Gazdasági Ismeretek | Kontrolling » Mérlegképes könyvelő, képletgyűjtemény komplex elemzéshez

Alapadatok

Év, oldalszám:2012, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:1618

Feltöltve:2012. március 10.

Méret:128 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

11111 Lollip78 2017. április 23.
  Jó, kigyűjtött jegyzet!
11111 dea001 2015. május 09.
  Hasznos jegyzetOK
11111 fionella 2013. március 24.
  Nagyon jó jegyzet!

Tartalmi kivonat

Képletgyűjtemény „komplex” elemzéshez Vagyoni helyzet elemzése: • Tőkeszerkezeti mutatók Saját tõke x 100 (%) Források összesen - Tőkeerősség: - Kötelezettségek részaránya: - Céltartalékok aránya: - Befektetett eszközök fedezete I.: - Befektetett eszközök fedezete II.: - Saját tőke növekedési üteme: - Kötelezettségek x 100 (%) Források összesen Céltartalékok x 100 (%) Források összesen Saját tõke x 100 (%) vagy (Ft/100 Ft) Befektetett eszközök Saját tõke + Hosszú lejáratú kötelezettségek x 100 (%) vagy (Ft/100 Ft) Befektetett eszközök Mérleg szerinti eredmény x 100 Jegyzett tõke Mérleg szerinti eredmény x 100 Saját tõke Eszközök összesen Eszközigényességi mutató (tőkemultiplikátor): Saját tõke Pénzügyi helyzet elemzése: • Adósságállomány elemzése • - Adósságállomány alatt a hátrasorolt és a hosszú lejáratú kötelezettségeket értjük. - Adósságállomány aránya:

- A saját tőke aránya: - Adósságállomány fedezettsége: Adósságállomány x 100 (%) Adósságállomány + Saját tõke Saját tõke x 100 (%) Adósságállomány + Saját tõke Saját tõke x 100 (%) Adósságállomány Rövid távú pénzügyi helyzet (likviditás) elemzése - Eladósodottság foka: Kötelezettségek x 100 (%) Eszközök összesen - Likviditási mutató I: Forgóeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek - Likviditási mutató II (gyorsráta): Forgóeszközök − Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 1 - Forgóeszközök − Készletek - Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek Pénzeszközök Likviditási mutató IV: Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási mutató III: Főbb mérlegtételek részletes elemzése: • Tárgyi eszközök • Tárgyi eszközök könyv szerinti (nettó) értéke x 100 (%) Tárgyi eszközök záró bruttó értéke - Használhatósági fok: - Elhasználódottság foka : 1

– Használhatósági fok (%) - Tárgyi eszközök megújulási mértéke: Tárgyév (idõszak) során aktivált érték x 100 (%) Tárgyi eszközök záró bruttó értéke Készletek - Készletek forgási sebességének alakulása: Értékesítés nettó árbevétele (fordulat) Készletek átlagos nagysága - Készletek forgási sebességének alakulása: Készletek átlagos nagysága vagy 1 napi értékesítés nettó árbevétele Idõszak napjainak a száma (nap) fordulat • Anyagkészlet (nap) 1 napi anyagköltség - Átlagos anyagtárolási idő: - Áruk átlagos tárolási ideje: - Kereskedelmi áruk átlagos tárolási ideje: - Befejezetlen termelés – félkésztermékek futamideje: - Késztermékek átlagos tárolási ideje: Áruk (nap) 1 napi Elábé és eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Kereskedelmi áruk (nap) 1 napi Elábé Befejezetlen termelés és félkésztermékek (nap) 1 napi közvetlen termelési költség Késztermékek

(nap) 1 napi közvetlen termelési költség Vevő és szállít ó futamidők Vevõk − Áfa (nap) 1 napi értékesítés nettó árbevétele - Átlagos vevőfutamidő: - Átlagos szállítási futamidő: Jövedelmezőségi helyzet elemzése: Szállítók − Áfa (nap) 1 napi anyagjellegû ráfordítás A jövedelmezőségi mutatók általános felépítése: Számviteli tv. szerinti eredménykategória Vetítési alap Számviteli tv. szerinti eredménykategóriák: • Fedezeti összeg (értékesítés bruttó eredménye) • Üzemi (üzleti) eredmény 2 • • • • Szokásos vállalkozási eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény Vetítési alapként figyelembe vehető: • Értékesítés nettó árbevétele • Értékesítés nettó árbevétele növelve a többi bevétellel • Saját tőke • Eszközök (összes eszköz, lekötött eszközök, bármelyik eszközcsoport, mérlegtétel) • Bérköltség •

Személyi jellegű ráfordítások • Létszámadat (átlagos állományi létszám, létszámcsoportok) Mutatószámok: • Fedezeti hányad - Fedezeti összeg x 100 (%) Értékesítés nettó árbevétele (Fedezeti összeg = Értékesítés nettó árbevétele – Értékesítés közvetlen költségei) • • Bevételarányos mutatók - Üzemi (üzleti) eredmény x 100 (%) Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel - Szokásos vállalkozási eredmény x 100 (%) Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel + pénzügyi bevétel - Adózás elõtti / Adózott /Mérleg szerinti eredmény x 100 (%) Értékesítés nettó árbevétele + egyéb bevétel + pénzügyi bevétel + rendkívüli bevétel Tőkearányos mutatók - • Üzemi / Szokásos / Adózott / Mérleg szerinti eredmény x 100 (%) Saját tõke ROE: Adózott eredmény x 100 (%) Saját tõke Eszközarányos mutatók - Üzemi / Szokásos / Adózás elõtti / Adózott / Mérleg szerinti

eredmény x 100 (%) Eszközök összesen / lekötött eszközök /eszköz csoport valamelyike (Lekötött eszközök = Immateriális javak + Tárgyi eszközök + Készletek átlagos (nettó) értéke) • ROI: Adózott eredmény x 100 (%) Eszközök összesen Élőmunka arányos mutatók - Üzemi / Szokásos / Adózás elõtti / Adózott / Mérleg szerinti eredmény x 100 (%) Létszám / Bérköltség /Személyi jellegû ráfordítások 3 • Komplex (erőforrás arányos) mutatók - Üzemi / Szokásos / Adózás elõtti / Adózott / Mérleg szerinti eredmény x 100 (%) Lekötött eszközök + Bérköltség Hatékonysági helyzet elemzésének főbb mutatószámai: A hatékonysági mutatók általános felépítése: Termelési érték (hozam) kategória vagy Vetítési alap(Termelési erõforrás) Termelési erõforrás Termelési érték (hozam) kategóriák Termelési érték (hozam) kategóriák: • Bruttó termelési érték • Anyagmentes termelési érték •

Nettó termelési érték • Hozzáadott érték • Vállalkozási pénzjövedelem Vetítési alapként figyelembe vehető: • Saját tőke • Eszközök (összes eszköz, lekötött eszközök, bármelyik eszközcsoport, mérlegtétel) • Bérköltség • Személyi jellegű ráfordítások • Létszámadat (átlagos állományi létszám, létszámcsoportok) • Termelési vagy értékesítési költségek Termelési értékek meghatározása: Megnevezés Értékesítés nettó árbevétele - Elábé - Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke ± Aktivált saját teljesítmények értéke BRUTTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK - Anyagköltség - Igénybevett (anyagjellegű) szolgáltatások értéke ANYAGMENTES TERMELÉSI ÉRTÉK - Értékcsökkenési leírás NETTÓ TERMELÉSI ÉRTÉK Hozzáadott érték: Személyi jellegű ráfordítások + Értékcsökkenési leírás + Adózás előtti eredmény Vállalkozási pénzjövedelem: Adózott/Mérleg szerinti eredmény (nyereség) +

Értékcsökkenési leírás Mutatószámok: • Tőkehatékonyság - • Bruttó termelési érték Saját tõke Eszközhatékonyság 4 • Bér és élőmunka hatékonyság - • Termelési költségek x 100 (%) Bruttó termelési érték Értékesítési költségszint - • Bruttó/Anyagmentes/Nettó termelési érték Létszám / Bérköltség /Személyi jellegû ráfordítások Termelési költségszint - • Nettó/Anyagmentes termelési érték Eszközök összesen / lekötött eszközök /eszköz csoport valamelyike Értékesítési költségek x 100 (%) Értékesítés nettó árbevétele Komplex hatékonyság - Nettó termelési érték Átlagos hozamelvárás x lekötött eszközök + átlagos hozamelvárás x Bérköltség 5