Informatika | Középiskola » Informatika középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 25 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:63

Feltöltve:2013. május 26.

Méret:260 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21 Név: . osztály: Informatika INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2012. május 21 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM középszint gyakorlati vizsga 1123 Informatika középszint gyakorlati vizsga 1123 Név: . osztály: 2 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és

feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges! A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Azon programok esetén, melyek nem támogatják a cm-es méretmegadást, az 1 cm = 40 px átváltást használhatja. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat! Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba

jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében) A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta! gyakorlati vizsga 1123 3 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 1. QR-kód A vonalkódokat már régóta ismerjük. A kétdimenziós vonalkódok azonban egy számsorozatnál sokkal több információt tudnak hordozni A következő feladatban az egyik legnépszerűbb kétdimenziós vonalkódról, a QR-kódról kell egy ismertetőt

elkészítenie a minta és a leírás alapján A feladat során a következő állományokkal dolgozzon: qrforras.txt, 2d codegif, data matrix.gif, maxi codegif, pdf417gif, qr codegif, qr linkpng és vasarlas.png! Munkáját qrismerteto néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában mentse! 1. Töltse be az ismertető szövegét az UTF-8 kódolású qrforrastxt állományból! 2. Az elkészített dokumentum ne tartalmazzon felesleges szóközöket és üres bekezdéseket! 3. Az ismertető A4-es, álló formátumú legyen, a felső és alsó margóját 1,7 cm-esre, a jobb és bal margóját pedig 2,5 cm-esre állítsa! 4. Az ismertető teljes szövegében Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípust használjon! A dokumentum szövegében 11 pontos betűméretet használjon, ha a feladat nem kéri másként! 5. Az ismertető címe legyen 18 pontos betűméretű, az alcímek 14 pontos betűméretűek, a táblázatban és a táblázat alatti egy sorban 10 pontos betűméretet

használjon! 6. A cím és az alcímek félkövér stílusúak legyenek a minta szerint! Biztosítsa, hogy a „Szabványosítás” alcím új oldalra kerüljön! 7. A teljes szövegben szimpla sorközt, és a táblázat, valamint a címek kivételével sorkizárt igazítást alkalmazzon! 8. A címet és az alcímeket igazítsa és formázza a mintának megfelelően! A cím után 18 pontos térközt, az alcímek előtt 12 pontos, utána 6 pontos térközt állítson be! A további bekezdések előtt és után ne legyen térköz, ahol a feladat másként nem kéri! 9. A cím utáni bekezdésben a „QR-kód” szöveg első előfordulására állítson be lábjegyzet hivatkozást! A lábjegyzetnél gépelje be a ”Nevét az angol Quick Response (gyors válasz) rövidítéséből kapta, egyszerre utalva a gyors visszafejtési sebességre, és a felhasználó által igényelt gyors reakcióra.” szöveget! 10. A cím utáni első bekezdéshez szúrja be a qr linkpng képet, és

igazítsa balra a mintának megfelelően! A képet méretezze át 2 cm × 2 cm-es méretűre! 11. A címet követő bekezdés után illessze be a 2d codegif képet, és igazítsa középre! 12. A „Tulajdonságai” alcím alatti két bekezdés után egy tabulátorokkal tagolt szövegrész van, ezt alakítsa át egy 6 oszlopos, 9 soros táblázattá! A táblázat 15 cm széles legyen! A táblázatot igazítsa középre! 13. A táblázat első két oszlopának sorait a minta szerint vonja össze! A „Kapacitás” szó írásirányát állítsa a mintának megfelelően! A „Kapacitás” melletti négy sor magasságát állítsa 0,5 cm-re! 14. Szúrjon be az első sor alá egy sort, és a megfelelő cellákba illessze be rendre a qr code.gif, pdf417gif, data matrixgif és maxi codegif képeket! A képeket igazítsa függőlegesen lentre és vízszintesen középre! gyakorlati vizsga 1123 4 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 15. Az első két sor

kivételével a teljes táblázatban a szövegek függőlegesen legyenek középre igazítva! A szöveg vízszintes igazítását a minta alapján végezze! 16. A táblázat első sorának minta szerinti celláiban állítson be világoskék háttérszínt! Az első sorban és az első oszlopban alkalmazzon félkövér betűstílust! A táblázatot a minta szerint szegélyezze! 17. A táblázat alá gépelje be a „2D kódok összehasonlítása” szöveget! A szöveget állítsa dőlt stílusúvá, és igazítsa középre! Elé állítson be 6 pontos térközt! 18. A mintán is látható bekezdéseknél állítson be felsorolást! A felsorolás jele 0,5 cm-nél „!” legyen! A felsorolások szövege a margótól 1,3 cm-re kezdődjön! Az egyes felsorolások után 6 pontos térköz legyen! 19. Az utolsó bekezdés alá szúrja be a vasarlaspng képet! A kép szélességét az arányok megtartása mellett állítsa 10 cm-re, és a képet igazítsa középre! 40 pont Minta:

gyakorlati vizsga 1123 5 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 2. Kemping Az idegenforgalom és a vendéglátás sikeréhez nélkülözhetetlen a hirdetés. Készítsen egy kirakati bemutatót, amely egy kemping legfontosabb információit mutatja be! A következő állományokat használja fel a bemutató elkészítéséhez: kempszov.txt, ikon1png, ikon2.png, , ikon8png! 1. Készítsen 5 diából álló bemutatót a minta és a leírás alapján! Munkáját mentse kemping néven a bemutatókészítő alapértelmezett formátumában! 2. Az ötoldalas bemutatón a következő beállításokat végezze el: a. A diák háttere sárga RGB(246, 226, 123) kódú, a szöveg pedig sötétzöld RGB(0, 70, 0) kódú szín legyen! b. A diákon használjon Arial (Nimbus Sans) betűtípust, és – ahol a feladat másként nem kéri – a minta szerinti kétféle betűméretet: 46 és 30 pontosat! c. A címek kiskapitális vagy nagybetűs betűstílusúak, és

balra igazítottak legyenek! 3. A diák szövegét a minta alapján gépelje be, vagy az UTF-8 kódolású kempszovtxt fájlból másolja át! 4. Az első diára a mintán látható sátrat ábrázoló logót készítse el! a. A rajzon kétféle színt használjon: a dia hátterének megfelelő sárgát, és RGB(0, 176, 80) kódú zöldet! b. A lekerekített sarkú téglalap 14×17 cm méretű, kitöltés nélküli, és a szegélye 13 pont vastagságú legyen! c. A sátrat ábrázoló szegély nélküli, egyenlő szárú háromszöget befoglaló téglalap 9×12 cm méretű legyen! A sátor ajtaja 2,5×4 cm méretű, sárga, szegély nélküli téglalap legyen, amelyet igazítson a háromszöghöz képest függőlegesen alulra és vízszintesen középre! d. A háromszög tetején lévő két vonal legyen 5 pontos vastagságú, hosszuk tetszőleges! Ügyeljen arra, hogy ezek illeszkedjenek a háromszöghöz a minta szerint, vagyis az oldalak folytatásai legyenek! e. A sátor

háromszögét, valamint az ajtót ábrázoló téglalapot és a két rudazatot ábrázoló vonalat foglalja csoportba, és igazítsa a lekerekített sarkú téglalap közepére! f. A sátor fölé – egy ahhoz képest középre igazított szövegdobozba – készítse el a „HULLÁM KEMPING” feliratot! A szöveg Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, 26 pontos méretű, félkövér stílusú és a szövegdobozhoz képest vízszintesen középre igazított legyen! 5. A következő négy dia jobb felső sarkában az első dián elkészített logó felirat nélkül jelenjen meg arányosan 5 cm szélességűre kicsinyítve! Ha az első diára a rajzot nem készítette el, akkor dolgozzon a potsator.png képpel! gyakorlati vizsga 1123 6 / 12 2012. május 21 Név: . osztály: Informatika középszint 6. A harmadik dián a felsorolás alatt a szolgáltatásokat jelölő ikonok jelenjenek meg! a. A nyolc ikon képét az ikon1png, , ikon8png állományokból szúrja be, és emelkedő

számsorrendben helyezze el! b. Az ikonok egymáshoz képest függőlegesen középen és vízszintesen egyenletesen elosztva a dia alján jelenjenek meg! 7. A harmadik dián készítsen animációt úgy, hogy a szolgáltatások nevei egymás után automatikusan ússzanak be balról jobbra! 8. A negyedik diára az ártáblázatot szegély nélküli, sárga vagy átlátszó kitöltésű táblázatban készítse el! Az oszlopszélességeket úgy állítsa be, hogy sortörés ne legyen a cellákban! A táblázat első sorában félkövér betűstílust alkalmazzon! 9. Az ötödik dián az utolsó bekezdés nem része a felsorolásnak Ezt a szöveget helyezze külön szövegdobozba a mintának megfelelően! Formázza a mintán látható szövegrészeket félkövér betűstílusúvá! 10. Állítsa be, hogy a diavetítés automatikusan elölről újrainduljon az utolsó dia megjelenítése után! A diák 3 másodpercenként váltsák egymást, kivéve a 3. diát, amely 9 másodpercig legyen

látható! 30 pont Minta: 2. dia 1. dia 4. dia gyakorlati vizsga 1123 3. dia 5. dia 7 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 3. Útvonal Egy egész napos biciklitúrára indulva érdemes az útvonalat részletesen megtervezni. A Siófok és Szekszárd közötti kiránduláshoz az útvonalat térképekről és útvonaltervező programok adataiból jelöljük ki. A forrásállományban rendelkezésre állnak az érintett települések nevei, azon belül az utca- és útnevek, a szükséges irányváltások és a távolságok Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! A megoldás során vegye figyelembe a következőket! • Segédszámításokat, kiegészítő adatokat a J oszloptól jobbra vehet fel. • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! • A számításokat úgy végezze el,

hogy helyes eredményt kapjon, ha az A:D oszlopokat egy másik túra adataival töltjük ki legfeljebb a táblázat 130. soráig • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be egy valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású bicikliuttxt szövegfájlt a táblázatkezelőbe az A1-es cellától kezdődően! Munkáját utvonal néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 2. A táblázat B oszlopában az egyes útvonal szakaszokhoz tartozó irányváltások találhatók Az üres cellákba helyezze el az „egyenesen” szót! 3. A D oszlopban az egyes útszakaszok távolsága van méterben Ezeket jelenítse meg az E oszlopban kilométerbe átváltva! 4. Az egyes

útszakaszok azok hosszától függő átlagsebességgel tehetők meg A figyelembe vehető távolság-sebesség kategóriákat a H6:I11 tartomány tartalmazza. Számítsa ki az F oszlopban az egyes útszakaszok megtételéhez szükséges időt úgy, hogy az útszakasz kilométerben mért hosszát ossza el az útszakaszhoz tartozó átlagsebességgel! 5. Az I1 cellában függvény segítségével határozza meg az A oszlop alapján, hogy a túra során hány településen tekerhetünk át! 6. Az I2 cellában képlet segítségével határozza meg a biciklitúra hosszát kilométerben! 7. A túra során pihenőkre is szükség van Az I3 cellában számítsa ki, hogy hány órát tervezünk pihenésre fordítani, ha minden megtett 25 km után átlagosan fél órát célszerű pihenni! 8. Az I4 cellában határozza meg a terv szerinti utazási időt, amely a szakaszok megtételéhez szükséges idők és pihenőidők összege! 9. Az I14:I18 cellákban másolható képlettel határozza meg

az útvonal során javasolt irányváltások számát (beleértve az egyenesen továbbhaladást is)! gyakorlati vizsga 1123 8 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 10. Formázza a táblázatot az alábbi leírás és a minta szerint: a. A H1-es cella tartalmát formázza a minta szerint! b. A H és az I oszlop celláit igazítsa vízszintesen középre, az első sor celláit függőlegesen is! c. Az első sorban található oszlopneveket és a H, illetve az I oszlopban a minta szerinti szövegeket állítsa félkövér betűstílusúra! d. A D, az E és az F oszlopban található számértékek a minta szerinti mértékegységgel és tizedesjeggyel jelenjenek meg! e. Az I2:I4 tartományban a számított értékeknek állítson be minta szerinti mértékegységet és két tizedesjegyet! f. Az A1:F130 tartomány celláit belülről vékony, kívülről vastag vonallal szegélyezze! Az első sort alulról is keretezze vastag vonallal! A többi adatot ne

szegélyezze! 11. Készítsen oszlopdiagramot külön munkalapra, mely a szekszárdi útszakaszok megtételéhez szükséges menetidőket ábrázolja! a. A vízszintes tengelyen az érintett útszakaszok neve (Hely) jelenjen meg! b. Az oszlopok színe legyen zöld, kivétel a leghosszabb menetidőhöz tartozóé, amit állítson pirosra! A diagramnak ne legyen jelmagyarázata! c. A diagram címe legyen „Szekszárdi útszakaszok menetideje”! 30 pont Minta: gyakorlati vizsga 1123 9 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 4. Tanösvény A tanösvény kijelölt, jelzéssel ellátott tematikus túraútvonal, amelyen megismerhetők az érintett terület természeti értékei és kulturális öröksége. A Magyar Nemzeti Park Igazgatóságok által kialakított tanösvények adatai állnak rendelkezésre az ut.txt, a telepules.txt és az nptxt állományokban 1. Készítsen új adatbázist tanosveny néven! A mellékelt állományokat (uttxt,

telepules.txt és nptxt) importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos táblaneveken (ut, telepules, np)! Az állományok tabulátorral tagolt, UTF-8 kódolású szövegfájlok, az első soruk a mezőneveket tartalmazzák. Az ut táblához adjon hozzá azon néven egyedi azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és a kulcsokat! Tábla: ut (azon, nev, hossz, allomas, ido, vezetes, telepulesid) azon a tanösvény azonosítója (számláló), ez a kulcs nev a tanösvény neve (szöveg) hossz az útvonal hossza kilométerben (szám) allomas az útvonalon lévő állomások száma (szám) ido az útvonal bejárásához tervezett idő órában (szám) vezetes a tanösvényen van-e idegenvezetés (logikai) telepulesid a település azonosítója, amelyhez a tanösvény tartozik (szám) telepules (id, nev, npid) id a település azonosítója (szám), ez a kulcs nev a település neve (szöveg) npid a nemzeti park igazgatóság azonosítója, amelyhez a

település tartozik (szám) np (id, nev) id nev a nemzeti park igazgatóság azonosítója (szám), ez a kulcs a nemzeti park igazgatóság neve (szöveg) A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 2. Készítsen lekérdezést, amely ábécérendben jeleníti meg a 10 kilométernél hosszabb tanösvények nevét! (2hosszu) gyakorlati vizsga 1123 10 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: 3. A legtöbb útvonalat oktatási célból alakították ki, így nevükben szerepel a „tan” szócska Azonban van néhány kivétel. Lekérdezés segítségével jelenítse meg azoknak az útvonalaknak a nevét, amelyekben nem szerepel a „tan” szócska! (3kivetel) 4. Lekérdezés segítségével írassa ki annak a nemzeti park igazgatóságnak a nevét, amelyhez a

legkevesebb tanösvény tartozik! Az igazgatóság nevét és hozzá tartozó tanösvények számát adja meg! (4keves) 5. Lekérdezés segítségével listázza ki azoknak a településeknek a nevét, amelyekhez egynél több tanösvény tartozik! A listát a darabszám szerint csökkenően, a települések nevével együtt jelenítse meg! (5tobb) 6. Lekérdezés segítségével listázza ki az „Aggtelek”-kel azonos nemzeti park igazgatósághoz tartozó tanösvények nevét, településük nevét és bejárásuk idejét! (6aggtelek) 7. Hosszabb és elmélyültebb sétát igényelnek azok a tanösvények, amelyekhez túravezetőt is felkérnek, és emellett vagy hosszabbak 5 km-nél, vagy tíznél több állomásuk van. Készítsen jelentést ezek nevéről, hosszáról és az állomások számáról hosszuk szerint csökkenő sorrendben! A jelentést a megfelelő mezőket tartalmazó lekérdezéssel vagy ideiglenes táblával készítse elő! (7komoly) 20 pont Forrás: 1.

QR-kód http://2d-code.couk/tesco-qr-code-store/ http://www.qrcodecom/aboutqr-ehtml http://hu.wikipediaorg/wiki/QR-kód 2. Kemping http://www.tavirozsakempinghu/ 4. Tanösvény http://www.nemzetiparkgovhu/tanosvenyek gyakorlati vizsga 1123 11 / 12 2012. május 21 Informatika középszint Név: . osztály: maximális pontszám Szövegszerkesztés elért pontszám 40 1. QR-kód Prezentáció, grafika és weblapkészítés 30 2. Kemping Táblázatkezelés 30 3. Útvonal Adatbázis-kezelés 20 4. Tanösvény A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120 javító tanár Dátum: . elért pontszám egész számra kerekítve programba beírt egész pontszám Szövegszerkesztés Prezentáció, grafika és weblapkészítés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . gyakorlati vizsga 1123 12 / 12 2012. május 21 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21

Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 1123 INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Bevezetés A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem

adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot és az eredményt százalékban a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell írni. Kérjük, hogy a későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus pontozótáblázatot is. gyakorlati vizsga 1123 2 / 13 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 1. QR-kód Szöveg importálása, mentése qrismerteto néven A pont csak akkor jár, ha a szöveget ékezethelyesen importálta be. Az oldal A4-es méretű, a felső és alsó margó 1,7 cm-es, a jobb és bal margó 2,5 cm-es A

dokumentumban nincs felesleges szóköz és üres bekezdés A pont nem bontható. A pont csak akkor adható meg, ha az összes felesleges szóközt eltávolította (de csak azokat), és nincs üres bekezdés a dokumentumban. Nem tekintjük üresnek azt a bekezdést, amelyben szöveg nincs, de képet vagy egyéb – a feladat szempontjából szükséges – objektumot tartalmaz. A szövegben a feladatban megadott helyeken Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípust és 11 pontos betűméretet állított be A pont akkor is jár, ha más bekezdésekben is ezeket a beállításokat alkalmazta. Lábjegyzet elkészítése A lábjegyzet hivatkozást elkészítette a megadott helyre 1 pont A megadott lábjegyzet szövegét hibátlanul begépelte 1 pont Cím és alcímek formázása A cím 18-as betűméretű, félkövér stílusú és középre igazított, valamint utána 18 pontos térköz van 1 pont Mindegyik alcím 14 pontos betűméretű és félkövér stílusú 1 pont Mindegyik alcím

előtt 12 pontos, utána 6 pontos térköz van 1 pont A „Szabványosítás” alcím oldaltörés beszúrásával vagy a bekezdésformázással új oldalra került 1 pont Szöveg formázása A dokumentum szövege legalább egy előírt bekezdésben szimpla sorközű és sorkizárt igazítású 1 pont A dokumentum szövege az összes előírt bekezdésben szimpla sorköz beállítású és sorkizárt igazítású 1 pont A táblázatban lévő szövegek betűmérete 10 pontos 1 pont A pont akkor is jár, ha a táblázatot nem készítette el, de a táblázatba kerülő szöveg méretét helyesen beállította. qr link.png és a 2d codegif kép beillesztése A qr link.png képet a megadott helyre beszúrta és 2 cm × 2 cm-esre (±0,01 cm) átméretezte 1 pont A képet balra igazította, és a szöveget jobbról körbefolyatta 1 pont A cím alatti bekezdés után beillesztette, és középre igazította a 2d code.gif képet 1 pont gyakorlati vizsga 1123 3 / 13 1 pont 1 pont 2 pont

1 pont 2 pont 4 pont 3 pont 3 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Táblázat A megadott helyen átalakította a szöveget táblázatos formába A táblázat 6 oszlopos, 10 soros és középre igazított A pont akkor is jár, ha a táblázat 9 soros, mivel nem szúrta be az első sor után az új sort. A táblázat 15 cm széles, és a „Kapacitás” melletti négy sor magassága 0,5 cm magas A táblázat első két oszlopában a „Kapacitás” szó melletti cellák kivételével a sorokat a minta szerint összevonta A pont akkor is jár, ha a szöveget nem tartalmazó cellákban nem vont össze, de itt a szegélyezést a mintának megfelelően végezte el. A „Kapacitás” szóhoz tartozó cellákat a mintának megfelelően összevonta A „Kapacitás” szó írásirányát a mintának megfelelően megváltoztatta Az első sor alá beszúrt egy sort A második (újonnan beszúrt) sor megfelelő celláiba mind a négy képet

beszúrta A képek sorrendje: qr code.gif, pdf417gif, data matrix.gif, maxi codegif A táblázat második sorában függőlegesen lentre, az alatta lévő táblázatrészben függőlegesen középre igazította a tartalmat Az első sor és a sorok megnevezését tartalmazó oszlop celláiban félkövér betűstílust alkalmazott A „Kapacitás” melletti oszlop szövegei balra igazítottak, a táblázat többi szövege és a képek vízszintesen középre igazítottak A táblázat első sorában a mintának megfelelő helyen világoskék háttérszínt állított be A táblázatot a minta szerint szegélyezte A pont jár akkor is, ha az első sor szövegeket tartalmazó cellái alatt is állított szegélyt. Táblázat alatti egy sor formázása A táblázat alá begépelte a „2D kódok összehasonlítása” szöveget Középre igazította, és előtte 6 pontos térköz van A szöveg 10 pontos betűméretű, dőlt stílusú Felsorolások A minta szerint meghatározott helyen, és

csak ott, felsorolást alkalmazott A felsorolás jele „!” A felsorolás jele 0,5 cm-nél van, a szöveg pedig a margótól 1,3 cm-nél A felsorolások után 6 pontos térköz van A vasarlas.png kép beszúrása Az utolsó bekezdés után beszúrta a vasarlas.png képet és középre igazította A méretarányok megtartásával a kép szélességét 10±0,01 cm-re állította Összesen: gyakorlati vizsga 1123 4 / 13 14 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 40 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 2. Kemping Létezik az 5 diát tartalmazó bemutató kemping néven A pont nem adható meg, ha 4-nél kevesebb dia van, vagy a bemutatót nem a megfelelő néven mentette. Mindegyik dia háttere sárga RGB(246, 226, 123) kódú szín, a szöveg pedig sötétzöld RGB(0, 70, 0) kódú szín

A pont jár, ha a beállítások minden dián (vagy a mintadián) jók, és legalább három diát elkészített. Szövegek és címek formázása a diákon Mindegyik dián Arial (Nimbus Sans) betűtípusú és 46 pontos a cím betűmérete 1 pont A 2-5. diákon a cím kiskapitális vagy nagybetűs stílusú és balra igazított 1 pont Mindegyik dián a szöveg Arial (Nimbus Sans) betűtípusú és 30 pontos betűméretű 1 pont A pontok akkor adhatók meg, ha a beállítások minden dián (vagy a mintadián) egységesek, és legalább három diát elkészített. Az első dia tartalma és beállításai Az első dián van rajz, amely sárga RGB(246, 226, 123) kódú színű, és zöld RGB(0, 176, 80) kódú színű elemeket tartalmaz 1 pont A 14×17 cm méretű lekerekített sarkú téglalap kitöltés nélkül és 13 pont vastagságú szegéllyel található a dián 1 pont A képen zöld színű, szegély nélküli háromszög van, amelynek befoglaló téglalapja 9×12 cm méretű 1

pont A képen 2,5×4 cm méretű, sárga, szegély nélküli téglalap van 1 pont A 2,5×4 cm méretű téglalap a háromszöghöz képest függőlegesen alulra és vízszintesen középre van igazítva 1 pont A pont jár akkor is, ha az igazítás helyes, de egy vékony vonal látszik az ajtót ábrázoló téglalap alatt. A háromszög tetején két 5 pontos vastagságú vonal van, amelyek a háromszög két oldalának folytatásai 1 pont A sátor, az elemeivel együtt, a 14×17 cm-es lekerekített sarkú téglalap közepén látható vízszintesen 1 pont A „HULLÁM KEMPING” felirat szövegdoboza a sátorhoz, szövege a szövegdobozhoz képest vízszintesen középre van igazítva 1 pont A szöveg Arial (Nimbus Sans) betűtípusú, 26 pontos méretű és félkövér stílusú 1 pont Pont csak akkor adható, ha a felirat csupa nagybetűből áll. A 2-5. dián a logó Legalább egy dián az elkészített logó felirat nélkül, arányosan 5 cm szélességűre kicsinyítve jelenik

meg 1 pont A logó legalább egy dián megjelenik a jobb felső sarokban 1 pont Mind a négy dián az elkészített logó felirat nélkül, arányosan 5 cm szélességűre kicsinyítve jelenik meg a jobb felső sarokban 1 pont gyakorlati vizsga 1123 5 / 13 1 pont 1 pont 3 pont 9 pont 3 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató A második dia tartalma és beállításai A második diára beillesztette a szöveget, és a cím jó. Pont csak akkor adható, ha a szöveget háromelemű felsorolássá alakította. A harmadik dia tartalma és beállításai A harmadik diára beillesztette a szöveget, és a cím jó A nyolc ikon a dián megfelelő sorrendben helyezkedik el A pont akkor jár, ha legalább hét kép van jó sorrendben a dián. Az ikonok egymáshoz képest függőlegesen középen és vízszintesen egyenletes elosztva a dia alján jelennek meg A szolgáltatások nevei animációval, balról jobbra egymás után automatikusan

úsznak be A negyedik dia tartalma és beállításai Hatsoros és kétoszlopos, szegély nélküli, sárga vagy átlátszó kitöltésű táblázat van a dián A cellákban a megfelelő szövegek sortörés nélkül jelennek meg Az első sor szövege félkövér betűstílusú Az ötödik dia tartalma és beállításai A dián ötelemű felsorolás van, amiben az öt szövegrész félkövér betűstílusú a minta szerint A pont jár, ha legalább négy szövegrész stílusbeállítása helyes. A megadott szöveget szövegdobozba tette, a szöveg a felsorolásjelek alatt kezdődik A diavetítés beállításai Minden diára a diaváltást pontosan 3 másodpercre állította, kivétel a 3. dia A 3. dián 9 másodperc a diaváltás Kirakati (végtelenített) vetítést állított be Összesen: 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont 3. Útvonal Adatok betöltése, mentés utvonal néven a

megfelelő formátumban Megnyitotta a bicikliut.txt adatfájlt, majd elmentette a táblázatkezelő saját formátumában utvonal néven. A B oszlop üres celláinak feltöltése A táblázat B oszlopában az üres cellákban az „egyenesen” szót jelenítette meg (39-szer kell szerepelnie). A pont nem bontható, valamint nem adható meg, ha nem minden üres cellát töltött fel, vagy más szót megváltoztatott. Az E oszlopban az útszakaszok távolsága kilométerben Legalább egy cellában helyesen határozta meg a távolságot kilométerben 1 pont Az összes cellában helyesen határozta meg a távolságot kilométerben 1 pont Például: E2-es cellában: =D2/1000 gyakorlati vizsga 1123 6 / 13 1 pont 2 pont 2 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Az F oszlopban az egyes útszakaszok megtételéhez szükséges idők Legalább egy cellában helyesen határozta meg az időt órában 2 pont A pont nem bontható. Például:

F2-es cellában: =E2/FKERES(D2;H7:I11;2) A kifejezés másolható, és minden cellában jó az érték 1 pont Például: F2-es cellában: =E2/FKERES(D2;$H$7:$I$11;2) Az I1-es cellában a túra során érintett települések száma A túra során érintett települések számának meghatározásához helyes függvényt alkalmazott 1 pont A függvény paramétereként az A2:A130 tartományt adta meg 1 pont Például: I1-es cellában: =DARAB2(A2:A130) Az I2-es cellában a biciklitúra hossza Például: I2-es cellában: =SZUM(E2:E130) Az I3-as cellában a pihenőidő Pihenőidőt számol helyes adatokból, helyes műveletekkel 1 pont Például: I3-as cellában: =I2/25*0,5 A számításnál figyelembe veszi, hogy csak a megtett 25 kilométerenként 0,5 óra a pihenőidő 1 pont Például: I3-as cellában: =KEREK.LE(I2/25;0)*0,5 vagy I3-as cellában: =PADLÓ(I2;25)/50 A pont nem adható meg, ha rosszul vagy egyáltalán nem kerekített függvénnyel lefelé. Az I4-es cellában az utazási

idő A szakaszok megtételéhez szükséges időket, az F2:F130 tartomány értékeit összegezte 1 pont Például: I4-es cellában: =SZUM(F2:F130) A szakaszok megtételéhez szükséges időket és a pihenőidőt összegezte 1 pont Például: I4-es cellában: =SZUM(F2:F130)+I3 gyakorlati vizsga 1123 7 / 13 3 pont 2 pont 1 pont 2 pont 2 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Az I14:I18 tartományban az irányváltások száma Legalább egyféle irányváltás számát helyesen határozza meg függvény segítségével Például: I14-es cellában: =DARABTELI(B2:B130;H14) vagy I14-es cellában: =DARABTELI(B2:B130;"egyenesen") Mind az öt irányváltásnak a számát helyesen határozza meg függvény segítségével Függőlegesen másolható képletet alkalmazott, és mind az öt cellában jó az érték Például: I14-es cellában: =DARABTELI($B$2:$B$130;H14) A táblázat formázása A H1-es cellában sortörés

látható; a H és az I oszlop cellái vízszintesen középre igazítottak; az első sor cellái vízszintesen és függőlegesen középre igazítottak Az A1:F1, a H1:H4, a H6:I6 és a H13:I13 cellák tartalma félkövér A D oszlopban „m”, az E oszlopban „km” és az F oszlopban „h” a mértékegység, valamint a számok és a mértékegységek között egy szóköz van A D oszlopban 0, az E oszlopban 3, és az F oszlopban 5 a tizedesjegyek száma Az I2 cellában „km”, az I3 és I4 cellában „h” a mértékegység, valamint két tizedesjegyű a megjelenítés Az A:F oszlop adatokat tartalmazó celláit vékony vonallal szegélyezte, és a tartományt kívülről, valamint az első sort alulról is vastag vonallal szegélyezte A pont nem adható meg, ha a többi cella is keretezett. Az oszlopdiagram Az oszlopdiagram külön munkalapon van, a típusa jó, és jó értékeket ábrázolt A vízszintes tengelyen az érintett útszakaszok neve jelenik meg Az oszlopok

színe legfeljebb egy kivételével zöld A leghosszabb menetidejű szakasz oszlopának színe piros A diagramnak nincs jelmagyarázata A diagram címe „Szekszárdi útszakaszok menetideje” Összesen: gyakorlati vizsga 1123 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont 8 / 13 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 4. Tanösvény Az adatbázis létrehozása Az adatbázis létrehozása tanosveny néven, és az adatok importálása a táblákba helyes 1 pont Nem adható pont eltérő adatbázisnév esetén, illetve ha a táblák nevei tévesek, az importálás rossz, vagy az adatok kódolása hibás. A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek 1 pont A telepules és az np táblákban beállította a megadott mezőt kulcsként, az ut táblában azon néven azonosítót hozott létre 1 pont Minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a

kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg A pont akkor is jár, ha a 7komoly lekérdezésben a szükséges mezőkön kívül más mezőt is megjelenített. A pont nem adható meg, ha háromnál kevesebb feladatot oldott meg a vizsgázó. 2hosszu lekérdezés A nev mező szerint rendezett lista jelenik meg 1 pont Szűrési feltétel hossz>10 1 pont Például: 3 pont 1 pont 2 pont SELECT nev FROM ut WHERE hossz>10 ORDER BY nev; 3kivetel lekérdezés A nev mezőre jó operátorral szűr (Not Like) A „tan” szórészletre a szűréshez a maszk jó A pont nem adható meg, ha a * karakter csak a szórészlet egyik végén szerepel. Például: 2 pont 1 pont 1 pont SELECT nev FROM ut WHERE nev Not Like *tan; 4keves lekérdezés A három tábla közötti kapcsolat jó Csoportosított np.nev mező alapján, és csoporton belül számlál Az adatokat darabszám szerint növekvően rendezte, és az elsőt jelenítette meg Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont

SELECT TOP 1 np.nev, count(*) AS Darab FROM np, telepules, út WHERE np.id = telepulesnpid AND telepules.id = uttelepulesid GROUP BY np.nev ORDER BY count(*); gyakorlati vizsga 1123 9 / 13 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 5tobb lekérdezés A telepules és az ut tábla kapcsolata jó, valamint a településnevek és a darabszámok jelennek meg Csoportosított np.nev mező alapján, csoporton belül számlál, és ez alapján csökkenően rendez A darabszámra a csoportszűrés jó Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT telepules.nev, Count(*) FROM telepules, ut WHERE telepules.id = uttelepulesid GROUP BY telepules.nev HAVING Count(*)>1 ORDER BY Count(*) DESC; 6aggtelek lekérdezés A nemzeti park igazgatóság nevére vagy azonosítójára helyesen szűr A táblák kapcsolata jó A segéd- vagy allekérdezés jó Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT ut.nev, telepulesnev, ido FROM ut, telepules WHERE

ut.telepulesid=telepulesid AND telepules.npid = (SELECT npid FROM telepules WHERE nev=Aggtelek); vagy 6seged lekérdezés: SELECT npid FROM telepules WHERE nev=Aggtelek; és 6aggtelek lekérdezés: SELECT ut.nev, telepulesnev, ido FROM ut, telepules, 6seged WHERE ut.telepulesid=telepulesid AND telepules.npid = [6seged]npid 7komoly lekérdezés A nev, hossz és allomas mezőket megjeleníti, valamint a vezetes mezőre szűr A teljes szűrési feltétel jó Például: 2 pont 1 pont 1 pont SELECT nev, hossz, allomas FROM ut WHERE vezetes AND (hossz>5 Or allomas>10); 7komoly jelentés A jelentés az adatokat a hossz mező értéke szerint csökkenő sorrendben jeleníti meg. Összesen: gyakorlati vizsga 1123 10 / 13 1 pont 20 pont 2012. május 21 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Forrás: 1. QR-kód http://2d-code.couk/tesco-qr-code-store/ http://www.qrcodecom/aboutqr-ehtml http://hu.wikipediaorg/wiki/QR-kód 2. Kemping

http://www.tavirozsakempinghu/ 4. Tanösvény http://www.nemzetiparkgovhu/tanosvenyek gyakorlati vizsga 1123 11 / 13 2012. május 21 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 1. QR-kód Szöveg importálása, mentése qrismerteto néven 1 pont Az oldal A4-es méretű, felső és alsó margó 1,7 cm-es, a jobb és a bal margó 2,5 cm-es 1 pont A dokumentumban nincs felesleges szóköz és üres bekezdés 2 pont A szövegben a feladatban megadott helyeken Times New Roman (Nimbus Roman) betűtípust és 11 pontos betűméretet állított be 1 pont Lábjegyzet elkészítése 2 pont Cím és alcímek formázása 4 pont Szöveg formázása 3 pont qr link.png és a 2d codegif kép beillesztése 3 pont Táblázat 14 pont Táblázat alatti egy sor formázása 3 pont Felsorolások 4 pont A vasarlas.png kép beszúrása 2 pont Összesen: 40 pont 2. Kemping Létezik az 5 diát tartalmazó bemutató kemping néven 1 pont Mindegyik dia háttere

sárga RGB(246, 226, 123) kódú szín, a szöveg pedig sötétzöld RGB(0, 70, 0) kódú szín 1 pont Szövegek és címek formázása a diákon 3 pont Az első dia tartalma és beállításai 9 pont A 2-5. dián a logó 3 pont A második dia tartalma és beállításai 1 pont A harmadik dia tartalma és beállításai 4 pont A negyedik dia tartalma és beállításai 3 pont Az ötödik dia tartalma és beállításai 2 pont A diavetítés beállításai 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1123 30 pont 12 / 13 2012. május 21 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 3. Útvonal Adatok betöltése, mentés utvonal néven a megfelelő formátumban 1 pont A B oszlop üres celláinak feltöltése 2 pont Az E oszlopban az útszakaszok távolsága kilométerben 2 pont Az F oszlopban az egyes útszakaszok megtételéhez szükséges idők 3 pont Az I1-es cellában a túra során érintett települések száma 2 pont Az I2-es cellában a

biciklitúra hossza 1 pont Az I3-as cellában a pihenőidő 2 pont Az I4-es cellában az utazási idő 2 pont Az I14:I18 tartományban az irányváltások száma 3 pont A táblázat formázása 6 pont Az oszlopdiagram 6 pont Összesen: 30 pont 4. Tanösvény Az adatbázis létrehozása 3 pont Minden lekérdezésben és jelentésben pontosan a kívánt mezőket, illetve kifejezéseket jelenítette meg 1 pont 2hosszu lekérdezés 2 pont 3kivetel lekérdezés 2 pont 4keves lekérdezés 3 pont 5tobb lekérdezés 3 pont 6aggtelek lekérdezés 3 pont 7komoly lekérdezés 2 pont 7komoly jelentés 1 pont Összesen: gyakorlati vizsga 1123 20 pont 13 / 13 2012. május 21