Történelem | Középiskola » A feudalizmus kialakulása és elterjedése Európában

Alapadatok

Év, oldalszám:2010, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:215

Feltöltve:2010. január 27.

Méret:22 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A feudalizmus kialakulása és elterjedése Európában 1. A feudalizmus fogalma A feudalizmus olyan társadalmi rendszer melynek alapja a föld (feudum): osztálytársadalom. A feudalizmusban 2 alapvető osztály van: - a földesúri vagy nemesi osztály - jobbágyság A jobbágyok érdekeltek a termelésben, mivel a termények egy részét saját maguk felhasználhatják. A feudalizmus jellemzője: - a hűbéri kapcsolatok kialakulása. Jelentős szerepe van az egyháznak, mely kiszolgálja az államot, és a feudális társadalmat. A feudalizmus magasabb társadalmi rendszer a rabszolgaságnál, mivel a termelő erők tovább fejlődnek, és új termelési viszonyok alakulnak ki. (tulajdon, osztály, és elosztási viszonyok) 2. A Frank birodalom Nyugat-Európában jött létre először a feudális társadalmi rendszer, Galliában itt alakult meg a Frank birodalom. Legjelentősebb uralkodó család: MEROVINGOK, legjelentősebb uralkodójuk Klodvig (481-511) ő erős központi

hatalmat hozott létre Galliában. Egyeduralmat valósított meg, az ő idejében jött létre a Frank királyság. Az egyház támogatását elnyerte, de hódító hadjáratokat folytatott, a birodalom határait kiterjesztette, halála után a birodalom átmenetileg meggyengült. 3. A Karolingok felemelkedése A VII. sz-ban a Frank birodalomban a Karoling uralkodócsalád került hatalomra Ebben az időszakban a Frank birodalmat az Arabok veszélyeztették, miután elfoglalták Hispániát, vagyis az Ibériai-félszigetet. 732-ben POITIERS-nél (poátyié) az Arabok támadását megállította Martell Károly (714-741) ig. uralkodott Majordomus volt (udvarnagy) Úgy hívták: Kalapács Károly megszilárdította a központi hatalmat, elsősorban az egyháztól elvett földek segítségével, melyeket híveinek adományozott. Halála után KIS PIPIN került a trónra (751-768) Ő elismerte a pápai hatalmat, az egyházat az állam szolgálatába állította. Az ő idejében a

feudalizmus fokozatosan kialakult, és az új társadalmi rendszer megszilárdult. 2 alapvető osztály jött létre: - a nagybirtokos vagy nemesi osztály - a jobbágyok osztálya A hűbéri társadalomban kialakult a hűbéri láncolat, mely két alapvető fogalmat takar: - hűbérúr (aki földet adományoz a másik személynek melyet hűbéresnek, nevezünk) A hűbéri lánc felülről indul ki, a király volt a leggazdagabb hűbérúr alul pedig kisbirtokosokat találjuk. A hűbéri lánc lényege, hogy a hűbéres szolgálattal tartozik hűbér urának, amiért az adománybirtokban részesítette őt. 4. Nagy Károly uralkodása 768-814 Kis Pipin fia volt, és törvényes utóda. A középkor kiemelkedő alakja, kiváló politikus és híres hadvezér volt. 50 csatában vett részt, a hadjáratokban a csapatok élén haladt Nagy Károly célul tűzte ki, hogy visszaállítja a Nyugatrómai birodalmat. Erős hadsereget szervezett és a Frank birodalom határait északi és

déli irányba kiterjesztette. 800-ban Nagy Károlyt császárrá koronázták, saját maga kezdeményezte a császári cím felvételét. A császár birodalmát Bizánc és az Arabok is elismerték. Az uralkodó korszerű államapparátust alakított ki, az államigazgatást átszervezte, a birodalom központja a királyi udvar lett. A palotagróf a király helyettese volt A császár kinevezte a főkancellárt (hivatali), a kamarást (pénzügyek), és a főmarsallt (katonai ügyek). A tartományok élére grófokat nevezett ki, ők képviselték az uralkodói akaratot. Nagy Károly idejében a gazdaság fejlődött, mezőgazdaságban először kétnyomásos gazdálkodás elterjedése volt a jellemző. A termőföld felét bevetették, a másik felét pihentették, ugarnak hagyták, ahol az állatállomány legelhetett, s trágyájával megújította annak termőerejét. A háromnyomásos gazdálkodás esetén az ugar már csak a termőföld egyharmadát jelentette. Ebben az

eljárásban termőterületet három részre osztották: egy rész ugar, egy rész tavaszi gabona, és egy rész őszi gabona. Az egységek évente cserélődtek A császár támogatta a kultúrát, iskolák épültek és elterjedt a latin nyelv. Az uralkodó fontos törvényeket adott ki, célja az állam megerősítése Nagy Károly idejében a Frank birodalom virágzott, halála után a Karoling birodalom felbomlott.