Matematika | Valószínűségszámítás » Dr. Fegyverneki Sándor - Valószínűség-számítás

Alapadatok

Év, oldalszám:2002, 19 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:2732

Feltöltve:2005. január 03.

Méret:105 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

         !#"%$&($*,+) -".0) /1$243 5 0 ) 67 ) 3433#8.9:"(;=<%>@?ABCEDF&() ?1/A#> G CHB#%$HICKJL"(;%430MONQP(R#R1S(T U      ! #"$ %& !) (  J  FJ ) D=J 5 8 * ,+ -+ U .0/21,346579;84 :<;4634;:=:<>81 7@?ACBD1EF7G1<1IHKJ ?L< M3NMO 8 P 4;QR;84 :<;46ADS TU/21 P 1EL8? :V:<>81 7@?ACBD1EF7G1<1 T2WX/-YZHK[]^SN []^a`-TXb cedgf /21< c 5h;84 :<;BD1EF7G1<1a1 fjilk 46A cnmIf /21< c ;84 : f BD1EF7G1<#A>?Lo <%?Lo :p5h;84 :<;4 cnqIf /21< c ;84 : f BD1EF7G1<r?Lo ::<;4;:s4;EF4;7@4t4;Qu2BD1EF7G1<6v 1 k c cyf U /21<1Ew1JDBD1EF7G1< c BD1EF7G1<;? k A MO 8 P x o E 4;EF4;7@4 / cnm f U zGH){#|n}%Sr/21s~?vv ?LEF€D1E >BD13 81 5h684 53h684 A  1<1< U U E F7 zGHK[S ‚j

ƒ „;† zGH){j‡ˆ}%Sr/21,v 1EF?LEF€D1E BD13 81 5h684 53h684 A  1<1< E F7 zGHK[S ‚ ƒj„N‰ † 4‹ŠhJ]HK[Sr/2Œ ‚ U U U  HŽS’‘%“•”—–˜/™1<  EF46A’684 J 4;<š;84 :;>“›1<œ684 534;EF7@4;<š;84 : R3 153?L7g81 k u% 1CJ ? k 3I1 P 81 EM3?L<>8? 3 B4;EMu%46334;:O 8 3 U  Hž“2Sr/21<  EF46A’684 J 4;<š;84 :I684 53h684 AZA’;84 :<;EF4634 UU      ! #"$ %& !) (      !#"$&%( )+" *-k 46, A-QHžu 7FP U k ;84 3EF46133hEF684 4 5‹k S k A4 O8 :Z684 4;5<;EF<h463Io A=EF<?4;B>L464;3EF4:Z;‘!84 QL@ 4;:XAB#465<C4;@€794;EF84 4;k 7@u%4 4 U UMk 3 46A ?Lo ::<;4;:Z;84 QR684 3 .570/16 3462A k 34 4657A 698:k 34 4; P 4;<;<hx o A=< P x .3DE32GF!0/13234 H <ho A !D#"BD1$&%( )+" * #B <I9@ 5h;84

:<;BD1EF7G1<1 U k 1A 4;QuKJ 54 k €:<;465h684 3#L HNMOD P.1QR;SM 4 k 1A k 4 P 4;< i x HUT SV@ `WI J HYLX S c `WI J 1AZA%?5 c `WIJ H[%Z S cK c W 1A1A1hA `WI J D1AZA%?5 cKR qCc W q A1A1ZA `]JWA B < J 4;EF4;7@4 UM3pJ 4;€*UFQ .0/13234 576 46A k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=< # ^ a`cb1a`7dfegi" h *kj 1 c f `WIJ D1AZA%?5 cnmIf `WJWA !#"$&%( k )+" 46* A k#B 4 <l4;@ < ki 32U[<g:]u<;?? Ap81 81 :vv=QRh81 Fnm3D8p1oq< /lc .0/14;3:24;7934 5784 6 k k u 46A s1<sr i 3GJ 4;€*BDUFQ 1rDE1,.0t:A38 8p:Z3684 8[5DEEF3465 3 .0/13234 576 P P Q0.0vxo9w yO38&vczm3F{v1| O 4654;€7984 k u%4j4;EF4;7@4j1< c BD1EF7G1< k 1A=< ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B # < c@qVf 4;:4;7984 k uv 46A>? o P 463A%4;< UMA BD1sEF4;Q%1E81 vvr1< 4;Qu0UMA * A>?Lo <hx o Ex o A v 46A>? o P 463A%4;< UMA  7-O 8 Q™1< c m f 4;:4;7984 k uˆ1AZA%?5 A>? o P

463A%4;< UMA v 4 BD1 7FU k €X1,A%4633O?, } v 46A>?o P 463A%4;< UMA=< <ho A !D#"BD$&1 %( )+" * B~ ‘OJ ” T k 4;7 k 4;Q%13NOM8 P EF46A’684 J 4;<š;84 :3 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q k 46A k 4 P 4;< i x HUT S#G ~ H[=@ S!€ LT HYLX S cnm2f €hr D1AZA%?5G ~ H c9q2f S!€‚G~ H c S|ƒG~ H f S‹ H[%Z S cK c W 1A1A1hA 4;Quh7g81 :3pA>?Lo EE;„ :N? o k ?Lo :4 k A0UF<>81 5 a 8? 4;:4;7984 k u%46A H)1<1< c† m2cI‡ €‚rhDBD1‰ˆSŠ ‹n;84 :Iˆp‹K€ TLXZ1A1A1A S‹D1AZA%?5 ~Œ{‘ Ž’ c†[“ €”•{‘Ž’ ~GH c† S0A T      ! #"$ %& !) (  UT g~ !€ TV‡ ~GH c S0A HYXLS#~GH[%r S!€ }iA H[Z%S#G ~ H fayc Sx€~GH f S]‡ ~GH c9mIf S0A H S j 1 c dgf 1AZA%?5I~GH c S ~GH f S0A HLS#G ~ H c9qIf S!€G~ H c S| G~ H f S]‡~GH cnm2f S0A dgf ;84 : {‘ Ž’ f €‚rh 1AZA%?5 E ƒ UF7 ~GH f S!€ }iA H%S j 1 f V

!#"$&%( )+" * #B <@H[t@ IJ ~ S’BV81 57G1:3 y9MODcoq4 / m 4 5 /’. 4 POFxŽ2zmo k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=< 4;Qu%!4;< #"UMA $&%( 1)+" AZ*kA%j?5=1r1 1<14;EEFL8? 4;:7F<L8 U>k 4;} ::Z4;;84 79Q U>84 7@k u%4;46<aA2?} 3 :<>81 7G1 P ;84 QL4;k :21;84 A : k P 4 1EL4;8? :<;<L<hO8 o k A=x } < :Z;84 Qx o AI7@4;Q i P O x vqD M9/z/ m3F{v / P x ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h € ;84 :s~4;El?Lo E ~4I1<C4;EF4;7FU 4;:4;7984 k u%46A%463 *  4;Qu%4 k @ H&ˆ’€ TLXZ1A1A1A S0A , AZA%?5  TC€G~ H[=@ S!€~ Œ {‘ ’ Y! b “ € •{‘’ G~ H Y! bSS"€ G~ H Y! bS0A u 4;BV81 3G~ H Y! bS!€ T H&ˆ’€ LT ZX 1A1A1A S0A ] 4;Quh!7g#"81 $&:%(3 L8? )+"E$* &o # QL.3QL;0465=3EF%o 4 ak D{Do F E)v+{14 /’<;34 ? ;0kDE3?L8&:s/1o9A>; ?oo 5Lm1MOo EF8 79k 184 A k u%k 464 A2P

4;A><;?L<ho <%x o ?oA,33s1<64;3E BD;84 QL1#4;1<;€<h?o 3A 3 c Qu `W1 Jk 1;<684 3: x x x P x x 1CAO 8 :Z684 5EF463463>:c;„ :1AhX1<63$DQu%4;E ~x o A ]B?LQu 1< c 4;:4;7984 k u™v 46A>? o P 463A%4;<;4633 i 4 P 1QuC:4;7]< ( * " ) +-, Tc< M ( & ‹ F ( & (  # B €?33/.0€D15 1vnARx o El? o k v]?Lo <a?œ } ?v i ~46AZ3 x 7Xh17@4;EMu%46ArA>?Lo <hx o E10t€D15 1vC54 k €4;EMA%4;< UMAG4;Qu@v UF<;? k u%?L: 3 x Ew1 ~€? k :D81 QLQ%1E) J&;84 EF€V81 x E :4;EF4 ~313 < 2 UF::<134 P ;84 ::4;ERA0U P 4;:<hx o k A4ˆ€D15 1v ?31< 4;Qu%4 k 1@A0U P 4633t:4 i EF4 ~346A2:<>81 7G165:8A 7™4 kk u0U]1 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 QL4 B?LQu95 ; € : 1B?LE}":/<xA > 0BAH . ‡C0 S ‰ A ~ H=5 ;€ :hS!€ :@? . A G a X < M ( & @ E$ D  F ( 

& (  # B €?33.0€D15 1v9ARx o El? o k v]?Lo <a? } ?v i ~46AZ3 x 7Xh17@4;EMu%46ArA>?Lo <hx o E10t€D15 1vC54 k €4;EMA%4;< UMAG4;Qu@v UF<;? k u%?L: 3 x Ew1 ~€? k :D81 QLQ%1E) X  H S GH c S      ! #"$ %& !) (  1< :UA (A 0U } 1€ < 0U J&;84 EF€V81 x E]:4;EF4 ~3 2 F::<134 P ;84 : k ;84 EMARx o E>A P 4;:<hx o k A €D15 1v ? 3 4;Qu%4 k 1aA P 4633 :4;EF4 ~346A9:<>81 7G1 5 ™ 7 4 kk u =1 P 1EL8? :<LO 8 k x :Z;84 QL4 B?LQuC5 : ’1 B?LEV} : 7 k YB 0b > 0 > . ‡C0 : ? 2‡C: ? GH=5 ;:hS > . ? FU 0U ~ € !€ A  4  ( ) % ,x" CB#< cK c W 1A1A1A‹ c 4;:4;7984 k u%46AZ54  A  • • ~ Œ {‘’ c†[“ € ‘’ H‡ T S A ‰  ~ ‡0 ‘’ c† A 1B?LE1<@?Lo ::<;4;QL<š;84 :3t1<@?Lo ::<;4;:sEF4;B463:Z;84

QL4;:Y ˆ ˆ W 1A1A1‹A ˆ A b d Y(TLXZ1A1A1A Rb 4;:46354346A0U k 3ž~x o A=< k4 !4;<;#"<h$&o %(AX )+" 1 * #B < c 4;:4;7984 k u f & 4;EM3h684 34;E>7@4;EFEF4633 U .3D 8:34 8p3DE0/ky9MODcoq4 / m 4 5 /’ 4 P 84 k 46A P x ~GH c f Sx€ G~ H~Gc9H fmIS f S 7@4 kk u0UF:Z;84 QL463DBD1‰G ~ H f Sg}iA ^ a`cb1a`7dfegi" h * B G~ HŽž f S ‘cJ ” T EF46A’684 J 4;<š;84 :=3h84 k uhEF 4;Q P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q:< ‰  j 11< cK c W 1A1A1A6 c 4;:4;7984 k uZ54 k €:<;46554C~GH c† Sg}h\%1AZA%?5 {‘’ ~ H {‘ ’ c† S!€G~ H cK SUG~ H c W cK S ŽŽŽUG~ H c cK] mCc W m A1A1A mCc ‰ S0A G !#"$&%( )+" * #B < cK c W 1A1A1>A 4;:4;7984 k uZ54 k €:<;4653 8p.3D 10/ 0/13234 5769; 35 9/ m 3; k 46A k 4 P 4;<;<hx o A  BD1 c† m2cI‡ €hr BD1ˆSŠ 9 ‹ ;84 :ˆ p‹K€ LT ZX 1A1A1A &;84 : {‘ Ž’ c† €‚@ A h

$*, )() " hRe $ " &( h+a" !` j 1 cK c W 1A1A1A 34;E ~4;: 4;:4;7984 k uZ54 k €:<;465r;84 :  4  !#" * ) b1i% ~GH c† S)g}hDBD1‰ˆ’€ LT ZX 1A1A1A 1AZA%?5p3463:<a?L} EF4;QL4;: f 4;:4;7984 k u24;:463h84 k ~ H f S!€ •{‘Ž’ G~ H f c† SUG~ H c† S0A G Z      ! #"$ %& !) (  4BD1†ˆ’€ TL%XZ 16,A1A1Ad i1h AZ A%?j 5R1 346cK3: <a ?L}c EF4;W QL14;A1:RA1AšJ 3?L4;< E UM~3N4;8 : 4;:14;E79L8? :<L84 k 8 k uZ5} 4:Zk;84 Q+€}:<;f 465œ4;;:84 :4;79~G84 H k c†u S4;:463h84 }hk OMPP O x x ~ H c A f S!€ {‘ŽG~ ’H f G~ cH f A SUc†G~ HSUc G~ A H Sc† S A G ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B p1u%4;: i 3h684 34;EFB4;<aA1J=„;:?LEL8? €V%8? 1 k v 4 P 4;<;463B463ž~x o Aœ1CA>? o i * ~ H c† S 1< x 8 k < MOH =;0FYo9;0ZF P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Qœ;84 :gG ~ H c† c S

1< P 463A%4;<a? } 4;E k 4 P 4;<š;84 :46A%463‘SG x 8 k < MOH oq/08p.3;0FYo9;0FP 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q:< BD1 !#"$&%( )+" * #B < c ;84 : f 4;:4;7984 k uZ3 / m38po 0tiM9/ m38[F{v /RMO5 cw P P.38[DE35 k 46A k 4 P 4;<;<hx o A  ~ H cnm2f S!€G~ H c SUG~ H f S0A G Bk 4 < 4;cK<;<h o c A W 1BDA11 A1‹A c 4;:4;7984 k u%46A%463 MO4 ; o95:vg.34 578S/ m38po 0tiM9/ m38[F{v/RMO5 cw P P38[DE35 k 46A # P x ~ H c† mCcI‡ S!€G~ H c† SUG~ H cI‡ S HUT ˆSŠ /‹ S0A G B 4;< <;<hcKo A Dc BDW 1 1A1A16A c 4;:4;7984 k u%46A%463 8p.3D 10/135K/ m38po 0tiM9/ m38[F{v /RMO5 cw P P38[DE35 k 46A k 4 i # P x ~ H c† m A1A1A mCc† S!€G~ H c† S ŽŽŽNG~ H c† S‹ G 1B?LE!T ˆ Š ŽŽŽiŠ ˆ A < 6 X ":9 xA ( * " ) +-, j 1r1< c ;84 : f 4;:4;7984 k u%46A&x o QLQL463EF4 k 46A š1AZA%?5 c ;84 : f  c ;84 : f ;84 : c ;84 : f UF: &x o

QLQL463EF4 k 46A=<  j 1 cK cK 1 A1A1‹A c &x o QLQL463EF4 k 4;:4;7984 k u%46A•;84 : G ~ H c† SŠ 9T H&ˆ € LT ZX 1A1A1A S‹D1AZA%?5IG ~ H {‘ ’ c† SgŠ TcA e ) =d?$" "x, " h *     ~ Œ {‘’ c† “ €‚~ {‘’ c† € VT ‡ ~ {‘ ’ c† €  € pT ‡ ~ Œ {‘’ c† “ € VT ‡ {‘’ G~ H c† S0A             ! #"$ %& !) (      BD1 !#"$&%( )+" * B 5C‘7@ ”UT EF46A’684 J 4;<š;84 :3 y9MODcoq4 / m 4 5 /’. 4 POF?yVMO4 D 8po m?o 4 k 1A k 4 P 4;<;<hx o A  Y!5‰n Š [b†e€ Y!t 9` t@ 5 H= S?nŠ [bj`WJ [™`-T A 84 k !uZ3s#"$&16%(5 )+" * 1#BEL8? <,:<LzG8 k HK} [:ZSI;84 Q € U G~ 81 H=EM35W?LŠ<>8? [SE& ?57 x E81 P 1ER7@4;84 QLk BD46A13 k81 54 ?L<;4;?<;<h33 o

A=P <1EL8? :&x o QLQ i P P O x P .3DEoq/ m3DcM94 / cw P POy?34 576 P x B <&z P 1EL8? : &x o QLQ P 84 k u,1AZA%?5j;84 :x;„ :1A,1AZA%?5REF4;B463 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%  4  (# BD1 TcU< ‚ ƒ,E UF7‰ zGHK[S!€ }h Xa< ‚ E ƒ UF7 Ž zGHK[S!€ LT Zi< zGHK[ Ž S#Š zGHK[ W S‹DBD1XHK[ nŠ [ W S‹ 1<1<7@? k ?3? k2k ?o P 46A P ?}  :< ‚ ƒE UF‚7 ;‰ † zGHK[S!€ zGHK[ † S‹ [ † `-T- 1<1<tv 1EM5 L8? E& ?LEMuZ3? k ?L:R< 8? 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%4œ;84 :t{ j`  4   4;Qu%4 k z•1 5 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>@ T-D46AZA%?5 Tc<SG~ H){/ 5‰Š ;S!€ zGH ;SR‡ zGH){hS‹ Xa<SG~ H=5 € {hS!€ zGH){#|n}%SR‡ zGH){hS0A :Z;84 QL4;!:r#"684 $&5%(3h 684 )+"A%* 46A6B 5 5 H[@=P SR1EBDL8? 1:EF<L7GO8 k 1x } <>:Z81 ;84 k Q 1U A,P :81 <>EM381 ?L7@<>?L8? 3 ::DO81 F{Q%/

1m0vqEF;’4;.3Q 4 8 & k 4;46E ~A 46vk v24 P 7@4;<;4;<hQLx o:A<>81 7@BD1@E81 1aEFBDEF14;3 B%8? 461 3 k i P ;84 Q34;EF4 k < ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h UF:<6AZ5h684 3 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>98? 4;:463h84 k 1nEF4;B463:Z;84 QL4;: * 684 53h684 A%46A & 4;E O 8 5BD13 8? A24;Qu2:?5?L<13A’84 k 31< <13 1!#"[ $& %([ )+" * 1A1 A14;A0QA:u%B 4 k 1€5 G~ P 1H=E5 L8? :€ <LO8 k[ x } St:Z;84 H&Qˆ U € P LT81 EM3ZX ?L1<>A1r8? A1AEFS4;B4613E:ZL8? ;84 :QL<L4;8 k :X} 684 :Z5;84 3QL4646A%A24 U :k ?465AI?L<:1?35? 81 3i P O x W k k .3DEoq/ m3DcM94 / 1A 4 P 4;<;<hx o A=<       ! #"$ %& !) (  4 j 1 W 1 A1A1Ah4;EF?L:<;E81 :; 1AZA%?5 } H&ˆ € LT ZX 1A1A1A S ;84 : • Ž {‘’ € TcA !#"$&%( )+" * j 1aE‹684

34;< UMA  k 4;7 k 4;Q%13NOM8 PCP 1EL8? : &x o QLQ P 84 k u%D7@4;EMuZ54 ‚  H S ‹ [™`-T zGHK[S!€ ‰ Ž 1AZA%?5  1<z 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k uhB4;<j3 153?L<>8? / a ; /’. 4 P cw P POy?34 576 ^ a`cb1a`7dfegi" h * eB :(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 k u k 4;7 4;Qu’684 534;EF7 x } < B <  P 1EL8? : &x o QLQ P 84 k ur1AZA%?5,;84 :!;„ :1Ar1AZA%?5 EF4;B463’:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 k u%  4  a# BD1 k 4;7 k 4;Q%13NOM8 P ;84 : Ž  H S x€ TcA ‰ :(} 5!} :Z#";84 $&Q %(& o )+"QL* Q B 84 k P u%14OEL< 8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 Ž EM3?L<>8? 3 o9D 698po95=oq/ k 1A k 4 P 4;<;<hx o A BD1 E‹684 34;< UMAG1 x x x P  4   4;Qu%4 k 1 5 & ?LEMuZ3? k ?L: P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8?  :(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 kk u%4;E ;84 :s{ =`-T-D46AZA%?5G

~ H=5k€ {hS!€ }h ;84 :G~ H){/ 5‰Š ;S!€ „  HK[S L[ A 1a:<>!81 #"7G$&%(1 )+" ;*84 QLTc4;<:;šj 11#<11E<j5#1a€EFUF4;:B<6AZ4635h:Z684 ;384 QLP 4;1:IEL68? 84 :5<L3h6O884 k A%x 46} A:Z;84 Q U P 81 EM3?L<>s8? EF4;B463:Z;84 QL4;: 684 53h684 A%4 U k 46A P [ [ W 1A1A1‹A [ ;84 : €G~ H=5k€ [ S H&ˆ’€ LT ZX 1A1A1A S‹ 1AZA%?5=1 •{‘’ [ 7@4 kk u0UF:Z;84 QL463 yVMO4 ;ztiMO8 o 4 .34 ;08:04 v k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=<             ! #"$ %& !) (  a X < 1X1 5I€*UF:<6AZ5h684 3 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>I 8? EF4;B463:Z;84 QL4;: 684 53h684 A%4 U k 46A :<>81 i j 7@?L::D81 Q%1,7@4;QL:<>81 7@E81 EFBD13 %8? 1 k P ;84 Q34;EF4 k  1<1<j1aEF4;B463:Z;84 QL4;:I684 53h684 A%46A [ [ W 1A1A1‹A ;84 : €‚~GH=5k€ [

S H&ˆ € TLXZ1A1A1A S‹ 1AZA%?5=1 •{‘Ž’ [ 7@4 kk u0UF:Z;84 QL463 yVMO4 ;ztiMO8 o 4 .34 ;08:04 v k 46A k 4 P 4;<;<hx o A  BD1 • Ž [ Š |A {‘’ Zi< j 1$53& ?LEMuZ3? k ?L: P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8?  :(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 kk u%4;E)1AZA%?5 1 Ž [  HK[S L[-7@4 kk u0UF:Z;84 QL463 yVMO4 ;ztiMO8 o 4 .34 ;08:04 v k 46A k 4 P 4;<;<hx o A  BD1 ‰ Ž Ž [  HK[S L[ Š |A ‰ B 5 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3Ž ?L<>8? P 81 5BD13 8? 684 53h684 A’84 k 46AI1s~4;EF4‘2H=5 S < 2H){ 5V| ;S!€ {2H=5 S |  { s`-T A  4  Tc Xa< j 1 5 1AZA%?5 2H=5 S A € !#">H$&=%(5 S$)+" &* o QL Q 4;Q84 u%k 4 u k 5 1EP L8? 1:E<LL8? 8 :k <L} O8 k:Z;84 x } Q :ZU ;84 Q U 81 EMP 3?L81 EM<>3?L8?  <>18? AZ;84 A%:?5,1P 15 EL8? : &x o QLQ P 84 k u(< j ~81 1Xk 11A < x P P O

x P 8[; MO5:/ m o9;02 MO4 D 8 k 4 P 4;<;<hx o A=< ^ a`cb1a`7dfegi" h * B 35 1 k :< & ?57g81 EM3V4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%4 zDHž^Sx€G ~ H Y!t >H=5 H= SSxgŠ ^ bS0A 8? ;84 : HK[S€ }h1AZA%?556& ?LEMuZ3? k ?L: P 1EL8? :<LO 8 k x } i  4  j 1@€*U 4654 k „ U81 EFBD13 ˆ :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 4;:463h84 k >H=5 S6& ?LEMuZ3? k ?L: P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? &7@4;EMu k 46A € :(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 k u%4 ‰  Hž^SN BD1r{ Š ^ Š  H ž H ^ S N S ‰  Hž^Sx € }h %^ 4;Qu’684 vA’84 k 3         ! #"$ %& !) (  1B?LE ‰€ 7FU k Hˆ‚ ƒ,E UF7‰ >HK[S‹g‚ ƒE UF7 >HK[SS I€ 7G1 ŠHˆ‚ ƒ,E UF7‰ >HK[S‹g‚ ƒE UF7 >HK[SS0A Ž Ž Ž Ž  4  j 1 € >H=5 S 165 P

1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>,8? 35 1 k :< & ?57g81 EM3ž~1hD1AZA%?5 • {‘Ž’ >HK[ SUG~ H=5k€ [ S‹ BD15a€*UF:<6AZ5h684 3  2H Sx€ Ž >HK[S  HK[S L[] BD15ˆ;84 : & ?LEMuZ3? k ?L:R< ‰ Ž !#"$&%( )+" * B#84 <k 462A Hk H=45@‡4;<;<h2o A=H=5 <#SSL> W‹4;SrEF47@‘ “24 kWLk H=u05 UFS0:ZA ;84 QL46321 5 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? / m?o94 ;SM94 /05k. 4 PO6 m 38 P x !#"$&%( )+" * 81 k B 1A k 4 4;<;<h2o A=HH=<g5#L> ‡ 4;EF24‘ H=5“ SSH=5W SjS0A 7@4 kk u0UF:Z;84 QL463r15 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? / m?o94 ;SM94 / P x !#"$&%( 81 )+k" * 1A #B k < 4 24;H=<;5 <hA o SVA=7@< 4 kk u0UF:Z;84 QL463t1 5 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? : HNM OF{v2o9H 2.3578 a2 P x : !#"$&%( )+" * #B <

2HH=5@‡ 2H=5 81 Sk S 1A A Srk7@4 4 k4;k<;<hu0oUF:ZA=;84 < QL463C1 5 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? HNM OF{v z.3578[;SMO4 D F{/ 2o923578 a2 P x  4  Tc< “ H){ 5=| ;S!€ {> l“ H=5 S‹ { =`-T A Xa< 7F„ U k 2HH=5#‡œ{hS W S!€ “ W H=5 S‹ ;84 :V46AZA%?5s{G€ 2H=5 S0A Zi< “2WLH=5 Sx€ 2H=5 W‹SR‡ aWH=5 S0A    V  & "!#$$%& " 6 Tc< )(*7" B 8 ,+ , +- B 8 + J V;84 : P ;84 QL4;<;<hx o k A-4;E]4;QuœB?L::<Rx 8 :D81 Q&x 8 &465 k ? x EFE U 4;Qu%4 k ˆ` . c `I AO 8 :Z684 5EF463:?5?L<13?31<I] u ? P 81 vv=h81 šEF4;Qu%4 k 5G1< c 4;:4;7984 k uXv 46A>? o P 463A%4;<š;84 :4 U k 46A-1 :<>81 7G1i< , AZA%?5 5r4;EF?L:<;E81 :1 ~ H=5k€ :hS!€ > :8? A#. ‰ AZ H :G€ }h1LT 1A1A1A S‹ G {  /     

  ! #"$ %& !) (  f~ !€ ;84 : .k€ TV‡ +A 2H=5 Sx€" D“2WLH=5 Sx€" .aA ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B * P UF::<134 P ;84 :4;: 7FU k 3 1 P 684 34;Ev U k ?L7FU81 E UF:™4;EF?L:<;E81 :B?L< P 4;<;4631< Xa< * ,++( i , +- B8 + €  D46AZA%?5 4;Qu%4 k g}ˆ;84 : " >  A 1B?LE :‰€ }h1TL1A1A1AzA A HUV T ‡ S ‰ Ak€ Œ ‰  ƒ E UF7 ‘  : :8? ŽB 5 1EL8? :<L8 k } :Z;84 Q U 81 EM3?L<>8? 3 ? UF::? kZi 4;EF?L:<;E81 : 8 k 1A k 4 4;<;<ho A  } P O x P x P x J 15 179684 346554;E)BD1r4;EF?L:<;E81 :1 ~ H=5k;€ :hSS€ Œ ‰  : A 1B?LE :G€ }h1LT 1A1A1AzA G 2H=5 Sx€ D“2WLH=5 Sx€ A Zi< , *7 , u UB , +- B 8 + B v U k ?L7FU81 E UF:r4;EF?L:<;E81 :rv 4 P 4;<;463h;84 :46A%?52BD1:< k 81 EM3j~4;El?Lo E‹;84 :46A 7@4;EFEF4633G1 5 } v 46A>? o P

463A%4;<š;84 :Z;84 B4;<j:<hx o A i P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>s8? ~4;EF4 k 3:4 1< c 4;:4;7984 k uI4;EF:9?a :Z;84 QL4;:VAO 8 :Z684 5EF46346A2:<>81 7g81 31<!B 5a4;EF?L:<;E81 :1 ~ H=5 ;€ :hS!€ . A ‰ 1B?LE :‰€ LT ZX 1A1A1AzA G 2H=5 Sx€ T D“2WLH=5 Sx€ . W A ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B € 5s‡ƒT P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 3QUF:p:<;?Ap81 :pQL4;?L7@463 i * 5 Uw1 U4;EF?L:<;E81 : x 8 k 1A k 4 P 4;< k U[<?# B < 4;EF?L:<;E81 :1 ~ H ;€ :hSS€ . AZ 1B?LE :G€ }h1LT ZX 1A1A1A A G 2H S!€ . D“ W H S!€ W A 1B?LE GH c S       ! #"$ %& !) (    9   V V  & #! $$%& " 6 Tc< , , ( +, u , + , *+- B8 + Š qAiB (} } ;4 Qu%4 k { =`-TU;84 :V{ E x 7@? k BD1r1a: x 5 x :Z;84 Q

&x o QLQ P 84 k u%4 :U 5,4;Qu%4 k EF4634;:p4;EF?L:<;E81 : x 8 1<rH){ ;S k 3 465 P 1E i x€  }h ‡œT { BD4;Q1@u’{684 vnŠ A’84 [k 31Š < {hSW 2H=5 Sx€ {t| X D“ W H=5 Sx€ H ‡œ TqX A7B#<j4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u }h BD1a[ { [G‡ˆ{ zGHK[S!€ BD1@{n Š [  ‡œ{ LT BD1a[ qA Xa< , *( , ( B 8 ,+ , +- B 8 + B84 k u%4 5I4‹ŠhJ ? k 4 k „ U81 E UF:4;EF?L:<;E81 : x 8  }CJ 15 179684 346554;E)BD1I12:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ i P  HK[S! € }h Œ ‰ ‚ ˜BD4;Q1,u’[ 684 vA’84 }hk 31< 2H=5 Sx€ T D“2WLH=5 Sx€ T W A7#B <4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u }h BD1,[ g}h zGHK[S!€ T ‡ˆŒ ‰ ‚ BD1,[ g}iA V *so 5 ?o A0U & ~šx 8 3 x Ew1 ~€? k :D81 Q‘!G~ H=5 {=| % 5 {hS!€G~ H=5 ;S‹1B?LE>{ g}h  }iA Zi< (* 7 B 8 ,+ , +- B 8 + B < k ?57g81 E UF:t4;EF?L:<;E81 : x 8

BD1I12:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ i 4;Qu%4 k `9T-fL }iA # P 84 k u%4 TL X 4‹ŠhJ > ‡ HK[GX9‡ L XW SW ? [™`-T A  HK[Sx€ TN}  HK[S        ! #"$ %& !) (   € “ W H=5 S€ L W A j 1 € } ;84 : L € TL&1AZA%?521 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 3R:3 1 k €D15€ k ?57g81 E UF:]4;EF?L:<;E81 : x 8 k 1A k 4 P 4;<;<hx o A=<!>L4;El?Lo E ~4p1s:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ i P 84 k u’684 3 ;84 :1< 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u’684 3†A j 1/5G:3 1 k €D15€ k ?57g81 E UF:s4;EF?L:<;E81 : x 8  1AZA%?5]1< €1L 5 | P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>p8? z 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u’684 54~4;EFEF4;7@<a?}  B?LQu zGHK[S! € > [G‡ L ? A ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h c T < B &x o QLQ P 84

k u•O 8 5ž~1 EF491 1 x :: i Q ?o 5v&684 3 HžBD15 1 k Q * Q ?o 5v&684 3‹S0<gXa < H)}%S!€ }iA ;84 :H‡p[S!€ VT ‡HK[S0A :< #B j , *+- B 8 + B < pT1 x „ B%uG4;EF?L:<;E81 : x 8 hBD1 1:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 k u%4 4;Qu%4 k `-T-*0 g}iA#  HK[Sx€ [™`-T A W > [G‡ -0 T | 0 ? (#4;7 E‹684 34;< UMAI1 P 81 5BD13 8? 684 53h684 A=<!#B <4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u TX | T 15 „63 1 k > [G‡0 ? A zGHK[S!€ ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h Z<;?Ap81 :!;„ :1Aa1 € }h 0C€ V + T 4;:463463sHž:3 1 k €D15€ S p1 x „ B%u i * 4;EF?L:<;E81 : k 1A k 4 P 4;< k U[<       k !1#"A $&%(k 4 )+" * 4;<;›B <ho A H=5 BD1 S,‘!•@ ” T2W@EF46A’684 J 4;<š;84 :3 vg.34 8 OF 235im3F7oq4 / ]y?34 DE38[DE35 yO0vqH 8po9; P x Y!5GŠ [] Š ^ b†€ Y!t 9` t @ 5 H= S?nŠ [] H= S?Š

^ bj`WJ []^G`-T A 1EL!8? : #"6$&84 5%(3h 6)+84 " A!* } #B &o<IQLzGQ HK[]84 k uZ^3GS1g€ H=5G~ H=5 S Š ;84 EF[]463 EF4 k Š 46^AZS63?& ?5 57 x E81 P 1Ep7@4;QLBD13 81 5?L<;?33 P x x P P P . O P S 6 aw 8[8p.0/3DEoq/ m3DcM94 / cw P POy?34 H k k 576 84 46A 4 P 4;<;<hx o A=<?B#< z HK[S!€ E UF7 zGHK[]^S‹ zHž^S!€ E UF7 zGHK[]^S ƒ Ž TcT ‚ ƒ Ž 2H=5 S      ! #"$ %& !) (  .3; 323DEoq/ m3DcM94 / cw P POy?34 576 4 :B g„ Tc<U‚ ƒ,E UF7‰ zGHK[]^Sx€ }h ƒ,E UF7‰ zGHK[]^Sx€ }h Xa< E UF7 Ž zGHK[]^S’€ LT Ž Zi< z 7FU k €hA’684 3 P 81 EM3?L<>‹8? ~81 v 1 k v 1EM5 L8? E& ?LEMuZ3? k ?L:; :< 9zGH ZS&‡gzGH S&‡gzGH){ ZS | zGH){ S }h { Š Š 4;:463h84 k š1<1<t34;E ~4;:x o E]1<9x 8 k < 3h;84 QLEw1Ew1JD,3 x Ew1 ~€? k :D81 Q:<

^81 EM3?L <>‹8? ~a`c81 v b11ak `7df7@eg?i" k h ?* 3B? k23h;k 84 QL?o Ew146EwA1JG?:} 3 < x Ew1 ~€? k :D81 Qv=L8? E A>?o P 463A%4;< UMA ZB?LQuG7FU k €hA’684 3 P P P QL4;:2!684 #"53h$&6%(84 A% )+46" A2* :•B <>81 H=7@5?L:S:D81 P Q%;84 1,EF46EF34;EFQ 4 &k 4;E P~4646vAZv™3?7@53 4;OQLF{:/ <>m081 vq7@;’.3E4 881 k EFBD46A 13 k %8? 41 P k 4;<;<h;84 x oQA34; EFBD4 k 1@< 1aEF4;B463:Z84 i P k46An!:#"?$&5%(?L <)+" 1* 3 1 4;[ Q u%4 [ k 11 A15A14A‹:UFEFEFUF46EFEF3 46P 3 4 4I,P^ 1EL^ 8? :<L1O8 A1k A1x } A0:ZAS;84 BQ U P~G81 H=EM5ƒ3?L€<>j8? [EF4;B 463:Z€ ;84 QL4;^ :@‡ S684 5€346A%4 U ‡ i P W W H&ˆp‹]€ TLXZ1A1A1A S P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 QL46A :?5?L<13 81 3 . PO6Saw 8[8p0/ 3DEoq/ m3DcM94 / k 1A k 4 P 4;<;<hx o A=< B . € ‡0• Ž‘’ ‡ H&ˆ’€ TLXZ1A1A1A S‹ ‡ € •{‘Ž’ ‡ HE‹K€

LT ZX 1A1A1A S P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q :?5?L<13?A13 .3; 323DEoq/ m3DcM94 / k 1A k 4 P 4;<;<hx o A=< 7 U k €4 k ‡ } 4;:463h84 k 165 .3D 8:34 8p3DE0/K3DEoq/ m3DcM94 / 1r1€?33 € ^ ‡ 7@4;EFEF4633 ~ H=5 € [ € ^ ‡ SS€ ‡ ‡ A G B< # 2H=5 € ^ ‡ SS€ • Ž [ ‡ ‡ {‘’ TqX k 46A k 4 P 4;<;<hx o A &x o LQ Q P 84 k u%46A%463    #<=z & x o LQ Q P 84 k uG1AZA%?5a;84 : ;:1AG1AZA%?5’EF4;B463&4;QuRx o 334;:’4;EF?L:<;E81 : & x o QLQ i P 84 k u%DBD1            ! #"$ %& !) (  .3D 8:34 8p3DE0/ yVMO4 ;ztiMO8 o 4 34 ;08:04 v k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=<?B#< 2H=5 € ^ ‡ SS€ W Hž^ ‡ S &x o QLQ P 84 k uZ3s165 ilk 46A21< i 5 1 P ? k 13A%?L<>8? ; . PO; 0/z/ m3F7oq4 / cw P POy?34 576 84 k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=<  4  j 1 ‡

H&ˆ p‹ € LT ZX 1A1A1A S&4;QuRx o 334;:V4;EF?L:<;E81 :; 1AZA%?5 ‡ } H&ˆ p‹K€ LT ZX 1A1A1A S ;84 : •{‘Ž’ ‡0• Ž‘’ ‡ € TcA !#"$&%( )+" * j 1aE‹684 34;< UMA  k 4;7 k 4;Q%13NOM8 PCP 1EL8? :C684 53h684 A!x } &x o QLQ P 84 k u%D7@4;EMuZ54 ‚  H hS zGHK[]^Sx€  []^G`-T- ‰ ‰ Ž Ž 1AZA%?5  1<z 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k uhB4;<j3 153?L<>8? . PO6Saw 8[8p0/ / a ; /’. 4 P cw P POy?34 576 #B < Ž  HK[]^S %^š  Hž^Sx€ Ž  HK[]^S L[  HK[S!€ ‰ ‰ Ž Ž &x o QLQ P 84 k u%46A%463 .3; 32K/ a ; /’ 4 P cw P POy?34 576 k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=< B <  &x o QLQ P 84 k uC1AZA%?5G;84 :V;„ :1AC1AZA%?5&EF4;B463V4;QuRx o 334;:&:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ i 4  # 84 k u%DBD1 k 4;7 k 4;Q%13N8 ;84 : 0U 7@4 kk u F:Z;84 QL463       P OMP

Ž Ž  HK[]^S %^ L[ € TcA ‰ ‰ Ž Ž 1<4;!Q#"uR$&o %(3 3)+"4;*:=:(B˜} 5H=} 5:Z;84 Q S&o P QL;Q84 EF46384 EFk 4 u%k 4O< P 46AZ3?53 o9D 698po95=oq/ k 1A k 4 P 4;<;<hx o A  BD1-E‹684 34;< UMA x x x x P !#"$&%( )+" * B 5 ;84 : S P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 3 cw P P.38[DE35 k 46A k 4 P 4;<;<hx o A  BD1 zGHK[]^Sx€ z HK[SzHž^S‹ []^G`-T A TZ        ! #"$ %& !) (  ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B * 4;:463v 4 k ‘ U} U *U U ‡ € . ‡ H&ˆp‹K€ TLZX 1A1A1A S‹  HK[]^Sx€  HK[S  Hž^S []^G`-T A !#"$&%( 4j)+" *16 5 4;ilkQ46u%A 4 k H=€5 ^CS 4;P :;4684 EF3h4684 3k EF4  k BDP1 46AZ3?51< #B < zGHK[ ^S 1< .3D 8:34 8p3DE0/V3DEoq/ m3DcM94 /0H cw P POy?.34 576 zGHK[ ^Sx€~GH=5‰Šn[ €

^S!€ E UF7 G ~ H=5GnŠ [ ^9 Š ^|DS0A ƒj† † ^ a`cb1a`7dfegi" h *kj 1,E‹684 34;< k 46AX1& 4;EM3h684 34;EF4;: P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 QL46A=< !#"$&%( )+" * j 1aE‹684 34;< UMA   k 4;7 k 4;Q%13NOM8 PGP 1EL8? :C684 53h684 A!x } &x o QLQ P 84 k u%D7@4;EMuZ54 ‚   H ^S  []^G`-T zGHK[ ^S!€ ‰ 1AZA%?5   165 ilk 46AI1< i 5 1 P ? Ž k 13A%?L<>8? .3D 8:34 8p3DE0/ / a ; /’. 4 P cw P POy?34 576 4O< ^ a`cb1a`7dfegi" h *  HK[]^S   HK[ ^Sx€ A  Hž^S 3h684 34;!EF4;#": $&%( 81 )+" 5*BD1B 3 ˆ8? & 4;684 EM53h3h684 6384 A%4;46EF4;3 :=:(x } 5x } :Z;84 Q &x o QLQ P 84 k uX:4;QDk O468 3A :Z;84 k QR4 84 P 4;4;<;E><h7@o A 4;QLšBD11<31<j81 51?L<<;?33 & 4;E i P ; . PO; 0/z/ m3F7oq4 / cw P POy?34 576 P x Ž   HK[ ^S L[ € W Hž^S ‰ &x o QLQ P 84 k uZ3V135

ilk 46AG1< i 5 1 Ž P ? k 13A%?L<>8? 54;Q54;::< UL8? : &x o QLQ P 84 k u’84 k 46A k 4 P 4;<;<hx o A=< ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h 1rH=5 S P ;84 EF463EF4 k P 46AZ3?5C‘%T2WV” T ?LEMu 1 k &x o QLQ P 84 k u% C * j B?LQu >H=5 S P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 1AZA%?5 BD1XH=5 S’€*UF:<6AZ5h684 3  • ‡ >HK[ ^ ‡ S ‡ 2H>H=5 SS+€  Ž Ž >HK[]^S  HK[]^S %^ L[ ˜BD1XH=5 S & ?LEMuZ3? k ?L:R< ‰ ‰ Ž Ž T! &x o QLQL463EF4 k :Z;84 Q 7@4;Q & 4;EF4;E ? &€ F:<6AZ5h684 3 FEFEF463 P 4 & ?LEMuZ3? k ?L:      !#"$&%( )+" * B      ! #"$ %& !) (   x€ H=5 S 2HH=5#‡ 2H=5 SS;H ‡ 2 H SSS vco9y9MO;0F[MO5 3F7M 4 k 1A k 4 P 4;<;<hx o A=<?B#< H=5 S H=5 S’€ “ H=5 S“ H S 7@4

kk u0UF:Z;84 QL463VJ 4;€*UFQ vco9;0; .3DcM 4 3F7oq4 / PO6Saw 8[8&tiMO8 o 4 k 1A k 4 P 4;<;<hx o A=< 4  Tc<2H=5V| SS!€ 2H=5 S | 2H S0A Xa< “2WLH=5=| SS!€ “2WLH=5 S| “2WLH S>| X H=5 S0A Zi< 2H 2H=5 € ^SSx€ 2H=5 S0A :<t H=5 SN “ H=5 S“ H S‹D1<1<C H=5 SN TcA 4 4 4 4  B•H=5 S P ;84 EF463EF4 k P 46AZ3?5 H U S k ?57g81 E UF:p4;EF?L:<;E81 : x 8 DBD1 T 4‹ŠhJ ‡  HK[]^S’€ X fL L W VT ‡ W € XHUTV‡ T W S H [G‡ L S W ‡ƒX šH [@‡ L S;H ^‡ L W W S>| H ^‡ L W W S W 1B?LEfL g}h L W g}h‡ T Š ŠTcA H U U S 4;Qu%4 k EF4634;:=4;EF?L:<;E81 : x 8 1< ced T2W#3 153?L7g81 k u%? k hBD1 T  HK[]^Sx€ c BD1XHK[]^S’` c }h 4;Qu’684 vA’84 k 31< ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h B * P ;84 EF463EF4 k P 46AZ3?5 ;84 :-1nB?L<;<>81 A1J=;„ :?LEL8? €V8? & ?LQ%1EF7G1A €4 k O 8 „ U‹8? ~81

3#;„ :1AaA’684 3€*UF7@4 k < UL8? : 4;:463v 4 k 1€h3 x Ar7@4;Q%€4 k 1Qu%? k 4;Quh:<;465x } 4 k T 0U 7@4 kk u F:Z;84 QL463                    ! #"$ %& !) (  O } } U O < 1A1A1A } U zGHK[ [ W 1A1A1A6[ S!€ z  HK[ Sz HK[ W S ŽŽŽz HK[ S [ [ W 1A1A1A‹[ `-T A B <jzGHK[ [ W 1A1A1‹A [ S &x o QLQ P 84 k uX1AZA%?5C;84 :„;:1AI1AZA%?5V4;QuRx o 334;: 4  # 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%DBD1r7FU k €4 k P 81 EM3?L<>‹8? ~81 v 1 k v 1EM5 L8? E& ?LEMuZ3? k ?L:;&;84 : E UF7 zGHK[ [ W 1A1A1A‹[ SS€ }h H&ˆ’€ TLXZ1A1A1A S‹ ‚ žƒ,‰ Ž E UF{‘7 ’ zGHK[ [ W 1A1A1‹A [ S!€ LT W ‚ žƒ Ž  • H‡ T S zGH)Œ { | HUV T ‡œŒ S 1A1A16A Œ { | HUVT ‡œŒ S  S } ‘

 { H&ˆ?€-LT ZX 1A1A1A SC;84 :t1<2?Lo ::<;4;QL<š;84 :3 4;:463h684 v 4 k P 4;::<hx o A >1B?LE 1< Œ Œ W 1A1A16A Œ 684 53h684 A%4j} ;84 : j T EF4;B4631<  4   4;Qu%4 k 46A 5 5 W 1A1A1‹A 5 &x o QLQL463EF4 k P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? A  7@4;EMu%46A k 46AG54 k €h54z  Dz 1A1A1‹A Dz 1<4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%4O< , AZA%?5 H)1%S>1< H= S!€ I{%[Y!5 H= S‹1A1A1A 5 H= S btH n` = @ S P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%4 zHž^S!€ z  Hž^Sz Hž^S ŽŽŽz Hž^S0A HKvšS]1< H= Sx€ ˆ RY!5 H= S‹1A1A1A 5 H= S bjH n` = @ S P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u%4 zH %SS€ V T ‡ HUVT ‡ z  H %SS;HUVT ‡œz H %SS ŽŽŽ;HUVT ‡œz H %SS0A  4 

 MO;zvco9y H . PO6(357D o9 8[DE35:/’ 4 P  4;Qu%4 k 1 5 k 4;7 k 4;Q%13NOM8 P#P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? 7@4;EMu k 46ACE‹684 34;< UMA21 P 81 5BD13 8? 684 53h684 A%4D46AZA%?5 g}a4;:463h84 k ~ H=5 S 2H=5 S A G TB 0U A M3465ž~4;:<63B463 ?L46A P ;84 QL4;::?A P 1EL8? :<LO 8 k x Z: ;84 Q P 81 EM3?L<>I 8? 4;:463h684 54 a ;84 EF€V81 x E) 15 5 W ‹85 P 1EL8? :<LO 8 k x :Z;84 Q P 81 EM3?L<>8? A13 &x o LQ QL463EF4 kk 46A k 4 P 4;<;<hx o A  DB 1             ! #"$ %& !) (  4E‹684 34;< UMAI1a :<>8? 5 /1.181 : QRk F{/1;84 3Qy uhH <; 46PO36(43š571D o9AZ 8[A%DE?35:5 /’ 4 P  }aj 4;:1g463h1 84 k 5 P 1EL8? :<LO8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? k 1A ~ H 5#‡ 2H=5 SN S “2WLWH=5 S A G  4   5 M

PO6 / m?MO4 2oqvlPO6(.35aP8(o9w ;0y?34 576(  4;Qu%4 k 5 5 W 1A1A1A &x o QLQL463EF4 k  1<;? k ?L:4;EF?L:<;E81 : x 8 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>8? A-:?5?L<13 1i< 684 34;< UMA 1C:<>8? 5 81 : k ;84 Qu i <;4631< , AZA%?5p3463:<a?L} EF4;QL4;: g}r4;:463h84 k U ƒF7 ~ > 5 |A1 A1A |C5 ‡ 2H=5 SN ? € }iA E Ž* 4;Qu%4 k c 4;:4;7984 k u ;84 : 1< c 4;:4;7984 k u-Qu 1A%?5 UF:D81 Q%1 ^ a c ` 1 b a 7 ` f d g e i " h 1< 4;EF:9? } œAO 8 :Z684 5EF463vx?L} ER4;Qu &465 k ? x EFE U]AO 8 :Z684 5EF463:?5?L<13 k 81 E[< , AZA%?5#3463:<a?L} EF4;QL4;: g}a4;:463h84 k U ƒF7 ~ >  ‡ G~ H c SN ? € }iA E Ž  4   z.3578[;SMO4 D F{/StiMO8 MO4 ; 3DEoq/ m3DcM94 /0Hp8:34 8p3D  4;Qu%4 k 5 5 W 1A1A1A &x o QLQL463EF4 k L1<;? i k ?L:t4;EF?L:<;E81 : x 8 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81

EM3?L<>8? A-:?5?L<13 1n;84 :E‹684 34;< UMA™1< 2H=5 S€ ;84 : “2WLH=5 SS€] L W g}iA j 1 € • ‘’ 5 A 1AZA%?5 A > ‡ E UF7 ~ Š [ ? € HK[S‹ [™`-T- n ƒ L  1B?LE 1a:3 1 k €D15€ Ž k ?57g81 E UF:p4;EF?L:<;E81 : &x o QLQ P 84 k u(<  4   o9F y ; .3H M =D M z  4;Qu%4 k 15 P 1EL8? :<LO 8 k x } :Z;84 Q U P 81 EM3?L<>#8? v U k ?L7FU81 E UF: 4;EF?L:<;E81 : x 8 ;84 : -J 15 179684 346554;E#;84 :=}g{ Š  4;QR;84 :<š1AZA%?5 ~ H){/ 5;S!€ • ‘ > :8? A#. ‰ A G A „ {‡ @‡ T  ‡ ,| T X X ‡  A  . .              T