Építészet | Középiskola » Építészeti és építési alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2012

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 31 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:44

Feltöltve:2013. május 26.

Méret:319 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25 Azonosító jel: ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 25 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 1212 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A feleletválasztásos tesztfeladatnál javítani tilos, a javított válaszok nem értékelhetők; a rossz válasz bejelölése pont levonással jár, a feladatra kapott pontszám nem lehet nullánál kevesebb! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést, majd helyettesítse be a számértékeket, végezze el a szükséges számítási műveleteket! A számításokat két tizedes pontossággal kell

elvégeznie! A végeredménynél a mérőszám mellett tüntesse fel a mértékegységet is! Ha a feladatrészeknél nincs külön utasítás a mértékegységek vonatkozásában, akkor a végeredményeket N-ban, m-ben, s-ban, illetve ezek származtatott mértékegységeivel kifejezve adja meg! Ceruza csak a rajzolást, szerkesztést igénylő feladatokhoz használható! A feladatok megoldásánál használható eszközök: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is); körző, vonalzók: léptékvonalzó, derékszögű vonalzópár, párhuzamvonalzó. írásbeli vizsga 1212 2 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat Írja le a halmazsűrűség fogalmát, képletét mértékegységgel! 2 pont . . . 2. feladat Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 2 pont A

portlandcement 75-80% mészkő és 20-25% agyag zsugorodásig történt égetésével előállított ., illetve ehhez kötéslassítóként hozzáadott néhány százalék . áll 3. feladat Egészítse ki a mondatokat a hőre lágyuló műanyagok megfelelő formázásával kapcsolatban! 2 pont .: 0,4 mm-nél vastagabb, hőre lágyuló műanyag fóliák és lemezek gyártásának módszere. .: gyakorlatilag végtelen hosszú csövek, rudak, kábelszalagok és egyéb más profilú hőre lágyuló műanyagok előállításának módszere. a) Fröccsöntés b) Szálképzés c) Extrudálás d) Kalanderezés 4. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A hőszigetelő anyagok szigetelőképessége nedves állapotban egyáltalán nem változik. A kőzetgyapot nyílt pórusú szerkezete miatt alacsony páradiffúziós

ellenállású. 5. feladat 2 pont Szerkessze meg az „a” és „b” metsző egyenesek metszéspontjának második vetületét! Az egyenesek második képe egybeesik. Nevezze meg, hogy milyen egyeneseket mutat az ábra! írásbeli vizsga 1212 3 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 6. feladat 2 pont Egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő metszetgörbe megnevezésével! Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik minden alkotóját metszi, de nem merőleges a tengelyre, és nem megy át a csúcsponton, akkor a metszetgörbe . Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik csak egyik alkotójával párhuzamos, akkor a metszetgörbe . 7. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Az egyenes első nyompontja a második képsíkban

fekszik, tehát második képsíktávolsága nulla. Az egyenes első nyompontja benne fekszik az első képsíkban, tehát első képsíktávolsága nulla. 8. feladat Nevezze meg a vetületeivel adott speciális egyeneseket! . 2 pont . 9. feladat Nevezze meg, hogy mit lát az ábrán! 2 pont . . írásbeli vizsga 1212 . 4 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 10. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Egyenlő nagyságú, egymáshoz támasztott boltövek oldalnyomásai egymást nem tudják kiegyenlíteni, és a szélső boltöv oldalnyomásának felvételéről is gondoskodni kell. Az oldalnyomás a boltöveknél annál nagyobb, minél laposabb ívű a boltöv. 11. feladat Soroljon fel legalább 4 szempontot, amely síkalapok alapozási síkjának

meghatározásánál figyelembe kell venni! - . - . - . - . 2 pont 12. feladat Egészítse ki a mondatot, mely a földmunkák (dúcolás) szabályára vonatkozik! 2 pont A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és . vizsgálati adatok, és számítások alapján kell megtervezni. 13. feladat 2 pont Írja le, hogy mi a feltétele három különböző hatásvonalon működő síkbeli erő egyensúlyának! . . . 14. feladat 2 pont Írja le az eredő erő meghatározásánál használt vízszintes erőkre (Fix) vonatkozó vetületi tételt szöveggel és képlettel! . . Képlettel: . írásbeli vizsga 1212 5 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 15. feladat Írja fel a síkbeli erőrendszer nyomatékösszegét az „O” pontra! (∑Mo =?) 2 pont 16. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást

tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A rendkívüli terhek között olyan hatásokat találunk, amelyek csak rendkívüli események bekövetkezésekor terhelik a szerkezeteket. Pl földrengés, robbantás Az esetleges terhek állandó jellegűek, részben vagy egészben, tartósan vagy rövid ideig fejtik ki hatásukat. A hasznos terhek és a meteorológiai terhek tartoznak ide. 17. feladat 2 pont Aláhúzással jelölje, hogy a felsoroltak közül melyik organizációs terv tartalmazza a leírtakat! - a kivitelezési helyszín közvetlen környezetét, - a legfontosabb építményeket és berendezéseket, - a kivitelezési terület határait, részletes számítások nélkül tartalmazza: - a végleges létesítmények körvonalait, - a felvonulási létesítmények körvonalait, - a főbb gépesítési elképzeléseket, a kötöttpályás gépek nyomvonalaival, - a víz- és energiaháló zárt tervezett

nyomvonalát, - az esetleges területfoglalási (közterület) igényeket. Az alkalmazott méretarány 1:200 - 1:500 a) organizációs térképvázlat b) vázlatos organizációs elrendezési terv c) részletes organizációs terv írásbeli vizsga 1212 d) organizációs állapotterv e) munkafolyamatok elrendezési terve 6 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 18. feladat 2 pont Milyen folyamatkapcsolások az alábbiak, amelyeket az ütemterveknél használunk? a) A technológiai munkafolyamatok egyszerre, egyidőben történnek (ha a technológia engedi) . b) Csak az egyik technológiai munkafolyamat befejezése után kezdődhet el a másik. . 19. feladat 2 pont Sorolja fel, hogy az anyagok építési helyszínen történő raktározásának milyen módjai lehetségesek! - . - . - . - . 20. feladat Írja le a segédüzem fogalmát! 2 pont . . . írásbeli vizsga 1212 7 / 16 2012. május 25 Építészeti

és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Összetett feladatok 1. feladat 10 pont a) Mekkora hőmérsékletváltozásnak kell bekövetkeznie, hogy a réz anyagú rúd elérje a falat? b) Mekkora húzóerő szükséges ugyanekkora hosszváltozáshoz és mennyi lenne ebben az esetben a rúdban ébredő feszültség? Írja fel a szükséges képleteket is! N 1 α l = 0,000 016 o E = 110 000 C mm 2 a) A hőmérsékletváltozás számítása b) A húzóerő számítása Feszültség számítása írásbeli vizsga 1212 8 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. feladat 10 pont Szerkessze meg az első képsíkon álló szabálytalan négyszög alapú ferde gúla és általános helyzetű egyenes döféspontjait! Tüntesse fel a láthatóságot a gúlán és az egyenesen is! írásbeli vizsga 1212 9 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. feladat

10 pont Szerkessze meg 1:10-es méretarányban a Porotherm 25 N+F belső fal, valamint a Porotherm 44 N+F teherhordó külső főfal merőleges csatlakozását! („T”csatlakozás) Külön ábrázolja a két réteget! Jelölje a horonyokat-eresztékeket is! A rajzot lássa el a szükséges kótákkal, feliratokkal! Megjegyzés: Ceruzával dolgozzon! (Ne a megadott ábrában szerkesszen!) írásbeli vizsga 1212 10 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 4. feladat 10 pont Számítsa ki az alábbi kéttámaszú tartó támaszerőit! Ellenőrző számítást is végezzen! Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábrát! írásbeli vizsga 1212 11 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 5. feladat 10 pont Szerkessze meg a mellékletben megadott földszinti alaprajz 44 cm-es

teherhordó falainak idomtervét M 1:100-as méretarányban és készítse el a teherhordó falazatok méretkimutatását! A főfal magasságát 3,0 m-rel számolja! A méretszámítást a megadott táblázatba írja! A számítást két tizedes jegy pontossággal végezze! Melléklet: FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Megjegyzés: - - Az alaprajz műszakilag nem kidolgozott, nem szabványos méretarányú, csak az anyagmennyiség kiszámítására szolgál. A méretszámításnál az 1 m2-nél nagyobb nyílások levonandók. írásbeli vizsga 1212 12 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: IDOMTERV írásbeli vizsga 1212 13 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Főfalak méretszámítása: idom faltest hossza (m) faltest magassága (m) idom száma (db) faltest felülete 2 (m ) magasság (m) (db) felület 2 (m ) Főfalak felülete összesen: Levonandó

felület: nyílás szélesség megnevezése (m) Összes levonandó felület: Teherhordó falak felülete összesen: (Az üresen maradt sorokat húzza ki!) írásbeli vizsga 1212 14 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 6. feladat 10 pont Számítsa ki a táblázatban szereplő hőszigeteléshez szükséges anyagok mennyiségét, figyelembe véve a fajlagos anyagszükségletet! A szükséges mennyiségeket adja meg kerekített kiszerelési egységben is! A számítást a megadott táblázatban végezze két tizedes jegy pontossággal! írásbeli vizsga 1212 15 / 16 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint témakör Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok Azonosító jel: a témakör a témakör maximális elért a feladat sorszáma maximális elért pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 10. 2 40 11. 2 12. 2 13. 2 14. 2 15. 2

16. 2 17. 2 18. 2 19. 2 20. 2 1. 10 2. 10 3. 10 60 4. 10 5. 10 6. 10 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma javító tanár Dátum: . pontszáma programba egész beírt egész számra pontszám kerekítve Egyszerű, rövid feladatok Összetett feladatok javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 1212 Dátum: . 16 / 16 2012. május 25 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 1212 ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók A számítási feladatoknál az összefüggéseket, a számítási műveleteket és a mértékegységeket is fel kell tüntetni. A számítások helyes

logikai menetére pont nem jár, csak a szakmailag pontos végeredmény értékelhető. A feleletválasztásos tesztfeladatoknál jelöltük, ha hibás válasz esetén pontot kell levonni! A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszámok adhatók. A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. írásbeli vizsga 1212 2 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Egyszerű, rövid feladatok 1. feladat Írja le a halmazsűrűség fogalmát, képletét mértékegységgel! 2 pont Halmazsűrűség: A szemcsés anyagok térfogategységnyi tömegének (m) és térfogatnak (Vh) a hányadosa, ahol a térfogatba beleszámít a szemcsékben lévő pórusok és a szemcsék közötti hézagok térfogata is. m [ g/ml, g/cm3, kg/l, kg/dm3] ρh = Vh Helyes

megfogalmazás 1 pont, helyes képlet bármelyik jó mértékegységgel 1 pont. 2. feladat Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 2 pont A portlandcement 75-80% mészkő és 20-25% agyag zsugorodásig történt égetésével előállított klinkerből, illetve ehhez kötéslassítóként hozzáadott néhány százalék gipszkőből áll. Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 3. feladat 2 pont Egészítse ki a mondatokat a hőre lágyuló műanyagok megfelelő formázásával kapcsolatban! Kalanderezés: 0,4 mm-nél vastagabb, hőre lágyuló műanyag fóliák és lemezek gyártásának módszere. Extrudálás: gyakorlatilag végtelen hosszú csövek, rudak kábelszalagok és egyéb más profilú hőre lágyuló műanyagok előállításának módszere. a) Fröccsöntés b) Szálképzés c) Extrudálás d) Kalanderezés Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. 4. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az

igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A hőszigetelő anyagok szigetelőképessége nedves állapotban egyáltalán nem változik. A kőzetgyapot nyílt pórusú szerkezete miatt alacsony páradiffúziós ellenállású. H I Helyes válaszonként 1-1 pont adható. írásbeli vizsga 1212 3 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. feladat 2 pont Szerkessze meg az „a” és „b” metsző egyenesek metszéspontjának második vetületét! Az egyenesek második képe egybeesik. Nevezze meg, hogy milyen egyeneseket mutat az ábra! Második fedőegyeneseket mutat az ábra. Metszéspont második képe 1 pont, egyenesek megnevezése 1 pont. 6. feladat Egészítse ki a következő mondatokat a megfelelő metszetgörbe megnevezésével! 2 pont Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik minden

alkotóját metszi, de nem merőleges a tengelyre, és nem megy át a csúcsponton, akkor a metszetgörbe ellipszis. Ha egy forgáskúpot olyan síkkal metszünk, amelyik csak egyik alkotójával párhuzamos, akkor a metszetgörbe parabola. Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 7. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Az egyenes első nyompontja a második képsíkban fekszik, tehát második képsíktávolsága nulla. Az egyenes első nyompontja benne fekszik az első képsíkban, tehát első képsíktávolsága nulla. H I Helyes válaszonként 1-1 pont adható. 8. feladat Nevezze meg a vetületeivel adott speciális egyeneseket! Második fővonal (főegyenes) Értékelés: Helyes megnevezésenként 1-1 pont adható. írásbeli vizsga 1212 4 / 15 2 pont Első vetítősugár (vetítőegyenes) 2012. május

25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 9. feladat Nevezze meg, hogy mit lát az ábrán! 2 pont Falkötővas (toldása, megfeszítése) Értékelés: Helyes megnevezésenként 1-1 pont adható. „E” jelű feszített födémgerenda (keresztmetszete) 10. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! Egyenlő nagyságú, egymáshoz támasztott boltövek oldalnyomásai egymást nem tudják kiegyenlíteni, és a szélső boltöv oldalnyomásának felvételéről is gondoskodni kell. Az oldalnyomás a boltöveknél annál nagyobb, minél laposabb ívű a boltöv. Helyes válaszonként 1-1 pont adható. H I 11. feladat 2 pont Soroljon fel legalább 4 szempontot, amelyeket síkalapok alapozási síkjának meghatározásánál figyelembe kell venni! - az

épület beépítési módja (pince nélküli, alápincézett, részben alápincézett) talajrétegződés (teherbírás és a várható süllyedések miatt) talajvízviszonyok fagyhatár teherbíró talaj szintje szomszédos épületek alapozási módja, szintje a tervezett alaptest anyaga Bármelyik 2 és 3 helyes válasz 1 pont, 4 helyes válasz 2 pont. 12. feladat Egészítse ki a mondatot, mely a földmunkák (dúcolás) szabályára vonatkozik! 2 pont A földmunkák biztonságtechnikai és egészségvédelmi követelményeit a geológiai, hidrológiai és talajmechanikai vizsgálati adatok, és erőtani számítások alapján kell megtervezni. Az „erőtani” szó helyett a „statikai” szó is elfogadható. Helyes kiegészítésenként 1-1 pont adható. írásbeli vizsga 1212 5 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 13. feladat 2 pont Írja le, hogy mi a feltétele három különböző

hatásvonalon működő síkbeli erő egyensúlyának! Három különböző hatásvonalon működő síkbeli erő akkor és csak akkor van egyensúlyban, ha hatásvonalaik közös pontban metszik egymást és hatásvonalaikból (vektoraikból) zárt, nyílfolytonos vektorháromszög szerkeszthető. Csak pontos megfogalmazás esetén adható meg a 2 pont. 14. feladat 2 pont Írja le az eredő erő meghatározásánál használt vízszintes erőkre (Fix) vonatkozó vetületi tételt szöveggel és képlettel! Az eredő erő x irányú vetületét (Rx) megkapjuk, ha az adott erőrendszer x irányú vetületeit (Fix) előjelhelyesen összegezzük. Képlettel:Rx=∑Fix Csak pontos megfogalmazás esetén adható meg a 1 pont. A helyes képlet felírása 1 pontot ér 15. feladat Írja fel a síkbeli erőrendszer nyomatékösszegét az „O” pontra! (∑Mo =?) 2 pont ∑Mo = - F1 * a1 + F2 a2 + M Csak pontos válasz esetén adható meg a 2 pont. 16. feladat 2 pont Az alábbiakban igaz

vagy hamis állításokat közlünk. Az igaz állítást tartalmazó mondat után írjon „I” betűt, a hamis állítást tartalmazó mondat után írjon „H” betűt! A rendkívüli terhek között olyan hatásokat találunk, amelyek csak rendkívüli események bekövetkezésekor terhelik a szerkezeteket. Pl földrengés, robbantás. Az esetleges terhek állandó jellegűek, részben vagy egészben, tartósan vagy rövid ideig fejtik ki hatásukat. A hasznos terhek és a meteorológiai terhek tartoznak ide. Helyes válaszonként 1-1 pont adható. írásbeli vizsga 1212 6 / 15 I H 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 17. feladat 2 pont Aláhúzással jelölje, hogy a felsoroltak közül melyik organizációs terv tartalmazza a leírtakat! - a kivitelezési helyszín közvetlen környezetét, - a legfontosabb építményeket és berendezéseket, - a kivitelezési terület határait, részletes

számítások nélkül tartalmazza: - a végleges létesítmények körvonalait, - a felvonulási létesítmények körvonalait, - a főbb gépesítési elképzeléseket, a kötöttpályás gépek nyomvonalaival, - a víz- és energiaháló zárt tervezett nyomvonalát, - az esetleges területfoglalási (közterület) igényeket. Az alkalmazott méretarány 1:200 - 1:500 a) organizációs térképvázlat d) organizációs állapotterv b) vázlatos organizációs elrendezési terv e) munkafolyamatok elrendezési terve c) részletes organizációs terv Csak a helyes válasz esetén adható 2 pont, ha rossz választ is aláhúzott, 1-1 pontot le kell vonni, az összpontszám nullánál kevesebb nem lehet. 18. feladat Milyen folyamatkapcsolások az alábbiak, melyeket az ütemterveknél használunk? 2 pont a) A technológiai munkafolyamatok egyszerre, egyidőben történnek (ha a technológia engedi) Párhuzamos b) Csak az egyik technológiai munkafolyamat befejezése után kezdődhet el

a másik. Egymás utáni Helyes válaszonként 1-1 pont adható. A „b)” feladatrésznél „egymás utáni” megoldás helyett a „soros” megoldás is elfogadható. 19. feladat 2 pont Sorolja fel, hogy az anyagok építési helyszínen történő raktározásának milyen módjai lehetségesek! - zárt térben (ideiglenes vagy állandó épületben) különleges raktárakban nyitott, de fedett színekben nyílt rakterületen Értékelés: 2 és 3 jó válasz esetén 1 pont, 4 helyes válasz esetén 2 pont adható. 20. feladat Írja le a segédüzem fogalmát! 2 pont Valamely építési technológiához kapcsolódó, de nem közvetlenül a beépítési helyhez kötött, előkészítő tevékenység helyszíne. E feladatok a tényleges beépítési helyen nagyobb hibalehetőséggel, több veszéllyel lennének elvégezhetők. írásbeli vizsga 1212 7 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Csak

pontos megfogalmazás esetén adható meg a 2 pont. Összetett feladatok 1. feladat 10 pont a) Mekkora hőmérsékletváltozásnak kell bekövetkeznie, hogy a réz anyagú rúd elérje a falat? b) Mekkora húzóerő szükséges ugyanekkora hosszváltozáshoz és mennyi lenne ebben az esetben a rúdban ébredő feszültség? Írja fel a szükséges képleteket is! α l = 0,000 016 1 C E = 110 000 o N mm 2 a) A hőmérsékletváltozás számítása Δl = αl * l Δt 0,96 = 0,000 016 * 2727 Δ t o Δ t = 22 C 1 pont 1 pont 1 pont b) A húzóerő számítása F*l Δl * E A Δl = ⇒ F= E*A l 1 pont A = 200 *150 -160 110 = 12 400 mm2 1 pont 0,96 *110000 12400 = 480 176 N = 480,176 kN 2727 Feszültség számítása F σ= A N 480176 σ = = 38,72 12400 mm 2 F= Megoldás logikája mértékegységek használata: 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont Más helyes logikai megoldás is elfogadható, értékelendő. A részpontok összevonhatók. írásbeli vizsga 1212 8 / 15 2012.

május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 2. feladat 10 pont Szerkessze meg az első képsíkon álló szabálytalan négyszög alapú ferde gúla és általános helyzetű egyenes döféspontjait! Tüntesse fel a láthatóságot a gúlán és az egyenesen is! Értékelés: döféspont szerkesztése vetületeként 3-3 pont láthatóság vetületenként 2-2 pont írásbeli vizsga 1212 9 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. feladat 10 pont Szerkessze meg 1:10-es méretarányban a Porotherm 25 N+F belső fal, valamint a Porotherm 44 N+F teherhordó külső főfal merőleges csatlakozását! („T”csatlakozás) Külön ábrázolja a két réteget! Jelölje a horonyokat-eresztékeket is! A rajzot lássa el a szükséges kótákkal, feliratokkal! Megjegyzés: Ceruzával dolgozzon! (A beszerkesztés miatt az ábrák méretaránya

tozulhat.) Forrás: POROTHERM katalógus Értékelés: Helyes téglakötés rétegenként (helyes horony- ereszték jelölésével, elindításával) 4-4 pont Habarcskitöltés jelölése, felirata, jellemző méretek 1 pont Kivitel esztétika 1 pont írásbeli vizsga 1212 10 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 4. feladat 10 pont Számítsa ki az alábbi kéttámaszú tartó támaszerőit! Ellenőrző számítást is végezzen! Szabadon választott lépték alapján rajzolja meg a jellemző értékek feltüntetésével a nyíróerő (V) és nyomatéki (M) ábrát! ∑ Mi (A) = 0 +7,4+22*4–By6 = 0 By= +15,9 kN ↑ ∑ Mi (B) = 0 Ay*6+7,4–222= 0 Ay= + 6,1 kN ↑ támaszerők számítása 1 pont Ellenőrzés: ∑ Fi y = 0 – 6,1 + 22 – 15,9 = 0 1 pont Amennyiben a másik támaszerő számítása a ∑ Fi y = 0 egyensúlyi egyenlettel történik, ellenőrzésre a nyomatéki egyensúlyi egyenletet

alkalmazza, úgy az is elfogadható, értékelendő. M1bal= +6,1*2= +12,2 kNm M1’bal= +6,1*2+7,4= +19,6 kNm M2= +6,1*4+7,4= +31,8 kNm 1 pont 1 pont 1 pont (Más módon kiszámított helyes nyomatéki érték is elfogadható, értékelendő.) Alakhelyes V ábra az értékek feltüntetésével Alakhelyes M ábra az értékek feltüntetésével Megoldás logikája 2 pont 2 pont 1 pont írásbeli vizsga 1212 11 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 5. feladat 10 pont Szerkessze meg a mellékletben megadott földszinti alaprajz 44 cm-es teherhordó falainak idomtervét M 1:100-as méretarányban és készítse el a teherhordó falazatok méretkimutatását! A főfal magasságát 3,0 m-rel számolja! A méretszámítást a megadott táblázatba írja! A számítást két tizedes jegy pontossággal végezze! Melléklet: FÖLDSZINTI ALAPRAJZ Megjegyzés: - - Az alaprajz műszakilag nem kidolgozott,

nem szabványos méretarányú, csak az anyagmennyiség kiszámítására szolgál. A méretszámításnál az 1 m2-nél nagyobb nyílások levonandók. írásbeli vizsga 1212 12 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató IDOMTERV (Beszerkesztés miatt az ábra méretaránya torzulhat.) Értékelés: Helyes idomozás 3 pont Idomrajz áttekinthetősége 1 pont (A javítási útmutatótól eltérő számozású, de más helyes idomozás is értékelendő.) írásbeli vizsga 1212 13 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Főfalak méretszámítása: faltest hossza (m) F1 11,50 F2 5,92 F3 3,20 F4 3,12 F5 4,30 F6 2,94 ----------------------Főfalak felülete összesen: Levonandó felület: idom faltest magassága (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 ----------- idom száma (db) 1 2 1 1 1 2 -------------- nyílás szélesség

magasság (db) megnevezése (m) (m) ablak 0,90 1,50 4 ajtó 1,80 2,40 1 ajtó 1,10 2,40 1 ---------------------------------------------Összes levonandó felület Teherhordó falak felülete összesen: 119,52 – 12,36 = (Az üresen maradt sorokat húzza ki!) faltest felülete 2 (m ) 34,50 35,52 9,60 9,36 12,90 17,64 --------119,52 felület 2 (m ) 5,40 4,32 2,64 --------12,36 107,16 pontozás 2 pont 1 pont pontozás 1 pont 1 pont 1 pont Értékelés: Csak helyes eredmények esetén adható meg a javasolt pont. írásbeli vizsga 1212 14 / 15 2012. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 6. feladat 10 pont Számítsa ki a táblázatban szereplő hőszigeteléshez szükséges anyagok mennyiségét, figyelembe véve a fajlagos anyagszükségletet! A szükséges mennyiségeket adja meg kerekített kiszerelési egységben is! A számítást a megadott táblázatban végezze két tizedes jegy pontossággal! A

Szükséges anyagmennyiség mértékegységgel oszlop helyes kiszámítása soronként 1-1 pont, összesen 5 pont. Az utolsó két oszlop helyes kiszámítása soronként 1-1 pont, összesen 5 pont (Az 1 pont csak a helyes kerekített értékkel adható meg.) írásbeli vizsga 1212 15 / 15 2012. május 25