Sport | Tanulmányok, Esszék » Dajka Dominik - Az NBA és az NFL gazdasági működésének és vállalati marketingstratégiájának összehasonlítása

Adatlap

Év, oldalszám:2019, 144 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:20
Feltöltve:2020. november 14
Méret:2 MB
Intézmény:Budapesti Gazdasági Egyetem

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY AZ NBA ÉS AZ NFL GAZDASÁGI MŰKÖDÉSÉNEK ÉS VÁLLALATI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA Belső konzulens: Készítette: Dr. habil Szabó Zoltán PhD MBA Budapest, 2019 Dajka Dominik TARTALOMJEGYZÉK TÁBLÁZATJEGYZÉK . 1 ÁBRAJEGYZÉK . 2 BEVEZETÉS . 3 1 SPORTMARKETING . 4 1.1 A sportmarketing társadalmi háttere 4 1.2 A hagyományos marketing és a sportmarketing közötti különbségek 4 2 AZ NBA ÉS AZ NFL RÖVID BEMUTATÁSA . 7 2.1 Az NBA bemutatása 7 2.2 Az NFL bemutatása 7 3 AZ NBA ÉS AZ NFL GAZDASÁGI MŰKÖDÉSE . 9 3.1 Az NBA gazdasági működése 9 3.2 Az NFL gazdasági működése 10 4 PIACI ÁTTEKINTÉS . 12 4.1 Alapvető különbségek 12 4.2 Bevételek 12 4.3 Bevételek megosztása 13 4.4 Mérkőzések látogatottsága 14 4.5 Nézettségi adatok 16 4.6 Franchise értékek 18 4.7 Merchandising 18 4.8

Közösségi média 19 5 A MARKETINGMIX (7P) . 21 6 KUTATÁSELEMZÉS . 25 6.1 Kutatáselemzés módszertani háttere 25 6.2 Hipotézisek megfogalmazása 26 6.21 Kvalitatív kutatás hipotézisei 26 6.22 Kvantitatív kutatás hipotézisei 26 6.3 Kvalitatív kutatás eredményei 27 6.31 Mélyinterjúelemzés pontos módszere 27 6.32 Bemelegítő kérdések 28 6.33 Gazdasági működéssel kapcsolatos kérdések 28 6.34 A 4P-vel kapcsolatos kérdések 31 6.35 A 3P-vel kapcsolatos kérdések 38 6.4 Kvantitatív kutatás eredményei 42 6.41 Kérdőívelemzés pontos módszere 42 6.42 Demográfiai kérdések 42 6.43 Fogyasztási szokások 45 6.44 Vásárlási szokásokkal kapcsolatos kérdések 49 6.45 Árazással kapcsolatos kérdések 51 6.46 Elégedettséggel kapcsolatos kérdések 52 6.47 Franchiseokkal kapcsolatos kérdések 54 6.48 Tendenciákkal kapcsolatos kérdések 54 6.5 Hipotézisek értékelése 56 7 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK . 57 ÖSSZEFOGLALÁS . 59

IRODALOMJEGYZÉK . 60 MELLÉKLET . 65 TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. táblázat: A marketingmix (7P) elemeinek definíciója, valamint az NBA-ben és az NFL-ben megjelenő marketingmixek . 24 2. táblázat: Kereszttábla elemzés: A 2 liga online streaming szolgáltatásának használati jellemzői . 48 3. táblázat: Hipotézisek értékelése 56 1 ÁBRAJEGYZÉK 1. ábra: Az NBA fizetési sapkájának alakulása 2012/13-as szezontól a 2019/20-as szezonig . 10 2. ábra: Az NFL fizetési sapkájának alakulása 2011-es szezontól a 2019-es szezonig . 11 3. ábra: Összes, és átlagos NBA alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig . 14 4. ábra: Összes, és átlagos NFL alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig . 15 5. ábra: Az NBA Finals átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között . 16 6. ábra: A Super Bowl átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között . 17 7.

ábra: Amerikai major sport ligák átlagos franchise-értéke 2015-2019 . 18 8. ábra: Az NBA és az NFL követettsége a különböző közösségi médiás felületeken 2019. november 12-én 20 9. ábra: Az életkor megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között . 43 10. ábra: Az átlagos havi (nettó) kereset megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között . 44 11. ábra: A követési idő megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között . 45 12. ábra: Hardverek megoszlása, amelyeken néztek már NBA vagy NFL mérkőzést a kitöltők. 46 13. ábra: Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk megoszlása az NBA követők között . 46 14. ábra: Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk megoszlása az NFL követők között . 47 15. ábra: NBA termékek minősége adott szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NBA-s terméket . 49 16. ábra: NFL termékek minősége

adott szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NFL-es terméket . 50 17. ábra: Fizetési határhajlandóság az NBA és az NFL termékeivel kapcsolatban . 51 18. ábra: NBA-s és NFL-es hirdetésekkel való találkozás leggyakoribb helyei . 52 2 BEVEZETÉS 2019-re elérkeztünk arra a pontra, amikor egy átlagember fizetése össze se hasonlítható egy profi sportoló éves bérével. Ez nemcsak Magyarországra igaz, hanem a világ szinte összes országára, és azon belül is az Amerikai Egyesült Államokra kell gondolnunk ilyenkor, ahol az amerikai major sport ligák NBA/NFL/NHL/MLB biztosítják ehhez az alapot. Ezek a ligák elképesztő mennyiségű bevételt termelnek, amelyekből vaskos dollár milliókat tudnak fizetni a játékosoknak. A felsorolt szervezetek közül világviszonylatban az NBA-ről (Nemzeti Kosárlabda Szövetség) és az NFL-ről (Nemzeti Amerikaifutball Szövetség) hallhatunk a

legtöbbet. E két óriásliga termékei ott vannak az egész világon Vajon mi teszi ezt lehetővé? Milyen hatékony gazdasági modell szükséges a folyamatos fejlődéshez, és az anyagiak biztosításához? Mekkora marketinggépezet kell egy ilyesfajta terjeszkedéshez? Ilyen, és ehhez hasonló kérdések mentén jutottam el arra a pontra, hogy szakdolgozatom keretében megvizsgálom, és összehasonlítom az NBA és az NFL gazdasági működését, valamint vállalati marketingstratégiáját. Szakdolgozatom fő vonala a marketingstratégia, de igyekeztem kellő hangsúlyt fektetni a gazdasági működéssel kapcsolatos témakörökre, valamint a megfelelő szakirodalmak feldolgozására. Dolgozatom elején bemutatom a marketing és a sportmarketing közötti alapvető különbségeket, majd egy általános kép adását követően az NBA és az NFL gazdasági működésével folytatom a diplomamunkám. Ezek után egy részletes piaci áttekintés, majd a marketingmix elemeinek

az egyes ligákra való megfeleltetése fog következni, amely lezárja a szekunder kutatásom. Primer kutatásom elején hipotéziseket állítok fel, melyeket a mélyinterjúelemzésem, és a kérdőívelemzésem során kapott válaszokból értékelek ki a következtetések/javaslatok fejezet előtt. Szakdolgozatomat egy rövid, de annál velősebb összefoglalóval zárom, melynek során választ adok arra a két fő kérdésre, hogy vajon melyik liga gazdasági modellje, valamint melyik liga vállalati marketingstratégiája a hatékonyabb. Szakdolgozatom a kedvenc kosárlabdajátékosomtól vett idézettel kezdem. „A siker nem véletlen, a siker valójában egy választás.” (Stephen Curry) 3 1 SPORTMARKETING A sportmarketing fejezetben először bemutatom a sportmarketing kialakulásának társadalmi hátterét majd a hagyományos és sportmarketing közötti különbségeken keresztül magát a sportmarketinget. 1.1 A sportmarketing társadalmi háttere A fejlett

nyugati társadalmakban az egészséges életmód, és az egészség megőrzése egy rendkívül fontos témakörré vált az utóbbi időkben. Napjainkban a sportnak már nagyfokú politikai szerepe is van, értve ez alatt pl. a stadionok növekvő mértékben való építését, vagy a különböző világrendezvények megrendezési jogáért folytatott presztízs harcokat. Ezen politikai vonatkozású lépéseknek egyetlen mozgatórugója van, ami pedig nem más, mint a társadalmi igény a sportra, kikapcsolódásra, és szórakozásra vágyó közönségnek. A sporttal vonzatként megjelenő termékek, sportszerek, rendezvények, szolgáltatások kitűnő vállalkozási lehetőséget biztosítanak csaknem minden országban.1 Röviden megfogalmazva „A sportmarketing olyan tevékenységek összessége, amelyek a sportfogyasztó szükségleteinek és igényeinek kielégítésére irányulnak cserefolyamatokon keresztül.”2 1.2 A hagyományos marketing és a sportmarketing

közötti különbségek A sportmarketinget a hagyományos marketinggel való összevetés során ismerhetjük meg, és értelmezhetjük a legjobban. Fontos tisztán látnunk, hogy mik a legfontosabb különbségek a hagyományos áruk vagy szolgáltatások marketingje és a sportmarketing között. A hagyományos értelemben vett áruk vagy szolgáltatások marketingje elsősorban az ügyfelek elégedettségének megteremtésére összpontosít. Az elégedettség akkor jelentkezik, ha az elvárások teljesülnek vagy túllépik azokat. Az elégedett ügyfelek három dolgot jelentenek a vállalat számára. Növelik a vállalat értékét, amely pozitívan hat a részvényesekre, biztosítják a jövőbeli cash flow-t, és csökkentik a változékonyságát. Egy sportcsapat vagy sportmárka rajongói azonban több mint elégedettek, főleg ha a csapatuk is sikeres. A fogyasztók hűek/lojálisak az árukhoz és szolgáltatásokhoz, míg a rajongók azonosulnak a Kiss Gábor – Szabó

József (2009): A sportvezetés, -szervezés és a sportmarketing alapjai, Szegedi egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási kiadó, Szeged 75-81. o 2 http://sportsmarketing.hu/mi-is-az-a-sportmarketing/, letöltve: 20191105 15:05 1 4 csapatokkal és az egyénekkel. A lojalitás nem más, mint az áru vagy szolgáltatás fogyasztó általi ismételt megvásárlása. A hűséges vásárló érzékeny a márkák közötti különbségekre, és inkább egy márkát vagy márkatípust részesít előnyben. Az azonosulás ellenben azt jelenti, hogy az egyén úgy reagál a csapattal vagy egy játékossal történt eseményre, mintha az vele történt volna meg. A következő fontos különbség a hagyományos és a sportmarketing között, hogy az előbbinél az áruk és szolgáltatások gyártója fizet a promóciók létrehozásáért és elhelyezéséért. Ezzel szemben a sportcsapatok és a játékosok közvetett és közvetlen pénzügyi támogatást kapnak. Amíg a

szurkolók közvetett módon népszerűsítik a csapatot azáltal, hogy licenszelt csapatárukat, ún. merchandising termékeket vásárolnak, és viselnek, addig a szponzorok közvetlenül támogatják a csapatot azzal, hogy fizetnek a reklámokért és a médiatámogatásért. Az áruk és szolgáltatások forgalmazói általában médiadíjat fizetnek a reklámok sugárzási jogáért, és a promóciós anyagok nyomtatásáért pl. írott sajtó megjelenések, miközben a média a sportcsapatoknak fizet ki jogdíjat azért, hogy közvetíthessék és megjeleníthessék a csapattal történt eseményeket. Ez egy nagyon fontos különbség, hiszen a televíziós szerződésekből származó bevétel a fő megkülönböztető tényező az egészségesebb sport ligák (NFL, NBA, MLB) és a kevésbé egészséges (NHL,WNBA) között. Az áruk és szolgáltatások általában meghatározott földrajzi helyeken, országokban, régiókban érhetőek el, amíg a sportesemények és a

csapatok alapvetően városról városra, nemzeti, és globális szinten mozognak. Az események jellege és az elosztási csatornák miatt a sportok, mint például a futball, kosárlabda, baseball, tenisz, golf és autósport globális termékek, amelyek marketingmix elemei (termék, ár, termékelhelyezés, promóció, emberek, környezeti, és tárgyi bizonyítékok, folyamatok) kevés változtatást igényelnek azért, hogy más kultúrákban is elfogadhatóvá válhassanak. Ezzel szemben a hagyományos értelemben vett áruk és szolgáltatások marketingmixét gyakran adaptálni kell a helyi piacokhoz. Az NBA vagy az NFL szolgáltatásai és termékei alapjában véve az egész világon változatlanok. A sportcsapatok és létesítmények kétrészes árképzést alkalmaznak a sportesemények során. A rajongók fizetnek egy jegyet az eseménybe való belépésért (kezdeti fizetés), majd a belépés után más termékeket (ételt, italt, ajándéktárgyakat, merchandising

termékeket) vásárolnak. Amíg a hagyományos termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalatok tulajdonosai saját pénzből építenek létesítményeket, addig az USA-ban szinte minden 5 városban, ahol profi sportcsapat működik az adófizetők finanszírozzák a stadionok építését és felújítását.3 Ezen felül a szponzorok általi elnevezési jogok további bevételt jelentenek a csapatok számára. Ez azért fordulhat elő, mert a sportcsapatok társadalmi identitást biztosítanak, és értéket kínálnak a város (vagy állam), a városban élők, és a városba látogatók számára. A lényeg az, hogy a közösségek egy sportszervezettel való azonosításuk révén képviseltetik magukat a külvilág felé. Elmondható továbbá, hogy a profi sportcsapatok társadalmi értéke gyakran meghaladja a közösség számára közvetlenül releváns gazdasági értékét. A hagyományos értelemben vett ügyfelek egy gazdasági árat fizetnek ki az általuk

vásárolt árukért vagy szolgáltatásokért, miközben a rajongók egyfajta társadalmi beruházást könyvelnek el az ügylet során. Az ügyfelek általában egy áruért vagy szolgáltatásért cserébe kifizetik a monetáris értéket, viszont a legtöbb esetben csak korlátozott társadalmi interakció zajlik ezen vásárlások során. A sportban a meccsnézés szinte mindig (az esetek 98–99%-ában) legalább egy másik személlyel együtt történik, ami azt jelenti, hogy a sportrajongó kifizeti a jegyárat a másokkal való érzelmi élmény élvezetének jogáért. A mérkőzés izgalma és a játékosok kisugárzása, valamint a másokkal való közös élmény teszi igazán élvezhetővé ezt a fajta „terméket”. Végezetül a hagyományos értelemben vett áruk és szolgáltatások gyártójának, vagy tulajdonosának hatalma van ezek felett, amelyet szerződés biztosít, míg a sportcsapatok/franchiseok játékosai azonban egyfajta szerződéses

hatalommal bírnak a munkaadójuk felett. A szerződéses engedmények, újratárgyalások és a választott bíróságok általában a játékosokat részesítik előnyben. Ez egyértelműen egy negatívum az előzőleg felsorolt sok pozitív aspektus mellett, mert az átlagos rajongónak nehéz azonosulnia a 21 éves multimilliomosokkal, akik gyakran hálátlannak tűnnek azért, amijük van. A játékosok és az edzők szívesen cserélik pénzre a csapathűséget, és van példa arra is, hogy a franchiseok más városokba költöznek át több pénz reményében. Bár a legtöbb rajongó nem hibáztatja a csapatokat vagy a játékosokat a pénzügyi helyzetük maximalizálása miatt, de végsősoron az ilyesfajta ingadozások rontják a lojalitási és azonosulási képességét a szurkolóknak.4 3 https://www.cheatsheetcom/culture/taxpayer-money-billion-dollar-stadiumshtml/, letöltve: 20191105 19:03 4 Dr. Kirk L Wakefield (2007): Team Sports Marketing, Butterworth-Heinemann, p

1-13 6 2 AZ NBA ÉS AZ NFL RÖVID BEMUTATÁSA Az NBA és az NFL rövid bemutatása fejezetben a 2 liga történetéről, felépítéséről, megtekintési lehetőségeiről adok egy általános képet. 2.1 Az NBA bemutatása A Nemzeti Kosárlabda Szövetséget 1946. június 6-án alapították meg New Yorkban Az NBA (National Basketball Association) egy professzionális kosárlabda-bajnokság a világ legjobb kosárlabdázóival. Észak-Amerikában található, és 30 csapatból áll (29 az Egyesült Államokból, és 1 Kanadából). Az NBA két konferenciára (Kelet, Nyugat) van bontva, egyenként három divízióval, divíziónként pedig 5 csapattal. Az évente megrendezendő bajnokság egy alapszakaszból és egy rájátszásból áll (Playoff), amelynek végén az NBA Finals győztes csapata hazaviheti a Larry O’Brian-trófeát. Az NBA mérkőzések elérhetők televízióban a világ több mint 200 országában, valamint évente többszáz nemzeti adás keretében az

Egyesült Államokban az ABC, ESPN, TNT és NBA TV csatornákon. Ezen kívül a rajongók világszerte bármikor megtekinthetik a mérkőzéseket élőben, vagy felvételről az NBA League Pass online szolgáltatáson keresztül.5 2.2 Az NFL bemutatása A Nemzeti Amerikaifutball Szövetséget 1920. augusztus 20-án alapítottak meg az Ohio állambeli Kantonban. Az NFL egy professzionális amerikaifutball-bajnokság a világ legjobb amerikaifutball játékosaival, amely Észak-Amerikában található, és 32 csapatból áll.6 A liga jelenleg ünnepeli 100 évfordulóját Az NFL két konferenciára (AFC, NFC) van bontva, egyenként négy divízióval, divíziónként pedig 4 csapattal. Az NBA-hez hasonlóan a bajnokság itt is egy alapszakaszból majd egy rájátszásból áll, melynek végén a Super Bowl győztes csapata elnyeri a Vince Lombardi-trófeát. Az NFL mérkőzések elérhetők televízióban a világ számos országában, valamint évente többszáz nemzeti adás

keretében az Egyesült Államokban a FOX, NBC, CBS, ESPN and NFL Network csatornákon.7 Ezen 5 https://www.nbacom/news/faq, letöltve: 20191106 18:03 https://www.britannicacom/topic/National-Football-League, letöltve: 20191106 18:24 7 https://www.sportsmediawatchcom/nfl-tv-schedule-2019-fox-nbc-cbs-espn-tnf-snf-mnf/, letöltve: 2019.1106 19:06 6 7 kívül a rajongók világszerte bármikor megtekinthetik a mérkőzéseket élőben, vagy felvételről az NFL Game Pass online szolgáltatással.8 8 https://www.nflcom/, letöltve: 20191106 19:15 8 3 AZ NBA ÉS AZ NFL GAZDASÁGI MŰKÖDÉSE Az NBA és az NFL gazdasági működésének bemutatása fejezetben megismertetem, hogy hogyan működik a franchiseok fizetésekre költhető összegeinek, azaz a fizetési sapkáknak a kiszámítása, és bemutatom, hogy miből van bevétele a két ligának. Mivel dolgozatom keretében csak a primer kutatásom során térek ki a gazdasági szereplőkre, akik magát a működést

befolyásolják különféle módokon, ezért a fő gazdasági működéshez köthető vizsgált terület a fizetési sapkák, azok hatása, és vizsgálata lesz, ezért fontos megérteni a most következő sorokat. 3.1 Az NBA gazdasági működése Az NBA jelenleg is érvényben lévő pénzügyi rendszerének alapjait 1984-ben fektették le.9 A ligák többségében nagy gondot jelent az, hogy a csapattulajdonosok nem egyforma mértékben képesek pénzt áldozni a játékosfizetésekre, ezért az NBA-ben is bevezették a fizetési sapkát, amely korlátozza a fizetésekre elkölthető összeget az adott évben, ezzel elősegítve az esélyegyenlőséget. A sapkát a tulajdonosok, és a Játékosok Szakszervezete közötti Kollektív Pénzügyi Szerződés szabályozza. Az NBA minden júliusban kiszámolja, hogy mennyi lesz a következő szezon Kosárlabdával Kapcsolatos Bevétele. Az elmúlt szezon bevételének 50%-át elosztja a csapatok számával (30), és megkapja a sapkát,

amiből a játékosokat tudják majd fizetni. A Bevételek maradék 50%-a az NBA tulajdona Van fizetési minimum, ami a mindenkori sapka 90%-a, és ha egy csapat ennél kevesebbet áldozott adott évben az összes játékos kifizetésére, akkor a különbözetet a saját játékosai között szét kell osztania. Az NBA-ben puha fizetési sapka van, amit meg lehet haladni különböző játékosszerződés típusokkal, amiket kivételeknek hívnak, de a kivételekkel is csak egy bizonyos szintig lehet büntetlenül elmenni, amely szint a luxusadó szintje. A luxusadó szint fölött lévő csapatnak be kell fizetnie a liga pénztárába egy bizonyos összeget, amelyet szétosztanak a luxusadó határ alatt lévő csapatok között.10 A fizetési sapkák alakulását az utóbbi 8 szezonban az NBA-ben az alábbi ábrán szemléltetem. 9 http://www.sport1tvhu/blog/38125/nba-tul-sok-a-penz-az-a-baj/, letöltve: 20191106 19:50 http://kezdo5.hu/nba/blogok-nba-penzugyek-i-32367, letöltve:

20191106 20:17 10 9 Az NBA fizetési sapkájának alakulása 2012/13-as szezontól a 2019/20-as szezonig (millió U.S dollár) 140 120 94.14 100 80 60 58.04 58.68 63.07 2012/13 2013/14 2014/15 99.09 101.87 2017/18 2018/19 109.14 70 40 20 0 2015/16 2016/17 2019/20 1. ábra: Az NBA fizetési sapkájának alakulása 2012/13-as szezontól a 2019/20-as szezonig Forrás: Saját szerkesztés https://www.statistacom/statistics/329783/size-of-the-nba-salary-cap/, letöltve: 2019.1106 21:50 alapján Az NBA pénzt elsősorban televízió, marketing, szponzorálás és jegyek útján keres. A ligát alkotó 30 csapat átlagos értéke 2019-ben 1,9 milliárd dollárra taksálható, és a 2017/18-as szezonban az NBA mintegy 8 milliárd dollár bevételt generált.11 3.2 Az NFL gazdasági működése Az NFL pénzügyi rendszerének alapja ugyanúgy, mint az NBA-ben a Kollektív Pénzügyi Szerződés, amelyet a liga tulajdonosai és a játékosok szakszervezete közösen

dolgoznak ki. Ez a szerződés rengeteg dolgot szabályoz, többek között a fizetési sapkát, a szabadügynökpiac és a draft lebonyolítását, a büntetések kezelését, a komisszárius (a liga vezetője) jogait, bérezéseket, stb.12 Az NFL bevételi forrásait nemzeti, és helyi bevételek kategóriákba sorolja. A nemzeti bevételek az NFL által nemzeti szinten tárgyalt TV-s, merchandising, és licensz szerződésekből állnak. Az ezekből származó pénzt egyenletesen osztják el a liga 32 csapata között, függetlenül azok egyéni teljesítményétől. A Green Bay Packers 2018 évi éves jelentése szerint az NFL tavaly több mint 8,1 milliárd dollár nemzeti bevételt ért el, azaz minden csapat mintegy 255 millió dollár nemzeti bevételt kapott a bajnokságból. A helyi bevételeket maguk a csapatok keresik jegyértékesítésből, koncessziókból, és vállalati 11 https://www.investopediacom/articles/personal-finance/071415/how-nba-makes-moneyasp, letöltve:

2019.1106 21:18 12 https://fuzovelkifele.com/2017/01/igy-keres-55-milliard-dollart-az-nfl-a-tv-bol-nbc-fox-espn-directt-cbs/, letöltve: 2019.1106 22:21 10 szponzorszerződésekből. A 2018/19-es bajnoki évben a Packers 196 millió dollárt keresett helyi bevételekből, az összes bevételük 43% -át abban az évben, amely 455 millió dollár volt.13 Az NBA-vel ellentétben az NFL-ben kemény fizetési sapka van, amelyet nem lehet átlépni. Ennek értéke a 2019/20-as szezonban 188,2 millió dollár A tavalyi szezonban a fizetési sapka összege 177,2 millió dollár volt, amelynek köszönhetően idén pontosan 11 millió dollárral van több pénzük játékosok szerződtetésére a csapatoknak. Az NFL fizetési sapkájának alakulása a 2011/12-es szezontól a 2019/20-as szezonig (millió U.S dollár) 250 200 150 120 120.6 123 2011/12 2012/13 2013/14 133 143.28 155.27 167 177.2 188.2 100 50 0 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2. ábra: Az

NFL fizetési sapkájának alakulása 2011-es szezontól a 2019-es szezonig Forrás: Saját szerkesztés https://www.statistacom/statistics/1011083/nfl-salary-cap/, letöltve: 20191107 0:52 alapján A fizetési sapkák alakulását az utóbbi 9 szezonban az NFL-ben a fenti ábrán szemléltetem. Az ábrából jól látszik, hogy 6 szezon óta folyamatosan legalább 10 millió dollárral növekszik a fizetési sapka nagysága.14 13 https://www.investopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makes-moneyasp, letöltve: 2019.1106 22:56 14 https://nflhu.bloghu/2019/03/04/188 2 millio dollar az idei fizetesi sapka, letöltve: 20191106 23:39 11 4 PIACI ÁTTEKINTÉS Ebben a fejezetben az alapvető különbségek tisztázása után az NBA és az NFL piacát, azaz a bevételeket, a bevételek megosztását, a mérkőzések látogatottságát, nézettségi adatokat, franchise értékeket, merchandising adatokat, és a közösségi média mutatókat fogom bemutatni, melyek

alapján képet kapunk a két liga jelenlegi piaci pozíciójáról. Az adatokat mindig a legfrissebb évekre értelmezem, amelyekre van elérhető hiteles adat és forrás. A piaci áttekintést a wsn.com15 alapján készítettem el 4.1 Alapvető különbségek Az NBA és az NFL között több alapvető különbség van, amely segít kontextusba rakni az ebben a fejezetben tárgyalt piaci jellemzőket. Míg az NBA csapatok 12-15 játékost alkalmaznak egyszerre, addig az NFL csapatoknak 53 játékosuk van. Értelemszerűen a Draft körök számában (játékosbörze) is különbség van, mivel az NBA-ben két körös draftrendszer van, ahol összesen 60 új kosarast lehet kiválasztani,16 míg az NFL-ben hét körös, azaz összesen 224 játékost lehet leigazolni a csapatoknak.17 Az NBA alapszakasza 82 mérkőzésből, míg az NFL alapszakasza 16 mérkőzésből áll egy csapat számára. Míg az NBA szezon az NBA Finals-ben, azaz egy maximum 7 mérkőzésből álló, 4 nyertes

meccsig menő sorozatban csúcsosodik ki, addig az NFL-ben sorozat helyett egyetlen hatalmas esemény, a Super Bowl során kerül ki a végső győztes.18 4.2 Bevételek Mivel évente 1230 db NBA mérkőzés, és csupán 256 db NFL mérkőzés van az alapszakaszban, ezért azt gondolhatnánk, hogy az NBA-nek egyértelműen több a bevétele. Ez nem ilyen egyszerű azonban. Teljes bevételeket tekintve az NBA bevételei elérték a 8 milliárd dollárt a 2017/18-as szezonban,19 míg az NFL bevételei 2017-18-ban pedig a 15 https://www.wsncom/nfl/nfl-vs-nba/, letöltve: 20191111 23:58 Ilku Miklós (2019): Minden kosaras be akar kerülni - Az NBA Draft In: SportMenedzser Magazin. II évf 3. szám 22o 17 https://operations.nflcom/the-players/the-nfl-draft/the-rules-of-the-draft/, letöltve: 20191121 22:33 18 https://www.wsncom/nfl/nfl-vs-ufc/, letöltve: 20191112 19:54 19 https://www.forbescom/sites/forbespr/2019/02/06/forbes-releases-21st-annual-nba-teamvaluations/#1a73628411a7,

letöltve: 20191114 18:50 16 12 nagyjából 15 milliárd dollárt a Bloomberg szerint.20 Ez az NBA-ben 8,7%-os növekedést, míg az NFL-ben 5,6%-os növekedést jelentett az előző évhez képest. A pontos számokat azonban nem lehet tudni az NFL-nél, mivel a ligának nem kell pénzügyi dokumentumokat kiadnia, miután 2015-ben lemondott az adómentességről. Egyetlen helyről tudunk meg pénzügyi adatokat, amely nem más, mint az NFL egyetlen közösségi tulajdonban lévő csapata; a Green Bay Packers.21 Az NBA, és 30 csapatának bevétele a szponzorációkból elérte az összesen 1,2 milliárd dollárt a 2018-19-es szezonban, amely 8%-os növekedést jelent az azt megelőző szezonhoz viszonyítva.22 Az NFL, és a liga 32 csapatának szponzorálásból származó bevételei pedig elérték az 1,39 milliárd dollárt a 2018-19-es szezonban, amely 5,1 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.23 4.3 Bevételek megosztása Ahogyan már a gazdasági működés

résznél tárgyaltuk, az NBA évenként megállapítja, hogy mennyi lesz a következő szezon Kosárlabdával Kapcsolatos Bevétele (Basketball Related Income, BRI). Megvizsgálja az elmúlt szezon BRI bevételét pl TV-s szerződésekből, jegyeladásból, szponzorációkból, koncessziókból, merchandising értékesítésből, szerencsejátékból stb.,24 és az 50%-át elosztja a csapatok számával (30) Ebből megkapja a fizetési sapkát, amiből a játékosokat tudják majd fizetni. Magyarul az összes NBA csapat éves bevételét összeadják, és egyenlő mértékben szétosztják a csapatok között. A fizetési sapka mértéke a 2019/20-as szezonban 109.140000 US dollár (lásd 1 ábra) Az NFL ezzel ellentétben csak a nemzeti jövedelmeket osztja szét a csapatok között, a helyi jövedelmeket nem. Ezért a TV-s szerződésekből, merchandising, és licensz szerződésekből származó jövedelmek - amelyeket liga szinten tárgyalnak, nem pedig egyénileg - egyenlő

részekre osztva kerülnek utalásra minden csapat bankszámlájára.25 A Green Bay Packers legfrissebb éves pénzügyi beszámolója szerint a csapat nemzeti jövedelme 274,3 millió U.S dollár volt a 2018/19-es szezonban. Ha ezt a számot felszorozzuk az NFL csapatok számával (32), 20 https://www.bloombergcom/news/articles/2019-01-28/nfl-bullish-about-25-billion-revenue-goal-assuper-bowl-nears, letöltve: 20191114 19:15 21 https://www.cbssportscom/nfl/news/packers-financials-show-that-nfl-made-billions-despite-nationalanthem-controversy/, letöltve: 20191115 19:50 22 https://www.sponsorshipcom/About/Sponsorship-Blogs/Sponsorship-Blog/May-2019/NBA-SponsorshipRevenue-Grows-by-8-0--for-2018-19aspx, letöltve: 20191115 1836 23 https://www.sponsorshipcom/Latest-Thinking/Sponsorship-Infographics/NFL-Sponsorship-Revenuesreach-$1-39-Billion-for-2aspx, letöltve: 20191115 18:10 24 https://www.davemanuelcom/investor-dictionary/basketball-related-income/, letöltve: 20191115 23:01 25

https://www.investopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makes-moneyasp, letöltve: 2019.1115 23:35 13 akkor megkapjuk liga által egyenlő mértékben kiosztott nemzeti jövedelmek összértékét, amely az előző szezon során 8,78 milliárd U.S dollár volt26 Ez az NFL teljes éves bevételének több mint a felét teszi ki. 4.4 Mérkőzések látogatottsága Az NBA zsinórban 4 éves látogatottsági rekordszámok után, a 2018/19-es szezonban egy kicsivel alatta volt az előző éves teljes alapszakasz látogatottsági számnak. Ennek oka, hogy az arénafejlesztések miatt a 2017/18-as szezonhoz képest, több mint 141.000 darabbal kevesebb hely volt elérhető a mérkőzésekre kilátogatók számára. Azonban a liga zsinórban 5. éve rekordszámú mérkőzésre adott el teljes mértékben jegyeket (sellout) A 2018/19-es szezonban ez 760 db ilyen meccset jelentett az előző éves 741 db számú (akkori) rekordhoz képest.27 A pontos adatokat, azaz az összes,

és átlagos NBA alapszakasz látogatók számát az utóbbi 5 szezonban az alábbi diagrammon szemléltetem. Összes, és átlagos NBA alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig (fő) 22,128,921 22,150,000 18,050 22,100,000 18,000 17,991 22,050,000 21,972,129 22,000,000 21,950,000 21,926,318 21,900,000 17,826 17,950 21,997,412 17,864 21,948,390 17,884 17,844 21,850,000 17,900 17,850 17,800 17,750 21,800,000 17,700 2014/15 2015/16 2016/17 Összes látogatottság 2017/18 2018/19 Átlagos látogatottság 3. ábra: Összes, és átlagos NBA alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig Forrás: Saját szerkesztés http://www.insidehoopscom/attendanceshtml, letöltve: 2019.1111 17:58 alapján Az átlagos nézőszám 1944-ben egy NFL mérkőzésen 20.393 fő volt, míg 50 évvel később 1994-ben már átlagosan 62.636 fő volt kíváncsi, a szezon 224 mérkőzésének valamelyikére 26

https://www.actionnetworkcom/nfl/nfl-2018-19-revenue, letöltve: 20191114 19:39 https://www.nbacom/article/2019/04/11/nba-attendance-even-last-seasons-mark-official-release, letöltve: 2019.1116 14:49 27 14 Összesen 14.810173 nézőt regisztráltak az 1994/95-ös szezonban28 Ehhez képest a 2018/19-es szezonban az átlagos nézőszám 67.100 fő volt, 17177581 főnyi látogatóval 256 meccs alatt. Az összes, és átlagos NFL alapszakasz látogatók számát az utóbbi 5 szezonban az alábbi diagrammon szemléltetem. Összes, és átlagos NFL alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig (fő) 18,000,000 70,000 17,788,671 69,500 17,800,000 17,606,643 17,509,479 17,600,000 17,400,000 69,487 69,000 68,500 68,776 17,253,425 68,396 17,200,000 17,177,581 68,000 67,500 17,000,000 67,396 67,000 67,100 16,800,000 2014/15 2015/16 2016/17 Összes látogatottság 2017/18 66,500 2018/19 Átlagos látogatottság 4. ábra: Összes, és

átlagos NFL alapszakasz látogató szám a 2014/15-ös szezontól a 2018/19-es szezonig Forrás: Saját szerkesztés https://www.pro-footballreferencecom/years/2014/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:35; reference.com/years/2015/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:38; reference.com/years/2016/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:42; reference.com/years/2017/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:45; reference.com/years/2018/attendancehtm, letöltve: 2019111118:50 alapján https://www.pro-footballhttps://wwwpro-footballhttps://wwwpro-footballhttps://wwwpro-football- A diagrammból jól látható, hogy a 2016/17-es szezonban mért abszolút csúcspont összesen 17.788671 látogatóval - óta csökkenő tendenciát mutatnak a mérkőzésekre kilátogatók számai. Ennek oka a Colin Kaepernick-féle protestálás az eluralkodó rasszizmus és rendőri brutalitás ellen, amely 2016 szeptemberében kezdődött, és az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is kifejezte

véleményét a himnusznál letérdelő amerikaifutball játékosokról, akik szerinte megsértették ezzel az USA egyik nemzeti jelképét.29 Kaepernick-nek még mindig helye lenne a ligában, de a tulajdonosok a politikai nyomás hatására nem ajánlanak neki munkát, és ez valószínűleg így is fog maradni. 30 A másik lehetséges ok a Chargers San Diegóból Los Angelesbe való költözése, valamint a csapatok esetleges negatív eredményei.31 28 Kocsis Balázs (2019): Számháború In: TouchDown Magazin, VIII. évf 1 szám, 8 o http://www.nemzetisporthu/nfl/nfl-egyedul-o-nem-tuntetett-a-himnusznal-mar-ove-a-legtobb-eladottmez-2594093, letöltve: 20191116 15:52 30 Hercze Kristóf (2019): Örök ígéretek In: TouchDown Magazin VIII. évf 2 szám 26 o 31 https://wholeninesports.com/2019/09/29/nfl-attendance-the-truth/, letöltve: 20191116 15:56 29 15 4.5 Nézettségi adatok A 2018-19-es alapszakasz televíziós közvetítéseinek az ABC, ESPN, TNT és NBA TV-n átlagosan

1,2 millió nézője volt, ami 5%-kal kevesebb az előző szezonhoz képest, viszont ez az érték még mindig 3%-kal magasabb, mint a 2016-17-es szezonban volt.32 Mivel az NBA-nek van a legfiatalabb nézőközönsége az összes major sport közül, ezért nagyon nyitnak az új dolgok, az online streaming irányába. A csak online nézők egy növekvő piaci szegmens, míg a kábel- és műholdas TV-re előfizetők száma csökken. Más ligák is kínálnak online tartalmakat, de egyik sem kínál teljes streaming szolgáltatást, mint például az NBA TV, amely streaming szolgáltatáson keresztül a liga a bajnokság összes NBA TV-műsorát online kínálja. A többi hasonló szolgáltatásban, mint pl NFL RedZone, vagy MLBTV vannak bizonyos megkötések, mint pl. csak a vasárnapi mérkőzéseket lehet nézni, vagy nincs a mérkőzésekhez kommentár.33 Az NBA Finals utóbbi 10 éves nézettségét tekintve az Egyesült Államokban, az alábbi idősoros diagramm alapján

elmondhatjuk, hogy a nézettségek jóformán stagnálnak. A 2015-től 2018-ig tartó időszakban a Golden State Warriors és a Cleveland Cavaliers (LeBron James) párharca pozitív irányba hatott a nézettségre. Az NBA Finals átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között (millió fő) 25 19.9 20 18.14 17.34 16.86 20.2 20.4 17.7 17.7 15.5 15.14 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5. ábra: Az NBA Finals átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között Forrás: Saját szerkesztés https://www.statistacom/statistics/240377/nba-finals-tv-viewership-inthe-united-states/, letöltve: 20191112 19:30 alapján 32 https://theathletic.com/1139406/2019/08/15/media-circus-nba-schedule-2019-2020-tom-carelli/, letöltve: 2019.1116 16:10 33 https://edition.cnncom/2019/11/11/perspectives/nba-tv-streaming-service/indexhtml, letöltve 20191116 16:30 16 A 2019-es év alacsony nézőszáma három

dolognak köszönhető. Az adatok nem tartalmazzák a streaming adatokat, LeBron James nem szerepelt a döntőben 8 év után, valamint a döntő győztese a Toronto Raptors egy kanadai csapat, és habár ott rekordszámú nézettsége volt az NBA Finals-nek,34 viszont az USA-ban ezen okok miatt nem. A 2018/19-es szezonban az NFL összes televíziós partnerének, beleértve a Monday Night Football-t, Sunday Night Football-t, és a szokásos vasárnapi mérkőzéseket közvetítő csatornákat növekedtek a televíziós értékelései. Ezen felül a 2018/19-es szezonban az NFLben 86%-kal növekedett a digitális streaming nézettség az előző évhez képest A Super Bowl utóbbi 10 éves nézettségi adatait tekintve az alábbi diagrammon jól látszik, hogy attól függetlenül, hogy még mindig ez az Egyesült Államok legnézettebb éves megrendezésű sporteseménye,35 a nézettségek csökkenő tendenciát mutatnak. Világviszonylatban a Super Bowl-t csak a Bajnokok Ligája

döntője előzi meg, melynek oka, hogy a labdarúgás sokkal globálisabb sport, mint az amerikaifutball, és több országban is közvetítik.36 A 2019-es Super Bowl-t több mint 5 millióval kevesebben nézték meg TV-ben az Egyesült Államokban, mint a 2018-ast, és kicsivel több, mint 13 millióval kevesebben, mint a 2017est. A csökkenő tendencia oka az lehet, hogy megjelent a streamelés lehetősége, amelynek adatai még sok esetben nem számítanak bele a TV nézettségi adatokba.30 A Super Bowl átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között (millió fő) 120 110 111 111.3 106.48 108.4 111.5 114.4 111.9 111.3 103.4 98.2 100 90 80 70 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6. ábra: A Super Bowl átlagos TV nézettsége az Egyesült Államokban 2010 és 2019 között Forrás: Saját szerkesztés https://www.statistacom/statistics/216526/super-bowl-us-tv-viewership/, letöltve: 2019.1112 20:24 alapján 34

https://www.sportsvideoorg/2019/06/19/ratings-roundup-torontos-first-nba-championship-shattersviewership-numbers-in-canada/, letöltve: 20191116 17:10 35 https://www.sportsmediawatchcom/2019/07/halftime-most-watched-sports-2019-so-far/, letöltve: 2019.1122 20:14 36 Zsédely Péter (2019): Super Bowl-reklámok: A világ legdrágább 30 másodperce In: SportMenedzser Magazin. II évf 1 szám 13 o 17 4.6 Franchise értékek Az amerikai major sport ligák átlagos franchise-értéke az utóbbi 5 évben azt a tendenciát mutatja, hogy az NFL-ben 5 év alatt 1.965 millió dollárról 2860 millió dollárra, míg az NBA-ben 1.106 millió dollárról 1868 millió dollárra nőtt a csapatok átlagos értéke, amellyel az első, és második helyet foglalják el az érintett kategóriában az MLB és az NHL előtt. Ez a növekedés 5 év alatt az NFL-ben 45,5%-os, míg az NBA-ben 68,9%-os felértékelődést jelent. Összehasonlításképpen a Major League Baseball jelenlegi csapatainak

száma, amelyek elérik a 2 milliárd dolláros értéket 7 db, míg ugyanez a szám az NBA-ben 8 db, és az NFL-ben pedig 30 db csapatot jelent.30 A pontos franchise-érték tendenciát az alábbi diagrammal szemléltetem. Amerikai major sport ligák átlagos franchise-értéke 20152019 (millió U.S dollár) 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2015 2016 NBA 2017 NFL 2018 NHL 2019 MLB 7. ábra: Amerikai major sport ligák átlagos franchise-értéke 2015-2019 Forrás: Saját szerkesztés https://www.statistacom/statistics/202758/franchise-value-of-us-sports-teams/, 2019.1113 19:42 alapján letöltve: 4.7 Merchandising Merchandising adatokat tekintve az NBA-ben az NBAStore.com harmadik egymást követő évben új rekordot állított fel az alapszakaszban elért teljes árbevétel szempontjából az adott kategóriában. Ez 10%-os növekedést jelent az előző, 2017-18-as szezonhoz képest27 Az NFL-ben a mezek, pólók, atléták, dzsekik stb. eladásai 40%-ot növekedtek a

2017-18-as 18 szezonban az előző évhez viszonyítva.37 A legfrissebb adatok szerint a 2019-2020-as szezonban az 1. héten az NFLShopcom-on, és a Fanaticscom-on 30%-kal nőtt az NFL-es termékek értékesítése az előző év azonos időszakához mérten (szeptember 5-től 9-ig). A legkelendőbb termékek a Tom Brady nevével fémjelzett mezek voltak.38 4.8 Közösségi média Az NBA és az NFL közösségi média követőinek számát, valamint a legnépszerűbb franchiseokat az egyes felületeken 2019. november 12-én a következő oldalon látható ábrán fogom szemléltetni. Az adatokból jól látszik, hogy az NBA-nek Facebook-on, Instagramon és YouTube-on több mint kétszer annyi követője van, mint az NFL-nek Az NBA Twitter-en is felülmúlja a Nemzeti Amerikaifutball Szövetség hivatalos oldalát csaknem 4 millió felhasználó többlettel. Az NBA-nek az Instagram-on van a legtöbb követője, míg az NFL-nek Twitter-en. A különbségek még nagyobb arányban

kijönnek, ha a legnépszerűbb franchiseokat, és azok követőinek a számát hasonlítjuk össze a két ligánál. Példának okáért a legnépszerűbb NBA-s franchise a Los Angeles Lakers Facebook-on a maga nagyjából 21 milliós követő táborával, ami majdnem két és félszer annyi, mint az NFL legnépszerűbb csapatának a Dallas Cowboysnak a 8,1 milliós követő bázisa. Instagram-on a legnépszerűbb NBA-s franchise a Golden State Warriors már több mint háromszor annyi követővel rendelkezik, mint az NFL-ben a New England Patriots. YouTube-on több mint négyszeres a Golden State Warriors előnye az NFL-ben legnépszerűbb Cleveland Browns-szal szemben. 37 https://money.cnncom/2018/03/16/news/companies/fanatics-nfl-jerseys-national-anthemprotest/indexhtml, letöltve: 20191116 20:10 38 https://sgbonline.com/nfl-merchandise-sales-surge-in-week-1/, letöltve: 20191116 20:25 19 Az NBA és az NFL követettsége a különböző közösségi médiás felületeken

2019. november 12-én (fő) 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000 40,000,000 45,000,000 Facebook Dallas Cowboys 8,081,434 Instagram Twitter Youtube 17,180,277 Los Angeles Lakers 20,984,967 41,367,363 15,724,953 Golden State Warriors New England Patriots 13,093,949 4,164,497 Los Angeles Lakers New England Patriots 8,123,155 4,551,129 12,200,000 5,480,000 Golden State Warriors Cleveland Browns 803,000 182,000 38,653,996 28,645,955 24,768,901 NBA NFL Legtöbb követővel rendelkező franchise az NBA-ben Legtöbb követővel rendelkező franchise az NFL-ben 8. ábra: Az NBA és az NFL követettsége a különböző közösségi médiás felületeken 2019. november 12-én Forrás: Saját elemzés és szerkesztés https://wwwfacebookcom/nba, letöltve: 2019.1112 20:00; https://wwwfacebookcom/losangeleslakers/, letöltve: 20191112 20:03; https://www.instagramcom/nba/, letöltve: 20191112 20:11; https://wwwinstagramcom/warriors/, letöltve:

2019.1112 20:17; https://twittercom/NBA, letöltve: 20191112 20:46; https://twittercom/Lakers, letöltve: 2019.1112 20:53; https://wwwyoutubecom/user/NBA/about, letöltve: 20191112 20:55; https://www.youtubecom/user/GoldenStateWarriors/about, letöltve: 2019.1112 21:05; https://www.facebookcom/NFL/, letöltve: 20191112 21:11; https://wwwfacebookcom/DallasCowboys/, letöltve: 2019.1112 21:17; https://www.instagramcom/nfl/, letöltve: 2019.1112 21:25; https://www.instagramcom/patriots/, letöltve: 20191112 21:29; https://twittercom/NFL, letöltve: 2019.1112 21:46; https://twitter.com/Patriots, letöltve: 2019.1112 21:51; https://www.youtubecom/user/NFL/about, letöltve: 2019.1112 21:53; https://www.youtubecom/channel/UCQQQO7Kdo0cu9iEb19qOoYA/about, letöltve: 20191112 21:58 alapján 20 5 A MARKETINGMIX (7P) A marketingstratégiát, „melynek alapvető feladata és célja a vállalkozások magasabb szintű stratégiáinak megvalósítása versenyképes, jó piaci pozíció

kialakítása révén”39 a marketingmix elemein keresztül mutatom be dolgozatomban, és vonatkoztatom a két ligára. A marketingmix azt a cselekménykészletet vagy taktikát jelenti, amelyet a vállalat a márka, termék, vagy szolgáltatás reklámozására használ fel egy meghatározott piacon. A marketingmix összes eleme befolyásolja egymást. Az elemek alkotják, és alakítják a vállalkozás üzleti tervét, és ha jól kezelik őket, akkor sikerre vezetnek, viszont ha rosszul, akkor évekbe telhet az üzleti kár helyreállítása.40 Az alábbiakban egy táblázaton keresztül mutatom be a 7P egyes elemeit, és az NBA-re, valamint az NFL-re jellemző stratégiákat. A marketingmix eleme Termékek és termékpolitika (Product) Definíció1,2,3 A termék lehet minden olyan vállalat által kínált áru, szolgáltatás vagy információ, amely kielégíti a fogyasztók igényeit és szükségleteit. A termékek szempontjából fontos a dizájn, technológia,

szavatosság, termékéletciklus, és a csomagolás kérdése. NBA4 NFL5 Mind az NBA és mind az NFL fő termékei a mérkőzések, amelyekből TV-s szerződések kötésével, online streaming szolgáltatások nyújtásával, jegyeladásokkal tesznek szert profitra. A másik fontos bevételi forrásuk a merchandising termékek, melyekből az NBA és az NFL pénzt keres azáltal, hogy eladják különböző vállalatoknak pl. Nike az NBA-t, és az NFL-t képviselő elemek pl logók eladási jogait. Ezeken kívül többek között reklámokból, és szponzorációkból generálnak bevételt. A marketingmix eleme Árazás és árpolitika (Price) Definíció1,2,3 Egy termék, szolgáltatás, vagy információ ára annak a mértékegysége, amekkora áldozatot a fogyasztó hajlandó meghozni ezek megszerzéséért. Mindig van egy optimális árpont, amelynek megfelelő meghatározásával kijelölhető a termék, szolgáltatás, információ célcsoportja. Az árazás

szempontjából fontos többek között az árstratégia, a portfólió relatív árai, valamint a fizetési feltételek és lehetőségek. NBA4 Az NBA jegyek meglehetősen drágák csúcsidőben, mint például szombaton és vasárnap, míg a hétköznapi játékok megfizethetők. A szezon, és az előszezon mérkőzései olcsóbbak. A jegyek árai a végső pillanatban is változhatnak, a legnépszerűbb csapatok pedig megemelik a jegyárakat. Ebből látszik, hogy dinamikus árstratégiát alkalmaz a liga. A 2018–19-es szezon átlagos jegyárai 14%-kal (89 dollárra) növekedtek az előző évhez képest. Az NBA-s termékek és kiegészítők megfizethető, és magas árkategóriájú szegmensekkel is rendelkeznek. 39 Józsa László (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete, Akadémia Kiadó, Budapest 40. o 40 https://economictimes.indiatimescom/definition/marketing-mix, letöltve: 20191124 16:23 21 NFL5 Az NFL-es mérkőzésjegyek általában

mind elfogynak. Az átlagos jegyár évente mintegy 7% -kal emelkedett a századforduló óta. A jegyek 2000-ben körülbelül 30 dollárba, 2017-ben pedig körülbelül 102 dollárba kerültek, de az ebből a növekedésből származó bevétel elhanyagolható a TV-hez köthető bevételekhez képest. Az NFL-ben is dinamikus árazást használnak, ami azt jelenti, hogy az árakat valós időben módosítják, figyelembe véve az aktuális piacot, a csapat ellenfelét, az időjárási körülményeket és a kereslet és kínálat által meghatározott egyéb tényezőket.6 A marketingmix eleme Értékesítés és termékelhelyezés (Place vagy Distribution) Definíció1,2,3 Az a fizikai vagy nem fizikai hely, amelyben hozzáférhetünk a termékhez, szolgáltatáshoz vagy információhoz vásárlás céljából. A lényeg, hogy a fogyasztók igényeit egy vállalat minél egyszerűbben és kényelmesebben ki tudja elégíteni. Fontos eleme a stratégia meghatározása, azaz a

tömeges és egyszerű elérésre (tömegcikk), vagy exkluzivitásra (limitált érték) törekvés, valamint az értékesítők, a logisztika, a tárolás, és a választék megfelelő megválasztása is. NBA4 Az NBA mérkőzéseket az USA különböző városaiban játsszák, és világszerte közvetítik, nemcsak TV-ben, hanem online streamen is. NBA-s árukat forgalmazó üzletek világszerte egyre nagyobb arányban megtalálhatók, valamint online bárhonnan megrendelhetők. Az NBA üzletek az Egyesült Államokban, valamint Olaszországban,7 és Kínában is megtalálhatók. NFL5 Az Egyesült Államok története során a 20 legnézettebb TV-adás közül tizenkilenc valamelyik Super Bowl volt. Az NFL alapszakasz mérkőzéseket pedig élőben közvetítik az Egyesült Államokban hétfőn, csütörtökön és vasárnap, azaz fix időpontokban. Állandóan a legmagasabb nézettségű műsorok közé tartoznak Online streamen is világszerte elérhetők a mérkőzések. Az

NFL-nek nincs hivatalos boltja, csupán online áruháza, ahonnan a világ bármely pontjáról lehet vásárolni. A marketingmix eleme Hirdetés- és reklámpolitika (Promotion) Definíció1,2,3 A promóció az a módszer, ahogyan egy vállalat kommunikálja, hogy mit tud ajánlani a fogyasztóknak. Olyan tevékenységeket foglal magában, mint a márkaépítés (branding), reklám, PR, vállalati identitás, értékesítés menedzsment, különleges ajánlatok és kiállítások. A lényeg, hogy a vállalat lekommunikálja azt, hogy miért az ő termékeit vásárolják meg valaki más termékei helyett, és mindenekelőtt okot ad arra, hogy ez miért jó a fogyasztónak. Fontosak a marketing üzenetek, a marketing és médiacsatornák, amikkel el lehet érni a vásárlókat, valamint a hirdetések gyakoriságának meghatározása. NBA4 Az NBA a világ egyik legnépszerűbb sport ligája, amely az Egyesült Államok számos televíziós hálózatával van kapcsolatban. Jól

átgondolt stratégiát követnek promóciós kampányaik során. Rendkívül aktívak számos közösségi média platformon, ahol megosztják az összes aktuális eseményt a bajnoksággal kapcsolatban. Mindenféle videót, interjúkat, talk show-kat, történeteket posztolnak, amelyek bíztatják a rajongókat különféle interakciókra. A játékosok a világ számos tájára elutaznak, hogy globálissá tegyék az NBA-t, és maguk is részt vesznek a promóciókban, mivel különféle szponzorszerződéseket kötnek. Az NBA ráadásul nagy figyelmet fordít a játékosok társadalmi szerepvállalására is pl. az NBA Cares keretében, ami növeli a bajnokság népszerűségét és így a termékek népszerűségét is. 22 NFL5 Az NFL a történelem legsikeresebb amerikai sport bajnoksága. A televíziós szerződések a szolgáltatókkal, mint pl. FOX, NBC, CBS, ESPN az NFL bevételeinek több mint felét teszik ki. Az NFL csapatok a közösségi médiát a rajongók

elkötelezettségének növelésére, interakciók kiváltására, valamint a márkaépítésre és az ismertség növelésére használják. Jelen vannak számos közösségi média platformon, Facebook-on, Snapchat-en, Twitter-en, ahol pl. olyan hashtageket használnak, amelyekkel a rajongóknak esélyt kínálnak arra, hogy aláírt emléktárgyakat nyerjenek annak alapján, ahány „retweet” érkezett a posztjukra.8 A marketingmix eleme Emberi tényezők (People) Definíció1,2,3 Egy márka hírneve nagymértékben függ az ott dolgozóktól. Aki kapcsolatba kerül az ügyfelekkel, az viselkedésével, és hozzáértésével kelthet pozitív vagy negatív benyomást is, amely hatással van az ügyfelek elégedettségére. Megfelelő képzettséggel, hozzáállással és motivációval kell rendelkezniük a munkavállalóknak, hiszen a minőségi kiszolgálás ugyanolyan fontos, mint egy jó marketing üzenet vagy termékelhelyezés. Fontos tehát a megfelelő edukáció,

kommunikáció, valamint a vevői panaszok megfelelő kezelése is. NBA4 Az NBA emberi tényezői maguk a csapatok. A játékosok és a csapat személyisége óriási szerepet játszik az emberek bevonzásában. A csapatok, és a játékosok a közösségi médiát használják a közönséggel való beszélgetéshez. Változatos és elkötelezett rajongói bázissal rendelkeznek. Az NBA rendszere, különösen a draft rendszer gondoskodik arról, hogy különféle játékosok kerüljenek a csapatba, ezért szélesebb réteget tudnak lefedni, ami segít a közönséggel, rajongókkal való kapcsolat kialakításában. 5 NFL Az NFL emberi tényezői az NBA-hez hasonlóan itt is a csapatok, és a játékosok, amelyek viselkedése, közösségi média tevékenysége nagyban befolyásolja a szurkolók elhivatottságát. Egy sztárjátékos visszavonulása, a sérüléshullámok nagy hatással vannak a TV nézettségi adatok alakulására. A marketingmix eleme Környezeti és tárgyi

bizonyítékok (Physical Evidence) Definíció1,2,3 Azt a környezetet jelenti, ahol megtörténik a vásárló, és a kiszolgáló személyzet interakciója. Fontos a berendezések, épített vagy természetes környezet rendben tartása, a megfelelő dizájn, hanghatások, hőmérséklet megteremtése, kommunikációs, tájékoztató elemek kihelyezése. A környezeti és tárgyi bizonyítékok azért fontosak, mert egy szolgáltatás igénybevétele előtt az nem tapasztalható meg, ezért szükséges a fogyasztóknak csökkenteni a bizonytalanságérzetét ezekkel a dolgokkal. 4 Az NBA-ben alkalmazott promóciós stratégiák, azaz a mérkőzések összefoglalói, statisztikák, videók, a játékosokkal való interakciók, társadalmi szerepvállalásuk, szponzorszerződések, aláírt árucikkek, mind fizikai bizonyítékká válik a szurkolók számára, hogy az NBA egy jó hely a pénzük elköltésére, és szabadidejük eltöltésére. 5 Az NFL sajátossága a

„tailgating”, amely a játék előtti ünnepséget jelenti, amelyeket a stadionok parkolójában tartanak meg. Az emberek esznek, isznak, sütögetnek és szocializálódnak a mérkőzések előtt. Minden egyéb NBA-re jellemző környezeti és tárgyi bizonyíték igaz az NFL-re is.9 NBA NFL 23 A marketingmix eleme Folyamatok (Process) Definíció1,2,3 A termékek megvásárlásának, és a szolgáltatások, információ nyújtásának folyamata. Az ügyfeleket nem érdeklik a vállalkozás működésének részletei, számukra az a fontos, hogy a rendszer működjön. Fontos elemek a várakozási idő minimalizálása, megfelelő tájékoztatás adása, a szolgáltatások hatékony kivitelezése, állandó teljesítményelemzés, segédanyagok (pl. folyamatábrák, kézikönyvek, leírások) készítése. Ellenkező esetben a negatív élmények hatással lehetnek a fogyasztói bázisra, és ezáltal a profitabilitásra. NBA4 Az NBA mérkőzéseit különböző

platformokon, élőben és visszanézve is lehet követni. A statisztikai adatokat pl a valós idejű és a játékoskövetési adatokat széles körben elérhetővé teszik a szurkolók számára. Mesterséges intelligenciát használnak az összefoglalók, és más videók megosztására, hogy segítsék a testreszabható NBAmobiltartalmak eljutását a fogyasztókhoz. Weboldalukon különböző tájékoztatók, valamint segédanyagok találhatók az NBA és a szolgáltatások megértéséhez. NFL5 Az NFL mérkőzéseit számos TV szolgáltató közvetíti, és lehetőség van megbízható online streamen keresztül nézni a meccseket az NFL Game Pass szolgáltatással. A Next Gen Stats, azaz az NFL játékoskövető szolgáltatásának segítségével a rajongók valós idejű helyzet, sebesség, és gyorsulás adatokat kapnak a stadionokban kihelyezett érzékelők által.8 Az NFL weboldalán az NBA-hez hasonlóan szintén találhatók segédanyagok az NFL és a szolgáltatások

megértéséhez. 1. táblázat: A marketingmix (7P) elemeinek definíciója, valamint az NBA-ben és az NFL-ben megjelenő marketingmixek Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) 1 https://marketing21.hu/2017/01/15/marketing-mix-4p-es-7p-2/, letöltve: 2019.1104 8:01; https://www.cherydeecom/the-7ps-marketing-mix-of-sports/, letöltve: 2019.1104 8:49; 3 https://www.cleverismcom/7ps-additional-aspects-marketing-mix/, letöltve: 2019.1104 9:27; 4 https://www.mbaskoolcom/marketing-mix/services/17801-nba-national-basketball-associationhtml, letöltve: 2019.1104 10:40; 5https://wwwinvestopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nflmakes-moneyasp, letöltve: 20191104 11:15; 6https://wwwcnbccom/2017/12/01/dynamic-ticket-pricinguse-takes-off-and-teams-hope-itll-lure-fans-back-into-sports-stadiumshtml, letöltve: 20191104 13:03; 7 https://www.wheremilancom/shopping-news/nba-store-inaugurates-san-babila/, letöltve: 2019.1124 17:21;

8https://thebbg.com/how-nfl-teams-use-social-media-to-engage-their-fans/, letöltve: 20191104 14:06; 9https://bleacherreport.com/articles/803983-the-nfls-best-tailgates, letöltve: 20191124 17:37; 10 https://nextgenstats.nflcom/glossary, letöltve: 20191104 16:57 alapján 2 24 6 KUTATÁSELEMZÉS Kutatáselemzésem során először bemutatom a primer kutatásom módszertani hátterét, majd megfogalmazom a mélyinterjúelemzés, és kérdőívelemzés előtt a főbb hipotéziseket, melyek megválaszolására az elemzések után kerül sor. 6.1 Kutatáselemzés módszertani háttere Szekunder kutatásomra építve készítettem el a kvalitatív és kvantitatív kutatásomat. Mivel a kvalitatív kutatás egy strukturálatlan, feltáró jellegű, a kvantitatív kutatás pedig egy strukturált, és statisztikai jellegű kutatási módszer, ezért külön-külön egyik sem alkalmazható a témakör teljes értékű vizsgálatára. Míg a kvalitatív kutatások pl mélyinterjú,

fókuszcsoportos interjú a kérdéskör megértését szolgálják kevesebb alannyal, addig a kvantitatív kutatások pl. kérdőív, vagy online kérdőív reprezentatív mintavétellel szolgáltatnak adatokat,41 amelyekből általános megfogalmazásokat állapíthatunk meg a sokaságra nézve. A két módszer azért megfelelő a dolgozat szekunder részének kiegészítéséhez, mert közvetlen, és közvetett módon is tudunk információt kapni a fogyasztói percepciókról. Az általam választott mélyinterjú nagy előnye a fókuszcsoportos megközelítéssel szemben, hogy a válaszadóra nem nehezedik szociális nyomás, ezért az információ szabad áramlása jöhet létre, ami a meghatározott témakör mélyebb feltárását teszi lehetővé.42 Másik választott kutatási módszerem az online kérdőív, amely alkalmas a fogyasztók véleményeinek, preferenciáinak, vagy magatartásának vizsgálatára, és ezáltal kitűnő elemzéseket, egyszerűbb statisztikákat

lehet az adatokból készíteni.43 41 Veres Zoltán, Hoffman Márta, Kozák Ákos (2016): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 167. o 42 Naresh K. Malhotra (2009): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 176-195 o 43 Paul A. Scipione (1994) A piackutatás gyakorlata, Springer Hungarica Kiadó Kft, Budapest, 120-121 o 25 6.2 Hipotézisek megfogalmazása Primer kutatásom során szeretnék választ kapni a szekunder kutatásom által meg nem válaszolt, vagy csak részben érintett kérdésekre, ezért felállítottam 6 hipotézist, amelyek közül az első 2-re a mélyinterjúelemzés alapján fogok választ adni, és a maradék 4-re pedig a kérdőívelemzés alapján. A hipotézisek a következők: 6.21 Kvalitatív kutatás hipotézisei H1: Jobb lenne az egyik liga, ha megváltozna a fizetési sapkája. H2: Az NBA nagyobb hangsúlyt fektet a termékei marketingjére, mint az NFL. 6.22 Kvantitatív kutatás hipotézisei H3: Az NBA-s és

NFL-es termékeket vásárlók többsége elégedett a kiszolgálás minőségével. H4: Az NBA-s és NFL-es termékeket vásárlók többsége elégedett a termékek minőségével. H5: Az NBA-s és NFL-es mérkőzéseket leggyakrabban streamen nézik a fogyasztók. H6: Legnagyobb arányban Facebook-on és Instagram-on találkoztak a fogyasztók NBA-s és NFL-es hirdetésekkel. Ezzel minden adott, hogy elkezdhessem a primer kutatás során begyűjtött információk ismertetését. A kvalitatív kutatás eredményeivel kezdek 26 6.3 Kvalitatív kutatás eredményei 6.31 Mélyinterjúelemzés pontos módszere A kvalitatív kutatás 2019. szeptember 25-e és október 22-e között ment végbe Szakdolgozatom elkészítése során 3 emberrel készítettem interjút, akik a téma szakértői, ezáltal releváns képet tudtak adni 2019 végén az NBA és az NFL gazdasági működéséről és vállalati marketingstratégiájáról. Megkérdezettjeim között megtalálható Tőrös

Balázs, aki a magyarországi NBA közösség megkerülhetetlen alakja. Balázs egy digitális marketing ügynökségnél divízióvezető, a SPORT TV-n műsorvezető és szakkommentátor, ezen kívül pedig elindította a saját, nagyrészt NBA tematikájú YouTube csatornáját. Bazska műsorvezetői kötelességeinek eleget téve a Trash Talk című NFL-es talkshowban rengeteg tudást halmozott fel nemcsak az NBA, hanem az amerikai foci világából is. Elfogadta felkérésemet Katona Dániel is, aki a Fűzővel kifelé! főszerkesztője immáron 5 éve. A Fűzővel kifelé! a legnagyobb amerikaifutballal foglalkozó weboldal Magyarországon. Dani ezen kívül foglalkozik HFL-el (Hungarian Football League, azaz Magyar Amerikaifutball Bajnokság) a Digi Sport alkalmazásában, vezeti a Triple Coverage nevű NFL tematikájú podcastet a Fk!-n, és folyamatosan elemzéseket készít, cikkeket ír amerikai foci témakörben. Harmadik interjúalanyom Galó Kristóf volt, akivel már

ismertük egymást pár éve. Kristóf szakdolgozatát elolvasva, amit „A Nemzeti Kosárlabda Szövetségben (NBAben) megjelenő sportmarketing, szponzoráció és márkák, illetve azok hatása a magyar fogyasztásra”44 címmel írt, bizakodva felkerestem. 19 éves NBA fogyasztói tapasztalatából, szakdolgozatából, és marketing mester végzettségéből adódóan nagyon hasznos tagja volt a megkérdezettek nívós táborának. Kristóf ezen felül 2 éve hobbiból külső újságíróként is dolgozik az Off Média-nak, amely hip-hop, pop kultúra és sport tartalmú cikkeket pl. NBA, NFL, labdarúgás témakörben jelentet meg weboldalán. Mivel a megkérdezettek közül csak Balázs rendelkezett mindkét ligával kapcsolatban releváns szakmai tudással, ezért őt NBA és NFL témakörben is meginterjúvoltam. Danit csak NFL-el kapcsolatban, Kristófot pedig csak NBA-vel kapcsolatban kérdeztem meg, viszont néhány esetben tisztában voltak a másik ligára jellemző

válasszal is, amiket szintén felhasználtam az elemzésem során. A kérdéseket négy fő témakörbe rendezve mutatom be 44 http://dolgozattar.repozitoriumuni-bgehu/3750/, letöltve: 20191127 20:24 27 a mélyinterjúk válaszait. Először bemelegítő kérdéseket kaptak az interjúalanyok, majd az NBA és az NFL gazdasági működésével kapcsolatban kérdeztem ki a véleményüket. Ezek után következett a dolgozat fő sodrásvonala, a 7P, amit az alap 4P-re, és a napjainkban használatos +3P-re bontva alakul ki a 3-4 db témakör. A pontos mélyinterjúk leiratát az 1, a 2., és a 3 sz melléklet tartalmazza 6.32 Bemelegítő kérdések A bemelegítő kérdések során arra voltam kíváncsi, hogy interjúalanyaim pontosan mennyi ideje követik az egyes ligákat, valamint kik a kedvenc csapataik, és miért ők nyerték el rajongásukat. Összegezve az elhangzottakat szembetűnő, hogy mindhárom interjúalanyomra nagyfokú hatással vannak az egyéni

teljesítmények, amelyek később egy csapat megkedveléséhez, és mellette való kitartáshoz vezetnek. Fontos számukra, hogy az általuk követett csapatok jó úton járjanak, jól menedzseltek, jól felépítettek legyenek. Kristóf és Dani igazi rajongó, aki kitart a csapata mellett 15-20 éve, Balázs pedig kitart az élvezetes játék iránti rajongás mellett, legyen bármelyik csapat is ezen játék szolgáltatója, hiszen szerinte „az élet túl rövid ahhoz, hogy rossz meccset nézzünk”. 6.33 Gazdasági működéssel kapcsolatos kérdések A bemelegítő kérdések után következtek az NBA és az NFL gazdasági működésével kapcsolatos kérdéseim. Összegezve a témakörben kapott válaszokat, nagyon fontos a franchiseok profitabilitásának szempontjából (az edzőkön és játékosokon kívül) a piac mérete, hogy mekkora területről, hány embert képes bevonzani egy franchise, valamint az adott területen jelenlévő cégek, gazdasági szervezetek.

Fontos a városvezetés támogatása, turisztika kihasználása (a fennmaradó jegyek eladása a turistáknak bérletesek, jegyüzérek által). Fontos továbbá, hogy a ligák marketing szakemberei, kommunikációs osztálya, PRosai, mennyire tudnak történetet generálni a csapat körül, mennyire veszik ki a részüket a város munkájából. Ezenkívül elengedhetetlen egy jó szemléletű tulajdonos, aki nem szól bele az irányításba (hiszen ő üzletember, nem szakember), ellenben rendelkezésre bocsájtja a megfelelő mennyiségű anyagi forrásokat. A General Manager-nek (általános vezető) is jó szakembernek kell lennie, jól kell összeraknia az edzői-, orvosi-, és az analitikai stábot, jól kell értenie a szerződésekhez, és látnia kell, hogy melyik játékos tehetséges, és melyikre építhető az adott franchise. Az elrontott cserék a játékosügynökök közbenjárásával több 28 évre tönkretehetik egy franchise népszerűségét mind a rajongók,

mind a játékosok körében. Ha egy csapat sikeres, akkor az segít a profitabilitásán is, mivel több meccset tud játszani, ha bejut a Playoff-ba (Rájátszás), amiből így több bevétele lesz. Érdekesség, hogy az NFLben, ha teljesen sikertelen egy csapat, akkor is nő az értéke, mert az egész liga annyira jól működik. Az utolsó profitabilitást növelő szempont pedig a jó imidzs felépítése, amellyel jobb játékosokat lehet bevonzani, és ezáltal több bevételt termelni. Az interjúalanyaim szerint a legjobban felépített franchise az NBA-ben hosszútávon a San Antonio Spurs nagy részben Greg Popovich-nak köszönhetően, aki 1996 óta szolgálja a franchiset, és minden idők legtöbb mérkőzést nyerő edzője lett 2019 tavaszán.45 20191124én 1420 db megnyert mérkőzésnél jár az alapszakaszt, és a rájátszást is beleszámítva46 Az látszik, hogy a ligában 3-4-5 éves jól menedzselt időszakok vannak, tehát hiába épül fel egy dinasztia,

egyszer le kell, hogy omoljon, mert egy idő után nem tudnak mindenkit kifizetni, annyi luxusadót kitermelni a franchiseok, hogy a csapat egyben maradhasson. Véleményem szerint itt nagymértékben közrejátszanak a sérülések is, mert előbb-utóbb mindig lesérül egy vagy több kulcsfontosságú játékos, mint pl. a jelenlegi Golden State Warriors-nál, ahol a 4 All-Star játékos közül a 2019-es szezon elején mindenki sérült, és az 5 éves folyamatos jó szereplés után liga utolsók, és a népszerűségük is csökken. A rossz szereplés oka pedig egy ilyen szituációban lehet az ún. „tankolás” is, amelynek lényege, hogy ha egy csapat rossz eredményt ér el a szezon végén, azaz szándékosan kikap, akkor jobb draftpickekre van lehetősége a következő évi játékosbörzén.47 Rövidtávon azért kiemelendő franchiseok az előbb említett Golden State Warriors, a Los Angeles Clippers, amelyet Steve Ballmer 2014-ben vásárolt meg kétmilliárd

dollárért,48 és ez azóta nagyon jó befektetésnek tűnik, valamint a Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers is. NFL-ben a legjobban felépített franchise hosszútávon a New England Patriots Bill Belichick-nek és Tom Brady-nek köszönhetően. Rövid távon kiemelendők a Green Bay Packers, Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys. Az NBA-ben a vélemények szerint a csapatok kicsivel nagyobb mértékben vannak nagyon jól felépítve, mint az NFL-ben, viszont ugyanez igaz a rosszul felépített csapatok számainak arányáról is, azaz az NBA-ben valamivel több a rosszul felépített csapat, mint az NFL-ben. Berta Mihály (2019): Nyerőautómaták In: Képes Sport. XVIII évf 45 szám 41 o https://www.basketball-referencecom/coaches/popovgr99chtml, letöltve: 20191124 11:35 47 Szalay Attila (2019): Hátrányból előny In: Képes Sport. XVIII évf 47 szám 44-45 o 48 Brigitte Lacombe (2018): A leggazdagabb amerikaiak listája. In: Forbes Magyarország VI évad 11 szám 73. o 45

46 29 A fizetési sapkák jól működnek attól függetlenül, hogy nagyfokú egyenlőtlenségek fedezhetők fel az NBA-s, és NFL-es játékosok bérei között, viszont ennek a fő oka a sportágak sajátosságaira vezethető vissza. Az NBA-ben 5-en néznek szembe 5-tel, és sokszor akár az is elég lehet, hogyha van egy franchise kaliberű játékos (sztár játékos), aki cipeli a hátán a csapatot. Az NFL-ben 11 játékos játszik 11 ellen, és a támadó-, valamint a védősör is váltakozik a mérkőzés folyamán. Nem elég csak 1 nagyon jó játékos, hogy bajnoki címet tudjon nyerni a csapat. Az NBA-ben az egy embernek kifizetett pénz ezért ilyen magas, NFL-ben pedig sokkal kevesebb, mert ott több embert kell fizetni. Bazska szerint a jelenlegi helyzet az, hogy az NBA-nek nagyon jó, hogy kétévente mindenki helyet cserél, és hogy a liga tehetségeinek nagy százaléka most új csapatnál kezdi a 2019/2020-as idényt. Csapatot építeni, játékost megtartani

viszont sokkal nehezebb Az NFL-ben rengeteg játékos, poszt, és egó van, ezért káoszt okozna egy puha fizetési sapka. Dani véleménye, hogy a legjobban menedzselt franchiseok még nagyobb lépéselőnybe kerülnének, még több pénzt tudnának a játékosokra fordítani, míg a kisebb franchiseok nem tudnának, vagy nem akarnának plusz pénzt belerakni a csapatokba. Személyes véleményem, hogy ez egy örök visszatérő téma a 2 liga összehasonlításában, viszont nem véletlenül alakult így ki a két rendszer. Az NFL-ben a hallottak alapján nem szabad megpróbálni puhítani a sapkán Ha egy csapatnak van egy jó könyvelője, akkor már amúgy se olyan kemény az a sapka. Az NBA-ben pedig az európai futball sztárok szintjén kereső játékosok nem fogják hagyni, hogy visszavegyenek a bérükből, és a ligának is inkább az tenne jót, ha minél nagyobb hírverést tudnának csapni nemzetközi szinten a franchiseok értékeivel, játékosbérekkel, TV-s

szerződésekkel kapcsolatban, aminek alapfeltétele a jelenlegi puha fizetési sapka. A vélemények alapján egyik ligának sem elsőszámú célja a bővülés sem nemzeti, sem nemzetközi szinten, ugyanakkor beszélgetnek az NBA-ben Seattle város franchise kapásáról a következő évtizedben, valamint az NFL-ben főleg egy londoni franchise becsatlakozásáról. Kristóf szerint, ha bővítésről van szó, akkor arányosan kellene véghezvinni. Az NBA-ben minden divíziót 1 gárdával kellene bővíteni (6 divízió van), azért hogy ne boruljon fel az, hogy ki, kivel, hányszor játszik. Dani szerint pedig az NFL-ben a 8-szor 4 csapatos csoport felosztás annyira jól össze van rakva, sorsolással, rájátszással együtt, hogy nagyon nehéz lenne plusz 1-2 csapattal ezt úgy megbolygatni, hogy az igazságos, vagy könnyen megoldható legyen a csapatok számára. Véleményem szerint a mostani rendszerek túl ideálisak, arányosan kiépítettek, és a bővüléssel

valószínűleg baj lenne az új franchiseok minőségi játékosállományával is. 30 6.34 A 4P-vel kapcsolatos kérdések A gazdasági működés után a dolgozat fő vonaláról, az NBA és az NFL marketingstratégiájáról kérdeztem interjúalanyaimat. Kérdéseimet a 7P-re felépítve tettem fel nekik. A következő témakörben a 4P-vel fogunk foglalkozni, és azon belül is először az első P-vel, ami nem más, mint a „Product”, azaz termékek és termékpolitika. A termékek és termékpolitika kérdéskörben kapott válaszokból kitűnik, hogy mindkét liga termékei, legyen az mez, póló, pulcsi, nadrág, sapka, cipő, bögre, stb. nagyon jó minőségű, megbízható termékek, melyek a legmodernebb gyártási technológiával készülnek, dizájn szempontból kiemelkedően jók, csomagolást tekintve pedig nem erre fektetik a hangsúlyt az NBA és az NFL merchandising osztályánál. Úgy gondolom, hogy ezt nem lehet felróni a ligáknak, hiszen a világ

egyre inkább a csomagolás ellenesség/ visszaszorítás irányába halad, és kell is haladnia. Mindkét liga online streaming szolgáltatása megbízható, folyamatosan fejlesztett, és csakúgy mint a termékek, igényes dizájnnal rendelkeznek. Rengeteg dologra van lehetőség az NBA League Pass-en, és az NFL Game Pass-en belül. Mindkét szolgáltatás esetében van lehetőség a mérkőzések visszanézésére, visszatekerésére, összefoglalók megtekintésére, NBA vagy NFL tematikájú műsorok nézésére pl. az NBA TV-n és az NFL Network-ön Az NBA League Pass-en van lehetőség VR (virtuális valóság), és AR (kiterjesztett valóság) tartalmak megtekintésére, míg az NFL Game Pass-en az interjúalanyok nem találkoztak ilyen funkciókkal. Az NFL Game Pass tartalmaz viszont egy úgynevezett Coaches Film módot, amelyben minden játékost egyszerre lehet látni a pályán, ráadásul több szemszögből, ami Dani állítása szerint az elemzésekhez egy nem átlagos

nézőnek, mint neki nagyon jó alapanyag. Javítandó terület viszont az NBA League Pass-en a condensed game funkció, amely néha nem annyira minőségi mérkőzés összefoglalókat eredményez, valamint az hogy van külön amerikai, és európai NFL Game Pass, amelyeket csak az adott régióban lehet használni, és ez egy esetleges amerikai utazásnál eléggé kellemetlen szituáció tud lenni, hiszen az európai Game Pass mint említettem, nem működik Amerikában. A második P a „Price”, azaz árazás és árpolitika kérdéskörben kapott válaszokból kitűnik, hogy magyar szemmel nézve drágább termékeket kínál az NBA és az NFL is, viszont árérték arányban a fogyasztót nem éri csalódás. Amerikai pénztárcához mérve rendben vannak az árak. Egymáshoz viszonyítva a két liga termékeit elmondható, hogy amilyen 31 cikkeket meg lehet feleltetni egymásnak, azaz amilyen cikkek mind a két ligában vannak (kivéve pl. sisakok, stoplis cipő),

nagyjából egy árban vannak A nagyobb méret, kialakítás, tehát a többletanyag szükséglet miatt az NFL-es mezek kicsit drágábbak az NBA-s mezeknél, viszont az NBA-s cipők mögötti kultúrát, és piacot az NFL-es lábbelik meg sem közelítik. Nincsenek NFL-es signature cipő modellek, míg az NBA-ben teljesen más a helyzet, mivel rengeteg signature modell áll rendelkezésre különböző „Tier”-ekbe (árszintekbe) rendezve. Kristóf szavait idézve az NBA-hez köthető kosárlabdacipőkről: „Fogyasztóként egy kultúrához való hozzátartozást, és a játékhoz való szenvedélyt, szeretetet akarod ezzel kifejezni”. A ligák termékei a gyártó (pl Nike) árszintjére vannak belőve, kicsivel drágábbak, mint egy sima Nike Dri-Fit termék, egy nem márkás termékhez képest viszont lényegesen drágább árkategóriában mozognak mind az NBA-s, mind az NFL-es pólók, nadrágok, pulcsik, sapkák, stb. Hozzáférhetőség tekintetében az USA-ban van a

legnagyobb termékválaszték, és messze ott a legkiépítettebb a kiszállítás. Bazska szerint „3-4-5 éve elég cudar dolog volt beszerezni egy terméket”, mert nem volt európai NBA Store, és NFL Shop. Ha az USA-ból szeretne valaki termékeket rendelni, akkor Európába és Magyarországba is el tudják postázni ezeket a termékeket, viszont ha egy bizonyos értékhatár felett rendelünk, akkor rápakolják a vámot, ha alatta, akkor pedig a shipping (tengerentúli szállítás) a drágább. A ligák nyitnak Európa felé, viszont nem mi vagyunk a fő célközönség, ezért a kontinensen limitációkkal találkozhatunk választék tekintetében. Ez hatványozottan igaz, ha országokra szűkítjük a kört, ami gazdaságilag érthető, de nem amerikai fogyasztóként „rosszul esik”. A hivatalos boltokon kívül egyre több specializált viszonteladó jelenik meg a piacon, ami jó előjel, de mindenképpen több kellene belőlük, és nagyobb választékot kell majd a

jövőben nyújtaniuk, ha ki akarják szolgálni a növekvő fogyasztói igényeket. A termékek kiszállítási ideje tengerentúli szállítás esetén körülbelül 10 munkanapot, Magyarországon belüli szállítás esetén maximum 5 munkanapot vesz igénybe. A vélemények nagyjából egyetértettek abban, hogy árérzékenységet tekintve a kevésbé árérzékeny középosztály, vagy a középosztály feletti réteg vásárolja legnagyobb mértékben az NBA és az NFL termékeit, valamint a mérkőzésekre a jegyeket. Bazska véleménye azonban az volt, hogy valamennyire mindenki árérzékeny, de aki megveszi ezeket a termékeket tudja, hogy a hivatalos licenszelt NBA-s (vagy NFL-es) termék ennyibe kerül, nincs nagyon variációs lehetőség, és aki ezt a hobbit választja magának, az nem tud 32 árérzékeny lenni, vagy hamisítványt kell hordania, és pl. az Ali Express-ről kell mezt rendelnie. Mérkőzések tekintetében azt mondta, hogy „egyre inkább úri

huncutság elmenni egy meccsre”, ha pedig nem kelt volna el elég jegy, akkor a turisták úgy is megtöltik a nagyobb/népszerűbb franchiseok stadionjait. Ennek oka szerintem, hogy a ligák tudják azt, hogy a fogyasztó meg fogja venni a jegyeket, és ha valaki nem tudja megvenni, akkor lesz helyette más, aki meg fogja tudni engedni magának. Dani szerint az USA-ban inkább fanatizmushoz van kötve a vásárlás, mert ott pénztárcához van igazítva az ár, és mindenki megengedheti magának, hogy vegyen 1-2 pólót, 1-2 mezt. Itthon ha valaki megvesz egy mezt, nem fogja 2-3 év múlva lecserélni, még ha el is igazolt egy játékos, míg az USA-ban kérdezés nélkül megteszik ezt. Minden interjúalanyom szerint a tendenciák azt mutatják, hogy a jegyárak együttesen átlagosan stabilan emelkednek, és a franchiseok dinamikus árazást használva a saját, és az ellenfelük sikerességének függvényében növelik, vagy csökkentik a jegyárakat meccsről-meccsre, vagy a

szezonbérletek árait évről-évre. Nem kell már hatalmas összeg ahhoz, hogy valaki kijusson egy NBA vagy NFL mérkőzésre. Kb 100150 dollárból meg lehet oldani, ha lemondunk az előkelő helyekről, és időben, több hónapra előre lefoglaljuk a jegyeket, mert nyilván az más kérdés, hogy a milliárdosok, hírességek a luxusboxokba, a lelátó, vagy a pálya mellé szoktak jegyet váltani több ezer dollárért. A 3. P a Place vagy Distribution, azaz az értékesítés és termékelhelyezés kérdéskörben kapott válaszokból kitűnik, hogy rengeteg NBA-s cipőmárka köthető a ligához. Összesen 12 db cipőmárkát tudtak az NBA-hez kötni az interjúalanyok. Névlegesen ezek a Nike, Adidas, Puma, Under Armour, New Balance, Anta, Avia, Peek, Li-Ning, Jordan (ha nem Nike-nak vesszük őket), Reebok, BBB (már bebukott) voltak. Kiderült, hogy szinte minden híresebb játékosnak van signature cipőmodellje, mivel 21 játékost soroltak fel, akik rendelkeznek ilyen

cipőmodellel valamelyik említett márkával. Úgy gondolják, hogy a Jordan cipők kiemelkednek mind dizájn, mind minőség szempontjából. A kosárlabda cipőkre sok gondot fordítanak, mert ezekben profi játékosok is kosárlabdáznak, akiknek a karrierje múlhat a beléjük épített technológián. Maradva az NBA-nél a nagy cipőgyártók tömeges elérésre, és exkluzivitásra is törekednek. Majdhogynem minden brandből csinálnak exkluzív, és nem exkluzív termékeket, ami abban merül ki, hogy valami nagyon egyedi színárnyalatban (colorway) van kiadva a cipő, vagy „cross” számozású, amellyel a „sneaker head”-eket, és a gyűjtőket célozzák meg. Üzleti szempontból valamivel lefölözik a piacot, valamivel pedig exkluzivitás érzést keltenek az olyan fogyasztókban, akik erre vágynak. 33 Kíváncsi voltam, hogy mit gondolnak az interjúalanyaim a Mitchell and Ness-ről. A Mitchell and Ness az NBA hivatalos nosztalgia típusú termékeinek a

gyártója, és kutatásom során (az interjúk, és kérdőívek után) kiderült, hogy NFL-es termékeket is gyártanak. Ebben a válaszban nem szerepel az NFL-es termékekkel kapcsolatban releváns vélemény, habár az eddigi válaszok, és tendenciák alapján nagyon hasonló lehet a helyzet NFL fronton is. Az eredmény tehát, hogy a Mitchell and Ness a vélemények alapján jó minőségű, elfogadható ár-érték arányú, megfizethető termékeket gyárt, és jó bevételeket generál. Az interjúalanyok szerint egyre jobban nyitnak a fiatalok irányába, hiszen ezek a mezek, és termékek kaput jelentenek a liga múltjába, és történelmébe. Saját véleményem, hogy a Mitchell and Ness termékei hasonló áron mozognak az NBA hivatalos termékeivel. Bazska szerint a Retro Jordan-ek nem keverhetők össze a retro mezekkel, mert a retro NBA mezeket nagyrészt NBA szurkolók, rajongók hordják, míg a Retro Jordan-ek a másodlagos eladási piac alapjai, melyekből vannak

jobban, és rosszabbul menő sorozatok is. A rengeteg minőségi termék miatt az látszik, hogy tud telítődni a kosárlabda cipő piac. A legnagyobb NBA-s vagy NFL-es termékválaszték a hivatalos boltokban vagy weboldalakon Amerikában van. Európában már szűkül a kínálati piac, de valószínűleg bővülni fog. Magyarországon még annál is kisebb a szortiment A világ rengeteg pontjáról elérhetők ezek a termékek online az NBA Store-ból, és az NFL Shop-ból, de minél lokálisabb webshopokban/boltokban keressük őket, annál kisebb a választék. Aki igazi ritkaságot akar, annak a legjobb módszer még mindig az, ha megkéri az ismerőseit, hogyha kint járnak az USA-ban, akkor hozzanak neki egy terméket az egyik stadionból, mivel a stadionokban nagyon egyedi produktumok is szoktak lenni. Hivatalos NFL Store, mint egy üzlet, bolt sehol a világon nincs, mert valószínűleg gazdaságilag nem érné meg, hiszen szinte csak azoknak a termékeknek lenne forgalma,

amelyek a helyi, vagy a legkedveltebb csapat produktumai. A vélemények alapján a legnépszerűbb franchiseok eladások tekintetében az NBA-ben a Los Angeles Lakers, a Golden State Warriors, és a Chicago Bulls (elsősorban még mindig Michael Jordan miatt). Az előző éves adatok alapján népszerűek még a Boston Celtics, és a Philadelphia 76ers termékei is.49 NFL-ben a vélemények alapján a New England Patriots, és a Green Bay Packers a legnépszerűbb, valamint a Dallas Cowboys az USA-ban, és az 49 https://www.nbacom/article/2019/04/25/top-merchandise-jersey-sales-2018-19-season-official-release, letöltve: 2019.1124 21:31 34 Oakland Raiders, valamint a Seattle Seahawks Európában. Nem véletlen, hogy nem lehet egyértelműen eldönteni ezt a kérdést, mivel az NFL-ben sokkal változatosabb az éppen csúcson lévő csapatok száma, és a legtöbb eladással rendelkező csapat kiléte is jobban változik, mint az NBA-ben. Versenyben van még a legtöbb eladott

merchandise termékkel büszkélkedő franchiseok párharcában a Denver Broncos, és a San Francisco 49ers is.50 A 4. P a Promotion, azaz a hirdetés- és reklámpolitika kérdéskörben kapott válaszokból kitűnik, hogy az NBA és az NFL nagyon erősen jelen van az online felületeken, viszont konkrétan a ligákat hirdető reklámokkal ezeken a felületeken nem találkozhatunk, csak TVben, vagy online közvetítések során. Valószínűleg azért, mert az USA-ban fölösleges hirdetni a ligákat, hiszen mindenki tudja mik ezek. Nagyon erős közösségi média felület Dani szerint az Egyesült Államokban a Twitter. Világszinten egyre nagyobb teret nyer a YouTube, a Facebook, és az Instagram mellett. A YouTube-ot használják ki a ligák a legkevesebb ideje, mivel azelőtt sokáig saját videólejátszó felületekkel próbálkoztak, amik nem nyerték el a fogyasztók tetszéseit. Megpróbálnak innovatívak lenni, ezért már az NBAnek és az NFL-nek is vannak Twitch-es

szerződési, ahol a lehető legnagyobb számú új fiatalt tudják bevonzani. Minőségi, vicces, és az érzelmekre ható tartalmakat posztolnak a ligák szakemberei. Kristóf szerint az NBA-ben nagy szakértelem van az anyagok mögött, és nagy hangsúlyt fektetnek az érzelmi töltetre, látványra. Egy-egy jelenetet bemutatnak rengeteg kameraállásból, és történetmesélést (storytelling) alkalmazva arra próbálnak alapozni, hogy teljesen átélhessük az adott momentumot, és annak a fontosságát. Az online felületeken legfőképpen az NBA Store-t, és az NFL Shop-ot reklámozzák, valamint saját streaming szolgáltatásukat az NBA League Pass-t, és az NFL Game Pass-t. Balázs állítása szerint a közeljövőben a saját broadcasting (közvetítő) felületek is teret fognak nyerni, amik olyan platformok, melyeken mennek a mérkőzések, és közben ki lehet választani a kommentátort, aki lehet bárki, akár saját magad, a barátaid, ismerőseid, ismeretlenek,

vagy szakértők is. Megkérdezettjeim úgy gondolják, hogy a Super Bowl nem feltétlenül reklámorientált, mivel nincsenek hosszabb szünetek, több reklám amiatt, mert drágábban tudják értékesíteni a reklámspotokat, sőt reklámidőt áldoznak be a Halftime Show-val, amikor nem reklámokat mutatnak be, hanem egy híresség lép fel. Ezek a reklámok egyébként kb 5 millió dollárba 50 https://www.referencecom/sports-active-lifestyle/nfl-team-sells-merchandise-261c3c9badcc1f56, letöltve: 2019.1124 21:48 35 kerülnek 30 másodpercre.51 Egyszerűen az évek során szokássá fejlődött a fogyasztókban az, hogy megtekintik a Super Bowl reklámokat, és ha egy cég megveszi magának a TV spotot, akkor ezzel garantáltan vásárolt még többmillió másod-, valamint harmadlagos nézettséget is. Reklámok tekintetében nagyon széles a skála, mivel többek között sörgyártók pl. Bud Light, autógyártók pl Volkswagen, chipsgyártók pl Doritos, valamint

biztosítók, és film trailerek is a Super Bowl reklámfelhozatalát erősítik. Az NBA és az NFL TV-s szerződései, a ligák legnagyobb pénzforrásai, és hatalmas befolyásuk van rengeteg tekintetben, pl. a Kollektív Pénzügyi Szerződések tárgyalásánál Az aktuális Kollektív Pénzügyi Szerződés az NFL-ben a 2021-es,52 míg az NBA-ben a 2023/24-es szezonban fog lejárni.53 Közös véleményünk, hogy mindkét ligában növekedni fognak a TV-s szerződések árai, viszont hosszútávon valószínűleg mérséklődik majd a növekedés, mert egyre kevesebben néznek már TV-t. A ligák valószínűleg több pénzt fognak beszedni jogdíjakból, mint eddig, de a tortaszeletek aránya meg fog változni, és kevesebb jogdíj fog a TV-kből befolyni. A klasszikus TV-zés irányából el fognak mozdulni más terjesztési csatornák irányába pl. Twitch, vagy YouTube live, de egyelőre még nem érkezett el az az idő, hogy a legnagyobb tömeg online streamen kövesse végig

a mérkőzéseket. Az NBA és az NFL is nagymértékben fókuszál a nemzetközi terjeszkedésre, mind a két liga egyértelműen nyit az USA-n kívüli piacok irányába. Az NBA nagymértékben nyit főleg Európa, és Kína felé, míg az NFL főleg Európa felé. Bazska szerint az NBA (20-25%-ban) foglalkoztat külföldi játékosokat, míg az NFL soha nem fogja tudni ezt elérni, mert ott mindig is amerikai lesz a liga több, mint 90 %-a. Kínára kitérve, egy egyetemi tárgyamra csináltam 2019. október végén prezentációt, amiben Kína, és az NBA kapcsolatáról adtam elő. Egy NBA-s GM Tweet-jéből, ami a hongkongi tüntetők mellett állt ki Kínával szemben gazdasági háború kerekedett az NBA és Kína között.54 Az összetűzés lehetséges következményeiről is beszéltem, ami az lehet, hogy a következő szezonban leeshet a várható fizetési sapka nagysága, ami csapatonként több millió dolláros kiesést jelentene, 51

https://www.statistacom/statistics/217134/total-advertisement-revenue-of-super-bowls/, letöltve: 2019.1124 21:52 52 https://www.espncom/nfl/story/ /id/27103713/2021-nfl-cba-negotiations-nine-biggest-looming-issues, letöltve: 2019.1124 22:26 53 https://nbpa.com/cba, letöltve: 20191124 21:55 54 https://index.hu/gazdasag/2019/10/17/nba botrany daryl morey houston rockets kina cenzura hongkon gi tuntetesek trump hszi csin-ping kosarlabda/, letöltve: 2019.1025 18:14 36 valamint néhány csapat a luxusadó szint felett találhatja magát, és csökkenhetnek a játékosfizetések, csakúgy, mint a franchiseok értékei.55 Kína jelenlegi helyzetén továbblépve, a vélemények szerint mindkét ligánál fontosak a külföldi meccsek alatti tevékenységek, ügyességi játékok, szórakoztató elemek. NFL-ben ilyenek pl az NFL Fan Rally-k, Tailgate Tour-ok és az NFL Academy. Van pár akadály, amelyek viszont lassítják ezeket a terjeszkedési törekvéseket, mint pl. az

időeltolódás, idegen stadionokban játszás, és a játékosok elutaztatásának kérdése. A válaszok, és saját tapasztalataim alapján a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fog fektetni mindkét liga a videójátékos társadalom bevonzására, viszont az NBA ebben sokkal előrébb tart, mint az NFL. Az e-sportok manapság nagyon népszerűek, egyre nagyobb kultúrának örvendenek, egyre jobban elismeri a társadalom is. E-sport szakok nyílnak, és egy olyan háttere van az egésznek, amit bűn lenne kihagynia az NBA-nek, vagy az NFL-nek, mert ezzel új utat nyithatnak meg a közönségnek bevonódás szintéren. Különösképpen értendő ez az NBA-re, amely Kristóf szerint „egy olyan intézmény, amely erősen tartja a kapcsolatot a fogyasztóival, a közönséggel, és a jövő generációjával”. Az NBA (2K) videójátékok realisztikussága (nem design, hanem játékmechanika szempontjából) hagy némi kivetnivalót maga után, az NFL videójátékai (MADDEN) pedig

támogatottság tekintetében maradnak el a versenytársétól, mert minden évben amikor kijön, van rájuk egy kis hype, hogy ki lesz a borítón, és ugyan az NFL eladja a jogait a logók, játékosok felhasználásához, de hatalmas háttértámogatást nem lehet tapasztalni. Ennek ellenére a TouchDown Magazin szerint „Több milliárd dolláros bevétellel, három évtizedes múlttal a világ egyik legnagyobb videójáték-gyártójával a háta mögött nem meglepő, hogy a MADDEN NFL-sorozat az NFL-vidójátékok királya.”56 A játékokon belüli új módoknak pl MyTEAM (NBA-ben), vagy Ultimate Team (NFL-ben) köszönhetően megjelentek a mikrotranzakciók (játékon beüli vásárlások valós pénzért). Ezek nem tekintenek nagy múltra vissza, és mindig nagy felháborodást keltenek a játékostársadalomban, viszont egyre több játék alkalmazza őket, ezért az látszik, hogy a játékfejlesztőknek, és játékkiadóknak megéri, profitabilis ez a fajta

megközelítés. 55 https://www.theguardiancom/sport/2019/oct/12/how-the-nbas-rift-with-china-laid-bare-the-cost-of-freespeech, letöltve: 20191025 20:25 56 Takács Gábor (2019): Az alapszakasztól a Super Bowlig: A MADDEN NFL sztori In: TouchDown Magazin. VII évf 4 szám 63 o 37 6.35 A 3P-vel kapcsolatos kérdések Az 5. P a People, azaz az emberi tényezők témakörében kapott válaszokat összefoglalva elmondhatjuk, hogy mindkét ligában a hivatalos termékeket forgalmazó boltok munkavállalóinak egyénfüggő a hozzáállásuk. Bazska szavait idézve „P Howard, született nevén Rejtő Jenő mondta mindig, hogy nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani. Nem lehet minden mez mellé egy olyan szakértőt állítani, aki ezt olyan szeretettel tudja csinálni, amit ez szerintem megérdemelne”. A tapasztalatok alapján viszont olyanokat vesznek fel az NBA-s és NFL-es termékeket árusító boltok, akiknek munkaköri elvárás, hogy tisztába

legyenek az NBA-vel, vagy NFL-el, csapatokkal, aktualitásokkal. Három interjúalanyom közül csak egynek volt ügyfélszolgálatos élménye, tehát nem feltétlenül jellemző, hogy problémák lennének a ligák hivatalos termékeivel, ellenben Dani tapasztalatai alapján egy amerikai ügyfélszolgálat sokkal könnyebben oldja meg a problémákat, mint itthon, és érződik a kommunikációjukon, hogy tényleg segíteni akarnak. A válaszok alapján az NBA arca jelenleg egyértelműen LeBron James, aki lehengerlő játékával, közösségi tevékenységével, és kiemelkedő közösségi média használatával érdemelte ki ezt a címet. Őt követi egy erős másodvonal Kevin Durant és Stephen Curry személyében. James Kobe Bryant-től vette át a stafétabotot, aki azonkívül, hogy minden idők egyik legjobb játékosa, Emmy és Oscar díjjal is rendelkezik, valamint kikutatta, hogy a magasszárú kosárlabdacipők valójában nem védik a bokát, hanem gyengítik azt, és

gátolják a mobilitását.57 Az NFL jelenlegi arca Tom Brady, aki a valaha volt legsikeresebb, és valószínűleg legjobb irányító az NFL történetében, viszont közösségi médiás tevékenységben messze elmarad az előbb említett LeBron James-től. A cím várományosa a fiatal irányító Patrick Mahomes, aki szenzációs játékával, briliáns megoldásaival emelkedik ki az NFL népes tömegéből. A 6. P a Physical Evidence azaz, a környezeti és tárgyi bizonyítékok keretében elhangzott kérdéseket összefoglalva elmondhatjuk, hogy az NBA-s és NFL-es stadionok nagyon profin fel vannak építve, naprakészek, mert nem engedheti meg magának egyik liga sem, hogy bármi rossz legyen egy ilyen stadionban, bármelyik csapatnál. Az NBA-ben kisebb (1757 Kobe Bryant (2018): The Mamba Mentality: How I Play, Melcher Media, New York p. 77, 201 38 21.000 férőhelyes) zárt stadionok, míg az NFL-ben nagyobb (60-80000 ezer férőhelyes) nyitott, vagy dóm alakú

stadionok vannak. Ezek a különbségek a játék sajátosságaiból fakadnak, hiszen egy kosárlabda pálya jóval kisebb, mint egy amerikaifutball pálya. Mindkét liga nagy hangsúlyt fektet a belső-külső dizájnra. Előfordultak már apróbb hibák pl. elment a világítás, de nagyrészt ezek nem jellemzők, viszont a mosdók méreteivel gondok vannak az NBA-ben, míg az NFL-ben tökéletesen meg van oldva a mosdóba járás. Az NBA-ben és NFL-ben nagy parkolók vannak a stadionok körül, viszont ezeknek véges a befogadóképessége, és drágák, ezért a közelben vannak maszek parkolók is. Minél közelebb vagyunk a stadionhoz, annál drágább a parkolás. Az NBA-s stadionokban nagyon jó hangulat jellemző, míg egyes NFL-es stadionok hiába nagyok, nincsen bennük hangulat a vélemények szerint. Az NBA-ben masszívan építenek a közönség kiszolgálására minden téren. Pólókat, különböző ajándéktárgyakat lőnek ki óriási ágyúkkal a közönség

közé, lehullanak a plafonról a kisejtőernyők, és elkapdossák az emberek, valamint Kiss Cam-ek, táncoltatások vannak, és tisztelegnek a katonáknak. Van olyan is, hogy ha a hazai csapat eléri a 100 pontot, vagy az ellenfél csapat kosarasa kihagy zsinórban 2 büntetőt, akkor ingyen ételt nyer mindenki.58 Az hogy a közönségből kisorsolnak 2-3 embert, akik lemehetnek a pályára, és egymással versenghetnek különböző játékmódokban egyedülálló a major sportok között. Volt olyan, hogy LeBron James a nyakába ugrott egy nyertesnek, aki 100.000 dollárt nyert Kristóf szerint ezek olyan élmények, amelyek adnak még egy plusz értéket a meccsen kint lévőknek, mert „a legrosszabb ülőhelyekről is kisorsolhatják az ülésed, lemehetsz, és egy pillanatig tiéd a világ”. Ilyen szintű bevonása a konkrét közönségnek nincsen az NFL-ben Érdekesség, hogy Bazska és Dani szerint az NFL-ben, egy meccset élőben, stadionban nézve eltűnik a

játékmegszakítás, és minden egyes hosszabb megszakításra van egy játék, vagy egy videó bejátszás Full HD-ban. Be van kötve továbbá a RedZone is, amivel minden játékmegállításnál mutatják a többi meccs Touchdown-jait. Az NBA-hez hasonlóan itt is tapssal tisztelegnek a katonáknak, akik bejönnek a pályára, valamint pólókat lőnek ágyúkból (de ez inkább az NBA-re jellemző), és félidei műsorokat adnak. Cheerleaderek is táncolnak az NFL mérkőzéseken, viszont nem mindegyik NFL-es csapatnak vannak cheerleaderei. 58 Shea Serrano (2017): Basketball (and other things): A collection of questions asked, answered, illustrated, Abrams Image, New York p. 183 39 A 7. P a Process azaz, a folyamatok keretében kapott válaszokat összefoglalva elmondhatjuk, hogy az interjúalanyaim hardvereket tekintve használtak már TV-t, számítógépet (laptopot), tabletet, iPadet, mobil telefont, Apple TV-t, konzolokat (XBOX ONE, PS4) NBA-s vagy NFL-es mérkőzések

nézésére. Szolgáltatást tekintve pedig néztek már League Pass-en, Game Pass-en, streamen és SPORT TV-n, Twitter-en keresztül meccseket. Ezenfelül, ha nem teljes mérkőzést, akkor összefoglalókat néztek a YouTubeon, kisebb videó bevágásokat Instagram, Facebook oldalakon Az látszik a ligákban, hogy egyre jobban előtérbe kerül a mobilitás kérdése. A ligák próbálják afelé terelni a fogyasztókat, hogy fizessenek elő az NBA League Pass, vagy az NFL Game Pass szolgáltatásra, amivel bárhol, bármikor meg tudják nézni bármelyik csapat bármelyik aktuális, vagy előző meccsét. A TV egyre jobban kezd háttérbe szorulni, mivel a fiatalok egyre inkább online követik a mérkőzéseket. Magyarországon, aki igazán követ egy ligát, az nem fog Sport TV-n, vagy külföldön más TV csatornán mérkőzést nézni csak azért, mert nemzeti nyelvű kommentárral adják, hiszen ez már nem elsődleges szempont. Amerikában a fix beállítottságú időpontok

működnek, ezért nem feltétlenül van szükségük a League vagy Game Pass-re, hiszen sokkal kényelmesebb TV-ben meccset nézni, mint online. De olyan szinten fejlesztik ezeket a szolgáltatásokat, hogy lassan jobban megéri ezeken követni a mérkőzéseket, mint TV-ben, vagy élőben kint a mérkőzésen. Ennek több oka is van Az egyik a mobil élmény fejlődése, a másik pedig a kiterjesztett valóság térnyerése. Mobil telefonon követve egy összecsapást az NBA League Pass-en, ha a „mobile view”-t választjuk, akkor közvetítés közben egy pöccintésre a telefon képernyőjén megjelennek a játékosok statisztikái valós időben. Egyre nagyobb divat a kiterjesztett valóságon (Augmented Reality, AR) belül az „overlayek” alkalmazása, amelyek lényege, hogy digitálisan rárajzolnak valamit az élő közvetítésre (NFL-ben pl. sárga színnel a First Down vonalat, NBA-ben pedig a támadóidőt jelző órát) Van olyan „overlay” is, ami NBA-ben a

labdáshoz odaírja a nevét, mint az NBA 2K-ban, és megmutatja, hogy hány százalék annak az esélye, hogy onnan kosarat fog dobni, valós időben számolva a statisztikák alapján. Bazska szerint „markerek” (jelzők) lesznek a pályán, aminek a lényege, hogy ha az arénában a telefonodon keresztül nézed a meccset, akkor látod a játékos mellett a statisztikáit, hogy mennyire fáradt, stb. Ezen trendek mellet a Twitch-re szeretnék még kivinni a közvetítéseket, hogy a fiatalokat bevonzzák, mert őket ezeken a streaming platformokon lehet a legjobban elérni. 40 Valószínű, hogy a jövőben a streaming ki fogja szorítani a TV-t, tehát a közvetítések inkább az Internethez lesznek kötve, nem TV szolgáltatókhoz, de még nem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz ennek a módja. Dani szerint lehetséges, hogy bizonyos közösségi médiás felületeken lehet majd mérkőzéseket, és nem csak összefoglalókat nézni, viszont a Twitternek, és a Yahoo!-nak

az ilyen irányú próbálkozásai nem értek célt. Beszélgetésünk során Kristóffal felállítottunk egy elméletet, miszerint a jövőben (kb. 10-20 éven belül) a TV adások csökkenni fognak, és a jelenlegi TV szolgáltatói a ligáknak profilt váltanak majd, és a streamingre fognak koncentrálni. Ezen felül kialakul majd egy teljesen új, kifejezetten sport tematikájú átfogó streaming szolgáltató, ahol minden major sport liga meccseit online élőben lehet majd követni. Fontos, hogy csak élőben, hiszen a visszanézhetőség megmaradna a ligák saját szolgáltatásainak, azaz az NBA League Passnek, és az NFL Game Pass-nek a tulajdonában sok más egyéb funkcióval együtt (AR, VR, egyéb dedikált tartalmak). Ez a szolgáltató megvenné az NBA, NFL, NHL, és MLB összes meccsének a közvetítési jogát, és amíg nincsen meccs, kitöltené Talk-Showkkal, valamint más sportokkal a porfólióját. Olyan lenne, mint régen a Sport 1 volt egyetlen

sportcsatornaként Magyarországon, és azt néztek rajta, amit adtak. Itt pedig lehetne váltogatni a ligákat. Ehhez viszont kell egy nagyon erős fúzió, ami még nagyon sokáig nem lesz meg. Meg kellene oldani azt, ha egy időpontban lenne több csapat vagy liga mérkőzése is, mert mi van, ha több meccs érdekel, és több csapatnak szurkolsz? Felvetettem, hogy nem biztos, hogy anyagilag megérné ilyen feltételekkel bármilyen streaming szolgáltatónak is ez a fajta üzleti modell. Ha csak 2 mérkőzés közvetítési jogát fizeti ki valaki, akkor is kérdéses, hogy megérné-e kifizetni mindkét érintett ligának a közvetítési díjat, miközben tudjuk, hogy mennyire elszálltak a közvetítési jogokért kiadott pénzek már napjainkban is, valamint, hogy bárki megtekintheti az NBA League Pass-en vagy az NFL Game Pass-en ezeket a mérkőzéseket, amelyek sokkal több extra „feature”-t tartalmazhatnak. A streaming szolgáltató egyedi terméktulajdonsága (USP) az

lenne, hogy minden sportot egy helyen tudna kínálni, de vajon van-e/lesz-e ilyenre igény a jövőben? Pénzügyileg kérdéses, fogyasztói szükségletek kiszolgálása, és alternatíva teremtés vonatkozásában pedig mindenképp egy újabb hatalmas mérföldkő lenne a közvetítési módok történelmében. 41 6.4 Kvantitatív kutatás eredményei 6.41 Kérdőívelemzés pontos módszere Primer kutatásom második része a kérdőívelemzés volt. Módszertanilag úgy határoztam, hogy ha releváns válaszokat szeretnék kapni a témakörben, akkor létre kell hoznom külön egy NBA-s, és külön egy NFL-es kérdőívet, mégpedig magyar, és angol nyelven is, hogy nemzetközi véleményeket is be tudjak gyűjteni. A kutatásra 2019 október 13-18-ig került sor, melynek eredményeképpen 238 db választ kaptam a magyar nyelvű NBA kérdőívre, és 108 db választ a magyar nyelvű NFL kérdőívre. A 100 db kitöltési célt elég hamar sikerült meghaladni, viszont az

angol nyelvű változatokra nem érkezett elegendő számú kitöltés ahhoz, hogy reprezentatívnak tudjuk nevezni a mintát (1-1 kitöltés), ezért a továbbiakban a magyar válaszokat fogom szemléltetni párhuzamos felépítést követve. Online kérdőívemet Facebook csoportokba, ismerősöknek küldtem ki, valamint Tőrös Balázs segítségét kérve megosztotta a hivatalos oldalán. Az angol nyelvű kérdőívek esetében nemzetközi rajongó csoportok vezetőit kerestem meg azzal a felkéréssel, hogy megoszthatom-e a csoportjukban a kérdőíveket, de felkeresésemre nem érkezett válasz. A válaszokat 7 kérdéskör alapján fogom ismertetni. Demográfiával, fogyasztási szokásokkal, vásárlási szokásokkal, árazással, elégedettséggel, franchiseokkal, és tendenciákkal kapcsolatos kérdéseket tettem fel kérdőívalanyaimnak. A demográfiai kérdések a kérdőívem végén szerepeltek, viszont elemzésem során ezzel kezdek, azért hogy jobb megvilágításba

kerüljön rögtön a legelején, hogy milyen típusú fogyasztók követik a ligákat, és vásárolják a termékeiket. A pontos kérdéssorok vázlatát a 4 és 5 sz melléklet tartalmazza. 6.42 Demográfiai kérdések A nemek megoszlását tekintve elmondhatjuk, hogy mindkét ligát leginkább férfiak követik a minta alapján. A 238 db NBA-s, és 108 db NFL-es kitöltők közül az NBA-ben 96,6% a férfi, valamint 3,4% a női, az NFL-ben pedig 92,6% a férfi, és 7,4% a női kitöltők aránya (lásd 6. sz melléklet) Ami szerintem kicsit árnyalja a képet, hogy itthon nincs akkora kultúrája az NBA-nek és az NFL-nek, mint pl. az Egyesült Államokban, ahol a fix időpontos 42 TV közvetítések miatt valószínűleg sokkal több nő követi a ligákat, mint ami a kérdőívelemzésből kiderült. Az életkor megoszlását tekintve a 2 liga követői között elmondhatjuk, hogy 18 év alatt követik a legkevesebben a ligákat. Az NBA-ben 4,6%, míg az NFL-ben 2,8% volt

a legfiatalabbak aránya. A többi csoport életkor szerint a 18-21 évesek, a 22-25 évesek, a 26-29 évesek, és 30 év fölöttiekre volt bontva mindkét ligánál, és az látszik, hogy nincsenek hatalmas eltérések a korcsoportok között. Az NBA-ben a 18-21 éves követők aránya 25,6%, a 22-25 évesek aránya 21,8%, a 26-29 évesek aránya 19,3%, és a 30 év, vagy a fölöttiek aránya pedig 28,6%. Nincs kimagasló érték tehát, de elmondható, hogy egybe vizsgálva a 18-29 éves korosztályt a kitöltők 66,8%-át adják, tehát az NBA-t követők nagyrészt a fiatalok, fiatal felnőttek. Az NFL-ben a 18-21 éves követők aránya 24,1%, a 22-25 évesek aránya 26,9%, a 26-29 évesek aránya 21,3%, és a 30 év, vagy a fölöttiek aránya pedig 25%. Az NFL követők tekintetében sem volt kimagasló érték, és egybe vizsgálva a 18-29 éves korosztályt a kitöltők 72,2%-át adják, azaz szintén fiatalok, fiatal felnőttek követik a liga történéseit, viszont egy

kicsivel magasabb arányban (+5-6%), mint az NBA-ben. Ebből látszik, hogy a ligák célcsoportja főleg a fiatalabb generáció Az eredményeket az alábbi ábra szemlélteti. 9. ábra: Az életkor megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján A NBA-s kérdőívek kitöltői lakóhelyeiket tekintve 37,8%-ban fővárosi, 29%-ban megyeszékhelyen lakó polgárok. 11,3%-uk él megyei jogú városban, és 21,8%-uk egyéb településen. Az NFL-es kérdőívek kitöltői pedig lakóhelyeiket tekintve 45,4%-ban fővárosi, 22,2%-ban megyeszékhelyen lakó polgárok. 9,3%-uk él megyei jogú városban, valamint 23,1%-uk egyéb településen. Ezek oka az lehet, hogy a nagyobb városokban több lehetőség van arra, hogy kialakuljanak bizonyos csoportok, összejövetelek, NBA-s vagy NFL-es termékeket árusító boltok. A kitöltők foglalkozását tekintve mindkét ligában túlsúlyban 43 voltak a

diákok, és alkalmazottak. Az NBA-ben a diákok aránya 38,7%, az alkalmazottak aránya 43,7% , az NFL-ben ugyanez 34,3%, és 45,4% volt. Az NBA-ben a munkanélküliek, gyakornokok, középvezetők, vezetők, vállalkozók követési aránya összesen volt 30,3%, míg az NFL-ben 29,6%, ami azt jelzi, hogy főleg a szabadidővel rendelkező diákok, és a nem vezető beosztásban lévő alkalmazottak követik legnagyobb arányban a ligák történéseit. Az átlagos havi (nettó) kereset megoszlását az NBA-t, és az NFL-t követők között az alábbi ábra mutatja. 10. ábra: Az átlagos havi (nettó) kereset megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján Az ábrából jól látszik, hogy az NBA-t legnagyobb arányban a 100.000 Ft alatti nettó jövedelemmel rendelkezők követik, viszont jelentős számban találhatók a 100-199.999 Ftos sávban, és a 200-299999 Ft-os sávban lévő NBA követők

is Érdekesnek tartom, hogy a 300-399.000 Ft-os (11,3%), és a több, mint 400000 Ft-os nettó jövedelemmel rendelkező emberek aránya, akik követik a ligát (16,4%), együttesen 27,7%. Az NFL-t legnagyobb arányban szintén a 100.000 Ft alatti nettó jövedelemmel rendelkezők követik, míg mögöttük kisebb meglepetésre a 200-299.999 Ft-os sávban lévő emberek találhatók Jelentős számú még a 100-199.999 Ft-os sávban, és a 300-399000 Ft-os sávban lévő NFL követők száma, és összeadva a 300-399.999 Ft-os (18,5%), és a több, mint 400000 Ft-os nettó jövedelemmel rendelkező emberek arányát akik követik a ligát (9,3%), együttesen 27,8%ot tesznek ki. Az látszik ebből, hogy nagyon széles réteget képes elérni mindkét liga jövedelmek tekintetében, ezért meg tudják célozni az alap, valamint a prémium termékeikkel, és szolgáltatásaikkal is a fogyasztókat, ezáltal ideális marketingstratégiát alakíthatnak ki. 44 6.43 Fogyasztási

szokások A követési idő megoszlását tekintve az NBA-t követők között elmondható, hogy mind a rövid, mind a közép, és hosszútávú követői a ligának népes számban jelen vannak. Az NFL tekintetében pedig nagyrészt rövid, és középtávon követik a ligát a fogyasztók, és elenyésző a 20-nál több éve a ligát követők száma. Az adatokból az látszik, hogy az NBA-t régebb óta követik a fogyasztók, aminek oka, hogy Magyarországon az NFL közvetítése csak 2004ben kezdődött, tehát előtte nem volt lehetőség a TV-ben követni, míg az NBA közvetítése pár évvel korábban. A pontos adatokat az alábbi kördiagrammok tartalmazzák 11. ábra: A követési idő megoszlása az NBA-t és az NFL-t követők között Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján Hardverek megoszlását tekintve, amelyeken néztek már NBA vagy NFL mérkőzést a kitöltők elmondhatjuk, hogy a legtöbben televízión, vagy

számítógépen/laptopon keresztül tették ezt meg, melynek oka valószínűleg az, hogy ezek a hardverek vannak jelen legrégebb óta, és ezekre sikerült először optimalizálni a közvetítéseket. A pontos adatokat a következő oldalon található diagrammon szemléltetem. Az NBA-ben a TV 96,6%-ot, NFL-ben 96,3%ot kapott, míg a számítógép/laptop kategória az NBA-ben 84,9%-ot, az NFL-ben 86,1%-ot ért el. Jelentős ezen felül a mobil telefonon való megtekintések aránya, ami az NBA-t követők között 62,6%, az NFL-t követők között 59,3% volt. Az interjúelemzések során megállapított tézisek alátámasztást nyertek ezzel az ábrával, miszerint az a trend látszódik, hogy egyre inkább előtérbe kerül a mobiltelefon élmény, a hordozhatóság, a mérkőzések bárhol, bármikor való megtekintése. A ligák jó úton járnak az NBA League Pass, és az NFL Game Pass online szolgáltatásaikkal, ha már Magyarországon is a válaszadók csaknem kétharmada

kipróbálta már a mobiltelefonon való meccsnézést. A többi hardver elenyésző kipróbálási számmal rendelkezik, de tableten és konzolokon keresztül is többen próbáltak 45 már mérkőzést nézni, úgyhogy ha a jövőben kiforrottabb lesz a mobilélmény, akkor ezen csatornákra is nagyobb hangsúly kerülhet. Hardverek megoszlása, amelyeken néztek már NBA vagy NFL mérkőzést a kitöltők (NFL: 100%=108 db; NBA: 100%=238 db) NBA NFL 62,6% Telefon 59,3% Tablet 29,4% 26,9% 84,9% Számítógép/Laptop 86,1% 96,6% TV 96,3% 13,0% Konzolok pl. XBOX ONE/ PS4 13,9% 5,9% Apple TV 2,8% 0 50 100 150 200 250 12. ábra: Hardverek megoszlása, amelyeken néztek már NBA vagy NFL mérkőzést a kitöltők Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján A meccsnézésre használt szolgáltatások gyakoriságát az NBA-ben az alábbi kimutatással fogom szemléltetni. Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk

megoszlása az NBA követők között Soha Szinte soha Néha Gyakran Sokszor 240 200 160 120 80 40 0 Online streamen pl. Reddit NBA League Pass szolgáltatáson keresztül TV-n, a Sport 1-en/ Utólag nézem meg Sport2-őn videómegosztó portálokon pl. YouTube Utólag, letöltve nézem meg a meccseket 13. ábra: Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk megoszlása az NBA követők között Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján 46 Az ábrákból jól látszik, hogy NBA mérkőzések nézésére az online (nem hivatalos) streameket jellemzően néha használják a fogyasztók, míg a hivatalos streamet, azaz az NBA League Pass szolgáltatást jellemzően soha. A legnagyobb gyakoriságban TV-n, a Sport 1, és a Sport 2-őn néznek mérkőzéseket az emberek jellemzően gyakran, vagy sokszor. Utólag, YouTube-on is gyakran tekintenek meg a válaszadók összecsapásokat, és nem jellemző, hogy utólag, letöltve

nézzenek meccseket a fogyasztók. A „Soha” válaszok számából kiderült, hogy a legkevésbé használt meccsnézési szolgáltatás az NBA League Pass, melynek oka az ára lehet (110 dollár/szezon)59 a sima, ingyenes „kalóz” streammel szemben. Nagyon sokan nem töltöttek még le utólag mérkőzést, ami egy érthető dolog, tekintve, hogy másnap a közösségi médiában úgy is találkozhatunk az aktuális hírekkel, állásokkal, valamint a TV-ben ismétlik általában aznap vagy másnap a meccseket, és az NBA League Pass-en pedig vissza lehet nézni egész mérkőzéseket is. Ha a „Soha” válasz kivételével összeadjuk a többi kategóriát, akkor megkapjuk, hogy milyen szolgáltatásokkal próbáltak már az emberek NBA mérkőzést nézni. A kialakult sorrend azt mutatja, hogy a TV (232) az első, a YouTube (209) a második, és az online stream (177) a harmadik legtöbbször kipróbált szolgáltatás. Ugyanilyen módon az NFL-t is egy kimutatással fogom

leelemezni. Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk megoszlása az NFL követők között 120 Soha Szinte soha Néha Gyakran Sokszor 100 80 60 40 20 0 Online streamen pl. Reddit NFL Game Pass szolgáltatáson keresztül TV-n, a Sport 1-en/ Sport2-őn Utólag nézem meg videómegosztó portálokonpl. YouTube Utólag, letöltve nézem meg a meccseket 14. ábra: Meccsnézésre használt szolgáltatások, és gyakoriságuk megoszlása az NFL követők között Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján A kimutatásból jól látszik, hogy NFL mérkőzések nézésére az online (nem hivatalos) streameket jellemzően sokszor használják a fogyasztók, míg a hivatalos streamet, azaz az 59 https://watch.nbacom/packages?ls=leaguepass:nbacom:packages:rd, letöltve: 20191125 22:17 47 NFL Game Pass szolgáltatást jellemzően soha. A legnagyobb gyakoriságban TV-n, a Sport 1, és a Sport 2-őn néznek mérkőzéseket az

emberek jellemzően gyakran, vagy sokszor. Utólag, YouTube-on is gyakran tekintenek meg a válaszadók összecsapásokat, és nem jellemző, hogy utólag, letöltve nézzenek meccseket a fogyasztók. Az említettek alapján rengeteg hasonlóságot mutatnak az NBA-s fogyasztói szokások az NFL-es fogyasztói szokásokkal a használt szolgáltatást tekintve. A „Soha” válaszok számából kiderült, hogy a legkevésbé használt meccsnézési szolgáltatás az NFL Game Pass, melynek oka itt is az ára lehet (100 dollár/szezon)60 a sima, ingyenes „kalóz” streammel szemben. Nagyon sokan nem töltöttek még le NFL mérkőzést sem, aminek az okait az NBA-nél már taglaltam. Ugyancsak, ha a „Soha” válasz kivételével összeadjuk a többi kategóriát, akkor megkapjuk, hogy milyen szolgáltatásokkal próbáltak már az emberek NFL mérkőzést nézni. A kialakult sorrend megegyezik az NBA-ben kialakult sorrenddel, azaz a TV (106) az első, a YouTube (87) a második, és

az online stream (85) a harmadik legtöbbször kipróbált szolgáltatás. A kitöltők 23,5%-a fizetett már elő az NBA League Pass szolgáltatásra, és a kitöltők 22,2%a pedig az NFL Game Pass szolgáltatásra. Az előzőleg taglalt jellemzőit a 2 liga online streaming szolgáltatásának az alábbi kereszttáblás elemzéssel szemléltetem. Előfizetett már Még nem fizetett elő Nézett már 56 23 Még nem nézett 0 159 Nézett már 24 9 A 2 liga online streaming szolgáltatásának használati jellemzői (db fő) Összesen NBA League Pass 238 NFL Game Pass 108 Még nem nézett 0 75 2. táblázat: Kereszttábla elemzés: A 2 liga online streaming szolgáltatásának használati jellemzői Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján Mindkét szolgáltatásnál dizájn, tartalom és ár szempontból kértem a válaszadók véleményét egy 5 fokból álló skálán. A válasz „Egyáltalán nem elégedett”, „Nem

elégedett”, „Nincs baj vele”, „Elégedett”, és „Nagyon elégedett” lehetett. A pontos adatokat a 7, és 8 sz mellékletben ismertetem. Az NBA League Pass-re dizájn szempontból a kérdésre választ 60 https://www.nflgamepasscom/en/subscribe/plans?campaign=sp-wm-gp-bm-gg2000001&ds rl=1275401&ds rl=1275401&gclid=CjwKCAiAlO7uBRANEiwA vXQ5ZgLlI1SEZperC1CEaGPi4I64wJTZZFuR1TVBA8wk3CZxIzA81i0hoCFJIQAvD BwE, letöltve: 2019.1125 22:42 48 adók 50,8%-a „Elégedett” választ adott, tartalom szempontból 50%-a szintén „Elégedett” választ adott, valamint ár szempontból 50%-a „Nincs baj vele” választ adott. Az NFL Game Pass-re dizájn szempontból a kérdésre választ adók 50%-a „Elégedett” választ adott, tartalom szempontból 65,4%-a „Nagyon elégedett” választ adott, valamint ár szempontból 41,4%-a „Nincs baj vele” választ adott. Ebből az látszik, hogy mindkét szolgáltatás működik, és jól működik. Az NFL Game

Pass tartalom szempontból jobban végzett ezen felmérésen, mint az NBA League Pass, melynek oka szerintem a Coaches Film mód, és az NFL Red Zone szolgáltatás, amihez hasonló nincs az NBA League Pass-ben. 6.44 Vásárlási szokásokkal kapcsolatos kérdések A kitöltők 77,3%-a vásárolt, kapott vagy viselt már NBA-s terméket, és a kitöltők 78,7%-a vásárolt, kapott vagy viselt már NFL-es terméket. Ezen kitöltők véleménye alapján dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében az NBA-s és NFL-es termékek minőségének megítélését az alábbi kimutatások tartalmazzák. NBA termékek minősége adott szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NBA-s terméket Nagyon rossz Rossz Átlagos Jó Nagyon jó 120 100 80 60 40 20 0 Dizájn Gyártási technológia Szavatosság Termékéletciklus Csomagolás 15. ábra: NBA termékek minősége adott

szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NBA-s terméket Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján 49 NFL termékek minősége adott szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NFL-es terméket Nagyon rossz Rossz Átlagos Jó Nagyon jó 60 50 40 30 20 10 0 Dizájn Gyártási technológia Szavatosság Termékéletciklus Csomagolás 16. ábra: NFL termékek minősége adott szempontok alapján a válaszadók azon része szerint, akik vásároltak vagy kaptak már valamilyen NFL-es terméket Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján A válaszokból az látszik, hogy mindkét liga termékei dizájn szempontból jók, de leginkább nagyon jók. Ezen termékek gyártási technológiája is jónak számít, közel vannak a nagyon jó kategóriához. Szavatosság tekintetében az NBA

termékei szintén jól végeztek, viszont az NFL termékei arányosan több szavazatot kaptak a nagyon jó kategóriára, amely tendencia megfigyelhető a termékéletciklus kategória vizsgálatánál is, ahol az előbb említett felállás érvényesül újra. Csomagolás tekintetében inkább átlagosnak, vagy jónak mondhatók minőség szempontjából az NBA és az NFL termékei, amely egy fejlesztendő területnek látszik, ugyanakkor dolgozatomban már másodjára hangsúlyozom ki, hogy nem biztos, hogy 2019 végén, a klímakatasztrófák korában a csomagolásra kellene koncentrálni, semmint a csomagolást csökkenteni. Interjúelemzésemből kiderül, hogy a szakértők szerint a csomagolás nem elsőszámú szempont, és itt nem arról van szó, hogy rosszak lennének, hanem, hogy többségében „csak” átlagosak vagy jók. Akik vettek/kaptak már NBA-s terméket 59,1%-ban Magyarországot, 46%-ban Európát, 43,8%-ban Amerikát, és csak 2,8%-ban Kínát jelölték

meg a tranzakció helyeként. Hasonló a helyzet az NFL kitöltőkkel kapcsolatban, hiszen akik vettek/kaptak már NFL-es terméket 71,1%-ban Magyarországot, 37,3%-ban Európát, 36,1%-ban Amerikát, és csupán 4,8%-ban Kínát jelölték meg a vásárlás helyeként. Mindkét liga termékeinél lehetséges opció a készpénzes és bankkártyás fizetés a válaszadók szerint. Nagyon hosszú (14 napnál több) kiszállítási idő az esetek csupán 16,5%-ában fordult elő az NBA-s termékeket 50 vásárlókkal/kapókkal. Ugyanez az esetek 19,3%-ában történt meg az NFL-es termékeket vásárlókkal/kapókkal a mintavétel alapján. Az NBA-s és NFL-es termékek vásárlóinak fizetési határhajlandóságát az ábra szemlélteti. 17. ábra: Fizetési határhajlandóság az NBA és az NFL termékeivel kapcsolatban Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján Jól látszik, hogy az NBA-s termékeket vásárlók általában 0-19.999 Ft-ot

(28,7%-ban) vagy 20.000-29999 Ft-ot (34,2%-ban) hajlandóak kifizetni egy NBA-s produktumért Az NFLes termékeket vásárlók pedig általában 0-19999 Ft-ot (41%-ban) és 20000-29999 Ft-ot (35%-ban) hajlandóak fizetni egy NFL-es termékért, tehát elmondható, hogy nagyjából ugyanaz a helyzet mind a két ligánál. A különbség abban áll, hogy 30000 Ft-ot vagy a feletti összeget egy NBA-s termékért a kitöltők összesen 37,1%-a, míg egy NFL-es termékért a kitöltők összesen csupán 24%-a hajlandó kiadni. Ez a különbség betudható az NBA-ben jelen lévő cipőkultusznak, és ezen termékek magasabb árazásának. Az NBA így nemcsak magasabb mezkategóriákat (pl. Authentic), hanem magasabb, és jóval diverzifikáltabb cipőkategóriákat is tud értékesíteni, amire a fizetési határhajlandóságok alapján megvan a megfelelő kereslet. 6.45 Árazással kapcsolatos kérdések Az NBA termékeit a kitöltők 83,1%-a találja drágának, 16,9%-a pont optimális

árúnak, és 0%-a olcsónak. Az NFL termékeit a kitöltők 76,9%-a találja drágának, 23,1%-a pont optimálisnak, és 0%-a olcsónak. Az adatokból bátran következtethetünk arra, hogy ezek a termékek egyáltalán nem olcsók, de nem is indokolt, hogy azok legyenek, hiszen a vásárlási szokások témakörben taglalt szempontok magas minősége azt indokolja, hogy magasabb 51 árú termékeket kínáljon mind a két liga. Összehasonlítva az NBA-s és NFL-es termékeket más ugyanazon típusú termékekkel azt a következtetést vonhatjuk le a válaszok alapján, hogy az NBA-s termékek drágábbak a válaszadók 84,7%-a szerint, mint más velük egy kategóriában lévő nem NBA-s termékek, és az NFL-es termékek szintén drágábbak a válaszadók 87,9%-a szerint, mint más velük egy kategóriában lévő nem NFL-es termékek. Az NBA-s termékeknél a válaszadók 14%-a mondta azt, hogy nagyjából egy árszinten mozognak más nem NBA-s termékekkel, míg NFL-es

termékeknél ugyanezt a válaszadók 12,1%-a gondolta így. Az NBA-nél 1,3%-a az NFL-nél 0%-a gondolta azt a kitöltők közül, hogy ezek a termékek olcsóbbak, mint más ugyanilyen típusú termékek. 6.46 Elégedettséggel kapcsolatos kérdések A közösségi média csatornáin az NBA-s és NFL-es hirdetésekkel való találkozások megoszlását az alábbi diagramm tartalmazza. NBA-s és NFL-es hirdetésekkel való találkozás leggyakoribb helyei (NFL: 100%=107 db; NBA: 100%=233 db) NBA 0 NFL 50 100 Közösségi háló pl. Facebook 250 211 183 67 Képmegosztó hely pl. Instagram Egyéb 200 104 Videóportál pl. YouTube Blog 150 61 10 6 0 144 27 18. ábra: NBA-s és NFL-es hirdetésekkel való találkozás leggyakoribb helyei Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) kérdőívválaszok alapján A diagrammból jól látszik, hogy az NBA-s kérdőívet kitöltők legnagyobb arányban (90,6%ban) közösségi hálón, azaz Facebook-on találkoztak már

NBA-s hirdetéssel. Ezt követi a YouTube, mint videóportál (78,5%-kal), és az Instagram, mint képmegosztó hely (61,8%kal). Blogokon, és egyéb helyeken pl Twitter-en a kitöltők nagyon kis hányada (összesen 14,2%-a) találkozott NBA-s hirdetésekkel. Az NFL-es kérdőívet kitöltők ugyanezen sorrendben találkoztak már NFL-es hirdetésekkel. A Facebook ebben az esetben 97,2%-ot, 52 a YouTube 62,6%-ot, az Instagram 57%-ot, még a blog 9,3%-ot ért el. Érdekesség, hogy egyéb helyeken a magyar válaszadók nem találkoztak még NFL-es hirdetésekkel, holott a Twitter az Egyesült Államokban az egyik legkedveltebb major sportok követésére használt digitális felület (lásd 8. ábra) Ennek az lehet az oka szerintem, hogy konkrét hirdetéseket nem, viszont tartalmakat, információkat osztanak meg ezen a felületen. A Facebook, YouTube, és egyre inkább az Instagram is olyan platformok, amelyek reklámbevételekből tartják fent magukat, és fejlődnek, ezért

nem meglepő, hogy ezeken a felületeken találkozhatunk leggyakrabban NBA-s vagy NFL-es hirdetésekkel. Egy 5 lehetőségből álló skálán a válaszadók 58,4%-a gondolta úgy, hogy az NBA ezen csatornákra minőségi/jó tartalmakat rak ki, míg a válaszadók 53,3%-a gondolkodott ugyanígy az NFL-es tartalmakkal kapcsolatban. Ez a válaszlehetőség a 4, azaz majdnem a legjobb volt az alábbi opciók közül: „Értékelhetetlenül rossz tartalmak”, „Rossz tartalmak”, „Átlagos tartalmak”, „Minőségi/jó tartalmak”, „Nagyon minőségi tartalmak”. A válaszadók közül egy ember sem gondolta úgy, hogy bármelyik liga is értékelhetetlenül rossz tartalmakat osztana meg, és csupán 1-1 db ember voksolt a rossz tartalom opcióra mindkét liga esetében. Személyes véleményem, hogy nagyon vicces, kreatív, és érzelmekre építő, minőségi tartalmakat rak ki az NBA, és interjúbeszélgetéseimből következtetve az NFL is. Azon embereknek, akik

vásároltak már NBA-s terméket (165 kitöltő) összesen 89,7%-ban semleges vagy pozitív véleményük volt a kiszolgálás módjával, és az ezen termékeket árusító alkalmazottak munkájával, segítőkészségével kapcsolatban, míg az NFL-es terméket vásárlók (78 kitöltő) 88,5%-ban vélekedtek ugyanígy a kiszolgálás módjáról, és az alkalmazottak munkájáról, segítőkészségéről. Az NBA-s kérdőívet kitöltők 63,6%-a nem fordult még ügyfélszolgálathoz az NBA-s termékekkel kapcsolatban vásárlás után. A kitöltők 6,5%-a szerint minden rendben ment a segítségnyújtás során, és 1,4%-a szerint sajnos nem ment a leggördülékenyebben a folyamat. Az NFL-es kérdőívet kitöltők 69,5%a nem fordult még ügyfélszolgálathoz NFL-es termékekkel kapcsolatban vásárlás után, akik pedig igen (a kitöltők 6,3%-a), azok szerint minden rendben ment a segítségnyújtás során. Nincsen tehát hatalmas különbség a két liga ügyfélszolgálata

között, viszont az NFL ügyfélszolgálata egy kicsivel jobbnak tűnik a mintavétel alapján. Az NBA-s és NFL-es stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről való pontos véleményeket a 9. és 10 sz melléklet tartalmazza Minden kategóriában a legnagyobb arányban a „Teljes mértékben megfelelő” választ adták a 53 kitöltők. Javítandó terület viszont a befogadó készség, és kis mértékben a dizájn Ezen kategóriákról az NFL-ben a kitöltők szintén a legnagyobb arányban mindenhol a „Teljes mértékben megfelelő” választ adták. Egyetlen kiemelhető javítandó terület a naprakészség volt az NFL-es stadionoknál. Az látszik a válaszokból, hogy mindkét liga hatalmas pénzeket fektet a fogyasztók kiszolgálásba, és a termékeik, vagy a jegyárak lehet, hogy drágák, viszont minőségben kompenzálják a kifizetett összegeket. Az NBA-s stadionoknál a játék jellegzetességéből, és a

kosárpálya méretéből adódóan csak 17-21.000 férőhelyes stadionok léteznek jelenleg, és látszik, hogy az igény meglenne a bővítésre, viszont nem hiszem, hogy funkcionális lenne ennél nagyobb stadionok építése, legalábbis a kisebb piacokon semmiképpen sem. Az NFL-es stadionok naprakészségének javítása pedig folyamatosan zajlik. A franchise tulajdonosok nagy hangsúlyt fektetnek az utóbbi években ezen szempontra, nehogy át kelljen költöztetni a csapatot, vagy sok százmillió, vagy akár millárd dollárokért új stadiont építtetni. 6.47 Franchiseokkal kapcsolatos kérdések Az NBA franchiseok nagyjából 53%-a, azaz kicsivel több, mint a fele, és az NFL franchiseok nagyjából 47%-a, azaz közel a fele jól felépített a válaszok alapján (a franchiseok pontos neveit lásd 11., és 12 sz melléklet) 6.48 Tendenciákkal kapcsolatos kérdések Az NBA-s válaszadók 96,6%-a szerint szeretne az NBA nemzetközileg terjeszkedni. A válaszadók

86,6%-a hallott már az NBA Global Games-ről, 52,1%-a az NBA Store-ok létrehozásáról világszerte, 56,7%-uk pedig a más kontinensekről érkező kosarasok arányának növekedéséről. Az NFL-es válaszadók 92,6%-a szerint szeretne az NFL nemzetközileg terjeszkedni. A válaszadók 90,7%-a hallott már az NFL International Seriesről, 37%-a pedig az NFL Shop létrehozásáról Európában Nyilván itt is növekszik a más kontinensekről érkező amerikaifutball tehetségek aránya, viszont az NFL soha sem lesz annyira nemzetközi, mint az NBA, mert maga a játék kultúrája még nem alakult ki más kontinenseken olyan mértékben, mint a kosárlabda. Ha azt nézzük, hogy a 2019-es férfi kosárlabda-világbajnokságon az Amerikai Egyesült Államok válogatott csapata 7. helyen 54 végzett,61 akkor elmondhatjuk, hogy más országok csapatainál is kialakult egy nagyon erős kosárlabda kultúra, ami szerintem jót tesz az NBA-nek is, hiszen az NBA már nem az Egyesült

Államok és Kanada legjobb játékosainak, hanem az egész világ legjobb játékosainak a ligája, míg az NFL mindig is kifejezetten az USA nemzeti sportja marad. A válaszadók 28,2%-a szerint jelenleg nincs igény az NBA kibővítésére, míg 37%-a szerint a jövőben lehetséges, hogy kibővítik az NBA-t, új franchiseok csatlakoznak be a már meglévők mellé. Az NFL-el kapcsolatban 35,2%-ban gondolkodtak úgy a kitöltők, hogy jelenleg nincs igény az NFL kibővítésére, viszont csaknem ugyanilyen arányban 33,3%-ban vélekedtek úgy, hogy a jövőben lehetséges. A megjelölhető opciók a „Jelenleg van”, „Jelenleg nincs”, „Nem hallottam a témáról”, „A jövőben lehetséges”, „A jövőben nem hiszem” voltak. Ennek oka az lehet, hogy jelenleg nagyon jó rendszerben működik mind a két liga, jól vannak felosztva a divíziók, csoportok az alapszakasz és a Playoff során, viszont a jövőben, ha ilyen ütemben fog növekedni a ligák gazdasági

súlya, valamint népszerűsége főleg nemzetközi szinten, akkor abszolút valid megállapítás, hogy bővülni fognak. A válaszadók 81,5%-a játszott már NBA 2K videójátékkal, és 76,1%-uk pozitívan vélekedett róluk. MADDEN NFL videójátékkal a válaszadók 86,1%-a játszott már, és 85,2%-uk vélekedett róluk pozitívan. Az NBA-s kitöltők 87,3%-a gondolja racionális kijelentésnek, hogy a liga a jövőben nagyobb hangsúlyt fog fektetni a videójátékos társadalom bevonzására, és 38,8%-a szerint ez a folyamat már napjainkban is kezdetét vette. Az NFL-es kitöltőknek pedig a 86%-a gondolkozik úgy, hogy az NFL a jövőben nagyobb hangsúlyt fog fektetni a videójátékos társadalom bevonzására, és 33,6%-a szerint ez a folyamat már napjainkban is kezdetét vette. Kontextusba helyezve, hogy mennyire éri meg megcélozni ezt a célcsoportot, egy 2018-as cikk szerint a videojáték-ipar az elmúlt nyolc év során minden évben több bevételt termelt,

mint a film- és zeneipar együttesen.62 61 http://www.fibabasketball/basketballworldcup/2019, letöltve: 20191126 11:45 https://lpesports.com/e-sports-news/the-video-games-industry-is-bigger-than-hollywood, letöltve: 2019.1126 11:49 62 55 6.5 Hipotézisek értékelése A primer kutatásom elején felállított hipotéziseket egy táblázat segítségével értékelem, mely tartalmazza a hipotézist, az eredményt, és az indoklást is. Hipotézis Jobb lenne az egyik liga, ha megváltozna a fizetési sapkája. Az NBA nagyobb hangsúlyt fektet a termékei marketingjére, mint az NFL. Az NBA-s és NFL-es termékeket vásárlók többsége elégedett a kiszolgálás minőségével. Az NBA-s és NFL-es termékeket vásárlók többsége elégedett a termékek minőségével. Eredmény Indoklás Elutasítom Az NFL-nek egyértelműen rosszat tenne a rengeteg játékos miatt. Nem tudnák kifizetni a csapatok a nagyobb bérigényeket, mivel az NFL-nek is véges számú

bevétele van. Egy puha sapka káoszt okozna, és csökkenne a liga profitabilitása. Az NBA-nek ideális, hogy a játékosok rendkívüli mértékben rotálódnak (mert rengeteg pénzt kapnak új csapataiktól), és így minden franchise kerete évről évre izgalmasan meg tud újulni, ami érdekesebbé, és valószínűleg profitabilisabbá teszi a ligát. Elfogadom Az NBA és az NFL termékei nagyjából ugyanazon az áron mozognak, de van közöttük egy hatalmas különbség, mégpedig a cipők. Az NBA-s kosárlabdacipőknek kialakult egy kultúrája, aminek az NFL stoplis cipői a közelében sincsenek. A Retro Jordan márka pedig napjainkra már inkább egy divat, mint sportmárka, amely a másodlagos piac alapját képezi. Ezenfelül az NBA számos hivatalos boltot nyitott világszerte, míg az NFL-nek csak online boltjai vannak. Elfogadom Ligánként, és egyben nézve is az derült ki a kérdőívelemzésből, hogy az NBA-s és NFL-es termékeket vásárlók többsége

elégedett a kiszolgálás minőségével. Elfogadom Mindkét ligában dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében egyaránt pozitív véleményen volt a válaszadók azon része, akik vettek, kaptak, vagy viseltek már ilyen termékeket. Az NBA-s és NFL-es mérkőzéseket leggyakrabban streamen nézik a fogyasztók. Elutasítom Legnagyobb arányban Facebook-on és Instagram-on találkoztak a fogyasztók NBAs és NFL-es hirdetésekkel. Elutasítom A TV még mindig a leggyakrabban mérkőzésnézésre használt szolgáltatás a válaszadók között. A streamek, azon belül is az online, nem pedig a ligák hivatalos streamei kezdik megközelíteni a TV értékeit, viszont a kényelem miatt a megszokott szolgáltatás itthon, és valószínűleg világszerte is egyelőre tartja vezető helyét. Elsősorban a Facebook, másodsorban az egyre növekvő népszerűségnek örvendő YouTube az NBA és az NFL leggyakoribb

hirdetőfelületei. Az Instagram mindkét ligánál csak a dobogó 3. fokára ért fel a válaszok alapján A Facebook, YouTube, és egyre inkább az Instagram is olyan platformok, amelyek reklámbevételekből tartják fent magukat, és fejlődnek, ezért nem meglepő, hogy ezeken a felületeken találkozhatunk leggyakrabban NBA-s vagy NFL-es hirdetésekkel. 3. táblázat: Hipotézisek értékelése Forrás: Saját elemzés és szerkesztés (2019) interjú-, és kérdőívválaszok alapján 56 7 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Primer kutatásom során még részletesebben megvizsgálhattam a szekunder kutatásban bemutatott gazdasági működését és vállalati marketingstratégiáját a ligáknak. Arra lehet következtetni, hogy gazdaságilag mindkét liga stabil lábakon áll, felépítettségüket tekintve pedig a ligák nagyjából fele tudja mit akar, kijelölte maga előtt az utat, legyen az rövid-, vagy hosszútávú építkezés. Dolgozatom kiemelt kérdése volt a

fizetési sapka szerepe, amely a gazdasági szereplőkön (pl. tulajdonosok, GM-ek, PR-osztály) kívül az egyik legbefolyásolóbb tényező egy franchise működése során. A hipotézisek értékelésénél egyöntetűen kiderült, hogy nem tenne jót a sapkaváltás egyik ligának sem, valamint az interjú-, és kérdőívválaszok alapján az sem várható, hogy a közeljövőben (1-2 éven belül) kibővítsék vagy az NBA-t vagy az NFL-t egy vagy több franchise-zal, mert túl jól működik a ligák szezonlebonyolító rendszere (alapszakasz, és rájátszás sorsolások). Ha bővítésre kerülne sor mindenképpen több franchiset javasolnék, mivel így lehetne megoldani, hogy arányosan legyenek leosztva a divíziók/csoportok mérkőzései, és valamelyik csapat ne tudjon kevesebb mérkőzést játszva rájátszásba jutni. A stadionokat tekintve, mivel egyre népszerűbb mindkét sportszövetség, és a jegyáraik is évről-évre nőnek úgy gondolom elkerülhetetlen,

hogy növeljenek mind az NBA-s, mind az NFL-es stadionok méretén. Mivel az NBA-s stadionok csak 17-21.000 férőhelyesek, és a liga zsinórban 5 éve rekordszámú mérkőzésre adott el teljes mértékben jegyeket, az NFL-es stadionok pedig 6080.000 ezer férőhelyesek, viszont az európai futball, és az egyetemi amerikaifutball bajnokságokban is találhatók nagyobb befogadóképességű stadionok, ezért mindkét ligának erősen ajánlott meglépni a férőhelyek növelését. Marketingstratégiát tekintve mind a két ligában vannak még megoldandó problémák. Ilyen például az, hogy megoldják az élő, stadionokban való mérkőzések élvezeti értékének további növelését. Lassan ott tartunk, hogy jobb otthonról meccset nézni, mivel rendelkezésre állnak olyan szolgáltatások (pl. NBA League Pass, NFL Game Pass), amelyekkel VR és AR módban is tudunk mérkőzéseket élőben követni a jegyár töredékéért. Fel kell zárkózni az arénáknak a saját

belső applikációikkal, hogy hasonló élményt tudjanak nyújtani a mérkőzésre kilátogatóknak is. A külföldi mérkőzésekkel kapcsolatban a ligák folyton keresik azt a megoldást, amivel be tudják akasztani a horgot, hogy utána ne kelljen semmi mást csinálni, csak számolni a pénzt. Erre az a megoldás, hogy teljes hozzáférést biztosítanak a League/Game Pass-hez, valamint a termékek megvásárlásához online és offline, és elutaztatják a játékosokat, úgy 57 hogy tudjanak eleget pihenni, ne legyen nekik megterhelőbb egy külföldi mérkőzés egy hazainál. Ennél többet nagyon nem lehet tenni, ennyit viszont meg is tesznek, leszámítva azt, hogy NFL Game Pass-ből van külön európai, és külön amerikai változat, amelyet a ligák helyében egységesítenék, mivel Dani példájából adódóan, egy amerikaifutball rajongó európai Game Passel ha kilátogat az USA-ba, és ott nem tudja használni az előre kifizetett szolgáltatást, akkor az

tud kellemetlen lenni, és negatív irányba befolyásolni a vevői elégedettséget. A primer kutatás igazolta a szekunder kutatás azon részét, mely szerint a TV egyre inkább veszít súlyából, és a helyét kezdi átvenni a streaming. Úgy hiszem, hogy muszáj alkalmazkodni az aktuális trendekhez, és a lehető legjobbat kihozni az összes elérhető platformból. Erre jó példák az NBA-s és NFL-es Twitch-es (videójáték közvetítő felület) szerződések, valamint a különböző közösségi média platformokon való mérkőzésközvetítési szolgáltatások (habár ennek nem volt túl nagy sikere). Mindenképpen fejlődnie kell az NBA-vel szemben az NFL-nek közösségi média téren, hiszen minden fontosabb felületen 2-3-szoros hátrányban van a riválishoz képest, kiváltképp YouTube-on, ahol ez a hátrány a legtöbb követővel rendelkező franchiseok mérésénél 4-szeres lemaradást mutatott. A ligák szerintem nagyon jól tennék, ha prioritásként

kezelnék a „gamer” társadalom bevonzását, hiszen rengeteg fiatal a videójátékokon keresztül ismerkedik meg, kap kedvet az NBA és az NFL követéséhez. Muszáj nagyobb marketinget rakni a különböző e-sport ligák, és bajnokságok mögé, valamint olyan irányba fejleszteni a játékokat, hogy a profik és a kezdő játékosok is örömüket leljék a játékmenetben, és nem pedig a mikrotranzakciókra helyezni a hangsúlyt, amelyek lehetőségek ugyan, de a videójátékosok nagy része nem nézi jó szemmel, ha a játékon belül, amit már egyszer kifizetett plusz pénzt akarnak lehúzni róla. A kérdőívelemzésem során kiderült, hogy a legtöbb NBA-s és NFLes hirdetéssel a Facebook-on, és a YouTube-on találkoztak a válaszadók, valamint hogy a ligák termékei drágák ugyan, viszont minőség tekintetében jó/ nagyon jó kategóriát képviselnek, azaz ár-érték arányban teljesen megfelelőek. Utolsó javítandó területként a termék

szortimenttel kapcsolatban azt állapítottam meg, hogy minél lokálisabban gondolkodunk, annál kisebb választékkal kell szembesülnünk. Ez egy teljesen érthető jelenség, viszont ha az NBA és az NFL is szeretne a világ minden táján sikeres lenni, akkor bővítenie kell a kínálatait mind az online webáruházaiban, mind pedig az offline boltojaiban (az NFL-ben nincs hivatalos offline NFL Shop, mivel nem érné meg, az NBA-ben pedig csak 3 kontinensen van). 58 ÖSSZEFOGLALÁS Szakdolgozatom elején megígértem, hogy munkámat egy rövid, de annál velősebb összefoglalóval zárom, melynek során választ adok arra a két fő kérdésre, hogy vajon melyik liga gazdasági modellje, valamint melyik liga vállalati marketingstratégiája a hatékonyabb. A megfelelő sportmarketingelméleti háttér, a piaci jellemzés, a gazdasági működés, a 7P tanulmányozása -amelyen keresztül a marketingstratégiákat mutattam be-, és a primer kutatás után azt állapítottam

meg, hogy gazdasági működést tekintve mindkét liga erősen profitabilis. Az amerikai major sportok piacán 2019-ben az NFL franchiseok értékei a legmagasabbak, míg az NBA-s franchiseok értékei a 2. legmagasabbak TV-s nézettséget tekintve az NBA többéves stagnálása figyelhető meg, míg az NFL trendvonala viszont az utóbbi időben erőteljesebb csökkenést mutat. A fizetési sapkák jól működnek, és a ligák kibővítése is várat még magára. A játékok sajátosságaiból adódóan leegyszerűsítve az NBA-nek több mérkőzés alatt kevesebb bevétele keletkezik, mint az NFL-nek. Ha trendeket nézünk, akkor az NBA-ben jelenleg több franchise van gazdaságilag jól felépítve a mélyinterjú-, és a kérdőívelemzés alapján, viszont az egy meccsre lebontott bevételek, és nézettségi adatok azt mutatják, hogy az NFL a gazdaságilag jobban felépített liga. A marketingstratégiát három szempontra; termékekre, szolgáltatásokra, és felületekre

lebontva foglalom össze a dolgozat fő sodrásvonalát. Termékek szempontjából általánosságban mindkét liga minőségi merchandising termékekkel rendelkezik, viszont az NBA-s cipőmárkák mögötti kultúrának, marketinggépezetnek, és biznisznek közelében sincs az NFL merchandising szektora. A szolgáltatások, mint pl az NBA League Pass, NFL Game Pass, és az ezekben található módok/ lehetőségek nagyjából megegyeznek, viszont a League Pass mérkőzésre lebontva sokkal olcsóbb, ellenben nem tartalmaz Coaches Film vagy Red Zone módokat. Felületeket tekintve az NBA minden egyes közösségi médiás platformon többszörös követőtáborral rendelkezik az NFL-hez viszonyítva. Ennek eredménye az NBA egyik legnagyobb előnye, azaz hogy sokkal nemzetközibb, nyíltabb, és jelenleg sokkal dinamikusabban fejlődő, mint az NFL, melynek a nemzeti szinten legnépszerűbb éves sporteseményét a Super Bowl-t az NBA Finals meg sem közelíti, sem reklámbevételek,

sem népszerűség tekintetében, viszont jelenleg mégis az NBA-ben van nagyobb hosszútávú potenciál, ezért mindent egybe véve a Nemzeti Kosárlabda Szövetség rendelkezik jobban megvalósított vállalati marketingstratégiával 2019-ben. 59 IRODALOMJEGYZÉK Könyvek Dr. Kirk L Wakefield (2007): Team Sports Marketing, Butterworth-Heinemann, p 1-13 Józsa László (2014): Marketingstratégia: A tervezés gyakorlata és elmélete, Akadémia Kiadó, Budapest 40. o Kiss Gábor – Szabó József (2009): A sportvezetés, -szervezés és a sportmarketing alapjai, Szegedi egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási kiadó, Szeged 75-81. o Kobe Bryant (2018): The Mamba Mentality: How I Play, Melcher Media, New York p. 77, 201. Naresh K. Malhotra (2009): Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó Zrt, Budapest, 176-195 o. Paul A. Scipione (1994): A piackutatás gyakorlata, Springer Hungarica Kiadó Kft, Budapest, 120-121. o Shea Serrano (2017): Basketball (and other things): A

collection of questions asked, answered, illustrated, Abrams Image, New York p. 183 Veres Zoltán, Hoffman Márta, Kozák Ákos (2016): Bevezetés a piackutatásba, Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest, 167 o Folyóiratok Berta Mihály (2019): Nyerőautómaták In: Képes Sport. XVIII évf 45 szám 41 o Brigitte Lacombe (2018): A leggazdagabb amerikaiak listája. In: Forbes Magyarország VI. évad 11 szám 73 o Hercze Kristóf (2019): Örök ígéretek In: TouchDown Magazin VIII. évf 2 szám 26 o Ilku Miklós (2019): Minden kosaras be akar kerülni - Az NBA Draft In: SportMenedzser Magazin. II évf 3 szám 22 o Kocsis Balázs (2019): Számháború In: TouchDown Magazin, VIII. évf 1 szám, 8 o Szalay Attila (2019): Hátrányból előny In: Képes Sport. XVIII évf 47 szám 44-45 o Takács Gábor (2019): Az alapszakasztól a Super Bowlig: A MADDEN NFL sztori In: TouchDown Magazin. VII évf 4 szám 63 o Zsédely Péter (2019): Super Bowl-reklámok: A világ legdrágább 30 másodperce In:

SportMenedzser Magazin. II évf 1 szám 13 o 60 Internetes források http://dolgozattar.repozitoriumuni-bgehu/3750/, letöltve: 20191127 20:24 http://kezdo5.hu/nba/blogok-nba-penzugyek-i-32367, letöltve: 20191106 20:17 http://sportsmarketing.hu/mi-is-az-a-sportmarketing/, letöltve: 20191105 15:05 http://www.fibabasketball/basketballworldcup/2019, letöltve: 20191126 11:45 http://www.insidehoopscom/attendanceshtml, letöltve: 20191111 17:58 http://www.nemzetisporthu/nfl/nfl-egyedul-o-nem-tuntetett-a-himnusznal-mar-ove-alegtobb-eladott-mez-2594093, letöltve: 20191116 15:52 http://www.sport1tvhu/blog/38125/nba-tul-sok-a-penz-az-a-baj/, letöltve: 20191106 19:50 https://bleacherreport.com/articles/803983-the-nfls-best-tailgates, letöltve: 20191124 17:37 https://economictimes.indiatimescom/definition/marketing-mix, letöltve: 20191124 16:23 https://edition.cnncom/2019/11/11/perspectives/nba-tv-streaming-service/indexhtml, letöltve 2019.1116 16:30

https://fuzovelkifele.com/2017/01/igy-keres-55-milliard-dollart-az-nfl-a-tv-bol-nbc-foxespn-directt-cbs/, letöltve: 20191106 22:21 https://index.hu/gazdasag/2019/10/17/nba botrany daryl morey houston rockets kina c enzura hongkongi tuntetesek trump hszi csin-ping kosarlabda/, letöltve: 2019.1025 18:14 https://lpesports.com/e-sports-news/the-video-games-industry-is-bigger-than-hollywood, letöltve: 2019.1126 11:49 https://marketing21.hu/2017/01/15/marketing-mix-4p-es-7p-2/, letöltve: 20191104 8:01 https://money.cnncom/2018/03/16/news/companies/fanatics-nfl-jerseys-national-anthemprotest/indexhtml, letöltve: 20191116 20:10 https://nbpa.com/cba, letöltve: 20191124 21:55 https://nextgenstats.nflcom/glossary, letöltve: 20191104 16:57 https://nflhu.bloghu/2019/03/04/188 2 millio dollar az idei fizetesi sapka, letöltve: 2019.1106 23:39 https://operations.nflcom/the-players/the-nfl-draft/the-rules-of-the-draft/, letöltve: 2019.1121 22:33

https://sgbonline.com/nfl-merchandise-sales-surge-in-week-1/, letöltve: 20191116 20:25 61 https://theathletic.com/1139406/2019/08/15/media-circus-nba-schedule-2019-2020-tomcarelli/, letöltve: 20191116 16:10 https://thebbg.com/how-nfl-teams-use-social-media-to-engage-their-fans/, letöltve: 2019.1104 14:06 https://twitter.com/Lakers, letöltve: 20191112 20:53 https://twitter.com/NBA, letöltve: 20191112 20:46 https://twitter.com/NFL, letöltve: 20191112 21:46 https://twitter.com/Patriots, letöltve: 20191112 21:51 https://wholeninesports.com/2019/09/29/nfl-attendance-the-truth/, letöltve: 20191116 15:56 https://www.actionnetworkcom/nfl/nfl-2018-19-revenue, letöltve: 20191114 19:39 https://www.basketball-referencecom/coaches/popovgr99chtml, letöltve: 20191124 11:35 https://www.bloombergcom/news/articles/2019-01-28/nfl-bullish-about-25-billionrevenue-goal-as-super-bowl-nears, letöltve: 20191114 19:15 https://www.britannicacom/topic/National-Football-League, letöltve: 20191106

18:24 https://www.cbssportscom/nfl/news/packers-financials-show-that-nfl-made-billionsdespite-national-anthem-controversy/, letöltve: 20191115 19:50 https://www.cheatsheetcom/culture/taxpayer-money-billion-dollar-stadiumshtml/, letöltve: 2019.1105 19:03 https://www.cherydeecom/the-7ps-marketing-mix-of-sports/, letöltve: 20191104 8:49 https://www.cleverismcom/7ps-additional-aspects-marketing-mix/, letöltve: 20191104 9:27 https://www.cnbccom/2017/12/01/dynamic-ticket-pricing-use-takes-off-and-teams-hopeitll-lure-fans-back-into-sports-stadiumshtml, letöltve: 20191104 13:03 https://www.davemanuelcom/investor-dictionary/basketball-related-income/, letöltve: 2019.1115 23:01 https://www.espncom/nfl/story/ /id/27103713/2021-nfl-cba-negotiations-nine-biggestlooming-issues, letöltve: 20191124 22:26 https://www.facebookcom/DallasCowboys/, letöltve: 20191112 21:17 https://www.facebookcom/losangeleslakers/, letöltve: 20191112 20:03 https://www.facebookcom/nba, letöltve: 20191112 20:00

https://www.facebookcom/NFL/, letöltve: 20191112 21:11 62 https://www.forbescom/sites/forbespr/2019/02/06/forbes-releases-21st-annual-nba-teamvaluations/#1a73628411a7, letöltve: 20191114 18:50 https://www.instagramcom/nba/, letöltve: 20191112 20:11 https://www.instagramcom/nfl/, letöltve: 20191112 21:25 https://www.instagramcom/patriots/, letöltve: 20191112 21:29 https://www.instagramcom/warriors/, letöltve: 20191112 20:17 https://www.investopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makesmoneyasp, letöltve: 20191106 22:56 https://www.investopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makesmoneyasp, letöltve: 20191115 23:35 https://www.investopediacom/articles/personal-finance/062515/how-nfl-makesmoneyasp, letöltve: 20191104 11:15 https://www.mbaskoolcom/marketing-mix/services/17801-nba-national-basketballassociationhtml, letöltve: 20191104 10:40 https://www.nbacom/article/2019/04/11/nba-attendance-even-last-seasons-mark-officialrelease, letöltve: 20191116

14:49 https://www.nbacom/article/2019/04/25/top-merchandise-jersey-sales-2018-19-seasonofficial-release, letöltve: 20191124 21:31 https://www.nbacom/news/faq, letöltve: 20191106 18:03 https://www.nflcom/, letöltve: 20191106 19:15 https://www.pro-football-referencecom/years/2014/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:35 https://www.pro-football-referencecom/years/2015/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:38 https://www.pro-football-referencecom/years/2016/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:42 https://www.pro-football-referencecom/years/2017/attendancehtm,letöltve: 2019.111118:45 https://www.pro-football-referencecom/years/2018/attendancehtm, letöltve: 2019.111118:50 https://www.referencecom/sports-active-lifestyle/nfl-team-sells-merchandise261c3c9badcc1f56, letöltve: 20191124 21:48 63 https://www.sponsorshipcom/About/Sponsorship-Blogs/Sponsorship-Blog/May2019/NBA-Sponsorship-Revenue-Grows-by-8-0--for-2018-19aspx, letöltve: 20191115 18.36

https://www.sponsorshipcom/Latest-Thinking/Sponsorship-Infographics/NFLSponsorship-Revenues-reach-$1-39-Billion-for-2aspx, letöltve: 20191115 18:10 https://www.sportsmediawatchcom/2019/07/halftime-most-watched-sports-2019-so-far/, letöltve: 2019.1122 20:14 https://www.sportsmediawatchcom/nfl-tv-schedule-2019-fox-nbc-cbs-espn-tnf-snf-mnf/, letöltve: 2019.1106 19:06 https://www.sportsvideoorg/2019/06/19/ratings-roundup-torontos-first-nbachampionship-shatters-viewership-numbers-in-canada/, letöltve: 20191116 17:10 https://www.statistacom/statistics/1011083/nfl-salary-cap/, letöltve: 20191107 0:52 https://www.statistacom/statistics/202758/franchise-value-of-us-sports-teams/, letölte: 2019.1113 19:42 https://www.statistacom/statistics/216526/super-bowl-us-tv-viewership/, letöltve: 2019.1112 20:24 https://www.statistacom/statistics/217134/total-advertisement-revenue-of-super-bowls/, letöltve: 2019.1124 21:52

https://www.statistacom/statistics/240377/nba-finals-tv-viewership-in-the-united-states/, letöltve: 2019.1112 19:30 https://www.statistacom/statistics/329783/size-of-the-nba-salary-cap/, letöltve: 2019.1106 21:50 https://www.theguardiancom/sport/2019/oct/12/how-the-nbas-rift-with-china-laid-barethe-cost-of-free-speech, letöltve: 20191025 20:25 https://www.wheremilancom/shopping-news/nba-store-inaugurates-san-babila/, letöltve: 2019.1124 17:21 https://www.wsncom/nfl/nfl-vs-nba/, letöltve: 20191111 23:58 https://www.wsncom/nfl/nfl-vs-ufc/, letöltve: 20191112 19:54 https://www.youtubecom/channel/UCQQQO7Kdo0cu9iEb19qOoYA/about, letöltve: 2019.1112 21:58 https://www.youtubecom/user/GoldenStateWarriors/about, letöltve: 20191112 21:05 https://www.youtubecom/user/NBA/about, letöltve: 20191112 20:55 https://www.youtubecom/user/NFL/about, letöltve: 20191112 21:53 64 MELLÉKLET 65 1. számú melléklet Mélyinterjú az NBA és az NFL gazdasági működésének és vállalati

marketingstratégiájának összehasonlítása témakörben Interjúalany: Tőrös Balázs / Bazska Interjúztató: Dajka Dominik Időpont: 2019.0925 Bemelegítő kérdések -Mióta követed az NBA-t és mióta követed az NFL-t? -1991 óta lassan 30 éve. Michael Jordant, még éppen hogy láttam élőben megnyerni az első bajnoki címét a Chicago Bulls-szal. Azóta a döntőket mindig követem, de 1994-95 óta az alapszakaszokat is elég masszívan. NFL-t 2005-ben kezdtem el nézni, de ez nagyon hektikus. Van szezon, amiben látok 20 meccset, és van, amiben látok 6-ot Teljesen változó Az NFL-t azóta követem picit jobban figyelemmel, mióta én vezetem a Trash Talk-ot, és kell, hogy fogalmam legyen arról, hogy mi történik a héten. -Kik a kedvenc csapataid az NBA-ben, és kik az NFL-ben? -Az a hitvallásom, hogy túl rövid az élet ahhoz, hogy rossz meccseket nézzek. Úgyhogy nincs konkrét kedvenc csapatom, aki mellett kitartok jóban-rosszban. Én azt kicsit

furcsának is tartom, amikor valaki kitalálja magának pl. Nyíregyházáról, hogy neki a Baltimore Ravens-ért dobog a szíve, nézi 6000 km-ről a meccseket, és mondja, hogy kikaptunk. Más az, amikor kivisznek a szüleid egy Fradi meccsre, és van onnantól egy kötődésed. Ezt ilyen magyaros/európai dolognak gondolom Ez a fociban is kialakult, hogy vannak itthon hardcore Bayern München-esek vagy Juventus-osok. Nálam soha nem alakult ki a jelenség. Alapvetően a jól menedzselt, és a szépen játszó csapatokat szeretem az NBAben Ezt néha San Antonio Spurs-nek hívják, mostanában sokszor Golden State Warriorsnak Általában azokat a csapatokat szeretem, akik egészben többet adnak ki, mint a csapattagok külön-külön. Nagyon szerettem a 2004-es Detroit Pistons-t, ami csapatként tudott bajnoki címet nyerni. Nagyon szeretem a mostani Denver Nuggets-et, és várom, hogy velük mi történik majd, mennyire tudnak majd ebből a sok kicsiből (még ha van All-Starjuk 66

is Nikola Jokic személyében) nagyot építeni. Kevésbé szeretem azokat a csapatokat, akik alapvetően a nagy sztárok köré építenek. Így nem volt szimpatikus a Kobe-féle Lakers, és emiatt nem szerettem nagyon LeBron James csapatait sem. Az NFL-ben karaktereket követek (egyébként ez az NBA-ben is így van). Mindig szívesebben nézem a kedvenc játékosaim csapatainak meccseit. Amikor elkezdtem NFL-t nézni az első időszakban a Pittsburgh Steelers volt ez a csapat Jerome Bettis miatt, aki a fullbackjük volt, aztán a Troy Polamalu miatt, majd utána a Seattle Seahawks vált nagyon szimpatikussá. Most úgy senki Én egy meccs alatt is háromszor állok át Pl egy Baltimore Ravens-Atlanta Seahawks meccsen elkezdem nézni a meccset, és nagyon komoly elvek alapján (pl. Hú de szép meze van ma a Baltimore-nak) elkezdek szurkolni valakinek, majd a félidőben vezetnek 19-2-re, és akkor nehogy már ilyen rossz legyen a meccs, azaz hajrá Atlanta! Az Atlanta

kiegyenlít, és akkor nehogy már összetörjék a Baltimore szívét, hajrá Baltimore! Mivel félig-meddig én ebből élek, én a sztorikat szeretem. Ha van valamilyen történet, hogy egy csapat honnan jött vissza, vagy egy játékosnak mi a háttérsztorija, vagy olyan történik, amit még eddig nem láttunk. Én mindig azt szeretném közvetíteni az NBA meccseken is, hogy azt lássák a nézők, hogy ilyen jó még soha nem volt, ez most történelem, ez a csapat most feláll 3-1-ről, ez most megnyeri történelme első bajnoki címét a városba. Tehát nem szeretem lekötni magam. Gazdasági felépítéssel kapcsolatos kérdések -Mit gondolsz mitől jó egy franchise gazdaságilag? Milyen szereplőknek kell jól együttműködniük az eredmények szállítása, és a profitabilitás növelése érdekében a pályán kívül (nem játékosok, nem edzők, nem edzői stáb)? -Ami csapat szinten nagyon fontos az a piac mérete. Játékos szempontból majd nem lesz fontos a

piac mérete, mivel a játékosokat már nem érdekli, hogy kis vagy nagy piacon játszanak. Mostmár egy kispiacú Milwaukee Bucks-ból is lehetsz nemzetközi csillag Régen ez nem ment volna. A csapatoknál viszont nagyon fontos a piac mérete, hogy mekkora területről húzol be hány embert, mekkora cégek vannak azon a területen jelen. Tehát lehet, hogy Denver nem az a város, amiért megdobban a szíved, de egyébként nagyon sok pénzügyi meg egyéb cég Denverből származik, ami tök jó, mert ők fogják bérelni pl. a luxusboxot (exklúzív, és drága lelátóhelyek a stadionokban, melyek belsejében általában 67 bár, televízió, kis ülősarok és saját fürdőszoba található). Piacméret, gazdasági fejlettség és gazdasági szervezetek jelenléte nagyon fontos, valamint a városvezetés támogatása. Anno Seattle azért bukta el a csapatát, mert a város nem volt hajlandó kellően finanszírozni az új arénát, tehát ez is nagyon fontos kérdést.

Turisztikai szempontok: hány turista érkezik, akik megveszik a bérletesektől, jegyüzérektől a fennmaradó jegyeket. Ezen kívül pedig az adott csapat kommunikációs osztálya, PR-osai. Sok múlik azon, hogy mennyire tudnak sztorit generálni a csapat körül, mennyire veszik ki a részüket a város munkájából, ha jól mennek a dolgok, vagy éppen akkor, ha rosszul pl. egy hurrikán van Rajtuk kívül a játékosügynökök azok, akik rengeteget tudnak egy franchise sorsán javítani vagy rontani azzal, hogy milyen dealekbe/egyezségekbe hajszolják bele az aktuális csapatokat. A csapatokon kívül, nagyjából velük tudom összefoglalni, hogy kik azok akiktől jó egy franchise gazdaságilag. -Tudnál példát mondani egy jól felépített NBA-s és egy jól felépített NFL-es franchisera, ahol a tulajdonos, a vezetőedző, az edzői stáb, és a játékosok is kiválóan teszik a dolgukat, ezzel növelve franchiseuk imidzsét? Hány nagyon jól felépített csapat van

szerinted az NBA-ben (30 csapatból), és hány az NFL-ben (32 csapatból)? -Az NBA-ben nehéz elmenni a Spurs mellett, ha hosszútávú kíválóságot keresel. Vannak csapatok, amelyek soha nem voltak veszteségesek. Gazdaságilag jól működő csapatot akarsz? Tudod ki az? A Chicago Bulls. Minden évben masszívan nyereségesek a merchandiseból, a mezekből, a Jordanes cuccokból, a jegyeladásokból, nagy városban vannak, csak hihetetlenül rosszak. De ők soha nincsenek a veszteséges csapatok között Ők azok, akik lassítják az ilyen jellegű törekvéseket. A Jerry Krause meg a Jerry Riensdorf, akik együtt voltak régen vezetők, híresen smucigok voltak, és üzleti vállalkozásként tekintettek a dologra, szemben mondjuk egy Mark Cubannel, akinek az élete az, hogy működjön ez a dolog, vagy egy Steve Balmerrel. Ha a hosszútávú állandóságot szeretnéd nézni, én alapvetően a Spurst hoznám, akik draftról, játékosigazolásokkal építkeztek. Tudtak nemet

mondani, elengedni, emellett 20 éve lassan rájátszás résztvevők. Olyan kultúra alakult ki a csapat körül, hogy lassan már eljutsz odáig, hogy azt mondod; ez olyan mintha Spurs játékos lenne. A Spurs játékosnak van egy kisugárzása, és vannak attribútumai, amik képessé teszik arra, hogy ebben a rendszerben jól működjön. Vannak játékosok, akiknél előre fogod a fejed, hogy hogyan fog ő működni, vagy rengeteg játékossal kapcsolatban felmerül, hogy de megnéztem volna a Spurs rendszerében. Ha rövidtávon kell gondolkozni, 3-4-5 éves jól menedzselt időszakok vannak, ami benne van 68 az NBA DNS-ében. Mert hiába példátlanul sikeres a Golden State Warriors csapatépítése; ledraftolják Stephen Curry-t, utána Monta Ellis és Stephen Curry egymással nem fér meg. Belenyúlnak, és elcserélik Monta Ellis-t, ami akkor még nem látszott egy egyértelműen jó döntésnek, sőt. Utána ledraftolják Klay Thompson-t, majd ledraftolják a 2 körben

Draymond Green-t, majd elhozzák Andre Igoudala-t, és meggyőzik, hogy a kispadról jöjjön föl. Meggyőzik David Lee-t is, hogy a kispadról jöjjön föl, majd megnő a fizetési plafon, és leigazolják Kevin Durant-et. Felépül a csapat/a dinasztia, majd egyszer le kell, hogy omoljon, mert egy idő után nem tudsz mindenkit kifizetni, nem tudsz annyi luxusadót kitermelni. Ezért elmegy a Durant, megjönnek a sérülések, kiürül a kispad, elcserélik Igoudala-t, visszavonul Shaun Livingston. Öt nagyon jó év, aztán most meglátjuk mennyire tudnak visszatérni, mert a magjuk még mindig fiatal. Szerintem jelenleg jó pedigrével rendelkezik, és nagyon ígéretes az a Los Angeles Clippers, akik 2,5 év alatt egy 80 km/órával guruló autón cseréltek kereket. Odaértek minden évben a rájátszásba Elvesztették Blake Griffin-t, Chris Paul-t, DeAndre Jordan-t, és vettek egy nagy levegőt. Most ottvan náluk Paul George és Kawhi Leonard, és a bajnoki cím egyértelmű

esélyesei, új arénát akarnak építeni stb. Ez most rövidtávon egy másik példa volt egy jól felépített franchisera, ami azóta az, amióta Steve Ballmer a tulajdonos, és kivették Doc Rivers kezéből a General Manager-i feladatokat, és megint csak vezető edzői feladatokat lát el. Lehet, hogy jó lesz a New Orleans Pelicans majd, lehet hogy jó lesz majd a Sacramento Kings, de túl korai még őket ide sorolni. De ha hosszútávú kiválóságról van szó, nem lehet mást ide sorolni, és más meg sem közelíti a San Antonio Spurs-t. Az NFL-nél értelemszerűen egy kicsit jobban vakon vagyok, de nem tudok mást mondani, mint a New England Patriots-ot. Van egy irányítójuk, 20 éve ugyanaz a csávó Elkerülik az összes csapdát. Van egy falember, akit a liga összes másik csapata kitömne a szuper max szerződéssel, de ők elengedik. Nincs pótolhatatlan ember a Patriots-ban Tom Brady-n kívül Brady és a Bill Belichick vezető edző állandó. Elengedték

Danny Amendola-t, elengedtek csomó klasszisnak számító elkapót, akik ráadásul az új csapataikban nem is annyira acélosak. Kibírják azt, hogy a Rob Gronkowski visszavonult, és most megint van egy nagyon jó elkapósoruk. Úgy, hogy tavaly bajnoki címet nyertek, és kemény fizetési plafon van, másmilyen a pénzügyi rendszer, mint az NBA-ben, nekem fura volt az, hogy volt pénzük Antonio Brown leigazolására 10 millió dollárért. Miközben az NBA-ben az a természetes állapot, ha a csapatok a plafon fölött vannak. Az a célja az egész NBA-nek, hogy a plafon fölött legyél. A New England pedig úgy bajnokesélyes, és bajnoki címet 69 nyerő csapat, hogy közbe befér még a liga egyik legjobb elkapójának a nem ilyen „aranyásó” típusú fizetése (az NBA-ben szokott ilyen lenni, hogy 30 centért meg 3 gyöngyért eljönnek bajnoki címet nyerni a játékosok). Ezt meg tudták adni neki, úgyhogy őket kell kiemelnem. Mind a két ligában a

franchiseok fele, és a kétharmada közé sorolnám a jól felépített franchiseok számát. Simán előfordul, hogy egy csapat tök jól van felépítve, de teljesen sikertelen, mert még az elején vannak az újjáépítésnek. Ugyanakkor van, aki a csúcson vagy félúton van. Én leginkább azt látom, hogy lassan a liga 2/3-a tudja, hogy mit csinál, ésszel vannak irányítva a franchiseok. Lehet, hogy ez a szám már még magasabb, de közben meg vannak olyan sztorik, mint a Boston Celtics, amire nem mondhatod azt, hogy rosszul lett volna felépítve. Nagyon okosan szálltak ki a Kevin Garnett, és a Paul Pierce szerződésből Utána meg hirtelen az van, hogy odahoztak két embert, hogy alkossák a csapatnak a pontdobó gerincét Kyrie Irving és Gordon Hayward személyében. Hayward lesérül, és a két fiataljuk, Jayson Tatum és Jaylen Brown teljesen a prognózist megverve All-Star kalibert kezd hozni, és következő évben pedig kiderül, hogy ez a felállás

egyáltalán nem működik, ha mindenki egészséges. És nem mondhatod azt, hogy a Boston rosszul lenne felépítve, mert jól van felépítve. Ennek ellenére, idén is úgy nézed őket, hogy na, most mi lesz Nem mondja senki, hogy Keleten benne vannak 3 legnagyobb esélyesbe, a Philadelphia 76ers, meg a Milwaukee Bucks mögött, de azt tudjuk, hogy ott lenne a helyük. -Azt tudjuk, hogy az NBA-ben puha, az NFL-ben pedig kemény fizetési sapka van. Szerinted miért jó az egyik, és miért a másik? Jobb lenne az egyik liga, ha megváltozna a fizetési sapkája? -Az NFL-ét ismerem kevésbe. Az NFL-ben az látszik, hogy brutális egyenlőtlenségek vannak. Vannak a legtöbbet kereső játékosok (akik 90 %-ban irányítók, talán 1-2 elkapó, meg 1-2 védő van), meg az átlagember között. Ehhez képest az NBA-ben kisebb ez a szakadék. Szerintem a kemény plafon az NBA-ben üdvözítő lenne, de mivel ezt együtt kéne megszavazni, nem látom azt, hogy a

játékos-szakszervezet bármikor is engedélyezné. Főleg akkor, amikor még az óvatos becslések alapján is LeBron James piaci értéke, amit a csapatának jelent 50-60 millió dollár körül van, és ehhez képest kap 30-35 milliót. Pont ma olvastam egy cikket, hogy Michael Jordan a 90-valahányas szezonban 33 millió dollárt keresett, ami akkor a 125%-a volt egy csapat fizetési plafonjának. Ott valahogy őt mindig 70 újra igazolták. Ez olyan, mintha most 125 millió dollár körül keresne a James Harden egy évben (jelenleg kb. 30 millió dollárt keres) Ilyen szintű anomália volt Michael Jordan Az NFL-ben szerintem főleg azért, mert rengeteg játékos van, rengeteg poszt van, rengeteg egó van, káoszt okozna egy puha plafon. Az NBA-ben pedig azt látom, hogy ami mostanában van, az én régi időkön nevelkedett fejemnek káoszt okoz, közben pedig az NBA-nek nagyon jó, hogy kétévente mindenki helyet cserél, és nem az van, hogy megtanultam, hogy Larry Bird

a Bostonba játszik, és ott fog karrierje végéig maradni, hanem hogy a liga tehetségeinek nagy százaléka most új csapatnál kezdi a 2019/2020-as idényt. A tavalyi All-Star kereteket megnézve, Paul George, Russel Westbrook, Chris Paul, Kevin Durant, mind más csapatnál van 1 éven belül. Ez szerintem tetszik a liga fejeseinek Csapatot építeni meg sokkal nehezebb, és játékost megtartani is sokkal nehezebb, úgyhogy lehetséges, hogy egy keményebb plafon az jobban befolyásolna. -Van igény szerinted az NBA, vagy az NFL kibővítésére, új franchiseok becsatlakozására? -Én azt hiszem, hogy egyiküknél sem szerepel az első helyen a prioritási listán, de az első ötben sincs benne. Az NFL-ben ennek nagyobb realitása van, sőt, a nemzetközi expanziónak is. Ők azok, akik elég aktívan kacsingatnak már Mexikóváros felé, és többször megvizsgálták már egy londoni franchise lehetőségét. Közepes matekkal kikumulálható, hogy a Jacksonville Jaguars

londoni csapat legyen. Az NBA-ben nincs napirenden A nemzetközi terjeszkedés egyáltalán nincsen. Idővel biztos, hogy Seattle-nek kell kapni egy csapatot, szerintem még a húszas évek, lehet, hogy első felében meg fogjuk érni, hogy Seattle kapjon egy új gárdát. Nem ez most az égető kérdés egyik esetben sem, de hozzáteszem azt is, hogy amikor megcsinálták 1995-ben az Expansiont (kibővítés), akkor jött a Toronto, és a Vancouver, és 2004 környékén a Bobcats, lehetett hallani hangokat arról, hogy nincs annyi játékos, hogy kiadjon ennyiszer 15 nagyon minőségi kosarast. És most azzal, hogy a nagy triók helyett kezdenek nagy duókban gondolkodni, így azért lehet, hogy még egy jó csapat elférne, főleg nyugaton, ahol simán 11 csapatot bele tudsz álmodni a rájátszásba. -Értelek. Ez nem a szerves része a dolgozatnak, de én hallottam olyat, hogy keletre becsatlakozna pl. a Real Madrid Nem tudom, hogy ezt te hallottad-e 71 -Én most ott azt

hallottam pont, hogy az EUROLIGA-t kezdik nagyon tolni, és az kezd egyre inkább prioritás lenni. Marketingstratégiával kapcsolatos kérdések a 7P-n keresztül Termékek és termékpolitika (Product) -Vásároltál-e már valaha hivatalos NBA/NFL termékeket (cipő vagy merchandising terméket pl. mezt, vagy mást)? Ha igen, szerinted milyen minőségűek az NBA/NFL termékek dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében? Tapasztaltál minőségbeli különbséget a 2 liga termékei között? -Olyan cuccok, amiket én veszek (tehát az „Officially Licensed Products” címkét nem a kisjézuska fújja rá ezekre), akár egy mezről, nadrágról, pólóról beszélünk, általában nagyon jó cuccok. Amit én vettem eddig akár póló, akár sapka, akár mez, akár bármi (leszámítva még a 90-es évekből származó mezemet, amiről le tudott hervadni a számozás, mert ronggyá hordtam, meg ronggyá mostam), nagyon rendben

vannak minőség szempontjából. Meg is kérik az árát, de nagyon rendben vannak bármit is veszel. Minőségben nincs különbség a két liga termékei között. -Előfizettél már valaha az NBA/NFL League Pass online szolgáltatásra? Ha igen, mik a tapasztalataid? Mi működik jól ezekben a szolgáltatásokban, és min lehetne fejleszteni? Gondolok itt megbízhatóság, tartalom, dizájn stb. elemekre -Az NBA League Pass-t a Sport TV állja nekem, de rámondhatjuk, hogy előfizető vagyok. Ha nem lenne, előfizető lennék. Szerintem egy nagyon megbízható, nagyon, nagyon impresszíven fejlesztett termék. Folyamatosan tolják bele az új funkciókat Tavaly volt már Coach Mode, Player Mode, Mascot Mode. Amit imádok benne, hogy külön lehet kérni a hazai, vagy az idegenbeli kommentárt. Nagyon jó minőségű, gyors, nagyon, nagyon bírom az NBA-nek a streamjét, az NBA ilyen típusú szolgáltatását. Elérhető XBOX-on, APPLE TV-n, telefonon, tényleg bárhonnan

hozzáférhető. Egész éves archívum van benne Van neki ez a condensed game (sűrített játék) szolgáltatása, ami a meccs után 2-3 órával érhető el, és 15 percre vágja össze a jeleneteket. Ezt mintha automata csinálná, emiatt néha béna Emellett meg nagyon meg kell dicsérni az NBA-t, mert jó ideig küzdöttek azért, hogy 72 letörölhessék YouTube-ról a tartalmakat, meg összefoglalásokat (pl. MLG highlights, Ximo Pierto, stb.), most meg egyszerűen ráteszik a content ID-t Ha feltöltesz a YouTube-ra olyan tartalmat, amin máshonnan származó cucc van (ez velem is előfordul a saját videóimnál), akkor érkezik 2 óra múlva egy üzenet, hogy copyright claim érkezett, és azért mert használtam 45 mp-et egy FIBA 3x3 szabálymagyarázó vieóban, innentől a bevételek, amelyek a videó nézettségéből vannak, ott fognak landolni. -Ez a bevételek 100%-a? -A 100%-a igen. -Volt már ilyen egyébként veled, hogy ez megtörtént? -Abszolút.

Legutóbb a Zion Williamson-os videón, de volt a Luka Doncic-osnál is A 3x3as videómnál csak 30 másodpercet vágtam be egy EB döntőből (a FIBA különösen érzékeny ezekre), és jött a copyright claim. Az NBA ráteszi a content ID-t, és hozzá jön be a bevétel A YouTube-os srácok meg azt tudják csinálni, hogy a videójuk/meccs összefoglalója végén meg elején tudnak szerintem termékeket pl. mezeket betenni, és ebből tudnak pénzt csinálni, mert más bevételük, valószínűleg nem lehet. Bár melléteszem, hogy az NBA nagyon, nagyon elnéző. Tehát ha csak NBA-s YouTube csatornáról szedek le videókat, az szinte soha nem tilt le. Az NBA ezt tök ingyen adja, úgyhogy változik a content policy is ilyen szempontból. Árazás és árpolitika (Price) -Milyen árfekvésűek szerinted az NBA/NFL termékei? Drágák, olcsók, vagy pont optimálisak? Vegyünk pl. egy NBA, és egy NFL mezt, vagy esetleg egy NBA-s cipőt, és egy NFL-es cipőt. Először

egymáshoz, majd pedig a nem NBA/NFL termékekhez hasonlítva mit mondanál rájuk? -Amiket meg lehet feleltetni egymásnak, azok nagyjából hasonló árban vannak. Póló-póló, baseball sapka-baseball sapka. Az NBA mezek nem olcsók, 20000 Ft környékén jutsz hozzá a Swingman típusú mezekhez. Az NFL mezek nagyobbak, nehezebbek, több anyag van bennük, és az én tudomásom szerint drágábbak. Tehát fajlagosan drágább egy NFL 73 mez, mint egy NBA mez. A normál cuccokhoz képest a gyártó árszintjén vannak, tehát egy Nike Dri-Fit pólóhoz képest azért, mert rá van nyomva az, hogy Charlotte Hornets, még nem lesz a póló nagyságrendekkel drágább. Kapucnis pulcsiknál, melegítőfölsőknél szerintem nincs benne érzékelhető különbség, talán valamivel drágább. Egy „noname”/ „fast fashion” kapucnis pulcsihoz képest abszolút drágák. A baseball sapkák hasonló árban vannak, de egy mez, póló, stb. jóval drágábbak, de mellé meg

strapabíróbbak A különbség az a cipőknél, hogy NFL cipőt nem veszel az utcára, mert kopog, hiszen stoplisban játszanak, meg nincsenek is signature modellek. Az NFL-ben utoljára talán a Barry-, vagy Deion Sanders-nek volt saját cipője, meg a Bo Jackson-nak még nagyon régen. Nincsenek NFL-es cipők. Pl a Bencsics Márk a 11-es Jordan amerikaifocis, stoplis változatában játszik fehér-piros színárnyalatban, ami nagyon jól néz ki. Nincsenek nagyon signature modellek vagy híres cipőmodell sorozatok, én legalábbis nem tudok róla. NBA-ben abszolút vannak Azoknak az ára elszállóban van. Olyan 15-20 év alatt 120 dollárról, elmentek a csúcscipők 180-200 dollárra, majdnem hogy megduplázódtak. De egyébként a Nike nagyon ügyesen, ilyen szép magyar szóval mondva „Tier”-ekbe rendezi a signature cipőit. A Jordan-ek 180, a LeBron-ok 160, a Durant-ek 130, az Irving-ek meg olyan 110 dollárban kerülnek. Az Antetokounmpo (2019-es MVP) cipői pedig olyan

120-130 dollár körül vannak. Tehát 40.000 Ft alatt tudsz venni simán signature cipőt, és a vége kb 60-65000 Ft körül van Minőségbe azt veszem észre, hogy ezek is egyre jobban bírják. Az orruknál már spéci ragasztások vannak, és ritkán látni olyat, hogy elkezd lifegni, vagy szakad, legalábbis én kevesebb ilyet látok mostanában. -A 2 liga termékei könnyen hozzáférhetőek az USA-ban? Európában, és Magyarországon is ugyanez a helyzet? Ha vettél már NBA/NFL-es terméket, akkor az hol történt, és milyen fizetési móddal volt lehetséges hozzájutni egy ilyen termékhez, mennyi idő volt, amíg kiszállították? -Egyre fontosabb mind a két ligánál, hogy Európában is hozzáférhető legyen. 3-4-5 éve elég cudar dolog volt beszerezni egy terméket, mert nem volt Európai NBA/NFL Store. Megrendelted a terméket, áfa, vám, horror. Most már van Magasabb árakkal dolgoznak, mint az amerikaiak, és nagyságrendekkel kisebb választékkal. Az igazi

NBA/NFL bubus továbbra is az USA-ból, ismerősökön keresztül hozza be a cuccot. Nekem nagyon nagy szívfájdalmam, hogy sapkamániás vagyok, és a New Era a portfóliójának 6%-át hozza csak át. Láthatod, ha felmész a New Era online boltjába, és megnézed a Golden State Warriors 74 sapka lineupját (kínálatát), ahhoz képest hányat látsz itthon. Számszerű különbség, de nézd meg hány sapkát látsz pl. a Sacramento Kings-nél? Itthon, és valószínűleg Európában nincs New York Yankees-t hoznak át, Los Angeles-t, meg Chicago-t, tehát van 5 csapat, azt áthozzák, és úgy gondolják, hogy jó lesz az egész kontinensnek. Jobb a helyzet, és vannak specializált resellerek (viszonteladók) egyre több országban pl. Magyarországon a Touchdown Store. Van, ahol lehet kapni mezt, mini sisakot, pólót, sapkát, de nem bolondulsz meg a választéktól. Kosárlabdában a Rapcity ami megy, és tök jó választékuk van. De ha megnézel mellé egy angol

boltot, nekik már 4x akkora, és ehhez képest az NBA store az meg még több. Van hova fejlődni -Véleményed szerint milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak NBA/NFL-es termékeket? Milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak a mérkőzésekre jegyeket? Mik a tendenciák a jegyek árazásával kapcsolatban? Növekednek, csökkennek az jegyárak, esetleg dinamikus árazást használnak a Franchiseok? -A jegyárak szállnak el. A Golden State-nél hatalmas probléma, hogy akik addig ott voltak amíg a csapatnak nem ment annyira, most nem jutnak már be a stadionba, mert ott páváskodnak a helyi 10.000 nézők Nagyon elszálltak a jegyárak Egyre inkább úri huncutság elmenni egy meccsre. Szerintem kevéssé árérzékenyek Persze valamennyire mindenki, de aki már megveszi ezeket a termékeket, az onnantól nem méregeti, nem figyeli, mert tudja, hogy a hivatalos licenszelt NBA termék az ennyibe kerül, nincs nagyon variációs lehetőség. Aki ezt a hobbit

választja magának, az szerintem nem tud árérzékeny lenni, vagy kamut kell hordania, és az Ali Express-ről kell mezt rendelnie. Ez is egy létező fogalom/réteg, de nem ez a jellemző én úgy látom. Értékesítés és termékelhelyezés (Place vagy Distribution) -Milyen NBA-s cipőmárkákat tudnál felsorolni? Kinek/kiknek a signature cipőit szereted/tartod jó terméknek? -Nike, Adidas, most visszajött a Puma, Under Armour, New Balance, Avia, Peek, Li-Ning, Jordan (ha nem Nike-nak vesszük őket). Signature cipő a Nike-nál van a LeBron-nak, Durant-nek, Irving-nek, Antetokounmpo-nak, Paul George-nak, Jordan-nek, Westbrooknak. Adidas-nál van most a Damian Lillard-nak, Donovan Mitchell-nek, Harden-nek Under 75 Armour-nál van a Curry-nek, majd lesz a Joel Embiid-nek. New Balance-nál van a Kawhi Leonard-nak. A Pumánál a Glide-ot nyomják, ott signature cipő nagyon nincsen Az Antanál Klay Thompson van, a Peek-nél Tony Parker volt, de ő mostmár nincsen A

Li-Ningnél meg a Dwayne Wade cipőit nyomják még ezerrel Az első Giannis, a Freak One nagyon jó lett, de az idei KD is tetszik, mivel az elmúlt 3-4 évben, nem azok a „techno tankok” voltak, hanem kötött felső részes cipők, amik nagyon jól néznek ki. A Jordan nagyon elment egy irányba (olyan technológia van benne, hogy zokogsz). Az Irving, George irány az nem az enyém, a Harden az so-so. Én még a Lillard-okat szeretem A Curry-k szerintem keresik magukat. Láttam most a 7-est a lábán, és én egyre hónaljszagúbbnak érzem -A Curry 7 már ilyen rövidszárú. Nem pont az kellene, hogy tartsa a bokáját? -Szerintem annak már nincs értelme. Ezt Kobe Bryant kikutatta, hogy ha a focisták tudnak játszani durvább irányváltásokkal egy mérkőzésen többször becsúszva, és nem megy ki a bokájuk, akkor nem erről van szó. Ez ilyen core izomzat erősítés, ragasztás Most érted egy 110 kilós játékosnak elindul a lába, akkor az fogja megfogni, hogy 2

cm-rel magasabb a kötött felső rész? Ez teljesen mindegy. -Viszont dizájn tekintetében én is érzékeltem ezt a visszafejlődést a Curry 5-től kezdve, ami nagyon király volt. -Egyre, egyre lejjebb. -Milyen értékesítési stratégiára törekszenek az NBA nagy cipőgyártói? Tömeges, egyszerű elérésre, vagy exkluzivitásra játszanak érzésed szerint? Ez változhat-e a jövőben? -Is-is. Vannak minden gyártónak mainstream releasei (átlagos kiadások), alapcipők, alapszínállások stb. Amikor már letarolták vele a piacot, mindenki megvette az első modellt, akkor kijönnek a finomságokkal. A Black History Month-al, a KD-nél az Aunt Pearl-el, most a Kyrie-nál a Spongya Bob-os modellekkel. Tehát van mindig benne egy ilyen extracsavar. Szerintem egy picit úgy érzik talán ők is, hogy túltolták ezt az exkluzivitás kérdést. Alapvetően az van, hogy az alapmodellek legyenek mindenki számára teljesen elérhetők, és vannak még apróbb dropok. Ilyenkor

nem a Yeezy-kről beszélek meg az 1-es 76 Jordan-ekről, meg a Travis Scott-os modellekről, hanem a kosárlabdázókhoz köthető cipőkről. -Mi a véleményed a Mitchell and Ness és a Retro Jordan márkákról? Milyen célközönséget/korosztályt szólítanak meg szerinted? Ha vásároltál/ kaptál már ilyen terméket, milyen minőségűnek érezted ezeket? -Hihetetlen jók a Mitchell and Ness cuccok. 43 perce élesedett a YouTube-on egy Mitchell and Ness mezvideóm, most csináltam a hétvégén, és pont az új Swingman mezeket hasonlítom össze az előzőekkel. Gyönyörű minőségűek, nagyon, nagyon szépek A sapkáik is nagyon szépek és jó minőségűek. Szépek a retro cuccaik A Mitchell and Ness nagyon jó munkát végez, elég jó bevételeket is generálnak hál istennek. Szerintem egyre jobban nyitnak a fiatalok felé. Ezek a mezek kaput jelentenek a liga múltjába, és történelmébe A Retro Jordan cipők a saját állatfajtájuk, nem keverhetők

össze a retro mezekkel. Amíg a retro NBA mezeket szerintem 98%-ban NBA szurkolók, rajongók (jelenlegiek, régiek) hordanak, addig a Retro Jordan-ek, egy Fashion Statement, meg bizonyos modelleknél reseller (viszonteladói) alapok. A Jordan 1-esekből főleg a spéci kollaborációk pl az Offwhite-ok, a Travis Scott-ok, meg most jött ki a Satin „Black Toe”, már lassan az a kategória, hogy másodpercek alatt elkapkodják, és akkor másnap már másfélszeres áron mennek is tovább. De itt is az 1-esek, 11-esek, néhány 3-as, néhány 4-es nagyon megy, és ha a 7-esből kihoznák megint a „Hare”-t, azért én is embert ölnék. A 8, 9, 10-es és 12-es modellek változatait viszont nem viszik. Tegnap tettem ki Instagram-ra a FIBA 12-esét, amire a Rapcity-be azt mondták, hogy olyan minősége van, amilyen régen nemvolt a Jordaneknek. Sehol egy ragasztásnyom, egy mestermű, és nem viszik. Azért is kellett róla posztot csinálnom, mert majdnem teljes méretsor van

mind a 2 FIBA-ból, és gyönyörűek, tehát az látszik, hogy tud telítődni azért a piac. -Ha valaki NBA/NFL-es terméket szeretne vásárolni, milyen választékkal találkozhat a hivatalos boltokban/weboldalakon? -Erre válaszoltam nagyjából szerintem, tehát Amerikában 100, Európában 40 Magyarországon meg NFL-ben 10, NBA-ben meg mondjuk 25%-a van a cuccoknak nagyságrendileg. Egészen addig nem tudod, hogy mi a helyzet, amíg nem mész el egy NBA csapat stadionjának a boltjába. Én a Warriors-éba voltam, a régiben, tehát az Oracle 77 arénában. Ott 15-16 bolt biztos van Nagyon, nagyon sok van más-más eltérő választékkal Olyan pólóim vannak onnan, amit előtte és utána sehonnan nem tudtam beszerezni, pedig Adidas, tehát nem valami helyi gyártó. Tehát az a 100, ami az NBA Store-ba felkerül a központi oldalra, az már csak a 80. Ami Európába átjön az a 40, és ami Magyarországra, az a 15-20. Nagyjából így Aki igazi ritkaságot akar, annak

a legjobb módszer még mindig az, ha megkérdezed, hogy tényleg San Franciscoba mész? Elmész nekem az aréna boltjába? Köszi. -Érzésed/ tudomásod szerint, melyek a legnépszerűbb franchiseok az NBA-ben, és melyek az NFL-ben? Fel tudnád sorolni a Top 3 legnépszerűbb franchiset ligánként? (Eladások tekintetében értem) -NBA-ben Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Chicago Bulls még mindig. NFLben New England Patriots, biztos az első Itt csak vakon tapogatózok, úgyhogy pontos merchandising adatoknak majd nézz utána, de Európában szerintem az Oakland Raiders a másik, aki még mindig nagyon megy. Harmadik? Talán a Green Bay Packers, de ez tényleg megérzés. Hirdetés- és reklámpolitika (Promotion) -Mennyire érzed erősnek az NBA, és mennyire érzed erősnek az NFL közösségi média marketingjét? Találkoztál már közösségi hálókon, videóportálokon, képmegosztó helyeken, esetleg blogokban NBA/NFL-es hirdetésekkel? Ha igen, melyekkel,

és mi a véleményed az ezen csatornákra kirakott tartalmakról? -Erre viszonylagosan könnyen tudok válaszolni. Brutálisan nyomják mind a ketten Érdekes módon mindkettőnél, ahol a leglassabban találtak fogást, az a YouTube volt. Onnan tartották magukat legtovább távol. Mentek egyből a Facebookra, tolták az Instagram-ot, nagyon tolták a Twitter-t mind a ketten, de a YouTube-ról nem igazán hitték el, hogy működhet. Azt hitték, hogy a kis saját videólejátszóikkal majd milyen király lesz, de végül megadták magukat. Régen nem volt YouTube-on legális NFL összefoglaló Most már ezt elengedték. Abszolút találkoztam mindennel Mindent kihasználnak, központilag is, és csapat szinten is. Minden hétnek vannak csapat „beef”’-jei, pl amikor a 2 csapat közösségi médiása elkezd barkóbázni Twitter-en egy előszezon meccsen, 38-0-s állásnál. Az Atlanta 78 Hawks-nak legendásan jó a Twitter-e, jól használják nagyon, maximálisan

rámennek. Megpróbálnak innovatívak lenni. Az NBA-nek és az NFL-nek is Twitch-es szerződési vannak, és én nagyon bízom benne, hogy idővel ezek a saját broadcasting cuccok is teret nyernek (olyan platform, amire ráteszik a meccset előfizetéssel, vagy nem tudom mivel, és választhatják a te kommentárodat, és bárkiből lehet kommentátor, leülhet 2 szakértő és beszélgethet a meccsről). Például ilyen irányba is mehet/ megy majd a világ szerintem még a te fiatalságod alatt. -Visszatérve az előző kérdéshez, ezek jó tartalmak, tehát minőségi contenteket raknak ki? -Abszolút, igen. -Mi a véleményed a világ legnézettebb sporteseményének, a Super Bowlnak a reklámorientáltságáról? Érzésed szerint mennyibe kerül egy reklám spot az átlagos NFL playoff mérkőzésekhez képest? Milyen cégeket láttál már hírdetni a Super Bowl közvetítések alatt? Volt példa arra, hogy egy hatásos reklámot később visszanéztél

videómegosztó/közösségi oldalakon? -Olyan szempontból vagyok ebben a kérdésben nem jó alany, hogy egy reklámügynökségben dolgozok, tehát nekünk a Super Bowl már hetekkel korábban elkezdődik. Elkezdenek kijönni a videók, és a Super Bowl utáni kedden, szerdán külön meetingünk van arra, hogy végignézzük az összes Super Bowl reklámot, megbeszéljük hogy melyiket szerettük, melyiket nem szerettük. Hogy mennyivel drágább biztos meg lehet nézni, én azt mondanám, hogy 20-30-szor drágább, mint egy szórványos meccs. Azt hiszem, hogy 30 másodperc 1 millió dollárba kerül, valami ilyen áron futnak. Mondjuk a top 10 nagy magyar ügyfelet leszámítva az egész éves marketingbüdzséje nincs senkinek ilyen magas. Azért 300 milliós büdzsével nem dolgozik pár cégen kívül senki itthon egész évre. Ők ezt 30 másodperc alatt durrantják el Miközben maga a Super Bowl nem reklámorientált, csak útközben lett egy ilyen presztízse,

hogy azzá vált. De nincsen egyébként hosszabb szünet, meg nincsen egyébként több játékmegszakítás. Minden játmegszakításnak pontosan meg van szabva a helye, ideje, hogy ki az aki először jön, ki az aki másodszor jön, stb. Sőt reklámidőt áldoznak be a Halftime Show-val, amikor nem reklámokat mutatnak be, hanem pl. Beyonce-t nézel 79 -Megéri szerinted itt hirdetni a nagy cégeknek? -Szerintem van, akinek igen, csak ahhoz nagyot kell gurítani. Ha ott megnézik, és azt mondják jó volt, akkor nem. Hogyha még 4 nap múlva is erről beszélnek, mint idén, vagy tavaly volt a Tide-nak egy nagyon jó reklámja, akkor igen. De mondom ez egy szokás, hogy nézzük meg a Super Bowl reklámokat. Tehát, ha ott megveszed magadnak a spotot, akkor garantáltan vásároltál magadnak másod, meg harmadlagos nézéseket. Többmilliót És ugye külön listák jelennek meg, hogy top 10 legjobb reklám, top 10 legbénább reklám, stb. Ezek mind új életre kelnek

ilyenkor, és osztályozzák őket az Adweek-en, az NH1-en. Ez egy külön buli. -Az NBA és az NFL TV-s szerződésivel, azaz a ligák legnagyobb pénzforrásával kapcsolatban, mire számíthatunk a jövőben szerinted? Mérséklődik a növekedés, vagy folytatódik a már megszokott tendencia? -Ez egy kiváló kérdés, szerintem ez az egyik legégetőbben aktuális kérdés. Szerintem a ligák több pénzt fognak beszedni jogdíjakból, mint eddig, de a tortaszeletek aránya meg fog változni. Pl most beszednek 100 millió dollárt összesen, és 80 millió jön a TV-ből Szerintem ebből lesz 110 millió, de csak 60 millió TV-ből, mert a többit a Twitch, meg a YouTube live, stb. fogják majd hozni A klasszikus TV-zés irányából el fognak mozdulni más terjesztési csatornák irányába. Nehéz megkerülni a TV-t, meg egy csomó dolog változni fog, de most ha Magyarországon megkérdeznéd, hogy hol nézed az NBA-t (az NFL azért nem jó példa, mert kiszámíthatóan van

minden vasárnap a Sport TV-n), az NBA-t nem tudom. Az NBA hazai nézettsége alacsony, meglepődnél mennyire alacsony Nem fognak vadászni a hozzád hasonló korú srácok (22), hogy mikor lesznek majd a Bazskáék a TVben a kommentátori fülkében. Ez nem így megy Megnézed streamen, League Pass-en, letöltöd torrentről, bármi. Az, hogy a néző hozzánk igazodjon már eléggé nem 2019 -Egyébként ezért foglalkozik most már a Trash Talk (amerikai sportokkal foglalkozó heti műsor) csak NFL-el, és NBA-vel nem, merthogy ez nem köszön vissza nézettségi számokban a Sport TV-ben? -Ez egy bonyolultabb kérdés. Több aspektusa van Elindul szeptemberben a Trash Talk, van rajta NFL, van rajta NBA, megy a Super Bowl-ig, és utána a nézettsége meredeken megy 80 le. Az NFL-ben fű se nő 3 hónapig, tehát semmi nem történik tényleg Nagyon sok nézőt elvesztettünk. A Szaniszló Csabi elment Boszniába dolgozni Felmerült, hogy ki vezesse a műsort? Akkor azt

mondták, hogy a Trash Talk részben miatta, részben miattam volt Trash Talk. Attól, hogy NFL-es lesz az adás, engem ne veszítsünk el, én legyek műsorvezető Viszont akkor nincsen már elég NBA szakértő. Plusz pénzt kellett átcsoportosítani más műsorokra. Ebből a 3 indokból állt össze, hogy legyen ebből egy csak, és kizárólag NFL magazin, amit igazából nem kellett volna Trash Talknak hívni, csak ez volt az egyetlen működő brand. -Az NBA, és az NFL is szeretne nemzetközileg terjeszkedni. Milyen lépésekben, tendenciákban mutatkozik ez meg szerinted? -NBA-ben a 2000-es évek Kínáról szóltak. Ott elképzelhetetlen, hogy mekkora az NBA, mennyire népszerű, mennyire imádják. Az egy külön világ, és nem is tudsz rá igazából innen rálátni. Brutális pénzeket hoznak be Az NFL-nek pont nem ez az útja Ők Európába hoznak át meccseket, Mexikóba visznek át meccseket. Csomó akadály van, amit nem tudsz legyőzni. Nem tudod legyőzni az

időeltolódást, nem tudod áthozni a meccseket Igyekeznek megtalálni azt az aranyközéputat, hogy adjanak is meg nem is, hogy a „hook” (kampó/horog) meglegyen, és keresik, hogy mi az az „effort” (erőfeszítés), amivel be tudják akasztani a horgot, hogy utána egyébként ne kelljen semmi mást csinálni, csak számolni a pénzt. Szerintem ez az éves 4 londoni meccs a példa erre Én most hallottam olyat, amikor találkoztam a műszaki igazgatójával a Puskás Ferenc Stadionnak, hogy ide akarnak hozni NFL meccset, ami tök oké, mert úgy is lett kialakítva, meg kimérve állítólag, de nem volt például még a berlini arénában NFL meccs, pedig Németország európai szinten kifejezetten jó amerikai focit csinál. De a terjeszkedés egyértelmű Hogyan tudod ezt csinálni? Teljes hozzáférést biztosítasz mindenhez, adj meg minden lehetőséget a League Pass-el, adj meg minden lehetőséget, hogy meg lehessen venni a cuccokat, hozd el a játékosokat, úgy

hogy még nekik ne fájjon, és ahova nem fáj, oda még hozzál el meccseket. Ennél többet nagyon nem lehet tenni, ennyit viszont meg is tesznek. -És a pályán belül? Például most egyre több európai srác van az NBA-ben, akik egyre jobbak, az Antetokounmpo is MVP lett, a Luca Doncic év újonca. Mennyire vannak ők befolyással arra, hogy el lehetne-e egy franchiset hozni/ terjeszkedni Görögországba/ Szlovéniába. 81 -Az NBA ennél szerintem önzőbb, és nem a csík húzza a repülőt. Azért lesz népszerűbb az NBA, mert ott játszik az Antetokounmpo, és nem az NBA-nek kell eljönni ide, meg Görögországba játszani. Majd amikor hazamegy, akkor mindenki össze fog omlani Egyébként a Kostas meg a Giannis Antetokounmpo görög joghurtreklámban szerepelt, aminek The Dream a címe, és benne van a görög éves GDP 20 %-a. Nagyon jó reklám Az NBA-nek a negyede most már légiós, a játékosok 20-25%-a. Ez meg értelemszerűen nagyon jó, meg segíti a

terjeszkedést, amit az NFL soha nem fog tudni elérni, mert ott mindig is amerikai lesz a liga több mint 90 %-a. -Mit gondolsz az NBA 2K és a Madden NFL játékok fejlődéséről, és a videójátékok térnyeréséről? Racionális kijelentésnek gondolod azt, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a ligák a videójátékos társadalom bevonzására? Esetleg ez a folyamat, már napjainkban is kezdetét vette? -Abszolút. Az NBA csapatok közül szerintem mind a 30-nak, de legalábbis majdnem mindegyiknek van már e-sport szakosztálya. Külön fantázia névvel, és hasonló csapat logóval, játszanak egymás ellen. A probléma az az, hogy ezeknek a játékoknak hasonlítania kell a való életre. Tehát a Fortnite-tól senki nem várja el, hogy építész diplomád legyen, amikor elkezdesz magad köré falat építeni, meg, hogy a PUBG-ban le legyen kezelve, hogy egy palacsintasütővel igazából nem lehet agyonütni egy embert. Az NBA-től elvárod azt,

hogy a zárás-leválás hogyan legyen, stb. Köztünk szólva én tavaly néztem egy pár NBA 2K e-sport meccset, és kritikán aluli volt. Ugyanazt a bugot (játékhiba) próbálta mindenki kihasználni. Egy-egyeztek, pöcögtették a pöcköt, és ha valami történt akkor betörtek, zsák, zsák, telizsák. Tehát ilyen volt, és ez nem hasonlít a valóságra Ehhez képest egy FIFA játék sokkal jobb. Most kijött az új NBA 2K20 és nem lehet vele dobni Most voltam a Footshopnak is az NBA 2K20-as rendezvényén, a héten a V4 Future Sports Festival-on Egy meccset láttam, ahol 1 srác (ő volt mind a 2 eseményen a bajnok, és szerintem tesz bele rendesen erőforrást) dobálgatott el tripláról, de hogy egyébként nem jellemző, mert nincs hibahatár. Milyen irányba halad a liga? Kevés magasember, sok tripla. Milyen az új NBA 2K? Magasemberek brutál OP-k (nagyon jók), bármit meg tudsz csinálni velük, és nem lehet triplát dobni. Úgyhogy az igény lenne rá, hogy

fejlesszék a játékot A Madden NFL-re nem nagyon látok rá, hogy hogyan zajlik az e-sport része. Ott az van, hogy egy bizonyos szintig modellezhető az amerikai futball, de hogy pl. 11 embernek a 82 védekezését hogy modellezed le? Szerintem azt reálisan sehogy. Én, akit láttam játszani az volt a védekezése, hogy nyomogatta a B gombot a kontrolleren, és amikor valaki közel volt valamennyire a labdához, akkor valami történt. Ehhez képest egy FIFA-ba hogy lehet védekezni, vagy akár egy NBA 2K-ba hogyan lehet védekezni? Az Madden NFL ez nagyon nehézkes. Az NBA-ben több kakaó van, ott viszont szimplán rossz a játék Nem eléggé realisztikus. Emberi tényezők (People) -Ha már vásároltál NBA/NFL-es terméket, mi a véleményed ezen termékeket forgalmazó cégek munkavállalóiról (pl. eladók)? Tapasztalataid szerint, hogyan végzik a munkájukat, milyen volt a kommunikációjuk irányodba? -Ez nagyon hullámzó, mivel emberek dolgoznak benne.

Szeretném azt hinni, hogy az NBA termékeket árusító boltokban mindenki nagyon jó fej, ehhez képest a múlt héten egy cimborám ment be egy ilyen boltba, és hagyott ott egy elég tisztességes összeget. Mondta nekem, hogy figyelj, nem éreztem úgy, hogy minden szempontból kifogástalan kiszolgálásban volt részem, miközben meg találkoztam az eladó sráccal, aki mondta, hogy múlt héten itt volt a haverod, és elég sok mindent vett. Nem mondtam el neki, hogy mi volt a fogyasztói élmény ezzel kapcsolatban. Tehát ezt nehéz megítélni Minél közelebb vagy a tűzhöz, annál jobban változik. Az Oracle arénában jobbak voltak az eladók, míg az NBA Store-ban New Yorkban azért más a miliő. P Howard, született nevén Rejtő Jenő mondta mindig, hogy nem lehet minden pofon mellé közlekedési rendőrt állítani. Nem lehet minden mez mellé egy olyan szakértőt állítani, aki ezt olyan szeretettel tudja csinálni, amit ez szerintem megérdemelne. -Értem.

NFL-lel is ugyanez a helyzet? -Szerintem igen. Ez nem befolyásolható, és nem általánosítható szerintem -Ha fordultál már valaha ügyfélszolgálathoz a két liga hivatalos termékeivel kapcsolatban, milyen tapasztalatokat szűrtél le gördülékenység, együttműködő készség tekintetében? 83 a segítségnyújtás során, -Nem volt még ilyen élményem. -Szerinted ki az NBA arca jelenleg? Mivel érdemelte ezt ki (a játékával, vagy közösségi tevékenységével)? Milyen szerepe van ebben a közösségi médiának? -Szerintem az NBA arca még mindig LeBron James. A csávó nem normális Nem tudom, hogy mikor jön el az az idő, amikor a fickót el tudjuk kezdeni helyén kezelni. Te most hány éves vagy? -22. -22. Gondolj abba bele, hogy 16 éves korod óta nem mehetsz el berúgni, és részegen fetrengeni valahol, mert már reflektorfényben vagy. És ott vagy 20 évvel később, és még mindig nincs rólad olyan videó, hogy részegen fetrengsz

valahol, vagy nem derült ki olyan, hogy részegen meghúztad valahol a pincérnőt. Nem kerültél szélhámosságba, nem doppingoltál, vagy ha igen, akkor ügyesen csináltad. A csávónak nincs botránya 20 éve, emellett viszont alapítványt csinált. Akroni (szülővárosa) gyerekeket visz be az egyetemre, polgárjogi harcos, mit mondjak még róla? Mellé meg olyan statisztikákat csinál 20 éve, amit Michael Jordannel tudsz csak összevetni. Egyébként kicsit szerencsétlen a LeBron, mivel annyira jó lett nagyon gyorsan, hogy (persze van benne önfejűség, és nem akarom így túlfényezni) nagyon hamar eljutott az első NBA döntőjébe. Nagyon hamar elkezdte emiatt követelni maga köré a társakat, viszont folyamatosan gyengekezű edzőket kapott, akikre egy idő után már nem is hallgatott. Most meg van egy olyan döntőbeli mérlege, hogy 3 győzelem, 5 vereség (mellé ott van a 6/6 Jordannek, amivel nehéz vitatkozni). Most volt a téma J. J Redick NBA Discussion

subredditjében, az NBA döntőbeli teljesítmények LeBron-nak a top döntője sokkal jobb, mint Jordan-nek a top döntője. A legrosszabb döntője, ami a 2011-es Dallas elleni volt, valamivel rosszabb, mint Jordan-nek a legrosszabb döntője, ami talán neki az első Utah Jazz-es volt. Szóval jó dolgokat csinál, jó időben, jó helyen. Vannak folyamatok, amiket beindított, támogatott, ami nem volt 100-as Például badarság volt anno a Decision ahogy csinálta, de továbbra is azt gondolom, hogy ő az arc, és van mögötte egy nagyon erős második élvonal. 84 -A közösségi médiának mekkora szerepe van ebben? Gondolok itt például a More Than An Athlete mozgalomra, ami arra reflektál, hogy egy újságíró beszólt LeBronnak, hogy „Fogd be a szádat és pattogtass”. -Nagyon jól használja a közösségi médiát, és mellé ő az, aki nem tud elmenni egy kritika mellett sem. James meg tudja állni, hogy belemenjen az összes helyzetbe Winston Churchill mondta

(egyik kedvenc mondásom, és igyekszem így élni személy szerint, de nem mindig sikerül), hogy „Ha el akarsz jutni A pontból B pontba, akkor nem állhatsz meg az összes csaholó kutyát megdobálni kővel”. James ezt nagyon jól csinálja Annak nekiment, amit említettél, de 8-nak nem megy. Aztán megint majd ki fogja választani, hogy legyen hatása. Kifejti a hatását, de nem mindig minden róla szól, és tud csendben maradni Az, hogy hogyan alakította át a játékos képviseletet, az, hogy a barátaival alakított erre egy céget, stb., az mind „game-changer” szép magyar szóval -Szerinted ki az NFL arca jelenleg? Mivel érdemelte ezt ki (a játékával, vagy közösségi tevékenységével)? Milyen szerepe van ebben a közösségi médiának? -Nekem Tom Brady van a fejemben. Neki van egyfajta távolságtartása az egésztől Néha tök aranyosan borogatják egymás vállát Rob Gronkowski-val, néha meg a csávó borderline pszichopata, tehát a „T Twelwe”

és a szcientológia nem sokban különbözik néha egymástól. Eleve szerintem az NFL-ben maga a játék kialakítása, a sok sérülés, a brutális hektikusság miatt (ami egyébként a Patriots-ot leszámítva jellemzi a ligát), nehezebb 1 egyértelmű ikont találni, de ha mégis kell, akkor a Brady az. Brady bár használgatja, meg ügyesen kezelgeti, de azért közelben sincs LeBron-hoz képest közösségi médiában. De beleáll már ő is abba, hogy a Ted 2-ben az ő hímivarsejtjét akarja ellopni a Mark Wahlberg, aki belopózik hozzá. Ebből is látszik, hogy hajlandó megnyílni. Környezeti és tárgyi bizonyítékok (Physical Evidence) -Mi a véleményed az NBA és az NFL-es stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről? Ha volt szerencséd kilátogatni egy valódi mérkőzésre, melyik csapatok játszottak, és milyen volt maga az élmény? Milyen reklámokkal, szünetekben előadásokkal, nyereményjátékokkal

találkoztál ekkor? 85 -NFL meccsen Santa Fe-ban voltam, mivel a San Francisco 49ers Santa Fe-ban játszik. Kb 1 órás Uber út volt mire leértünk. Ahogy az angol mondja „State of the art”, vadiúj stadion, gyönyörű kívülről, belülről, minden amit akarsz, nagyon jó az egész. De nincs benne hangulat. Csak lézengtek benne az emberek A 49ers a New Orleans Saints-szel játszott, és nagyon nyert a Saints. Nyakunkba szedtük a lábunkat, és rohantunk, mert kitiltják meghatározott km-ig a stadion környékéről az Uber-eket. De olyan szinten, hogy az applikáció is le van blokkolva geográfiailag. Vannak ilyen Uber pick-up pointok, oda elmentünk, és onnan át Oakland-be, és beestünk az Oakland Raiders meccsre. Oakland-ben van az Oracle Arena, az NBA egyik legrégebbi arénája, ahol kis túlzással hullik a vakolat, és teljesen betonból van az egész. Olyan hangulat, és olyan nézők voltak, hogy sírsz Az életem egyik legjobb sportélménye volt. Amíg a

49ers-nél ültek az emberek, addig a Raiders meccsen végig állt mindenki, és minden 3rd downnál ütik előttük a széket, és ott van a Darth Vader, a Gorilla Rilla, stb. (ez az ő B-Közepük) Ami nagyon érdekes az NFL-ben, hogy eltűnik a játékmegszakítás. Olyan szuperül van felépítve, hogy minden egyes hosszabb megszakításra van egy játék, van egy videó. Ezt úgy kell elképzelni ilyenkor, hogy a képernyőn ki van írva, hogy melyik Minnesota Vikings legenda fogott egyszer bal kézzel egy galapagosi teknőst? Van 4 tipp, és mindenki üvöltözik, majd kiírják, hogy ő, és akkor megörülnek. Tisztelgés is van a katonáknak, akik bejönnek, és a közönség megtapsolja őket Van olyan, hogy melyik szektor találja el a félidei eredményt? Nagyon jól ki van találva. Mindent ismételnek Full HD-ban, olyan a kijelző, hogy otthon a TV-dnek nincs ilyen képe. Bevan kötve a RedZone, minden játékmegállításnál nyomatják a többi meccs Touchdownjait.

Elképesztően színvonalas, és meg van oldva az is, hogy ki tudsz menni pisilni, visszatudsz jönni pisiből, nem maradsz le a félidőről. Egészen elképesztő, hogy mit fel tudnak halmozni egy elvihető papírtálcára az USA-ban. Konkrétan 2 fogásos vacsorákat hoznak rajta, papírtányér az emberek ölében, hogy utána meg tudják enni. Ez még az NFLben elmegy, de az NBA-ben, amikor megesznek melletted egy hatalmas adag currys csirkét, azért attól egy kicsit rosszul leszel, és azért ott vannak gondok a WC méretekkel is. Egyébként az NBA-ben a Madison Square Gardenben voltam párszor, meg az Oracleben voltam kétszer. -Kivel játszott a New York Knicks akkor a Gardenben? -Játszott egyszer a Memphis Grizzlies-zel, egyszer a Denver Nuggets-szel, a harmadikra nem emlékszem. A Warriors meg játszott a Dallas Mavericks-szel, és a New Orleans 86 Pelicans-szel. Egyik sem számít új arénának, a Madison Square Garden fel van újítva Ott a történelem az

elképesztő, ahogy mész körbe, és ott van a Patrick Ewing-nak az a meze, ahol átzsákolta xy-t, ott van Jon Bon Jovinak az izzadt pólója, és mellette a kép, meg Bruce Springsteen kendője, Muhammad Ali shortja. Ott, ami nekem nagyon elképesztő volt, hogy hoki meccsen voltunk, mentünk felfelé a belső mozgólépcsőkön, amik felvisznek a különböző szintekre, és láttam magam előtt egy bácsit, egy Mats Zuccarello mezben, aki mondta, hogy ő bérletes, és 65 éves. 65 évesen is jön a Madison Square Garden-be, ahol leülnek egymás mellé a bérletesek, akik egyébként nem ismerik annyira jól egymást, de évente 41-szer a másik mellett ülnek, és kérdezik egymástól például, hogy hogy van a gyerek? Beszélgetnek egymással, és egymásról, és észreveszik, ha pl. Joe eladta a jegyét, mert úgy látszik, hogy ő ma nincsen ott. Nagyon érdekes, hogy a bérletesek hogyan adják föl a másodlagos piacra a jegyeiket. Abból próbálják finanszírozni az

egyre magasabb jegyárakat. Az összes ilyen Ticketmaster, meg az ilyen típusú oldalak már külön helyet biztosítanak a „reseller” másodlagos piacnak, amit főleg a bérletesek táplálnak azzal, hogy eladják a jegyeiket. Folyamatok (Process) -Milyen felületeken néztél már NBA/NFL mérkőzést? Mi a trend szerinted a meccsnézési szokásokkal kapcsolatban? Milyen csatornára került nagyobb hangsúly az utóbbi időben, és mit hozhat a jövő? -Néztem már TV-n, laptopon, tableten, mobilon. Hogy hogy jutott el a TV-re a kép? Konzolon keresztül, Apple TV-n keresztül. Amit látok, hogy a mobil élmény valami egészen elképesztő. Nem tudom te League Pass előfizető vagy/voltál/leszel? -Én most leszek. -Akkor majd nézd meg, amikor a mobile view-t nézed, meccs közben egy pöccintésre feljön a két oldalt az 5-5 játékos. Ha rákoppintasz a fejére valamelyiknek, akkor ott van a valós idejű statisztikája. Egyre inkább jelennek meg az overlayek (az ami

rárajzolja a képre az információt, mint a sárga vonal az NFL-ben, a közvetítéseknél, de a valóságban nincs ott, csak digitálisan). Van olyan, hogy a labdáshoz odaírja a nevét, mint az NBA 2K-ban, meg mutatja, hogy hány százalék annak az esélye, hogy onnan befogja dobni, valós ideőben 87 számolva a statisztikák alapján. Ez az úgynevezett kiterjesztett valóság (augmented reality, AR) élmény. Ajánlom a SportTechie oldalt, ami egy sport technológiai portál, és minden NBA-vel, NFL-el meg major sporttal kapcsolatos technológia újítás ott van. Brutális, hogy miket terveznek. Például markerek (jelzők) lesznek a pályán, AR, és odamész majd, elkezded a telefonodon keresztül nézni a meccset (a meccsen élőben nézed a játékot, és a pályára tartod a kamerád), és közbe látod a csávó mellett a statisztikáit, hogy mennyire fáradt, stb. Idővel ki fogják tenni biztos a biometrikus cuccokat is a játékosokra, tehát nagyon, nagyon

durva, hogy milyen fejlődés megy. De a kérdés az nem erre vonatkozott, hanem hogy mi a trend a meccsnézési szokásokkal kapcsolatban? -Igen. -A mobil. Kiterjesztett valóság Lassan ott tartasz, hogy jobb otthonról nézni, mert látod a statisztikákat, látod hogy mi van. Hogyan lehet elérni azt, hogy amikor bent vagy, ugyanígy ezt érezd? Ez a következő lépcsőfok. Tehát most fel kell zárkózni az arénáknak a saját belső applikációikkal, a kiterjesztett valóságos cuccokkal, a statisztikákkal, meg minden mással, hogy hasonló élményt tudjanak nyújtani. Ez most szerintem a két trend, illetve amivel most még nagyon próbálkoznak, és szerintem nagyon trendi, és ezt hallják, az az, hogy a Twitchre kivinni a közvetítéseket. Nagy kérdés, hogy a fiatalokat hogyan fogják tudni majd bevonzani, mert őket ezeken a streaming platformokon lehet elérni. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom! 88 2.

számú melléklet Mélyinterjú az NBA és az NFL gazdasági működésének és vállalati marketingstratégiájának összehasonlítása témakörben NBA kérdések Interjúalany: Galó Kristóf Interjúztató: Dajka Dominik Időpont: 2019.1016 Bemelegítő kérdések -Mióta követed az NBA-t? -Aktívan úgy, hogy eredményeket nézek, követem az átigazolásokat kb. 5 éve 2000-es évek elején kaptuk bátyámmal az első NBA-s videójátékunkat (NBA LIVE), és beleszerelmesedtünk, onnantól kezdve a nagyobb játékosokkal tisztába voltunk. Ez kitartott 10 évig, jött egy 4 éves kihagyás, amikor „vakon” voltam, de azért nyilván felületesen követtem a ligát. Körülbelül így tudnám összefoglalni az utóbbi 19 évemet az NBA-hez Most 26 vagyok, tehát 7 éves korom óta követem, szóval így kimondva kemény, azt aláírom. -Ki a kedvenc csapatod az NBA-ben? -Philadelphia 76ers. Allen Iverson miatt Amikor elkezdődött az NBA LIVE-os korszakom ő volt az

„isten”, zseniális játékosnak tartom még mindig. Maga az ember stílusa, hogy a „semmi nem érdekel” attitűdöt vitte teljesen végig a karrierjébe, amibe kicsit bele is bicsaklott a végén. Andre Igoudala-t is csíptem, amikor még ott volt franchise playerként, most meg „Trust the process”, visszatértek, és azt kell, hogy mondjam elég ütőképes csapatot sikerült megint összeállítaniuk, úgyhogy reménykedünk. Minimum a konferenciadöntőt várom tőlük, ennél lejjebb nem adhatom. Zseniális kezdőjük van, de 2-3 értékelhető cseréjük van csak, kellene pár hármas dobó csere még nekik. 89 Gazdasági felépítéssel kapcsolatos kérdések -Mit gondolsz mitől jó egy franchise gazdaságilag? Milyen szereplőknek kell jól együttműködniük az eredmények szállítása, és a profitabilitás növelése érdekében a pályán kívül (nem játékosok, nem edzők, nem edzői stáb)? -Maga az imidzs építés, ami elsőszámú. Az a

sajátossága az egész ligának, hogy valaki ebbe már „bele hagyományosodott”, mint pl. a Lakers, akinek alapból olyan imidzse van, vagy vonzereje, hogy egyszerűen ő a Los Angeles Lakers, és oda bárki nagyon szívesen megy, mert ő az a csapat, aki. De ugyanúgy ezt a Boston Celtics-re is ráhúznám, viszont ennek ellenpéldája szerintem a New York Knicks, aki meg sajnos az utóbbi években lefelé tendál. Fontos a hagyomány. Ha megnézem, hogy a Los Angeles Lakers 50-60 éves múltra tekint vissza, még egy San Antonio Spurs értékelhető múlttal, azóta, mióta ott van a Gregg Popovich. Ő úgy megreformálta az egészet, hogy mégiscsak lett egy egészen jó kultúrája, egy nagyon jó húzónév, és emiatt mennek oda az emberek. Ha ide lehet venni az edzőket, GM-eket, elnököket, akkor viszont nyilván az ilyen megmozdulások, vagy az ő megnyilvánulásaik nagyon fontosak. A Los Angeles Clippers erre egészen jó példa, mert volt egy rasszista

megnyilvánulása az elnöknek, búcsút is intettek neki, helyette meg hozták Steve Ballmert, aki egy lelőhetetlen figura, mindenki imádja, mindenki szereti, és nem azt mondom, hogy miatta, de biztos vagyok benne, hogy közrejátszik az is, hogy egy ilyen, konkrétan bajnokesélyes csapatot hoztak össze a több éves stagnálásból. Nagyon fontos a GM-ek ténykedése is. Ne legyen notórius, notóriusan nagyon rossz húzásokat se szabad, hogy csináljanak. Ilyenek az elrontott cserék Pl a Brooklyn Nets azért nem volt sokáig egy kedvelt célpontja a játékosoknak, mert tudták, hogy az a csapat be van dőlve, mert jött a Boston-os trade, és elcserélték konkrétan a jövőjüket. Évekig a senki földje alatt voltak, és nem jött oda senki, nem volt normális játékosuk, de az utóbbi 2-3 évben úgy megfordult velük a szekér, hogy az nagyon kemény szerintem. Ha jövőre visszatér Kevin Durant, az egy bajnokesélyes csapat. Tehát a GM, az elnök, a csapatépítés

lehet az, ami fontos Ezen kívül a marketing team munkája is nagyon közrejátszik. Nehéz szerintem jól marketingelni egy egész NBA csapatot, hogy azt vonzóvá tegyük nagyobb neveknek. Ha marketingelni kéne, akkor ott van pl. a Hornets, ahol Jordan az elnök, és szét lehetett volna marketingelni az NBA-t, mert ki ne akarna Jordan keze alatt játszani, ennek ellenére a Hornets legfeljebb a 7. helyre tudott csak becsúszni bármikor is a playoffban az utóbbi x évben, ha egyáltalán bejutott. Esetleg még ezek a kis aranyos megnyilatkozások, pl a Portland Trail Blazers 90 Twitter oldala, vagy a Sacramento Kings-é. Gúnyos megjegyzéseket, meg apró szurkálásokat tesznek a másik csapat irányába, amik szerintem viccesek, meg fogyasztói szemmel nézve jól esnek, csak nem tudom, hogy ez a játékosoknak mennyire teszi vonzóvá őket, és hogy esik nekik. -Tudnál példát mondani egy jól felépített NBA-s franchisera, ahol a tulajdonos, a vezetőedző, az edzői

stáb, és a játékosok is kiválóan teszik a dolgukat, ezzel növelve franchiseuk imidzsét? Hány nagyon jól felépített csapat van szerinted az NBA-ben (30 csapatból)? -A San Antonio Spurs-t tudom ilyen szempontból kiemelni. Az iskolapéldája, hogy hogy kell egy normális franchiset felépíteni. 1996-ban vette át Gregg Popovich, draftolta Tim Duncan-t, és az előtte nullán lévő csapatot dinasztiává emelte, ami a mai napig még veszélyes. Nem azt mondom, hogy bajnokesélyes, de stabil playoff csapat Ez egy 20+ éves dinasztia, 1999-ben nyerték az első bajnoki címüket, szóval ez már kiteljesedett mondhatni. Popovich a legjobb edző szinte vitathatatlanul, aki valaha edző volt az NBA-ben, és az ő keze alatt nagyon szívesen dolgoznak játékosok. Olyan játékosokkal dolgozik együtt, olyan játékosokat kap (gondolom nagyon jó lehet az összhang a GM-mel), akik megfelelnek az ő elvárásainak. Szerények, nem nagyhangúak, nem egoisták, hanem igazi

csapatjátékosok Nyitnak az európai játékosok felé, ezért sikerült felépíteniük egy franchiset, akik a playoffot nagyon ritkán hagyják ki, és mindig úgy tudnak szerintem igazolni, tradelni, hogy az mindig példaértékű. Őket tudnám kiemelni Még a Los Angeles Lakers-t mondhatnám, ami óriási franchise, de ott is voltak azért elég csúnya évek. Kobe ott szenvedett szegény egy csomó ideig, nem kapott segítséget. De most megint felvirágoztatják valószínűleg -És ha nem egy csapatot kellene kiemelned? Esetleg rövid távon nézve a dolgokat? -Az utóbbi pár évben ilyen lehet a Portland Trail Blazers is. Ők is tipikus fekete lovak Senki se gondolta volna, hogy bejutnak a konferenciadöntőbe és egy nagyon jó csapat képét mutatják. A háttérbe valószínűleg olyan összhang van a játékosok, edző, GM, elnök között, amit hétköznapi fogyasztóként mi nem láthatunk. Ilyen lehet még a Utah Jazz, ami 3 év alatt felvirágozódott, vagy a Denver

Nuggets is. Nyilván ha a Philadelphia-t is ide lehet venni, akik ilyen ökölszabállyal/hüvelykujjszabállyal jutottak be, miszerint „tankoljunk, tankoljunk, tankoljunk”(tankolás=szándékosan kikapni azért, hogy a drafton jobb draft 91 pickeket kapjon egy franchise), aztán majd bejön. És bejött Ez kicsit ilyen őskori módszer, tehát a legegyszerűbb módot ők megtalálták, és végig vitték. Most megint egy nagyon szerethető, nagyon jó csapatot sikerült összeállítaniuk. De voltak az út közben negatív rekordok is, mondták, hogy ezt a Philadelphia-t már a női csapat is megverné. Látszott, hogy lett ennek foganatja, és ők azok, akik utoljára nevetnek. Szerintem a csapatok 30%-a stabil, és a felemelkedés jeleit mutatja, vagy van jövőképe. Ugyanakkor nehéz azt mondani, hogy bármelyik csapatnak van jövőképe, mert olyan szintű játékosmozgások vannak az utóbbi néhány évben, és olyan szinten átrendeződött az egész csapatösszetétel

egy-egy franchisenál, hogy nehéz ezt kiszámítani. Ettől függetlenül a csapatok 30%-ára mondanám azt, hogy értékelhetők lesznek még a közeljövőben. -Azt tudjuk, hogy az NBA-ben puha, az NFL-ben pedig kemény fizetési sapka van. Szerinted jobb lenne az NBA, ha megváltozna a fizetési sapkája? -Szerintem mindenképpen igen. Keményebbre kéne valahogy venni, mert szembetűnően sok a pénz, amit ott „elszórnak”. Most láttam, hogy Stephen Currynek lebontották a fizetését, és 170 dollárt keres másodpercenként. Másrészt meg valamennyire követem az NFL-t is, csak felszínesebben. Egy nyilatkozatra emlékszem, miszerint az egyik NFL játékos azt mondta, hogy az ő fizetése az NBA-ben aprópénz. Ő keres évente néhány milliót, míg ezek a srácok 15-20 milliót. És ha átkonvertálnánk az ő tehetségét NBA szintre, akkor ő egy sztár, vagy szupersztár lenne, tehát a többszörösét kereshetné meg annak amit most az NFL-ben keres, ami neki

nyilván rosszul esik. Mondta is talán az anyjának, hogy inkább az NBA-be kellett volna menjen, az NFL helyett. Én megreguláznám, de gondolom ez csak feljebb fog menni. -És amúgy az NFL-nek jobbat tenne, ha elszállnának a fizetések szerinted, ha puha lenne a fizetési sapka? -Nem. Az a baj, hogy ha belegondolok valamilyen szinten logikus, vagy látok benne rációt, hogy miért szálltak el a fizetések ennyire az NBA-ben. Azért, mert az NBA-ben mondjuk csapatonként van 1 franchise játékos (most átlagoljunk), míg az NFL-ben alapból 11 játékos játszik 11 ellen, és akkor még nekik is van cseréjük, stb. Nyilván ott is van jó esetben egy franchise player, aki valószínűleg az irányító, vagy valami iszonyat kemény védekező 92 játékos, de ez nem elég oda. Míg egy NBA-ben, ahol 5-en néznek szembe 5-tel, sokszor akár az is elég lehet, hogyha van egy franchise kaliberű játékos, aki cipeli a hátán a csapatot. Ott elég 1 kiválóság. pl

LeBron bevitte azt a kutyaütő Cleveland Cavalierst, akik konkrétan nagyon rosszak voltak, és 4-szer is zsinórban döntőig vezette őket. De mondjuk a 2000-es évek közepén, draftolása után nem sokkal is bevitt egy iszonyat rossz Cavalierst, aztán most pár évvel ezelőtt kimutatták, hogy az utolsó Clevelandben töltött évében a csapattársai statisztikailag rosszabbak voltak, mint azok, akiket pályafutása elején vitt be, és ez már tényleg brutális. Elég 1 ilyen játékos, hogy egy ilyen csapatot döntőbe vigyél, míg az NFLben tényleg nem elég csak 1 játékos Ott pedig egyszerűen nem lehet annyi pénzt kifizetni a játékosoknak, hogy az bárhogyan megérje egy csapatnak. Ha a fizetések elkezdenének iszonyat magasra felhágni, akkor nem tudnák fedezni a jegyeladásokból, a merchandise cuccokból a megemelkedett kifizetéseket, mert egyszerűen nem lenne rá keret. Szerintem így magyarázható az, hogy az NBA-ben az egy embernek kifizetett pénz

miért ilyen magas, NFL-ben meg sokkal kevesebb, mert ott konkrétan több embert kell fizetni. NFL-ben cserékkel, special teammel pl. rúgókkal együtt 53 fős a keret Azért egy kb 50 fős keretet pénzelni, plusz stáb, az nagyobb feladat. Sokkal komolyabb stáb is van az NFL-ben a játékosok mögött, pl. koordinátorok Egyszerűen több embert kell fizetni az NFL-ben, mint NBA-ben, de az NFL-es stadionok meg nagyobbak, olyan 70-80.000 fősek, tehát abból jöhet többletbevétel az NBA-hez viszonyítva. -Van igény szerinted az NBA kibővítésére, új franchiseok becsatlakozására? -Szerintem nincs. Lehet furcsán hangzik, de a 30, az egy szép, kerek szám Mind a két konferenciában ugyanannyi van, divíziókban is jól le vannak osztva, ergó bejönne egy csapat, és nem tudom mit tudnának vele kezdeni. Ha ki kéne bővíteni ezt az NBA-t, akkor szerintem nyilván arányosan kéne, minden divízióba egyet, és az meg már sok. Azért kéne minden divízióba, hogy ne

boruljon fel az, hogy ki kivel, hányszor játszik stb. Én ezt nem tartom szükségesnek. 93 Marketingstratégiával kapcsolatos kérdések a 7P-n keresztül Termékek és termékpolitika (Product) -Vásároltál már valaha hivatalos NBA termékeket (cipő vagy merchandising terméket pl. mezt, vagy mást)? Ha igen, szerinted milyen minőségűek az NBA termékek dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében? Ha vettél már NFL-es terméket, tapasztaltál minőségbeli különbséget a 2 liga termékei között? -Vásároltam. Van egy-két sapkám, pólóm, Jordan csukám A cipő pedig nem egy konkrét típusú, hanem 3-4 típus designját sűríti egybe. Teljesen meg vagyok elégedve a minőségével, a sapkákat, pólókat azért eléggé rendszeresen hordom, nyűzöm. A legfrissebb 1 éves, és azóta sem mutatkozott semmi szakadás rajta. Minőségbeli gond nincs ezekkel a termékekkel. Jó technológiájú termékek,

tekintve, hogy egy ilyen szervezettől az ember el is várja, hogy a lehető legjobb technológiákkal dolgozzon. Ráadásul annyi pénzért amennyibe kerülnek pedig elvárod, hogy jó minőséget is adjanak. Van egy Sixerses pólóm, amit bátyámtól kaptam tavaly karácsonyra, és nagyon jó minősége van, zseniális. Biztos van rossz, de azok szerintem koppintások, tehát ha érzed, hogy szúr a mez, ott valami nem jó. Csomagolás tekintetében bátyám becsomagolta, de egyébként nem csomagolták ezeket a pólókat, sapkákat. Amikor kint voltam Amerikában 2 évvel ezelőtt egy nyári meló CCUSA-vel egy konyhán dolgoztam, és ott vettem a sapkát is, meg a Jordant is. A Jordant rendeltem, és akkor tényleg patentul megjelent a kis Jordan dobozba nagyon szépen, tehát adnak a csomagolásra is. Ott kellett hagynom a dobozt, de azt elhoztam volna, mert tényleg igényesen meg volt csinálva. Nem hiszem, hogy a csomagolás hiánya ezekben az esetekben kifogásolható lenne.

Egy NFL-es terméket vettem eddig, egy Washington Redskins-es bögrét, de arra nem hivatkozhatunk annyira. Az első magyar amerikaifoci válogatott mérkőzésén voltunk kint Bécs ellen 10-15 éve, és ott vettük. -Előfizettél már valaha az NBA League Pass online szolgáltatásra? Ha igen, mik a tapasztalataid? Mi működik jól ebben a szolgáltatásban, és min lehetne fejleszteni? Gondolok itt megbízhatóság, tartalom, dizájn stb. elemekre 94 -Nem. Az a baj, hogy előfizetnék, csak időbeli eltolódás miatt nem tudnám kihasználni Tudom, hogy elvileg vissza lehet nézni a meccseket az NBA League Pass-en, csak úgyis meg fogom nézni az eredményét mihelyt felkeltem az összes meccsnek. Nem érzem azt, hogy kihasználnám, úgyhogy nem. Mivel nem releváns nekem, ezért többet nem tudok róla mondani, de gondolom van egy streaming szolgáltató ugyanúgy, van egy előfizetésem, és hozzáférést kapok a meccsek hivatalos felvételeihez, és azt visszatudom

nézni kvázi akármikor, de az árazásáról nem tudok semmit. Mennyibe kerül amúgy? -Többféle verzió van. Van éves, és havi előfizetés típus Az évesben 3 opció van, kb 30000 Ft-ért minden meccset megnézhetsz a szezonban, kb. 20000 Ft-ért 1 csapat minden meccsét, és kb. 6000 Ft-ért minden hónapban 3 általad választott meccset A havi előfizetés típusnál is 3 választás van: 4000 Ft-ért minden meccset nézhetsz abban a hónapban, kb. 2500 Ft-ért egy csapat összes meccsét, és kb. 600 Ft-ért 3 szabadon választott meccset Tehát ha lebontod a kb. 30000 Ft-ot kb 1200 mérkőzésre, akkor kb 25 Ft egy meccs, ami nagyon jó, de az más kérdés, hogy van-e időd kihasználni. -Szerintem nincs. Mert ezeket jó amúgy élőben nézni, és élőben meg streamen, vagy adják a TV-ben. Egyébként tudtommal lelőtték most a streameket is NBA Reddit-en Ezt sajnálom azért. Árazás és árpolitika (Price) -Milyen árfekvésűek szerinted az NBA termékei?

Drágák, olcsók, vagy pont optimálisak? Összehasonlítva egy NBA-s cipőt, vagy mezt milyen árban vannak szerinted egy nem NBA-s termékhez képest? -Szerintem a közepestől egy fokkal drágábbak, de indokoltan, tehát ár-érték arányban megkapod azt, amit fizetsz. Jó minőségű cuccot fogsz kapni, amiért magasabb árat fizettél, ezért én indokoltnak érzem azt, hogy annyiba kerül egy mez, amennyibe. 20000 Ft egy olcsóbb mez, de akkor tényleg jó minőségű, tehát én picit magasnak ítélem meg, de indokoltan. Ha egy non-branded, vagy utcai cipőkkel összehasonlítanánk, akkor nyilván drágább, de azért mert ezek exkluzív cuccok, és egy kultúrához való tartozást fejeznek ki. Egy utcai cipőt csak felveszel, hogy elmenj benne dolgozni. Nyilván számít, hogy néznek ki, de teljesen más a funkciója, a fogyasztó kinyilatkoztatása ilyen szempontból, hogy 95 kifejezi azt, hogy pl. rajtam van egy Curry cipő Egy kultúrához való hozzátartozást,

és a játékhoz való szenvedélyt, szeretetet akarod ezzel kifejezni. És másodsorban azt, hogy abba nem mész el az utcán, funkcionálisan használod, és ezáltal más az üzenete. Sokkal másabb az üzenete, mint egy Presto Nike cipőnek. NFL csukáknál alapból más a helyzet, mert azok stoplisok, és valószínűleg nem alakulhatott ki kultúrájuk, hiszen az utcán nem tudod őket hordani. NBA, NFL termékek ára nagyjából ugyanúgy alakulhat, ha a sapkákra gondolok Azok majdnem egy áron vannak. A mezek is egy kaptafán mozognak, vagy talán az NFLes egy kicsit drágább, magyar viszonylatban pár ezer Ft-tal Ennek az oka az exkluzivitás, és hogy több jó minőségű anyag kell hozzá. -A liga termékei könnyen hozzáférhetőek az USA-ban? Európában, és Magyarországon is ugyanez a helyzet? Ha vettél már NBA-s terméket, akkor az hol történt, és milyen fizetési móddal volt lehetséges hozzájutni egy ilyen termékhez, mennyi idő volt, amíg

kiszállították? -Szerintem igen. Online dolgokat tekintve, szerintem most már mindenhol könnyen hozzáférhetőek. Nyilván az olyan városokban könnyű hozzájutni cuccokhoz, ahol van csapat, és ott is leginkább ahhoz, amelyik csapat van. De a legeldugottabb kis faluban, városkában is simán hozzájuthatsz bármelyik csapat, bármelyik cuccához, mert internetről megrendeled, és Amerikában valószínűleg pár nap alatt ott lesz nálad, tehát könnyű hozzájutni. Európában, és Magyarországon is majdnem ugyanez a helyzet Annyi, hogy szerintem korlátozottabbak a méretezések, vagy a választék, és valószínűleg hosszabb a kiszállítási idő, mert „shipping” van (kb. 10 nap), ha külföldről rendeled Ha Magyarországról, akkor az nyilván gyorsabban kiér, kb. 5 munkanap alatt Minden bolt tartja manapság az 5 munkanapot, én úgy gondolom. Online vásároltam bátyámnak sapkát, vagy valami hasonlót. Igazából pár nap alatt kihozzák. Nyilván a

boltban való átvétel még gyorsabb, és online fizetés is lehetséges ezeknél az oldalaknál. Készpénz, és bankkártya is lehetséges fizetési eszköz -Véleményed szerint milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak NBA-s termékeket? Milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak a mérkőzésekre jegyeket? Mik a tendenciák a jegyek árazásával kapcsolatban? Növekednek, csökkennek az jegyárak, esetleg dinamikus árazást használnak a Franchiseok? 96 -Szerintem a közepestől egy kicsit kevésbé árérzékenyek. Akik még hajlandóak megengedni maguknak, és nem baj nekik az, hogy kicsit drágább a termék, és nem feltétlenül várják ki az akciókat/promóciókat, hanem hajlandóak kiadni egy magasabb összeget is egy-egy cuccért. Egy 5-ös skálán 2-es árérzékenységű fogyasztók, ahol az 1-es a milliárdos. Vagy inkább egy 10-es skálán 4-es, mivel ez jobban árnyalja a képet, tehát a milliárdoshoz annyira nem közel, de a

középhez közelebb. Ezek jómódú emberek valószínűleg. Nem feltétlenül a középosztály, hanem fölötte egy kicsivel Ez attól függ, hogy hova veszed a jegyet, mert föl is veheted, a karzatra, ahol semmit nem fogsz látni, vagy távcsővel kell kimenned, mert ugyancsak semmit nem fogsz látni. Ezekre a helyekre párszáz dollárért, 100-150 dollárért már tuti kaphatsz jegyet egy jobb mérkőzésre is. Időben le kell foglalni, de kapsz rá jegyet 100-150 dollárért, hogyha nem is vagy helyi lakos, akkor is simán megéri (de mondjuk úgy is megtöltik szerintem turistákkal a nagyobb/népszerűbb franchiseok a stadiont). Nagyjából ugyanazt mondanám, mint az előző kérdésre, hogy hasonló árérzékenységűek, akik jómódúak egy kicsit. De ugyanúgy elmegy egy eladó, vagy egy olyan, aki a társadalom alsóbb rétegeiből származik, mert isteníti a csapatot, vagy tetszik neki a csapat. Nyilván az más kérdés, hogy nem a lelátó, vagy a pálya mellé,

ahova azért a milliárdosok, hírességek szoktak jegyet váltani. Szóval ez széles skálán mozog. Nem kell szerintem már annyira manapság a pénztárcádba nyúlni, hogy elmondhasd, hogy voltál egy NBA meccsen. Az más kérdés, hogy hol voltál, és hol ültél azon a meccsen. A jegyárak pedig növekednek. Nyilván azért, mert alapvetően megtehetik Erre nincs jobb szó. Addig üsd a vasat, amíg forró, és ha tudsz emelni a jegyáron, akkor úgy is növeled Tudják azt, hogy a fogyasztó meg fogja venni a jegyeket, és ha valaki nem tudja megvenni, akkor lesz helyette más, aki meg fogja tudni engedni magának. Alapvetően itt is olyan árazás van, hogy a jobban menő csapatnak pl. a mostani Warriors-nak a jegyei drágábbak Előző években a Cleveland Cavaliers jegyeinél elég keményen kileng a két nyelve a mérlegnek. Elment LeBron onnan, és potom pénzért, undorítóan alacsony árakért, konkrétan 20 dollárokért lehetett jegyet venni egy Cleveland meccsre.

Nem akarták nézni, ahogy Collin Sexton ott van, meg Kevin Love, senki se kíváncsi rájuk, már bocsánat. Ellenben ha ott van nálad egy LeBron, akkor viszont nyilván Jamest mindenki meg akarja majd nézni. Ilyen szempontból szerintem faramuci helyzet ez az árazás, és annak a csapatnak drágább a jegye, amelyiknek jól megy, meg ahol vannak érdekes játékosok. Ott 97 ahol nincsenek, ott alacsonyabb a jegyár. De alapvetően átlagosan biztos nő szerintem a jegyek ára. Értékesítés és termékelhelyezés (Place vagy Distribution) -Milyen NBA-s cipőmárkákat tudnál felsorolni? Kinek/kiknek a signature cipőit szereted/tartod jó terméknek? -Nike, Adidas, Reebok, Puma, volt a BBB, az bebukott, Under Armour. LeBron, Jordan, Kobe, KD, Curry, John Wall, D-Rose, Klay Thompson, Paul George, Carmelo Anthonynak régebben, Chris Paul, Westbrook, szinte mindenkinek, aki ilyen nagyobb név van, vagy volt signature cipője. Kuzma-nak a Puma-val lesz később gondolom

Design szempontjából a Jordan-ek nagyon jók, és nyilván vannak számomra is visszataszítóbbak, de általában nagyon szépek. Én a Kobe-kat is szeretem Egyszerűek, és letisztultak Teremcipő feelingjük van egy kicsit, de teljesen egyetértek velük. Hallottam, hogy azért, mert Kobe Bryant focizott sokat Olaszországban, és így a focival kicsit össze akarta kapcsolni a cipőit. Én a PG csukákat is csípem, és abban is vélek egy kis hasonlóságot felfedezni a Kobe-kkal. A PG-k sincsenek túlcsicsázva, és utcai viseletre is simán el lehetne szerintem ezeket képzelni. Antetokounmpo-nak is van cipője Azok is jók, de talán kicsit túl van csicsázva véleményem szerint, és fura rajta a ragasztás, ezért nem jön át. Egy Jordan csukám van, minőségben az nagyon jó. Nyilván meg is fizettem akkor az árát, de úgy voltam vele, hogy miért ne. Az ilyen kosaras cipőkre tényleg sok gondot fordítanak, mert ezekben emberek/játékosok kosárlabdáznak, és a

karrierjük múlhat rajta, hogy megfogja-e a bokájukat, vagy sem. Nem feltérlenül csak ezen fog múlni nyilván, hanem hogy hogy ugrottál föl, hogy érkezel, alád rakja-e valaki a lábát, de azért ezeknek jónak kell lenniük. Minőségbe mindent beletesznek a produkciónál (gyártás). Érdekesség, hogy Zion Williamson-nak szétesett az egyetemi bajnokságban a cipője, és 1,1 milliárd dollárt bukott részvényekbe a Nike. Az nagyon kemény volt -Milyen értékesítési stratégiára törekszenek az NBA nagy cipőgyártói? Tömeges, egyszerű elérésre, vagy exkluzivitásra játszanak érzésed szerint? Ez változhat-e a jövőben? 98 -Mind a kettőre. Azt vettem észre, hogy majdhogynem minden brandből pl LeBron, Jordan csinálnak exkluzív, és nem exkluzív termékeket. Az exkluzivitás abban merül ki, hogy valami nagyon egyedi színárnyalatban van kiadva a cipő, vagy „cross” számozású, amik nyilván az exkluzivitásra, „sneaker headekre”, és a

gyűjtőkre mennek rá. Ezeknek az elérése nagyon korlátozott, de vannak az ilyen körökben tömegcikkeknek mondhatók, mint pl. egy Air Jordan Retro 1-es, ami meg sima utcai cipővé avanzsált az idők folyamán. Miközben korábban nem az volt, de most már annyira előre ment a piac, hogy megkapod bármelyik boltban 25.000 Ft-ért Szerintem ezt a kettőt igazából mixelik, és jól mixelik, mert vannak olyan termékek, ahol nagyon korlátozott az elérés árazásban is, designban is, marketingben is. Úgy pozícionálják ezeket a termékeket, hogy ez nagyon exkluzív, ezért ebből csak x dbot gyártunk le, és akkor gyűjtsék be drágán De van olyan is, amit „bárki”, aki hajlandó rá 25-30.000 Ft-ot költeni megvehet, megrendelhet neten, és biztos, hogy talál az NBA-s termékeket árusító boltok valamelyikében méretet. Ilyen szempontból ezek könnyen elérhető termékek. Szerintem nem változhat ez a stratégia a jövőben, mivel jelenleg is jól működik.

Én nem látok benne kivetnivalót, hogy ez miért ne lenne jó? Üzleti szempontból valamivel lefölözöd a piacot, meg valamivel exkluzivitás érzést kelthetsz az olyan fogyasztókban, akik erre vágynak. Szóval szerintem ezt jól csinálják, és ezen én nem változtatnék személy szerint. Szerinted? -Szerintem is jó a stratégia. Képzeld el, hogy van egy sima Kyrie 5, de később kijön egy Jóbarátokos, meg Spongya Bob-os kiadás, az is 5 féle változatban. Szóval, aki csak a sima/alap kiadást engedheti meg magának az is szerintem jobban érzi magát, és szívesebben veszi meg, mert tudja, hogy ebben vannak extra kiadások, változatok, és ez egy menő termék. Ezzel hatnak visszafelé is a sima termékeikre -Igen, igazad lehet, mivel ezekkel a színváltozatokkal (colorwayek) addig lehet játszani, ameddig csak akarsz, és ennek ez a szépsége. -Igen, ráadásul a Nike hivatalos honlapján már te is megtervezheted a saját cipődet. Vannak bizonyos

alapmodellek, pl. egy Kyrie 5, vagy egy Freak One, vagy LeBron 16, PG3, és akkor magadnak tervezed meg. Olyan 120 dollár helyett, 130-140 dollárba kerül egy ilyen cipő, tehát csak 10-20 dollárral több, mint ha egy előre elkészített modellt vennél. 99 -Erről nem is hallottam még, de fogyasztói bevonás szempontjából nagyon jó. Okosak ott azért. -Mi a véleményed a Mitchell and Ness és a Retro Jordan márkákról? Milyen célközönséget/korosztályt szólítanak meg szerinted? Ha vásároltál/ kaptál már ilyen terméket, milyen minőségűnek érezted ezeket? -Hallottam. NBA szempontból a Mitchell and Ness az árérzékenyebb fogyasztókra megy rá véleményem szerint. Nem vettem még, de nézegettem boltban dolgokat, és a minőségük jónak tűnt. Elfogadható ár-érték arányban, megfizethetők voltak Ezek szerintem a tömeg kiszolgálására vannak, és inkább a fiatalabb korosztályt célozzák meg. A Retro Jordannel kapcsolatban nem nagyon

tudok nyilatkozni, hogy őszinte legyek. -Ha valaki NBA-s terméket szeretne vásárolni, milyen választékkal találkozhat a hivatalos boltokban/weboldalakon? -Minél lokálisabban gondolkodunk, annál szűkösebbek a választékok. Az USA-ban nyilván hozzájuthatsz bármihez az online felületeken, mert az NBA.com ott bárhova bármit kiszállít. Az NBA egyébként nagyon szívesen nyit Európa felé, ezért valószínűleg, ha szűkösebbek is a választékok, azért egyre másra bővülni fognak. Azt mondanám, hogy Európa szinten kezdenek kicsit lekorlátozódni a választékok, Magyarországon pedig a webshopok, és a magyar hivatalos NBA cuccok meg már tényleg korlátozottak. De Magyarországról is tudsz rendelni ugyanúgy pl. az NBAcom-ról, csak másabb a metódus, és a kiszállítás, mintha az USA-ból rendelnéd az USA-ba. Ha Magyarországon szeretnél rendelni egy magyar másodeladótól, az korlátozott termékvariánsokkal dolgozik, ezért én főleg az NBA

Store.eu-n szoktam nézegetni termékeket Magyarországon egyébként van egy pár amerikai profilú webshop/bolt is, pl. USA Fan Sport, ahonnan már rendeltem is bátyámnak cuccokat. Ezenkívül van még a Rapcity, vagy a Nike -Érzésed/ tudomásod szerint, melyek a legnépszerűbb franchiseok az NBA-ben? Fel tudnád sorolni a Top 3 legnépszerűbb franchiset a ligában (inkább eladások, nem pedig játékstílus tekintetében)? 100 -Lakers az tuti, utóbbi években a Warriors is. A harmadikkal vagyok bajba igazából, de talán még mindig valahogy a Bulls-t mondanám Jordanből kifolyólag, mert ő annyira kitörölhetetlen. Negyedik Boston, mert nekik is megvan a hagyományuk, nyertek 2008-ba bajnokságot, és azóta voltak gondjaik, de megint egy jó csapatuk volt pár évig, most pedig megint egy kicsit új irányt vesznek. De mindig ott voltak a köztudatban, hogy a Boston egy olyan állomás, ami jó lehet. Vonzó volt a szabadügynököknek Régen mondthattuk volna a

New York Knicks-t is, de velük nem tudom mi lesz most. Durant is azt nyilatkozta, hogy mindenki mondja Knicks-t, hogy az mégis mekkora franchise meg minden, és miért nem megy oda mégse senki? Azért, mert a mostani gyerekek, akik most játszanak az NBA-ben már úgy nőttek fel, hogy rossz a Knicks, és ezért nem akarnak oda menni, míg akik a 2000es évek közepén futottak be, azok szívesebben mentek volna New Yorkba, mert látták pl. a Patrick Ewing-ot, aki nagyon jó volt, és nyilván szebb húzónév is volt. Ez az idő múlásával elült, mert Carmelo Anthony volt az egyetlen normális húzónév az utóbbi 10 évben, de a csapataival nem ért el semmit. Aztán ő elment onnan, és azóta meg katasztrófa a franchise Hirdetés- és reklámpolitika (Promotion) -Mennyire érzed erősnek az NBA közösségi média marketingjét? Találkoztál már közösségi hálókon, videóportálokon, képmegosztó helyeken, esetleg blogokban NBA-s hirdetésekkel? Ha igen, melyekkel,

és mi a véleményed az ezen csatornákra kirakott tartalmakról? -Közösségi oldalakon nem találkoztam szerintem konkrét NBA-s hirdetésekkel. Mit kellett volna promózniuk? Az NBA-t, vagy valami csukát, vagy micsodát? Ezzel én nem találkoztam, de nyilván minden nap érintkezem az NBA-vel, tehát a „News Feed”-emen az Instagramon mindenhol szembejön az NBA. Nem is nekem kell hirdetni, mert én találkozom vele, úgyhogy olyan reklámokkal nyilván találkoztam, amiben benne vannak a játékosok, vagy NBA meccsek reklám szüneteiben megjelennek a reklámok, amiben szerepelnek ezek a játékosok. De NBA-t népszerűsítő reklámmal, én nem nagyon találkoztam. -Milyen tartalmakkal találkoztál akkor, a reklámokon, hirdetéseken kívül? 101 -Twitteren egy-egy csapat megszólalásai vannak, amit a média felkap. Ha valami vicceset kiposztol egyik csapat a másikról, akkor azt felkapják. Ha a Facebook hírfolyamomat nézem, akkor egy játékos valami

megnyilvánulását, erősebb statisztikáját hozza fel, vagy gyönyörű megmozdulások, „buzzer beater”-ek jelennek meg, amiket érdemlegesnek találnak arra, hogy kitűnjön a hétköznapiságból. Az, hogy milyen tartalmat rak ki az NBA.com, a Bleacher Report, vagy valami NBA-vel foglalkozó oldal, az megint más, mert ezek a játékosokkal, és a játékkal foglalkoznak, nem az NBA hirdetésével. Ezek a tartalmak, amikkel én találkoztam egyébként nagyon profik. Nagy hangsúlyt fektetnek az érzelmi töltetre, a látványra. Egy-egy jelenetet bemutatnak 6 kameraállásból, a legjobból kiemelnek egyet, és végig tolják. Az NBAcom is olyan videó vágásokat/összeállításokat tud csinálni, hogy azért az tényleg mesteri. Úgyhogy nagyon jó minőégűek, és látszik, hogy nagyon kemény szakértelem van mögöttük, és az érzelmekre játszanak, mert ezt úgy lehet eladni, hogy „Jézusom, ez hihetetlen volt!”. Tehát arra próbálnak alapozni, hogy átéld

teljesen azt a momentumot, és annak a fontosságát. Történetmesélést (storytelling) alkalmaznak Például, ha abba belegondolok, hogy Kawhi Leonard-nak a hatalmas kálváriáját bemutatták; lesérült, kihagyott egy évet, és úgy jött vissza, hogy meghódította az NBA-t. Ebből is egy olyan videót tudtak összevágni, hogy laikusként nézve, ez oké rendben, tök jó, de egyébként meg egy igazi hollywoodi storynak elmehetne, hogy mennyi huzavona után újra a csúcsra tudott jutni egy olyan ember, aki egyébként nem az a szószátyár típus, cserébe nagyon keményen, és okosan kosárlabdázik. -Az NBA TV-s szerződésivel, azaz a liga legnagyobb pénzforrásával kapcsolatban, mire számíthatunk a jövőben szerinted? Mérséklődik a növekedés, vagy folytatódik a már megszokott tendencia? -Szerintem igen. Ugyanúgy, ahogy a fizetések nőni fognak Ha belegondolunk abba, hogy egy playoff meccsért, már egyre többet kérnek el, évről évre a csapatok

értékei milyen nagyon gyorsan nőnek, ezért én biztos vagyok benne, hogy a TV-s szerződések is nőni fognak. -Az NBA szeretne nemzetközileg terjeszkedni. Milyen lépésekben, tendenciákban mutatkozik ez meg szerinted? 102 -Nyilván nyitnak nagyon durván Európa felé, egyre keményebb mértékben. Az volt az alapanyag ezzel kapcsolatban, hogy megjelentek az európai játékosok nagyjából a 90-es években. Először 1-1 játékos, ha megjelent az NBA-ben egy nemzet szorított érte, hogy „Jajj istenem, csak játsszon pár percet!”. Ez meg odáig „fajult”, addig nőtt, amíg az NBA most már nagyon magas arányban foglalkoztat európai játékosokat, akik egyáltalán nem lógnak ki a sorból, sőt egyes források szerint sokkal fegyelmezettebbek, alázatosabbak, és szaktudásban is jól megfelelnek. Van alapja annak, hogy nyitnak Európa felé, meg nemzetközi szinten. Európa felé azért érdemes nyitniuk szerintem, mert van ott nagyon jó kosaras kultúra,

amiből valamilyen elemeket át tudnak ültetni az NBA-be. Londonban játszanak most már meccseket, előszezon meccseket is kihoznak Európába, és volt talán már Spanyolországban is meccs a Real Madrid ellen. Most Indiában volt Ezek mind olyan lépések, amik népszerűsítik az NBA-t. Kínáról nem is beszélve, ahol óriási népszerűségnek örvend a liga, istenítik pl. James Hardent Ott van is egy fiaskó, hogy megszólalt a GM-je a Houston-nak, hogy ő Hongkonggal van, és ebből hatalmas vita kerekedett. Összegezve egyértelműen nyitnak nemzetközi szintéren. Érdemes is nekik nyilván kibővíteni nemcsak Amerikára, hanem az egész világra a hatósugarukat. Nyitnak, és valószínűleg nem fogják ezt abbahagyni, több Európai meccs lesz. Én azt gondolom, hogy több európai meccset szeretnének majd rendezni, akár nemcsak Londonban, hanem máshol is. Akkora infrastruktúra, azért nem kell egy kosármeccs lejátszásához. Szóval a körülmények adottak, és

én úgy gondolom, hogy növekedni fog ez a tendencia, és próbálkozni fognak nemzetközi szintéren még jobban. -Mit gondolsz az NBA 2K fejlődéséről, és a videójátékok térnyeréséről? Racionális kijelentésnek gondolod azt, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fog fektetni a liga a videójátékos társadalom bevonzására? Esetleg ez a folyamat, már napjainkban is kezdetét vette? -Igen, szerintem nagy hangsúlyt fog rá fektetni. Azért, mert az e-sportok manapság nagyon népszerűek, egyre nagyobb kultúrának örvendenek, egyre jobban elismeri a társadalom is. E-sport szakok nyílnak, és tényleg egy olyan háttere van az egésznek, amit bűn lenne kihagynia az NBA-nek. Főleg egy ilyen intézménynek, ami így tartja a kapcsolatot a fogyasztóival, a közönséggel, és a jövő generációjával. Ezzel új utat nyitnak meg a közönségnek bevonódás szintéren. Az e-sportot valószínűleg támogatni fogják, megadnak neki minden teret. 2K

játékokról meg nagyon pozitívan vélekedek Szeretem Kb évről103 évre megvesszük bátyámmal, jászunk vele, szeretjük, nagyon jó. Annyi negatívumot vélek felfedezni a 2K-ba, hogy egyre jobban pénz alapú lett az egész. Ha belegondolok abba, hogy a My Career mód a legnagyobb zászlóshajója ennek az egésznek, és ott egyre jobban elmentek afelé, hogy minél több Virtual Coint vegyél, amit meg úgy érhetsz el leggyorsabban, hogyha pénzt feccölsz bele, ami fogyasztói szempontból lehúzás szerintem, merthogy mégiscsak konkrét pénzért veszel virtuális pénzt, amit ott elversz. Magát a játékélményt egyébként növelik mindenféle új játékmóddal, meg új „feature”-ökkel. A 2K fejlődik, és egyre jobban afelé tágítják ezt a teret, hogy több pénzt költs el benne. Ezek az úgynevezett „mikrotranzakciók”. -És reális szerinted a játékmechanika a 2K játékokban, a blokkok, zsákolások, elzárások, szurkolók reakciója stb.? -Ez

rengeteget fejlődött. 5 évvel ezelőtti játékhoz képest óriási fejlődésen ment keresztül, de szerintem egyre jobban kimaxolják a konzolok hardverét, és emiatt olyan szembetűnő különbség (grafika, mozgás, játék motor) nincs az egymást követő játékok közt. Picit mindig újítanak, meg belevisznek dolgokat, de olyan áttörő mérföldkövek már nem születnek, és nem is születhetnek, mert a hardver már nem igazán bírja. Kijön majd a PS5 jövőre talán, és megint lesz egy ugrás. Ha belegondolok, nekem is volt XBOX 360-om, amire megvettük a 2K-t kétszer, és megkaptuk kétszer nagyjából ugyanazt, mert arra a hardverre nem tudták már fejleszteni a játékokat. Megvettük a PS4-et, majd rá az aktuális 2K-t, és konkrétan ég és föld volt az XBOX 360-osokhoz képest. Napokig le se tettük Tehát egy hardverváltással látszik a fejlődés. A mozgások egyébként nüansznyival változnak, nem fejlődnek, hanem inkább változtatnak rajtuk.

Emberi tényezők (People) -Ha már vásároltál NBA-s terméket, mi a véleményed ezen termékeket forgalmazó cégek munkavállalóiról? Tapasztalataid szerint, hogyan végzik a munkájukat, milyen volt a kommunikációjuk irányodba? -Leginkább online vásároltam cuccokat, ahol nyilván nincs emberi tényező. De látszik, hogy szakértők dolgoznak ezeken a helyeken, mert egy Foot Locker-be se vesznek fel bárkit. Valamennyire ismerniük kell ezeket a cipőket Volt egy olyan esetem, hogy 104 lementem egy 76erses sapkában az egyik boltba a Nyugatinál, és átvettem bátyámnak valami cuccot, egy Oakland Raiders-es figurát, és beléptem tavaly a boltba, és a srác megkérdezte, hogy ezt a sapkát nem Magyarországon vetted ugye? Mondta, hogy ezt még ott nem forgalmazzák, és ezeket mind kapásból megmondta. Ezt a sapkát egyébként látom már, hogy bent van olyan fél év óta a magyar kínálatban, de egy éve vettem kint Amerikában. Ha ezt vehetjük

reprezentatív mintának, akkor úgy látszik, hogy felkészült embereket foglalkoztatnak az ilyen helyeken, és nyilván olyanok kezdenek bele egy ilyen bizniszbe, akik szerelmesei az amerikai sportoknak. -Még ez szerintem nem reprezentatív minta, de értem hogyan gondolkodsz. -Igen. Olyanokat vesznek fel oda, akiknek munkaköri elvárás, hogy tisztába legyenek az NBA-vel, csapatokkal, aktualitásokkal, és hogy tudjanak beszélgetést kezdeményezni, ha arról van szó. Volt egy olyan is, hogy a Westendbe volt egy „pop-up store” szerűség, ahol sapkákat árultak, és a bátyám vett ott egy Lakers-es sapkát, mert ő nagy Lakers fan, és az eladó elkezdett vele dumálgatni a Warriors-Toronto Raptors elleni döntőről. Tehát ott is látszott, hogy nem inkompetens emberek vannak ott, hanem tényleg olyanokat alkalmaznak, akiknek elvárás, hogy ezeket tudják. -Ha fordultál már valaha ügyfélszolgálathoz a liga hivatalos termékeivel kapcsolatban, milyen

tapasztalatokat szűrtél le a segítségnyújtás során, gördülékenység, együttműködő készség tekintetében? -Nem. -Szerinted ki az NBA arca jelenleg? Mivel érdemelte ezt ki (a játékával, vagy közösségi tevékenységével)? Milyen szerepe van ebben a közösségi médiának? -LeBron James az arca, ez szerintem vitathatatlan. Mind a játékával, mind pedig a közösségben elért szerepével érdemelte ezt ki. Egy All-Time Great, lehet, hogy a legjobb, aki valaha játszott. Jordan-i magasságokban van, a játékára nincsenek szavak, 34 éves a csávó, és a 17. szezonját kezdi idén Az előző idényben 33-34 évesen olyan számokat tudott felpakolni, amik MVP esélyes számok, és ez elképesztő. Ezt konzisztensen csinálta, amióta bent van a ligában, szóval a játékával ilyen szempontból emiatt érdemelte ki, hogy ő az 105 NBA arca, már nagyjából 10 éve, 2010 óta. Nem amióta a ligába került, mert ott volt egy kis átfedés a

Kobe-val, de azóta átvette az alfahím szerepet. Eleinte valószínűleg ő is ez a kicsit rakoncátlanabb, odaszólósabb, flegma csávó volt, de megnyugodott, és most már nagyon durván visszaad a közösségnek. A PR-ja, az imidzse, a „role model” szerep mind jó. Afroamerikai fiataloknak akar példaképként feltűnni, a közösségi médiának pedig ebben óriási szerepe van, mert az ad egy olyan hátszelet, hogy mindenkihez eljusson, hogy LeBron most éppen iskolát építtetett, kifizetett x mennyiségű egyetemi oktatást fiataloknak. Kell egy közösségi média ahhoz, hogy eljuttassa az információt mindenkihez a világon, és ezzel növelje a saját renoméját. -Egyébként politikailag mennyire folyik bele dolgokba? -Donald Trump-nak odaszúrogat nyilván ő is Twitter-en. Vannak megnyilvánulásai, ő sem hallgat el mindent. Nem politikailag, de mondhatjuk, hogy társadalmilag megnyilvánult, ami híres volt. Egy riporter odaszólt neki, hogy „Shut up and

dribble” (Fogd be a szád, és pattogtass), ő meg mondta, hogy „I am more than an athlete” (Több vagyok egy sportolónál). Ez is egy olyan üzenet, hogy ő sokkal többet csinál, mint csak játszik, és pattogtat, ami tényleg egy követendő példa. Társadalmilag egy komoly faktor, szóval ezek mind olyan tényezők, amik őt az alfahím szerepre emelték az NBA-ben. Mások, akikre rá lehetne húzni, hogy az NBA arca, a Kevin Durant, és a Stephen Curry. De a Steph Curry egyszerűen nem akar az lenni, és az látszik rajta, hogy ő egy sokkal szerényebb arc ilyen szempontból, és nem marketingeli annyira magát, vagy nem marketingelik annyira. Durant meg szerintem szimplán csak elszúrta, és nem volt okos sok esetben, pl. a visszaszívott kommentjei, amik szánalmasak Én azon akadtam ki, amikor DeMarcus Cousins-szal 1v1-ezett, Cousins betört, Durant konkrétan lepattant róla, Cousins bezsákolta, és elkezdett rajta röhögni, hogy mi van haver, áthúztalak, stb.

A következő Cousins My Story-jában az, hogy Durant ül az öltözőben, és izomból Instagram-on kommentelget, hogy fault volt. Lehozta ezt az áthúzást a Bleacher Report, theScore, stb, és ő meg ezek alá is elkezdett kommentelni, hogy fault volt, fault volt. Mennyire gyerekes az ember 30 évesen, milliárdosan, legalábbis Ft-ba. Ő fejben nincs ott, ahol kéne, vele az a baj -James-szel kapcsolatban még annyit szeretnék kérdezni, hogy van neki egy nem annyira komoly oldala is, vagy csak az, amit kifejtettél az előbb? 106 -Tudja mikor kell komolynak lenni, meg mikor nem. Például vannak ezek a Taco Tuesdayei, bolondozásai, a My Story-jában már tényleg komikus szintre emelkedett, hogy valami rapzenét hallgat, és bólogat rá nagyon keményen. Ezek az emberi megnyilvánulásai Neki is van emberi, bohókás oldala, amivel közelebb érezheted magad hozzá, hogy ő is hallgatja ugyanazt a számot, amit én, és ez milyen jó. A Taco Tuesday kifejezést is le

akarta védetni, de nem jött össze neki. Jó a közösségi médiás háttere a dolgokhoz, ad vissza a közösségnek, és ezt hallatja is igazából. Környezeti és tárgyi bizonyízékok (Physical Evidence) -Mi a véleményed az NBA-s stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről? Ha volt szerencséd kilátogatni egy valódi mérkőzésre, melyik csapatok játszottak, és milyen volt maga az élmény? Milyen reklámokkal, szünetekben előadásokkal, nyereményjátékokkal találkoztál ekkor? -Profi, erre nincs jobb szó szerintem, mind felkészültségben, mind dizájnban. Ha a parkettek dizájnját nézem elképesztő, hogy mit tudnak kialakítani. A Charlotte Hornets-nek egy méhkaptár, a Utah Jazz-nek a kellemes napfelkeltés szín, amik baromi jól néznek ki. Naprakészség tekintetében szerintem nem engedhetik meg maguknak, hogy sok régi, nem megfelelően felújított stadionok legyenek. Nyilván nem tudok nyilatkozni,

hogy valami eldugott csapatnak, milyen a férfi WC-je, nyilván szét van alázva egy meccs után, de egyszerűen, ezek nagyon profi munkák. Egy ilyen magas szórakoztatási szinten egyszerűen nem engedhetik maguknak, hogy bármi rossz legyen egy ilyen stadionban, bármelyik csapatnál. Ahol ennyi pénz van, nem tehetik azt meg a fogyasztóval, hogy „cserben hagyják őket a pénzükért”. Főleg Amerikában nem, ahol nem tehetik azt meg, hogy olyan szolgáltatást nyújtanak olyan infrastruktúrával, felszereltséggel, amit bárhogyan kifogásolnának a rajongók. -Értem. Akkor nem volt még olyan, hogy hallottál volna bármi hírt arról, hogy romlanak el a WC-k, nincs elég parkolóhely, a kivetítők kis felbontásúak, stb.? -Volt már olyan, hogy elment a világítás a stadionban, egy playoff meccs közben. Szerintem még amikor LeBron a Miami Heat-ben volt. Volt olyan is az egyik döntőben, hogy a légkondicionáló rendetlenkedett, és ráfogták a San Antonio

Spurs-re a Miami Heat 107 drukkerek, hogy direkt csinálták, hogy melegebb legyen, és legyengítsék a játékosokat, de ez nem jellemző egyébként. Volt, hogy kiment a világítás, és megjavították, vagy nem tudták folytatni a meccset. Volt, hogy kiment a támadóidő jelző óra, vagy ilyesmi Ilyen apróbb malőrök megesnek, de nagyobbak nem. Most az, hogy x évvel ezelőtt Shaquille O’Neal letépte a palánkot már szintén nem jellemző, mert ezek a palánkok rengeteget bírnak már. Nem volt még szerencsém kilátogatni sajnos. De amikor nézek meccseket, akkor rengeteg játék van, és látszik, hogy az egész egy show. Masszívan építenek a közönség kiszolgálására minden téren. Pólókat, különböző ajándéktárgyakat lőnek ki óriási ágyúkkal a közönség közé, lehullanak a plafonról a kisejtőernyők, és elkapdossák az emberek, a Kiss Cam-ek, táncoltatások, minden van. Volt még olyan is, hogy elindul a kijelzőn 3 piros fény, és

akkor melyik ér előbb körbe? Az, hogy a közönségből kisorsolnak 2-3 embert, akik lemehetnek a pályára, és egymással versenghetnek különböző játékmódokban szerintem nincs mindenhol. Lemennek, és be kell dobniuk egy layupot (sima ziccer), aztán egy hármast, aztán félpályáról egy dobást, és ha megcsinálják ezt 30 másodperc vagy 1 perc alatt, akkor nyernek több tízezer-, vagy több százezer dollárt, vagy egy autót vagy bármit. Volt olyan, hogy LeBron a nyakába ugrott egy nyertesnek, aki azt hiszem 100.000 dollárt nyert, és ez mekkora élmény lehetett a csávónak? Ezek olyanok, amik adnak még egy plusz értéket annak, hogy te kint vagy a meccsen, mert hiába ülsz fent a legrosszabb helyeken, de hogyha kisorsolják az ülésedet, akkor lemehetsz, és egy pillanatig tiéd a világ. Ha jól tudom, például ez nincs meg az NFL-ben a félidőknél. Ilyen szintű bevonása a konkrét közönségnek nincsen. Az oké, hogy kiáll valaki, elénekli a

himnuszt, de ennyire direkt módon bevonni a közönséget, hogy dobálsz nekik pólókat, merchandising cuccokat, kiviszed őket a pályára nincs meg az NFL-ben. És nem feltétlenül fog ott lepacsizni a csapattal, de az, hogy ott tudnak egymás ellen versengeni azon a parketten, amit gyerekkora óta imád, azért az kemény. Nagyon maximumra vannak szerintem járatva ezek a játékok, és ez is hozzátesz az élményhez tuti. Folyamatok (Process) -Milyen felületeken néztél már NBA mérkőzést? Mi a trend szerinted a meccsnézési szokásokkal kapcsolatban? Milyen csatornára került nagyobb hangsúly az utóbbi időben, és mit hozhat a jövő? 108 -Online, és TV-ben. Online streamen, nem League Pass-en, hanem NBA Reddit oldalon TV-n pedig Sport TV közvetítéseken. Online még ha ideszámít, akkor az összefoglalókat nézegetem YouTube-on, kisebb videó bevágásokat Instagram, Facebook oldalakon. Eszközt tekintve telefon, TV, konzolokon a PS 4-en keresztül,

számítógépen keresztül (laptop). Szerintem egyre jobban előtérbe kerül a mobilitás kérdése Mindenkit próbálnak afelé terelni, hogy szedje le az NBA League Pass-t, amivel bárhol, bármikor meg tudja nézni a kedvenc csapata aktuális, vagy előző meccseit, bármelyik csapat bármelyik meccsét. Ha leszeded az applikációt (amit már láttam reklámozni), akkor bármelyik készüléken, okoskészüléken le tudod játszani a meccseket. Manapság egyre több okoskészülék van, és szerintem mindenkinek van legalább 1, úgyhogy minimum egy telefonon tudod ezt nézni. De ugyanúgy tudod nézni TV-n, vagy konzolra le tudod tölteni, vagy esetleg iPadre. Egyszerűen afelé tendálják az egészet, hogy bármikor, bárhol tudjál nézni NBA-t. -A TV egyre jobban kezd háttérbe szorulni. Magyarországon nincs sok választásod, mert vagy leszeded az appot, amit szerintem kevesen csinálnak, vagy nézed TV-ben, vagy van a stream. De Amerikában szerintem ezek a fix

beállítottságú időpontok („akkor most meccs van, most nézem”) működnek. Még mindig használják ilyen szinten a TV-t, tehát ők meg emiatt nem kényszerülnek az appra, mert ők otthon maradnak, és ha úgy van, megnézik a TV-ben a meccset. Még mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert rá vagyunk szorulva arra, hogy streamről csináljuk a dolgokat. Az időzóna egy hatalmas faktor ilyen szempontból Valahogy úgyis ki fogja szorítani a TV-t a stream, de még nem tudni, hogy hogy. Csak a stream marad, és ezek a „fix” adások eltűnnek. -Teljesen eltűnnek, vagy azért maradnak még? -Maradnak, csak szerintem mérséklődnek. Ugyanígy adni fogják valószínűleg élőben, csak kevésbé. Azt tudom elképzelni igazából, hogy ami adja az NBA-t a TNT, ESPN, ezek mind streaming lesznek körülbelül, és lesz egy átfogó streaming szolgáltató, és ott tudod majd nézni a meccseket. Körülbelül mint egy NBA app, csak szolgáltató háttérrel, és nem egy

kifejezett applikáció. Ott már nem csak az NBA-t tudod majd nézni, hanem több sportágat is. A szolgáltató megveszi majd az NBA közvetítési jogait, de az NBA League Pass ugyanúgy megmarad, csak kifejezetten NBA lesz, és azzal ugyanúgy tudsz nézni meccseket bárhol, bármikor, mint most. Maga a TV szerintem nem tűnik el, csak nagyon átalakul Ezt kicsit nehéz megjósolni. 109 -Ha jól értem a gondolatmeneted, akkor a közvetítések inkább Internethez lesznek kötve a jövőben? -Igen, nem TV szolgáltatóhoz. Ugyanúgy, mint a sorozatok Már ott se az van, hogy kijött pl. a Fox TV-n a The Walking Dead legújabb része, hanem az egész új évadot felpakolták a Netflixre. De ez most nem a The Walking Dead, hanem egy másik sorozat pl a Narcos, ahol egyszerre 10 részt felpakolnak. Nagyjából ezt tudom elképzelni sportban is, csak azért az más, mert az egy sokkal, sokkal szélesebb réteget céloz, és azt normálisan megcsinálni, kialakítani, megfelelő

infrastruktúrát a háttérbe létrehozni egy combos dolog. De szerintem ez is hasonló cipőben fog járni, csak idő kell neki. -Szerinted a mostani streaming szolgáltatók (Netflix, Amazon Prime, Hulu, most jön a Disney+) fogják ezt a sportot streaming szolgáltatóként majd a kezükbe venni, vagy szerinted kialakul majd egy külön sportra specializálódott streaming szolgáltató? -Szerintem kialakul egy külön erre. Mert az előbb említettek tipikusan nem sport, hanem sorozat, film profilúak. Sokkal inkább az echte szórakoztatást kínálják, és nem a sport általi szórakoztatást. Nyilván vannak fent ilyen jellegű dokumentumfilmek, vagy filmek, de az, hogy valami a sportról szól, az teljesen más, és oda egy teljesen más szolgáltatót tudok csak elképzelni. És akkor nem kell azon izgulnod, hogy most nem tudod nézni a meccset, mert mást ad az a bizonyos szolgáltató, hanem egyszerűen van 1 szolgáltató, aminél megvan az összes meccs, összes joga,

és akkor tudsz váltogatni, hogy melyik meccset nézed. Én ezt nagyjából így tudom elképzelni. -És akkor azon a szolgáltatón keresztül, amit elképzeltél vissza lehetne nézni a meccseket, vagy ez a szolgáltatás megmaradna csak az NBA League Pass-nek, és az NFL Game Passnek, meg a többi ilyen típusú szolgáltatásnak? Akkor csak élőben nézhetnéd a meccseket, de akkor bármelyik liga, bármelyik meccsét? -Ez egy jó kérdés. Én azt mondanám, hogy élőben nézhetnéd csak, mert az NBA és az NFL annyira függetlenek ezektől a streaming szolgáltatóktól, hogy megtehetik azt, hogy extra tartalmakat nyomnak fel a saját felületeikre, visszatekinthetővé teszik a meccseket, amik a streaming szolgáltatóknál nincsenek. És amíg nincsen meccs, a streaming szolgáltatók ki tudják tölteni Talk-Showkkal, meg más sportokkal a porfóliójukat. Igazából az is egyfajta 110 szolgáltató lesz, csak nagyon strukturált, és egy mederbe terelt szolgáltató.

Olyan, mint régen volt a Sport 1 egyetlen sportcsatornaként Magyarországon, és azt néztél rajta, amit adtak. Itt meg lehetne váltogatni a dolgokat, és én ezt el tudom képzelni, de ehhez olyan kemény fúzió kell, ami még nagyon sokáig nem lesz meg. De ettől függetlenül még megmaradnának az én értelmezésemben a League/Game Pass szolgáltatások. Ha összesítenénk az NBA-t, az NFL-t, a Baseballt, meg mindent, és te tudnád kiválasztani, hogy milyen meccset nézel, az necces. Hiszen mi van, ha több meccs érdekel, több csapatnak szurkolsz, és azok a csapatok pont egy időben játszanak? -Szerintem ez nagyon drága lenne egyébként a streaming szolgáltatónak is, és nem biztos, hogy ha egy időpontban van 4 ligának, csak 2 meccse, hogy megérné kifizetni mindkét érintett ligának a közvetítési díjat, miközben tudjuk, hogy mennyire elszálltak a közvetítési jogokért kiadott pénzek már napjainkban is. -Jogos. Streaming lesz, és a TV-s

szerződéseket is streamingbe fogják valahogy átvinni Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom! 111 3. számú melléklet Mélyinterjú az NBA és az NFL gazdasági működésének és vállalati marketingstratégiájának összehasonlítása témakörben NFL kérdések Interjúalany: Katona Dániel Interjúztató: Dajka Dominik Időpont: 2019.1022 Bemelegítő kérdések -Mióta követed az NFL-t? -Nagyon pontos emlékeim nincsenek, de nagy valószínűséggel a New England PatriotsPhiladelphia Eagles Super Bowl volt az első 2004-ben amit láttam, legalábbis erre vezetem vissza, hogy Eagles szurkoló lettem. Meccsen először 2012-ben voltam kint családdal, ami egy előszezon meccs volt, de ott már imádtam, és miattam mentünk csak ki, mert a család annyira nem követi. Ez egy Baltimore Ravens mérkőzés volt, és utána kezdtem el a Fűzővel kifelé!-t is írni. 2012 októberében, vagy novemberében kezdtem el, pont

erről az összecsapásról írtam egy kis beszámolót, és utána megírtam az egyik meccsnek az összefoglalóját is, és megkérdeztem, hogy lehet-e ezt állandóbban csinálni, és így indult el ez a történet el nekem. Egyébként ezt az oldalt 2010-ben kezdték el a srácok, a Népsportban, ami a Nemzeti Sport blogja lett. Olvasgattam előtte is, és viszonylag hamar át kellett vennem az irányítást, mert másfél év után igazából már főszerkesztő voltam. Ez a blogolás olyan dolog, hogy felnősz, és akkor már sokkal több dolgod van, nem jut rá elég idő, és én meg akkor kezdtem el ezt csinálni, amikor egyetemista voltam, és többet tudtam vele foglalkozni. Pár költözés meg ilyen-olyan dolgok után eljutottunk arra az oldalra, ahol most vagyunk. Nagyon jól sikerült, nagyon pörög -Ki a kedvenc csapatod az NFL-ben? -Philadelphia Eagles. Tetszett régen a futójuk Brian Westbrook, Asante Samuel-t nagyon szerettem, mint cornerbackket, az

irányítójuk is szimpatikus volt. Szeretem általában a fiatalosabb dolgokat, ha egy nagyon konzervatív csapatot nézek, azt annyira nem kedvelem. Nagyon szeretem azt, aki jobban odafigyel az aktuális trendekre, analitikára legújabban, 112 meg ilyesmikre. Az Eagles ezen a vonalon tetszett meg anno, most pedig egyértelműen követik ezt az útvonalat. Hogy jelenleg miért szeretem? Nagyon szeretem az irányítót Carson Wentz-et, de alapvetően a csapat összetételét is a felsővezetéstől kezdve. Nagyon jó a tulajdonos, nagyon progresszív, ami alapvetően nagyon fontos, és nem fél belerakni nagyon sok pénzt, ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Ez szükséges is az NFL-ben egyébként. A General Manager is nagyon jól végzi a dolgát Ebben a szezonban nem annyira megy jól nekik egyébként, de 2 éve például Super Bowl-t nyertünk, úgyhogy az jó élmény volt. Gazdasági felépítéssel kapcsolatos kérdések -Mit gondolsz mitől jó egy franchise

gazdaságilag? Milyen szereplőknek kell jól együttműködniük az eredmények szállítása, és a profitabilitás növelése érdekében a pályán kívül (nem játékosok, nem edzők, nem edzői stáb)? -Rögtön a legnehezebb kérdéssel kezdjük talán, mert erre nagyon nehéz válaszolni. -Tudjuk le, aztán a többi már élvezet! -Igen. Alapvetően az NFL-ben, ha tök sikertelen vagy, akkor is nő a csapatod értéke A Cleveland Browns-nál láttuk, hogy 3 éven keresztül (2015-2017) nyert 4 meccset (2 év alatt 1-et), és nézték, hogy kb. 1 milliárd dollárral nőtt az értéke Hihetetlen, hogy ha tök sikertelen a csapat, gazdaságilag akkor is jól működik egy NFL franchise, mert az egész liga annyira jól működik, hogy úgy is pénzt veszel ki belőle, ha te vagy a tulajdonos. Mondjuk tulajdonosnak kis túlzással születni kell. Hogyan lehet ezt maximalizálni, vagy minél jobban előrébb vinni? Kell hozzá egy nagyon jó szemléletű tulajdonos, akinek

alapvetően nagyon sok feladata nincsen egy NFL franchiseban, sőt, nem is jó, ha beleszól az irányításba, mert nagy részük nem ért hozzá. Nyilván nekik nem is ez a szakmájuk, üzletemberek inkább. Egy jó tulajdonosnak törődnie kell a csapatával, és pénzt kell belepumpálnia, mert különben nem működik. Van pár smucig közöttük, akik megengedhetnék maguknak, de mégsem erre fordítják az erőforrásikat, pl. a mostani Bengals-é, vagy a Raiders-éről mondták sokáig. Most talán kevésbé, hogy költöznek Las Vegas-ba, de a Bengals tulajdonosa egyértelműen olyan, hogy az edzőknek nagyon kevés pénzt ad, és nagyon kicsi az edzői stáb, a háttérstáb is, tehát alig van analitikus. Azt hiszem, 113 hogy az NFL-ben 3 franchise van, ahol nincsen analitikai részleg, még hogyha csak 1 emberből is áll ez a részleg, és ebből a Bengals az egyik, valamint a Chargers a másik, aki nem gondol erre például. Az nagyon fontos, hogy a tulajdonos

törődjön a csapattal, és adjon pénzt arra, hogy mások jól vezessék a csapatot. Itt jön a következő fontos ember a képbe, a General Manager, akinek nyilván jó szakembernek kell lennie, és látnia kell, hogy melyik játékos tehetséges vagy nem tehetséges. Ezen kívül a szerződésekhez is jól kell értenie Erre mondjuk kinevezhet egy al-igazgatót, aki menedzseli a fizetési sapkát, ami nagyon fontos része egy vezetői stratégiának. Nyilván neki kell összerakni a nagyon széles stábot, és nem csak az edzői-, hanem az orvosi stábot, és az analitikai stábot is. A GM tud sokat tenni a csapat sikerességéért olyan értelemben, hogy milyen csapatot rak össze, milyen edzőt tud magával hozni, stb. Szerintem csapatként ha sikeres vagy, akkor az segít a profitabilitásodon, mert egyrészt több meccset játszol a playoffban, ami plusz hazai pályás meccse, és bevételt jelent, másrészt a mez eladásokból stb. több pénz jön be neked is Szerintem a

tulajdonos a legfontosabb a profitabilitást tekintve, mivel ha megnézzük a Dallas Cowboys-t, akik a legértékesebb franchise jelenleg, Jerry Jones-szal nem mindig kell egyet érteni, mert sok mindenbe beleszól, ami nem az ő dolga lenne, de rengeteget fektet a csapatába, és olyan hiper-szuper stadiont, létesítményeket, meg mindent épít, amivel olyan verseny előnye van, ami sok franchisenak nincsen meg. -És mi a véleményed a marketingszakemberek munkájáról a ligában? Ők mennyire segítik a profitabilitást elő? -Magyarországon kevés dolgot kapunk marketingszempontból, mert nem mi vagyunk a célcsoportja az NFL-nek. Plusz interneten az AD Blocker-ek (hirdetés gátló programok) segítségével én is nagyrészt elkerülöm a reklámokat, tehát nagyrészt a meccsek alatt, a TVben találkozok velük. Streamen a Game Pass-en vannak azért NFL-es reklámok, valamint a közösségi médiát azért jól megnyomják, rengeteg videót adnak ki. Külön Twitter fiókot

is csináltak, amin lazább tartalmú videókat raknak ki. Például egy olyan videót, amiben megnézik, hogy milyen magas a futójátékosa az egyik csapatnak, valamint vicces videókat posztolnak. Szerintem ilyen szempontból jó a marketingjük, de sok témában, amiben a szurkolók problémáznak pl. a bírókkal, eltiltásokkal, marihuána használattal kapcsolatban sokszor nem kommunikálnak jól a ligában, és eltusolják a dolgokat. Minden negatív hírt péntek estére raknak ki, mert akkor néznek legkevesebben híreket meg Twitter-t, és mindig megvan a péntek esti „News Dump”, amikor az eltiltásokat, a büntetéseket kiszellőztetik, 114 és megmondják. Kvázi próbálják eltitkolni a rossz híreket az átlagos nézők elől Mondjuk aki benne van a dolgokban, az úgy is értesül minden hírről pl. pénzbüntetésről hamarabb, de a „köznép” nem figyeli ezeket a híreket feltétlenül. -Tudnál példát mondani egy jól felépített NFL-s franchisera,

ahol a tulajdonos, a vezetőedző, az edzői stáb, és a játékosok is kiválóan teszik a dolgukat, ezzel növelve franchiseuk imidzsét? Hány nagyon jól felépített csapat van szerinted az NFL-ben (32 csapatból)? -Nyilván a New England Patriots a legkézenfekvőbb példa erre, még ha sok kritika is éri mindenféle szempontból, akár az irányítót, akár az edzőt, akár a tulajdonost. A tulajdonosnak van egy ilyen masszázsos-prostitúciós botránya. De ha ezt nem nézzük, akkor alapvetően a Robert Craft az egyik legjobb tulajdonos, tényleg mindenféle lehetőséget megad a stábnak, mint ahogy az Eagles-nél, illetve a Dallas Cowboys-nál is megadnak. Tényleg mindenféle erőforrást rendelkezésére bocsájt a csapatnak, pl. hipermodern alvó búrák, ahova az edző bemegy, alszik 1 órát, és az olyan, mint ha aludt volna 4-et. Ilyen dolgok is vannak a Patriots-nál. Mellette ott van a GM-, és vezetőedző Bill Belichick, aki a legnagyobb koponya talán a liga

történetében, mint edző. Mint GM vannak hibái Ő hamarabb volt edző, és utána átvette a GM-i feladatokat, de hivatalosan szerintem most sem az, tehát nincs a neve mellett, hogy General Manager, de ő hozza meg a döntéseket. Vannak segítői, de neki van a legnagyobb szava. A játékoskeret is nagyon jó a Patriots-nál Kell egy sztár irányító is, ami adott Tom Brady személyében. Belichicknek van egyébként egy olyan befolyása, hogy majdnem minden sztárt olcsóbban tud áthozni, mint bárki más, mert ott van az a reputáció, hogy ő mindent meg tud nyerni, és a Patriots mindig ott lesz a legjobbak között. Ezáltal sokan olcsóbban írnak alá a csapathoz Ha még tényleg jól szervezett felépítést nézünk, akkor az Eagles szerintem mindenképpen egy jó példa. Ott is a tulajdonos mindent rendelkezésre bocsájt, a General Manager nagyon jó, a játékos keret is tényleg jól össze van rakva. Idén ez nem teljesen látszik, de mondjuk az utóbbi 3-5

évet nézve az Eagles is egy jó példa erre. Egyébként kevés nagyon jól felépített franchise van az NFL-ben. Nézhetjük a Dallas Cowboyst is biznisz/szervezet, és nem csapat szempontból. A Cowboys is nagyrészt jól működik, lehetne javítani pár dolgot, de jól működik. A Green Bay Packers is alapvetően jól fel van építve Ott nincs egy tulajdonos, mivel ők az egyetlen közösségi tulajdonban lévő csapat a ligában. Innen tudunk meg 115 számokat is, mert meg tudunk nézni pénzügyi kimutatásokat, amelyeket nyilvánosságra hoznak minden évben. Ez nem egy NON-profit szervezet, hanem részvényeseik vannak, ezért sok tulajdonos van, akár még szurkolók is, de most már ők nem annyira vehetnek részvényeket. Van egy CEO (vezérigazgató), egy Team President (csapat elnök), kvázi mint egy vállalatnál, azaz nem egy tulajdonos van, hanem egy Executive Board (igazgató tanács). Jól felépített franchiseok még a Baltimore Ravens, Pittsburgh

Steelers, Indianapolis Colts. Egyébként sokkal több rosszul futtatott franchise van, mint jól futtatott. Rosszul futtatott franchise a Cincinnati Bengals, Los Angeles Chargers, Washington Redskins. A Redskins a legrosszabbul menedzselt franchise az egész ligában. Sokáig a Cleveland Browns is az volt, mert a tulajdonos nagyon beleszólt a döntésekbe, ami sose sült el jól. Most már kicsit háttérbe szorult, vagy kinevezett valakit a maga helyére, de ott van változás. Sokan vannak, akik átlagosak az NFL-ben. -Rendben, akkor összeszámolva nagyjából olyan 7 a 32 csapatból nagyon jól felépített, ami a liga kb. 20%-a A többi közepesen felépített, és van pár nagyon rosszul felépített is -Igen. -Azt tudjuk, hogy az NBA-ben puha, az NFL-ben pedig kemény fizetési sapka van. Szerinted jobb lenne az NFL, ha megváltozna a fizetési sapkája? -Nem lenne jobb. Részben erősítem a szakdolgozatomat, mivel nem pontosan erről a kérdésről, hanem a játékosok

szerződésével, és fizetésével kapcsolatban írtam, de ez magába foglalja a fizetési sapka témakörét is. Nem lenne jobb szerintem a puha, mivel a legjobban menedzselt franchiseok még nagyobb lépéselőnybe kerülnének, még több pénzt tudnának a játékosokra fordítani (nyilván fel kellene áldozniuk ezt-azt, de bele tudnának rakni plusz pénzt), amíg a kisebb franchiseok pl. Bengals, Redskins nem tudna, vagy nem akarna belerakni plusz pénzt. Alapvetően az NFL az esélyegyenlőségre épül, azaz a jó csapatokból rossz csapatok, a rossz csapatokból jó csapatok lesznek, és cserélődik az egész. Nem teljesen működik ez így a valóságban, de valamennyire megvan az esélykiegyenlítés. Ha puha lenne a fizetési sapka, akkor a sztárjátékosoknál probléma lenne azzal, hogy mennyivel akarnak többet kiharcolni maguknak. A rosterek (csapatkeret) 53 játékosa nyilván nem kapna több pénzt, mivel azt lecserélik egy másik 53. játékosra, aki örül,

hogy bekerült, ezáltal nekik nincs alkupozíciójuk. De van az a felső 10%, azaz 5 játékos 116 csapatonként, akik tényleg megtehetik azt, hogy elkérik a világ pénzét. Most is meg lehetne tenni egyébként, mégsem teszik meg ezt sokan. Szinte senki nem teszi meg azt, hogy ő teljesen garantált pénzt akar, 5 évig, a sapkához igazítva. Lehetne kialkudni dolgokat, mégsem sikerül ez a játékosoknak, mivel szerintem óriási nyomást tesznek rájuk a csapatok, melyeknek az az érdeke, hogy ne legyen teljesen garantált a szerződés, ne legyen sapkához kötve, stb. De vannak olyan sztárjátékosok, akik bőven megtehetnék, hogy kierőszakolják maguknak ezt a fajta szerződést, és itt főleg irányítókra gondolok. A sztárirányítóknak meg lenne ez az alkupozíciója, de ez nyilván egy nem túl népszerű lépés lenne, el is lenne hordva a médiában a csapat. A csapatok egyébként elég aljasok tárgyalások kapcsán, pl megszellőztetnek dolgokat a

médiában, hogy ki milyen ember, nem is viselkedik jól, és mennyi pénzt akar eközben. Ha valaki ad a népszerűségére, akkor ezt nem lehet nagyon megtenni, de alapvetően meglenne egyes irányítóknak az alkupozíciója ahhoz, hogy annyit kérjenek, amennyit csak akarnak. -Van igény szerinted az NFL kibővítésére, új franchiseok becsatlakozására? -Szerintem annyira jól működik jelenleg ez a 32 csapatos rendszer, hogy nem nagyon van igény a bővítésre. Nehéz lenne új csapatokat berakni, mert a mostani rendszer nagyon ideális. Így is nehéz egyébként 32 irányítót találni, és ha 35-öt kellene, akkor még több rossz kezdő irányító lenne a ligában, ezért szerintem nagyon hosszú ideig még esély sincs arra, hogy bármiféle bővülés legyen. Egyrészt nem lenne annyi minőségi játékosállomány, hogy elvigyenek még pár franchiset a hátukon, másrészt ez a 8-szor 4 csapatos csoport felosztás annyira jól össze van rakva, sorsolással,

rájátszással, mindennel együtt, hogy nagyon nehéz lenne plusz 1-2 csapattal úgy megbolygatni, hogy az igazságos, vagy könnyen megoldható legyen. Ez nem is célja a ligának -Érthető. Vannak olyan hírek egyébként, hogy vagy egy város váltana franchiset, vagy egy franchise váltana várost? -Nem nagyon. Sokáig volt most az Oakland Raiders-nek a huzavonája, de megoldódott azzal, hogy jövőre mennek Las Vegasba. A Rams volt sokáig úgy, hogy Saint Louisból költöznének, ez meg is lett, mert jövőre kezdenek az új stadionjukban Los Angelesben (már a városban játszanak, csak nem a saját stadionjukban). A Chargers-nél ugyanez volt, hogy San Diegoval kapcsolatban voltak olyan viták, hogy nem nagyon támogatták a csapatot, a 117 stadiont nem újították fel. Most ez megoldódott, hiszen ők is mentek Los Angelesbe A Jacksonville Jaguars-szal kapcsolatban voltak olyan híresztelések, pletykák, hogy mozognának, és náluk vetődött fel leginkább London,

mint nemzetközi terjeszkedés lehetősége. Most Londonban játszanak már évi 4 meccset, és elég jó a fogadtatása, de azért nyilván borzasztóan nehéz lenne logisztikával megoldani, hogy egy csapat végig ott játsszon, ellenben ez a lehetőség a Jaguars-nál sokszor felmerül olyan 5-10 éves távlatban. De azért ott is javítják a stadiont, és lépéseket tesznek annak érdekében, hogy ez ne történjen meg. Nem lóg ki senki stadion szempontból sem, mert az Raiders-nek volt csak romokban a stadionja, és egy baseball pályán játszik, még most is, de nyilván nekik ez volt a nagy problémájuk, és ők ezért költöztek. Úgy látom, hogy most mindenkinek megoldódott a problémája az utóbbi 2-3 évben. Marketingstratégiával kapcsolatos kérdések a 7P-n keresztül Termékek és termékpolitika (Product) -Vásároltál már valaha hivatalos NFL termékeket (cipő vagy merchandising terméket pl. mezt, vagy mást)? Ha igen, szerinted milyen minőségűek az

NFL termékek dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében? Ha vettél már NBA-es terméket, tapasztaltál minőségbeli különbséget a 2 liga termékei között? -Igen, többször is igazából. Érdekes, hogy kvázi csak online tudsz vásárolni, még az USAban is Külön NFL Shop nincsen offline Meg tudod egyébként vásárolni a stadionoknál az adott csapat termékeit, de nincs egy külön hely, ahol az összes csapat termékeit elérnéd, a másodlagos boltokon kívül. Hivatalos NFL Shop csak online létezik Van NFL Europe Shop is, és a londoni meccseken van kvázi NFL Shop, ahova hatalmas sátrakkal kimennek, és minden csapatnak meg lehet néhány dolgát vásárolni. New Era sapkát is lehet ott kapni Egyébként én leginkább Nike termékeket vásárolok, és nagyon szeretem őket, mert nagyon jó mindenük. Volt már pár nem Nike-s, hanem csak simán NFL logóval ellátott nem extra márkás cuccom, pólóm is.

Teljesen elégedett voltam azokkal is, és általában nekem egy dolog számít, hogy jól nézzen ki, legyen egy alap jó minősége, tehát a design a legfontosabb. Az, hogy milyen csomagolásban van a termék, az engem egyáltalán nem érdekel. Ilyen lezárt műanyagokban adják általában a termékeket, de semmi extra, a csomagolásra nem 118 helyeztek hangsúlyt, talán az NFL logó rá volt nyomva, és annyi. Vettem már pólókat, labdát, pulcsit, cipőt (Nike-t, ami zöld, és Eagles logó van rajta), 2-3 sapkát. Tartósság szempontjából teljesen rendben vannak, sőt még egy öt évvel ezelőtti pólóm is teljesen rendben van úgy, hogy sokat hordom őket. Egyik sem kopott még el, vagy ment tönkre NBA-s terméket nem vettem, de ránézésre elég jó, fiatalos designú termékeik vannak. -Előfizettél már valaha az NFL Game Pass online szolgáltatásra? Ha igen, mik a tapasztalataid? Mi működik jól ebben a szolgáltatásban, és min lehetne fejleszteni?

Gondolok itt megbízhatóság, tartalom, dizájn stb. elemekre -Igen, már 3 éve biztosan előfizetek a Game Pass-re. Nagyon szeretem, és elég jó szolgáltatásnak tartom. Nekem munkám miatt szükségem is van rá, hogy másnap visszanézzek 5-6 meccset hétfőn-kedden. Még aznap tudnám is streamen nézni például, de másnap nem tudnám visszanézni a meccseket, és főleg nem ezeket a 40-50 perces összevágásokat, amiket nagyon szeretek. Minden reklámot, minden ismétlést kivágnak belőle, és csak a játékok vannak egymás után 40-50 percben. Ezeket nagyon imádom, mert bekapcsolom, és nem kell vele semmit csinálnom, csak néznem. Ha nincs még egyébként a teljes meccs összevágva, mert hajnali fél 3-tól adták, és én fél 6-kor kelek, akkor meg én pörgetem végig, a reklámokat átugorva kb. egy óra alatt a találkozókat Teljesen meg vagyok vele elégedve, viszont egy apróbb problémám van vele. Van külön amerikai, és van külön európai Game Pass.

Amikor tavaly is, meg idén is voltam kint az USA-ban, a saját Game Pass-em nem tudtam kint használni, mert Amerikában nem használhatom az európait, és ez elég frusztráló volt, mert vagy elő kellett volna fizessek egy amerikaira, amit nyilván nem teszek meg két hétért, vagy streamen megnézni, vagy az összefoglalókat másnap, vagy VPN-ezni, de nyaraláson nincs kedvem még ezekkel is foglalkozni. -Igen, itt is vannak nyilván különböző előfizetési lehetőségek. Az NBA League Pass-ben úgy van, hogy ha egész évre/ egész hónapra fizetsz elő, akkor tudsz csak visszanézni különböző mérkőzéseket, de ha csak pár napos próbaverziót, vagy másfajta csomagot veszel, akkor nem férsz hozzá minden lehetőséghez, és gondolom neked is ez volt a baj, hogy nem volt egy csak két hetes előfizetés, amivel mindenhez hozzá tudtál férni. Így volt? -Pontosan. Azt hiszem, hogy valami egy hetes próba verzió volt, és volt valami megkötés benne, tehát nem

tudtam volna kihasználni a teljes szolgáltatást. Ez a része volt az, ami 119 frusztrált. Egyébként minőségével, designjával, mindennel meg vagyok elégedve, de ez az egy, ami probléma volt. Tavaly volt egy hétvége, amikor az első 1 órában nem igazán akart működni, ami nyilván frusztráló volt, de megoldották. Az éves előfizetés ára amúgy olyan 200 dollár, ami tavaly is annyi volt. AR, és VR technológiát én még nem láttam benne Egyébként én XBOX-on szoktam nézni, hogy közben laptopon tudjak írni, és amit még nagyon szeretek benne, hogy van Coaches Film, ami All 22, és minden játékost lát egyszerre a pályán, felülről, hátulról, a falat mutatja nagyon jól, és lehet vele jól elemezni. Az elemzésekhez egy nem átlagos nézőnek, mint nekem nagyon jó alapanyag. Ez a lehetőség egyébként megvan mondjuk egy vasárnapi meccsnél keddre, és szerdán már tudok belőle írni egy nagyon jó elemzést, de nyilván az átlagos néző

ezt az opciót nem használja ki. Tudom rajta nézni az NFL Network-öt, ha nagyon unatkoznék, ami mostanában nincsen, de egyetemi éveim alatt volt, hogy esténként csak bekapcsoltam, és az ment a háttérben. Ez egyébként az NFL hivatalos TV csatornája, ahol egész nap amerikai focis műsorok vannak, kevesebb a mérkőzés, inkább reggeli, és esti beszélgetős műsorok. Vasárnap szoktam a felvezető műsort nézni, amit nagyon szeretek, mert Hall of Famer játékosok beszélnek 3-4 órán keresztül mindenféléről. Vissza lehet nézni előző évek meccseit is, mondjuk azt nem használom ki. Lehet rajta Draftot, Combine-t nézni, vagy visszanézni egy-egy műsort Most az NFL 100. évfordulója van, és rengeteg extra tartalmat gyártanak, pl a valaha volt 100 legjobb meccs, és arról vannak interjús összevágások. Érdekesek szoktak lenni Árazás és árpolitika (Price) -Milyen árfekvésűek szerinted az NFL termékei? Drágák, olcsók, vagy pont optimálisak?

Összehasonlítva egy NFL-s cipőt, vagy mezt milyen árban vannak szerinted egy nem NFL-s termékhez képest? -Szerintem ezt ketté kell bontani arra, hogy amerikai, vagy magyar pénztárcához mérve. Magyar pénztárcához mérve alapvetően drágák, nem optimálisak, egy mez kb. 30000 Ft, ami nem olcsó. Amerikai pénztárcához mérve szerintem rendben vannak, jól be vannak lőve az áraik. Összehasonlítva más nem NFL-es termékekkel függ attól, hogy milyen minőségű terméket keresel. Ha hasonló minőségűt keresünk, akkor szerintem az NFL-esek kicsit drágábbak, de nem szignifikánsan. Ha egy sima Nike pólót szeretnél megvenni külföldről, akkor szerintem az pár dollárral olcsóbb lenne, de körülbelül ugyanabban az árban vannak. Minőségben is rendben vannak az árukhoz képest. 120 -A liga termékei könnyen hozzáférhetőek az USA-ban? Európában, és Magyarországon is ugyanez a helyzet? Ha vettél már NFL-s terméket, akkor az hol

történt, és milyen fizetési móddal volt lehetséges hozzájutni egy ilyen termékhez, mennyi idő volt, amíg kiszállították? -Mivel online shop van, szerintem az USA-ban tökéletesen meg van oldva a szállítás, és a választék itt a legtöbb. Nem ismerem pontosan a shipping rendszereket kint, de gondolom 1-2 nap alatt bárhova szállítanak, és van pár nagyobb disztribúciós pontjuk, ahonnan kiszállítják a dolgokat. De tényleg mindenkinek szállítanak, akár Alaszkába is Európába és Magyarországba is el tudják postázni ezeket a termékeket, de akkor rájuk megy a vám meg a tengerentúli szállítás költsége, és ez sokkal bonyolultabb folyamat, nehezebb hozzájutni innen a termékekhez, és a szállítás is drágább. Ha egy bizonyos értékhatár felett rendelsz, akkor rápakolják a vámot, ha alatta, akkor pedig a shipping a drágább. Nem éri meg a legjobban itthonról rendelni. Van az NFL Europe Shop, ahol elvileg ez megoldott lenne, de a

Patriots-ot kivéve van egy mez, meg egy póló, és ezért nagyon kicsi a választék. Nyilván nem az európai NFL rajongók a fő célközönsége a ligának. A gazdasági részét megértem, de fogyasztóként ez nekünk rosszabb. Online vettem bankkártyás fizetéssel, ahogy a legtöbb helyen lehet. Londonban élőben készpénz, és bankkártya is lehetséges volt. A kiszállítás egy rendes tengerentúli kiszállítás ideje, mint ha bármi mást rendelnél Amerikából, ugyanannyi idő alatt jön meg. -Véleményed szerint milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak NFL-s termékeket? Milyen árérzékenységű fogyasztók vásárolnak a mérkőzésekre jegyeket? Mik a tendenciák a jegyek árazásával kapcsolatban? Növekednek, csökkennek az jegyárak, esetleg dinamikus árazást használnak a Franchiseok? -Megint ketté lehet bontani itthonra, és Amerikára. Itthon mivel a magyar pénztárcához képest drágábbak a termékek, nyilván egy magas

árérzékenységű ember nem fog annyira vásárolni, vagy csak egy-két dolgot, ha tényleg annyira fanatikus. Amerikában szerintem inkább fanatizmushoz van kötve, mert ott pénztárcához van igazítva az ára, és szerintem mindenki megengedheti magának, hogy vegyen 1-2 pólót, 1-2 mezt, de itthon azért, ha megveszel egy mezt, nem fogod 2-3 év múlva lecserélni, még ha el is igazolt egy játékos, míg az USA-ban simán. Amerikában azért bárhova mész tele van NFL-es termékekkel az 121 emberek ruházata, és azt vettem észre, hogy itthon is, főleg sapkákat elég sokat látok. Ez egy kvázi belépő kategória, tehát egy jobb New Era-s full cap, amit én szeretek a 59FIFTY azt hiszem 35 dollár, tehát olyan 10.000 Ft körül van, de ez a legjobb Találsz már 15 dollár körül is anyagban nem ennyire minőségieket, vagy snapbackeket, amik olcsóbbak. Relatíve drágák a jegyek, főleg ha egy erős csapat ellen játszik a hazai csapat. Ez megemelheti az

árat. Szerintem az amerikai pénztárcához képest is viszonylag drága egy jegy. Azt gondolom, hogy jóval kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy rendszeresen meccsre járnak, de úgy mégis az a benyomásom pár kint látott mérkőzés alapján, hogy sokan sok meccsre mennek ki, és ők nem feltétlenül a vagyonosabb osztályból származnak. Az látszik külső szemmel, hogy nagyon sokan a középosztályhoz tartoztak, és ahogy kivettem a beszélgetéseikből, ők minden hétvégén, vagy kéthetente, vagy évente 8-szor ottvannak, és tail gaitelnek (mérkőzések előtti evés, ivás, mulatozás). Érdekes a jegyvásárlás igazából. Dinamikus rendszer van, az biztos, mert pl az Eagles is egyből növelte a szezonbérleteinek árait, hiszen a liga legjobb csapata lett, és mindenki kíváncsi volt rájuk. Máshol meg van, hogy csökkentik az árat, de azért nyilván legtöbbször a növekedés, ami eljut információban hozzám. Olyat is láttam már, hogy valahol

csökkentették az árat az egész szezonra, mert még nem volt annyira sikeres a csapat. És egyébként meccsről-meccsre is dinamikus az árazás, mivel egy erősebb ellenfél ellen drágábbak a jegyek, ha gyengébbek, pedig olcsóbbak. Itt az az érdekes még, hogy ha jól értem a kinti rendszert, akkor a bérletesek teszik fel a jegyeiket különböző oldalakra, és ők állapíthatják meg a jegyük árait, ezért egy soron belül a stadionban is hatalmas különbségek lehetnek a jegyárak között. De ebben sem vagyok teljesen biztos, mert hivatalosan az NFLtől kapod a jegyet, és nem vagyok biztos 100 %-ig az NFL jegyrendszerében Mert hivatalos jegyvásárlásnál bejön a Ticketmaster oldala, és egy soron belül (a meccsből teljesen ugyanazt látod) tök nagy különbségek vannak a jegyek árai között. Nekem az a furcsa az egészben, hogy ha az NFL honlapján akarsz jegyet vásárolni, akkor ide irányít, és ez a hivatalos módja a jegyvásárlásnak. Oké, hogy

például a viagogo-n, és más másodeladási oldalakon jóval drágábbak a jegyek, és nagy a fluktuációjuk de, hogy a hivatalos oldalon is ekkora különbségek legyenek, majdhogynem ugyanazon cég között, az nekem nagyon furcsa, és nem teljesen értettem ezt a részét. De kihoz néha tök jó dolgokat, hogy például jóval olcsóbban meg tudom venni a jegyem, mint aki kettővel mellettem van, és akkor 122 meccsen meg nézem, hogy szevasz, te 100 dollárral drágábban vetted a jegyet. Együttesen átlagosan növekednek a jegyárak. Értékesítés és termékelhelyezés (Place vagy Distribution) -Ha valaki NFL-es terméket szeretne vásárolni, milyen választékkal találkozhat a hivatalos boltokban/weboldalakon? -Az USA-ban tényleg az van, hogy végtelen választékkal találkozhatsz. Kis mütyüröket, nagyon sok játékos mezét, különböző színekben, kiadásokban, millió pólót, pulcsit, fürdőruhát, papucsot, kertbe bármit, szinte mindent meg tudsz

venni. Európában pedig sokkal kisebb a kínálati piac. Ha USA-ban 100%, akkor Európában 5%, sőt lehet, hogy kevesebb az elérhető választék, mivel itt meg csapatonként 3 dolgot tudsz venni, ami inkább olyan 3%. Magyarországon, ha úgy nézzük, hogy tudsz rendelni Amerikából is, akkor 100%, ha úgy nézzük, hogy Europe Shop-ból rendelsz, akkor a 3% az igaz. -Értem. Nincs ilyen hivatalos NFL Store a maga valójában, mint egy üzlet, bolt sehol a világon? -Nincs. A londoni meccsekhez felállítanak sátrakat, ami hasonló, de egyébként gazdaságilag szerintem meg se érné ilyet csinálniuk. Mert hova rakod Amerikában ezt a típusú boltot? Minden városba? Mert szerintem nem vennék meg minden városba minden csapat termékeit, hiszen szinte csak az pörögne, amelyik a helyi, vagy a legkedveltebb csapat azon a területen. Még annak se látom értelmét gazdaságilag, hogy csak 5 nagyvárosba telepítsenek ilyen boltokat pl. New York-ba, mert ott se vennék meg

a Giantsen kívüli csapatok cuccait, és akkor csak állnának ott a készletek, aminek meg semmi értelme. -Érzésed/ tudomásod szerint, melyek a legnépszerűbb franchiseok az NFL-ben? Fel tudnád sorolni a Top 3 legnépszerűbb franchiset a ligában (inkább eladások, nem pedig játékstílus tekintetében)? 123 -Patriots, Cowboys biztosan, és valószínűleg Packers az USA-ban. Itthon, és Európában a Cowboys nem annyira népszerű. Itthon valószínűleg a Patriots, és a Packers után a Seattle Seahawks a legnépszerűbb csapat, de Európában is hasonló lehet a helyzet. Hirdetés- és reklámpolitika (Promotion) -Mennyire érzed erősnek az NFL közösségi média marketingjét? Találkoztál már közösségi hálókon, videóportálokon, képmegosztó helyeken, esetleg blogokban NFL-s hirdetésekkel? Ha igen, melyekkel, és mi a véleményed az ezen csatornákra kirakott tartalmakról? -Az AD Blocker (reklám blokkoló) miatt kicsit nehéz. Én TV-ben

találkozok hirdetésekkel, reklámokkal, online nem nagyon rémlik, de ebben benne van biztos az is, hogy blokkolom a reklámokat. De mit tudnának igazán reklámozni? A TV-ben látok tök jó NFL-es póló, mez, pulcsi reklámokat, hogy a nő Kansas City Chiefs szurkoló, a férfi meg Oakland Raiders szurkoló, és elmegy karácsonykor a nő családjához egy Raiders-ös mezben, vagy pl. a nagyszülők próbálják befolyásolni az unokáikat azzal, hogy milyen csapat cuccát veszik meg nekik. Ilyen, és ehhez hasonló kreatív reklámokkal szoktam találkozni a TVben, amik az NFL Shop-ot hirdetik De online nem tudom mennyire hangsúlyos ez, ott is inkább a videó spotok lehetnek hangsúlyosak, és az NFL Shop-ot lehet hirdetni. Magát az NFL-t talán fölösleges is, mert kint mindenki tudja mi az az NFL, és nem tudják szerintem eladni, hogy nézzél több NFL-t, mert így is a világ legnézettebb sportja. Az NFL Shop-ot szerintem online is reklámozzák, valamint a Game Pass-t

is. Olyan reklámmal is találkoztam, aminek az volt a lényege, hogy hogyan vegyél jegyet, vagy az NFL Ticket Exchange oldalát is láttam már hirdetni. Itt egyébként el tudod adni a saját jegyedet másnak Ezenfelül bizonyos elemző partnerek odaírják az elemzésük végére, hogy a Game Pass-nek köszönhetően tudta ezt elkészíteni. Erre rámondhatjuk, hogy szponzoráció A legjobb történések egy meccsen típusú videók jól össze vannak rakva, és ami szerintem még zseniális, az az NFL Films-nek mindenféle összeállítása, mert ezekkel olyan felvételekhez férünk hozzá, amiket elképzelni sem tudnánk, pl. a pálya széli kommunikáció, vagy az öltözőből való kijövetel. Vannak heti és egész éves összefoglalóik, nagyon jó stábjuk van, akár a felvezetőkbe is csinálnak nagyon jó összeállításokat, borzasztóan jó, minőségi tartalmakat raknak le az asztalra. YouTube-on van külön NFL csatorna, és le is 124 védett mindent az NFL. Ha

mi csinálunk egy heti összefoglaló videót, olyan szinten lekorlátozza az NFL, hogy csak YouTube-on tudod megtekinteni, tehát ha berakom a cikkbe, ott nem tudod megnézni. Ha be akarnék ágyazni egy hivatalos NFL-es videót az oldalamra, akkor kiírja, hogy be lehet ágyazni, de csak YouTube-on lehet megtekinteni, aminek az az oka, hogy növeljék az NFL YouTube csatornájának a kattintásait. -Mennyire érzékenyek egyébként ezekre a videókra, mert nyilván a kattintások után kapnátok pénzt, nem? Van szerződésetek az NFL-lel? -Nem érzékenyek, mivel nem monetizáljuk a videókat. Sokat nem csinálunk, és inkább szórakoztatásból készítjük őket. Direkt odaírjuk amúgy, hogy nem ilyen céllal készülnek a videók. Nem tudom, ha akarnánk, akkor lenne-e bármilyen pénzügyi vita ebből -Mi a véleményed a világ legnézettebb sporteseményének, a Super Bowl-nak a reklámorientáltságáról? Érzésed szerint mennyibe kerül egy reklámspot az átlagos

NFL playoff mérkőzésekhez képest? Milyen cégeket láttál már hírdetni a Super Bowl közvetítések alatt? Volt példa arra, hogy egy hatásos reklámot később visszanéztél videómegosztó/közösségi oldalakon? -Alapvetően elég sok reklám megy egy NFL meccs alatt, ez nem csak a Super Bowl-hoz köthető. Sok a játékmegszakítás, így sok a reklám is, ezért nyilván el akarják adni a reklámspotokat, ami szerintem teljesen rendben van. Ha jól tudom a Super Bowl-on nincs több reklám amiatt, mert drágábban tudják értékesíteni, az másik kérdés, hogy egyszerűen csak drágábban értékesítik. Olyan szempontból szerintem nem reklámorientált, hogy nincs emiatt több játékmegszakítás, és reklámspot. Valamilyen szempontból az is, meg nem is Szerintem egy reklámspot kb. 5-ször drágább tippre egy Super Bowl-on, mint egy átlagos playoff mérkőzésen, de nyilván brutális összegeket kérnek el, mivel minden évben ez a legnézettebb sportesemény

a világon. Nem nagyon figyelem egyébként a reklámokat, de szoktak lenni sörgyártók pl. Bud Light, autóreklámok pl Volkswagen, rágcsák pl Doritos, biztosítások, minden van. Film trailerek is szoktak lenni, pl most is az új Star Wars kedvcsinálója a Monday Night Football alatt jött ki. Volt már, hogy összegyűjtve visszanéztem a Super Bowl reklámokat, hogy melyek voltak a legérdekesebbek, legviccesebbek, de alapvetően figyelmen kívül hagyom a reklámokat, úgyhogy nem jellemző rám. 125 -Az NFL TV-s szerződésivel, azaz a liga legnagyobb pénzforrásával kapcsolatban, mire számíthatunk a jövőben szerinted? Mérséklődik a növekedés, vagy folytatódik a már megszokott tendencia? -Biztos, hogy növekedni fog, és hosszútávon mérséklődik a növekedés. Most fogják újra tárgyalni a kollektív szerződést is, ami még ebben, és a következő szezonban hatályos az NFL, és a játékosok szakszervezete között. 2021-ben, nyáron jár le, de

ezt szeretné az NFL minél hamarabb letudni, lehetőleg a szezon végéig, vagy legalább a következő elejéig, ami inkább reális. Ebben fontos szerepe lesz a TV-s szerződéseknek is Mostanában egyébként elég nagyot ugrott a TV-s szerződések értéke, de egyre kevesebben néznek már TV-t. Nem tudom, hogy a TV-knek rossz-e, ha a Game Pass-en nézi valaki a közvetítést. Szerintem a TV-s közvetítési jogok magukba foglalják a TV-n, és streamen való közvetítés jogát is, ezért nem kellene, hogy rossz legyen a szolgáltatóknak pl. FOX, CBS, vagy ebből bevétel kiesésük legyen. Csak nem tudom, hogy hogyan mérik ezeket Nézik-e, hogy hogyan néztem a meccset, vagy nem? Próbálkoztak egyébként Twitter-en párszor, hogy lehetett esti meccseket nézni, de szerintem az nem ment olyan jól, ezért beszüntették. Szerintem még nincs itt az ideje annak, hogy online streaming oldalakon nézzen meccset a legnagyobb tömeg, de nem lepne meg feltétlenül, ha

előbb-utóbb eljönne. -Az NFL szeretne nemzetközileg terjeszkedni. Milyen lépésekben, tendenciákban mutatkozik ez meg szerinted? -Próbálnak minél több meccset vinni külföldre, ami elég nagy népszerűsítő faktor szerintem. Idén is visznek 1-et Mexikóba, 4-et Londonba, de vittek már Kanadába, Hawaiira, volt már egyeztetés Kínáról is, de az még nem idén fog megvalósulni. Ezenkívül van külön NFL Europe Shop, ami szintén egy pozitív lépés a szurkolók felé. Ezek a legfontosabbak, és a külföldi meccsek alatti tevékenység. Kint voltam tavaly Londonban a Wembley stadionnál, és rengeteg merchandise termék volt a sátrakban, de voltak ügyességi játékok, szórakoztató elemek is a nagy parkolóban. Londonban voltak ún NFL Fan Rallyk, amikor meg lehetett ismerkedni pár Hall of Famer játékossal az adott csapatoktól a Trafalgar téren. Ilyenkor interjúk vannak a színpadon, lehet aláírást kérni, ha kivárod a sort Egyre több médium

próbál Londonba kiküldeni nagyobb nevet, pl. a Bleacher Report-tól a McMillerék jönnek majd a következő héten tailgating-re a meccs előtt. Ezeket nyomják most kint az USA-ban, tehát lesz egy Tailgate Tour, aminek Londonban lesz az egyik 126 állomása, és lehet velük együtt majd enni, inni, beszélgetni. Lesz most NFL Academy is Londonban, amit idén jelentettek be, és limitált számú fiatalnak lesz lehetősége tanulni, és mellette amerikai focizni. Ez az NFL hivatalos akadémiája, és állítólag lemegy majd pár játékos pl. Odell Beckham Jr, aki a nagykövete lett ennek az akadémiának, és párszor be fog nézni beszélgetni, vagy akár edzeni a srácokat. Ez még egy nagyon új dolog, de ezzel próbálnak pár európai játékost szerezni az NFL-be, mint pl. Jay Ajayi a Philadelphia Eaglesnél, vagy Efe Obada a Carolina Panthers-nél Németországból volt még Moritz Böhringer, aki elkelt a drafton, de nem nagyon szerepelt az NFL-ben, viszont egy

felkapottabb név volt Európából. Próbálnak ilyen szempontból is nyitni, lehetőséget adni kicsit, mert minden egyes angol játékos óriási pluszt hoz az angliai amerikai futball közösségnek, valamint az európainak is, habár még mindig Anglia a fő vonal. -Mit gondolsz a Madden NFL fejlődéséről, és a videójátékok térnyeréséről? Racionális kijelentésnek gondolod azt, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fog fektetni a liga a videójátékos társadalom bevonzására? Esetleg ez a folyamat, már napjainkban is kezdetét vette? -Szeretek, és viszonylag sokat is szoktam Madden-ezni, sokszor podcast hallgatás mellé benyomom. Játszottam PC-n a 08-al elég sokáig, XBOX-on pedig 2013 óta minden évben megveszem az aktuális részt. Szerintem nagyon jó a játék, jól el van találva, és a gameplay (játékmenet) elég jól össze van rakva. Játékmechanikailag az alapok szerintem biztos lábakon állnak, reális a játék, de nyilván a nüanszokat

már sokkal nehezebb lemodellezni. Sok videót látni viszont, hogy ha online játszol, akkor összevisszaságok vannak, ún. glitchek De én általában a gép ellen, és nem online tolom, tehát ha lejátszok egy meccset a gép ellen, akkor az elég reálisan össze van rakva. Ezek a játékok fejlődésüket tekintve szerintem grafikában nem nagyon tudnak már fejlődni, és játékmódokban nem nagyon tudnak újat kitalálni, kivétel a sztori mód, ami tavaly jött be, és tök jó volt, de idén nagyon rövidre sikerült. Ez lehetne jobb is Nagyon tetszett egyébként, hogy amikor a Read Option játékok hódítottak, akkor bele tudták tenni a játékba 1 évvel később, idén pedig bevezették a Run Pass Option játékokat is egy másik logika mentén. Ilyen szempontból a játék fejlődésével, és a játék stratégiájával jól tartják a lépést, és ez élvezhető a játékstratégiában otthon lévő játékosoknak is. Szerintem jobban az online játékra

összpontosítanak egyébként, és az Ultimate Team módot is bevezették 1-2 éve, valamint tényleg az egymás elleni online meccsek vannak fókuszban. Ebben az Ultimate Team módban megjelennek a 127 mikrotranzakciók is, amikért az EA Sports-ot sokan támadják amúgy. Én még sosem vásároltam játékon belül cuccokat, de aki foglalkozik ezzel a móddal, annak ott a lehetőség, hogy valós pénzért vegyen magának pakkokat, amikből ki tud nyitni bizonyos mennyiségű, és ritkaságú lapokat (ezek a lapok gyakorlatilag a játékosokat jelentik). Ezt viszont nem tolják az arcodba annyira durván, csak a játék kezdőképernyőjén jelenik meg az, ha van valami aktuális akció, vagy új esemény. A videójátékoknak nem tudom mennyire van térhódítása. Nem tudom, hogy az NFL konkrétan mennyire foglalkozik ezzel a résszel, de nekem nem tűnik fel. Nyilván az EA Sports igen. Ők nyilván foglalkoznak a Madden-nel, a játék promótálásával, és valamilyen

szinten az NFL is támogatja őket, de szerintem nagy hangsúlyt nem fektetnek erre összességében. Nem tűnt fel annyira, hogy olyan fontos része lenne ez az NFL stratégiájának. Minden évben amikor kijön, akkor van rá egy kis hype, hogy ki lesz a borítón, meg hasonlók, és nyilván az NFL eladja a jogait a logók, játékosok felhasználásához, de hatalmas háttértámogatást nem látok. Lehet, hogy van NFL-es e-sport bajnokság is egyébként, de én nem tudok róla. Nem vagyok otthon az e-sportban, de valószínűleg eljutott volna már hozzám az információ, ha annyira támogatnák. Emberi tényezők (People) -Ha már vásároltál NFL-es terméket, mi a véleményed ezen termékeket forgalmazó cégek munkavállalóiról? Tapasztalataid szerint, hogyan végzik a munkájukat, milyen volt a kommunikációjuk irányodba? -Online vásárláson kívül Londonban vettem, ahol annyira nem tudtak foglalkozni velem, mert nagy volt a tömeg, és nem jutott külön minden

emberre idő. Beálltak a pultba, aztán kasszáztak konkrétan, nagy interakcióm ilyen szempontból nem volt. Egyébként nem árt, ha ezek a munkavállalók szeretik az NFL-t, és tudnak beszélgetőpartnerek lenni a témában, de olyan óriási szakértelem nem szükséges hozzá, azon kívül, hogy tudd a csapatok nevét, színét, meg logóját. Főleg azért, mert nincs NFL Store, csak online Shop Londonba a sátrakban is olyanok dolgoztak gondolom, akik valamennyire szeretik az NFL-t. 128 -Ha fordultál már valaha ügyfélszolgálathoz a liga hivatalos termékeivel kapcsolatban, milyen tapasztalatokat szűrtél le a segítségnyújtás során, gördülékenység, együttműködő készség tekintetében? -Egyszer telefonáltam egy nővel, de nem emlékszem minek a kapcsán. Legalább 4 éve volt, végtelenül kedves, és teljes mértékben segítőkész volt. Már nem tudom a probléma pontos okát, de biztos vagyok benne, hogy megoldódott. Egyébként, amikor

kint voltam az USAban azt tapasztaltam, hogy tényleg mindenki nagyon kedves az itthonihoz képest, hogy egy kis társadalomkritikát is adjak. Ha egy amerikai ügyfélszolgálathoz fordulsz, akkor sokkal könnyebben oldják meg a problémádat, meg sokkal kedvesebbek is, és úgy érzed tényleg segíteni akarnak. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az volt a fontos, hogy megoldják a problémámat, és minél kedvesebben forduljanak hozzám. -Szerinted ki az NFL arca jelenleg? Mivel érdemelte ezt ki (a játékával, vagy közösségi tevékenységével)? Milyen szerepe van ebben a közösségi médiának? -Tom Brady, és most már átmegyünk talán Patrick Mahomes-ba. Brady a szezon után bármikor visszavonulhat, árulja a házát, az edzője is árulja a házát, és már 43 éves lesz jövőre. Benne van, hogy befejezi ezt a szezont, és visszavonul, de az is, hogy játszik még 2 évet, mert lenyilatkozta, hogy 45 éves koráig akar játszani. Patrick Mahomes pedig egy

szenzációs játékos, aki mögé hatalmas hypeot lehet szervezni, ami az NFL-nek jól is jön, hogy egy ilyen fiatal szupersztárt ennyire el lehet adni. Ezt a címet Mahomes a játékával érdemelte ki, hiszen ő még csak harmadéves az NFL-ben, egy 23-24 éves fiatal irányító. Olyan látványos, és szórakoztató játékra képes, amire más nem. Már csak a kar ereje kapcsán is elmondhatjuk, hogy senki nem képes olyan dolgokra mint ő, pl. no-look passzokat ad (nem néz oda dobásnál, ahova dobja a labdát/elnéz a másik irányba), bal kézzel is dob. Tavaly ő lett az MVP, és nagyon fel van hypeolva nem érdemtelenül Brady is alapvetően a játéka miatt az NFL arca, és nyilván ő sokkal többet letett az asztalra elsősorban sikerekkel, csapatsikerekkel. Az is segít szerintem, hogy Gisele Bündchen férje, ők egy elég jó megjelenésű páros, és jóképű is a Brady, ezért is kapták fel még amikor fiatalabb volt. Ő most a közösségi médiában nagyon

nyomja, és a közösségi médiás csapata elég vicces dolgokat rak ki, elég sok mindennel előrukkolnak. Szezon elején például csináltak egy olyan videót, hogy Brady passzol, és saját magának passzol, majd ez így megy körbe, és kvázi ez egy loop (egy hurok, amiben ismétlődnek az események). De raktak ki 129 tartalmakat a 20. szezonja kapcsán, és amúgy ha ő bármit csinál, az egy óriási szenzáció alapvetően. Van neki a TB12 márkája, valamint van külön étrendje, aminek is köszönhetően tud ilyen sokáig játszani, és ami segített neki, hogy ilyen kultusza legyen. Meg az is sokat segített ebben, hogy ő a valaha volt legsikeresebb, és valószínűleg legjobb irányító, aki az NFL 100 éve alatt játszotta ezt a játékot. Környezeti és tárgyi bizonyítékok (Physical Evidence) -Mi a véleményed az NFL-es stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről? Ha volt szerencséd

kilátogatni egy valódi mérkőzésre, melyik csapatok játszottak, és milyen volt maga az élmény? Milyen reklámokkal, szünetekben előadásokkal, nyereményjátékokkal találkoztál ekkor? -Négy stadionban voltam már, és ha a Wembley-t is annak vesszük, ami Londonban van, akkor már ötben. Alapvetően jobb stadionokban voltam (nem Oaklandben, ahol azért valószínűleg másabb lenne a képem). Voltam a Baltimore Ravens stadionjában 2012-ben, tavaly voltam az Eagles stadionjában, és a Giants, és Jets stadionjában New Yorkban a MetLife Stadium-ban, ahova megyek idén is, és idén voltam Los Angelesben a Coliseumban, ahol az Olimpia is volt, és ami egy viszonylag régebbi stadion, és nem volt kiemelkedő. Most pedig a Rams-nek a stadionjában, illetve az egyetemi csapat, a USC stadionjában voltam. Mindegyik más élmény volt, de a stadionok állapota teljesen rendben volt Nagyon régi stadion egyébként liga szinten kevés van, és inkább az van, hogy ha

régebbi is a stadion, akkor inkább felújítják. Nagyon új stadion a Rams-nél lesz 2 év múlva Vegasban, és a MetLife Stadium van még, ami elég új. Miamiban volt egy nagyobb felújítás, ami igazából újnak tekinthető. Atlantában, Minesotában volt új létesítmény Ezek már hipermodern épületek, és kíváncsi lennék azért rájuk, mert ahol én voltam, azok inkább hagyományosabb, ráadásul nyitott stadionok, és érdekes lenne egyszer egy dómot is megnézni, mert biztos más hangulata van. Befogadó készséget tekintve kb 60-80000 ember fér el ezekben a stadionokban, de egyetemi bajnokságot tekintve van olyan stadion, aminek 100.000 fő a befogadó készsége Az egyetemi bajnokságnak is van akkora népszerűsége, mint az NFL-nek. Itthon kevésbé, de az USA-ban sokan a saját egyetemüknek, meg a gyerekeik egyetemének szurkolnak, és az egyetemeknek van egy hatalmas kultusza. Ott több elhivatott szurkoló van talán Az NFL-ben sose értettem, hogy

miért nincs 100.000 közeli stadion, inkább a 80000 körüli az átlagos Az NBA csarnokok 130 tudtommal ennél kisebbek. A WC-k mindenhol jók voltak, a parkolás pedig egy bővebb téma. Vannak nagy parkolóik a stadionoknak (a Baltimore-nak nem volt), mert nyilván az USA-ban sokan autóval járnak. A parkolókban szokott menni a tailgating is, amikor esznek, isznak, mulatoznak az emberek a meccs előtt, és oda külön jegy kell ahhoz, hogy a rendes parkolóba be tudjál menni. A közelben viszont vannak maszek parkolók, rendes kiépített parkolók is. Los Angelesben például az egyik benzinkút mellett egy kis területen voltunk, ahol szedtek pénzt a parkolásért, de Philadelphiában is volt ilyen, és minél közelebb vagy a stadionhoz, annál drágább a parkolás, ha kijjebb mész, akkor pedig pár dollárral olcsóbb. WiFi-re egyébként nem emlékszem, hogy volt-e, mert vettünk mobilnetet, és amúgy se bízok abban, hogyha sok ezer ember ottvan, akkor

megfelelően, gyorsan működik-e. 2012-ben előszezon meccsen voltam a Baltimore Ravens-Detroit Lions mérkőzésen. Tavaly voltam a Philadelphia Eagles-Minesota Vikings-on Philadelphiában, és a New York GiantsPhiladelphia Eagles-ön New Yorkban. Idén pedig a USC Stanfordon voltam egyetemi focin, és idén megyek még megint New Yorkba a Giants-Green Bay Packers-re. Jó hangulat volt a meccseken, de nyilván ha sokkal vezet az egyik gárda, és a cserék cseréi játszanak, akkor már nem annyira szórakoztató a játék. Philadelphiában a játékmegszakítások alatt sok szórakoztató elem volt, bejátszókat játszottak a kivetítőkön, mutatták a közönséget, míg New Yorkban egyiket se, reklám se ment, és ezért kevésbé tetszett, viszont tisztelegtek a katonáknak. Egyetemi focin jobb hangulatra számítottam, de nem volt kiemelkedő, igaz magasak voltak az elvárásaim. Londonban a Wembley stadionban egyébként lőttek pólókat ágyúkkal, de nem emlékszem, hogy

Amerikában lett volna ilyen. Cheerleaderek mindegyiknél voltak, és táncikáltak, de nem mindegyik NFL-es csapatnak vannak egyébként cheerleaderei. Nagy félidei showra nem emlékszem, az embereket sem vonzották be annyira, mint pl. az NBA-ben, ahol kisorsolnak embereket, és lent nyereményekért játszhatnak a pályán. Videón láttam már egyébként kutyán lovagló majmot, vagy frizbiző majmot félidőben. NBA meccsen voltam tavaly New Yorkban egy előszezon meccsen, ahol nagyon jó volt a hangulat, ott volt talán a legjobb. Vettünk szivacskezet feleségemmel, és ott volt Kiss Cam is, ami az NFL-ben nem volt. Jobban átjött a hangulata az egésznek, lehet azért, mert zárt volt az építmény, és a zene is jó volt, meg maga a Madison Square Garden egy nagyon autentikus hely. Hoki meccsre is megyek idén a Jet Travellel, hálaadáskor, mert vannak sport útjaik. Idén New Yorkba meg Bostonba, és szerződtünk velük, hogy promózzuk az útjaikat, és egy bizonyos

ember szám után, akik rajtunk keresztül vesznek jegyet vagy kapunk jutalékot, vagy ingyen utazást. 131 Folyamatok (Process) -Milyen felületeken néztél már NFL mérkőzést? Mi a trend szerinted a meccsnézési szokásokkal kapcsolatban? Milyen csatornára került nagyobb hangsúly az utóbbi időben, és mit hozhat a jövő? -TV-n, laptopon, tableten, telefonon, konzolon, azaz XBOX-on. Game Pass-en, és amikor kint voltam Amerikában, és nem tudtam Game Pass-t használni, valamint amikor még nem volt Game Pass-em, akkor streamen. Sport TV-n a playoffot, mert a Kandalló Kézműves pubban néha összegyűlünk, és ott nézzük magyarul inkább. Nagyjából 5 éve már oda szervezzük a meccsnézéseinket, van esemény is, fogyasztható keretünk, úgyhogy eszünk iszunk, jó szokott lenni. Ezenkívül Twitter-en is néztem már meccset Azt gondolom, hogy a fiatalok egyre kevesebbet néznek TV-t, és próbálják inkább online fogyasztani a tartalmakat. Ez az irány

valamilyen szinten már elindult, és a jövőben is folytatódni fog szerintem, de még olyan óriási trend nincsen, hiszen a nézettségi adatok alapján nem csökken jelentősen az NFL nézettsége. Magyar viszonylatban nagyon sokan streamen néznek mérkőzéseket, ami abból is adódik, hogy a Sport TV-n csak 1 meccset lehet nézni egyszerre. Itthon korlátozottabbak a lehetőségek, és ezért néznek sokan online összecsapásokat. Amerikában nem tudom, hogy mennyire van lehetőség meccseket nézni, de gondolom egyszerűbb is, mert sok csatorna adja őket, és ha bekapcsolnám a TV-t, és pont az Eagles menne rajta, akkor én is a TV-n nézném, főleg ha angol kommentárral adják, de az lehet csak én vagyok. Ha a saját csapatomat akarnám csak nézni, akkor én is TV-n nézném, mert mégis kényelmesebb, de ha nincs lehetőséged adott helyen TV-t nézni, akkor már tök jó, hogy egyre több lehetőséged van online követni a mérkőzéseket. A ligának egyébként

TV-s szerződése van a CBS, FOX, ESPN, NBC csatornákkal is. Ezek a szolgáltatók adhatnak egyszerre 2-3 különböző derbit is főleg, hogy különböző régiókban nem biztos, hogy meg tudod nézni a másik országrészben lévő csapat meccsét, tehát vannak olyan mérkőzések, amit csak lokálisan adnak, csak az adott, vagy a két csapat államában. Vannak a lokális, és az országos meccsek, amit nyilván mindenhol adnak országszerte. Van még az NFL RedZone, ami egy elképesztő találmány. Én mindig úgy nézek meccset a 7 órás sávban, hogy van 6-8 mérkőzés legalább, és körkapcsolás van. Mindig azt mutatják, ahol a legizgalmasabb történések vannak, minden pontszerzés benne van, és mindig oda kapcsolnak, ahol a legközelebb vannak a pontszerzéshez valószínűleg. Összegezve az online TV nézésben lehet valószínűleg a jövő. Próbálkozott már ezzel a Twitter, és a 132 Yahoo!, de egyelőre nem volt még sikere, abból ítélve, hogy nem

maradtak fent. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy bizonyos közösségi médiás felületeken lehet majd NFL mérkőzést nézni, esetleg a Facebook is csináljon ilyet. De erre biztos nincs rászorulva, és Amerikában egyébként is kevésbé népszerű a Facebook, ellenben a Twitter az megy, meg az Instagram is. Kint a Twitter az elsőszámú, és én is onnan informálódok elsősorban, de ez Magyarországon nem jellemző. Köszönöm szépen, ennyi lett volna. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom! 133 4. számú melléklet Kérdőív az NBA és az NFL gazdasági működésének és vállalati marketingstratégiájának összehasonlítása témakörben NBA kérdőív Kérdőív készítője: Dajka Dominik Időpont: 2019.1013 Fogyasztási szokásokkal kapcsolatos kérdések -Hány éve követi az NBA-t? -Milyen eszközökön nézett már NBA mérkőzést? -Milyen szolgáltatáson keresztül, és milyen gyakorisággal szokott NBA mérkőzést nézni?

-Előfizetett már valaha az NBA League pass online szolgáltatásra? -Ha az előző kérdésre „Igen, már előfizettem” volt a válasza, akkor mennyire elégedett a szolgáltatással dizájn, tartalom, és ár szempontból? Vásárlási szokásokkal kapcsolatos kérdések -Vásárolt/kapott már valaha hivatalos (nem hamisítvány) NBA-s terméket (cipő, mez, stb.)? -Ha vásárolt/kapott már valaha hivatalos NBA terméket, akkor ön szerint milyen minőségűek az NBA termékek dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében? -Ha vett/ kapott már valaha hivatalos NBA-s terméket, akkor az hol történt, és milyen fizetési móddal volt lehetséges hozzájutni egy ilyen termékhez, mennyi idő volt, amíg kiszállították? -Mennyit lenne hajlandó kifizetni egy ön által áhított NBA-s termékért, legyen az cipő, mez, aláírt NBA-s kártya, stb. Árazással kapcsolatos kérdések -Milyen árfekvésűek ön szerint az NBA

termékei? -Összehasonlítva egy NBA-s cipőt, mezt, ruhadarabot milyen árban vannak ön szerint egy nem NBA-s termékhez képest? 134 Elégedettséggel kapcsolatos kérdések -Találkozott már közösségi hálókon, videóportálokon, képmegosztó helyeken, esetleg blogokban NBA-s hirdetésekkel? Ha igen, melyeken? -Mi a véleménye az ezen csatornákra kirakott tartalmak minőségéről? -Ha már vásárolt NBA-s terméket, elégedett volt ezen termékeket forgalmazó cégek munkavállalóival/eladóival a kiszolgálás, és segítségnyújtás módjával kapcsolatban? -Fordult már valaha ügyfélszolgálathoz az NBA hivatalos termékeivel kapcsolatban? Ha igen milyen tapasztalatokat szűrt le a segítségnyújtás során, gördülékenység, együttműködő készség tekintetében? -Mi a véleménye az NBA-s stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről? Franchiseokkal kapcsolatos kérdések -Tudna példát mondani egy

jól felépített NBA-s franchisera, ahol a tulajdonos, a vezetőedző, az edzői stáb, és a játékosok is kiválóan teszik a dolgukat, ezzel növelve franchiseuk imidzsét? Melyik ez a franchise ön szerint? Tendenciákkal kapcsolatos kérdések -Ön szerint az NBA szeretne nemzetközileg terjeszkedni? Ha igen, akkor milyen lépésekről/tendenciákról hallott már ebben a témakörben? -Van igény ön szerint az NBA kibővítésére, új franchiseok becsatlakozására? -Hallott már az NBA 2K-ról (kosaras videójáték)? Ha igen, akkor mi a véleménye ezekről a játékokról? -Racionális kijelentésnek gondolja azt, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fog fektetni az NBA a videójátékos társadalom bevonzására? Esetleg ez a folyamat, már napjainkban is kezdetét vette? 135 Demográfiai kérdések -Neme? -Életkora? -Lakóhelye? -Mi a jelenlegi foglalkozása? -Mennyi az átlagos havi keresete (nettó)? 136 5. számú melléklet Kérdőív az NBA és az

NFL gazdasági működésének és vállalati marketingstratégiájának összehasonlítása témakörben NFL kérdőív Kérdőív készítője: Dajka Dominik Időpont: 2019.1013 Fogyasztási szokásokkal kapcsolatos kérdések -Hány éve követi az NFL-t? -Milyen eszközökön nézett már NFL mérkőzést? -Milyen szolgáltatáson keresztül, és milyen gyakorisággal szokott NFL mérkőzést nézni? -Előfizetett már valaha az NFL Game Pass online szolgáltatásra? -Ha az előző kérdésre „Igen, már előfizettem” volt a válasza, akkor mennyire elégedett a szolgáltatással dizájn, tartalom, és ár szempontból? Vásárlási szokásokkal kapcsolatos kérdések -Vásárolt/kapott már valaha hivatalos (nem hamisítvány) NFL-es terméket (labda, mez, stb.)? -Ha vásárolt/kapott már valaha hivatalos NFL terméket, akkor ön szerint milyen minőségűek az NFL termékek dizájn, gyártási technológia, szavatosság, termékéletciklus és csomagolás tekintetében?

-Ha vett/ kapott már valaha hivatalos NFL-es terméket, akkor az hol történt, és milyen fizetési móddal volt lehetséges hozzájutni egy ilyen termékhez, mennyi idő volt, amíg kiszállították? -Mennyit lenne hajlandó kifizetni egy ön által áhított NFL-es termékért, legyen az sisak, mez, aláírt NFL-s kártya, stb. Árazással kapcsolatos kérdések -Milyen árfekvésűek ön szerint az NFL termékei? 137 -Összehasonlítva egy NFL-es cipőt, mezt, ruhadarabot milyen árban vannak ön szerint egy nem NFL-es termékhez képest? Elégedettséggel kapcsolatos kérdések -Találkozott már közösségi hálókon, videóportálokon, képmegosztó helyeken, esetleg blogokban NFL-es hirdetésekkel? Ha igen, melyeken? -Mi a véleménye az ezen csatornákra kirakott tartalmak minőségéről? -Ha már vásárolt NFL-es terméket, elégedett volt ezen termékeket forgalmazó cégek munkavállalóival/eladóival a kiszolgálás, és segítségnyújtás módjával

kapcsolatban? -Fordult már valaha ügyfélszolgálathoz az NFL hivatalos termékeivel kapcsolatban? Ha igen milyen tapasztalatokat szűrt le a segítségnyújtás során, gördülékenység, együttműködő készség tekintetében? -Mi a véleménye az NFL-es stadionok felszereltségéről, dizájnjáról, naprakészségéről, befogadó készségéről? Franchiseokkal kapcsolatos kérdések -Tudna példát mondani egy jól felépített NFL-es franchisera, ahol a tulajdonos, a vezetőedző, az edzői stáb, és a játékosok is kiválóan teszik a dolgukat, ezzel növelve franchiseuk imidzsét? Melyik ez a franchise ön szerint? Tendenciákkal kapcsolatos kérdések -Ön szerint az NFL szeretne nemzetközileg terjeszkedni? Ha igen, akkor milyen lépésekről/tendenciákról hallott már ebben a témakörben? -Van igény ön szerint az NFL kibővítésére, új franchiseok becsatlakozására? -Hallott már a Madden NFL-ről (amerikaifutballos videójáték)? Ha igen, akkor mi a

véleménye ezekről a játékokról? -Racionális kijelentésnek gondolja azt, hogy a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fog fektetni az NFL a videójátékos társadalom bevonzására? Esetleg ez a folyamat, már napjainkban is kezdetét vette? 138 Demográfiai kérdések -Neme? -Életkora? -Lakóhelye? -Mi a jelenlegi foglalkozása? -Mennyi az átlagos havi keresete (nettó)? 139 6. számú melléklet 7. számú melléklet Az NBA League Pass értékelésének arányai (%-ban) Tulajdonság/ Elégedettség Dizájn Tartalom Ár Egyáltalán nem elégedett 1,7% 1,7% 1,7% Nem elégedett 8,5% 3,4% 10,3% Nincs baj vele 30,5% 10,3% 50% Elégedett 50,8% 50% 31% Nagyon elégedett 8,5% 34,5% 6,9% Összesen 100% 100% 100% 8. számú melléklet Az NFL Game Pass értékelésének arányai (%-ban) Tulajdonság/ Elégedettség Dizájn Tartalom Ár Egyáltalán nem elégedett 0% 0% 10,3% Nem elégedett 3,8% 0% 24,1% Nincs baj vele 19,2% 11,5%

41,4% Elégedett 50% 23,1% 10,3% Nagyon elégedett 26,9% 65,4% 13,8% Összesen 100% 100% 100% 140 9. számú melléklet Vélemények arányai az NBA-s stadionokról (%-ban) Tulajdonság/ Megfelelés Felszereltség Dizájn Naprakészség Befogadó készség Nem megfelelő 0% 0% 0% 1,5% Sok fejlesztésre szorul 0% 2% 0% 1,5% Kevés fejlesztésre szorul 4,6% 8% 8,1% 15,6% Megfelelő Teljes mértékben megfelelő Összesen 36,2% 40,2% 45,7% 34,2% 59,2% 49,7% 46,2% 47,2% 100% 100% 100% 100% 10. számú melléklet Vélemények arányai az NFL-es stadionokról (%-ban) Tulajdonság/ Megfelelés Felszereltség Dizájn Naprakészség Befogadó készség Nem megfelelő 0% 0% 0% 0% Sok fejlesztésre szorul 1,1% 1,1% 2,3% 0% Kevés fejlesztésre szorul 3,4% 4,5% 8% 4,5% Megfelelő Teljes mértékben megfelelő Összesen 27,3% 33,7% 35,2% 27,3% 68,2% 60,7% 54,5% 68,2% 100% 100% 100% 100% 11. számú melléklet Jól felépített

NBA-s franchiseok Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets Los Angeles Clippers Los Angeles Lakers Miami Heat Milwaukee Bucks New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Toronto Raptors Utah Jazz 12. számú melléklet Jól felépített NFL-es franchiseok Atlanta Falcons Chicago Bears Dallas Cowboys Green Bay Packers Indianapolis Colts Kansas City Chiefs Los Angeles Rams Minesota Vikings New England Patriots New Orleans Saints Philadelphia Eagles Pittsburgh Steelers San Francisco 49ers Seattle Seahawks 141