Építészet | Középiskola » Építészeti és építési alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 31 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:44

Feltöltve:2013. május 26.

Méret:319 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25 Azonosító jel: ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1212 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők; a rossz válasz bejelölése pont levonással jár, a feladatra kapott pontszám nem lehet nullánál kevesebb! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell

elvégeznie! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! A feladatok megoldásánál használható eszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is); körző, vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó. írásbeli vizsga 1212 2 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat Írja le a halmazsűrűség fogalmát, képletét mértékegységgel! 2 pont . . . 2. feladat Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 2 pont A

portlandcement 75-80% mészkő és 20-25% agyag zsugorodásig történt égetésével előállított ., illetve ehhez kötéslassítóként hozzáadott néhány százalék . áll 3. feladat Egészítse ki a mondatokat a hőre lágyuló műanyagok megfelelő formázásával kapcsolatban! 2 pont .: 0,4 mm-nél vastagabb, hőre lágyuló műanyag fóliák és lemezek gyártásának módszere. .: gyakorlatilag végtelen hosszú csövek, rudak, kábelszalagok és egyéb más profilú hőre lágyuló műanyagok előállításának módszere. a) Fröccsöntés b) Szálképzés c) Extrudálás d) Kalanderezés 4. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A hőszigetelő anyagok szigetelőképessége nedves állapotban egyáltalán nem változik. A kőzetgyapot nyílt pórusú szerkezete miatt alacsony páradiffúziós

ellenállású. 5. feladat 2 pont Szerkessze meg az „a” és „b” metsző egyenesek metszéspontjának második vetületét! Az egyenesek második képe egybeesik. Nevezze meg, hogy milyen egyeneseket mutat az ábra! írásbeli vizsga 1212 3 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 6. feladat 2 pont Egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő metszetgörbe megnevezésével! Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik minden alkotóját metszi, de nem merőleges a tengelyre, és nem megy át a csúcsponton, akkor a metszetgörbe . Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik csak egyik alkotójával párhuzamos, akkor a metszetgörbe . 7. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Az egyenes első nyompontja a második képsíkban

fekszik, tehát második képsíktávolsága nulla. Az egyenes első nyompontja benne fekszik az első képsíkban, tehát első képsíktávolsága nulla. 8. feladat Nevezze meg a vetületeivel adott speciális egyeneseket! . 2 pont . 9. feladat Nevezze meg, hogy mit lát az ábrán! 2 pont . . írásbeli vizsga 1212 . 4 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 10. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Egyenlő nagyságú, egymáshoz támasztott boltövek oldalnyomásai egymást nem tudják kiegyenlíteni, és a szélső boltöv oldalnyomásának felvételéről is gondoskodni kell. Az oldalnyomás a boltöveknél annál nagyobb, minél laposabb ívű a boltöv. 11. feladat Soroljon fel legalább 4 szempontot, amely síkalapok alapozási síkjának

meghatározásánál figyelembe kell venni! - . - . - . - . 2 pont 12. feladat Egészítse ki a mondatot, mely a földmunkák (dúcolás) szabályára vonatkozik! 2 pont A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és . vizsgálati adatok, és számítások alapján kell megtervezni. 13. feladat 2 pont Írja le, hogy mi a feltétele három különböző hatásvonalon működő síkbeli erő egyensúlyának! . . . 14. feladat 2 pont Írja le az eredő erő meghatározásánál használt vízszintes erőkre (Fix) vonatkozó vetületi tételt szöveggel és képlettel! . . Képlettel: . írásbeli vizsga 1212 5 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 15. feladat Írja fel a síkbeli erőrendszer nyomatékösszegét az „O” pontra! (∑Mo =?) 2 pont 16. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást

tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A rendkívüli terhek között olyan hatásokat találunk, amelyek csak rendkívüli események bekövetkezésekor terhelik a szerkezeteket. Pl földrengés, robbantás Az esetleges terhek állandó jellegűek, részben vagy egészben, tartósan vagy rövid ideig fejtik ki hatásukat. A hasznos terhek és a meteorológiai terhek tartoznak ide. 17. feladat 2 pont Aláhúzással jelölje, hogy a felsoroltak közül melyik organizációs terv tartalmazza a leírtakat! - a kivitelezési helyszín közvetlen környezetét, - a legfontosabb építményeket és berendezéseket, - a kivitelezési terület határait, részletes számítások nélkül tartalmazza: - a végleges létesítmények körvonalait, - a felvonulási létesítmények körvonalait, - a főbb gépesítési elképzeléseket, a kötöttpályás gépek nyomvonalaival, - a víz- és energiaháló zárt tervezett

nyomvonalát, - az esetleges területfoglalási (közterület) igényeket. Az alkalmazott méretarány 1:200 - 1:500 a) organizációs térképvázlat b) vázlatos organizációs elrendezési terv c) részletes organizációs terv írásbeli vizsga 1212 d) organizációs állapotterv e) munkafolyamatok elrendezési terve 6 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 18. feladat 2 pont Milyen folyamatkapcsolások az alábbiak, amelyeket az ütemterveknél használunk? a) A technológiai munkafolyamatok egyszerre, egyidőben történnek (ha a technológia engedi) . b) Csak az egyik technológiai munkafolyamat befejezése után kezdődhet el a másik. . 19. feladat 2 pont Sorolja fel, hogy az anyagok építési helyszínen történő raktározásának milyen módjai lehetségesek! - . - . - . - . 20. feladat Írja le a segédüzem fogalmát! 2 pont . . . írásbeli vizsga 1212 7 / 16 2012. május 25 Építészeti

és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Összetett feladatok 1. feladat 10 pont a) Mekkora hőmérsékletváltozásnak kell bekövetkeznie, hogy a réz anyagú rúd elérje a falat? b) Mekkora húzóerő szükséges ugyanekkora hosszváltozáshoz és mennyi lenne ebben az esetben a rúdban ébredő feszültség? Írja fel a szükséges képleteket is! N 1 α l = 0,000 016 o E = 110 000 C mm 2 a) A hőmérsékletváltozás számítása b) A húzóerő számítása Feszültség számítása írásbeli vizsga 1212 8 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. feladat 10 pont Szerkessze meg az első képsíkon álló szabálytalan négyszög alapú ferde gúla és általános helyzetű egyenes döféspontjait! Tüntesse fel a láthatóságot a gúlán és az egyenesen is! írásbeli vizsga 1212 9 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. feladat

10 pont Szerkessze meg 1:10-es méretarányban a Porotherm 25 N+F belső fal, valamint a Porotherm 44 N+F teherhordó külső főfal merőleges csatlakozását! („T”csatlakozás) Külön ábrázolja a két rét