Nyelvtanulás | Angol » Angol igeidők

Adatlap

Év, oldalszám:2007, 4 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:2646
Feltöltve:2008. május 15
Méret:115 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

ANGOL IGEIDŐK JELEN IDŐK Simple Present egyszerű jelen (vagy egyszerűen "present", jelen): "I listen." Ez az igeidő olyan események kifejezésére alkalmas, melyek általában, rendszeresen megtörténnek, de nem feltétlenül szükséges, hogy a közlés időpontjában is történjenek. Present continuous folyamatos jelen (vagy "present progressive" haladó jelen ): "I am listening." Ezt az igeidőt olyan események kifejezésére használják, amik a beszéd pillanatában is folyamatban vannak. Present perfect’’’ folyamatos jelen: "I have listened." Ez az igeidő olyan események leírására alkalmas, mely a múltban kezdődött, és még a jelenben is folynak. "I have known her for six years" (Már hat éve ismerem.) (és még most is ismerem őt) Az összes jelen időt gyakran használják a jövőbeli párjuk helyett. A gyakorlatban számos mellékmondatban – főleg az if-fel (ha) és a when-nel (mikor)

kezdődő tagmondatokban – általában nem lehet jövő időt használni, így helyette a jelen időt használják. MÚLT IDŐK Simple past egyszerű múlt: "I listened." Ez egy befejezett cselekményt ír le, mely egy adott pillanatban zajlott le a múltban. (Az Amerikában beszélt angol nyelvben azonban néha az egyszerű múltat használják akkor is, mikor nincs megadva pontosan az idő.) Present perfect (befejezett jelen) vagy perfect "I have listened." Ezt az igeidőt akkor használják, ha egy esemény már befejeződött, és a múlt egy közelebbről meg nem határozott időpontjában történt. Ez az igeidő gyakran fejez ki olyan cselekvéseket, melyek a múltban történtek, de hatásuk a jelenben is érezhető. Past continuous folyamatos múlt (más néven imperfect vagy past progressive haladó múlt): "I was listening." Ezt az igeidőt akkor használják, mikor a múlt egy be nem fejezett eseményét mesélik el. Past perfect befejezett

múlt vagy pluperfect régmúlt: "I had listened." Egy másik eseményt teljesen megelőző esemény elmesélésére szolgál. másik eseményt gyakran egyszerű múlt időben írják le. Tehát a régmúlt olyan eseményt mesél el, ami még a múltnál is régebben történt. Pl "He realised he had lost his way", (Észrevette, hogy elvesztette az utat) "I was going to town because he had spoken to me". (Azért mentem a városba, mert ő mesélt nekem róla.) Present perfect continuous: befejezett folyamatos jelen "I have been listening." Ezt az igeidőt akkor használják, mikor egy esemény a múltban kezdődött, és a jelenig tart. Past perfect continuous befejezett folyamatos múlt vagy egyszerűen "perfect continuous": "I had been listening." Általában egy meghatározott időhatározóval együtt használják, és azt fejezi ki, hogy ez az esemény már folyamatban volt már egy ideje, pl. "When Peter entered

my room, I had been listening to music for half an hour." (Mikor Péter belépett a szobámba, már fél órája zenét hallgattam. JÖVŐ IDŐK Simple future egyszerű jövő: "I shall/will listen." Azt fejezi ki, hogy egy esemény a jövőben fog bekövetkezni, vagy a beszélő néhány cselekedetet szándékozik megcsinálni. Future continuous folyamatos jövő idő: "I shall/will be listening." Olyan eseményeket szokott leírni, melyeket a jövő egy időpontjára tervezünk. Future perfect befejezett jövő: "I shall/will have listened." Ez egy eseményjelez előre, mely még egy másik, a jövőben várható esemény előtt fog megtörténni. Névlegesen két eseményt ír le, és a befejezett jövő jelzi, hogy egy esemény a jövőben fog megtörténni, de a mondat fő eseményéhez képest régebben, onnét tekintve a múltban. Pl "I will know the tune next week because I will have listened to it" (Jövő héten ismerni fogom a

dallamot, mert addigra már meg fogom hallgatni.) Future perfect continuous befejezett folyamatos jövő vagy future imperfect: "I shall/will have been listening." Egy folyamatban lévő eseményt ír le, ami a jövőben fog megtörténni, de egy másik esemény előtt. Az "I am going to listen" a "to go" segédige használatával létrehozott kifejezés. Ezt going to future-nek, futur proche-nak közeljövőnek vagy immediate future-nek, azonnali jövőnek nevezik, és néhány dologban hasonlít az egyszerű jövő időhöz. Ez nem kifejezetten egy igeidő, és a "to go" nem kifejezetten egy időhatározói segédige, de egyszerűsége miatt gyakran használják igeidőként. Az időhatározói segédigeként funkcionáló "to go" idejének változtatásával más értelmet is el lehet érni, pl. I am going to be listening (folyamatos jövő), I was going to listen (befejezett feltételes folyamatos). FELTÉTELES IGEIDŐK Present

conditional feltételes jelen vagy egyszerűen conditional feltételes: "I would listen." Ezt használják olyan események leírásakor, melyek többször megtörtént, vagy a múltban folyamatos volt. (When I was younger, I would listen [több alkalommal]),valamint feltételes mondatokban is használják (Pl. “If I had the time, I would listen to you” (Ha lenne időm, meghallgatnálak) [A feltételt a szövegkörnyezetből tudjuk meg, amiket kihagytak a feltételes állításból]) Present continuous conditional (folyamatos feltételes jelen: "I would be listening." Olyan folyamatosan zajló esemény leírásakor használják, mely még nem kezdődött el. Conditional perfect befejezett feltételes igeidő: "I would have listened." Azt jelzi, hogy valamilyen esemény valamilyen másik után következhet. Conditional perfect continuous: (folyamatos befejezett feltételes igeidő "I would have been listening": Egy olyan folyamatban lévő

eseményről számol be, mely a jövőből nézve a múltban, egy másik esemény befejezése után következhet MÚLT JELEN JÖVŐ Past Perfect Simple Past Past Continuous RÉGEBBEN MOST BEFEJEZETLEN PASSIVE VOICE I am seen by John You will be struck by John It was stolen by John We were carried by John They have been chosen by John IDŐ IDŐK Simple Present John sees me John will strike you John stole it John carried us John has chosen them I hear the music. I am hearing the music. I was hearing the music. I had heard the music. I will hear the music. ALAK Szótári alak UGYANAZ A MONDAT PASSZÍV MÓDBAN The music is heard by me. The music is being heard by me. The music was being heard by me. The music had been heard by me. The music will be heard by me. IGEIDŐK HASZNÁLATA PÉLDA HASZNÁLAT I listen. Rendszeresen megtörténik, de nem biztos h a közlés időpontjában. I am listening. A beszéd pillanatában is folyamatban van. egyszerű jelen Present

continuous Be+ing Future Perfect Simple Future Future Continuous ACTIVE VOICE AKTÍV Egyszerű jelen Folyamatos jelen Folyamatos múlt Befejezett múlt Egyszerű jövő Present Perfect Simple Present Present Continuous folyamatos jelen Present perfect Have+3.alak Simple past 3.alak Present perfect Have+3.alak I have listened Was/were+ing I was listening folyamatos jelen: I have known her for six years". Olyan események leírására alkalmas, mely a múltban kezdődött, és még a jelenben is folynak I listened Ez egy befejezett cselekményt ír le, mely egy adott pillanatban zajlott le a múltban. (Már hat éve ismerem.) egyszerű múlt befejezett jelen Past continuous folyamatos múlt Past perfect befejezett múlt Present Had+3.alak I was going to town because he had spoken to me". (Azért mentem a városba, mert ő mesélt nekem róla.) Have/has I have been listening. Ha egy esemény már befejeződött, és a múlt egy közelebbről meg

nem határozott időpontjában történt A múlt egy be nem fejezett eseményét mesélik el. Egy másik eseményt teljesen megelőző esemény elmesélésére szolgál. másik eseményt gyakran egyszerű múlt időben írják le Ezt az igeidőt akkor használják, mikor egy perfect continuous: been+ing befejezett folyamatos jelen Past perfect continuous Had been +ing befejezett folyamatos múlt Simple future esemény a múltban kezdődött, és a jelenig tart. When Peter entered my room, I had been listening to music for half an hour. (Mikor Péter belépett a szobámba, már fél órája zenét hallgattam.) Will+ szótári alak I shall/will listen. egyszerű jövő Future continuous folyamatos jövő idő Future perfect befejezett jövő Future perfect continuous befejezett folyamatos jövő Will+ing I shall/will be listening I will know the tune next week Will+have+3.alak because I will have listened to it" (Jövő héten ismerni fogom a dallamot, mert

addigra már meg fogom hallgatni.) Will+ have been+ing I shall/will have been listening. Egy meghatározott időhatározóval együtt használják, és azt fejezi ki, hogy ez az esemény már folyamatban volt már egy ideje egy esemény a jövőben fog bekövetkezni, vagy a beszélő néhány cselekedetet szándékozik megcsinálni. Olyan eseményeket szokott leírni, melyeket a jövő egy időpontjára tervezünk. Ez egy eseményjelez előre, mely még egy másik, a jövőben várható esemény előtt fog megtörténni. Egy folyamatban lévő eseményt ír le, ami a jövőben fog megtörténni, de egy másik esemény előtt.