉS a kedvezményezett megbízza a szolgáltatót, hogy a fizetési számla javára, a fizető fél fizetési számlájának terhére meghatározott összeget szedjen be Típusa Jelentése Pályázatok esetén jellemző, vagy hitel biztosítékként Felhatalmazó használható. levélen alapuló Tartalmaznia kell: a fizető fél megnevezését, a számla (1-es kódjelű) jelzőszámát, a kedvezményezett

megnevezését és számla jelzőszámát, a lejárati időt és az okirat pontos megjelölését. Úgy működik, mint a felhatalmazó levél, váltóbeszedés Váltóbeszedés számla terhére is teljesíthető. Mindig az eredeti példányt (4-es kódjelű) kell csatolni Úgy működik, mint a felhatalmazó levél. Csekkbeszedés Csekkbeszedés pénzforgalmi és lakossági számla terhére is teljesíthető. (5-ös kódjelű) Minden hónapban ugyanakkor, de más összeg (pl. Csoportos villanyszámla). Kell a felhatalmazásunk, de az elindítást a beszedés szolgáltató teszi meg. Azonos jogcím, terhelési nappal ellátott kötegelt, csoportos formában benyújtott megbízások. Négy munkanapra sorba állítható, de részfizetés nem teljesíthető. Határidős beszedés Okmányos beszedés Csak MÁK számla esetén lehet kezdeményezni. Pl iskolák, nyugdíjfolyósítók. Megállapodás alapján történő fizetési kötelezettségvállalás érvényesítés céljából.

Kifogásolási jog: határidőt tüntetnek fel. Az utolsó napjának legkorábbi időpontja: a benyújtást követő tízedik munkanap lehet. Az eladó kezdeményezi, az alapügylet kezdeményezettje az okmányokat átadja a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak, azokat csak fizetés esetén szolgáltatja ki a fizető félnek. (asztallábak Kínából) • A fizető fél által kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés Bankkártyával belföldön bonyolított fizetési művelet. • Okmányos megbízás (AKKREDITÍV) Okmányos meghitelezés, a vevő teszi meg az első lépést. A bank: fizetési ígéretet tesz, hogy ha a kedvezményezett meghatározott időn belül az okmányokat benyújtja, akkor az összeget részére megfizeti. Történhet saját forrásból és hitelből is. KÉSZPÉNZ-HELYETTESÍTŐ FIZETÉS Kisösszegű készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, amely 9000 forint tranzakciós limit és 45.000 forintos napi limitet nem halad

meg Pl Pay-pass óra volt régen • Bankkártya és elektronikus pénzeszközök • Értékpapírokkal helyettesített, váltó, csekk. Pénzhelyettesítő eszközök: bankkártya, elektronikus pénztárca, mobil fizetés, pontgyűjtő kártyák, étkezési utalványok, egészségkártyák Bankkártya: legelterjedtebb, plasztik lap formájú fizetési eszköz.(nem kereskedelmi kártya) Elektronikus pénzeszköz: Szűkebb (strandok, fesztiválok) vagy tágabb körben (SZÉP-kártya, Tempo kártya) elfogadott. Elektronikus pénz tárolására szolgál, lehetővé tesz offline és kis összegű fizetéseket is, valamint interneten keresztüli fizetéseket. Nincs lehetőség reklamációra Váltó: rövid lejáratú, fizetési ígérvényt tartalmazó átruházható értékpapír. Jellemzően egy éven belüli határidő. A saját váltó fizetési ígéretet tesz, hogy megjelölt időpontban megjelölt helyen kifizeti. Az idegen váltó: harmadik fél felszólítása fizetési

kötelezettségre. Váltóleszámítolás: idő előtti kiváltás esetén a kamat összegének levonása. Csekk: átruházható, inkasszózható. Készpénzkímélő fizetési eszköz, értékpapír, pénzk