Communication | High school » Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Datasheet

Year, pagecount:2008, 35 page(s)

Language:Hungarian

Downloads:73

Uploaded:October 13, 2008

Size:160 KB

Institution:
-

Comments:

Attachment:-

Download in PDF:Please log in!



Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Azonosító jel: MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 I. Időtartam: 150 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 I. összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feleletválasztós kérdésnél (a kérdés feltevésének módjától függetlenül) a kérdéstől függően 1, 2, 3 vagy 4 választ kell bejelölni, de az is előfordulhat, hogy egyet sem. Néhány esetben a feladat egy jó válasz megjelölését kéri, ekkor értelemszerűen csak egy jelölés lehet a jó. írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 2 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 1. Párosítsa a

különböző eszközöket a megfelelő fogalmakkal! Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! (4 pont) a. Scanner . mutatóeszköz b. Merevlemez . optikai háttértár c. CD . cilinder d. Track ball . optikai karakterfelismerés 2. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! (4 pont) a. A JPG formátumú fájlok tömörítve tárolják a képeket b. A GIF a digitális fényképezőgépek általánosan használt képformátuma. c. A BMP képformátum alkalmas animációk lejátszására d. A PNG a legrégibb képformátum 3. Az alábbiak közül melyik képlet helytelen az Excel-ben? Feltehetjük, hogy minden hivatkozott cellában a megfelelő típusú adat van! (1 pont) a. =ÁTLAG(A1:C3) b. =HA(A1>B1;B1;C1;D1) c. =SZUM(A1) d. =DARAB(A1:B10) 4. Jelölje meg azt az angol kifejezést, amelynek magyar megfelelője helytelen! (1 pont) a. server – kiszolgáló számítógép b. reinstall – program újratelepítése c. file – számítógép

program d. virus scanning – víruskeresés írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 3 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes válasz betűjelét! 5 pont 1. Firtat kutat rajzolgat hirdet tudakol 2. Nyűg állati kórokozó teher fáradtság félelem 3. Tinktúra gyógynövénykivonat kirándulás festék írószer 4. Brutális férfias durva nyers megdöbbentő 5. Veszteget olcsón árul zendülés andalúz tánc csúszópénzt ad C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 1. Definiálja a szubkultúra fogalmát! 2 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 4 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. Döntse el, hogy az alábbi megállapítások igazak (I) vagy hamisak (H)! A megfelelő betűt írja a kipontozott vonalra! A felejtés az

előhívás kudarca. A memóriadeficit oka mindig a retroaktív gátlás. A divergens gondolkodás a problémamegoldás kezdeti szakaszában hatékony. A szabályjátéknak nem feltétele az erkölcsi norma betartása. 4 3. Mikor jelenik meg a szociabilitás, a társak igénye? 1 4. Magyarázza meg az alábbi szavakat! Szorongás: 2 Konfliktus: 1 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 5 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Szöveges, kifejtendő feladatok 1. Mit ábrázol a kép? Ismertesse röviden az anyagát és felhasználási területét! 5 pont 5 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 6 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 2. Mi az adventi koszorú története, jelentése? 15 pont Érté- Elért kelési pont szempontok 1 2 3 4 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 7 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs

alapismeretek emelt szint Azonosító jel: 3. Magyarázza meg példákon keresztül az együttműködés jelentőségét a társaskapcsolatok elősegítésében! 15 pont Értékelési szempontok Pontszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 8 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 Azonosító jel: 9 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 Azonosító jel: 10 / 12 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 Azonosító jel: 11 / 12 2008. május 26 Azonosító jel: Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint a témakör a témakör a feladat maximális elért elért maximális sorszáma pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör I. rész egyszerű, rövid

választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész szöveges, kifejtendő feladatok A B C 1 2 3 ÖSSZESEN 10 5 10 5 15 15 60 25 35 60 javító tanár Dátum: . pontszáma programba beírt pontszám I. rész - egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész - szöveges, kifejtendő feladatok javító tanár jegyző Dátum: . Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, I. összetevő 0811 12 / 12 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Azonosító jel: MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00

II. Időtartam: 10 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 II. összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A 10 perces másoláshoz az alábbi beállításokat kell alkalmazni: Oldalbeállítás: A4, margók fent, lent 2,5 cm, bal, jobb 3 cm Fejléc: balra igazítva <azonosító jel> Lábléc: <Fájlnév és útvonal> (mentés lemezre, fájlnév: <azonosító jel másolás>) Betűtípus: Times New Roman 12 pont Bekezdés: balra igazított Sorköz: szimpla Térköz: előtte 6 pont Lemezen beadandó fájl: − <saját kód másolás> írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 2/4 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: A papírmentes kommunikáció fogalma az informatikai eszközök

térhódításával vált igazán ismertté. A teljes egészében papírmentes iroda azonban a valóságban továbbra is legfeljebb vágyálom marad, hiszen a hazai törvények sem teszik lehetővé a dokumentumok kizárólag elektronikus módon történő tárolását. A vállalatok, közintézmények hatalmas papíralapú dokumentációja, illetve a mikrofilmen tárolt adatok digitalizálása viszont nagyban megkönnyítheti, gyorsabbá és átláthatóbbá teheti az irodai ügyintézést. 61 118 180 243 307 370 429 489 509 A papírra vetett vagy mikrofilmen rögzített információk számítógépes adattárolásával megoldható például az iratmennyiség és az iratmozgatás minimalizálása, valamint a sérült, rossz állapotban lévő iratok biztonságos tárolása. Emellett a megfelelő struktúra kialakításával és a számítástechnika vívmányainak igénybevételével jelentősen megkönnyíthető az irodai ügyvitel, mert a különféle iratok sokkal egyszerűbben

és gyorsabban visszakereshetőek és jobban rendszerezhetőek. 566 623 683 742 794 852 911 973 991 Az iratkezelés rendszeréből azonban nem ragadható ki csupán az irodai dokumentáció digitalizálása. Ez ugyanis csak az egyik fontos elem. Ezen kívül az iratrendezés, az irattárolás és a fizikai vagy elektronikus adatszolgáltatás legalább akkora segítséget jelenthet egy vállalat életében. Éppen ezért a vállalati vezetőkkel azt a szemléletet kell elfogadtatni, hogy azt az információs vagyont, ami az adott céget működteti, érdemes megfelelő módon kezelni. Ez állhat egyrészt az irattömegek tárolásából, másrészt az információk digitalizálásából. 1052 1110 1172 1229 1287 1339 1399 1460 1521 1540 Egy vállalat életében a szakszerű ügyiratkezelés bár komoly segítséget jelent, de nem létkérdés, ezért a cégek általában csak akkor kezdenek megfelelő megoldást keresni, ha már gondjuk akadt, például dokumentumok tűntek el,

vagy határidőre nem kerültek elő, és emiatt anyagi hátrányt szenvedtek, esetleg bíróságon pert vesztettek. Ma még a cégeknek csupán mintegy tizenöt százaléka fejleszti és tervezi tudatosan ügyviteli rendszerét, s költ komoly pénzeket erre. A többségnek azonban nincsenek fejlesztési tervei, és ez a tendencia várhatóan nem is változik mostanában. 1601 1662 1718 1781 1837 1898 1955 2020 2076 2114 írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 3/4 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: a témakör a témakör maximális elért elért maximális pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör II. - másolás szövegszerkesztéssel 20 20 A II. RÉSZ PONTSZÁMA 20 20 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám I Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. Szöveges,

kifejtendő feladatok II. Másolás szövegszerkesztéssel javító tanár Dátum: . jegyző Dátum: . Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a III írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az II összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a III összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! írásbeli vizsga, II. összetevő 0811 4/4 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Azonosító jel: MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26 8:00 III. Időtartam: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Beadott fájlok nevei OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga 0811 III. összetevő Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Fontos tudnivalók A feladat

megoldásánál csak a program alapértelmezés szerinti beállításai használandók! Lemezen beadandó fájlok: − <azonosító jel prezentáció> − <azonosító jel levél> írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 2/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: Összetett feladat megoldása számítógépen 20 pont A) Bemutató készítés Készítse el az alábbi leírásnak megfelelő, 3 diából álló bemutatót, amely felhívás egy iskolai matematika feladatmegoldó versenyre! 1. Állítsa be a diák hátterét! Mindhárom dia háttere négyzethálót ábrázoljon, amely kék színű, egymástól 2,5 cm-re elhelyezkedő vízszintes és függőleges egyenesekből legyen kialakítva! A diák háttérszíne RGB(224,232,232) halvány világoskék legyen! 2. Az első diára a prezentációkészítő program rajzeszközeivel rajzoljon meg a minta alapján egy 10 cm átmérőjű, vékony, szaggatott, fekete

színű vonallal határolt kört, amelyet úgy helyezzen el, hogy pontosan a négyzethálóra illeszkedjen! A körbe rajzoljon egy 10 cm átfogójú derékszögű háromszöget, vastag fekete vonallal, úgy, hogy az átfogó pontosan a kör átmérője legyen! A háromszög oldalai mellé helyezzen a, b, c feliratot! 1. dia 3. Az első diára helyezzen a mintának megfelelően formázott Matematika feladatmegoldó verseny feliratot! A betűket sötétkék, vastag vonallal határolja! A betűk kitöltő színe olyan kék szín legyen, amely sötétebb a dia háttérszínénél, de világosabb a betűk szegélyénél! A feliratok fedjék le a háttérrajzot! 4. Az első dia áttűnéssel – a fekete háttérből fokozatosan előtűnve – jelenjen meg! 5. A Matematika feladatmegoldó verseny szavak egyenként, animálva jelenjenek meg! – Matematika: balról ússzon be, 1 mp-cel a dia megjelenése után, – feladatmegoldó: alulról ússzon be, 1 mp-cel a Matematika szöveg

megjelenése után, – verseny: jobbról ússzon be, 1 mp-cel a feladatmegoldó szöveg megjelenése után! 6. A második dián helyezzen el a mintának megfelelő szövegeket! – Első szöveg: Ebben az évben is meghirdetjük hagyományos iskolai matematikai feladatmegoldó versenyünket! Formátuma: o kék színű, 36 pontos, félkövér, dőlt, vízszintesen középre igazított. o fehér hátterű, vékony fekete vonallal, és szürke árnyékkal szegélyezett szövegdobozban írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 3/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint – Azonosító jel: Második szöveg: ‰ Az iskola bármely tanulója indulhat ‰ Bármikor be lehet kapcsolódni ‰ Minden hónap első napján hirdetjük ki az aktuális feladatokat ‰ A hónap utolsó napjáig kell beadni a megoldásokat! ‰ Nevezés: Kiss András tanár úrnál Formátuma: o fekete színű, 24 pontos, balra igazított, csak a tanár neve legyen félkövér

o a mintának megfelelő felsorolásjellel 2. dia 7. A második dia az első után, kattintásra, áttűnéssel jelenjen meg, alulról jöjjön be! 8. A dia szöveges elemei animálva jelenjenek meg, a leírás sorrendjében! – Az Ebben az évben iskezdetű szöveg felülről ússzon be, gyors animációval, automatikusan induljon a dia megjelenésekor! – Az iskola bármely tanulója. kezdetű felsorolás: az előbbi után késleltetés nélkül, fokozatosan előtűnve jelenjen meg! 9. A harmadik dián helyezzen el a mintának megfelelő címet, és felsorolt szöveget! – A Témakörök cím az első dia feliratának megfelelő stílusú, a mintának megfelelő méretű és elhelyezésű legyen! – 3. dia írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 4/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint – Azonosító jel: A felsorolt szöveg tartalma (témakörök): Algebra algebrai azonosságok polinomok szorzattá alakítása algebrai

törtek egyszerűsítése egyenletek első- és másodfokú egyenletek megoldási módszerei szöveges feladatok megoldása egyenlettel Geometria elemi geometria Pitagorasz-tétel alkalmazása Thalész-tétel alkalmazása szögfüggvények, sinus- és cosinus-tétel koordináta-geometria egyenes és kör egyenlete összetett feladatok – a témaköröket többszintű felsorolással adja meg, a minta szerint! o 1. szint: 28 pontos betű, felsorolásjel: piros kitöltött négyzet o 2. szint: 24 pontos betű; felsorolás jel: gondolatjel o 3. szint: 20 pontos betű; felsorolás jel: pipa 10. A harmadik dia a második után, kattintásra, áttűnéssel jelenjen meg, felülről jöjjön be! 11. A témakörök soronként animálva jelenjenek meg, de először az Algebra és Geometria sorok, majd utánuk a többi sor! A sorok automatikusan kövessék egymást, és jobbról, gyorsan ússzanak be! Mentse el a prezentációt a lemezre <azonosító jel prezentáció> néven! B)

Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása Írjon hivatalos levelet az iskola (Kiskunegeres, Piros Iskola) igazgatójának (dr. Varga Lajos), melyben leírja, hogy a versenyfelhívást a megrendelésnek megfelelően elkészítette! − A levél tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (címzett, tárgy, megszólítás, dátum, aláírás) − Állítsa át a margókat! Az alsó és felső margók 4-4 cm-esek, a jobb és bal oldali margók 3-3 cm-esek legyenek! − A levél szövegét 11-es méretű betűvel írja, betűtípusa különbözzön a program alapértelmezett betűtípusától! − A megszólításban alkalmazzon félkövér, dőlt stílust, és igazítsa balra! A megszólítás után állítson be 20 pontos térközt! A szövegtörzs sorkizárt legyen, és alkalmazzon 1,5 cm-es behúzást az első sorban! − A levélbe a szövegtörzs után szúrja be a 3. elkészített diát, középre igazítva! − Az aláírás helyén húzzon 6 cm-es

vízszintes szaggatott vonalat, formázott tabulátor segítségével! A vonal alá, ahhoz képest középre igazítva írja oda az aláírás szót! Mentse el a levelet <azonosító jel levél> néven! írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 5/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 Azonosító jel: 6/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 Azonosító jel: 7/8 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Azonosító jel: a témakör a témakör a feladat maximális elért elért maximális betűjele pontszám pontszám pontszáma pontszáma témakör I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok II. rész – másolás szövegszerkesztéssel III. rész – összetett A) feladat megoldása

B) számítógépen 25 25 35 35 20 20 15 5 ÖSSZESEN 100 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 20 100 javító tanár Dátum: . elért pontszám programba beírt pontszám I. rész – egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok I. rész – szöveges, kifejtendő feladatok II. rész – másolás szövegszerkesztéssel III. rész – összetett feladat megoldása számítógépen javító tanár Dátum: . írásbeli vizsga, III. összetevő 0811 jegyző Dátum: . 8/8 2008. május 26 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 0811 MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint

Javítási-értékelési útmutató Fontos tudnivalók Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit pedig lefelé kerekítjük). írásbeli vizsga 0811 2 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató I. Egyszerű, rövid választ igénylő teszt jellegű feladatok A) Informatikai alkalmazások használata 10 pont 1. Párosítsa a különböző eszközöket a megfelelő fogalmakkal! Írja a kipontozott helyekre a megfelelő eszköz betűjelét! (4 pont) 2. a. Scanner D . mutatóeszköz b. Merevlemez C . optikai háttértár c. CD B . cilinder d. Track ball A . optikai karakterfelismerés 4 3. Jelölje I betűvel az igaz, H betűvel a hamis állítást! (4 pont)

a. b. c. d. I . A JPG formátumú fájlok tömörítve tárolják a képeket H. A GIF a digitális fényképezőgépek általánosan használt képformátuma. H. A BMP képformátum alkalmas animációk lejátszására H. A PNG a legrégibb képformátum 4 4. Az alábbiak közül melyik képlet helytelen az Excel-ben? Feltehetjük, hogy minden hivatkozott cellában a megfelelő típusú adat van! (1 pont) a. b. c. d. =ÁTLAG(A1:C3) =HA(A1>B1;B1;C1;D1) =SZUM(A1) =DARAB(A1:B10) 1 5. Jelölje meg azt az angol kifejezést, amelynek magyar megfelelője helytelen! (1 pont) a. b. c. a. server – kiszolgáló számítógép reinstall – program újratelepítése file – számítógép program virus scanning – víruskeresés 1 írásbeli vizsga 0811 3 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató B) Szókincs (szómagyarázat). Mit jelent? Húzza alá a helyes válasz betűjelét! 5 pont 1. Firtat

kutat rajzolgat hirdet tudakol 1 2. Nyűg állati kórokozó teher fáradtság félelem 1 3. Tinktúra gyógynövénykivonat kirándulás festék írószer 1 4. Brutális férfias durva nyers megdöbbentő 1 5. Veszteget olcsón árul zendülés andalúz tánc csúszópénzt ad 1 C) Pszichológiai, szociálpszichológiai, pedagógiai, művelődési alapfogalmak 10 pont 1. Definiálja a szubkultúra fogalmát! Elképzelések, eszmék, értékek, magatartás és célok olyan magja, mellyel a csoport tagjai azonosulnak, s megkülönböztetik magukat más csoporttól. 2 2. Döntse el, hogy az alábbi megállapítások igazak (I) vagy hamisak (H)! A megfelelő betűt írja a kipontozott vonalra! I A felejtés az előhívás kudarca. H A memóriadeficit oka mindig a retroaktív gátlás. I A divergens gondolkodás a problémamegoldás kezdeti szakaszában hatékony. H A szabályjátéknak nem feltétele az erkölcsi norma betartása. 4 írásbeli vizsga 0811 4 / 11 2008. május 26

Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató 3. Mikor jelenik meg a szociabilitás, a társak igénye? Óvodás korban 1 4. Magyarázza meg az alábbi szavakat! Szorongás: Állandósult félelem, amely tartós személyiségjeggyé válhat. 2 Konfliktus: Összeütközés, szembesülés. 1 Szöveges, kifejtendő feladatok 1. Mit ábrázol a kép? Ismertesse röviden anyagát és felhasználási területét! 5 pont Tarsolylemez A tarsoly szőttes textilből, nemezből, de legtöbbször bőrből készült, amelyben apró készségeket és tűzszerszámokat: pattintó acélt, kovakövet és száraz taplót tartottak. A díszes fegyverzetű és ruházatú magyar fejedelmek, nemzetségfők méltóságjelvényei a tarsolylemezek voltak. Hátlapja vörösréz, előlapja ezüst, aranyozott, melyeket az előlap öntött ezüstszalag peremének szegecsei rögzítenek egymáshoz. A tarsoly fedelét öntött veretekkel vagy az egész

fedőlapot beborító vörösréz, aranyozott ezüst vagy ezüstlemezzel díszítették. A lovas harcmodor megkövetelte, hogy a harcos felsőtestét a mozgásban semmi se akadályozza. Így a szablya, az íjtegez, a nyíltartó tegez (puzdra) a tarsollyal együtt az övre került és itt oldalt volt felfüggesztve. 2. Mi az adventi koszorú története, jelentése? 15 pont Kulcsszavak Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli napéjegyenlőség idejét. A fagyöngy a kelták szent növénye volt. A téli napéjegyenlőség a kelta hitvilág szerint a fény újjászületésének ünnepe. A kerék alak a fény visszatérésének ünnepén az élet örök körforgására, az örök újjászületésre utal. Ilyentájt a kelták az ajtókra fagyönggyel, magyalággal díszített örökzöld ágakat aggattak. Ma hagyományosan

fenyőgallyakból készül koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a piros és az arany, melyek a karácsonyi írásbeli vizsga 0811 5 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató ünnepkör domináns színei. Minden héten egy-egy újabb gyertyát kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra erősített, gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást reprezentálja. Teljesítés szintje Értékelési szempontok 1) 2) 3) 4) minimális átlagos maximális Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? Mennyire tájékozott a témakörben? Milyenek a tárgyi ismeretei? Milyen mértékű ismeretei a helyi hagyományokról? 2 1 4 3 2 Elért pont 5 5 2 3 3. Magyarázza meg példákon keresztül az együttműködés jelentőségét a társaskapcsolatok elősegítésében! 15 pont Kulcsszavak: Az együttműködés nem más, mint

másokkal közösen, összhangban tevékenykedni. Az együttműködés interakciós alapforma, a személyek csakis a feladatok megosztásával, céljaik közösségének belátásával érhetik el szükségleteik kielégítését, vagy egy kijelölt célt. A közös problémamegoldás általában szerepmegosztás segítségével történik. Értékelési szempontok: 1. Mennyire képes logikus, koherens szövegalkotásra? 2. Mennyire képes a megadott témához (problémához) a témától függően pszichológiai, szociálpszichológiai stb fogalmakat kapcsolni? 3. Mennyire képes a témát (problémát) az életből vett példákkal megjeleníteni? 4. Mennyire képes rendszerezésre, lényegkiemelésre? 5. Mennyire képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, állítása mellett érvelésre? 6. Mennyire tájékozott a témakörben? 7. Milyenek a tárgyi ismeretei? 8. Milyen mértékű a problémaérzékenysége? 9. Milyen mértékű a kreativitása? 10. Mennyire képes

az eset komplex (elsősorban pszichológiai, szociálpszichológiai) megközelítésére, vagyis a tárgy keretében tanultak gyakorlati alkalmazására? 11. Mennyire képes etikai vonatkozású kérdésekben a történeti, szociológiai, kulturális és lélektani szempontok érvényesítésére? 12. Mennyire képes elkerülni a vulgarizáló redukciókat: a közhelyes, lapos pszichologizálást, szociologizálást, a közhelyeket, valamint az erkölcsi ítélkezést és a lapos moralizálást? 13. Mennyire képes különböző erkölcsi felfogások felismerésére és értelmezésére? A teljesítés szintjétől függően Értékelési adható pontszám szempontok minimális átlagos maximális 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 írásbeli vizsga 0811 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6 / 11 0,5 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató II. Az

értékelés a beadott lemez alapján történik. A szaktanár feladata a lemezről a fájlok kinyomtatása. A pontozást a kinyomtatott papírra kell feltüntetni. A lemez a vizsgadokumentáció része. 10 perces másolás 20 pont A papírmentes kommunikáció fogalma az informatikai eszközök térhódításával vált igazán ismertté. A teljes egészében papírmentes iroda azonban a valóságban továbbra is legfeljebb vágyálom marad, hiszen a hazai törvények sem teszik lehetővé a dokumentumok kizárólag elektronikus módon történő tárolását. A vállalatok, közintézmények hatalmas papíralapú dokumentációja, illetve a mikrofilmen tárolt adatok digitalizálása viszont nagyban megkönnyítheti, gyorsabbá és átláthatóbbá teheti az irodai ügyintézést. A papírra vetett vagy mikrofilmen rögzített információk számítógépes adattárolásával megoldható például az iratmennyiség és az iratmozgatás minimalizálása, valamint a sérült, rossz

állapotban lévő iratok biztonságos tárolása. Emellett a megfelelő struktúra kialakításával és a számítástechnika vívmányainak igénybevételével jelentősen megkönnyíthető az irodai ügyvitel, mert a különféle iratok sokkal egyszerűbben és gyorsabban visszakereshetőek és jobban rendszerezhetőek. Az iratkezelés rendszeréből azonban nem ragadható ki csupán az irodai dokumentáció digitalizálása. Ez ugyanis csak az egyik fontos elem Ezen kívül az iratrendezés, az irattárolás és a fizikai vagy elektronikus adatszolgáltatás legalább akkora segítséget jelenthet egy vállalat életében. Éppen ezért a vállalati vezetőkkel azt a szemléletet kell elfogadtatni, hogy azt az információs vagyont, ami az adott céget működteti, érdemes megfelelő módon kezelni. Ez állhat egyrészt az irattömegek tárolásából, másrészt az információk digitalizálásából. Egy vállalat életében a szakszerű ügyiratkezelés bár komoly

segítséget jelent, de nem létkérdés, ezért a cégek általában csak akkor kezdenek megfelelő megoldást keresni, ha már gondjuk akadt, például dokumentumok tűntek el, vagy határidőre nem kerültek elő, és emiatt anyagi hátrányt szenvedtek, esetleg bíróságon pert vesztettek. Ma még a cégeknek csupán mintegy tizenöt százaléka fejleszti és tervezi tudatosan ügyviteli rendszerét, s költ komoly pénzeket erre. A többségnek azonban nincsenek fejlesztési tervei, és ez a tendencia várhatóan nem is változik mostanában. Értékelés A követelményben megadott leütés számnak megfelelő másolandó szöveg helyett hosszabb szöveg azért került kitűzésre, hogy a jobb képességű tanulók megkülönböztethetők legyenek. A gépírásban szokásos újrakezdés a másolási lehetőség miatt nem megengedhető. A feladatban megadott beállításokkal a megoldásnak megfelelő írásképet kap a vizsgázó. A bekezdés vége billentyű használata

könnyen ellenőrizhető, valamint az is megállapítható, hogy a „kemény enter” („bekezdés vége”) helyett nem használt-e „lágy entert” (shift+enter). A megoldásban a soronként megadott leütések számának megállapítása során magyar billentyűkiosztást vettünk figyelembe. Azon karakterek, amelyek leütéséhez két billentyű egyidejű leütése szükséges, kettővel növelik a leütött karakterek számát. (Nagybetű, kettőspont, idézőjel stb) Értelemszerűen a szóköz és a „bekezdés vége” is 1-1 karakternek számít. írásbeli vizsga 0811 7 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató Ha a vizsgázó nem magyar billentyűzetet használ, a megoldásban megadott karakterértékek növelhetők a fenti elvnek megfelelően (ahány billentyű egyidejű leütése szükséges, a leütésszám annyival növekszik). Leütésszám 500 600 630 650 670 700 730 750 770 800

830 1000 1170 1200 1250 1330 1400 1500 1600 1700 1750 1800 1830 2000 20 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-4 Hibaszámtól függő elérhető pontszám 15 10 5 0-1 2 0-1 2 0-2 3 0-2 3-4 0-1 2-3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2-3 4 2-3 4 2-3 4 5 3-4 5 5 3-4 5 6-7 3-4 5-6 7 3-5 6 7 3-5 6 7-8 3-5 6-7 8 4-6 7 8-9 4-6 7-8 9 4-6 7-8 9-10 4-7 8 9-10 4-7 8-9 10 4-7 8-9 10-11 5-8 9-10 11-12 0 3445555555668889910101111111213- 1 Tiltott művelet: Szóköz ismételt leütésével végzett igazítás. A „bekezdés vége” billentyű indokolatlan használata Ebben az esetben a feladat 0 pontos! Ha a tanuló nem alkalmazott tiltott műveletet, először a hibaszámtól függő elérhető pontszámot kell megállapítani. Az így megállapított pontszámot kell az előírt beállításoktól való eltérés esetén csökkenteni az alábbi módon: Oldalbeállítás: A4, margók fent, lent 2,5 cm, bal, jobb 3 cm Fejléc: balra igazítva <saját név> Lábléc:

<Fájlnév és útvonal> Betűtípus: Times New Roman 12 pont Bekezdés: balra igazított Sorköz: szimpla Térköz: előtte 6 pont Mentés lemezre, fájlnév: <saját név másolás> 1 pont 1 pont 1 pont 0,5 pont 0,5 pont 0,5 pont 1 pont 0,5 pont „Lágy enterek” használatakor további 2 pont levonás jár! írásbeli vizsga 0811 8 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató III. Összetett feladat megoldása számítógépen A) Bemutató készítés − Mentés jó néven, hibátlan szövegbevitel az összes dián 1 pont − Mindhárom dia háttere megfelel a leírásnak; a diák háttérszíne RGB(224,232,232) halvány világoskék;a háttereken felismerhető a négyzetháló 1 pont − a négyzetháló kék színű, egymástól 2,5 cm-re elhelyezkedő vízszintes és függőleges egyenesekből áll 1 pont − Az első dián látható egy 10 cm átmérőjű, vékony, szaggatott,

fekete színű vonallal rajzolt kört, amely a négyzethálóra illeszkedik 1 pont − a körben egy 10 cm átfogójú, vastag fekete vonallal rajzolt derékszögű háromszög látható, melynek átfogója a kör átmérője; vannak a, b, c feliratok 1 pont 1. dia − Az első dián a mintának megfelelően formázott Matematika feladatmegoldó verseny felirat látható; a betűket sötétkék, vastag vonal határolja; a betűk kitöltő színe a dia háttérszínénél sötétebb, de a betűk szegélyénél világosabb kék; a feliratok lefedik a háttérrajzot 1 pont − Az első dia feliratai animálva jelennek meg, a leírás sorrendjében: 1 pont • Matematika: balról úszik be, 1 mp-cel a dia megjelenése után, • feladatmegoldó: alulról úszik be, 1 mp-cel a Matematika szöveg megjelenése után, • verseny: jobbról úszik be, 1 mp-cel a feladatmegoldó szöveg megjelenése után − Minden dia a leírásnak megfelelő áttűnéssel jelenik meg • Az első dia a

fekete háttérből fokozatosan előtűnve jelenik meg • A második dia az első után, kattintásra, alulról jön be • A harmadik dia a második után, kattintásra, felülről jön be írásbeli vizsga 0811 9 / 11 1 pont 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint Javítási-értékelési útmutató − A második dián elhelyezte a mintának megfelelő tartalmú és formájú szövegeket 2 pont – Az Ebben az évben kezdetű szöveg kék színű, 36 pontos, félkövér, dőlt, vízszintesen középre igazított; fehér hátterű, vékony fekete vonallal, és szürke árnyékkal szegélyezett szövegdobozban (1 pont) – Az iskola bármely tanulója kezdetű szöveg fekete színű, 24 pontos, balra igazított, csak a tanár neve félkövér; a mintának megfelelő felsorolásjellel (1 pont) 2. dia − A dia szöveges elemei megfelelően animálva jelennek meg 2 pont – Ebben az évben is kezdetű szöveg felülről úszik be, gyors

animációval, automatikusan indul a dia megjelenésekor (1 pont) – Az iskola bármely tanulója. kezdetű felsorolás: az előbbi után késleltetés nélkül, fokozatosan előtűnve jelenik meg (1 pont) − A harmadik dián elhelyezte a mintának megfelelő címet, és felsorolt szöveget, a megfelelő formátumban – A Témakörök cím az első dia feliratának megfelelő stílusú, a mintának megfelelő méretű és elhelyezésű (1 pont) 2 pont 3. dia írásbeli vizsga 0811 10 / 11 2008. május 26 Művelődési és kommunikációs alapismeretek emelt szint – Javítási-értékelési útmutató a témaköröket többszintű felsorolással adta meg, a minta szerint (1 pont) o 1. szint: 28 pontos betű, felsorolásjel: piros kitöltött négyzet o 2. szint: 24 pontos betű; felsorolás jel: gondolatjel o 3. szint: 20 pontos betű; felsorolás jel: pipa − A témakörök soronként animálva jelennek meg, először az Algebra és Geometria sorok, majd utánuk a

többi sor; a sorok automatikusan követik egymást, és jobbról, gyorsan úsznak be 1 pont B) Szövegszerkesztés, hivatalos levél írása − Mentés jó néven, hibátlan gépelés, a feljegyzés megfogalmazása tárgyszerű, alkalmazza a hivatalos nyelvet, tartalmazza a hivatalos levelek minden szükséges formai elemét (iktatószám, tárgy, megszólítás, dátum, aláírás) 1 pont − Az alsó és felső margók 4-4, a jobb és bal oldali margók 3-3 cm-esek 1 pont − 11-es betűméret, a betűtípus különbözik a program alapértelmezett betűtípusától; a megszólítás balra igazított, félkövér, dőlt betűstílusú, a megszólítás után van 20 pontos térköz, a szövegtörzs sorkizárt, 1,5 cm-es behúzás az első sorban 1 pont − A szövegtörzs után a 3. dia középre igazítva beszúrásra került 1 pont − Az aláírás helye kialakítva, 6 cm-es vízszintes szaggatott vonal, formázott tabulátorok segítségével, alatta (középen) az

aláírás szó 1 pont írásbeli vizsga 0811 11 / 11 2008. május 26