Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Vállalkozási mérlegképes könyvelő komplex szakmai vizsga feladatlap, 2018.02.05.

Alapadatok

Év, oldalszám:2018, 18 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:64

Feltöltve:2019. március 09.

Méret:1 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ . (vizsgázó olvasható neve) . (Születési hely, idő) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: 49/4-14/2018. KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2018. február 5 8:00 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és 280 fm. példányban Egy példány: lap Kapják elosztó szerint. Ez a: sz. fm példány F 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenysége (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (29/2016 (VIII26) NGM rendelet által módosított) Számviteli feladatok FELADATLAP (Tételkidolgozáshoz) A vizsgafeladat időtartama: 180 perc A vizsgafeladat aránya: 30% A vizsga ideje: 2018. február 5 8:00 óra Segédeszköz: nem programozható zsebszámológép használható P. H 2018. február KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ . (vizsgázó olvasható neve) . (Születési

hely, idő) 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő Számviteli feladatok Gyakorlati vizsgatevékenység (27/2012. (VIII27) NGM rendelet (29/2016 (VIII26) NGM rendelet által módosított/ Kidolgozási idő: 180 perc A kérdés típusok pontszámai Elérhető pontszám I. II. III. Összesen 48 13 39 100 Elért pontszám ,,Megfelelt eredmény”-hez szükséges minimális %pont 60 . Vizsgabizottság munkáját segítő szakértő neve 90–100% 80–89% 70–79% 60–69% 0–59% Eredmény %-ban Érdemjegy betűvel (számmal) . aláírása jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1) A vizsgaelnök (esetleges) észrevételei, módosító javaslatai és ezek indoklásai: Szóbeli vizsga dátuma:. . Vizsgaelnök neve 2018. hó nap . aláírása KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/2 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ FIGYELMEZTETÉS! A megoldásokat, számításokat ezen a Feladatlapon kell rögzíteni! A Tételben rögzített kidolgozások,

megoldások az értékelés során nem vehetők figyelembe! (Annak nincsen akadálya, hogy Tételben jegyzeteljen, kiemeljen a megoldás elkészítése közben, de – mint ahogyan fenn jeleztük – ez nem vehető figyelembe az értékelés során!) A Tételt(T) és a Feladatlapot (F) is be kell adni a dolgozatírás befejezésekor. A javítást szabályosan, kézjegyével (szignóval) ellátva végezze! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/3 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Feladatlap az I/1. feladathoz Napló, 2017. december hónap Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel F/4 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel F/5 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv Szöveg KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel F/6 Összeg (eFt) T K KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Hiv

Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel Szöveg Összeg (eFt) T K Nincs szükség az összes sorra a hibátlan kidolgozáshoz! A I/1. feladat pontszáma: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 42 pont F/7 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Anyagkészlet analitika az I/2. feladathoz: Anyag analitikus nyilvántartása Sorszám Esemény Mennyiség Egységár Érték (kg) (eFt/kg) (eFt) A 1/2. feladat pontszáma: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Készlet egyenl. (kg) Érték Egységár (eFt/kg) (eFt) 6 pont F/8 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Feladatlap a II. feladathoz Euróban (1 egységben) összeállított mérleg az áttérés napjára: Eszközök Források EUR Műszaki gépek Jegyzett tőke Tartósan adott kölcsönök Tőketartalék Áruk Eredménytartalék Vevőkövetelések Adózott eredmény Elszámolási betét (HUF) Hosszú lejáratú hitelek Devizabetét (USD) Szállítótartozások Összesen Összesen Mellékszámítások a II. feladathoz:

KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/9 EUR KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mellékszámítások a II. feladathoz (folytatás): A II. feladat pontszáma: 13 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/10 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Napló, 2017. (zárlati tételek, III feladat) Hiv 0. Számla (és számlaosztály száma) Tartozik Követel Szöveg Vevőkövetelés kifizetése 3. Bankbetét 3. Vevők (forintos) Nincs szükség az összes sorra a hibátlan kidolgozáshoz! A III/1. feladat pontszáma: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/11 Összeg (eFt) T K 1 000 15 pont 1 000 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Segédtábla a módosítások rögzítéséhez Az első oszloppár tartalmazza (ismét) a főkönyvi kivonatot, a középső oszloppárba rögzítse a hatást (1-10 események), a végleges oszloppárba tud összesíteni. A 0 eseményt mintaként megoldottuk. (A költségszámlákat – ideértve a másodlagos könyvelést is – nem szükséges kitölteni.) Ahogyan azt már említettük:

a táblát nem kötelező használni, a módosítások követéséhez bármilyen más módszert is választhat, csak legyen egyértelműen követhető a munkája! Előzetes T 113 119 Vagyoni értékű jogok bruttó értéke Immateriális javak terv szerinti écs-je Módosítás K T Végleges K T K 90 000 15 000 131 Műszaki gépek bruttó értéke 139 Műszaki gépek értékcsökkenése 232 Befejezetlen szolgáltatások 0 311 Vevőkövetelések (forintos) 429 000 312 Vevőkövetelések (devizás) 184 800 319 Vevőkövetelések értékvesztése 373 Egyéb részesedések 374 Saját üzletrész értéken) 381 Pénztár 384 Bankbetét 392 Költségek aktív elhatárolása 411 Jegyzett tőke 180 000 412 Tőketartalék 30 000 413 Eredménytartalék 414 Lekötött tartalék 415 Jegyzett, de. 419 Adózott eredmény 421 Céltartalék kötelezettségre 441 Hosszú lejáratú hitelek 240 000 454 Szállítók (forintos) 306 000 455

Szállítók (devizás) 60 000 466 Előzetesen felszámított áfa 467 Fizetendő áfa 468 Áfa pénzügyi elszámolása 469 Helyi iparűzési adó tartozás 39 600 47 Különféle egyéb tartozások (összevonva) 76 200 420 000 halmozott 102 000 0/1000 10 000 0 (bekerülési 21 000 16 200 1 065 100 időbeli 0/1000 15 000 65 100 86 100 10 000 0 várható 130 000 666 000 972 000 120 000 0 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/12 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Előzetes T K 481 Bevételek passzív elhatárolása 51 Anyagköltség 710 000 52 Igénybevett szolgáltatás 650 000 53 Egyéb szolgáltatások 470 000 54 Bérköltség 950 000 56 Bérjárulékok 494 000 57 Értékcsökkenési leírás 404 000 59 Költségnem ellenszámla 66 Központi irányítás költsége 350 000 67 Értékesítési költségek 150 000 69 Költséghelyek átvezetése 71 Szolgáltatás költsége 78 Szolgáltatás átvezetése 81 851 időbeli T Végleges

K T K 40 800 3 678 000 0 termelési 3 178 000 3 100 000 Szolgáltatásokból származó közvetlen ráfordítások Értékesítési forgalmazási ráfordítások 3 100 000 0 852 Igazgatási ráfordítások 0 865 Céltartalék képzése 0 866 Értékvesztések, terven felüli leírások 0 871 Kamatráfordítások 13 500 876 Árfolyamveszteség (devizás) 30 000 911 Belföldi értékesítés árbevétele 965 Céltartalék feloldása 966 Értékvesztése, visszaírás 976 Árfolyamnyereség (devizás) tf. Módosítás 4 500 000 0 év. 0 36 000 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/13 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás, RAT Kft. 2017. december 31 napján végződő üzleti év (adatok eFt-ban) Megnevezés I. II. III. Értékesítés bruttó eredménye IV. V. Egyéb bevételek VI.

A. Üzemi (üzleti) eredmény VIII. Pénzügyi műveltek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye C. Adózás előtti eredmény X. Adófizetési kötelezettség D. Adózott eredmény A III/2. feladat pontszáma: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Tárgyidőszak 0 8 pont F/14 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Mérleg, RAT Kft. 2017. december 31 napján (adatok eFt-ban) Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök Tárgyidőszak III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D. I. II. III. IV. V. VI.

VII. E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN A III/3. feladat pontszáma: KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ 12 pont F/15 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Osztalékfizetési korlát kidolgozása A III/4. feladat pontszáma: 4 pont KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/16 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Pótlap KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/17 KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ F/18