Irodalom | Humor » Bobrovszky Jenő - Poénos idézetek a filozófiáról és pszichológiáról

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 45 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:52

Feltöltve:2021. június 19.

Méret:964 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

1 Poénos idézetek a filozófiáról és pszichológiáról Filozófia -A filozófia azon gondolkodik,hogy min gondolkodik és hogy gondolkodik-e vagy csak azt gondolja,hogy gondolkodik.Karinthy Frigyes -A filozófia úgy viszonylik a való világhoz,mint a maszturbáció a szexhez. Karl Marx -Nincs olyan abszurd dolog, amit egy filozófus még nem mondott ki. Marcus Tullius Cicero -Ha jól megnézzük, minden filozófia ennyi: ködös beszédbe göngyölt emberi értelem. Johann Wolfgang von Goethe -A lét határozza meg a tudatot. Ha megisszuk a lét, a tudat elszáll. Hofi Géza -Először élni kell, és azután, csak azután filozofálni. Lucius Annaeus Seneca -A filozófia játszva diadalmaskodik a múlt és a jövő bajain, a jelen bajai viszont játszva diadalmaskodnak a filozófián. Francois de La Rochefoucauld -Az embernek igenis szüksége van mindenféle elfoglaltságra, akár fizikai, akár értelmi, akár érzelmi szinten, hogy mindenáron elkerülhesse a 2

saját magával, az élettel, léte értelmével, a válaszok elviselhetetlen hiányával és a halállal kapcsolatos kérdéseit. Blaise Pascal -Hát nem olyan a filozófia, mintha csak mézzel írták volna? Csodálatosan fest, ha az ember csak rápillant, de ha még egyszer szemügyre veszi, akkor máris elillant az egész. És nem marad más, csak a maszat. Albert Einstein -Mi a filozófia célja? Az, hogy megmutassa a légynek a csapdából kivezető utat. Ludwig Wittgenstein -Filozófus vagyok, nem tudós, és mi, filozófusok jobban tudunk kérdezni, mint válaszolni. Daniel Dennett - Ez a rövid szócska, "miért?", mindjárt a világteremtés legelső napján végigömlött az egész mindenségen, és az egész természet pillanatonként kiáltja teremtőjének: "Miért? " De immár hétezer éve nem kap rá választ. Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij -Attól lehetsz a legkönnyebben filozófus,hogy hallgatsz.(Si tacuisses philosophus mansisses.) -A

bölcsesség annak tudása,hogy mi felett tekintsünk el.James -Megoldhatatlan problémákra érthetetlen válaszok.Adams 3 -Nem létező fekete macska keresése sötétben. -Oktogon ógörög filozófus,Hexagon és Pentagon tanítványa. -Metafizika:kisérlet arra,hogy a hihetetlent érthetetlennel bizonyitsák.(Mencken) -A metafizikus matat a metában. -A filozófus az,akinek minden megoldásra van egy problémája(Zend) -Ha két filozófus találkozik az a legbölcsebb,ha csak jó napot kívánnak egymásnak. Jean Paul Sartre -A kétely az első lépés a filozófia utján.(Diderot) -Hegel triadikus ritmusa:tézis,antitézis,szintézis. Esetleg ,ha a vita elfajul ,a harmadik fokozat a protézis. -Mindent ki kell próbálni.Ha egyszer próbálod ki,filozófus vagy,ha többször,esetleg perverz.(Voltaire) -A filozófia alapkérdései Paul Gauguin festményén: Honnan jövünk? Kik vagyunk? Hová megyünk? D’où Venons Nous / Que Sommes Nous / Où Allons Nous. -Egyszerű válasz

a fenti kérdésekre:A munkából jövünk,melósok vagyunk,a sörözőbe megyünk. -Bonyolultabb válasz:A Marsról és a Vénuszról jövünk,bukott angyalok vagy felkapaszkodott majmok vagyunk,távlatilag a másvilág felé megyünk. 4 -Nem tudjuk, kik vagyunk, nem tudjuk, honnan jövünk, nem tudjuk, hova megyünk; nem tudjuk, hogy végső fokon milyen erők mozgatják az univerzumot és az életet; nem tudjuk, hogy miért kell szenvednünk, és miért kell meghalnunk; nem tudjuk, hogy mi életünk értelme és célja; és így tovább. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokat és a velük kapcsolatos feltételezéseket és elméleteket nem lehet bizonyítani, sem cáfolni. Nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni Isten létét; nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni, hogy van-e élet a halál után; nem tudjuk bizonyítani vagy cáfolni, hogy van-e vagy nincs célja, értelme az univerzumnak és az életnek; nem tudjuk, hogy szabadok vagyunk-e, hogy szabadon tudunk-e dönteni

önmagunk sorsáról; nem tudjuk, hogy vajon működik-e vagy sem valamilyen morális princípium az univerzumban. Hankiss Elemér -A filozófia nagyon meg szokott nyugtatni, attól alszom el a leghamarább. Talán mert tudatom az unalom elől az álomba menekül. Szerb Antal -Mi a filozófus? Favágó a kérdőjelek erdejében. Azon dolgozik, hogy kivágja az erdőt. S amíg ír háta mögött a kérdőjeleknek új erdeje nő Gárdonyi Géza -Az a sok kérdés. mi az élet értelme, miért vagyunk a világon. nos, szerintem nem kell felsőbb titkokat keresni. Karafiáth Orsolya 5 -Minden eszmerendszer szépen felépített átverés, ha logikusan közelítjük meg. Guillermo del Toro -"Nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba" mondta Hérakleitosz. Mivel a folyó összetétele egyik pillanatról a másikra változik, a folyó mindig más. A világegyetemben minden állandó mozgásban van. Minden változik, semmi sem állandó. Panta rhei Ha egy pillanat elmúlt, nem

hozhatod vissza. Minden döntést meghoztál már, amit meghozhattál. De én szeretnék újra ugyanabba a folyóba lépni. Szeretném visszahozni az időt, visszafordítani a döntésemet, és újra megtalálni az elveszett másodperceket. Michelle Richmond -Az instabilitás maga az élet, mivel az idők végtelenségéig változtatja a helyzetét, törekedve saját azonosságának megőrzésére. Isaac Asimov -Ami régen volt nagy, többnyire kicsivé lett, s ami az én időmben nagy, korábban kicsi volt. Annak tudatában tehát, hogy az emberi boldogság soha sem állandó, mindkettőről egyaránt megemlékezem. Van az emberi dolgoknak egy bizonyos körforgása, mely nem engedi, hogy mindig ugyanazok legyenek boldogok. Hérodotosz - Mi a van? - Van. - Mi a volt? 6 - Van, de te azt hiszed, hogy már nincs. - Mi a lesz? - Van, de te azt hiszed, hogy még nincs. Popper Péter -Az idő illúzió, lefolyása okban-okozatban csupán érzékszerveink bizonyos berendezésének

eredménye, s a dolgok valójában egy álló mostban léteznek. Thomas Mann -A valóság csupán illúzió, bár nagyon kitartó. Albert Einstein -A világmindenség csupán átsuhanó gondolat Isten elméjében - ami igen kívánatos, kiváltképp, ha az ember az imént előlegezett le egy házat. Woody Allen -Dubito ergo cogito, cogito ergo sum, sum ergo Deus est. – Kételkedem tehát gondolkodom, gondolkodom tehát vagyok, vagyok tehát Isten létezik. Renée Descartes -A gondolatom én vagyok: ezért nem bírom abbahagyni. Létezem, mert gondolkodom és nem tudom megakadályozni, hogy gondolkodjam. Jean-Paul Sartre -A filozófiáról csak ennyit mondok: láttam, hogy évszázadokon át a legkitűnőbb elmék 7 foglalkoztak vele, s mégsem található benne csak egy dolog is, melyről ne vitatkoznának, mely tehát kétséges ne volna. René Descartes -Vágyom, tehát vagyok. Freud -A filozófiám alapja, hogy "cogito ergo sum" gondolkodni és létezni viszont csak

akkor tudok, ha jóllakott vagyok. Bud Spencer -Coito ergo sum-ondolkodom tehát vagy. József Attila -Nem azért vagyok, mert gondolkozom, és nem azért gondolkozom, mert vagyok, hanem egyszerűen gondolkozva vagyok vagy létezve gondolkodom. Spiró György -Gondolkodom,tehát vagyok,de ha nem gondolkodom még jobban vagyok. -Kezdetben volt: hiszek, tehát vagyok. Aztán, kis időre: gondolkodom, tehát vagyok. S most, véglegesen: hitelem van, tehát vagyok 8 Vagy egyszerűbben: 9 pénzem van, tehát vagyok. Karinthy Frigyes -Cogito ergo szusi. Japán filozófia -Az anyag olyan szellem, amely a formáig fejlődött és utána szétrepedten, összetörten önmagába omlott össze. Az anyag a szellem romhalmaza. Rudolf Steiner -Gondolkodásunk összekapcsol a világgal; érzéseink visszavezetnek saját magunkba. Csak az érzéseink tesznek bennünket igazán individuummá. -Barátaim, hogy tudjak hinni másban, mint az anyagban? Egyetlen valóság az anyag s nincs több

oly igazi jóság, mint az övé, ki minden pillanatban milliószor megalázza magát hűtlen fiáért, kinek neve lélek. Szabó Lőrinc -What is mind? No matter. What is matter? Never mind. -Nincs szellem anyagi hordozó nélkül.Mosoly nincs arc nélkül.Az csak a Cheshire macska, aki 10 eltűnik, de a vigyora megmarad Lewis Carroll: Alice Csodaországban című művében. - A világot mi sem zavarja meg jobban, mint az aránytalanság, amely a szellem sebessége és az anyag mérhetetlen lassúsága, esetlensége, tehetetlenségi ereje és nyomatéka között fennáll. Thomas Mann -Ahhoz, hogy egy szubsztanciát vagy ideát megismerjünk, kételkednünk kell benne, a kételkedés pedig annyit tesz, hogy végességükben fogjuk föl azokat a tulajdonságokat, amelyek valóban "magában a dologban" vannak, vagy pedig "magától a dologtól", vagy valamitől, vagy a semmitől valók. Woody Allen -Némely filozófiai kérdésbe belegondolni is ijesztő. Az

emberek közül sokan épp ezért nem is gondolkodnak ilyesmin - jobban szeretik biztonságban érezni magukat. Stephen Law - Filozófusaink bölcsessége olyan rágós hús, amit csak az vehet a szájába, aki logikai farkasfogakkal rendelkezik. Peter Bamm -A filozófus inkább anatómus, mint orvos: boncol, de nem gyógyít. Antoine de Rivarol -Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. Woody Allen 10 -Szabad akarat az, amikor az ember azt teszi, amit tennie kell. Carl Gustav Jung -Különös volna, hogy míg az egész természet, minden bolygó örök törvényeknek engedelmeskedik, lenne egy kicsiny, öt láb magas lény, mely e törvényeket megvetve úgy cselekedhetne, ahogyan jólesik neki, kizárólag saját szeszélyeit követve. Voltaire -Hogy az ember olyan okok eredménye, amelyek a legkevésbé sem törődnek a céllal, amelyhez viszik őt; hogy eredete, növekedése, reményei és félelmei, szeretete és hite semmi

más, mint atomok véletlen együttesének folyománya; hogy sem a szenvedély, sem a hősiesség, sem a gondolat és érzés intenzitása nem mentheti át az egyéni életet a síron túlra; hogy a korok minden munkája, minden odaadás, minden ihlet, az emberi géniusz minden, Napnál csillogóbb ragyogása arra van ítélve, hogy kialudjék a Naprendszer roppant halálában, és az Ember alkotásának temploma sírját lelje egy romokban heverő Univerzum törmelékei között - mindezek a dolgok, ha nem is teljesen vitán felüliek, de annyira közel állnak az igazsághoz, hogy semmilyen filozófia sem remélhet elfogadást, ha elveti őket. Bertrand Russell 11 -A filozófia csak szavakból áll, a felét sem értjük, de a kényelmet nem a filozófusok találták fel, hanem a materialista technikusok. G. Hajnóczy Rózsa -Minden szellemi és intellektuális dolog fölött, a filozófia és a teológia fölött áll az ember segítőkészsége a másik ember iránt, és az a

feladat, hogy az ember az embernek testvére legyen! Albert Schweitzer Pszichológia -A legtöbb idézet Sigmund Freudhoz kapcsolódik. Freud háromféle énről beszél: ezek az Id (Ösztön-én), Ego (Én) és Superego (Felettesén). A Felettes-én a “jólnevelt én”,a morális normák, az erkölcsi előírások forrása, idealisztikus elveket képvisel. Az Ösztön-én a “rakoncátlan én” ,a szenvedélyek, vágyak forrása.Az Én a Felettesént és az Ösztön-ént köti össze, és igyekszik ezek feszültségi különbségeit harmóniába hozni a realitáselv alapján. Amikor az Ösztön-én túl nagy harcban áll a Felettes-énnel, akkor az Én úgy igyekszik kezelni az Ösztön-ént, hogy a tartalmát a lélek tudatalatti részébe nyomja. Ezt a represszív (elnyomó) folyamatot nevezik elfojtásnak. A kreativitás forrása mindenhol az elfojtott érzelmek szublimációjával (nemesítésével, finomításával) magyarázható. A neurózis (idegesség), akkor

jelentkezik, amikor a repressziós-szublimációs csatorna valami miatt 12 nem működik kellőképpen. Az Erosz (az élvezet, mint életösztön) megfigyelésével Freud szembeállította a Tanatoszt (a halálösztönt). Az Ember az ösztön és a normák között vívódik, a lelki zavarok az elfojtás miatt alakulnak ki, ha a felettes én túl erős. Ekkor terápiához kell folyamodni. -Álmaink korántsem fantáziánk értelmetlen, összefüggéstelen csapongásai az éjszaka folyamán. Az álmok komoly jelentőséggel bíró tartalmat hordoznak, képet adnak személyiségünkről, elfojott vágyainkról, megélt traumáinkról. Freud az álmok legfontosabb funkciójának "az elfojtott vágyak leplezett teljesülését" tartja. -A freudi elszólás kifejezést arra mondjuk, amikor rejtett gondolataink utat törnek maguknak a tudatalattiból a nyilvánosság felé, s leleplezik titkainkat. -Az álom a tudatalatti rendetlenkedése éjjel. -Tudat alatt egy kis

házban,ül az ösztön talpig gyászban. Karinthy Frigyes -Az ösztön és a logika állandó harcban állnak egymással, mert amit akarunk, az gyakran nem logikus, és ami logikus, azt sokszor nem akarjuk. Selye János -A természetes emberi ösztönök kielégítésének meggátlása ugyanolyan veszélyes helyzetet 13 teremt, mint bármely tevékenységnek a kívánatos időn és mértéken túli erőltetése.Selye János -A legfontosabb dolgokat,mint az önfenntartás és fajfenntartás,a természet nem az észre,hanem az ösztönökre bizza. -A nagy találmányok a tudatalatti ajándékai.Ezek általában nem a felettes én szigorú formállogikai következtetései útján keletkeznek,hanem intuitív ötletbevillanások(flash of creative genius), a kaotikusan kavargó tudatalattiból kiugró minőségi gondolatok,”isteni szikrák”. -Egy saját maga által terjesztett legenda szerint Nikola Tesla séta közben jött rá a váltóáramú motor elvére.Barátjával sétálni

a Városligetbe jártak, és itt esett meg a legendás látomás, miközben Tesla épp Goethe Faustját idézte: „ Haj! lelki szárnyakhoz nem egyhamar / szerezhet testi szárnyat is az ember!” Ekkor bevillant neki valami, és egy bottal a homokba rajzolta egy addig megoldatlan probléma megfejtését, lefektetve ezzel a váltóáramú motorok működésének alapját. Tesla visszaemlékezése e pillanatról: “Rendkívül nehéz ezt az élményemet helyes világításban és teljes jelentőségében az olvasó elé állítani – annyira rendkívüli. Az eszme rendszerint nyersen és tökéletlenül mutatkozik először az ember előtt. Születése, növekedése és fejlődése normális és természetes. Másképp állott a dolog az én találmányommal. Egy pillanat alatt 14 tudatossá vált bennem. Teljesen kifejlődve és tökéletesedve láttam egyszerre. () láttam a gazdagságot és a hírnevet, amely rám vár.” Ötlete megvalósulására azonban még éveket

kellett várni. -Freud megállapította,hogy az embernek van tudatalattija,tudatfelettije,de esze nincs. Karinthy Frigyes -A freudi szerkezet átrendeződött:a morál az idbe,a pénz a szuperegóba került. -Én magamat nem ismerem De ismerek valakit, aki bennem lakik Ő az Énke, de nem szeretném, ha velem azonosítanák.Ugyan kiben nem lakozik egy ilyen pimasz mitugrász kis senki, vagy inkább valaki? Ő énünk jobbik, igazabb és őszintébb része, aki fütyül a követelményekre és konvenciókra, fittyet hány a szabályokra, áthágja a korlátokat. Énkét minden játékos kisgyerek és minden lázadó kamasz ismeri, és akinek szerencséje van, felnőttkorában is megőriz magában valamit-valakit belőle. Karinthy Frigyes -Vigyázz, mit mondasz! Minden fölösleges szóról el kell számolnod. Sose mondd: "Belebukom; kirúgnak az állásomból; nem tudom kifizetni a lakbért." Tudatalattidnak nincs humorérzéke Amit kimondasz, megvalósítja. Joseph Murphy -A

pszichoanalizis gyónás feloldozás nélkül.(Chesterton) 15 -A pszichiáter:aki egy sor olyan kérdést tesz fel jó drágán,amelyet a feleséged ingyen is feltenne.(Bardell) -A tudat struccpolitikát folytat,amikor elfojtja a rossz élményeket. -A neurotikusok? Azok,akik megalapitották a vallásainkat és megalkották a mesterműveinket.(Proust) -Ezen a világon még semmi szép és jeles dolog nem jött létre filiszteri számítgatással és elkedvetlenítő körülmények olcsó latolgatásával. Ellenkezőleg: ami érdemeset valaha véghezvittek, mind olyan pszichikai nekilendülésből, akarásból született, amely méltán kiérdemelhette a pápaszemes józanok elítélő véleményét. -Az emberiség 80%-a pszichikailag rendellenes.De ki az etalon,akihez képest mások minuszvariánsok? -Az őrültség viszonylagos állapot. Ki mondhatná meg, ki az őrült valójában?! Woody Allen -Az ember nem úr a saját tudatában,a vágyak,ösztönök,Érosz és Thanatosz

pulzálása erősebb lehet mint az én. -A felettes énnek van felettese? -Az ember eltéved az énjében éntérkép nélkül. -Tökéletes fokozatosság van az egészséges emberek és az őrültek között. időnként mindenki őrült. 16 Robert Darwin -Még nem dőlt el a kérdés, vajon az őrültség nem a legmagasabb rendű intelligencia-e? Edgar Allan Poe -Az őrült nagyfokú intellektuális függetlenséggel rendelkező ember. Ambrose Gwinnett Bierce -Az emberek 99%-a hülye és mi,a maradék 1% is nagy fertőzésveszélynek vagyunk kitéve.Whyte -A bolondokháza azért van,hogy aki nincs ott azt hihesse,hogy normális. -Pszichopaták: sorozatgyilkosok, kíméletlen erőszaktevők, merénylők és vérszomjas gengszterek. A könyvek és filmek világában A valóságban azonban a pszichopaták köztünk élnek: orvosok, ügyvédek, cégvezetők vagy haditengerészek. Nem ismerik a félelmet, hatalmas az önbizalmuk, remekül összpontosítanak és maradéktalanul

végrehajtják a feladataikat. -Bár a pszichopaták többsége soha nem szegi meg a törvényt, sőt vannak, akik szakmájukban sikeresek lesznek, családot is alapítanak, azért a mindennapi életben, a törvényes keretek között is könnyű lehet egy pszichopata „áldozatává” válni például az érzelmi kizsákmányolás vagy zsarnokoskodás következtében. -A szakértők szerint három olyan jel van, amire érdemes figyelni, szem előtt tartva, hogy a pszichopaták nagyon sokfélék lehetnek. 17 Ezek egyike a machiavellizmus: vagyis a pénz és a hatalom nagyrabecsülése, a hagyományos morális szabályok áthágása ezek elérése érdekében. A manipuláció mesterei minden eszközt megragadnak, hogy elérjék, amit szeretnének, de néha a manipuláció mögött még csak különösebb érdek sem áll, egyszerűen impulzusként, szórakozásként teszik ezt, mint ahogyan az alkoholisták is isznak. A másik jel az empátia hiánya. Ha te találsz egy

pénztárcát az utcán, megszólal a kis hang a fejedben, ami arra biztat, hogy juttasd vissza a tulajdonosának. Ha tudod, hogy egy kollégád nagyon nehéz időkön megy keresztül, valószínűleg nem dörgölsz az orra alá egy kisebb munkahelyi hibát, inkább csendben kijavítod azt. Egy pszichopata fejében nem szólal meg ez a hang és nem érez részvétet mások iránt, vagy ha igen, akkor ez a hang olyan halk, az érzelem pedig olyan gyengécske, hogy nem fogja befolyásolni a döntéseit. A harmadik intő jellemvonás a narcizmus: a narcisztikus emberek énközpontúak, a saját eredményeik rabjai, és ha esetleg elbizonytalanodnának valamelyik képességükben, gondoskodnak róla, hogy a körülöttük lévők önbizalmát alaposan lehúzzák ezen a téren, nehogy fény derüljön az ő hiányosságaikra. -Alaptalan az optimizmus, amely szerint ami racionális, az egyúttal mindig jó is. Mondják, nem 18 az a baj a pszichopatákkal, hogy nincs eszük, hanem az,

hogy hiányoznak belőlük az érzelmek. A kutatás szerint a pszichopátiát az általános, antiszociális életmód mellett az is képes jelezni, ha valaki önző, manipulatív, impulzív, vakmerő, domináns és hiányzik belőle az empátia. -A Personality and Individual Differences című folyóiratban megjelent kutatás szerint könnyedén rájöhetsz arra, hogy valakinek vannak-e szadisztikus vagy nárcisztikus jegyei - mindössze elég azt megnézned, hogyan ásít, illetve ásít-e egyáltalán. Gyakran hallani, hogy ásítás ragadós, vagyis ha valaki ásít egyet, akkor a legtöbben szintén így tesznek - ennek pedig az empátiához is köze van. A fenti kutatás ugyanis azt vizsgálta, ki reagál az ásításra ásítással. A szakértők arra jöttek rá, hogy azok, akik nem ásítottak, sokkal kevésbé voltak empatikusak, ugyanakkor önzőbbnek mutatkoztak a társaiknál. Ennek alapján azok, akikre nem ragad át az ásítás, négyszer nagyobb eséllyel erősítik a

pszichopaták táborát. Ha tehát szeretnéd kideríteni, hogy valaki pszichopata-e, egyszerűen ásíts a jelenlétében. -A személyiségzavarok legújabb felosztásában a narcizmus egy csoportba került az antiszociális, a borderline és a hisztrionikus személyiségzavarral. Közös nevük a dramatikusok. Mind a négy betegségben szenvedőre jellemző, hogy a környezet figyelmét intenzíven magára vonja, 19 hogy szélsőségesen viselkedik a legtöbb helyzetben, és hogy általában valamiből „túl sok” van benne. A narcisztikusokat leginkább úgy jellemezhetjük, hogy felsőbbrendűség-tudattal, különlegességük feljogosítottság érzésével élnek, ezért elvárják a környezetükben élők imádatát. És ha nem kapják meg, az ég óvjon minket -Egy ízig-vérig narcisztikus nem lép túl a sérelmén, nem ismeri fel a hibáit, és nem elemzi a helyzetet, mivel önmagáról alkotott tökéletességképzete ezt nem engedi meg. A narcisztikus jóformán

csak a feltétlen csodálat formájában megnyilvánuló szeretetet képes elfogadni, mert valójában nem hiszi el, hogy puszta lénye érdemes a szeretetre. Fennhéjázó és sokszor arrogáns stílusa nem a megkérdőjelezhetetlen önbizalom jele, épp ellenkezőleg. Nem tudja, nem tapasztalta, nem érti meg, hogy valakit önmagáért is lehet szeretni, hogy nem kell különcnek, túlhevültnek, rajongónak lenni ahhoz, hogy a számunkra fontos emberek figyelme felénk irányuljon. Kapcsolatait ezért úgy alakítja ki, hogy eleinte ő rajong és emeli az egekbe a partnerét, de ugyanezt a rajongást el is várja érte cserébe. Idealizálja a másikat és magát is, de ha a valóság nem egyezik meg az ő tökéletességről alkotott illúziójával, akkor arrogáns, lekicsinylő, megszégyenítő stratégiát alkalmaz. Aki narcisztikussal él párkapcsolatban, egyszer az egekben, máskor a pokolban érezheti magát. 20 -Egy brit kutatás készítői azt állítják: a teljes

lakosság több mint egyharmadánál kimutathatók a paranoia tünetei. Gyakran nagyítanak fel bizonyos élményeket, amelyeket így zaklatásként élnek meg. Mindez a kutatók szerint annak is köszönhető, hogy napjainkban az embereknek egyre több dologtól kell tartaniuk, például a terrorizmustól. -Vicc:-Elégedetlen vagyok a pszichiátriai kezeléssel.Bevittek az intézetbe mint Napoleont és kiengedtek lefokozva ,mint Kovács Jánost. -Beszélgetés a sörözőben:a Parkinson kór az,amikor remeg a kezed és emiatt kilocsolod a sörödet,Alzheimer kór az,amikor elfelejted kifizetni a sörödet. -Pszichiáter kérdése az idős,képzetlen vidéki nénihez:milyen reminiszcenciákat kelt magában ez a crucifix?Melyik kettőjük közül a bolond? -A világunkhoz való pozitív beállítottság a pszichés egészség első feltétele. Popper Péter -A többszörös személyiség meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy több elkülönült személyisége van saját

névvel.A multiplex személyiségzavart gyakran összekeverik a skizofréniával, vagy a tudathasadás formáival. -A skizofréniával sosem vagy egyedül. -Egy emberből kettő skizofrén. -Skizofrén vagyok, és én is. Graffi 21 -Álmomban két kis cica voltam és játszottam egymással. -Ha három madár lennék, láthatnám alulról, hogyan repülök magam után. Vavyan Fable -A neurotikus légvárat épít,a pszichotikus beleköltözik,a pszichiáter szedi a lakbért. -A pszichiáter és betege úgy viszonylanak egymáshoz,mint a domború és homorú hülye. -A pszichiáter olyan férfi,aki ha elmegy a sztriptízbárba,a nézőket figyeli. -A pszichiátria a díványipar promóciós ágazata. -Az hallucinál,aki u cinál,mintha hallana.Aki u cinál mintha látna,az látucinál? -A skizofrén úgy tudja,hogy 2x2= 5 és nyugodt.A neurotikus úgy tudja,hogy 2x2=4 de nem biztos benne és ezért nyugtalankodik. -A szkizofréniás költőnek olyan előnyei vannak a normális

költővel szemben, hogy szinte tisztességtelen versenyről lehetne beszélni. A normális költő csak az ihletett órán, képzeletének teljes megfeszítésével vagy mint Rimbaud, mesterséges eksztázisok útján jut el ahhoz, hogy megszabaduljon a szokványos képzetektől, és új, soha nem látott és mégis lényegszerű kapcsolatokba hozza össze a dolgokat – a szkizofréniásnak pedig ez a természetes állapota, minden erejét össze kell szednie, ha azt akarja, hogy ne váratlan, hanem a szokásos módon kapcsolja gondolatait és képeit. Szerb Antal 22 -Csodálkozol a kokainistán, s nem érted? Gondolkozzál az okain is tán - s megérted! Kosztolányi Dezső -Analízis. Valóban, a múlt század tudománya sikeresen szétszedte az embert. Jöhetne már valaki, aki megint összerakja. Karinthy Frigyes -Eddigi életemben bárhányszor paranoiásnak hittem magam, mindig kiderült, hogy istenigazából üldöz valaki. Aminél a képzelt üldözés csakis

pihentetőbb lehet - ráadásul mennyivel biztonságosabb!? Vavyan Fable -Az elmúlt években egyre több tudományos kutatás támasztotta alá a hitnek, vallásosságnak számos egészségvédő hatását (pl.: magasabb élettartam, nagyobb elégedettség, több egészséges baráti kapcsolat, erősebb hajlam a megbocsátásra stb.) Azonban azt is kimutatták, hogy a hit képes megbetegíteni is, a vallásosság és a vallásos környezet lehet romboló, patologikus hatással is a benne élőkre. Mára az úgynevezett ekleziogén (vallási) neurózis szakmai körökben jól ismert fogalommá vált. Ez a vallásból fakadó folyamatos bűntudat, félelem, szégyen, kisebbrendűségi érzés és megfelelési kényszer talaján növekvő pszichés betegség elnevezése. 23 -A tipikus paranoid tévhitek közé tartozik, amikor valaki úgy érzi, üldözik, megmérgezték, beteg , Isten kiválasztotta, a gondolatait vagy a cselekedeteit távolról befolyásolják. A hétköznapi

életben gyakran használják a kifejezést mindenféle túlzott félelemre, például a posztjukért túlzottan aggódó politikusokra vagy az összeesküvés-elméletek hívőire. -Jobb félni, mint megijedni, tartja a mondás. Ha pedig megnézzük az Európai Unió vagy az USA baleseti statisztikáit, kijelenthetjük: mindez bőven igaz. A modern társadalomban élők sok esetben rosszul mérik fel a rájuk leselkedő veszélyeket. Holott valójában otthonunkban sem vagyunk teljesen biztonságban. Sőt, néhány esetben ott a legkevésbé. De mit tehetünk testi épségünkért? A megoldás: konstruktív paranoia. Jared Diamond világhírű természettudós és író A világ tegnapig című bestsellerében teremtette meg a konstruktív paranoia fogalmát, mely minden bizonnyal sok ember életét hosszabbíthatná meg. A „jelenség” lényege, hogy minden egyes szituációnak átgondoljuk a veszélyeit és azokat figyelembe véve sokkal óvatosabban viselkedünk. Magyarázata

szerint azért kell paranoiáról beszélnünk, mert a veszélyhelyzetet ésszerűtlenül eltúlozzuk, és azért nevezzük konstruktívnak, mivel hosszú távon életben maradásunkat segíti. 24 -A pszichoanalitikus az a szakember, aki képes a tudattalant kigombolni. Annak pedig belső gombolása van. De mit kezd a cipzárral? Ancsel Éva -Én mindig nagyon meglepődök azon, hogy az emberek, akik azért jönnek hozzám, mert nem érzik jól magukat, azt hiszik, a terápia végén jobban lesznek. Nem tudják, hogy tulajdonképpen csak egy dolog történik a terápiában: megnő a kapacitásuk a szenvedésre. Vagyis a végén már nem ijednek meg attól a szenvedéstől, ami együtt jár az élettel. Feldmár András -Ha valaki azt ajánlja, hogy valamely tettedet freudilag fogja kiértékelni, számíthatsz a legrosszabbra: perceken belül értesülsz valaminő szégyenletes szexuális vadhajtásodról. Teszem azt, azért utálod, ha a dögbogár összejárkálja a

pirítósodat, mert tudatod legmélyebb rétegében fojtogatod azt a különös vágyat, mely (ha hagynád) arra ösztönözne, hogy nőül vedd a bogarat, és a nászéjszaka előtt hosszan szappanozd a hátát a menyegzős indulót zengő fürdőkádban. Vavyan Fable -A kísértésnek azért nehéz ellenállni, mert heves érzelmi rendszerünk erőteljesen elfogult a jelen javára: csábítják az azonnal megkaparintható díjak, és igencsak leértékeli a késleltetett jutalmakat. Walter Mischel 25 – Szeretem a sárga bablevest. Barátom, aki az utóbbi időben Freud pszichoanalízisével foglalkozik, szúróan nézett rám. Nem volt neked hatéves korodban egy kék hajú nővel viszonyod? Mert kék és sárga kiegészítő színek. Az ember ok nélkül nem mond semmit: ez a pszichoanalitika vívmánya. Minden kijelentés egy rejtett szadizmus vagy mazochizmus önkéntelen megnyilatkozása: mindennek szexuális okai vannak, s minden visszavezethető gyermekkori emlékekre.

Neked gyermekkorodban egy kék hajú nővel volt viszonyod, és azért szereted a sárga bablevest. Karinthy Frigyes -Soha nem a negatív érzelmek betegítenek, hanem az elfojtottak.Nem a felvállalt, tudatosított harag, düh, szomorúság vagy félelem betegít, hanem az önbecsapás. Amikor ezeket az érzéseket titkoljuk vagy elfojtjuk, a pozitívokat pedig magunkra erőltetjük. Alice Miller -Gondolkodom, tehát megváltoztathatom azt, ami vagyok. Hiszen gondolkodásmódunk átalakításával megváltoztathatjuk érzéseinket, tetteinket és egész személyiségfejlődésünket. Walter Mischel -Sigmund Freud írta le, a ma rögeszméskényszeres személyiségzavar néven ismert betegséget, ő az effajta betegségben szenvedőket 26 „análisan fixált személyeknek” nevezte. Azonosította e személyiségtípus fő jellemvonásait: a rendezettségbe, takarékoskodásba belefeledkező, önfejű, makacs és merev személyek. Ez a koncepció beleillik a pszichoszexuális

fejlődési elméletébe is, miszerint a gyermek pszichoszexuális fejlődése során a libidó más-más területeket vesz birtokba, ennek során libidófixáció következhet be, mely alapot adhat a későbbi betegesen rendszerető, tisztaságmániás, babonás vagy fukar személyiségjegyek kialakulásának. -Az introvertált típusú emberek egyik jellemzője, hogy ha több időt (például két-három óránál többet) töltenek társaságban, fáradtnak és kimerültnek érzik magukat. Ők akkor tudnak feltöltődni, ha egyedül lehetnek a gondolataikkal, mások nélkül. Az extrovertált személyeknél viszont ez épp fordítva történik meg: ők nagyon felpörögnek társaságban, ha pedig hosszabb időt töltenek egyedül, úgy érzik, mintha minden energiájuk eltűnt volna. Ha rád ezek közül egyik sem igaz, vagyis jól szórakozol a szociális eseményeken, de közben az egyedüllét sincs rád negatív hatással, szinte biztos, hogy ambivertált vagy! Ez szuper dolog,

ugyanis azt jelenti, hogy az életed ezen részén tökéletes egyensúly uralkodik. -Az introvertált személyiség egyedül van,de nem magányos,élvezi a magábanlétet,nem szenved tőle. Az introvertált emberek nem feltétlenül szégyenlősek. A szégyenlős emberek aggódnak, 27 megijednek, vagy emésztik magukat, ha emberekkel való érintkezésről van szó; az introvertáltakra ez általában nem igaz. Az introvertáltak nem embergyűlölőek, bár vannak köztünk olyanok, akik úgy tartják, "a pokol nem más, mint a többi ember a reggelizőasztalnál." Az introvertáltak inkább fárasztónak érzik mások társaságát. -Az exrovertált mindenhol középen akar lenni:lakodalomban ő akar lenni a menyasszony,keresztelésnél a csecsemő,temetésnél a halott. -Különben, tudja mi a különbség az introvertált és az extrovertált matematikus között? Az, hogy ha az introvertált matematikus beszél veled, akkor a saját cipőjét nézi, ha az

extrovertált matematikussal tárgyalsz, az a te cipődet nézi. Lax Péter -Az introvertált emberek agya természettől fogva igen aktív, míg az extrovertáltaknak külső ingerekre van szükségük. Bár ma már egyre ismertebb ez a személyiségtípus, a világ jelenleg még a pörgősebb, extrovertált beállítottságúaknak kedvez, így, aki nem ilyen, az sokszor kívülállónak érezheti magát. Douwe Draaisma 28 -Míg korábban egyszerűen szégyenlősnek vagy egyenesen mogorvának tartották a csendes, visszahúzódó embereket, ma már egyre többen jönnek rá, hogy valójában az introvertált személyiségtípusba tartoznak. Ennek jellemzője, hogy az illető energiáit felemészti a társas érintkezés, és szüksége van az egyedüllétre, hogy újra feltöltődjön. Remekül érzi magát egy szoba magányában, és gyakran előnyben részesíti az állati társaságot az emberivel szemben. Ugyanakkor azzal a néhány személlyel, akivel közeli kapcsolatot

alakított ki, majdnem olyan kényelmesen és pihentetőn érzi magát, mint egyedül. -A fordított pszichológia lényege, hogy az ellentétét mondod annak, amit szeretnél. Ez jelentheti azt is, hogy akár vitát generálsz, amiben éppen a céljaid ellen érvelsz, de azt is, hogy például kihívásként tünteted fel a célodat: fogadjunk, hogy nem mersz Ilyenkor látszólag te veszítesz, hiszen elbukod a fogadást, de a másik valójában éppen azt teszi majd, amit te szerettél volna. Igyekezz úgy alakítani a dolgot, hogy a másik fél azt higgye, hogy az ő 29 kezében van az irányítás, és ő hozza meg a döntéseket! -A WHO hivatalosan is egészségügyi rendellenességgé minősítette a kiégést. A burn-out szindróma komoly problémát jelent, definíciója szerint a tünetegyüttes három fő szimptómából tevődik össze: folyamatos fáradtság érzése, a munkahellyel kapcsolatos negativitás és cinizmus felerősödése, valamint a csökkent

hatékonyság. -A poszttraumás stressz betegségben szenvedők újra és újra átélik a traumát, gyakran visszatérő gondolatok, traumás álmok gyötrik őket. Jellemző rájuk a pszichés közöny és elkerülés, kerülik a traumával kapcsolatos érzéseket, helyzeteket, helyeket, csökken az általános érdeklődésük, a tanult készségek visszafejlődnek. -Aki azt hiszi,hogy nincs fixa ideája,annak ez a fixa ideája. -Hallottam egy emberről, aki elment Adlerhez, a "kisebbrendűségi komplexus" felfedezőjéhez. Az ember hosszú és nehéz kezelésen esett át. Adler végül azt mondta,hogy meggyógyult. Igen, én is úgy érzem - lelkendezett az ember -, nekem van a legszebb, a legjobb kisebbrendűségi komplexusom a világon! Osho 30 -Remek dolog pszichiáternél lenni. Egy teljes órán át csak magamról beszélek. Egy kicsit olyan, mintha a randin én lennék a pasi. Caroline Rhea -Minden paranoiás engem üldöz. Umberto Eco -Régebben féltem a

hidakon. Ehhez képest most az esküvőm is egy hídon volt. Szóval dolgozom a félelmeimen Móga Piroska -Mindannyian szenvedünk a történésektől, de a paranoid kétszer szenved: egyszer a való világtól, mint mindannyian, másrészt a saját fantáziáitól. Richard Hofstadter -Mivel nem élhetünk rettegésbe dermedve, különféle módszereket eszelünk ki a halálszorongás ellen. Gyermekeinken keresztül kivetítjük magunkat a jövőbe; gazdagok leszünk, híresek, még nagyszerűbbek; kényszeres védelmi rituálékat alakítunk ki, vagy mindenekfelett hiszünk a végső megmentőben. A haláltól való szorongástól azonban a legszilárdabb, legtiszteletreméltóbb védekezés ellenére sem szabadulhatunk meg teljesen: mindig velünk van, elménk egy eldugott zugában leselkedik ránk. Irvin David Yalom -A veszteség tudatosíthatja saját létezésünket. 31 -Freud egyszer azt mondta, a szerelem újrafelfedezés. A szerelmen keresztül próbáljuk visszaszerezni

azt az egykori boldogságot, amit csecsemőkorunkban éreztünk, amikor még békében éltünk a világgal. Jose Rodrigues dos Santos -Vannak helyzetek, amikor nincs mit tenni, fogadjuk el, ami történt: ez már a múlt, lépjünk tovább. Tanuljuk meg kimondani: „Ez van” A meditáció-szakértők szerint segít, hogy könnyebben fel tudjuk dolgozni és el tudjuk fogadni mindazt, ami megtörtént, és amin nincs már módunk változtatni. Irvin David Yalom -A mély rettegés a haláltól a kezelhető mindennapos szorongások szintjére hozható. Aki a gondos útmutatást követve néz szembe a halállal, annak nem csak a rettegése enyhül, de értékesebbé, elevenebbé is válik az élete. Aki így tekint a halálra, útmutatót kap az élethez. Irvin David Yalom -A depresszió nem egy betegség, amely a semmiből bukkan fel. Lényegében csak egy címke és sokkal inkább szeretethiányról van szó, semmint kórképről.Minden egyes embernek alapvető szükséglete a

biztonság, az ivóvíz, a táplálék és a kellő mennyiségű pihenés, ám csupán ezek kielégítése még nem fog senkit boldoggá tenni. Komplex élőlények vagyunk, akik fizikai, szellemi és lelki síkon is ki kell, hogy elégüljünk. 32 Ha a fentiek bármelyike nem teljesül, akkor borul a rendszer és az egyensúlytalanságnak megszenvedjük a kárát. Nem hiába létezik a mondás, hogy a pénz nem boldogít. Sok ilyen “közhelyünk” van és mindegyik nagy igazságokat fektet le elénk. A lelki boldogság egy magasabb rendű szükséglet kielégülése, amely nélkül az életünk romokba dőlhet és olyan súlyos következményei lehetnek, amelyek akár halálhoz is vezethetnek. Bár a vizet, az élelmet és az alvást nem tudjuk megvonni magunktól, hiszen fizikailag nem működhetünk nélkülük, az érzelmeinket képesek vagyunk elfojtani, kontrollálni, megtagadni. Ez is legalább olyan egészségtelen, mint megtagadni például az evést vagy az alvást.

Merjük megélni az érzelmeinket. Nem lehetünk minden egyes pillanatban boldogok, de ezt nem szabad szégyellnünk, hanem tudnunk kell felvállalni. Nem vagyunk vele egyedül a világban Merjünk szeretni és hagyjuk, hogy szeressenek, de elsősorban tanuljuk meg magunkat szeretni, mert az mindenek alapja. Ha valamivel nem tudunk megbékélni, akkor gondolkozzunk el rajta, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy az pozitív irányban változzon. Rendszeresen, akár minden hét utolsó napján vessünk számot magunkkal. ‘Jól élem az életem? Azt teszem, amit tennem kell? Mit akarok elérni 33 az életemben? Felé tartok? Szeretem önmagam? Azok vesznek körbe, akiket szeretek, akik szeretnek? Min kellene változtatnom, hogy az életem jobb legyen?’ (Tudásfája) -A sikeres szexuálterápiához két alapvető feltételnek kell teljesülnie: türelemre van szükség és vastag pénztárcára. Oliver Gralla -A múlt hamujában való kotorászás csupán mentségül

szolgál arra, hogy ne vállaljunk személyes felelősséget a tetteinkért. Irvin David Yalom -A legboldogabb ember, aki aggódás nélkül várja a holnapot. Lucius Annaeus Seneca -Ha egy kérdés megoldható, felesleges aggódni miatta. Ha nem lehet megoldani, az aggódás sem segít. -Akinek valódi problémái vannak, annak nincs ideje depressziósnak lenni. Paul Coelho -Van olyan helyzet, amikor egy szorongó ember azért is képes szorongani, mert nem szorong éppen. Tari Annamária -A mi kultúránkban a legtöbb ember kizárólag a sikerre, a győzelemre, s a haszonra állítja be magát. S egyszerűen nincs eszköze arra – s ez nevelés hibája is – hogy elviselje a kudarcot, túltegye magát a vereségeken és a csalódásokon. 34 A hiteles élet titka az, hogy az életben nem kell mindig jól járni. Aki le tud mondani erről a kényszeréről, az belsőleg nagyon szabad lesz és nagyon erős. Popper Péter -A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a

munkára és képesség a szeretetre. Sigmund Freud -Életünkben sok minden, ami velünk történik, nem tudatosul. A lelki tényezők befolyása mérhetetlenül nagy, akárcsak a psziché hatása a testi tünetekre. Yael Adler -A pszichológia mai fogalmai csak ideiglenesek: egy napon valószínűleg visszavezethetők lesznek valóságos idegi alapjaikra. Bizonyos, hogy az egyes pszichikai erők munkáját az idegi apparátusban igazából speciális anyagok és kémiai folyamatok végzik el. Sigmund Freud 35 -Az ember olyan lény, aki kifeszített kötélen lépked, és rúdjával érzékenyen egyensúlyoz. Rúdja egyik végén ész, öntudat, szellem, másik végén test, ösztönök és mindaz, ami tudattalan, földi, titokzatos. Ezekkel egyensúlyoz, s ez pokolian nehéz. Aldous Huxley -Még mindig a legműveltebbek kiváltsága annak ismerete például, hogy az embernek idegrendszere van (nem pedig "lelke"). Friedrich Nietzsche -Az emberi elme számos

különböző szálból szőtt és rengeteg különféle mintázatot magában foglaló, összetett szövet. Daniel Dennett -A depresszió egyik legfontosabb tünete, hogy az ember nem lát reményt. Nem lát jövőt Nem csak hogy nincs fény az alagút végén, de be is van falazva mindkét vége, és te bent rekedtél. Matt Haig -Az egészséges átlagemberek által időnként tapasztalható feldobott jókedvvel, és levert hangulattal szemben egy bipoláris zavarban – úgy is ismert, mint mániás depresszió -szenvedő beteg rendkívül szélsőséges hangulatingadozásokon megy keresztül, melyek akár hónapokig is eltarthatnak. -A megmagyarázhatatlan eredetű feszültséget szorongásnak nevezzük. Bármi, aminek oka van, 36 az csak feszültség, semmi több. Az egzisztenciális félelem nem szorongás, hanem csak feszültség, mert ha az egzisztenciális gondjaim rendeződnek, akkor elmúlik. Tehát a pánikbetegségnél soha nem találunk okot, a depresszív

reakciónál viszont mindig van ok. Csernus Imre -Absztrakt szorongás,tárgytalan félelem ellen a legjobb a konkrét idegesség. -A depresszió úgy kezdődik, hogy meg vagy győződve arról, hogy a jövőd ugyanolyan lesz, mint a jelened. Popper Péter -Ha a nők depressziósak, esznek vagy elmennek vásárolni. Ha a férfiak depressziósak, megtámadnak egy másik országot. Elaine Boosler -Meggyőződésem, hogy minden félelmi reakcióban és pánikban is kulcsszerepet játszik a képzelet. Erre persze nem én jöttem rá, hanem sok ezer évvel ezelőtt egy Epiktétosz nevű filozófus, aki felismerte, hogy nem a dolgok gyötörnek meg minket, hanem a dolgokról alkotott képzeteink. Popper Péter 37 38 -Az ember stresszből és szorongásokból felépít magának egy másik testet a saját testén belül, ami aztán szép lassan elpusztítja. Závada Péter -A stressz az élet sója,ellentéte a halál. Selye János - A fóbia az fóbia, akár repülésről, akár

fogorvosról, akár orvosokról van szó. és az expozíciós terápia gyakran nagyon hatásos. Ha megszüntetjük a titokzatosságot és azt az érzést, hogy az egyén nem képes uralni a helyzetet, a félelem már nem tudja olyan erősen kifejteni a hatását. J. R Ward -Valódi fóbiák: -Agorafóbia – nagyobb tértől, utcáktól való félelem. -Szociofóbia – (újabb megnevezése APD, elkerülő személyiségzavar) az emberektől illetve a társadalomtól való félelem, vagy ellenszenv. -Aviatofóbia – irtózás repüléstől. -Klausztrofóbia – bezártságtól való rettegés -Xenofóbia – idegenektől való félelem, idegengyűlölet 39 -Homofóbia- félelem, idegenkedés a homoszexuálisoktól -Arachnofóbia – pókoktól való félelem -Neofóbia-új dolgoktól való félelem 40 -Furcsa humoros fóbiák: Nomofóbia – félelem a mobillal való elérhetőség hiányától Luposlipafóbia – attól való félelem, hogy zoknit viselve a frissen

viaszozott konyhapadlón farkasok fognak kergetni a konyhaasztal körül. Natidaefóbia-attól való félelem, hogy egy kacsa valahonnan, valamilyen módon figyel téged. Anoraknofóbia – félelem anorákot viselő pókoktól. -Az Oscar-díjas Nicole Kidman a lepidopterofóbia áldozata, ami azt jelenti, hogy a színésznő retteg a lepkéktől. -Minél távolabb menekülünk félelmeinktől, annál nagyobbaknak és fenyegetettebbeknek látszanak. Ha közel megyünk hozzájuk jelentéktelenné zsugorodnak Az átélés és a megismerés a reális szintre szállítja le a túlértékelt eseményeket, a félelmek enyészni kezdenek. Átéltem, kibírtam, túl vagyok rajta - ez a félelem igazi eloszlatója. Popper Péter 41 -Az agresszió olyan, mint a fregolikabát: ha kifelé fordítom, erőszak, ha befelé: szorongás. Ranschburg Jenő -Az egyik téveseszme a feltalálási (inventorius) paranoia,amelyben a nagyzásos és üldöztetéses tartalmak gyakran keverednek. Az egyén

túlbecsüli találmánya értékét,nagy horderejűnek tartja azt és retteg,hogy ellophatják.Ez néha összekapcsolódik a békétlen,mindenkivel perlekedő kveruláns paranoiával. -Akit üldöznek, az fontos. A paranoia előnye, hogy az egész világ a paranoiddal foglalkozik, ő a legfontosabb, ezért figyeli meg mindenki és akarja eltenni láb alól. A bizonytalan és törékeny egyéni és kollektív önértékelés könnyen elvezet a valóság torzításához. Krekó Péter -Minél több kompenzációs eszköz (zabálás, nyugtatók, sok munka, vásárlás, drogok, alkohol, szerencsejáték, internet, pénz) van a birtokodban, annál hosszabb időt fogsz eltölteni a mocsárban - mert így több feszültséglevezető eszközzel tudsz port hinteni a saját szemedbe. Csernus Imre -Ahogy a folyó is ugyanaz marad, annak ellenére, hogy minden tulajdonsága minden pillanatban változik, mi is ugyanazok az individuumok 42 maradunk, annak ellenére, hogy egyetlen pillanatra

sem szünetelnek bennünk a változások. Neil Shubin -A mi érzelmeink tényleg kevésbé látványosak, mint a riválisának saját fejével nekirontó orrszarvúé vagy a másik hím utódait elpusztító oroszláné, de nemcsak, hogy megvannak, hanem alapvetően megszabják viselkedésünk irányát is. Pléh Csaba -A szólás azt mondja, hogy ha adsz egy kalapácsot egy kisfiúnak, az egész világ szöggé válik. Ha egy fajt ajándékozunk meg a mechanika, a biológia és a pszichológia elemi megértésével, az egész világ géppé, dzsungellé és társadalommá válik. Steven Pinker -Az egyetlen dolog, amit az emberi természetről biztosan tudunk, az, hogy változik. Oscar Wilde -Nehéz olyan ellenséggel szemben küzdeni, aki a fejedben tanyázik. Sally Kempton -Ha egyszer le van lombozva, az rémes. Az ember fél és izzad, mint a fene, és közben el nem tudja képzelni, mitől fél. Mintha valami borzasztó dolog készülne történni, csak éppen nem tudni, mi. Truman

Capote 30 -A főiskolán a metafizika órán puskáztam:a pszichológiai felmérőt padtársam lelkéről másoltam. Woody Alen -Kizártak az elmegyógyintézetből,mert a betegek depressziósak lettek tőlem. Woody Alen -A lelki egészség nem valami olyasmi, amit készen kap, vagy amire rátalál az ember. Sokkal inkább valami olyasmi, amit meg kell teremtenünk magunkban. Thomas Stephen Szasz -A testi munka megszabadít a lelki gyötrelmektől, s ezért boldogok a szegények. Francois de La Rochefoucauld -Nem akarjuk látni és tudomásul venni, hogy mi minden van a "lelki zsákunkban". Pedig a zsákot akkor is visszük, ha nem nézünk bele. Popper Péter -Érdekes pszichikai jelenség a déjà vu (franciául: „már láttam”), amikor valaki úgy érzi, hogy az éppen történő helyzetet már korábban átélte, az adott esemény korábban már megtörtént volna vele. A hagyományos elképzelések szerint az okozza, hogy az egyik szemből néhány

ezredmásodperccel előbb érkezik a látott kép az agyba, mint a másikból. De hogyan magyarázzuk az ezt már olvastam(déjà lu), ezt már tudtam(déjà su),ilyet már ittam(déjà bu)érzéseket? A fentiek ellentéte a jamais vu,lu,su,bu. 31 -Az emberi pszichikum nem struktúra, hanem halmazat. Méghozzá többféle személyiség, pontosabban személyiséglehetőség együttlétezése egymás mellett. Egyik domináns, a többi lappang. Az élethelyzetek radikális változásaira nem a személyiség struktúrája és mechanizmusai változnak meg, hanem egy másik személyiséglehetőség lép előtérbe. Popper Péter -Nincs olyan pszichiáter a világon, aki többet ér, mint egy kutyakölyök, amikor megnyalja az arcod. Bernard Williams