Szociológia | Családszociológia » Lelki egészség a családban, a szülői készségek

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 141 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:87

Feltöltve:2020. január 04.

Méret:29 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Lelki egészség a családban – a szülői készségek Módszertani segédlet Készült „A jövőt gyermekeinkkel építjük." – Komplex területi társadalmi aktivitás program a versenyképes Békés megyéért! című projekt keretében TÁMOP-6.15-14-2015-0007 Európai Szociális Alap 2015. Tartalomjegyzék A képzési anyag rövid tartalmi összefoglalója . 5 A program tematikai egységei. 5 A képzési program célja: . 6 A képzési program célcsoportja: . 6 A képzés során megszerezhető kompetenciák. 6 Módszertani ajánlás. 7 Az egyes foglalkozásokon javasolt munkamódszerek és munkaformák .8 Az én családom – az én váram. 9 Módszerek és munkaformák: . 9 Mi is a család? . 9 A család képe felnőtt fejjel . 10 A család fogalma – tudományosan . 11 A család alakulása a történelem folyamán. 12 A család funkciói . 14 Szülők és utódok – biológiai, reprodukciós funkció . 16 Gazdasági egység – termelői és fogyasztási

funkció . 17 Szocializációs közeg – ahol megtanuljuk társadalmi szerepeink alapjait . 17 A lelki, érzelmi szükségletek kielégítésének terepe . 19 Gondozás, gondoskodás – A családi tűzhely . 19 Családfejlődési szakaszok . 19 Változó családmodellek: a család a 21. században 23 Módszerek és munkaformák. 23 Változások a XX-XXI. században 23 Családi szerveződések .24 Élettársi kapcsolat . 27 Más családok .28 Mit tegyünk, ha olyan családdal találkozunk, ami számunkra szokatlan?.28 A családban rejlő lehetőségek . 29 Családi nehézségek. 29 Mikor érett személyiségű egy szülő? . 29 Megváltozott anyaszerep . 31 Megváltozott apaszerep . 32 Megváltozott nagyszülői szerep . 32 Amikor probléma van a családban – családrajz . 33 Nevelési stílusok – Autokratikus, demokratikus és Laissez-faire .34 Elfogadó és elutasító nevelési stílusok . 35 Határok a családban.38 Családon belüli határok és a család- külvilág

kapcsolata .38 Változások a család életében – a családfejlődés dinamikája: korszakok, időszakok, krízishelyzetek a család életében .41 Módszerek és munkaformák: . 41 Családfejlődési szakaszok – a család is fejlődik, nem csak a családtagok! . 41 1 Krízisek a családban.42 A krízisállapot megélése .42 Normatív krízisek a családban . 44 2. A szülés utáni depresszió 44 3. A serdülő és üres fészek szindróma45 4. Az életközépi válság 45 5. Az inaktivitás krízise 45 Krízisek a valóságban. 46 Akcidentális krízisek a családban . 48 1. A válás 48 Válásnál legyen a gyerek a mérték . 49 2. Betegség a családban 50 3. Haláleset a családban 51 Krízisintervenció . 53 Családi reziliencia . 53 Híd a generációk között – építő társas kapcsolatok a családban . 54 Módszerek és munkaformák.54 Generáció, nemzedék fogalma .54 A fogyasztó/információs társadalom alkotta generációk – és elődeik .55

Építők rövid leírása és jellemzőik . 56 Baby-boomerek rövid leírása és jellemzőik. 57 X generáció rövid leírása és jellemzőik. 57 Y generáció rövid leírása és jellemzőik . 58 A Z generáció rövid leírása és jellemzőik . 59 Az α-generáció rövid leírása és jellemzőik . 59 Információ-feldolgozás . 60 Hogyan tanulják meg a fiatalabb generációk az erkölcsi értékeket? . 60 Intimszféra működése . 62 Mi lehet egy másik generációhoz tartozó fejében? . 63 Hogyan értsünk szót a családban?. 65 Módszerek és munkaformák: . 65 A kommunikáció folyamata a családban. 65 A sikeres és sikertelen kommunikáció. 65 Hogyan kommunikáljunk a gyermekünkkel a mindennapokban? . 66 Hogyan kommunikáljunk a gyerekkel, ha ingerlékenyek vagyunk?. 69 Egy speciális kommunikációs módszer: a Gordon-módszer . 70 Azt mondd, amit te élsz meg – ne a másikat bántsd! . 71 Hogyan kommunikáljuk jó a problémákat?. 72 Hogyan kommunikáljuk

jól a pozitív élményeket, elismerő üzeneteket? . 72 A családi kapcsolatok építő eleme: a figyelem . 73 Hogyan beszéljünk otthon egymással? .76 A családi béke kulcsa .76 A konfliktusok, mint a családi élet megerősítésének lehetőségei . 78 Módszerek, munkaformák: .78 Konfliktusok a családban .78 A konfliktusok gyakori okai a családban.78 2 Megoldások, melyek nem vezetnek eredményhez . 80 Ami soha nem jelent megoldást: erőszak a családban .82 Gyermekbántalmazás – a fizikai bántalmazás .82 A konfliktusok megoldásának alapja: a megoldásra való törekvés és a konfrontáció. 85 Amikor már nem tudunk egymással beszélni . 86 A resztoráció .87 Példák a resztoráció alkalmazására. 88 Miben segítenek a konfliktusok?. 89 Mit mesél az otthonunk? Építsünk boldogságot! . 91 Módszerek és munkaformák: . 91 A család, mint a lélek támasza . 91 Ideális esetben tehát a CSALÁD. 91 A családi mentálhigiéné fenntartása . 93

Szülőként hogyan alakítsunk ki és tartsunk fenn mentálisan egészséges családot?. 94 A család lelki egyensúlya – mi minden segíti elő? . 96 Amikor megborul a mentális egyensúly a családban . 96 Alkoholizmus a családban.97 Gyermek droghasználata a családban . 98 Mozgáskorlátozott gyermek a családban . 99 Mentális betegség a családban .100 Diszkalkuliás, diszgráfiás, diszlexiás gyerek a családban – megküzdés, támogatás .100 Társas támogatás, szociális védőháló .101 A mentálhigiénés szemlélet és a prevenció . 102 A pénz hatása és szerepe a családban . 103 Módszerek és munkaformák. 103 Van, hogy nincs – a pénz hiányának hatása a családra . 103 A pénz és a családi harmónia . 103 A pénzügyi válság, mint családi krízis . 105 Elvárások, igények, célok megfogalmazása . 106 Megbecsülés . 106 Súlyozás és fontossági sorrend . 106 Érték és elismerés . 106 Krízis esetén. 106 Pénzügyi minta a családban .

106 Hogyan mutasson pénzügyi példát a szülő? . 108 Vásárlás, fogyasztás . 108 Hogyan vásároljunk, és hogyan ne? .110 Honnan van a pénz? . 112 Mit tehetünk a kamasszal? . 113 Teérted hajtok, mindened meglegyen. 115 Ez egy logikai bukfenc. 115 A család napi pénzügyei: bankszámla, bankkártya . 115 Spórolás . 116 Hitel és kölcsön .117 A család pénzügyi jövőjéről való gondoskodás . 118 Módszerek és munkaformák. 118 3 Rövid- és középtávú tervezés . 119 Hosszú távú tervezés . 121 1. A szülők jövője 121 Megtakarítás idős korunkra – nyugdíj. 122 Megtakarítás az egészségügyi ellátás érdekében – egészségpénztárak . 123 Megtakarítás váratlan események esetére – biztosítások . 123 2. A gyerekek jövője 123 Az öngondoskodás és a felelősségvállalás . 126 A család megtartása a jövőben – állandóságok és változások . 127 Módszerek, munkaformák. 127 A harmonikus családi élet pillérei: .

128 1. A szülő önismerete, tudatosság 128 2. Önfegyelem, fegyelem a családban 130 3. Felelősség vállalása 131 4. Előremutató szemlélet, fókuszban a jövő 131 A családot összekötő láthatatlan szálak. 132 A szeretet kifejezése . 133 Figyelem, tisztelet . 133 Szükséges idő és tér . 134 Bizalom . 135 Elfogadás. 136 A változások kezelése a családban. 136 Közös programok, regeneráló élmények. 137 Otthoni környezet. 138 A család jövőképe . 138 4 A képzési anyag rövid tartalmi összefoglalója A család a társadalom legkisebb, meghatározó egysége – szerepe összetett és sokrétű. A család jelene, értékrendje, viselkedési normái és hagyományai a jövőbeni generáció életének meghatározói. Mind a társadalom, mind az egyén szintjén alapvető, hogy valamennyi – reprodukciós, gazdasági, szocializációs, érzelmi és gondoskodási – funkcióját megfelelően ellássa és lelkileg gazdagító, biztonságos közeget

jelentsen a benne élő felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt A családi szerepeket mindannyiunknak újra és újra tanulnunk kell. Annál inkább, mivel a hagyományos családmodell átalakulni látszik: a társadalmi, gazdasági és az értékek területén bekövetkezett változások a családi struktúrákban is éreztetik hatásukat. Egyre szaporodnak a mozaikcsaládok, az egyszülős családok A változások ellenére azonban igen fontos, hogy a család valamennyi szerepét betölteni képes egységként működőképes maradjon, és a családtagok személyiségének fejlődéséhez rugalmas, érzelmileg megfelelő hátteret biztosítson. A továbbképzésen a résztvevők ismeretanyagot kapnak a család szerepéről, típusairól, jelentőségéről. A képzés hangsúlyt helyez azon ismeretekre, amelyek elsajátítása támogatja a családi élet folyamatainak megértését, elősegíti azok megfelelő kezelését és a harmonikus családi élethez szükséges kompetenciák

fejlesztését. A képzés elvégzését követően bővül a résztvevők ön- és társismerete. Felismerik viselkedésük mozgatórugóit, az egyes szerepeikkel járó felelősség fontosságát, és nagyobb megértéssel fordulnak más generációk felé. Érzékenyebbé válnak a gyermekek, tinédzserek és a krízishelyzetben lévők problémái iránt Értékítéletük, tudatosságuk formálódik az öngondoskodás és a minőségi élet terén A program tematikai egységei 1. Az én családom – az én váram 2. Változó családmodellek: a család a 21. században 3. Változások a család életében – a családfejlődés dinamikája: korszakok, időszakok, krízishelyzetek a család életében 4. Híd a generációk között – építő társas kapcsolatok a családban 5. Hogyan értsünk szót a családban? 6. Hogyan kezeljük a konfliktusokat? 7. Mit mesél az otthonunk? Építsünk boldogságot! 8. Pénzügyi tudatosság 9. A család pénzügyi

jövőjéről való gondoskodás 10. A család megtartása a jövőben: állandóságok, változások 5 A képzési program célja: A képzési program célja, hogy a résztvevők olyan elméleti és gyakorlati ismereteket szerezzenek, melyek alkalmazása előmozdítja a kiegyensúlyozott és értékteremtő harmonikus családi élet megteremtését. A képességek fejlesztése lehetővé teszi a konfliktusok, krízishelyzetek eredményes kezelését. Az így megszerzett ismeretek fejlesztik a szociális érzékenységet, valamint formálják a lelki egészséggel kapcsolatos szemléletet. A résztvevőkben érdeklődést alakítanak ki és igényt ébresztenek tudásuk további bővítésére, erősítve ezzel az öngondoskodás és a felelősségvállalás iránti elköteleződést. A képzési program célcsoportja: A képzési programon részt vehet mindenki, aki érdeklődik a téma iránt, és törekszik családi életének fejlesztésére, stabilitásának megőrzésére.

Fontosnak tartja saját szerepét és felelősségét egy kiegyensúlyozott, tartalmas és értékteremtő családi élet megteremtésében A képzés során megszerezhető kompetenciák  A résztvevő a képzés elvégzését követően ismereteket szerez a család történelmi korokra jellemző szerepeiről és változásairól. Megismeri a család típusait, funkcióit Tájékozottá válik a családi élet ciklusait, és az egyes ciklusokra jellemző krízishelyzeteket illetően.  A résztevő a képzés elvégzését követően pontosabban észleli a családi szerveződéseket, a nemi szerepek változásait, és azok hatásait. Ismeretei bővülnek az idősek családban betöltött szerepéről és értékékeiről. Rálátást kap az egyes családtípusok jellemző nehézségeire, felismeri azokat, szükség esetén képes lesz hatékonyabb kezelésükre Megismeri a családban fellelhető nevelési stílusokat és elsajátítja azok megfelelő alkalmazását  A

résztvevők a képzés elvégzését követően pontosabban észlelik a családban előforduló normatív és akcidentális krízisek fajtáit, azok megélését és megoldási lehetőségeit. Megismerik a családi reziliencia fogalmát és jelentőségét.  A résztevő a képzésben hat generáció eltérő szemléletéről, szokásairól és viselkedéséről sokrétű ismerettel gazdagodik. Mélyebben megérti a generációk közti különbségek okait, ami növeli az elfogadás lehetőségét Megismeri a virtuális világ kockázatait és káros hatásait  A résztevő a képzés elvégzését követően felismeri a kommunikáció családi kapcsolatokban betöltött szerepét. Bővülnek kommunikációs ismeretei, fejlődnek képességei Közléseit szándékának és a helyzetnek megfelelően fogalmazza meg. Megismeri a nem verbális közlések szerepét, biztosabban azonosítja azokat Törekszik a kommunikációt akadályozó tényező elkerülésére, és figyel

arra, hogy azok az üzenet címzettje számára elfogadhatóak és befogadhatóak legyenek. Értelmezi a kommunikációs sorompókat, és törekszik azok elkerülésére. Fejlődik az értő figyelem területén 6 Megismeri a Gordon-módszer, az erőszakmentes kommunikáció és az asszertív kommunikáció előnyeit, melyeket beépíthet kommunikációs stílusába.  A résztevő a képzés elvégzését követően sokoldalú ismerettel rendelkezik az előadódó konfliktusokról, elfogadja szükségszerű létezésüket. Megérti az egyes viselkedési minták és magatartásformák szerepét és hatását a konfliktusok kezelésében Felismeri a saját viselkedésére vonatkozó fejlődés szükségszerűségeit. Kiterjedtebb konfliktuskezelési repertoárral és önismerettel rendelkezik, viselkedése tudatosabbá, konfliktuskezelése hatékonyabbá válik Felismeri saját felelősségét, erősségeit, gyengeségeit, fejlődése érdekében képessé válik az

önreflexióra. Megismeri a családon belüli erőszak formáit és nyitottá válik megelőzésükre. Tudása bővül a mediációs és resztoratív konfliktus megoldási technikák területén.  A résztevő a képzés elvégzését követően a mentálhigiéné fogalmáról ismereteket szerez. Megtanulja a lelki egészség kialakításához és fenntartásához szükséges kompetenciákat Elfogadóbbá válik másokkal szemben. Érzékenyebben reagál a környezetében előforduló viselkedési zavarokra, és felismeri a beavatkozás szükségességét. Érzékenyebbé válik a környezetében előforduló családi problémákra, valamint a nehézségekkel küzdő vagy sérült gyermekek helyzetére Felelősséget vállal saját lelki egészsége iránt, és törekszik annak előmozdítására környezetében. Megérti a szociális védőháló szerepét valamint a prevenció jelentőségét  A résztevő a képzés elvégzését követően megismeri a pénzügyi kultúra

fogalomkörét, felismeri annak jelentőségét. Tudatosabbá válik vásárlási szokásaiban Képessé válik a média és a reklámok üzeneteinek kezelésére, felismeri azok esetleges veszélyeit, tudatosítja valódi szükségleteit. Fejlődik egyéni és családi gazdálkodása területén Tudatosan és felelősségteljesen bánik anyagi eszközeivel, viselkedésével pozitív példát nyújt a gyermekek számára is  A résztevő a képzés elvégzését követően ismeretekkel rendelkezik a pénzügyi kontrollról és annak szerepéről. Ismereteket szerez a megtakarításokról, felelősséggel dönt a hitelfelvétellel kapcsolatban Megismeri a pénzügyekkel kapcsolatos tájékozódás szükségességét és lehetőségeit Megtakarítási döntéseit céljaival, élethelyzetével és lehetőségeivel összhangban hozza meg Felismeri az öngondoskodás és a felelősségvállalás jelentőségét.  A résztevő a képzés elvégzését követően ismereteket szerez

az önszabályozásról és az életminőséget javító stratégiákról. Megismeri a jövőtervezést és az ahhoz szükséges kompetenciákat Felismeri a regenerálódás és stresszkezelés fontosságát, lehetőségeit, és törekszik életébe beépíteni azokat. Ismereteket szerez a jóllétről és a flow élményről, kezdeményezővé, cselekvővé válik a tartalmas és minőségi élet megteremtése érdekében Módszertani ajánlás Javasoljuk, hogy a képzés során felváltva alkalmazzák a frontális és kooperatív, a résztvevőket aktivitásra ösztönző egyéb non-direktív módszereket. Az új információk bemutatásához megfelelő a frontális prezen- 7 táció, a feldolgozási, tanulási szakaszban a feladatorientált csoportos interaktív munkaforma ajánlott. Érdemes minden foglalkozást ráhangoló beszélgetéssel kezdeni, körben ülve Foglalkozásvezetőként igyekezzünk feltérképezni a résztvevők előzetes tudását, tapasztalatait az adott

témában A kisfilmek megtekintését kövesse közös feldolgozás, megbeszélés Inspiráljuk a csoporttagokat közös gondolkodásra, véleménycserére, tudásmegosztásra A képzés gyakorlatorientált jellegét az egyes foglalkozásokat kísérő módszertani tippek, javaslatok és a Mellékletben található (sokszorosítható) tudásmérő és önismereti tesztek, feladatok, módszertani tippek, tréninggyakorlatok segítik elő. Az egyes foglalkozásokon javasolt munkamódszerek és munkaformák  Prezentációval kísért előadás  Interaktív konzultáció  Egyéni feladatvégzés, önreflexiók megfogalmazása  Egyéni feladat, páros megbeszéléssel  Páros feladat, nagycsoportos megbeszélés, visszacsatolás alkalmazása  Kiscsoportos feladat, nagycsoportos megbeszéléssel  Nagycsoportos megbeszélés, tapasztalat megosztással  Kisfilm megtekintése és megbeszélése 8 1. FOGLALKOZÁS Az én családom – az én váram A

résztvevők a foglalkozás során megismerkednek a család fogalmával, funkcióival, betekintést nyernek, hogyan változott a család a történelem során. Megismerkedünk azzal, hogyan változik a család két ember házasságától a gyerekek felnövéséig, önálló életéig. Módszerek és munkaformák:  Nagycsoportos beszélgetés – a szülői szerep átalakulása a gyerekek felnövése után  Nagycsoportos beszélgetés – Kinek mit jelent a család  Mi is a család? Páros feladatmegoldás – családi szerepek meghatározása    Kiscsoportos feladatmegoldás – a család Ha azt a szót halljuk, család, mindnyájunknak más funkcióinak meghatározása jut eszébe. Mélyen magunkban hordozzuk gyer- Páros szerepjáték – ’ha mi szülők len- mekkorunk családképét – akár idealizált formá- nénk, ezt tennénk’ ban, akár egy-egy fájdalmas vagy örömteli pillanat- Nagycsoportos beszélgetés – a páros fel- kép

lenyomataként. Megjelenhet lelki szemeink adat megbeszélése előtt egy illatozó ünnepi ebéd az elmaradhatatlan 9  rántott hússal és uborkasalátával; felidézhetjük a Éreztünk-e örömöt, ha szüleink sze- régi közös kirándulások emlékét; apával a közös rették egymást, ha összebújtak, meg- meccsnézést, anyával a tésztagyúrást a kis hoked- ölelték egymást?  lin. Család az is, ahogyan az esti mesét olvasták Mit gondoltunk kisgyermekként a válásról? nekünk szakadt, száz éves mesekönyvből, és mi  tovább meséltünk magunknak félve, izgulva; a fan- Melyek voltak az estékben a legszebb pillanatok? táziánkban szárnyalva, vagy amikor apa erős keze  a magasba emelt; anya óvón a homlokunkra hűs Mitől féltünk, szorongtunk gyermekként? kezét, ha lázasak voltunk Eszünkbe juthatnak nyughatatlan félelmeink: mi A család képe felnőtt fejjel lesz, ha otthon kiderül, hogy az iskolában „roszszak

voltunk”; mi lesz, ha kikapunk; ha a tesót jobban szeretik, mint bennünket; mi lesz, ha a mi Felnőttként sokunk számára a család már a saját szüleink is elválnak; vagy ha bekövetkezik a le- családunkat jelenti. Azt a formációt, amelyben geslegrosszabb: ha ők is meghalnak egyszer? mi magunk vagyunk szülők. A család már nem puszta gyermekkori ködkép, de hús-vér valóság: Kérdések és gondolatok:  a férjünk, a feleségünk, a gyermekeink. Az ottho- Ha egy természeti vagy tárgyi szimbó- nunk. Mindennapi gondjaink, örömeink, büszke- lummal kellene megjelenítenünk a ségeink és vívódásaink színtere és közege. A családot, mit választanánk és miért? család alakítói, erkölcsének és hagyományainak Mi adhatja egy család erejét? meghatározói és fenntartói mi magunk vagyunk.  Idézzük fel gyermekkori emlékeinket!  Milyen képként jelenik meg előttünk a Gondoljunk bele családunk? Ahogyan most

felnőtt fejjel visszagondolunk  Mit jelentett számunkra az otthon? gyermekkori félelmeinkre, reményeinkre, szo-  Mi okozott a legnagyobb boldogságot rongásainkra, és örömeinkre, fordítsuk meg a kisgyermekként? tükröt egy pillanatra! Próbáljunk meg szüleink Hogyan láttuk szüleink kapcsolatát és bőrébe bújni! hogyan látjuk most? Vajon ők is féltek néha? Vajon ők is önfeled- Mit jelentett számunkra régen és mit ten kacagtak velünk játék közben? Vajon ők most a család fogalma? nem szorongtak, amikor a halálról, az elmú- Volt-e olyan család a környezetünk- lásról faggattuk őket? Vajon ők nem szenved- ben, amely egész másképpen műkö- tek, miközben veszekedtek egymással, vagy dött, mint a mi családunk? leszidtak bennünket? Vajon számukra is Volt-e olyan család, amely mintaér- ugyanaz volt a boldog pillanat, mint szá- tékű volt a szemünkben, amit egy ki- munkra? Vajon könnyű lehetett a mi apánk-

    csit irigyeltünk valamiért? 10 nak, anyánknak lenni? Egyáltalán: mit jelentett szülőnek lenni akkor és ott, azok között a körülmények között? A család fogalma – tudományosan Tudományosabb megfogalmazásban a család a szülők és a gyermekek vérségi kapcsolaton vagy örökbefogadáson alapuló egysége, valamint a családtagok között létrejövő intenzív kapcsolatok összessége. Minden család generációkon keresztül örökíti át értékeit, viselkedési normáit, hagyományait A család tehát nemcsak az egyénben kialakult érzést jelenti. A család egyszerre egy társadalom legkisebb egysége, egy lelki közösség, és egy gazdasági közösség is. A család hagyományteremtő, és hagyomány fenntartó is, erkölcsi normákat ad át a következő generációnak A különböző földrészeken és eltérő kultúrákban eltérő családokat lehet találni. Általánosságban el- Gazdasági okokra vezethető vissza a

nagycsalád mondható, hogy globálisan nézve sokszor az el- fogalma is – a főként földből élő családok létbiz- maradottabb és hátrányos helyzetű területeken tonsága és bevételi forrása a mezőgazdasági élő családok gyakrabban tekintik a család gazda- munka által biztosított terményekből adódott. En- sági fennmaradását fontosabbnak, mint a tagok nek előteremtéséhez sok ember kellett. A család- egyéni érdekeit, vágyait, akaratát. A család fenn- tagok tehát együtt maradtak, hogy így biztosítsák maradása ilyenkor az elsődleges szempont, min- a munkaerőt, a gyermekfelügyeletet és a fennma- den egyéni igény csak ez után következik. A mo- radást. Az iparosodás elterjedésével a nagycsalád dernebb európai és nyugati társadalmakban az inkább hagyományos értékkel bír, és a család ki- egyéni érvényesülés azonban sokszor annyira sebb egységeket jelentenek. Ma a nyugati kultú- megerősödik és

meghatározó, hogy a család, rában a család alapvetően két felnőtt ember ér- mint együtt (vagy egymáshoz közel) élő egység zelmi és gazdasági szövetségén alapul, ugyanak- felbomlik, és a tagok egymástól távol kerülnek. kor számos más felépülési formát is családnak Ettől azonban a család nem felbomlik, csak átala- nevezünk, ilyenek lehetnek például az egyszülős kul, lazábbak a kötődések, nagyobb az egyéni tér. családok is. 11 A házasság vagy párkapcsolat hagyományosan hanem hagyománytiszteletből, kötelességtu- egy nő és egy férfi között köttetik, ám láthatunk a datból. világban ennél különlegesebb „párkapcsolati felállásokat” is. Ma már számos országban elfoga- A család alakulása a történelem folyamán dott az azonos neműek kapcsolata, a poligám kapcsolatokban egy férfi több nővel köt házasságot és – ritkán ugyan –, de előfordul az is, hogy A család felépülése és

funkciói a történelem so- egy nő több férfival házasodik össze. rán számos más formában is előfordultak, mint ÉRDEKESSÉG napjainkban. Alakulásuk nem önkényes, mivel a A poliandrén házasságban egy nőnek több család felépülése és funkciói alkalmazkodnak az férje van. Igen ritka házassági forma Indiában, adott kor gazdasági-szociális körülményeihez. a Himalája egyes eldugott tájain jellemző. A Megismerésük fontos abból a szempontból, hogy hagyomány azt diktálja, hogy ha a lányos szü- a későbbiekben megértsük a családi mintázatok lők által kiszemelt férj-jelöltnek van fiútestvére, alakulását a 21. században akkor ugyanazt a nőt mindnek el kell vennie feleségül. Ha egy férfinak több fiútestvére van, Az ókorban a családok jellemzően önellátó kis- akár hárman, négyen is osztoznak egy felesé- közösség voltak, fő feladtuk a reprodukció és az gen. A házasságokat előre elrendezik, azaz a

utódgondozás volt. A legtöbb ókori társadalom is- felek nem önszántukból házasodnak össze, merte az intézményes nevelés fogalmát. A római 12 utánzás által történő elsajátítását. A gyerekekre itt azonban még kis felnőttként tekintettek, úgyis kezelték őket. Ennek például egyik leglátványosabb jele azt volt, hogy pontosan olyan ruhába járatták őket, mint a felnőtteket Hamar munkába kellett állniuk. A családi élet itt közösségi életet jelentett, nem alakult még ki a magánszféra. Csak a különlegesen kiváltságosoknak jutott olyan ház vagy kastély, ahol saját szoba volt, egyedülálló ággyal. A középkorban az egyház megerősítette szerepét, és erkölcsi normákat tanított (néhány esetben erőszakolt) az emberekre. Ennek a hatását a mai napig megtalálhatjuk családokban legnagyobb hatalommal a családfenntartó férfi rendelkezett, aki élet-halál ura volt A felvilágosodás után az egyház veszít társadalmi

és a család minden tagja felett hatalommal bírt. szerepéből és kialakul a polgári házasság fo- Természetesen más volt a jómódú római patríciu- galma. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a há- sok és a plebejusok családi mintája. Azonban zasság romantikus kapcsolaton, kölcsönös érzel- alapvetően elmondható, hogy az ókori társadal- meken alapul és nem elsősorban az egyház által mak családtagjai nem voltak egyenlők, és bizony szentesített intézmény. A polgári jogok rend- a férfi családtagok szava többet számított egy vi- szerbe foglalásával megszűnik a rokonság korlát- tás kérdés elrendezésében, mint a nőé. A jómódú lan joga az egyes családtagok felett. Előtérbe ke- családok házában együtt éltek a rabszolgák és a rül a magánszféra és az otthon kényelmére való szabad szolgák is a családdal, ám ők nem tartoz- igény, ennek köszönhetően a családszervezet tak a család tagjai közé, nagyon

ritka volt az, hogy összezsugorodik a létszám és az ellátott hagyo- egy-egy ilyen embert családtagként kezeltek. mányos funkcióinak tekintetében is. A feudális középkorban ezzel szemben a család Fontos megjegyezni, hogy a mai család fejlő- nem pusztán a vérségi rokonok közösségére vo- dése szorosan összekapcsolódik a pszicholó- natkozott, és család fogalma kiterjedt az egymás- gia fejlődésével is. A XIX században fellendülő sal függőségi viszonyban együtt élő, fizikailag pszichológiai irányzatok óriási befolyással bír- egy helyen tartózkodó emberek összességére. Fő tak a modern kori családi élet alakulására is. A funkciója a termelés és gazdálkodás volt, minden lélektan egyre inkább beívódott a köztudatba, tagnak megvolt a maga munkafeladata, cserébe és a mindennapi gondolkodásunkat alapvetően élhettek a család ellátó, gondozó funkciójával és meghatározza. A folyamatos kutatások segít-

jogot formálhattak külső támadás esetén a véde- ségével egyre tisztább képet tudtunk alkotni ar- lemre. A gyermekek szocializációja a mintaköve- ról, hogyan működik az emberi psziché, hogyan tés révén valósult meg, hiszen több generáció élt és miért reagálunk adott helyzetben úgy, ahogy, együtt, ami lehetővé tette a viselkedéses formák azt is egyre tisztábban látjuk, milyen hatással 13 A család funkciói vagyunk a közvetlen környezetünkre, illetve milyen hatással vannak a családtagjaink ránk. Ebből következően a viselkedésmódot tudatosí- A történelem során a család mérete és ellátott tani, irányítani tudjuk. Ezt a tudatosságot a gye- funkciói az adott kor igényeinek megfelelően szé- rekeinknek is átadhatjuk. les spektrumon mozogtak. A 21 század társadalmigazdasági-szocializációs környezetében a család- Megismerhettük azt is, hogy a gyerekek máskép- nak jelentősen más követeléseknek

kell megfelel- pen gondolkodnak, másképpen élnek át esemé- nie, mint amilyeneket a korábbi korszakok igényel- nyeket, mint a felnőttek. Másképpen kell tehát ve- tek. Ezek a változások gyorsabbak, mint hinnénk lük bánni. Így egyre pontosabban meg lehet hatá- Például az 1970-es években ismert leggyakoribb rozni, milyen szülők szeretnénk lenni, és milyen családmodell is különbséget mutat a napjainkban negatív élményektől szeretnénk a gyermekeinket ismert családmodellektől. Milyen gyakran halljuk megóvni. ezeket a mondatokat, hogy „Bezzeg régen nem volt 14 ennyi válás!” vagy „Régen elég volt, ha csak a férfi család felépülésére, funkcióira és egészséges mű- dolgozott, a nő nevelhetett otthon négy-öt gyerme- ködésére. Egyik struktúrára sem mondhatjuk, hogy ket is!”. Ezek a változások nagy hatással vannak a egyértelműen „rossz” vagy egyértelműen „jó”, mivel 15 mindegyik

szerkezetnek vannak előnyei és hátrá- amelyek a fiatalok helyett képesek ellátni az idő- nyai. Sokkal fontosabb felismerni ezeket, erősíteni seket. De nem kell olyan messze menni, hiszen a pozitív tulajdonságokat, és leküzdeni az akadá- Európa is az elöregedő társadalom problémájá- lyokat és nehézségeket. val küzd. A népességnövelő megoldások között lehetnek olyanok, melyek arra buzdítják a lakos- Jelenlegi társadalmunkban a családnak megvan- ságot, hogy merjenek gyereket vállalni, mert nak azok az alapvető funkciói, melyek ellátása anyagilag jól járnak, de külső megoldásokhoz is kulcsfontosságú. Megvalósulásuk számos for- folyamodhatnak, vagyis betelepülőket (fiatalo- mában megjelenhet. Erős kulturális különbsége- kat és kisgyerekeseket) fogadnak be az or- ket is felfedezhetünk bennük. A családi funkciók szágba, akik a lakosság átlagéletkorát jelentő- rendszere függ az adott család

társadalmi-gazda- sen csökkentik. sági stabilitásától, amelyre a családtagok érzelmi biztonsága, tanulási és fejlődési lehetőségei Magyarországon évről évre kevesebb gyermek épülhetnek. születik, azaz a népesség egyre fogy. ÉRDEKESSÉG Szülők és utódok – biológiai, reprodukciós funkció A gyermektelenségi adó időről időre felmerül a népességfogyás megállítására, hogy 30 és 60 év között fizessen külön adót az, aki nem Amikor a pároknak gyermeke születik, a vérségi nevel gyermeket. A meddőséget, mint problé- kapcsolat megélése mély, semmihez sem hason- mát (azaz, hogy valóban akaratlagos-e a gyer- lítható élményt jelent. A szülő és utóda közötti bi- mektelenség) a legutóbbi ilyen jellegű tör- ológiai kötődés, a gének öröklése felbonthatatlan vényjavaslat úgy rendezte volna, hogy min- összetartó erő. denki vagy adóforintjaival, vagy utódokkal járul hozzá a nemzet

gyarapodásához. Szakér- A biológiai, reprodukciós funkció biztosítja a tár- tők és a társadalom többsége is egyetért ab- sadalom biológiai újratermelődését, a népesség ban, hogy a téma ilyetén felfogása nem gaz- utánpótlását. Nélkülözhetetlen a társadalom dasági, hanem erkölcsi kérdés. szempontjából. Túl sok gyermek születése épp Magyarországon az ötvenes évek második felé- olyan súlyos gondokat okozhat egy társadalom- ben betiltották az abortuszt és megadóztatták a ban, mint az, ha túl kevés gyermek születik. Gon- gyermektelen házaspárokat. Az akkor népjóléti doljunk csak a túlnépesedett India nyomorne- miniszter (Ratkó Anna) nevéhez fűződő kor- gyedeire, az éhező gyerekekre, a rendkívüli gyer- szakban (Ratkó-korszak) megugrott a gyerme- mekhalandóságra! Vagy ott az ellenpélda: Ja- kek születésének száma, ezekben az években pánban ma már annyira kevés gyermek születik, a népesség

növekedése rekordokat döntött. Az hogy komoly gond az elöregedő társadalom. Az 56-os forradalom után megszüntették az abor- idősek aránya egyre nő. A japán állam többek tusz tilalmát, és eltörölték a gyermektelenségi közt a magas színvonalú egészségügyi robotok adót is, így a népesség növekedése lelassult, gyártásával igyekszik orvosolni a problémát, majd csökkenni kezdett. A 74-75-ös években 16 azonban újra megugrott a népességszám, ek- A fogyasztás nem csak az élelmiszerre, ruházko- kor születtek ugyanis a Ratkó-korszak második dásra, lakhatásra korlátozódik. Ide tartozik a szó- generációs gyermekei. rakozás, a kulturális javak fogyasztása, a rekreációra, tanulásra fordított összeg is. A családi büdzsé része tehát a szabadidővel való gazdálko- Gazdasági egység – termelői és fogyasztási funkció dás, a szabadidő közös eltöltése, az ehhez szükséges anyagi háttér

megteremtése, valamint a közös élmények együttes megszervezése is. Ez a funkció az agrártársadalmakban egyet jelentett az együttesen végzett, a családtagok között Szocializációs közeg – ahol megtanuljuk társadalmi szerepeink alapjait megosztott termelő munkával, amely kielégítette a család teljes szükségletét. Ma a háztartási, otthoni tevékenységekre szűkült ez a fajta munkamegosztás, de ide tartozik a munka is, melynek Az elsődleges szocializáció terepe a család, kere- bevételét a családra költjük. A család, mint va- tei között történik a gyermeknevelés, az értékát- gyonközösség, közös jövedelemmel rendelkezik, adás, a szerepek, a normák elsajátítása. Az iskola- azt sajátos szempontok alapján eloszthatja, újra- kötelezettség bevezetésével megoszlik ez a funk- oszthatja. ció a család és az intézmények között. Általában 17 jellemző a szülők által betöltött magasabb társa- fontosabb,

hogy a gyerek látja-e a szülőt ol- dalmi státusz esetén a kulturális tőke átörökítése, vasni – egyáltalán: értékes-e a családban a tu- újratermelése (jogász-, orvos dinasztiák), az ala- dás. Az is számít, van-e internetkapcsolat, di- csonyabb státuszúaknál pedig a társadalmi mobi- vat-e a könyvtárba járás, van-e anyagi erőfor- litás adta lehetőségek kihasználása. rás a különórákhoz. A gyereknek jó indítás, ha a szülő is beszél idegen nyelvet, és sok a ba- ÉRDEKESSÉG: ráti, társadalmi kapcsolata. Sokat számít a személyes minta! Ha azonban mindez nem áll rendelkezésre, A kutatások azt bizonyítják, hogy a szülők és mert mi magunk szülőként például nem vé- utódaik iskolázottsága között szoros a kap- geztünk főiskolát, egyetemet, mert nem volt csolat: diplomás szülők gyereke nagyobb meg rá a lehetőségünk – ne csüggedjünk! Ma eséllyel lesz diplomás. Az iskolai teljesítményt

már az előrelépéshez minden feltétel adott. erősen befolyásolja az otthoni környezet és Kellő tudatossággal, odafigyeléssel, szeretet- minta. Fontos, vannak-e szakkönyvek, szép- tel, beszélgetéssel sokat segíthetünk gyerme- irodalmi művek odahaza a polcon, de annál is künknek abban, hogy fejlődjön, s elérje céljait! 18 Gondozás, gondoskodás – A családi tűzhely Ha azt kívánjuk neki, jobb élete legyen, keressük a lehetőségeket, a lelkes pedagógusokat, civil szervezeteket, akik segítenek az elszánt, tehetséges gyerekeknek kibontakozni. Te- A többgenerációs együttélés a 20. század előtt kintsük szülőként komoly, életre szóló felada- biztosította, hogy az anya a közösségtől folyama- tunknak gyermekeink képességeinek támo- tos segítséget kapjon a csecsemőgondozásban, gatását – mert mindenki tehetséges valami- gyermeknevelésben. Az idős szülők számíthattak ben, csak meg kell találnunk, hogy

miben! arra, hogy halálukig ellátják, támogatják, ápolják őket. Ma ez egészen másként van, a nagycsalád helyett a különböző intézmények „segítenek be” A lelki, érzelmi szükségletek kielégítésének terepe a családoknak. A kisgyermekek neveléséhez nélkülözhetetlenek a bölcsődék, óvodák, az idősek ellátásában komoly segítséget jelentenek az idős A személyiség megfelelő fejlődésének alapfel- otthonok. Korábban az aggoknak nem volt köny- tétele a jól működő családi környezet, a ragasz- nyű helyzete, az ipari forradalmat követően töme- kodás, a kötődés megélése, a biztonságérzet gével kerültek utcára idősek. Ma az emberek a kialakulása és megszilárdulása. A családtagok nyugdíjrendszer kiépülésével anyagilag is némi között vannak domináns és kevésbé meghatá- függetlenségre tesznek szert életük utolsó sza- rozó viszonyok. Az egyes családtagok között az kaszára. Az időskori

lelki-, szellemi egészség intimitás, az érzelmek kimutatásának mértéke, fenntartásához nem kis mértékben járul hozzá a az interakciók (pl. beszélgetések) gyakorisága fiatalabb családtagokkal tartott rendszeres kap- is különböző lehet. Két családtag közötti tartós csolat, a „szükség van rám”-érzés megélése. konfliktus az egész család érzelmi egyensúlyát képes megbillenteni. A család, mint mikrokö- Családfejlődési szakaszok zösség a felnőtt életben is fontos szerepet tölt be, érzelmi hátteret ad, a kudarcok feldolgozá- A család egy rendszer, melyet a benne élő család- sában segít. tagok hoznak létre, tartanak fenn és működtetFONTOS TUDNI: nek. Ennek köszönhetően a családnak is – hason- A pszichoszexuális fejlődés során a gyer- lóképpen az emberekhez – leírható egy fejlődési mek olyan készségeket, viselkedési formá- pályája, mely minden családnál megfigyelhető és kat sajátít

el elsősorban mintakövetéssel, szükségszerűen előfordul. A családi élet folya- amely lehetővé teszi számára a társadalom mata jól elkülöníthető szakaszokra osztható, fajfenntartási és utódnevelési folyamataiba mindnek megvan a maga kihívása és probléma- való harmonikus beilleszkedést. A nemi sze- köre. Ezekhez a változásokhoz elengedhetetlen, repek elsajátításának megalapozása elen- hogy a család ellássa a korábban összefoglalt gedhetetlen az egészséges személyiség kibontakozásához. 19 alapvető funkcióit, mivel ezek az alapvető funk- tesítése együtt jár az új, közös identitás kialakítá- ciók stabilitása adja meg az alapot a megfelelő sával, akkor is, ha a felek meg kívánják őrizni füg- megküzdéshez. A változások nagyon sokszor getlenségüket. A gyermekvállalással nagy válto- veszteségeket jelentenek, és ha a megküzdés zások következnek be a család életében, ugyanis nem

történik meg a szakaszok végére, akkor a család már nem pusztán férfiból és nőből áll, ha- problémák lépnek felé a család működésében. nem megjelenik a gyermek, mely amellett, hogy talán az egyik legnagyobb örömet okozza a csa- 1. Családalapítás lád életében, átmenetileg megbontja a család ad- A gyermek születése előtt már bekövetkezhetnek digi rendszerét. A gyermekvállalással a szülők markáns változások – fiatal párok esetében ilyen- sokkal inkább a gyermekre helyezik a fókuszt és kor még folyamatban van a felnőtt identitás meg- sokkal több időt töltenek el a szűk családi körben, szilárdítása, de idősebbeknél is a párkapcsolat lé- gyakran előfordul, hogy a társas életük az addigi 20 barátokkal az elkövetkező néhány évben lecsök- gedése félelemmel töltheti el a szülőt, ugyanak- ken. Ez egy normális folyamat, hogy a gyermek kor ez a távolodás a gyermek szocializációs fej-

születésével megnövekszik a családi intimitás és lődéséhez elengedhetetlen. A kisiskolás kor el- a szűk családi kör támogatása iránti igény. érkezésével a ciklusban a családon kívüli kapcsolatok bővülnek, újra kétkeresőssé válik a 2. Kisgyermeket, kisiskolást és serdülőt nevelő család, a tagok főleg az esti órákban és hétvé- család gén tudnak együtt lenni. A szülő-gyermek kapcsolat megváltozik, a gyermek lassan, de foko- A család életében a gyermek bölcsődés, illetve zatosan eltávolodik szüleitől, hiszen a kortárs- óvodás korúvá válásakor szintén nagy változá- csoport befolyása nő, illetve a szülőknél újra je- sok következnek be. A szoros kapcsolat a szülő lentkezhet a karrierépítési igény, háttérbe kerül- és gyermek között lazul, ekkor a gyermek elen- nek a család, akár a gyerekek érdekei. 21 A szülők közötti intimitás a gyermek önállóso- hogy egymásra is

fordítsanak időt és energiát. dása következtében szorosabbá köthető. Jelen- Ugyanekkor ez a helyzet lehetőséget ad szá- tősen több kettesben eltöltött időt tudnak meg- mukra, hogy újra visszataláljanak párkapcsola- élni, mely elengedhetetlen a családi harmónia, a tuk korábbi szakaszához, hiszen a megfelelő család szilárdságának és biztonságának megőr- megküzdéssel újra lehetőségük nyílik a kettes- zéséhez. ben eltöltött idő tartalmas eltöltésére és a párkapcsolat intimitásának megélésére. KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK:     Mi történik akkor, ha a felnőttek túlsá- A változókorral hormonális és fizikai változások gosan elmerülnek a gyermekek neve- következnek be, az egészségi állapot ekkor hirte- lésében? len romlást is mutathat. Ezekkel a változásokkal Hogyan lehet elkerülni, hogy a folya- való megküzdés kiemelten fontos. A nyugdíjba matos munka és feladatok ellátása

vonulás és az inaktivitás bekövetkezése a közben a szülők kapcsolata ne üre- záróciklus egy család életében. A korábbi család- sedjen ki? fenntartók nyugdíjba mennek, kevésbé jó anyagi Milyen formában jelenhet az, hogy a körülményekkel megváltozott társadalmi stá- két felnőttnek igénye van szorosabb, tusszal kell számolniuk. A felelősség csökkené- intimebb kapcsolatra? sével együtt jár a csökkent tekintély, csökkent fi- Milyen problémák adódhatnak abból, zikai teljesítőképesség és a csökkenő létszámú ha a felek nem kapják meg a törődést, kapcsolatok. Az inaktív lét a legnagyobb szerep- amire vágynak? redukció is egyben – játék egy beszűkült térben életfogytig tartó időszakra, fel kell dolgozni a 3. Az „üres fészek” – szindróma és az inaktív szü- gyakran felmerülő „nincs már rám többé szük- lők a családban ség”- érzést. Ugyanekkor az új nagyszülői szerepek számos

örömöt, eddig nem ismert élménye- A gyermekek fiatal felnőtt korúvá válásakor ket adhatnak az idősödő pároknak. Fontos a megkezdik saját önálló életüket, kiröppennek a nyugdíjba vonulás után is megtartani addigi akti- családi fészekből. A szülői szerep, az intenzív vitásukat. Ezt megtehetik valamilyen új hobbi be- apa-anya identitás megszűnésével a pár egy vezetésével, de akár testmozgás, karitatív önkén- kiüresedett kapcsolatban találhatja magát, ha tes munka, vagy bármilyen más szórakozási lehe- a gyereknevelés során a szülők elmulasztották, tőség által. Ajánlott irodalom: Nádasdi, M. N (2006) Család, gyermek, társadalom – A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Bölcsész Konzorcium: Budapest Goldenberg, H. & Goldenberg, I (2008) Áttekintés a családról Animula: Budapest 22 2.FOGLALKOZÁS Változó családmodellek: a család a 21. században A család a mai modern társadalmakban

egészen más jelent, mint akár százötven évvel korábban. A család alkalmazkodott a felgyorsult és modernizált élethez: a gyermekek gondozását társadalmi intézmények vették át, a családtagok érvényesülnek a munka világában. Mindenkinek megvan a maga feladata a családon belül és kívül is. A felgyorsult világban azonban oda kell figyelni, milyen nevelési módszereket alkalmazunk, és milyen szabályok, határok felállítása szükséges ahhoz, hogy a gyermekből egészséges serdülő, majd érett, kiegyensúlyozott felnőtt váljon. A foglalkozáson ezeket az ismereteket sajátítjuk el Módszerek és munkaformák szórakoztató amerikai családi filmek többségében hasonló „mintacsaládok” jelennek meg. A     Nagycsoportos beszélgetés – bevezető média és a szórakoztatóipar által mutatott minták beszélgetés a modern családokról nagymértékben befolyásolják a saját családunk- Páros munkaforma – a családok

típusa- ról kialakított képet is. Sok emberben feszültsé- ink meghatározása get okoz, hogy nem él olyan színvonalon, vagy Kiscsoportos munkaforma – az alapvető steril családban, ahogyan azt a vásznon látta. nevelési formák szerepjátéka Azonban nem véletlen, hogy a családunk olyan, Páros munkaforma – tekintélyelvű és mo- amilyen. Sok tényező alakítja, befolyásolja dern apaszerep jellemzése   Nagycsoportos megbeszélés – a gyer- A XX-XXI. század társadalmi-gazdasági változá- mekbántalmazás eredménye sai nagy hatással voltak a családi rendszerekre, a Nagycsoportos munkaforma – határok a csa- családi mintázatok alakulására. Minden családi ládban – két család egy napja (határokkal és rendszer egy nagyobb közösségbe és társada- határok nélkül). Szerepjáték, megbeszélés lomba ágyazódik be, nagyban meghatározza az adott kor, amelyben él, és számos olyan, egymással összekapcsolódó

tényező formálja, mint a Változások a XX-XXI. században rassz, az etnikum, a társadalmi osztály szerinti hovatartozás, az adott ország kultúrája, tudomá- Ha a mai modern családra gondolunk, gyakran nyos felfedezések, a vallási meggyőződés és a egy klasszikus, boldog középosztálybeli képet lá- család érték- és hiedelemrendszere, de még a tunk magunk előtt. Ez nem is véletlen, hiszen a földrajzi elhelyezkedése is. 23 Családi szerveződések megismernünk néhány nem klasszikus, ám annál gyakoribb családi szerveződést is. Ha egy klasszikus családra gondolunk, akkor leggyakrabban anyából, apából és gyerekekből fel- Az egykori patriarchális, többgenerációs nagy- épülő család boldog képe úszik be gondolata- családokban a közös őstől származó férfiak inkba. Ezt a családi szerveződést nukleáris csa- együtt éltek feleségeikkel, gyermekeikkel, uno- ládnak nevezzük és a köznyelvben leggyakrab-

káikkal és közösen termeltek. A nagycsalád feje ban ezt érjük család alatt. Azonban ahhoz, hogy általában a legidősebb férfi volt. A többgenerá- átlássuk a 21. századi családi szerveződéseket, ciós család kifejezést ma más értelemben hasz- megértsük működésüket, felmerülő családi prob- náljuk. Többgenerációs család az, ahol a fiatal lémákat és azok megoldási lehetőségeit fontos házasok közös fedél alatt laknak a szülőkkel, 24 esetleg az idősödő szülő felnőtt házas gyerme- gyerekek, pontosabban megélik-e a felnőttkort. kéhez költözik. Ezért több gyermeket hoztak a világra, amelyből nagyobb eséllyel több maradt életben. Ebből kö- A nagycsalád is jóval kisebb, mint régen volt. Ma vetkezően a gyermekek halála sem volt a közfelfo- már nem a tízgyerekes családok számítanak nagy- gásban annyira tragikus jelenség, mint manapság. családnak, hanem azok a családok, amelyben legalább

három gyereket nevelnek. Ennek is törté- Régen a válás társadalmilag elítélendő dolog volt, nelmi okai vannak. Egyrészt régen nem létezett és főként az elvált nők mind gazdaságilag, mind születésszabályozó gyógyszer, és az óvszerek társadalmilag kilátástalan helyzetbe jutottak. A XX megbízhatósága is megkérdőjelezhető volt. Más- században azonban a válás már a nyugati típusú részről régen sokkal nagyobb volt a gyermekha- társadalmakban teljesen elfogadottá vált. Manap- landóság. Nemcsak a születést követően, hanem a ság válás után az egyik, illetve mindkét szülő külön gyermekkorban is olyan betegségek támadták nevelik gyermeküket, ekkor egyszülős családokról meg a gyerekek szervezetét, amelyre az akkor or- beszélünk. Ma Magyarországon minden ötödik vostudomány nem tudott gyógyszeres kezelést család egyszülős. Többnyire az anya él együtt biztosítani, a gyermekek egy része meghalt. A

csa- gyermekével vagy gyermekeivel. A válás utáni leg- lád fennmaradása, valamint a családi vagyon meg- gyakoribb családforma a mozaikcsalád, amikor tartása tehát attól is függött, hogy felnőnek-e a két különböző nukleáris család bizonyos tagjai 25 egymással új családot alkotnak. Az utódok egye- időre meghatározhatja a saját kapcsolatainak nes ágon az egyik szülőhöz tartoznak, de az új alakulását is. szülőpár is sokszor vállal közös gyereket. A szülők felelőssége átgondolni, mikor jön el az a pillanat, amikor el kell fogadni, hogy a FONTOS TUDNI másikkal való kapcsolat helyrehozhatatlanul A válás nem mindig rossz döntés. megromlott. Sokan esnek abba a hibába, A válás lehetőséget ad arra, hogy az egymás- hogy ilyenkor még nem engedik el a másikat, tól elhidegült házastársak új életet kezdjenek, nem költöznek el, mert attól tartanak, hogy a és megtalálják a saját egyéni boldogságukat –

másik jár jobban anyagilag, és több pénzt kap. gyakran más társ oldalán. A gyermek szem- Mindig mérlegelni kell, mi a fontosabb hosszú pontjából sokszor lényegesen rosszabb, ha a távon. Megéri-e, hogy egy-két millió forint mi- szülei egy rideg, feszültséggel teli kapcsolat- att a gyerekek személyisége károsodást szen- ban kényszerből „a gyerekek kedvéért” vedjen? Megéri-e saját magunk látásmódját együtt maradnak. Ugyanis így nem élheti át az anyagiakra szűkíteni, és önző módon a sa- soha a nyugodt, szeretetteljes családi légkört, ját hasznunkat keresni? Megéri-e a saját fáj- sőt, sajnos gyakran nemcsak áldozata, hanem dalmunkat, csalódásunkat a pénz utáni harcra eszköze is a szülők harcának. Ez olyan mély váltani? A válás mindenképp fájdalmas dolog. nyomot hagyhat benne, amit még felnőttkorá- De amennyiben a válást a lehető legkisebb ér- ban is nehezen tud feldolgozni, és hosszú zelmi

sérüléssel, és a család minden tagjának 26 figyelembe vételével szeretnénk megélni, vállaló párokat családnak a törvény. Az élettársi mindent el kell követni a fájdalmak enyhítésé- kapcsolat választása házasság helyett számos ért, és a gyerek(ek) érdekeinek előtérbe helye- okra visszavezethető, ilyenek lehetnek az anyagi zéséért. feltételek hiánya, amikor a házasodás költségeinek terhét nem kívánják viselni a fiatalok, esetleg ÉRDEKESSÉG mentesülni kívánnak az adminisztratív kötöttsé- 1980-ban több, mint 80 ezer házasságot kö- gektől. Emellett az alapja lehet értékrendbeli atti- töttek Magyarországon, 2013-ban alig több, tűd is, mivel az élettársi kapcsolatban élő fiatalok mint 40 ezret. Míg 1980-ban 1000 esküvőből szerint az egymásnak tett fogadalmat, nem a pa- 346 végződött válással, tavaly már 630, azaz pír pecsételi meg igazán. Ugyanakkor az együtt- majdnem a duplája!

élés alatt megszerzett vagyon közös tulajdonnak minősül. A közös gyermekhez való jog tekintetében pedig nincs különbség a házas vagy élettársi Élettársi kapcsolat kapcsolatban élők között: a vér szerinti édesapának kötelezettségei vannak a gyermek irányába. Mára teljesen elfogadott az élettársi kapcsolat, mint együttélési forma, ahol közös háztartásban KÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK él együtt egy pár, akik érzelmileg és gazdaságilag Miben tapasztalható különbség, ha egy pár is közösséget alkotnak. Nem is olyan régen még összeházasodik, vagy ha élettársai kapcsolat- vadházasságnak bélyegeztek minden olyan kap- ban él? Értékesebb-e számunkra a kettő közül csolatot, amelyet nem a pap vagy az anyakönyv- valamelyik? Ha igen, miért? vezető szentesített. Ugyanakkor jogilag még mindig nem tekinti az így szerveződő és gyermeket 27 Más családok hogy az ember saját magát akarja megerősíteni, tehát

önmagában van gyengeség. Egy társadalom fejlettségét mutatja az, mennyire fogadja el a másságot akár külsőben, akár visel- Az elfogadás szerencsére sokszor generációról kedésben, akár nemi orientációban. Ha ugyanis a generációra könnyebben megy. Napjainkban szá- társadalom tagjai elfogadók, nem a külsőségek mos országban lehetőség nyílik azonos nemű pá- számítanak, hanem nagyobb hangsúlyt kapnak a rok házasságkötésére, illetve örökbefogadással, lényeges, emberi kérdések. Az elfogadás és a illetve mesterséges megtermékenyítéssel utódok másság iránti tolerancia különösen nagy érték létrehozására és közös nevelésére. egy társadalomban, és nyitottságot, gyűlölet- és kirekesztés-mentes szemléletmódot HASZNOS LINK: igényel. http://www.szivarvanycsaladokerthu/ Ugyanakkor sokaknak még mindig gondot okoz a (bármilyen) másság elfogadása. Ez egyrészt tanult minta lehet, vagyis otthon is azt

látta, hogy a Mit tegyünk, ha olyan családdal találkozunk, ami számunkra szokatlan? szülei nem szerették, ha valaki „más”, becsmérelték azt, aki nem ugyanolyan, mint ők, de az elfogadás hiányát okozhatja az is, hogy valakinek az  önértékelésével van gond. A mássággal szem- Ne ijedjünk meg. Teljesen természetes, hogy valami szokatlan. beni agresszív viselkedés sokszor azt jelenti, 28  Ne ítéljünk elsőre negatívan, csak azért, hogy „jól működni” nem pusztán csak a nukleáris mert számunkra szokatlan. család képes. Minden családtípusnak megvan- Adjunk magunknak időt, hogy megszok- nak a sajátos nehézségei. Ilyen lehetnek az egy- juk az új családot. szülős családokban az anya vagy apa pozitív ké-  Ismerkedjünk meg velük. pének fenntartása, vagy a mozaikcsaládokban az  Nyugodtan beszélgessünk velük, kérdez- egymás iránti felelősségvállalás kialakítása. Ezzel zünk! Senki nem

születik úgy, hogy min- egy időben az alternatív családmintázatok alapjai dent tud – mi sem! A kedves és őszinte lehetnek számos pozitív tulajdonságnak, melyek kérdések bizalmat építenek nemcsak felismerése fontos lehet, ilyen például a nyitott- bennünk, hanem bennük is. Így csökkent- ság és a tolerancia.  jük a feszültséget és az egymás közötti távolságot.  Legyünk nyitottak!  Engedjük meg magunknak, hogy megta-  Családi nehézségek pasztaljuk, milyen emberek. A gyermek megfelelő fejlődéséhez és a szülők Ne az alapján ítélkezzünk, milyen a sze- kiegyensúlyozott, boldog életviteléhez elenged- xuális orientációjuk, hanem az alapján, hetetlen a stabil, érzelmileg támogató és bizton- milyen emberek. ságos családi háttér megléte. Ez a megfelelő családi felépítés kialakítása létrejöhet nukleáris, KÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK  egyszülős, nagycsaládos, mozaik és szivárvány-

Mitől függ, hogy a gyermek egy csa- családok esetében is, mivel legfontosabb befo- ládban egészségesen fejlődik, és bol- lyásoló tényező a szülők, nagyszülők és gyerme- dog emberré válik? kek közötti kapcsolatrendszerben rejlik. Lénye- Függ-e egy család boldogsága a szü- ges pont a szülők kiforrt identitásának megléte, lők nemétől? a megfelelő nevelési stílus és kommunikáció ki-  Mitől függ egy család boldogsága? alakítása és a tisztázott, stabil határok kialakí-  Egészséges gyermeket nevelhet-e két tása a családtagok, valamint a család és a külvi- azonos nemű szülő? lág között.  A családban rejlő lehetőségek Mikor érett személyiségű egy szülő?  Láthatjuk, hogy a klasszikus nukleáris családkép messze nem meríti ki a napjainkban jelen lévő tisztában van a saját értékeivel, pozitív és negatív tulajdonságaival  családi mintázatokat, sőt, az ezen felül

működő nagycsaládok, egyszülős családok és mozaikcsa- nyitott saját személyisége fejlesztésére, a változásra ládok, (illetve ezek mellett a külföldön gyakoribb  nem él függésben: egyenrangú félként meleg párkapcsolatok) a családi szerveződések kezeli a házastársát, nem várja el, hogy az nagyobb hányadát teszik ki. Fontos kiemelni, minden igényét kielégítse 29 30  nem él „önfeláldozásban”, mártír szerep- Napjainkban a nők jelentős hányada vállal teljes ben: nem hagyja, hogy életét kizárólag munkaidős állát és alakít ki sikeres karriert. A si- gyermeke teljesítse ki keres karrier kialakítása és a gyermekvállalás, va- boldogságát nem más személyektől teszi lamint az ezzel társuló felelősség összeegyezte- függővé tése komoly döntések elé állítja a nőket. A mun- önálló felnőttként él (elszakadva a szüle- kahelyi és társadalmi elvárásoknak való megfele-

itől) lés szorongással társulhat, ugyanakkor a sikeres tiszteli saját magát, családtagjait, barátait, karrier kiépítése és az anyaszerep, valamint a kollégáit gyermekvállalás utáni újbóli munkavállalás a nők becsületes és megbízható – betartja a többsége számára ma már a kiegyensúlyozott szavát szellemi és lelki élethez elengedhetetlen. Mindez  tisztában van a feladataival, ezeket ellátja – ha nem is könnyen, sok tanulás és csiszolódás  tisztában van jogaival, és adott esetben árán, de kivitelezhető, megfelelő támogató csa- ezekért ki is áll ládi környezet és munkahelyi feltételek mellett.      saját életét éli, célokat tűz ki maga elé, amelyeket meg is próbál elérni MEGHÖKKENTŐ, DE IGAZ  megtanulja kezelni a negatív élményeket Mit gondol, mióta élveznek a férfiakéval  élvezi a pozitív élményeket egyenlő szavazati jogot a magyar nők? A meghökkentő

válasz az, hogy csak alig száz Az a szülő, aki a gyermeknevelés feladatát fele- éve! 1919-ben törvény mondta ki, hogy minden lősségteljes kalandnak tekinti, és gyermekével ki- 18. életévét betöltött nő is szavazati joggal bír számíthatóan, megbízhatóan viselkedik, jó mintát Az igazsághoz azonban hozzátartozik, hogy nyújt és önmaga is rengeteg örömben részesül kezdetben alig mentek el szavazni a nők, nap mint nap. nemigen tudtak mit kezdeni eme jogukkal KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK: Megváltozott anyaszerep  Milyen hatással van a családi rutinra, napirendre, költségvetésre, ha az édesanya is nyolc órában dolgozik? A legnagyobb változás a 21. században a nők csa ládban betöltött szerepében következett be, mely Melyek a pozitív hatások, és melyek a negatívak? számos pozitív és negatív hozadékkal. A II világ háborút követően a nők emancipációja nagymér- Hogyan és kinek kell alkalmazkodnia,

tékű növekedést mutatott, mely napjainkban is változnia, ha az édesanya is ugyan- tart. Egyre több nő állt munkába, növelve a család olyan sokat dolgozik, mint az édes- bevételeit. A helyzet kettőséget okoz, hiszen a nő apa?  családban betöltött központi szerepe megmaradt: Miért fontos, hogy az édesanya is dolgozzon? a háztartás és a gyermeknevelés terhei – kimondva-kimondatlanul – továbbra is elsősorban az ő feladatköre. 31 Megváltozott apaszerep Korábban a férfi elsődleges feladati közé tartozott a családfenntartás, az anyagi javak megteremtése, miközben a nő biztosította a család érzelmi hátterét. Az apa csak iskoláskorú gyerekeivel kezdett el szorosabb kapcsolatot kialakítani, de akkor is főleg a fegyelmező erő szerepet töltötte be. A büntetést is az ő személyéhez kötötték A mai kisgyermeket nevelő generációknál érződik először a változó modell hatása. Az 50-es években az apák

gyermekeikkel együtt töltött minőségi ideje nagyon kevés volt. Néhány évtizeddel később – a 70-es években – változás állt be az apagyerek kapcsolatban Az apák jelentősen több időt töltöttek utódaikkal. Ennek a változásnak mérhető következményi is lettek: A fél éves csecsemők 50%-a nem pusztán az anyához, de az apa iránt is mutatta a ragaszkodás jeleit, mely arány a 18 hónapos csecsemők körében még kifejezettebb volt.  Mára kialakulhatott az a külső igény és belső indít- Elítélendő-e, ha az apa marad otthon a gyerekkel, és az anya áll munkába? tatás a férfiakban, hogy apaként is részt vegyenek  Mire tanít az elérhetetlen, távolság- a család életében, nem pusztán, mint családfenn- tartó, tekintélyelvű apa, és mire tanít a tartó legyenek jelen. Egyre több családban figyel- gondoskodó, szeretetteljes apa? hető meg, hogy az apák jelen vannak a szülésnél, ők szakítják meg éjszakai

pihenőjüket a síró csecsemő ellátása érdekében, mindinkább részt vesz- Megváltozott nagyszülői szerep nek a kisgyermek nevelésében, a praktikus teendők ellátásában. Egyre nagyobb igény mutatkozik Meglepő, de a közelmúltban az férfi-női vagy az elkötelezettség és érzelemgazdagság kifejezé- anyai-apai szerepek mellett a nagyszülői szere- sére a családban eltöltött idő során. pekben is jelentős változás következett be. Egyre kisebb számban találunk többgenerációs családi KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK  szerkezeteket, sokkal kisebb mértékben nevel- Van-e különbség a gyerek fejlődésé- kednek a gyermekek egy háztartásban a szüleik- ben, ha az apa többet foglalkozik a kel és nagyszüleikkel egyaránt. A mobilizáció nö- kisgyerekkel? Ha igen, miben jelent- vekedésének köszönhetően a fiatal családok kezik ez a különbség? 32 gyakran eltávolodva a szülőhelyüktől, másik településen kezdik meg

családi életüket. A nagyszülők nyugdíjba vonulásakor és a gyermekek és unokák eltávolodásának köszönhetően az idősek mintaadó funkciója korunkban megszűnt, szerepük leértékelődött. A távolságnak köszönhetően nem tudják kivenni szervesen részüket a család mindennapi életéből, melynek negatív pszichés hatásai lehetnek. Fontos ezeket a tényezőket felismerni, és hatékonyan kommunikálni a generációk között. Fontos megtartani a nagyszülők nevelő és mintaadó szerepét, hiszen ez mind- kontextust, az alakok közötti dinamikát és követ- két fél számára pozitív hozadékkal járhat. A nagy- keztetéseket von le a gyerek lelkében, fejében szülők kivehetik részüket az unokák örömteli ne- zajló folyamatokról. Gyakran alkalmazható mód- velésében, a család legkisebb tagjai pedig olyan szer ez azokban az esetekben is, amikor a gyer- élményekkel és tudással gazdagodhatnak, me- mek nem akar beszélni vagy szóbeli

nem tűnik hi- lyeket a család legtapasztaltabb tagjaitól sajátít- telesnek. hatnak el már kora gyerekkorban. A családrajzoknak három alaptípusát tudjuk elkülöníteni, ez a saját család rajzolása, egy másik Amikor probléma van a családban – családrajz család rajzolása, valamint az elvarázsolt család rajzolása, amikor szóbeli instrukciók segítségével arra kérjük a gyereket, hogy rajzolja le, egy va- A megfelelő, érzelemteljes és biztonságos családi rázsló mivé varázsolná el családtagjait működés elengedhetetlen a gyermek boldog és kiegyensúlyozott fejlődéséhez. Amennyiben a A családrajz ideális módszer a családi helyzetek családi rendszerben valamilyen átmeneti vagy feltérképezésére, hiszen a család a gyerek szá- tartós probléma felmerül, a gyermek gyakran tü- mára szubjektív fogalom, számára azok összes- nethordozóként jelenik meg, hiszen a legkiseb- sége, akivel a legjobban összetartozik, így

előfor- bek a legérzékenyebbek a családi harmónia rez- dulhatnak a képen játékok, háziállatok is. A figu- düléseire. rák közötti fizikai távolság mindig pszichikai távolság a valóságra vetítve, aki mellé magát raj- A gyermekek vizsgálatára egyik leggyakrabban zolja a gyerek, ahhoz érzi vagy szeretné magát alkalmazott módszer a családrajz készítése, mi- legközelebb érezni. Indulati-érzelmi konfliktust vel jól alkalmazható a családban élő gyermek ér- jelez az átfirkált, elrontott figura a képen. zelmeinek, problémáinak megismerésére. A pszichológus a rajzok elemzésével kibontja a kép je- A rajz befejezését követő beszélgetésben a szak- lentéstartalmát, megfigyeli a kép szerkezetét, a ember rákérdez a figurák szerepére. Megkérdezi, 33 hogy melyik figura a legkedvesebb, melyik a leg- A szülők legtöbbször azt szeretnék, ha gyerme- kevésbé, melyik a legboldogabb, melyik a legke- kük

szófogadó, jó gyerek lenne, jól teljesítene, és vésbé, valamint rákérdez ezek okaira is. büszkék lehetnének rá, és leginkább: minél kevesebb gond legyen vele. Ezt azonban különféle AJÁNLOTT OLDAL módokon érik el. Az alapvető nevelési elvek közül www.rajzelemzeshu egyik sem teljesen jó vagy teljesen rossz. Mindegyiknek van előnye és hátránya rövid-, és hosz- CSOPORTFELADAT szútávon is. Lehet, hogy egyik módszerrel a gye- FILMELEMZÉS, VIDEO: rek gyorsan szófogadó és halk lesz, de közben fél https://www.youtubecom/watch?v=b8mNOl is, és később nehezebben érvényesül önállóan. cR8wc – Miről árulkodnak a gyermekrajzok? Egy másik módszerrel nem mindig fogad szót, előfordul, hogy vitatkozik és ellenkezik, viszont később határozott jelleme megmarad, és ez ve- Nevelési stílusok – Autokratikus, demokratikus és Laissez-faire zeti sikerre. Alapvetően három féle nevelési stílust különíthe- A gyermek

egészséges fejlődése szempontjából tünk el. Ezek a való életben nem ennyire élesen, a családban megjelenő nevelési stílus jelentős sarkosan jelennek meg, mint ahogy itt alább be- szerepet játszik, hiszen kora gyerekkortól az mutatjuk. egyik legmeghatározóbb tényező a szülőkkel kialakított kapcsolat és kommunikáció. 34 Az autokratikus nevelés esetén a gyerekek alig kell gyermeket, de közben meg kell tanítani a ha- vagy egyáltalán nem vehetnek részt a döntések- tárokra, szabályokra is, és el kell magyarázni, mi ben, vagy azok előkészítésében, a szülők gyakran történik, ha ezeket a határokat átlépi. Nagyfokú parancsolással, vagy utasítással kommunikálnak következetességre van szükség. Közös meg- a gyerekekkel. Az ilyen körülmények között ne- egyezés útján, kompromisszumkezeléssel meg- velkedő gyerekek esetében gyakori a visszahú- találják a család minden tagjának megfelelő dön-

zódás, az elfojtás és az önállótlanság. Általában tési kimeneteleket. Az ilyen családban felnövő véve elmondható, hogy az autokratikus gyerek- gyermek nem feltétlenül egy mintagyerek, de nyi- nevelés nem a gyerekről, sokkal inkább a szülőről tott marad, társasági, önállóan gondolkodó, sza- és a szülő megfelelési igényéről szól. A szülőnek badon véleményt formáló fiatal, aki kész szembe- ebben az esetben ugyanis nem kell magyarázni, nézni a nehézségekkel és megoldást találni a fel- hisztikkel bajlódni, valójában nem kell a gyerek- merülő problémákra. kel foglalkozni, viszont a felszíni eredmény nagyon látványos: a gyerek csendes és szófogadó. ÉRDEKESSÉG: Az ilyen nevelési elvnél borítékolható, hogy a gye- Tekintsük meg és beszélgessünk el rek elfojtott érzelmei a felszínre törnek – ha nem az alábbi filmről: gyerekkorban, akkor serdülő- vagy felnőtt korban

https://www.youtubecom/watch? biztosan, gyakran deviáns magatartásformában v=satfAW5Ksocű vagy testi (pszichoszomatikus) tünetekben. Elfogadó és elutasító nevelési stílusok A Laissez-faire nevelési stílus jellemzője, hogy a szülők nem gyakorolnak kontrollt gyermekük felett, nem vonják be a döntésekbe a kisebb család- A döntéshozatal és autonómia elsajátítása mel- tagokat és nincs struktúrája a család rendszeré- lett a gyermek megfelelő fejlődési szempontjából nek. Ilyen esetekben a gyermek nem tanulja meg kiemelt szerepet kap a szülők érzelemteljes és el- határait és nem sajátítja el azokat a készségeket, fogadó, támogató nevelési stílusa. Az elfogadó melyek hatékonnyá és kompetenssé teszik. Az szülők érdeklődnek gyermekük tevékenységei és ilyen gyerek szabadságot kap, leggyakrabban ta- érzései iránt. Biztonságot nyújt gyermekének és pasztalat útján tanul. De közben nem szokik átadja

gyermekének azt a tudást, amivel saját ér- hozzá ahhoz, hogy szabályokat kell betartania, zelmi stabilitását megteremtheti és fenntarthatja. így felnőtt korban problémákat okozhat majd Türelmesen kommunikál gyermeke irányába, el- neki a beilleszkedés a különféle rendszerekbe, magyarázza, mit miért kér, vagy mit csinál. Ha a csoportokba. szülő érzelmileg elfogadó gyermeke iránt, akkor a gyerek fenntartani igyekszik ezt a kapcsolatot. A demokratikus nevelési stílus során a szülők te- Ezzel szemben az elutasító szülői nevelés során ret engednek, hogy a gyermekek koruknak meg- a szülő gyakran alkalmaz fizikai vagy verbális fe- felelően részt vegyenek a döntések előkészítésé- gyelmezési formát, impulzív és agresszív modellt ben és meghozatalában. A szülők számára ez a nyújt gyermekének és az érzelmeket mellőzve nevelési mód a legnehezebb. Tisztelni, szeretni kommunikál gyermekével. 35 

Fontos! A bántalmazott gyerek alapvető bizalma megrendül, mert az bántja, akinek szeret- A gyerek fizikai bántalmazása minden formában nie kéne, és az bántja, akiben a gyerek a tilos, bűncselekménynek minősül. A gyerek a fizi- legjobban megbízik.  kai bántalmazás során nem a helyes viselkedési módot, hanem kizárólag a félelmet tanulja meg. A A bántalmazott gyerek sokszor követi a mintát, és ő is bántalmazza a gyerekét.  bántalmazó szülő azt mutatja meg a gyermekének, hogy a gyerek teste felett ő rendelkezik, és a A bántalmazott gyerek később gyakran a társait is bántalmazza.  gyerek lelke, fájdalma, félelme nem számít. A bántalmazott gyerek gyakran saját magát okolja a bántalmazásért, azt gondolja, A gyerek bántalmazása nemcsak fizikailag tör- hogy nem elég jó. Kétségbeesetten vá- ténhet. Ide tartozik a szexuális bántalmazás, a ki- gyódik a szeretet és a megerősítés után. használás, az

elhanyagolás és a verbális bántal- Ennek az a veszélye, hogy az első olyan mazás is. A verbális bántalmazás sokszor mé- helyzetben, ahol őt elfogadják, és meg- lyebben és károsabban hat a gyerekre, mint a fizi- erősítik, kész lesz bármit megtenni. Ezért kai, és olyan sérüléseket okoz, melyeket egy életen át hordoz. 36 a bántalmazott gyerekek nagyobb ve- KÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK: szélynek vannak kitéve, mert a bandák és Hogyan kommunikálnánk elfogadó szülő- bűnszervezetek behálózzák ként? Miben különböznek egy elutasító szülő őket a látszólagos elfogadással, gyors ér- mondatai? Milyen érzéseket kelt bennünk, ha könnyen vényesüléssel. 37  egy elfogadó szülővel kommunikálunk? Miben különböznek érzéseink, ha a kommuni- A családban beszéljünk egymással, ismerjük meg, kinek mire van szüksége.  kációs partner egy elutasító szülő? A pozitív és negatív élményeket osszuk

meg egymással. Mondjuk el, mikor és mivel bánt meg a másik, így legközelebb lehetőség adó- Határok a családban dik rá, hogy ne kövesse el ugyanazt újra.  Töltsünk értékes időt az egyes családtagokkal, amikor csak rá figyelünk. A családi rendszer alrendszerekből tevődik össze.  Ezek az alrendszerek tartósak, és a házastársi, a Adjuk meg a családtagoknak és magunknak szülői és a gyermeki alrendszerek alkotják. Egész- a kellő mennyiségű időt, hogy magukban le- ségtelen szereprendszer, ha valamely családtagnak hessenek.  tartósan nem a saját alrendszerének megfelelő sze- Adjuk meg mindenkinek a teret, hogy maguk- repet kell betöltenie. Fontos megtartani a családon ban lehessenek, feltöltődjenek. Lehetőség belüli és a család-külvilág közötti egészséges hatá- szerint legyen mindenkinek egy kis sarka, rokat. Ezek a határok egyszerre elválasztanak és ahol az ő saját dolgai vannak, és ahol egyedül

összekötnek, védelmet nyújtanak és strukturálják a lehet.  családi rendszert. A tiszta határvonalak segítik az Legyenek intim perceink a párkapcsolatban! egészséges családi kapcsolatokat és a hatékony Tanítsuk meg a gyereket arra, hogy a felnőt- kommunikációt. Az összefonódott családok eseté- teknek is szükségük van egy kis időt egymás- ben a határok elmosódottak, a családtagoknak sal is tölteni, ami nem azt jelenti, hogy őt kizár- nincs magánszférája, túlvédik egymást, gyakran be- ják valamiből, vagy nem szeretik.  szélnek egymás helyett és mindenki mindenre gyor- A szülők töltsenek együtt időt felnőtt nőként- san és intenzíven reagál. Ugyanekkor azon a csalá- férfiként, ne csupán a gyerekük apja-anyja- dok esetében, ahol a kapcsolatok lazák, ott egyben ként.  a határok túl merevek lesznek. A családban történt Probléma esetén a legelső mindig a megbe- eseményekre hiányzik a

megfelelő reakció és csak szélés legyen. Adjuk meg a lehetőséget min- a drámai eseményeknek van felhívó jellege. denkinek, hogy elmondhassa a problémáját.  Családon belüli határok és a családkülvilág kapcsolata Legyenek egyértelműek a szerepek és a feladatok a családban. Ez biztonságot ad, mivel mindenki tudja, hogy egy-egy problémával kihez lehet fordulni.  Hogyan tartsuk be a határokat? Legyen meg mindenkinek feladata a családban – de ha körülmények változnak, változ-  Ne zárjuk el magunkat a külvilágtól család- tassunk rugalmasan a feladatkörökön!  ként – keressük más családokkal a kapcsolatot!  Legyen családi napirendünk, de ne ragaszkodjunk hozzá mereven! Ne zárjuk el magunkat a külvilágtól egyénként – ápoljunk a családunktól független kapcsolatokat! 38 39 Felhasznált irodalom Nádasdi, M. N (2006) Család, gyermek, társadalom – A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Bölcsész Konzorcium: Budapest Goldenberg, H. & Goldenberg, I (2008) Áttekintés a családról Animula: Budapest Tomcsányi T., Grezsa, F & Jelenits, I (1999) Tanakodó: A mentálhigiéné elmélete, a mentálhigiénés képzés, mentálhigiéné az emberek szolgálatában Magyar Testnevelési Egyetem – Párbeszéd (Dialógus) Alapítvány – HÍD Alapítvány: Budapest http://www.lelkititkainkhu/apai szerephtml 40 3. FOGLALKOZÁS Változások a család életében – a családfejlődés dinamikája: korszakok, időszakok, krízishelyzetek a család életében A család fejlődésének szakaszai a családtagok életszakaszaihoz hasonlóan – és sokszor ezzel párhuzamosan – meghatározhatóak. Ezek ismerete azért fontos, mert így az egyes változásokat nem krízisként éljük meg, hanem tudatosan, előre felkészülve fogadjuk, és nem csak elszenvedjük, de mi magunk is alkotó módon alakítjuk. A család életében elkerülhetetlenül bekövetkeznek

válságok és krízishelyzetek is. Ezeket át kell élni, meg kell oldani, fel kell dolgozni az egészséges család fennmaradásáért. A foglalkozás ezeket a változásokat veszi sorra Módszerek és munkaformák:      Családfejlődési szakaszok – a család is fejlődik, nem csak a családtagok! Nagycsoportos beszélgetés – Hogyan fejlődik egy család? Milyen jelei vannak, A család élet folyamata jól elkülöníthető szaka- ha a családban változás várható. beve- szokra osztható, hasonlóképpen az egyén éle- zető beszélgetés. tének fejlődési szakaszaihoz. Minden fejlődési Páros munkaforma – az egyes családfej- szakasz a család életében új problémák és új lődési szakaszok kiosztása, jellemzése. feladatok felbukkanásával társul melyek meg- Hogyan érdemes kezelni az adott sza- oldása nélkülözhetetlen az egészséges családi kaszban? élet és fejlődés szempontjából. A szakaszok Nagycsoportos

munkaforma – Beszélge- közötti váltást új feladatok számának, súlyának tés: milyen krízishelyzeteket éltünk át a növekedése jelzi, melyekkel minden család ta- családban? Hogyan kezeltük? Milyen ha- lálkozik a fejlődése során. A változásokhoz al- tással volt a krízis a családra? kalmazkodni, az új problémákhoz, új élethely- Nagycsoportos munkaforma – Beszélge- zetekhez igazodni kell, annak érdekében, hogy tés: válás a családban. a család megtartja stabil, biztonságos, megtartó kiscsoportos munkaforma – egy válás el- funkcióját. játszása úgy, hogy a szülők a gyerekre figyelnek, és úgy, hogy nem. Milyen tapasztalatokat lehet észrevenni? 41 Krízisek a családban és a sikeres megküzdéssel a család kompetensebbnek, erősebbnek is érezheti magát ezután. A fejlődési szakaszok határain a családi életben Az akcidentális krízis nem természetes velejárója krízisállapotok léphetnek fel. A

krízisállapotokat a családi életnek, ilyen lehet a válás vagy valamely elkülönítjük aszerint, hogy normatív, vagy fejlő- családtag halálát követő krízisállapotok. dési krízisről van szó, illetve hirtelen bekövetkező vagy akcidentális krízis van jelen. A normatív vagy A krízisállapot megélése fejlődési krízisek természetes velejárói a családi életnek, ilyenek az elköteleződés, gyermekvállalás vagy életközépi válság során fellépő krízisál- A krízisállapot az érintett családtagnak, ugyanak- lapotok. A normatív krízisekkel való megküzdés kor az egész családnak egy lélektanilag kritikus képezheti a család fejlődésének mozgatórugóját állapot. A család számára a helyzet kitüntetett 42 fontosságú és minden figyelem erőfeszítés a krí- jelenség. Tudatosítani kell a családtagokban, zishelyzet megoldására irányul. A család kényte- hogy a helyzet kialakulása nem a családtagok len

szembenézni a kialakult helyzettel és gyakran vagy a családi rendszer működésének elégte- a meglévő megküzdési mechanizmusok nem ele- lenségében keresendő, mivel az adott helyzet gendőek a krízishelyzet feloldására. A helyzet számos környezeti és személyes tényezők bo- szinte kivétel nélkül valamilyen veszteségél- nyolult összeadódásából keletkezik. A családi ménnyel, kudarccal vagy veszély érzetével társul. krízisek feloldására már számos megoldás Szorongató, félelemkeltő és a tehetetlenség érzé- adott, ilyenek lehetnek a különféle családterá- sét kelti az emberben. piás módszerek, mely segítségével a család tagjai szakemberek segítségével feltárják a FONTOS TUDNI problémákat és közösen megoldást találnak a A családok életében a fejlődési és problémás helyzetre. akcidentális krízisek előfordulása nem ritka 43 Normatív krízisek a családban tekintsenek, hanem próbálják

fenntartani a gyermekvállalás előtti szoros intim kapcsolatot is. 1. Párválasztás és családalapítás KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK Fiatal felnőttkorban a származási családról való Hogyan lehet megtartani a fiatal szülők között leválás és a munkába állás krízise mellett egyik jó kapcsolatot? Mi segítni a fiatal szülőket ab- legfontosabb fejlődési krízis a párválasztás és ban, hogy ne csak anyának és apának érez- családalapítás krízise. A fiatal párok alkalmaz- zék magukat, hanem házastársnak is? kodnak egymás szokásaihoz, életritmusához (pl. Mennyi idő szükséges az új család kialakulá- dohányzás, vegetarianizmus), elfogadják és beil- sához? lesztik saját életükbe a párjuk családi hagyományait vagy vallási különbségeit és megjelenik a 2. A szülés utáni depresszió felelősségvállalás a közös pénzügyi tervezéssel kapcsolatban, valamint az egymás iránti elköteleződés. A szülés utáni

pszichés zavarok az anyák jelentős részében megfigyelhetőek. A „post partum blues” A családalapítás után az új feladatkörök és új egy átmeneti negatív érzelmi állapot, mely általá- szerepelvárások ismét megbontják a párválasz- ban két héten belül beavatkozás nélkül rendező- tás során stabilizálódott szerepeket. Míg koráb- dik és az anyák 70-80%ánál megfigyelhető. Ezzel ban az egymásra figyelés, a kapcsolat kiteljesí- szemben a szülés utáni depresszió, vagyis a post tése állt a középpontban, most ugyanott egy sok- partum depresszió az anyák 15%át érinti és szak- szor nyűgös, és sok törődést igénylő csecsemő ember segítségét igényi. A depressziós anyák fekszik, így a romantikus házasságból egy nehe- esetében alvási és evési zavarok, érzelmi labilitás zebb feladatok kielégítését igénylő helyzetbe ke- és mentális zavarodottság figyelhető meg, mely rülnek be a friss

szülők. szégyennel, bűntudattal és öngyilkossági gondolatokkal keveredik. Ebben az időszakban számos nehézséggel és új problémával is találkozhat a család. Az új felada- CSOPORTMUNKA – filmelemzés tok megjelenése félelemmel és bizonytalanság- VIDEO: https://www.youtubecom/ gal is társulhat, sok apában és anyában megjele- watch?v=yH3WMQO-ooU nik az „elég jó szülő vagyok-e” kérdés. A gyermekszületéssel az anyára a szoptatással és a FONTOS TUDNI gyermek gondozásával nehéz és kimerítő felada- Az esetek kis hányadában a szülést akár pszi- tok társulnak, melyek megosztása az apával po- chózis is követheti, melyek hallucinációkkal, zitív kimenetelt hoz. A közös gondoskodás az téveszmékkel, az anya gyermek elleni bizarr utódról megnöveli az intimitás és a családi har- gondolataival jár. Fontos tudni, hogy ezek a mónia érzését a párok között. Ugyanakkor fontos, tünetek nem a nő anyai

szerep-ellátásának al- hogy egymásra ne pusztán apaként és anyaként kalmatlanságából erednek. Szülés utáni pszichózis esetén kórházi ellátásra mindenképp 44 szükség van, ugyanakkor az állapot kezelése nagy sikerrel történik szakemberek bevonásával. 3. A serdülő és üres fészek szindróma A gyermek iskoláskorúvá válásakor egyre nagyobb szabadságot és autonómiát igényel, mely serdülőorra teljesedik ki. Ekkor a szülők helyett a kortársi baráti kapcsolatok töltik be az elsődleges amit most nem tesznek meg, arra talán már soha kapcsolati háló, melyet a szülők nehezen fogad- nem lesz lehetőségük és ez az utolsó esélyük, hatnak el. A megnövekvő szabadság igény meg- hogy változtassanak életükön. Nehezebb helyze- változtatja az addigi családi szerveződést és új tekben ez életközépi válsággá vagy más néven megoldási mechanizmusok alkalmazását igényli. kapuzárási pánikká fokozódhat,

mely férfiak és A gyerekek fiatal felnőttkorukra elhagyják a csa- nők esetében is előfordulhat. Ez a pánik a mun- ládi fészket, önálló életet kezdenek. Jellemzően kahelyi és magánéleti területen is krízissé alakul- ekkora beáll egy viszonylagos anyagi biztonság hat. vagy legalább stabilitás. Szülők esetében csökken az előrejutásért folytatott harc okozta nyo- Megoldási lehetőségként fontos lenne új értéke- más és a felelősség, több a szabadidő, eljön a dé- ket találni a családban. Ilyen lehet az elkötelezett- delgetett tervek, álmok megvalósításának lehető- ség és a szeretet, az élet értelmének újbóli meg- sége. Ugyanakkor a szülők rádöbbenhetnek, találása. Fontos az aktív életmódot folytatni, új hogy addigi életük pusztán anyai és apai szerep- szerepkészletekkel kiegészíteni ez eddigieket és ből álltak, így a gyerekek elköltözésével életük ki- a meglevő energiákat megőrizni.

üresedett, és szerepük feleslegessé vált. Ezt az állapotot nevezi a szakirodalom “üres-fészek 5. Az inaktivitás krízise szindrómának”. Ez a kiüresedett állapot érzése akár bénító, felemésztő is lehet, ezért fontos ebben a korban valamilyen új szerepet, új időtöltést Nyugdíjba vonuláskor az idős emberek funkció- találni a megüresedett idő eltöltésére. vesztettséget élhetnek meg. Egyre gyakoribbak a betegségek és a test, mint teher megjelenése. Az életben a növekedés és fejlődést felváltják az el- 4. Az életközépi válság múlás és veszteségek. Az elmúlással való konfrontáció akár idős kori depresszióvá is alakulhat A házaspárok 40-45 éves kora között megközelítőleg életük feléhez érkeznek, ezért a visszatekin- HASZNOS TIPPEK tés és mérlegelés félelemmel és megdöbbenés- Ne hagyjuk, hogy szüleink és nagyszüleink el- sel is társulhat. Felmerül bennük a félelem, hogy

magányosodjanak. Bíztassuk őket, hogy idős 45 Krízisek a valóságban koruk ellenére találjanak maguknak új hobbit, új szórakozási lehetőséget. Számos időseknek szóló programot is találhatunk, ilyenek le- Manapság a médiában a legtöbbször azt láthat- hetnek az időseknek szóló kézműves körök, juk, hogy akkor vezetjük jól a család életét, ha egészségklubok, természetjáró szabadidős mindenki mindig boldog. A televízió, a reklámok, közösségek. Szervezzünk közös programot a népszerű lapok ontják magukból a boldog, vi- szüleinkkel, nagyszüleinkkel. Segítsük nekik dám, fogyasztásra berendezkedett családok ké- újból szerepet találni a családban! A nagyszü- pét. Ez sajnos a valóságban nincs így, az állandó lői szerepek táplálása új életcélt is adhat idő- boldogság lehetetlen, mivel külső hatások és sebb hozzátartozóinknak. belső változások miatt a nehézségek, mélypontok, krízisek

elkerülhetetlenek. Ahhoz hogy a csa- 46 lád egyben maradjon, és megerősödjön egy nehe- dolataink, és csak egy helyben tipródunk. A segít- zebb időszakban, olyan szemléletet kell honosí- ségkérés nem azt jelenti, hogy betegek vagyunk, tani a családban, ami segít átvészelni ezeket. hanem azt, hogy nehézségünk támadt. Ez tejesen normális, semmi szégyellnivaló nincs benne. A A krízis mindig egy változás jele. Bár sokszor úgy segítségkérés nem a gyengeség jele, hanem ész- tűnik, de a krízis nem az élet végét jelenti, csak az szerű belátása annak, hogy van, amit mi nem tu- életünk egy korszakának a végét. A változás nem dunk, nem ismerünk, nem tapasztaltunk még rossz, a változás azt jelzi, hogy valaminek lejárt az meg, és ahhoz fordulunk, aki az adott témában ideje, és új dolgok szükségesek az életünkben. jártasabb, és nagyobb tudással rendelkezik. Fogadjuk el a változást! Legyünk nyitottak! Tanul-

Ne hasonlítgassuk össze magunkat vagy csalá- juk meg elengedni azt, ami már idejétmúlt, ami- dunkat másokhoz! Mindenki a saját problémájá- nek nincs helye az életünkben. val küzd. Az összehasonlítgatás csupán elkeserít, nem visz előre – ráadásul csalóka is, nem látunk Koncentráljunk az újdonságra! Minden változást be mások életének színfalai mögé! egy újdonság követ, minden veszteséget valaminek a megléte. Nem mindig akarjuk ezt az újat Keressünk megoldásokat, tűzzünk ki célokat, (például haláleset alkalmával igen nehéz elfo- próbáljuk meg azokat elérni! Ezek lehetnek ha- gadni a szeretett személy halálát), néha kifejezet- táridőhöz kötött kisebb teljesítmények, öncélú, ten nehéz. Azonban az elfogadás megtagadásá- örömet okozó tevékenységek. Tekintsünk a jö- val leragadhatunk egy olyan állapotban, ami vőbe. Az előremutató, problémamegoldó szem- hosszú időre visszahúz minket a

múltba. Ez kife- lélet megrövidíti a krízishelyzetet. Ne kesered- jezetten hátráltatja az egészséges családi (sőt ba- jünk el, ha nem sikerült a célt elérni. Gondoljuk ráti) kapcsolatok fenntartását. át, miért! Talán a kitűzött cél nem volt megfelelő, talán az útvonal nem volt jó. Hagyjunk időt magunknak az elengedésre és az újdonságra való nyitásra! Természetes, hogy a válto- Legyünk nyitottak belátni, ha a megoldásunk nem zások elfogadása időt vesz igénybe. A család és a volt jó! – Kipróbáltuk, megtapasztaltuk, próbál- családtagok lelki békéje megbomlik, idő kell ah- kozzunk újra. hoz, hogy a sebek begyógyuljanak. Nyugodtan elkezdhetünk gyanakodni, ha a családban valakit A családi probléma megoldásába minden érin- látszólag nem érint meg egy krízishelyzet. Ezzel tettet vonjunk be! – így mindenki hozzátesz va- gyakran a krízishelyzetet tagadja, vagy a felszínen lamit a család, mint

közösség fennmaradásá- erősnek akarja mutatni magát. Kérdezzük meg, mi- hoz, ami elősegíti az összetartozást. A szülők ért fontos számára erősnek mutatkozni! soha ne döntsenek a gyerek feje felett, hallgassák meg a gyerek ötleteit is, és együtt találjanak Kérjünk segítséget, ha szükségét érezzük! Fordul- megoldást. junk szakemberhez, ha felemésztenek sötét gon- 47 Beszéljünk nyíltan! – A legtöbb család abba bukik ládtag számára érzelmileg megterhelő és min- bele, hogy a szülők nem beszélnek nyíltan egy- denképp igényel egy feldolgozási szakaszt. Az mással, és nem tanítják meg ezt a gyerekeiknek addigi női és férfi szerepek eltűnnek és újrafor- sem. Az elfojtott, eltitkolt gondolatok, vágyak, ér- málódnak. zések és indulatok később fájdalmakká, hiányokká alakulnak, és torlódnak. Végül elkövetke- A válás nem pusztán a szülőknek okoz krízisálla- zik az az idő, amikor már

akkora mértékű kielégí- potot, a gyermeket hasonlóképpen megviseli. tetlen boldogság iránt igény halmozódik fel a csa- Fontos a gyermeket időben és korának megfele- ládtagokban, amit már nem tudnak kezelni. Be- lően informálni a válás tényéről. A gyermek külön- széljünk a gyerekekhez is nyíltan, életkorukhoz féle módokon reagálhat a válásra. Amennyiben a mérten. válást megelőzően a családban gyakoriak voltak a konfliktusok és veszekedések, úgy megkönynyebbüléssel is reagálhat, ugyanekkor, ha derült Akcidentális krízisek a családban égből villámcsapásként éri, úgy indulatosan reagálhat és zavarodottságot érezhet a kialakult 1. A válás helyzetnek köszönhetően. Legyünk nyitottak a gyerek reakcióira, de figyeljünk arra, mikor jelenik Az akcidentális családi krízisek egyik leggyako- meg esetleg kóros magatartás. ribb megnyilvánulási formája a válás folyamata. Ekkor az addigi stabil családi forma

felbomlik és KÖNYVAJÁNLÓ: instabilitás következik be. A közös célok meg- Ranschburg Jenő: Mi rontottuk el? szűnnek és lecsökken a családtagok közötti együttműködés mértéke. Közös gyermek esetén A gyermek a válást követően veszteségélmény- az anyai és apai szerepek nem szűnnek meg, de ként éli meg a kialakult helyzetet. Gyászt, szomo- a házastársi szerepek felbomlásával nagy válto- rúságot és depresszív tüneteket is mutathat. Ki- záson keresztül mennek a családban betöltött alakulhat a becsapottság érzése, bizalomvesztés egyéb szerepek is. A válás folyamata minden csa- és lojalitáskonfliktus. Óvodás korban gyakran 48 intéz szülei felé megtorló akciókat, annak érdeké- hadjárattal a gyermeket a másik szülő ellen ben, hogy megbosszulja az átélt veszteségél- hangolja. Ekkor a gyermek, akár teljes el- ményt. Kisiskolás korban gyakoribbak a békítési utasítással is válaszolhat az

elidegenített fantáziák és nagy a bizonytalanság érzése. Gyak- szülő, azok rokonai és barátai irányába. ran leromolhat az iskolában mutatott addigi telje- Gyermek-elhelyezési pereknél ez negatív sítmény, mely tudattalanul is a figyelemfelkeltést kimenetellel társulhat a befeketítő szülő és a gondoskodás iránti vágyat szolgálja. Serdü- helyzetére nézve. lőkorban a kiábrándultság érzés mellett gyakoriak a saját jövővel kapcsolatos aggodalmak és a Válásnál legyen a gyerek a mérték gátlásosság megjelenése. A gyermek saját fájdalma mellett a szülők szenvedését is érzékeli, sokat tud szülei lelki kínlódásairól – szükségtele- A válás minden esetben fájdalmas. Örömteli válás nül sokat! A gyerek gyakran kerül „gyóntatópap” nem létezik. Minden érintett elveszít valamit, min- szerepbe, ami parentifikálja, vagyis felnőtt sze- denki gyászolja a saját élményeit, elképzeléseit, repbe

helyezi őt, mely az egészséges fejlődésük eltervezett jövőjét. A korábbi kötelékek felborul- szempontjából káros. nak, új szabályok, új élethelyzetek alakulnak ki. A válásnak azonban nem kell mindenáron kegyet- HASZNOS LINK: lennek és szenvedéssel telinek lennie. Erre kizá- http://www.kek-vonalhu/ rólag a szülőknek van befolyásuk. FONTOS TUDNI A válás során nem kell mindenkit megkínozni A szülői elidegenítés szindróma – idegen ki- azért, mert nekünk fáj. Fájdalmas az másnak e fejezéssel – PAS – Parental Alienation nélkül is. A házastárs támadása és lelki gyengí- Syndrome – egy olyan problémás helyzet, tése a gyereket is tönkreteszi. Mivel a gyermekek mely a válás vagy gyermek elhelyezési per lelki épsége is a szülők felelőssége, az első dolog, és viták során alakulhat ki. Ilyen esetekben amit a válásnál figyelembe kell venni, az a gyerek az egyik szülő úgynevezett befeketítési

megóvása. 49 Egy kapcsolat elromolhat, és a házasság is eljut- meghatározóak lehetnek, és sokszor csak fel- hat egy olyan szintre, amikor a felek úgy dönte- nőttkorban derül ki, hogy a saját párkapcsola- nek, már nem tudják, és nem akarják megjavítani, tukban valójában az elfojtott, fel nem dolgozott, újjáéleszteni. Ez szomorú, de megtörténik Ezt a soha ki nem mondott érzelmek irányítanak. Ne- gyereknek is el lehet magyarázni. Minden gyerek héz a saját házasságunk romjai felett a gyerekre nagyobb biztonságban érzi magát akkor, ha is figyelni, de szülőként ez alapvető feladat. Fe- tudja, mi fog történni. A rossz hír is biztosabb a lelősek vagyunk a gyerekért a krízishelyzetek- szemükben, mint a bizonytalan, esetleg rémisz- ben is. tően elképzelt jövő. 2. Betegség a családban Beszéljünk a gyerekkel, kérdezzük, segítsünk neki feldolgozni az eseményeket. Ha erre alkalmatlannak tartjuk magunkat, kérjünk

segítséget Egy súlyos betegség megjelenése a családban tel- szakemberektől. A gyerek számára a fel nem jesen felboríthatja a családi harmóniát, számos dolgozott élmény, az elfojtott érzelmek ugyanis változtatás bevezetésére kényszeríti a tagokat. A 50 beteg családtag szokásai, életvitele átalakul, szá- szülőknek a csalódottság érzésén kívül átalakul a mos veszteséggel és lemondással találkozik, mun- világnézetük, a korábban értékelt dolgok értékte- kaképessége megszűnhet. A betegség okozta krí- lenné válnak, és új, korábban alig észrevett dol- zis beszűküléshez vezet, a folyamatos fájdalomér- gok nagy jelentőséggel bírnak. Sok párkapcsolat zés alááshatja önbizalmát és kontroll vesztettség nem bírja ki az ilyen nehézségekkel való szembe- érzéséhez vezet. Magasfokú kiszolgáltatottságot nézést és megbirkózást, és gyakran az anya ma- és környezetre utaltságot élhet át,

ami akár beteg- rad egyedül a különleges nevelést igénylő gye- séget követő depressziós állapotba is súlyosbod- rekkel. Azokban a családokban, ahol a párkap- hat. A támogató családi háttér megoldás nyúlhat a csolat erősnek bizonyul, a családi kötelékek kü- kialakult helyzet rendezésére. Őszinte, világos, és lönösen megerősödnek. Ha ilyen családba szüle- reményt megtartó attitűdök segíthetik a beteg csa- tik még egy testvér, akkor előfordulhat, hogy a ládtagot saját megküzdési mechanizmusai moz- szülők – kimondva vagy kimondatlanul – maga- gósításában. Ebben az állapotban is meg kell ta- sabb elvárásokat támasztanak a fiatal, egészsé- lálni a családtag azon funkcióját, melyben még ha- ges gyerekkel szemben. Ő pótolja a beteg gyerek tékonyan tud működni és a család szerves tagjá- miatt elmaradt sikerélményt, de egyben neki kell nak érezheti magát mindig jól is viselkednie, mert vele

már nem lehet gond, rá kevesebb figyelem jut – hiszen a figye- FONTOS TUDNI lem nagy részét a testvére ápolása veszi el. Az A betegség megjelenésével a családban a ilyen kisgyerekek korán nagyon érettek, kisfel- gyermekek helyzete labilissá válhat, mely nőttek lesznek. Felnőttesen viselkednek és be- akár szerepkonfúzióhoz is vezethet. Egy hir- szélnek. Ugyanakkor nagy igényük van a renge- telen megbetegedett apa szerepe, az idősebb teg szeretetre is, amelyet idő- és energiahiány mi- fiútestvért helyezheti a felelősségteljes csa- att otthon nem kapnak meg, hiszen a testvért kell ládfenntartó szerepébe, mely nehéz terheket gondozni, ápolni. A szeretethiány sokféleképpen helyezhet rá. A gyermek tulajdonképpen megjelenik – folyton nyerni akar a gyerek, vagy parentifikálódik. Ezzel egy időben az apa el- mindenben ő akar a legjobb lenni, mert azt gon- veszítheti kompetenciaérzését, mely súlyos- dolja, hogy csak a

legjobbat szeretik, de rosszabb bítja a betegség okozta nehéz helyzetet. Ha- esetben verekedhet is. sonlóképpen, egy idősebb testvér megbetegedése a fiatalabbat helyezheti az erősebb, 3. Haláleset a családban óvó testvér szerepébe, míg az idősebb kerül a gyengébb, kiszolgáltatottabb kistestvér szerepébe. Az egyik legsúlyosabb és legmegrázóbb krízist előidéző családi esemény a családban bekövetke- A fiatal szülőket különösen nehéz helyzet elé ál- zett haláleset eredményezi. A helyzet nehézségé- lítja egy beteg kisgyerek születése. Ilyenkor egy nek köszönhetően a családtagok gyászreakciói egész életre szóló küzdelemmel kell szembenéz- az érzelmek és viselkedés széles skáláján mozog- niük a szülőknek – Magyarországon sokszor a hatnak. A normál gyászmunka jellemzőit képez- szakértő segítség korlátozott lehetőségével. A hetik a gyász, a bűntudat, a düh, a szorongás vagy 51 a

tagadás érzése, de akár régi konfliktusok fel- Az első sokk átélése után, melyet tagadás, érzelmi színre kerülését is okozhatja és nem ritka a testi bénultság és zavarodottság jellemez, egy átmeneti panaszokban, újonnan megjelenő szomatikus be- kontrolláltabb szakasz követ, amikor a családta- tegségekben megjelenő gyászreakciók. Minden gok a halálesetet követő néhány hétben megtanul- gyászreakció más, és minden gyászreakció más- ják tevékenységeiket az elhunyt családtag nélkül képp vetülhet ki a családtagokra, azért ami egyes végezni. A zavarodottság ekkor még jelen van, a családtagok beszűkültté és visszahúzódottá vál- családtagok úgy érezhetik “minta egy álomban nak, addig mások kontrollálhatatlan érzelmi kitö- lennének” és nem velük történnének az esemé- résekben válaszolhatnak a halálesetre. Mindezzel nyek. Ekkor a temetés és az búcsúzás nagy szere- együtt mindegyik

reakció normálisnak számít és pet játszik a gyászmunka előrehaladásában. A tu- fontos ezek tudatosítása és elfogadása, hiszen datosulással és átdolgozással nő a haláleset elfo- ebben a kritikus helyzetben a családtagok egy- gadása és a fájdalmas emlékek mellett az adaptá- másra támaszkodva léphetnek túl ezen a megter- ció során megjelennek az elhunyt családtaghoz helő helyzeten. kapcsolódó szép emlékek is. 52 Fontos tudni, hogy számos esetben a nem történik megoldási mechanizmusokat elsajátítva, melyek meg a megfelelő gyászmunka, akár elhúzódhat, kró- segítséget nyújthatnak egy későbbi krízisállapot nikussá válhat, vagy teljesen hiányozhatnak a megküzdésében. gyászmunkára jellemző tünetek, melyet teljes tagadás is követhet. Ilyen helyzetekben fontos szakem- Kérdések és tapasztalatok: ber segítségét kérni, mert a fel nem dolgozott gyász Idézzünk fel egy krízishelyzetet. Hogyan éltük

az egész család életére tartósan kihatással lehet. meg? Ki tudott segíteni és hogyan? Milyen tapasztalatokat jelent ma az adott krízis? CSOPORTMUNKA – filmelemzés VIDEO: Családi reziliencia https://www.youtubecom/watch?v=4EvTTPrbqU Családi rezilienciának nevezzük a család azon képességét, mellyel sikeresen tudja szervezni az Krízisintervenció életkörülményeit és kompetensen képes alkalmazkodni és működni krízisállapotok során. En- A krízisek akár egyéni, akár családi szinten jelent- nek köszönhetően a nehéz időszakokon való túl- keznek, olyan erős, megrázó és bonyolult folyama- lendülés könnyebb és sikeresebb esetükben. A tok összességét jelenti, mely indokolhatja szakem- családi rezilienciához számos tényező hozzájárul. ber bevonását a feloldásba. A krízisben levő család- Ilyen a stressz-tényezők és betegségek során fel- tag erősen befolyásolható, labilis, zaklatott és érze- lépő

szükségletek ellensúlyozása más szükség- lemvezérelt. Erősen motivált a családtagjai, de más, letekkel, a tiszta családi határok fenntartása, az segítő szakemberek tanácsaira, segítségére. Inter- érzelemteli és információban gazdag kommuni- venció során a legelső lépések a családtag támo- káció fenntartása, a rugalmasság, a helyzet lehet- gatása, erősítése és a negatív kimenetelektől való séges pozitív kimenetelének észlelése, a folya- megóvása. Az első tűzoltás és lelki elsősegély nyúj- matos aktív megküzdés, a társas erőforrások tás között helyre kell állítani a funkcionális képes- mozgósítása és a szakemberekkel történő nyitott ségeket, majd ezután következhet a kiváltó okok és aktív együttműködés. A családi reziliencia egy feltérképezése. Sikeres kízistanácsadás esetén a olyan fontos értéke a családnak, mely nagymér- családtag túljuthat a kritikus szakaszon és a

végső tékben megkönnyíti a hatékony működést. cél során személyisége akár magasabb szintű integrációját is kitűzhetjük. Ezzel megerősítve, új Felhasznált irodalom: Goldenberg, H. & Goldenberg, I (2008) Áttekintés a családról Animula: Budapest Hajduska, M. (2008) Krízislélektan ELTE Eötvös Kiadó: Budapest Dr. Bakó, T (2004) Verem mélyén Psycho Art Kiadó: Budapest 53 4. FOGLALKOZÁS Híd a generációk között – építő társas kapcsolatok a családban A generációk különbségeinek bemutatása a mai foglalkozás tárgya. Megismerjük a technikai vívmányok hatását a generációkra. Foglalkozunk azzal, hogy az egyes generációknak mi az erősségük, és miben vannak hátrányban a többi generációhoz képest. Módszerek és munkaformák zött, melyek számos szituációban felszínre kerülhetnek. Fontos tényező, hogy a napjainkban zajló   Nagycsoportos bevezető beszélgetés – technológiai fejlődés

radikális felgyorsulása új, az milyen alapvető különbségeket találunk a eddigiektől eltérő tulajdonságcsoportokkal, sze- generációk között mélyiségjegyekkel, szemlélettel ruházott fel tel- Páros munkaforma – a fiatalabb generá- jes generációkat. ció jellemzői, csoportosítások  Kiscsoportos munkaforma – egy-egy ge- Kérdések és tapasztalatok:  neráció képviselője egy adott feladat elvégzését kapja feladatául. Együtt kell mű- egy nálunk jóval idősebb emberrel be- ködniük. Milyen problémák adódnak? Mi- szélgetünk?  lyen előnyökkel jár?  Milyen nehézségekbe ütközünk, ha Nagycsoportos munkaforma – milyen ne- Hogyan érezzük magunkat, ha egy sokkal fiatalabbal próbálunk meg hézségekkel néz szembe a fiatal generáció? Generáció, nemzedék fogalma Minden társadalomban természetesen előforduló jelenség, hogy több eltérő generáció él egy közös háztartásban, végez munkát azonos

munkahelyen, vagy létesít különféle kommunikációs kapcsolatot a mindennapokban. A generációk készségeikben, erősségeikben és kommunikációjukban jelentős különbséget mutatnak egymás kö- 54  szóba elegyedni? Mikor sikerül velük nem ez az egyedüli meghatározó tényező. Az könnyen kapcsolatot teremteni? életkor mellett lényeges szerepet töltenek be a Miben érezzük a saját generációnkat megélt tapasztalatok és az adott életkörülmé- különbnek, és milyen gyengeségeket nyek is. tapasztalunk? Kivétel nélkül mindegyik generáció rendelkezik számos erősségekkel és gyengeségekkel is. A fogyasztó/információs társadalom alkotta generációk – és elődeik Mindegyik generáció esetében felállítható olyan élethelyzet, amelyben a legotthonosabban mozognak és a legsikeresebb probléma megoldási Napjainkban hat generációt különíthetünk el a stratégiával vagy tapasztalattal rendelkeznek. születési

éveknek megfelelően. A generációs ha- Ezen erősségek felismerése lényeges lehet a ha- tárokat jelölő évszámok egy referenciapontként tékonyabb kommunikáció és együttműködés értelmezendőek, mivel a generációs különbsége- elősegítése szempontjából. ket az életkor határozza meg leginkább, azonban 55 Építők rövid leírása és jellemzőik ÉRDEKESSÉG Az egyes kategóriák különböző elnevezéseket kaptak a szakirodalmakban, Az „Építők” generációjába tartoznak az 1946 előtt például az építőket nevezhetik „csendesek”- születettek, ők a mai nyugdíjas korosztály, akik nek vagy „veteránok”-nak, az alfákat pedig nagy valószínűség szerint megélték a II. világhá- „új csendesek”-nek. A „baby boomerek” borút és az ezt követő nélkülözést. Meghatározó, az ún. hidegháborús nemzedék, Magyarorszá- húsbavágó emlékeik vannak a javak értékéről és gon a közismert

„Ratkó gyermekek”. azok megbecsüléséről. „Csak legyen mit enni” – Az Y egyéb elnevezése lehet: „internet vallják, mert tudják, mi az éhezés. Az oktatásuk az generáció”, „Y-outube generáció”, a Z-ket bit úgynevezett poroszos iskolarendszerben zajlott, nemzedéknek is nevezik. melynek fő jellemzője a tanárközpontúság, a frontális oktatás és a lexikális tudásátadás. Az „Építők” generációjának fő értéke a hétköznapi kis dolgok megbecsülése, a nagymértékű kitartás 56 ezen felül nagymértékű gyakorlati tudást halmoztak fel az évek folyamán. Magyarországon a 1989es rendszerváltás során számos állami munkahely megszűnése mélyen érintette a babyboomerek generációját Az addigi stabil, kiszámítható munkahelyek megszűnésével teret nyertek a modernizáció felé hajló, versenyalapú termelés alappillérei, melyek felkészületlenül érhették őket. X generáció rövid leírása és

jellemzőik Az X generáció tagjai megközelítőleg 1965 és 1979 között születtek (egyéb források: 1965-75 vagy 1965-82 évszámokat jelölik meg). Az X generáció tagjai leggyakrabban kétkereső családban nőttek fel, napközibe jártak és fiatalon élték és teherbírás. Médiafogyasztásukra kevéssé van hatással a fejlődő technológia, elsősorban televíziót néznek és rádiót hallgatnak, számítógépet csak kis hányaduk használ. Baby-boomerek rövid leírása és jellemzőik A baby-boomerek generációja 1946 és 1964 között születettek csoportja. A baby-boomerek megértése szempontjából fontos megismernünk a születésüktől kora felnőtt korig terjedő társadalmi-gazdasági viszonyokat. A baby-boomerek korosztálya a szocializmus korában töltötte ideje nagy részét. A keleti blokk országaiban élőkre ideológiai nyomás nehezült. Általában jellemző rájuk a merev hierarchia elfogadása, a kiszámítható életút elfogadása, a

munkahely iránti lojalitás és a társadalmi állandóságba vetett hit. Nagyon kitartóak és képesek a kemény munkára is, 57 meg a rendszerváltást. A számítógépes techniká- és ugyanakkor gyors digitális tanulással rendel- val kamasz és fiatal felnőtt korukban találkoztak, keznek. Munkahelyükön és magánéletükben is így egyaránt otthonosan érzik magukat a valós és merészek, kockázatvállalóak, versengenek és a virtuális világban is. Korukból adódóan jelenleg nyitottak az újdonságokra. Igénylik a kényelmes ők képezik a munkaerőpiac gerincét. Tapasztalat- munkahelyi környezetet és a folyamatos változa- tal rendelkeznek, alkalmazkodni képesek, és a tosságot. Munkahelyükhöz lojálisak, de csak rö- vezetők jelentős hányadát alkotják az X generá- vidtávon, ugyanekkor nem akarnak a munka ál- ció tagjai. Jellemző rájuk a munkába állás után dozatai lenni, el akarják kerülni a mókuskerékbe történő

továbbképzés és naprakészség. Szakma- szorulást, így gyakran váltanak munkahelyet. ilag igényesek és nagy munkabírással rendelkez- Fontos szerepet tölt be életükben a jó megjele- nek. nés, a külsőségek és az egyéniség kialakítása. Jellemző rájuk az individualizmus, valamint a tanulmányok befejezésének és a családalapítás Y generáció rövid leírása és jellemzőik időpontjának késleltetése. Az Y generáció generációjába tartoznak az 1980 Médiafogyasztásuk az élet minden területére ki- és 1994 között születettek csoportja (egyéb forrá- terjedt. A különféle digitális eszközök szerves ré- sok: 1982 – 95 évszámokat jelölik meg). Az Y ge- szei mindennapjaiknak, nem pusztán az informá- neráció szülöttei a fogyasztói- és információs tár- ciószerzés, hanem a megosztás és információ to- sadalomban születtek. Információéhségük nagy vábbítás szempontjából is. 58 A Z generáció

rövid leírása és jellemzőik ÉRDEKESSÉG A Pán Péter-szindróma a felnőtt elköteleződést igénylő érzelmi kapcsolatok építése terén A Z generáció képezi a mai közép és általános is- fellépő infantilizmus jelzője. Az Y generáció kolások csoportját, akik 1995 és 2009 között szü- tagjainak 30-40%-a él a szüleivel Nyugat-Eu- lettek. A Z generáció tagjai egy „globális faluban” rópában. A döntés és a felelősségvállalás hiá- születtek, hiszen korukban az internet térhódításá- nya jellemzi a Pán Pétereket, azaz hogy a fo- nak köszönhetően az információ könnyen és gyor- gyasztásuk olyan mértékű, mint egy felnőtté, san továbbítódhat. Mivel az internet tulajdonkép- ugyanekkor nem termelnek, és nem halmoz- pen az egész világot összeköti, és egy időben teszi nak fel javakat. Mivel esetükben nem történik elérhetővé az információk, a Z generáció tagjai termelés, így az eltartottak

csoportjának tagja- egyazon zenéért, filmért és divatirányzatért rajon- ihoz sorolhatóak. ganak. Szüleik idősebb korban vállalták őket, így a szülők és gyerekeik közötti generációs szakadék CSOPORTMUNKA – filmelemzés nagyobb mértékű. Testvéreik száma alacsony, VIDEO: gyakoriak közöttük az egyke gyerekek. Jellemző https://www.youtubecom/watch?v=lVSwSfS rájuk a digitális készségeik fejlettsége és a rugal- RBwY – Pán Péter generáció, Jövő-Időben mas eszközhasználat. Az interneten már minden- A filmben szereplő pszichológus – Labancz hez hozzájutnak, így az ingergazdagságnak kö- Dániel közreműködésével kérdések megvita- szönhetően nehézséget jelent számukra a fontos tása a Pán Péter-szindróma jellemzőiről, okai- információk szűrése. Folyamatos impulzus szük- ról, a felnőtt életre és a társadalomra gyako- séglettel rendelkeznek, figyelmüket rövid ideig ké- rolt közvetlen vagy

közvetett hatásairól. pesek egy adott feladatra irányítani és kevésbé tudják igényeiket késleltetni. Ugyanekkor képesek ÉRDEKESSÉG a multi-taskingra, ami a figyelmük megosztásának Az Y generáció tagjai a „hipertext” virtuális vi- készségét jelenti. Egyszerre képesen hatékonyan lágában élnek és ez gondolkodásmódjukra is több feladatot véghezvinni, mivel figyelemmeg- kihat: sokkal asszociatívabbak, mint a meg- osztásuk és a szimultán történő többféle médium- előző generációk. Fejükben az elágazóan kap- fogyasztásuk nagyon elterjedt jelenség. csolódó szövegek, hivatkozások, linkek használata a korábbiaktól eltérő gondolkodási, Az α-generáció rövid leírása és jellemzőik szövegalkotási és szövegbefogadási stratégiák kialakulásához vezetett. Míg a legfiatalabbak az α generáció tagjai, akik CSOPORTMUNKA – filmelemzés 2010 után születtek. Az α generáció habár még a VIDEO:

pelenkában totyogó, vagy az óvodás generációt je- https://www.youtubecom/watch?v=dIqmdm löli, a bennük rejlő lehetőségek már most kirajzo- WKxpI Nemes Orsolya – Mit kezdjünk a fiata- lódni látszanak. Általában jellemző rájuk, hogy már lokkal? 5-6 éves koruk körül megismerkednek az internet 59 világával és a különféle digitális eszközökkel. A vi- akik a baby-boomerek és az X generáció tagjaiból lágháló szerves részét fogja képezni életüknek, állnak. A tanulásuk során alkalmazkodtak a meg- melyben minden hozzáférhető lesz. Várható élet- változott környezethez és alkalmazni tudják nap- koruk az előzetes feltételezések alapján meg fogja jaink fejlett digitális eszközeit, de nem képezi éle- haladni a mai középkorúak várható életkorát és az tük szerves részét alkalmazásuk. Ezzel szemben előrejelzések alapján az α generáció tagjai fognak a „digitális bennszülöttek” csoportja, akik

az Y, Z rendelkezni a legmagasabb iskolai végzettséggel. és α generáció tagjai minden kérdésükre azonnali Ugyanekkor a fejlett digitális technológiának kö- választ találnak az interneten. Egyre fontosabb szönhetően a személyes interakciók mennyiségé- számukra az információhoz való hozzáférés gyor- ben csökkenés lesz kimutatható. sasága, a naprakészség, ugyanakkor egy-egy feladatra csak rövid ideig képesek koncentrálni és nagy frusztrációval járhat a digitális eszközök nél- Információ-feldolgozás küli idő eltöltése A megismert generációk esetében talán a legna- Hogyan tanulják meg a fiatalabb generációk az erkölcsi értékeket? gyobb különbség a digitális eszközök ismeretében és alkalmazásában található. Az újabb nemzedékek már másképp reagálnak a környezetükre, más módon lépnek a világgal és egymással Régen a nemzedékek közötti különbségek neve- interakcióba. Két nagy csoportot

különböztetünk lése nem okozott gondot, mivel az egyes nemze- meg. Egyik a „digitális bevándorlók”csoportja, dékek ugyanazt a tudásanyagot sajátították el, 60 azonos erkölcsi normákat ismertek meg, és a vi- hogy nyitottak legyenek az új viselkedési kultú- selkedési szokások is azonosak volta. Egy illem- rára, és fogadják el, hogy gyakran az általuk kép- tankönyv akár száz évig is használatos volt. A viselt magatartásforma elavultnak számít. A fiatal technikai vívmányok elterjedésével azonban ez generációk ugyanakkor a változásokban ma- felbomlott. Az idősebb generációktól elvárják, gukra is vannak utalva – többek között azért mert 61 az idősebb generáció nem tudja átadni tapaszta- IDÉZET: latát, hiszen az a világ, amelyben ő élt, megválto- „Aki egy érzelmileg feszült helyzet után szinte zott. Új normákat, új értékrendeket kell kialakítani azonnal „kiönti magából” a

történteket, ezt a úgy, hogy alapjában véve nincsenek általánosan szükséges zárlatot oldja fel, mert inkontinens elfogadott alapelvek, átadható tapasztalatok. módon kiereszti a lelki tartalmakat. Ilyenkor az történik, hogy az őt ért ingerek szinte fel- A fiatal generáció ugyan szabad, de nincs meg az dolgozás nélkül futnak át rajta. Amikor mások a biztonsága, hogy egy általánosan elfogadott véleménye kell a teljes megnyugtatáshoz, ak- normához igazodjon. A minden oldalról özönlő in- kor valójában saját érzelmi szükségletünket formáció-áradatban saját magának kell megtalál- rajtuk keresztül éljük át. Ezzel azonban az a nia, ami számára a megfelelő. Az idősebb generá- probléma, hogy nem a sajátunk. Hanem az ciónak tehát abban van a legnagyobb szerepe, övé/övék. Aki mások önértékelésére támasz- hogy a fiatalabb egyénben megerősítse azt a tu- kodik, az valójában a sajátját „kívül hordja”,

datot, hogy ismerje meg saját magát, tartsa magát tehát az életben nem önnön személyisége, ha- a saját maga által kialakított normákhoz, és le- nem a megfelelés vagy a „hasonulás” vágya gyen erős az esetleges külső negatív hatásokkal vezeti.” Tari Annamária, Érzelmi inkontinen- szemben. cia avagy mit is kezdjünk a szorongással. In: Mindennapi pszichológia, 2010/3. Intimszféra működése CSOPORTMUNKA – filmelemzés Video: http://slothed.com/2013/09/17/noah- Új helyzetet teremt az intimszféra működtetésé- a-surprisingly-compelling-short-film-was-fil- ben, hogy az újabb generációk esetében a formá- med-entirely-on-a-computer-screen/ lis kapcsolatok mellett a közösség fenntartása és a személyes kapcsolatok ápolása is gyakran zaj- KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK:  lik az online térben. A barátok gyakorlatilag min- Érdekes elgondolkodni a következő dig elérhetőek és folyamatos a kommunikáció a kérdéseket:

Vajon az idősebb generá- fiatalok között. Ennek köszönhetően a napköz- ciók értéke érték-e a fiatalabb generá- ben átélt élmények kibeszélése azonnalivá vál- ciónak?  hat, érzelmeik impulzív megélésének szabad utat Mi történik, ha a fiatalabb generáció ad az online térben történő állandó kontaktuste- nem ismeri meg a mélyebb szintű em- remtés. Ebből következően sérül a „holdig-képes- beri kapcsolatok kialakításának mód- sége”, vagyis az érzelmek magukban tartásának, ját? Milyen emberi kapcsolatok ala- feldolgozásának képessége. A sérelem miatt ki- kulnak ki, és hogyan hat ez a jövő- alakult frusztráció azonnal áttevődhet a másik jükre? Lehetnek-e boldogok a felszí- félre, akitől tanácsot, megnyugtatás, vagyis külső nesebb, gyors kapcsolatokkal?  visszajelzést kérhet. Generációs kérdés-e a tartalmas kapcsolatok kialakítása? 62 meg egy babay-boomer vagy egy X generá-

A különféle generációkra jellemző erősségeket ciós egyén? Hasonlóképpen mi okozna nehézséget a fiatalabb generációknak? Hogyan érezhetik magunkat szüleink, akik nem tudják kezelni a számítógépet és az internetet, így nehezebben és lassabban jutnak el hozzájuk az információk? Hogyan érezheti magát tinédzser fiunk, aki a Facebookon folyamatosan látja, hogy a neki tetsző lány egy másik fiú képei alá ír megjegyzéseket? Mi lehet egy másik generációhoz tartozó fejében? Egy baby-boomer gondolhatja azt, hogy az ő generációja még rendelkezett kitartással és értékekkel. Képes volt a kemény munkára és tisztelte olvasva gyors és elhamarkodott következtetése- a főnökét. A mai fiatalok nem akarnak munkát ta- ket is levonhatunk, melyik családtagunk milyen lálni és csak lógnak szüleik nyakán. A legfiatalab- tulajdonságokkal rendelkezik. Az elhamarkodott bak pedig képtelenek két lépést is megtenni az döntések helyett

álljunk meg egy pillanatra! A okostelefonjuk nélkül. Ezzel szemben egy Y ge- kommunikációs eltérésekből nerációs fiatal nem is érti, hogy szülei hogy voltak adódó problémák helyett próbáljuk meg konst- képesek egy életen át egyazon gyárban dolgozni, ruktívan szemlélni a fennálló helyzetet. Próbáljuk hiszen a munkahelyi lét tele lehetne kihívásokkal, meg felvenni a szüleink, nagyszüleink vagy pedig feladatokkal, melyek kihagyása ostoba dolog gyermekeink „szemüvegét” és szemléljük ezen lenne. Fiatal felnőttként a lehetőségek tárháza keresztül a családi életünket. Tanuljunk egymás- van előtte, amiből szinte nehéz és szorongató fel- tól kölcsönösen! adat eldönteni melyik az ideális választás. Egy új és életvitelbeli munkahely, esetleg egy külföldi részösztöndíj? PRÓBÁLJUK KI! Talán mindkettő? A gyermekvállalás később is Csoportonként 2-2 oszlopba foglalva írjuk ráér, a

lehetőségeket meg kell ragadni. A legki- össze, mit gondolunk, az élet mely területén sebbek pedig már 5 éves korban jobban kezelik a rendelkeznek komparatív előnyökkel a külön- digitális készülékeket, mint szüleik és a koruknak böző generációk tagjai? Milyen egy ideális köszönhetően a digitális világhoz kapcsolható tu- munkahely egy Y generáció tagjának? Milyen dást gyorsan és hatékonyan sajátítják el. munkahelyet tudunk elképzelni egy Z vagy α generációbeli gyermeknek? Melyek azok a A generációs különbségek jelen vannak, és nagy- feladatok, melyekkel nehezebben küzdene mértékű feszültséget okozhatnak a családban és 63 a munkahelyi környezetben egyaránt. A különb- egy-egy munkahelyen, viszont ez a változatosság ségek kiélezése helyett helyezzük a fókuszt a po- gyorsan tapasztalathoz és szerteágazó tudás zitívumokra és a lehetséges előnyökre. Egy baby- megszerzéséhez járul hozzá. A Z

és α generáció boomer nagymértékű kitartással és lojalitással tagjai pedig minden egyes digitális eszköz alkal- rendelkezik. Egy-egy adott problémán hosszasan mazását rekordidő alatt képesek elsajátítani, és nagy koncentrációt kifejtve képes dolgozni. A mely a későbbiekben számos lehetőséget rejt a maga mögött tudott éveknek és munkájának kö- munkavégzésük terén. Mindegyik generáció ren- szönhetően tetemes tapasztalattal rendelkezik, delkezik olyan készséggel, mellyel a másik nem melyek átadása létfontosságú a jövő generáció- és az különbségek kiélezése helyett mindenki jának hatékony munkavégzése szempontjából. számára előnyösebb lenne, ha megismernénk Ugyanekkor az X generációs egyének átmenetet egymás perspektíváját és előnyeit, hiszen a kü- képeznek a baby-boomer és Y generáció között. lönbségek egyben példaértékűek is lehetnek és Nagy tudással rendelkeznek,

folyamatosan kép- egy közös tudásátadás alapját is képezhetik. zik magukat és fontos szerepet tölt be náluk a karrier. Az Y generáció tagjai roppant kreatívak, és KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK: rugalmasak a munkavégzés szempontjából. Nap- Hogyan lehet két generációt egyazon munka rakészek és alkalmasak a gyors, váratlan felada- elvégzésével megbízni? Mi motiválja az egyi- tok elvégzésére és a szerteágazó információk ket, mi a másikat? Hogyan tudunk a generá- rendszerezésére. Nem töltenek el hosszú időt ciók között kapcsolatot építeni? Ajánlott irodalom: Tari, A. (2010) Y generáció Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft: Budapest Tari, A. (2011) Z generáció Jaffa Kiadó és Kereskedelmi Kft: Budapest http://www.yconsultinghu/ 64 5. A FOGLALKOZÁS Hogyan értsünk szót a családban? A kiegyensúlyozott családi élet alapja a megfelelő kommunikáció. A szülők feladata olyan kommunikációt alkalmazni a családban,

ahol a másik bántása és sértegetése helyett a másikra összpontosított figyelem, és a saját érzéseink megfogalmazása van a középpontban. Ezen a foglalkozáson ezzel ismerkedünk meg Módszerek és munkaformák: A családtagok között zajló kommunikációból már messziről láthatóvá válik a kapcsolatuk minősége,  Nagycsoportos bevezető beszélgetés – pillanatnyi hangulata és érzelmi intenzitása. Ki hogyan beszél otthon a szüleivel, gye-     rekeivel? Mennyi időt töltünk együtt, ho- A kommunikáció fontossága kiemelt szerepet kap gyan figyelünk rájuk? a családi kapcsolatokban, hiszen a konfliktusok Kiscsoportos feladatmegoldás – családi egyik leggyakoribb forrása lehet a hiányzó vagy este eljátszása, hogyan ismerjük meg, mi- nem megfelelő kommunikáció. A jól kommunikáló lyen napja volt a másiknak családokban nagyobb az észlelt harmónia. Azok a Kiscsoportos feladatmegoldás – Agresszív

serdülők, akikkel szüleik könnyen tudnak beszél- és megértő kommunikáció gyakorlása getni, sokkal több információt osztanak meg velük, Nagycsoportos feladatmegoldás – Hét- gondoskodóbbnak érzik szüleiket és jobbnak ítél- köznapi családi helyzetek páros elját- ték meg a közöttük lévő kapcsolatot. A serdülők szása, megbeszélése. Melyik magartás azonban nem serdülő korukban kezdenek el be- milyen eredményre vezet? szélgetni, a szoros kapcsolatot már kisgyerek kor- Nagycsoportos feladatmegoldás – A hi- ban szükséges a szülőknek kialakítani és fenntar- bák beismerése, elmagyarázása. Páros tani, később már nem, vagy csak nagyon nehezen feladatok nagycsoport előtt, megvitatás lehet változtatni a kialakult szokásokon. Mindezek miatt fontos, hogy tudatosítsuk ma- A kommunikáció folyamata a családban gunkban a hatékony kommunikáció alapjait és elsajátítsunk néhány kommunikációs stratégiát.

Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció, nincs ez másképp a családokban sem, hiszen A sikeres és sikertelen kommunikáció kommunikációnk meghatározza kapcsolataink minőségét és fejlődését. A családi körben gondolatainkat, érzéseinket és igényeinket a szavak mel- A családon belüli sikeres kommunikáció alapja, lett gesztusainkkal, hanglejtésünkkel, testtartá- hogy az átadni kívánt információt mindig az helyzet- sunkkal és más nem verbális jelekkel is kifejezzük. hez igazodva, pontosan és hitelesen próbáljuk meg 65 közvetíteni. Figyeljünk a családtagjaink érzéseire és hogy gyermekünk véleményét, érzéseit és döntéseit reakcióira. Fontos az odaforduló, értő és elfogadó at- hallgassuk meg, vegyük figyelembe és bátorítsuk titűd, ugyanakkor családon belül is nagy figyelmet ezek megfelelő kifejezésére, hiszen ezt elsajátítva a kell fordítani az önérvényesítésre és a konszenzusra

későbbiekben is képesek lesznek érzéseik és igé- való törekvésre. Kommunikációs stílusunkat és ön- nyeik kommunikálására. érvényesítő képességünket a gyermekkori családi kommunikációs mintázatok alapján sajátítjuk el. Hogyan kommunikáljunk a gyermekünkkel a mindennapokban? Felnőttkori sikeres önérvényesítésünket nagymértékben meghatározzák a kora gyerekkori élményeink. Ebből adódóan fontos, hogy a szülők egymás  közötti és gyermekeikkel történő kommunikáció so- Kerüljük a zárt kérdéseket, melyekre csak igen-nem választ lehet adni! rán ne jelenjen meg az alá és fölé rendeltség. Fontos, 66   Kérdezzük meg, mi történt vele aznap az szott aznap! iskolában-óvodában!  Érdeklődjünk, ki az a 3-5 társa, akivel ját-  Kérdezzük meg, mit játszott a legszíve- Kérjük meg, mesélje el, mi volt aznap a legjobb, és mi volt a legkevésbé jó sebben aznap! 67 68 

Hogyan kommunikáljunk a gyerekkel, ha ingerlékenyek vagyunk? Kérdezzük meg, kivel volt aznap problémája, és miért!  Mesélje el nekünk, hogyan oldotta meg a problémát! Mindenkinek vannak „zűrös” napjai, és bizony Mindig mondjuk ki, hogy mennyire érté- egy nehéz nap után, amikor már minden feladatot keljük, hogy elmeséli a nehézségeket is! a hátunk közepére kívánunk, vagy esetleg még  Tanítsuk meg, hogyan kérdezzen vissza! oda se, kell egy kis idő, míg magunkhoz térünk  Meséljük el neki mi is a magunk napját! Emberek vagyunk: nem mindig van kedvünk ér-  Legyünk vele olyan nyíltak, amennyire mi deklődni, kérdezni, tökéletes mintát mutató szü- is elvárjuk tőle! lőnek lenni. Azonban a gyerek ekkor is igényli a Mindig az életkorának megfelelően me- szülői gondoskodást. Az ingerlékeny, kimerült ál- séljünk magunkról, és a világ eseményei- lapot is természetes dolog, azonban azzal is

min- ről. A gyerek számára az érthetetlen dol- tát adunk a gyereknek, ahogy ezt kezeljük. Ha jól gok félelmet keltenek. csináljuk, a gyerek nem az ingerlékenységet fogja Mindig mondjuk el neki, milyen jó dolog eltanulni, hanem a módot, ahogyan kezeljük.    vele beszélgetni!   Testvérek esetén mindegyik gyerekre Legyünk nyíltak a gyerekkel – mondjuk el neki, hogy fáradtak vagyunk! szánjunk időt külön is!  Kérjünk tőle egy kis időt, amíg magunkhoz térünk, áthangolódunk! FONTOS TUDNI  Kommunikációnk során fontos a hitelesség, Mondjuk el neki, hogy nehéz napunk volt, szükségünk van egy kis pihenésre. hiszen a gondolatainkat és érzéseinket nem  pusztán szavak útján továbbítjuk. A verbális Magyarázzuk el neki, hogy ez természetes, és ő semmi rosszat nem csinált. kommunikáció mellett kiemelt szerepet kap nak a non-verbális és vokális kommunikációs Tartsuk be a szavunkat – a

pihenés után eszközeink is. Ilyen lehet a hanglejtés, mi- foglalkozzunk vele is, ahogyan megígér- mika, testtartás és különféle gesztusaink. Az tük!  üzenet 7%-a érkezik meg verbális csatorná- Vegyünk ki néha anyaként-apaként egy kon, 38%-a a vokális csatornán, a legnagyobb kis szabadságot – kérjük meg a házastár- részét – 55%-t – nonverbális csatornákon kó- sunkat, nagyszülőket, barátokat, hogy vi- doljuk. Ezeket tudatosan csak kevéssé tudjuk gyázzanak a gyerekre pár órát, amíg mi kontrollálni. Ha kommunikációnk nem hiteles, kipihenjük magunkat  a fogadó fél ezt érzékelheti a nem-verbális Ne a gyereken vezessük le a feszültséget, kommunikációs csatornáinkon, mely számos fáradtságot – a gyerek nem érti, mi törté- félreértés és konfliktus forrása lehet. nik, és mind a kapcsolatban, mind a gyerek személyiségében károkat okozhatunk ezzel 69 Egy speciális kommunikációs

módszer: a Gordon-módszer megtanítja az „elfogadás nyelvét” és megismertet az „értő figyelemmel”. A módszer sikerességét és széleskörű alkalmazását mutatja, Ez egy olyan kommunikációs és konfliktuske- hogy 34 országban 20 nyelvre fordították le, zelő technika, amely a szülő-gyerek kapcsolat- Magyarországon 1987-ben indult az első tanfo- ban előforduló problémahelyzetekre fókuszál, lyam. 70 CSOPORTMUNKA – filmelemzés felé mi is ezeket az értékeket közvetítsük. Ennek https://www.youtubecom/watch?v=SXAaCC köszönhetően a Gordon kommunikációs mód- QJeHA szer alapja az empátia, a feltétel nélküli elfogadás F. Várkonyi Zsuzsa mindennapi játszmáink valamint a szándék és közlés közötti összhang. A Gordon-módszer alapja az erőszakmentes HASZNOS LINK kommunikáció. A módszer kidolgozói megfigyel- http://gordoniskola.hu/ ték, hogy képességeink egy megfelelően korlátozó közegben bontakoznak

ki igazán. A megfe- Azt mondd, amit te élsz meg – ne a másikat bántsd! lelően korlátozó közeg olyan élethelyzetet jelöl, mely kellő biztonságot, ugyanakkor megfelelő szabadságot is nyújt az egyénnek. Akkor érezzük jól magunkat és akkor tudunk nyíltan kommuni- Vitahelyzetben, fáradtan a leggyakoribb prob- kálni, ha környezetünk megérti és elfogadja érzé- léma, hogy önkéntelenül a másikat hibáztatjuk, seinket és gondolatainkat, valamint nem ítélkezik ítélkezünk, minősítünk. Ember legyen a talpán, felettünk. Ugyanekkor fontos, hogy környezetünk akit soha nem kap el az indulat, és soha nem 71 érezte szükségét annak, hogy jól beolvasson a megtettünk annak érdekében, hogy változtas- másiknak, ha borzasztóan megbántották. Csak- sunk a mindet ért viselkedésen. hogy bármennyire is tudatni akarjuk a másikkal, hogy mekkora fájdalmat okozott, ezzel nem érjük „Amikor nem veszed fel a telefont és nem hívsz

el. Képzeljünk el egy nyílvesszőt, amelyet a ke- vissza órákig, csak nő bennem a bizonytalanság és zünkben tartunk. Amikor mindek megbántanak, a tehetetlenség, és amikor végre beszélhetnénk, ezt a nyílvesszőt felemeljük, pontosan célzunk már annyira feszült vagyok, hogy csak a sérelme- vele, és jó nagy erővel eldobjuk a másik irányába. imre tudok gondolni és nincs kedvem hozzád. Kér- A nyílvessző hegye felsérti a másikat, sebet ejt. lek, találjunk erre megoldást. Például máskor írj pár Ebben az esetben a másik nem azzal fog foglal- szót sms-ben, hogy miért nem tudsz jelentkezni, kozni, hogy miért dobtuk el a nyílvesszőt, hanem vagy beszéljünk meg egy időpontot, amikor szá- azzal, hogy neki mennyire fájt. És ő is előveszi a míthatok arra, hogy beszélünk.” nyílvesszőjét, és ő is dobálni kezd. Ez a kép pontosan árnyalja azt, hogy ha a másikat hibáztatjuk, Hogyan kommunikáljuk jó a problémákat?

hogyan tudjuk a szavakkal megsérteni, és hogyan reagál a másik.  Tehát a nyílvessző, vagyis a másik okolása is egy megoldás – arra, hogy kiengedjük a gőzt, semmi- Fogalmazzunk egyes szám első személyben! vel sem törődve. Ha ezt a technikát alkalmazzuk,  Fogalmazzunk pontosan! ne csodálkozzunk, ha a gyerekünk serdülő korá-  Kérdezzünk vissza, pontosan értette-e ban százszorosan adja majd vissza, cseppet sem családtagunk mondanivalónkat! törődve azzal, hogy ez nekünk hogyan esik, mivel  Beszéljünk nyugodtan! mi sem törődtünk vele.  Találjuk meg a megfelelő pillanatot a mondandónkhoz!  Ha az a cél, hogy a másikkal megértessük, ne- A harag sohasem jó tanácsadó. Próbáljuk künk valami mennyire bántó, pontosan adjuk a megnyugodni, és átgondolni, mi is bán- tudtára. Tehát fogalmazzuk meg a saját érzésein- tott meg minket és miért és csak ezután ket – anélkül, hogy a másikat

minősítenénk. Ebbe kezdjünk beszélni. nem lehet belekötni, nem lehet kétségbe vonni, és nem lehet megbántódni tőle. Ha az ember egy tenni: tudomásul lehet venni. Hogyan kommunikáljuk jól a pozitív élményeket, elismerő üzeneteket? Amennyiben az a cél, hogy máskor ezt a család- „Nagyon jól esett, hogy gondoltál rám és főztél tagunk ne tegye velünk, kérjük meg. Fogalmaz- nekem ebédet.” adott módon érez, azzal kizárólag egyet lehet zuk meg, mit szeretnénk, és kérjük tőle. A hatás nem biztos, hogy azonnal bekövetkezik, lehet, „Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen kreatív szüle- hogy várni kell, de az biztos, hogy mi mindent tésnapi ajándékot ötlöttél ki.” 72 „Sokat jelentett számomra, hogy eljöttél velem a „Nem akarom, hogy két hétre eltűnj a barátaiddal, szüleimhez” mert számomra félelmetes ez az érzés” Előzzük meg vele újabb problémák kialakulását, PRÓBÁLJUK KI! kérjünk

segítséget ilyen módon: Rendeződjünk párokba és az alábbi közléseket próbáljuk meg én-üzenetekké átalakítani „Szeretnék időben odaérni a nagyiékhoz, kérlek, egy párbeszéd során! Milyen érzéseket kelte- induljunk el már 6-kor.” nek bennünk az alábbi mondatok?  Nem hiszem el, hogy megint nem mo- „Kérlek mosogass el, ahogy megbeszéltük, mivel sogattál el, tudod jól, hogy ma vendé- este vendégeket várunk.” gek jönnek.  Olyan lusta vagy, hogy nem mentél el „Félek, hogy nem fog sikerülni a témazáród, kér- a gyógyszertárba, tudod, hogy lázas lek nyugtass meg, hogy eleget tanultál rá.” vagyok.  Közöljük érzéseinket, csalódottságunkat: Későn fekszel le, nem tudsz korán felkelni, miattad késem el a munkából.  „Anya nagyon csalódott voltam, hogy elfelejtet- Hagyjál békén a színházzal, nem látod, hogy fáradt vagyok?  ted a találkozót, úgy készültem rá” Biztos nő van a

dologban, hogy kikapcsolod a mobilod!  „Nincs kedvem ma moziba menni, mert nagyon nehéz napom volt a munkán.” Minek kell ennyit dolgoznod, soha nem vagy velem!  „Szükségem van rá, hogy meghallgass, mert ez Na végre megerőltetted magad, és egy finom vacsorát főztél nekem! nagyon megnyugtat.”  Olyan ideges vagyok, hogy elbukod a nyelvvizsgát! Tanulsz te eleget? „Nem szeretem, hogy gyakran késel a családi va-  csorákról, mert annyit készültem rá.” Sosem beszélgetsz velem, fontos vagyok neked egyáltalán?  Mit gondolsz, lesz időm kimosni a ru- Az ilyen kommunikációval tisztább képet kapunk hád? Soha nem vagy képes időben arról, hogy a családtagunknak mire van igénye. Ez szólni, ez nem az én hibám! azonban még nem jelenti azt, hogy ezt az igényt minden esetben ki is tudjuk elégíteni. Viszont minden esetben magyarázzuk el, mondjuk meg, A családi kapcsolatok építő eleme: a figyelem számunkra az ő

igénye miért nem elfogadható, és miért nem teljesíthető. Sokszor előfordul, hogy nem figyelünk eléggé a „Nem fogom most kivasalni a ruhád, mert későn másikra, pedig gyakran csupán arra van igény, kértél meg rá, így elkésnék a munkából.” hogy meghallgassa őket egy olyan ember, akit 73 szeretnek, és akiben bíznak. Érdemes a szülők- mítsuk el a telefont. Mutassuk meg a csa- nek az értő figyelem technikáját alkalmazni, ami- ládtagunknak, hogy abban a percben ő a kor a családtagunk szemszögéből próbáljuk meg legfontosabb!  megérteni a történetet, problémát. Kérdezzünk vissza, hogy pontosan értettük-e, amit mondott!   Ilyenkor ne csináljunk más, tegyük félre a házimunkát, kapcsoljuk ki a meccset, né- Ne ítélkezzünk, és csak akkor adjunk tanácsot, ha erre a családtagnak szüksége van! 74  5. Ha nem világos, miért meséli el a történe- vénasszony!” tet, kérdezzük meg, mit

szeretne, mit vár 6. dicséret, ami lezárja a párbeszédet: „Egy tőlünk!  kigúnyolás: „Folyton rinyálsz, mint egy Próbáljuk meg összefoglalni, amit mon- szónak is száz a vége: ez egy barom, dott, hogy azt értettük-e, amit ő át akart hagyd ott!” adni nekünk! 7. kéretlen tanács: „Szerintem ne hívd fel egy hétig, játszd a jégkirálynőt!” Ha már kialakult a beszélgetés, gyakran köve- 8. kioktatás: „Minek hagyod magad foly- tünk el olyan hibákat, mellyel olyan hatást kel- ton?! Persze, hogy most nyakig ülsz a baj- tünk, hogy nem figyelünk, illetve nem a másik ban!” közlése a fontos, hanem a saját véleményünk. 9. utasítás: „Most azonnal megfogod a tele- 1. bagatellizálás: „Mások is kibírták.” 2. elterelés: „Rá se ránts!” 3. faggatózás: „De mégis mit csinált ponto- úgy, ahogy van, megszüntetem veletek a san? Részleteket!” kapcsolatot!” 4. font és felhívod!” 10.

fenyegetés: „Ne rángass bele, különben ítélkezés: „Hát ebben akkorát tévedsz, 11. prédikálás: „Elég erkölcstelen, amit itt elő- mint egy ház!” adsz” 75 A családi béke kulcsa 12. diagnosztizálás: „Egyszerűen csak türelmetlen voltál” A családban a szülők akkor tudják kialakítani a nyugalmat és a békét, ha megtanítják gyermeke- Hogyan beszéljünk otthon egymással? iknek, és maguk is úgy tudják érvényesíteni szükségleteiket, hogy mindeközben a család      Legyünk nyíltak, őszinték, odafigyelők. többi tagjának szükségleteit is tiszteletben tart- Fókuszáljunk a saját érzéseinkre! ják. Kerülik az agresszív, fenyegető, valamint a Próbáljuk meg a kialakult helyzetet ob- passzív, behódoló magatartást is. Az agresszív jektíven, egy kívülálló szemével szem- egyén dominanciával megszerzésére törekszik lélni. Ne minősítsünk, és ne általánosít- és nem a

konfliktus megoldása a fő célja. Kom- sunk! Ne alkalmazzuk a „Sose csinálod munikációja erőteljes, hangos és támadó. Véle- meg!” vagy „Te tiszta hülye vagy!” „Tiszta ményét gyakran tényként közli és elzárkózik a anyád vagy ilyenkor!” mondatokat. másik fél nézőpontjának megismerésétől. Az Érzéseinket hitelesen és őszintén fejez- agresszív emberek gyakran vörösödnek el és zük ki, hiszen ezek kommunikációja se- válnak mérgessé. Testbeszédében is fellelhe- gíti a megértést. tőek a támadó jegyek. Fejezzük ki szükségleteinket, hiszen jogunk van a megbecsülésre, a pihenésre Ezzel szemben a behódoló vagy passzív szemé- vagy a biztonságra. Ilyen esetekben is ke- lyek kevésbé szeretnek konfrontálódni, vissza- rüljük a támadó mondatok alkalmazását. fogottak, inkább kihátrálnak a helyzetből. Test- Egy zajos szobára tett megjegyzésünk beszédükben is a passzivitás fedezhető fel, test-

során ne alkalmazzuk a „Mennyi modor- tartásuk zárkózott és behódoló, kerüli a szem- talan, figyelmetlen ember van itt!” monda- kontaktust. A viták során problémát jelent nekik tot. Ehelyett fejezzük ki érzéseinket a kö- a nemet mondás. Érzelemkifejezésük nehézkes vetkezőképpen: „Kicsit halkabban, mivel és nem érvényesítik jogaikat sem. Mivel passzí- feszült vagyok és koncentrálnom kell”. vak, így gyakran sérülnek, melyet frusztrációval Amennyiben kérést intézünk családtag- és szorongással élnek meg. Gyakran érzik ma- jaink irányába, azok legyenek pozitívak, gát magukat tehetetlennek és saját igényeiket konkrétak, teljesíthetőek, ugyanakkor el- mellőzve szolgálják ki társaikat. utasíthatóak is. A „Ne lógj állandóan a haverjaiddal!” mondat helyett alkalmaz- A kiegyensúlyozott családi kommunikációban a zuk a „Gyere korábban haza hozzánk.” családtagok felmérik a másik és a saját

igénye- kérést. Az „Igazán segíthetnél néha!” iket is, és empátiával, indulatmentesen képesek mondat helyett fejezzük ki igényeinket a ezt közölni. Az ilyen kommunikáció hosszútá- következőképpen: „Megkérhetlek, hogy von önismeretet és magabiztosságot eredmé- ma te mosogass el?”. nyez. 76  Ez azonban egy ideális helyzet, a valóságban elmagyarázzuk a gyereknek, hogy mi is néha elkapja az embert a hév, néha odakiáltunk követünk el hibákat, de törekszünk a jóra. egymásnak, és nem mindig tudjuk fékezni az in- Ugyanúgy, ahogy ezt tőle is elvárjuk! dulatainkat. A legjobb, amit az ilyen helyzetben CSOPORTMUNKA – filmelemzés tenni lehet, hogy https://www.youtubecom/watch?v=3sUwtw  zLnS8 törekszünk arra, hogy indulatainkat féken tartsuk.  ha mégsem sikerült, és kiabáltunk, nyugodjunk meg, és kérjük bocsánatot, ha valakit megbántottunk. Felhasznált irodalom http://gordoniskola.hu/ Hasson,

G., & Hadfield, S (2012) Asszertivitás – Hogyan érvényesítsük sikeresen az érdekeinket? Scolar Kiadó: Budapest. Ivaskó, L. & Pusztai, B (2006) Tanulmányok a kommunikáció és médiatudományok köréből, Szeged 77 6. FOGLALKOZÁS A konfliktusok, mint a családi élet megerősítésének lehetőségei A konfliktusok a családban nem csak elkerülhetetlenek, hanem szükségszerűek. Éppen ezért fontos tisztában lenni azzal, milyen okai és megoldási lehetőségei vannak. Hogyan kerüljük el a káros konfliktuskezelési technikákat, a passzivitást, az agressziót és az erőszak minden formáját A foglalkozáson ismertetjük azt is, milyen előnnyel jár egy családnak a konfliktusok helyes megoldása. Módszerek, munkaformák: sikeres megoldásukkal a család erősebbé, összetartóbbá és érettebbé válhat, ám annak érdeké-     Nagycsoportos bevezető beszélgetés – ben, hogy hatékonyan tudjuk megoldani a csalá- hogyan

szoktuk megoldani a konfliktuso- don belül előforduló nézeteltéréseket fontos, kat hogy a családtagok megtalálják a konfliktusokra Páros munkaforma – egy házastársi a megelőzést vagy a megoldást. Ezért hasznos, konfliktus megoldása passzív, agresszív ha nyitottak az önismeret, a kommunikáció és a és megoldásra koncentráló módon konfliktuskezelési stratégiák megismerésére és Kiscsoportos munkaforma – családi ku- alkalmazására. A családi konfliktusoknak szá- paktanács mos oka lehet, ezeket eredményezhetik eltérő az egyik gyerek miatt. Resztoratív technika alkalmazása családi minták, személyes lelki konfliktusok kive- Nagycsoportos megbeszélés – A csalá- tülése a családtagokra, hatalmi harcok, anyagi don belüli erőszak formái. Mit tegyünk, ha problémák, túlterheltség vagy kommunikációs erőszak áldozatai vagyunk nehézségek előfordulása. Konfliktusok a családban A konfliktusok gyakori

okai a családban  A családi élet egyik legnagyobb kihívása a min- Elfojtás – a család vagy a családtagok dennapokban megjelenő konfliktusok felisme- mindennapi gondját nem oldjuk meg, rése és kezelése. Nem mindig kell a családi életet nem vesszük figyelembe, és azt hajtogat- azonnal romba döntő, hatalmas konfliktusokra juk, hogy a családunk élete tökéletes. Ez gondolni, elég, ha arra gondolunk, milyen viták, ki- mindig elemi erővel robban ki később. abálások, a vélemények erős egymásnak feszí-  Eltérő személyiségek tése történik nap, mint nap. A konfliktusok előfor-  Eltérő vélemények dulása a családi életben normálisnak tekinthető,  Eltérő igények, szükségletek 78 79 Megoldások, melyek nem vezetnek eredményhez  Bántó viselkedések a családban  Féltékenység a házaspár között  Féltékenység a testvérek között  Nyitottság hiánya, közvetlenség

kerülése A családi konfliktusok megoldására számos stra-  Eltérő családi minták, szokások tégiát választhatunk, ugyanakkor tudatosítani  Fáradtság, stressz kell magunkban, hogy a legkézenfekvőbb és leg-  Fel nem dolgozott egyéni problémák, sze- kényelmesebb technikák gyakran nem vezetnek mélyen belüli konfliktusok eredményhez. Családok esetében alapvetően Munkahelyi, iskolai problémák kétféle magatartás figyelhető meg, melyek bizto-  san a sikertelenséghez vezetnek, ezek a passzív és az agresszív magatartásminták. 80 1. A passzív megoldás során a családtagok távol abban rejlik, hogy ez egy átmeneti állapot, maradnak a konfliktus forrásától, az összeütkö- mert munka, nyitottság és kommunikáció nél- zéseket és a konfrontációt elkerülik. Gyakran fi- kül ez a kapcsolat is kihűlhet. A folyamatos gyelhető meg az önérvényesítő viselkedés hiá- törődés, szeretet állapota csak

önismerettel, nya, ugyanakkor a behódoló vagy együtt nem nyitottsággal, odafigyeléssel érhető el. Aki ezt működő magatartás gyakran van jelen a család- nem fogadja el, idővel magányossá válik, és a ban. A passzív megoldási technikák vezethetnek folytonos lángolás, és a soha el nem mélyülő, folyamatos feszültséghez és szorongáshoz, felszínes kapcsolatok rabja lesz. ugyanakkor a családi élet kiüresedését és elhiKÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK: degülését is eredményezi, mert nem áll szembe  a családtagjaival, és vállalja a véleményét, de va- Hogyan tudjuk megmutatni egy gye- lójában arra vágyik, hogy az ő boldogságával is reknek, hogy miképpen lehet egy ki- foglalkozzanak a családtagok. Gyakran megfi- egyensúlyozott kapcsolatot hosszú gyelhető, hogy a családtagok valamilyen külső távon fenntartani? forrással kompenzálják a kialakult helyzetet,  Milyen pozitív példákat ismerünk? ilyenek lehetnek

az alkohol, drog és más szen-  Milyen példát kaptunk a szüleinktől? vedélybetegségek, de sokszor láthatjuk, hogy a  Miben szeretnénk mi a szüleinktől el- szülők egyike egy házasságon kívüli személy- térő módon a kapcsolatunkat alakí- hez kezd vonzódni. tani, és mit tartunk értékesnek a szülőktől kapott mintában? ÉRDEKESSÉG Miért tűnik vonzóbbnak egy új személy a há- 2. Az agresszív konfliktusmegoldás szemrehá- zastárs helyett? nyást, kiabálást, minősítést és egymás hibáztatá- A kapcsolatok kialakulásakor az ember a má- sát jelenti. Védekezést és ellentámadást vált ki, sikat tökéletesnek és hibátlannak látja. Ekkor akadályozva a megértést és a megoldást. Az ag- mindenki jobb képet mutat magáról, mint ami, resszív fél önérvényesítő és nem mutat együttmű- és mindkét fél azt látja a másikban, amit látni ködést, nem figyel a családtagok igényeire. Az akar. A szerelem

azonban idővel elmúlik, át- ilyen családi állapotok gyakran vezetnek feszült- alakul szeretetté, kötődéssé, amelyben újra és séghez, szorongáshoz és krízishez is. újra fel lehet ébreszteni a lángot, ami azonban munkát, odafigyelést igényel. Magától nem Gyakori, hogy házastársi kapcsolatokban a két fél megy. agresszív és behódoló, passzív megoldási reper- Azokban a családokban, ahol a házastársak, toárral rendelkezik. Ezek a helyzetek kifejezetten akik esetleg már szülők is, nem kommunikál- veszélyesek, hiszen az agresszió gyakran testi nak egymással, a konfliktusokat nem vállal- vagy érzelmi bántalmazással jár, mely negatív ha- ják, de természetesen igényük van a szere- tással van a családra, rengeteg sérülést és mara- tetre, törődére, könnyen beléphet egy harma- dandó sebet okoz. dik fél, amivel az egyik családtag újra át tudja érezni a törődést, a szeretetet. A buktató csak 81 Ami soha

nem jelent megoldást: erőszak a családban A családon belüli erőszak leggyakoribb kiváltó oka a nem megfelelő konfliktuskezelési stratégiák, elszenvedői pedig az esetek túlnyomó többségében a nők és a gyermekek. Az agresszív magatartás gyakran jár együtt alkohol, drog és más szenvedélybetegségekkel. A házastárs bántalmazásának érzelmi, fizikai és szexuális formái is előfordulhatnak, ugyanakkor ezek együttesen is megjelenhetnek. A fizikai bántalmazás látható jelei mellett az érzelmi bántalmazás is hasonló súlyú sérüléseket eredményez A bántalmazó részéről gyakori a bántalmazott személyi szabadságának korlátozása, elszigetelése, megalázása és folyamatos anyagi és érzelmi bizonytalanságban tartása. Gyakori lehet a fenyegetés, zaklatás és a Amikor ő is olyan helyzetbe kerül, amelyet nem külső szexuális kapcsolat nyíltan történő felválla- tud megoldani, a tanult mintát követi, és ahelyett, lása.

hogy kiutat találna, verekedni fog, verbálisan vagy lelkileg kínozza majd a társát. A szülőnek a fel- MEGLEPŐ, DE IGAZ adata és felelőssége, hogy megtanítsa a gyereké- Sokszor merül fel kérdésként: Miért nem lépnek nek, hogyan kezelje a konfliktushelyzeteket. Bár- ki a nők egy erőszakos kapcsolatból? A férfiak, milyen sokszor mondja is el, hogy az agresszió akik fizikailag bántalmazzák párjukat gyakran nem megoldás, de a mindennapokban az ellenke- elszigetelik, korlátozzák, fenyegetik, valamint zőjét teszi, a gyerek a látott mintát fogja követni. anyagilag is kiszolgáltatottá teszik házastársukat. A bántalmazott nők alacsony önbizalommal és teljes kiszolgáltatottság érzéssel rendelkez- Gyermekbántalmazás – a fizikai bántalmazás nek. Úgy gondolják, hogy egyedül képtelenek lennének boldogulni. Életük elértéktelenedik, beszűkült állapotba kerülnek. Magyarországon 5-ből 4 gyermekbántalmazás családon

belül történik és évente közel 30 áldo- HASZNOS LINK: zatot követel. Bántalmazás a fizikai és verbális A családon belüli erőszak nem magánügy! agresszió, de ebbe a csoportba tartozik az elha- www.nanehu nyagolás és a szexuális kihasználás is. A fizikai bántalmazás hátterében gyakran van fegyelme- Az agresszió minden fajtája, ami előfordul a csa- zési mód, a szülők hirtelen kirobbanó indulatai ládban viselkedési minta lesz a gyerek számára. vagy haragja, alkohol vagy kábítószer használat 82 áll. Csecsemőkorban a leggyakoribb bántalmazás biztonságérzetének megingatásában, a gyermek- a gyermekek rázása, mely különösen veszélyes a ben keltett félelemérzetben, az érzelmi zsarolás- maradandó károsodások kialakulása miatt – nem ban, az állandó kihasználásában, szeretett tár- elég erős a nyakukon az izom, és akár el is törhet gyainak vagy állatainak elpusztításában vagy az a csigolyájuk.

ezzel történő fenyegetésben. A legtöbb gyermek, aki tanúja a családon belüli erőszaknak mutat va- Az érzelmi bántalmazás sajnos még napjainkban lamilyen testi vagy lelki problémát. Alacsony ön- is vitatott és kevésbé elfogadott kérdésként me- értékeléssel és szociális kompetenciával rendel- rül fel a társadalomban, holott legalább olyan keznek, gyakran szorongóak vagy maguk is ag- mértékű traumatizációt képes okozni a gyermek- resszívek és bántalmazóak az iskolában, magas nek, mint a fizikai bántalmazás. Az érzelmi bán- közöttük a depressziós tüneteket mutatók ará- talmazás megnyilvánulhat szavakban, a gyermek nya. 83 CSOPORTMUNKA – filmelemzés FONTOS TUDNI: https://www.youtubecom/ A felnőttekhez hasonlóan a gyerekeket is watch?v=i7SWkcpv2Jw megilletik az alapjogok, melyet az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján állítottak össze. http://gyermekjogok.ajbhhu/katalogusphp

https://www.youtubecom/watch?t=44&v=jfR KJ63fL5Y a gyermekjogok jelnyelven 84 A konfliktusok megoldásának alapja: a megoldásra való törekvés és a konfrontáció Láthatjuk, hogy a családon belüli konfliktus törvényszerű. eltérő személyiségű, igényű, habitusú emberek élnek egy fedél alatt, és bár ideális esetben valóban szeretik egymást, és támaszt nyújtanak, gyakran egészen mást gondolnak és élnek meg egy adott szituációban. A konfliktus során összeütköznek a vágyak, érdekek, gondolatok. Hogyan lehet tehát agresszió, passzivitás és erőszak nélkül megoldani a családi összeütközéseket?  Ismerjük fel és vállaljuk, hogy hol vannak a határaink. Ne tegyünk olyat, ami szá- A legfontosabb az, hogy megoldásra, és ne csu- munkra fájdalommal, lelki vagy erkölcsi pán az indulatok kiélésére törekedjünk. Nézzünk problémával jár. Kérjük meg a többieket, előre. hogy tartsák tiszteletben a határainkat,

és mi is tartsuk tiszteletben az ő határaikat. A megoldás következő lépése a vélemények válla- Ez akár térbeli határ is lehet. Ha például a lása, ennek kinyilvánítása, vagyis a konfrontáció. gyerekünknek szüksége van a magánszférára, engedjük neki, hogy a saját szo-   Fogalmazzuk meg, mi az, amivel nem ér- bájában legyen, és az ő terében engedjük tünk egyet! az ő szabályait érvényesíteni. Legyünk bátrak, hogy a véleményünket  elmondjuk. Ne féljünk a fogadtatástól! Az  táraival! elfojtott gondolatok, érzések kifejezetten  Értsük meg a másik fél álláspontját is! károsak. A változás csak akkor követke-  Ismerjük be, ha hibáztunk! zik be, ha teszünk érte!  Kérjünk bocsánatot, ha megbántottuk a Találjunk alkalmat, vagy teremtsünk lehe- családtagunkat! tőséget arra, hogy ezt elmondjuk a csa-  ládban!   Legyünk elfogadóak a családtagjaink ha-

Szembenállás helyett ügyeljünk az együttműködő viselkedésre a családban! A mondandó során alkalmazzuk azt a beszédmódot, kommunikációt, amit a gyere- KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK: keknek is megtanítunk (kerüljük a másik Idézzünk fel egy sikeres konfliktusmegoldást. családtag vádolását, a magunk vélemé- Mi volt a megfelelő lépés, ami a megoldáshoz nyét, tapasztalatát, érzéseit mondjuk el) vezetett? Hogyan tudjuk alkalmazni a tapasz- Adjunk időt arra, hogy a család megértse, talatokat más esetben? amit mi gondolunk! 85 Amikor már nem tudunk egymással beszélni munikáció sem működik. Ilyenkor alternatív megoldásokat kell találni A mediáció egy konfliktus megoldási technika, amely során egy semleges, Előfordul, hogy a konfliktus annyira elmérgese- harmadik fél segíti a kommunikációt az egyének dett két ember között, hogy már a megfelelő kom- között, annak érdekében, hogy sikeresen rendez- 86

zék konfliktusukat. Ő maga nem vesz részt a dön- kapcsolatokat. Napjainkban leggyakrabban is- tés meghozatalában. Ez az eljárás nem formális kolai környezetben alkalmazzák, de számos po- és békítő jelleggel zajlik. Fő célja, hogy egy olyan zitív hozadékának köszönhetően a családi konf- döntés tudjanak a felek, hozni, mely mindenkinek liktusok során is jól alkalmazható. elfogadható. A technikát leggyakrabban családi problémák és válás során alkalmazzák. Ilyen ese- A család a normaszegőt nem fegyelmezi és bün- tekben a mediáció fő célja a szülők egymás kö- teti, hanem a vétkest és az áldozatot is egyaránt zötti konfrontáció mértékének csökkentése és érzelmi támogatásban részesítve együttesen, kö- kapcsolatuk rendezése különös tekintettel a zösen próbálja a problémát feltárni és a mindenki gyermekek helyzetére. Enyhébb esetekben a számára kielégítő megoldást megtalálni. A hely-

mediáció megoldást nyújthat a konfliktusok telen viselkedést elutasítják, de a vétkest magát megelőzésére is. A sikeres mediáció során nem- nem, kontrollt gyakorolnak fölötte, de nem ítél- csak a konfliktusra találnak megoldást, hanem a keznek a feje felett. Az a cél, hogy a vétkes vállal- felek kommunikációs stratégiái is fejlődnek. jon felelősséget tettéért. Ugyanekkor mindenki nyer, hiszen az érintett visszakerül a közösségbe, mely adott esetben a család vagy ki sem válik be- A resztoráció lőle, a közösség összetartó ereje erősödik, a sértett érzelmi jóvátételt kap. A resztoráció egy alternatív vitarendezési eljárás, magyarul helyreállító igazságszolgáltatásnak is A resztoratív eljárás során az elkövető elismeri nevezik. A resztoratív eljárás előnye, hogy nem tettét, bocsánatot kér, az okozott kártért, jóváteszi pusztán a konfliktust oldja fel, az érzelmi sérülé- tettét, a

sértett pedig elfogadja a bocsánatkérés. sekre is megoldást nyújt, átalakítja és javítja a A módszer affektív kijelentésekkel dolgozik, 87 Példák a resztoráció alkalmazására vagyis a résztvevők érzelmeikről beszélnek. Például: „Nagyon rosszul esett, hogy ilyen meggondolatlanul cselekedtél” vagy „Úgy érzem, hogy A serdülő gyermek a barátaival töltött este után felelőtlenül viselkedés a családoddal” részegen érkezik haza. Az édesapjával és testvérével is minősíthetetlen stílusban kommunikál A A módszer során úgynevezett resztoratív kérdé- tett súlya, hogy a serdülő áthágta a családi szabá- sek játszanak szerepet, melyek inkább koncent- lyok és a családi morál alapjait. A resztoratív rálnak az érzelmekre és a pozitív kimenetelre, szemlélet segít, hogy a szigorú büntetés mellet fi- mintsem a vádaskodásra. gyelembe vegyük, hogy a vétkes segítségre is szorulhat. Megoldásképp

tartsunk konferenciabeszélgetés a közösség tagjainak bevonásával A Például: büntetés kihágása mellett olyan fontos kérdések A „Milyen szabályszegés történt?” kérdés helyett merüljenek fel, mint például: Miért tette ezt a ser- alkalmazható a „Mi történt?” dülő? Vannak-e problémái a családjával vagy a tanulmányaival? Milyen érzelmeket él át? Krízis- „Ki tette?” helyett „Ki érintett a problémában?” helyzetben van-e? A kéretlen stílus milyen érzéseket keltett az apában? Hogy érezte magát a ki- „Miért tette?” helyett a „Hogyan érintette?’ sebb testvér, amikor nővérét/bátyját ilyen állapotban látta? „Mit érdemel?” helyett a „Mit kell tenni, hogy a dolgok rendbe jöjjenek?” Az édesanya a fia gyengülő tanulmányi teljesítményét megtudva mérgében összetöri tabletjét. A A resztoratív technika sok más konfliktus megol- tett súlya, hogy az anya a gyermeke számára fon- dási

technikával ellentétben lehetőséget teremt tos tárgyat tönkretette, mely nagy csalódást oko- az érzelmek kifejezésére és a megbocsátásra. Se- zott a gyereknek. A resztoratív szemlélet segít, gíti a vétkest a normák megértésében, elfogadá- hogy a vétkes megbánhassa bűnét és olyan jóvá- sában. Az érintettek szélesebb körének bevoná- tétel következzen, mely mindegyik félnek segít a sával jelzi a tettek súlyát és egyben nagyobb tá- konfliktus feloldásában. Megoldásképp segít a mogatást is biztosít mind az elkövetőnek, mint az családi körben tartott konferenciabeszélgetés. áldozatnak. Növeli a család tapasztalatát és kom- Mit érzett az anya, amikor meglátta a gyermeke petenciáját a deviáns viselkedések megértésé- jegyeit? Milyen érzések kerítették úrrá, amikor ben, valamint mintát mutat a konstruktív kommu- tettét véghezvitte? Hogyan élte meg mindezt a nikációhoz. Nem az adott családi

probléma akkut gyermek? Milyen változtatásokat kell alkalmaz- megoldását segíti, hanem alkalmazásával hosszú nunk, hogy a következőkben ne történjen ilyen távú változások történnek a család életében. konfliktus a családban? Olyan technikák és viselkedésminták elsajátítására sarkall, melyeket a későbbiekben alkal- BESZÉLGESSÜNK RÓLA!  mazva javul a családtagok konfliktusmegoldó képessége. Volt-e valaha a családban olyan konfliktus, amikor a felek nem tudtak 88 megoldást találni problémájukra? Mi technika alkalmazásával milyen megol- volt ennek az akadálya? Milyen kom- dási javaslatot ajánlanánk?  munikáció zajlott a felek között? Vol-  Az apa a munkába beletemetkezve tak-e kommunikációs félreértések? megfeledkezik gyermeke születés- Lehetőség nyílt-e közös célok kitűzé- napjáról. Mi a tett súlya? Milyen érzé- sére? Segített volna-e a helyzet meg- sek kerítik a hatalmába a

gyermeket? oldásán, ha egy harmadik objektív Milyen érzések játszódhatnak le a vét- személy, egy mediátor segítette volna kesben? A resztoratív technika alkal- a kommunikációt? mazásával milyen megoldási javasla- Voltak-e a családban olyan konfliktusok, tot ajánlanánk? melyek során a probléma-megoldási repertoárt kimerítette a büntetés, a szank- Miben segítenek a konfliktusok? ciók, a kiabálás vagy a veszekedés. Milyen lett volna a konfliktus feloldása a  resztoratív technika segítségével? Bár gyakran a konfliktusban a nehézséget és a fá- A serdülő a családi házból megszökve rasztó villongásokat és összeütközéseket látjuk, pár napra eltűnik barátaival. Mi a tett sú- a konfliktusok a családban pozitív jelentőséggel lya? Milyen érzések játszódtak le a szü- is bírnak. lőben és a gyermekben? A resztoratív 89   Megismerjük családtagjainkat – gyakran kat, mert csak ez vezet

előre. a konfliktusok során kerülnek felszínre  olyan vélemények, tulajdonságok, ame-  A konfliktus megoldása után szorosabb lyeket addig a családunk tagjairól nem kapcsolat alakul ki a családtagok között tudtunk – a megértés és a változtatás bizalmat, Megtudjuk, mire van szüksége a másiknak nyugalmat alakít ki minden családtagban.  – lehet, hogy a hétköznapi életben elkerüli  tet. Fel kell ismerni és be kell látni a hibá- Újdonságok – egy konfliktus váratlan, po- a figyelmünket a másikban történt válto- zitív újdonságokat is eredményezhet zás, és ugyanúgy viselkedünk vele szem- (megismerkedhetünk egy jó ötlettel, egy ben, mint korábban. A konfliktus felhívja a új emberrel), kitágíthatja a nézőpontun- figyelmet a változás szükségességére. kat  Megismerjük a saját erősségeinket, gyen- A jó konfliktus-megoldási technika büsz- geségeinket – minden családi konfliktus

keséggel tölti el a családtagokat – Le- rólunk is szól. Önismerettel és tudatos- gyünk büszkék arra, hogy egy nehéz sággal tudjuk helyesen kezelni a helyze- helyzetet együtt sikerül megoldani. Felhasznált irodalom www.gyermekbantalmazashu www.nanehu Randolpf, P. Strasser, F (2006) Mediáció – A konfliktusmegoldás lélektanaNyitott könyvműhely Kiadó KFT.: Budapest Barcy, M. (2012) Konfliktusok és előítéletek Oriold és társai Kft: Budapest Negrea, V.: Az elsődleges prevenciót szolgáló resztoratív eljárások International Institute for Restorative Practices Negrea, V. (2010) Konfliktuskezelés és közösségépítés resztoratív gyakorlatokkal In: Kölcsönhatások Az iskolai agresszió megelőzésének és kezelésének többszempontú megközelítése, Eds.: Fótiné Németh Margit. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet: Budapest 90 7. FOGLALKOZÁS Mit mesél az otthonunk? Építsünk

boldogságot! Nemcsak egyénileg, hanem családi szinten is fontos a mentálhigiéné kialakítása és fenntartása. Az egészséges családi légkör megerősíti családtagokban a biztonságérzést, önbizalmat ad nekik A foglalkozás során áttekintjük, hogyan lehet ezt a rendszert kialakítani és fenntartani Megismerkedünk azokkal a tényezőkkel is, melyek megbonthatják a rendszer egyensúlyát, és krízishelyzetet okozhatnak. Módszerek és munkaformák:    A család, mint a lélek támasza Nagycsoportos beszélgetés – bevezető A mentálhigiéné az egészséges lelket helyezi a beszélgetés, mit adhat egy család a csa- középpontba úgy, hogy az egészségre egység- ládtagoknak, mitől egészséges egy csa- ként tekint. A testi egészség mellett lényeges a lád kiegyensúlyozottság, az önbecsülés, az érzelmi Páros munkaforma – mit tehet egy csa- érettség, a mentális egészség, sőt a családi és ládtag, hogy a család

egészségesen mű- szociális kapcsolatok megléte is. A mentálhigi- ködjön, ötletbörze, nagycsoportos meg- éné kialakítása szempontjából a harmonikus és beszélés támogató családi életnek, és a jó mintát mutató, Kiscsoportos munkaforma – helyzetgya- támogató és megértő szülőknek különösen fon- korlat, szerepjáték. Egy család megpró- tos szerepük van. bálja összetartóbbá tenni a családtagokat. Hogyan fogjunk hozzá?  Ideális esetben tehát a CSALÁD Nagycsoportos beszélgetés – miért gyakori, hogy a családtagok eltávolodnak  egymástól? Gondolatindító beszélgetés  lelki és fizikai biztonságot nyújt Nagycsoportos beszélgetés – kábítósze-  a családtagok bátorítást adnak a nehéz res, alkoholista a családban. Mit tehetnek helyzetek átélésében  a családtagok? Mit élnek meg a családtagok? Mi a család felelőssége? enyhíti a stresszt és segíti a negatív élmények

feldolgozását  a családtagok segítik a gyerekek érett személyiségének kialakulását, az érzelmi érettséget  a pozitív visszajelzésekkel a családtagok önbizalma, kreativitása nő 91     a családtagok egyenrangú félként való A támogató, nyitott, biztos családi háttér tehát előse- kezelése növeli az önértékelést gíti, hogy a gyerek nemcsak testileg, de pszichésen és a családon belüli döntésekben való rész- mentálisan is egészséges legyen, és felnőttként ki- vétel növeli a felelősségérzetet és az ön- egyensúlyozott, boldog életet élhessen. Ilyen családi bizalmat környezetben a családtagok ki tudják alakítani és a család befogadó légköre segíti a baráti fenn tudják tartani mentális egészségüket. Érzelmileg kapcsolatok kialakítását és fenntartását érettek, kreatívak, pozitív életszemlélettel rendelkez- a támogató légkörben egy családtag nek,

elsajátítják a mentalizációs készséget. A könnyebben tud új célokat kitűzni maga mentalizáció azt a képességet jelenti, hogy a személy elé, és nagyobb valószínűséggel valósítja túl tud lépni saját tudatállapotán, és el tudja képzelni, meg azt hogy ugyanazt az élményt más esetleg máshogyan éli meg, vagyis ami valakinek örömkeltő, másnak akár 92 szorongást is okozhat. Ez egy fontos és fejleszthető lete. A család külön kis rendszert alakít ki magá- készség, hatalmas segítséget jelent a mindennapi nak. Ez a családi rendszer, ha nem megfelelően kommunikációban az, ha el tudjuk képzelni, hogy mi működik, minden tagot érint, ám gyakran jelenik mehet végbe a másik emberben. A mentálisan egész- ez meg úgy, hogy egyetlen családtag lesz a csa- séges ember rendelkezik az ön-együttérzés készsé- lád tünethordozója. gével is, vagyis amellett, hogy megérti és megbocsátja mások nehézségeit, ezt

saját magával szem- A családi mentálhigiéné része a nyílt kommuniká- ben is megteszi. ció fenntartása, egymás szerepének tiszteletben tartása. A családi mentálhigiéné fenntartása A család közösen strukturálja az időt és a kommunikációt, ennek formái az ünnepek, illetve a Ahogy az egyes családtagoknak, úgy a család különböző hagyományok, rítusok. Vannak a kul- egészének is kialakul egy egészséges szemlé- túránkba beágyazott ünnepek, mint a karácsony 93 vagy húsvét, szilveszter: ezekre általában jel- zavarok, mely után a rendszer képes visszaállni lemző, hogy hagyományosan meghatározott egyensúlyába, vagy új egyensúlyt teremtve foly- ilyenkor az ünneplés módja, vannak jellegzetes tatni a működést. Ilyen átmeneti zavar lehet akár fogások, amik az asztalra kerülnek, jellegzetes vi- gyászfolyamat vagy valamilyen akut krízis (szakí- selkedések (ajándékozás, tojásfestés, közös ké- tás,

munkahely elvesztése, költözés). szülődés). Lehetnek tartós zavarok is, mint valamilyen króniA család közös élményeket, közös hagyományo- kus betegség vagy akár mentális betegség (eb- kat is kialakíthat. A születésnapok, névnapok ben az esetben igen gyakori a depresszió), lehet megünneplése, közös nyaralás, de akár a közös ez valamilyen szerfüggés, mozgássérültség, vagy bevásárlás, biciklizés vagy főzés is alkalmat ad- akár valamilyen tanulási zavar is. hat beszélgetésre, közös élményekkel való gazdagodásra. Jó, ha vannak biztos alkalmak, amiket lehet várni, amikor a család tagjai el tudnak sza- Szülőként hogyan alakítsunk ki kadni a problémáktól, vissza tudnak emlékezni a és tartsunk fenn mentálisan egészséges családot? korábbi hasonló eseményekre. Az együtt eltöltött minőségi idő megerősíti a családi kommunikációt, elősegíti a család és így a családtagok men- A XXI. században a

család fogalma komoly válto- tálhigiénés jóllétét és lelki egészségüket. zásokon ment keresztül. A korábbi, többgenerációs együttélések átadták a helyüket a nukleáris KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK: családnak: ez két generációt ölel fel, szülőket és Milyen családi háttérrel rendelkezünk? Kihez gyermekeiket. Ez megnehezíti a klasszikus szere- fordulhatunk a családban, ha problémáink pek felvételét: az anya kevesebb időt tud házi- adódnak? Miből tapasztaljuk meg azt, hogy a munkával és gyermekneveléssel tölteni, mivel család számunkra biztonságot ad? Milyen célt dolgozik, az apának is ezekben részt kell vállalnia, értünk el a család segítségével? Mennyiben valamint gyakran gyermek születésekor még a lett volna ugyanennek a célnak az elérése ne- nagyszülők is aktív korúak, dolgoznak, nem tud- hezebb a család támogatása nélkül? nak a nevelésben segíteni. Sajnos általánosan jel- Hogyan

érezheti magát az, akit gyerekkorától lemző, hogy napi 4 órán keresztül néznek televí- kezdve teljesen magára van utalva? Milyen ér- ziót a gyermekek, kevesebb idő marad a minőségi zéseket nem ismerhetett meg így? idő együtt töltésére, beszélgetésre, közös élményekre. Ez nem segíti elő a család mentálisan A mentálhigiéné az egészséges családi környe- egészséges rendszerének kialakítását, fennma- zetben nem kap különösen nagy hangsúlyt, mivel radását. természetesen alakul. A mentálhigiéné legtöbbször akkor kerül előtérbe, amikor a családban, A mentálhigiénés állapot kialakításához is odafi- vagy egy családtagnál annak hiánya jelentkezik. gyelésre, tudatosságra, időre és energiára van Az egyéni mentálhigiénés állapotban lehetnek át- szükség. Ez is befektetett munkával lesz csak meneti (néhány napos, hetes, esetleg hónapos) olyan, amilyenre vágyunk, magától nem alakul ki. 94

95 A család lelki egyensúlya – mi minden segíti elő? szeretnénk valósítani. A fel nem használt ötleteket tegyük félre, és később azoknak is esélyt adhatunk Átgondolás. A kiindulási pont mi magunk vagyunk Megvalósítás Gondoljuk át, mit szeretnék a családunkban el- Próbáljuk ki, milyen az ötletünk a valóságban. Le- érni. Milyen családot szeretnénk Az átgondolás het, hogy néhány dolog képzeletben jó, de valójá- során érdemes elsősorban a belső igényeinket ban mégsem olyan hatással bír, mint amire mi megfogalmazni, majd meghallgatni a család többi számítottunk. Ez nem gond, egy tapasztalattal tagját is. Gyakran előfordul, hogy egy szülő külső gazdagabbak vagyunk. Próbáljunk ki mást is Ami mintát, más szülőket utánoz, és csak később esz- mindenkinek tetszett, az gyökeret ereszthet a mél rá, hogy az a minta nem áll összhangban sa- család új rendszerében. ját személyiségével és

igényeivel. Visszatekintés Ha arra az eredményre jutunk, hogy a család, amiben élünk, nem jó úton halad, a családtagok kö- Minden esetben örüljünk az elért eredményeknek, zötti kapcsolat nem elég szoros, és mi magunk is és tanuljunk a negatív tapasztalatokból! Ne feled- bensőségesebb, harmonikusabb, több bizalmat, jük el, hogy önmagában a család egészséges rend- szeretetet árasztó családi kapcsolatokra vá- szerének kialakítása is összetartó erővel bír. gyunk, akkor szükséges változtatni. Amikor megborul a mentális egyensúly a családban Érdemes megjegyezni, hogy már önmagában az egészséges családi légkör kialakításán való gondolkozásban jelentkezik a pozitív hatás, hiszen ez már feltételezi, hogy a családunk többi tagjához A pszichológiai immunrendszer egy olyan gyűjtő- nyitottan állunk hozzá, bevonjuk a tervezésbe. fogalom, melybe a személyiségnek azok az erőforrásai, képességei tartoznak, amik

képessé Tervezés tesznek minket a problémákkal, stresszhelyzetekkel való megküzdésre. Ez úgy történik, hogy Amennyiben tudjuk, milyen családi életet szeret- maga a személyiség nem kerül krízisbe, meg nénk kialakítani, és családunk számára biztosí- tudja tartani saját egységét, egészségét. tani, ötleteljünk. Gondoljuk át, milyen tevékenységek hiányoznak, és mi erősítheti a családi A család szemszögéből is tekinthetjük ezeket az rendszert. Kialakíthatunk közös élményeket, forrásokat. Egy ilyen fontos erősség lehet a rendszeres programokat, kialakíthatunk új ha- stresszhelyzetnek az értékelése, annak az átlá- gyományokat, saját ünnepeket. Az ötletek tása, mennyire állandó ez a nehézség, mennyire száma végtelen. Végül a számos ötlet közül vá- okoz nagy problémát nekünk, hogyan érthetjük lasszuk ki azt a párat, amelyet első körben meg meg. Ebben segíthet a családi rendszer: egyrészt

96 példamutatással (más családtagjaink hogyan lát- eszik, mégis kövér, magát minden dicséret el- ják a problémákat?), másrészt a megbeszéléssel, lenére csúnyának látja, folyton azzal foglalko- más szemszögből mutathatja meg ugyanazt a zik, milyen étel mennyire hizlaló, érdemes le- helyzetet. Fontos annak a feltárása is, milyen het rá jobban odafigyelnünk, személyes terét erősségeink vannak, amikre támaszkodhatunk. tiszteletben tartanunk, elismernünk őt, esetleg Családtagjaink rámutathatnak olyan tulajdonsá- segítségért fordulni. gainkra, kapcsolati tőkénkre, ami a probléma megoldásában nagy segítséget jelenthet. Fontos Alkoholizmus a családban a megküzdési módszerek kiválasztása is: itt is akár példamutatással, akár konkrét javaslattal támogathatjuk egymást, erősíthetjük immunitásun- Az alkoholizmus lehet a család tünete, gyakori le- kat a stresszt okozó faktorok ellen. het, hogy a család

fenntartja ezt az állapotot. Az állapot fenntartása állhat annyiból is, hogy nem KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK: beszélnek róla. El lehet azon is gondolkodni, hogy Milyen olyan eseményt éltünk át a családban, a családtagok egyfajta mártír szerepet vesznek amikor azt éreztük, hogy megbillent az addigi fel, melynek része, hogy ők hősiesen, nap mint egyensúly? Hogyan kezeltük a válságot? Ho- nap eltűrik ezt a problémát, de nem tesznek el- gyan kommunikáltunk róla? Milyen megoldá- lene. Ebben találják meg identitásukat, hogy ők a sok vezettek előre? Milyen tapasztalatokkal passzív, szenvedő áldozatok. lettünk gazdagabbak? Mi segíthet? Az AA, az Anonim Alkoholisták önJÓ TUDNI segítő csoport felismerte, hogy a család tagjait is Nem jól funkcionáló családok és az evészava- mennyire megviselheti ez a helyzet, illetve hogy a rok kapcsolata család támogatásával maga a beteg is könnyebb- A két leggyakoribb evészavar a

bulimia és az ségre talál. Ezek az Al-Anon Családi csoportok, anorexia, mindkettő a testképpel való elége- melyek abból a célból jöttek létre, hogy segítséget detlenségből fakad. Bulimia esetén érzelmi ki- nyújtsanak az alkoholisták hozzátartozóinak. váltó helyzetre a beteg túlevéssel válaszol (többet eszik, mint amennyit kíván), azután bűntudattal telve meghánytatja magát. Anorexia esetén nagyon kevés ételt fogyaszt a beteg, magát mégis kövérnek látja Ez megjelenhet többek között olyan családokban is, melyekben elmosódnak a szerepek határai, nincsen lehetősége a családtagnak magáról döntést hoznia, erre lehet válasz az, hogy a saját testét kontrollálja túlzott mértékben. A családban ezt észre lehet venni! Ha egyik családtagunk arra panaszkodik, hogy alig 97 Gyakori, hogy kórházi orvosok, függőkkel foglal- elérhetné, ami nem alkohol- vagy droghaszná- kozó szakemberek is javasolják ezeket a csopor-

lattal jár? tokat, elismerik egyértelműen jó hatásukat, a közösség erejét, hiszen egy egység a család, együtt Mit lehet észrevenni, ha drogfogyasztó a gyermek kell és lehet tagjait segíteni. a családban? Feltűnhet, hogy megváltozik az alvás-ébrenlét ciklusa, étvágya (jelentősen csökken ELÉRHETŐSÉG, TELEFONSZÁM: vagy nő), több a kiadása, más a kommunikációja http://www.al-anonhu/elerhetoseghtml (elzárkózik, nem meséli el, merre járt, mit csinált), pupillája tágult. Romolhat az iskolai teljesítmény, a figyelmi koncentráció. A gyermek titkolózhat, Gyermek droghasználata a családban érzelmi ingadozásai szélsőségesek lehetnek, folyton feszült. A szabályok tartása is romlik, nem ér haza rendszeresen a megbeszélt időre. CSOPORTMUNKA – Filmelemzés https://www.youtubecom/watch?v=AS3j85J XY5w (19:10-22:25) Mit érdemes tenni? Először is mindenfélekép- A videó problémafelvetése után érdemes le- pen erről

érzékenyen és nyíltan beszélni, jelez- het elgondolkodnunk azon, mi lehet a megol- zük, hogy mi mellette állunk. Fontos, hogy minél dás? Fel kell tennünk a kérdést, mit ad a gye- korábban forduljunk szakemberhez, akár kór- reknek a cucc? Felszabadult lesz, kevésbé házban, akár a háziorvosunktól is érdemes lehet szorongó? Van-e esetleg más mód, ahogy ezt ajánlást kérni a környékbeli ellátó helyekről. A 98 kábítószer ugyanis átveheti a gyerek irányítását, – már gyerekkorban ki kell alakítani egy olyan kör- és psuzta szeretettel és odafigyeléssel nem fo- nyezetet, amelyben a gyerek megfelelően ki tudja gunk tudni segíteni a helyzeten. Alapvető fon- fejleszteni önbizalmát, fel tudja oldani szorongá- tosságú az s, hogy a kábítószerről csak és kizá- sát, problémáit meg tudja oldani és kommunikálni rólag a gyerek tud leszokni, amiben a szülő se- tud a belső életét érintő kérdésekről.

Kommuniká- gítséget, támogatást nyújthat. A megoldás kul- cióval, példamutatással, bíztatással, erősségeire csa azonban a gyerek kezében van. való rámutatással mind-mind hosszútávon fejleszthetjük a gyermek személyiségét. Mi a család szerepe a megoldásban? A kábítószertől való függőség egyik oka lehet a mentálhigiénés Mozgáskorlátozott gyermek a családban egészség hiánya, családi konfliktusok, belső pszichés problémák. A kábítószer-használattól nem kizárólag a család tehet, de sokat segíthet a függő- Kihívást jelenthet egy család mentálhigiénés ség elkerülésében. A család szerepe a megelőzés- egyensúlyára ben van, méghozzá már egészen kisgyerekkorban gyermek. Két gyakori hiba van, ami megjelenhet 99 egy mozgássérült családtag, ilyenkor a többi családtagban. Egyik a hibázta- mentális beteg emberek máshogy látják a vilá- tás, hiszen a mozgássérült gyermek nem tudja got,

más a valóságuk. Depresszió esetén gondol- úgy ellátni magát, mint a többiek, több törődést kodásuk leszűkül a negatívumokra, kiábrándul- és türelmet igényel, ezt néha nehéz belátni, tak, nincs motivációjuk. Ezekben az esetekben hogy nem azért nem végez el egy feladatot, érdemes kerülni a hibáztatást, a felelősségre vo- mert lusta, hanem mert nem képes rá. Ennek az nást, és a támogatásunkról való biztosítás mel- elkerülésében segít a mentalizációs képesség. lett érdemes és szükséges ilyenkor szakember- Képzeljük magunkat a másik helyébe! Mire ké- hez fordulni. pes? Mi az, amiben esetleg szeretne segítséget kérni, de nem mer? Tehernek érzi magát? Be- Diszkalkuliás, diszgráfiás, diszlexiás gyerek a családban – megküzdés, támogatás széljük ezt meg! A másik gyakori hiba a család magatartásában mozgássérült gyermek esetén a túlféltés. Hajlamosak lehetnek a családtagok a beteget minden-

A diszkalkulia, a diszgráfia és a diszlexia tanulási ben kiszolgálni, mindent előkészíteni, új feladato- nehézségek. A diszkalkulia a számolás, a disz- kat nem mernek rábízni. Ez ugyanolyan káros, hi- gráfia az írás, a diszlexia az olvasás elsajátításá- szen a mozgásában akadályozott családtag így nak nehézségét jelenti. Fontos tisztázni azt a gya- nem tudja magát hasznosnak, ügyesnek, kompe- kori félreértést, hogy ezekkel a zavarokkal küzdő tensnek érezni, pedig rengeteg dologban to- gyermekek értelmi fejlődése lemaradt volna – ez vábbra is az! Hagyjuk, hogy kipróbálja magát, bíz- nem igaz! Ők gyakran átlagon felül teljesítenek tassuk új feladatoknak a kipróbálására ilyenkor a más területen, ezekben csak nehézségük van. gyermeket, beszélgessünk, szerezzünk közös él- Fejlesztése lehetséges, sőt szükséges, és itt is ményeket, vonjuk be a család mindennapi éle- nagyon fontos a családi

támogatás. Nem elég tébe, rítusainkba, szokásainkba éppúgy. Ez őt is csupán szakember segítségét kérnünk, otthon is azzal az érzéssel ruházza fel, hogy a család része, tudjuk fejleszteni mind a számolási, mind az írási, valamint megélheti, hogy ő is fontos, hasznos, mind az olvasási készségét gyermekünknek apró megvan a szerepe. Fontos itt is a túlféltés elkerü- gyakorlatokkal. Diszkalkulia esetén érdemes a lése, ne a mozgásában akadályozott gyermek le- matematikai fogalmakat gyakorolni (fizessen a gyen a család központjában, a testvérek és a szü- gyermek a boltban, számoljunk meg otthoni rend- lők szerepe is egyenlő legyen. rakáskor dobozokat, zacskókat, ételeket). Mindhárom tanulási zavarral kapcsolatban el- Mentális betegség a családban mondható, hogy türelemmel, dicsérettel, bíztatással rengeteg haladást érhet el mind a szülő, mind Másfajta kihívás a családban megjelenő mentá- a pedagógus

vagy szakember. A diszgráfiás diák lis betegség. Ez lehet depresszió, bipoláris zavar lassabban ír, kevesebb a sikerélménye, de több vagy akár skizofrénia. Minden betegség más és idő alatt ugyanolyan jó dolgozatot írhat, mint tár- más, amit itt fontos megérteni, az az, hogy a sai, ezt kell benne megerősítenünk! 100 ÉRDEMES ELOLVASNI ban, hogy megnyugodjunk, átgondoljunk a hely- Almási Kitti: Bátran élni – félelmeink és gátlá- zetet, akár attól eltávolodjunk, és jó megoldást saink leküzdése (Kulcslyuk kiadó Kft, 2015). tudjunk találni. Mi is segíthetünk ekképp családtagjainknak: nem Társas támogatás, szociális védőháló feltétlen kell, hogy konkrét javaslatot adjunk a probléma megoldására, azt is megtehetjük, hogy A szociális védőháló azon emberek összessége, érzelmileg támogatóak vagyunk, vagy csak a fi- akikre támaszkodhatunk egy nehéz helyzet meg- gyelem elterelésével (közös

főzéssel, sétálással, oldásában. Ezek lehetnek a barátaink, munkatár- sporttal) segítjük a másikat a stresszhelyzetben. saink, közvetlen és távolabbi családtagjaink. Ők akár konkrét segítséggel, akár a meghallgatásunkkal, érzelmi támogatással, vagy a figyelmünk a problémáról való elvonásával is segíthetnek ab- 101 A mentálhigiénés szemlélet és a prevenció az, hogy bármilyen problémát együtt meg tudunk Egyéni szinten ide tartozhat az önismeret fejlesz- A prevenció során is ezekre érdemes hangsúlyt tése, a személyiségfejlesztés, önsegítő vagy ér- fektetnünk. Az egymásra való odafigyelés, egy- dekvédelmi csoportok látogatása. Az önismeret más szeretetteljes meghallgatása, támogatása, a fejlesztésére most nagyon elterjedt és kedvelt másik erősségeire való rámutatás, példamutatás módszerek a különböző önismereti könyvek, il- a legtöbb probléma esetén nagyon hamar megol- letve

gyakoriak az ezzel kapcsolatos előadások dásra vezet. oldani, bízhatunk egymásban! mind internetes felületeken, mind élő formában. HOVA FORDULHATUNK SEGÍTSÉGÉRT? Családi szinten a mentálhigiénés prevenció része Békéscsabai Kistérségi Társulás a családgondozás, valamint a támogató csopor- http://csabaikisterseg.hu/bekescsabai- tok létrejötte. Egy nehéz helyzetbe került család kistersegi-gyermekjoleti-es-csaladsegito- segítése sokkal gyorsabban és hatékonyabban kozpont 0 vezethet eredményre, mint egyetlen személy gon- Békés Városi Szociális szolgáltató központ dozása. A családban a kommunikáció útján, az http://kezenfogva.hu/Adatbazis/intezmenye egymás iránt érzett szeret és felelősség talaján k/IN2265.html sokkal könnyebben lehet változást elérni, mely Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Re- így a családtagok közös sikere is lesz, közössé- habilitációs és Módszertani központ gük

erejét mutatja. Hiszen hatalmas tapasztalat http://www.fagohu/hu modszertanhtm Felhasznált irodalom http://www.bullyingstatisticsorg/content/school-bullying-statisticshtml http://kidshealth.org/parent/positive/family/tv affects childhtml Comer, R. J (2005) A lélek betegségei Osiris Kiadó: Budapest Oláh Attila (2005). Érzelmek, megküzdés és optimális élmény: belső világunk megismerésének módszerei Trefort Kiadó: Budapest 102 8. FOGLALKOZÁS A pénz hatása és szerepe a családban A család gazdasági egységként is funkcionál, és a pénz a családi életre sok esetben nagy hatással bír. Ahhoz, hogy a családot ne kizárólag a pénz határozza meg, ki kell alakítani egy megfelelő viszont, ahol a pénz eszköz a családi élet és harmónia alakításához. A foglalkozáson megismerhetjük a pénz hatását, a pénzügyi krízisek kezelését, a gyerekek pénzügyi tájékozottságának kialakítását, és a család napi pénzügyeinek alakítását

Módszerek és munkaformák azonban nemcsak a család gazdasági életét befolyásolja. A pénzzel való gazdálkodás a szülőkre    Nagycsoportos beszélgetés – bevezetés óriási terhet hárít, hiszen rövid távon nemcsak az a témába: milyen hatással van a pénz a ételt kell előteremteni, és a számlákat kifizetni, családra? hanem közép- és hosszú távon is érdemes meg- Kiscsoportos munkaforma – egy négy- takarítani, ha az ember nagyobb közös utazásra tagú család egy adott pénzösszegből való áhítozik, vagy előre gondol a gyermeke továbbta- gazdálkodása. Nagycsoportos megbe- nulási költségeire, esetleg a saját nyugdíjas ko- szélés rára. A pénz hiánya és a kevés pénz miatti aggó- Páros munkaforma – helyzetgyakorlat, dás pszichés betegségekhez vezethet, és a pénz- hogyan magyarázzuk el egy gyereknek a ügyi problémák képesek egy egész család életét pénz beosztását, azt, hogy mit

tudunk tartósan megkeseríteni. megvenni   Páros munkaforma – a tudatos vásárlás KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK folyamata (helyzetgyakorlat eljátszása), Hogyan kezeltük otthon a pénzügyi nehézsé- nagycsoportos megbeszélés geket? Mennyire mertük elárulni a családta- Nagycsoportos megbeszélés – hogyan goknak, ha kevés pénzünk van? Miért? viselkedünk a pénzügyi krízis idején? Hogyan lehetne máshogy? A pénz és a családi harmónia Van, hogy nincs – a pénz hiányának hatása a családra Egyértelműen egyszerűbb helyzetben vannak azok a családok, ahol a pénzkérdés nem áll központban, tehát nem jelent napi szinten problémát. A családot, mint társadalmi egységet is befolyá- Ők nyugodtabban tudnak egyéb, a családi har- solja a pénz megléte, illetve annak hiánya. A pénz móniát kialakító tevékenységekre összpontosí- 103 tani. Gyakran előfordul azonban, hogy azok a csa- Azok a családok, akik nem

dúskálnak a javakban, ládok, ahol a szükségleteiken felül bőven rendel- de nem is okoz különösebb gondot a mindennapi kezésükre áll a pénz, a családtagok mégsem egy- életben a szokásos kiadások fedezése, és odafi- másra figyelnek, sokkal inkább önmagukra. En- gyeléssel félre is tudnak tenni a közösen kijelölt nek okát a tanultságban, a korábbi családi min- célért, viszonylag nyugodt életet élhetnek, miköz- tákban és a családtagok személyiségjellemzői- ben megerősíti őket egyrészt a közös célért való ben lehet megtalálni. munka, másrészt a közösen kialakított és megvalósított mindennapi pénzügyi stratégia. A pénz megléte tehát nem jelenti törvényszerűen, hogy a családtagok egymás felé fognak fordulni, és a családi harmónia mindenképpen kialakul. A pénz megléte nem jelenti az emberséget, önismeretet vagy tudást, nem jelent kedvességet, szeretetet. Ahogy a középosztálynak vagy a

mélyszegénységben élőknek, úgy a módosaknak és a tehetőseknek is megvan a maguk pénzügyi és életmódbeli kultúrája, ami biztosítja, hogy a család kiegyensúlyozott legyen E kultúra nélkül a tehetős család sem lesz harmonikus, és kihívásokkal fog küzdeni. 104 A pénzügyi válság, mint családi krízis A legnehezebb helyzetben azok a családok vannak, akiknek a bevételük nem, vagy csak alig fedezi a napi költségeket, félretenni nem tudnak, és Bármelyik családdal előfordulhat, hogy olyan hely- a családban a generációk során nem öröklődött zetbe kerül, amikor a családtagok nem tudják az olyan pénzügyi kultúra, amiből tudhatnák, ho- addigi életvitelt folytatni, mert a család fenntartói gyan kell a pénzzel gazdálkodni. Ilyen esetben a elvesztették a munkájukat, a család megtakarítása pénz és a pénzkezelés tudásának hiánya megpe- elúszott, vagy hirtelen váratlan kiadás jelenik meg. csételi nemcsak az

életminőséget, de a követ- A család pénzügyi válsága egyrészt gazdasági kér- kező generációk lehetőségeit is. dés, amit vagy új pénzügyi stratégia kialakításával, esetleg szakemberektől kért segítséggel lehet 105 megoldani, másrészt komoly családi krízist is je- járó élmények, a drága tárgyak, a költséges tevé- lent. A családban ekkor ugyanis felborulhatnak az kenységek? Időről időre gondoljuk át, ezek értéke addigi szerepek – a családfenntartóból eltartott számunkra arányban van-e a munkával töltött lesz, a családi szokások, hagyományok eltűnhet- idővel, energiával, stresszel! nek, átalakulnak, a család tagjainak önbecsülése, önértékelése, lecsökken, ami kihat a család életére Érték és elismerés is. Komoly és tartós sikertelenség esetén nem ritka, hogy a családtag alkoholhoz, droghoz, vagy más, a negatívumot elfeledtető megoldásokhoz A családfenntartókban időről időre

erősítsük meg nyúl, ami tovább súlyosbítja a helyzetet. azt, hogy bár tevékenységük létfontosságú, és munkájukat jól végzik, önmagukért is szeretik és Az ilyen összetett krízishelyzet megoldása sok- elismerik őket a családban. Ennek hiányával szor csak szakember segítségével sikerül. Azt ugyanis krízishelyzet esetén például a munkáját azonban meg lehet előzni, hogy a helyzet ennyire elvesztő családtag megkérdőjelezheti az értékét, elmérgesedjen, és esetleg a család széthullásával elismertségét a családban. végződjön. Krízis esetén Elvárások, igények, célok megfogalmazása  Beszéljünk nyíltan a pénzügyi veszélyekről! Így mindenki felkészülhet a krízis- Ahhoz, hogy elkerüljük, hogy a család fenntartói helyzetre, vagy új megoldásokat javasol- irreálisan magas igényeket próbáljanak meg ki- hat elégíteni, fogalmazzuk meg, mire van szüksé-  Kerüljük el a hibáztatást!

günk, és ehhez mennyi pénzt kell előteremteni.  Koncentráljunk a megoldásra!  Vonjuk be a családtagokat is (életkoruknak megfelelően) a megoldásba, ami erő- Megbecsülés síti a családot!  Az előteremtett pénz ne legyen természetes do- Kérjünk segítséget pénzügyi szakemberektől! log. Találjuk meg a módját, hogy a család fenntartói is megkapják az elismerést a teljesítményü- Pénzügyi minta a családban kért, akár a nő, akár a férfi a kenyérkereső. A pénzügyi tudatosság elsajátítása és tovább- Súlyozás és fontossági sorrend adása gyermekeinknek fontos feladat, mivel a helyes életvezetés egyik alapvető összetevője. Fel Gondoljuk át és fogalmazzuk meg, mi számunkra kell tudni ismerni, és használni kell azt a nézetet, a fontos. Mennyire lényegesek a nagy kiadással hogy a jövőbeli kiadások abból fedezhetők, amit 106 a jelenben megkeresünk. Ahhoz, hogy a családta- zetének

csökkenéséhez is vezet. Másrészt így ké- gok tudatosan tervezzék költségvetésüketm fon- sőbb nem lesz tisztában azokkal a gondokkal, tos megismerkedni az alapvető fogalmakkal. A amelyek felmerülhetnek a saját önálló életében. pénzügyi tudás gyakorlati alkalmazása alapvető fontosságú a család anyagi biztonságának meg- FONTOS teremtéséhez. Megalapozott lépésekkel bizton- A gyermekek koruknak megfelelő bevonása ságos, bejósolható és hosszútávon eredményező a család vásárlási és fogyasztási szokásaiba lépéseket tehetünk. Gyakori tévhit, hogy a család számos pozitív eredménnyel járhat. Megtanul- anyagi helyzete pusztán a szülőkre tartozik és a ják, hogy a víz, áram és gázfogyasztás is költ- gyermek semmilyen betekintést nem kap a csa- ségekkel jár, mely a családi kiadások jelentős ládi kassza kezelésébe. Ez a hozzáállás kétélű, hi- hányadáért felel. A család kiadásának megis-

szen a csökkent anyagi biztonság konfliktusok merésével a spórolásra is motiváltabbak lesz- forrása, mely frusztrációt, szorongást és problé- nek. Még a legkisebbeknek is érdekes lehet, mákat okoz a családban. Ha a gyermek okait nem egy csekk kitöltése vagy befizetése a postán is látja át, az ebből adódó konfliktusoknak szem- és ezzel olyan gyakorlati tudásra tesznek tanúja és indikátora is, így az anyagi helyzet bi- szert, melyet a mai oktatási rendszerben nem zonytalansága közvetve a gyermek biztonságér- sajátítanak el. 107 Állami gondozottként felnőtt emberek gyak- Ez jelenti a pénzügyi kultúra meglétét. A szülő ran említik hátrányként, hogy senkitől nem ta- csak azt a mintát tudja átadni, amivel maga is ren- nultak pénzkezelést. A nagykorúságot elérve delkezik, és használja a mindennapokban. Ezért kezükbe nyomták azt az összeget, amivel út- kiemelten fontos az, hogy amint látja a szülő,

nak indítják, anélkül, hogy valaha valaki meg- hogy ebben hátránya van, először saját magát fej- tanította volna őket arra, hogy hogyan kell lessze, mert ennek hiányában esetleg olyat várna megtakarítani, beosztani a pénzt, hogyan kell el később a gyerekétől, amit önmaga sem teljesí- egy csekket kitölteni, vagy hogyan kell hosz- tett. Ez nemcsak hogy nem tisztességes egy gye- szú távra tervezni. A pénzügyekben magukra rekkel szemben, de nem is vezet hosszú távon jó voltak utalva, és kizárólag tapasztalat útján eredményre. tanulták meg, ami az élethez szükséges volt. Vásárlás, fogyasztás Hogyan mutasson pénzügyi példát a szülő? Gazdálkodásunk minőségének egyik fontos pillére, mutatója a rendelkezésre álló bevételünk, Fontos, hogy a szülő is legyen tisztában az alap- pénzünk felhasználásának módja, vagyis mire vető pénzügyi fogalmakkal és lehetőségekkel. Ér- fordítjuk, milyen módon

költjük el. Szinte nem telmezni tudják a pénzügyekkel kapcsolatos in- múlik el vásárlás nélküli nap „fogyasztás” nélkül formációkat, és át tudják gondolni a gazdasági és pedig egyáltalán nem, mert közmű-szolgáltatáso- pénzügyi döntéseik lehetséges következményeit. kat vagy azok közül néhányat – pl.: víz, áram, gáz, 108 internet – egészen biztosan igénybe veszünk. Tá- Vásárlási és fogyasztási szokásaink jellemzői ha- jékozódjunk a szolgáltatók nyújtotta minőségről tással vannak életminőségünkre, ezért fontos, és az ár-érték arányról. Az internetszolgáltatók hogy ezeken a területeken megfelelő tudatos tu- nyújtotta lehetőségek között jelentős árbeli kü- datossággal rendelkezzünk. lönbségek figyelhetők meg, így mérlegelés után érdemes lehet szolgáltatót váltani. Ne vegyünk meg mindent azonnal, amit látunk. Gondoljuk át, mennyire van szükségünk az adott ter- A

tájékozódás különösen jó minta a kamasz gye- mékre, és mennyi a rendelkezésre álló keretösszeg, reknek. Megkérhetjük őt is, hogy nézzen utána az amiből gazdálkodni tudunk, és mi történik akkor, ha adatoknak az interneten, így bevonjuk őt is a csa- elhalasztjuk a vásárlást egy későbbi időpontra. lád pénzügyeinek alakításába, és – ami egy kamasz gyereknek különösen értékes – érett, fele- Ugyanígy ne vegyük meg a gyereknek sem azonnal lősségteljes családtagként kezeljük. mindazt, amit szeretne. Egyrészt ezzel arra neveljük, 109 Hogyan vásároljunk, és hogyan ne? hogy feltétel nélkül mindent mindig azonnal megkap, ami káros hatással van a személyiségére, és ez Folyamatosan érnek bennünket vásárlásra ösz- később befolyásolja a kapcsolatai minőségét is. tönző külső hatások, a média felületét reklámok Már egészen kicsi gyereknek is el lehet magya- tömkelege tölti fel. Ezek

különböző módon és rázni, hogy a pénzt beosztjuk, mert a pénz egyik mértékben fejtik ki hatásukat, és befolyásolják állandó tulajdonsága, hogy fogy. A tapasztalat azt döntéseinket. Lényeges, hogy ismerjük fel a vá- mutatja, hogy abban az esetben, ha a szülő be- sárlást ösztönző eszközöket, és azok döntése- tartja a szavát, elmagyarázza, miért nem veszi inkre gyakorolt hatását, mivel kiadásaink jelentős meg azonnal a kinézett játékot, és akkor vásárolja hányadáért tehető felelőssé a meggondolatlan meg, amikor ígérte, a gyerek nyugodtan elfogadja vásárlás. ezt a lehetőséget, és képes lesz megtanulni késTudatosítsuk, hogy a reklámok jó részben mani- leltetni a vágyai beteljesülését. puláción alapulnak. Életérzést közvetítenek, enÉrdekesség nek kapcsán adják el a termékeiket. Például ha az A vágyak beteljesülésének késleltetése jellemfor- adott üdítőt isszuk, boldogok leszünk,

lazák, és máló hatással is bír a gyerek számára. Türelemre sok barátunk lesz. Ha egy mosóporral mosunk, tanítja, valamit később jobban megérti, hogy az ál- folyamatosan egy virágos réten érezzük magun- tala vágyott dologért tenni is kell. Ez hasznos lesz kat, egész nap, ráadásul ezt a munkahelyen is ér- a tanulási folyamatban, később a munkahelyi és zik rajtunk, és ettől nyilván jobban szeretnek. Ter- saját célok kitűzésében és elérésében. mészetesen ez nem igaz, mégis a legtöbb 110 embernék hatásos, mivel mások, jobbak szeret- Ahhoz, hogy megelőzzük a felesleges kiadáso- nének lenni, több barátra, jobb kapcsolatra vágy- kat, írjunk listát a bevásárlás előtt és gondoljuk át nak. eddigi kiadásainkat! Az impulzív vásárlás tudatos szabályozása abból a szempontból is fontos, Ezért fontos, hogy tudjuk, mire van szükségünk, hogy gyermekeinknek pozitív példamutatással és milyen életet

élünk. Aki tisztában van saját ér- adjuk át a tudatos vásárlás készségét. A készsé- tékeivel és elvárásaival az életben, kevésbé kerül geket a gyerekek leginkább mintakövetéssel sa- a reklámok hatása alá és a vásárlás során nem a játítják el, így nem elég beszélni a pénz helyes be- divatot követi, hanem bízik saját értékítéletében. osztásáról, példamutatással tanítani kell őket a Magyarázzuk el ezt a folyamatot gyerekeinknek készségek elsajátítására. Vonjuk be a gyerekeket is, akik így nem érzik boldogtalanabbnak vagy ér- is a vásárlási szokásainkba, a közös listaírás és téktelenebbnek magunkat, ha egy játékot, ruhát, közös bevásárlás szórakoztató és praktikus csa- elektronikus használati tárgyat épp nem, vagy ládi program lehet. A vásárlás során adjunk sze- nem azonnal kapnak meg. repet a gyerekeknek, például ők pipálhatják ki a 111 Honnan van a pénz? listán a

kosárba került termékeket, ők adhatják oda a pénztárosnak a pénzt, és vehetik el a visz- A családi kassza egy gyerek számára sokszor szajárót. egészen misztikus, mivel nincs tisztában a menyA tudatos vásárló vásárlási szokásai a szükségle- nyiség fogalmával. Nem érti, hogy miért kaphatja teit tükrözik. Megfelelő termékismerettel rendel- meg a 100 forintos apróságot, és miért nem kap- kezik és meg tudja fogalmazni döntéseinek okát hatja meg a 30ezer forintos nagy játékot. Abból, és célját. Fontos gyermekeinkkel is megismer- hogy anya és apa dolgozik, annyit ért meg, hogy tetni a tudatos vásárlás alapszabályait, hiszen anya és apa elmegy valahova, és addig neki óvo- ezek a konkrét célok megkönnyítik számára a tu- dában kell lennie. A vásárlós, pénzköltős játékok datos fogyasztást és egy pozitív fenntartható fej- már sokszor ekkor is ügyesen mennek, de a já- lődés irányába ösztönzik.

tékpénz is már elve ott van, nem kell érte semmit tenni – legfeljebb ki kell színezni, vágni a papírt. 112 Legyünk – életkorához megfelelően – nyitottak a a pénzfelvétel? Mi a vásárlás? Mi a visszajáró? Mi gyerekeinkkel! Meséljük el nekik, pontosan mit az ár-érték arány? Mi mennyire kerül? Mi kerül csinálunk a munkahelyen. Ha alkalom adódik rá, többe? Egy kisautó? Egy labda? Esetleg egy szá- mutassuk meg neki, hol dolgozunk. Meséljük el mítógépes játék? Mit jelent az akciós áru? neki, hogy mi ezért a munkáért kapunk pénzt, amiből a tejet, a kakaós csigát és a játékot vesz- Tegyen ő is bele a családi kasszába. Az óvodás és szük neki. Ha elfogy, nem tudunk vacsorázni, és kisiskolás gyereket óriási büszkeséggel tölti el, éhen maradunk. ha ő maga is azt teheti, amit a szülei. Találjunk ki vele együtt olyan munkát, amit el tud végezni. Magyarázzuk el neki, hogyan fogy a pénz. Le- Áruljon

limonádét a szomszédoknak a nyári hő- gyünk kreatívak, bátrak. Például tegyünk egy ségben, készítsen gyöngyökből, kavicsokból tálba almákat vagy kekszet, vagy a gyerek ked- nyakláncot, amit a család barátainak elad, álljon venc nassolnivalóját. Mondjuk el neki, hogy ez be tanoncnak az ismerős műhelyébe, és a mun- egy egész napra való. Ha megeszi, este nem tud kájáért cserébe kapjon ő is pénzt. Engedjük, hogy már nassolni a kedvenc meséje felolvasásakor. kipróbálja, átélje, milyen saját maga által előte- Lehet, hogy elsőre nem sikerül beosztani a „va- remteni a pénzt, amit természetesen arra költhet, gyonkáját”, de amint megtapasztalja, hogy ez ho- amire ő akarja. gyan működik, megérti. Vásárlás alkalmával elevenítsük fel, ő hogyan osztja be a nasiját, és mi Egy életre szóló élményt jelentenek a gyerekek- ugyanúgy osztjuk be a család pénzét. nek ezek a játékos munkák. Ha a gyerekek

rendelkeznek zsebpénzzel, enged- CSOPORTMUNKA – filmelemzés jük meg, hogy a pénz beosztásáról önmaguk gon- https://www.youtubecom/watch?v=cqg4Fo7 doskodjanak. Így megismerkedhetnek az árak- 2VJU – Tizenkét titok, amit tudnod kell kal, mérlegelhetik a vásárolni kívánt termékeket és megismerhetik a pénz beosztásának módsze- Mit tehetünk a kamasszal? rét. A gyerekek kapják meg a zsebpénzüket egy hétre előre, melyet nekik kell tudniuk beosztani. Ha elveszítik, vagy meggondolatlanul elköltik, ak- Kamaszkorban különösen fontos a korosztályhoz kor ne pótoljuk ki nekik, inkább tanítsuk meg való megfelelés, a beolvadás, de bizonyos szem- őket a spórolásra. Ha a gyerek ügyesen spórol, pontból a kitűnés is. Ilyenkor előtérbe kerülnek a akkor tanítsuk meg a lekötött pénz kamatozására külsőségek is, hiszen a fejlődésben, átalakulásban úgy, hogy minden el nem költött 200 forint után a lévő személyiség még

nem jelent olyan erősséget, szülő a spórolást 50 forinttal támogatja. amivel ki lehet emelkedni a többiek közül. A kamaszok rengeteg pénzt költenének ruhára, mobiltele- Minden pénzforgalommal kapcsolatos helyzet- fonra, és valójában mindenre, ami az adott generá- ben magyarázzuk el, hogy mi miért történik. Mi az ció kamaszainak kötelező kelléke. 113 114 Ha kamasz gyerekünk állandó jelleggel megsér- sabb elmondani a gyerekeknek – sőt, a házas- tődik, mikor nincs elég pénz, követelőzik, esetleg társnak is –, hogy a pénz megszerzése mennyi érzelmi zsarolásba kezd, ez a legbiztosabb jele munkával jár és az időhiány és a mellőzöttség annak, hogy korábban nem megfelelően kezeltük nem a szeretet hiányát jelenti, ahogy a munka a gyerek pénzügyi fejlesztését. Ilyenkor érdemes sem jelenti a szeretet kimutatását. leülni vele beszélgetni a pénzügyekről. Fontos, hogy hagyjuk, hogy ő is elmondhassa a

vélemé- A család napi pénzügyei: bankszámla, bankkártya nyét, és a megoldást együtt találjuk meg. Amint a kamasz azt érzi, hogy véleményünket és megoldási javaslatainkat rá akarjuk erőszakolni, heves ellenállásba fog kezdeni, ami csak ront az eleve is Érdemes a banki költségek nagyságáról időről nehéz helyzeten. időre tájékozódni. Ritkábban váltunk bankot, mint például partnert, munkahelyet vagy költözünk új lakásba– derült ki egy kutatásból. A bankváltási Teérted hajtok, mindened meglegyen. hajlandóság évről-évre egyre alacsonyabb. A díjakat mindenki a legfontosabb tényezőnek tartja, de szinte egyáltalán nem követi nyomon. Sok szülő mondja azt a gyerekének, hogy azért dolgozik, azért keresi a pénzt, hogy a gyereke boldog legyen. Ez pedig azzal jár, hogy esetleg két Majdnem hetven százalék azoknak az ügyfelek- műszakban dolgozik, fáradt, és valójában pont a nek az aránya, akik szerint a

legfontosabb a banki gyerekkel nem tud foglalkozni. Eközben elvárja a díjak nagysága. A költségeket, kiemelt szerepük gyerektől, hogy megértse: az, hogy vele nem fog- ellenére, csak az emberek fele ellenőrzi kisebb- lalkoznak, érte történik. Legyen türelmes, ne kíván- nagyobb rendszerességgel, háromnegyedük pe- jon magénak figyelmet, értékelje a szülő fáradozá- dig nem szokta azokat összehasonlítani más sát. E mellett természetesen viselje el a fáradt bankok ajánlataival. szülő viselkedését, és esetleg nézze végig, ahogy Sokan azért nem váltanak bankot, mert egysze- saját apja, anyja alkohollal vigasztalja magát. rűen nincs rá lehetőségük. Számos hitel feltétele ugyanis, hogy a törlesztés helyi bankszámláról Ez egy logikai bukfenc. teljesüljön. Az sem elhanyagolható visszatartó Azok a gyerekek, akik ebben a szellemben nőnek fel, egyetlen dolgot tapasztalnak meg: az irántuk érzett szeretet, figyelem

hiányát. A pénzügyi gondok és a pénz hiánya rettentő terhet jelent a szülőnek De az őszinte, tiszta beszéd ilyenkor is sokkal célravezetőbb a mártírszerepnél vagy a tökéletesnek álcázott szerep eljátszásánál Haszno- 115 erő, hogy a kölcsönt ugyan teljes egészében nem szüksége van-e 3-4 aktív bankszámlára? Mi- kell visszafizetni, ha más bankot választ valaki, de lyen költségekkel ár ez és érdemes-e fenntar- az a korábbinál sokkal drágábbá válik. tani őket http://www.azenpenzemhu/napi- A bankkártya használata most már egészen egy- penzugyek/2013-osz/ szerű, és a legtöbb boltban meggyorsítja a vásárlást. Azonban azt a veszélyt rejti magában, hogy Spórolás az ember nem találkozik a konkrét kifizetett öszszeggel, és kevésbé foglalkozik a kifizetett öszszeg hatásával. A hitelkártyák még nagyobb buk- A háztartásunk – akár egyszemélyes, akár nagy- tatókat rejtenek magukban – az embernek

családi – pénzügyi alapja a szigorú tervezés. A ugyanis az az érzése, bármit megvehet magának. tartalékképzéshez világosan kell látnunk mennyi Hatalmas hiteltartozásokat lehet felhalmozni mi- a bevétel, mennyi a kiadás. A család bevételének nimális idő alatt úgy, hogy átgondolás és kontroll számos formája lehet, ilyen a fizetés, a nyugdíj, a nélkül vesszük meg azt, ami nekünk tetszik. A hi- családi pótlék vagy a gyerektartás. A kiadások telt azonban a bank kifizetteti velünk. Mielőtt te- egy része a havonta rendszeres, de érdemes kal- hát hosszú időre adósai lennénk a banknak, érde- kulálni az időszakosan, évente pár alkalommal mes a vásárlás előtt átgondolni, miért és meny- előkerülő kifizetésekkel is, ilyen a gyerek tan- nyire van szükségünk az adott termékre. Abban könyve, a nyaralás vagy a karácsonyi ajándékok. az esetben, ha a hitelünk olyan mértéket öltött, Vezessünk háztartási

naplót! Mindegy, hogy koc- hogy nem tudjuk kezelni, kérjük pénzügyi tanács- kás füzetbe vagy excel táblába, de rendszeresen adó segítségét. és pontosan vezetni kell a bevételeket és kiadásokat, ha el akarjuk kerülni a mínuszba csúszást. JÓ TANÁCS Nézzünk körbe, hogy megfelelő bankszámlá- FILMNÉZÉS val rendelkezünk-e! Lehet, hogy bankot kel- https://www.youtubecom/ lene váltanunk vagy bankon belül számlát. Ez- watch?v=DqXVX-31nyA zel akár havi több ezer forint is megspórolható. Érdemes a döntés előtt bankszámla kalkulátorokat használni Nézzük meg, hogy a tényleges kiadásokat fedezi- Figyeljünk a családi pénzügyek kezelési for- e a bevétel. Vezessük mindezt napi szinten, majd máira! A bankfiókban adott megbízás mindig hónap végén összesítsük! drágább, mint a telefonos vagy internetes ügyintézés. Sok banknál havi fix díj mellett Ezt követően alakítsunk ki kategóriákat, ilyenek akár

ingyenesen is utalhatunk. A kártyával lehetnek a fix, elkerülhetetlen kiadások (rezsi, hi- való fizetésnél tájékozódjunk a költségekről. telek, autó költsége), a megélhetési kiadások (ét- Érdemes mérlegelni, hogy egy családnak kezés, ruházkodás) és a szükség esetén elhagyható kiadások (sport, szórakozás). 116  Egy-egy hónapot megterhelő nagyobb össze- Tartsunk heti egy böjti napot, amikor nem vásárolunk semmit. gekre (tankönyvek, ajándékok, üdülés) érdemes  előre kis összegeket félretenni. Nagyobb összegű vásárlás esetén aludjunk az ötletre párat. Gondoljuk Állítsunk fel egy fontossági sorrendet! Először meg, hogy biztos jó ötlet-e a vásárlás, vésztartalékot képezzünk váratlan helyzetek igazán szüksége van-e a családnak az (családtag munkanélkülisége, betegség) esetére, adott termékre.  utána tegyünk félre a távlati tervekre, vágyakra, álmokra (építkezés, új

autó). Keressünk olcsó családi programokat is! Egy természetjárás is lehet olyan érdes program, mint a mozi. Ha minden hónap végén a családi számlán nagyobb összeg marad, azt érdemes lekötni. Hitel és kölcsön HASZNOS TIPPEK:   A családi kassza bevételének 10%-át A hiteleknek és kölcsönöknek számos formája tegyük félre, mintha nem is létezne, és van, ilyen például a folyószámlahitel, a személyi pórbáljuk a maradékot beosztani. kölcsön, az áruhitel és a lakáskölcsön. Hitel és Fektessünk energiát a pozitív irányú kölcsön felvétele előtt a családoknak széleskö- szemléletváltásba! Ugyanakkora fize- rűen tájékozódniuk kell a részletfizetés és a ka- téssel rendelkező dohányos, vagy mat feltételeiről. Nem érdemes meggondolatlan, gyereket egyedül nevelő anya is kijön kockázatos kölcsönt vagy hitelt felvenni, mert a a pénzéből. Vannak-e luxuskiadása- részletfizetés költségei nagy

megterhelést jelent- ink? Ezek elhagyásával mekkora ösz- hetnek a családnak. szes spórolható a családi kasszába?  Először a könnyen, látványosan lefa- A hitel felvétele után a törlesztő részletek megter- ragható költségeket csökkentsük. helik a családi kasszát. Fontos a gyerekeket is tá- Próbáljunk meg kevesebbet telefo- jékoztatni a hitel felvételéről, annak feltételeiről nálni, autó helyett kerékpárral közle- és következményeiről. Ez a gyakorlati tudás segíti kedni. a hosszú távú tervezés elsajátítását és a legkiseb- Készüljünk tudatosan az akciókra, bek is megérthetik, hogy a hitel felvételét köve- nem kell olcsóbb márkát venni feltét- tően miért kell egy kicsit jobban spórolni. len, ha a kedvencet mindig akcióban vásároljuk. Felhasznált irodalom: Süge Csongor: A pénzügyi kultúra mérhetősége Gulyás Emese (szerk.): A tudatos vásárlók könyve Bp, 2008 117 9. FOGLALKOZÁS:

A család pénzügyi jövőjéről való gondoskodás Egy család jövője a család alapításakor elkezd alakulni. Ezért fontos, hogy már fiatal korban elkezdjünk tervezni, gondolkodni. A jövőt nem kizárólag, de nagy részben a gazdasági-pénzügyi szemlélettel és döntésekkel lehet biztosítani, amelyekkel a családtagok felnőtt- illetve idős korukra jó esetben elkerülhetik a pénzügyi gondokat, és nem jelentenek más családtagok számára problémát, függőséget. A foglalkozáson megismerjük a közép- és hosszú távú tervezés jellemzőit, a pénzügyi megoldásokat, amivel a szülők és a gyerekek jövőjének bizonytalanságát elkerülhetjük. Módszerek és munkaformák A család akkor működik hatékonyan, ha nemcsak a napi igényeket elégítjük ki, és teremtjük  Nagycsoportos bevezető beszélgetés – elő azt, amire szükségünk van, hanem előre is Hogyan tervezünk a jövőre nézve? beve- gondolkodunk, és a jövőre is

koncentrálunk. Ez zető beszélgetés több szinten lehetséges. Lehet közepesen hoszszú távlatban, és hosszú távban gondolkodni Fél-  Kiscsoportos munkaforma – Az egyes retehetünk a ház felújítására, vagy egy autó vá- csoportok egy-egy családot jelölnek. Min- sárlására, de gondolhatunk arra is, mi legyen ve- denkinek adott pénz áll rendelkezésére. lünk akkor, amikor már nem tartozunk a keresők Készítsünk 3 éves és 40 éves tervet. Ho- közé. gyan takarékoskodunk? A szülők, illetve a házastársak eltervezhetik, mi Páros munkaforma – hogyan indítottak el lyen jövőt szeretnének megélni, hogyan tervezik minket a szüleink? Milyen jövőt szeret- az öregkort, és ehhez mire van szükségünk. Ez nénk a mi gyerekeinknek? Mit tehetünk nem kizárólag, de nagy részben gazdasági döntés ezért? is, mert az időskori élet minősége nagyban függ a kereső, tevékeny időszakban félretett, megtakarí- 

Nagycsoportos munkaforma – A külön- tott pénztől. A család fiatalabb tagjára is gondol- böző anyagi hátterű családok lehetősé- nunk kell, lehetőségeinkhez mérten mindenki gei. Beszélgetés, megoldások összegyűj- úgy akarja elindítani őket a felnőtt éltbe, hogy bi- tése. zonyos könnyebbségeket megadjunk nekik. 118 Fontos hangsúlyozni, hogy a család jövője azonban nem kizárólag pénzügyi döntés. Az is segíthet a gyermeke előrejutásán, aki anyagilag nem tud támogatást nyújtani. A család harmóniáját kialakítani, a változásokhoz igazodni, újra és újra megújulni, de közben a hagyományokat is megtartani összetett feladat, de mindenképpen megéri a fáradtságot, mert ez az, ami miatt évtizedek múltán is jó szívvel, örömmel ülünk le egymással a családi asztalhoz. Rövid- és középtávú tervezés A mindennapi élet során a megszerzett haszná- mire van szükségünk. Csak azt a terméket ve- lati

tárgyaink elkopnak, elromlanak. A vízvezeték gyük meg, ami valóban megegyezik azzal, amire csövei kilukadnak, a lakásban potyog a vakolat, a szükségünk van. mosógép megjavíthatatlanul elromlik, és eljön az idő, amikor már sem a betolás, sem a „bikázás” 3. A szükséges pénzt elő kell teremteni Erre több nem kelti életre a hőn szeretett, de kiöregedett és lehetőség is adódik, például egyre megbízhatatlanabb családi autót. Ilyenkor  érdemes összeülni, táblázatot elővenni, és újra- A család félretett, esetleg bankban lekötött pénzét használjuk csoportosítani a család pénzét.  hitelt vagy kölcsönt veszünk fel 1. Első körben írjuk le, mik azok, amit meg kell  kölcsönkérünk venni, meg kell csináltatni, fel kell újítani. Egy-  lízingelünk szerre több dolog is elromolhat, tehát a leírt dolgokat tegyük sorrendbe: melyek azok, amelyek Érdemes tájékozódnunk, hogy az egyes megol-

nélkülözhetetlenek az életünkben, és mit tudunk dások, pl. lekötött betétek feltörése, vagy biztosí- átmenetileg mással helyettesíteni. tásunk lejárat előtti megszüntetése milyen költségekkel jár, mert előfordulhat, hogy jelentős 2. Tájékozódjunk arról, hogy milyen lehetőségek pénzveszteséget okozhat. Ehhez hasonlóan la- vannak. Szerezzük be az összes elérhető infor- kás vagy áruhitel, esetleg személyi kölcsön felvé- mációt például az új mosógépekről (fogyasztás, tele előtt pontosan tájékozódjunk a kockázati té- ár, akciók, beszerelési költség stb.) Előfordulhat, nyezőkről. Fontos kérdés a futamidő, a kamat és hogy egyáltalán járunk jól, ha az első utunkba a részletfizetés összegének kérdése, hiszen a akadó akciós terméket választjuk. Nagy összeget család anyagi biztonsága múlhat egy rossz dön- kell kifizetnünk, tehát pontosan gondoljuk át, tésen. 119 120 Nagyobb

összegű hitel felvétele vagy pénz lekö- tudja, mit tegyen, ő kérdezze meg a szülőt, aki tése előtt mindig kérjük pénzügyi tanácsadó, bizonyára minden helyzetet meg fog tudni ol- szakértő segítségét. dani. A szülő gyakran akar mindentudó lenni a gye- Merjük kérdezni, ha nem értünk valamit. Csak így reke szemében. Hiúsága nem engedi meg, tudunk megbizonyosodni, hogy a legjobb döntést hogy megmutassa a gyereknek, a segítségké- hozzuk. rés nem a gyengeség jele, csupán annyi történik, hogy az adott témában nem elég járatos, 4. Vegyük figyelembe az időt is Előfordul, hogy nem elég tapasztalt, és ezek miatt nem akar váratlan kiadások szükségesek, ezekre nem le- rossz döntést hozni, rosszat tenni. De számos het felkészülni. De a tervezett kiadásoknál (pl la- más, sokszor önbizalomhiányra visszavezet- kásfelújítás) át kell gondolni, hogy akkor járunk-e hető oka van annak, hogy egy felnőtt egysze-

jobban, ha előre megtakarítjuk a pénzt, vagy ak- rűen nem kér segítséget. kor, ha hitelt veszünk igénybe. Ne azt mutassuk meg tehát a gyerekeinknek, hogyan mutassa magát tökéletesnek, mert az 5. A kiadásokat mindig jegyezzük fel Így elkerül- soha nem lesz. Mutassuk meg neki, hová for- hető, hogy olyan dologra költsünk, amire nincs duljon, ha gondban van, és hogyan kezelje és szükség, illetve nyomon követhetőek a pénzmoz- oldja meg a problémákat. gások. Bármilyen pénzügyi probléma adódik, a családi pénzmozgások dokumentációja segít KÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK megoldani a helyzetet. Játsszuk el, hogy egy átlagos családi fizetésből hogyan takarékoskodunk ahhoz, hogy 6. Bánjunk nagyon óvatosan azzal, hogy hitelt hi- egy új, középkategóriás családi autót ve- tellel, újabb kölcsönökkel fizetünk ki, vagy olyan gyünk! adósságba verjük magunkat, amelyet nem fogunk Milyen nehézségek vannak? Hogyan lehet tudni

visszafizetni (pl. uzsora) Amikor nem tudjuk, leggyorsabban megoldani? Milyen megoldá- hogyan fizessünk, elhamarkodott lépések előtt sok léteznek még, és az egyes megoldások- mindig kérjük ki szakértők, hozzáértők tanácsát. nak milyen következményei vannak? Melyik tűnik a legjobbnak? FONTOS: Segítségkérés és szülői minta Hosszú távú tervezés A legtöbb esetben, amikor egy felnőtt olyan helyzetbe kerül, hogy segítséget kérjen, nem 1. A szülők jövője teszi. Pedig sokszor gyorsabb, biztosabb megoldáshoz vezetne egy válság idején pszichológushoz, családterapeutához, pénzügyi mély- Kétségkívül fontos, hogy élvezzük jelenünket, fel- pont esetén pénzügyi tanácsadóhoz fordulni. ismerjük, megéljük mindennapjaink örömét, de Eközben a szülő elvárja a gyerekétől, hogy ez nem mond ellent annak, hogy felelősségtelje- minden nehéz helyzetben szóljon, és ha nem sen gondoljunk a család jövőjére, és

amit tudunk, 121 megtegyünk érte. Hasznos tudatosítani, hogy a jogon, nem pedig rászorultsági alapon kapható. családban várhatók, Nagyságát számos tényező meghatározza, ilyen amibe beletartozik az is, hogy a szülők megöreg- a ledolgozott évek mennyisége, és a korábbi jö- szenek, és a fiatalok önálló életet élnek. E mellett vedelem mértéke. A nyugdíj tulajdonképpen még sokféle előre nem látható elágazása lehet a egyfajta biztosítás, amikor mi vagy egyik család- családi jövőnknek, de az életutakban bekövet- tagunk eléri a nyugdíjkorhatárt rendelkezésére kező váratlan, kedvezőtlen változások terheit áll egy nagyobb pénzösszeg, melyet aztán havi enyhíthetjük azzal, ha az anyagi bizonytalanság járadék formájában kapunk vissza. A nyugdíj- nem tetézi azt. Munkahely, társ elvesztése vagy rendszer a II. Világháború óta a felosztó-kirovó egy súlyos betegség mindenképp embert és csa-

rendszer alapján működik: az aktív keresők fize- ládot próbáló esemény, ilyenkor sokat segít, ha a tésük meghatározott százalékát járulék formájá- többi életterületünk –így anyagi helyzetünk- ban a nyugdíjalapba teszik, amelyből az aktuális rendben van. Valóban igaz, hogy „valahogy” min- nyugdíjas generációnak folyósítanak – politikai- dig van, ám ha felelősséget vállalunk az életün- gazdasági döntés alapján – egy meghatározott kért és családunkért, fontos számunkra, hogy ne összeget. folyamatos változások sodródjunk, hanem kézben tartsuk az irányítást, mint ahogy az is, hogy ameddig csak lehet, ön- A mai nyugdíjrendszer a magánnyugdíj-rendszer álla- gondoskodóak maradjunk. mosításával ismét a mindenkori demográfiai állapot függvénye lett, 2017-re az össznépesség 30%-t teszik ki a 60 év felettiek, mivel az átlagéletkor dinamikusan Megtakarítás idős korunkra – nyugdíj nő.

Az előrejelzések alapján 2050-re mai értékén negyvenezer forint lesz az átlagnyugdíj, ami azt je- A nyugdíj egy járadéktípus, melyben egy ország lenti, hogy érdemes a saját megtakarításban gondol- időskorú polgárai részesülnek. A nyugdíj alanyi kodni, mint a nyugdíjrendszerre hagyatkozni. 122 Megtakarítás váratlan események esetére – biztosítások A kedvezőtlen nyugdíjrendszer elkerülésére a családoknak alternatív lehetőségként merül fel a magán nyugdíjpénztári tagság létesítése. Ilyenkor mi, vagy valamely családtagunk aktív korában A kockázati biztosítások (például életbiztosítás) megkeresett saját jövedelemből fizet be havonta olyan biztosítási konstrukciók, amelyek csak ak- arányos részt, amelyet nyugdíjba vonuláskor egy kor fizetnek, ha realizálódik a kockázati tényező, összegben vagy havonta lehívhat, időközben be- például betegség, baleset vagy halál. Életbiztosí- következő

halál esetén a felhalmozott összeg tást mindenkinek érdemes kötnie, aki család- örökölhető. fenntartó, és olyan összegre érdemes kötni, ami fedezi a fennálló hiteleket és marad a gyerekek MEGLEPŐ, DE IGAZ felnevelésére is. A biztosítás árát befolyásolja a A nyugdíj a világ nagyobbik részén ismeretlen biztosított neme, kora, foglalkozása, egészségi ál- fogalom. Az időskori éhezés ellen vezették be, lapota és a biztosítás futamideje. Az életbiztosí- azaz, ha valaki szó szerint túl sokáig élt és el- tás megkötése során érdemes megjelölni a há- fogytak a tartalékai, az állam minimálisan zastársat kedvezményezettnek, valamint érde- hozzájárult ellátása költségeihez, Magyaror- mes lefénymásolni a kötvényt és átadni a család- szágon 1928-től folyósít az állam nyugdíjakat. nak, hogy baleseti halál esetén tudjanak róla. 2. A gyerekek jövője Megtakarítás az egészségügyi ellátás

érdekében – egészségpénztárak A fiatal szülők gyakran álmodoznak arról, mi lesz Az egészségpénztár a munkahelyi cafeteria- a gyerekükből. Legtöbben sikeres embert látnak, rendszer része és a munkáltató utalja át a jelzett aki sokszor többre visz, mint maguk a szülők, bol- összeget. Az így félretett megtakarítást alapve- dog és elégedett. Sokan azonban a saját életük tően egészségügyi és egészségmegőrző kiadá- kiteljesedési lehetőségét látják a gyermekük éle- sokra lehet fordítani, ugyanakkor a számlán levő tében, és az elképzelt sorsot tűzön-vízen át valóra pénz közvetlen hozzáférhető. Pénztártagként jo- is próbálják váltani. Ez súlyos gondokat okoz a gosultak vagyunk a befizetett összeg 20%-os gyerek személyiségfejlődésében, hiszen ritka az adójóváírására. További előnye, hogy a számláról az eset, amikor a gyerek valóban csak azt akarja a közvetlen hozzátartozók is

költhetnek és örö- csinálni, és pontosan úgy, ahogy azt az anya vagy kölhető a rajta lévő összeg. az apa elképzeli. Egészséges felnőtt akkor válik a gyerekből, ha megvan a lehetősége, hogy a saját gyerekkorát élje meg, megismerje a saját erőségeit és gyengeségeit, reális képe alakul ki a saját személyéről, és saját célokat tud kitűzni maga elé, amit ő maga valósít meg. 123 124  A szülő feladata tehát az, hogy a gyereket ebben Egészséges életmódra való neveléssel. A a folyamatban segítse, meglátásaival előremoz- fizikai, pszichés és mentális egészség dítsa a gyerek életét, terelje azon az úton, ame- elősegítni a kreativitást, növeli az önbizal- lyen a gyerek haladni kíván. A szabadság meg- mat és segíti a sikeres életet.  adása nem jelenti a szülők elmagányosodását, Kapcsolati tőkével, szociális hálóba való mert minden tisztelet és bizalom, minden befek- bevezetéssel.

Mutassuk meg neki, ho- tetett energia, amivel önálló életre és kiteljese- gyan lehet a kapcsolati tőkét felhasz- désre neveljük a gyereket, szétszakíthatatlanul nálni.  szoros összekötő kapcsot alakít ki a szülők és a Anyagi támogatással (Bankszámla nyitással, babakötvénnyel, készpénzzel) gyerek között.  Ingatlannal (vagy lakástakarékkal) Hogyan tudjuk segíteni a gyereket abban, hogy jövője biztosított legyen? CSOPORTMUNKA – filmelemzés https://www.youtubecom/  Odafigyelő, szeretetteljes neveléssel a watch?v=uCz5VpYEDdM kezdetektől fogva. Segítsük hozzá, hogy  meglegyen az érzelmi háttere, önbizalma LAKÁSTAKARÉK a felnőtt élethez. A lakástakarék egy megtakarítási forma, mely Taníttatással. Segítsük hozzá, hogy nagy az önerőn felül állami támogatásban is része- mennyiségű és hasznos tudást halmoz- sül. Az állami támogatás függ az önerő mérté- zon fel. kétől, évente

maximálisan 72 ezer forint lehet. 125 A lakástakarék során megtakarított összeget ben gondolnunk kell a gyermekeink oktatására kizárólag lakáscélra lehet felhasználni, mely le- és pályakezdésére is, hiszen egy jól megválasz- het lakásvásárlás, felújítás vagy korszerűsítés. tott takarékpénztár nagyban megkönnyítheti a szülők és a gyerekeik anyagi helyzetét is. Megtakarítási döntéseinket céljainkkal, élethelyzetünk- Az öngondoskodás és a felelősségvállalás kel és lehetőségeinkkel összhangban hozzuk meg. Gondolkodjunk hosszútávon és azt a szemléletet adjuk át gyermekeinknek is Ne lépjünk Fontos, hogy már fiatal felnőtt korunkban felelős- bele meggondolatlanul nagyobb kiadásokba és ségteljes döntéseket hozzunk és gondoljunk a ta- kockázatosabb hitelkonstrukciókba, mindig fele- karékoskodásra, hisz a későbbiekben nagyobb lősségteljesen döntsünk pénzügyeinkről és alka- és

költségigényesebb céljainkat könnyebben lomadtán kérjük ki pénzügyi tanácsadó vélemé- megvalósíthatjuk. Családalapítás után már idő- nyét is. Ajánlott irodalom kiszamolo.hu azenpenzem.hu 126 10. FOGLALKOZÁS A család megtartása a jövőben – állandóságok és változások A család fenntartása nem pusztán pénzügyi kérdés. A jó működő család kialakítása és fenntartása, jövőképének megformálása olyan feladat, mely elsősorban a családtagok hozzáállásán, tudásán múlik. A foglalkozáson áttekintjük, milyen tényezők azok, melyen a tartósan harmonikus család kialakításához, fenntartásához szükségesek, és melyek azok, amelyek a mindennapi életben bekövetkező elkerülhetetlen változásokon való keresztüljutást segítik. Módszerek, munkaformák igazodni tudnak, és a változások gyengítés helyett megerősítik a családtagok közötti össze-      Nagycsoportos beszélgetés –

Bevezető tartó erőt. A család megtartására irányuló szemlé- beszélgetés: mitől marad tartós a családi lettel elkerülhetjük, hogy a család megtörjön a krí- kapcsolat? zisektől, a családtagok eltávolodjanak egymástól, Nagycsoportos ötletbörze – A jövőbeli és a család, mint egység szétessen. Ehhez első- családi kapcsolat megalapozása a jelen- sorban a szülőknek szükséges egy olyan gondol- ben. Ötletbörze: Mik a harmonikus család kodási formát elsajátítani, melyet a mindennapi tartópillérei? életben is használva, mintaként átadunk gyerme- Kiscsoportos feladatmegoldás – Szerep- keiknek. Az összetartó család, bármennyire is kö- játék: egy család változás előtt áll (gyerek zösségi fogalomnak tűnik, mégis alapvetően a elköltözik, szülő elvesztette a munkáját, szülők tudatosságán, odafigyelésén alapszik. gyerek kamaszodik) Hogyan lehet úgy Sajnálatos tény, hogy a családot összetartó

tuda- megoldani, hogy a jövőben jó kapcsolat tosságot és technikákat nem tanítják, és a fiatal, maradjon? családot tervező házaspárok legnagyobb része Páros feladatmegoldás – Saját élmények úgy indul neki a családi életnek, hogy fogalmuk összeszedése, melyek ártottak-segítet- sincs, mitől lesz harmonikus hangulat otthon, és tek a családnak mi az, ami egyenesen vezet egy család széthullá- Nagycsoportos beszélgetés – milyen jö- sához. vőképe van a családnak? Hogyan kommunikálunk erről? Kérdések és tapasztalatok:  Honnan lehet ismeretekek szerezni Egy család akkor mondható tartósnak, ha a tagok arról, hogy mit tegyünk a jó család ki- a család életében bekövetkezett változásokhoz alakításáért? 127   Hogyan tudjuk, hogy milyen családot embertől – legyen az a házastárs, egy barát, a sa- szeretnénk? ját gyereke. Kötelező-e a saját szüleink által mutatott családi képet

követni – milyen Például nem azt várja a gyerektől, hogy a maga ál- mintát követünk akkor, ha a szülők ál- tal el nem ért célokat, be nem teljesített álmokat tal megteremtett család kifejezetten tegye meg: nem csinál belőle focistát, balett-tán- problémás volt? cosnőt, szépségkirálynőt, csak mert ő nem lett az. Továbbá nem követel olyasmit tőle, amit ő maga sem tesz meg. A harmonikus családi élet pillérei: ELGONDOLKODTATÓ 1. A szülő önismerete, tudatosság A kamasz gyereket például óvjuk a kábítószertől, és mindenféle függőségtől. Miközben mi Amennyiben a szülő tisztában van azzal, hogy nem mutatjuk meg, hogyan lehet önbizalom- mik a saját tulajdonságai, milyen helyzetek moti- mal telve kamaszon is lányok/fiúk felé for- válják, és melyek azok, amelyekben fejleszteni dulni, hogyan lehet udvarolni, beszélgetésbe szükséges a magatartását, viselkedését, tehát is- elegyedni, hagyjuk, hogy a maga

módján oldja meri az erősséget és felismeri gyengeségeit, úgy fel teljesen érthető, természetes gátlásait. Ezt képes önmagát fejleszteni. Az önismeret a társas az esetek nagy részében – minta híján – alko- kapcsolatok terén is óriási előnnyel bír, hiszen így hollal, és könnyen beszerezhető droggal fogja nem mástól várja azt, hogy boldogok legyen, nem megtenni. Elvárjuk tőle, hogy őszinte legyen, kér mástól olyat, amit valójában magának kellene vallja be, amit tett, cserébe azonnal letoljuk, és megadni. Tisztában van azzal, mit igényel a másik a legkevésbé sem megértéssel fordulunk felé: kiabálunk vele, megbüntetjük, majd ezek után 128 elővesszük a sört és rágyújtunk egy cigaret- függ, nem fogja tudni hitelesen megmutatni gye- tára. Ha mi gátlásoldó, függőséget okozó sze- rekeinek, miért érdemes önmagáért felelős, ön- reket használunk (alkohol, cigaretta), hogyan álló emberként

élni. Abban a családban, ahol a ta- várjuk el bárkitől, hogy ő másképp tegyen? gok mind mástól várják a boldogságukat, tulajdonképpen folyamatosan egymásra várnak – hi- Az az ember, aki a saját megerősítését várja a má- ába! A csalódottság a meg nem értettség miatt sik embertől, és úgy gondolja, hogy saját belső azután sokszor agresszióban kerül felszínre. megnyugvása egy másik ember cselekedeteitől 129  FIGYELEM! Mennyit foglalkozunk a saját belső fejlődésünkkel? Az önismeret fontos, ám ezen a területen is  sok a csaló. Érdemes a kellő körültekintéssel Mi az, ami a fejlődésünk számára a leghatékonyabb módszer? kezelni az alternatív önmegismerő lehetőségeket (spiritiszták, asztrológusok, jósok), mert bár sokat segíthetnek, gyakran torz képet mu- 2. Önfegyelem, fegyelem a családban tatnak, és az ember megszokja, hogy kívülről várja az iránymutatást, a segítséget. Önmagunk

megismerése után könnyebben meg KÉRDÉSEK ÉS TAPASZTALATOK:   tudjuk határozni, melyek a saját céljaink. Ezek Milyen elvárások vannak velünk nem mindig távlati célok, nem kell feltétlenül foly- szemben a családban, és mi mit sze- ton a világ megváltásán fáradozni. A mindennapi retnénk a családtagjainktól? célok között lehet az, hogy odafigyelünk az Milyen elvárásoknak tudunk megfe- egészségünkre, kerüljük a szívünkre, koleszterin- lelni? Mikor érezzük az elvárásokat jo- szintünkre káros ételeket, kevesebb alkoholt gosnak? iszunk, többet beszélgetünk a gyerekekkel, úgy 130 osztjuk be az időnket, hogy a barátok is beleférje- A felelősség vállalása összefügg azzal, hogy a nek, elég időt szánunk pihenésre vagy jól végez- szülő valójában felnőtt-e, vagy sem. Rengeteg zük a munkánkat. Cél lehet, hogy olyan munkát olyan szülő van, aki gyerekeket nevel, de nem vál- találjunk, amivel

több pénzt kereshetünk, de lalja tetteiért a felelősséget. A felelősség hárításá- olyan célunk is lehet, hogy olyan munkát talál- nak a kifogások keresése, a magyarázatok kitalá- junk, amelyet annyira élvezünk, hogy szinte nem lása a legszembetűnőbb jele. A felelősséget nem is tekintjük munkának. vállaló emberek másokat hibáztatnak saját sikertelenségükért. A legkülönfélébb okai lehetnek a A célok megvalósításához önfegyelemre van sikertelenségnek: az időjárás, a betegség, a bará- szükség. Néha bizony nehéz megtenni, hogy ki- tok, a házastárs, a munkahelyi gondok, de még kapcsoljuk a meccset, és a gyerekkel társaso- akár az éppen hatalmon lévő kormány is tehet ar- zunk, vagy korábban keljünk fel, mert csak reggel ról, hogy épp mi nem sikerült. jut idő egy kis testmozgás elvégzésére, vagy ne együk meg a csokoládét, amit a gyerek a konyha- A felnőtté válásnak és az érett személyiség

kiala- asztalon hagyott. Minden esetben eljön az a pont, kulásának nem kizárólag az a jele, hogy elköltöz- amikor elgyengülünk. Ez egyáltalán nem szemé- tünk otthonról, és fenntartjuk magunkat anyagi- lyiségbeli gond, ez mindenkinél így megy, minden lag, hanem az, hogy tisztában vagyunk saját ma- egyes ember szembesül azzal, hogy néha jobb a gunkkal, életünkben felelősen döntünk, felmérve könnyebb utat választani, kicsit lazábban venni a a következményeket, és ezek elfogadásával és feladatokat, feladni egy-egy nehezebben megva- vállalásával cselekszünk. A felelősség vállalása a lósítható célt Nehéz folyton tudatosnak lenni, gyereknevelésben kifejezetten fontos, hiszen a „észnél lenni”, ha ez a szemlélet még nem kész- szülők azok, akik a gyerek egészségéért és lelki ség, csak most gyakoroljuk. fejlődéséért – főként az első években – felelősek. Érdemes kerülni az olyan helyzeteket,

amelyek el- 4. Előremutató szemlélet, fókuszban a jövő csábítanak céljainktól. Próbáljuk meg szem előtt tartani, milyen emberek szeretnénk lenni, és milyen mintát szeretnénk átadni a gyerekeinknek. Kérjünk nyugodtan segítséget, legyünk nyitottak Az előre mutató szemlélet alapja az, hogy a prob- az új megoldási lehetőségek felé. lémákon való siránkozás és az önsajnálatba ragadás helyett tájékozódunk a lehetőségekről, és A család szabályait hasonlóképpen alakítjuk ki. a legjobb megoldást választjuk ki, amelyet meg is Amennyiben mi magunk teljesítjük a saját, és a valósítunk. család szabályait, hitelesen és okkal tudjuk kérni a gyerekektől, hogy ők maguk is tegyenek hason- Ez nem azt jelenti, hogy többé nem lesznek gon- lóan. dok, és nem történnek váratlan tragédiák, vagy krízisek. Azt sem jelenti, hogy folyton vidáman fogadjuk az élet legnagyobb csapásait is 3. Felelősség vállalása 131

Kérdések és tapasztalatok: Csupán azt jelenti, hogy megkönnyítjük a saját  helyzetünket azzal, hogy csak addig foglalko- Mire figyelünk krízishelyzetben? zunk a negatív helyzettel, amíg az az elfogadás- Külső események vagy belső elhatá- hoz, a belátáshoz szükséges. Felismerjük, elfo- rozás segítségével próbálunk meg gadjuk a saját hibáinkat, felelősségünket a hely- megoldást találni ilyen helyzetben?  zet kialakulásában. Viszont ahelyett, hogy egy Mennyire vesszük észre a mindennapi életben a pozitív eseményeket? problémában annyira elmerülünk, hogy az már lelkileg megnyomorít bennünket, inkább változtatunk. A családot összekötő láthatatlan szálak A krízisek, problémák megélésének módja kizárólag rajtunk múlik, senki máson. Az egyik legfon- Mindenki olyan családról álmodozik, amely biz- tosabb dolog, amit gyermekeinknek adhatunk a tonságot nyújt, szeretetet áraszt, és ahova egy-

jövőre nézve, hogy hogyan viselkedjen, amikor szerűen jó hazamenni. A kiegyensúlyozott csa- nehéz helyzetbe kerül, és hogyan oldja meg anél- ládban a családtagok között – még akkor is, ha kül, hogy a személyiségében negatív változás tör- alapvetően eltérő személyiséggel rendelkeznek – ténne. létezik egy eltéphetetlen kapocs, ami akkor is megmarad, ha egymástól távol kerülnek, vagy 132 nem tartanak napi szintű személyes kapcsolatot régóta szerettünk volna? Esetleg egy érintés, egy egymással. Ezek kialakítása és használata a jövő- ölelés? Azért is fontos ezen elgondolkodni, mert ben is biztosítja a család, később (unokák, déd- azt is látnunk kell, egy családtagunk szeretet- unokák érkezésével a nagycsalád) összetartását. nyelve teljesen más – neki például egy érintés jelenti azt, mint nekem egy szépen kifejezett érzés. Ezek felismerésével könnyen tudjuk az érzelme- A szeretet

kifejezése inket úgy kifejezésre juttatni, ahogy annak mindenki a legjobban örül! A kedves szavak, a minőségi idő, a szívességek tétele, az ajándékok vagy az érintés azok a jel- Figyelem, tisztelet lemző módszerek, ahogyan kifejezhetjük egymásnak a törődésünket, illetve ahogy nekünk azt mások kifejezésre juttathatják. Érdemes elgon- Adjuk meg családtagjaink számára a szükséges dolkodnunk azon, nekünk mi jelent a legtöbbet figyel meg és a kellő tiszteletet. Tiszteljük az em- egy baráttól egy családtagtól? Ha megdicsér, ked- bert a gyerekben is. Kerüljük a minősítést (Te ki- ves szavakkal illet? Ha minőségi időt töltünk csi, vagy, nem értheted!” stb.), e helyett mi ma- együtt, közös tevékenységet végzünk együtt, ami gunk próbáljuk meg úgy elmondani neki a dolgo- mindkettőnket leköt és szórakoztat, és erre ké- kat, amennyire meg kell értenie – életkorának sőbb is szívesen gondolunk vissza? Ha

valaki szí- megfelelően. A gyerek, és gyakran a felnőtt is tart vességet tesz nekünk, és nem vár érte viszon- a beláthatatlan, érthetetlen eseményektől. Ma- zást? Egy jól kiválasztott ajándék, amelyet már gyarázat és információ nyugtatóan hat. E mellett 133 egy gyerek tükrözi a látott, átélt mintát, és úgy fog tudja feldolgozni az átélt élményeket – ez lehet viselkedni, ahogyan vele viselkednek. Ha mi a pár óra, de van, akinek akár több nap is kell ahhoz, tiszteletet és a figyelmet mutatjuk ki irányába, ez hogy úgy érezze, tisztában van önmagával. Adjuk számára természetes lesz, és ő is így alakítja meg családtagjainknak a lehetőséget, hogy ma- majd kapcsolatait. gukban legyenek annyit, amennyire igényük van. Ez azt is jelenti, hogy a családtagok elvonulhassa- Szükséges idő és tér nak arra a helyre, ahol nyugodtan tudnak regenerálódni. Egy jó családban legyen biztosítva mindenkinek egy szoba

vagy egy kedvenc hely, ahol legjob- Mindenkinek szüksége van kellő időre és élettérre. Egyénenként változik, ki milyen gyorsan 134 ban szeret játszani, olvasni, a hobbijával foglal- Bizonyos környezetekhez a rendszeres pozitív ta- kozni, és ahol regenerálódni tud. Engedjük, hogy a pasztalatok során erős közösséget ápolunk, amely regenerálódó hely az otthonon kívül legyen. azután beépül helyidentitásunkba. Megfigyelhető, hogy sok tevékenységünket, éle- Bizalom tünk jelentős eseményeit, különféle helyek köré vagy helyek mentén szervezzük. Abban az esetben, ha sok időt töltünk egy adott helyen, vagy A bizalom megléte létfontosságú a családokban. meghatározó élményekben van részünk, érzelmi Érdekes módon sokszor ez is önmagunkról szól – kötődést alakul ki az egyén és az adott hely között. ha bántás éri az embert, nehezebben mer bizalmat 135 szavazni másoknak, függetlenül attól, hogy

az kiegyensúlyozott élete miatt érdemes megtanulni adott emberben rendült-e meg a bizalmunk, vagy a különbözőségeket elfogadni. sem. A bizalom alapja az őszinteség Hazugsággal azonnal össze lehet rombolni, és egyénektől, aka- Ugyanígy fontos elfogadni mások hibáját is. Érde- rattól függ, hogy újra ki lehet alakítani. A bizalom a mes tudatosítani, hogy sem a különbözőségek, családban különleges kincs, nem érdemes elvesz- sem a hibák nem ellenünk szólnak. Ismerjük meg teni. családtagjainkat, engedjük megismerni magunkat. A nevelés során a bizalom nem kizárólag azt je- A változások kezelése a családban lenti, hogy a gyerek jó szándékkal fordul a szülő felé. Azt is jelenti, hogy a szülő megbízik a gyerek képességeiben, bízik abban, hogy az általa vá- A család egyszerre jelent állandóságát, mégis gyott dolgot el tudja végezni. A gyerekbe vetett bi- folytonos változásban van. A változások kezelé-

zalom önbizalom-növelő hatással bír, és különle- séhez elengedhetetlen a régi helyzetek, szokások ges motivációt ad. elengedése, az új helyzetekhez való nyitottság. A változások feldolgozásához szükség van az ön- Kérdések és tapasztalatok:    szabályozásra, ami egyfajta alkalmazkodó ké- Miből éreztük, hogy a szüleink bíznak pesség, mely segít a változásokat megélni. Az ön- bennünk? szabályozás során az egyén valamilyen módon Hogyan mutatjuk ki, ha mi bízunk va- megváltoztatja viselkedését. Teszi mindezt azért, lakiben? hogy közelebb kerüljön céljai és tervei elérésé- Mi az, ami miatt elvesztettük a bizal- hez, elvárásai beteljesítéséhez, olyan módon, mat valaki iránt? Hogyan lehetett ezt hogy módosítja, megindítja vagy leállítja addigi vi- újra felépíteni? selkedését. Önszabályozás során erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy megváltoztassuk saját reakcióinkat,

ilyen például szomorú- Elfogadás ságunk vagy haragunk feloldása, fáradt figyelmünk pihentetése, vagy az önmagunkkal való A család különböző személyiségekből áll, akik- harmóniára törekvés keresése. Annak érdekében, nek más-más igényeik, más vágyaik vannak. Míg hogy boldog családi életünk legyen, és megőriz- az egyik zárkózottabb, másik társaságot kedvelő, zük lelki békénket, elengedhetetlen az önszabá- míg egyik visszafogottan öltözködik, a másik sze- lyozás gyakorlása. reti az extravagáns megjelenést. Bár egyes megközelítések szerint nem véletlen, hogy a csalá- Működésének zavara testi betegségekhez, de- dunkba pont az érkezik, aki, és eszerint felada- presszióhoz, szorongáshoz is vezethet. tunk van egymással, de az mindenképpen elmondható, hogy a család tagjainak a család har- Az önszabályozásnak alapvetően négy típusát móniájának érdekében, sőt az egyes családtagok

különítjük el: 136 1. A mentális stratégiák olyan műveleteket szokások megváltoztatására, új szokások kiala- jelentenek, amikor érzelmeinkre, motivá- kítására is. cióinkra vagy képzeletünkre koncentKÉRDÉSEK, TAPASZTALATOK: rálva próbálunk meg valamilyen önszabá-  lyozó cselekvést véghezvinni. Ilyen lehet 2. Milyen változás érintette a legkomo- például a relaxáció. lyabban a családot? Hogyan zajlott le A fizikai stratégiák során valamilyen testi a változás az egyes családtagokban?  folyamatot használunk, ilyen lehet pél- Melyek azok a változások, amelyek dául a rendszeres futás, ami elősegíti a nem jelentenek nagy kihívást a család testi egészség kontrollját és egyben tá- számára, gyorsan tudtu kezelni őket? mogatja a pozitív énkép fenntartását. 3. A társas stratégiák során más emberekre, Közös programok, regeneráló élmények családtagokra, barátokra támaszkodunk. 4. A

környezeti stratégiák alkalmazása során helyekhez kapcsolódó gondolatokkal A közös családi programok regeneráló élmény- vagy érzésekkel gyakoroljuk az önszabá- ként hathatnak ránk és családtagjainkra, így ki- lyozást. szakadhatunk a napi rutinból fizikailag és lélekben is. Olyan élményeket szerezhetünk együtt és Változások alkalmával fontos, hogy a családta- olyan lelki folyamatoknak lehetünk tanúi, melyek gok külön is átéljék az élményt, de közösen, csa- igazán különlegesek és magukkal ragadóak. ládi szinten is lépjünk. Gyakran elég, ha egy közös Ezek a közös élmények segítik a családi harmó- ebéd vagy vacsora alkalmával megosztjuk azt, nia fenntartását. Ilyenkor ne gondolkodjunk a amire jutottunk, de néha szükség van a családi személyes és családi problémáinkon, hagyjuk, 137 hogy a közösen eltöltött időben bevonódjunk a zelmileg kötődünk, a sajátunknak érezzük, szá-

kikapcsolódás adta élményekbe. Ez a pihenés munkra megnyugtatást, biztonságot és harmó- erőt adhat és a problémákat a későbbiekben újult niát sugároznak. erővel és pozitívabb szemlélettel tudjuk megolCSOPORTMUNKA – Filmelemzés dani. https://www.youtubecom/ watch?v=Exghyrw4P5Q Otthoni környezet A család jövőképe Az életünk során a legtöbb időt otthon és szűkebb környezetünkben töltjük. Fontos, hogy egy olyan otthont alakítsunk ki, melyben minden csa- A jövőkép kialakítása nem csupán egyéni, de csa- ládtag jól érzi magát és megtalálja a számára leg- ládi szinten is nagyon fontos. Az egészséges, po- fontosabb helyet, nem csak lelkiekben, de magá- zitív személyiség rendelkezik jövőképpel, nincs ban a fizikai térben is. Ilyen lehet például az anya ez másképp a családok esetében sem. Fontos, kedvenc hintaszéke, melyben esténként olvasni hogy meg tudjunk fogalmazni közös célokat, me- szeret, az

apa íróasztala, melyen a számára fon- lyek egy kijelölt utat mutatnak családi életünk- tos tárgyakat őrzi, vagy a gyerekeknek a játékos nek. Ezek a célok mindeközben erőt adnak és ér- fiókja előtti puha párna. Ezekhez a helyekhez ér- tékeket jelölnek ki nekünk és családunk számára. 138 PRÓBÁLJUK KI! aktuális társadalmi-gazdasági helyzet is befolyá- Egy fehér lap közepére rajzoljunk egy egye- soló erővel bír. Amikor a közös családi jövőképre nest, mely a jövőbeli családi életünket jelké- gondolunk fontos egyeztetni értékeinket és elvá- pezi. Jelöljük be a családunk jövőbeli terveit, rásainkat. Gondolkodjunk el, hogy mik a saját és céljait és jegyezzük fel a családi értékek, mik mások elvárásai? Mik azok a célok, melyeket amely mentén szerveződnek céljaink. Gondol- magunk tűzünk és melyek azok, amik valójában kodjunk el, hogy családtagjainknak milyen szüleink elvárásai? A

jelenlegi társadalmi-gazda- szerepe van a célok megvalósításában! sági helyzetben megnőtt a választási lehetőségek száma, mely nem csak egyéni, de párkapcsolati és Számos háttértényező létezik, mely meghatározza családi szinten is elbizonytalanodáshoz vezethet. saját és családunk jövőképét. Az egyik legmegha- Kérdésként merül fel bennünk, hogy elérhető-e a tározóbb befolyásoló tényező szüleink nevelési legjobb, vagy elkerülhető-e a legrosszabb lehető- stílusa és a szüleinktől eltanult családi mintázatok. ség? Az esetleges kudarc feldolgozása egyéni is Mindemellett az iskolában elsajátított attitűd és az családi szinten is embert próbáló feladat. Felhasznált irodalom Sallay, V. (2008) Az önmagunkra találás helyei Alkalmazott Pszichológia, 3-4 szám Puskás-Vajda, Zs., Bán, J, & Lisznyai, S (2013) Kapcsolataink (védő)hálójában FETA könyvek 8 Budapest Hamvai, Cs., & Pikó, B (2009)

Serdülők szubjektív jóllétét meghatározó társas tényezők Új Pedagógiai Szemle. Csíkszentmihályi, M. (2010) Flow – Az áramlat A tökéletes élmény pszichológiája Akadémiai kiadó: Budapest 139 TÁMOP-6.15-14-2015-0007 A térség tudásbázisát javító módszertani előkészítő feladatok és elektronikus elterjesztésük Megrendelő: Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány Készítette: Humanitas Socialis Kft