Gazdasági Ismeretek | Számvitel » Mérlegképes könyvelő, számlaosztályok tartalma, könyvelési sémák

Alapadatok

Év, oldalszám:2006, 35 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:651

Feltöltve:2011. február 13.

Méret:281 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

1 Az egyes számlaosztályok tartalma 1. Befektetett eszközök - nettó érték = bruttó érték – elszámolt értékcsökkenés ↓ mérlegérték Befektetett eszközök Nyilvántartásuk az 1. számlaosztályban történik Az adott könyvviteli számlán a befektetett eszközöket bekerülési értéken (B° értéken) tartjuk nyilván. Külön számlán mutatjuk ki az adott eszköz terv szerinti értékcsökkenését, és terven felüli értékcsökkenését. Így a könyvekben az adott eszköz könyv szerinti értéke (N° értéke) 2-3 számla összevont egyenlegeként határozható meg. K T 123.Épületek B° érték (bekerülési érték) T 129.Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése K elszámolt értékcsökkenés T 128.Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése Visszaírt terven felüli Terven felüli értékcsökkenés értékcsökkenés K Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások: Minden tárgyi eszköz beszerzés beruházás. Az elszámolást

meghatározó tényezők. 1. A beruházás pénzügyi fedezete (finanszírozása) - kizárólag saját pénzeszközből, - vegyes pénzügyi forrásból. 2. Kivitelezés / kivitelező szerint - idegen kivitelezővel végeztetett (beruházási szállítóval végeztetett) - saját vállalkozásban végzett. Beruházás saját pénzeszközből idegen kivitelezővel A beruházással kapcsolatos számlákat, költségeket a 161.Befejezetlen beruházások számlán gyűjtjük össze. 2 A beruházással kapcsolatos ráfordítások közül csak az előzetesen felszámított áfa nem része a bekerülési értéknek (B° értéknek). Kivéve : személygépkocsi vásárlása Bekerülési érték alkotóelemei (abban az esetben, ha van elegendő pénz a beruházásra): - vételár, - üzembe helyezési költség, - szállítási költség, - biztosítási díj (csak a beruházással kapcs.) - szerelési költség, - tartalék alkatrészek, - alapozási költség, - importbeszerzés esetén

a vámteher Gazdasági műveletek könyvelése (a beruházás kizárólag fejlesztési pénzből valósult meg)  a beruházási szállítók számlái alapján a beruházási ráfordítások könyvelése T: 161. Befejezetlen beruházások K: 455. Beruházási szállítók  a számlákban szereplő áfa T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 455. Beruházási szállítók  biztosítási díj T: 161. Befejezetlen beruházások K: 4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek  egyéb, pl. hatósági díj T: 161. Befejezetlen beruházások K: 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek  tartozások kiegyenlítése saját pénzeszközből T: 455. Beruházási szállítók 4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek K: 384.  aktiválás, üzembe helyezés, használatba vétel a beruházás befejezését követően

jegyzőkönyv 1 alapján T: megfelelő tárgyi eszköz számla pl. 131 ; 141 K: 161. Befejezetlen beruházások Beruházás idegen kivitelezővel, vegyes pénzügyi forrásból Előfeltétele, hogy a saját pénzeszközt el kell különíteni a számlán. Amíg ez nem történik meg, a bankhoz nem lehet hitelkérelmet benyújtani. Elkülönítés könyvelése 2 (saját pénzeszköz elkülönítése átvezetési megbízás alapján)terhelési értesítés alapján T: 389. Átvezetési számla K: 384. Elszámolási betét jóváírási értesítés alapján T: 3853. Beruházási célra elkülönített pénzeszközök K: 389. Átvezetési számla 1 bizonylat amíg rendelkezésre áll elkülönített pénzeszköz; addig a bankhitel nem használható fel, az elkülönített pénzösszeg csak az adott beruházásra használható fel. 2 3 a bekerülési érték alkotóelemei bővülnek az előző beruházáshoz képest, mert itt már vegyes pénzügyi forrásról van szó, az üzembe

helyezés előtt felmerült bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költség, hitelkamat is része a B° értéknek (bekerülési érték).          beruházási ráfordítások könyvelése T: 161. Befejezetlen beruházások K: 455. Beruházási szállítók 4791. Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek előzetesen felszámított áfa T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 455. Beruházási szállítók bankgarancia, rendelkezésre tartási jutalék, kezelési költségek könyvelése a hitel folyósítása miatt (a bank leemeli az elszámolási betétszámlánkról) T: 161. Befejezetlen beruházások K: 384. Elszámolási betét a tartozások kiegyenlítése mindig a saját fejlesztési pénzeszköz felhasználására kerül sor először, ezután vesszük igénybe a hitelt T: 455. Beruházási szállítók 4791.

Biztosító intézetekkel szembeni kötelezettségek 4794. Beszerzési árba beletartozó előírt egyéb kötelezettségek K: 3853. (és ha ez nem elegendő, akkor vesszük igénybe a hitelt) K: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek az üzembe helyezés előtt felmerült kamat is része a beruházásnak, a bankgaranciával egyező módon könyveljük T: 161. Befejezetlen beruházások K: 384. Elszámolási betét aktiválás T: a megfelelő tárgyi eszköz pl. 131 K: 161. Befejezetlen beruházások a hitel törlesztése (két számla közötti művelet, ezért közbeékelem az átvezetési számlát) T: 389. Átvezetési számla K: 384. Elszámolási betét jóváírási értesítés alapkán a hiteltartozás csökken T: 444. Beruházási és fejlesztési hitelek K: 389. Átvezetési számla üzembe helyezés után fizetett kamat (pénzügyi műveletek ráfordítása) T: 8722. Kölcsönök, hitelek egyéb fizetendő kamata K: 384. Elszámolási betét Beruházás saját

kivitelezésben A költségeket a vállalkozás viseli, az 5. számlaosztályban úgy könyveli, mintha termelési költségek lennének. A beruházás befejezését követően megállapítjuk az előállítási költséget, ez lesz az 4 aktiválható érték és egyben hozamként eredményt növelő tétel. A beruházás áfája egyben levonható és fizetendő áfa. Tárgyi eszközök értékesítése Ha feleslegessé válik a tárgyi eszköz, célszerű értékesíteni. Az értékesítés negyedévének végéig a terv szerinti értékcsökkenést könyvelni kell. Gazdasági műveletek 1. megoldás Bruttó érték kivezetése (leemelése a tárgyi eszköz számláról) T: 861. K: 121-141. Elszámolt összes értékcsökkenés kivezetése T: 129-149. K: 861. 2. megoldás Összes elszámolt értékcsökkenés átvezetése a tárgyi eszköz számlára T: 129-149. K: 123-141. Nettó érték kivezetése T: 861. K: 123-141. Ha olyan eszközt adunk el, amelyet piaci értéken

értékeltünk, akkor az értékhelyesbítést is ki kell vezetni. (ÉH forrása az értékesítési tartalék, ezek együtt mozognak) T: 417. (forrás -) K:127-147. (eszköz -) Eladási ár T: 311. (eszköz +) K: 961.(egyéb bev + = eredm +) áfa 20% T: 311. (követelés +) K: 467. (tartozás +) Befolyt követelés a vevőtől T: 384. (számlapénz +) K: 311. (követelés -) 5 2. Készletek - T egyenleg a jellemző kivétel: ∀ számlacsoport utolsó számlája (értékvesztés) 265. Áruk árrése; K egyenlege van 288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete; K egyenlege van árrés = fogyasztói (eladási) ár – beszerzési ár beszerzési ár = fogyasztói (eladási) ár – árrés vásárolt készletek mérlegértéke = tényleges beszerzési ár (értékvesztéssel csökkentve) saját termelésű készletek mérlegértéke = tényleges előállítási költség KÉSZLETEK 1) vásárolt készletek - anyagok - áruk - göngyölegek 2) saját termelésű készletek -

befejezetlen termelés és félkész termékek - növendék-, hízó- és egyéb állatok - késztermékek 21-22. számlacsoport 26. számlacsoport 28. számlacsoport 23. számlacsoport 24. számlacsoport 25. számlacsoport Anyagok: a termék lényeges alkotóelemei, a tevékenység végzéséhez nélkülözhetetlenek, fontosabb csoportjai a 21-22. számlacsoportban fel vannak sorolva Elszámolásuknál alkalmazható árak I. BESZERZÉSI ÁR a készlet növekedését beszerzési áron 3 könyveljük, beszerzési áras nyilvántartás esetén a készletcsökkenések elszámolására több eljárás közül választhatunk: (a) átlagos beszerzési ár (általában ha 1 hónapban csak egyszer van felhasználás) (b) csúsztatott-, vagy gördülő átlagár: akkor alkalmazzuk, ha több beszerzés volt az időszak folyamán, ill. többször volt felhasználás is; minden felhasználás előtt ki kell számítanunk az átlagárat, felhasználás után pedig a megmaradt készletet (c) FIFO

elv alapján (alagút módszer): a készlet felhasználása a beérkezés sorrendjében történik, így a későbbi beszerzés kerül később felhasználásra. II. SZÁMLÁZOTT ÁRAS NYILVÁNTARTÁS készletszámlákon, mindig az ÁFA nélküli számlázott áras értéket jegyezzük fel, a beszerzéshez kapcsolódó költségeket – rakodási, szállítási költség - külön számlán könyveljük, így a készlet beszerzési áron számított értéke két könyvviteli számla összevont egyenlegéből állapítható meg: + anyagok számla T egyenlege (számlázott ár) 3 beszerzési ár = fogyasztói (eladási) ár – árrés 6 + KFSZ külön felszámított szállítási és rakodási költség számla 4 T egyenlege (beszerzéssel kapcsolatos költségek) = anyagkészlet beszerzési áron Készletcsökkenésnél csökkentjük az anyagkészletet számlázott átlagáron vagy FIFO – elv alapján és számítjuk és könyveljük a készletcsökkenésre jutó szállítási

és rakodási költséget. Készletcsökkenésre jutó KFSZ: - KFSZ % - ának megállapítása KFSZ számla egyenlege ⋅ 100 %= anyagkészlet számlázott áron = anyagok számla NYK+B-Vá ↓ a készletcsökkenés előtti készlet - a százalék megmutatja, hogy 100Ft számlázott árra hány Ft KFSZ jut: készletcsökkenés számlázott átlagáron KFSZ% · 100 - a magas fuvarköltségű vállalkozásoknál előnyösebb ezzel dolgozni, mert könnyebb utána számolni. III. ELSZÁMOLÓ ÁRAS NYILVÁNTARTÁS A vállalkozás maga alakítja ki és legalább 1 évig nem változtathatja meg. Az anyagok számlán csak ezen az áron könyvelhetünk minden készletmozgást. Alkalmazásának előnyei: - egyszerűsíti az anyagkészlet változásainak feljegyzését - lehetővé teszi az anyagbeszerzési tevékenység elemzését (az árak változásai nem befolyásolnak) - megkönnyíti az anyagköltségek elemzését. Az elszámoló-ár és a beszerzési ár közötti különbözetet

anyag-ár különbözetnek nevezzük, és külön könyvviteli számlán mutatjuk ki. a KFSZ eszközhelyesbítő számla, csak T egyenlege lehet, az anyagok számla szerinti áron számított értékét beszerzési árra növeli 4 7 Az árkülönbözet számlának lehet T vagy K egyenlege, attól függően, hogy az elszámoló árhoz viszonyítva olcsóbban, vagy drágábban vásároltunk-e. ha elszámoló ár > beszerzési ár ⇒ K egyenleg T Anyagok K elszámoló ár beszerzési ár = K elszámoló ár - árkülönbözet T Anyag-ár különbözet árkülönbözet ha elszámoló ár < beszerzési ár ⇒ T egyenleg T Anyagok K elszámoló ár T Anyag-ár különbözet árkülönbözet K beszerzési ár = elszámoló ár + árkülönbözet Az anyagfelhasználás könyvelése 2 részből áll (a) csökkentjük a készletet elszámoló áron, (b) számítjuk és könyveljük az anyagfelhasználásra jutó árkülönbözetet Számítása: megállapítjuk az anyag-ár

különbözet %-át anyag-ár különbözet számla egyenlege ⋅ 100 %= anyagok NYK + B – V a százalék megmutatja, hogy 100 Ft elszámoló árra hány Ft árkülönbözet jut a felhasználásra jutó árkülönbözet számítása anyagfelhasználás elszámoló áron ⋅ 100 100 Az anyagköltség beszerzési áron számított értéke = anyagfelhasználás elszámoló áron ± anyagfelhasználásra jutó árkülönbözet. ANYAGOK KÖNYVELÉSE Feltételek: - év közben könyveljük a készletmozgást, folyamatos mennyiségi és értéknyilvántartással - a beszerzési ár a nyilvántartási ár 1) Anyagbeszerzés  készletnövekedés számla szerinti áron T: 21-22. Anyagok (211alapanyagok; 221segédanyagok) K: 454. Szállítók  a számlában szereplő előzetesen felszámított ÁFA könyvelése (ált. 20%) T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók  a beszerzéshez kapcsolódó költségek szállítási-, rakodási költség T:

21-22.Anyagok K: 454. Szállítók 8 szállítási-, rakodási költség ÁFÁ-ja T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók 2) Minőségi kifogás (a) minőségi engedmény a számla szerinti árból: ilyenkor a készlet mennyisége nem változik, csak az értéke csökken; csak akkor könyvelhető, ha a szállító a kifogás jogosságát elismeri, és az engedményt megadja T: 454. Szállítók K: 21-22. Anyagok  az engedményre jutó 20%-os ÁFA visszakönyvelhető T: 454. Szállítók K: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (b) minőségi kifogás miatt visszaküldjük az anyagot, vagy annak egy részét; ebben az esetben a készlet mennyisége és értéke is csökken  a visszaküldött anyag számla szerinti értékével T: 454. Szállítók K: 21-22. Anyagok  visszakönyvelt ÁFA T: 454. Szállítók K: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó  visszaküldésre jutó szállítási és

rakodási költséggel megterhelhetjük a szállítót T: 454. Szállítók K: 21-22. Anyagok  a költség ÁFÁ-ja visszakönyvelendő T: 454. Szállítók K: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3) Anyagfelhasználás a) csúsztatott átlagáron, b) FIFO - elv alapján T: 511. Felhasznált anyagok költségei K: 21-22. Anyagok 4) Káresemény = egyéb ráfordítás T: 8631. Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek K: 21-22. Anyagok  a káreseményhez kapcsolódó kártérítés munkavállalókkal szemben (felelősség) T: 3612. Előírt tartozások K. 9631 Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek biztosítóval szemben T: 3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések K: 9631. Káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek  a biztosító intézettől befolyik a kártérítés összege T: 384. Elszámolási betétszámla 9 K: 3685. Biztosítóintézettel szembeni követelések 5) Térítés nélküli átadás Az

átadónál rendkívüli ráfordítás (88-as számlacsoport). Az ÁFÁ-ja is az átadót terheli - rendkívüli ráfordítás fizetendő ÁFA. átadás T: 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke K: 21-22. Anyagok ÁFA terhelés T: 8891. Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke K: 467. Fizetendő általános forgalmi adó Az átvevőnél készlet növekedés és rendkívüli bevétel, legfeljebb piaci értéken. T: 21-22. Anyagok K: 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke Az eredményt nem módosíthatja, ezért időbeli elhatárolást alkalmazunk T: 9891. Térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értéke K: 48331. Térítés nélkül átvett eszközök passzív időbeli elhatárolása Ezt az időbeli elhatárolást akkor lehet feloldani, ha az anyagot felhasználta, és költségként elszámolta. anyagfelhasználás T: 511. Felhasznált anyagok költségei K: 21-22.

Anyagok időbeli elhatárolás feloldása T: 48331. Térítés nélkül átvett eszközök értékének passzív időbeli elhatárolása K: 98. Rendkívüli bevételek 6) Leltárhiány, leltártöbblet könyvelése Saját termelésű készletek 1. Befejezetlen termelés a megmunkálás alatt lévő anyag, félkész termék, befejezetlen szolgáltatás 2. Félkész termékek: a termelési folyamat bizonyos munkaműveletét már elvégezték rajta, de további megmunkálásra szorul. Pl: fonal, amelyből szövetet szőnek, alkatrészek, amelyeket beépítenek a termékbe. 3. Késztermékek: minden munkaműveletet befejezték a MEO átvette, a késztermék raktár bevételezte. 4. Növendék, hízó- és egyéb állatok (amíg nem ivarérett az állat) Könyvelési tételek a következő feltételek mellett 1. 2. 3. 4. A termelési költséget költségnemenként könyveljük (5.) Összköltség eljárású eredmény-kimutatást készítünk. A készletekről év közben folyamatos

mennyiségi és értéknyilvántartást vezetünk. Tényleges előállítási költségen könyveljük. Az elszámolás jellemzője, hogy a készletmozgásokat minden esetben saját termelésű készletek állományváltozása számlával szemben könyvelünk. 1. Nyitó befejezetlen termelés visszavezetése Az év elején nyitás után 10 T: 581. K: 231. (hozam -) (állomány -) 2. A termelési költségek könyvelése anyagköltség (=anyagfelhasználás) T: 51. (ktsg +) K: 471. (tart +) Személyi jellegű egyéb kifizetések T: 55. K: 471. (ha bekerül a bérbe) 381. (ha pénztárból fizetik) Hulladék megtérülés – az elszámolt termelési költséget mindig csökkenti T: 21-22. (készlet +) K: 51. (költség -) Az elkészült termékek raktárra vétele T: 251. (készlet +) K: 581. (hozam +) A záró befejezetlen termelés aktiválása évzárlatkor T:231. (állomány +) K:581. (hozam +) A felmerült tárgyidőszaki termelési költségeket át kell vezetni a 82-83-as

számlacsoportba T: 81-83. K: 59. Összefüggés nyitó befejezetlen termelés + tárgyidőszaki tényleges termelési költségek 581.STKÁV - nyitó befejezetlen termelés, - értékesített termékek tényleges önköltsége ⇓ értékesítési oldal = - elkészült, raktárra vett termékek tényleges önköltsége - záró befejezetlen termelés ⇓ termelési oldal < TE állomány - = hozam - elkészült, raktárra vett termékek tényleges önköltsége + záró befejezetlen termelés KE állomány növekedés = hozam > A saját termelésű készletek értékesítése Eladási áron leszámlázzuk a vevőknek T: 311. (követelés +) K: 91-92. (árbevétel + eredmény +) 11 Áfa az eladási ár után (20%) T: 311. (követelés +) K: 467. (tartozás +) Készletcsökkenés az értékesítés miatt tényleges önköltségen T: 581. (hozam -) K: 251. (készlet -) Minőségi kifogás esetén a, minőségi engedmény az eladási árban T: 91-92. (árbevétel - ) K:

311. (követelés - ) az engedményre jutó áfa visszakönyvelendő T: 467. (tartozás -) K:311. (követelés -) b, minőségi kifogás miatt visszaérkezett termékek könyvelése árbevétel csökkenés eladási áron T:91-92. K: 311. visszakönyvelt áfa T: 467. K: 311 visszavételezés a raktárba tényleges önköltségen T: 251. K: 581. ÁRUK KÖNYVELÉSE Az árut a vállalkozás további értékesítés céljából vásárolja. Két fő csoportját különböztetjük meg: nagykereskedelmi áruk, kiskereskedelmi áuk. 1. Nagykereskedelmi áruk Nyilvántartása történhet: beszerzési áron 5 (261.), elszámoló áron a) Beszerzés könyvelése beszerzési áras nyilvántartással  vásárlás T: 261. Áruk beszerzési áron K: 454. Szállítók  levonható ÁFA (előzetesen felsz.) T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók  beszerzéssel kapcsolatos költségek T: 261. Áruk beszerzési áron K: 454. Szállítók 

beszerzéssel kapcsolatos költségek ÁFÁ-ja T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók 5 262.elszámoló ár ± 263 árkülönbözet = beszerzési ár 12 b) minőségi kifogások könyvelése c) áruk értékesítése  eladási áron T: 311. Belföldi követelések (vevők) K: 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele  fizetendő ÁFA T: 311. Belföldi követelések (vevők) K: 467. Fizetendő általános forgalmi adó  értékesítés miatti készletcsökkenés ELÁBÉ 6 T: 814. Eladott áruk beszerzési értéke (összköltség elj) vagy 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke (forgalmi költség elj.) K: 261. Áruk beszerzési áron 2. Áruk eladási áron, kiskereskedelmi áruk Az áruk számlán (264.) minden készletmozgást eladási áron (fogyasztói áron) könyvelünk Az eladási árat beszerzési árra az árréssel módosítjuk (mindig csökkentjük) ⇒az árrés számlának mindig K

egyenlege van. Beszerzés  Készletcsökkenés eladási (fogyasztói) áron T: 264. Áruk eladási áron K: 265. Áruk árrése  Tartozásnövekedés beszerzési áron T: 265. Áruk árrése K: 454. Szállítók  ÁFA a beszerzési ár után T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók Értékesítés  Készpénzes árbevétel könyvelése (ki kell emelni belőle az ÁFÁ-t !) T: 381. Pénztár K: 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele  ÁFA kiemelése T: 91-92. Belföldi értékesítés árbevétele K: 467. Fizetendő általános forgalmi adó  Az értékesítés miatti készletcsökkenés eladási(fogyasztói) áron könyvelendő T: 814. eladott áruk beszerzési értéke ; vagy T: 812. belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke K: 264. Áruk eladási áron  Az értékesítésre jutó árrés 7 számítása és könyvelése 265. számla egyenlege · 100 árrés %-a = 264.számla NYK + B –

V(értékesítés előtti készlet) értékesítésre jutó árrés = 6 7 értékesítés eladási áron · árrés %-a 100 eladott áruk beszerzési értéke megjegyzés: speciális fajtája a realizált árrés = áfa nélküli árbevétel – ELÁBÉ 13 könyvelése: T: 265. Áruk árrése T 814. K értékesítés eladási áron értékesítésre jutó árrés egyenleg, ELÁBÉ K: 814. EladottTáruk beszerzési értéke ; vagy K: 812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke 3. Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások - eszközszámlák - T egyenleg a jellemző - kivétel : ∀ számlacsoportban az értékvesztés számlák; csak K egyenlegük lehet 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése T 362. K igénylés T 363. K teljesülés A két számla összevont egyenlege = követelés a költségvetéssel szemben 4. Források - forrás számlák - K egyenleg a jellemző - kivételek: 464.

Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése; csak T egyenlege lehet T 463. K bevallás T 464. K teljesítés A két számla összevont egyenlege = a költségvetéssel szembeni tartozás 466. Előzetesen felszámított ÁFA; csak T egyenlege lehet; a levonható ÁFÁ-t tartalmazza, amely a költségvetéssel szembeni tartozásunkat csökkenti. 468. ÁFA pénzügyi elszámolása; lehet T vagy K egyenlege, attól függ, hogy milyen pénzmozgás történt. T 468. K befizetés visszaigénylés ↓ ↓ ÁFA tartozás ÁFA követelés ha levonható ÁFA > fizetendő ÁFA rendezése beérkezése ↓ 14 ha a fizetendő ÁFA > levonható ÁFA A 49.számlacsoportban technikai számlák 8 JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁS A béralap alkotóelemei - alapbér vagy törzsbér: amely lehet időbéres kereset, vagy teljesítménybéres kereset; - bérpótlék: az eltérő körülmények között végzett munkáért járó bér Pl.: műszakpótlék, veszélyességi pótlék,

nyelvpótlék, túlórapótlékstb - kiegészítő fizetés: a fizetett ünnepekre, a fizetett szabadságra járó/számfejtett bér; - prémium: a kitűzött feladatok túlteljesítéséért. Költségként elszámolandó tételek (a munkáltatót terheli) - bérköltség = számfejtett bér = bruttó bér 541. - betegszabadságra járó átlagkereset (15 napi táppénz) 551.;5511 - 29% TB járulék - a bérköltség + a betegszabadságra járó átlagkereset együttes összege után, megoszlása: 18% nyugdíjbiztosítási járulék, 11% egészségbiztosítási járulék 561. - 3% munkaadói járulék (TB alap után) 563. - 1,5 % szakképzési hozzájárulás a bérköltség után 564. - EHO (egészségügyi hozzájárulás), tételes: 1950Ft/fő/hó 562. Levonások (a dolgozók bérét terhelő levonások) 1. százalékos mértékű levonások - nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék nem MPT tagoknál 8,5% + 4% MPT tagoknál pedig 8% + 0,5% + 4% - 18,36% SZJA előleg

(adósávok !) - 1 % munkavállalói járulék 2. összegszerű levonások - előlegre; - kártérítés saját vállalkozás részére; - tüzelő előleg (utalvány formában); - bírói letiltás 9 (gyerektartás, adótartozás); - OTP tartozás; - kártérítés más vállalkozás részére; - szakszervezeti díj. TB juttatások a dolgozó részére - családi pótlék 10, iskoláztatási támogatás 11 - GYES, GYED - táppénz (15 napon túli betegség idejére járó összeg 2/3 része). Gazdasági műveletek 8 csak a számításokban segítenek, nem maradhat rajtuk egyenleg. 9 csak érvényes bírói határozattal érvényesíthető amíg nem iskolás 10 15 Az elszámolással kapcsolatos tételek minden esetben 2 hónapot érintenek. A. A hó végén könyvelendők 1. Bérköltségek könyvelése (a) alapbér T: 541. Alkalmazottak munkabére K: 471. Jövedelemelszámolási számla (b) betegszabadságra jutó átlagkereset (15 napi táppénz + 15 napon túli táppénz

1/3 része) T: 551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések K: 471. Jövedelemelszámolási számla (c) TB-t terhelő táppénz (15 napon túli táppénz 2/3 része) 12 T: 368. Különféle egyéb követelések K: 471. Jövedelemelszámolási számla (d) családi pótlék, iskoláztatási támogatás, GYES, GYED. 13 T: 368. Különféle egyéb követelések K: 471. Jövedelemelszámolási számla (e) 31% TB járulék a bérköltség és a betegszabadság együttes összege után T: 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék K: 473. Társadalombiztosítási kötelezettség fix összegű egészségügyi hozzájárulás T: 562. Egészségügyi hozzájárulás K: 463-4. Egészségügyi hozzájárulás (f) 3% munkaadói járulék T: 563. Munkaadói járulék K: 463-12. Munkaadói járulék (g) egy évben egyszer fizetendő szakképzési hozzájárulás 1,5% a bérköltség után T: 564. Szakképzési hozzájárulás K: 463-9. Szakképzési

hozzájárulás 2. Munkavállalók bérét terhelő levonások Százalékos formájú levonások (a) nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 473. Társadalombiztosítási kötelezettség (b) magánnyugdíj T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 4765. Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettségek (c) SZJA előleg T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 462. Személyi jövedelemadó elszámolása (d) 1 % munkavállalói járulék T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 463-13. Munkavállalói járulék 11 amikor iskolás, de az összeg mindkét esetben = azoknál a vállalkozásoknál, ahol helyben van TB elszámolás 13 azoknál a vállalkozásoknál, ahol helyben van TB elszámolás 12 16 Összegszerű levonások (a) előlegre T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 3611. Munkavállalóknak folyósított előlegek (b) előírt tartozásokra – kártérítés, tüzelő T: 471. Jövedelemelszámolási

számla K: 3612. Előírt tartozások (c) átutalandó levonások T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 4761. Kártérítés 4762. Bírói letiltás 4763. OTP - elszámolás 4764. Levont szakszervezeti díj Bérfizetés a következő hónap elején A bérfizetés történhet: banki átutalással, házi pénztárból. Kifizetni csak a nettó járandóságot 14 szabad. (a) bérfizetés banki átutalással T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 384. Elszámolási betétszámla (b) házi pénztárból való bérfizetéskor 15 először a N° összeget fel kell venni a bankszámláról a házipénztárba T: 381. Pénztár K: 389. Átvezetési számla (c) a bank terhelési értesítése alapján könyvelhetjük a számlapénz csökkenését T: 389. Átvezetési számla K: 384. Elszámolási betétszámla (d) bérfizetés a pénztárból T: 471. Jövedelemelszámolási számla K: 381. Pénztár (e) itt fordulhat elő a fel nem vett járandóság, amit visszavételezünk a pénztárba

T: 381. Pénztár K: 472. Fel nem vett járandóságok (f) a fel nem vett járandóság későbbi kifizetése T: 472. Fel nem vett járandóságok K: 381. Pénztár Pénzügyi rendezés átutalással (a) TB tartozás rendezése T: 473. Társadalombiztosítási kötelezettség K: 384. Elszámolási betétszámla (b) Magánnyugdíj-pénztárba való átutalás T: 4765. Magán nyugdíjpénztári befizetési kötelezettségek K: 384. Elszámolási betétszámla (c) SZJA átutalása 14 15 Nettó járandóság (N° járandóság) = B° járandóság – összes levonások 100 fő alatti létszámnál kifizethető házipénztárból 17  T: 462. Személyi jövedelemadó teljesítése K: 384. Elszámolási betétszámla Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése (a) munkaadói járulék átutalása T: 464-12. Munkaadói járulék teljesítése K: 384. Elszámolási betétszámla (b) munkavállalói járulék átutalása T: 464-13. Munkavállalói járulék

teljesítése K: 384. Elszámolási betétszámla (c) fix összegű EHO 16 átutalása T: 464-4. Egészségügyi hozzájárulás teljesítése K: 384. Elszámolási betétszámla (d) levonások rendezése, átutalása T: 4761. Kártérítés 4762. Bírói letiltás 4763. OTP - elszámolás 4764. Levont szakszervezeti díj K: 384. Elszámolási betétszámla a TB-t terhelő táppénz és családi pótlék visszaigénylése T: 384. Elszámolási betétszámla K: 368. Különféle egyéb követelések 5. Költségnemek - költségszámlákat tartalmaz, a költségeket megjelenési formájuk szerinti csoportosításban tartalmazza - vezetése minden gazdálkodó számára kötelező (kettős könyvvitelt vezetők) - csak T egyenlegük lehet (január 1-jén nincsen költség!) - kivétel: 58.számlacsoport aktivált saját teljesítmények értéke (itt találjuk a hozamszámlákat 17) 581. Saját termelésű készletek állományváltozása T 581. K értékesítés termelés < ⇒ K

egyenleg = hozam + , növeli az eredményt > ⇒ T egyenleg = hozam - , csökkenti az eredményt 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke; csak K egyenlege lehet 59. számlacsoportok, technikai számlák 6. Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 16 17 Egészségügyi Hozzájárulás hozam = az eredményre gyakorolt hatás 18 - eredményszámlákat tartalmaz, eredményt mutatnak, de úgy könyvelünk rá, mint a forrásszámlákra, csak T egyenlegük lehet, mert az eredményt csökkentő tételeket jegyezzük fel Pl.: 81-83 összköltség eljárású ; 81-85 forgalmi költség eljárású 7. Értékesítés árbevétele és bevétele - eredményszámlákat tartalmaz, - az eredményt növelő tételeket jegyezzük fel. T EREDMÉNYSZÁMLA. 8. számlaosztály 9 számlaosztály K EREDMÉNYKATEGÓRIÁK Üzemi, üzleti tevékenység eredménye 91-96. K – 81-83, 86 T ± 58 91-96. K – 81-86 T Pénzügyi műveletek eredménye 97. K – 87

T Rendkívüli eredmény 98. K – 88 T összköltség elj. forgalmi költség elj. Főkönyvi kivonat: a főkönyvi számlák adataiból készített ellenőrző kimutatás célszerű havonta készíteni, könnyebb megtalálni a hibákat a törvény 1db készítését írja elő kötelezően, a zárást megelőzően december 31-én (a multicégeknél 10 naponta van eredmény-kimutatás, valószínűleg gyakran csinálnak főkönyvi kivonatot is) Rovatai - sorszám, - a főkönyvi számla száma és neve, - forgalom rovatpár (próbamérleg) T forgalom K forgalom - egyenleg rovatpár (nyersmérleg) T egyenleg K egyenleg 19 Egyezőségek: (a) a forgalom rovatok összege meg kell hogy egyezzen – ha ez megegyezik, még nem biztos, hogy nincsen hiba! (b) az egyenleg rovatok összege egymással meg kell egyezzen – vagyonban bekövetkezett változások egyezése összes eszköz = összes forrás ≠ a mérlegfőösszeggel (c) a forgalom rovatpár összege a napló(k) összesített

forgalmával meg kell egyezzen 18 Főkönyvi kivonat, 2000. december 31 Sorszám Számla neve Forgalom Egyenleg Tartozik Követel Tartozik Követel 1. 111. Alapítás átszervezés aktivált értéke 2. A. Költségelszámolás  anyagfelhasználás T: 511. Felhasznált anyagok költségei K: 21-22. Anyagok  bérköltség T: 541. Alkalmazottak munkabére K: 471. Jövedelemelszámolási számla  29% TB járulék T: 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék K: 473. Társadalombiztosítási kötelezettség  A 3% munkaadói járulék nem része a közvetlen előállítási költségnek T: 563. Munkaadói járulék K: 463-12. Munkaadói járulék  értékcsökkenési leírás T: 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás K: feltehetően műszaki berendezés 139.  egyéb szolgáltatás T: 52-53. Igénybe vett szolgáltatások-, egyéb szolgáltatások költségei K: 454. 19 Szállítók  egyéb szolgáltatás áfája T: 466. Előzetesen

felszámított általános forgalmi adó K: 454. Szállítók B. Az előállítási költséggel hozamelszámolás a befejezetlen beruházások számlával szemben T: 161. Befejezetlen beruházások K: 582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke  áfa elszámolása 18 19 naplók- speciális naplók, Pl.: pénztárnapló, banknaplóstb belföldi szállító, nem pedig beruházási szállító 20 T: 466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó K: 467. Fizetendő általános forgalmi adó C. Aktiválás T: megfelelő tárgyi eszköz számla K: 161. Befejezetlen beruházások PÉLDÁK A vállalkozás és a költségvetés kapcsolata Kétirányú kapcsolat 1. Támogatások igénylése az állami költségvetésből Pl.: exporttámogatás a mezőgazdaságban árkiegészítés a vasúti személyszállításban 2. Különböző adók befizetése az állami költségvetésbe: − társasági adó, − személyi jövedelemadó, − általános forgalmi adó,

− munkaadói járulék, − fogyasztási adóstb. Támogatások igénylése: havonta, vagy negyedévente az árbevétel alapján T: 362. (követelés +) K: 91-92. (árbevétel + = eredmény +) amikor a támogatást megkapjuk T: 384. (számlapénz +) K:363. (követelés -) 362. 363. igénylés teljesülés csak a T oldalára csak a K oldalára könyvelhetek A két számla összevont egyenlege mutatja a költségvetéssel szembeni követelést. Befizetési kötelezettségek 1. Társasági adó év közben előleget fizetünk az előző évi nyereség alapján T: 461. (kötelezettség -) K: 384. (számlapénz -) December 20-ig az előző évben fizetett társasági adó 90%-áig feltöltési kötelezettség terheli a vállalkozást. 21 T: 461. K: 384. Az éves beszámoló részét képezi az eredmény-kimutatás, amely a mérleg szerinti eredmény levezetését tartalmazza. Ekkor kerül sor az éves eredményt terhelő társasági adó meghatározására is. Menete (az adó

meghatározásának menete): + adózás előtti eredmény + adóalapot növelő tételek (pl: számviteli törvény szerinti écs., értékvesztés) - adóalapot csökkentő tételek (pl: társasági adó törvény szerinti écs., kapott osztalék) adóalap - 16 % számított adó az adóalap után - adókedvezmény = fizetendő társasági adó Adófizetési kötelezettség könyvelése T: 891. K: 461. 461. 384. év adóelőleg közben (eredmény -) (kötelezettség +) befizetett az éves eredményt terhelő adó > túlfizetés T egyenleg < adófizetési kötelezettség (befizetési) K egyenleg 2. Személyi jövedelemadó Minden bér és munkadíjból, munkáltatót terheli. A munkáltató a számfejtett bér, munkadíj után SZJA előleget köteles levonni. Minden magánszemélyt és annak jövedelmét terheli SZJA. A közterhekhez való hozzájárulás alkotmányos kötelezettsége miatt. SZJA előleg levonása T: 471. (tartozás -) K: 462. (tartozás +) Pénzügyi

rendezése T: 462. (tarozás -) K: 384. (számlapénz -) 3. Költségvetési befizetési kötelezettségek pl.: munkaadói járulék 3%, munkavállalói járulék 1 %, EHO 1950Ft/fő, fogyasztási adó, jövedéki adó,stb. 22 A. Bevallások a 463 számla K oldalán 3% munkaadói járulék T: 563. K: 463-12. 1% munkavállalói járulék T: 471. K: 463-13. EHO T: 562. K:463-4. fogyasztási adó, jövedéki adó T: 867. K: 463-7. 463-10. B. A befizetési kötelezettségek teljesítése T: 464-*. K: 384. 463. 464. bevallás csak bevallás teljesítés csak teljesítés jogcímenként vizsgálva összevont egyenleg lehet T vagy K. 4. Vám Az importbeszerzések után a beszerzést végző vállalkozás fizeti meg. A beszerzési ár alkotóeleme beruházásnál T: 161. anyagok beszerzésénél K: 465. T: 21-22. áruk beszerzésénél T: 26. teljesítése T:465. K:384. 5. A termékeket, tevékenységeket áfa terheli Jellemzői: általános adó (nem tesz különbséget aszerint,

hogy ki állítja elő), összfázisú forgalmi adó, 23 hozzáadott értékadó, fogyasztási értékadó. Áfa könyvelése a) Előzetesen felszámított áfa levonható és a beérkező számlákban szerepel T: 466. K: 454. 455. b) Importbeszerzés esetén (külföldről történő beszerzés) T: 368. K: 465. ez akkor válik levonhatóvá, amikor a VPOP-vel szembeni tartozást rendezzük: 465-384. pénzügyi rendezés 466-368. áfa átvezetése c) Fizetendő áfa: a kimenő számlákban számítjuk fel árú értékesítésekor, ha az leszámlázásra kerül és a vevő később fizet T: 311. K: 467. készpénzes értékesítéskor, az árbevételt kell csökkenteni (az árbevételből kell bevallani) T: 91-92. K: 467. d) Az áfa pénzügyi rendezése a 468-as számlán történik áfa befizetése T: 468. K: 384. áfa visszaigénylése T: 384. 1) 563-463(12). munkaadói járulék 1 050 000 471-463(13). munkavállalói 300 000 2) Áfa tartozás + fizetendő áfa (467 K) -

levonható áfa (466 T) - befizetett áfa (468 T) + visszaigényelt áfa 468-384. áfa rendezése 22 700 000 20 800 000 1 000 000 0 900 000 900 000 3) 161-463(19). illeték 900 000 4) 311-467. 25% áfa 500 000 24 5) 464(7)-384. fogyasztási adó átutalása 6) 466-454. levonható áfa 200 000 3 200 000 7) 464(13)-384. MUJ átutalása 300 000 8) 311-467. fizetendő áfa 5 600 000 9) 362(6)- 91-92. dotáció 2 500 000 10) 464(12)- 384. munkaadói járulék teljesítése 1 050 000 11) 463. 12. 466. 18 750 000 E 1. 1. 3. 18 750 000 16 500 000 1 050 000 300 000 900 000 18 750 000 E. 6. 20 800 000 3 200 000 24 000 000 7. 10. E 4. 464. 6. 24 000 000 467. 28 800 000 E 24 000 000 16 300 000 200 000 300 000 1 050 000 17 850 000 8. 17 850 000 28 800 000 22 700 000 500 000 5 600 000 28 800 000 468. 17 850 000 E. 2. 1 000 000 900 000 1 900 000 1 900 000 1 900 000 25 a) A költségvetési befizetési kötelezettség a 463, 464 számlák összevont

egyenlege 463 K – 464 T = 18 750 000 – 17 850 000 = 900 000 Ft. b) Áfa tartozás a 466, 467 és 468-as számlák összevont egyenlegeként határozható meg: 467 K 466 T 468 T összevont egyenleg 28 800 000 24 000 000 1 900 000 2 900 000 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 9 000 000 + 2 900 000 = 3 800 000 Ft = 3 800 e Ft Egyéb követelés: a 362 T egyenlege: 2 500 000 Ft = 2 500 e Ft 12) Zárás a 492. Zárómérleg számla segítségével 492 –464. T egyenlegű számlák zárása 466. 468. 463 –492. K egyenlegű számlák zárása 467 43 750 000 18 750 000 28 800 000 17 850 000 24 000 000 1 900 000 47 550 000 - Nyitás a következő év elején, a 491. Nyitómérleg számla segítségével 464 -491. T egyenlegű számlák nyitása 466 468 17 850 000 24 000 000 1 900 000 43 750 000 - 491 –463. K egyenlegű számlák nyitása 467. 47 550 000 - 18 750 000 28 800 000 13) Egyenlegek 463. (előző évi) 13. 18 750 000 E 12. 18 750 000 467. 13. 464. (előző

évi) E 12. 17 850 000 13. 17 850 000 12. 13. 24 000 000 12. 1 900 000 24 000 000 13. 28 800 000 468. 12. 466. 28 800 000 13. 24 000 000 nyitás utáni rendező tételek a) A 464-es számla T egyenlegének átvezetése a 463-as számlára 463-464. átvezetés 17 850 000 b) Áfa számlák összevezetése a 468-ra 28 800 000 26 468-466. átvezetés 24 000 000 467-468. átvezetés 28 800 000 c) 468 egyenlege az elmúlt évről fennmaradt áfa-tartozás 2 900 000 Ft A nyitás utáni rendező tételek után a 463-as számla az elmúlt évről fennálló költségvetési tartozást mutatja, a 468-as számla egyenlege pedig az elmúlt évi áfa tartozást tartalmazza. 14) Áfa tartozás kiegyenlítése (múlt évi) 468-384. kiegyenlítés / pénzügyi rendezés 2 900 000 15) Az elmúlt évi költségvetési kiutalási igény megérkezése 384-362. elmúlt évi kvi kiut megérk 2 500 000 azért 362., mert a 363-on nincsen semmi, egyébként 363 - lenne év közben Az

elmúlt évi költségvetési befizetési kötelezettség teljesítése 463-384. elmúlt évi kvi köt telj 900 000 minden más esetben 464., de ez itt az elmúlt évi Elszámolási betét egyenlege 463. (előző évi) E. 15. 200 000 000 2 500 000 2. 5. 7. 10. 14. 15. 202 500 000 900 000 200 000 300 000 1 050 000 2 900 000 900 000 6 250 000 384. Elszámolási betétszámla egyenlege: 196 250 000 Ft KÖLTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK A vállalkozás gazdasági tevékenységével kapcsolatban költségek merülnek fel. A költségeket megjelenési forma (költségnemek) szerinti csoportosításban minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozásnak ki kell mutatnia (törvényi előírás). A költségek elszámolása költségnemek szerint a) b) c) Anyag jellegű ráfordítások (51-53.) részei: anyagköltségek (51.) igénybe vett szolgáltatások költségei (52.) egyéb szolgáltatások költségei. Személyi jellegű ráfordítások (54-56.) részei: bérköltség

(54.) személyi jellegű egyéb kifizetések (55.) bérjárulékok (56.) Értékcsökkenési leírás (57.) 27 könyvelés T: 51-57. K: 1-4. megfelelő számlája pl.119,129, 139, 149; 21-22; 381,384; 463,454,471,473. ↑ feladat Egy vállalkozás két termékére vonatkozó adatok Nyitó Termék befejezetlen termelés (Ft) 1.termék 150 000 2.termék 60 000 Időszak folyamán felmerült költségek (Ft) Anygköltsé Bérköltsé TBJ Értékcsökkenési Igénybe g g leírás vett 1.termék 2 000 000 800 000 312 000 120 000 120 000 3 352 000 2. 1 850 000 600 000 234 000 150 000 110 000 2 944 000 termék 3 850 000 1 400 000 546 000 270 000 230 000 TBJ 39% Az igénybevett szolgáltatást a szállítókkal szemben könyvelje el. Raktárra vétel adatai 1. 2. termék termék tényleges közvetlen 2 950 önköltségen 000 záró befejezetlen termelés Ft 22 000 mennyiség db 4 000 500 egységönköltség Ft/db Értékesítés adatai 1. 2. termék termék mennyisége db 3 800 480

tényleges közvetlen költségen Ft eladási egységár Ft/db 1 450 6 960 áfa % 25,0 25,0 Könyvelje a költségeket, a raktárra vételt és értékesítést mindkét termékre elsődlegesen költségnemenként (5. számlaosztályba) főkönyvi számlavázlaton! 28 Nyitó befejezetlen termelés visszavezetése 581-231. 1termék 581-232. 2termék Hiányzó költségadatok 1. termék bérköltség: 2. termék TBJ: 150 000 60 000 312 000 / 0,39 = 800 000 600 000 · 0,39 = 234 000 ∑ bérköltség 800 000 + 600 000 = 1 400 000 (Nybj. 1 400 000 · 0,22 = 308 000 – de most ez 20% 2001-ben, Ebj. 1 400 000 · 0,17 = 238 000 – de most ez 11% 2001-ben) A tárgyidőszaki költségek könyvelése a, 51 - 21-22. anyagköltség b, 54 – 471. bérköltség c, 561 – 463-14. TBJ 546 000 463-15. TBJ d, 571 – 139. értékcsökkenési leírás e, 52 – 454. igénybevett szolgáltatások 3 850 000 1 400 000 308 000 238 000 270 000 230 000 Mellékszámítás a raktárra vételhez,

ill. a záró befejezetlen termelés megállapításához Megnevezés Nyitó befejezetlen termelés tárgyidőszaki közvetlen költségek elkészült termékek tényleges önköltsége záró befejezetlen termelés Elkészült mennyiség Önköltség 1. termék 2. termék 150 000 60 000 3 352 000 3 502 000 2 944 000 3 004 000 3 480 000 22 000 3 502 000 2 950 000 54 000 3 004 000 4 000 500 3 480 000 / 4000 = 870 2 950 000 / 500 = 5900 Készletre vétel, raktárra vétel 251-581. 1.sz késztermék 252-581. 2.sz késztermék Záró befejezetlen termelés aktiválása 231-581. 1.sz befejezetlen 232-581. 2.sz befejezetlen Termelési költségek átvezetése a 8-as számlaosztályba - anyagköltség átvezetése 811 – 59. 812 – 59. igénybevett szolgáltatások 821 – 59. bérköltségek átvez. 823 – 59. bérjárulékok átvez. 3 480 000 2 950 000 22 000 54 000 3 850 000 230 000 1 400 000 546 000 29 83 – 59. Értékesítés értékcsökkenési leírás átvezetése

270 000 1.termék 2. termék 3800db · 1450 Ft/db = 5 510 000 480db · 6960 Ft/db = 3 340 800 5 510 000 · 0,25 = 1 377 500 3 340 800 · 0,25 = 835 200 Eladási ár 25 % áfa Készletcsökkenés tényleges önköltségen 3800db · 870 Ft/db = 3 306 000 311 – 91. 1.sz termék eladási ára 311 – 467. 1.sz termék áfája 581 – 251. 1.sz termék készletcsökkenése 480db ·5900 Ft/db = 2 832 000 5 510 000 1 377 500 3 306 000 Fedezeti összeg = árbevétel – közvetlen önköltség 2 204 000 = 5 510 000 – 3 306 000 311 – 92. 311 – 467. 581 – 251. 2.sz termék eladási ára 2.sz termék áfája 2.sz termék készletcsökkenése 3 340 000 835 200 2 832 000 Fedezeti összeg: 3 340 800 – 2 832 000 = 508 800 Eredmény megállapítás 581. saját termelésű készletek állományváltozása 1/231. nyitó befejezetlen termelés 150 000 3/251. készletre vétel 3 480 000 1/232. nyitó befejezetlen termelés 60 000 3/252. készletre vétel 2 950 000 7/251.értékesítés

miatti készletcsökkenés 3 306 000 4/231 a befejezetlen t aktiválása 22 000 7/252. értékesítés miatti készletcsökkenés 2 832 000 4/232 a befejezetlen t aktiválása 54 000 6 348 000 6 506 000 -6 348 000 KE 158 000 hozam + = eredmény + ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY – KIMUTATÁSA I. Értékesítés N° árbevétele (91-92) II. Aktivált saját teljesítmény értéke (58) III. Egyéb bevételek (96) IV. Anyagjellegű ráfordítások (81) V. Személyi jellegű ráfordítások (82) VI. Értékcsökkenési leírás (83) VII. Egyéb ráfordítások (86) Üzemi üzleti tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) (5 510 + 3 341) 8 851 E 158 E (3 850 + 230) 4 080 E (1 400 + 546) 1 946 E 270 E - Saját termelésű készletek elszámolása a következő feltételek mellett: 2713 E 30 1. 2. 3. 4. Költségelszámolás csak költségnemenként, az 5-ös számlaosztályban Eredmény-kimutatás forgalmi költség eljárással Év közben folyamatos mennyiségi és

értéknyilvántartás van Készletértékelés tényleges önköltségen A könyvelési tételek közül az előzőekben tanultakkal azonosan könyvelünk: - a nyitó befejezetlen termelés visszavezetését(581-231), - a tárgyidőszak termelési költségeit (51-57 – 1-4.), - az elkészült termékek raktárra vétele (251 - 581), - a záró befejezetlen termelés aktiválását (231-581), - az értékesített termékek eladási árát és áfáját (311 - 91-92.; 311-467), - az értékesítés miatti készletcsökkenést Itt NINCS a termelési költségek átvezetése a 8-as számlacsoportba, hanem e helyett: - az értékesített termékek közvetlen önköltségét vezetjük a 81-82-es számlacsoportba T: 81-82. K: 59. költség átvezetési számla - a közvetett költségeket pedig a 85-ös számlacsoportba vezetjük át T: 85. K: 59. Az értékesítésre elszámolt költségek átvezetése a feladat adatai alapján: 1.sz termék: 81-59 3 306 000 2.sz termék: 82-59 2 832 000

Közvetett költség a feladatban nincs! Eredmény megállapítás (forgalmi költség eljárású) eredmény-kimutatással (e Ft-ban) 8 851 I. Értékesítés N° árbevétele (91-92) II. Értékesítés közvetlen költségei (81-82) 6 138 2 713 III. Értékesítés B° eredménye (I-II) IV. Értékesítés közvetett költségei (85) V. Egyéb bevételek (96) VI. Egyéb ráfordítások (86) A. Üzemi, üzlet tevékenység eredménye 2 713 példa Időszak folyamán felmerült költségek Anyagkölts Bérköltsé Tbi Écsi leírás Igénybevett ég g járulékok szolg. Alfa 3 000 000 800 000 312 000 200 000 120 000 termék Béta 2 500 000 620 000 241 800 150 000 100 000 termék öszz. 5 500 000 1 420 000 553 800 350 000 220 000 31 TB járulék 39% Az igénybevett szolgáltatásokat a szállítókkal szemben könyvelje! Raktárra vétel adatai: Alfa termék Béta termék Tényleges közvetlen 4 600 000 3 700 000 önköltségen Záró befejezetlen 32 000 11 800 termelés

Mennyiség 4 000 2 000 Egységönköltség, 1 150 1850 Ft/db. Értékesítés adatai Mennyisége Tényleges közvetlen önköltségen Eladási egységár áfa % Alfa termék Béta termék 3 800 1950 4 370 000 3 607 500 2 150 25,0 6 900 25,0 Könyvelje főkönyvi számlavázlaton a költségeket, a raktárra - vételt és értékesítést mindkét termékre elsődlegesen költségnemenként (5. számlaosztályba) ! Nyitó egyenlegek 231.Alfa befejezetlen 232. Béta befejezetlen 200 000 100 000 Nyitó befejezetlen termelés visszavezetése 581-231. visszavezetés 581-232. visszavezetés 200 000 100 000 Hiányzó költségadatok Alfa TBJ 800 000 · 0,39 = 312 000 ; NYj 1420 000 · 0,22 = 312 400 Béta bérköltség: 241 800 : 0,39 = 620 000 ; Ebj 1420 000 · 0,17 = 241 400 Tárgyidőszaki költség könyvelése 51 - 21-22. anyagköltség 54-471. bérköltség 561 - 463-14. Nyj 561 – 463-15. Ebj 571-139. écsi leírás 52-454. igénybevett szolgáltatások Elkészült termékek

raktárra vétele 5 500 000 1 420 000 312 400 241 400 350 000 220 000 32 Megnevezés Nyitó befejezetlen termelés + tárgyidőszaki költségek Elkészült term. tényl önköltségen + záró befejezetlen termelés Termelt mennyiség önköltség Ft/db Alfa termék Béta termék 200 000 100 000 4 432 000 3 611 800 4 632 000 3 711 800 4 600 000 3 700 000 32 000 11 800 4 632 000 3 711 800 4 000 2 000 1 150 1850 251-581. raktárra vétel 252-581. raktárra vétel 4 600 000 3 700 000 Záró befejezetlen termelés aktiválása 231-581. befejezetlen akt 232-581. befejezetlen akt Termelési költségek átvezetése a 8. számlaosztályba 811-59. anyagköltség átvez 812-59. igénybevett szolgáltatások 821-59. bérköltség átvezetése 823-59. bérjárulék átvezetése 83-59. écs leír átvez 32 000 11 800 5 500 000 220 000 1 420 000 553 800 350 000 Értékesítés Eladási ár Alfa 3800·2150=8 170 000 áfa 25% 8 170 000·0,25=2 042 500 Készletcsökken 3 800·1150 Ft

= 4 370 000 és tényleges önköltségen 311 - 91-92. Alfa eladási ár 311-467. áfa 25% 581-251. készletcsökkenés 311 - 91-92. Béta eladási ár 311-467. áfa 25% 581-252. készletcsökkenés Alfa 8 170 000 -4 370 000 3 800 000 Béta 3 607 500:1 850=1 950db 1 950·6 900=13 455 000 13 455 000·0,25=3 363 750 3 607 500 8 170 000 2 042 500 4 370 000 13 455 000 3 363 750 3 607 500 árbevétel közvetlen ktsg. fedezeti összeg Béta 13 455 000 -3 607 500 9 847 500 33 581.STKÁV 231. 232. 251. 252. 200 000 100 000 4 370 000 3 607 500 8 277 500 251. 252. 231. 232. 4 600 000 3 700 000 32 000 11 800 8 343 800 -8 277 500 66 300 + hozam + =KE: eredmény ↑példa Nyitó egyenlegek 12-14. tárgyi eszközök 129-149. tárgyi eszközök écs-e 21-22. anyagok 251. Ikésztermék 252. IIkésztermék 384. elszámolási betétszámla 54 000 000 19 200 000 12 000 000 800 000 1 000 000 6 600 000 Költségelszámolás 51 - 21-22. anyagköltség 54 - 471. bérköltség 55 – 471.

betegszabadságra járó bér k 561 – 463-14. Nyj 6 600 000 után 561 - 463-15. Ebj 6 600 000 után 571 - 129-149. terv szerinti écs 52 – 384. igénybe vett szolgáltatás 8 200 000 6 420 000 180 000 1 452 000 726 000 5 200 000 382 000 Hulladék megtérülés felhasznált anyagból 21-22 – 51. hulladék 20 000 Az egyéb költségek között már elszámolt költségekből 60 000Ft a következő évet terheli. Aktív időbeli elhatárolás tárgyév költségeit csökkenti. 20 392 – 52. aktív időbeli elhat 60 000 Elkészült termékek tényleges közvetlen önköltsége I.termék 9 200 000 II.termék 8 600 000 készletre vétel 251 – 581. Itermék 9 200 000 252. – 581 IItermék 8 600 000 20 ha itt pl. olyan gazdasági esemény lenne, hogy várható közműszámla x Ft passzív időbeli elhatárolás 34 Értékesítési adatok Megnevezés Tényleges közvetlen N° eladási ár önköltség I.termék 9 500 000 12 800 000 II.termék 8 000 000 11 000 000 23 800

000 eladási ár 311 - 91-92. Itermék 311 – 91-92. IItermék fizetendő áfa 25% 311 – 467. Itermék 311 – 467. IItermék készletcsökkenés tényleges önköltségen 581 – 251. Itermék 581 – 252. IItermék áfa 25% 3 200 000 2 750 000 5 950 000 12 800 000 11 000 000 3 200 000 2 750 000 9 500 000 8 000 000 252. IIkésztermék E 1 000 000 8 600 000 zk. 1 600 000 9 600 000 9 600 000 készletcsökkenés tényleges önköltségen : 8 000 000 Ft Az időszak folyamán elszámolt költségből a közvetett költségek összege 4 600 000 Ft. Határozza meg és vegye készletre a záró befejezetlen termelés értékét! Záró befejezetlen termelés megállapítása: nyitó befejezetlen termelés tárgyidőszaki költségek - hulladék - időbeli elhatárolás tárgyidőszaki tényleges költség 22 560 000 20 000 60 000 22 480 000 Tárgyidőszaki tényleges költség 22 480 000 közvetlen költségek 17 880 000 elkészült termékek önköltsége közvetett

költségek 4 600 000 befejezetlen záró állomány 35 17 800 000 (9 200 000 + 8 600 000) 80 000 Záró befejezetlen termelés aktiválása 231 – 581. aktiválás 80 000 Tárgyi eszköz értékesítése B° 8 640 000 maradványérték: 0 6 évi használat után 680 000 Ft-ért értékesítve tervezett használati idő: 8 év évek száma összeg módszerrel évek száma összeg: 8+7+6+5+4+3+2+1 = 36 egység = 8 640 000 36 = 240 000Ft Elszámolt értékcsökkenés ( 8+7+6+5+4+3 )·240 000Ft = 7 920 000 Ft N° = B° - elszámolt értékcsökkenés = 8 640 000 – 7 920 000 = 720 000 Ft bruttó érték kivezetése Nettó norma + gyártási hulladék Bruttó norma (100%) +selejt pótlása Beszerzési norma N° norma : A termékbe tisztán bekerülő anyagmennyiség. B° norma: Az az összeg/mennyiség, amelyet a gyártáshoz utalványozunk. Folyó készlet: maximális készlet – minimális készlet. Átlagkészlet: minimális készlet + folyókészlet/2 Utánpótlási

idő : folyókészlet/napi anyagfelhasználás