Ezoterika | Tanulmányok, esszék » Árnyak Könyve, Wicca

Alapadatok

Év, oldalszám:2007, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:358

Feltöltve:2010. június 29.

Méret:111 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Robertson 2020. szeptember 21.
  Nagyon jó könyv. Esetleg valaki meg tudná adni a könyv címét és az írót? Ezzel a címmel elég sokat találtam.
Előre is köszönöm.
11111 Dragonzs 2019. október 04.
  Jól olvasható, jó felbontású. Nem szkennelt képek. A szöveg kijelölhető.

Tartalmi kivonat

Árnyak Könyve - Wicca Tündérboszorkány? Boszorkánytündér? Wicca! Minden nép mesevilágában ismert a boszorkány alakja, a manók, tündérek, varázslók, törpék, farkasemberek és más csodálatos lények társaságában. A hozzáfűződő képzetek azonban messze eltérhetnek attól a sztereotip képtől, ami általában a mi kultúránkban a boszorkány alakjához kapcsolódik. Számtalan tévhit rakódott rá az évszázadok során, szoros összefüggést mutatva az ősi asszony, a pogány, teremtő, gyógyító ősanya-alak mélybe ásásával, elrejtésével, megtagadásával. A nyugati kereszténység térhódításával a korábbi, pogány kultúrák elemei többnyire nemkívánatossá váltak. Az egyház igyekezett nem venni róluk tudomást, vagy ami még rosszabb, tűzzel-vassal próbálták a régi kultikus elemeket kiirtani, a szó legszorosabb értelmében. Általában jellemző, hogy az ősi mítikus elemek kettős természetéből lefaragták a

"rosszat", megtagadták a bennük rejlő földies jelleget, és valami elvont eszményképpé transzformálva a földből gyökerestül kitépve az ég felé emelték az ősi alakokat. A nyugati kereszténység szimbólumait, Szűz Mária alakját, a Szentháromságot, a keresztet is csak akkor érthetjük meg igazán, ha visszanyúlunk az elfeledett gyökerekhez, az ősi idők homályába. A lélek sem tűri hosszú távon az elfojtást, zabolátlan, ősi természetének megtagadását. Előbb-utóbb mindig valamilyen módon megtalálja a felszínre vezető utat, egy csendes kis csermely vagy elementáris erejű vulkánkitörés formájában - az elfojtás súlyosságának arányában. Hasonlóképp működik ez "nagyban" is: az emberiség kultúrtörténetében végig megfigyelhető ez a jelenség. Így tehát az ősi értelemben vett "boszorkányság" is képes volt fennmaradni évszázadokon keresztül - ha rejtve is, és az utóbbi évtizedekben újra

felszínre törni, az archetípusokra jellemző elemi erővel. Az ősi pogány idők boszorkányai éppolyan összetett alakok, mint bármely ősi archetípus: nem osztályozhatók "jóra" és/vagy "rosszra". A mai idők wiccái az ördöggel cimboráló, seprűnyélen lovagló, rontást hozó boszorkányok kompenzációi jungi értelemben. Eredeti értelmében a tündér és boszorkány manapság oly ellentétes sztereotípiái egyáltalán nem váltak külön: a gyógyító, termékeny ősanya archetípusban minden aspektusuk megtalálható. Mindezt szinte kézzelfoghatóan érzékelhetjük, ha figyelmesen megvizsgáljuk az ősi népmesék, archaikus mítoszok, pogány elemeket őrző néphagyományok, valamint a középkortól egészen az újkorig fellelhető boszorkányperek tarka szőttesét. A tündérek/boszorkányok legtovább és legtisztább formájukban a Balkánon, Szicíliában, Írországban és Skóciában maradtak fenn. - Itt hadd jegyezzem meg, hogy

a "boszorkány" szó angol megfelelője, a witch sőt maga a wicca szó is a bölcsességet jelentő wit tőből származik. A wicca lényege tehát: ősi, megbonthatatlan kapcsolat a természet ősi szellemvilágával, az erdők, mezők, folyók isteneivel, mítikus lényeivel. A wicca gyógyító személy, a szó legátfogóbb értelmében Ismeri a gyógyító növények, ásványok titkait, a mágikus eszközöket. Ismeri a gyógyításra legalkalmasabb időpontokat, követve a természeti ciklusok rendjét. A wicca az őskori Európa mágikus termékenységkultuszának egyenes folytatása. Ősi istenük a szarvakat viselő kelta Cernunnos vagy görög Pan - valószínűleg őt azonosították később rosszhiszeműen az ördöggel. Ma inkább minden asszony archetípusa, a Nagy Ősanya, a Nagy Istennő (Dea Magna), a Földanya, (Gea vagy Gaia), a Holdistennő-hármasság (Selene, Diana, Luna) áll a kultusz középpontjában. A wicca legfőbb törekvése egybeesik a jungi

individuáció fogalmával: célja az emberben rejlő "mágikus" képességek újraélesztése, a legkülönfélébb okkult, metafizikai, vallási irányzatok évezredek során összegyűjtött tapasztalatai és jól kidolgozott módszerei alapján. A wiccát tanulmányozva találkozhatunk az ókori misztériumvallások bevatási rítusaival, keleti önfejlesztő "módszerekkel", a természeti népek samanisztikus praktikáival, mágikus és okkult elemekkel egyaránt. Szoros kapcsolatot mutat a tao, a zen és a szufi hagyományokkal. A wicca holisztikus szemléletet nyújt, óvakodik mindenfajta dogmatizmustól Mindezekből következik, hogy nemcsak nő lehet wicca, nincs semmiféle nemi, faji, életkori megkülönböztetés. A wicca másik elnevezése, a "zöld boszorkány" arra utal, hogy elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban áll a természettel, saját önvalójával és az egész külső-belső természettel egyaránt. Célja a harmónia

újrateremtése az egyes emberekben is, környezetében is, tulajdonképpen univerzális szinten. A legfontosabb cél pedig elsősorban az alapvető félreértések eloszlatása, és nagy vonalakban a wicca bemutatása. A témához kapcsolódó irodalomjegyzék, linkgyűjtemény azoknak segít, akik a rövid bevezető után alaposabban szeretnének elmélyedni a témában. Tündérek. (Good People, Wee Folk - Jó nép, parányi nép) A Brit-szigetek, különösen az ír tájak elképesztoen sokféle meselényt, csodalényt rejtegetnek. Általános elnevezésük az "apró nép" (wee people) egyfajta babonás félelmet mutat, szoros összefüggésben a névmágiával: ha nem nevezzük oket konkrét nevükön, akkor nem vonjuk magunkra a haragjukat, békességben élhetünk velük, számíthatunk segítségükre. Ha az ír, brit-szigetek-béli tündérvilágot szeretnénk megismerni, azonnal felejtsük el a bennünk élo sztereotíp tündér-képet: a légies, bájos,

jóindulatú "Barbie-babát", aki könnyű pillangószárnyakon röpköd, mindig mosolyog és icipici varázspálcájával azonnal a bajba jutottak segítségére siet. Némelyikük inkább a Grimm-mesék Biribandi alakjára emlékeztet: a mérges kis törpe, akit a jószívű novérek kiszabadítanak, amikor szakálla beszorul egy félbevágott fatuskóba, és hosszas veszekedés, kiabálás, bosszankodás után végül kénytelen-kelletlen megmutatja a kincs rejtekhelyét a lányoknak, valamint a jóképű királyfi is felszabadul a gonosz varázslat alól, mely medveborbe bújtatta ot a kis gonosz törpe jóvoltából. Az ír leprachaunok többnyire hasonló termetűek, bár germán rokonaiknál kedélyesebbek, vidáman csilingelve javítgatják icipici csizmácskáikat egy fa alá rejtozve, és az ügyes szerencsés legények foglyul ejthetik oket, ily módon rábírhatók arra, hogy kincsek rejtekhelyéhez vezessék el fogvatartójukat, akinek egyébként is minden

parancsét teljesítik Csakhogy résen kell ám lenni velük, mert könnyen kereket oldanak, s akkor bottal üthetjük a nyomukat. Számtalan elnevezésüktol most eltekintek, egy külön fejezetet töltene meg részletes ismertetésük. Maradjunk a faery, faerie gyűjtonévnél. A szó valószínű etimológiája: latin Fata (Sors)- istenno, ebbol az ófrancia fay (tündér) és faerie (varázslat, bűbáj). Lakóhelyük többnyire a föld belsejében rejtozik, jellegzetes tündérútvonalak, tündérösvények mentén, melyeket célszerű elkerülni - jellegzetes tündér-boszorkánynövények közelében. (Galagonya, kökény, mogyoró). Akkor rejtoztek a föld alá, mikor a szigetet elfoglalták az ír oslakók Az akkori tündérek óriás termetűek voltak, mára azonban törpévé zsugorodtak. Más nézetek szerint mindenféle méretben elofordulnak, mákszem nagyságú lénytol kezdve egészen óriásiak is lehetnek. Ma is a sidhe nevű üreges dombokat lakják, nevük is ez.

Kihalásuktól nem kell félni, lévén hogy halhatatlanok Igen összetartóak, bizonyos jeles éjszakákon szívesen kelnek útra, hogy meglátogassák távol élo rokonaikat. Ilyenkor ajánlatos félrehúzódni az útjukból, messze elkerülni a tündérgyanús vidékeket, dombokat, a nyílegyenes ley-vonalakat. Más legendákban a tündérek birodalma oseink sírjain át közelítheto meg. Bizonyára felesleges hangsúlyozni, hogy minden nép mitológiájában, mesevilágában, kultuszaiban fellelheto néhány azonossága: a beavatás, átlényegülés, a szellemvilággal való találkozás nélkülözhetetlen eleme az alászállás, a föld mélyébe jutás, ahol egy csodálatos, sosem látott pompás birodalom vár ránk, ha elvégezzük a ránk szabott megpróbáltatásokat, ha kiálljuk a meghatározott mágikus számú (3, 7 vagy 12) próbát. Csak el ne felejtsünk utána visszatérni a földi világba. A wicca istenképe (wicca teológia) A taoistákhoz hasonlóan a

wicca-hit szerint is egy nemek fölötti, megnyilvánulatlan isteni ősprincípium polarizálódott, nőként (jinként) és férfiként (jangként) jelent meg az univerzumban. Épp ezért kultuszuk középpontjában egy egyenrangú isteni pár áll. E pár megnyilvánulása végtelenül sokféleképp jelenik meg a különféle népek mitológiáiban, de lényegükben azonosak. A mai kultusz követői mégis inkább a Nagy Istennőt tisztelik elsősorban, ennek oka a kompenzációra való törekvés, az évszázadok óta tartó maszkulin egyistenhit ellensúlyozására. A kései neolitikum idején Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten meglehetősen homogén vallási rendszer uralkodott, középpontjában a mindenható anyaistennővel. Mint tudjuk, e korban mindenfelé matriarchátusi rendben éltek az emberek. A fennmaradt kultikus tárgyakból következtethetünk az akkori anyaistennő jellegére. Fő attribútuma a termékenység Később az első földmuves népek

letelepülésekor a termékeny Földanya-kultusz került előtérbe. Gaia istennő újra feléledt mai kultúránkban, jelezve a veszélyt, mely nemcsak magát a Föld bolygót, hanem egész létünket fenyegeti a környezeti pusztítások tarthatatlansága következtében. Legfőbb istenek Cernunnos Pan Magna Mater Gaia, Gea Holdistennő-hármasság: Selene Luna Diana A mágikus eszközök használata egyrészt feltételes, nem kötelező érvényű, másrészt szabadon bővíthető vagy szűkíthető, saját belátás szerint. Minden eszköz spirituális jelkép is egyben, ezért érdemes meditációs kapcsolatba lépni velük, s így eldönteni, mire van szükségünk közülük valójában.Mindegyik eszköz vezető, a tulajdonos pszichikus energiájának, akaratának közvetítőeszköze - ahogyan a vörösréz jól vezeti az elektromos energiát.Ezért a pszichikus energia fejlesztése nélkülözhetetlen, enélkül az eszközök csak üres tárgyak, a velük való

próbálkozás üres hókusz-pókusz marad. A pszichikus energia fejlesztésére számos módszer áll mindenki rendelkezésére, egyik sem több vagy jobb a többinél, mindenkinek magának kell rátalálni a neki leginkább megfelelő módszerre, esetleg váltogatni őket. ATHAME A fekete markolatú boszorkánytőr. Más néven: Seax, Bolline 5-6 inch hosszú, kétélu Mágikus köröket jelölnek ki vele. A tulajdonos energiáját közvetíti, összpontosítja akaratát OLTÁR ARISZTOTELÉSZI ELEMEK Az oltáron elhelyezett szimbólumok: Pentagramma vagy pentákulum a Föld és a földies tulajdonságok szimbóluma: stabilitás, testi egészség, anyag, gyakorlati dolgok. Helyettesítheti egy tál só vagy föld. - Végzetes és sajnos gyakori tévedés a pentagrammát sátánista jelképnek vélni. A wiccának semmi köze a sátánizmushoz, ez már csak azért is agyrém, mert a sátán a kereszténység fogalomkörébe tartozik, a wicca tanai pedig ennél jóval ősibbek. A

csúcsával felfelé fordított pentagramma az individuációt jelképezi Ennek lefelé fordított változatát használják jelképül a sátánisták. A csúcs olyankor lefelé mutat, a sötét erők felé - ez további magyarázatot nem igényel. Csengő a Levegő és légies tulajdonságok szimbóluma: kommunikáció, vitalitás, intellektus, megértés. - Gyertya, mécses a Tűz és tüzes tulajdonságok szimbóluma: akarat, transzmutáció, életerő, hatalom - Egy kehely víz a Víz és vizes tulajdonságok szimbóluma: megtisztulás, regeneráció, érzelmek - Kvarckristály a Szellem (Spiritus) és tulajdonságainak szimbóluma: befejezés, tökéletesítés, összegzés, egyensúly, megvilágosodás, örökkévalóság KEHELY Más néven serleg, tál, üst. Áldozati edény KÖTÉL Zsinór, cingulum, drótkötél. A boszorkánykör sugarának kimérésére, kötésekre FÜSTÖLŐ A rituálék során. ÁRNYAK KÖNYVE BURIN Kisebb, fehér markolatú réztőr, növények

begyujtéséhez és más célra, kivéve a mágikus szertartásokat, ahol az athame használatos. A gardneri irányzat tiltja az athame használatát bármilyen más célra a mágikus rituálén kívül. PÁLCA vagy BOT Mágikus célra. WICCA KISLEXIKON Ásványok Coven: Esbat: kisebb boszorkányünnepek, a hold fázisainak megfelelően. Ld még: Sabbat, és mágikus kör Gyógynövények Individuáció: Kompenzáció: Tudjuk, ha a lélek egyfajta alapszükségletét elfojtja, akkor az valamilyen módon kiegyensúlyozásra tör, a másik aspektus erőteljesebb hangsúlyozásával. Ez többnyire az álmok, fantáziák tanulmányozásával fejthető meg. Például aki túlzottan az elmélet, a tudatosság felé fordul, azt könnyebben lephetik meg számára érthetetlen, megmagyarázhatatlan, misztikusnak tűnő képek, történések, jelentőségteljes álmok.Ellenben aki túlzottan belefeledkezik az álmok világába, az előtt "elhallgatnak" az álmok, semmitmondóvá

válnak, így figyelmeztetve a lelket arra, hogy ideje lesz visszatérni az út közepére, közelíteni a tudatosság felé. Családoknál is megfigyelhető: ahol az egyik szülő túl szigorú, általában a másik szülő túlzott engedékenységgel próbálja kompenzálni a megbomlott egyensúlyt, és viszont. - Ez a jelenség a természetben bárhol érvényesülhet. Ley-vonalak: Mágia: Az elmúlt korok emberei együtt éltek a természettel, minden ízükkel követték annak ritmusát, érzékelték az örök körforgást. Az évszakok váltakozása szerint négy részre osztották az évet a két napéjegyenlőség és a két napforduló szerint. Őseink hite szerint az évszakválasztó határnapok és a négy kozmikus fordulónap mágikus erőkkel bírtak, ezért e napokon elsősorban a bőséges termés érdekében áldozati szertartásokat mutattak be az isteneknek, rituális táncokkal ünnepeltek, változatos módokon teremtettek kapcsolatot a mágikus erőkkel,

isteneikkel. Bizonyos pricípiumokhoz való hűség, és az akarat bölcs irányítása a kívánt cél felé Wicca-hit szerint a mágikus tett következménye háromszorosan száll vissza a "feladó" fejére, ezért igen körültekintőek a mágia alkalmazásában. (Folyt köv, egész oldalas) Sabbat A kerék A nyolc legfőbb naptári ünnep minden kultúrában megtalálható, koroktól, földrajzi távolságoktól függetlenül. Érdekes és izgalmas kaland összehasonlítani őket. A kelta ünnepek (Vegyük figyelembe, hogy a kelták mindig napnyugtától napnyugtáig számítottak egy napot. Ezért ünnepeik is a megadott nap előestéjén kezdődtek.) - Samhain - a kelta újév, az ősök, az alvilági szellemek ünnepe (november elseje) - Yule - a Napisten újjászületése (téli napforduló) - Imbolc - a növekvő fény, megtisztulás ünnepe (február elseje) - Ostara - az ébredő természet, a tavasz ünnepe (tavaszi napéjegyenlőség) - Beltane -

virágbaborulás, lombok, szerelem, isteni nász ünnepe (május elseje) - Litha, Midsummer - a Napisten és Földanya nászünnepe (nyári napforduló) - Lugnasadh, Lammas - gabona, aratás, új kenyér (augusztus elseje) - Mabon - betakarítás, szüret, a nagy nyári munkák befejezése fölötti elégedettség, harmónia, egyensúly (őszi napéjegyenlőség) Mindennapi Wicca (Scott Cunningham: Élő Wicca) Még ha nem is gyújtunk gyertyákat, nem húzunk varázsköröket, akkor is élhetünk Wicca-módon. Az életünk önmagában is az Istennőnek és az Istenségnek szentelt rituálénak tekinthető. Mégis sokaknak okoz nehézséget hétköznapi életük spirituális természetének felfedezése. Elkábulunk a szmogtól, felületes szórakozásainktól, társadalmi csapdákba esünk, otthoni életünkben és munkahelyünkön egyaránt, mélybe húznak a számlák és egyéb köznapi tényezők, amíg csak föl nem tesszük a kérdést: vajon érzünk-e egyáltalán valamit

spirituálisnak? A megoldás nem kifejezetten spirituális: lényege, hogy a pusztán fizikai erőkre és tárgyakra irányított fókuszt finoman áthelyezzük a mindenségben rejlő, lényegi, spirituális természetre. Így akár a mosogatás is spirituális élményforrássá válhat: a víz elemi erejének megtapasztalásával. A munkavégzés kiváló lehetőség a többi ember energiájának átérzésére. Az udvar takarítása fontos leckéket tanít nekünk az évszakokról. A tanulás, iskolába járás remek gyakorlat tudatosságunk csiszolására, és ha a leckéket is spirituális szemszögből nézzük, megvilágosodáshoz is vezethetnek. A Wicca egyszersmind átsegíthet minket a nehéz időszakokon. Hogy eljuthassunk és ihassunk a béke, harmónia forrásából, először is meg kell értenünk, hogy a Wicca nem korlátozódik rituálékra, imára és mágiára. A Wicca nem csak vallás, a Wicca életmód Ha mindennapi életünk részévé kívánjuk tenni a Wiccát,

nincs más teendőnk, mint a Wicca-alapelvek gyakorlati alkalmazása. Az alábbi javaslatoktól esetleg teljesen eltérő értelmezéseid is lehetnek Naponta legyen legalább öt perc "megszentelt időd". Ebben az öt percben gondolj egyszeruen a Wicca-szerepben betöltött helyedre, életedre, vagy foglalkozz olyan valamivel, ami közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban áll a wiccával. Tégy minden nap felajánlást az Úrnőnek és az Úrnak. Reggeli, esti meditáció Reggeli, esti ima vagy hálaadás Wicca témájú kézmuves munka Klasszikus vagy kortárs pogány zenehallgatás Növényápolás, - ültetés, kertészkedés Önkéntes felajánlás Kikapcsolódás Naplóírás Wicca-fejlődésedről Kapcsolatteremtés hasonló szellemuekkel Meditáció, ráhangolódás kövekkel Új rituálék írása Új divinációs módszerek kikísérletezése Varázsfüvek gyujtése Kert, parklátogatás Kommunikáció állatokkal Pogány tündérmesék olvasása,

hallgatása, mesélése gyermekeidnek Az ÁRNYAK KÖNYVE alapján e listát bővítheted, átértelmezheted magad - és mások - számára. Miközben észreveszed, hogy a Wicca egyre jobban áthatja mindennapi életed, úgy aktivizálódik egyre több erőd a megszentelt idődben. A wicca törvénye A wicca törvényt hallgasd most, Hit és Szeretet hajtson.Élj és mást is élni hagyj, Szépen végy és szépen adj.Varázskört írj háromszor, A rontást így tartod távolVarázsigét ha mondanál, Versbe szedve jobban jársz.Lágy tekintet, érintés, kevés szó, és figyelésNövo holdnál tisztuljál, Rúnáiddal daloljálFogyó holdnál körbejárj, Fosztó rúnát daloljál.Ha az Úrno új holdja jo, Kézcsókokkal köszöntsd ot Ha a hold a csúcsra ül, Szíved vágya teljesül.Északról fú eros szél, Zárd az ajtót, pihenjélDélrol jo most lágy szello, Szerelem csókja érkezo.Feltámad a nyugati szél, Kísértethad tánca kélHa a szél keletrol fúj, Ünnepet

várj, közel az új.Kilenc hasábot tuzre tégy, Gyorsan ég és lassan égÚrnonk fája bodza, hát El ne égesd, átok vár.Ha a kerék megindul, Beltane-éjen tüzet gyújtsHa a kerék elérte Yule-t, Köszöntsd tuzzel Egyszarvút Ápolj növényt, bokrot, fát, Fogadd Úrnonk áldását.Hol hullámzó vizet látsz, Dobj egy követ, igaz várHol rád igaz szükség vár, Kapzsiságra ne hajts már,Bolonddal ne törodjél, Barátjának néznek még.Boldog ki jo, boldog ki megy, Arcod pirul, melegítsd szíved.Hármas-törvényt észben tarts, Három rosszat jó követ majdKinek a rosszból elég már, Kék csillag fénylik homlokán.Légy mindig hu szereto, Szeretod mindig visszajoNyolc szóval teljes az Intelem: Sehol ne árts, s úgy tégy, mint szeretsz. Miért szeretem? (wicca hitvallás) - nincs dogma nincs fennhatóság nincsenek vallási vezetők - nyitott toleráns minden más szellemi irányzattal - nincs térítő szándéka nem tartja saját hitét egyedül igaz és

üdvözítő hitnek - nincsenek parancsolatai, szabályai - a wicca vezére "bensőből vezérel" egyetlen, legfőbb erkölcsi szabálya: "Tégy,amit akarsz, úgy, hogy ne árts senkinek". - a két nem tökéletes egyenrangúsága Földanya élőlény, szeretjük, tiszteljük, vigyázunk rá, kíméljük temploma a természet legfőbb tevékenysége a gyógyítás (egyedi és globális) minden a természet része - tehát önmagában véve nincs "jó" és "rossz". Mágia is csak egyféle van: kérdés, kinek a kezébe kerül, hogyan alkalmazod, milyen célra. - a wicca nem él a mágiával pusztító célra, mert hite szerint minden elkövetett tettünk háromszorosan száll vissza a fejünkre. célja az ősi erő újbóli birtokba vétele, az ősi tudás újraélesztése és alkalmazása Források: a mix az interneten található elektronikus adatok alapján lett összeválogatva