Arcok > Magyar uralkodók > Aba Sámuel (1041 - 1044)

Aba Sámuel Aba Sámuel 1000 körül született, magyar király pedig 1041–1044 között volt. A hagyomány szerint Edömér kun vezér leszármazottja, Mátraalján az Aba nemzetség feje, I. István húgának, Saroltának a férje. I. István és Orseolo Péter uralkodása alatt Aba Sámuel volt az ország nádora. [1]

1041. szeptemberében magyar egyházi és világi előkelők megfosztották hatalmától a zsarnoknak tartott Péter királyt, s helyette Aba Sámuelt választották meg uralkodónak. [2]

Uralkodásában főként a vitézekre és a közrendűekre támaszkodott. [1]

A trónról letaszított Péter III. Henrik német-római császárhoz fordult segítségért. 1041. december 25-én Aba Sámuel követei sikertelenül próbálták meg elismertetni uruk királyságát III. Henrikkel, aki időközben a segítségét kérő Péter támogatása mellett döntött. 1042-ben Henrik legyőzte Aba hadait, ám elegendőnek ítélte Aba ajándékait, ezért visszatért hazájába. A háború tovább folytatódott a két ország között, s a császár, aki a békealkut szándékosan halogatta, újra az országra tört. A császár egészen a Rábcáig hatolt, s Abát a Bécsi-erdőről való lemondásra kényszeríttette. [1] [2]

1042. szeptemberében III. Henrik a Garam folyóig betörő serege elfoglalta Pozsonyt és más várakat is. 1043. nyarán III. Henrik elutasította Aba Sámuel ismételt békeajánlatát.
1043. november 30-án Henrik újabb hadjáratot vezetett Magyarországra; Aba Sámuel a Lajtán és a Morván túli területek átengedéséért cserébe fegyverszünetet kért. [2]

Miután az egyezménynek híre ment, Sámuel riválisai őt gyengének kikiáltva próbálták elmozdítani helyéről. Aba az 1043-as csanádi országgyűlés után e főurak közül ötvenet kivégeztetett, másokat pedig száműzetett. [1]

Emiatt Gellért csanádi püspök keményen megfeddte őt, s megtagadta tőle a húsvéti koronázást. Az urak egy része Németországba menekült, hogy Henriktől és Pétertől kérjenek segítséget. 1044. július 5-én Aba Ménfőnél döntő ütközetet vesztett, majd hívei közé menekült a Tisza felé, hogy új sereget toborozzon. Füzesabony tájékán azonban gyilkosság áldozatául esett. Az általa alapított sári monostorban temették el. [1]

Forrás:

[1] http://hu.wikipedia.org/wiki/Aba_S%C3%A1muel
[2] http://ehumana.hu/arpad/idorend/ido2.htm