Matematika | Tanulmányok, esszék » Szabó Dávid - VaR számítási módszerek

Alapadatok

Év, oldalszám:2015, 44 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:10

Feltöltve:2023. december 23.

Méret:1 MB

Intézmény:
[ELTE] Eötvös Loránd Tudományegyetem

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

VaR számítási módszerek MSc szakdolgozat Szabó Dávid Biztosítási és pénzügyi matematika MSc Kvantitatív pénzügyek szakirány Témavezetők: Arató Miklós Medvegyev Péter Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapesti Corvinus Egyetem Természettudományi Kar Közgazdaságtudományi Kar Budapest, 2015 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. A kockázatról 6 1.1 A kockázat fogalma 6 1.2 Value at Risk - kockáztatott érték 7 1.3 Eloszlás definíciók 8 2. Folytonos veszteségeloszlás esete 10 2.1 Veszteségek Laplace - transzformáltja 10 2.2 1 példa a Laplace - transzformáltra 11 2.3 2 példa a Laplace - transzformáltra 12 2.4 VaR számítása a Laplace - transzformáltból 13 3. Numerikus módszerek a Laplace - transzformált inverzének kiszámítására 15 3.1 Euler algoritmus

15 3.2 Post-Widder algoritmus 18 4. Diszkrét veszteségeloszlás esete 20 4.1 (a,b,k) eloszlások 20 4.2 Panjer rekurzió 21 4.3 A példák előkészítése 21 4.4 1 példa 22 4.5 2 példa 23 5. Monte - Carlo szimuláció 25 5.1 Kockáztatott érték Monte - Carlo módszerrel 25 5.2 A Monte - Carlo eljárás hibája 26 2 VaR számítási módszerek 6. Módszerek tesztelése 27 6.1 Folytonos veszteség eloszlásra 27 6.2 Diszkrét veszteség eloszlásra 32 7. Összefoglaló 35 8. Matlab kódok 37 3 Bevezetés Szakdolgozatomat az első elképzelések alapján a Credit Risk plus modell bemutatásából, matematikai hátteréről és valós adatokon való

teszteléséből, elemzéséből írtam volna. Egy olyan adatsorra lett volna szükségem mely egy banki hitelkockázati ágazat, például lakáshitel, vagy bankkártya hitel bedőléseket tartalmazott volna. Sajnos mindenhol zárt ajtókon kopogtattam, mivel ezen adatsorok titkosak, és még egy szakdolgozat keretein belül sem tehetőek publikussá. Ezért kellett megváltoztatnom szakdolgozatom címét is Credit Risk plus modellről a jelenlegi címre, hogy adatsor híján az addig meglévő anyagaim ne váljanak haszontalanná. Az 1. fejezetben definiálom magát a kockázatot illetve annak mérőszámait Ezek után dolgozatom két nagyobb részre bontható, mégpedig az alapján, hogy a veszteségek eloszlása folytonos, avagy diszkrét eloszlások szerint alakul. A 2 fejezet foglalkozik a folytonos esettel Ez esetben az összetett veszteséget annak Laplace - transzformáltja alapján definiálom, illetve először annak általános alakját levezetem, majd ezek után

pár példát is mutatok a transzformált alakulására. A példák utáni alfejezet taglalja, hogy az összetett veszteség Laplace - transzformáltjából miként tudok kockáztatott értéket számolni, amihez szükség van a Laplace - transzformált inverzének meghatározására. A 3 fejezetben ezen inverzek meghatározására mutatok két numerikus algoritmust, méghozzá az Euler és a Post-Widder algoritmusokat. Mindkét módszer a Fourier-soros módszerek variánsai Az Euler módszer ezen kívül használja a Bromwich integrál tételt, a Poisson és az Euler összegzési formulát. Az imént felsorolt összefüggésekkel összeállított algoritmus javaslói Simon, Stroot és Weiss voltak. A második, azaz a Post-Widder algoritmus nagyléptekben Post-Widder formula és a Poisson - összegzés fehasználásával jött létre. A 4. fejezet a diszkrét veszteség eloszlás eseteivel foglalkozik Itt Panjer rekurziója van a fő prioritásban, melyhez elengedhetetlen az (a, b, k)

eloszlás családok definiálása. A fejezet végén két konkrét eloszlás esetén is bemutatom, hogy hogyan is alakul pontosan a rekurzió. 4 Bevezetés Az 5. fejezetben bemutatom a Monte - Carlo szimulációt, és azt, hogy jelen dolgozat keretein belül hogyan kell használni, hogy a kívánt kockáztatott értékre kapjak eredményt. Tulajdonképp a szimulációt a későbbiekben a 2. és a 3 fejezetekben bemutatott módszerek ellenőrzésére fogom használni A 6. és egyben utolsó fejezetben szeretném bemutatni a módszerek működését, hatékonyságát Mint azt már említettem, sajnos valós adatsort nem sikerült szereznem, ezért az eloszlások paramétereit én állítom majd be. A szükséges programkódokat Matlabban készítettem el, melyek a dolgozat végén találhatóak. 5 1. fejezet A kockázatról 1.1 A kockázat fogalma Maga a kockázat többféle módon definiálható annak függvényében, hogy az adott problémánk milyen jellegű. Egy

lehetséges meghatározás lehet a következő: "A kockázat az a potenciális kár, amely valamely jelenlegi folyamatból vagy jövőbeli eseményből származik."1 Vagy egy pénzügyi szemszögből való megfogalmazás: "A kockázat egy befektetés lehetséges, mérhető vesztesége Kockázatról akkor beszélünk, ha a befektetés eredménye a befektetés kezdetén bizonytalan. Bár bizonytalan az eredmény, de mérhető" Tehát a definíciók alapján a kockázat főbb sajátosságai a bizonytalan jövőbeli eredmény, illetve valamilyen kedvezőtlen esemény bekövetkeztének lehetősége. Ez utóbbi valamilyen mérhető veszteségben jelenik meg A kockázat számszerűsítésére, vagyis a kockázat egyetlen mérőszámmal történő kifejezésére szolgálnak a kockázati mutatók. A kockázati mutatókat két nagyobb csoportba oszthatjuk: 1. Relatív mérőszámok : ahol a kockázatot egy adott véletlen értéktől való távolság

nagyságaként értelmezzük. Ilyen kockázati mérőszámok például a variancia, az abszolút átlagos eltérés (MAD), Gini -féle átlagos differencia 2. Abszolút mérőszámok : ez esetben a szükséges tőkeanyag nagyságával mérik a kockázatot, mely például egy adott pénzügyi pozíció megteremtéséhez, vagy egy befektetés megvalósításához szükséges Figyelembe véve a megfigyelési értékek abszolút nagyságát és helyzetét Ezen mutatók közé tartozik például a VaR, a CVaR 1 http://en.wikipediaorg/wiki/Risk 6 1. FEJEZET – A kockázatról vagy az ES. 1.2 Value at Risk - kockáztatott érték A Value at Risk, azaz a VaR a várható maximális avagy legnagyobb veszteséget méri egy adott időtávon, egy adott konfidencia avagy biztonsági szint (a továbbiakban α) mellett. Például tegyük fel, hogy egy portfólió egy napos VaR-ja 10 millió forint 99,9 százalékos konfidencia szint mellett, vagyis V aR(1nap,99,9%) = 10M . Ez nem jelent

mást, mint hogy adott piaci körülmények között az adott portfóliót tekintve, egy napos időtávra és 0,1 % valószínűséggel a veszteségünk 10 millió forintnál nagyobb lesz. Ezt a megközelítést nevezzük pesszimista megközelítésnek A másik oldalról megfogalmazhatjuk az optimista hozzáállást, vagyis 99,9 % annak a valószínűsége, hogy egy nap alatt nem lesz 10 millió forintnál nagyobb veszteségünk. A pesszimista megközelítés az alsó VaR, amely az alsó 0,1% közül a legjobb kimenetel, míg az optimista a felső VaR, mely a felső 99,9 % közül a legrosszabb kimenetel. X-el jelölve a kockázatot a definíció a következő V aRα (X) = sup{x ∈ RkFX (x) = P (X ≤ x) < α} vagyis az alsó kvantilis adja a VaR értékét, ezért V aRα az α - rendű alsó VaR. Az eloszlásfüggvény meghatározásai közül a dolgozatban az amerikai szakirodalomban elterjedt jobbról folytonos változatot használom. Hasonló módon definiálhatjuk a

felső VaR-t is: V aRα (X) = inf{x ∈ RkFX (x) = P (X ≤ x) > α}. Az alsó és a felső kvantilis nem feltétlenül esnek egybe, kivéve ha folytonos az eloszlásunk, mert ez esetben egyezni fog az előző két érték. Hiszen ebben az esetben legyen q az az érték, amelyre FX (q) = α összefüggés teljesül, így tehát V aRα (X) = V aRα (X) = q. A következő fejezetekben ezen VaR értékének kiszámolására mutatok megoldásokat folytonos, illetve diszkrét veszteségeloszlások esetén. 7 1. FEJEZET – A kockázatról 1.3 Eloszlás definíciók Itt szeretném definiálni azokat az eloszlásokat melyekre a továbbiakban szükség lesz. 1.31 Definíció [Poisson eloszlás] Az X valószínűségi változó λ paraméterű Poisson eloszlást követ pontosan akkor, ha P (X = k) = λk −λ e k! ahol k = 0,1,2, . és λ > 0 1.32 Definíció [Negatív binomiális eloszlás] Az X valószínűségi változó (r, q) paraméterű negatív binomiális

eloszlást követ, ha P (X = k) = Γ(r+k) (1 Γ(r)k! − q)r q k ahol k = 0,1, . , r > 0 és 0 ≤ q < 1 1.33 Megjegyzés Abban az esetben, ha r pozitív egész, akkor Y = X + r eloszlása a hagyományos negatív binomiális eloszláshoz vezet, mivel ekkor P (Y = k) = k−1 r−1 (1 − q)r q k−r ahol k = r, r + 1, . 1.34 Definíció [Exponenciális eloszlás] Az X valószínűségi változó λ paraméterű exponenciális eloszlást követ pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye ( f (x) = λe−λx ha x ≥ 0 0 ha x < 0 ahol λ > 0. 1.35 Definíció [Gamma eloszlás] Az X valószínűségi változó α-d rendű β paraméterű gamma eloszlást követ pontosan akkor, ha sűrűségfüggvénye ( f (x) = β α xα−1 e−βx Γ(α) ha x ≥ 0 0 ha x < 0 8 1. FEJEZET – A kockázatról ahol Γ(α) a gamma-függvény, a β és α pedig pozitívak. A gamma-függvény a következő képlettel definiált komplex változós függvény

Γ(s) = R∞ 0 ts−1 e−t dt. E függvény parciális integrálásából adódik Γ(s) = (s − 1)Γ(s − 1) amennyiben s valós része nagyobb 1-nél. Ezen tulajdonság miatt n pozitív egész esetén Γ(n) = (n − 1)! 9 2. fejezet Folytonos veszteségeloszlás esete 2.1 Veszteségek Laplace - transzformáltja Először definiáljuk a Laplace - transzformáltat: 2.11 Definíció [Laplace - transzformált] Legyen f a [0, ∞) intervallumon értelmezett függvény. Ekkor az f függvény Laplace - transzformáltjának nevezzük az alábbi impropius integrált, amennyiben létezik. F (s) = L(f (s)) = R∞ 0 e−ts f (t)dt, s > 0. 2.12 Megjegyzés 1. Az eredeti f (t) függvény az F (s) inverz transformáltja, inverze: f = L−1 (f ). 2. Az f (t) függvény Laplace - transzformáltját impróprius integrállal definiáltuk, ezért a transzformált létezéséhez szükséges az integrál konvergenssége. Illetve még szükségünk lesz a generátorfüggvény fogalmára

és tulajdonságaira is. 2.13 Definíció [Generátorfüggvény] Legyen X egy nemnegatív egész értékű valószínűségi változó, P (X = k) = pk , k = 0,1,2, eloszlással Ekkor X generátorfüggvénye az alábbi hatványsor GX (z) = p0 + p1 z + p2 z 2 + . = P∞ k=0 pk z k = Ez x . 10 2. FEJEZET – Folytonos veszteségeloszlás esete A GX (z) függvény konvergens a [−1,1] intervallumon, továbbá GX (1) = P∞ k=0 pk = 1. 2.14 Tétel [Generátorfüggvény alaptulajdonsága] A generátorfüggvény egyértelműen meghatározza az eloszlást : G(0) k! = pk minden k = 0,1,2,. esetén A képletben szereplő G(n) jelöli a G függvény n-dik deriváltját. Vagyis a generátorfüggvény deriválásával visszakapjuk az eloszlást A [0, T ] rögzített időintervallumon bekövetkező veszteségek összegét a következő módon határozhatjuk meg Loss = P∞ k=0 χ(σk ≤ T )ξk . Ahol σk a veszteségek bekövetkezésének időpontja és a ξk a σk

időpontban bekövetkező veszteségek nagysága. Az egyedi veszteségekről feltételezzük, hogy azonos eloszlásúak továbbá, hogy egymástól és a veszteségek számától is függetlenek Továbbá legyen N = max{k : σk ≤ T }. A veszteségek Laplace - transzformáltját a korábbi definíciók szerint (2.11,213) a következőképpen számolhatjuk ki a teljes várható érték tétel segítségével: P . −s·Loss |N = k)) · pk = LLoss (s) = E(e−s·Loss ) = E(E(e−s·Loss |N = k)) = ∞ k=0 E(e P P∞ P∞ −s· ki=0 ξi −s·ξ k = k=0 E(e ) · pk = k=0 (E(e )) · pk = G(Lξ (s)). . P k Ahol G(z) = ∞ k=0 z · pk a veszteségek N számának generátorfüggvénye, Lξ pedig az egyedi veszteségek Laplace-transzformáltja. Nézzünk most két konkrét példát a veszteség eloszlás Laplace - transzformáltjának kiszámolására! 2.2 1 példa a Laplace - transzformáltra Ha a veszteségek száma Poisson - eloszlást követ, ebben az esetben a veszteségek

számának generátorfüggvénye a definíció alapján következőképpen alakul: G(z) = P∞ λk −λ k z k=0 k! e = e−λ · P∞ k=0 (zλ)k k! = eλ(z−1) . 2.21 Megjegyzés Az exponenciális függvény a 0 pont körüli Taylor-sorba fejtése 11 2. FEJEZET – Folytonos veszteségeloszlás esete ex = P∞ xn n=0 n! ahol x ∈ R. Amennyiben a veszteségek nagysága exponenciális eloszlást követ µ paraméterrel, akkor a Laplace - transzformált definíciója (2.11) szerint: Lξ (s) = R∞ 0 µe −µt −st e dt = µ R∞ 0 −(µ+s)t e h −(µ+s)t i∞ dt = µ − e µ+s = 0 µ ,s µ+s > 0. Így az LLoss (s) = G(Lξ (s)) összefüggésünk alapján −λs µ LLoss (s) = eλ( µ+s −1) = e µ+s , s > 0. 2.3 2 példa a Laplace - transzformáltra Ebben a példában tegyük fel az előzőhöz képest, hogy a veszteségek számának feltételes eloszlása lesz Poisson. Azaz P (N = n|Λ = λ) = λn −λ e ,λ n! > 0. Továbbá

tegyük fel, hogy a Λ eloszlása (α, β) paraméterű gamma eloszlású. Ez esetben N eloszlása a következőképpen alakul P (N = n) = E(P (N = n)|Λ)) = 1 (E(Λn e−Λ )). n! A gamma eloszlás sűrűségfüggvényének képlete alapján E(Λγ eΛz ) = R∞ 0 λ β λγ eλz Γ(α) λα−1 e−βλ dλ = R∞ 0 β α α+γ−1 −(β−z)λ λ e dλ Γ(α) = . Egy kicsit átalakítva az egyenletet . = β α Γ(α+γ) Γ(α)(β−z)α+γ R∞ 0 (β−z)α+γ α+γ−1 −(β−z)λ λ e dλ Γ(α+γ) = . Így az integrálban (α + γ, β − z) paraméterű gamma eloszlás sűrűségfüggvénye szerepel, aminek az integrálja [0, ∞)-n a sűrűségfüggvény definíciója alapján 1 lesz. Így . = β α Γ(α+γ) Γ(α)(β−z)α+γ ·1= Γ(α+γ) β γ Γ(α)(1− βz )α+γ ahol a β > z és az α + γ > 0. Esetünkben ugye z = −1 és γ = n, vagyis ezeket visszahelyettesítve kapjuk, hogy P (N = n) = Γ(α+n) 1 1 n!Γ(α) β n (1+ β1 )α+n

= Qn−1 k=0 (α+k)Γ(α) n!Γ(α) 1 1 β n (1+ β1 )α+n = α+n−1 n pα q n . 12 2. FEJEZET – Folytonos veszteségeloszlás esete Ap= β 1+β és a q = 1 1+β választás negatív binoniális eloszláshoz vezet, melynek a gene- rátorfüggvénye az alábbiak szerint alakul. G(z) = E(z N ) = E(E(z N |Λ)) = . Tehát használva a Poisson - eloszlás generátorfüggvényét és a gamma eloszlás sűrűségfüggvényét Z . = E(GΛ (z)) = Z ∞ α =β 0 ∞ eλ(z−1) · 0 β α α−1 −βλ λ e dλ = Γ(α) 1 α−1 −λ(β+1−z) λ e dλ. Γ(α) Ezt bővítve (β + 1 − z)α -nal, az integrál nem lesz más mint a Γ(α, β + 1 − z) paraméterű gamma eloszlás, ami nyilván 1-et ad eredményül. Így kapjuk, hogy a negatív binomiális eloszlás generátorfüggvénye G(z) = β β+1−z α . Ha továbbra is feltesszük, hogy az egyes veszteségek nagysága µ paraméterű exponenciális eloszlást követ, melynek Laplace -

transzformáltját már a (2.2) kiszámoltuk, megkapjuk az összetett veszteség Laplace - traszformáltját. Mégpedig LLoss (s) = β µ β+1− µ+s α . 2.4 VaR számítása a Laplace - transzformáltból Az előző példákban (2.2, 23) kiszámoltuk két összetett veszteségeloszlás Laplace transzformáltját, melyekben a veszteségek nagysága mindkét esetben exponenciális eloszlást követett µ paraméterrel A veszteségek darabszáma pedig rendre Poisson - eloszlásból λ paraméterrel, és negatív binomiális eloszlásból származott (α, β) paraméterrel Ha ezekből a függvényekből kiszűrjük a 0 veszteségű eseteket, akkor megkapjuk az eredeti veszteségeloszlás sűrűségfüggvényeinek transzformált függvényeit. Továbra is jelölje Loss az összes veszteségünket Loss = ξ1 + ξ2 + . + ξN Ebből kiszürve a 0 értékeket 13 2. FEJEZET – Folytonos veszteségeloszlás esete Loss = Loss · χN =0 + Loss · χN >0 . Felírva ez

alapján Loss eloszlásfüggvényét P (Loss ≤ x) = P (Loss ≤ x|N = 0)P (N = 0) + P (Loss ≤ x|N > 0) · P (N > 0), ahol az x > 0. Így az első tag, azaz P (N = 0) szorzója biztosan 1-et ad Hasonlóan írhatjuk fel a veszteség Laplace - transzformáltját. E(e−s·Loss ) = P (N = 0) + E(e−s·Loss |N > 0)P (N > 0). Ebből kifejezve E(e−s·Loss |N > 0) = E(e−s·Loss )−P (N =0) . P (N >0) Az egyenlet bal oldalán szereplő feltételes Laplace-transzformáltról remélhetjük, hogy egy abszolút folytonos eloszlású sűrűségfüggvény Laplace-transzformáltja, ha az egyedi veszteségek abszolút folytonos eloszlásúak. Ezek után nincs más dolgunk mint, meghatározni ennek inverz függvényét Miután ez megvan már könnyű dolgunk van Csak ki kell integrálnunk a kapott függvényt 0-tól egészen addig, amíg az integrál értéke el nem ér egy kívánt szintet. A szignifikancia szintből pedig a következő módon adódik az

előbbi kívánt szint. Szeretnénk, hogy P (Loss ≤ x) = α, Ekkor némi átrendezéssel megkapjuk, hogy a függvényünket meddig kell integrálni, melyet alább láthatunk P (Loss ≤ x|N > 0) = α−P (θ=0) . P (θ>0) A gond csak a Laplace - transzformált inverezének meghatározásával van. Az egyszerűbb racionális törtfüggvények Laplace - transzformáltja gyakran meghatározható ránézésre vagy táblázat alapján Azonban, ha függvényünk összetettebb, akkor a fügvény elemi törtekre való bontása szükséges. Ez esetben a Laplace - transzformáció lineáris tulajdonságaival: L−1 [cF ] = cL−1 [F ] L−1 [F1 + F2 ] = L−1 [F1 ] + L−1 [F2 ] és a felbontással együtt már megadható az inverz függvény. De ez a megoldás a mi esetünkben fárasztó számításokat igényelne, ha egyáltalán lehetséges a felbontás Ezért a következő fejezetben bemutatok két numerikus módszert a Laplace - transzformált inverzének meghatározására. 14

3. fejezet Numerikus módszerek a Laplace transzformált inverzének kiszámítására 3.1 Euler algoritmus Maga az algoritmus az Euler összegzési formulát használja, innét is kapta a nevét.Az algoritmus alapja a Bromwich féle körvonal integrál. 3.11 Tétel [Bromwich féle körvonal integrál] [3] Legyen f (t) folytonosan differenciálható függvény Az f (t) Laplace - transzformáltját jelöleje F (s) Illetve legyen |f (t)| < Keγt ∀t, ahol a K és a γ pozitív konstansok. (Ez utóbbi feltétel a Laplace transzformált komplex félsíkra való kiterjeszthetősége végett szükséges) Ekkor R c+iT 1 f (t) = 2πi limT ∞ c−iT F (s)est ds, c > γ vagy f (t) = 1 2πi R c+i∞ c−i∞ est F (s)ds, c > γ. Amennyiben f (t) függvényünk valós, akkor egy speciális körvonal választásával illetve s = c + iu helyettesítésével az előző összefüggést a következő alakban írhatjuk fel.1 1 f (t) = 2πi Z ∞ 1 e F (s)ds = e(c+iu)t F (c +

iu)du = 2π −∞ c−i∞ ct Z ∞ e = eiut F (c + iu)du = . 2π −∞ Z c+i∞ st Felhasználva az exponenciális függvény trigonometrikus felírását 1 Levezetés [2] cikk alapján 15 3. FEJEZET – Numerikus módszerek eix = cos(x) + i sin(x) kapjuk, hogy Z ect ∞ (cos (ut) + i sin (ut))F (c + iu)du = . = 2π −∞ Z ect ∞ = [F (c + iu) cos (ut) + iF (c + iu) sin (ut)]du = 2π −∞ Z ect ∞ [Re{F (c + iu)} cos (ut) + iIm{F (c + iu)} cos (ut)+ = 2π −∞ +Re{F (c + iu)}i sin (ut) + iIm{F (c + iu)}i sin (ut)]du = . Ahol a Re{s} és Im{s} jelölik s valós illetve imaginárius részét. Kihasználva a következő azonosságokat sin (ut) = − sin (−ut) cos(ut) = cos(−ut) Re{F (c + iu)} = Re{F (c − iu)} Im{F (c + iu))} = −Im{F (c − iu)} egyenletünk a következő alakra egyszerűsödik . = ect π R∞ 0 [Re{F (c + iu)} cos (ut) − Im{F (c + iu)} sin (ut)]du. Továbbá kihasználva azt a tényt, hogy egy teljes körvonalon vett integrál

értéke 0, vagyis a valós illetve a képzetes résznek egyenlőknek kell lenniük, kapjuk az összefüggést f (t)-re f (t) = 2ect π R∞ 0 Re{F (c + iu)} cos (ut)du vagy ennek komplementer alakja f (t) = −2ect π R∞ Im{F (c + iu)} sin (ut)du. 0 Az előző összefüggést numerikus integrálással közelítjük. A trapéz szabályt alkalmazva h lépésenként kapjuk, hogy f (t) ≈ fh (t) = Alkalmazzuk a h = hect Re(F (c)) π π 2t és az c = A 2t + 2hect π P∞ k=1 Re(F (c + ikh)) cos(kht). helyettesítést, így egyenletünk a következőképpen alakul fh (t) = eA/2 A Re(F ( 2t )) 2t + eA/2 t P∞ A+2kπi k )). k=1 (−1) Re(F ( 2t 16 3. FEJEZET – Numerikus módszerek A fennmaradó probléma a végtelen összeg numerikus kiszámítása az egyenletben. Ehhez használhatjuk az Euler összegzési formulát. Vagyis Pm E(m, n, t) = ahol k=0 m k 2−m sn+k (t)  n eA/2 A eA/2 X sn (t) = Re F + (−1)k ak (t) 2t 2t t k=1  A +

2kπi . ak (t) = Re F 2t Az Euler összegzés binomiális átlagolást használ, tipikusan m = 11 és n = 15 értékekre szokás futtatni az algoritmust. Ezen értékek növelésével a számítások pontosságát növelhetjük, azaz a Laplace - transzformált inverzének pontosságát egy adott helyen. Nézzük most sn (t) diszkrét hibáját, amely a trapéz szabályból adódik. Az alapötlet, hogy helyettesítjük a g(t) = e−bt f (t) függvényt egy periodikus függvénnyel, ahol b > 0 gp (t) = és amelynek periódusa 2π . h P∞ k−∞ g t + 2πk h A gp komplex Fourier sora qp (t) = P∞ ikht k=−∞ ck e ahol ck a gp k-dik Fourier együtthatója. Ami h ck = 2π π/2 π/2 ∞ X  2πk −ikht gp (t)e g t+ e dt = h −π/2 −π/2 k=−∞ Z ∞ Z ∞ h h −ikht = g(t)e dt = e−bt f (t)e−ikht dt = 2π −∞ 2π 0 h = F (b + ikh). 2π Z −ikht h dt = 2π Z Tehát gp (t) = Helyettesítsük be a h = f (t) = eA/2 2t π t és a b = P∞ h 2π A

2t P∞ k=−∞ F (b + ikh)eikht . értékeket. Így kapjuk, hogy A+2πki k )) k=−∞ (−1) Re(F ( 2t − P∞ k=1 e−kA f ((2k + 1)t). Ezen kifejezés első tagja magába foglalja a trapéz szabályt így a második kifejezés adja a diszkrét hibánkat. Vagyis 17 3. FEJEZET – Numerikus módszerek ed = P∞ k=1 e−kA f ((2k + 1)t). Ha feltételezzük, hogy |f (t)| ≤ 1 minden t-re, akkor a diszkrét hibánkat egy mértani sorozat összege adja, vagyis |ed | ≤ e−A . 1−e−A Ha az e−A értéke elég kicsi ebben az esetben a törtünk értéke megközelítőleg e−A lesz egyenlő. Amennyiben egy 10−γ hibával szeretnék dolgozni, az A értékét A = γ ln 10 kell állítani, ahol γ a kívánt pontosság. Általában a 10−8 pontossággal szokás számolni . ami A = 8 · ln 10 = 18,4. 3.2 Post-Widder algoritmus A Post-Widder elméleten alapszik, ami a következőképpen néz ki. 3.21 Tétel [Post] [3] Ha az f függvény Laplace -

transzformáltja létezik, melyet jelöljön F , akkor f (t) = limn∞ (−1)n n! n n+1 t F (n) n t , t > 0. Ahol F (n) jelöli a Laplace - transzformált n. deriváltját Jagerman eredményei alapján [2] fn (t) f (t), n ∞ numerikusan meghatározott értékét a következő generátorfüggvényen keresztül kapjuk G(z) = P∞ n n=0 fn (t)z = n+1 F t n+1 (1 t − z) . Ezután alkalmazva a Cauchy - féle körvonal integrált fn (t) = 1 2πi R G(z) dz Cr z n+1 összefüggés kapjuk fn (t)-re, ahol Cr egy 0 középpontú, r sugarú kör. Alkalmazva a z = reiu behelyettesítést kapjuk, hogy fn (t) = 1 2πrn R 2π 0 G(reiu )e−inu du majd G(z)-t értékét behelyettesíve 18 3. FEJEZET – Numerikus módszerek fn (t) = n+1 1 t 2πrn R 2π 0 F n+1 (1 t − reiu ) e−inu du összegfüggéshez jutunk. Ezek után alkalmazva a Poisson - összegzési formulát illetve a trapéz szabály szerinti integrál közelítésében πn -es

lépésközökkel számolva  2n πik n+1 X n+1 k (1 − re n ) − ed = fn (t) = (−1) Re F 2tnrn k=1 t (  n+1 n+1 F (1 − r) + = 2tnrn t  n+1 n +(−1) F (1 − r) + t ) n−1 X πik n + 1 (−1)k ReF (1 − re n ) − ed +2 t k=1 ahol ed = P∞ j=1 fn+jm t + tj2m n+1 · r2jn az Euler - algoritmus hibájának meghatározásához hasonló módon. Ha feltesszük, hogy minden n-re az |fn (t)| ≤ 1 így |ed | = r2n 1−r2n ≈ r2n . γ Ahhoz, hogy 10−γ pontosságot érjünk el, körülbelül r = 10− 2 -et kell megadnunk. A számítások pontosabbá tételéhez a cikk [2] szerzői a következő összefüggést javasolták fj·m (t) = Pm k=1 w(k, m)fj·k (t) ahol m k w(k, m) = (−1)m−k k!(m−k)! . Az algoritmus futtatása j = 10 illetve m = 6 illetve a helyiértékeken vett pontosságra γ = 8 – ami 10−4 -es pontosságot eredményez – paraméterek mellett javasolt. 19 4. fejezet Diszkrét veszteségeloszlás esete Ezidáig olyan

esetekkel foglalkoztunk ahol egy adott időintervallum alatt bekövetkető károk darabszáma egy diszkrét eloszlás szerint alakult és az egyedi veszteségek nagysága valamilyen folytonos eloszlásból származott. Ebben a fejezetben annyi lesz a változás, hogy a veszteségek nagysága diszkrét értékeket vehet csak fel. A célunk továbbra is azonos, ez esetben is a szükséges tőkét szeretnénk meghatározni egy adott biztonsági szint mellett. Egy adott időszak alatt bekövetkező összkárunkat a következőképpen írhatjuk fel S = X1 + X2 + . + XN vagyis S= PN n=1 Xn . Ahol Xn az egyedi veszteségeink, melyek egymástól függetlenek és azonos eloszlásúak, illetve függetlenek a N ∈ N0 káresetek számától is. .A következőkben bemutatok egy rekurzív és viszonylag gyors módszert ezen véletlen tagszámú összeg vagyis az összkár eloszlásának meghatározására, melyből aztán a VaR értékére tudunk eredményt adni. Ez a rekurzió Panjer

nevéhez fűződik, de előtte még szükségünk lesz pár fogalom tisztázására. 4.1 (a,b,k) eloszlások 4.11 Definíció [(a,b,k) eloszlás] [6] Egy X nemnegatív egész értékű valószínűségi változó az (a, b, k) eloszlás osztályba tartozik, ha 20 4. FEJEZET – Diszkrét veszteségeloszlás esete P (X = n) = a + b n P (X = n − 1), n ≥ k + 1 -re ahol a, b ∈ R és k ∈ N0 , és P (X = 0) = P (X = 1) = . = P (X = k − 1) = 0 Tapasztalatok alapján S, azaz az összkár eloszlása az (a, b,0) eloszlású veszteségszám esetén jól számolható. 4.12 Állítás [6] Az X nemnegatív egész értékű valószínűségi változó (a, b,0) eloszlás osztályba tartozik pontosan akkor, ha Poisson, binomiális vagy negatív binomiális eloszlású. 4.13 Megjegyzés Említésképpen például a logaritmikus eloszlás az (a, b,1) eloszlás családba tartozik. 4.2 Panjer rekurzió 4.21 Tétel [Panjer] [6] Legyen N (a, b,0) eloszlású és az X1 pedig egy

pozitív egész P értékű valószínűségi változó. Ekkor a már korábban említett S = N n=1 Xn formulával meghatározott összkár eloszlására teljesül a következő rekurzív azonosság P (S = 0) = P (N = 0) n X j P (S = n) = a+b P (X1 = j)P (S = n − j). n j=1 4.3 A példák előkészítése A következő példákban bemutatom, hogy egy adott eloszlás esetén, hogyan is alakul a rekurziónk. A 42 tétel felhasználhatósága miatt ez az eloszlás az (a, b,0) eloszlás családból fog származni A tétel követelményei miatt az egyedi veszteségek nagysága is egy diszkrét egész értékű valószínűségi változó, az eloszlását jelöljük (rj )-vel, ahol j = 0,1, . , M Ez esetben a generátorfüggvény a következőképpen alakul: 21 4. FEJEZET – Diszkrét veszteségeloszlás esete G(z) = ∞ X P (S = n)z n = E(z S ) = n=0 = E(E(z S )|N = k) = E(E(z PN k=1 ξk |N )) = X E(z Pk i=1 ξi ) · pk = k = X (E(z ξ ))k · pk = F

(P (z)) k ξi -k a már korábban használt jelöléssel az egyes időpontokban bekövetkező veszteségek nagyságai. Így megkapjuk, hogy G(z) = F (P (z)), ahol P (z) = PM j=0 z j rj a teljes veszteség generátorfüggvénye, az F pedig a veszteség- szám generátorfüggvénye. Érdekességként bemutatom, hogy a Poisson és negatív binomiális esetekben a rekurzió közvetlenül levezethető a generátor függvényből. 4.4 1 példa Tegyük fel, hogy a veszteségek bekövetkezésének száma Poisson - eloszlást követ, ez esetben F(z) generátorfüggvénye a már korábban kiszámolt módon alakul F (z) = eλ(z−1) . Legyen a µj = λrj jelölés mellett P (z) = PM j=0 rj z j = µj j j=0 λ z PM amit átszorozva alkalmazzuk a következő jelölést P̄ (z) = λP (z) = PM j=0 µj z j . Alkalmazzuk az An = P (S = n) jelölést, ekkor a a generátorfüggvény (2.14) tulajdonsága alapján   G(n) (0) 1 dn−1 d 1 dn−1 d An = = G(0) = λG(0) P (0) = n!

n! dz n−1 dz n! dz n−1 dz   n−1 n−1 1 d d 1 d d = G(0) λP (0) = G(0) P̄ (0) = . n! dz n−1 dz n! dz n−1 dz 22 4. FEJEZET – Diszkrét veszteségeloszlás esete Pn 4.41 Megjegyzés Felhasználva a (f · g)(n) = . = Pn−1 1 n−1 k=1 n! k k=0 f (n) · g (n−k) Leibnitz-formulát. Gn−1−k (0)P̄ k+1 (0) = . Bővítve a generátorfüggvények kitevőjével, (n − k − 1) és (k + 1), így Pn−1 1 n−1 k=1 n! k An−k−1 (n − k − 1)! µk+1 (k + 1)!. Egyszerűsítsük az egyenletben szereplő együtthatókat  1 n−1 1 (n − 1)! (n − k − 1)! (k + 1)! = (n − k − 1)! (k + 1)! = n! k n! (n − 1 − k)! k! k+1 = n tehát végeredményben kapjuk, hogy An = Pn−1 k=0 k+1 An−k−1 µk+1 . n Az összefüggés amelyet kaptunk teljesen tükrözi a 4.2 tételben definiáltakat A µ paraméterünk tartalmazza ugye a λ-t, mely a Panjer rekurzióban a b helyettesítésének felel meg, illetve rj -t ami pedig nem más mint P

(X1 = j). Mint minden rekurziónak, az első elem megadása elengedhetetlen. Ez esetben ismét felhasználva a generátorfüggvény tulajdonságát A0 = P (S = 0) = G(0) (0) 0! = e−λ . 4.5 2 példa Nézzük most azt az esetet, amikor a veszteségeink számának eloszlása továbbra is Poisson - eloszlású, de a paramétere nem konstans hanem egy gamma eloszlású valószínűségi változó lesz. Vagyis a veszteségek számának eloszlása negatív binomiális Ez esetben bevált módszer a következő: Ha a generátor függvény általánosságban G(z) = P∞ n=0 Cn z n alakú, akkor tegyük fel, hogy G(z) kielégíti az alábbi differenciál egyenletet d (ln G(z)) dz = 1 dG(z) G(z) dz = A(z) B(z) 23 4. FEJEZET – Diszkrét veszteségeloszlás esete ahol A és B adott polinomok 1 r X r A(z) = a0 + a1 z + . + ar z = ak z k k=0 B(z) = b0 + b1 z 1 + . + bs z s = s X bk z k . k=0 Vagyis tulajdonképpen elvárjuk, hogy a G(z) logaritmusának deriváltja

egy racionális törtfüggvény legyen. Az előző egyenletünkben keresztszorzást alkalmazva a következő összefüggésünkhöz juthatunk el d G(z) = A(z)G(z) B(z) dz vagyis P s k k=0 bk z P ∞ n=0 (n  P P ∞ r n k C z . a z + 1)Cn+1 z n = n=0 n k=0 k Ezt átrendezve P∞ Pmin(s,n) n=0 j=0 bj (n + 1 − j)Cn+1−j z n = P∞ Pmin(r,n) n=0 i=0 ai Cn−i z n amiből megkapjuk a rekurziónkat a Cn sorozatra P Pmin(s,n) min(r,n) 1 n Cn+1 = b0 (n+1) b (n + 1 − j)C z . a C − j n+1−j i n−i j=1 i=0 Tehát, akkor ha a bekövetkező veszteségeink száma negatív binomiális eloszlású ekkor d ln dz β β + 1 − P (z) α d dz = β β+1−P (z) β β+1−P (z) α α = + 1 − P (z))−α −α(β + 1 − P (z))−α−1 (−P 0 (z)) = = (β + 1 − P (z))−α (β + 1 − P (z))−α αP 0 (z) A(z) = = . β + 1 − P (z) B(z) P j Ahol P (z) = M j=0 z rj , mint korábban. Természetesen itt is szükségünk lesz a rekur= d (β dz

zió kezdőpontjára, amely most sem lesz más mint a generátorfüggvény értéke a 0 pontban vagyis C0 = G(0) (0) 0! β α = ( β+1 ) . 24 5. fejezet Monte - Carlo szimuláció Monte - Carlo módszernek a matematikában azt az eljárást nevezzük melyek során determinisztikus problémák megoldásakor az eredeti problémát egy analóg valószínűségi feladattal helyettesítünk, és azt sztochasztikus módszerekkel, statisztikai mintavételezéssel oldjuk meg. Maga a módszer a XVII században élt Buffon nevéhez fűződik, aki a π értékét közelítette padlóra dobott tűk segítségével. A második világháború alatt Neumann, Metropolis és Ulam tanulmányozta a szimulációval a neutronok diffúzióját a maghasadásra képes anyagban. A Monte - Carlo elnevezést is ők találták ki a módszerre 5.1 Kockáztatott érték Monte - Carlo módszerrel Jelen dolgozatban a Monte - Carlo szimulációt a kockáztatott érték meghatározására fogom

használni, ellenőrizve ezzel a korábbi fejezetek VaR számítási módszereinek helyességét. Elég nagy mintavételezés esetén, a Monte - Carlo szimuláció elég jól közelíti a numerikus módszerekkel számoltakat. A kockáztatott érték meghatározására a következő megfontolást használtam : általában a biztonsági szint, amely mellett a kockáztatott érték meghatározása történik, igen magas. A továbbiakban α = 0999 azaz 99,9%-os szintet használok. Erre az értékre természetesen banki illetve vállalati szabályozások vannak Következő lépésben az éppen aktuális veszteség gyakoriság eloszlásból legeneráltam M darab véletlen értéket, melyek megadnak egy lehetséges veszteség darabszámot. Ezekből az értékekből külön - külön számoltam összetett veszteséget Így végeredményben M "különböző" eredményt kaptam az összetett veszteségre. Ezekből a VaR becsült értéke a definíció szerint nem lesz más, mint

az eredmények növekvő sorbarendezettjének α-kvantilise. Így kaptam egy lehetséges értéket a kockáztatott értékre Az előbb leírt algo25 5. FEJEZET – Monte - Carlo szimuláció ritmust N -szer megismétlem. Ezáltal pontosan N lehetséges értékem lesz a VaR értékére A tényleges eredményt majd ezek átlaga fogja adni. Mivel a programok elkészítésében Matlab-ot használtam, így az egyes eloszlásokból való értékek sorsolása a beépített véletlen függvényeknek hála, nem jelentett nagyobb problémát. Poisson, gamma és exponenciális eloszlásokból sorsoltam értékeket, melyeknek beépített függvényei a Matlab-ban a szükséges paraméterekkel rendre poissrnd(λ), gamrnd(α, β), exprnd(µ). Az M értékét mindegyik szimulációban 10000-re állítottam, mégpedig a szignifikancia szint nagyságának megfontolásából. Így a kockáztatott érték a sorbarendezett összetett veszteségek 9990 eleme környékén van. A tényleges

sorbarendezésre természetesen nem volt szükség mivel a Matlab quantile(MM,α) parancsa már csak az adott kvantilis értékét adja, ahol MM egy tömb változó. 5.2 A Monte - Carlo eljárás hibája Nézzük most meg, hogy milyen hibával dolgoztunk a szimuláció kapcsán, egy adott realizáció szám mellett. Továbbra is jelölje N az előállított realizációk számát, és v0,j a j-edik realizációt, azaz a j-edik VaR értékét. Ez esetben PN v0 = j=1 v0,j N ami a szimuláció során becsült VaR értéke. A realizációk szórása nem lesz más mint q PM 2 j=1 (v0,j −v0 ) S= . M −1 Így tehát a becslésünk sztenderd hibája SE = √S . M 26 6. fejezet Módszerek tesztelése A következőkben az egyes eloszlások paramétereit magam választom meg, a már említett adatsor hiány probléma miatt. 6.1 Folytonos veszteség eloszlásra Először is vizsgáljuk meg, hogy a 3. fejezetben bemutatott numerikus módszerek milyen eredményt adnak a 22-es

példában definiált Laplace - transzformáltra Vagyis, ha a veszteségek számának eloszlása Poisson, és a veszteségek nagysága exponenciális eloszlást követ. Ez esetben a Laplace - transzformáltra a következő formulát kaptuk −λs LLoss (s) = e µ+s . Továbbá tegyük fel, hogy a függvény paraméterei λ = 1 és µ = 1. Tehát a 24 pontban leírtak alapján a következő függvény inverzének meghatározására lesz szükség. −λs E(es·Loss |N > 0) = e µ+s −e−λ . 1−e−λ Használva a 3. fejezetben leírt algoritmusokat mindkét módszer a 61-es ábrán látható veszteség sűrűségfüggvényt adja eredményül. Természetesen mivel két különböző numerikus algoritmusról van szó ezért ugyanazon a helyiértéken számolt inverz Laplace - transzformált nem valószínű, hogy megegyezik. Az eltérés a két módszer között – az algoritmusok 3. fejezetben leírt paraméterei mellett – helyiértékenként 10−4 nagyságrendűek.

Sűrűségfüggvényünk ezzel együtt integrálva a (0, ∞) intervallumon 1-et adna eredményül. A kockáztatott érték, vagyis a VaR értékére a következő eredményeket kaptam 27 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 2 4 6 8 10 6.1 ábra Emellett ezek ellenőrzésére a Monte - Carlo szimulációból származó eredményeket is feltüntetem. 6.11 Megjegyzés A sűrűségfüggvény kiintegrálására nem egy matlab beépített függvényt használtam Tudtommal a beépített integráló függvények is trapéz szabályt alkalmaznak az integrál értékének közelítéséhez, de azt nem találtam meg sehol, hogy milyen hibával dolgoznak. Ezért írtam egy saját numerikus integráló függvényt, ugyanúgy a trapéz szabályt alkalmazva, hogy becsülni tudjam a integrál hibáját Erre azért volt szükség, mert az Euler, illetve a Post-Widder algoritmusok is egy adott hibával dolgoznak, és így meg tudom határozni a

felhalmozott hiba értékét. A Monte - Carlo szimulációval az 5.1 alapján a következő eredményeket kaptam a VaR értékére : Szimuláció szám VaR SE t (sec) 10 9.2461 0.2070 1.5 100 9.2914 0.0393 14.7 1000 9.2579 0.0113 147.5 10000 9.2717 0.0042 1486.9 28 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése Vagyis ahhoz, hogy a szimulációból származó sztenderd hibánk meglehetősen kicsi legyen körülbelül 25 percet kell várnunk. A VaR értékére pedig körülbelül 927-es értéket kaptunk. Nézzük most az Euler algoritmust. A [2] cikk alapján a javasolt értéke az algoritmusban szereplő A paraméternek 184 ami egy 10−8 -os hibát eredményez a függvény minden egyes helyiértékének kiszámolásánál. A saját integrál függvényem, melyet a 611 megjegyzésben említettem, dx = 0001 lépésközönként számolja a görbe alatti területet a trapéz szabály alapján Ez a Monte - Carlo szimulációból kapott VaR alapján durván 10 000

lépéssel határozná meg a Laplace - transzformáltból számolt VaR értékét. Vagyis a görbe alatti területet egy 10−4 -es hibával számol. Ez esetünkben lehet, hogy annyira nem lenne szerencsés, mivel α = 0,999 és a 10−4 -es hiba ronthatná az eredményünketEzért az algoritmus paramétereit kicsit állítgatva elsősorban az A paramétert mely a pontosságért felelős a következő eredményt kaptam A VaR t (sec) 18.4 92700 6.4 37.0 92750 9.4 A szimulációt és az algortimust összevetve valahol közel járhatunk a valósághoz. A Post-Widder algoritmusban is változtatásokat eszközöltem a pareméterek beállításában, az előzőekhez hasonló megfontolásból. A kapott eredményeim: γ VaR t (sec) 8 9.2700 4.46 10 9.2710 4.83 ahol az γ az inverz függvény helyiértékenként vett pontossága. γ = 8 esetben ugyan azt az eredményt kaptuk mint az Euler algoritmus A = 18.4 esetében Ez nem véletlen, hiszen mind a két algoritmus ezeknél

a paramétereknél 10−4 -es hibakorláttal számol Nézzünk most még egy példát ugyanerre az esetre. Legyen λ = 6 és µ = 3 6.12 Megjegyzés Monte - Carlo szimulációnál vigyázni kell a Matlab beépített exprnd(µ) véletlen szám generáló függvényével, ugyanis a Matlab definíciója szerint a függvény paraméterében az exponenciális eloszlás várható értéke szerepel, nem pedig maga a paraméter. µ = 1 esetén ennek nem volt jelentősége A sűrűségfüggvényünk ez esetben a 6.2 ábra szerint alakul A Monte - Carlo szimulációval kapott eredmények: 29 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 2 4 6 8 10 12 14 6.2 ábra Szimuláció szám VaR SE t (sec) 10 6.9203 0.0680 8.2 100 6.9493 0.0223 81.9 1000 6.9267 0.0063 819.6 Az Euler módszerrel kapott eredmények A VaR t (sec) 18.4 6.9330 7.0 37.0 6.9330 31.2 A Post-Widder módszer eredményei γ VaR t (sec) 8 6.9330

3.4 11 6.9330 4.4 Láthatjuk, hogy míg a Monte - Carlo szimuláció futásideje a paraméterek növelésével egyre csak növekedett, az inverz Laplace - transzformáltból számolt kockáztatott értékek futásideje a jelen paraméterek mellett pár másodpercen belül maradt. 30 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 0 2 4 6 8 10 12 14 6.3 ábra Nézzünk pédát most arra, ha a Laplace - transzformáltunk a 2.3 szerint alakul, vagyis, ha a veszteség eloszlásunk továbbra is Poisson - eloszlású, viszont a paramétere nem konstans, hanem egy gamma eloszlású valószínűségi változó. Vagyis LLoss (s) = β µ β+1− µ+s α . Ez esetben, a 2.4 fejezet alapján az invertálandó függvény a következőképpen alakul ( E(Loss ≤ X|N > 0) = β β α α µ ) −( β+1 ) β+1− µ+s β 1−( β+1 )α . A paramétereink legyenek α = 1, β = 1 és a µ = 1. Sűrűségfüggvényünk a 63 ábrán

látható alakot ölti. A Monte - Carlo szimuláció eredményei Szimuláció szám VaR SE t (sec) 10 12.6810 0.2248 9.3 100 12.3174 0.0625 100.4 1000 12.4440 0.0207 988.8 Az Euler algoritmussal kapott eredmények 31 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése A VaR t (sec) 18.4 124300 37 31.9 12.4500 31.9 Tulajdonképpen a többi A értékre nézve sem kaptam nagy eltéréseket a Monte - Carlo szimulációtól. A Post -Widder algoritmussal kapott eredmények γ VaR t (sec) 8 12.4310 26.0 16 12,4620 26.6 Végeredményben azt mondhatjuk, hogy az inverz Laplace - transzformált módszer jelen eloszlások esetén jobb a Monte - Carlo szimulációnál. A futási idők rövidebbek a szimulációjéhoz képest, főleg ha nagy pontosságra törekszünk. 6.2 Diszkrét veszteség eloszlásra Ebben az alfejeztben a példa kedvéért számoljunk a következő diszkrét veszteség eloszlással. Legyenek a lehetséges veszteségeink 1, 2, 3 és 4 millió forint,

továbbá bekövetkezési valószínűségeik legyenek egyenlőek Vagyis a veszteségek generátorfüggvényét a következőképpen adhatjuk meg : P (z) = 0.25z + 025z 2 + 025z 3 + 025z 4 Nézzük először a 4.4-es pontban definiált rekurziót, ahol a veszteségeink darabszáma Poisson - eloszlás szerint alakul λ konstans paraméterrel. Ez esetben a rekurziónkra a következő összefüggést kaptuk: P (S = n) = An = Pn−1 k=0 k+1 An−k−1 λ n · rj . Rekurziónk első eleme, vagyis A0 = e−λ szintén a 4.4 pontban leírtak alapján Nézzük meg, hogy hogyan alakul a diszkrét eloszlásfüggvényünk most párhuzamosan λ = 1 illetve λ = 3 esetén. Ezt láthatjuk a 64 ábrán Magát az eloszlás függvényt már a Panjer rekurzióból kaptam, így megnézve, hogy hol éri el a függvény a kívánt szignifikancia szintet kapjuk a VaR értékét. A következő táblázat foglalja magába az egyes λ-hoz kapott értékeket. 32 6. FEJEZET – Módszerek

tesztelése 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 0 5 10 15 20 25 30 6.4 ábra λ VaR t (sec) 1 15 0.000138 3 26 0.000145 Vagyis λ = 1 esetén n = 14-nél érjük el alulról α = 0.999 szignifikancia szintet, és λ = 3 esetén pedig n = 25-nél. Ellenőrizve a kapott eredményeinket a Monte - Carlo szimulációval, a következőket kaptam. λ 1 3 Szimuláció szám VaR SE t (sec) 1k 14.973 0.0470 0.8 10k 15.045 0.0152 8.8 100k 15.0257 0.0048 104.4 1k 26.483 0.0701 1.4 10k 26.503 0.0212 12.8 100k 26.493 0.0067 128.4 A Monte - Carlo szimuláció természetesen csak egy jó közelítést ad a VaR tényleges értékére, de ez milliós nagyságrendben nem is fontos. λ = 1 esetben a Panjer rekurziónk 15 milliós VaR-t adott eredményül, a szimulációval pedig, ha a legpontosabbat nézzük, 15.025-öt Ez milliós nagyságrendben 25 000 forint, ami elenyésző összeg az egész kockáztatott értékhez képest λ = 3 esetén

már kicsit más a helyzet Az eredmény javítható ha a lehetséges veszteségeket nem 1 milliós, hanem példul 1 2 milliós intervallumonként adjuk meg, természetesen a hozzájuk tartozó valószínűséggel. 33 6. FEJEZET – Módszerek tesztelése Nézzük most meg a 4.5-ös szakaszban leírtak szerint a VaR alakulását A veszteségek frekvenciája továbbra is Poisson - eloszlású, de az eloszlás paramétere Γ(α, β) eloszlású valószínűségi változó. Ez esetben a rekurziónk P Pmin(s,n) min(r,n) 1 n Cn+1 = b0 (n+1) a C − b (n + 1 − j)C z i n−i j n+1−j i=0 j=1 és C0 = β β+1 α illetve αP 0 (z) β+1−P (z) = A(z) . B(z) Az ezen fejezet elején megadott veszteség generátorfüggvény alapján 3 X ak z k = a0 z 0 + a1 z 1 + a2 z 2 + a3 z 3 = 0.25 + 2 · 025 ∗ z 1 + 3 · 025z 2 + 4 · 025z 3 k=0 4 X bk z k = b0 + b1 z 1 + b2 z 2 + b3 z 3 + b4 z 4 = (β + 1) − 0.25z 1 − 025z 2 − 025z 3 − 025z 4 k=0 Nézzük például α

= β = 1-re. Ez esetben a következő eredményeket kaptam A Panjer rekurzió alapján a VaR értéke 25 millió forint. Illetve a futási ideje ismét csak a másodperc töredéke 0.000171 másodperc A Monte - Carlo szimuláció 10 000 lépésszám után 25,39-ad eredményül. 34 7. fejezet Összefoglaló Dolgozatom 1. fejezetében definiáltam a kockázat fogalmát, illetve annak mérőszámait Főbb hangsúlyt fektetve a kockáztatott érték, azaz a VaR definiálására Ugyanis dolgozatom további részeiben, szakdolgozatom címéhez hűen, a kockáztatott érték számításának módszereivel foglalkoztam. Dolgozatom két nagyobb részre osztható, folytonos illetve diszkrét veszteség eloszlások eseteire Folytonos esetben a viszonylag könnyen számolható veszteség eloszlások Laplace - transzformáltjának inverzének kiszámítására mutattam be két numerikus algoritmust, névszerint az Euler és a Post-Widder algoritmusokat. Diszkrét veszteség eloszlás

esetén, pedig a Panjer rekurzióval foglalkoztam, mely tulajdonképpen egy gyors rekurzió a kockáztatott érték meghatározására. Végül a jól ismert Monte - Carlo szimuláció is bekerült a dolgozatomba, mely jelen esetben inkább ellenőrzéseként szerepelt az előző két módszer eredményeire. Dolgozatom végén konkrét példákon teszteltem az említett módszereket. A 6 fejezet táblázataiból kiderül, hogy bár sok esetben az egyetlen megoldás a Monte - Carlo szimuláció a VaR értékének meghatározására, vagy akár egy opció árának meghatározására, ha a Laplace - transzformáltunk viszonylag egyszerű alakban megadható, akkor például az általam bemutatott két algoritmussal hatékonyabbak lehetünk, mint a szimulációval. Diszkrét veszteség eloszlások esetén ugyanez a helyzet. Itt a rekurzió a másodperc töredéke alatt ad elfogadható eredményt a VaR értékére, míg a szimuláció nagyságrendekben lassabb. Ez utóbbi módszer

konkrétan, ha a veszteségek darabszáma Poisson - eloszlású és paramétere Γ eloszlást követ, a biztosításmatematika Credit Risk plus modell néven ismeri és alkalmazza. Dolgozatom függelékében az általam írt, és munkám során felhasznált Matlab programkódokat tettem közzé 35 Köszönetnyilvánítás Szeretnék köszönetet mondani témavezetőimnek, Arató Miklós és Medvegyev Péter tanár uraknak, akiket bármikor felkereshettem és kérdéseimre adott válaszaikkal segítették munkámat. Szeretnék köszönetet mondani barátaimnak és a családomnak akik folyamatosan segítettek és motiváltak 36 8. fejezet Matlab kódok 1 function E = eulerke ( t ) 2 m = 11; 3 n = 15; 4 E = 0; 5 f o r k = 0 :m E = E + n c h o o s e k (m, k ) ∗2^( −m) ∗ s s s ( ( n+k ) , t ) ; 6 7 end 8 end 1 function sss=sss (n , t ) ; 2 A =18.4; 3 sss = 0; 4 for k = 1: n s s s = s s s + ( −1) ^ k ∗ r e a l ( L l o s s ( ( ( A+2∗ k∗ p i ∗ i ) . / ( 2 ∗

t ) ) 5 )); 6 end 7 s s s = ( ( exp (A / 2 ) ) . / ( 2 ∗ t ) ) ∗ r e a l ( L l o s s (A / ( 2 ∗ t ) ) ) + ( exp (A / 2 ) / t )∗ sss ; 8 end 37 8. FEJEZET – Matlab kódok 1 function postw = postw ( t ) ; 2 j = 10; 3 m = 6; 4 postw = 0 ; 5 f o r k = 1 :m p o s t w = p o s t w + ( ( − 1 ) ^ (m−k ) ) ∗ ( ( k ^m) / ( f a c t o r i a l ( k ) 6 ∗ f a c t o r i a l (m−k ) ) ) ∗ f j k ( j , k , t ) ; 7 end 8 end 1 function fjk = fjk ( j ,k , t ) ; 2 E = 8; 3 4 n = j ∗k ; 5 r = 10^( −E / ( 2 ∗ ( j ∗ k ) ) ) ; 6 h = pi / n ; 7 fjk = 0; 8 f o r l = 1 : ( n −1) S = ( n + 1) ∗(1− r ∗ exp ( i ∗h ∗ l ) ) / t ; 9 f j k = f j k + ( −1) ^ l ∗ r e a l ( L l o s s ( S ) ) ; 10 11 end 12 f j k = 2∗ f j k + L l o s s ( ( n +1 ) ∗(1− r ) / t ) + ( −1) ^ n ∗ r e a l ( L l o s s ( ( n + 1 ) ∗(1+ r ) / t ) ) ; 13 f j k = ( n +1 ) / ( t ∗2∗ n ∗ r ^ n ) ∗ f j k ; 14 end 1 function Lloss = Lloss ( s ) ; 2 mu = ? ? ; 3

lambda = ? ? ; 4 L l o s s = ( ( exp (( − lambda ∗ s ) / ( mu+ s ) ) )−exp(− lambda ) ) /(1 − exp(− lambda ) ) ; 5 %a l f a =??; 6 %b e t a = ? ? ; 7 %mu = ? ? ; 38 8. FEJEZET – Matlab kódok 8 %L l o s s = ( ( ( b e t a / ( b e t a +1−(mu / ( mu+s ) ) ) ) ^ a l f a ) − ( ( ( b e t a / ( b e t a +1) ) ) ^ a l f a ) ) / ( 1 − ( ( ( b e t a / ( b e t a +1) ) ) ^ a l f a ) ) ; 9 end 1 function varrr = varrr 2 %e u l e r k e h e l y e t t p o s t w P o s t Widder e s e t e n 3 lambda = ? ? ; 4 alfa = ??; 5 beta = ? ? ; 6 szig = 0.999; 7 tic 8 a = 0.000001; 9 dx = 0 . 0 0 1 ; 10 i n t =0; 11 k1 = p o s t w ( a ) ; 12 i = 1; 13 w h i l e i n t < ( s z i g −( b e t a / ( b e t a + 1) ) ^ a l f a ) / ( 1 − ( ( b e t a / ( b e t a +1) ) ^ a l f a ) ) 14 %(0.999 − e x p (− lambda ) ) /(1 − e x p (− lambda ) ) 15 %( 0 . 9 9 9 − ( b e t a / ( b e t a +1) ) ^ a l f a ) / ( 1 − ( ( b e t a / ( b e t a +1) ) ^ alfa ) ) 16 k2 = p o s t w (

a+dx ∗ i ) ; 17 i n t = i n t + dx ∗ ( k1+k2 ) ∗ 0 . 5 ; 18 k1 = k2 ; 19 i = i +1; 20 end 21 v a r r r = ( i −1)∗ dx ; 22 t o c 23 24 end 1 function f o l y t N B = f o l y t N B ( a l f a , beta , mu ) 2 tic 3 db = 1 0 0 0 0 ; %e n n y i t g e n e r a l l e egy l e p e s b e n 4 s z i m = 1 0 ; %s z i m u l a c i o szam 39 8. FEJEZET – Matlab kódok 5 for i = 1 : szim 6 i f ( mod ( i , 1 0 ) ==0) i /100 7 8 end 9 f o r j = 1 : db n ( j ) = p o i s s r n d ( gamrnd ( a l f a , 1 / b e t a ) , 1 ) ; 10 11 end 12 f o r j = 1 : db 13 veszt ( j ) = 0; 14 for k = 1: n ( j ) v e s z t ( j ) = v e s z t ( j ) + e x p r n d ( 1 / mu ) ; 15 end 16 17 end 18 vvar ( i ) = q u a n t i l e ( veszt , 0 . 9 9 9 ) ; 19 end 20 sum = 0 ; 21 f o r i = 1 : szim 22 sum = sum+ v v a r ( i ) ; 23 end 24 f o l y t N B = sum / s z i m 25 h i b a = 0 ; 26 f o r i =1: szim 27 h i b a = h i b a + ( v v a r ( i )−f o l y t N B ) ^ 2 ; 28 end 29 Sk = (

h i b a / ( szim −1) ) ^ ( 1 / 2 ) ; 30 SE = Sk / ( ( s z i m ) ^ ( 1 / 2 ) ) 31 t o c 32 end 1 function p a n i ( lamda ) 2 tic 3 r (1) = 0.25; 4 r (2) = 0.25; 5 r (3) = 0.25; 6 r (4) = 0.25; 40 8. FEJEZET – Matlab kódok 7 r (5:1000) = 0; 8 A( 1 ) = exp(− lamda ) ; 9 S = A( 1 ) ; 10 n = 0 ; 11 w h i l e S < 0 . 9 9 9 12 n = n +1; 13 G = 0; 14 f o r j = 0 : ( n −1) G = G + ( j + 1) / n ∗ A( n−j −1+1) ∗ lamda ∗ r ( j + 1 ) ; 15 end 16 17 A( n + 1 ) = G; 18 S = S + G; 19 end 20 n 21 t o c 22 end 1 f u n c t i o n paniNB ( a l f a , b e t a ) 2 tic 3 v (1) = 0.25; 4 v (2) = 0.25; 5 v (3) = 0.25; 6 v (4) = 0.25; 7 r = 4; 8 s = 5; 9 for 10 i = 1: r a ( i ) = a l f a ∗v ( i ) ∗ i ; 11 end 12 a ( 5 ) = 0 ; 13 b ( 1 ) = b e t a + 1 ; 14 f o r i = 2: s 15 b ( i ) = −v ( i −1) ; 16 end 17 b ( 6 ) = 0 ; 18 C ( 1 ) = ( b e t a / ( b e t a + 1 ) ) ^ a l f a ; 41 8. FEJEZET – Matlab kódok 19 K = C ( 1 ) ; 20 n = 0 ; 21 w h i l e K< 0

. 9 9 9 22 C( n +2) =0; 23 f o r i = 0 : min ( r , n ) 24 C ( n + 2 ) = C( n + 2 ) + a ( i + 1 ) ∗C( n−i + 1) ; 25 end 26 27 f o r j = 1 : min ( s , n ) C ( n + 2 ) = C( n + 2 ) − b ( j + 1) ∗ ( n+1− j ) ∗C( n+1− j +1 ) ; 28 29 end 30 C( n + 2 ) = C( n + 2 ) / ( b ( 1 ) ∗ ( n + 1 ) ) ; 31 K = K+C( n + 2) ; 32 n = n + 1 ; 33 end 34 n 35 t o c 36 end 1 f u n c t i o n monteNB ( a l f a , b e t a ) 2 szim = 10000; 3 db = 1 0 0 0 ; 4 for i = 1 : szim 5 f o r j = 1 : db n ( j ) = p o i s s r n d ( gamrnd ( a l f a , 1 / b e t a ) ) ; 6 7 end 8 f o r j = 1 : db 9 10 11 12 S = 0; for k = 1: n ( j ) r = rand ( 1 ) ; i f r <= 0 . 2 5 X = 1; 13 14 end 15 i f r > 0.25 16 X = 2; 42 8. FEJEZET – Matlab kódok 17 end 18 i f r > 0.5 19 X = 3; 20 end 21 i f r > 0.75 X = 4; 22 end 23 24 S = S+X; 25 end 26 veszt ( j ) = S; 27 end 28 Tomb ( i ) = q u a n t i l e ( v e s z t , 0 . 9 9 9 ) ; 29 end 30 szum = 0 ; 31 f o r i =

1 : szim 32 szum = szum + Tomb ( i ) ; 33 end 34 v a r q = szum / s z i m 35 h i b a = 0 ; 36 f o r i =1: szim 37 h i b a = h i b a + ( Tomb ( i )−v a r q ) ^ 2 ; 38 end 39 Sq = ( h i b a / ( szim −1) ) ^ ( 1 / 2 ) 40 SEq = S / ( ( s z i m ) ^ ( 1 / 2 ) ) 41 end 43 Irodalomjegyzék [1] Bugár Gyöngyi: Befektetések kockázatának mérése - Statisztikai szemle, 84. évfolyam 9 szám [2] Joseph Abate: Numerical Inversion of Laplace Transforms of Probability Distributions - ORSA Journal on Computing, 7. kötet, 1995 [3] Alan M. Cohen: Numerical methods for Laplace transform inversion -Springer, 2007 [4] CreditRisk+ : A credit risk management framework -Springer, 2001 [5] Gáll József - Nagy Gábot: A működési kockázat veszteségeloszlás-alpú modellezése Hitelintézeti szemle, 6. évfolyam 4 szám [6] Arató Miklós : Nem-életbiztosítási matematika - Egyetemei tankkönyv, 2001 [7] Klaus Böcker, Claudia Klüppelnerh: Operational VaR: a Closed-Form

Approximation bibitemij7 Csárdi Gábor : LATEX nem túl röviden 44