Egészségügy | Anatómia » A koponya (Cranium)

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 7 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:382

Feltöltve:2008. június 05.

Méret:851 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

Humánbiológia gyakorlat – A koponya CRANIUM A KOPONYA Normae cranii a koponya nézetei - Norma frontalis cranii – elülső nézet Norma lateralis cranii – oldalsó nézet Norma verticalis (Calvaria) – koponyaboltozat Norma occipitalis (Occiput) – tarkó nézet Nora basalis (Basis cranii) – koponyaalap Orbita – szemüreg Apertura piriformis Suturae cranii a koponya varratai Típusai: - sutura plana – sima varrat - sutura serrata – fogazott varrat - sutura squamosa – pikkely varrat Varratok: - Sutura coronalis – korona varrat - Sutura saggitalis – nyíl varrat – a koronára merőleges - Sutura lambdoidea – lambda varrat - Sutura squamosa – pikkely varrat – halántékcsonti - Sutura frontalis – homlok varrat – nagyon ritka jelleg Varratcsontocskák: - Os bregmaticus – bregmacsont – a koponyatetőn; bregma – mérőpont - Os epiptericum - Os incae – nyakszirtcsontból fűződik le; az inkáknál nagyon gyakori volt 1. ábra A koponya

felülnézetből -1- Humánbiológia gyakorlat – A koponya Ossa neurocranii Az agykoponya csontjai - Os occipitale – nyakszirtcsont Os temporale – halántékcsont Os sphenoidale – ékcsont Os frontale – homlokcsont Os parietale – falcsont Os ethmoidale – rostacsont Os occipitale nyakszirtcsont - Pars basilaris – öreglik előtti rész Pars lateralis – magába foglalja a condylusokat Squama occipitalis – az egész öreglik feletti rész Margo mastoideus – a proc. mast–ról kapta a nevét Margo lambdoideus Crista occipitalis interna Crista occipitalis externa Protuberentia occipitalis interna Protuberentia occipitalis externa – nemi bélyeg Foramen magnum – öreglik Condylus occipitalis – nyakszirti bütyök Linea nuchae superior – felső tarkóvonal Linea nuchae inferior – alsó tarkóvonal; a felső és a öreglik között félúton Fossa cerebralis – nagyagyi árok; belül Fossa cerebellaris – kisagyi árok; belül Canalis hypoglossi

2. ábra Nyakszirtcsont alulról -2- Humánbiológia gyakorlat – A koponya 3. ábra Nyakszirtcsont belülről Os temporale halántékcsont - páros Pars mastoidea – mindig hátrafelé Pars petrosa – csőszerű rész hallótájékon belül Pars tympanica Pars squamosa Margo parietalis – falcsonti széle Margo sphenoidalis – ékcsonti széle Margo occipitalis – nyakszirti széle Processus zygomaticus – járomnyúlvány; mindig előre Processus mastoideus – csecsnyúlvány Processus styloideus – ceruzanyúlvány Fossa mandibulae – ide csatlakozik az állkapocs; közvetlen a hallójárat előtt Porus acusticus externus – küéső hallójárat 4. ábra Jobb oldali halántékcsont -3- Humánbiológia gyakorlat – A koponya Os frontale homlokcsont - Pars orbitalis – szemgödri rész Pars nasalis Squama frontalis – az egész nagy rész Margo sphenoidalis Margo parietalis Margo supraorbitalis – szemgödör feletti; éles; nemi bélyeg Crista

frontalis Spina nasalis Processus zygomaticus – járomnyúlvány Tuber frontale – homlokdudor Arcus superciliaris – csontos szemöldökív Glabella – a két arcus sup. találkozásánál; mérőpont Sinus frontalis – homloküreg 5. ábra Homlokcsont elölnézetből -4- Humánbiológia gyakorlat – A koponya Os parietale falcsont - páros Margo sagittalis Margo frontalis Margo occipitalis Margo squamosus Angulus occipitalis – tompaszög Angulus frontalis – derékszög Angulus sphenoidalis – ékcsonti Angulus mastoideus Tuber parietale – fali dudor 6. ábra Jobb oldali falcsont -5- Humánbiológia gyakorlat – A koponya Ossa viscerocranii Az arckoponya csontjai - Maxilla – felső állcsont Os lacrimale – könnycsont Os nasale – orrcsont Os zygomaticum – járomcsont Os palatinum – szájpadcsont Vomer – ekecsont Conchae nasales – orrkagylók Madibula – állkapocs Os hyoideum – nyelvcsont Maxilla felsö állkapocs - páros Facies

anterior Facies orbitalis – szemüreg alja Facies infratemporalis – járomív alatt Facies nasalis – szájpadot is alkotja Processus frontalis – homloki nyúlvány Processus zygomaticus – jáomnyúlvány Processus alveolaris – fogak felé Spina nasalis – az apertura piriformis alján középen Incisura nasalis – az orrüreg széle Fossa canina – homorú; ázsiaiaknak lapos Processus palatinus – szájpadi nyúlvány Sinus (Hiatus) maxillaris – arcüreg az apertura priformist is magában foglalja és egynegyed fogazat-részt 7. ábra Jobb oldali felső állkapocs oldalról -6- Humánbiológia gyakorlat – A koponya Mandibula alsó állkapocs - sok nemi bélyeg Corpus mandibulae – ahol a legvastagabb Pars alveolaris mandibulae – fogmedri rész Ramus mandibulae Processus coronoideus – elülső; a járomív alá halad be Processus condylaris – hátsó; ami viseli a bütyköt Caput mandibulae – a proc. cond része Collum mandibulae – a proc. cond

része Incisura mandibulae – a két processus közötti homorú vájat Angulus mandibulae – állkapocsszeglet Tuberositas masseterica – rágóizmok tapadási felülete; rücskös Mentum – állcsúcs (háromszög) Protuberentia mentalis – háromszög csúcsa Tuberculum mentale – két gumó Spina mentalis – belső oldalon Foramen mandibulae – hátul Foramen mentale – elöl 8. ábra Alsó állkapocs Készítette: Furka Tünde 2006. -7-