Jogi ismeretek | Polgári jog » Polgári nemperes eljárások

Alapadatok

Év, oldalszám:2005, 22 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:35

Feltöltve:2015. augusztus 29.

Méret:377 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1 mildi POLGÁRI NEMPERES ELJÁRÁSOK összefoglaló Használati utasítás: - a jegyzet A bírósági nemperes eljárások magyarázata (szerk.: Németh János, Kiss Daisy; KJK, Budapest, 2002) általános részének I. és II fejezete alapján készült a legfontosabb rendezőelvek szerinti bontásban tartalmazza az eljárásokat e mellett elengedhetetlen a fontosabb jogszabályok ismerete (Pp., Vht, Ctv, Cstv, Vht, He., Közj) mellékletként a jegyzethez van fűzve a www.ajkeltehu honlapon a tanszékek hírei között fellelhető jogszabálylista (ami a kiírás szerint: „jogszabálylista, nem tételsor, nem tananyag, nem hivatalos tanszéki információ!!!!”) ebből a jegyzetből nem biztos, hogy egy eljárás tökéletesen kirajzolódik (javaslom Sayol jegyzetét az egyes eljárások elsajátításához), ez inkább az olyan kérdéseknél segít, hogy „melyik eljárás tartozik a megyei bíróság hatáskörébe?” az esetleges hibákért (ami könnyen előfordulhat)

elnézést kérek, és szívesen fogadok bármilyen észrevételt, javítási javaslatot (alkalom adtán ennek fényében javítom és így teszem közkinccsé, megköszönve az észrevételeket) jó szórakozást hozzá! Budapest, 2005. január 14 mildi Tartalom: I. ÁLTALÁNOS 3 A) Fogalom . 3 B) Sajátosságok (by NJ) . 3 C) Osztályozás: . 3 1. anyagi jogi igény érvényesítése szempontjából 3 2. eljárás tárgya szerint 3 3. eljárás célja szerint 3 4. eljárásra jogosultak szerint 4 5. jellege szerint 4 II. BÍRÓSÁGOK 6 A) Joghatóság . 6 B) Hatáskör . 7 1. Legfelsőbb Bíróság 7 2. Megyei (Fővárosi) Bíróság 7 3. Helyi Bíróság 8 4. Munkaügyi Bíróság 8 C) Illetékesség . 8 1. Általános 8 2. Különös illetékesség 9 3. Kizárólagos illetékesség (Fővárosi Bíróság) 9 D) Eljáró bíróság összetétele . 10 1. egyesbíró (főszabály) 10 mildi 2 2. ülnökök közreműködésével 10 3. három hivatásos bíró 10

III. FELEK 10 A) Megnevezésük . 10 B) Egyoldalú nemperes eljárások . 10 C) Beavatkozás . 11 D) Képviselet . 11 2. Törvényes képviselet 11 3. Ügygondnoki képviselet 11 IV. ILLETÉK 11 A) Alapja . 11 B) Mértéke: . 11 V. BEADVÁNYOK 11 A) Kötelező tartalmi elemek . 11 B) Formája . 12 1. Kérelem (főszabály szerint) 12 2. Speciális kérelem 12 3. Kereset 12 VI. HATÁRIDŐK 12 A) Benyújtási határidő . 12 1. 30 napon belül 12 2. Egyéb 12 B) Elintézési határidő . 13 1. soron kívül 13 2. 72 óra 13 3. 3 nap 13 4. 5 nap 13 5. 8 nap 13 6. 15 nap 14 7. 30 nap 14 8. 60 nap 14 VII. TÁRGYALÁS 14 A) Felek meghallgatása . 14 1. szükség esetén 14 2. kötelező 15 B) Tárgyalás tartása . 15 C) Bizonyítás  okirattal . 15 VIII. HATÁROZAT 16 A) Közlése . 16 1. Felekkel 16 2. Egyéb személyekkel 16 B) Jogorvoslat . 16 1. Fellebbezés (pnp végzések ellen) 16 2. Perújítás 17 3. Felülvizsgálat 17 Melléklet:. 19 NEMPERES ELJÁRÁSOK

. 19 3 mildi I. ÁLTALÁNOS A) Fogalom nemperes eljárás: - a bíróságnak vagy valamely ahhoz tartozó, illetőleg meghatározott szempontból azzal azonosnak minősülő személynek, valamint - az eljárásban részvételre jogosult más személyeknek, - az igazságszolgáltatás megvalósítása vagy - a tények, illetve jogok tanúsítása, elismertetése stb érdekében, - sajátos (a polgári perre előírtaknál általában egyszerűbb) eljárási formában végzett, törvényileg meghatározott, egymást követő cselekményeit és az azokhoz kapcsolódó eljárási jogviszonyokat B) Sajátosságok (by NJ) - általában nem keresetre indulnak főszabályként bírósági hatáskörbe tartoznak egy része helyi B hatáskörébe tartozik, de jelentős számban megyei B vagy munkaügyi B hatáskörébe általában egyesbíró, de lehet tanács is (2 ülnökkel, vagy 3 hivatásos bíró) nem érvényesül a felek kölcsönös meghallgatásának elve hiányzik a tárgyalás

(pedig ez perjogi biztosíték) határozat zárja le, de ez nem ítélet (ált. végzés vagy más határozat – pl meghagyás), többnyire nincs jogerő hatás C) Osztályozás: 1. anyagi jogi igény érvényesítése szempontjából - vmilyen polgári, gazdasági, házassági, öröklési anyagi jogi igény érvényesítésére elsődlegesen nem a jogalanyok anyagi jogi érvényesítésére szolgálnak, hanem más olyan cél elérését biztosítják, amelyeknél a bíróság (közjegyző) általi határozathozatal vmilyen anyagi jogi igény érvényesítését vagy a törvényesség megtartását, illetőleg helyreállítását segítik elő 2. eljárás tárgya szerint - - - személyiséggel összefüggőek • holtnak nyilvánítás • halál tényének megállapítása • pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése (elrendelés, felülvizsgálat) vagyoni jellegűek • fizetési meghagyásos eljárás • házastársi közös vagyon megszüntetése • hagyatéki

eljárás egyéb nemperes eljárások • előzetes bizonyítás • iparjogvédelmi np 3. eljárás célja szerint - perpótló • közig nemperes • iparjogvédelmi nemperes • fmh 4 mildi - perelhárító/perelőkészítő • egyezségi kísérlet • előzetes bizonyítás jogok gyakorlását segítő • hagyatéki • bírósági letéttel kapcs. jogot kényszer útján érvényesítő • bvh • felszámolás 4. eljárásra jogosultak szerint - bírósági nem bírósági (közjegyzői, végrehajtói) 5. jellege szerint - - - FMH halállal, eltűnéssel kapcsolatos • holtnak nyilvánítási eljárás • halál tényének megállapítására irányuló eljárás • eltűntnek nyilvánítási eljárás perjogi intézményekkel együtt tárgyalt • egyezségi kísérlet • előzetes bizonyítás • alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges

kizárására irányuló eljárás közigazgatási • társadalmi szervezet (párt) nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • alapítvány (közalapítvány) nyilvántartásba vételére, törlésére illetve alapítványok egyesítésének elrendelésére irányuló eljárás • egyház nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • MRP-szervezet nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • önkéntes biztosító pénztár nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • önkéntes alap nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás • köztestület nyilvántartásba vételére irányuló eljárás • közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételére, átsorolására és törlésére irányuló eljárás • sportági szakszövetség bírósági nyilvántartása •

jogtanácsosi névjegyzék vezetése • általános meghatalmazás és a gondnokság alá helyezettek nyilvántartásba vétele • rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági felülvizsgálata • menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata • idegenrendészeti kiutasítás elrendelésének bírósági felülvizsgálata • személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata • technikai szám kiadásának megtagadását tartalmazó határozat bírósági felülvizsgálata • Gazdasági Versenyhivatal eljárása során hozott határozatainak bírósági felülvizsgálata • közigazgatási szerv hallgatása miatti eljárás 5 mildi • - - - belügyminiszter községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító határozatának bírósági

felülvizsgálata • igazságügyminiszternek a közvetítői névjegyzékbe felvétellel kapcsolatban hozott határozatának bírósági felülvizsgálata • személyi védelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata • helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata • polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító, illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata • polgármesteri foglalkoztatási jogviszony felfüggesztésének bírósági felülvizsgálata • támogatás igénybevétele iránti kérelem elbírálásának bírósági felülvizsgálata • jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott határozata ellen • Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők

hivatalos jegyzékébe történő felvételi kérelmet elutasító vagy a törlésről hozott határozatának bírósági felülvizsgálata • Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az üzleti titok másik fél számára rendelkezésre bocsátásra kötelezése, a lefoglalás, zár alá vétel, ideiglenes intézkedés, és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés tárgyban hozott határozatának bírósági felülvizsgálata • választási eljárással kapcsolatos bírósági nemperes eljárások • helyi népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtőív hitelesítésére irányuló eljárás iparjogvédelmi ügyekben hozott határozatok B felülvizsgálata betegjogi jogviszonnyal kapcsolatos • beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás • pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének bírósági elrendelése és felülvizsgálata családi jogviszonnyal kapcsolatos • házastársi közös vagyon

megszüntetése a házassági életközösség fennállása alatt • különélő szülők közösen gyakorolt szülői felügyeleti joga tekintetében kezdeményezett vita • nevelési felügyelet fenntartása vagy megszüntetése • jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás munkajogi kérdésekkel kapcsolatos • a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás • az üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak jelölésével, választásával, és a választás eredményével kapcsolatos vita • az üzemi (közalkalmazotti) tanács vagy a szakszervezet meghatározott jogainak megsértésével kapcsolatos vita • a munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás • a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás elleni kifogás elbírálása • a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita • a szakszervezet

reprezentativitása körében felmerült vita • sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás választottbírósági eljárással kapcsolatos • választottbíró kijelölése • választottbíró kizárása • választottbírói megbízatás megszűnésével kapcsolatos vita • választottbíróság hatáskörének megállapítása • bíróság által a választottbírósági eljárásban nyújtott jogsegély mildi 6 - végrehajtással kapcsolatos • jogutód személyének megállapítására irányuló eljárás • ingatlan becsértéke, valamint az árverési feltételek megállapítása, a befolyt vételár felosztása a közös tulajdon árveréssel megszüntetése esetén • biztosítási intézkedés elrendelése • végrehajtás megszüntetése és korlátozása • rendbírság kiszabása • végrehajtás felfüggesztése • zálogjogosult kielégítési joga megnyíltának megállapítása • fizetést

elmulasztó árverező kötelezése a vételárkülönbözet megfizetésére ingó, illetve ingatlan árverés esetén • árverésen értékesített ingatlan kiürítésére vonatkozó halasztás engedélyezése • végrehajtás módjának meghatározása meghatározott cselekmény végrehajtása esetén • önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére kötelezés • végrehajtási tanusítvány kiadására irányuló eljárás cégekkel kapcsolatos • cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás • cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása • cégbíróságnak cég hivatalbóli törlésére irányuló eljárása • csődeljárás • felszámolási eljárás • végelszámolási eljárás egyéb bírósági nemperes eljárások • sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása • árverési kifogás elbírálása • gazdasági kamara választási jegyzékével és tagjegyzékével kapcsolatos kifogás elbírálása • Állambiztonsági Szolgálatok

Történeti Levéltára részére átadott iratok minősítése fenntartásának jogszerűségére irányuló vizsgálat • alapítvány (közalapítvány) kezelő szerve kijelölése és a kijelölés visszavonása • közalapítvány megszüntetése • bírósági letéttel kapcsolatos eljárás • közjegyző kizárása iránti eljárás, ha a kizárási okot nem a közjegyző jelentette be • elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztására irányuló eljárás • Védelmi Program keretében kötött megállapodásból származó vita • külföldi határozat belföldi elismerhetőségének megállapítása • önkormányzatok adósságrendezése nem bírósági eljárások • végrehajtási eljárás • hagyatéki eljárás • okirat és értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás • zálogjog nyilvántartásba bejegyzésre irányuló közjegyzői nemperes eljárás • egyéb közjegyzői nemperes eljárások - - - II. BÍRÓSÁGOK A)

Joghatóság - ha vmely ügyben a magyar bíróság (hatóság) joghatósága kizárt, a nemperes eljárás lefolytatására irányuló kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani 7 mildi B) Hatáskör 1. Legfelsőbb Bíróság - alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás OVB döntése elleni kifogás 2. Megyei (Fővárosi) Bíróság - - FMH, ha a követelés összege 5 M forintot meghaladja VB kijelölése, kizárása VB hatásköre VB eljárással kapcsolatos ügyek VB eljárásban nyújtott jogsegély (ideiglenes intézkedés, ha hatáskör hiányában a megyei B hatáskörébe tartozna + biztosítási intézkedés) sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása alapítvány kezelő szerve kijelölése, visszavonása alapítvány/közalapítvány megszüntetése cégbejegyzési/változásbejegyzési eljárás

cégbírósági tvességi felügyelet cég hivatalbóli törlésére irányuló eljárás csődeljárás felszámolási eljárás végelszámolási eljárás ÖK adósságrendezése tsdi szervezet nyilvántertásba vétele, törlése alapítvány/közalapítvány nyilvántartásba vétele, törlése, egyesítése egyház nyilvántartásba vétele, törlése MRP szervezet nyilvántartásba vétele, törlése önkéntes biztosító pénztár nyilvántartásba vétele, törlése önkéntes alap nyilvántartásba vétele, törlése magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele köztestületek nyilvántartásba vétele sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele közhasznú szervezetek nyilvántartásba vétele, átsorolása, törlése jogtanácsosi névjegyzék vezetése általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele (ha megyei B előtti képviseletre vonatkozik) SZJA meghat. részének adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása

tárgyában hozott hat. B felülvizsgálata GVH eljárása során hozott határozatainak B felülvizsgálata közig szerv hallgatása miatti elj. BM községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító hat. (területi) VB eredményt megállapító döntése elleni jogorvoslat választások során felmerült vitás kérdésekkel, a választás lebonyolítása törvényességével kapcsolatos B np helyi ÖK képviselők összeférhetetlenségének megállapításával, megbízatásuk megszűnésével, kapcsolatban hozott határozatok B felülvizsgálata a polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító, illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony felfüggesztésének bírósági felülvizsgálata az iparjogvédelmi ügyekben hozott határozatok bírósági felülvizsgálata 8 mildi - személyi védelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata a házastársi

közös vagyon megszüntetése a házassági életközösség fennállása alatt technikai szám kiadásának megtagadását tartalmazó határozat B felülvizsgálata a menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata az idegenrendészeti kiutasítás elrendelésének bírósági felülvizsgálata (vh cselekmények, ha a végrehajtást elrendelő B a megyei bíróság) 3. Helyi Bíróság - - FHM, ha a követelés az 5 M Ft-ot nem haladja meg holtnak nyilvánítási eljárás halál tényének megállapítására irányuló eljárás eltűntnek nyilvánítási eljárás a beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének bírósági elrendelése és felülvizsgálata a különélő szülők közösen gyakorolt szülői felügyeleti joga tekintetében kezdeményezett vita a bíróság által a választottbírósági eljárásban

bizonyítási eljárásban nyújtott jogsegély a bíróság által a választottbírósági eljárásban ideiglenes és biztosítási intézkedések hozatalában nyújtott jogsegély, ha kikötés hiányában a helyi B hatáskörébe tartozna árverési kifogás elbírálása bírósági letéttel kapcsolatos eljárás általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele, ha helyi B előtti eljárásra vonatkozik a rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági felülvizsgálata választási névjegyzék összeállításával kapcsolatos jogorvoslati eljárás a helyi népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtőív hitelesítésére irányuló eljárás jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás közjegyző kizárása iránti eljárás elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztására irányuló eljárás 4. Munkaügyi Bíróság - a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás az üzemi (közalkalmazotti)

tanács tagjainak jelölésével, választásával, és a választás eredményével kapcsolatos vita az üzemi (közalkalmazotti) tanács vagy a szakszervezet meghatározott jogainak megsértésével kapcsolatos vita a munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás elleni kifogás elbírálása a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita a szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás C) Illetékesség 1. Általános (lakóhelytartózkodási helyutolsó belföldi lakóhelykezdeményező lakóhelyekezdeményező tartózkodási helye) - egyezségi kísérlet (ahova a per tartozik) - beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás -

sajtótermék nyilvános közlésének megtiltására irányuló eljárás - cégbejegyzés (szh vagy th) mildi 9 - közalapítvány megszüntetése, CB törvényességi felügyeleti eljárása, tsdi szervezetek, pártok, egyéb szervezetek nyilvántartásba vétele (szh) csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás (adós szh) ÖK adósságrendezése (szh) - 2. Különös illetékesség holtnak nyilvánítási eljárás eltűnt belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, vagyona (túlnyomó része), PKKB v. LB-től mást lehet kérni halál tényének megállapítására irányuló eljárás eltűnt belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, vagyona (túlnyomó része), PKKB v. LB-től mást lehet kérni eltűntnek nyilvánítási eljárás eltűnt utolsó lakóhelye, tartózkodási helye előzetes bizonyítás kérelmező lakóhelye, ahol a legcélszerűbb házastársi közös vagyon megszüntetése a ált vagy közös lakóhely (mint házassági

perek) házassági életközösség fennállása alatt pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének beteg lakóhelye bírósági elrendelése pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének intézet székhelye bírósági felülvizsgálata különélő szülők közösen gyakorolt szülői gyermek lakóhelye felügyeleti joga tekintetében kezdeményezett vita jogellenesen Magyarországra hozott gyermek PKKB visszavitelére irányuló eljárás munkajoggal kapcsolatos viták munkáltató székhelye a választottbíró kijelölése, kizárása, alperes székhelye, telephelye, szerződéskötés helye választottbíróság hatáskörének megállapítása (bizonyításnál legcélszerűbb v. PKKB) árverési kifogás elbírálása árverés helye szerint gazdasági kamara választási jegyzékével és területileg illetékes megyeszékhelyi B, PKKB tagjegyzékével kapcsolatos kifogás elbírálása jogutód személyének megállapítása iránti eljárás kiállításra

jogosult/vh-t foganatosító B bírósági letéttel kapcsolatos eljárás teljesítés helye/levevő lakóhelye/ügyben eljáró B jogtanácsosi névjegyzék vezetése jogtanácsos lakóhelye az általános meghatalmazás nyilvántartásba amely előtt a meghatalmazást érvényesíteni vétele kívánják rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi rendezvény helye határozat bírósági felülvizsgálata menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási közig szerv székhelye határozat bírósági felülvizsgálata személyi jövedelemadó meghatározott részének jogosult szervezetet nyilvántartásba vevő B az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata közigazgatási szerv hallgatása miatti eljárás közig szerv székhelye elkobzott dolog jogsértő mivoltától területileg illetékes megyeszékhelyi B, PKKB megfosztására irányuló eljárás választási eljárás

döntést hozó választási szerv székhelye 3. Kizárólagos illetékesség (Fővárosi Bíróság) - GVH határozatai B felülvizsgálata szabadalmi ügyekben hozott határozatok B felülvizsgálata 10 mildi - védjegyügyekben hozott határozatok B felülvizsgálata ipari mintaoltalmi ügyekben hozott határozatok B felülvizsgálata BM községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító határozat B felülvizsgálata sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása D) Eljáró bíróság összetétele 1. egyesbíró (főszabály) 2. ülnökök közreműködésével - a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás, az üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak választásával kapcsolatos vita a munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás elleni

kifogás elbírálása a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita a szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás a rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági felülvizsgálata 3. három hivatásos bíró - alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás választási eljárások (kivéve választási névjegyzék összeállításával kapcsolatos eljárás) iparjogvédelmi eljárások a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata a polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító, illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági

felülvizsgálata III. FELEK A) Megnevezésük jogosult – kötelezett kérelmező – kérelmezett (eljárás alá vont személy) B) Egyoldalú nemperes eljárások - pszichiátriai beteg önkéntes intézeti gyógykezelésének elrendelése - bírósági letéttel kapcsolatos eljárás - cégbejegyzési eljárás - csődeljárás - végelszámolási eljárás - ÖK-k adósságrendezése - tsdi szervezet nyilvántartásba vételére/törlésére irányuló elj. - alapítvány nyilvántartásba vételére/törlésére irányuló elj. - MRP-szervezet nyilvántartásba vételére/törlésére irányuló elj. - önkéntes biztosító pénztár nyilvántartásba vételére/törlésére irányuló elj. - magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vételére/törlésére irányuló elj. - önkéntes alap nyilvántartásba vételére irányuló elj. - köztestület nyilvántartásba vételére irányuló elj. 11 mildi - közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételére irányuló

elj. jogtanácsosi névjegyzék vezetése általános meghatalmazás, gondnokság alá helyezettek nyilvántartásba vétele C) Beavatkozás - egyoldalú eljárásokban nincs rá mód - kétoldalú eljárásokban lehet (kivéve, ha jsz. kifejezetten kizárja)  védjegy bejegyzése iránti eljárásban csak azonos érdekű fél mellett - feltétel: jogi érdek valószínűsítése D) Képviselet 1. Meghatalmazotti képviselet (jogi képviselő jogi szakvizsgával rendelkező személy) kötelező: - cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásban - választási eljárásban benyújtott kifogás elbírálására irányuló B eljárásban - LB előtti jogorvoslati eljárásban 2. Törvényes képviselet - pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelése és felülvizsgálata  tves, meghatalmazott betegjogi  ha ezek nincsenek: ügygondnok kirendelése 3. Ügygondnoki képviselet - cselekvőképtelen félnek vagy jogi személynek nincs törvényes képviselője fél

ismeretlen tartózkodik és nincs meghatalmazottja IV. ILLETÉK A) Alapja - eljárás tárgyának értéke (ha nem állapítható meg, a következő:) - helyi B előtt: 125.000 - megyei B előtt elsőfokú:175.000 - fellebbezési eljárásban: 120.000 - ítélőtábla: 300.000 - LB előtt első fokon: ? - LB előtt jogorvoslati eljárásban: fellebbezés: 500.000; felülvizsgálat: 600000 B) Mértéke: - egyezségi kísérletre idézés iránti kérelem: 1%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 15 000 forint - FMH: 3%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 450 000 forint - vh eljárás: 1%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 150 000 forint, ha a végrehajtás foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de legalább 8000 forint, legfeljebb 450 000 forint - egyéb nemperes eljárások: 3%-a, de legalább 3000 forint, legfeljebb 150 000 forint - bírósági meghagyás elleni ellentmondás: 3%, de legalább 5000

forint, legfeljebb 450 000 forint V. BEADVÁNYOK A) Kötelező tartalmi elemek - bíróság - felek neve, lakóhelye - per tárgya - folyamatban lévő ügyekben a bírósági ügyszám 12 mildi B) Formája 1. Kérelem (főszabály szerint) 2. Speciális kérelem - árverési kifogás (szövetkezeti vagyon megosztás) bejelentés (csődeljárás) értesítés (felszámolási eljárás) jogutód nélküli megszűnést kimondó határozat megküldése (végelszámolás) indítvány (jogtanácsosi névjegyzékbe való bejegyzés, törlés) kifogás (választási eljárásban igénybe vehető jogorvoslati eljárás) 3. Kereset - beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás Gazdasági Versenyhivatal eljárása során a versenytanács által rendbírság kiszabása, Versenyhivatal elnökének a felvilágosítás kérése, illetve a felvilágosítás elmaradása esetén pénzbírság kiszabása tárgyában hozott határozatainak

bírósági felülvizsgálata a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata VI. HATÁRIDŐK A) Benyújtási határidő 1. 30 napon belül - magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vételérére irányuló kérelmet, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár nyilvántartásba vételére irányuló kérelem az alakuló üléstől számítva alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás kezdeményező kérelem az AB határozat kézbesítésétől számítva MRP-szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett változás bejelentésére irányuló kérelem a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat

bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem a határozat kézhezvételétől számítva államigazgatási szerv hallgatása miatti nemperes eljárás lefolytatása iránti kérelmet az államigazgatási szerv mulasztásától számítva választottbíró kizárására irányuló kérelem választottbíróság hatáskörével kapcsolatos kifogás kötelező cégbejegyzés esetés a bejegyzési kérelem a létesítő okirat aláírásától, alapszabály elfogadásától, hatósági engedély kézhezvételétől számítva cég bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelem a változástól számítva CB törvényességi felügyeleti eljárását kezdeményező kérelem az arra okot adó körülményekről való tudomásszerzéstől számítva 2. Egyéb - - 60 nap • • • • 15 nap átalakulás, egyesülés, jegyzett tőke változása az okirat létrehozásától számítva közhasznúsági nyilvántartásba átsorolás 13 mildi • -

- • 8 nap • 5 nap • • • • 3 nap • • menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (rövidített eljárás esetén 3 nap) elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztására irányuló eljárás versenytanács határozata a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás az üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak jelölésével, választásával munkáltatói intézkedés érvénytelenségével a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita választójogi eljárással kapcsolatos jogorvoslati kérelem a sérelmezett tevékenységtől számítva árverési kifogás, az árverés lezárását követően B) Elintézési határidő 1. soron kívül - - meghat. szervezetek közhasznú szervezetté minősítése és nyilvántartásba vétele eü. ellátáshoz szükséges beleegyezés bírósági pótlása versenytanácsnak az eljárás során hozott határozata elleni kérelem MRP-szervezet

nyilvántartásba vétele szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása közösen gyakorolt szülői felügyeleti jog tekintetében keletkezett vita alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárása jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás választottbírósági eljárással kapcsolatos ideiglenes intézkedés meghozatala zálogjogosult kielégítési joga megnyíltának megállapítása sportági szakszövetség nyilvántartásba vétele végrehajtási eljárással kapcsolatos biztosítási intézkedés idegenrendészeti kiutasítás 2. 72 óra - pszichiátriai betegek önkéntes és sürgősségi intézeti gyógykezelésének elrendelése 3. 3 nap - választójogi eljárással kapcsolatos jogorvoslat elbírálása gazdasági kamara választási névjegyzékkel és

tagjegyzékkel kapcsolatos kifogás elbírálása rendezvény megtartását megtiltó határozat bírósági felülvizsgálata vh felfüggesztése esetén, ha arra a zálogjogosult belépésére tekintettel kerül sor 4. 5 nap - sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás önkényesen elfoglalt lakás kiürítése (5 munkanap) 5. 8 nap - árverési kifogás elbírálása más személy végelszámolóvá történő kijelölésére irányuló elj. polgármesteri foglalkoztatási jogviszony felfüggesztésének bírósági felülvizsgálata 14 mildi 6. 15 nap - - személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata szakszervezeti kifogással, üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak

választásával kapcsolatos eljárás, munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítása, kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének bírósági elrendelése személyi védelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata vh felfüggesztése 7. 30 nap - belügyminiszter községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító határozatának bírósági felülvizsgálata cégbejegyzési (változásbejegyzési) ügyekben nem jogi személyiségű cégek esetén helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata 8. 60 nap - jogi személyiségű cégek bejegyzési (változásbejegyzési) ügyeiben egyház nyilvántartásba vételére irányuló eljárás tsdi szervezetek, alapítványok, köztestületek nyilvántartásba vételére irányuló

eljárás (kérelem Bhoz érkezésétől) eltűntnek nyilvánítási eljárás (hirdetmény kifüggesztésétől számítva) VII. TÁRGYALÁS A) Felek meghallgatása 1. szükség esetén - holtnak nyilvánítási eljárás halál tényének megállapítására irányuló eljárás a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás, az üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak választásával kapcsolatos vita a munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita a szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás felszámolási eljárás rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági felülvizsgálata választási eljárással kapcsolatban igénybe vehető jogorvoslati eljárások jogutód személyének megállapítására irányuló eljárás

cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító, illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata 15 mildi 2. kötelező - eltűntnek nyilvánítási eljárás pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének bírósági elrendelése és felülvizsgálata házastársi közös vagyon megszüntetése a házassági életközösség fennállása alatt különélő szülők közösen gyakorolt szülői felügyeleti joga tekintetében kezdeményezett vita elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztására irányuló eljárás

jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás előzetes bizonyítás B) Tárgyalás tartása - egyezségi kísérlet - iparjogvédelmi nemperes eljárások - hagyatéki eljárás (kötelező) - iparjogvédelmi eljárások (kiv.: ipari mintavédelem) - közjegyző kizárása (mérlegelés alapján) C) Bizonyítás  okirattal - beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás - választottbíró kijelölése - a választottbíró kizárása - a választottbírói megbízatás megszűnésével kapcsolatos vita - sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása - szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita - árverési kifogás elbírálása - gazdasági kamara választási jegyzékével és tagjegyzékével kapcsolatos kifogás elbírálása - közalapítvány megszüntetése - bírósági letéttel kapcsolatos eljárás - cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás -

cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása - csődeljárás - végelszámolási eljárás - önkormányzatok adósságrendezése - társadalmi szervezet (párt) nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - alapítvány nyilvántartásba vételére, törlésére irányuló eljárás - egyház nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - MRP-szervezet nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - önkéntes biztosító pénztár nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - hegyközség nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás - jogtanácsosi névjegyzék vezetése - általános meghatalmazás nyilvántartásba vétele - menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat

bírósági felülvizsgálata - személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata - technikai szám kiadásának megtagadását tartalmazó határozat bírósági felülvizsgálata - Gazdasági Versenyhivatal eljárása során hozott határozatainak bírósági felülvizsgálata - közigazgatási szerv hallgatása miatti eljárás - belügyminiszter községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító határozatának bírósági felülvizsgálata 16 mildi VIII. HATÁROZAT A) Közlése 1. Felekkel 2. Egyéb személyekkel - - - holtnak nyilvánítás (+ halál ténye) • kérelmező • tves képviselő/kirendelt gondnok/ügygondnok (ha van) • eljáráshoz csatlakozott más érdekelt • ismert hozzátartozók • hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző • anyakönyvvezető (haláleset helye, születési hely, Bp. V

ker) • ÖK jegyző hagyaték leltározása miatt (lakóhely, vagyon fekvése) • háborús eseménnyel kapcsolatban: HM, Magyar Vöröskereszt Országos Központja önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele • kérelmező • ügyészség • PSZÁF hegyközség nyilvántartásba vétele • FVM miniszter házastársi közös vagyon megszüntetése • ismert hitelezők sajtótermék nyilvános közlésének felfüggesztése • kiadó • sokszorosító szerv • nyilvános közlést végző szerv • stúdió alapítója, szerkesztőség vezetője • szerző (szerkesztő), lektor • akinek jogát vagy törvényes érdekét a sajtótermék tartalma sérti • ügyész B) Jogorvoslat 1. Fellebbezés (pnp végzések ellen) - fellebbezésnek van helye • perköltségben • pénzbírságban marasztaló végzések • tv a fellebbezést külön megengedi - nincs helye fellebbezésnek • választott bírósági

eljárással kapcsolatos bírósági np eljárásokban hozott végzés • cégbejegyző végzés • cégB tvességi felügyeleti kérelmet elutasító • cég törlésére irányuló eljárásban hozott határozat elleni kifogás elutasítása • cégeljárásba eljárás felfüggesztése irányuló kérelem elutasítása ellen • fizetési haladék meghosszabbítása 17 mildi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - vagyonfelügyelő intézkedése ellen bejelentett kifogást elbíráló határozat csődeljárás befejezetté nyilvánítását megtagadó végzés felszámolót kijelölő bírósági rendelkezés felszámolási zárómérleg, vagyonfelosztási javaslat ellen bejelentett kifogást elutasító végzés rendezvény megtartását megtiltó határozat bírósági felülvizsgálata tárgyában hozott végzés versenytanács eljárás során hozott határozatának bírósági felülvizsgálata állig szerv

hallgatása miatt hozott végzés BM községgé nyilvánítás kezdeményezését elutasító választási eljárásban igénybe vehető jogorvoslat elbírálása gazdasági kamara választási névjegyzékével és tagjegyzékével kapcsolatos kifogás alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló eljárás a menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata az idegenrendészeti kiutasítás elrendelésének bírósági felülvizsgálata technikai szám kiadásának megtagadását tartalmazó határozat bírósági felülvizsgálata iparjogvédelmi ügyekben FB végzése ellen közjegyző kizárása iránti eljárás személyi védelem tárgyában hozott határozat B felülvizsgálata VB eljárásával kapcsolatos B np helyi ÖK képviselők, polgármester összeférhetetlensége, megbízatás megszűnése

polgármester foglalkoztatási jogviszonya felfüggesztésének B felülvizsgálata zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló közjegyzői np, kérelemnek helyt adó ellen más személy végelszámolóvá történő kijelölése iránti eljárásban, helyt adó végzés ellen fellebbezés végrehajtási eljárásban • B végrehajtást külön végzéssel rendeli el, pénzkövetelés biztosítását, zárlatot, bűnügyi zárlatot rendel el • B a végrehajtható okiratot a kérelemtől eltérően állítja ki • B a végrehajtható okirat kiállítását megtagadta 2. Perújítás - általában • csak azokban az eljárásokban, ahol a határozathoz anyagi jogerőhatás fűződik • Pp. szabályai irányadók kizárt • rendezvény megtartását tiltó határozat • személyi védelem tárgyában hozott határozat • gazdasági kamara választási névjegyzékével és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást elbíráló végzés • szabadalmi ügyben

hozott határozat megváltoztatására irányuló kérelmet – érdeni vizsgálat nélkül – elutasító határozat ellen 3. Felülvizsgálat - általában (ha a határozat) • eltér a LB jogegységi határozatától • felülvizsgálata a joggyakorlat egysége, továbbfejlesztése érdekében szükséges mildi 18 - nincs helye • az első fokon jogerőre emelkedett határozat ellen, kivéve, közigazgatási np eljárásokban hozott döntések; • ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az első fokú határozatot helyben hagyta; • a helyi önkormányzat ellen indult adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése tárgyában hozott végzés ellen; • a felszámolást elrendelő, illetve a felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen; • a cég törlését elrendelő végzés ellen; • a gyülekezési jog gyakorlása tárgyában hozott határozat bírósági

felülvizsgálata során hozott végzés ellen; • a választási eljárásban hozott bírósági határozat ellen; • az egyezséget jóváhagyó végzés ellen, továbbá • ha a határozatot a Legfelsőbb Bíróság felülvizsgálati eljárásban hozta; • a Közbeszerzési Döntőbizottságnak a jogorvoslati eljárás során hozott határozata, illetve a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi kérelmet elutasító vagy a törlésről hozott határozata elleni jogorvoslati kérelem elbírálása tárgykörében hozott végzés ellen. • rendezvény megtartását tiltó határozat • személyi védelem tárgyában hozott határozat • gazdasági kamara választási névjegyzékével és a tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást elbíráló végzés 19 mildi Melléklet: NEMPERES ELJÁRÁSOK 2004/2005. tanév I félévben

előadáson leadott eljárások és jogszabályi hátterük I. Bírósági nemperes eljárások 1. fizetési meghagyásos eljárás (Pp XIX fejezet), 2. holtnak nyilvánítási eljárás [a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV 13) IM rendelet 1-19 §], 3. halál tényének megállapítására irányuló eljárás [a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV 13) IM rendelet 20-22 §], 4. eltűntnek nyilvánítási eljárás [a Pp hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezésekről szóló 105/1952 (XII 28.) MT rendelet − a továbbiakban: Ppék − 21-22 §], 5. egyezségi kísérlet [Pp 127 §], 6. előzetes bizonyítás [Pp 207-210§], 7. alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására irányuló

eljárás (Pp. XXIV fejezet), 8. társadalmi szervezet (párt) nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás (az egyesülési jogról szóló 1989. évi II törvény − a továbbiakban: Et − 15 §, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989 évi XXXIII. törvény 1 §), 9. alapítvány (közalapítvány) nyilvántartásba vételére, törlésére illetve alapítványok egyesítésének elrendelésére irányuló eljárás (Ptk. 74/A §, 74/E §), 10. egyház nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás (a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV törvény − a továbbiakban: Lv − 12 §, 20§), 11. az MRP-szervezet nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás (a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV törvény − a továbbiakban: MRP tv − 5§, 6 §), 12. az önkéntes biztosító pénztár nyilvántartásba vételére

(törlésére) irányuló eljárás (az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI törvény − a továbbiakban: Öbpt − 6 §), 13. a magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás (a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII törvény − a továbbiakban: Mnypt 16 §), 14. az önkéntes alap nyilvántartásba vételére (törlésére) irányuló eljárás [a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény 128/C § (5) bek], 15. a köztestület (a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Állatorvosi Kamara és a hegyközségek) nyilvántartásba vételére irányuló eljárás (a tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII törvény 11 § (6) bek, a Magyar Állatorvosi Kamaráról valamint a magánállatorvosi tevékenység folytatásáról

szóló 1995. évi XCIV törvény 42 § (5) bek, a hegyközségekről szóló 1994. évi CII törvény 10 §), 16. a közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételére, átsorolására és törlésére irányuló eljárás (a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény − a továbbiakban: Kht 22 §), 17. sportági szakszövetség bírósági nyilvántartása [a sportról szóló 2004 évi I törvény 21 §, 28 §], 18. a jogtanácsosi névjegyzék vezetése (a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983 évi 3 törvényerejű rendelet − a továbbiakban: Jtvr. − 3 §, és a Jtvr végrehajtásáról szóló 7/1983 (VIII 25) IM rendelet), 19. az általános meghatalmazás és a gondnokság alá helyezettek nyilvántartásba vétele [a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII 1) IM rendelet − a továbbiakban: BÜSZ 42 §,], 20. a rendezvény megtartását megtiltó rendőrségi határozat bírósági felülvizsgálata (a gyülekezési jogról

szóló 1989. évi III törvény − a továbbiakban: Gyüt − 9 §), 21. a menekültügyi eljárásban hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX törvény − a továbbiakban: Mj − 39 §); 22. az idegenrendészeti kiutasítás elrendelésének bírósági felülvizsgálata (a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX törvény 32 §); 23. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználása előfeltételeinek megvizsgálása tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata (a személyi jövedelemadó mildi 20 meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI törvény − a továbbiakban SZJAf. 7 § (5) bek), 24. technikai szám kiadásának megtagadását tartalmazó határozat bírósági felülvizsgálata [SZJAf 4/A § (2) bek.], 25. a Gazdasági

Versenyhivatal eljárása során (a versenytanács által az üzleti titokra hivatkozással kért iratbetekintési korlátozás, az eljárás felfüggesztése, rendbírság kiszabása, tanú- és szakértői díj megállapítása, iratok lefoglalása és zár vétele, vizsgálat megtagadása, ideiglenes intézkedés, biztosítékadás tárgyában, valamint a Versenyhivatal elnökének a felvilágosítás kérése, illetve a felvilágosítás elmaradása esetén pénzbírság kiszabása tárgyában) hozott határozatainak bírósági felülvizsgálata (a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény − a továbbiakban: Tipt. − 82 §), 26. a közigazgatási szerv hallgatása miatti eljárás (az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957 évi IV. törvény − a továbbiakban: Áe − 4 §, az adózás rendjéről szóló 2003 évi XCII törvény 71 §), 27. a belügyminiszter községgé

nyilvánítás kezdeményezését elutasító határozatának bírósági felülvizsgálata (a területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI törvény 12 §), 28. az igazságügyminiszternek a közvetítői névjegyzékbe felvétellel kapcsolatban hozott határozatának bírósági felülvizsgálata [a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV törvény 22 § (2) bek], 29. a helyi önkormányzati képviselők összeférhetetlenségét megállapító illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata (a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI törvény 10 §), 30. a polgármesterek összeférhetetlenségét megállapító, illetve megbízatásuk megszűnését kimondó határozat bírósági felülvizsgálata [a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 33/A § (5)-(7) bek.], 31. a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony felfüggesztésének

bírósági felülvizsgálata [a polgármesteri tisztség ellátásnak egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselő tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV törvény 7 § (4) bek.], 31-1. támogatás igénybevétele iránti kérelem elbírálásának bírósági felülvizsgálata (a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX törvény 32 §), 31-2. jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottságnak az eljárás során hozott határozata ellen (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 345 §), 31-3. a Közbeszerzések Tanácsának a békéltetők, a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételi kérelmet elutasító vagy a törlésről hozott határozatának bírósági felülvizsgálata (a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény 358 §, 391. §), 31-4. a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az üzleti titok másik fél számára rendelkezésre

bocsátásra kötelezése, a lefoglalás, zár alá vétel, ideiglenes intézkedés, és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére kötelezés tárgyban hozott határozatának bírósági felülvizsgálata (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 30 §, 32 §, 50 §, 151-152 §), 32. a választási eljárással [a választási névjegyzék összeállításával, a választási bizottság eredményt megállapító döntésével, a választások során felmerült vitás kérdésekkel, a választás lebonyolítása törvényességével] kapcsolatos bírósági nemperes eljárások (a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény − a továbbiakban: Ve.), 33. a helyi népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtőív hitelesítésére irányuló eljárás (Ve), 34. az iparjogvédelmi ügyekben hozott határozatok bírósági felülvizsgálata (a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII törvény − a továbbiakban:

Sztv − 88 §, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI törvény − a továbbiakban: Vj − 79 §, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001 évi XLVIII. törvény − a továbbiakban: Fm − 61 §, a mikroelektronikai félvezető termékek topgráfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX törvény 23 §), 35. a beteg ellátásához szükséges belegyezés bíróság általi pótlására irányuló eljárás (az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény − a továbbiakban: Eütv 21 §), 36. a pszichiátriai betegek intézeti gyógykezelésének bírósági elrendelése és felülvizsgálata (Eütv X fejezet), mildi 21 37. a házastársi közös vagyon megszüntetése a házassági életközösség fennállása alatt (a házasságról, a családról, a gyámságról szóló 1952. évi IV törvény − a továbbiakban: Csjt − 31 § és a Ppék 7-8 §), 38. a különélő szülők közösen gyakorolt szülői

felügyeleti joga tekintetében kezdeményezett vita [a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi IV törvénnyel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről szóló 4/1987. (VI 14) IM rendelet − a továbbiakban: Csjtr − 33 §], 38-1. nevelési felügyelet fenntartása vagy megszüntetése (Gyer 81/C §), 39. jogellenesen Magyarországra hozott gyermek visszavitelére irányuló eljárás [a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25 napján kelt, az 1986 évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988 (VIII 1) IM rendelet − a továbbiakban: Gyjkr. − 3-9 §], 40. a szakszervezeti kifogással kapcsolatos eljárás [a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII törvény − a továbbiakban: Mt. − 23 §, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII

törvény − a továbbiakban: Kjt. − 2 § (3) bek, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV törvény 35 §], 41. az üzemi (közalkalmazotti) tanács tagjainak jelölésével, választásával, és a választás eredményével kapcsolatos vita (Mt. 54 §, Kjt 2 § (3) bek), 42. az üzemi (közalkalmazotti) tanács vagy a szakszervezet meghatározott jogainak megsértésével kapcsolatos vita [Mt. 94/F § (2) bek, Kjt 2 § (3) bek], 43. a munkáltatói intézkedés érvénytelenségének megállapítására irányuló eljárás [Mt 67§, és Kjt 2 § (3) bek.], 44. a hivatásos állomány tagjait, illetve szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás elleni kifogás elbírálása [a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 31 §], 45. a kollektív szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos vita [Mt 37 §,

valamint Kjt 2 § (3) bek], 46. a szakszervezet reprezentativitása körében felmerült vita [Kjt 6/A § (3) bek], 47. sztrájk jogszerűségének, illetve jogellenességének megállapítására irányuló eljárás (a sztrájkról szóló 1989. évi VII törvény 5 §), 48. a választottbíró kijelölése (a választottbíráskodásról szóló 1994 évi LXXI törvény − a továbbiakban: Váb − 14. § §), 49. a választottbíró kizárása (Váb 20 §), 50. a választottbírói megbízatás megszűnésével kapcsolatos vita (Váb 22 §), 51. a választottbíróság hatáskörének megállapítása (Váb 3 §), 52. a bíróság által a választottbírósági eljárásban nyújtott jogsegély − ideiglenes és biztosítási intézkedések hozatala, − meghatározott bizonyítási cselekmények elvégzése (Váb. 53 §), 53. a jogutód személyének megállapítására irányuló eljárás (a bírósági végrehajtásról szóló 1994 évi LIII törvény − a továbbiakban:

Vht. − 39 §), 54. az ingatlan becsértéke, valamint az árverési feltételek megállapítása, a befolyt vételár felosztása a közös tulajdon árveréssel megszüntetése esetén [Vht. 162 § (3) bek], 55. biztosítási intézkedés elrendelése (Vht 190), 56. a végrehajtás megszüntetése és korlátozása (Vht 55-56 §), 57. rendbírság kiszabása (Vht 45/A §), 58. a végrehajtás felfüggesztése (Vht 48 §), 59. zálogjogosult kielégítési joga megnyíltának megállapítása (Vht 114/A §), 60. a fizetést elmulasztó árverező kötelezése a vételárkülönbözet megfizetésére ingó, illetve ingatlan árverés esetén [Vht. 125 § (2) bek, 156 § (5) bek], 61. az árverésen értékesített ingatlan kiürítésére vonatkozó halasztás engedélyezése (Vht 154/A §), 62. a végrehajtás módjának meghatározása meghatározott cselekmény végrehajtása esetén (Vht 174 §), 63. az önkényesen elfoglalt lakás kiürítésére kötelezés (Vht 183 §), 64.

végrehajtási tanusítvány kiadására irányuló eljárás (Vht 208 §), 65. a sajtótermék nyilvános közlésének megtiltása [a sajtóról szóló 1986 évi II törvény − a továbbiakban: St − végrehajtásáról kiadott 12/1986. (IV 22) MT rendelet 19 §], mildi 22 66. árverési kifogás elbírálása (a szövetkezetekről szóló 1992 évi I törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II törvény − a továbbiakban: Szövté − 47 §), 67. gazdasági kamara választási jegyzékével és tagjegyzékével kapcsolatos kifogás elbírálása [a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI törvény 32 § (4)-(5) bek], 67-1. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára részére átadott iratok minősítése fenntartásának jogszerűségére irányuló vizsgálat (az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az ÁSZTL létrehozásáról szóló 2003. évi III törvény 12 §), 68.

alapítvány (közalapítvány) kezelő szerve kijelölése és a kijelölés visszavonása [Ptk 74/C (2) bek, KK 2.), 69. a közalapítvány megszüntetése [Ptk 74/G § (9) bek], 70. a bírósági letéttel kapcsolatos eljárás [a bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003 (VII 2) IM rendelet − a továbbiakban: Le.], 71. a közjegyző kizárása iránti eljárás, ha a kizárási okot nem a közjegyző jelentette be [a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI törvény − a továbbiakban: Közj − 172/B § (3)-(4) bek], 72. elkobzott dolog jogsértő mivoltától megfosztására irányuló eljárás (az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásról szóló 2000. évi XIII törvény − a továbbiakban: Ekf 6 §), 73. a Védelmi Program keretében kötött megállapodásból származó vita [a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV törvény 7 § (4) bek], 74. külföldi határozat

belföldi elismerhetőségének megállapítása (a nemzetközi magánjogról szóló 1979 évi 13. törvényerejű rendelet 74 § (2) bek], 75. a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás (a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV törvény − a továbbiakban: Ctv), 76. a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása [Ctv 49 § (1) bek], 77. a cégbíróságnak cég hivatalbóli törlésére irányuló eljárása [Ctv 56 § (2) bek], 78. a csődeljárás (a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991 évi IL törvény − a továbbiakban: Cstv.), 79. felszámolási eljárás (Cstv), 80. végelszámolási eljárás (Cstv), 81. az önkormányzatok adósságrendezése (a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996 évi XXV. törvény − a továbbiakban: Hae), II. Nem bírósági nemperes eljárások 1. végrehajtási

eljárás (Vht), 2. a hagyatéki eljárás (a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958 (VII 4) IM rendelet − a továbbiakban: He), 3. az okirat és értékpapír megsemmisítésére irányuló eljárás (Ppék 45 §), 4. a zálogjog nyilvántartásba bejegyzésre irányuló közjegyzői nemperes eljárás (az ingó dolgokat terhelő jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartásáról szóló 7/1997. (I 22) Korm rendelet), illetve 5. az egyéb közjegyzői nemperes eljárások (Közj)