Építészet | Középiskola » Építészeti és építési alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga megoldással, 2007

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 28 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:242

Feltöltve:2007. május 27.

Méret:218 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Azonosító jel: ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 25 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Építészeti és építési alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0621 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók - A feladatlapok mindegyikén az azonosító jelét fel kell tüntetnie! - A dolgozat fedlapjára a tisztázat és piszkozat lapjainak számát fel kell tüntetnie! - Az írásbelihez csak író- és rajzeszközök, továbbá nem programozható számológép használható! - Mobiltelefont használni szigorúan tilos! - A rajzokat ceruzával, minden mást tollal kell elkészítenie! - Azokra a kérdésekre, amelyekre több választ is meg kell adni, csak akkor kap pontot, ha minden megoldása jó. SIKERES MUNKÁT KIVÁNUNK!

írásbeli vizsga 0621 2 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: A) feladatrész Teszt jellegű kérdéssor 1. Határozza meg a fagyállóság fogalmát! 2 pont . . . 2. 3. Húzza alá a mindenben helyes állítás(oka)t tartalmazó mondato(ka)t! a) A levegőn szilárduló kötőanyagok a hidraulikus kötőanyagok. b) A levegőn szilárduló kötőanyagok a nem hidraulikus kötőanyagok. c) A levegőn szilárduló kötőanyagokat a víz károsítja. d) A levegőn szilárduló kötőanyagokat a víz nem károsítja. Írja le a habarcs meghatározását! 2 pont 2 pont . . . . 4. Nevezzen meg három vegyi üledékes kőzetet! 2 pont . írásbeli vizsga 0621 3 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 5. Azonosító jel: Válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre! Lehet-e függőleges síkban fekvő két egyenes egymásra merőleges? .

Merőlegesek-e egymásra a kocka egy csúcsából kiinduló élei? . Lehet-e két vízszintes sík egymásra merőleges? . Lehet-e két vízszintes sík egymással párhuzamos? 6. 2 pont . Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz, vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 2 pont Két egyenest akkor mondunk kitérőnek, ha sem közös pontjuk, sem közös síkjuk nincs. Két egyenest akkor mondunk kitérőnek, ha csak egy közös pontjuk van, de nincs közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha nincs közös pontjuk, de van közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha van közös pontjuk, de nincs közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk kitérőnek, ha van egy közös pontjuk, és van közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha van közös pontjuk és közös síkjuk is.

írásbeli vizsga 0621 4 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 7. Azonosító jel: Írja le, hogy mit értünk egyenes és sík távolságán! 2 pont . . . . . 8. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 2 pont . alatt az épület eltérő (általában egymás felett elhelyezkedő) (járó)szintjét értjük, amelyen különféle rendeltetés céljára ., helyiségcsoport van. Az épületek jellemző pinceszint, , földszint, emeleti szintek). 9. Írja le a lépcső meghatározását! 2 pont . . . . 10. Írja le, mit értünk fogatolt elrendezésű lakóépületek alatt! 2 pont . . . . írásbeli vizsga 0621 5 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 11. 12. Azonosító jel: Húzza alá a szakipari munkákat! - alapozás - vízszigetelő munkák - vasszerelés - vízvezeték szerelés - hőszigetelő munkák - fafedélszék készítés -

padlóburkoló munkák - tetőfedő munkák - központifűtés szerelés - épületlakatos-munkák 2 pont Írja le az oldalkert meghatározását! 2 pont . . . 13. Írja le milyen épületszerkezet jellemzőit soroljuk fel az alábbiakban! 2 pont - alaptest - hosszúsága legalább 3,5-szerese a szélességi méretének - síkalap - készülhet kőből, betonból, téglából . írásbeli vizsga 0621 6 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 14. Azonosító jel: Húzza alá a helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 2 pont Minden erőhatás ellenhatást hoz létre. Az erő nem vektormennyiség. Két, egymással párhuzamos hatásvonalú, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erő nincs egyensúlyban. A forgatónyomaték kiszámítható az erő és erőkar hányadosaként. 15. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk a nyíróerővel kapcsolatban. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé

írjon „I” betűt, a nemcsak igaz, vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 2 pont A tartó tengelyével bármilyen szöget bezárhat. Külső erő. A tartó tengelyére merőleges. Előjele pozitív, ha pozitív nyomatékot okozna. Előjele pozitív, ha negatív nyomatékot okozna. Előjele negatív, ha pozitív nyomatékot okozna. Belső erő. Előjele negatív, ha negatív nyomatékot okozna. írásbeli vizsga 0621 7 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 16. Írja le a három erővel terhelt rúd egyensúlyi feltételét! 2 pont . . . . 17. Osztályozza a tartószerkezeteket statikai rendszerük szerint! Mikor beszélünk az egyikről, és mikor a másikról? 2 pont . . . . 18. Írja le, hogy a kocka oldallapjainak negyedelését (négy egyenlő részre osztását) hogyan végezzük el a perspektív ábrázolásban! 2 pont . . . 19. Írja be a színek komplementer

színpárjait! 2 pont vörös : . : narancs . : ibolya 20. Írja le, mit értünk mennyiségi színkontraszton! 2 pont . . . írásbeli vizsga 0621 8 / 16 2007. május 25 Azonosító jel: Építészeti és építési alapismeretek emelt szint B) feladatrész Feladatsor 1. Végezze el az alábbi táblázat szerint a vizsgált gipsz őrlési finomságának megállapítását az alábbi vizsgálati adatok alapján! 10 pont A vizsgálat során két mérést végeztünk. Őrlésfinomság meghatározása vizsgálat 1 2 átlag 50,2 50,4 12,2 10,6 Bemért anyag (g) Szitamaradék (g) Szitamaradék (%) Őrlésfinomsági előírások csoport Jel Szitamaradék legfeljebb (%) durva I. 30 középfinom II. 15 finom III. 2 A vizsgált gipsz . besorolásúnak felel meg. írásbeli vizsga 0621 9 / 16 2007. május 25 Azonosító jel: Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 2. Határozza meg a támaszerőket, és végezze el az ellenőrző

számítást! F1 = 5 kN q1 = 4 kN/m 10 pont F2 = 11 kN q2 = 2 kN/m F3 = 6 kN 2,0 írásbeli vizsga 0621 A 3,0 4,0 10 / 16 1,0 B 2,0 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 3. Azonosító jel: Fejezze ki, mekkora „x”, ha a pozitív, illetve negatív nyomatéki maximum egyforma ! 10 pont írásbeli vizsga 0621 11 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 4. Azonosító jel: Szabadkézzel rajzolja meg a két nézetével adott test tömegvázlatát három különböző nézőpontból! (Alkalmazza a perspektív felezés módszerét!) 10 pont írásbeli vizsga 0621 12 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 5. Azonosító jel: Egy épület teherhordó szerkezete Ytong falazattal, Ytong nyílásáthidalással és E 7−42 jelű gerendák közötti EB 60/19 födém béléstestekkel készül. Szerkessze meg az alábbi csomópontot M 1:10-es

méretarányban! A födémgerendák a nyílásáthidalóra merőlegesen adják át a terhüket a falszerkezetnek! 10 pont +2,750 +2,400 írásbeli vizsga 0621 13 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 6. Azonosító jel: Egy épület teherhordó szerkezete kisméretű téglafalazattal készül. Rajzolja meg az alábbi 4 téglakötés első és második rétegeit 1:20 méretarányban! 10 pont a) Falvastagság 2 tégla, falhorony mérete ½ tégla mély és 2 ½ tégla széles (3 pont) b) A pillér keresztmetszeti mérete 3 tégla széles és 1 ½ tégla vastag (2 pont) írásbeli vizsga 0621 14 / 16 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Azonosító jel: c) Másfél tégla vastag falban feles falkáva kialakítása (3 pont) d) A négyzetes pillér oldalszélessége 2 tégla méretű (2 pont) írásbeli vizsga 0621 15 / 16 2007. május 25 Azonosító jel: Építészeti és építési

alapismeretek emelt szint a témakör a témakör maximális elért témakör a feladat sorszáma elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. 2 8. 2 9. 2 Teszt jellegű 10. 2 40 kérdéssor 11. 2 12. 2 13. 2 14. 2 15. 2 16. 2 17. 2 18. 2 19. 2 20. 2 1. 10 2. 10 3. 10 Feladatsor 60 4. 10 5. 10 6. 10 100 ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám Teszt jellegű kérdéssor Feladatsor javító tanár jegyző Dátum: . írásbeli vizsga 0621 16 / 16 Dátum: . 2007. május 25 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0621 ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató A) feladatrész Teszt jellegű kérdéssor 1. Határozza meg a fagyállóság fogalmát! 2 pont A fagyállóság az építőanyagok ellenállási képessége fagyhatással szemben. Akkor fagyálló az építőanyag, ha várható élettartama során a víz és fagy együttes hatására tulajdonságai lényegesen nem változnak meg. 2. Húzza alá a mindenben helyes állítás(oka)t tartalmazó mondato(ka)t! a) b) c) d) 3. 2 pont A levegőn szilárduló kötőanyagok a hidraulikus kötőanyagok. A levegőn szilárduló kötőanyagok a nem hidraulikus kötőanyagok. A levegőn szilárduló kötőanyagokat a víz károsítja. A levegőn szilárduló kötőanyagokat a víz nem károsítja. Írja le a habarcs meghatározását! 2 pont A habarcs finomszemcséjű adalékanyag, kötőanyag és víz felhasználásával készült keverékanyag. Friss állapotban kenhető, vagy önthető

konzisztenciájú, de bedolgozás után megköt, megszilárdul. 4. Nevezzen meg három vegyi üledékes kőzetet! 2 pont mészkő márga dolomit 5. Válaszoljon igennel vagy nemmel a következő kérdésekre! 2 pont Lehet-e függőleges síkban fekvő két egyenes egymásra merőleges? Merőlegesek-e egymásra a kocka egy csúcsából kiinduló élei? Lehet-e két vízszintes sík egymásra merőleges? Lehet-e két vízszintes sík egymással párhuzamos? írásbeli vizsga 0621 2 / 12 Igen Igen Nem Igen 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 6. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz, vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 2 pont I H I H H H 7. Javítási-értékelési útmutató Két egyenest akkor mondunk kitérőnek, ha sem közös pontjuk, sem közös síkjuk nincs. Két egyenest akkor mondunk

kitérőnek, ha csak egy közös pontjuk van, de nincs közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha nincs közös pontjuk, de van közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha van közös pontjuk, de nincs közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk kitérőnek, ha van egy közös pontjuk, és van közös síkjuk. Két egyenest akkor mondunk párhuzamosnak, ha van közös pontjuk, és közös síkjuk is. Írja le, hogy mit értünk egyenes és sík távolságán! 2 pont Csak akkor beszélhetünk egyenes és sík távolságáról, ha az egyenes a síkkal párhuzamos. Ilyenkor az egyenes minden pontja egyenlő távol van a síktól Az egyenes és a sík távolsága pedig az egyenes tetszőleges pontjából a síkra bocsátott merőleges egyenes döféspontjáig mért szakasz. 8. Írja be a pontok helyére a meghatározások helyes kiegészítését! 2 pont Építményszint alatt az épület eltérő (általában egymás felett elhelyezkedő)

(járó)szintjét értjük, amelyen különféle rendeltetés céljára helyiség, helyiségcsoport van. Az épületek jellemző szintjei: pinceszint, alagsor, földszint, emeleti szintek). 9. Írja le a lépcső meghatározását! 2 pont Lépcső: a szintkülönbségek áthidalására szolgáló épületszerkezet, aminek részei a lépcsőfokokból álló lépcsőkar (ok) és a lépcsőpihenő (k). 10. Írja le, mit értünk fogatolt elrendezésű lakóépületek alatt! 2 pont Fogatolt elrendezésű épületeknek nevezzük az olyan alaprajzi elrendezésű lakóépületeket, amelyeknek egy-egy lépcsőházi szekciójának pihenőjéről egy vagy több lakás közelíthető meg. írásbeli vizsga 0621 3 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 11. Húzza alá a szakipari munkákat! - 12. Javítási-értékelési útmutató 2 pont alapozás vízszigetelő munkák vasszerelés vízvezeték szerelés hőszigetelő munkák fafedélszék

készítés padlóburkoló munkák tetőfedő munkák központifűtés szerelés épületlakatos-munkák Írja le az oldalkert meghatározását! 2 pont Oldalkert: az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az ugyanazon telek felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része. 13. Írja le milyen épületszerkezet jellemzőit soroljuk fel az alábbiakban! 2 pont - alaptest - hosszúsága legalább 3,5-szerese a szélességi méretének - síkalap - készülhet kőből, betonból, téglából A sávalapok jellemzőit. 14. Húzza alá a helyes állításokat tartalmazó mondatokat! 2 pont Minden erőhatás ellenhatást hoz létre. Az erő nem vektormennyiség Két, egymással párhuzamos hatásvonalú, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erő nincs egyensúlyban. A forgatónyomaték kiszámítható az erő és erőkar hányadosaként. 15. Az alábbiakban igaz vagy hamis állításokat közlünk a

nyíróerővel kapcsolatban. A csak igaz állításokat tartalmazó mondat elé írjon „I” betűt, a nemcsak igaz vagy hamis állításokat tartalmazó mondatok elé „H” betűt! 2 pont H írásbeli vizsga 0621 A tartó tengelyével bármilyen szöget bezárhat. H Külső erő. I A tartó tengelyére merőleges. I Előjele pozitív, ha pozitív nyomatékot okozna. H Előjele pozitív, ha negatív nyomatékot okozna. 4 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató H Előjele negatív, ha pozitív nyomatékot okozna. I Belső erő. I Előjele negatív, ha negatív nyomatékot okozna. 16. Írja le a három erővel terhelt rúd egyensúlyi feltételét! 2 pont A három erővel terhelt rúd akkor és csakis akkor lehet egyensúlyban, ha a három erő egy síkban van, hatásvonalaik egy pontban metszik egymást és belőlük nyílfolytonos, zárt vektorháromszög szerkeszthető. 17.

Osztályozza a tartószerkezeteket statikai rendszerük szerint! Mikor beszélünk az egyikről és mikor a másikról? 2 pont Határozott és határozatlan statikai rendszerű tartószerkezeteket ismerünk. A határozatlan tartószerkezeteknél az ismeretlenek száma nagyobb, mint 3. A határozott tartószerkezeteknél az ismeretlenek száma legfeljebb 3. 18. Írja le, hogy a kocka oldallapjainak negyedelését (négy egyenlő részre osztását) hogyan végezzük el a perspektív ábrázolásban! 2 pont Megrajzoljuk a kocka lapátlójának metszéspontjára illesztett oldalfelezőket, és ezek a perspektív négyzetet négy perspektív négyzetre osztják. 19. Írja be a színek komplementer színpárjait! 2 pont vörös : zöld kék : narancs sárga : ibolya 20. Írja le, mit értünk mennyiségi színkontraszton! 2 pont Mennyiségi színkontrasztnak azt a színértékek között fennálló viszonyt nevezzük, amely szerint a különböző nagyságú felületek

egyensúlyozzák egymást. írásbeli vizsga 0621 5 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató B) feladatrész Írásbeli feladatsor B1. Végezze el az alábbi táblázat szerint a vizsgált gipsz őrlési finomságának megállapítását az alábbi vizsgálati adatok alapján! 10 pont A vizsgálat során két mérést végeztünk. Őrlésfinomság meghatározása 1 2 50,2 50,4 12,2 10,6 24,3 21,03 vizsgálat Bemért anyag (g) Szitamaradék (g) Szitamaradék (%) Őrlésfinomsági előírások Jel I. II. III. csoport durva középfinom finom átlag 50,3 11,4 22,66 Szitamaradék legfeljebb (%) 30 15 2 A vizsgált gipsz számított átlagos őrlési finomsága alapján I. jelű, durva besorolásúnak felel meg. 2. Határozza meg a támaszerőket és végezze el az ellenőrző számítást! F1 = 5 kN q1 = 4 kN/m 10 pont F2 = 11 kN q2 = 2 kN/m F3 = 6 kN 2,0 FA = A 3,0 4,0 1,0 B 2,0 4 ∗ 2 ∗

9 + 5 * 5 + 2 ∗ 4 3 + 11 ∗ 1 + 6 2 = 18 kN 8 F B = − 4 ∗ 2 + 18 − 5 − 2 ∗ 4 − 11 + 6 = 8 kN Fx = 0 írásbeli vizsga 0621 6 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Ellenőrzés: ΣM A = 0 − 4 ∗ 2 ∗ 1 + 5 ∗ 3 + 2 ∗ 4 ∗ 5 + 11 ∗ 7 − 8 ∗ 8 − 6 ∗ 1 = 0 − 8 + 15 + 40 + 77 − 64 − 60 = 0 3. Fejezze ki, mekkora „x”, ha a pozitív, illetve negatív nyomatéki maximum egyforma! 10 pont írásbeli vizsga 0621 7 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 4. Javítási-értékelési útmutató Szabadkézzel rajzolja meg a két nézetével adott test tömegvázlatát három különböző nézőpontból! (Alkalmazza a perspektív felezés módszerét!) 10 pont írásbeli vizsga 0621 8 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 5. Javítási-értékelési útmutató Egy épület

teherhordó szerkezete Ytong falazattal, Ytong nyílásáthidalással és E 7−42 jelű gerendák közötti EB 60/19 födém béléstestekkel készül. Szerkessze meg az alábbi csomópontot, M 1:10-es méretarányban! A födémgerendák a nyílásáthidalóra merőlegesen adják át a terhüket a falszerkezetnek! 10 pont +2,750 +2,400 írásbeli vizsga 0621 9 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 6. Javítási-értékelési útmutató Egy épület teherhordó szerkezete kisméretű téglafalazattal készül. Rajzolja meg az alábbi 4 téglakötés első és második rétegeit 1:20 méretarányban! 10 pont a) Falvastagság 2 tégla, falhorony mérete ½ tégla mély és 2 ½ tégla széles (3 pont) b) A pillér keresztmetszeti mérete 3 tégla széles és 1 ½ tégla vastag (2 pont) c) Másfél tégla vastag falban feles falkáva kialakítása (3 pont) d) A négyzetes pillér oldalszélessége 2 tégla méretű (2 pont) írásbeli

vizsga 0621 10 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató A) feladatrész: Teszt jellegű kérdéssor pontozása 1., 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 feladat Csak a helyes válasz fogadható el 2 ponttal értékelve 17., 19 kérdés 2 helyes válasz 1 pont, 3 helyes válasz 2 pont 14., kérdés Helyes válaszonként 1 pont B) feladatrész: feladatsor pontozása A javítási értéklelési útmutatóban szereplő megoldással azonos értékű, más helyes megoldás is elfogadható! 1. feladat Maximális pontszám: 10 A hiányzó értékek helyes kiszámítása 1 pont Helyes besorolás 5 pont 2. feladat Maximális pontszám: 10 Helyes FA Helyes FB: Helyes : FX Ellenőrzés: 3. feladat 4 pont 3 pont 1 pont 2 pont Maximális pontszám: 10 + M max kifejezés: - M max kifejezés helyes x kifejezés 4. feladat 2 pont 2 pont 6 pont Maximális pontszám: 10 Jól felvett nézőpontok: 1-1

pont (max 3*1) Helyes tömegvázlat: 6 pont Rajztechnika: 1 pont írásbeli vizsga 0621 11 / 12 2007. május 25 Építészeti és építési alapismeretek emelt szint 5. feladat Javítási-értékelési útmutató Maximális pontszám: 10 A nyílásáthidalás és a falazat helyes kialakítása 3 pont A födém és koszorú helyes megoldása 2 pont A hő- és hangszigetelések és a burkolatok helyes elkészítése 2 pont Helyes rétegrend 2 pont Feliratozás, kótázás 1 pont 6. feladat Maximális pontszám: 10 Helyes téglakötés a) 3 pont b) 2 pont c) 3 pont d) 2 pont írásbeli vizsga 0621 12 / 12 2007. május 25