Medical knowledge | Diseases » A colorectalis carcinomák prognosztikus faktorai

Datasheet

Year, pagecount:2001, 13 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:33

Uploaded:August 30, 2011

Size:196 KB

Institution:-

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!Comments

No comments yet. You can be the first!


Content extract

A colorectalis carcinomák prognosztikus faktorai Készült az „American Joint Comittee on Cancer Prognostic Factors Consensus Conference Colorectal Working Group” közleménye alapján (Cancer April 1, 2000 /Volume 88/ Number 7, 1739-1757. Szerzők: Carolyn Compton, Cecilia M. Fenoglio-Preiser, Normann Pettigrew, L Peter Fielding Az American Joint Comittee on Cancer (AJCC) rendszeresen felülvizsgálja a TNM stádium rendszert, munkacsoportot hozott létre a colorectalis carcinomákkal kapcsolatos ajánlások kidolgozására. A multidisciplinary konszenzus konferencia a publikációk értékelésére minősítő rendszert dolgozott ki mely ezen munka keretéül szolgált (1.Táblázat) 1. Táblázat A prognosztikus markerek osztályozása I. kategória: az i rodalmi adatok által alátámasztott, a b etegellátásban kiterjedten használt és elég fontos ahhoz hogy a TNM stádium beosztást ez alapján módosítsák. IIA. kategória: biológiailag és/vagy klinikailag

kiterjedten tanulmányozott, a terápiában prognosztikus érékkel bíró, érdemes arra, hogy a pathologiai leletben megemlítsék. IIB. kategória: kielégítően tanulmányozott, de nem elégséges ahhoz, hogy az I vagy IIA kategóriákba sorolják III. kategória: még nem eléggé tanulmányozott ahhoz, hogy a I vagy II kategóriákba soroltassék IV. kategória: tanulmányozták, és nem bír konzisztens prognosztikus jelentőséggel Prognosztikus marker az, ami a túléléssel vagy a betegségmentes túléléssel korrelál. Pediktív marker az, amely valamely terápiára adott szervezeti választ jósolja meg. Ma már számos é s változatos „potenciális jelölt” prognosztikus faktor áll rendelkezésre, melyek lehetséges, hogy a jövő stádium beosztási rendszereiben szerepelni fognak. Két kérdésre kell választ adni mielőtt bármely prognosztikus faktort beépítenének a stádium beosztás rendszerébe: 1) Bír-e a prognosztikus faktor a betegség kimenetelére

vonatkozó, a TNM rendszertől független prediktív erővel? és 2) Van-e megbízható mérési módszer mely országszerte hozzáférhető? I. kategória: az irodalmi adatok által alátámasztott, a betegellátásban kiterjedten használt és elég fontos ahhoz hogy a TNM stádium beosztást ez alapján módosítsák A Tis ( carcinoma in situ) kategória tisztázása A colon és rectum esetében a mucosa és a muscularis mucosae sem bír stromális nyirokér ellátással, így az ide lokalizálódó daganatok nem járnak megnövekedett metasztatikus kockázattal. A Tis megnevezést azonban ennek ellenére javasolják „intraepitheliális carcinoma” és „intramucosalis carcinoma” alcsoportokra osztani. Más epitheliális rendszereknél ezen korai elváltozásoknál a carcinoma in situ, a s úlyos dysplasia megjelölés használatos, míg az i nvázió fogalmán a muscularis mucosae áttörését és stromális inváziót értik, mely a colorectalis rákoknál extrém

jelentőségű, mivel a daganatsejtek számára lehetővé válik a vérér és nyirokér 2 invázió, mely a metasztázis képződés megnövekedett kockázatával jár ( Osztályunkon az utóbbi leírás és nézet az elfogadott, így maradunk is ennél ). A T1 kategória tovább osztályozása T1a és T1b alcsoportokra a v érér- vagy nyirokér invázió megléte vagy hiánya alapján A polypectomiával rezekált T1 stádiumú colorectális rákok esetén a s ubmucosális nyirokér vagy vérér invázió megnövekedett regionális nyirokcsomó és májáttét kockázatával jár. A magas tumor grádus és a polyp mély rezekciós szélétől a tumor <1 mm távolsága független prognosztikus jelentőséggel bír ezen szövegkörnyezetben. Ezek hiányában a kedvezőtlen kimenetel kockázata extrém alacsony és a polypectomia definitív terápiás beavatkozásnak tekinthető. Ezzel szemben a submucosalis lymphovascularis (tehát kis, izmos fallal nem bíró erek, melyek

lehetnek postcapilláris venulák vagy nyirokerek) vag