Gazdasági Ismeretek | Pénzügy » Pénzügyek teszt, 2015. január

Alapadatok

Év, oldalszám:2019, 36 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:21

Feltöltve:2020. március 14.

Méret:2 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

TESZT 2015.01hó 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) ha a piaci kamatláb = inflációs ráta, akkor a reálkamatláb = 0 b) ha a piaci kamatláb > inflációs ráta, akkor a reálkamatláb > 0 c) ha a piaci kamatláb < inflációs ráta, akkor a reálkamatláb < 0 d) mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes 2. Válassza ki az értékpapír jegyzési eljárás lényegét! a) a kibocsátás közbeni piaci igényfelmérése b) a kibocsátás utáni piaci kereslet felmérése c) a kibocsátás előtti piaci igények felmérése d) a jegyzési eljárás csak a devizák esetében értelmezhető 3. Válassza ki a kamatozó részvény jellemzőjét! a) a kibocsátó osztalékot nem fizet b) kibocsátó osztalékot és kamatot minden esetben fizet c) kamat akkor is jár, ha osztalékfizetésre nem kerül sor d) a befektető eldöntheti, hogy kamatot vagy osztalékot kér 4. Válassza ki a másodlagos piac jellemzőjét! a) másodlagos piacon csak saját

számlás kereskedés folytatható b) másodlagos piacon csak megbízásos kereskedés folytatható c) másodlagos piacon saját számlás és bizományi kereskedés is folytatható d) mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen 5.Válassza ki a külkereskedelemben használatos sima beszedvény jellemzőjét! a) a pénzügyi okmányok mellé kereskedelmi okmányokat nem csatolnak b) a pénzügyi okmányok mellé kereskedelmi okmányokat is csatolnak c) a pénzügyi okmányokat határidős váltó kíséri d) sima beszedvény esetén kereskedelmi okmányt nem állítanak ki 6. Válassza ki a váltóleszámítolás (diszkontálás) meghatározását! a) a váltó névérték alatti árfolyamon történő szabadpiaci értékesítése b) a váltókövetelés esedékesség előtti eladása egy hitelintézetnek c) a váltó csökkentett értéken történő továbbadása d) a váltóval történő továbbfizetés 7. Válassza ki a hivatalos árfolyam meghatározását! a) az

engedéllyel rendelkező pénzváltók által alkalmazott árfolyam b) a bankok által alkalmazott átlagos vételi és eladási árfolyam c) az MNB hivatalos devizalapján szereplő devizák árfolyama d) devizatörvényben előírt, kötelezően alkalmazandó árfolyam 1 8.Válassza ki a státusz (mérlegterv) jellemzőjét! a) a vállalkozás eszközeit és forrásait egy időpontra nézve állítja szembe b) a vállalkozás eszközeit és forrásait egy időszakra nézve állítja szembe c) a vállalkozás bevételeit és kiadásait egy időpontra nézve állítja szembe d) a vállalkozás követeléseit és tartozásait egy időpontra nézve állítja szembe 9. Milyen időszakra készülnek finanszírozási tervek? a) a finanszírozási tervezés alapját az éves terv képezi b) a folyó gazdálkodás vitelét az operatív terv szolgálja c) a pénzügyi folyamatok labilitása miatt célszerű a gördülő tervezés d) mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes 10.

Válassza ki a dinamikus gazdaságossági számítások jellemzőjét! a) a pénzáramok időértékét soha nem veszi figyelembe b) a pénzáramok időértékét kizárólag a bevételeknél veszi figyelembe c) a pénzáramok időértékét kizárólag a hozamoknál veszi figyelembe d) a pénz időértékét minden pénzáram esetén figyelembe veszi 2015.02hó 1. Hogyan kell kiszámítani az eszközök forgási sebességét jelző fordulatok számát? a) fordulatok száma = nettó árbevétel / átlagos összes eszközérték b) fordulatok száma = nettó árbevétel / átlagos saját tőke állomány c) fordulatok száma = átlagos összes eszközérték / nettó árbevétel d) fordulatok száma = átlagos saját tőke állomány / nettó árbevétel 2. Válassza ki a kereskedelmi hitel lényegét! a) kereskedelmi bankok által folyósított rövidlejáratú hitel b) szállítók vevőknek nyújtott hitelei a szokásos üzletmenet során c) kereskedelmi kötvények mögött

meghúzódó rövidlejáratú tartozás d) mindhárom megállapítás egyaránt helyes 3. Válassza ki a jegybankképes váltó meghatározását! a) a kereskedelmi bank képes és hajlandó a váltót a jegybankra forgatni b) a jegybank hajlandó a kereskedelmi váltót viszontleszámítolni c) a váltó rediszkontálásával az üzleti banknak nyeresége keletkezik d) a váltó a jegybanknál névértéken készpénzre váltható 4. Válassza ki a faktoring meghatározását! a) közép és hosszú lejáratú, különböző időpontban esedékes követeléssorozat, általában fix kamatozás melletti visszkereset nélküli megvásárlása b) bankári biztosítékkal nem fedezett kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló engedményezés c) bankári biztosítékkal fedezett kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló engedményezés d) bankári biztosítékkal fedezett számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló engedményezés 2 5. Válassza

ki a nyílt végű pénzügyi lízing jellemzőjét! a) olyan bérleti ügylet, amelyben a tulajdonjog is átszáll a lízingbe vevőre b) olyan bérleti ügylet, amelyben a tulajdonjog is átszállhat a lízingbe vevőre c) az eszközök tartós bérletbe adását jelenti d) az eszközök éven túli használati jogának átadása 6. Válassza ki a pénzügyi tervezés célját! a) a vállalkozás pénzügyi eredményének maximalizálása b) a vállalkozás által befizetendő nyereségadó minimalizálása c) a vállalkozás pénzügyi szükségleteinek felmérése és az ehhez szükséges források biztosítása d) a vállalkozás rövid- és középlejáratú hitelszükségletének kielégítése 7. Válassza ki a külső finanszírozást! a) részvények kibocsátásával történő tőkenyerés b) kötvények kibocsátásával történő tőkeszerzés c) bankkölcsön felvételével történő pótlólagos tőkeszerzés d) mindhárom előbbi tőkeszerzési mód külső

finanszírozásnak számít 8. Válassza ki a hitelezési kockázat lényegét! a) annak kockázata, hogy az adós más devizanemben fizeti meg a tartozását b) annak kockázata, hogy devizában fennálló tartozás esetén a forint árfolyama csökken c) annak a kockázata, hogy az adós nem vagy csak későn fizeti meg a tartozását d) mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen 9. Válassza ki az egy részvényre jutó nyereség (EPS) lényegét! a) megmutatja, hogy a részvénytársaság teljes eszközállománya átlagosan mekkora hozamot biztosít b) megmutatja, hogy a részvénytársaság adózás előtti eredményéből mennyi jut a részvényeseknek c) megmutatja, hogy a részvénytársaság adózás utáni eredményéből 1 db részvényre mennyi nyereség jut d) megmutatja, hogy a részvénytársaság mekkora forgalomarányos haszonnal dolgozik 10. Válassza ki a nettó jelenérték szabályt! a) úgy kell befektetni, hogy a nettó jelenérték zérus legyen b)

úgy kell befektetni, hogy a nettó jelenérték minimális legyen c) úgy kell befektetni, hogy a nettó jelenérték maximális legyen d) a legkisebb befektetési igényű (legolcsóbb) beruházást kell választani 2015.03hó 1. Hány százalékos diszkont kamatláb felel meg 20 százalékos hitel kamatlábnak? a) 20 százalékos, b) 22 százalékos, c) 16,67 százalékos, d)20,67 százalékos. 3 2. Válassza ki (számítás nélkül), hogy az alábbi kötvények közül melyiknek legnagyobb a hátralévő átlagos futamideje (duration)! a) Hároméves lejáratú, 10 %-os fix kamatozású államkötvény. b) Hároméves lejáratú, 7,5 %-os fix kamatozású államkötvény. c) Hároméves lejáratú, félévente változó kamatozású államkötvény. d) Hároméves lejáratú, kamatszelvény nélküli kötvény. 3. Az alábbiak közül ki határozza meg a jegybanki alapkamatot? a) A Bankszövetség. b) A BAMOSZ. c) A Magyar Nemzeti Bank. d) A miniszterelnök. 4. Az alábbiak

közül milyen jogi formában működik a Magyar Nemzeti Bank? a) Részvénytársasági formában. b) Köztestület formájában. c) Kormányhivatalként. d) Zrt-ként 5. Folytass helyesen a mondatot! Az opció belső értéke a) az opció által elért hozadék teljes összege. b) az opció lejáratáig eltelt időszak alatt elérhető hozadék összege. c) az érvényesítési (küszöb) ár és a spot ár közti eltérés. d) mindig kisebb, mint az opciós díj. 2016.01hó 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A belső megtérülési ráta az a diszkontráta, amely mellett a nettó jelenérték negatív. b) A pénzügyi piac tágabb értelemben mindazon szervezett és spontán piacok, ügyletek összessége, ahol pénzt közvetlenül cserélnek pénzre. c) A költségvetési hiány kizárólag államkötvény kibocsátással finanszírozható. d) A belföldi fizetési forgalomban okmányos inkasszó nem alkalmazható. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az

adósságszolgálat összegét a hitelek átütemezése nem befolyásolja. b) A pénzforgalmi számla az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit. c) A tulajdonosi kölcsön költségmentes finanszírozási forrás. d) Céginkasszó esetén a beszedést a számlavezető bank kezdeményezi. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A kereskedelmi hitel az üzletláncok által biztosított áruvásárlási hitel. b) A határidős ügylet olyan adásvételi ügylet, amelynek során az adásvétel tárgya egy rögzített jövőbeli időpontban, előre megállapított áron cserél gazdát. c) Passzív bankügylet esetén banknak követelése keletkezik a jegybankkal szemben. d) A jövedelmezőségi indexnél az elfogadás határértéke a tőke alternatív költsége. 4 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az

államháztartási rendszer négy alrendszerrel rendelkezik. b) Az általános kamatszint-emelkedés, a kötvények értékvesztéséhez, a kamatlábcsökkenés pedig a kötvények felértékelődéséhez vezet. c) A devizacsekk beváltása kizárólag készpénzkifizetés útján teljesíthető. d) Az M1 monetáris aggregátum az összes folyószámlapénz + egyéb banki betétek összessége. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti. b) Az óvadék a hitel személyi biztosítékának egyik fajtája. c) A fiskális politika az árszínvonal védelmére irányuló kormányzati törekvés. d) A nap ajánlat olyan tőzsdei megbízás, melyik az adott tőzsdenap végéig érvényes. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Egy pénzáram jelenértéke annál nagyobb, minél magasabb a kamatláb. b) A piaci kamatláb csökkenése esetén a kincstárjegyek értéke is csökken.

c) A tőke alternatív költsége az alternatív befektetéssel elérhető hozamérték. d) Az üzleti bankok kizárólag rövid távú hitelügyletekkel foglalkoznak. 7. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A faktoring olyan speciális finanszírozási technika, mely lehetővé teszi, hogy a vállalkozás a vevőkkel szembeni követeléseit azok lejárata előtt pénzre váltsa. b) A monetáris expanzió a gazdaságban lévő pénzkínálat (pénzmennyiség) csökkenése. c) A vételi opciós jog eladójának vételi kötelezettsége keletkezik. d) A pénztömeg szabályozása a pénzügyi kormányzat feladata. 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Ha a piaci kamatláb > inflációs ráta, akkor a reálkamat < 0. b) A ROA mutató kifejezi, hogy a vállalkozás mekkora bevételarányos haszonnal működik. c) A nettó államadósság az állam által egy év alatt felvett kölcsönök összege. d) Az ügyfélminősítés során a bankok hiteligénylő partnereiket

azok hitelképességét jelző osztályok valamelyikébe sorolják be. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződés szóban is megköthető. b) A kereskedelmi hitel-kapcsolat akkor jön létre, ha az eladó az áru átadásakor lehetővé teszi a vevőnek a halasztott kiegyenlítést. c) Agresszív finanszírozási stratégia esetén a devizahitel felvétele nem célszerű. d) A banki monitoring tevékenység megelőzi a hitelfolyósítást. 10. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Tőzsdén kizárólag forward ügylet köthető. b) A likviditási terv a várható bevételeket és kiadásokat állítja szembe, emiatt bevételkiadási tervnek is nevezik. c) A beruházás egyszeri ráfordítása az a tőkeszükséglet, amely nélkül a beruházást befejezni nem lehet. d) A hosszú távú bérlet és a nyílt végű pénzügyi lízing ugyanazt jelenti. 5 2016.02hó 1. Válassza ki a hozamgörbe lényegét! a) Az azonos

kockázatú kamatlábak alakulása az idő függvényében. b) A különböző kockázatú ügyletek alakulása a kamatláb függvényében. c) Az azonos kockázatú kamatlábak a hitelnagyság függvényében. d) Az azonos nagyságú profitráták az idő függvényében. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A diszkontláb mindig nagyobb, mint a kamatláb. b) A diszkontláb és a kamatláb azonos is lehet. c) A diszkontláb mindig kisebb, mint a kamatláb. d) A diszkontláb és a kamatláb közvetlenül nem hasonlíthatók össze. 3. Válassza ki a menedzselt devizaárfolyam jellemzőjét! a) Az árfolyamot kizárólag a devizapiaci árfolyamok határozzák meg. b) Az árfolyamot a központi bank határozza meg. c) Az árfolyamot a devizapiac és a központi bank együttesen határozza meg. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helytelen. 4. Válassza ki a sorozat - értékpapírok jellemzőjét! a) Az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és

kötelezettségeket oszthatatlanul testesítik meg. b) Az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több különböző részre osztva testesítik meg. c) Az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos részre osztva testesítik meg. d) Az alapjául szolgáló jogviszonyból eredő jogokat részekre osztva, a kötelezettségeket egységes egészben testesítik meg. 5. Válassza ki az angol-amerikai tőzsdék jellemzőjét! a) Magánjogi jellegűek, általában kft. formában működnek b) Magánjogi jellegűek, általában rt. formájában működnek c) Közjogi jellegűek és alapvetően rt. formájában működnek d) Közjogi jellegűek, és költségvetési szervként működnek. 6. Válassza ki az aktív bankügylet jellemzőjét! a) A bank forrásgyűjtő tevékenységet végez. b) A bank pénzkihelyezést végez. c) A banknak tartozása keletkezik a betétesekkel szemben. d) A banknak tartozása

keletkezik a hitelezőkel szemben. 7. Válassza ki a külkereskedelemben alkalmazott nyitva szállítás jellemzőjét! a) Az eladó az árut és az okmányokat közvetlenül a vevő címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. b) Az eladó az árut a vevő, az okmányokat pedig a speditőr címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. c) Az eladó az árut a speditőr, az okmányokat a vevő címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 6 8. Válassza ki a váltókezesre vonatkozó helyes megállapítást! a) A váltóadósok speciális típusa, egyenes és megtérítési váltóadós is lehet. b) Kötelezettsége mindig ahhoz igazodik, akiért a kezességet vállalta. c) A váltó teljes összegére vagy annak meghatározott részére is vállalható. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 9. Mikor kell

rendelkezésre állni a csekkfedezetnek? a) Már a csekk kibocsátásának pillanatában. b) Csak a csekk bemutatásának pillanatában. c) A fedezetet a csekk kibocsátása előtt zárolni kell. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 10. Válassza ki a rentabilitás elvét! a) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek együttes tőkeköltsége elviselhető. b) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek hozama minimális. c) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek tőkeköltsége minimális. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 2016.05hó 1. Válassza ki a konverziós periódus meghatározását! a) az az időtartam, aminek elteltével a kamatokat jóváírják. b) az az időtartam, aminek elteltével a kamatokat tőkésítik. c) az az időtartam, aminek elteltével a kamatokat kifizetik. d) mindhárom előző időtartam ugyanazt jelenti. 2. Válassza ki a forintfelértékelődésre vonatkozó megállapítást! a) a kereskedelmi

mérleg egyenlegére nem gyakorol hatást. b) a kereskedelmi mérleg egyenlegére pozitív hatást gyakorol. c) a kereskedelmi mérleg egyenlegére negatív hatást gyakorol. d) mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes lehet. 3. Válassza ki a kötvény kibocsátásának hátrányát! a) fix terhet jelent, ami a cég jövedelemingadozásának esetén veszélyes. b) hosszú lejárata miatt szigorúbb gazdálkodás szükséges. c) az eladósodási ráta nem lépheti túl a szokványos arányt. d) mindhárom előző szempont a kötvény hátrányai közé tartozik. 4. Válassza ki a másodlagos piac jellemzőjét! a) az elsődleges értékpapírok forgalomba hozatalát jelenti. b) a piacon a már forgalomban lévő értékpapírokkal kereskednek. c) a piacon a másodlagos értékpapírokkal kereskednek. d) a piacon a nem tőzsdeképes értékpapírokkal kereskednek. 5. Válassza ki az eladási fedezeti ügylet jellemzőjét! a) akkor kötik, ha az árfolyamok csökkenése

veszteséget okozhat. b) akkor kötik, ha az árfolyamok emelkedése veszteséget okozhat. c) akkor kötik, ha az árfolyamok stagnálása veszteséget okozhat. d) mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes lehet. 7 6. Válassza ki az aktív bankügylet jellemzőjét! a) A bank forrásgyűjtő tevékenységet végez. b) A bank pénzkihelyezést végez. c) A banknak tartozása keletkezik a betétesekkel szemben. d) A banknak tartozása keletkezik a hitelezőkel szemben. 7. Válassza ki a rentabilitás elvét! a) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek együttes tőkeköltsége elviselhető. b) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek hozama minimális. c) Olyan tőkefajtákat kell megszerezni, amelyek tőkeköltsége minimális. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helyes. 8. Válassza ki a külkereskedelemben használatos rembours akkreditív lényegét! a) az akkreditívhez egy csekk is kapcsolódik b) az akkreditívhez egy későbbi fizetést

ígérő váltó is kapcsolódik. c) az akkreditív azon formája, amikor egy okmányos beszedvény is kapcsolódik. d) mindhárom előbbi megállapítás hamis, nincs ilyen akkreditív. 9. Válassza ki a váltóforgatás jellemzőjét! a) a váltó értékének a banknál történő kamatoztatása. b) a váltó aktuális értékpapír-piaci árfolyamon történő eladása. c) az elfogadott váltóval történő fizetés. d) a bankba került váltók jegybanki leszámítolása. 10. Válassza ki a belső finanszírozást! a) bankkölcsönök felvétele és kötvények kibocsátása. b) részvénytőke bevonása. c) hitelfelvétel, továbbá hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása. d) mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 2016.06hó 1. Válassza ki a hamis megállapítást! a) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben exponenciálisan növekszik. b) Kamatos kamatozás esetén a tőkeérték időben lineárisan növekszik. c) Kamatos kamatozás esetén

az évről évre számított kamat növekvő. d) Kamatos kamatozás esetén a periódusonkénti kamatokat újra befektetik. 2. Fejezze be helyesen a mondatot! Függetlenül attól, hogy a bankrendszer egyszintű vagy kétszintű, a jegybank, illetve a kereskedelmi bank pénzt teremthet a) kötvények kibocsátásával; b) devizák eladásával; c) hitelnyújtással és külföldi fizetőeszköz vásárlással; d) saját részvények eladásával. 3. A keresztárfolyam számításakor a) két deviza értékviszonyát mesterséges szintetikus pénzben rögzítik. b) két deviza értékviszonyát a vásárlóerők összehasonlításával határozzák meg. c) két deviza értékviszonyát egy harmadik ország devizája közbeiktatásával állapítják meg. d) két deviza értékviszonyát aranyparitásuk összehasonlításával határozzák meg. 8 4. Az opció belső értéke a) az opció által elért hozadék teljes összege. b) az opció lejáratáig eltelt időszak alatt

elérhető hozadék összege. c) az érvényesítési (küszöb) ár és a spot ár közti eltérés. d) minden esetben egyenlő eggyel. 5. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A jövedelmezőségi index számításánál az elfogadási határérték 1,00. b) A jövedelmezőségi index számításánál az elfogadási határérték 0. c) A jövedelmezőségi index a hozam és a ráfordítás különbségét mutatja. d) A jövedelmezőségi index a likviditás egyik mérő eszköze. 6. Válassza ki az évi 5 % névleges kamatlábnak megfelelő diszkontlábat! a) az egyenértékű diszkontláb 0,04232 ~ 4,2%. b) az egyenértékű diszkontláb 0,04762 ~ 4,8%. c) az egyenértékű diszkontláb 0,05636 ~ 5,6%. d) az egyenértékű diszkontláb 0,05389 ~ 5,4%. 7. Fejezze be helyesen a mondatot! A bankhitelből származó forrás tőkeköltsége a vállalkozás számára a) fix kamatozású hitelnél maga a kamatláb, változó kamatozású hitelnél az időszaki kamatlábak átlaga. b)

az adómegtakarítással korrigált eszközarányos EBIT. c) az EBIT és az összes eszköz hányadosa. d) az adómegtakarítással korrigált teljes hiteldíj mutató. 8. Válassza ki a változó kamatozású értékpapír jellemzőjét! a) Csak a kamatláb csökkenésének mozgásterét határozzák meg. b) A kamatlábak helyett csak a kamatszámítás módját közlik. c) Csak a kamatláb változásának mozgásterét határolják be. d) Csak a kamatláb növekedésének mozgásterét határozzák meg. 9. Válassza ki, hogy mit fejez ki a ROE mutató! a) A vállalkozás teljes eszközállománya által biztosított hozamot fejezi ki. b) A vállalkozás saját tőkéje által biztosított hozamot fejezi ki. c) Megmutatja, hogy a vállalkozás mekkora bevételarányos haszonnal működik. d) Megmutatja, hogy a vállalkozás mekkora költségarányos haszonnal működik. 10. Az alább felsoroltak közül válassza ki, hogy milyen jogi formában működik a Magyar Nemzeti Bank? a)

Részvénytársasági formában. b) Köztestület formájában. c) Kormányhivatalként. d) Zrt-ként. 9 2016.09hó 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Magyarországon kizárólag lejárattal rendelkező kötvény bocsátható ki. b) A pénzmultiplikátor valamely pénztömeg (M1, M2) és a jegybankpénz mennyiségének hányadosa. c) A határidős pénzügyi piacok jellemzője a kockázatmentesség. d) Tőzsdei kereskedés kizárólag elektronikus úton történhet. 2. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A pénzügyi holding társaság hitelintézetnek minősül. b) Ha a diszkontláb 27%, akkor a kamatláb 21,26%. c) A Magyar Nemzeti Bank a Központi Bankok Európai Rendszerének tagja. d) Az értéktőzsdéken bárki kereskedhet. 3. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az MNB ellátja pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét. b) A fedezeti ügyletkötők maximális nyereség elérésére törekszenek. c) A fix kamatozású betét a változó

kamatozású betétnél mindig nagyobb hozamot biztosít. d) Az idegen váltó a saját váltónál kockázatosabb. 4. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A devizában értékesítőknek a magyar forint erősödése pénzügyi nyereséget generál. b) Az Európai Központi Bank által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír állampapírnak minősül. c) Kereskedelmi váltó csak elektronikus formában bocsátható ki. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt helytelen. 5. Válassza ki, hogy melyik országnak nem törvényes fizetési eszköze az euró (EUR)! a) Portugália. b) Svájc. c) Belgium. d) Szlovénia. 6. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül, ha az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel. b) A belső megtérülési ráta azonos a befektető által elvárt hozammal. c) Az effektív kamatláb nem más, mint az egy évre vonatkozó névleges

kamatláb. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 7. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A faktoring a belföldi és külföldi áruszállításból és szolgáltatásból származó vevőkövetelés átvállalása. b) A csekket fizetés végett húsz napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő, ahol kibocsátották. c) A likviditási terv az eszközöket és forrásokat veti össze egy időpontra vonatkoztatva. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 10 8. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Bank alapításához legalább 3 milliárd forint induló tőke szükséges. b) Pénzforgalmi számlát csak hitelintézet vezethet. c) Pozitív nettó jelenérték esetén a beruházás belső kamatlába magasabb, mint a beruházástól megkövetelt hozam. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 9. Válassza ki a helyes megállapítást! a) A részvény kockázatmentes értékpapír. b) Az

éves pénzügyi terv kizárólag forgalmi szemléletben állítható össze. c) A hitelmonitoring tevékenység csak az emelt kockázatú bankhitelekhez kapcsolódik. d) Az illeszkedési elv betartása esetén a nettó forgótőke összege azonos a tartósforgóeszközlekötéssel. 10. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Az annuitások meghatározott számú pénzáramlás sorozatból állnak. b) Az okmányos meghitelezés nyitva szállításos ügyletekhez kapcsolódik. c) Az osztalékhozam olyan mutató, amelyben az egy részvényre jutó osztalékot a vételi árfolyam százalékában fejezik ki. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 2016.10hó 1. Válassza ki a helyes megállapítást! a) Ha a diszkontláb és a kamatláb megegyezik, akkor az előre levont és az utólag fizetendő kamat összege is megegyezik. b) Ha a diszkontláb és a kamatláb megegyezik, akkor az előre levont kamat összege kisebb, mint az utólag fizetendő kamat összege. c) Ha

a diszkontláb és a kamatláb megegyezik, akkor az előzetes kamat összege nagyobb, mint az utólagos kamat összege. d) Mind a három előző megállapítás helytelen, ilyen összefüggés nincs. 2. Válassza ki a külkereskedelemben alkalmazott nyitva szállítás jellemzőjét! a) Az eladó az árut és az okmányokat közvetlenül a vevő címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. b) Az eladó az árut a vevő, az okmányokat pedig a speditőr címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. c) Az eladó az árut a speditőr, az okmányokat a vevő címére adja fel, a vevő pedig ezt követően egyenlíti ki tartozását. d) Mindhárom előbbi megállapítás egyaránt helytelen. 3. Válassza ki a saját váltót! a) Az a váltó, amelynek az elfogadója saját fizetést ígér. b) Az a váltó, amelynek a továbbforgatója is fizetést ígér. c) Az a váltó, amelynek a kiállítója saját fizetést ígér. d) Az a

váltó, amelynek a kibocsátója saját fizetést ígér. 4. Válassza ki a likviditási terv jellemzőjét! a) A vállalkozás adott időszakban esedékes követeléseit és tartozásait állítja szembe. b) A vállalkozás adott időszakban létező eszközeit és forrásait állítja szembe. c) A vállalkozás adott időszakban esedékes követeléseit és hiteltartozásait állítja szembe. d) A vállalkozás adott időszakra eső bevételeit és kiadásait állítja szembe. 11 5. Válassza ki, hogy melyik országnak nem törvényes fizetési eszköze az euró (EUR)! a) Spanyolország. b) Románia. c) Szlovákia. d) Ausztria. 6. Mi értendő a befektetés hozamán? a) Egységnyi befektetett tőkére átlagosan jutó nyereség. b) Egységnyi eszközállományra átlagosan jutó nyereség. c) Egységnyi árbevételre átlagosan jutó nyereség. d) Egységnyi költségre átlagosan mennyi nyerség jut. 7. Mit értenek a gazdasági életben kockázat alatt? a) Amikor a

rendelkezésre álló információk alapján nem lehet döntést hozni. b) Azt a helyzet, amikor a gazdálkodáshoz szükséges információk hiányosak. c) Azt a helyzet, amikor a döntésnek kétféle jövőbeni kihatása van. d) Azt a helyzetet, amelyben döntésnek többféle jövőbeni kihatása lehet. 8. Melyik felsorolás nem tartalmaz értékpapírokat? a) Kereskedelmi váltó, kereskedelmi kötvény, adósságlevél. b) Lakossági csekk, vállalkozói csekk, átutalási illetve bankcsekk. c) Állami adósságlevél, kincstárjegy, államkötvény. d) Végrendelet, adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés. 9. Válassza ki az értékpapír nyilvános kibocsátásának meghatározását! a) Az értékpapír első nyilvános tőzsdei eladását jelenti. b) Az értékpapír első, nyilvános ajánlattétel útján történő eladását jelenti. c) Az értékpapírok nyilvánosság előtt történő értékesítését jelenti. d) Mindhárom előző megállapítás

egyaránt helytelen. 10. Válassza ki a deviza középárfolyamra vonatkozó megállapítás! a) A vételi és az eladási árfolyamok egyszerű számtani átlaga. b) A bankok elsősorban számviteli célokra használják. c) Az árfolyamtrendek figyelésére kiválóan alkalmas árfolyam. d) Mindhárom előző megállapítás egyaránt vonatkozik a deviza középárfolyamra. 12 2017.01hó 13 14 2017.03hó 15 16 2017.04hó 17 18 2017.05hó 19 20 2017.09hó 21 22 2017.10 hó 23 24 2018.01 hó 25 2018.03 hó 26 2018.04 hó 27 2018.05 hó 28 2018.09 hó 29 2018.10 hó 30 2019.01 hó 31 2019.02 hó 32 2019.04 hó 33 2019.05 hó 34 2019.09 hó 1. A jegybank a kötelező tartalékrátát, ha megemeli a) a pénzmultiplikátor nem változik, b) a pénzmultiplikátor csökken, c) a pénzmultiplikátor növekszik, d) a kamatláb változása nem változtat a pénzmultiplikátor

nagyságán. 2. A faktoring ügylet a) rövid lejáratú betétügylet, b) hosszú lejáratú követelések refinanszírozása, c) passzív bankügylet, d) rövidlejáratú követelések refinanszírozása. 3. A keresztárfolyam számításakor két deviza értékviszonyát a) a vásárlóerők összehasonlításával határozzák meg, b) mesterséges pénzben fejezik ki, c) egy harmadik ország valutájának közbeiktatásával fejezik ki, d) aranyparitással fejezik ki. 4. Eladási opciónál a) a jogosult az opciós díj ellenében arra szerez jogot, hogy lejáratkor a kötési árfolyamon adhassa el az opció tárgyául szolgáló árut az opció kiírójának, b) az opció kiírója nem köteles vásárolni a kötési árfolyamon, c) a jogosult a lejáratkor a kötési árfolyamon köteles eladni az opció tárgyát képező árut, d) a kötelezett a lejáratkor a kötési árfolyamon jogosult eladni az opció tárgyát képező árut. 5. A részvény olyan lejárat nélküli

értékpapír, amelyet a) csak névérték feletti árfolyamon lehet kibocsátani, b) csak névérték alatti árfolyamon lehet kibocsátani, c) csak névértéken lehet kibocsátani, d) névértéken ki lehet bocsátani. 6. Függetlenül attól, hogy a bankrendszer egyszintű vagy kétszintű a jegybank pénzt teremthet a) államkötvények kibocsátásával, b) külföldi fizetőeszközök eladásával, c) hitelfelvétellel, d) egyik válasz sem helyes. 7. Az opció belső értéke a) az opció lejáratáig eltelt időszak alatt elérhető hozadék összege, b) az opció által elért hozadék teljes összege, c) az küszöbár és a spot ár közötti eltérés, d) a spot ár és a küszöbár közötti különbség opciós díjjal korrigált értéke. 35 2019.10 hó 1. A valuták (devizák) eladási árfolyama az az ár, a) amely áron a valuta (deviza) tulajdonosa valutáját, devizáját eladni hajlandó; b) amely áron a devizaügyletekkel foglalkozó a valuta, deviza

eladójától hajlandó megvenni; c) amely áron az, aki devizaügyletekkel foglalkozik, a valutát, devizát eladásra kínálja; d) amelyet az MNB eladási maximumként meghatároz. 2. Az agresszív finanszírozási stratégia alapvető jellemzője, hogy a) A forgóeszközök növekményét részben rövid lejáratú kötelezettség finanszírozza; b) A tartós forgóeszköz-lekötés növekményét részben rövid lejáratú kötelezettség finanszírozza; c) A befektetett eszközök növekményét a tartós források növekménye finanszírozza; d) Partnereitől kikényszeríti a fizetést. 3. A rugalmas árfolyamot rövidtávon alakító tényező a) a kamatlábak eltérése; b) a fizetési mérleg egyenlege; c) az inflációs ráták különbsége; d) a külkereskedelmi mérleg egyenlege. 4. Ha a diszkontráta növekszik, akkor a jövőbeni pénz jelen értéke a) nem változik; b) növekszik; c) csökken; d) nincs köztük összefüggés. 5. Ha az ügyfél hitelfedezetként

ingatlan biztosítékot nyújt a banknak, akkor a) a bank által nyújtott hitelt cessziós hitelnek nevezik; b) a bank által nyújtott hitelt lombard hitelnek nevezik; c) a bank által nyújtott hitel jelzáloghitelnek minősül; d) a bank által nyújtott hitel elfogadványhitelnek minősül. 6. A likviditási mutató a) a rövid lejáratú hitelállomány és a készpénzállomány hányadosa; b) a kamatkötelezettség és a nettó árbevétel hányadosa; c) a rövid lejáratú hitelállomány és a bankszámlapénz-állomány hányadosa; d) a forgóeszközök és a rövid lejáratú kötelezettségek hányadosa. 7. A faktoring ügylet a) a hosszú lejáratú követelések refinanszírozása; b) a rövid lejáratú követelések refinanszírozása; c) váltóleszámítolási ügylet; d) a hitelintézetek forrásszerző bankművelete. 36