Irodalom | Középiskola » Orosz romantika

Alapadatok

Év, oldalszám:2004, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:153

Feltöltve:2010. szeptember 25.

Méret:81 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

http://www.doksihu Orosz romantika Rendkívül erős cári hatalom. Fel sem merül a polgárosodás és a demokrácia kérdése A cár óriási titkos rendőrséget tart fenn (besúgók). A demokratikus érzelmű művészek a Kaukázusban v. Szibériában találják magukat PL : Dosztojevszkij, Puskin A haladó szellemű értelmiségiek nem adták fel a harcot a cár elleni küzdelemben, szabad kömíves páholyokba tomörültek. A cári berendezkedés még 100 évig erős Az 1917-es októberi forradalomig fennmarad. A vidéki parasztság nyomorban és szegénységben él, szinte félrabszolgák. Puskin (1799-1837) 1. Életmű: Nemesi származású (valamelyik őse etióp volt). A legjobb iskolákba járatják Cári diplomata iskola: Cárszkoji Szelo: itt kezd verseket írni. Megmutatkozik a zsarnokság ellenisége Péterváron kezdi diplomata szolgálatát: a cár külügyi hivatalában. Politikai tartalmú verseire fölfigyelnek: I. Sándor cár a Kaukázusba száműzeti Itt él

hosszú ideig: Mihálylovszkoje Nagyon termékeny időszaka. Művei nagy részét itt írja A száműzetés után Bolgyinóban telepszik le. Megnősül: Natasha Goncsarova. Péterváron telepednek le Felesége miatt párbajba keveredik: itt veszti életét, 2 napig haldoklik. 2. Művei: Elbeszélőként tartjuk számon. Verses regényei a leghíresebbek (Poéma: orosz verses regény) Megzenésítették szinte minden művét. - Ruszlán és Ludmilla - Bahcsiszeráji szökőkút - Borisz Godunov - A cigányok - Anyegin - Pikk dáma (Csajkovszkij) - Kapitány lány - Kaukázusi fogoly - Mozart és Szalieri (film is készült belőle) http://www.doksihu Anyegin 1. Keletkezése: 1823-31-ig dolgozik rajta. Többször abbahagyja, majd előveszi Sokszor kihagy versszakokat A vázlatai szerint a kész mű is befejezetlen marad. 12 fejezetből => 8 lett kész Így is teljes a történet => továbbgondolásra késztet, hogyan folytatódhatott Anyegin sorsa. 2. Műfaja: Verses regény:

Verses vonásai: - Anyegin strófa: - kis vallomások - -lírai kitérők - önvallomások => a költő vallomásai: mit gondol egy szituációról, Anyeginről, barátságról Regény vonásai: - életsorsot mutat be - hiteles korrajzot ad: a korabeli élet enciklopédiája: bálok hogyan zajlanak, hogyan öltözködnek, hogyan zajlik egy aranyifjú napja (dandy, semmittevéssel éli napjaitvilágfi), szépítkezési kellékek, korabeli opera-előadások, vidéki szokások, babonák, párbajok, mit olvasnak( Anyegin: Byron, Tatjána: szentimentális regényeket: Rousseau,) kiházasítási szokások, étkezési szokások, nemesi típusok, milyen lehetőségei vannak egy korabeli ifjúnak, mik a lehetőségei a szereplőknek: Olga, Tatjána, Anyegin 3. Szerkezet: A főhős életének 8 csomópontját emeli ki. Párhuzamok és ellentétek találhatóak PL. : - Nagyvárosban bemutatja Anyegin életét (Pétervár)<=> Tatjána élete (Moszkva) (párhuzam) - Városi aranyifjú

<=> vidéki nemes (ellentét) - Anyegin <=> Lenszkij (ellentét) - Tatjána szerelme <=> Anyegin visszautasítja - A végén Tatjána utasítja vissza Anyegint Cselekmény: 1. Fejezet: származás, ifjúkor, neveltetés: Városi, nemesi származású Apja eladósodott, ezért sokféle, de felületes nevelésben részesül, nem gyötörték, szidták. Mindenbe belekóstol. A dandyk szokásos életét élte 1 napját leírja Anyegin a társasági élet kedvelt személyisége. Ügyes társalgó, de rendkívül felületes Mélyen semmihez nem tud hozzászólni, csillogtatja felületes tudását. Megcsömörlött az aranyifjú élettől, bemutatja Anyegin próbálkozásait, hogy kilépjen ebből az életből, de nem kitartó, semmit nem vesz komolyan, mindenbe belekezd. Olyan, mint a hagyma, de nincs magja. Próbálkozik: írással, de lusta és nincs tehetsége hozzá, vonzotta a tudomány, unalmasnak találja, utazgat, míg apja el nem költi minden pénzüket.

Váratlanul örököl egy birtokot vidéken, nagy elképzelésekkel érkezik vidékre, de hamar ráun. 2. Fejezet: örökölt birtok: az első fejezet nagyvárosi életével szembeállítja a vidéki életet. Bemutatja a „komoly” kastélyt, új otthonát Marad még egy életlehetőség http://www.doksihu 3. 4. 5. 6. 7. 8. melyben, megtalálhatja életcélját: elkezd dolgozni és felvirágoztatja a birtokot. Úgy gondolja reformokat fog bevezetni: megszabadítja a jobbágyokat, de ezt feladja, mert szívós munkára van szüksége. Környezete kineveti ezért megismerkedik Lenszkijjel, egyetlen barátjával, vidéki birtokos ifjú. Mindenben ellentéte Anyeginnek: felelősségtudattal él, romantikus álmodozó, költői lélek, nem megcsömörlött, magában hordja a lobogást a szabadság eszményét, őszinteség és becsület mintaképe. Talán ezért vonzódik hozzá Anyegin. Fejezet: vidéki élet: nemesi típusok -> tablót rajzol: környék gazdái. Itt

ismerkedik meg közvetlen szomszédival: Larinnékkal. 2 lányuk van: Tatjána és Olga Tatjána beleszeret Anyeginbe, Olga, pedig Lenszkij jegyese. Tatjána: érzékeny, befelé forduló kifinomult, nem illik a vidéki életbe, nem vidám, merengő, álmodozó, már kislányként is kerüli azokat a dolgokat, amiket egy vidéki asszonynak meg kell tanulnia. Szentimentális regényeket olvas: Rousseau, Richardson. Minden szempontból Anyegin fölé emelkedik, jobbat érdemel, mint Anyegin. Végzetes hibát követ el: feltárja előtte érzelmeit: levelet ír Anyeginnek. Közvetlen hangú vallomás, szentimentális hősnek képzeli magát. Ő kezdeményez, egy őszinte vallomással Anyegin durván elutasítja. Fejezet: Lenszkij és Olga szerelme: Ellentétpátja Tatjána és Anyegin kapcsolata. Olga: kedves, vidám, bájos, szőke, kékszemű, kacér, üresfejű, felületes. Fejezet: névnapi bál: Anyegin fásultságában odáig megy, hogy udvarolni kezd Olgának, ezért Lenszkij

kihívja Anyegint egy párbajra. Tatjána álma: medve, szellemek: előreveti a közelgő katasztrófát. Fejezet: párbaj: Lenszkij megdöbbenve veszi tudomásul, hogy barátja közönyösen veszi tudomásul, hogy párbajra hívta. El is késik és nincs segédje Érzelemmentesen céloz és lövi le Lenszkijt. Anyegin elhagyja a vidéket Fejezet: Tatjána Anyegin házában: az üres, elhagyatott házban megbűvölve jár körbe. Mikor jobban körülnéz, felteszi a kérdést: ki valójában Anyegin? : méltatlan embert szeretett, üres, felszínes, nincs értéke. Fejezet: Tatjána férjhez megy: 2 év telik el, férjhez megy egy gazdag tiszthez és Moszkvába költözik. Itt találkozik Anyeginnel egy bálon Fordulat: Anyegin beleszeret Tatjánába (kivirágzott, elérhetetlen szép nő). el akarja csábítani Nem szereti férjét, de becsületes. Anyegin levelet ír neki, de visszautasítja Tatjána mindenben Anyegin fölé nő. Anyegin jelleme: Önkeresése áll a középpontban,

szeretné meglelni életcélját, de nem tudja. Azokkal a lehetőségekkel sem tud élni, amiket a sors felajánl. Csak a spleen marad: fásult, kiábrándult. Szobája falán példaképe, Byron lóg Byroni jellem vállalja ezt a szerepet, Anyegin nem akar jobb lenni. Anyegin a felesleges ember, jobb sorsra lenne érdemes, de túl gyenge, hogy megvalósítsa önmagát