Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga feladatlap, 2018.11.21.

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 16 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:50

Feltöltve:2019. március 01.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

. (vizsgázó olvasható neve) . (Születési hely, idő) PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM TÜK szám: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. november 21 8:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm példány F 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (29/2016 (VIII26) NGM rendelet által módosított) Írásbeli vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (25/2014 (VIII26) NGM rendelet által módosított) Számviteli feladatok FELADATLAP (Tételkidolgozáshoz) A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat aránya: 30% A vizsga ideje: 2018. november 21 8:00 óra Segédeszköz: nem programozható zsebszámológép használható P. H 2018. november . (vizsgázó olvasható neve) .

(Születési hely, idő) 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Számviteli feladatok Gyakorlati vizsgatevékenység (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (29/2016 (VIII26) NGM rendelet által módosított/ Írásbeli vizsgatevékenység (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (25/2014 (VIII26) NGM rendelet által módosított Kidolgozási idő: 180 perc A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontszám I. II. III. Összesen 60 25 15 100 Elért pontszám ,,Megfelelt eredmény”-hez szükséges minimális %pont 60 . Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve 90–100% 80–89% 70–79% 60–69% 0–59% Eredmény %-ban Érdemjegy betűvel (számmal) . aláírása jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Szóbeli vizsga dátuma:. . Vizsgaelnök neve 2018. hó nap . aláírása F/2 FIGYELMEZTETÉS! A megoldásokat, számításokat ezen a

Feladatlapon kell rögzíteni! A Tételben rögzített kidolgozások, megoldások az értékelés során nem vehetők figyelembe! (Annak nincsen akadálya, hogy Tételben jegyzeteljen, kiemeljen a megoldás elkészítése közben, de – mint ahogyan fenn jeleztük – ez nem vehető figyelembe az értékelés során!) A Tételt(T) és a Feladatlapot (F) is be kell adni a dolgozatírás befejezésekor. A javítást szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! F/3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ I. feladat kidolgozása (Magdi Property Management Zrt) Napló, 20X1. december hó Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (számlaosztály száma és neve) Tartozik Követel F/4 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (számlaosztály száma és neve) Tartozik Követel F/5 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (számlaosztály száma és neve)

Tartozik Követel F/6 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (számlaosztály száma és neve) Tartozik Követel F/7 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Számla (számlaosztály száma és neve) Tartozik Követel Szöveg Nincs szükség az összes sorra a hibátlan kidolgozáshoz! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/8 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mellékszámítások: Az I. feladat pontszáma MINDÖSSZESEN: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 60 pont F/9 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II. Géza’s Ethical Hacker Zrt feladat kidolgozása II/1) feladat kidolgozása: Hiányzó zárlati tételek hatása: A II/1. feladat pontszáma: 5 pont II/2) feladat kidolgozása: Pótlandó tétel meghatározása: A II/2. feladat pontszáma: 3 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/10 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II/3) feladat kidolgozása: Forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás,

Géza’s Ethical Hacker Zrt. 20X1. december 31 napján végződő üzleti év (adatok eFt-ban) Előző év I. II. III. IV. V. VI. A. VII. VIII. B. C. X. D. Tárgyév Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés bruttó eredménye Értékesítés közvetett költségei Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Mellékszámítások: A II/3. feladat pontszáma: 6 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/11 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II/4) feladat kidolgozása: Mérleg, Géza’s Ethical Hacker Zrt. 20X1. december 31 napján (adatok eFt-ban) Előző év A. Befektetett eszközök A.I Immateriális javak A.II Tárgyi eszközök A.III Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök B.I Készletek B.II

Követelések B.III Értékpapírok B.IV Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Tárgyév ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN D. Saját tőke D.I Jegyzett tőke D.II Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) D.III Tőketartalék D.IV Eredménytartalék D.V Lekötött tartalék D.VI Értékelési tartalék D.VII Adózott eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek F.I Hátrasorolt kötelezettségek F.II Hosszú lejáratú kötelezettségek F.III Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN A II/4. feladat pontszáma: 8 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/12 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mellékszámítások: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/13 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ II/5) feladat kidolgozása: Osztalékfizetési korlát számítása A II/5. feladat pontszáma: 3 pont II. feladat MINDÖSSZESEN: 25 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/14 KORLÁTOZOTT

TERJESZTÉSŰ III. feladat kidolgozása: Cash flow kimutatás, Berényi Művek Kft. (eFt) I. 1. 2. Elszámolt amortizáció 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye 6. Szállítói kötelezettség változása 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása 8. Passzív időbeli elhatárolások változása 9. Vevőkövetelés változása 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása 11. Aktív időbeli elhatárolások változása 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés III.

17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele 20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 21. Véglegesen kapott pénzeszköz 22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III sorok) 20X1. év Csak a tárgyidőszaki (20X1.) cash-flow szükséges, az összehasonlító időszak oszlopát fel sem tüntettük. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/15 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mellékszámítások: III.

feladat MINDÖSSZESEN: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 15 pont F/16