Irodalom | Humor » Bobrovszky Jenő - Poénos idézetek a vallásról

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 156 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:62
Feltöltve:2021. június 19
Méret:1 MB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Forrás: https://doksi.net 1 Poénos idézetek a vallásról I.Információ a vallásokról -A vallások egy Mindenható Lényre(Isten) alapozva egyszerű világmagyarázatot, alapvető erkölcsi normákat, lelki támaszt(reményt,a hit vigaszát,megnyugvást), nemzeti identitásőrzést és szolidáris közösségformálást nyújtanak. -A vallás az elnyomott lények sóhajtása, szív a szívtelen világban, és lélek a lélektelen körülményekben. A népek ópiuma Hegel -Hit?Pál apostol szerint a hívő ember bizonyosságként éli meg a remélt dolgokat.Hisz abban,hogy a létnek van folytatása a halál után,hogy a jó végül elnyeri jutalmát,a rossz büntetését,hogy léteznek szellemi hatalmak,akik sorsunkat irányítják,hogy a fizikailag érzékelhető látható világon kívül van a létezésnek egy szellemi dimenziója is.A hit:tudás nélkül átélt bizonyosság. Popper Péter -A világvallások két nagy csoportja: Forrás: https://doksi.net 2 a nyugati

(ábrahámi) vallások, keleti vallások (indiai és a kelet-ázsiai vallások) Az ugyanabba a csoportba tartozó vallások általánosságban hasonló válaszokat adnak a vallásokat érintő kérdésekkel kapcsolatban, az erkölcsi tanítások lényege pedig szinte mindegyikben megegyezik. Hinduk és buddhisták, konfuciánusok és taoisták egyaránt hisznek egy olyan természeti és erkölcsi világtörvényben, amely a kezdet és vég nélküli kozmikus folyamatot irányítja, míg a kereszténység, az iszlám és a zsidóság a személyes Istenben hisz, aki a világot a semmiből teremtette, és azt gondviselésszerű irányításával vezeti a végső cél felé. A keresztények, zsidók és muszlimok számára nehezebben érthető, hogy a keleti vallásokban a világ alapja gyakran személytelen jellegű. Amit a keresztények Isten-nek, a muszlimok Alláh-nak, a zsidók Jahve-nak neveznek, az az upanisadokban az alak nélküli Brahman. E téren a buddhisták mennek el

legtovább: a buddhista túlvilág, a nirvána egyfajta semmi, így a buddhizmus Isten nélküli vallás. Az ábrahámita vallások jellemzője a kizárólagos érvényességre való igény,a közösségi Forrás: https://doksi.net 3 istentisztelet(szemben a keleti meditációval) és esetenként az erőszakos térítés. A három,kinyilatkoztatáson alapuló monoteista,egyistenhívő ábrahámita (zsidó,keresztény,iszlám) vallás,amelyek szent városa Jeruzsálem -A zsidó vallás eredete a Bibliában olvasható ősatyák, Ábrahám, Izsák és Jákob történetéig nyúlik vissza. E történet szerint Isten szövetséget kötött az ősatyákkal, hogy őket és leszármazottaikat választott népévé fogadja, és elvezeti majdan az Ígéret földjére. Jákob fiai Egyiptomban szolgaságba kerültek, ahol kegyetlenül bántak velük, ezért Isten tíz csapással sújtva az egyiptomiakat, és szétválasztva a Vörös-tengert, kivezette onnan őket (pészah). Ezután a

Sinai-hegyen Isten kinyilatkoztatta a Tízparancsolatot és átadta törvényeit, a Tórát a zsidó népnek. A frigyláda az a szent láda, melyet az Ószövetség elbeszélése szerint Mózes a pusztában készített.Ebben őrizték a két kőtáblát, amelyre a Tízparancsolat volt felírva. A zsidók Isten segítségével eljutottak Kánaánba, ahol pár száz évvel később Salamon – Dávid király fia – idejében megépítették Jeruzsálemben a Szentélyt, a zsidó vallás legszentebb helyét. A Forrás: https://doksi.net 4 Szentélyt i. e 586-ban a babiloniak lerombolták, a zsidó népet pedig száműzetésbe hurcolták hazájukba, ahonnan csak évtizedekkel később térhetett vissza.(Verdi Nabucco operája) Ekkor megépítették a Második Szentélyt, azonban i. sz 70-ben a rómaiak ezt is lerombolták, amivel megkezdődött a zsidó nép immáron mintegy kétezer éves száműzetése. A zsidóság nem fogadta el Messiásként a kereszténység “megváltóját”.

A zsidóság mai napig fennálló szétszóratása addig fog tartani, amíg az általuk várt Messiás meg nem érkezik. A zsidó vallásban a kezdetektől fogva hiányzik Isten ábrázolása, így az ókori jeruzsálemi templom szentélyében sem volt, és a mai zsinagógákban sem látható. Ugyanakkor az ószövetségi zsidó képzelet antropomorfisztikusan több emberi vonással ruházta fel Istent. A zsidó vallásnak több neve is van, az egyik a judaizmus, a másik pedig az izraelita vallás. A vallás követői a legnagyobb számban Izraelben és Amerikában vannak. A zsidó vallásban kötelező a körülmetélés (Isten Ábrahámmal kötötte meg a szövetséget, egyúttal felkérte: magát és családja férfi tagjait, ezenkívül szolgáit is metélje körül) és a szombat megtartása.A zsidó vallási hagyományban a Forrás: https://doksi.net 5 nyugalomnap – a szombat –, amit Isten a Biblia tanítása szerint az emberért alkotott és megáldotta azt. A hetente

megünnepelt szombatot az ünnepek királynőjének tartják. A zsidó fiúkat 13. születésnapjuk után tekintik felnőttnek, ekkor lesz belőlük bar micva, a törvény fia. A lányok egy évvel korábban, 12 születésnapjuk után válnak bat micvává, a törvény lányává. Az élelmiszerek esetében, ami a vallási előírásoknak nem megfelelő az a tréfli, ami megfelelő az a kóser. Mózes ötödik könyvének 14. fejezete értelmében a zsidók nem ehetnek húst és tejterméket például sajtot - ugyanazon étkezés alatt, sőt, nem is tarthatják egy helyen, és külön edényeket használnak az elkészítésükre. A kóser szó jelentése megfelelő, és azokra az ételekre utal, amelyeket meg szabad enni. Minden gyümölcs és zöldség kóser, de húsból és halból csak bizonyos fajták. A disznó például tiltott, akárcsak a kagyló A bárány, a marha, a lazac, a pisztráng és a tőkehal kósernek számít. Fontos, hogy az elfogyasztható kóser állatokat is

meghatározott módon kell megölni, a vérüket teljesen kifolyatva.Tradicionális kóser húst csak az arra hivatott szakképzett ember, a sakter vághat az Forrás: https://doksi.net 6 állat elvéreztetésével.A kecskesajt plcsak akkor kóser,ha zsidó ember fejte a kecskét. A keresztény ünnepek összefüggnek a zsidó ünnepekkel(pl.Pészah húsvéttal,a Pünkösd a Tízparancsolattal,a Hanuka a Karácsonnyal.)Különálló ünnep a Jom Kippur,a megbocsátás(Grand Pardon) napja és a Purim(sorsvetés) , a zsidó “farsang”. Jom Kippur előtt szokás minden haragossal megbékélni, hiszen csak így várható el, hogy Jahve is megbocsássa a vele szemben elkövetett bűnöket. Éppen ezért vitás ügyeiket igyekeznek elrendezni, és az egymás ellen elkövetett bűnökért bocsánatot kérnek és próbálnak valódi elégtételt nyújtani, például megtéríteni az okozott károkat. A Jom Kippurt megelőző napon szokták az engesztelő szertartást végrehajtani.

Ennek során egy kakast vagy tyúkot az ember feje fölött lassan megforgatva, szimbolikusan átteszik rá a bűnöket, más helyeken azonban ezt a szertartást szegényeknek adott adománnyal helyettesítik.Az ókori zsidóság vétkeiért egy bűnbaknak kellett száműzetéssel lakolnia, melyet két kecske közül választottak ki sorsolással. A Purim (sorsvetés) ünnepen a perzsa uralom alatt élő zsidó közösség megmenekülésére emlékeznek.A Purim ünnepével kapcsolatos előírás különböző finomságok küldése Forrás: https://doksi.net 7 barátoknak, valamint adományt adni a szegényeknek, hogy ők se nélkülözzenek eme örömteli ünnepen. Mindennek betetőzéseként pedig lakomát csapnak, ahol a rabbik előírását követve annyit kell inni a nagy vigadalomban, hogy ne tudjanak különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordecháj között. Két nagy földrajzi csoportra osztható a zsidóság, a német hatás alatt kialakult askenáziakra

és a déli-keleti eredetű szefárdokra. A jiddis a germán nyelvek nyugati ágába tartozó nyelv, eredetileg az askenázi (= német) zsidóság nagy részének anyanyelve volt, amely felnémet származéknyelvként alakult ki német nyelvterületen a középkor folyamán. A magyar nyelv jiddis jövevényszavai elsősorban a bizalmas beszélt nyelvben és a szlengben fordulnak elő, és egy részüket a német argó közvetítette a magyarba. Jiddis jövevényszavaink közé tartoznak például: gój ’nem zsidó’, jampec, jatt, kóser, sakter, samesz, sóher, sólet, stika ’csend’. A német nyelv különféle változatainak közvetítésével a magyarba került jiddis eredetű szavak pedig: balhé, bóvli, hirig ’pofon; verekedés’, kampec, mázli, meló, muri, pajesz, sáp, smonca ’semmiség; fecsegés’, srác, szajré, tarhenol ~ tarhál, tréfli ’nem megfelelő’ stb. Forrás: https://doksi.net 8 A Szovjetunióban 1934-ben az orosz konföderáció

távol-keleti részén, DélkeletSzibéria és Mandzsúria határán létrejött a Birobidzsani Zsidó autonóm terület (mintegy 100 ezer lakossal), amelynek az orosz mellett második hivatalos nyelve a jiddis. A hagyományőrzéshez és a modernitáshoz való eltérő viszony tekintetében megkülönböztetik az ortodox és a neológ irányzatokat. A neológ irányzat a zsidó újító mozgalmaknak speciálisan magyar ága. A neológia újításai alapvetően az emancipáció és asszimiláció folyamataihoz kötődtek, és nem érintették a liturgikus rend alapjait. Változásokat hoztak azonban a prédikációban (a kötelezően héber és arámi liturgiát nem jiddis, hanem magyar prédikációkkal és magyarázatokkal kísérték), az öltözködési, viselkedési szokásokban és a zsinagógaépítészetben is (a zsinagógáknak például lehettek kisebb tornyaik, orgonájuk, keresztény típusú szószékeket emeltek az ortodox típusú bimák helyett, vagy inkább mellett a

rabbik a katolikus papok reverendájára emlékeztető öltözetet kezdtek viselni, borotválkoztak és nem növesztettek pájeszt, stb.) A zsidó állam megálmodója, a cionista mozgalom alapítója. Herzl Tivadar 1860 május Forrás: https://doksi.net 9 2-án született Magyarországon, Pesten, a Dohány utcában. A Maccabi Világjátékok vagy más néven „Zsidó Olimpia”, a zsidó sportolók világversenye, melyet 4 évente rendeznek meg Izraelben, az olimpiát követő évben. -A kereszténység lényege az Isten- és emberszeretet. A kereszténység az abszolút vallás igényével lép fel. Hívői szemében az egyetlen „természetfeletti vallásnak” számít, amely az összes többi természeti és kultúrvallástól abban különbözik, hogy nem ember alkotása, hanem Istennek a történeti valóságba történő közvetlen beavatkozásán alapul. A keresztény istenfogalom szerint Istenben három személy van: Atya, Fiú és Szentlélek. Ő az egyetlen,

öröktől fogva és mindörökké létező, abszolút tökéletes lény, mindentudó és mindenható. Az embert Isten "saját képmására" teremtette. Ádám - az emberiség ősapja - azonban megszegte Isten parancsát így el kellett hagynia eredeti lakhelyét, a Paradicsomot.Isten azzal, hogy Krisztusként emberré lett megváltotta az emberiséget a bűntől. A keresztény tanítás szerint a lélek a halál után elkövetett tetteinek megfelelően elnyeri méltó jutalmát vagy büntetését. Az igazak örök életre mennek, a Forrás: https://doksi.net 10 bűnösök pedig a pokolba kerülnek. Az idők végezetén Isten feltámasztja majd a halottakat, a lélek ismét egyesül korábbi testével és eljön az utolsó ítélet napja(Apokalipszis). Armageddon lesz a jó és a gonosz közötti végső nagy csata színhelye.Isten seregei a jók A világ vége szoros összefüggésben áll Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelével.A régi világ megszűnik,

és egy új világ kezdődik, melyben Isten uralkodása alatt igazság, szeretet és béke lesz a Földön. Sok mai keresztény hite szerint a tízparancsolat érvényes és a Jézusi szeretetparancs, ugyanakkor Jézus váltságműve által a mózesi törvények érvényüket vesztették és a régi Izráelt - mint választott népet - pedig felváltotta a keresztény egyház. A zsidó vallásúak nézete alapján a kereszténység a zsidóságnak egy eretnek, az eredeti hittételeit elferdítő és meghamisító szektája. Az 1. században a zsidók üldözték az első keresztényeket. A kereszténység hatalomra jutása után a zsidók lettek a mártírok. Mivel elutasították Jézus evangéliumát és bűnössé váltak kivégzésében, a keresztények szerint Isten eltaszította őket magától. A zsidók közül ma sokan Jézus Krisztussal hozzák összefüggésbe azt a kegyetlen üldöztetést, amelyet a kereszténység Forrás: https://doksi.net 11 évszázadokon át

Jézus nevében folytatott a zsidók ellen. A katolikus egyház a II. vatikáni zsinat idején hitet tett Istennek a zsidók iránti meg nem szűnő szeretete, a zsidók kiválasztottsága és elhivatottsága, az isteni kegyelemben való maradéktalan részesülése és saját, a választott néppel való maradandó eredetközössége mellett. -A kereszténység a legelterjedtebb vallás Európában. Három fő irányzata az ortodox, a katolikus és a protestáns kereszténység, de ezek mellett több kisebb irányzat is létezik -Az ortodox (más néven görögkeleti vagy pravoszláv) egyház a 11. században jött létre, a bizánci egyházszakadással, mert az ortodoxok nem fogadták el Róma fennhatóságát, és vallásértelmezéseit. Az ortodoxok Dél-KeletEurópa népességének jelentős részét adják (Románia, Bulgária, Szerbia, Görögország, Montenegró stb.), emellett több szovjet utódállamban, például Fehéroroszországban, Moldovában, Oroszországban és

Ukrajnában is erős az ortodox vallás szerepe. Az ortodox egyházak nemzeti alapon szerveződnek, azaz beszélhetünk orosz, ukrán, bolgár stb. ortodox egyházakról,amely vezetője az adott államfő. Forrás: https://doksi.net 12 A katolikus egyház (amely két csoportra, a római és a görög katolikus egyházra oszlik) vezetője a római Pápa. Európa délnyugati (Spanyolország, Franciaország, Olaszország) része teljes egészében római katolikusnak tekinthető, emellett Dél-Németország, Ausztria, Lengyelország és Írország, Horvátország és Szlovénia lakossága is túlnyomórészt katolikus. A katolikusok többségben vannak Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában is. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend a pálosok.Remeterend,fehér kámzsában,Budapesten a gellérthegyi Sziklatemplomban. -A protestáns egyházak a reformáció során jöttek létre a 16. századtól kezdve A római katolikus egyházból váltak ki, elvetik a római

pápa vezető szerepét, vagy a katolikus egyház kialakult felépítését. Magukat nem keresztényeknek,hanem keresztyéneknek nevezik.A protestánsok több különböző irányzat között oszlanak meg, legnagyobb létszámúak a Luthert követő evangélikusok (Svédország, Norvégia, Németország nagy része), az anglikánok, akik VIII. Henrik uralkodása alatt váltak külön a katolikusoktól (Anglia és Wales), és a Kálvin tanait követő reformátusok (Magyarország egyes részei, Skócia, Hollandia, Svájc). Forrás: https://doksi.net 13 A protestánsok közös vonásai:csak a Szentírásra támaszkodás(sola Scripta),a Biblia lefordítása a nemzeti nyelvekre,a papok nősülési lehetősége,a pápai hatalom és a szerzetesrendek elutasítása, az egyházi birtokok magántulajdonba vétele,nemzeti alapon való egyházi szerveződés, a hívek bevonása a közösség irányításába. Az USÁ-ban a protestáns államokat Bibliai Övezetnek nevezik.Minden protestáns

iránynak van valami érdekessége. Pl.baptisták(felnőttkeresztelés),a kvékerek(néma mise),a mormonok(korábban többnejűség) ,az adventisták (a hét hetedik napja a szombat),pünkösdisták(a pünkösdi-karizmatikus összejövetelek „nevető ébredések), Jehova tanúi (házról házra járva prédikálnak,várják a világvégét,megtagadják a katonai szolgálatot),szcientológusok(hisznek a reinkarnációban,ismert híveik Tom Cruise és John Travolta),amishok(a modern technika elutasítása). A Hit Gyülekezete egy magyarországi alapítású és központú keresztény felekezet, a pünkösdi– karizmatikus mozgalom egyik jelentős képviselője,az atv televízió tulajdonosa. -Veszélyes ,öngyilkos illetve tömeggyilkosságot tervező szekták is előfordulnak. Forrás: https://doksi.net 14 -A Népek Temploma szekta tagjaként közel ezer ember végzett magával 1978-ban egy délamerikai őserdőben. -19 93-ban rohamozta meg az FBI a texasi Dávid Törzse szekta

telepét.A szektavezér híveinek azt állította, hogy ő maga a Megváltó és azt is prédikálta, hogy közel a világ vége. Az ostromban és az azt követő tűzvészben a szekta több mint nyolcvan tagja vesztette életét. -Az 1960-ban, Kaliforniában alapított Children of God, Isten gyermekei szekta az egyik legvisszataszítóbb a világon: tagjai a nyitott kapcsolatok mellett elfogadták a kiskorúakkal való párkapcsolatokat. Létszámuk nagyban csökkent a nyolcvanas években különböző nemi betegségek miatt, mindezek ellenére a csoport a mai napig, az alapító halála után is aktív – 70 országban számlál tagokat. -Charles Manson 1967-ben alapította a „The Family”, vagyis a „Család” nevű szektát, ami egyike volt azon keveseknek, ami szcientológiai és sátánista nézeteket vallott. A csoport célja egy amerikai rasszháború kirobbantása volt, amit a „Család” egy bunkerben készült átvészelni. Ennek érdekében Manson gyilkosságokat

rendelt el, hogy később feketéket gyanúsítsanak azok elvégzésével. Forrás: https://doksi.net 15 -Marshall Applewhite a 70-es évek elején kezdte a Heavens Gate, a Mennyek kapuja szekta felépítését egy látomást követően. A tanítások úgy tartották, az emberi lelket halál után az ufók elviszik, sőt, az alapítók nem kisebb dolgot állítottak magukról, minthogy őket a földönkívüliek hozták erre a bolygóra. A szektának 1997-ben lett vége, ugyanis a tagoknak meggyőződésük volt, hogy a HaleBopp-üstököst ufók követik, akik majd elviszik lelküket a mennybe. Azon az estén 39 ember lett öngyilkos, hogy szellemük a földönkívüliekkel utazhasson tovább. -A buddhista, hindu és keresztény tanokat apokaliptikus eszmékkel vegyítő Aum Sinrikjo, a Legfelsőbb Igazság szektát Aszahara Soko alapította 1987-ben. A tagok aztán hatalmas anyagi támogatásokat kaptak, és fegyverkezésbe kezdtek. Aszahara magát Isten földi

manifesztációjának tartotta, és segítőivel megpróbálta megdönteni a japán kormányt. Mikor a kísérlet kudarcba fulladt, szaringáztámadást hajtottak végre a tokiói metróban, ami tizenkét ember életét követelte, és körülbelül hatezret betegített meg. Aszaharát 2004-ben ítélték halálra. A szervezet így szerencsére megszűnt működni, követői pedig egyre fogynak. Forrás: https://doksi.net 16 -A kereszténységből ágazik ki a vudu vallás Haitiben,amelyben megtalálhatók az afrikai népi vallásosság elemei, és hatott rá a római katolicizmus és a szabadkőművesség is. A vudu legijesztőbb alakjai a zombik, lélek nélküli holtak vagy éppen test nélküli szellemek. A vudu fontos kelléke még a babákkal összefüggő varázslási módszer, amikor a babába vetítik valakinek a szellemét, testét, és azon keresztül próbálnak hatni rá(pl.megszurkálják a babát,hogy fájdalmat okozzanak az illető személynek). Ugyancsak a

Bibliából ágazott ki Jamaikán a rasztafari vallás,amely szerint a keresztények istene nem lehet elfogadható valódi isten ,mert a gyűlölet, a vér, a háború, és az elnyomás istene. Az igazi értékek azonban a szeretet, egység, béke, egyenjogúság, és igazságosság. A jellegzetes bozontos raszta hajviselet szorosan kapcsolódik a mozgalomhoz. -A legfiatalabb ábrámista vallás,az iszlám hisz az Egy Istenben.Gábriel arkangyal Mohamed prófétának diktálta le szent könyvüket a Koránt. Az iszlám szó jelentése: belenyugvás Allah akaratába. Forrás: https://doksi.net 17 A muszlimok egész elmélete és gyakorlata az öt pilléren nyugszik: a tan igazságának elismerésén (saháda), valamint a négy vallási kötelesség teljesítésén: istentisztelet, böjt, szegényadó fizetése és zarándoklás Mekkába( haddzs.) Az iszlám elismeri a zsidó vallás prófétáit (pl. Ábrahámot, Mózest) és Jézussal együtt Mohamed előfutárának tekinti őket,

tiszteli Szűz Máriát. Hisz a mennyországban és pokolban, a tisztítótűzben, és a jócselekedetek és a böjt értékében. Hívei naponta 5-ször mély hittel imádkoznak térdepelve a Mekkai Kába kő(meteorit) felé fordulva. A zarándokok az óra járásával ellentétes irányban hétszer kerülik meg a Kába követ. A zarándokok Allah nevét kiáltják („Itt vagyok, Istenem, megjelentem a színed előtt.”) Elzarándokolnak az Arafát hegyéig, azaz „a kegyelem hegyéig”, ahol hitük szerint Isten megbocsátott Ádámnak és Évának. Kövekkel dobálják meg a Sátánt jelképező falakat, arra emlékezve, hogy a Sátán megkísértette Ábrahámot és családját, hogy ne engedelmeskedjenek Istennek és ne folytassák útjukat Arafat hegyére, ahol Ismaelt fel kellett volna áldoznia Ábrahámnak. A zarándokok ezzel jelképezik, hogy ellentmondanak a Sátánnak. Segítik a mohamedán szegényeket.Kötelező a körülmetélés és a mekkai zarándoklat.Tiltják a

disznóhúst,alkoholt és Allah bármilyen Forrás: https://doksi.net 18 ábrázolását.Ezért nincsenek a mecsetekben képek. Évente egy hónapon át komolyan böjtölnek(Ramadán), hogy megfékezzék testüket-lelküket, és Isten felé forduljanak. A muszlimok böjti hónapja, a ramadán alatt a hívők napkeltétől napnyugtáig nem ehetnek, ihatnak, dohányozhatnak és szexelhetnek, hogy napnyugtától kezdve mindez megengedetté váljon. Ekkor tartják az iftárt, ami jellemzően vidám társasági esemény, esetenként nem muszlim meghívott vendégekkel. -A böjt megtörésének ünnepe, (arabul: Íd al-fitr, törökül: şeker bayramı („cukorünnep”), az iszlám világban meghatározó nap, ugyanis a ramadán végét jelenti, amely a Ramadánt követő Savvál hónap első három napjára esik. Ezen a napon nagy lakomákat rendeznek, Törökországban például szokás ilyenkor édességet ajándékozni egymásnak. -Az Íd al-Adhá, törökül Kurban bayramı

(jelentése: áldozati ünnep) az iszlám világ másik fontos ünnepe, melyet annak az emlékére tartanak, hogy Ábrahám kész volt feláldozni fiát Istennek. -Az iszlám nem engedi meg az olyan húst, mely felett nem hangzott fel Allah neve. Először imát mondanak, majd elvágják az állat nyaki ütőereit, Forrás: https://doksi.net 19 kivéreztetik, és utána már halal a hús. Ez tulajdonképpen majdnem megfelel a zsidó kóser előírásoknak. -Hagyományosan túlnyomó részben az arab országok lakosaira jellemző az iszlám vallás, amelynek követői a muszlimok. Az iszlám vallás a második legnépszerűbb vallás a kereszténység után. -Az iszlámnak két irányzata alakult ki:a merevebb síita és a rugalmasabb szunnita irányzat,amelyek harcban állnak egymással. A síita mohamedán társadalmakban a legtekintélyesebb vallási tanítók címe: ajatollah. Perzsa szó, jelentése Allah csodajele. - A dzsihádot (szent háborút) is többféleképp

értelmezik: van, aki gyilkos háborúnak tartja, minden nem iszlám-hívő ellen. Mások csak önvédelmi háborúként értelmezik – ha megtámadják őket. A misztikusok szerint: ez háború a saját énünkben levő rossz ellen. -Az iszlám a nagy világvallások egyike, hívei a muszlimok. Az Arab-félszigeten alakult ki, napjainkban fő elterjedési területe Észak-Afrika, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet, valamint Malajzia és Indonézia, de más térségekben is megtalálható. Európában Franciaországban,Németországban,Ausztriában, Forrás: https://doksi.net 20 Svájcban és Oroszországban,Bosznia Hercegovinában,Albániában van nagyobb számú iszlám népesség. -A három monoteista,ábrahámita vallás Ázsiában,forró sivatagi körülmények között jött létre és kiszorította az európai görög-római sokistenhívő vallásokat,a germánok és szlávok vallását és az északázsiai sámánista vallásokat. A görög-római istenek tovább élnek pl.az

égitestek neveiben(Jupiter,Vénusz,Mars) -A germán,skandináv istenek(pl.Odin) nyomai fellehetőek a modern angol és német szókincsben.Richard Wagner négy operájához (A Nibelungok gyűrűje) a skandináv hőseposzok egyes elemeit, témáit használta fel. Walhalla,a germán menyország ma elnevezésekben, mint a hírnév temploma él tovább. -A szláv magasabb istenek neveinek csakhamar nyomuk veszett( Triglav él Szlovénia alpesi hegyének nevében) , míg az alsóbb isteneké, az erdei és hegyi, a vízi és légi, a házi és udvari démonoké máig is ismeretes.Ilyen pla a vizi tündér Ruszalka,aki Dvorzsák operájában jelenik meg,Bábajága , a boszorkány ,a fény és a sötétség (Bjelobog és Cernobog) istenei. Forrás: https://doksi.net 21 -Klasszikusan számos szibériai nép hiedelemvilágát nevezték sámánizmusnak, de előfordul a jelenkori Afrika, Ázsia, Óceánia törzsi vallásaiban, Amerika indiánjainál és az eszkimó vallásokban is. A magyar

nép hiedelemvilága hajdan valószínűleg sámánisztikus jellegű volt. Ezt őrzik például egyes népszokások, mesék, mondókák sajátos vonásai(pl.hármas szerkezetű világ,égig érő fa,csodaszarvas,turul madár), és a táltos alakja,dobja,botja köré szerveződő hiedelemrendszer is. -Az egyik középázsiai Tien- san csúcs a 7010 méteres Khan Tengri(„A Szellemek Ura”/"Tengri Úr"),amelyet a nomád sztyeppei népek,köztük a hun,török,kazár, magyar törzsek égistenként imádtak a sámánista tengrizmus vallása keretében. -A sámánizmust művelő természetfeletti képességű emberek között találjuk a táltost és a sámánt,akik erős hatással bírnak a betegségekre,időjárásra. Természetfeletti ismertetőjegyeik általában már születésekor megnyilvánulnak: például „több csonttal” születnek (fogakkal vagy tíznél több ujjal, mint Ady Endre,Marilyn Monroe) . Forrás: https://doksi.net 22 -Az újpogányság vagy

neopogányság olyan új vallási mozgalmak gyűjtőfogalma, amely összefoglaló neve mindazon (jellemzően természetközpontú) vallási csoportok sokféleségének, melyek különféle archaikus vallási hagyományokhoz nyúlnak vissza, felelevenítve és újjáélesztve az egykori hiedelmeket és vallási gyakorlatokat, a modern világ kihívásaihoz igazítva azokat. Az újpogányság hangsúlyozza a természet tiszteletét és azt isteniként kezelve (panteizmus) a vele való harmonikus személyes kapcsolatot hirdeti. Az újpogányság mindenhol a helyi gyökerekre épül, így szinte áttekinthetetlenül heterogén vallási rendszerré nőtte ki magát. Találhatunk közöttük a druida, a boszorkány, a kelta hagyományt, az istennő-kultuszt és a sámánizmust hirdető szervezeteket. Vannak közös jellemző vonásai, ezek: a földanya tisztelete, az animizmus és a panteizmus. Ambrus Attila, ismertebb nevén a Viszkis kislánya névadó ceremóniáját sámánokra bízta.

"Nem keresztelő lesz, hanem névadó ünnepség, sámánok közreműködésével. Az események egy ősi, négyezer éves kultikus szertartás szerint zajlanak majd, vagyis nem az ujjunkból szoptuk őket, hanem egy ezzel foglalkozó, elég komoly magyarországi társaságot kértünk fel, hogy Forrás: https://doksi.net 23 bonyolítsák le a ceremóniát. A szertartás maga a jurtánál lesz, amit pont emiatt szereztem be, és pontban fél egykor kezdődik, mert a hagyomány szerint a Nap állása sem mindegy a névadáskor. A gyereket sem keresztvízbe kell belemártani, hanem fel kell emelni az égtájak felé, de itt nincs semmilyen véráldozat és hasonló dolgok" mesélte a Borsnak a Viszkis. -A nem kinyilatkoztatáson,hanem megvilágosodáson alapuló keleti vallások közül a többistenhívő hinduizmus (330 millió istenben hisznek)lényeges tanítása, hogy egyetlen őselv létezik, a Brahma, amely örök, abszolút, egyszerre világfeletti és világot

átható.Az istenháromságba tartozik még Visnu és Siva. Brahma, Visnu, Siva, vagyis a három hindu Főisten a világi lét három legfontosabb kozmikus funkcióját végzi.Teremtő, fenntartó és pusztító Brahma a Legfelsőbb törvényei szerint megszerkeszti a világegyetemet. Visnu a megtartó, szerepe rendkívül összetett. Tőle jön többek között a természet vagy a karma minden törvénye, ami mozgásban tartja a világot és az élőlényeket. Siva szerepe az, hogy a világkorszakok végén elpusztítsa a hanyatló univerzumot, annak újbóli létrehozása érdekében. Forrás: https://doksi.net 24 - A hinduizmus a szabadság vallása, amely a lehető legtágabb teret engedi a hit és az imádat különböző formáinak. Nem kényszerít senkit arra, hogy dogmákat vagy az imádat egy bizonyos formáját elfogadja. Lehetőséget teremt mindenki számára, hogy önmagába nézzen, vizsgálódjon és elmélkedjen. -A Siva és Parvati istenek gyermekének tartott

elefántfejű Ganésa az indiaiak legszimpatikusabb és legnépszerűbb istensége.Az eszes, bölcs Ganésát cselekvéseiben meggondolt, döntéseiben körültekintő, vállalkozásaiban viszont bátor istenként emlegetik. Ő az, aki elpusztítja a gőgöt, az önzést és a hiúságot, ismeretekkel, tudással és jómóddal ruházza fel az embereket. Ezért – vallási szektától függetlenül – az összes hindu nagy szeretettel és tisztelettel gondol rá és emlékezik meg róla. -A hindu gondolkodásban minden élet szent. Ilyen értelemben a tehén is egy ugyanolyan szent élőlény, mint minden másik. Ami miatt megkülönbözetett figyelmet kap, az az, hogy az emberiség egyik anyjának tekintik. A tehén a tejet adó anya. A Bhagavad-gíta szanszkrit filozófiai költemény a hindu vallás legszentebb könyve. A hinduizmus az egyénre bízza annak eldöntését, vajon ateista vagy teista kíván-e Forrás: https://doksi.net 25 lenni. Központi dogmája a

karma(tetteink visszahatása,következménye) és a lélekvándorlás; minden vallásos embernek arra kell törekednie, hogy jó cselekedetekkel biztosítsa a maga számára a kedvező újramegtestesülést(reinkarnációt). -De erre általában csak több életen át lélekvándorlással lehet eljutni. Az újjászületések sorozata mindaddig folytatódik, amíg az egyre tökéletesebb életek során az egyén meg nem szabadul a karmájától, és el nem éri a nirvána(teljes megsemmisülés) állapotát. A hinduizmusban Isten nem bünteti a gonoszokat és nem jutalmazza a jókat. A saját karmájuk az, ami jutalmat vagy büntetést hoz rájuk. -Az indiai bölcselet szerint léteznek belső, láthatatlan energiaközpontok a csakrák , amelyek a gerincoszlop mentén helyezkednek el, a gerinc tövétől a fejtetőig. Hét fő csakra létezik A csakrákon átáramló életerő szabályozza a test összes életfunkcióját. A jóga eredetileg a tudat átalakítását, illetve a karma és

az újjászületés körforgásábóll való megszabadulás elérését szolgáló indiai vallási módszer és technika. Forrás: https://doksi.net 26 - A Krisna tan(neohinduizmus) szerint a személytelen Brahman személyes istenként száll az emberek közé: Krisna képében. A Krisna-tudat erkölcstana, így a vallás is négy pillérre épül, ezek a tisztaság, a lemondás, az igazmondás és a könyörületesség. A Krisna-hívők négy szabály követését tartják különösen fontosnak, ezek a húsevés mellőzése, a könyörületesség az állatok iránt, a kábító- és mámorítószerektől való tartózkodás, a korlátozott szexualitás, valamint a szerencsejátékok és a pénzügyi spekuláció elkerülése. Krisna szólt: Bölcs ember nem búsul se élőkért se holtakért.Mert nem volt, hogy ne léteztünk volna én, te és a többiek,és nem lesz, hogy ne létezzünk ugyanígy valamennyien.Ki él, megéri, hogy teste gyermek, ifjú és öreg legyen,s új

testbe költözik végül: sose búsul ezen ki bölcs.Nem jut nemlétbe, ami létezikAz emberek örök lelke múló testbe költözik,de maga végtelen, senki meg nem ölheti: küzdj tehát! -Különleges indiai vallás a dzsainizmus,amely minden élőnek lelket tulajdonít és tartózkodik még egy bogár eltaposásától is. Az utcán járva tollseprűvel tisztítják meg a helyet, ahová lépni fognak, hogy nehogy véletlenül is rálépjenek valami élőlényre. Forrás: https://doksi.net 27 A szikh vallás követői egyistenhitűek. Úgy hódolnak Istennek, hogy őszinte életet élnek, és törődnek másokkal. Minden napot hajnali mosdással kezdenek, és a guruk tanításain elmélkednek.Hajukat nem nyírjákTurbánt viselnek és tőrt hordanak magukkal. Szerintük a lélek a születés és az újjászületés körforgásába kerül. Hogy ebből kiszabadulva Istennel egyesüljenek és guruvá váljanak, fegyelmezett életet élnek, gyakran közösségi munkát végeznek,

és jövedelmük tizedét a rászorulóknak adják. Volt egy szikh kollegám,aki ugyan nem nyírta a haját és turbánt viselt,de tőr helyett egy, az aranytemplomukat ábrázoló tőr alakú golyóstollat hordott és orvos létére magát tekintette gurunak a jogi szakmában. -A perzsa zoroasztrizmus(párszi vallás) a következő pontokon mutat hasonlóságot a zsidó és keresztény vallás alaptanításaival. Zarathustra két isten ( jó és a rossz) harcát hirdette, amely a gonosz végső bukását hozza. A vallás tanítása alapján a nagy küzdelem a két őselem között a végtelen idők óta folyik: Ahura Mazdá (Ormuzd), a fénynek és jóságnak istene és Forrás: https://doksi.net 28 Ahriman a sötétségnek, a gonoszságnak és a rossznak az istene. Az embernek szabad választási képessége van jó és rossz között és az ezzel együtt járó erkölcsi felelőssége. Zarathustra erkölcsi tanításai tömören összefoglalva a következők: cselekedj jót;

gondolataid, szavaid és tetteid legyenek tiszták; szíved is legyen tiszta, kívánj jót másoknak; mondj igazat; gyakorolj jótékonyságot; légy kedves; légy alázatos; törekedj a tudásra; légy úrrá a haragodon; légy istenfélő; tiszteld szüleidet és tanítóidat, az időseket és fiatalokat; kedves, kellemes szavakat használj; légy türelmes; légy barátságos mindenkivel; légy megelégedett; szégyenkezz, ha tiltott dolgot művelsz! Hívei feltűnő övet viselnek, hogy a úgymond testük “jó” felső részét elválasszák a “rossz” alsó felétől. Különleges vonások:tűzimádat és a halottak keselyűk általi temetése a „Csend Toronyban.”A leghíresebb párszi volt Freddy Mercury. -Egy kollégám Indiában taxival haladt a szállodája felé,amikor a motorházra esett egy emberi kar.A taxisofőr szerint egy keselyű ejthette le egy párszi Csend Torony felől jövet. -Nietzsche egyik leghíresebb műve az Imígyen szóla Zarathustra (1883).

Műfajilag a nagy Forrás: https://doksi.net 29 világköltemények, emberiség-költemények közé tartozik, állandó utalással, finom, művészi rájátszással a Bibliára. Cselekménye, története úgyszólván nincs. A szerző - alakmása, alteregója, a perzsa vallásalapító, Zarathustra maszkjában - próféciáit mondja el benne. Richard Strasss szimfonikus költeményt írt Nietzsche műve alapján. - És Zarathustra szóla a néphez: Hirdetem néktek az emberfölötti embert. Az ember olyas valami, amit meg kell haladni,aminek fölébe kell kerülni. Mit tettetek, hogy fölébe kerüljetek? Eleddig minden lény teremtett valamit, őt fölülmulót: ti pedig ennek a nagy árnak apadása akartok lenni és inkább váltok megint állattá, semhogy az embernek fölébe kerüljetek? - Mikoron azonban Zarathustra egyedül maradt, imígyen szóla szívéhez: "Vajon lehetséges-e? Ez az öreg szent az erdejében még semmit sem hallott volna arról, hogy isten

meghalt?!" -Mithras (kb.600 évvel Jézus előtt lett Istenként elfogadva) perzsa Napisten, akit a Római Birodalomban is egyik főistenként tiszteltek. A tulajdonságai szinte azonosak voltak Jézuséval. December 25-én született egy szűztől. Nagy Forrás: https://doksi.net 30 mesternek tartották az emberek. Ö volt a bölcs, az igazság és a hit. Messiásnak, megváltónak is hívták. Az ő szentnapja vasárnap volt, az isten napja.Ez ma is megvan a Sunday illetve a Sontag névben. 12 kísérője volt Csodákat tett El lett temetve és három nap után feltámadott. A feltámadását minden évben megünnepelték az emberek.Magyarországon több Mithrasz szentély található(Aquincum,Szombathely) -A buddhizmus Buddha tanítása,amely szerint a földön minden csak szenvedés, mulandó. A szenvedés oka, hogy él bennünk a vágy az élet, az élvezetek ,a birtoklás után.A szenvedéstől való szabadulás útja, ha kioltjuk magunkban az önzést, és az élet

vágyait .A vágynélküliséghez,a megszabaduláshoz az ún. „nemes nyolc ösvény” vezet: a helyes szemlélet, a helyes gondolkodás, a helyes beszéd, a helyes cselekvés, a helyes élet, a helyes törekvés, a helyes vizsgálódás, a helyes elmélyedés.A buddhizmusnak is vannak különboző irányzatai(nagyszekér,kisszekér,tibeti buddhizmus,zen-buddhizmus).Ismert buddhista Richard Gere amerikai filmszinész. A buddhizmus a lelki fejlődés útja, nem pedig tanok összessége. Ezt a vallást a tolerancia és a nyugalom jellemzi. Soha egyetlen vércsepp sem hullott a buddhizmus nevében. A vallásüldözés itt Forrás: https://doksi.net 31 ismeretlen fogalom. Tanításai mindig kizárólag békés úton terjedtek. A tibeti buddhisták az újjászületés körforgását a Lét Kerekével jelképezik. Jama, a Halál ura tartja a fogai között. A kerék a karma tanítását fejezi ki, amely szerint minden cselekedetünk függ a többi cselekedetünktől. A horogkereszt is

elterjedt Indiában,mint ősi napkereszt és életszimbólum. Az újjászületés birodalmainak szüntelen körforgása a szamszára. Ha valaki meghal, újjászületik. Új lényként lehet állat, ember, de akár isten is. A kerék legszélesebb sávja azt a hat birodalmat ábrázolja, ahová újjászületésünkkor kerülhetünk: az istenek, az emberek, az állatok, a harcias démonok, az éhező szellemek és a pokol birodalmát. A keresztény egyistenhittel szemben a buddhizmus ateista vallás, amelyben a megvilágosodáshoz lényegtelen, hogy létezik-e teremtő vagy sem. A buddhizmusban az okokozat elvén történnek a jelenségek a lét körforgatagában. Míg a buddhizmusban az időnek és a térnek nincs kezdete, sem vége, addig a keresztény teológiában a teremtés a földi élet kezdetét, a végítélet a jelenlegi világ (földi élet) végét jelenti. Forrás: https://doksi.net 32 A sok keresztény felekezet által hirdetett isteni "kegyelem" sem

egyeztethető össze a buddhista karma fogalmával, amelynek hatását a buddhista tanítások szerint nem állíthatja meg senki. A karma, az ok-okozat törvénye magában foglalja a hatás-ellenhatás törvényét, a kiegyenlítődés törvényét és a megtorlás törvényét. A lélekvándorlás célja a folyamatos jobbá válás. Az embereknek hatalmukban áll a megvilágosodáshoz vezető utat választani. Az állatok az ösztöneik parancsa szerint cselekednek. A mennyország, az istenek birodalma a legmagasabb rendű birodalom. -A tibetiekről tudni kell, hogy a buddhizmuson belül ők közelítik meg a leginkább vallásos oldalról a buddhizmust, nagyon komolyan veszik. A szerzetesek egész létezése a hitük körül forog. Ha összeadjuk a rendkívül mélyen gyökerező vallásgyakorlást a kegyetlen üldöztetéssel, így megértjük, mennyire el vannak keseredve az önmagukat felgyújtó szerzetesek, akik nem gyakorolhatják az vallásukat, miközben az az életük.

-Ugyanakkor az öngyilkosság ellentmond Buddha tanainak: a gyilkosság és az öngyilkosság a buddhizmusban nem megengedett, tulajdonképpen a két legrosszabb dolog, ami Forrás: https://doksi.net 33 történhet, nagyon visszavetik a karmikus életutat. Az első fogadalom, amit a buddhisták tesznek, úgy hangzik, hogy óvják az életet, és a pránát, azaz az életerőt nem oltják ki. Az öngyilkosság ezért nem összeegyeztethető a buddhizmussal. -Buddha:egy tárgy sem ér annyit,hogy megkívánjam.Ha felértél a csúcsra ne hagyd abba az emelkedést. -A keresztények feltámadásra,örök életre vágynak,a hinduk és buddhisták vágya a megszabadulás az örökös létforgatagból,a nirvána.Ez a végső megsemmisülés,a létezés ellentéte,amellyel jár a teljes megnyugvás,a kiszabadulás a lélekvándorlásnak szenvedésekkel járó körforgásából, a legmagasabb boldogság állapota, amelyre a lélek törekszik. -A japánok a zen-buddhizmust követik,de

mellette megmaradt a többisten hívő sintoizmus: a Császárukat,a természetet és az ősöket vallásosan tisztelik. A sintó istenek a kamik, amelyek száma nyolcmillió. A legismertebb és leghatalmasabb a Nap kamija. További ismertebb kamik az ősszülők szelleme és a hegyekben lakó halhatatlan szellemek.Szent hegyük a Fudzsi.A kami név van a kamikadze(isteni szél)szóban is. Forrás: https://doksi.net 34 A WIPO bejáratánál hatalmas fák árnyékában található egy sintoista szentély. Amateraszu napistennőtől eredeztették a japán császári családot, élő istenként tisztelték a császárt. 1945-ben Hirohito császár(amerikai nyomásra) lemondott isteni eredetéről, s uralkodói jogait teljes egészében a parlamentre ruházta. -A kínai többisten hívő taoizmus szerint az egész világot szabályozó törvény a Tao,amely két ellentétes elv küzdelméből és együttműködéséből adódik Egyik az aktív, férfias elv (jang), a másik a passzív,

nőies elv (jin). A két elv egyensúlyának megtalálása a helyes életút megtalálását jelenti. A test felépítése jin és jang elemekből áll, amelyek között az egyensúlyt a kitüntetett meridiánpontok (akupunktúrás pontok) mentén keringő csí áramlása tartja fenn. A fengsui a tér elrendezésének tudománya a jin és jang elvei alapján. -Cselekedj a természet rendje szerint, sose erőszakold a dolgokat, ne keresd a túlzott élvezeteket, lásd meg a nagyot a kicsinyben, Forrás: https://doksi.net 35 lásd meg a sokat a kevésben, a rosszat is jóval viszonozd. Lao-ce -Volt egy ismerősöm,aki nem akart két emeletnél magasabbra költözni,mert szerinte feljebb már nem megy a jin. -A konfucianizmus inkább etikai elvek együttese. A kínaiak a konfucianizmust olyan erkölcstannak tartják, amely minden hitvallást felülmúl, mert „a becsület és kötelesség magasztos alapelvé”-t anélkül határozza meg, hogy transzcendens hatalmakra hivatkozna.

Konfucius tanításának a középpontjában a helyes emberi cselekvések kérdése áll. Fő elve szerint ne tegyél olyat, amit nem akarsz, hogy mások tegyenek veled. A méltó emberi élet lényege a mindenben való mértékletesség, a kölcsönösség,a szorgalom, a jóság és a kölcsönös tisztelet gyakorlása. Az azték Sipe-Toteket (spanyol írásmód szerint: Xipe-Tótec) a természet tavaszi megújulása, a termésbetakarítás és az oktli nevű bódító ital isteneként tisztelték szerte Mezoamerikában – a mai Mexikóban és a középamerikai földnyelven, a spanyol hódítás előtt Észak- és Közép-Amerika legfejlettebb régiójában Forrás: https://doksi.net 36 –, emellett az aranyművesek pártfogójának számított. Többnyire lenyúzott emberbőrből készült, hátán fűzővel záródó rövid kabátfélében ábrázolják, könyökétől a feláldozott ember szétterpesztett ujjú karjai lógnak le. Arcán emberbőrből készült maszkot visel,

jellemző az ennek révén kirajzolódó kettős száj. A tiszteletére rendezett áldozati ünnepségeken a pap varázslók az emberáldozat lenyúzott bőréből készült ruhában táncoltak azokkal a harcosokkal, akik a foglyokat ejtették. A szertartáshoz két oltárt használtak, az egyiken gladiátorviadalszerű harcban megölték vagy lenyilazták az áldozatot, a másikon pedig megnyúzták. -Afrikai dogon törzs vallása:,, minden dolgok elején volt Amma isten, aki a semmin pihent. Amma méhében a világ, tér és idő nélkül volt. Amma kétszer teremtette meg a világot, mert az elsővel elégedetlen volt és elpusztította. -A cigányok vallása legtöbbször a körülöttük élő népekével azonos. Így az arab világbeli, törökországi, boszniai és macedóniai cigányok muzulmán vallásúak, az észak-európai cigányok protestánsok, a szerbiai, romániai és más keleteurópai országokban élő cigányok ortodox keresztények. A balkáni muzulmán és

keresztény cigányok békésebb időkben gyakran imádkoznak egymás templomaiban. Az utóbbi időkben sok európai ország cigány lakói között elterjedt a Forrás: https://doksi.net 37 kisegyházak, evangéliumi gyülekezetek követése. A cigányok vallási szokásaiban az indiai vallásnak semmilyen jelentősebb nyoma nem található. A cigányság célirányos lelki gondozásával a katolikus egyházon belül a cigánypasztoráció intézményei foglalkoznak. Az ezredfordulón magyarországi cigányok fölvették a kapcsolatot az indiai dalitok buddhista vallási mozgalmával. 2007-ben már bejegyzett egyházként működtek Dzsaj Bhím Közösség néven, és gimnáziumot hoztak létre Sajókazán Dr. Ámbédkar Iskola néven A 2011-es népszámlálás 616 cigány buddhistát talált országszerte, főképp Borsodban, Budapesten és Baranyában. Közülük sokan, és mások, összesen 546 ember vallotta magát a Dzsaj Bhím Közösség tagjának.[ II.Poénos idézetek a

vallásokról -A hit szilárd bizalom abban,amit remélünk,meggyőződés arról,amit nem látunk. Biblia -Kell lennie egy anyag, tér, idő, és minden létezési szint fölötti értelemnek, amely végtelenül nagyobb, mint az emberi értelem, egy isteni természetű értelemnek, Aki megteremtette a világot. Aki gondozza és irányítja azt, most Forrás: https://doksi.net 38 ugyanúgy, mint a teremtés első napjának hajnalán. Heinrich Vogt -A Kozmosz csodálatos elrendezése és harmóniája csak egy mindenható és mindentudó lény tervében születhetett meg. Ez mindörökre a legnagyobb felismerésem.Isaac Newton -A tudomány minden eredménye azt bizonyítja, hogy van valamilyen spirituális létező a világban, amire minden visszavezethető. Kásler Miklós -Istennek nincs vallása. Mahatma Gandhi -A Föld egy semmiben sodródó űrhajó, és nincs Isten, de nélküle jövő sincs,ezért érthető egyes emberek misztériumigénye. Martin Rees -Az istenhitemnek egyik

legerősebb oszlopa és támasza az a csodálatom, hogy a világ, az élő természet milyen csodálatos berendezkedésű, milyen hajszálpontosan illeszkednek össze a legkülönbözőbb állatok, növények, tehát minden élőlény.Ez a csodálatos harmónia és szépség, amilyennek én a teremtett világot látom, Forrás: https://doksi.net 39 énbennem azt a gondolatot ébreszti, hogy ez nyilvánvalóan nem jöhetett létre magától vagy véletlenül, hanem emögött egy teremtő gondolata, egy teremtő akarata kell legyen. Szentágothai János -Minden jó ember szívében megleled Istent. Lucius Annaeus Seneca -Létezik-e Isten? Van-e Isten? Íme, hat érv amellett, hogy igen. 1. 2. 3. 4. 5. Létezik-e Isten? Bolygónk komplexitása olyan tudatos tervezőre mutat, aki nem csak megteremtette a világegyetemet, de a mai napig fenntartja azt. 2. Létezik-e Isten? Az univerzum egyszer csak létrejött – ezt vajon mi okozta? 3. Létezik-e Isten? Az univerzum mindenütt

érvényes természeti törvények szerint működik. De vajon miért? 4. Létezik-e Isten? A DNS kód látja el információval és szabályozza a sejt működését 5. Létezik-e Isten? Tudjuk, hogy Isten létezik, mert keres minket. Folyamatosan kezdeményez, és igyekszik elérni, hogy hozzá forduljunk. Forrás: https://doksi.net 40 6. 7. 6. Létezik-e Isten? Jézus Krisztus Isten legtisztább, legpontosabb kijelentése magáról. Miért Jézus? A nagyobb világvallásokban körülnézve azt találjuk, hogy Buddha, Mohamed vagy Konfucius mind prófétaként vagy tanítóként határozta meg magát. Egyikük sem állította, hogy egyenlő lenne Istennel. Jézus viszont meglepő módon igen. Ez választja el őt a többiektől -Képtelenség volna, ha nem értenők meg az angyalokat és az ördögöket egyaránt, hiszen mindkettőt mi találtuk ki. John Steinbeck -A hit alapvetően Isten ajándéka. Simon András -Nehéz meghalni azoknak, akiknek nincsen Megváltójuk.

Charles Haddon Spurgeon -Te benned bíztunk eleitől fogva. Szenci Molnár Albert -Magamban bíztam eleitől fogva ha semmije sincs, nem is kerül sokba ez az embernek. József Attila Forrás: https://doksi.net 41 -És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság.Biblia -Több világosságot! Wolfgang Goethe -Erős várunk nekünk az Isten. Martin Luther Bibliai idézetek: -Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet! -Szemet szemért, fogat fogért. -Más szemében meglátja a szálkát, a magáéban a gerendát sem veszi észre. -Mindennek megvan a maga ideje. -Nincs új a Nap alatt. -Tiltott gyümölcs édesebb. -Utolsókból lesznek az elsők. -Ki szelet vet, vihart arat. -Ki mint vet úgy arat. -Jobb adni, mint kapni. -Ember tervez, Isten végez. -Aki nem dolgozik, ne is egyék -Aki másnak vermet ás, maga esik bele. Forrás: https://doksi.net 42 -Akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Máté -Sokan vannak a

hivatalosok, de kevesen a választottak. -Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda, elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. -Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert Te velem vagy. -Aki gyarapítja a tudást, a gyötrelmet is fokozza. -Mert aki magát felmagasztalja, megaláztatik; és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. -Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom. -Felméne(Elizeus próféta) azután onnét Béthelbe; és mikor az úton felfelé méne, apró gyermekek jövének ki a városból, a kik őt csúfolják vala, ezt mondván: Jőjj fel, kopasz, jőjj fel, kopasz! És hátratekintvén és meglátván őket, megátkozá őket az Úr nevében, és az erdőből két nőstény medve jövén ki, szétszaggata közülök negyvenkét gyermeket. Királyok II. könyve 2 rész 23 és 24vers -És tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és

vallja meg felette Izráel fiainak minden Forrás: https://doksi.net 43 hamisságát és minden vétkét, mindenféle bűneit: és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arravaló emberrel a pusztába, Hogy vigye el magán a bak minden ő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Mózes 3. könyve, a Léviták szolgálatáról 16:21 16:22 -Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet. Mikeus 4,4 -Semmi nincs elrejtve, ami nyilvánossá ne lenne, sem eltitkolva, ami ki ne tudódnék és napfényre ne jönne. -Semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. -Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz, és ami megtörtént, ugyanaz, ami ezután is történik; és semmi nincs új dolog a nap alatt. -Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítő társat, hozzá illőt. -Aki tudna jót cselekedni, és nem cselekeszik, bűne az annak. -Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a

másikat. Forrás: https://doksi.net 44 -Mert mindenki, a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik. -Tíz parancsolat: 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd a szádra! 3. Az Úr napját ,a vasárnapot szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj(ne légy hűtlen)! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj,mások becsületében kárt ne tégy 9. Mások házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd! -Jézus Hegyi Beszéde és más idézetek - Amikor éhes voltam, enni adtatok nekem. Amikor szomjas voltam, inni adtatok. Amikor idegen voltam, vendégül láttatok. Amikor nem volt ruhám, adtatok nekem. Amikor beteg voltam, gondoskodtatok rólam. Amikor börtönben voltam, meglátogattatok.Amikor megtettétek a Forrás: https://doksi.net 45 legkisebb testvéreim egyikével, velem tettétek meg.(Jézus szavai,Máté evangéliuma ) -Boldogok a lélekben

szegények, mert övék a mennyek országa.Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.Boldogok a szelídek, mert öröklik a földet. -Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. -Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa -Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. -Ne gerjedj haragra.Szeresd felebarátodat - Ne legyen bűnös kívánságod - A hűtlenségen kívül, egyéb ok miatt a házasság fel nem bontható. -Ne esküdözz. -A megtorlást kerüld.Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. A tanítás lényege : a rosszat ne rosszal viszonozd, hanem jóval. Forrás: https://doksi.net 46

- Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. -Vigyázzatok, hogy adományaitokat ne az emberek előtt osztogassátok, hogy lássanak titeket. -És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók. -Isten csak úgy adhat nekünk bűnbocsánatot, ha mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. -Te pedig amikor böjtölsz . ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a titkon is ott van! -Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön!Gyűjtsetek kincseket a mennyben, ahol az örökre megmarad. -Ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől. a holnap felől! Elég minden napnak a maga baja. -Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! - Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is azt tegyétek velük! -A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és

sokan vannak, akik bemennek rajta. S milyen Forrás: https://doksi.net 47 szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják azt! -lesz sírás és a fogak csikorgatása. -Az Apokalipszis lovasai, más néven Az Apokalipszis négy lovasa a végítélet egyik előjeleként szerepel a bibliai Jelenések könyvében. A Négy lovas - egyes bibliamagyarázók szerint a Harag, a Háború, az Éhínség és a Halál megtestesítői. A Jelenések könyvében a hét pecsét feltörésekor jelennek meg. A kép értelmezése és megítélése, hasonlóan az egész könyvéhez, megosztott. Egyesek szó szerinti látomásnak és próféciának hiszik, míg mások szerint a Jelenések könyve csupán János korának "kalauza", amely reményt önt az akkoriban üldözött keresztények szívébe. -Az irgalmas szamaritánus híres újtestamentumi példázat (Lukács könyve, 10:25–37). A történet indító szereplője egy zsidó

törvénytudó (értelmiségi), aki arról faggatja Jézust, mit kell tennie, hogy örök élete legyen. Jézus kérdésére, hogy a törvényben mi áll, a kérdező Mózes könyvéből idéz: -Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből és minden erődből és teljes Forrás: https://doksi.net 48 elmédből"; „és a te felebarátodat, mint magadat." Ekkor a törvénytudó rákérdez, hogy kit is tekintsen „felebarátjának", Jézus a következő példázatot mondja el: Egy utazót megtámadnak, megsebesítenek, kirabolnak és otthagynak az út szélén. Később egy pap és egy lévita halad el mellette, de egyik sem áll meg segíteni, hanem továbbhaladnak. Végül egy szamaritánus érkezik és ő megáll, és (a zsidó és a szamaritánus gyűlölködés ellenére) önzetlenül segít rajta. Ellátja sebeit, felrakja a szamarára, beszállítja a legközelebbi településre és a saját költségén gondoskodik további

sorsáról. Jézus megkérdezi, hogy a három ember közül ki volt az utazó felebarátja, a törvénytudó kénytelen elismerni, hogy a rajta segítő embert kell annak tekinteni. Jézus válasza a példabeszéd koronája: "Akkor te is hasonlóképpen cselekedj." -A fentipéldázat a leghíresebb bibliai történetek egyike, olyannyira, hogy a „szamaritánus" szó a nyugati köznyelvben is „nagylelkű és irgalmas szívű ember”-t jelent. Isaac Asimov egyik előadásában azt javasolja, hogy a szamaritánusra valamely népszerűtlen csoport tagjaként gondoljunk (mint a roma, néger, homoszexuális stb.), hogy jobban megérthessük az analógiát. Forrás: https://doksi.net 49 -Ha eszünk kifárad az igazság kutatásában,jól esik megpihenni a hit karjaiban. Blaise Pascal -Néhányszor bennünk fénylik az Isten, Másszor meg bennünk ködlik a semmi. Ady Endre -Mindig meg leszek győződve róla,hogy az óra az órás létezését,a világegyetem pedig az

Isten létezését bizonyítja. Voltaire -Ha nem volna Isten,fel kellene találni. Voltaire -Isten és ördög a legegyszerűbb világmagyarázatok. -Az ördögűzés (latinul: exorcizmus) a katolikus Egyház által végzett olyan gyakorlat, amelynek során Jézus nevének segítségül hivása által az emberből kiűzik az ördögöt. -A katolikus felfogás szerint ördög egy személyes szellemi valóság, akinek szabad akarata és értelme van. A jó angyalok közé tartozott, de a próbatételt nem állta ki, ezért vált gonosszá. Intelligenciája sokkal magasabb szintű, mint az emberé, akarata, hatalma rendkívül nagy. Forrás: https://doksi.net 50 -Három jel mutatja az ördög általi megszállottság esetét: rendkívüli erő-megnyilvánulás, ismeretlen nyelven beszélgetés, és események, jövőbeli dolgok ismerete. Ezekhez a jelekhez hozzájárulhat a szent dolgoknak való ellenállás, Isten nevének káromlása, az ima gyűlölete. A szabadítást csak a

püspök által engedélyezett exorcista pap végezheti. -Ahhoz, hogy nyulat készítsünk vadasan, nyúl kell, ahhoz, hogy higgyünk istenben, isten kell. Dosztojevszkij A vallás divatos pótszer, a hit helyett. Oscar Wilde -A lét egyszerre iszony és csoda. Nincs rendező? Vagy van? Hol? Kicsoda? Faludy György -Minél messzebbre jutunk Isten megismerésében,annál messzebbre tér ki előlünk. -Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, Csak titkon érző lelke óhajtva sejt: Léted világít, mint az égő Nap, de szemünk bele nem tekinthet.Berzsenyi Dániel -Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten. Forrás: https://doksi.net 51 Ady Endre -Hiszek hitetlenül Istenben, Mert hinni akarok, Mert sohse volt úgy rászorulva Sem élő, sem halott. Ady Endre -Batyum: a legsúlyosabb Nincsen, Utam: a nagy Nihil, a Semmi, A sorsom: menni, menni, menni S az álmom: az Isten. Ady Endre -Irgalmazz, Istenem! Én nem hiszek

Tebenned, Csak nincs kivel szót váltanom. S lám, máris megadod azt a végső kegyelmet, Hogy legalább imádkozom. Nemes Nagy Ágnes -A Tízparancsolat kétségkívül zsidó eredetű,de minden keresztény megtanulja-némelyikük még követi is. Barrows Dunham -Ki tudja, van-e Isten? De úgy kell élni, mintha lenne, különben elzüllik az ember. Popper Péter -Az Isten a felnőttek Mikulása,hogy jól viselkedjenek. Forrás: https://doksi.net 52 Graffiti -A templomok spirituális,lelki töltőállomások. Graffiti -Aki nem hisz Istenben, (.) még viselkedhet jó vagy rossz emberként. A nem hívőknek a lelkiismeretüket kell követniük.Ferenc pápa -A világnak meg kell még tanulnia, hogyan éljen a sokféleséggel.IIJános Pál pápa -Minden vallásban a legkevésbé az Isten a fontos. Anatole France -A férfiakat inkább az Isten,a nőket inkább a vallás érdekli. -Az a legjobb vallás amelyik által legközelebb kerülünk Istenhez és jobb emberek leszünk. Jobbá

tesz bármi,ami könyörületesebbé,érzékenyebbé,tárgyilagosabbá, jobban szeretnitudóvá,emberségesebbé, felelősségteljesebbé,erkölcsösebbé tesz. Dalai Láma, a tibeti buddhizmus legmagasabb rangú tanítója. -Nincs szükség templomokra és bonyolult filozófiára.Agyunk és szívünk a templomok,a filozófia pedig a kedvesség. Dalai Láma -Ha jót teszek jól érzem magam,ha rosszat teszek rosszul érzem magam.Ez az én vallásom Ábrahám Lincoln Forrás: https://doksi.net 53 -És Jézus szóla hozzájuk: "Mondjátok, ki vagyok én?" És ők felelék: "Te vagy létünk alapjának eszkatológiai manifesztációja, a kerigma, amiben interperszonális kapcsolataink legvégső értelme tárul fel előttünk." És Jézus szóla: "Mi ?" Graffiti -A hit,remény szeretet közül a legnagyobb adomány a szeretet. - -A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gőgösködik, Nem tapintatlan, nem

keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt örül az igazsággal. Mindent eltűr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. Szent Pál -Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: szeress és tégy, amit akarsz. - Szeressük embertársunkat: vagy azért,mert jó; vagy azért,hogy jó legyen.Szent Ágoston -Viseljétek el egymást szeretettel. -Ha Isten velünk,ki ellenünk? Szent Pál -Isten mindig a nagyobb hadsereggel van. Voltaire Forrás: https://doksi.net 54 -Minden ember azt hiszi, Isten az ő oldalán áll. A gazdagok és a hatalmon lévők tudják, hogy ez így is van.Jean Anouilh -Nincs hitványabb istengyalázás, mint az, amikor a különféle egyházak azt állítják a háború közben, hogy a Mindenható az oldalukon áll. Isten nem hiheti, hogy mindkét oldalnak igaza van. Isten nem lehet egyszerre a Szeretet és a gáztámadás patrónusa.Alexander Sutherland

Neill -Ha hiszel Istenben, és nincsen Isten nem vesztettél semmit. De ha van Isten, és nem hiszel benne, mindent elvesztettél. Blaise Pascal -Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob Istene, nem a filozófusok és a tudósok Istene. Blaise Pascal -„.sohasem éreztem annyira az Isten és a Gondviselés szükségességét, mint az utolsó években. // Rettenetes időket élünk átA világháború halmozott és véget érni nem akaró szörnyűségei éppen a hívő lélekben okoznak nagy megrendülést; az ateista, kinek számára a Gondviselés semmit sem jelent, nem érezheti annyira lehetetlennek, borzasztónak a dolgot, nem annyira egész világképét romba dőltnek Forrás: https://doksi.net 55 vagy megingottnak, mint a hívő. Éppen a hívő az, akinek szeme és keze önkénytelen az ég felé emelkedik: hát nincs Isten? vagy süket? vagy alszik?. Babits Mihály -Tudod, ma már, hogy izmaim lazulnak, Úgy érzem én barátom, hogy e földön, Hol lelkek és

göröngyök között botoltam, Mégis csak egy nagy, ismeretlen Úrnak Vendége voltam.Kosztolányi Dezső -Amióta az emberek nem hisznek többé Istenben,nem úgy van,hogy már semmiben,hanem úgy,hogy mindenben hisznek. Gilbert Chesterton -Vakhitű ember az,aki ha késésben van,még berohan a templomba fohászkodni,hogy el ne késsen. -Ha a vallásosokra lehetne észérvekkel hatni,nem léteznének többé vallásosak. Az emberek érzelmi alapon fogadják el a vallást. Timár György - Minél kevésbé felvilágosodottak és értelmesek az emberek, annál több buzgalmat mutatnak a vallás iránt. A lelki vezetőik által felizgatott asszonyok minden felekezetben vakbuzgón kardoskodnak olyan nézetek mellett, amelyről nyilvánvalóan semmilyen fogalmuk sincs. A Forrás: https://doksi.net 56 teológiai viták során a nép vadállatként ront rá főleg azokra, akik ellen a papok uszítják. Mélységes tudatlanság, túlzó fantázia, határtalan hiszékenység, gyatra

értelem - ezek a tulajdonságok jellemzik az ájtatosokat, a vakbuzgókat, a fanatikusokat és a szenteket. Jean Meslier -Minden, amit megtanultam és megismertem, lépésről lépésre közelebb vitt Istenhez. Ma már megingathatatlan meggyőződésem, hogy létezik Gondviselő. Csak abban hiszek, amit biztosan tudok. Ez kiküszöböli a hit szükségességét Ezért nem azt mondom, hogy hiszek Isten létezésében tudom, hogy Ő létezik.Carl Jung -Isten nélkül a Föld nem kerek, hanem szögletes. Csupa hegyes sarok, csupa éles él. Az Isten teszi kerekké, simává.Dmitry Glukhovsky -Isten általában nem figyel ránk, ha kérünk valamit, de amitől félünk, mindig megadja. Szabó Magda -Két ember között, annak nagyobb az Istenbe vetett hite, aki a természetet szereti. John Ruskin -Az Isten is csak egy másik művész. Kitalálta a zsiráfot, az elefántot és a macskát. Nincs igazi stílusa. Megpróbál ezt-azt kitalálni Pablo Picasso Forrás: https://doksi.net 57

-Az általunk megfigyelt világegyetem pontosan olyan tulajdonságokkal bír, amilyeneket akkor várhatunk tőle, ha alapjában véve nincs tervező akarat, nincs cél, nincs se jó, se rossz, nincs más, csak a vak, könyörtelen közömbösség. -A tudósokat és a vallási fanatikusokat többek között az különbözteti meg, hogy az előbbiek vitatkoznak egymással, újabb és újabb érvekkel próbálják meggyőzni egymást, de nem mennek ölre. A fundamentalista vallás. kifejezetten zülleszti a tudományos vállalkozást. Arra tanít, hogy ne gondolkodjunk. Dawkins, Richard - Keleten az istenek mosolyognak. A mi templomainkban sok a rettenetes kép, a vér, a kín és az elviselhetetlen gyötrelem. Müller Péter -A gyerekeket pokolról tanítani molesztálás. Csak a halál utáni örök boldogság vagy szenvedés ellenőrizhetetlen képe bírhat rá amúgy szerető szülőket, hogy ilyesmivel ijesztgessék gyermekeiket. Greta Christina -Bátran kérdőjelezzétek meg akár

Isten létét is; ha ugyanis van Isten, akkor ő bizonyára többre Forrás: https://doksi.net 58 fogja értékelni a józan ész tiszteletét, mint a vak félelemét. Thomas Jefferson -Élni csak-csak lehet Isten nélkül, de halni nem. Halász Margit -Az Atya a tenyerén tart minket. A halállal áttesz bennünket a másik tenyerébe - ennyi az egész. Gyökössy Endre -Az ember minden életkorához más-más nyugtalanságot rendelt az Úr. Paulo Coelho -Akinek akasztófát rendelt a sors, az nem fullad vízbe. Jaroslav Hasek -Ahol az Istenek templomot építenek, oda az ördög örömest kápolnát rakat. Robert Burton -A kereszténység a zsidó vallás eretneksége. Jules Renard -A keresztényeknél az Isten fia,annak anyja,a próféták,az apostolok és az evangelisták zsidók,a hivők meg gójok. Forrás: https://doksi.net 59 -“How odd of God to choose the Jew; but odder still are those who choose the Jewish God and hate the Jew.” William Norman Ewer “We are all

spiritual Semites.” XI,Piusz pápa -A Jézus-életrajzban a szerző( Robert GRAVES ) feltételezi, hogy Jézus a Dávid nemzetségből származó Mária (Mirjam) és Heródes zsidó fiának (a később kivégzett) Antipatrosznak titkos házasságából származott, így Judea trónjának egyetlen törvényes örököse. Az evangéliumtól és a kritikai vallástörténettől ez a felfogás eltér, azonban Jézus alakját a mai olvasó számára elfogadhatóbbá teszi,(vagy igyekszik tenni) és számos misztikus elemet kiküszöböl a történetből. A históriát Agabosz, egy vallásos keresztény mondja el, aki kortársa Jézusnak, gyermekkorában maga is találkozott vele. Agabosz krónikája szerint Jézusnak is tudomása volt királyságának törvényes jogáról, sőt Pilátusnak is, aki felajánlotta számára a trónt. Ő azonban azt a bevallott célt tűzte maga elé, hogy mint felszentelt király, egy ősi dinasztia törvényes sarja, kiteljesíti a zsidók Messiására

váró próféciákat, jövendöléseket, megtöri a születés, a nemzés, a halál és az újászületés siralmas körét, amelyből senki sem bírt szabadulni Ádám óta. A világi hatalom igényéről JÉZUS KIRÁLY Forrás: https://doksi.net 60 való puszta lemondás nem volt elegendő. Elszántan remélte, hogy magát a halált is legyőzi. Tragédiája a kereszrefeszítéskor teljesedik be nem a fizikai halálban, mely az ő szándéka szerint való, de mert ráébred arra, hogy áldozata fölösleges. Graves Jézusa nem természetfölötti csodákat véghezvivő isten, hanem saját korának rendkívüli sorsú és egyéniségű gyermeke, az elhivatottság megszállottja, átfogóan mély erkölcsös gondolatok hirdetője. -Egy pofa belém jött hátulról, mire közöltem vele, hogy szaporodjon és sokasodjon, bár nem ezekkel a szavakkal. Woody Allen - Ha isten mindenhol van,bármely út jó hozzá. -Az ember, aki alaposan meggyőződött az okság törvényének

egyetemes működéséről, egy pillanatra sem tudja elfogadni egy létező gondolatát, aki beleavatkozik az események folyamába. Számára nincs értelme a félelem vallásának, és ugyanilyen kicsi a társadalmi és erkölcsi vallásnak. Egy Isten, aki jutalmaz és büntet, elképzelhetetlen számára annál az egyszerű oknál fogva, mivel az emberi cselekedeteket külső és belső szükségletek határozzák meg, így Isten szemében az ember nem tehető felelőssé jobban, mint amennyire egy élettelen tárgy felelős azokért a mozgásokért, amelyeket végez. Egy ember erkölcsi Forrás: https://doksi.net 61 magatartása rokonszenven, neveltetésen és szociális kapcsolatokon és szükségszerűségeken kell hogy alapuljon; semmi vallásos alap nem szükséges. Albert Einstein -Mielőtt megértenénk a tudományt, természetes azt hinni, hogy Isten teremtette a Világegyetemet. Most már azonban a tudomány meggyőző magyarázatot kínál erre. Mindent tudunk, amit

Isten tudhatna, ha létezne. De nem létezik. Albert Einstein -Az erkölcsi jóért folytatott küzdelemben az egyházi tanoknak fel kell adniuk az emberarcú Isten-képet. Ez azt is jelenti, hogy fel kell adniuk a remény és félelem ilyetén eredeztetését, ami a múltban óriási hatalmat adott a papok kezébe. Albert Einstein -A kérdés, amely az emberi faj előtt áll, hogy a természetes Isten saját törvényei szerint kell-e kormányoznia a világot, vagy a papok és királyok fogják uralni kitalált csodák alapján? John Adams - Nem vagyok ateista, mert az is eleve tagadást jelent, elzárkózást valami elől, amiről senki és semmi nem tud bizonyosat. Kész vagyok Isten befogadására is, mint a dolgok végső értelmének, az egész teremtés befejező Forrás: https://doksi.net 62 aktusának a befogadására, de tudjam, értsem, igazoljam a magam számára. Műveltségem, vagy talán inkább félműveltségem egyelőre ellenáll, kevés és hiányos még a

bizonyítás. Illyés Gyula -Uram, ki vagy Te? Szigorú apám? Vagy szerető anyám vagy? Aki a Mindenséget szülte meg? Maga a Mindenség? Törvénye, mely irányít? Életet teremtettél, hogy visszavedd? Teremtőm-e, vagy én alkottalak Megosztani magányom és felelősségemet? Isten! Nem tudom, hogy ki vagy, De Tehozzád kiáltok gondjaimban, Félek magamtól, embertársaimtól! Lehet, hogy nem érted szavaimat, De hangjaim szótalan is elérnek. Szentgyörgyi Albert:Psalmus humanus -Egyáltalán nem intellektuális érvek késztetik az embereket arra, hogy higgyenek Istenben. A legtöbb ember azért hisz Istenben, mert Forrás: https://doksi.net 63 kisgyermek korától ezt tanították neki, s ez a fő ok. Bertrand Russell -Ha mindennek oka kell legyen, akkor Istennek is oka kell legyen.De ha létezhet bármi, aminek nincs oka, az a valami éppúgy lehet a világ, mint Isten. Bertrand Russell -Sokan úgy képzelik el Istent, mint aki beindítja a Nagy Bummot, majd ölbe

tett kézzel, elégedetten szemléli művét. Sajnos ez az elképzelés, legyen mégoly csábító is egyesek számára, nem sokat mond. A természetfeletti teremtés nem lehet egy időben létező oksági sor elindítója, lévén hogy az idő keletkezése maga is része annak, amire magyarázatot keresünk. Paul Davies -Űzzük hát el az iszonyt és lelkünkből a sötétet.Ebben az első és legfőbb számunkra e törvény:Nem születik soha semmi a semmiből istenszóra.(Ex nihilo nihil fit)Lucréciusz -Ateista vagyok, az egyházról az a véleményem, hogy összes nagyszerű alapelvei, az úgynevezett evangéliumi igazságok, semmivel sem többek egy tiszta, ideális és egyetemes humanizmusnál, ellenben ami kétezer év alatt rárakódott és amit Forrás: https://doksi.net 64 ma gyakorol, az ennek a humanizmusnak a legteljesebb elárulása. Nagy Töhötöm jezsuita szerzetes -Én ateista vagyok, a lehető legnagyobb mértékig. Sokáig tartott, amíg kimondtam Már jó

pár éve ateista vagyok, de valahogy úgy éreztem, intellektuális felelőtlenség azt mondani, hogy valaki ateista, mert ez valami nem létezéséről a tudásunk. Valahogy jobb volt azt mondani, hogy humanista vagy szabadgondolkodású. Végül úgy döntöttem, hogy én legalább annyira érzelmi lény vagyok, mint gondolkodó, érzelmileg pedig ateista vagyok. Nincs rá bizonyítékom, hogy megmutassam, Isten nem létezik, de ezt olyan erősen gyanítom, hogy nem akarom pazarolni az időmet. Asimov -Mindannyian ateisták vagyunk. Maga sem hisz Zeuszban, Thorban, Neptunuszban, Augustus császárban, Marsban, Vénuszban, vagy Rá napistenben. Visszautasít vagy ezer istent Miért zavarja, ha valaki éppen egy ezeregyedik létezését tagadja? Child, Lee -Isten lenézi a babonás vakhitet. Márai Sándor -Jézus a válasz.Mi a kérdés? Graffiti Forrás: https://doksi.net 65 -Isten a semmiből teremtett mindent,ezért a semmi mindenben észrevehető. Paul Valéry -Nem az a

probléma, hogy nincs Isten, hanem az, hogy van, de minek? Miért kellett egyáltalán teremteni, miért vagyunk, az egész mire jó? Jókai Anna Isten csak egy kifejezés, egy szófordulat, amit akkor használsz, ha látod, hogy a nehézkedés törvényének engedelmeskedve nyakig merülsz a szarba. Nincs Isten, semmiféle Isten - Stephen King -Ha meg akarsz gazdagodni, alapíts egy vallást. Mark Twain -Az isteni személy pszichológiai szempontból egy átváltozott apafigura. Freud Zsigmond -Én nem Istentől félek,hanem egyes követőitől. Stephan Hawking -Az eretnek veszélyesebb mint az ateista.ennek példái az albigensek. Az albigens elnevezés a kathar szekta központjának számító délfranciaországi Albi városából ered. A katharok úgy tartották, hogy két istenség, egy materiális és gonosz, s egy immateriális és jó harcol az emberek lelkéért. Minden anyagi teremtmény eredendően gonosz, az ember kötelessége az, Forrás: https://doksi.net 66 hogy

ezt elkerülje, és elutasítsa azokat, akik ezt jónak tartják. A katharok az Újszövetséghez nyúltak, hogy megszabadítsák lelküket az anyagi dologtól, a testtől. A kutatók szerint a kathar és ahhoz hasonló más mozgalmak üldözése állt az inkvizíció életre hívása mögött. -A papok azt mondták régen, hogy a hit hegyeket mozgat, és senki nem hitt nekik. Ma a tudósok azt mondják el tudják simítani a hegyeket, és mindenki elhiszi. Joseph Campbell -A hit nem mozdít el hegyeket, hanem éppenséggel hegyeket tesz oda is, ahol nincsenek Friedrich Nietzsche -Ami papokban és politikusokban közös, az az, hogy iparszerűen hazudnak (sajtónyelven: iparszerűen űzik az "átverést"). Határ Győző -Történelmileg nem volt régen, amikor keresztény papok máglyán égettek embereket, ha azok nem hitték, hogy a bor vérré válik, ha egy pap imádkozik felette, és hogy a Föld a világegyetem mozdíthatatlan középpontja, vagy amikor embereket

korbácsoltak, orrokat és füleket vágtak le házasságon kívüli szexért . Egyes muzulmán országokban a paráznaságot mai napig halálra kövezéssel büntetik - ha még mindig a papok vezetnék az egykor keresztény világot, mitől lenne másképp? Forrás: https://doksi.net 67 A. C Grayling -ÁDÁM Valóban szörnyü bűn Lehet, mi ily haragra gyújthatá Egyházát a szeretetnek. -PÁTRIÁRKA Nem az szeret, ki a testnek hizelg, De aki a lelket vezérli vissza, Ha kell, kard élén vagy lángon keresztül Ahhoz, ki mondá: Nem békét, de harcot Hozok a földre. - E gonosz hitűek A szentháromság rejtélyes tanában A homoiusiont hirdetik, Mig az egyház a homousiont Alapítá meg a hit cikkeül Fel tehát, Fel falvaikra, irtsátok ki őket, Pusztítsatok nőt, aggot, gyermeket. Halál reájuk, már a máglya ég. Madách Imre -Az ördög mentségére szolgáljon,hogy a történetnek csak az egyik felét hallottuk.Az összes könyvet az Úr írta. Samuel Butler -A

legnevesebb ördög Lucifer,a fényhozó.Ő adta az embernek az intellektus fényét vagy ha úgy tetszik egy almát a jó és rossz tudásának fájáról. Forrás: https://doksi.net 68 Valószínüleg őróla szól a görög legenda is arról,aki a tüzet lelopta az égből az emberek számára.Akkor még Prométheusznak nevezték Popper Péter -Lucifer nem dicséri alázattal a létrejött világot, szembeszáll az Úrral. A világban a cél, a változás és az összhangzó értelem hiányát kifogásolja. Az Úr elűzi őt a mennyekből, s az Édenben két megátkozott fát, a tudás és a halhatatlanság fáját kénytelen átengedni neki. Lucifer öntudatosan vágja az Úr szemébe: “Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy S egy talpalatnyi föld elég nekem. Hol a tagadás lábát megveti, Világodat meg fogja dönteni.” Madách Imre -Az embereknek szükségük volt a biztonságra, és megteremtették vagy felfedezték az angyalok világát, amely azután

védőszféraként vette körül őket egy idegen világban. Hankiss Elemér -Lehetséges, hogy Istennek az emberiség iránti érdeklődése és szeretete merő illúzió, csakúgy, mint a feltámadás ígérete. De ez az illúzió százmilliókat vigasztalt életükön át és a halálos ágyon. Faludy György Forrás: https://doksi.net 69 -A legnevesebb arkangyal Gábriel,aki rendkívül aktív,cselekvő angyal :pl.ő űzi ki Ádámot és Évát a Paradicsomból,viszi az angyali üdvözletet Máriának Jézus születéséről, Jézus üres sírjánál az odaérkező asszonyoknak hírül adja Krisztus feltámadását.Emellett ő volt az, aki szétválasztotta a zsidóknak a Vörös-tenger vizét, és ő ösztönözte Jean dArcot földi küldetésére. Gábriel arkangyal diktálja le Mohamednek a Koránt Allah megbízásából és tanácsolja Szilveszter pápának,hogy adja a Szent koronát Istvánnak. Gábriel arkangyal szobra Budapesten a Hősök tere Milleneumi emlékműve

oszlopának tetején van.Szavait az Üdvözlégy Mária imádság örökítette meg. -Gábriel arkangyal jelenik meg a német megszállás áldozatainak Szabadság téri 2013-as emlékművén is. A kompozíció központjában Gábriel arkangyal, Magyarország patrónusa áll egy oszlop csonkján, behunyt szemmel, széttárt karokkal. Az egyik szárnya hiányzik, azt a testére csavarodó drapéria ellebbenő vége helyettesíti. Az angyal jobb kezében az országalma van, illetve éppen kihull a kezéből, amire a náci Németországot jelképező sas készül lecsapni. -Én nem vágyom a túlvilágra. Úgy értem, elvileg sem. Azt gondolom, hogy ezt az Isten sem kívánja tőlünk. Nem akarlak bántani, nem írom, a Forrás: https://doksi.net 70 te Istened. Nekem nincs Istennel semmi bajom, nem gyűlölöm, hogy nincs. Esterházy Péter -Az ateizmus azon meggyőződésen (és nem bebizonyított tényen) alapul, hogy nincs Isten. Sem filozófiai, sem tapasztalati bizonyíték nincs

arra nézve, hogy Isten nem létezik. Az ateista döntés hit kérdés, még ha ezt az ateisták nem is látják be.A keresztény hit a történelemre, az értelemre, a tapasztalatra és a kijelentésre, e nagyszerű négyesre támaszkodik, mely mint egy jól kiegyensúlyozott asztal négy lába, biztonságot és stabilitást ad a hitbeli életnek. Alister McGrath -Ateista vagyok, és ennyi. Hiszem, hogy semmit sem tudhatunk, kivéve azt, hogy kedvesnek kell lennünk másokhoz, és mindent meg kell tennünk a többi emberért.Katharine Hepburn -Aki teljesen ateista, az a legteljesebb hithez vezető lépcső utolsó előtti fokán áll (aztán vagy túllép rajta, vagy nem), de a közönyösnek nincs semmilyen hite, legfeljebb a gyarló félelme, az is ritkán: csak ha érzelmes az illető. Forrás: https://doksi.net 71 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij -Az Egy iránti szeretet barbárság: mert az összes többi rovására gyakorolják. Az Isten iránti szeretet is. Friedrich

Nietzsche -Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. József Attila -Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot József Attila -Templomba jártam, imádkoztam. Isten segíts! mondtam De Isten tudja, hogy csak mi tudunk magunkon segíteni. Márai Sándor -Isten embernek soha nem segít közvetlen,de mindig csak közvetve,esze,tudománya,szorgalma által. Széchenyi István -Ha egy vallás jó, fenn tudja tartani önmagát ha erre nem képes, ha Isten sem fárad azzal, hogy támogassa, és így külső támogatást kell kérniük, az annak a jele, hogy mégsem jó az a vallás. Benjamin Franklin Forrás: https://doksi.net 72 -Bár a hívőknek minden joguk megvan arra, hogy nézeteiket a nyilvánosság előtt kifejtsék, a vallás elsődlegesen magánügy. A hívő emberek ne törekedjenek arra, hogy alapvető morális elveiket rákényszerítsék az egész társadalomra. A

demokratikus társadalomnak a vallásos elvek tekintetében semlegesnek kell maradnia. Paul Kurtz -Az értelmet át kell verni, meg kell vakítani, és el kell pusztítani. A hitnek lábbal kell taposnia minden értelmet, érzéket és megértést, és bármit is lát, figyelmen kívül kell hagyni és. semmit sem ismerni, csak az Úr szavát. Martin Luther -A kereszténység mindent megtett a kör bezárása érdekében, és már a kételyt is bűnnek nyilvánította.Jegyezzük meg, hogy ekképp ki van zárva a hit megindoklása és az eredetén való minden gondolkodás, mert ez bűnös dolog. Vakságot akarnak, mámort és örök énekszót ama habok fölött, amelyekben az ész megfulladt! Friedrich Nietzsche -1592-ben Velencében elfogták Giordano Bruno filozófust, s Rómába vitték. Az Angyalvárban mintegy hét éven át tartották fogva, majd pert indítottak ellene, s az inkvizíció halálra ítélte. Akkor mondta azt a híressé vált mondatát: "Jobban félnek maguk

kihirdetni az ítéletet, mint Forrás: https://doksi.net 73 én elfogadni azt." Giordano Brunót 1600 február 17-én - 52 évesen - a római piactéren, a katolikus egyházból kizárva, eretnekként máglyán megégették. A források szerint kivégzése előtt még a nyelvét is kivágták, nehogy lázító szavakat intézhessen a néphez. Írásait indexre tették, s az 1965-ös pápai visszavonásig ott is maradtak. -A máglya kedvelt érv volt más,vallási viták esetében is.Gondoljunk csak a két szín alatti áldozást követelő Husz(csehül:Lúd) vagy a szentháromságot vitató Szervét Mihály esetére.Ez utóbbit nem a katolikus egyház,hanem Kálvin János égettette el. -Papjaim és zsandárjaim segítségével mindent megtehetek. Bonaparte Napoleon -Ha mindenképp vallást kellene választanom, a Nap, mint az élet adományozója lenne az istenem. Bonaparte Napoleon -Én nem hiszem az égről mit prédikál a pap, Tebenned hiszek én csak,bűvös szem,földi

Nap.(Heine) - Én a Napot csodálni jöttem a világra. Anaxagorasz Forrás: https://doksi.net 74 -A betegségem előtt ateista voltam. De ez megváltozott. () Nem abban a szakállas istenben hiszek, akit Michelangelo megfestett, hanem abban, hogy van ebben a világban valami összerendező elv. Kell, hogy legyen egy Mindenható, aki felügyeli a dolgokat. Czeizel Endre -Intellektusunk megköveteli, hogy a természet törvényei között felismerjük azt a két hatóerőt, amely titok, de minden tudást áthat: a rendet, amelyről a tudományok, s Istent, amelyről a vallások beszélnek. Max Planck -Én most sem tudom, hogy van-e isten. Csak tudom, mi dolga lenne, ha volna. Illyés Gyula -Ne búslakodjon, mert az nem segít. És ne kérdezze, hogy van-e Isten. Ha hisz benne, akkor van. És ha van, talán segít is Ha nem hisz benne, akkor nincs. És persze talán akkor is segít.Száraz Miklós György -Miért van szükség arra, hogy Isten léte mellett érveljünk? Miért akarja

Isten, hogy az emberek érveket gyártsanak a léte mellett? Miért nem mutatja csak meg magát, tisztán, egyértelműen, végleg eldöntve a kérdést? Ha Isten valóban Forrás: https://doksi.net 75 létezne, nem lenne mindenki számára egyértelmű? Greta Christina -Az Univerzum számos vetülete, összetett és rendezettséget mutató tulajdonságainak végeláthatatlan sora arra utal, hogy egy értelmes alkotó hívta életre. Richard Leslie Thompson -Gondolkodás útján nem lehet bizonyítani Isten létezését. Immanuel Kant -Teleszkópommal átkutattam az ég minden zugát, de Istennek semmi nyomára nem leltem. Pierre-Simon Laplace -Nincs Isten. Senki sem irányítja a világegyetemet. Évszázadokon át azt hitték, hogy a hozzám hasonló fogyatékossággal rendelkező emberek olyan átok alatt élnek, amelyért Isten a felelős. Szeretem azt gondolni, hogy minden dolog megmagyarázható más módon, a természet törvényeivel. Stephen Hawking -Az ember vallásos

állat. Ő az egyetlen vallásos állat. Ő az egyetlen, aki birtokában van az Igaz Hitnek - több különbözőnek is. Mark Twain Forrás: https://doksi.net 76 -A legnagyobb baj a vallással az, hogy tele van vallásosokkal. Jeffrey Eugenides -Ez a probléma az összes vallással: bajt hoznak azoknak a fejére, akik nem akarnak hinni az ő különleges, jóságos, irgalmas istenükben.Rafik Schami -Gyakori(többek között Kölcsey által is használt) idézet Lucretius latin költőtől:Tantum religió potuit suadere malorum.Ennyi rosszra vihette rá az embereket a vallás. -Vagy tökéletesek vagyunk , s akkor nincs szükségünk istenre, vagy tökéletlenek, s akkor miért bízzunk abban, aki tökéletlenül teremtett bennünket?Gera György -Jézus? Ha a vizet borrá tudja változtatni, akkor bizonyára pénzt is tud varázsolni, és nincs rászorulva arra, hogy a miénket nyúlja le.Jonas Jonasson -Az isten eszméje a kultúrával együtt változik: egy pásztornépnél

békés időkben az Isten a Jólelkű Pásztor volt, háborús időkben a Csata Istene, mikor pedig virágzott a kereskedelem, akkor az Igazság Istene, aki az egyenlőséget és a kegyelmet porciózta a mérlegen. Ma, a gép kreativitás korában, az Isten H. G Wells "Nagy Hiányzója", mert egy olyan emberiségnek, amelyik képes saját atombombákat gyártani, nincs szüksége kreatív istenre. Forrás: https://doksi.net 77 Alexander Sutherland Neill -Akiknek Isten az Atyjuk, azoknak az Egyház az anyjuk. Kálvin János -Isten egy komédiás, aki olyan közönségnek játszik, amelyik fél nevetni.Voltaire -„Túlságosan a szexualitásra összpontosítunk és nem fektetünk hangsúlyt a társadalmi igazságtalanságokra. Az Egyháznak ebben a vonatkozásban gyökeres megtérésre van szüksége. A klerikalizmus alapvetően képmutatás (). A klerikalizmus egy valódi perverzió az Egyházban. A klerikalizmusnak közvetlen következménye a szigor, merevség. A

klerikalizmus egyik dimenziója a hatodik parancs köré szerveződő kizárólagos erkölcsi fixálódás. A klerikalizmus kirekeszti, elítéli, reményétől megfosztja és lekicsinyli Isten népét." Ferenc pápa -Az ateizmus is egyfajta hit, amely vagy megadatik valakinek, vagy nem. Mérő László -Azt szoktam mondani és írni, hogy "95 százalékos ateista vagyok", ami azonban a valóságban egyre fogyó százalékot, arányt jelent. Forrás: https://doksi.net 78 Lehet, még egy-két év és elérem a 99 százalékot, netán a százat is. Az Isten választása a könnyebbik út, mindenben. A világ keletkezése, a természet működése, a kozmosz törvényei stb. témákban mindig egyszerűbb azt mondani: egy isten teremtette, ő igazgatja, az ő akaratát követve mennek a dolgok. Aki filozofikusabb alkat, sőt egyáltalán, gondolkodó ember, az ne menjen ezen a könnyebb úton. Nemere István -Csak tisztességes embernek szabadna megengedni,hogy ateista

legyen.Ő a menyország üdvösségéről mond le.A gazember mindig szivesen istentagadó,mert ő meg a poklok tüzétől menekül. Denis Diderot -A vallás felé fordulás, a vallás elfogadásának része, hogy biztonságot nyújt egy bizonytalan világban. Tehát nem meglepő, hogy azok a nemzetek, amelyekben az ateizmus legmagasabb arányban jelenik meg, inkább olyanok, amelyek viszonylag magas gazdasági, politikai és egzisztenciális stabilitást biztosítanak polgáraiknak. „A társadalom biztonsága úgy tűnik, hogy csökkenti a vallási meggyőződést” - mondja Zuckerman. Úgy tűnik, hogy a kapitalizmus, a technológiához való hozzáférés és az oktatás is Forrás: https://doksi.net 79 összefüggésben van a vallásosság korróziójával néhány populációban. Japán, az Egyesült Királyság, Kanada, Dél-Korea, Hollandia, Csehország, Észtország, Németország, Franciaország és Uruguay (ahol a polgárok többségének európai gyökerei vannak)

minden olyan hely, ahol a vallás csak egy évszázaddal ezelőtt még fontos volt, de most legkisebb arányban vallásos közösségei élnek ezeken a területeken. Például Csehország népessége az egyik legkevésbé vallásos az egész világon. A cseheket a vallás tekintetében tolerancia és közömbösség jellemezte már régóta.A 2011-es népszámlálás szerint a népesség 79,4%-a ateista, agnosztikus vagy vallás nélküli. A csehek 10,3%-a római katolikus, 0,8%-a protestáns (0,5% a Cseh Testvérek Egyházának, 0,4% pedig huszita). A fennmaradó 9,4% más, kisebb vallás követője.1991 és 2001, illetve 2001 és 2011 között a római katolikusok aránya 39,0%-ról 26,8%-ra, majd 10,3%-ra csökkent. A protestánsok aránya ezalatt 3,7%-ról 2,1%-ra, majd 0,8%-ra zsugorodott Az Eurobarometer egy 2005-ös felmérése szerinta cseh lakosok 19%-a mondta azt, hogy hisz valamilyen isten létezésében,míg a megkérdezettek 50%-a szerint létezik valamilyen életerő vagy

lélek, míg 30% szerint semmi külső forrás nincs hatással az élet alakulására. Forrás: https://doksi.net 80 A fejlettebb országok erős oktatási és szociális biztonsági rendszerekkel, alacsony egyenlőtlenséggel rendelkeznek és viszonylag gazdagok.Alapvetően az emberek kevésbé félnek attól, hogy mi történhet velük. -Nagyon kevés az olyan társadalom, ami ma vallásosabb, mint 40 vagy 50 évvel ezelőtt. Az egyetlen kivétel lehet Irán, de ez nem egyszerű kérdés, mert a világi emberek elrejthetik hitüket.Az Egyesült Államok is egy kivétel, hiszen a világ egyik leggazdagabb országa, de magas a vallásossága is. A csökkenés azonban nem jelenti az eltűnést. Az egzisztenciális biztonság sokkal törékenyebb, mint amilyennek látszik. Egy pillanat alatt minden megváltozhat: egy részeg vezető megölhet egy szeretett embert; egy tornádó elpusztíthat egy várost; egy orvos végzetes diagnózist közölhet. Mivel az éghajlatváltozás az

elkövetkező években elpusztíthatja a világot, és a természeti erőforrások potenciálisan szűkösek, az ezzel járó szenvedés és a nehézségek a vallásosságot növelhetik. -„Az emberek el akarnak menekülni a szenvedésektől, de ha nem tudnak, akkor azt szeretnék, hogy legalább valami értelmet találjanak benne” - mondja Norenzayan. „Valamilyen oknál fogva úgy tűnik, hogy a vallás jelentést ad a szenvedésnek – sokkal többet, mint bármely világi idea vagy hit, amiről Forrás: https://doksi.net 81 tudomásunk van.”Ez a jelenség újra meg újra lejátszódik kórházi helyiségekben és katasztrófazónákban világszerte. -Ha a jóknak okvetlenül jutalom járna jóságukért, akkor a jóság nem erény volna, hanem üzlet, életbiztosítás s akkor nyilván minden gonosz is igyekezne jónak látszani. Befizetem a díjat, jót cselekszem s öregkorom biztosítva van, mert a jutalom nem maradhat el. Így viszont: ha nincs is jutalom, akkor is

jó vagyok, - ez a hajlandóság a jóságot erénnyé minősíti. Füst Milán -Olyan időket élünk,amikor túl sok a naív hívő és a ravasz szent. -Sokan űzik a megtévesztést és hamis csodákat, amelyekkel megcsalják a tudatlan sokaságot.A tudatlanság vakká tesz. Ó, nyomorult halandó, nyisd ki a szemed!Da Vinci, Leonardo -Olaszországban számos szervezett bűnözői csoport - köztük a szicíliai maffia vagy a nápolyi camorra - mélyen vallásos köntösben folytatja véres tevékenységét. Tagjai templomba járnak, miséken vesznek részt, különösen a kisebb déli városokban, ahol egyes egyházi személyek bűnrészességére is fény derül egyes esetekben. Forrás: https://doksi.net 82 -A maffiózók nem hívhatják magukat keresztényeknek, mert halál lakozik lelkükben, és halált osztanak másoknak . Ferenc pápa -Amikor a misszionáriusok Afrikába jöttek, Bibliájuk volt, nekünk földünk. Azt mondták: csukjuk be a szemünket és imádkozzunk.

Mire kinyitottuk, a Biblia a miénk lett, a föld az övék.Jomo Kenyatta -Ha Jézus most köztünk lenne, biztos lenne egy dolog, ami nem szeretne lenni - keresztény. Mark Twain -Egyes ír katolikusok nem ítélik el az ateizmust,ha az a reformátusok istenére vonatkozik. -Álltatok égve az Úr igazától; állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor; aztán dönteni kezdett ezredegyszer az ész helyett a fegyver s a láng. Hogy várja örök üdv a lelket: rángtak milliószám kínban a testek csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein; növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája, végig Európán; Illyés Gyula -A kétféle had és hit várai Forrás: https://doksi.net 83 szemközt állanak ma is, az én hazámban is: a zordon fehér-falú s arany-cifrázta templom vén tornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor, vasárnap papjaik bent még ősimód dörögnek, de kijövet az utcán

átköszönnek s ujjon mutatják, hogy hány órakor s kinél lesz ferbli-kör vagy harcsa-tor s egy kis ital. Illyés Gyula -Kishitű emberek,akik kimennek a mezőre esőért imádkozni,de nem visznek magukkal esernyőt. -Még az eleve elrendeltetés hívei is, akik azt állítják, hogy semmit sem tehetünk ellene, szétnéznek, mielőtt átmennek az úttesten. Stephen Hawking -Amennyire én emlékszem, nincs egyetlen szó sem az evangéliumokban az intelligencia dicséretéről. Bertrand Russell -Az igazság vallási kérdésekben egyszerűen az a vélemény, amely fennmaradt. Oscar Wilde -Hivatalosan is új szöveget kapott a Miatyánk méghozzá Ferenc pápának köszönhetően, ez azonban hatalmas felháborást váltott ki a hívők körében - írja a CBN News. Forrás: https://doksi.net 84 Az egyházfő már korábban is említette, hogy szerinte az ima "ne vigy minket a kísértésbe" sora nem helyes megfogalmazás, mert ez azt sugallja, hogy Isten kísértésbe

viszi az embereket, ami ellenkezik az elveivel. "Az Úr nem tesz ilyet a gyermekeivel, ehelyett segít minél hamarabb talpra állni. A Sátán az, aki kísértésbe visz minket, ez az ő reszortja" - véli a pápa. A Miatyánk szóban forgó sora tehát ezentúl így szól: "ne engedd, hogy kísértésbe essünk." -Őseim vallása?Sokkal több ősöm volt pogány mint keresztény. -Teljesen érthető, hogy a gyöngébb embernek kimondhatatlan vigasza, hogy nyomorúságában egy Hatalmas Lényhez fohászkodik; hátha cserébe kap a hatalmas úrtól egy kis kenyérmorzsát, moslékcsöppet. De egyúttal kimondhatatlan gyöngesége. Bartók Béla -Régtől sejtettem ezt és folyton féltem, hogy más is rájön: nyakunkon a kés; mert ha igaz és nincs Isten az égben, Forrás: https://doksi.net 85 úgy erkölcs sincs, sem igazságtevés, se jó, se rossz, se út, se cél, se rendszer, csak káosz, ahol minden egyre megy és mentől többet tud, lát, ért az

ember, az élet annál értelmetlenebb: rémálom két irgalmatlan setétség között. Még jó, hogy a vers meg a szépség tébolya kerget. Másnak csak a pénzvágy s a kéj jutott. Olyiknak ennyi se Kihúzták a festő alól a létrát: kapaszkodjék, mester, a pemzlibe. Faludy György -A muzulmánok minden keresztény vallást babonasággal vádolnak, mások viszont őket mondják babonásnak. Ki lehet bíró ebben a nagy pörben? Maga az értelem? De hiszen valamennyi felekezet azt állítja, hogy az értelem az ő oldalán áll. Így hát az erő bíráskodik, s ez így lesz mindaddig, míg az értelem elegendő számú koponyát át nem hat, és le nem fegyverezi az erőt. Voltaire Forrás: https://doksi.net 86 - Németországot „nagyon erősen” formálta a kereszténység és a zsidóság, de él négymillió muszlim is Németországban, és ők a vallásukat is gyakorolják itt. Ezek a muzulmánok Németországhoz tartoznak, és így a vallásuk is, az iszlám.

Angela Merkel kancellár -A francia laicitás az állam és egyház elválasztását hirdető elvek közül a legradikálisabb: kimondja, hogy az állam nem finanszíroz, nem privilegizál, de még csak el sem ismer „magáénak” egyetlen vallást sem, ügyeikbe nem avatkozik be, ahogy őket is távol tartja az állam ügyeitől, egyszóval a vallást magánüggyé nyilvánítja. -A franciáknak nagy tapasztalatai vannak a bevándorlással, ők pedig elmondták: kár lenne hagyni, hogy ilyen kategóriákkal, mint „kereszténység” és „iszlám”, emberek csoportjait utólagos izgatással fordítsák szembe egymással. A kultúrák konfliktusa lehet, hogy előrejelzés – ám az is lehet, hogy szándék! Az pedig egészen biztos, hogy nem lehet célunk a kultúrákat konfliktusba hozni egymással. Épp ellenkezőleg -A francia történelemben nagy szerepet játszottak a vallási konfliktusok.plivHenriket római katolikusnak keresztelték, de protestánsként nevelték; anyja

a kálvinizmust Forrás: https://doksi.net 87 rendelte Navarra államvallásává. Henrik tizenévesen csatlakozott a hugenottákhoz. 1572ben, anyja halálával Navarra királya lett Anyósa, Medici Katalin titokban megszervezte az esküvőjére érkező protestánsok lemészárlását (Szent Bertalan éjszakája). Augusztus 24-én Párizsban és környékén több ezer protestánst mészároltak le. Maga Henrik csak úgy menekült meg, hogy színleg áttért a római katolikus vallásra, de ezt követően kb. négy évig gyakorlatilag háziőrizetben tartották, ahonnan sikerült megszöknie. - Bölcs politikusként belátta azonban, hogy örökösi jogok ide vagy oda, hugenottaként nem szerezheti meg tartósan a zömében katolikus királyság koronáját, ezért majdnem 21 évvel Szent Bertalan éjszakája után, 1593. július 25-én áttért a katolikus vallásra. Ekkor hangzott el híres, szállóigévé vált mondása: „Párizs megér egy misét!”. -A nantes-i ediktum

IV. Henrik francia királynak az 1598. április 13-án kiadott rendelete, amelyben biztosította a hugenottáknak a szabad vallásgyakorlatot és egyenjogúságot, véget vetve a harminchat évig tartó vallásháborúknak. Ugyanakkor a katolikusokat visszahelyezte jogaikba, és visszaadta a háború során elvesztett javaikat. A rendelet 1685 október 18-áig volt hatályos, amikor XIV. Lajos a fontainebleau-i ediktummal visszavonta.Ennek következményeként a francia hugenották tömegei vándoroltak ki Poroszországba. Forrás: https://doksi.net 88 -A harmincéves háborút a történelemkönyvek többnyire a Protestáns Unió és a Katolikus Liga közötti katolikus-protestáns vallásháborúként ábrázolják, ám a világtörténelem első összeurópai fegyveres konfliktusa ennél jóval összetettebb hatalmi okokra vezethető vissza. -Egy tízméteres kőkereszt a marylandi Bladensburg városkában áll és az első világháború elesett katonáinak emlékére emelték,

94 esztendővel ezelőtt. Az Amerikai Humanista Szövetség nevű civil szervezet azonban el akarta mozdíttatni, arra hivatkozva, hogy a kereszt állami tulajdonú területen áll, az államnak viszont nem szabad előnyben részesítenie egyetlen vallást és híveit sem. A kereszt lerombolása érdekében bírósági pert is indító szervezet azt állította: a kereszt "törvénytelenül támogatja a kereszténységet". Egy alsóbb fokú bíróság helyt is adott a keresetüknek, az ügy azonban a legfelsőbb bíróságra került. Az alkotmánybírák 7:2 arányban szavazták meg az alsóbb fokú bíróság döntésének megsemmisítését, vagyis a keresztnek a helyén kell maradnia. A négy liberális bíró közül ketten a konzervatívokkal együtt szavaztak, míg ketten a kereszt ellenében foglaltak állást. Ez utóbbi bírák a civil szervezet érvelését tették magukévá, és azon meggyőződésüket hangoztatták, hogy a kereszt Forrás: https://doksi.net

89 meghagyásával a kereszténységet a többi vallás fölé helyezik. Döntésének kifejtésekor az alkotmánybíróság nem a kereszttel, mint a kereszténység szimbólumával érvelt, hanem azt mondta ki: történelmi emlékműről van szó, lerombolása tiszteletlenség lenne. -Minél erősebb volt egy adott időszakban a vallás, minél mélyebb volt a dogmákba vetett hit, annál nagyobb volt a kegyetlenség és annál rosszabbul alakultak a dolgok. A "Hit Korában", amikor az emberek valóban hittek a keresztény vallásban, annak minden részletében és teljességében, nos, ebben az időben működött az Inkvizíció, ekkor voltak a kínzások. Szerencsétlen nők millióit égették meg boszorkányságért, s a legkülönfélébb kegyetlenségeket vitték véghez mindenféle emberrel szemben - a vallás nevében. Bertrand Russell - A három monoteista,egyistenhívő ábrahámita (zsidó,keresztény,iszlám) vallásra jellemző intolerancia és fanatizmus

mögött a "féltékeny" Isten közös képe keresendő, aki nem tűr meg más istent maga mellett. A nép, amelyik mindenható istene "saját tulajdonának" tekintette magát, úgy érezte - legalábbis kezdetben -, hogy Isten csak az "övé". Kialakult a "mi, vagy ők" kizárólagossági elve. Forrás: https://doksi.net 90 Mircea Eliade -A muszlimok szerint mind a három ábrahámita vallás az Isten parancsa.A legrégebbi parancs a zsidó vallás,ezt követi időben a keresztény vallás,majd a sorrendben utólsó,a muzulmán vallás.A parancsok közül pedig-ezt minden katona tudja-a legutólsó az érvényes. -Arab-ízraeli ellentét röviden:metélkedők vetélkedője. -Az 1849-es szabadságharc leverése után az emigráns tisztek szívesen részt vettek volna az oroszok elleni háborúban a törökök oldalán, amihez fel kellett venniük az iszlám vallást. A magyar és lengyel emigránsok körében nagy vita bontakozott ki erről.

Kossuth Lajos, és Mészáros Lázár is ellenezte ezt, Bem azonban – Guyon Richárddal, Kmety Györggyel és mintegy 216 magyar, 7 lengyel és 15 olasz társával együtt – gyakorlati alapon foglalt állást és áttért az iszlámra, felvette a Murád (Murat) nevet. -Az ateizmus olcsóbb a vallásnál,nincs szükség templomokra és papságra,fejben dől el. -Amikor gyerekként az Ószövetség Gustav Doré metszeteivel díszített ifjúsági változatát lapozgattam, megpillantottam benne a Jóistent, amint egy felhőn ül. Öreg férfi volt, láttam a Forrás: https://doksi.net 91 szemét, orrát, hosszú szakállát, és arra gondoltam, hogy ha szája van, akkor ennie is kell. És ha eszik, akkor nyilván belei is vannak E gondolattól azonban nyomban megrémültem, mert - bár családom nem volt vallásos - éreztem, hogy Isten beleiről képzelődni szentségtörés. A legcsekélyebb teológiai felkészültség nélkül tehát már gyerekként ösztönösen éreztem a

szar és az Isten összeegyeztethetetlenségét, s innen a kétségem a keresztény antropológia alaptézise iránt, mely szerint Isten saját képére teremtette az embert. Milan Kundera -Igen sok mai ember kereszténysége szenteltvizes pogányság csupán. Juhász Gyula -A láthatatlan dolgoktól való félelem a valódi gyökere annak, amit mindenki magában vallásnak nevez. Thomas Hobbes -Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom. Albert Einstein ". Az Isten szó számomra nem más, mint az emberi gyarlóságok kifejeződése és terméke, a Forrás: https://doksi.net 92 Biblia pedig kétségkívül tiszteletre méltó, ám mégis primitív legendák gyűjteménye, amelyek emellett meglehetősen gyerekesek is. Legyen az bármily kifinomult is, semmilyen magyarázat sem tud meggyőzni ennek ellenkezőjéről" Albert Einstein -Vajon olcsó álmokkal és üres hazugságokkal

áltatjuk-e magunkat akkor, amidőn azt képzeljük, hogy léteznek az istenek, pedig csak a vak véletlen és a vad változás mozgatja a világot? Euripidész -Ha te szólsz Istenhez, imádkozol. Ha Isten szól hozzád, skizofrén vagy. Thomas Stephen Szasz -A gyónás a gyónónak lelki megkönnyebbülést,a papnak friss pletykát és a cölibátussal való elégedettséget jelenti. -Gyerekkoromban minden éjszaka egy bicikliért imádkoztam. Miután láttam, hogy Isten nem így működik, loptam egyet magamnak, és a megbocsátásért imádkoztam. Emo Philips -Meggyőződésem, hogy Jézust éppen úgy kivégezték, mint minden más fanatikust, aki Forrás: https://doksi.net 93 prófétának vagy megváltónak adta ki magát. Ilyen emberek minden időben akadtak. Bonaparte Napoleon -Amit a nagy egyházak csinálnak, az néha egészen kétségbeejtő. Csak elnézem, hogy milyen sok jó és szép dolgot hirdetnek, tanítanak: szeretetet, toleranciát. A hinduknak volt vagy

hatezer évük rá, hogy az emberiséget megjavítsák. A zsidóknak is volt rá négy-ötezer évük, a buddhizmusnak két és félezer, a kereszténységnek kétezer - mi az eredmény? Valami nem stimmel! Nagyon sok időt kaptak a sorstól, és valahol elvétik a lépést. Popper Péter -S így lettünk megint hívőkké egy kis vargabetű után. Kezdetben volt: hiszek, tehát vagyok. Aztán, kis időre: gondolkodom, tehát vagyok. S most, véglegesen: pénzem van, tehát vagyok. Karinthy Frigyes -A különféle vallásos szekták papjai. úgy rettegnek a tudományos haladástól, mint ördög a szenteltvíztől. Thomas Jefferson -A tudományból az első korty ateizmushoz vezet, de a pohár alján ott van az Isten. Isaac Newton Forrás: https://doksi.net 94 -Ha aszerint ítélünk, hogy mennyi vért ontottak a vallások nevében, akkor a vallások több rosszat hoztak, mint jót. Denis Diderot -Mi az,hogy keresztényüldözés? Amikor őket üldözték vagy,amikor ők üldöztek

másokat? -A fehérséget a kereszténységgel kapcsolatban azért nem nagyon hangsúlyoznám katolikusként – elég elmenni Budapesten a Szent István Bazilikába, ahol egy nagyon kedves ghánai testvérünk tartja az angol misét minden vasárnap. Budapesten tizenhat nyelven van mise A kereszténység pedig nem lehet negatív fogalom. Nem azt mondja meg, mi nem vagyok Krisztushoz tartozást jelent. Aki elfogadta őt messiásnak, azokat kezdték el kereszténynek nevezni – mások. Mégpedig Antiókhiában, a mai Törökország területén, közvetlenül a szír határ mellett. Hogy pontosak legyünk Erdő Péter -A vallás ténylegesen meggyőzte az embereket arról, hogy lakozik az égben egy láthatatlan ember, aki figyeli minden egyes tettedet minden nap minden egyes percében. Ennek a láthatatlan embernek van egy tíz pontból álló listája arról, amit elvár tőled, hogy ne tegyél. És ha mégis elkövetsz akár csak egyet is ebből a tízből, akkor van egy különleges

helye, tele füsttel, tűzzel és Forrás: https://doksi.net 95 égető, kínzó testi-lelki gyötrelmekkel, ahova leküld, hogy szenvedj, égj, fuldokolj, sikoltozz és sírj örökkön örökké, az idők végezetéig! De szeret téged! Szeret téged. Szeret téged, és pénzre van szüksége. Mindig pénzre van szüksége. George Carlin -Ha az ember nem ismeri fel és nem érti meg Istent még nincs joga arra következtetni,hogy Isten tehát nincs. A logikus következtetés csak az, hogy még nem képes Istent megismerni és felfogni. Lev Tolsztoj -Nem vagyok semmilyen vallásnak a híve, van egyfajta hitvilágom, amelyet magamnak kreáltam ebből a sokféle hatásból, de alapvetően szkeptikus ember vagyok. Hozzáteszem, a szónak a jó értelmében, vagyis nem úgy, hogy semmiben sem hiszek, hanem úgy, hogy mindent lehetségesnek tartok. Szóval, megmaradtam szellemi kóbor kutyának. Popper Péter -Abban higgyetek, amit életre akartok kelteni. Istenben, ha Istent

akarjátok életre hívni. Sátánban, ha a Sátánt akarjátok életre hívni. Önmagatokban, ha önmagatokat akarjátok életre hívni. Az Örök Életben, ha örökké akartok élni A Halálban, ha a nemlétre vágytok. Amiben hisztek, az számotokra - van. Amiben nem hisztek, az számotokra - nincs. Popper Péter Forrás: https://doksi.net 96 -Isten, ha vagy, mentsd meg a lelkem, ha van. Vavyan Fable -Kezdem azt hinni, hogy Isten, amikor az embert teremtette, némileg túlbecsülte saját képességeit. Oscar Wilde -Mik voltak a kereszténység legbomlasztóbb eszméi? Az egyenlőség, a nemzetköziség és a szegénység erkölcsi fölénye a gazdagság fölött. Alekszej Nyikolajevics Tolsztoj -Ha az ember felismeri és érzi lelkében az Istent, akkor felismeri és érzi a világ minden emberével való közösséget is. Lev Tolsztoj -A keresztények azt mondják, hogy Jézus soha nem nevetett! Ez nevetséges. Az az ember, aki azt mondta "Örvendezzetek!", az az

ember, aki szerette a jó ételeket, a jó borokat, az az ember, aki állandóan lakomázott és gyakran vett részt ünnepségeken, aki körül állandóan lakomák zajlottak - ő ne nevetett volna soha? A keresztények egy hamis Krisztust adtak a világnak. Osho -Jézus mondta, hogy a mennyország bennünk van. Ott van a pokol is Mindahányan képesek vagyunk elviselni a balsorsot, a tragédiákat, és le is győzzük őket - ha muszáj. Dale Carnegie Forrás: https://doksi.net 97 -Ima:a probléma átpasszolása Istenre. -1995-ben egy orvos szaklapban megjelenő cikk, mely szerint a betegeknek szinte receptként írták fel az imádkozást, igen nagy port kavart. Hogyan lehetne az imádság által meggyógyulni? Gyógyszerekre, kezelésekre, és nem imádságra van szükség-fejezték ki felháborodásukat a szkeptikusok! Azonban az ima gyógyító ereje bizonyítottan nagyon hatásos! Az imádkozás során lelassulunk, befele figyelünk, csökken a vérnyomásunk, a pulzusunk,

kiegyensúlyozottabbak, tudatosak leszünk. Mentálisan hatalmába kerít a béke állapota, feledésbe múlnak a félelmeink, szorongásaink. Egy kutatás során a legmeglepőbb eredmények a csoportos imádkozás során születtek. A San Francisco-i kórházba közel 400 szívbeteget utaltak be. Csoportokra osztották őket, az egyik csoportért hívő emberek imádkoztak, a másik csoportért pedig nem imádkozott senki. A kísérlet végén annál a csoportnál, akikért imádkoztak, lényeges javulás állt be. -Némelyik imádkozó arra kéri Istent,hogy intézze el,hogy kétszer kettő ne legyen négy vagy hogy rogyassza rá a templomtetőt a más valláson lévőkre. Forrás: https://doksi.net 98 -A vallás az, ami visszatartja a szegényt, hogy megölje a gazdagot. Bonaparte Napoleon -Nézd meg egyszer az embereket, amint kijönnek a templomból. Látni fogod, milyen lelkiismeretlenség lenne, ha még a hitüket is elvennéd.Kopátsy Sándor -Isten felfedezése. Úgy

érzem, hamarabb eljutok hozzá a benne való kételkedés révén, mint a benne való vak hit útján.Karinthy Frigyes -A hit nem mozdít el hegyeket, hanem éppenséggel hegyeket tesz oda is, ahol nincsenek.Friedrich Nietzsche -Temérdek vallást látok tehát a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Blaise Pascal -A templomba járás nem tesz jobban kereszténnyé, mint a garázsba járás autóvá. Laurence J. Peter -Az egyház újító szelleme az évszázadok során abban nyilvánult, hogy az életadó gondolatot inkvizíciós módszerekkel kifürkéssze, megölje, Forrás: https://doksi.net 99 máglyák füstjébe fojtsa, ma pedig küldöttei által forradalmi szelleműnek kürtölte ki magát, azzal a megokolással, hogy célja a szabadságot, a műveltséget és a demokráciát barbársággal és a csőcselék

diktatúrájával helyettesíteni. Thomas Mann -A keresztények abban a meggyőződésben égették egymást, hogy az Apostolok is úgy tették volna. George Byron -Minden szektában vannak bolondok, és szélhámosok; miért higgyek rejtélyekben, amit senki nem ért, csak azért, mert olyan emberek írták, akik az őrületet választották inspirációként, és Evangélistáknak mondták magukat? George Byron -Részlet Albert Einstein 1946-ban írott önéletrajzából:„A hajszából az első kivezető utat a vallás mutatta, melyet a hagyományos nevelőoktató gépezet minden gyermekbe beleplántált. Így lettem én is – noha vallástalan (zsidó) szülők gyermeke voltam – mélyen vallásos, ez azonban 12 éves koromban hirtelen véget ért. A népszerű tudományos művek olvasása során hamarosan meggyőződtem arról, hogy a bibliai történetek jó része nem lehet igaz. Ennek következményeként szinte fanatikus szabadgondolkodóvá váltam, amihez az az érzés

társult, hogy az állam Forrás: https://doksi.net 100 szántszándékkal hazudik az ifjúságnak. Ennek az élménynek az lett a következménye, hogy bizalmatlan lettem minden tekintéllyel szemben, szkeptikussá lettem a mindenkori társadalmi környezetben élő meggyőződésekkel szemben” -Többen keresztre feszíttették magukat a Fülöpszigeteken a vallási odaadás jeleként és a nagypénteki szertartás szokásos megnyilvánulásaként. A "pampangai Jézus Krisztusként" becézett Ruben Enaje lassan kiöregszik a hagyományőrzésből. -Az életadásra való képességet egykor mélységesen tisztelték, de mivel fenyegette az emelkedő, és férfiak uralta egyházat, démonizálták, és tisztátalannak bélyegezték. Dan Brown -A szexualitás Isten ajándéka, nem szörnyeteg, az iskolákban szükség van a szexuális nevelésre. Ferenc pápa -Ferenc pápa húsvéti üzenetében hangsúlyozta, hogy az emberiség tömegét ma is az evangéliumban idézett

szegények, világtalanok, elnyomottak, bebörtönözöttek alkotják. Hozzátette, elnyomottak emberek, családok és egész népek is lehetnek, akiket, amelyeket “kihagynak a játszmákból, kizárnak, feleslegesnek tartanak, a történelem peremére Forrás: https://doksi.net 101 szorítanak”.Paptársaihoz szólva hozzátette: nem szabad tartani attól, hogy az egyházat a szegényekkel azonosítják. “Mi, papok a szegénységet képviseljük” – jelentette ki a pápa. -Ferenc pápa a római Colosseum előtt tartott meditációja során szomorúnak nevezte, hogy a hazájukban háborúk elől menekülőket a világ sok országában ellenségeskedés fogadja. Külön sajnálatát fejezte ki, hogy egyesek mindezt hűvös politikai számításból teszik, és hogy a menekülőket „zárt ajtók és politikai számítások miatt páncélba burkolt szívek várják.” A mai embert tárgyak veszik körül, de nem tudja minek. Sok javunk van, de nem a jót szolgáljuk, az

otthonok megtelnek tárgyakkal, de hiányoznak belőlük a gyermekek () ez a mai világ drámája () demográfiai télben élünk. A tárgyakat halmozó emberiségnek semmi sem elég, mindenki fenyegetve érzi magát a másiktól, örökös az elégedetlenség, egyre több a harag és gyűlölet. -Mohamedet kérték a nem hívők és azok akiknek kétsége volt az Iszlám felől, hogy adjon jelet hogy ő az igaz vallás kepviselője. Igy hát kitárta a karját es szólt a hegynek (Safa nevű hegynek) hogy jöjjön oda. A hegy nem mozdult Forrás: https://doksi.net 102 meg, így Mohamed azt mondta hogy az Isten könyörületes,mert hogyha a hegy odajött volna hozzájuk akkor mindannyijukat eltemette volna, és köszönetet mondott Allahnak ,majd maga ment a hegyhez. A mondat lényege hogy néha be kell látni az elkerülhetetlent és az új körülményekhez alkalmazkodni, mindegy hogy addig mit hitt az ember. -A muszlim rugalmasságról:az azeri találmányi hivatal vezetője

Mohamed leszármazottja volt,ezt mindenki tudta és elismerte.Mégis időnként bőségesen itta a vodkát mondván,hogy Mohamed az alkoholtilalmat a sivatagra értette,északabbra ez már nem érvényes.Másrészt úgy vélte,hogy a többnejűség csak a leggazdagabbaknál jelentett háremekben való élvezkedést.A cél volt,hogy a törzsi háborúkban megfogyatkozott férfilétszámot kipótolják illetve,hogy a sok fiatal özvegyet családok oltalmába juttassák. -Grúzok vicces megjegyzése szerint szoros kapcsolat van a teológia és a geológia között.Példaként hozzák,hogy a kaukázusi országokban az örmények és a grúzok nagy keresztények,de egy csepp olajuk sincs.Mellettük vannak az azerbajdzsánok,akik muszlimok,náluk meg ömlik az olaj a földből.Szerintük,ahol felül muszlim,ott alul olaj. Ez azért van így,mert Mózes csak vizet fakasztott,Mohamed viszont olajat. Forrás: https://doksi.net 103 -Ég és föld között lebeg, mint Mohamed koporsója.A

keresztyének régi - alkalmasint német eredetű - balhite szerint ugyanis az iszlám prófétájának vaskoporsóját erős mágnesek tartják lebegő állapotban. Ha nem is volna bebizonyított dolog, hogy Mohamedet Medinában sírba temették: hihetetlen ez a mendemonda már csak azért is, mert a mai elektrotechnika sem tudna mágnesek segítségével lebegő állapotban tartani valamit. -Néhány sor Omar Khajjamtól a mulandóság mámora kötetből: Csukd be a Koránt - gondolkozz szabadon: nézd az eget, földet - ne kérőddz szavakon! A szűkölködőnek adj, a bűnösnek bocsáss meg, Senkit se bánts meg. Mosolyogj a bajon! -Az új keresztek és szentképecskék nem sokat érnek önmagukban, hiszen az emberek elvesztették a hit szellemét. A templom leple alatt annyi kétszínűség és hatalomvágy rejtőzik. Már csakis pénzért és dicsőségért imádkoznak.Ulrike Schweikert -Ha hit által akarsz látni, az értelem szemét csukva kell tartanod.Benjamin Franklin -Ti

megbecsültök minden rendet, Melyen a béke alapul. Forrás: https://doksi.net 104 De ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul?! S gyermeketek az iskolában Ne hallja szülője szavát?! Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát! Remenyik Sándor -A vallási dogmákkal csak a tömegeket szédítik. Ha a nép megkapja az ópiumot, békésen elvan. És szerintem az egyház nem hisz abban, amit prédikál. Max Brooks -A vallás nem a tömegek ópiuma, hanem a tömegek placebója.A tömegek ópiuma ma már a televízió és a foci. -A zsidók félelemben élnek.Tizenkilenc évszázadnyi keresztény szeretet,a „szelídség forradalma” tönkretette az idegeiket. Israel Zangwill -A lengyelországi kárpátaljai Pruchník faluban hosszú évek után ismét megtartották a „Júdás a bíróság előtt” nevű szokást, melynek keretében a település lakossága válogatott módszerekkel végzett ki egy nagyméretű, sztereotipikusan zsidónak kinéző bábut.A

bábunak nagy, vörös orra volt, valamint pajeszt és kalapot hordott. Először napokig fel volt akasztva egy villanypóznára – a falu II. János Pál pápáról Forrás: https://doksi.net 105 elnevezett főutcáján – hirdetve a 2019-ben megtartandó pert, melyben ítéletet mondanak felette a megjelentek. Az ítélet napján a bábut levágták az oszlopról, majd végighúzták a falun az ítélet helyszínéig, ahol felnőtt férfiak vezetésével az addig a menetet botokkal kísérő gyerekek is elkezdték ütlegelni. Az ítélet botozásos része után a bábut elvitték a falu patakjához, ahol először lefejezték, valamint levágták a végtagjait, ezután a bábu földi maradványait lángra gyújtották, az égő testrészeket pedig a vízbe vetették. -Bízzál Istenben, de tartsd szárazon a puskaport! Oliver Cromwell -Az örökkévalóság nagyon hosszú. Különösen a vége felé. Woody Allen -Az örökkévalóság időpocsékolás -A vallás is sok

véráldozatot kívánt a sötét évszázadok során. Abban a pillanatban, mihelyt őt magát nem üldözték többé, ő kezdte el az üldözést, máglyával, karddal és kínvallatással. Erich Maria Remarque -Az inkvizíció volt az ősmodell a náci koncentrációs lágerekhez és a gulághoz is. -A fényt az égről nem lehet lemarni, napot sötét csuhákkal eltakarni, vagy bíborköntösökkel – fény lesz itten! Forrás: https://doksi.net 106 Nicolas Lenau -Már elegendő vallásunk van a gyűlölethez, de nincs elég ahhoz, hogy szeressük egymást. Jonathan Swift -A vallásháború olyan esemény,amelyben az ateisták tanácstalanok. -Nem hiszek, de szeretnék hinni. A hitet a legértékesebb jónak tartom, amiben részünk lehet e világon. Saint-Bartholoméban minden vasár-és ünnepnapon misére járok, és egyszer sem hallgattam végig a plébános prédikációját, hogy így ne szóltam volna magamhoz: "Mindenemet, amim csak van, házamat, földjeimet,

erdeimet odaadnám, ha olyan buta lehetnék, mint ez az állat." Anatole France -Ha aszerint ítélünk, hogy mennyi vért ontottak a vallások nevében, akkor a vallások több rosszat hoztak, mint jót. Denis Diderot -"Isten keresztre feszítteti Istent, hogy elnyerje Isten bocsánatát" - mondta igen szellemesen Hontan báró. Ez a gunyoros két sor többet megmagyaráz, mint száz vastag fóliáns a kereszténység mellett vagy ellene. Denis Diderot -Isten e szörnyűségek mellől elfordult és Krisztusra nézett: "Menj a Földre, fiam. Az emberek Forrás: https://doksi.net 107 gyalázata felér a magas égig. Ha még téged is felfeszítenek, úgy bűneiket megbocsátom nékik." Faludy György -A keresztények Istene olyan atya,aki sokat törődik almáival,de nagyon keveset gyermekeivel. Denis Diderot -Tényleg.Mi történt utána az almával?Az angol,francia,német nyelv Ádám almájáról beszél(Adam’s apple,pomme d’Adam,Adam’s

Apfel),szóval még megvan.A magyar nyelv ádámcsutkát emleget,tehát az almát megették,csak a csutka maradt.Ez az ősbűn? -Ádám és Éva azért az almát ette meg,mert a tiltott dolog vonzotta őket.Ha a kígyó lett volna tilos,azt ették volna meg. -Mi az értelme létezésünknek, és mi értelme egyáltalán az élőlények életének? Erre a kérdésre válaszolni nem egyéb, mint vallásosnak lenni. Albert Einstein -Miért járnék templomba? Hogy megcsúfoljam a hitemet? Isten ott van mindenben, csak fel kell ismerni az igazságot. Ott csillan a sziklákon, ott van a föld porában, a vízben, ott van minden fűszálban; áldásos sugarai beterítik a mezőket, belőle készülnek a gyógynövényes főzetek és Forrás: https://doksi.net 108 tinktúrák! Itt él bennünk, körbevesz minket, csak a legtöbben nem akarják látni! Trux Béla -A szexet Isten teremtette. A házasságot a papok. Voltaire -Nem az a kérdés, hogy van-e mennyország, hanem az, hogy hányig

van nyitva, és melyik busszal lehet odajutni. Woody Allen -Hány éves az ember a mennyben? Mert ha odafönt tényleg a mennyország van, akkor világos, hogy ott mindenki a legjobb formájában mutatkozik. Nem hinném, hogy azok, akik öreg korukban halnak meg, mind fogatlanul és kopaszon járkálnak a felhők között.Szerintem választhatsz. Kitöltöd a jelentkezési lapot, amiben megkérdik, hogy csillagos vagy felhős kilátást szeretnél-e, hogy csirkét, halat vagy mannát kérsz-e vacsorára, és hogy hány évesen szeretnél mutatkozni a többiek előtt. Jodi Lynn Picoult -Hogy higgyek Istenben, mikor pont a múlt héten egy villanyírógép billentyűje becsípte a nyelvemet. Woody Allen -Nem hiszek a túlvilágban,de azért magammal hordok egy váltás fehérneműt.Woody Allen Forrás: https://doksi.net 109 -És együtt fekszik majd az oroszlán és a borjú, de a borjú nem fog jól aludni. Woody Alen - Ha meg akarod nevettetni Istent, mesélj neki a terveidről.

Woody Allen -Ahogy a költő mondta.”Csak az Isten tud megalkotni egy fát.”Valószínüleg azért mert nem könnyű kitalálni,hogyan kell feltenni a kérget. Woody Allen -Ha legalább kaphatnék Istentől egy világos útmutatást.Ez lehetne például egy svájci bankban letétbe helyezett nagyobb összeg-a nevemre. Woody Allen -Ha Woody Allen muzulmán volna, már rég halott lenne. Salman Rushdie -Nem hiszek a halál utáni életben, így nem kell egész földi életemet azzal a gondolattal töltenem, hogy a Pokoltól vagy a Mennyországtól félek-e jobban. Mert bármilyen szörnyűek lehetnek is a Pokol kínjai, azt hiszem, a Mennyország unalma még rosszabb lenne. Asimow, Isaac -Ha az ökröknek, a lovaknak vagy az oroszlánoknak kezük lenne, és kezükkel Forrás: https://doksi.net 110 művészeti alkotásokat tudnának készíteni, mint ahogy azt az emberek teszik, akkor az ökrök az istenüket valamilyen ökör, a lovak ló, az oroszlánok pedig oroszlán

formájában festenék le. Xenophanész -Hiszem, mert lehetetlen. Tertullianus -A Hitetlenség a Hit kezdete. Oscar Wilde -Ha egyvalaki szenved téveszmében, azt őrültségnek mondjuk. Ha sokan, azt vallásnak Robert M. Pirsig -Abszurd történetről számol be a szlovákiai, de magyar nyelvű Paraméter: a bardejovi járásbeli Petrová községben egy család gáztűhelyén megjelent egy képmás. Megpróbálták eltüntetni, még tisztítószerrel is sikálták, de nem jött le. A család úgy hiszi, Jézus Krisztus arca jelent meg előttük, a berendezésen ezért Szűz Máriát és őt ábrázoló szobrokat, képeket helyeztek el, és folyamatosan imádkoznak hozzá. Rokonok és szomszédok is érkeznek hozzájuk, hogy a tűzhely csodájára járjanak. -Minden vallás a többség félelmére és néhány ember ravaszságára van alapozva. Forrás: https://doksi.net 111 Francois -René de Chateaubriand -Az eredendő bűn lényegében a tudás bűne; az új eredendő bűn a

fel nem ismerés bűne; a fel nem ismerése az igazságnak és az abból következő törvényeknek. Igor Stravinsky -A pápa átrobogott Afrikán-ahol már 5 millióan megfertőződtek az AIDS vírus által-és felszólította az afrikaiakat,hogy ne használjanak óvszert. -Kilenc olasz, egy brazíliai, egy elefántcsontparti és egy marokkói rabnak mosta és csókolta meg a lábát az utolsó vacsorára (coena Domini) emlékező szertartáson Ferenc pápa a Róma közeli Velletri börtönében csütörtökön. A lábmosás szertartására kiválasztott elítéltek között volt keresztény és muzulmán, fiatalabb és idősebb is. -A katolikus inkvizíció adta ki azt a könyvet, amely alighanem a legvérszomjasabb kiadvány az emberiség történetében. A Malleus Maleficarum - avagy a Boszorkányok pörölye oltotta be a világot a "szabadgondolkodó nők veszélyeivel", és iránymutatással szolgált a klérusnak, hogyan azonosítsa, kínvallassa és pusztítsa el

őket. Forrás: https://doksi.net 112 Brown, Dan -A katolikus egyházfő úgy vélekedett: a világ jelenlegi helyzetében az egyház feladata az, hogy a valóságra másképpen tekintsen, védje a teremtett világot a kizsákmányolástól és meghallgassa a "szegények kiáltását", amire - a pápa szerint - gyakran az egyházban sem figyelnek, kinevetik vagy elhallgatják, mivel kényelmetlen. Pedig a szegények kiáltásának meghallgatása képviseli "az egyháznak is reményt adó kiáltást" - mondta Ferenc pápa. Megjegyezte, a szegények őrzik és nyitják meg a mennyek kapuit. Ferenc pápa azokra a népekre emlékeztetett, amelyeket "elmaradottnak, értéktelennek" tartanak, elfoglalják területeiket, kifosztják javaikat, eltörlik kultúrájukat és történelmüket. Aki fejlettebbnek tartja magát, falakat emel, csak növeli a távolságot az általa selejtnek mondottaktól - fűzte hozzá. -Kétféle ember foglalkozik állandóan az

Istenséggel: a hívő és az ateista. Ők kedvesek az Úr színe előtt. A hit számára csak az az ember veszélyes, akit ez a probléma hidegen hagy. Popper Péter -Az ateisták, az Egyházra nézve, nem félelmetes ellenségek. Nem ellenfelei Nem állíthatnak fel más egyházat ellene, s nem is gondolnak Forrás: https://doksi.net 113 ilyesmire. Még az egyházfők és egyházfejedelmek között is mindenkor akadtak ateisták, s többen közülük nagy szolgálatokat tettek a pápaságnak. Ellenben az, aki nem veti alá magát szigorúan az egyházi fegyelemnek, és akár csak egyetlen kérdésben is szakít a hagyománnyal; aki hittel hitet, az elfogadott tannal és az általános gyakorlattal más tant és más gyakorlatot állít szembe, az zavart okoz és veszedelemmel fenyeget, tehát kiirtandó. Anatole France -Sok ember csak addig ateista,amíg jól megy a sora,ha baj van,akkor jön a Jaj Istenem!Istenem segíts! -A katolikusok lemészárolták a reformátusokat; a

reformátusok lemészárolták a katolikusokat: ezek voltak a gondolatszabadság első lépései. Anatole France -Husz János a XIV-XV. században élt tudós reformátor, a cseh nép hőse volt. Ő indította el azt a mozgalmat, amely az egyház megreformálását és a cseh nép nemzeti kibontakozását tűzte céljául. Az egyház elleni támadásaiért a konstanzi zsinat elé idézték, és Zsigmond császár látszólagos védelme ellenére máglyahalálra ítélték. Husz János igazi élete mégis halála után kezdődött igazán. Híveinek tetteihez fűződnek a Forrás: https://doksi.net 114 huszita háborúk, amelyek hozzájárultak a reformáció terjedéséhez. -1572. augusztus 23-án, késő éjszaka indított véres hajtóvadászatot IX. Károly francia király (ur. 1560-1574) és a katolikus párt vezére, Guise herceg a Párizsban összegyűlt hugenották(reformátusok) ellen. A Szent Bertalan éjszakáján kezdődő mészárlás a későbbi napokban kiterjedt az

ország számos tartományára, és becslések szerint több mint 10 000 áldozatot követelt. -Lutherani comburantur(lat.) a m a lutheránusok égettessenek meg, igy szokták idézni rövidítve az 1525. tartott rákosi országgyülésnek a reformáció hivei ellen hozott törvénycikkét. -A magyarországi ellenreformáció idején, 1674. március 5-én több mint hétszáz protestáns hitvallót idéztek a Pozsonyban felállított különbíróság elé. A bíróság követelte „bűneik" beismerését és áttérésüket a katolikus hitre. A beidézett prédikátorok közül a legállhatatosabbakat várbörtönökbe vitték, majd több mint negyven papot Nápolyba hurcoltak, de közülük csak harminckettő maradt életben, akiket eladtak gályarabnak. Sorsuk nagy visszhangot keltett Európa protestáns országaiban. Gyűjtés indult kiszabadításuk érdekében, és ez többszöri kísérlet után végül a Forrás: https://doksi.net 115 holland Michiel de Ruyter

admirálisnak sikerült 1676. február 11-én -Szervét Mihályt,az unitárius vallás megalapítóját a kálvinista Genf küldte máglyára. Az unitáriusok szintén téríteni akartak. A XVI században János Zsigmond erdélyi fejedelem Erdély katolikus lakosait erőszakkal kívánta az unitárius hitre téríteni. Az 1567-dik esztendő Pünkösd szombatján ezért nagy sereggel vonul Csík ellen. A helyi asszonyok és gyermekek azonban olyan odaadóan imádkoztak katolikus hitük megtartatásáért a csíksomlyói templomban, hogy Szűz Mária meghallgatta őket, és a fejedelem seregei vereséget szenvedtek. -1602 december 11-e éjjelén a katolikus Szavojai herceg zsoldosai támadták meg a kálvinista Genfet,de vereséget szenvedtek.Azóta is évente ünneplik a győzelmet a turisták örömére(Escalade). -A kálvinista térítő düh példái a kassai vértanúk is. Ez két jezsuita pap és egy volt jezsuita diák közös elnevezése.Mindhárman 1619 szeptember 7-én

szenvedtek vértanúhalált Kassán, mert nem tagadták meg katolikus hitüket, és mert nem fogadták el Kálvin János hitújításait .A kassai vértanúk a magyarországi jezsuita rendtartomány védőszentjei. Forrás: https://doksi.net 116 -Oliver Crowell, aki Anglia kormányzója volt a 17. században, vallási ügyet csinált az 1653-1658 között tartó polgárháborúból, azzal, hogy kihangsúlyozta a saját angol csapatai protestáns vallását a szemben álló katolikus írekkel. A vallási dimenzió mindig erős hajtóerő volt az írek számára is, hisz az angol gyarmati idejük alatt sokszor kerültek hátrányosan megkülönböztetett helyzetbe a vallásuk miatt. Az angolok mindig első körben támadták a vallást. Például VIII Henrik, angol uralkodó és az anglikán egyház megalapítója, elkobozta az egyházi vagyonokat és bezáratta a kolostorokat. Mindez valószínűleg ráerősített a vallási hovatartozás fontosságára, amely amúgy sem volt

csekély, hisz Írország volt a második, ami államvallássá tette a kereszténységet (az első Örményország volt). Szent Patrik térítő tevékenységének jelentősége kiemelkedő, a mai napig Írország védőszentje és a napja, március 17.-e nemzeti ünnep -Az északír katolikus írek és a protestáns angolok közötti ellentét időnként fellángol.Egyik ismert tényezője volt az IRA (Irish Republican Army), amit 1904-ben alapítottak Sinn Féin néven. -Anglia első királynője, I. Mária mára világszerte gúnynevén, „Bloody Maryként” („Véres Mária”) is széles körben ismert. A közvélemény egyértelműen őrült, vérszomjas vallási fanatikusként tartja számon, aki különösen kegyetlen módon végeztette ki áldozatait. Forrás: https://doksi.net 117 Mária negatív megítélését első ránézésre annak köszönheti, hogy üldözte az édesapja, VIII. Henrik által megalapított anglikán egyház követőit. Országát vissza

kívánta vezetni a katolikus hatalmak közé, édesanyja, Aragóniai Katalin szülőföldje, Spanyolország mellé. E cél érdekében nem riadt vissza attól sem, hogy máglyán égessen el több száz embert. Őrült, illetve gonosz és kimondottan rossz királynőként való beállítását azonban legalább ennyire köszönheti annak, hogy katolikus uralkodó volt, akit protestáns uralkodó követett, egy olyan országban, amely végül protestáns maradt. -Féltestvére, I. Erzsébet már kifinomultabban gondolkodott: uralkodása alatt a katolikus vallás gyakorlásával megvádoltakat (akik papokat rejtegettek, vagy saját maguk annak tanultak) felségárulásért ítélték el, és ennek megfelelően akasztással, majd az azt követő felnégyeléssel büntették őket. Erzsébet elve az volt, hogy a hittel kapcsolatban lehetnek ugyan viták, de az árulást senki sem tarthatja megengedhetőnek. -A salemi boszorkányperek a 17. század végi gyarmati Amerikában folytak le, a

Massachusetts állambeli Salem városában, a kor puritanizmusa, hiedelmei és félelmei által keltett tömeghisztéria kicsúcsosodásaként. A perek 19 ember felakasztásával, egy agyonzúzásával és sokak bebörtönzésével zárultak. Forrás: https://doksi.net 118 -A türelmetlenség időtlen dolog. Nincs az a vallás, amelynek ne lettek volna meg a maga fanatikusai.Anatole France -Ima: az Univerzum törvényeit arra kérni, hogy érvénytelenek legyenek egy kérelmező érdekében, aki bevallottan érdemtelen rá. Ambrose Gwinnett Bierce -Hit: bizonyíték nélküli meggyőződés valami olyanban, amit valaki olyan mondott, aki tudás nélkül beszél összefüggéstelen dolgokról. Ambrose Gwinnett Bierce -A vallások olyan következtetések, melyekhez a természet semmilyen fő premisszát nem ad. Ambrose Gwinnett Bierce -A kereszténységben vadászösztön él mindazok iránt, akiket bármivel kétségbe lehet ejteni - az emberiségnek csak egy része hajlamos erre. A

kereszténység a nyomukban van, állandóan leselkedik rájuk. Friedrich Nietzsche -Ahogy én látom, a keresztény hit kinyilatkoztatás. De vajon hogy történhetett, hogy tanmesék, történetek, legendák milliói úgy keveredtek össze a keresztény és a zsidó kinyilatkoztatással, hogy az a legvéresebb vallássá tette, amely valaha is létezett? John Adams Forrás: https://doksi.net 119 -Az a keresztény döntés, amely a világot csúfnak és rossznak találta, tette csúffá és rosszá a világot. Friedrich Nietzsche -Persze, rengeteg ember hisz Istenben. Azt is sokan elhitték, hogy a Föld lapos. Jodi Lynn Picoult -Ha isten a saját képére teremtett bennünket, mi már több, mint viszonoztuk neki. Voltaire -Ne higgyétek, hogy Isten egy szakállas öregember. Lehet akár nő is Vagy kínaiLori Lansens -Poliateista vagyok - sok isten van, amiben nem hiszek. Dan Fouts -Az ateista vallási bliccelő. -Minden vallás csak fikció, mert természettudományos alap

nélkül való vágykifejezés, érzelemnyilvánítás, ami nem azt hiszi, amit lát, hanem azt látja, amit hisz. Cholnoky Viktor -A vallás és a tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered. Albert Einstein -Önnek teljesen igaza van, ha úgy véli, hogy a vallás tulajdonképpen a lelki szenvedés Forrás: https://doksi.net 120 gyógyítására volna hivatott. Én mindig síkraszálltam ezért az eszméért, orvosi területen is. Carl Gustav Jung -A mennyország egy tündérmese azoknak, akik félnek a sötéttől. Stephen Hawking -A vallást és az államot azért kell szétválasztani,mert egyenként is eléggé összegabalyítják a világot. -Az az igazság, hogy nekem éppolyan nyugtalanító, ha arra gondolok, hogy van Isten, mint ha arra gondolok, hogy nincs. Akkor inkább nem gondolok az egészre. Gabriel García Márquez -Amikor az ember a halálos ágyán fekszik, nagyon érzékennyé válik,

meglágyul, szeretne Istennel és a világgal megbékélni. Igen, ahogy az emberi lényekkel, úgy a Teremtővel is megbékéltem felvilágosult barátaim legnagyobb bosszúságára, akik szemrehányást tettek erről a régi babonába való visszaesésemről, ahogy ők az Istenhez való hazatérésemet nevezték. Heinrich Heine -Rövid idővel ezelőtt még mindenkit meg akartam volna nyerni az ateizmusnak, mert hogy Forrás: https://doksi.net 121 csak a gondolatbeli szabadság boldogít! És most csináljon mindenki amit akar, mi közöm hozzá. Bartók Béla -Önmagában véve a vallás csalás terméke. Nemes cél érdekében kitalált hazugság. Lev Tolsztoj -Csak egy keresztény volt és az meghalt a kereszten. Nietzsche -Isten azért rejtőzik,mert szégyeli magát a hívei miatt. - A kereszténységet -az örmények után,de a rómaiak előtt-az elsők között a grúzok tették államvallássá.Az utolsó európai ország,amely a kereszténységet bevezette szintén a volt

Szovjetunió területén,Litvánia volt.Ez volt a lengyelek feltétele,hogy Jagelló Ulászló elvehesse Hedviget- Jadvigát,aki Anjou leszármazott volt.Talán a hosszúra nyúlt pogány mult maradványa,hogy a litvánok Krisztust nem annyira a kereszten,hanem inkább Rodin gondolkodója pózában ábrázolják. -Az ateizmus is egyfajta hit, amely vagy megadatik valakinek, vagy nem. Mérő László -Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem Forrás: https://doksi.net 122 mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes. Albert Einstein -Ha én keresztet vetnék, ezt mondanám: a természetnek, a művészetnek, a tudománynak nevében. Bartók Béla -Hazám a világ,minden ember testvérem és vallásom a jó cselekedet. Thomas Paine -Tudni, hogy nincsen cél,

tudni, hogy nincs Isten, Félni, hogy talán még igazság sincsen, Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge, Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. És makacs reményem mégis, mégis hinni, Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. És örülni tudni a nagy megnyugvásnak, A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak. Teller Ede -A vallás véleményem szerint elsősorban és főképpen a félelmen alapul. Részben az ismeretlentől való rettegésről van szó, részben pedig, mint mondtam, arról a vágyról, hogy valami "idősebb testvér"-félét érezzünk magunk mellett, aki minden gondunkban, konfliktusunkban velünk van. Bertrand Russell Forrás: https://doksi.net 123 -Ha Krisztus Isten volt, akkor a keresztre feszítésben nincs méltóság. Egyszerűen nevetséges, mert abban, hogy az Isten elvisel néhány órás szenvedést, nincs semmi hősiesség. Mark Twain -Nem hiszek semelyik vallásban sem. Semmi közöm a halhatatlansághoz: elég nyomorultak

vagyunk ebben az életben is, mindenféle más életen való abszurd spekuláció nélkül is. George Gordon Noel Byron -Nem tudok elképzelni egy olyan Istent, aki jutalmazza és bünteti teremtményeit, vagy olyan akarata van, amilyent mi tapasztalunk magunkban. Nem tudok, és nem is akarok elfogadni egy személyt, aki túléli fizikai halálát; vagy hagyni, hogy a félelemtől, vagy abszurd egoizmustól gyenge lelkek dédelgessenek ilyen gondolatokat. Albert Einstein -Nagyon veszélyes a valóságot keresni. Ezt már a Bibliában is leírták: aki meglátja az Istent, meghal. Isten rettenetes Istent csak közvetve lehet érezni, közvetlenül kivágja a biztosítékot. Feldmár András -Ha Isten a szeretet tárgya akart lenni, akkor le kellett volna mondania az ítélkező és igazságosztó szerepéről: egy bíró nem lehet szeretet tárgya, még akkor sem, ha irgalmas. Friedrich Nietzsche -Hogy hogy vagyok az Istennel?. Köszönöm, jól Nem bántjuk egymást. Én nem bántom

őt, és ő nem bánt engem. Forrás: https://doksi.net 124 Móricz Zsigmond -Muszáj bevallani - hogy létezik - a rosszat. Az eredete még egészen titokzatos, A jó szerzőjétől származna tán a rossz?. De hogy képzelhető, hogy maga Isten az, aki Egyfelől fiait kegyelmében füröszti, Másik kezével a rosszat zúdítja le? Melyik szem láthat ily titkoknak mélyire? Tökéletes lényből rossz létre nem jöhet, De máshonnan se - mert minden belőle lett. És mégis létezik - ó fájdalom - a rossz. Mily döbbenetes ez, mennyire paradox! Voltaire -Minden ember maga köteles meghatározni a saját viszonyát a világhoz és Istenhez. Lev Tolsztoj -Én istent nem hiszek s ha van, ne fáradjon velem; majd én föloldozom magam; ki él, segít nekem. József Attila -Nekem mindegy: van isten, vagy nincsen S bizonyisten hinnék benne, De még annyi szabadidőm sincsen. József Attila -Az egyetlen dolog, amire még az Istennek sincs hatalma: meg nem történtté tenni azt,

ami egyszer már végbement. Arisztotelész -Isten majd megbocsát nekem, az a mestersége. Heinrich Heine Forrás: https://doksi.net 125 -A világ gonoszságára Istennek egyetlen mentsége van -, hogy nem létezik. Friedrich Nietzsche -Be balgák vagytok, óh halandók, akik azt Mondjátok, hogy van sors és vannak Istenek, Hisz ha van sors, szükség istenekre nincs, S az Istenek, ha erősek, a sors semmi se. Euripidész -Ti írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia csupán küldötte Allahnak, és az ő szava, amit sugalmazott Máriának, és Allahtól küldött lélek. Higgyetek hát Allahban és az Ő küldötteiben és ne mondjátok azt, hogy: "Három!" Hagyjátok abba! Jobb az nektek! Allah csupán egyetlen isten. Magasztaltassék! Nincs szüksége gyermekre, amikor Övé mindaz, ami az egekben és a földön van. Allah kiváló istápoló! Korán -Van

Isten, hogyne, de nem ért a mesterségéhez. Jules Renard -Még az ördög is - Isten ördöge. Martin Luther -A totális hit minden gonoszság forrása. Aki nem tud kételkedni, az rossz ember. Popper Péter -Ha hit által akarsz látni, az értelem szemét csukva kell tartanod. Benjamin Franklin Forrás: https://doksi.net 126 -A hit csodálatos dolog; nem csak arra képes, hogy hegyeket mozdítson meg, de még arról is meg tud győzni, hogy a hering egy versenyló. Arthur Koestler -Az Egyesült Államok semmilyen értelemben nem alapszik a keresztény hiten; ahogyan nincs benne semmilyen ellenségeskedés a muzulmánok törvényei, hite vagy békessége ellen. ki van mondva, .hogy semmilyen vallási okokból fakadó kifogás nem okozhat két ország közötti harmóniában szakadást. John Adams -Agnosztikus vagyok, se Istenben, se az ateizmusban nem hiszek. A világ túlságosan bonyolult - talán ebben. Csányi Vilmos -Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus.

Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek elsődleges fontosságának biztos tudata, ami által az élet jobb és nemesebb, nem igényel egy törvényhozót, főleg nem olyat, aki jutalmazásra vagy büntetésre alapozza törvényeit. Albert Einstein -Bármely hit csak afféle vándorbotként szolgál, óvja az embert a ballépéstől, és segít talpra állni, gyámolítja őt, ha mégis megbotlott és elesett. Dmitry Glukhovsky Forrás: https://doksi.net 127 -Amikor mi Istennek tulajdonítjuk a jóság és a szeretet tulajdonságain túl a mindenhatóságot és a mindentudást, akkor az Istenhez menekvés a vigaszt kereső embernek igen nagy biztonságot, boldogságot nyújt. Max Planck -Mindenkinek hinnie kell valamiben. Én azt hiszem, iszom még egyet. William Claude Fields -A "hit" azt jelenti, hogy nem akarjuk tudni, mi az igaz. Friedrich Nietzsche -Mert szegénynek drága kincs a hit. Tűrni és remélni megtanit, Arany János -Tűrj békeséggel, ezt

papolta az | apáturunk is sokszor: úgy, de tömve volt magának a gyomra. (Katona József) -Hiszek abban, hogy élni érdemes. Talán nincsen célja és értelme, mert "cél és értelem" emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. A világ több mint minden emberi, hiszek a világban, mert eszem el nem éri. Babits Mihály -A vallás és a hit szétvált egymástól. Nagyon sok vallásosságot lehet látni mindenféle hit nélkül. Formális vallásosságot, amit hagyományszerűen betart, de nincs igazi érzelmi átélés a mélyén. És főként nincs igazi viselkedést, magatartást, Forrás: https://doksi.net 128 cselekvést befolyásoló ereje. Formálisan nagyon vallásos emberek nagy gazemberségeket tudnak elkövetni. A másik dolog, hogy vannak hívő emberek, akik nem vallásosak, de nagyon mélyen hisznek. Popper Péter -Nagy csalódásokhoz nagy hit kell. Illyés Gyula -Gyermekkoromban elszántam magam, Hogy szólok istennek, ha van. De nékem ő

égő csipkefenyérben Meg nem jelent, se borban és kenyérben, Hiába vártam sóvár-irigyen, Nem méltatott reá, hogy őt higgyem. Karinthy Frigyes -A hit nagyon okos koncepció. A képzeletünk létrehozta Istent, a hitet pedig arra használjuk, hogy igazoljuk, miért nem látjuk őt sehol. C. J Anderson -Az emberek csak azért hisznek, mert szükségük van a remény ópiumára. John Green -Hit? Furcsa szónak tűnik nekem. Hiszünk-e a Napban, a Holdban, a székben, amin ülünk, a földben, amin járunk? Ha az ember tud valamit, mi szükség arra, hogy higgyen benne? Forrás: https://doksi.net 129 Agatha Christie -A "hitetlenek" nem csak azok, akik nem hisznek Istenben vagy valamilyen más természetfeletti, transzcendens lényben, szellemben. Azok az igazi hitetlenek, akik nem hisznek semmiben. Se Istenben, se emberben. Nem hisznek önmagukban. Nem hisznek az életben, az élet szentségében. Nem hisznek az öröm lehetőségében. Nem hisznek abban, hogy

segíthetnek másokon. Nem hisznek abban, hogy az életnek lehet, van valami értelme. Hankiss Elemér -Úgy látszik, az embernek szüksége van arra a képzetre, hogy amíg ő él, a világmindenségben valahol egy trónus ragyog fölötte, és az adminisztráció szakadatlanul működik - lehetőleg az ő lelki üdve érdekében. Kertész Imre -Nem bírom már harcom vitézül, Megtelek Isten-szerelemmel: Szeret kibékülni az ember, Mikor halni készül. Ady Endre -Ezt a világot tulajdonképpen az ördög teremtette egy olyan pillanatban, amikor Isten éppen nem figyelt oda. Bertrand Russell Forrás: https://doksi.net 130 -Miről prédikált a pap?Az ördögről.Ellene volt -Létezik-e pokol, vagy mi teremtjük meg a magunk poklát itt a Földön? Stephen King -Azok, akik megbánást gyakorolnak, elnyerik az Isten bocsánatát, és azok közé kerülnek, akik Őt szemlélik, azok viszont, akik nem bánják meg bűneiket, nem nyerhetnek megbocsátást sem, és eltűnnek. Pokol

nincs, bűnös lelkek eltűnése van. Ferenc pápa -Az Isten azért találta fel az embert,mert csalódott a majomban.(Mark Twain) -Kár,hogy Isten nem szabadalmaztatta az emberkészitést.Most minden hülye utánacsinálja.(Mark Twain) -Feltámadunk?Felkelni nem tudok reggelente. Márai Sándor -Azt hiszem, hogy a vallástalanság idején olyan fajta emberek a leginkább kicsapongók, akik a vallási uralom idején fanatikus hitbuzgók lettek volna. Bartók Béla -Érdekes,hogy aki Krisztusnak képzeli magát,azt beviszik a bolondokházába,aki viszont csak Krisztus helyettesének,az a pápa. -Londonban sokféle vallás,de csak egyféle szósz van.Voltaire -Egyes szerzetesrendek megfelelnek egy-egy pszichiátriai rendellenességnek.Például az Forrás: https://doksi.net 131 önsanyargató kartauziak a mazochista,a kegyetlen dominikánus inkvizítorok a szadista hajlamaikat élték ki. -A római katolikus egyháznak a jezsuita rendjét egyesek az oktatásban való szerepükről

ismerik, mivel sok egyetemet alapítottak. Mások viszont térítői missziós lelkületükről és a politikai intrikákban való szerepükről ismerik ennek a rendnek a tagjait .A jezsuita papoktól teljesen vak engedelmességet követelnek a pápa iránt (illetve a generálisuk iránt, aki az egész rendet vezeti), és készek elfogadni azt, hogy elhiggyék a feketéről, hogy az fehér, és fordítva, annak ellenére, hogy mit érzékelnek. -Talán a legrokonszenvesebbek a szaléziánusok. A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A szalézi nevelés módszere: a családias szellem, a barátságra és a beszélgetésre való készség, egyszerűség és közvetlenség a rászorultakkal való együttélésben, valamint a vidám, optimista bánásmód. -A ferenceseknek van egy kocsmárosné irányzata.Ők éneklik,hogy kocsmárosné assziszi -Az ember az evilági gyönyörök

közül a leginkább a nemi életet értékeli,mégis kihagyta azt a menyországból.(Mark Twain) Forrás: https://doksi.net 132 -Indiában a hinduista vallás szerint 2 millió isten van és mindet imádják.Vallási szempontból más országok szegények,India milliomos.Mark Twain -Egy többistenhívő vallásban strapásabb lehet az ateizmus,mint a csak egy egyistenhívő vallásban. -Az egyistenhívő vallások ateisták a többistenhívő vallások egynél több istenei tekintetében. -A szent tehenekből lesz a legjobb hamburger. Mark Twain -Egy indiai szomszédom az elefánt isten(Ganésa,az akadályok elhárítója) híveként ennek képét függesztette ki a lakása ajtajára karácsonykor. -A reinkarnáció szerintem nem létező dolog.Már az előző életemben sem hittem benne. Zolymus -Ha netán mégis létezne reinkarnáció,a végrendeletemben mindenemet magamra hagyom akárki is legyek legközelebb. Gene Perret -Nem vagyok hajlandó olyan repülőgépen utazni,ahol

a pilóta hisz a reinkarnációban. S.Gray Forrás: https://doksi.net 133 -Buddha azt mondja: úgy mozogj az életben, mint egy méh - örvendezve, ünnepelve, táncolva, énekelve, de úgy, mint egy méh - egyik virágról a másikra. Legyen mindenről saját tapasztalatod, mert csak tapasztalatokon keresztül lehetsz érett. De ne birtokolj semmit és senkit, ne ragadj le sehol. Áramolj, mint egy folyó - ne légy állóvíz Belül - természetesen - telepedj le, nyugodj el, kristályosodj ki. -Érdekes alak volt ez a Buddha. Nem állította, hogy van Isten, de nem is tagadta. Azt mondta: rövidlátásra vall mind az állítás, mind a tagadás. Mert ha nincs Isten , akkor nem is lehet befolyása az emberek létére és boldogságára. Ha pedig van, akkor ő sem vonhatja ki magát az élet végtelen körforgásának törvénye alól. Francisc Munteanu -A világot az isteni gondviselés és az emberi zürzavar együtt irányitja. -A kereszténység a kenyér és bor övezetben

terjedt el.A rizs és zöld tea nem alkalmas a misézésre. -A Biblia tiltja a disznóhúst,de ajánlja a sáskát eledelül. -Az érseki rang magasabb,mint amekkorát Krisztus elért.(Mencken) -A katolicizmus jó,erős,vastag,kábitó tömjénfüst.(Browning) Jó kis feudális hacacáréval. Forrás: https://doksi.net 134 -Találkozni Jézussal nem akármilyen kihívás, mindenekelőtt logisztikai szempontból: állandóan úton van, hol keresztre feszítik, hol mennybe megy, hol világra jön, azonkívül csomó temploma van, ahol lógnia kell egy kicsit. Allah mellett őt a legnehezebb elcsípni az istenek közül. Nagyon elfoglalt: feszített napirend. Magába forduló típus. Nem szívesen hagyja el a negyedét Szereti az embereket. Kicsit hippi, kicsit skizofrén. Ignacy Karpowicz -A gyónás a papok kiváncsiságának kielégítésére való. -Latin betű,arab szám,zsidó Isten.Kun,sváb,szász,tót,horvát,lengyel stb migránsok hozták be őket kiszorítva pogánykori

rovásírásunkat, Tengri és Okán sámánista isteneinket. -A keresztény olyan ember,aki vasárnap megbánja,amit szombaton tett és amit hétfőn is tenni fog.(Ybarra) -A katolikus egészében,menüként,a protestáns kiválogatva,a la carte értelmezi a Bibliát. -A lélek egy légbuborék egy húsbuborékban. -Halálunkra mindannyian kálvinisták leszünkmerevnyakúak. -Csak azt tedd másnak,ami neked is jó.És ha más az ízlése? -A múltban élésnek van egy előnye:olcsóbb. -Isten jobban ismeri a jövődet, mint te a múltadat.Paul Enenche Forrás: https://doksi.net 135 -Isten nem egy automata, hogy az ember felül bedobja az imát, és alul kipotyog a süti. On Sai -Bátran kérdőjelezzétek meg akár Isten létét is; ha ugyanis van Isten, akkor ő bizonyára többre fogja értékelni a józan ész tiszteletét, mint a vak félelemét. Thomas Jefferson -Képtelen vagyok hinni abban, hogy az Isten, aki felruházott bennünket ítélőképességgel, józan ésszel és

szellemmel, úgy akarta volna, hogy ne használjuk ezeket. Galileo Galilei -Lehetséges, hogy Istennek az emberiség iránti érdeklődése és szeretete merő illúzió, csakúgy, mint a feltámadás ígérete. De ez az illúzió százmilliókat vigasztalt életükön át és a halálos ágyon. Faludy György -Jézus tanításának alapgondolata; a közvetlen párbeszéd helyreállítása az ember - Isten fia - és a teremtő Isten között. Lev Tolsztoj -Én nem tagadom az ördögöt. Az ördögben való hit megfordítottja az Istenben való hitnek. Egyik erősíti a másikat. Aki nem hisz egy kevéssé az ördögben, az nem nagyon hisz az Istenben sem. Forrás: https://doksi.net 136 Aki hisz a napban, annak hinnie kell az árnyékban is. Az ördög az Isten árnyéka Victor Hugo -Isten az atyánk. Ő igazgat minket, mármint hogy odafent ül, mi meg itt lent gürcölünk. Sólem Áléchem -Az a tévhit, hogy az Isten férfi, azt jelenti, hogy a férfi önmaga óriási képét

vetítette az égre. Isten mindkét nemet magában rejti. Müller Péter -Ahol az Istenek templomot építenek, oda az ördög örömest kápolnát rakat. Robert Burton -Krisztus Urunkat szörnyűséges szabadgondolkodónak tartották a kortársai. ezért üldözték halálra. Archibald Joseph Cronin -Kereszténység :valószinűleg jó ötlet,ha valaki kiprobálná.(Shaw) -A Karácsony olyan időszak,amikor tul sok pénzt veszünk ki a bankból és tul sok kalóriát teszünk be a testünkbe.(Mannion) -A pap ,aki menedzseli tulvilági , lelki életünket és ennek révén javitja saját, evilági anyagi helyzetét.(Bierce) -A papok jegyüzérek a túlvilág kapujában. (Mencken) -Tengeri malacok vagyunk Isten laboratóriumában.Az emberiség csak egy folyamatban lévő munkadarab. Forrás: https://doksi.net 137 Tenessee Williams -A halállal mellékesen az a fő gond, hogy attól félünk, hogy nincs élet utána - egy lehangoló gondolat, különösen azoknak, akiknek teher a

borotválkozás. Úgyszintén jogos félelem, hogy van élet a halál után, de senki nem tudja meg, hogy hol lehet megszerezni. Woody Allen -Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti a tréfát, nem is akarnék a mennybe jutni! Martin Luther -Időnként irigylem azokat, akik természetes módon vallásosak, anélkül, hogy agymosással húzta volna bele a szervezett sürgölődés. Woody Allen -Isten meghalt.(Nietzsche) -Nietzsche meghalt(Isten) -Nektek ateista vagyok, Istennek viszont lojális ellenzék.(WoodyAllen) -Nemcsak,hogy nincs Isten,de próbálj vasárnap egy vizvezetékszerelőt találni.(WoodyAllen) -Kidobtak a metafizikai vizsgáról,mert belenéztem az egyik fiu lelkébe.(WoodyAllen) -Husvét a csokinyuszik nemzeti ünnepe.( Barfield) Forrás: https://doksi.net 138 -A szüzesség kultusza az anyák meggyalázása,az élet elfojtása,a génátadási kötelesség megtagadása,a pedofilia melegágya. -A szüzesség a perverziok között a

legtermészetellenesebb.(Huxley) -Az amerikai Pennsylvania államban az elmúlt 70 évben több mint 300 katolikus pap követett el pedofil szexuális visszaéléseket, áldozataik száma meghaladja az ezret – állapította meg jelentésében Josh Shapiro pennsylvaniai főállamügyész, aki sajtóértekezleten hozta nyilvánosságra a dokumentumot. -Az Egyesült Államok Illinois államában a katolikus egyház legalább 500 olyan esetet nem jelentett a hatóságoknak, amelyekben felmerült a gyanú, hogy egy egyházi személy kiskorúakat zaklatott - jelentette be helyi idő szerint szerdán az állam ügyészsége. Azzal, hogy úgy döntöttek, hogy nem vizsgálják ki alaposan az ügyeket, a katolikus egyház elmulasztotta teljesíteni erkölcsi kötelességét, hogy a közvélemény, a hívek és az áldozatok számára teljes és pontos képet adjon a papok által elkövetett visszaélésekről" - szögezte le az ügyész, hozzátéve: az előzetes vizsgálat során is

bizonyossá vált, hogy a katolikus egyház nem képes megfelelően kezelni az ilyen ügyeket. Forrás: https://doksi.net 139 Blase Cupich chicagói bíboros közlemény útján fejezte ki az egész egyház mély sajnálatát, amiért nem sikerült megfelelően kezelni ezt az "istencsapását", amit a szexuális visszaélések jelentenek. -Isten:valaki,aki nem tartozik egyik valláshoz sem.(Caine) -Sok emberben csak az eredeti bün eredeti(Rowland) -Pogányt akkor kapsz,ha megkaparsz egy keresztényt.(Zangwill) -Sokkal több ősünk volt pogány mint keresztény. -A pápaság a kihunyt római birodalom szelleme,amely koronásan ül annak a sirján.(Hobbes) -A protestantizmus fő hozzájárulása az emberi szellemhez annak igazolása,hogy az Isten unalmas.(Mencken) -A reformáció óta és a reformációval magával valami sekélyes prakticizmus, profán haszonelv, unalmas dologiság, valami sivárság, józanság, célszerűség lopózik minden emberi tevékenységbe. A

létezésből eltűnik minden gyermeki elem; az élet logikus lesz, rendezett, igazságos és derekas, egyetlen szóval: elviselhetetlen. Egon Friedell Forrás: https://doksi.net 140 -Puritanizmus:az állandóan kisértő rettegés,hogy valaki,valahol boldog lehet.(Mencken) -A vallás a gyermekkori neurózishoz hasonlitható gyakorlat.(Freud) A vallás által a felnőttek saját infantilitásukat (gyermekiességüket) egy egész életre meghosszabbítják. Valamilyen illúzióba való kapaszkodással el lehet kerülni az egyéni neurózist.Nagyon jól illik ide az a tény is, hogy a vallásos ember messzemenően felvértezett bizonyos neurotikus megbetegedések veszélyével szemben azáltal, hogy a közös neurózist elfogadta, nincs többé szüksége arra, hogy egyéni neurózisát kifejlessze. -Nincs abban semmi különleges, ha egy tudós istenhívő.Inkább abban látom a különlegességet, ha egy tudós ateista. Olyan hiedelemrendszerben kell élnie, aminek én nem látom

az értelmét. A legnagyobb rejtély a gondolkodó, szabad akarattal rendelkező ember keletkezésének az értelme, a lelkünk eredete, küldetése és sorsa. Ezek olyan kérdések, amelyekre a természettudomány sohasem fog választ adni. Ha pedig a hitünk más kérdésekkel foglalkozik, mint a tudomány, akkor miért ne lehetne a kettő összeegyeztethető, egymást kiegészítő? Freund Tamás -A vallás a hit divatos pótszere.(Wilde) -A vallás kitűnő maszlag,hogy az egyszerű emberek nyugton maradjanak.(Napoleon) Forrás: https://doksi.net 141 -Szent:egy már elhunyt vétkező átszerkesztett,javított kiadásban.(Bierce) -A hit kezdete a kételkedés(Wilde) -Erény:a nem vonzó bűnök elkerülése.(Lynd) -Az erény elégtelen kisértés.(Shaw) - Rómában a papi nőtlenség apáról fiúra szállt. - Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki. -Vatikáni valuta:Isten fizesse meg. -Júdás jó társaságban volt,mégis rossz útra

tért.De ha nem követi el az árulását,akkor nincs keresztrefeszítés,feltámadás és nincs keresztény vallás. -A materiális érdekek maszkjai a spirituális értékek. -Papi menü:barátfüle,püspökfalat,papsajt, máglyarakás -Pap zeneszinházban:esperes az operában.Matematikai képlettel:S/S az O/Á-ban -A vallás akkor keletkezett,amikor az első csaló találkozott az első ostobával.Voltaire -Ha két madárjós találkozik,szemberöhögi egymást. -A keresztény szeretet elv hitelessége a máglyákon és a gázkamrákban égett el. -A vallások,amelyek egyben politikai ideológiák, fő elve,alapvető törekvése a dominancia.Uraljátok az emberek testét és lelkét,a vagyont és a hatalmat.Az olyan elvek Forrás: https://doksi.net 142 pl.mint a kiválasztottság,a szeretet , a dzsihád,a karma és lélekvándorlás csak fedőelvek a hívők mozgósítására. -Minden vallás égisze alatt folyt már háború,véres összecsapás. A vallás öncélú háborús

okként(casus belli) való feltüntetése azonban egyre kevésbé állja meg a helyét, hiszen a mozgatórugó mindig valamilyen gazdasági érdek vagy dominancia érvényre juttatása,a szűkös erőforrások feletti rendelkezési jog kiszélesítése, vagy az államok, közösségek expanziós törekvései.A vallás ma már többnyire csak paraván,spanyolfal a valódi gazdasági indokok és célok eltakarására. -A keresztény vallások elfogadták a rabszolgaságot és az apartheidet,nem léptek fel erőteljesen a holokauszt ellen.Sokan váltak horogkereszténnyé. -Ha az Isten mindenütt jelen van,bármely út jó hozzá. -A vallások egyetlen közös rítusa a perselyezés. -Az Isten franciául beszél,de héber akcentussal és belekever néhány héber kifejezést. Voltaire -Mindannyian ismerjük Voltaire megjegyzését, miszerint az orrot nyilvánvalóan arra tervezték, hogy tartsa a szemüveget. Darwin óta sokkal jobban értjük, miért és hogyan alkalmazkodtak Forrás:

https://doksi.net 143 az élőlények környezetükhöz. Nincs bizonyíték arra, hogy a megtervezettség is szerepet játszana a dologban. -Isten feljegyzi minden madár halálát Ausztráliában, vagy minden bogárét Indiában, nagy aranykönyvébe beleírja minden bűnünket, és ítélkezik felettünk, amikor meghalunk. Én nem akarok egy olyan Istenben hinni, aki szándékosan rossz embereket teremt, hogy aztán szándékosan elküldje őket megsülni a pokolba, amelyet szintén ő teremtett -, de azt hiszem, hogy kell lennie ott valaminek. -A csoda a hit legkedvesebb gyermeke. Wolfgang Goethe -Francia humor Lourdesról: -A lábatlan ember vonatjegyet kér Lourdesba,de csak oda,mert vissza gyalog tervezi az utat. -Voltam a feleségemmel Lourdesban,de a csoda elmaradt.Vele jöttem vissza -Ha Ön Szűz Mária lenne,megjelenne olajfoltokban? -Szűz Mária miért csak barlangokban jelenik meg pásztorlányoknak?Miért nem laboratóriumokban,kémcsőben vagy mikroszkóp alatt?

-Miért csak a részeg ember esik Szűz Mária kötényébe? -Ateista voltam, mielőtt rájöttem, hogy én vagyok az Isten. Forrás: https://doksi.net 144 -Két ember közül annak nagyobb az Istenbe vetett hite, aki a természetet szereti. - Vallásos pilóta kérdése:Vajon mit tenne Jézus ebben a forró helyzetben? -Soha ne sakkozzatok az Istennel! Az Isten mindig tud új figurákat teremteni a táblára, amikor azt hiszitek, hogy már megnyertétek a játszmát. Popper Péter -Lehet, hogy még nem is volt készen? . - csak Isten megutálta és abbahagyta a hetedik napon. Márai Sándor -Ha ott lettem volna a teremtésnél,lett volna néhány ötletem és tanácsom a Teremtőnek. -Dr. Constantin Dulcan neurológus szerint azoknak az embereknek, akik hisznek Istenben, sokkal erősebb az immunrendszerük, ezáltal messzire elkerülik őket a betegségek. A hit segítségedre lehet egy már kialakult betegség esetén, azaz a gyógyulásban is. Szerinte ha hiszed, és látod a

“lelki szemeid előtt”, hogy meg fogsz gyógyulni, és ettől az elképzelésedtől senki nem tud eltántorítani, akkor ez egészen biztosan így is lesz. Mivel már a Bibliában is számtalan példázat olvasható a hittel és a gyógyulással kapcsolatosan. Minden olyan beteg, akik hittel fordult az Úrhoz feloldozást kapott a bűnei alól, és meggyógyult. Forrás: https://doksi.net 145 “A te hited meggyógyított téged” – mondta Jézus. Dr. Dulcan szerint az ima igen nagy erővel rendelkezik, betegség esetén csodálatos hatása lehet. Az ima nem csak a lelkiállapotot, de a fizikai valóságot is megváltoztatja, éppen ezért könnyen előidézheti a gyógyulást. Egy kómából felébredő ember arról számolt be, hogy betegsége ideje alatt mindvégig érezte a pozitív energiákat az ágya körül, amit az imádkozó rokonok, és ismerősök küldtek felé. Egy dolgot azonban nem szabad elfelejteni: a gyógyulás után mindig hálát kell adni, ezt sajnos

nagyon kevesen teszik meg – figyelmeztet a szakember. tudasfaja.com -Ha nem lenne altestünk istennek képzelhetnénk magunkat. Friedrich Nietzsche -Az ember struktúráját a legjobban a kentaur képzete fejezi ki az emberi felsőtesttel és az állati altesttel. -Az ember, szelleme miatt majdnem angyal, alantassága miatt majdnem állat. Blaise Pascal -Isten a szívet nézi, nem a rangot, Isten előtt valamennyien anyaszült meztelenül állunk, a tábornok csakúgy, mint a közlegény. Forrás: https://doksi.net 146 Thomas Mann -Messze a templomtól is közel lehetsz az Istenhez. -Az ember él, s csak annyit tud Istenről, mint egy távoli, nagyon hatalmas uralkodóról, akit tisztelni tartozik ugyan, de nincsen hozzá személyes köze. Egy napon megismerkedik Vele. A mi civilizációnkban ez a találkozás néha útszéli körülmények között is történhet, egy kávéházban vagy a földalatti vasúton, mert Isten a profán helyeken talán gyakrabban jelenik meg, mint a

templomokban. Márai Sándor -A szentek életének egyik legfőbb értelme, hogy a szentség egy napon elviselhetetlen erővel kezd sugározni lényükből, s ezért az emberek megfőzik vagy megsütik őket. Ez az erő, mely a szenteket arra kényszeríti, hogy elhagyják otthonukat, s ellenálljanak az embereknek, leküzdhetetlen. Nagyon ritkán esik meg, hogy egy szentet karosszékben ábrázolnak, amint kilencven évesen, a pátriárkák korában, ősz hajzattal, nyájasan üldögél dédunokái körében, és képes újságot olvas. A szent mindig harcol Márai Sándor - Az egyház vele született törekvése és törhetetlen célja minden fennálló világi rend felbomlasztása és a társadalom újjáalakítása az eszményi, kommunista istenállam, a civitas Dei mintaképe szerint. Thomas Mann Forrás: https://doksi.net 147 -A hangos ima általában nem Istennek szól, hanem a templom közönségének. -Egyszer megkérdezték Voltaire-től, megbékélt-e Istennel.

„Köszönni köszönünk egymásnak” válaszolta a filozófus - „de nem beszélünk egymással”. -Ferneyben,Voltaire kastélyának kertjében van egy kis kápolna a következő felirattal:Voltairetől Istennek.A vele rossz viszonyban lévő pap mint közvetítő kikapcsolva. -A skótok lekapcsolják a tv miseközvetítést,amikor perselyeznek. -Skót tömeget perselyezéssel oszlatnak. -Ha Ázsiában fejlettebb lett volna a pszichiátria és nem lettek volna a forró sivatagi körülmények nem lett volna annyi Isten,próféta és vallás. -Adj a papoknak egy kékhasút, és még az ördögnek is miséznek. Mihail Bulgakov -Az utolsó ítéletben való hit elhalasztott bosszúvágy. -Ne csinálj faragott képet magadnak még borotválkozás közben sem. -A két európai narkotikum, az alkohol és a kereszténység. Nietzsche -Nem tudok hinni egy olyan Istenben, akihez mindig imádkoznunk kell. Forrás: https://doksi.net 148 -A világot úgy szeretem venni, ahogy van. Az

angyalokat nem tudom elképzelni ördögök nélkül, világosságot a sötétség nélkül, föld felettit a föld alatti nélkül. Csak az egészetCsorba Győző -Képtelenség volna, ha nem értenők meg az angyalokat és az ördögöket egyaránt, hiszen mindkettőt mi találtuk ki.John Steinbeck -A mennyből az összes érdekes ember hiányzik.Különben sem szeretem a hárfazenét -Vicc:-Koldus délelőtt a zsinagóga,délután a templom előtt.Egy istenből nem lehet megélni -Több isten kell legyen.Egy nem tud így kiszúrni velünk. -Isten teremtette a Világot,de az ördög tartja működésben.Tristan Bernard -A templomban a zene szinte bárkiből hívőt varázsol - még szerencse, hogy a papok mindig helyreállítják az egyensúlyt.Mignon McLaughlin - A pokol is, meg a mennyország is itt van bennünk, életünk minden napjában. Ha az elfogultság útját járva gonoszat cselekszünk, az ördög belénk költözik és a lelkünket szorongatja. Ha a megértés útját

választjuk s azt csináljuk, ami helyes és jó, akkor a mennyország békessége van bennünk.Wass Albert Forrás: https://doksi.net 149 -Plébániai hírdetések-Kedves Hölgyek, ne feledkezzenek el a jótékonysági vásárról. Jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak a lakásukat megtöltő felesleges dolgoktól. Hozzák el a férjeiket is! -Az önbizalom erősítésére létrejött csoport csütörtök este hét órakor találkozik a plébánián. Kérjük, a hátsó ajtót használják! -Az Imádság és böjt lelkigyakorlat részvételi díja tartalmazza az étkezések költségét is. -A mai hittanóra témája: Jézus a vízen jár. A holnapi téma: Jézust keresve. -Csütörtök este babból készül a vacsora a plébánia nagytermében. Utána koncert -A hatvanon felüliek kórusa egész nyáron szünetel, az egész plébánia hálás nekik. -A próféciáról szóló találkozó előre nem látható okok miatt elmarad. -Kérem, az adományaikat tegyék a borítékba, a

halottakkal együtt, akikre emlékezni szeretnének. -A Vatikán pénzügyei eléggé homályosak, konkrétan senki nem tudja, mennyi pénze is van az egyháznak - annak ellenére, hogy Ferenc pápa a beiktatása óta elég erősen tolja az egyházi pénzügyek átláthatóvá tételét. Mindenesetre azt Forrás: https://doksi.net 150 nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy az egyház irgalmatlanul gazdag a felbecsülhetetlen értékű műkincs- és ingatlanvagyonon túl is. A Vatikáni Bank például 8 milliárd dolláros vagyont kezel, és hát valahonnan csak elő kellett kapni azt a potom 4 milliárdot is, amit a 80-as évek óta szexuális zaklatási perekben kifizettek. Szóval szegénységi fogadalom ide vagy oda, az egyháznak bőven van pénze. Azt viszont nem mondhatjuk, hogy busásan megfizeti az alkalmazottait, közülük is a legfontosabbakat, vagyis a papokat. Magyarországon a papok, lelkészek átlagos fizetése nagyjából bruttó 225 ezer forint. Ebből azért ne

vonjunk még le messzemenő következtetéseket, inkább közelítsünk Szent Péter trónjához. A sajtóba pár éve kiszivárgott adatok szerint az olasz papok átlagban 1000 euró (nettó) körüli keresnek, ami 320 ezer forintnak felel meg, és alig több az olasz átlagfizetés felénél. A püspököknél a havi fizetés 3000 euróban van maximalizálva, az egyházi ranglétra tetején álló bíborosok havi 5000 eurót visznek haza. A pápának nem jár fizetés.A tradíció szerint évente egy-egy arany, ezüst és réz érmét kap a munkájáért, amiket egy kis zsákban mellé temetnek, amikor meghal. Viszont gyakorlatilag nincs is mire költenie, az egyház állja az utazásoktól az étkezéseken át a lakhatásig és ruházkodásig minden költségét. Elvileg a pápát Forrás: https://doksi.net 151 illeti az úgynevezett Péter-fillérek bevétele is, ez egy több száz éves szokás, a hívők a világ minden tájáról adományokat küldenek a Szentszéknek Szent

Péter és Szent Pál napján. Ez egy időben a Vatikán egyik legfontosabb bevételi forrása volt, ma már inkább szimbolikus a támogatás - ezzel együtt éves szinten százmillió dolláros a nagyságrendje. Ezzel a pénzzel a pápa rendelkezik, de ez a gyakorlatban annyiban merül ki, hogy kiválasztja, milyen jótékonysági szervezeteknek adományozza tovább az egyház. Amikor XVI. Benedek 2013 februárjában bejelentette, hogy visszavonul, a Vatikán 600 éve nem látott problémával szembesült: mihez kezdjen egy nyugdíjba vonult pápával? Benedek a visszavonulása után megkapta az emeritus pápa címet (az egyetemek visszavonult emeritus professzorainak mintájára), és azóta havi 2500 euró - kb. 820 ezer forint - havi nyugdíjat kap a katolikus egyháztól. -Katolikus pap előadása a kereszténység viszonyáról az iszlámhoz - DOK Budapest, 2019. szeptember 14 szombat (MB) Határozottan elítélte a kereszténység nevében folytatott iszlám-ellenes

gyűlöletkeltést egy Forrás: https://doksi.net 152 katolikus pap a Magyar Békekörben péntek este tartott előadás-beszélgetésén. Menyhárt János plébános a kereszténység és az iszlám alapvető emberi és vallási értékközösségét a hitben, a családban, az igazságosságban, az emberi igaz méltóságban, az élethez való jogban jelölte meg, és annak a meggyőződésének adott hangot, hogy nem az emberekkel van a baj, hanem a politikával, amely a saját önző érdekei miatt szembefordítja egymással a hívőket. „A háttérhatalom a probléma, mely jól tudja, hogy ha muszlim és keresztény emberek összefognak, kivitelezhetetlen lesz az a terv, amelyet gátlástalanul igyekeznek megvalósítani. Teljesen nyilvánvaló, hogy bizonyos hatalmi köröknek nem érdekük ezeknek az egyetemes értékeknek a megőrzése, hiszen céljuk a káosz, amelyben egy totális kontroll alá vonható emberiséget akarnak kialakítani” – mondta. Ezek a körök le

akarják rombolni muszlim és keresztény hívő emberek Isten központú életet élő közösségét, és helyébe a fogyasztói társadalom sok-sok bálványistenét akarják állítani, mindenekelőtt a pénzt. Keresztény és muszlim között a hit az első kapocs. A második a család. Az iszlám és a kereszténység egyaránt ragaszkodik a hagyományos családmodellhez, melyben Isten ajándéka a gyermek. Forrás: https://doksi.net 153 A harmadik közös érték az igazságosság. „Olyan világban élünk, ahol az igazságosság már nem divat. Féligazságok vannak, vagy inkább hazugságok. Ez nyomon követhető a híradásokban. Azt sugallják az embereknek, hogy minden muszlim rossz, minden menekült terrorista, mindenki, aki segíteni akar ezeknek a szegény embereknek, az hazaáruló” – fogalmazott az atya, majd „forradalmi tettnek”nevezte a szembeszállást a lelket mérgező médiával. Az emberi igaz méltóságról szólva úgy vélekedett, hogy olyan

világban élünk, ahol egy kutyának is nagyobb a méltósága, mint egy embernek. Ha egy kutyát nem megfelelő módon tartanak, akár börtönbüntetésre is ítélhetik a gazdáját, ám ha egy hajléktalan van az utcán, rendőri eljárás alá vonják. A Biblia és a Korán arról beszél, hogy felelősséggel tartozunk a teremtett világ értékeiért, de első helyen az ember áll. ”Az emberi méltóság olyan szoros kötelék az iszlám és a kereszténység között, melyet ha komolyan vesznek a hívő emberek, lerombolhatatlan erődítménnyé válik számukra” – mondta az előadó. „A halál kultúráját éljük” – jelentette ki János atya az élethez való jogról szólva. Mind a Biblia, mind a Korán egyértelműen beszél róla, hogy az emberi élet a fogantatás pillanatától fogva szent. Forrás: https://doksi.net 154 Ezek a közös értékek alkalmat és lehetőséget teremtenek a békés együttélésre – állította a plébános -, hozzátéve,

hogy a Biblia és a Korán közös tőről fakad. Közös ház, melynek alapja az Ószövetség, falait az Újszövetség képezi, a tető pedig a Korán. „Nem tehetünk úgy, mintha csak keresztények lennének a világon, csak nekik lenne joguk bármihez. „Az a legnagyobb probléma, hogy nagyon sok hívőhöz, de még egyházi vezetőhöz sem jut el Ferenc pápa sürgető szava, miszerint a párbeszéd embereivé kell válnunk, és egymást testvérként szerető hívőkké” – mondta a vallások közötti kapcsolatépítés fontosságáról. Menyhárt János feltette a kérdést: mitől olyan nagy keresztény Európa és Magyarország? „Határozottan el kell utasítani azt a parasztvakítást, miszerint a keresztény Európa és a keresztény Magyarország eldöntheti, kikkel akar együtt élni” – válaszolt a kérdésre. A világban mindenkinek van helye. Egy vallást gyűlöletkeltésre felhasználni párbeszéd helyett égbekiáltó bűn – szögezte le, majd

előadta: nagyon sok muszlim testvére van, rendszeresen találkoznak, beszélgetnek. Ezt sok keresztény „hívő” és pap nem nézi jó szemmel, sőt kifejezetten gyűlölködő megnyilvánulásokat is kap. Egyes papok nem is barátkoznak vele emiatt. De hát ez az ő bajuk - jegyezte meg Forrás: https://doksi.net 155 Arra kérem önöket, merjenek a párbeszéd, a kapcsolatépítés, a szeretet emberei lenni – intézte szavait hallgatóságához, és a széles közvéleményhez, majd így folytatta: „Magyarország jelenleg olyan helyzetben van, ahol a gyűlöletet politikai fegyvernek lehet használni. A bűnbakkeresés (mindenért a muszlimok a hibásak, muszlim bűnözés) és a kollektív bűnösség kikiáltása, valamint a félelemkeltés, bezárkózottá teszi az embereket. A történelem lapjait olvasva azonban megtudhatjuk, hogy ez az irány sohasem ért jó véget. Amikor egy népcsoportról, egy vallási közösségről kikiáltják, hogy ők alapvetően

rosszak, az emberekben a félelem gyűlöletté alakul át, melynek végeredménye az, amit maga a szó is hordoz: gyűl-öl”. Menyhárt atya így fejezte be előadását: „Ebben a zavaros és gyűlölettel terhelt világban nagy szükség van a Béke embereire! Jézus boldognak mondja a békességteremtő embereket. Amikor a muszlimok köszönnek, békességet kérnek a maguk és mindenki számára. Ha az igazsághoz való ragaszkodás forradalmi tett, még inkább az a szeretet. Több és több olyan emberre és szervezetre van szükség, mely szembe mer szállni a gyűlöletkampánnyal, amely falak helyett hidakat épít, mint például a Magyar Békekör”. „Forradalomra hívom önöket, a szeretet forradalmára. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a Forrás: https://doksi.net 156 sötétségnek nagy az ereje, de higgyék el nekem, a szeretetnél nagyobb erő nincs. Ez tesz képessé minket, hogy megöleljünk mindenkit, mint testvért, faji, nemzeti, etnikai, vallási vagy

nemi identitásában megkülönböztetés nélkül. Ez a szeretet győzni fog. Ez a szeretet átalakítja a világot!” – adott hangot hitének és meggyőződésének a katolikus pap.