Economic subjects | Investments, Stock exchange » A részvénypiacokon történő kereskedés alapjai

Datasheet

Year, pagecount:2011, 37 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:53

Uploaded:August 01, 2020

Size:1018 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!



Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Üdvözöljük az elıadáson A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Fio Pénzügyi Csoport 1993 – A Fio Pénzügyi Csoport megalakulása 1997 – Az on-line részvénykereskedés kezdete a cseh részvénypiacon - Fio-broker 2002 – Szlovákia – pozsonyi kirendeltség 2004 – Lengyelország – varsói kirendeltség 2005 – A Fio o.cp, as megalakulása 2006 – Belépés a magyar piacra - budapesti kapcsolattartó iroda 2008 – Fio o.cp, as a GPW tagja lett 2010 – A Fio banka megkapta banki licencét és megkezdte mőködését mint bank Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Fio o.cp, as az egyetlen brókercég Szlovákiában, mely internetes applikáció segítségével on-line hozzáférést biztosít 5 ország 9 piacára USA (NYSE, AMEX, NASDAQ, ECN, OTC) 

Németország (XETRA) Cseh köztársaság (BCPP, ČBCP-RMS) Lengyelország (GPW) Magyarország (BÉT) Derivatívák – USA (CME/CBOT) az NBS (Szlovák Nemzeti Bank) felügyelete alatt áll hozzájárulója a Befektetések Garanciaalapjába A Cseh köztársaságban mőködı társaságok Fio banka, a.s Česká burza cenných papierov RM-Systém Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Tartalom 1. 2. 3. 4. 5. 6. Alapfogalmak Hogy zajlik a kereskedés – a megbízás útja a piacra Hogyan válasszuk ki a megfelelı befektetést Egyes piacok Devizahitel A tıkeáttétel használata - hitelek és futures kontraktusok Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Alapfogalmak TİZSDE – olyan hely, ahol a pénzügyi eszközök kereslete és kínálata találkozik (részvények, nyersanyagok). RÉSZVÉNY - értékpapír, melynek tulajdonosa a részvénytársaság résztulajdonosa lesz. A

részvény birtoklása jogosultságot ad a közgyőlésen való részvételre, az új részvények jegyzésére, a felszámolás esetén az arányos összeg részesedésére és az osztalékra. OSZTALÉK – a részvények esetében részesedés a vállalat nyereségébıl, mely a közgyőlés határozatának alapján kerül szétosztásra a részvényesek között. Az osztalékok kifizetésre kerülhetnek negyedévente (ez az USA-ban szokványos) vagy évente (ez az EU-ban szokványos). Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai A nyilvános részvénypiacok struktúrája Részvénykereskedık Befektetık MEGBÍ MEGBÍZÁSOK A TULAJDONSZÁ TULAJDONSZÁMLÁ MLÁK VEZETÉ VEZETÉSE A piac szervezıi INSTRUKCIÓ INSTRUKCIÓK A TELJESÍ TELJESÍTÉSHEZ PÉNZ ÉS PÉ PÉNZÜ NZÜGYI Elszámoló rendszerek ESZKÖ ESZKÖZÖK ÁTUTALÁ TUTALÁSA Letétkezelık REGULÁTOR A MEGBÍ MEGBÍZÁS REALIZÁ REALIZÁLÁSA Fio Pénzügyi Csoport A

részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Hogyan zajlik a kereskedés - a megbízás útja a piacra Az ügyfél számítógépe A Fio szerverei Concorde Értékpapír Rt. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Hogyan zajlik a kereskedés - a megbízás útja a piacra Pinnacle Capital Markets Az ügyfél számítógépe A Fio szerverei MF Global Ltd. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai A tızsdei megbízások paraméterei ÁR – ún. limitár – minimális ár, mely eladáskor kerül meghatározásra vagy maximális ár, amennyiért a vevı hajlandó venni. Amennyiben a megbízásban nincs kitöltve az ár, akkor ún. market megbízásról van szó (az aktuális piaci áron teljesül). MENNYISÉG – a részvények darabszáma, melyet a megbízással igényel. A megbízás részleges teljesülése is lehetséges ÉRVÉNYESSÉG – a megbízás maximális érvényessége 30

nap. STOP ÁR (választható paraméter) - ún. aktivációs ár – a megbízás csak akkor aktiválódik, ha a piac eléri ezt az árat. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Hogyan válasszuk ki a megfelelı befektetést Hozam Likviditás Kockázat Minden befektetınek el kell döntenie, hogy az alapvetı aspektusok közül melyiket választja, mivel az egyik irány jobb „értéke“ rendszerint a másik két irány rosszabb „értékét“ eredményezi. A részvénypiacon a likviditást sokszor kizárhatjuk és elég a Várható hozam x Alárendelt kockázat kapcsolatára figyelni. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Nagyobb hozam csak a magasabb kockázattal rendelkezı eszközökbe történı befektetéssel érhetı el. Kockázat

Hozam Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Befektetések  Néhány hónapostól néhány évig terjedı befektetések. Hosszú távú befektetés, melynél vagy egy adott pillanatban kerül megvételre a portfolió egy meghatározott idıre az aktuális áron vagy ez a lépés ismétlıdik (átlagolás). Amennyiben az események nem a várakozásoknak megfelelıen történnek, akkor azon alapvetı elemek átértékelésére kerül sor, melyek a pozícióba lépés mellett szóltak és a pozíció növelésére kerül sor, amennyiben a fundamentumok továbbra is attraktívak (nem a stoploss-al történı zárás). A fundamentális kilátásokból indul ki, esetleg a hosszú távú technikai elemzésbıl. Az egész gazdasági környezet makroökonómiai mutatóira is figyel. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Spekulatív tranzakciók  Az 1 napostól az 1 hónapos idıtávig terjedı

üzletek lebonyolítása. Az elıre átgondolt feltételek mőveletérıl van szó. Fontos tudni, hogy mit várhatunk a részvénytıl (növekedés/csökkenés, kb. milyen mértékben, milyen idıtávon). Elkészített forgatókönyvre van szükség arra az esetre, hogy az átgondolt spekuláció nem lesz sikeres (a befektetınek vesztesége származik). Elsısorban egy szint meghatározásáról van szó, ahol a pozíció lezárul a veszteség minimalizálásának érdekében (stoploss), esetleg olyan szintrıl, ahol vétellel/eladással a pozíció növelve lesz. A rövid távú spekulációk keretein belül elsısorban a rövid távú technikai elemzésbıl, pszichológiai tényezıkbıl indul ki, esetleg a vállalat fundamentumainak ugrásszerő változásaira spekulál. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Befektetési stratégiák  Index stratégia – a cél, hogy hosszú távon a kiválasztott részvénypiac hozamának

megfelelı átlagos hozamot érjen el. Eszközül a befektetési certifikátok és ETF-ek szolgálnak (DIA, EXS1.) Nyereségi stratégia – a stabil piaci részvétellel rendelkezı vállalatok individuális kiválasztása hosszú távra („buy and hold“) az árfolyamemelkedés és a rendszeres osztalék kombinációjának kihasználásával elért hozam érdekében. Növekedési stratégia – a fundamentálisan alulértékelt részvények individuális kiválasztása jelentıs árfolyam-növekedés elérésének céljából. A befektetı fokozott kockázatnak rendeli alá magát, sok befektetés veszteséges lehet. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Befektetési stratégiák  Aktív befektetés – a megfelelı likviditással rendelkezı fundamentálisan stabil részvények tranzakcióinak megfelelı idızítése, melyre alkalmazható a technikai elemzés (közép távú jelzések). Viszonylag gyakori változtatásokkal bár

kisebb árfolyam-nyereségeket elérni közép távon (5-10%), viszont egy évben többször. Trading - a technikai elemzés rövid távú jelzései alapján ismételt kis árfolyam-nyereségek elérése. A nyereség és veszteség már kis árelmozdulás esetén korlátozott, általában tıkeáttétel használatos. Megfelelı részvények hitellel történı vételérıl vagy rövid pozíció nyitásáról illetve a futures kontraktusokról van szó. Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai ETF ETF (Exchange Traded Funds) – nyilvánosan kereskedhetı alapok. Ugyanúgy meg lehet ıket vásárolni mint az egyedi részvényeket. ETF – egy bizonyos piac szegmensére öszpontosítanak, amelyet másolják (pl. egy régió, ágazat, árutermékek, stb). Hasonlítanak a befektetési alapokra Elınyök: nagyobb likviditás, kedvezıbb tranzakciós ár, diverzifikáció Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés

alapjai ETF Példák (arany): arany és egyéb nemes fémek - PSAU Arany - GLD Arany kitermelık: GDX Ultra long (2x) - UGL Ultra short (2x) - GLL   (Kıolaj, devizák, országok, régiók, indexek; short ETF-ek, tıkeáttételes, stb.) Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai INDEX (DJI) ETF (DIA) Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai ETF (SPY) SHORT ETF (SH) Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Befektetések az egyes piacokon   USA – a világ legfontosabb tıkepiaca. Kereskedés részvényekkel és ETF-ekkel a NYSE, az AMEX, a NASDAQ és az OTC piacon. A világ legnagyobb vállalatai itt forognak, pl MSFT, GOOG, XOM, JNJ. de a „penny stocks“ is NÉMETORSZÁG – Xetra – a frankfurti tızsde elektronikus szegmense LENGYELORSZÁG – széleskörő piac, melynek a Fio o.cp, a.s egyetlen szlovák tagja, nagy mennyiségő IPO

CSEHORSZÁG – SPAD és KOBOS szegmens. MAGYARORSZÁG – egyelıre nincs teljesen „on-line“ üzemmód Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Devizahitel Két azonos piaci értékő aktívum idıszakos cseréje. Elv: a befektetı a befektetéshez szükséges devizanemet hitelbıl szerzi úgy, hogy más devizanemmel fedezi az igénybe vett hitelt A pozíció zárását követıen az eladásból szerzett tıkébıl visszafizeti a hitelt és a fedezetet visszakapja. devizaárfolyam ingadozása elleni védelem konverziós költség megtakarítása Hitel költsége: USD 2,00% p.a, EUR 2,75% pa Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Devizahitel modellezése Kereskedési számla Vétel A deviza (tıke) Hitelszámla Fedezet Devizahitel Eladás B deviza eladás B deviza Ekvivalens Hitel visszafizetése Fedezet felszabadítása A deviza (tıke) Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon

történı kereskedés alapjai Befektetési hitel és Short Sale - USA NYSE, NASDAQ, AMEX piacok A hitelt az ún. „Marginable stocks“ esetében lehet igénybe venni piaci ár > 3 USD, átlagos napi likviditás > 100.000 db Hitel a portfólió értékének 50 %-ig ETF (DIA, SPY a QQQQ) hitel a portfólió értékének 90%-áig Értékpapír-kölcsönzés lehetısége – rövid pozíció nyitása Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai „Short sale“ – avagy miként nyerjünk a csökkenı piacon Elv: Várt árfolyamcsökkenés esetén a befektetı harmadik személytıl kölcsönöz értékpapírokat, melyeket azonnal elad, majd egy idı után visszavásárolja és visszaadja a tulajdonosának. Short sale pozíciót kizárólag az „Easy-to-Borrow List“ részvényeivel lehet nyitni. Figyelem: rövid pozíció nyitásának esetén korlátozott a nyereség (extrém árfolyamcsökkenés esetén max.

99,99%-ot lehet nyerni), azonban korlátlan lehet a veszteség (a részvény értéke elvileg korlátlanul emelkedhet). Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Befektetési hitel - Németország XETRA piac Befektetési hitel a portfolió értékének 70%-áig a DAX 30 index részvényeinek esetében Befektetési hitel a portfolió értékének 50%-áig a HSBC értéktár „Marginable list“-en szereplı részvényeinek esetében A hitelt a Fio Credit Union nyújtja Nagyon kedvezı kamat, csupán 7,00 % p.a Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Futures kontraktusok Jogot és egyúttal kötelezettséget jelentenek venni / eladni   Az adott instrumentum meghatározott mennyiségét (nyersanyag, index,.) Elıre megállapodott realizációs áron A kontraktus érvényességének napjáig A futures kontraktus egy magasan standardizált eszköz   Standardizált az

érvényesség ideje (általában 3M vagy 6M) Standardizált a mennyiség Standardizált a kereskedés a tızsde közremőködésével Standardizált az elszámolás Hedging - eszköz ármozgás kockázatának bebiztosítása ellen a jövıben Eszköz a prompt és a határidıs piac közötti arbitrázs realizálására Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Futures-kereskedés menete   A futures pozícióba lépésekor a befektetı letétet helyez el a kontraktus értékére (a letét a saját tıkét jelenti). A letét nagysága a kontraktus értékének 5 – 25 %-a között mozog az instrumentum és annak volatilitásának függvényében. A letét a „Margin account“-ra kerül elhelyezésre. Futures kontraktus vétele belépés a LONG pozícióba Spekuláció az emelkedésre Futures kontraktus eladása belépés a SHORT pozícióba Spekuláció a csökkenésre Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı

kereskedés alapjai Futures példa Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Futures példa– tiszta nyereség + - a pozíciónyitás minimális értéke 5.775 USD 2009.1113 - 5:00 vétel (77,50 USD) + 1 futures kontraktus - 77.500 USD (77,5x1000) - 11,41 USD (díj) 2009.1119 - 08:30 - 1 futures kontraktus + 80.300 USD (80,3x1000) eladás (80,30 USD) - 11,41 USD (díj) a befektetı nettó nyeresége 2.777,18 USD, ami befektetett összeg 48,09 %-os növekedését jelenti az ár 3,61 %-os elmozdulásánál Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Mi történik a kedvezıtlen mozgáskor ? Figyelmeztetés: Az idegen tıkével történı kereskedés, esetleg a tıkeáttételes termékekbe történı befektetés kockázatos, ahol rövid idın belül a befektetett összeg nagy részének az elvesztése is fennállhat. A kockázat, melynek a befektetı aláveti magát, a tıkeáttétel nagyságával

párhuzamosan nı (pl. 50%-os sajáteszköz-lefedettséggel kétszeres a kockázat) A jelentıs veszteség ellen a legjobb védelem a megelızés: A kereskedési terv meghatározása és betartása Védelem az intelligens utasítások segítségével (Stop Loss, Trailing Stop,) Az intelligens utasítások leírása a http://www.fiohu/reszvenyekbefektetesek/kereskedes-interneten-keresztul/intelligens-utasitasok oldalon Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Stop-loss árfolyam 10,75 10,50 10,25 10,00 idı 1 9,75 9,50 állandó stop loss szint 9,50 9,25 aktiváció és eladás 9,00 8,75 Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Trailing Stop árfolyam 15,00 ELADÁS 14,00 végsı stop szint 14,00 13,00 megbízás adásának pillanata 12,00 a Stop szint a növekedés megállását követıen kezdeti stop szint 11,50 11,00 10,00 1 idı Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon

történı kereskedés alapjai Bracket Exxon Mobil (XOM) részvények 2009.0820-20091102 között Nyereséges limit ár 74,70 USD Eladás 74,70 USD Vétel 70 USD Stop ár 66,60 USD Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Hogyan kezdjünk kereskedni?    A bizományi szerzıdés aláírása a Fio o.cp, as társasággal A bizományi szerzıdést közvetlenül az elıadáson is alá lehet írni Elınyök: - a kereskedési számla megnyitása - ingyenes - a kereskedési számla vezetése - ingyenes - a kereskedési számla megszőntetése – ingyenes Pénzügyi eszközök befizetése a kereskedési számlára. Nincs meghatározva a minimális befektetés. FUTURES esetén legfeljebb 4 nappal a bizományi szerzıdés aláírása után már lehetséges befektetni. A minimális összeg a számlanyitáshoz 2000 USD Lehetséges bebiztosítani a befektetést a devizahitellel a szerzıdés aláírását követı naptól. Az USD devizahitel

aktuális kamata mindössze 2,00 % pa Fio Pénzügyi Csoport A részvénypiacokon történı kereskedés alapjai Köszönjük a figyelmét www.fiohu Tızsde okosan