Irodalom | Humor » Bobrovszky Jenő - Poénos idézetek a politikáról

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 55 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:57

Feltöltve:2021. június 19.

Méret:914 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1 Poénos idézetek a politikáról -Hogyan kell a politikával foglalkoznunk? Tégy vele úgy, mint a tűzzel: ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol. Antiszthenész -Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt, az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniök. Platón -A szabadságjogok európai rendszere, amelyet lényegében az angol politikai gyakorlat és a francia forradalomnak az ideológiai programja együttesen dolgozott ki, döntő elemei a hatalmak elválasztása, az általános választás útján létrejövő népképviseleti parlament, a parlamentnek felelős vagy valamilyen módon a nép által kiküldött és visszahívható vagy határidős végrehajtó hatalom, a végrehajtó hatalomtól független bíráskodás, amelynek a hatásköre valamilyen formában kiterjed magára annak a hatalomnak az aktusaira is; a mindeme intézmények ellenőrzését

lehetővé tevő szabad sajtó, gondolat-, gyülekezési és egyéb szabadságok, kiterjedt helyi önkormányzat, amelyek mind egymással összefüggő, egymást láncszerűen kölcsönösen tartó rendszert 2 alkotnak, amiből egyetlenegy elemet sem lehet úgy kiemelni, hogy azzal az egész láncolat és az egész rendszer kárt ne szenvedjen. Bibo István -Magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat: hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jog. E jogok biztosítására kormányokat állítottak fel az emberek, és ezen kormányok a hatalmukat a kormányozottak egyetértéséből nyerik. Thomas Jefferson -Csak a nagyon ostobák figyelmét kerüli el, hogy a hatósági pozíció a létező legjövedelmezőbb bűnterep. Frank Herbert -Áll tétován az ingatag tömeg, s hová az ár sodorja, arra megy. Johann

Wolfgang Von Goethe - A magyar politika azon siránkozik, hogy egyre kevesebben vagyunk, én inkább azon, hogy egyre hülyébbek vagyunk. Csányi Vilmos -A nagy botrányt kis botránnyal kell elfedni! Szergej Vasziljevics Lukjanyenko 3 -Esterházy Péter szállóigévé vált mondata : „egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá” -Az a kormány, amelyik kirabolja Pétert, hogy Pálnak fizessen, mindig Pál támogatásától függ. - George Bernard Shaw -A politikusok mindenhol egyformák. Megígérik, hogy hidat építenek, még oda is, ahol nincs folyó. Hruscsov -Az ember a legkegyetlenebb állat. Friedrich Nietzsche -Az, aki meg tudja csinálni, hogy két szál búzakalász, vagy két sarjú fű nőjön azon a rögöcskén, melyen eddig egy nőtt csak: nagyobb szolgálatot tesz az emberiségnek és hazájának, mint a politikusok minden pereputtya. Jonathan Swift -A hatalom nem eszköz; a hatalom cél. George Orwell -A demokrácia a legrosszabb

kormányzási forma - nem számítva az összes többit, amellyel az emberiség időről időre megpróbálkozik. -Legnagyobb szerencsétlenségünk az volt, hogy megszületett. A második legnagyobb, hogy meghalt.(Leninről) 4 Churchill -Amikor arról kérdeznek, mire van legnagyobb szüksége valakinek, hogy politikussá váljon, azt felelem: "Arra a képességre, hogy megjósolja, mi fog történni másnap, a következő hónapban, a következő évben - és utána képes legyen megmagyarázni, miért nem az következett be. Churchill -Vannak ellenségeid? Jó. Ez azt jelenti, hogy valamikor, valamit felépítettél már az életedben. Churchill -Az államférfi a következő nemzedékre gondol, a politikus csak a következő választásokra. Churchill -Én vagyok a legkeresztényebb, tehát a legeurópaibb az európaiak között. Európa DNS-e vagyok, annak az őrzője. Orbán Viktor -És ha eltűnnek a kommunisták, jönnek majd a félművelt sunyi parasztok. Márai

Sándor -Szomorú társadalomban élünk. Sikert mindenáron: ezt a tanítást csöpögteti belénk a ránk nehezedő romlottság. Victor Hugo 5 -A gyík olyan állat,mint az óriáskígyó,csak már fejlődése kezdeti szakaszán szocialista útra lépett. -A szocializmus a kapitalizmusból a kapitalizmusba vezető út legnehezebb szakasza. -Az a király, akinek nincs bolondja, maga bolondul meg. -Az idő hatalmasabb, mint a világ összes királya. Dirk Husemann -Fejlődünk! A dolgok már valamivel lassabban rosszabbodnak! Arthur Bloch -Ha Isten belekeveredik a politikába, a demokrácia veszélybe kerül. Gérard Biard -Szeretem hallgatni, ahogy beszélek. Nagyobb gyönyörűséget alig szerez valami. Gyakran bocsátkozom hosszú beszélgetésekbe magammal, és olyan magasröptű vagyok, hogy néha egy árva szót sem értek abból, amit mondok. Oscar Wilde -Nem csak a gazdagoké a világ fénye, csodája. Quintus Horatius Flaccus 6 -Az a világ baja, hogy mindenki jót

akar, de másképpen. Feleki László -A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval. Churchill -Egy jó beszédnek olyannak kell lennie, mint egy nő szoknyájának: elég hosszúnak, hogy elfedje a tárgyat, de ahhoz elég rövidnek, hogy felkeltse az érdeklődést. Churchill -A saját tudatlansága miatt lép be valaki egy pártba, és a szégyen miatt nem lép ki belőle. Churchill -Mekkora szerencséjük a vezetőknek, hogy az emberek nem gondolkodnak! - Adolf Hitler -Hány gaztettet avattak egyetlen szóval erénnyé azzal, hogy nemzetinek nevezték! Henri Barbusse -A politika bizony politika, és döntéseit a célszerűség diktálja, nem a formális igazság. Mika Waltari 7 -A politika fő hajtóereje az érdek.Az értékek,észérvek,érzelmek csak a politikai harchoz használt eszközök,fedőelvek. -A háború a politika folytatása más eszközökkel. -A háborúhoz három dolog kell:pénz,pénz és pénz.A békéhez még

több pénz,pénz és pénz kell -Valamennyi embernek ugyanaz a célja, mint Neked: emberi módon akar élni. Békét és nyugalmat akar. Otthont, vagyis egy szemétdombot, melyen ő a kakas, aki kukorékol. Azonban több a kakas, mint a szemétdomb. És így egymás között meg kell osszátok a dombot és a kukorékolást. Wass Albert -A közhatalom a tömegek egy-egy képviselőjének a kezében van. Ezek annyira hatalmasok, hogy minden oppozíciót széttörtek. Annyira és oly ellentmondás nélkül a közhatalom urai, hogy nehéz volna a történelemben a kormányzás még egy ily hallatlan példájára találni. És kétségtelen, hogy ez a kormányzat, ez a közhatalom egyik napról a másikra él. Nem tudja, hogy hová tart, mert hiszen valójában nem is tart sehová. az ily hatalom szerepe pusztán egy-egy óra nehézségeinek a lebírására szorítkozik; nem megold, hanem elodáz, felhasználva mindazokat az eszközöket, amelyek a rendelkezésére állanak, noha a

következő óra mind nagyobb veszélyei 8 éppen így halmozódnak fel. Ilyen mindig a közhatalom, valahányszor azt a tömegek közvetlenül gyakorolják. A tömeg élete tervtelen és a szelek martaléka. És ez az ember dönt korunkban. José Ortega y Gasset -Aki azt akarja, hogy mindenki szeresse, sokat kell hazudnia. -Az őrület kivétel az egyénben, de szabály a csoportokban. Friedrich Nietzsche -A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe; a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább. Bertrand Russell -Csatorna szennyében gázolunk mi mind, ám van köztünk olyan, ki a csillagokba néz. Oscar Wilde -Ha egyszer van börtön és őrültekháza, akkor valakinek ülnie is kell benne. Anton Pavlovics Csehov -A diktatúra és a demokrácia között az a különbség, hogy a diktatúrában az egyik ember legyőzi, megalázza és kizsákmányolja a másikat. A demokráciában a másik ember teszi ugyanezt az egyikkel Karinthy Frigyes - Hol zsarnokság van,

ott zsarnokság van nemcsak a puskacsőben, 9 nemcsak a börtönökben. Illyés Gyula -Mindenki szeretné megváltoztatni a világot, de senki sem szeretné megváltoztatni saját magát. Lev Tolsztoj -Senki nem lehet sokáig forradalmár anélkül,hogy zsarnokká ne váljon. Graffiti -Állítsd magad mellé az összes bolondot és bárminek megválasztathatod magad.Frank Dane -Az összes porosznak joga van a véleménynyilvánításhoz, de az ördög vigye el őket, ha ezt valóban meg is teszik. II. Vilmos Császár -Minden ember egyenlő,feltéve,hogy van esernyője,E.Foster -Nem neheztelek a bírálatért még akkor sem, ha a hangsúly kedvéért pillanatnyilag eltér a valóságtól. Churchill -Az ellenséget mindig félre kell vezetni, a széles körű közvéleményt is félre lehet vezetni néha a saját érdekében, a szövetségest azonban sosem szabad becsapni. Churchill -A fürdőben mindenki egyenlő.Jiddis közmondás 10 -Szegénynek és gazdagnak egyaránt

jogában áll a híd alatt aludni.Anatole France -Minél korruptabb az állam, annál több a törvény. Publius Cornelius Tacitus -Önök nem fogják elhinni nekem, de létezik élőlényeknek olyan társadalma, közössége, ahol valóban a legjobbak irányítanak. Sajnos, ezt manapság egyelőre csak a páviánoknál tapasztalhatjuk.Konrad Lorenz -Egy nép, amely megválasztja a korrupt politikusokat, csalókat, tolvajokat és árulókat, az nem áldozat hanem bűntárs. George Orwell - A rög- és valódi eszmék fanatikus ismételgetése ma még nincs precízen elhatárolva az orvostudomány előtt. Ezért olykor nagy reformerekről későn derül ki, hogy eszméjük nem valódi volt, hanem rög. De ilyenkor már nem lehet kezelni őket, mert magas pozíciót, nagy tekintélyt, és világraszóló érdemrendet kaptak. Rejtő Jenő -Lehet, hogy a szelídek öröklik a földet, de jelenleg az öntelteké.Cassandra Clare -Ki szarral hadakozik, szaros lészen az maga is. Balassi

Bálint 11 -Egy politikusnak a negatív hír is hasznos.Botránysikerről beszélnek,mert ilyenkor a közfigyelem rájuk irányul.A veszélyes a hallgatás,az elfeledés,a névtelenségbe süllyedés. -Mennyire tudunk együtt örülni egy ember megszületésének! Az elmúlás fájdalmában is őszintén osztozunk. A kettő között nem lehetne egy kicsit emberibbnek lenni? -Mennyivel könnyebb az emberiséget szeretni, mint egyetlenegy embert! Márai Sándor -Az egyik rendszer oltárterítője a következő lábtörlője. -Egy hazugság már félig körbejárja a világot,miközben az igazság még csak a cipőjét húzza. Mark Twain -Az igazság és a féligazság között akkora a különbség, mint a villanyégő és a cserebogár között. Mark Twain -Senkinek az élete, szabadsága és tulajdona nincs biztonságban, amíg a parlament ülésezik Mark Twain. -A közvélemény a vélemények között az utcalány. -A közvélemény egyenbégetés kolompkottából. Soproni

István 12 -A kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlőtlenül részesít a javakban. A szocializmusnak az a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít a nyomorban. Churchill -Az eszme győzelme annál könnyebben lesz lehetséges,minél nagyobb arányú az embereket összességében befolyásoló propaganda.Hitler -Budapesten mindent ellenőrzés alá lehet vonni: a gazdasági életet, a politikát, a pártokat, az egyes embereket, csak az emberek nyelvét nem lehet megfékezni. Nincs az a guillotine, akasztófa vagy kivégzőosztag, amellyel el lehetne érni, hogy a pestiek befogják a szájukat. Károlyi Mihály -Bánjanak úgy a menekültekkel, mint ahogy elvárnák, hogy velük bánjanak, ha menekültek lennének. -Az embernek két füle van és egy szája. Ez pedig világos üzenet. Kétszer hallgass, egyszer beszélj! -A politika a lehetőségek művészete. Otto von Bismarck -A nyugatot nem parlamentek, hanem a bankok irányítják. -A politika volt

mindmostanáig az emberi életnek az a területe, amelyik a legszívósabban ellenállt annak, hogy tudományt lehessen belőle csinálni. Azok a sémák, amelyek a politika tudományos sémájának az igényével lépnek fel, nem jelentenek többet, mint bizonyos 13 tapasztalatanyagokra alapozott általánosságokat, amelyeket az illető általánosságok vallója a történelemben tetszés szerinti példákkal igazolhat, és az ellenlábasa tetszés szerinti ellenpéldával cáfolhat. Bibó István -Ha kénytelen vagy a tömeg között élni, vonulj vissza önmagadba. Epikurosz -A szegény ember nem is él, csak van. Móricz Zsigmond -Ez ország társadalmának gyökeres nagy átalakuláson kellene átmennie, de nagyon sokaknak áll érdekükben, hogy ez az átalakulás meg ne történjék.Hogy hát az átalakulást megakadályozzák: adnak a beugratható naivaknak vallásmaszlagot, hazafias maszlagot, erkölcs-maszlagot, s száll az ige.Védelmezzétek vallásotokat és

hazátokat, mert istentelenek hada készül ellenük.A prédikálók azonban ragyogó isteni jómódban élnek. Ady Endre -Politikusok. Tudod, ezek miért lopnak? Hagyománytiszteletből. -Egy mérsékelten becsületes ember, akinek 14 mérsékelten hű a felesége, akik mindketten mérsékelten hisznek és egy mérsékelten egészséges házban laknak - ez a középosztály végeredményben. Bernard Shaw -Épp annyira szükségünk van a gondolataink elrejtésére, mint a ruhaviselésre. Az olyan ember, aki mindent elmond, ami megfordul a fejében, s elárulja, miként gondolja, amit gondol, éppoly elképzelhetetlen egy városban, mint egy anyaszülött meztelen ember.Anatole France -Az embereket könnyebb hülyíteni, mintsem meggyőzni arról, hogy hülyítik őket. -Nincs emberi egyenlőség. Csak emberi különbözőség van. Kosztolányi Dezső -Minden társadalmi forradalmat, minden tudományos és technikai forradalmat megszállottak hajtottak végre, nem kétkedő

szakemberek. Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko -Lehetetlen meggyőzni az embereket bármilyen újdonságról. Csak egyet tehetünk: hagyjunk időt 15 nekik, hogy meghaljanak. Majd a fiatal nemzedék öleli magához az új igazságokat. Max Planck -Nem volna szabad elfelejtenünk, hogy a fehér ember civilizációja nem általánosan alkalmazható, egyetemes boldogítószer, hanem kényes szérum, amely helytelen adagolásban, népeket tönkretevő, évezredes megelégedettséget romba döntő, szörnyű méreggé válhat. Széchenyi Zsigmond -A civilizáció akkor kezdődött, amikor egy dühös ember kövek helyett szavakkal kezdett dobálózni. Sigmund Freud -Gyakran van úgy, hogy az embertől mást követel a törvény, és mást az erkölcs. Jonas Jonasson -A forradalmaknak az egyetlen eredményük, hogy ellenkező előjelű, újabb forradalmakhoz vezetnek. -Aki kiválik, azt meggyűlölik. Stendhal - Az erkölcs a közösség előítéleteinek az összessége. Anatole

France -A politikában ismeretlen fogalom a szív, csak a fej számít. Bonaparte Napoleon -Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat. 16 Churchill -Az élet egyik legkegyetlenebb leckéje, hogy alkalmanként rá kell jönnöd, hogy a bolondoknak is lehet igazuk. Churchill - A társadalom többsége annak a pártnak hisz jobban, amelyik szebb illúziókat ígér. Iványi Gábor -Elmaradottabb társadalmakban a két római politikai elv még mindig sikerrel használható. -Kenyeret és cirkuszt!Panem et circenses! -Oszd meg és uralkodj!Divide et impera! -Ady megállapításai: -Magyarország kompország Kelet és Nyugat között. Kompország, Kompország, Kompország: legképességesebb álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza. -nekünk Mohács kell,hogy észhez térjünk, Ha van Isten, földtől a fényes égig Rángasson minket végig. Ne

legyen egy félpercnyi békességünk, Mert akkor végünk, végünk. -mi mindig mindenről lekésünk. 17 Mi mindig mindenről elkésünk, Késő az álmunk, a sikerünk, Révünk, nyugalmunk, ölelésünk. Mi mindig mindenről elkésünk. -Demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint nem félni: nem félni a más véleményűektől, a más nyelvűektől, a más fajúaktól, a forradalomtól, az összeesküvésektől, az ellenség ismeretlen gonosz szándékaitól, az ellenséges propagandától, a lekicsinyléstől és egyáltalán mindazoktól az imaginárius veszedelmektől, melyek azáltal válnak valódi veszedelmekké, hogy félünk tőlük. Közép- és Kelet-Európa országai azért féltek, mert nem voltak kész, érett demokráciák, s minthogy féltek, nem is tudtak azokká válni. Bibó István -Rendszerint a nagy dolgok omlanak össze. Anton Pavlovics Csehov -A nép kegye apály és dagály módjára változik örökkön örökké. -A politika a jelszavak

helyett képleteket kezdett használni.Ilyen az O1G,amely Simicska és Verhofstadt közös alkotása. -Esik.Már megint az a rothadt kormány -A franciáknál hagyomány,hogy minden generáció elfoglalja az épp akkor meglévő Bastille-t és felállítja valakik számára a gillotint. 18 -A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a gazdasági helyzet javulásával a nép haragja is enyhül, és az emlékek elhomályosulnak. Teljesen mindegy, hogy milyen bűn és törvénysértés történt, a gazdagok általában elnyerik a rehabilitációt - csak elég keményen kell koncentrálniuk a feladatra. John Kampfner -Közép- és Kelet-Európa politikai életére a politikusnak egy sajátos típusa vált jellemzővé: a hamis realista típusa. E típusnak, mely hol arisztokratikus környezetből ereszkedett le, hol népképviseleti, demokratikus erők szárnyán emelkedett fel a politikába, kétségtelen tehetség mellett bizonyos ravaszság és bizonyos erőszakosság volt a

jellemzője, ami kiválóan alkalmassá tette arra, hogy a demokrácia meghamisításának, a demokratikus formák között folyó antidemokratikus kormányzásnak vagy valamely erőszakos politikai álkonstrukciónak a kezelőivé és letéteményeseivé váljon. Bibó István -Magyarország egyik szerencsétlensége, hogy közép- és kisnemessége átaludta a történelmi pillanatot, amikor modernizáló polgársággá kellett volna átalakulnia. Kertész Imre - Aki az embereket dühbe hozta maga ellen, mindig hiveket is szerzett vele magának. 19 Friedrich Nietzsche -Amikor az emberek félnek a kormánytól, az önkényuralom. Amikor a kormány fél az emberektől, az szabadság. -A hatalom mégis hatalom, s úgy van vele az ember, mint a morfinista, mindig nagyobb adagot akar a morfinból. Mikszáth Kálmán -Minden kormányzat legnagyobb erőssége a gyönge ellenzék. Juhász Gyula -A politikában tilos bármit visszavonni, meghátrálni, vagy elismerni, hogy hibáztunk.

Bonaparte Napoleon -Minden rendszer elveri a port az előző rendszer kedvencein. Moldova György -Orbán kormányprogramja:nix ugri-bugri. -A XXI. századi élet legfontosabb ténye az, hogy az emberek hackelhető állatok lettek. Ha elég adatod van és elég a számítási kapacitásod, akkor meghackelheted az embereket és jobban megértheted őket, mint ők értik saját magukat. Megjósolhatod a döntéseiket, manipulálhatod a vágyaikat és bármit eladhatsz nekik, amit csak akarsz, legyen az politikus vagy árucikk. Ez azt jelenti, hogy az adat válik a legfontosabb erőforrássá a világon. Yuval Noah Harari 20 -Politikai változás esetén a hivatalnoki jelszó:Maul halten und weiter dienen!Kussolj és szolgálj tovább ! -Ennyi változás az állami vezetőkben!Mutassatok egy egy fix segget,amit ki lehetne nyalni. -Kik azok a titánok?Akiket úgy helyeznek át egy másik szervhez,hogy ti tán tudjátok használni. -Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt

mutatunk neki. A vezető: reménységmondó Bonaparte Napoleon -Aki sokat gondolkozik, nem alkalmas pártembernek: hamar keresztülgondolja magát a pártján. Friedrich Nietzsche -Az egész világ, szinte csak és kizárólag az anyagi önmegvalósításra épül, erről szól a kapitalizmus. Azt nevelik az új generációba, hogy az vagy, amit elérsz, annyi vagy, amennyi a pénzed, annyi vagy, amekkora a státuszod. -Nem a népnek kell félnie a kormánytól, hanem a kormánynak a néptől. -Az életért folytatott küzdelem az ember ösztöneiben van. Az ember harcol önmagáért, így van ez ősidőktől fogva, és így lesz mindig. Az, aki elejtett egy mamutot, a bőr és a hús egy részét odaadta azoknak, akik nem tudták elejteni a mamutot. Ezek azzal fizettek a gyengeségükért, hogy dolgoztak az erősebbre. Csak az erős egyéniségek és az erős népek képesek életben maradni. A háború ugyanaz, mint a konkurenciaharc, csak éppen fegyverrel vívják. 21

Akármennyit szavalunk is a békéről, háború mindig lesz, amíg ember lesz a földön. Jevgenyij Alekszandrovics Jevtusenko -Egy konzervativ kormány a megszervezett képmutatás.Benjamin Disraeli - Minden pártban akad olyan, aki túlságosan hívő hangoztatásával a pártelveknek, elpártolásra ingerli a többieket. Friedrich Nietzsche -Nemzeti focializmus mint politikai irány. -Egy kisebbségnek majdnem mindig igaza van.Sidney Smith -Amit közvéleménynek hivunk,az közhangulat.Benjamin Disraeli -A jobboldal elégedett a létező rosszal,a baloldal más rosszal akarja helyettesiteni. -Nem tud semmit,de azt hiszi mindent tud.Nagy politikai karrier elött áll.George Bernard Shaw -Aki az út közepére húzódik,azt elütik. -Nem kaphatod meg egyszerre a töviskoszorút és a 30 ezüstöt. -Soha nem hittem el, hogy rossz cselekedetekből nem származhat semmi jó Júdás árulása a megváltást tette lehetővé a hivők számára. Károlyi Mihály -Apám New Yorkban egy

felhőkarcolóban volt papírkarcoló. -A Duce birkanyájhoz hasonlította országa lakosságát, amelyet a pásztornak botjával kell irányítania, és ez a pásztor természetesen ő maga volt. 22 -Hitler a Mein Kampfban is többször leírta, majd számos alkalommal hivatkozta elméletét:A népnek ellenségképet kell mutatni, de mindig csak egyet, mert ha egyszerre kettő van, már összezavarodik és nehezebben irányítható.Egyszerű, primitív állításokkal kell kiállni az emberek elé és azokat addig ismételni – mindig csak ugyanazt –, míg a legbutább is álmából felkeltve visszamondja. -Arra szavazz,aki a legkevesebbet igéri.Vele lesz a legkissebb a csalódásod.Bernard Baruch -Egy szabadelvű annyira nyitott,hogy még a saját álláspontja mellett se kötelezi el magát egy vitában.Robert Frost -A független ki akarja venni a politikát a politikából.Adlai Stevenson -Sok esetben a politikusok csak a napozószékeket rendezik át a Titanic

fedélzetén. -Politikusnak lenni a második legrégibb foglalkozás.Rájöttem,hogy nagyon közeli hasonlóságot mutat az első legrégibb foglalkozással.Ronald Reagen -A hála,hűség,becsület és erkölcs nem politikai kategóriák. -Intés a politikusoknak :mindig legyen tartalékfoglalkozásod. -A politikában minél több változik,annál inkább ugyanaz a helyzet.Alphonse Karr -Most, hogy a magyar konzervatív-keresztény politika és szellemiség alapszava a geci lett, mi, regényírók, esetenként volt piarista diá­kok, 23 stilárisan és lelkiismereti okokból mi a faszt csináljunk? (Esterházy) -A politika annak müvészete,hogy megakadályozzák az emberek beleszólását olyan ügyekbe,amelyek rájuk tartoznak.Paul Valery -A demokrácia olyan eszköz, mely biztosítja, hogy ne kormányozzanak és ne tájékoztassanak bennünket jobban, mint ahogy megérdemeljük. George Bernard Shaw -Sok ember a saját vagyona tekintetében konzervativ,mások vagyona kapcsán

viszont kommunista.Malcolm de Chazal -Kár,hogy akik tudják hogy kell egy országot kormányozni, taxizással vagy hajvágással vannak elfoglalva.George Burns -Nehéz a helyzet.Az állam szekere egy vulkánon hajózik.Henry Monnier -Független szocialista,aki a luxustól se riad vissza.Jules Renard -A szocialistáknak,éppugy,mint a katolikusoknak,a hiveik a legrosszabb reklám.George Orwell -Fiatal kommunista a barrikád mellett,öreg kommunista az íróasztal mellett hal meg. -A radikálisok uj eszméket találnak ki.Amikor azok elavultak,a konzervativok átveszik őket.Mark Twain -A demokrácia az,ha az,aki reggel 6-kor csönget csak a tejesember.Henri Jeanson -A kaviár-és lazacszocialista baloldalon hordja a szivét,de jobboldalon a pénztárcáját. 24 -A kapitalizmus az ember ember által való kizsákmányolása.A szocializmus ennek a forditottja.Henri Jeason -A demokrácia rossz rendszer,de a legkevésbé rossz valamennyi rendszer között .Winston Churchill

-Agyoncitáltuk, hogy demokratának lenni annyi, mint nem félni. De ez nem csak annyi, hogy nem félni a hatalomtól, a labancoktól, a rendszertől, ettől az egész nevesincstől. Ezt is jelenti De főként nem félni tisztán gondolkodni, nem félni önmagunkra rákérdezni, nem félni a ránk vonatkozó kérdéseket mind föltenni. S csak azután meglátni a másik szemében a szálkát vagy gerendát. Nem félni élni Esterházy Péter -A demokrácia mint kormányforma hátránya,hogy számolja a szavazatokat,ahelyett,hogy mérlegelné,súlyozná.William Inge -A demokrácia hatalmat ad a bolháknak,hogy felfalják az oroszlánt.Georges Clemenceau -Nem haragszom soha az emberekre, ha másképpen vallják a dolgokat, mint én, mert tudom, hogy az ő igazságuk is éppen olyan igazság a maguk szempontjából, akár az enyém. (.) Az élet sok apró igazsága között talán nem is az igazság a fontos. Hanem a békesség, mellyel megszorítjuk egymás kezét az igazság

fölött.Wass Albert -Esik.Már megint ez a rohadt kormány 25 -A korrupció az, amiből mi kimaradunk. Hofi Géza -A lét határozza meg a tudatot! Na, most, ha megissza a lét, a tudat elmegy. Hofi Géza -Örüljünk,hogy esik,mert ha nem örülünk akkor is esik. -Minden ember egyenlő,feltéve,hogy van esernyője. -A demokrácia egy töltelék,amelynél a nép a pulyka.Ouiles -A diktatúra egy őrült,a demokrácia sok őrült elviselése. -Hej de messze majomország, ott terem majomkenyér, majomablak majomrácsán majomnótát ráz a szél. Majompóznán majomkirály majomnyelven szónokol, egyiké majommennyország, 26 másiké majompokol. Weöres Sándor -hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban; belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy; Illyés Gyula -A demokráciában azt mondod,amit akarsz és azt teszed,amit mondanak. -A politikus az,akire nem szavazol.Akivel egyetértesz,az az államférfi.David Lloyd George -Az államférfi az elhunyt

politikus.Nekünk egyre több államférfire van szükségünk. -A többség az a szavazók 50%-a meg még egy hülye. -A többség mindig téved,mert hülyékből áll.A kisebbség is hülyékből áll,de kevesebből.Léo Campion -A politikusok olyanok,mint a lovak.Nem tudnak haladni szemellenző nélkül.Anatole France -Az első politikai hiba politikusnak állni.Franklin Benjamin -A politika az a finom művészet, amely szavazatot szerez a szegényektől és kampánypénzeket a gazdagoktól, 27 azzal az ígérettel hogy megvédi mindkettőt a másiktól. Ameringer, Oscar -Aki fél, (.) könnyen manipulálható És a félelem könnyen érik gyűlöletté. John Cure -A politika olyan,mint a frissen mosott bélbe töltött hurka.Érezni lehet a szart,de nem nagyon.EHerriot -A politika annak elhitetése a néppel,hogy kormányoznak.Louis Latzarus -A saját tudatlansága miatt lép be valaki egy pártba, és a szégyen miatt nem lép ki belőle.Churchill -Egy hazugság, ha elég

sokszor mondogatják, igazzá válik.Lenin -Sok ember nem érzi magát biztonságban ha nincs fölötte egy s*gg amit nyalhat, ha eltűnik vagy leváltják, azonnal keres másikat.Árkus József - Az emberiség égető problémáinak megoldása mindig elmarad, mert kiderül, hogy a problémák hol nem égetőek, hol nem megoldhatóak, hol nem problémák. Faludy György 28 -A NATO-ról 1998-ban: Van egy védelmi szövetségünk, ami több mint fél évszázada garantálja a nyugati demokráciák biztonságát, és most egy értelmiségi, aki történetesen az Amerikai Egyesült Államok elnöke, puszta hóbortból fejébe veszi, hogy meghívja csatlakozásra az összes klinikai esetet az Urálon innen. Nem garantálhatjuk a biztonságukat, és még ha tudnánk, akkor se akarnánk. A felük úgyis diktatúraként végzi! Elton,Ben -A kapitalizmusnak az a sajátos hibája, hogy egyenlőtlenül részesít a javakban. A szocializmusnak az a sajátos erénye, hogy egyenlően részesít

a nyomorban.Churchill -A "szocializmus" semmivel sem gonoszabb szó, mint a "kereszténység". A szocializmusból ugyanúgy nem következik Joszif Sztálin meg a titkosrendőrség meg a templomok bezárása, mint ahogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. () A szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely a mellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie. Kurt Vonnegut -Nem szabad jelszavakat a testünkre tetováltatni.Bernadotte francia marsall fiatal forradalmárként rátetováltatta a testére,hogy 29 “Halál a királyokra!”Azután ő lett a svéd király,a ma is uralkodó svéd Bernadotte dinasztia őse. -A politika háború vérontás nélkül.Mao ce Tung -A politika olyan módszerek összessége,amikor előrelátás nélküli emberek vezetnek emlékezet nélküli

embereket.Jean Mistler -Háromféle politikus van : -aki összezavarja a vizet, -aki zavarosban halászik, -és a legtehetségesebb, aki maga teszi zavarossá azt a vizet,amelyben halászik.Arthur Schnitzler -A politika a nép felizgatása,mielött kihasználnák.Talleyrand -A politikában,ha vitákat akar,kérje egy férfitől.Ha tetteket akar,kérje egy nőtőlMargaret Thatcher -A politika olyan mint a zene vagy a prostitució.Fiatalon kell elkezdeniPierre-Jean Vaillard -A politikus képes kell legyen előre megmondani,hogy mi lesz holnap,a jövő héten,a jövő hónapban és a jövő évben.És azután képes kell legyen megmagyarázni,hogy miért nem az történt.Winston Churchill -A politikusok egyik fele semmire se jó,a másik fele mindenre képes.Coluche -Apám állami tisztviselő volt és anyám se dolgozott.Coluche 30 -Péter elv:A hierarchia minden alkalmazottja addig emelkedik a ranglétrán,míg olyan munkakörbe nem kerül,amelyre alkalmatlan. -A legjobb érv a

demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval. Churchill -Amikor a sasok hallgatnak, a papagájok kezdenek fecsegni. Churchill -A kémje a felszínre tör,az alja is. -Az ideológiai manipuláció a modern állam egyik alapvető funkciója. Többnyire olyan csoportok ellen szokott irányulni, amelyeknek a tönkretétele nem okoz súlyos problémákat. Ezek a faji és nemi különbségekkel szembeni létező előítéleteket használják föl és ezt összekapcsolják a két klasszikus szociális érzéssel. Az egyik a kenyéririgység, a másik a kenyérféltés. A gazdag, befolyásos, tanult „idegeneket” morálisan utasítják el, a szegény, társadalmon kívüli, követelőző „idegeneket” pedig veszedelmesnek tartják. A modern tőkés állam érdeke, hogy a jogos társadalmi elégedetlenséget a legmagasabban és a legalacsonyabban álló – vagy ilyennek tetsző – csoportokra hárítsák át, ha ezek idegennek vagy erkölcsileg elutasítottnak

számítanak. TGM -Miért nem várható az értelmiségtől civil kurázsi,lázadás a diktatúra ellen? 31 A szar nem robban. Veres Péter -A hatalom demoralizál, a hatalom igazolásra szorul, a hatalomgyakorlás csak valamilyen morális célja révén kaphat igazolást, nyerhet felmentést. Bibó István. -Egyedül azt várom el az embertől, hogy a világnézete ne vegye el a józan eszét. Gombrowicz, Witold -Aki szereti a virslit és tiszteli a törvényeket,ne nézze végig hogyan készülnek. -Arra a megállapításra jutottam, hogy a politikát túl komoly téma egyedül a politikusokra bízni. de Gaulle, Charles -A politikusok nem úriemberek,nem ismerik az úri becsületszót. -Egy kormány,amely elvesz Pétertől,hogy Pálnak adja,mindig rászorul Pál támogatására.Bernard Shaw -A köztisztviselők olyanok mint a könyvtári könyvek.A leghaszontalanabbak a felső polcokra kerülnek.Paul Masson -A Minisztérium olyan hely,amelynek a lépcsőházában a késve

jövők összetalálkoznak a korábban elmenőkkel.Georges Courteline -A parlament olyan törvényeket hoz,amelyeket maga se ért,ezért megkéri a biróságot,hogy értelmezze azokat. 32 -A jótékonykodás kétségbeesett kisérlet,hogy tyúkszemműtétet hajtsanak végre egy rákos betegen.KKraus -A politika az egyetlen tevékenység,amelyhez nem követelnek felkészültséget.LStevenson -A politika a meteorológia egyik ága.A meteorológia annak tudománya,hogy honnan fúj a szél.EHerriot -A köztársasági elnöki poszt egyetlen hátránya,hogy nincs előmenetel.Fallieres -A legjobb politikai rendszer a merénylettel mérsékelt abszolut monarchia.Stendhal -A parlamentben egy pár lamentál,a többi szunyókál. -Katasztrófákról mindig helyettesek nyilatkoznak. -Aki még nem volt parlamenti képviselő,annak nincs fogalma az emberi ürességről.Léon Daudet -„Dreimal 100 Advokaten – Vaterland, du bist verraten; dreimal 100 Professoren – Vaterland, du bist

verloren!" -Politizálni kisvárosokban és falvakban gyakran a szomszédok közötti gyűlölködést jelenti.Comte de Belveze -A politikusok mindenre képesek.Még azt is megigérik,hogy hidat épitenek oda is,ahol nincs folyó.Nikita Hruscsov -Sajnos a politikusok vagy inkompetensek vagy korruptak.Néha mindkettö ugyanaznapWoody Allen -A képviselők olyan ördögök, akiket angyalok választanak. -Ha nem lenne kormány kin nevetnénk ? 33 Chamfort A demokrácia az, amikor két farkas és egy birka szavaz arról, hogy mi legyen a vacsora. Franklin Benjamin -A választás lezajlott, Elült a vész, a zaj. Van egyfelől sötét gyász, Másrészről diadal. Az éljen és az abcúg Megint nyugodni tér S az önjelölt kibújni Nem merne semmiért. A fönséges, letisztelt, Becézett szavazó A mámort most alussza – Nem kell neki a szó. Hisz gyomrát megfeküdte A szó- s betűcsömör, Öt éven át pihenni Míly isteni gyönyör! Öt évig nem törődni A hon bajával,

óh! – Csak várni, míly magasra Dagad a pótadó. Ady Endre 34 -Az egyik fej szittya arc, kuruc haj, magyar bajusz. A másik arc sima, sokráncú, ravasz, félelmes s Loyolára emlékeztető. Ez most a magyar kétfejű sas. Az egyik fejét nevezzük nacionalizmusnak, a másik fej határozottan klerikalizmus. Ady Endre -A politikában mindig kell hagyni egy csontot az ellenfélnek,hogy legyen mit rágni.JJoubert -Megölelem ellenfelem,hogy megfojthassam.Racine -Vannak baloldali polgárok és jobboldali polgárok,de nép,nemzet csak egy van.Bernanos -Jövö héten nem lehet válsághelyzet,az előjegyzési naptáram már tele van.Henry Kissinger -A közvéleményt nem észérvek,hanem érzelmek irányítják. -A gond az a politikusokkal,hogy mikor az ember azt hiszi,hogy karikaturát készitett,kiderül,hogy az portré.Sennep -A politikában az egyenes utat kell követni.Ott nem lehet politikussal találkozni.Bismarck -Politikai elv :jobb négy elégedetlen,mint egy elégedett

és három irigy.GCesbron -Semmi nem ártott még,amit nem mondtam. -A propagandában forditva van,mint a tüzérségnél :minél hangosabb,annál rövidebb távra hord.Jean Giradoux 35 -A politikában csak akkor szabad hinni egy hirnek,ha cáfolják.Anthony Jay -Hogy lehet kormányozni egy országot,ahol 258 féle sajt van ?De Gaulle -Eminensből lesz a filiszter,szamárból úr és miniszter.Löwy -Az ember természeténél fogva politikai lény.Arisztotelesz -végeredményben sohasem az valósul meg, az az abszolút valami, amire az ember törekedett, hanem valami ahhoz hasonló. A fiatalok és szenvedélyesek számára azonban nélkülözhetetlen a küzdelem és az illúzió. Az ember csak tévedésekből, csalódásokból, vesztett csatákból tanul, és csak így tudja mindig újrakezdeni a harcot. Károlyi Mihály -A háború a politika folytatása más eszközökkel.Clausevitz -A politikában csak fehér és fekete van.A szürke tilos szin.Brown -Szájszellentő.Nem látja

a világot a szempontjától. -Ha a politika unalmassá válik,a demokrácia veszélyben.Hailsham -A politika nem a lehetséges művészete,hanem a választás a katasztrofális és a kellemetlen között.Galbraith -A politika nem az erkölcs, hanem az érdekek arénája.Bevan -Minden politika a többség közömbösségére épit.Reston 36 -A politika annak kérdése,hogy ki ,mit,hol és hogyan nyúl le. -A politikus az a pasas, aki a te életedet feláldozza az ő országáért. Guinan, Mary -A politika a jelentéktelen emberek időtöltése,akik ha sikeresek,fontosabbá válnak hasonlóan jelentéktelen emberek szemében. -A politika semmi más mint népszerüségi verseny.Az állam szórakoztatóipari ágazata.Zappa -Minden politikai kérdés próbája,hogy mi az alternativa ?Lord Trend -Oroszország szerencséje,hogy a rossz törvényeket rosszul hajtják végre .Tolsztoj -Ha változtatnának valamit a választások,már betiltották volna őket. -A politika

alapkérdése,hogy hogyan szerezz magadnak népet ?Montherlant -Mivel a politikusok nem hisznek abban,amit mondanak,meglepődnek,ha mások hisznek nekik.De Gaulle -Jó politikus éppugy nincs,mint becsületes betörő.(Mercken) -Az államférfi magát helyezi a nemzet szolgálatába.A politikus a nemzetet állitja a saját szolgálatába.(Pompidou) -Egy öreg, bölcs buddhista szerzetes (.) egyszer honfitársaihoz szólva azt mondta, tudni szeretné, 37 miért egyezik meg minden ember abban, hogy nevetséges és kínos, ha valaki azt állítja magáról: "én vagyok a legokosabb, a legerősebb, a legbátrabb és a legtehetségesebb teremtmény az egész világon", de ha "én" helyett "mi"-t mond, és kijelenti, hogy "mi" a legokosabb, a legerősebb, a legbátrabb és legtehetségesebb emberek vagyunk az egész világon, lelkesülten ünneplik és nagy hazafinak nevezik. Ernst Hans Gombrich -A nagypolitika nem átlagembereknek való.Curchill

iszákos volt,Lloyd George szoknyabolond,Chatham pedig gyakorló őrült.(The TIMES) -Az emberek ugy gondolják,hogy egy hülye valószinűleg becsületesebb,mint egy okos ember.Ezért a politikusok igyekeznek még hülyébbnek látszani,mint ahogy a természet teremtette őket.(Russel) -A politikai és vallási vezetőknél kétséges,hogy több jót vagy kárt tettek.(Einstein) -Aki elnök akar lenni,elöbb vizsgáltassa meg elméjét.(Harriman) -Minden mozgalom jellemzöje,hogy a pszichopata elemek kerülnek az élére.(Lindner) -A politikai beszédekben évek óta semmi emberit nem hallottam.Ugyanazok a hazugságok ugyanazokkal a szavakkal.Az a tény,hogy az emberek nem zuzták szét haraggal ezeket az üres bohócokat,azt bizonyitja,hogy az emberek nem tulajdonitanak nagy jelentöséget annak,hogy miként kormányozzák őket.(Camus) 38 -A hatalom gyakorlásához az intelligencia nem olyan fontos,sőt valójában haszontalan.(Kissinger) -A szabad piacgazdasággal az a

baj,hogy sok rendőr kell hozzá.(Ascherson) -A kapitalizmus bűne a javak egyenlőtlen elosztása,a kommunizmus erénye a nyomor egyenlő elosztása(.Churchill) -Ha egy kormány elég erős ahhoz,hogy bármit adjon neked,elég erős lesz ahhoz is,hogy bármit elvegyen tőled(Goldwater) -A hatékony kormány azonos a diktatúrával.(Truman) -A kormányzás annak figyelését jelenti,hogy a beszedett adókat jól költsék el.(Vidal) -A kormány futkározó hangyacsoport egy fatörzsön amely úszik le a folyón.Mindegyik hangya azt hiszi,hogy ő irányitja a fatörzset,amelyet valójában az áradat visz.(Strauss) -A kormány funkciója,hogy a társadalmi megállapodásokat gondozza.(Oakeshott) -A népszerű kormány nem garantálja a jó kormányzást.(Lippman) -Minél inkább beleártja magát egy kormány az állampolgárok mindennapi életébe,annál kisebb lesz a tekintélye.(Miller) -Pénzt és hatalmat adni egy kormánynak olyan,mint wiskyt és slusszkulcsot adni egy

kamasznak(O`Rourke) -A kapitalizmus a profit,a kommunizmus az ideológia ámokfutása. 39 -A kormány olyan,mint egy csecsemő.Egy tápcsatorna nagy étvággyal az egyik végén és a felelösségtudat teljes hiányával a másik végén.(Ronald Reagen) -A politikusok néha olyan megoldást hoznak össze,amelytől a kecske is éhen döglik és a káposzta is megrohad. -A kormány játékbíró,aki nem állhat be a játékosok közé.(Ronald Reagen) -A kormányok általában nem oldják meg a problémákat,csak átrendezik azokat.(Ronald Reagen) -A bizottság egy zsákutca,ahova becsalogatják a gondolatokat és megfojtják azokat.(Coks) -A gyűlésre akkor van szükség,ha semmit nem akarnak csinálni.(Galbraith) -A bürokrácia a demokrácia antitézise.(Grimond) -A civilizáció a bürokrácia növekedésével arányosan csökken.(Yannacone) -A hatékony bürokrácia a legnagyobb fenyegetés a szabadságra.(McCarthy) -A változás legmegfelelőbb mechanizmusa a

szavazóurna(Beauvoir) -A választás egyszerűen annak eldöntési módja,hogy melyik fél az erősebb,ahelyett,hogy ezt összeverekedéssel határoznák meg.(Mencken) -A szavazók nem döntenek az ügyekröl.Arról döntenek,hogy kik döntenek azokról.(Will) 40 -Az utca embere nem törődik azzal,hogy ki van kormányon,csak legyen valaki,akit lehet kritizálni.(Crean) -Ha mindenki egyformán gondolkodik,akkor senki nem gondolkodik.(Lippman) -A tömegben résztvevő ember öntudatlanul egy alacsonyabb erkölcsi és értelmi szintre süllyed,amely állandóan ott van,a tudatosság küszöbe alatt,készen arra,hogy egy tömegképződés hatására előtérbe kerüljön.(Jung) -A jól kormányozható emberek azok,akik nem sokat gondolkodnak.(Siegfried) -A tömeg azt hiszi,hogy joga van kávéházban kiötlött fogalmakat a társadalomra ráerőltetni és törvényesíteni.(Ortega Y Gasset) -A pártok azt igérik,hogy ha ők lesznek kormányon mindenki gazdagabb,okosabb

szebb,magasabb és soványabb lesz, Azt állítják,hogy a kormány nem csinál semmit.Mikor kormányra kerülnek,ezt be is bizonyitják.(O`Rourke) -Bármely,mégoly nemes célu,hasonló gondolkodású emberek tömegében van valami ,ami a lincsre készülődésre emlékeztet.(O`Rourke) -A tömeg nem igazságot akar,hanem bosszút. -A demokrácia az olyan,mint mikor azt mondják a kutyának. »aranyos kutyuli »addig,míg találnak egy követ.(Catlin) -A demokrácia azt jelenti,hogy megválaszthatod a diktátorodat,miután azt mondta,amit hallani szeretnél.(Coren) 41 -A demokrácia olyan kormányforma,amikor mindenki megkapja,amit a többség megérdemelt.(Davidson) -Az állampolgár munkája az,hogy tartsa a száját nyitva.(Grass) -Az a jog hogy meghallgassanak nem jelenti azt a jogot,hogy komolyan is vegyenek.(Humphrey) -A demokrácia,amely az ember politikai felszabadulásával kezdődött,veszélyes irányt vett azzal,hogy a többség zsarnoksága révén ejti rabságba az

embert.(Lewisohn) -A többségi elv a polgárháború békés helyettesitése.A demokráciában a többség mindig kész,hogy legyűrje a forrongó kisebbséget.(Lippman) -A demokrácia az a módszer,amikor a cirkuszt a ketrecből irányítják.(Mencken) -A demokráciában a pártok arra törekednek,hogy a többi pártról bebizonyitsák,hogy alkalmatlan a kormányzásra.Ez sikerül is nekik,mindegyiknek igaza van.(Mencken) -Egy demokráciában mindenkinek,még a hülyéknek is ,joga van arra,hogy képviselve legyenek(Patten) -A demokrácia nem a szavazásban,hanem a szavazatszámlálásban van.(Stoppard) -Aki meg akarja érteni a demokráciát az töltsön kevesebb időt a könyvtárban Arisztotelesszel és több időt a buszokon és a metrón.(Strunsky) -A demokrácia azon a feltételezésen alapul,hogy a népesség több mint felének folyamatosan igaza van.(White) 42 -A szabadság sohase befejezett ügy. -Ha az emberek választhatnak szabadság és egy szendvics között,a

szendvicset választják.(BoydOrr) -Ha az embereknek szabad azt tenni,amit akarnak,rendszerint utánozzák egymást.(Hoffer) -A szabadság az a jog,hogy megmondják az embereknek,amit nem akarnak hallani.(Orwell) -A szabadság igazodik a többséghez.(Scanlon) -Az éhes ember nem szabad ember.(Stevenson) -Ha Isten liberális lett volna,nem tiz parancsolatot,hanem tiz javaslatot adott volna.(Bradsbury) -A modern politikai forradalmak nem annyira az igazságtalanság,mint az unalom leküzdésére törtek ki.(Bellow) -Valamennyi modern forradalom az államhatalom megerősödésével ért véget.(Camus) -Ha van terved,megszüntél forradalmár lenni.(Cohn-Bendit) -Az üres gyomor nem jó politikai tanácsadó(.Einstein) -Szabadság és szolgaság tudati állapotok.(Gandhi) -Az emberek 1/5-e mindig mindennek ellene van.(Kennedy) -Nem minden probléma,amely az ember barátnőjéhez való viszonyában keletkezik,tulajdonitható a kapitalista termelési módnak.(Marcuse) -Egy igazi

forradalmár állandó készenlétben kell legyen,hogy akár magát is megdöntse. 43 -Tul sok olyan ember akarja kicserélni a világot,aki egy biztositékot se tud kicserélni.(NShakespeare) -Minden bálványt meg kell dönteni,minden szent dogmát meg kell kritizálni,minden ablakot ki kell tárni,minden pókhálót le kell törölni.(Stone) -Ha a dal abbamarad,a forradalomnak vége(Sadlowski). -Mi ellen lázadsz?Mit tudsz ajánlani?(Brando) -Aki kardot ragad,az kard által vész el.Aki nem ragad kardot,azt keresztre feszítik.(Weil) -Ha akarsz egy szimbolikus aktust,ne égesd el a zászlót,inkább mosd ki!(Thomas) -Az emberiség testvérisége csak a cseresznyepálinka alapján jöhet létre.(Kundera) -Az oroszlán és a borjú lefeküdhetnek egymás mellé,de a borjúnak nem lesz egy nyugodt éjszakája.(Woody Allen) -A hatalom a végső afrodiziákum.(Kissinger) -Ami illegális azonnal megtesszük,az alkotmányellenes egy kis időt igényel.(Kissinger) -A hatalom nem

eszköz,hanem cél.Nem a forradalom védelmére van,hanem ez volt a célja a forradalomnak.(Orwell) -Azok az emberek,akik hatalomra törnek,azért teszik ezt,mert gyönyört okoz nekik és nem más okból.(Vidal) -A hatalomvágy az impotencia miatti önbecsüléscsökkenés kompenzálására szolgál. -A propaganda olyan eszköze a demokráciáknak,mint a gumibot a diktaturáknak.(Chomsky) 44 -A borban van igazság,a törvényben nincs igazság. -Adjatok utat Juszticiának,az igazság istennőjének,hiszen vak.(Lec) -Nem érdekel mi a törvény,csak mondjátok meg ki a bíró.(Cohn) -Mi lesz ebből az országból, ha észreveszi, hogy a hazugok országa? Nem vagyunk már optimisták, s jó előre sajnáljuk azt, aki ezt hangosan megmondja. Föltétlenül megkövezik, s az ország tovább hazudik önmagának s úgynevezett vezéreinek. Hogy a vezérek is hazudni fognak, arról talán kár is elmélkedni. Mit tudnak ezek mást, mint hazudni, ámbár azt igazán jól tudták, s jól

tudják mindörökké ámen. Ady Endre -Mi felakasztjuk a kis tolvajokat és kinevezzük a nagyokat politikai posztokra. Aesopus -A törvény olyan, mint a pókháló, amelyen a nagy legyek keresztülrepülnek, és csak a kicsik akadnak fenn. Balzac, Honoré de -Az igazságszolgáltatás a fennálló igazságtalanságok szentesítése.Anatole France -A pereskedésbe bemész mint egy sertés és kijössz belőle mint virsli. -Egy jogász aktatáskával sokkal többet képes rabolni,mint száz ember fegyverrel.(Puzo) 45 -A rendőrségi akták őriznek meg a legtovább a halhatatlanságnak.(Kundera) -A zsüri 12 emberből áll,akik eldöntik,hogy kinek van jobb jogásza.(Frost) -A propaganda ott kezdődik,ahol a dialógus végződik.(Ellul) -A propaganda olyan,mint a bikini:amit feltár az csábitó,de a lényeg rejtve marad.(Hase) -A törvény és rend fenntartása mellett az igazság egy mellékes szempont.(Hoover) -Az igazság olyan mint egy vonat,amelyik mindig

késik.(Jevtusenko) -Az igazságot bárhol keresheted,csak ott ne keresd,ahol a bíróság van.(Orosz közmondás) -A kapitalizmus kesztyűs kézzel vivott háború. -Az igazságszolgáltatás az,amikor egyes jogászoknak fizetni kell,hogy védjenek meg más jogászoktól. -Az állam huszezer ember,akik megegyeznek,hogy mindent elnéznek egymásnak. -A parlament ülésezik.Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága veszélyben. -A béke a háború folytatása más eszközökkel.(Giap) -Ha a gazdagok háborúznak,a szegények halnak meg.(Sartre) -Azt,hogy mi volt háborus bűn,a győztesek határozzák meg.(Wils) -Az igazság mindig győz,mert aki győz,annak van igaza. 46 -A politika az uj adóztatási okok megtalálásának művészete.(Narr) -Adj a politikusnak szabad kezet és hamarosan a zsebedben találod azt. -Mindegy mit mondanak,ugyse a teljes igazságot mondják. -A politikus a következő választásra gondol,az államférfi a következő nemzedékre. Az emberek a

legjobb politikusokra szavaznak, aztán csodálkoznak, hogy rossz államférfiakat kaptak. Szent-Györgyi Albert -Az államot a pénzügyesek tartják fenn,mint akasztott embert a kötél.(Montesqieu) -Orvos:”Hetente hányszor él politikai életet?” -A politika tul komoly dolog ahhoz,hogy csak a politikusokra bizzuk.(Charles de Gaulle) -Ugy hallottam karizmája van.Micsoda szégyen.Hiszen ebből ma már ki tudják gyógyitani.(Orben) -Mielött rászavazol gondold meg,hogy vennél ettől az embertől egy használt autót? -A politikusok több megoldást javasolnak,mint ahány probléma van. -A politikában a visszhang megelőzi az intézkedést. -Amig az állam létezik,nincs szabadság,ha szabadság lesz nem lesz állam.(Lenin) 47 -Ha külföldön tartózkodsz államférfi vagy,ha itthon csak politikus.(Macmillan) -A sikeres forradalmár államférfi,a sikertelen bűnöző.(Frost) -A politikai versenyben már az is sokba kerül,hogy legyőzzék az embert.(Rogers) -A

szaloncukrot betiltották,mert ombudsmant találtak benne. -Politikusnak lenni kutyaélet, a kutya tisztességtudása nélkül.(Kipling) -A politika annak művészete,hogy megszerezzék a gazdagok pénzét és a szegények szavazatait azzal az ürüggyel,hogy védik őket egymás ellen. -A politikai hatalom a puskaporos hordóból nő ki.(Mao-ce-tung) -A kormány az a testület,amelyik mindig megtartja azt,amit igér.Ha pénzt igér,azt is megtartja.(Karinthy) -Ha a többséghez tartozónak találod magad,tarts szünetet és kezdj el gondolkodni a dolgon.(Mark Twain) -Egy jó rögtönzött beszédhez legalább 3 hét felkészülés kell.(Mark Twain) -Nem a kutya nagysága számít egy harcban,hanem a harcosság nagysága a kutyában.(Mark Twain) -Jobb,ha hallgatsz és az emberek azt hiszik,hogy hülye vagy mint ha megszólalsz és megbizonyosodnak erről.(Mark Twain) -A tények makacs dolgok,de a statisztikák hajlithatók.(Mark Twain) 48 -Elöbb tárjuk fel a tényeket és csak

azután torzitsuk el őket.(Mark Twain) -Akitől sokan félnek,az soktól fél. -Az elefántcsonttorony még mindig tisztességesebb,mint egy pártiroda. -Minden kő alatt politikus olálkodik.(Aristophanes) -Gyermeteg mocskolódás és bugyuta megváltó receptek a politika jellemzői. -Merénylet:A cenzúra szélsőséges formája(Shaw) -A költségvetés a legrosszabb előérzetek matematikai megerősítése.(Latimer) -A bürokrácia pigmeusok által működtetett óriásmechanizmus(Bazac) -Kalifornia:kellemes hely,ha valaki történetesen narancs.(Allen)Az Isten váróterme -Halálbüntetés:olyan emberek megölése,akik embert öltek azért,hogy kinyilvánitsuk,hogy embert ölni rossz.(Prejean) -A kompromisszum a torta olyan felosztása,hogy mindenki azt hihesse,hogy ő kapta a nagyobb szeletet.(Erhardt) -A kokluzióra akkor jut az ember,ha elfáradt a gondolkodásban.(Fisher) -A konzervativ az,aki méltányos bánásmódot követel a gazdagok számára.(Frost) -A biróság az a

hely,ahol Jézus és Judás egyenlőek,de azért a nyerési esélyeket illetően én inkább Judásra szavaznék.(Mencken) -Ecsém,nem az számít honnan jössz,hanem,hogy hová mégy.(Illyés) -Növeli,ki elfödi a bajt. 49 -A diplomata az,aki ugy küld el a pokolba,hogy kedved támad hozzá.(Stinnet) -Ha egy választásra azt mondják,hogy szabad,de nem tisztességes,ez olyan,mint amikor jiddis kifejezéssel azt mondják valamire,hogy kóser,de büdös. -Érted haragszom,nem ellened. -Magassági mámor és a diktátorok korlátolt határozottsága. -Az ujdonságot általában felhördülés követi. -Ezentul másképp lesz hangulat. -Machiavelli:a politikában nincs erkölcs,amely azt mérlegelné,hogy az egy embernek jó vagy rossz,csak sötét szükségszerűség,államrezon,hatalmi szempontból jó vagy rossz. -Elefánt:a kormány által rajzolt egér.(Sheridan) -A kampány,amikor sok a beszéd a levegőben és viszont. -A szocializmus a kapitalizmusból a kapitalizmusba

vezető út legnehezebb szakasza. -Magyarországon a magyarkodást és fajvédelmet mindig idegennemzetiségűek és idegenfajúak csinálták kompenzációból és neofita buzgalomból. -Bibliai Máté elv a kapitalizmusban:aki szegény volt még szegényebb lesz,aki gazdag, még gazdagabb. -A társadalom többsége alacsony szellemi szintű ember.A választás arról szól,hogy ki tudja őket megtéveszteni. -A politikusok papolnak,a papok politizálnak. -Fasiszta:bárki,aki nem ért veled egyet(Koski) 50 -Az örök élethez e Földön a legközelebb egy kormányhivatal áll.(Reagan) -Az idealizmus az a nemes tóga,amellyel a politikusok eltakarják hatalomvágyukat.(Huxley) -A törvények pókhálók,amelyeket a nagy legyek áttörnek,a kissebbeket viszont elkapja.(Balzac) -A nyelvek ráéreznek a fogalmak közelségére és azt a szavak közelségével fejezik ki.Pla magyar nyelvben a gazság és az igazság szavakat az ábécé legkeskenyebb betűje választja el egymástól.

-A tömegek a pszichikai fertőzések táptalajai.(Jung) -A nemzet egy társaság,amelyet a közös ős téveszméje és a szomszédok iránti gyűlölet egyesít.(Inge) -Az emberek törvényt mondanak,de vagyonra gondolnak(Emerson) -Az állam és a rablóbanda között a különbség az igazságosság(Szent Ágoston) -Nem a kormány ad nekünk jogokat,hanem mi adunk neki hatalmat a jogaink védelmére. -Hidegebb szörnyet,mint az állam,nem láttam.(Nietzsche) -A gazdagokat kellene 4 évente kiszavazni a vagyonból. -A gyűlölet visszaszáll azokra,akik táplálják.(Beethoven) -A zsarnokság mindig jobban szervezett,mint a szabadság(Pèguy) 51 - A jó anarchiához egy jó anarcha kell. -Ügyeskedés,mikor valaki 50-50 %-os kompromisszumot köt,de a két szám közötti gondolatjelet is kiköti magának. -A tulajdon a szervezett rablás.(Shaw) -A PR a szervezett hazugság.(Wilson) -Forradalmár:aki végül elnyomó vagy eretnek lesz.(Camus) -Az adófizető:aki a kormánynak

dolgozik anélkül,hogy közigazgatási vizsgát tenne.(Reagan) -Az állam a szervezett kényszer,amely erőszakmonopoliumon alapul.Fö érdeme a magán erőszak kiiktatása. -Ha én vagyok hatalmon az demokrácia,ha te,az diktatúra. -Az ideológiai és vallási államok jelentik a legnagyobb veszélyt. -Amikor a rendszerváltozás után a volt szocialista országokban eltüntek a Lenin szobrok,helyükre nem művészi alkotások,hanem a nemzeti diktátorok(Dzsingisz kán,Timúr Lenk)szobrai kerültek.Diktátorban ne legyen hiány! -Hofi jelszavak: -Éljen és virágozzék a cseresznyefa! -Éljen a megbonthatatlan konzerv! 52 -Éljen a nemzetközi gyors! -Éljen házaséletet! -Éljen az omnibusz tetején! -Le a gravitációval! -Le a lifttel. -Itt járt Kossuth Lajos. -Nem is jártam itt. -Nostradamus itt járt két hét múlva. -Descartes úgy gondolta,hogy itt járt. -Ady Endre: A nincsen himnusza A Hajnal nem ragyogó, Az Éj fehéren lebben, Az Isten nem jóságos, Az

Ördög nem kegyetlen. A Nyár fagyos jégverem, 53 A Tél hevitő hőség, Piros virág a Bánat S fekete a Dicsőség. Bivaly-fekete a hó, Fehér a szurok korma, A Van csak egy rossz álom S a valóság a Volna. A Halál nagy dáridó S kis stáció az Élet, A Bűn szebb az Erénynél S legszebb Erény a Vétek. A méz maró keserű 54 S édes ize a sónak, A Ma egy nagy hazugság S az igazság a Holnap. Nincsen semmi, ami van, Egy Való van: a Nincsen, Az Ördög a rokonunk S ellenségünk az Isten. -Az 1989-1990-es rendszerváltásban mennyire kétkedett? Közepesen. Mondogattam magamnak és másoknak is, hogy csak lassan a testtel, nem biztos ám, hogy ez olyan jól fog sikerülni. 55 Egyetlen pillanat eufória sem jutott? Ó, dehogynem. Boldog voltam én minden egyes rendszerváltásnál, boldog a holokauszt után, boldog Rákosi bukásakor, s boldog a Kádár-rendszer végén. Csak nem az újtól voltam boldog, hanem attól, hogy elmúlt egy rossz. Vajda Mihály