Történelem | Középiskola » Történelmi kronológia részletesen

Adatlap

Év, oldalszám:2002, 41 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1188
Feltöltve:2006. július 15
Méret:207 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Anonymus 2019. május 07
  Ez egy nagyon szuper anyag.
ztylor 2010. május 04
  Szerintem tökéletes, pont jó lesz hogy a holnapi töri érettségihez átismételjem az évszámokat! Köszönöm a készítőnek ...

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Kronológia IDŐSZÁMÍTÁS (KRISZTUS) ELŐTT 3000 körül- a sumer nép bevándorlása Mezopotámiába 2900 táján- Menész király egyesíti Egyiptomot. Létrejön a Korai Birodalom 2750 körül- kialakulnak a sumer városok (Ur, Kis, Lagas) 2635 - létrejön az Óbirodalom. Memphisz a főváros 2400 körül- Krétán kialakul a minószi kultúra - Trója első virágzása - az Indus-völgyi Harappa-kultúra virágkora 2200 körül- a Hszia-dinasztia uralkodása Kínában 2400 táján- létrejön az egyiptomi Középbirodalom, székhelye Théba 2000 körül- az akhájok és a iónok benyomulnak a Peloponészoszra 2000 táján- a hettiták betörése Kis-Ázsiába 1800 körül- Asszíria első virágkora 1800 táján- az árják leigázzák a dravidákat és elfoglalják az Indus- völgyet 1792- Hammurabi trónra lépése 1700- megkezdődik az italicus törzsek bevándorlása az Appenin-félszigetre 1700 körül a Hszia-dinasztiát a Sang-korszak váltja fel Kínában 1600- a késői

minoszi-kultúra virágkora 1600 körül- a mükénéi kor kezdete (-1100) 1595- a hettiták elfoglalják Babilont 1554- létrejön az egyiptomi Újbirodalom (-1070) 1505- I. Tuthmószisz fáraó az Eufráteszig terjeszti ki Egyiptom határát. 1500 körül- Hátsó-Indiából elindul az indonéz szigetek benépesítése. 1490- Hatsepszut királynő trónra lépése Egyiptomban 1468- meghal Hatsepszut utódja III. Tuthmószisz 1400 körül- Mükéné vezető szerepre tesz szert a Peloponészosz-félszigeten 1400 körül- az akhájok megsemmisítik a minoszi civilizációt 1364- IV. Amenhotep (Ehnaton) fáraó bevezeti a Nap-kultuszt 1290- II. Ramszesz uralkodásának kezdete (-1224) 1250 körül- a mükénéi állam elpusztítja Tróját 1250 táján- Mózes és a zsidók kivonulnak Egyiptomból (Exodus) 1200 körül a mükénéi kultúra hanyatlása 1184- III. Ramszesz uralkodásának kezdete (-1153) 1122- a Sang-dinasztia bukása utódjuk a Csin-dinasztia 1112- I. Tiglat

Pilleszer asszír király uralkodása (-1074) 1100 körül- a dór hódítók elpusztítják Mükénét 1050 táján- megkezdődik a főniciai gyarmatosítás 1030- Saul lesz a zsidók első királya (-1010) 1010- meghal Saul utódja Dávid (-970) 1000 körül- az olmék kultúra megjelenése Mexicóban 970- meghal Dávid utódja Salamon 950 körül- Athén vezetésével egyesül Attika 931- meghal Salamon. A zsidó állam Judeára és Izraelre esik szét 900 körül megjelenik az első perui civilizáció (-200) 814- a főníciaiak megalapítják Karthágót 776- megrendezik az első olimpiai játékokat az athéni városállamok között 753- Róma alapítása 750 körül a vaskor kezdete 750 körül a görög gyarmatosítás kezdete (-550). Homérosz megírja az Íliászt és az Odüsszeiát 689- az asszírok elpusztítják Babilont 650 körül- megalakul a spártai katona-állam 625- Babilon elszakad Asszíriától 605- Nabukodonozor (II. Nabú-kudurri-usur) lesz az Újbabiloni

Birodalom megalapítója 600 körül- Zarathusztra színre lépése Perzsiában 600 táján- Lao-ce új vallást alapít Kínában 600 körül az etruszkok uralma alá kerül Közép-Itália 594- Szolón meghozza törvényeit 587- Nabukodonozor leromboltatja Jeruzsálemet. A zsidók jelentős részét deportálják Babilonba 562- meghal Nabukodonozor 560- Peisztratosz türannisza (-527) VI. század második fele- Konfuciusz új vallást alapít Kínában 550- Spárta vezetésével megalakul a peloponészoszi államok szövetsége 550- Kürosz perzsa uralkodó legyőzi a méd királyt 529- meghal Kürosz utódja Kambüszész 527- meghal Peisztratosz 522- meghal Kambüszész utódja Dareiosz (-486) 518- Dareiosz a Perzsa Birodalom határát az Indusig terjeszti ki. 514- Athénban véget ér a türannisz kora 510- Rómában megbukik az etruszk uralom 500 körül- a buddhizmus tért hódít Indiában 492- Makedónia és Trákia perzsa uralom alá kerül 490- az athéniak Marathonnál

legyőzik a perzsákat 486- meghal I. Dareiosz utódja Xerxész (-465) 480- Xerxész a thermopülai csatában legyőzi a görögöket, de a szalamiszi csatában vereséget szenved 477- megalakul az I. déloszi szövetség 465- meghal Xerxész utódja Artaxerxész (-424) 457- kitör a háború Athén és Spárta között 443- Periklész uralma (-429). Az athéni demokrácia ekkor éri el a fénykorát. 431- újra kitör a peloponészoszi háború 429- meghal Periklész 404- Athén veszít a háborúban. Feloszlik a déloszi szövetség378- megalakul a II. déloszi szövetség 371- a thébaiak megverik Spártát. Spárta elveszti hegemóniáját 359- II. Philipposz lesz Makedónia királya 343- az első samnis háborúban Róma megállítja a samnisokat 340- Róma legyőzi a latin városokat 338- Khaironeiánál a makedónok legyőzik a görög államok szövetségét. A görögség makedón uralom alá kerül 336- meghal II. Philipposz utódja Nagy Sándor (-323) 334- Nagy Sándor

megtámadja a perzsákat 333- Nagy Sándor legyőzi III. Dareiosz perzsa királyt 332- Nagy Sándor elfoglalja Egyiptomot 327- Nagy Sándor benyomul az Indus völgyébe 326- a II. Samnis háború Róma terjeszkedik 323- meghal 306- Antigonosz, Nagy Sándor utóda megalapítja az Antigonida-dinasztiát (-168) 305- Ptolemaiosz Egyiptom királya lesz 300 körül a japán törzsek Jamato néven államot alapítanak 280- Róma uralma alá hajtja az etruszk városokat 272- Asóka lesz az indiai Maurja Birodalom uralkodója 265- Róma befejezi az Appenin-félsziget meghódítását 264- kitör az első pun háború 263- Eumenész megalapítja a Pergamon királyságot 247- az Arkaszida-dinasztia államot alapít Irán északi részén 241- Róma nyeri meg az I. pun háborút 241- I. Attalosz lép a pergamoni királyság élére 232- meghal Asóka 221- a Csin-dinasztia uralma 218- II. pun háború kezdete Hannibál átkel az Alpokon 215- megkezdődik az I. makedón háború 206- elbukik a

Csin-dinasztia utódjuk a Han-dinasztia 205- véget ér az első makedón háború 202- Scipio legyőzi Hannibált 201- a II. pun háború befejezése 200- elkezdődik a második makedón háború 197- a rómaiak legyőzik a makedónokat. Makedónia elveszti hegemóniáját a görög városállamok felett 190- III. Antiokhosz szeleukida uralkodót legyőzik a rómaiak 184- a sárgaturbánosok lázadása 168- Róma ismét győz a punok ellen 166- kitör a zsidó felkelés Júdás Makkabeus vezetésével 163- a Szeleukida birodalmon belüli autonómiával véget ér a Makkabeus felkelés 171- kitör a III. makedón háború 149- III. Pun háború 146- Karthágó lerombolása 142- Hasmóneus zsidó dinasztia uralkodásának kezdete, Makkabeus Simon vezetésével (- 63) 140- Han-Vu-ti kínai császár uralma (- 87.) A Han-dinasztia kerül hatalomra140- Han-Vu-ti kínai császár uralma (- 87.) A Han-dinasztia kerül hatalomra138- meghal Mithridatész, a Birodalom megalapítója 136-

rabszolgafelkelés tör ki Szicíliában 134- megkezdődik a Gracchusok reformmozgalma Rómában 132- polgárháborús korszak kezdődik a Római Birodalomban, amely ie. 31-ig tart 100 körül- Belső-Ázsiából való szakák megkezdik India meghódítását 104-101- rabszolgafelkelés Szicíliában 105- Marius legyőzi Jogurtha királyt 82- Sulla diktatúrája 73- Spartacus-féle rabszolgafelkelés 60- az I. triumvirátus: Caesar, Pompeius, Crassus 58- Caesar megkezdi Gallia meghódítását 55- Caesar britanniai hadjárata 53- a rómaiak vereséget szenvednek Mezopotámiában a parthusoktól 48- Polgárháború Caesar és Pompeius között. Caesar nyer 47- Zelánál Caesar legyőzi Phranakész boszporuszi királyt. 47- Caesar beavatkozik az egyiptomi trónviszályba, és Kleopátrát ülteti a trónra (-30 ). 46- Caesar megreformálja a római naptárt. 46- Caesar legyőzi Numíbiát. 45- véget ér a polgárháború, Caesar örökös diktátor 44- Brutus és Cassius megöli

Caesar-t. 43- A II. triumvirátus : Augustus, Antonius és Lepidus 42- A triumvirek leverik a köztársaság-pártiakat 40- Felosztják egymás közt a birodalmat. 37- A római szenátus Heródest nevezi ki a zsidók királyává. 31- Az actiumi csatában Augustus legyőzi Antonius és Kleopátra hajóhadát. Véget ér a polgárháborús időszak. 30- Augustus a birodalom kizárólagos uralkodója lesz 30- Augustus elfoglalja Alexandriát. Egyiptom római uralom alá kerül. Parthus Ie. 7-6 körül- megszületik Jézus IDŐSZÁMÍTÁS (KRISZTUS) UTÁN 6-7 Népszámlálás Augustus parancsára Júdeában 4- Nagy Heródes uralkodása 9- megbukik a Han-dinasztia 9- Tiberius leveri a pannon felkelést 14-68- Julius Claudius-dinasztia uralkodása 14- meghal Augustus, utóda Tiberius 18- A vörösszemöldökűek lázadása Kínában 25- a keleti Han-dinasztia kerül hatalomra Kínában 28-29- Tiberius uralkodása 33- Jézus halála 37- meghal Tiberius, utóda Caligula41- meghal

Caligula, utóda Claudius 43- Claudius megkezdi Britannia meghódítását 45- Pál apostol megkezdi hittérítő munkáját 54-68- Nero uralkodása 50 körül- Indiában létrejön a Kusán Birodalom 70- Titus leveri a zsidó lázadást. Jeruzsálem pusztulása 78- Kaniska uralkodásának a kezdete (-101 ) 79- meghal Vespasianus, utóda Titus 79- kitör a Vezúv. Elpusztul a közeli Pompei és Herculaneum 81- meghal Titus, utóda Domitianus 83- Domitianus megkezdi a germán limes kiépítését 84- befejeződik Britannia meghódítása 87- Decebal dák király uralma (-106 ) 88- a rómaiak legyőzik a dákokat Tepeánál 96- Domitianus meghal, utóda Nerva 98- meghal Nerva, utód Traianus 106- Traianus legyőzi Decebal dák királyt, aki öngyilkos lesz 117- meghal Traianus 117- Hadrianus trónralépése 161- Marcus Aurelius uralkodásának kezdete 180- meghal Marcus Aurelius. Utódja Commodus 187- a sárgaturbánosok felkelése Kínában 193- Septimus Severus uralkodása 211-

Caracalla uralkodásának kezdete 212217220220227- Constitutio Autoniana Caracalla halála A Han-dinasztia uralkodásának vége Kínában megbukik a Han-dinasztia I. Ardasir legyőzi az utolsó parthus királyt és új perzsa birodalmat hoz létre, a Szasszanida királyságot. 233- az alemannok Germániában áttörik a limest 235-284- megkezdődik a katonacsászárok kora. A római birodalom válsága 241- I. Ardasir halála után I Sáhpur kerül szasszanida trónra. Uralkodása alatt elfoglalja Mezopotámiát és Szíria nagy részét a rómaiaktól. A rómaiak elfoglalják a Palmyra királyságot. 250- Decius császár idején megkezdődik az első nagy keresztényüldözés. 251- a germán népek első nagy támadása a Római Birodalom ellen 265- Vej, a három állam egyike legyőzi vetélytársait, és egyesíti Kínát. A Csin-dinasztia alapítása (-316 ) 284- Diocletianus kerül a Római Birodalom élére 286- Diocletianus társcsászárra bízza a nyugati tartományok

kormányzását. 293- A kettő császár két császárral osztja meg az uralkodást. Létrejön a tetrarchia 295- Pannóniát négy tartományra osztják IV.sz- Az Akszúmi Királyság fénykora A kopt kereszténység államvallás lesz. A Felső-Niger mentén kialakul Ghána állam. 300 körül- kialakul a zapoték kultúra a mexicói Oaxaca vidékén. A maja városállamok virágzásának (Óbirodalom) a kezdete, az olmék kultúra hanyatlása 301- Diocletianus gazdasági reformja 303-304 Az utolsó nagy keresztényüldözés 305- Diocletianus lemond. A társcsászárok közt háború tör ki. 306- Constantinust a Római Birodalom császárává kiáltják ki. (-337 ) 308- Licinius, Constantinus keleti uralkodótársa kapja meg Illyricumot 313- Constantinus és Licinius engedélyezi a keresztény vallás szabad gyakorlását. Milánói ediktum. 314- Constantinus legyőzi Liciniust. 316- A hsziungnuk ( hunok ) megdöntik a Csin-dinasztia uralmát Kína északi részén. A délre

menekült dinasztia a Jangce vidékén szervez új államot. 320- Magadhából kiindulva a Gupták megkezdik birodalmuk kiépítését, amely egész Indiára kiterjed A Gupta-kor India művészetének klasszikus kora. 322- Constantinus legyőzi a gótokat, majd a szarmatákat 325- Niceai zsinat 330- Constantinus új fővárost épít. A birodalom súlypontja keletre tevődik át. 337- Constantinus halála 375- a hunok átkelnek a Volgán és nyugat felé szorítják a nyugati gótokat. A népvándorlás kezdete 378- a nyugati gótok Hadrianapolisnál legyőzik a rómaiakat. 380- a rómaiak letelepítik a Pannóniába betört hun-gót-alán népeket. 382- I. Theodosius a Római Birodalom keleti uralkodója letelepíti a nyugati gótokat. 386- a Hszienpik ( topák ) megalapítják az északi Vej-dinasztiát 395- a Római Birodalom kettészakadása. A nyugati főváros Milánó majd Ravenna. A kettészakadás után Egyiptom és Líbia a kelet-római, Líbiától nyugatra a Nyugat-Római

Birodalom része lesz. 395- a Római Birodalom kettészakadása. A nyugati főváros Milánó majd Ravenna. A kettészakadás után Egyiptom és Líbia a kelet-római, Líbiától nyugatra a Nyugat-Római Birodalom része lesz. 400 körül- a topák megkezdik Észak- Kína egyesítését 406- a burgundok, alemannok, szvétek és alánok elözönlik Galliát 408- II. Theodosius lesz a kelet-római császár 410- Alarik gót király kirabolja Rómát 413- megalakul a Burgund Királyság 418- megalakul a Nyugati-Gót Királyság 425- Ruga hun fejedelem a Kárpát-medencébe teszi át a székhelyét 429- a vandálok átkelnek a Gibraltári-szoroson és elfoglalják észak-nyugat Afrikát. Megalakul a Vandál Királyság. 434- meghal Ruga. Utódja Bleda aki Attilával osztozkodik a trónon. 437- Aetius római hadvezér a hunokkal szövetségben szétzúzza a Burgund Királyságot. 439- az északi Vej-dinasztia egyesíti Kína északi részét. 443- új Burgund Királyság a Rhone

völgyében 450- angolok, szászok, jütök megkezdik Britannia meghódítását 451- A catalaunumi csatában Attila seregei megütköznek az Aetius vezette római-germán erőkkel. 452- Attila megtámadja Itáliát és egészen Rómáig nyomul 453- meghal Attila, a Rajnától az Uralig terjedő birodalom széthullik 455- a vandálok feldúlják Rómát 473- A Pannóniából kivonuló keleti-gótok részben Galliában, részben a Kelet-Római Birodalomban telepednek le. 476- Odoaker a germán segédcsapatok vezetője lemondatja Romulus Augustulust az utolsó nyugat-római császárt. A középkor kezdete 481- Klodvig lesz a Frankok királya 493- ( Nagy ) Theodorich keleti-gót király (475-526) legyőzi az Itáliában uralkodó Odoaker-t. Létrejön a Keleti-Gót Királyság. 500 körül- a buddhizmus elterjedése a Koreai-félszigeten. Pállava Dél-India vezető állama lesz. VI. század- Hátsó-Indiában létrejön a Csenla Khmer állam 500 körül- Tiahuanaco kultúra fénykora az

Andokban 507- Klodvig frank uralkodó legyőzi a nyugati-gótokat, akik Hispániában új államot hoznak létre. 526- Nagy Theodorik halála 527- Justitianus kelet-római uralkodó meghódítja a Földközi-medencét 528- Justitianus összeállíttatja a római jogot rögzítő, Európa jogtörténetét döntően befolyásoló „ Corpus Iuris Civilis”-t. 529- Az első bencés kolostor alapítása (Monte Cassino) 531- I. Hoszron lép a Szasszanida Királyság trónjára 534- A frankok bekebelezik a burgund államot 534- Az észak-kínai Vej államot keleti és nyugati részre osztják 534- a Kelet-Római Birodalom megsemmisíti a Vandál államot és kiterjeszti fennhatóságát Észak-Afrikára. 550 körül- a magyarok a Káma vidékére érkeznek 550 táján- a buddhizmus Japánba ér 552- megalakul a keleti-türkök birodalma (-744 ) 553- Mous Lactariusnál a kelet-rómaiak legyőzik a keleti-gótokat. Megszűnik a Keleti-Gót Királyság 565- meghal Justitianus 567-

Belső-Ázsiában létrejön a nyugati-türkök állama 567- az avar-langobárd szövetség támadása következtében összeomlik a Gepida Királyság 567- I. Hoszron vereséget mér a fehér hunokra 568- a nyugati-gótok bekebelezik a 411 ótafennálló szvév államot. A langobárdok királyságot alapítanak Észak-Itáliában. 579- I. Hoszron halála 581- a Szuj-dinasztia nyugat-Vejben uralkodik ( -618 ) 589- a Szuj-dinasztia elfoglalja Kína déli részét, ezzel ismét egyesül Kína 590-600- I. (Nagy)Gergely pápa szerzeteseket küld térítésre az angolszászokhoz. VII. század- a szláv törzsek elözönlik a Balkánt 600 körül- kialakul a klasszikus maja kultúra 610- Herakleiosz császár újjászervezi a Kelet-Római Birodalmat 618- a parasztfelkelések megdöntik a Szuj-dinasztiát. A Tang-dinasztia kerül hatalomra. ( -907 ) 632- meghal Mohamed próféta 632- Abu Bakr uralkodásának a kezdete 634- I Omár kerül uralomra Arábiában 636- az arabok elfoglalják

Szíriát és Palesztinát a bizánciaktól 638- Jeruzsálem arab kézre kerül 641- az arabok legyőzik a perzsákat. A Szasszanida királyság bukása 641- az arabok elfoglalják Egyiptomot 643- az arabok elfoglalják Líbiát 644- meghal I Omar . Utóda Oszmán ( -656 ) 645- Taika reform Japánban kínai mintára 661- Muávija kalifa megalapítja az Omajjád-dinasztiát 680- a Don-vidéki bolgárok megalapítják Bulgáriát 687- II. Pippin uralkodásának kezdete Kb. 700-tól svéd vikingek uralmuk alá hajtják az orosz föld észak-nyugati részén élő törzseket 700 körül- a brahmanizmusból kialakult hinduizmus fokozatosan kiszorítja Indiából a buddhizmust. 710- A Nara-korszak Japánban. Kínai kulturális befolyás. 711- az arabok megtámadják Hispániát 714- meghal II. Pippin Utódja Martell Károly 720- Martell Károly lesz a frank birodalom uralkodója 732- Poitiers mellett Martell Károly megállítja az arabokat 741- meghal Martell Károly . Utódja: Kis

Pippin 742- Algír lerázza az omajjád elnyomást 744- Kínától északra kialakul az Ujgur Birodalom (-840 ) 750 táján- Északról jövő támadás elpusztítja Teotihuacán államot Mexikóban. 750 körül- Ghána fénykora 751- Kis Pippin lesz a frankok királya. Hatalomra kerül a Meroving-dinasztia. 756- megalakul a Pápai Állam 772- Nagy Károly hadjárata a szászok ellen 774- Nagy Károly legyőzi a langobárdokat és elfoglalja Észak-Itáliát 785- Nagy Károly legyőzi a szászokat 788- az arab Idriszida-dinasztia váltja fel az Abbászidákat Marokkóban ( -985 ) 793- a vikingek (normannok) kirabolják a lindisfarnei kolostort. Ez a kezdete a több mint 200 éves viking támadásoknak 794- a Heian-korszak kezdete Japánban (-1185 ) 795- III. Leó pápasága 796- a Dunántúl a frank birodalom része lesz 800 körül- megjelennek a toltékok Mexikóban 800- Nagy Károlyt római császárrá koronázza III. Leó pápa IX. század- Oaxaca vidékén megjelenik a

mixték kultúra 811- a bolgárok legyőzik a bizánciakat Preszlav mellett 812- az aacheni szerződésben I. Mihály bizánci császár elismeri Nagy Károly császárságát, cserébe a 806-ban elfoglalt Velencét visszakapja 814- meghal Nagy Károly utóda Jámbor Lajos 819- Kelet-Ázsia elszakad a Bagdadi Kalifátustól és a Számánidák uralma alatt önállósul ( -999 ) 830- I. Mojmir megalapítja a Morva Fejedelemséget 840- meghal Jámbor Lajos, utóda Kopasz Károly 845- Tirpimúr lesz a horvátok első fejedelme 846- az arabok kirabolják Rómát 850- a dánok megkezdik kelet-Anglia meghódítását 852- I. Borisz bolgár fejedelem ( -889 ) uralkodása alatt a bolgárok felveszik a keresztény hitet 861- meghal Pribina, Kocel kapja meg a keleti-frank királyságot 862- Rurik viking vezér megalapítja Novgorodot 862- megjelennek az első magyar kalandozók a Kárpát-medencében 864- Cirill és Metód működése 867- I. Baszeleiosz uralkodása ( -886 ) 868- Tulinidák

Egyiptomban ( -905 ) 868- Kínában feltalálják a mágneses iránytűt 871- I. ( Nagy ) Alfréd lesz Wessex királya Megállítja a dán terjeszkedést és előkészíti Anglia egyesítését. 874- norvégok Izlandon 875- kihal a Karolingok itáliai ága 875- meginog a Tang-dinasztia uralma 876- meghal Kopasz Károly, utódja Vastag Károly 879- Oleg novgorodi fejedelem uralkodása ( -912 ) 880- a ribemonti szerződés 886- meghal I. Baszeleiosz Utódja: VI (Bölcs) Leó 893894895899900900905907909911912912919- 963965966970970973980980982987- Simeon uralma Bulgáriában ( -927 ) meghal Szvatopluk Árpád átkel Vereckénél európai kalandozások kezdete ( -970 ) a magyarok elfoglalják Pannóniát megalakul a maják „Újbirodalma” ( -1450 ) az abbászidák visszaszerzik Egyiptomot ( -935 ) meghal Árpád Észak-Afrika a Fátimida-dinasztia uralma alá kerül kihal a Karolingok német ága meghal Oleg, meghal VI. (Bölcs) Leó I. ( Madarász ) Henrik uralkodása ( -936 ),

a szászok a német trónon (-1024 ) megalakul a Horvát Királyság meghal Simeon I. Henrik legyőzi a magyarokat Merseburgnál meghal I. Henrik Utódja I Ottó „Bíborbanszületett” ( VII. ) Konstantin uralkodása Irakban és Iránban a Bujidák ( perzsák ) uralma a magyarokat megverik Augsburgnál a magyarok Bizáncot ostromolják Német-Római Császárság megalakulása. I. Ottó lesz a császár Az első jelentős kolostor Harald dán uralkodó felveszi a kereszténységet A lengyel Mieszkó Rómához csatlakozik a magyarokat megverik Bizáncnál Géza fejedelem kerül a magyar trónra meghal I. Ottó Utódja II Ottó a toltékok megalapítják Tulát I. Vlagyimir uralkodása Vörös Erik Grönlandon Capet Hugó kerül a francia trónra . A Karoling - 988992993995- dinasztiát felváltja a Capeting-dinasztia ( -1328 ) I. Vlagyimir felveszi a keresztény hitet I. Boleslav lengyel fejedelem uralkodása Delhi alapítása Olaf svéd király felveszi a keresztény hitet

925927933936944945955958962- 997- meghal Géza fejedelem. Utódja I István ( -1038 ) 1000 körül- a vikingek Amerikába kóborolnak 1000- I. Istvánt királlyá koronázza II Szilveszter pápa 1002- II. Henrik uralkodásának kezdete (-1024 ) 1008- Olaf svéd király lesz ( 995-1022 ) 1015- meghal I. Vlagyimir 1018- Nagy Knut uralkodása 1019- Bölcs Jaroszlav uralkodásának kezdete ( -1054 ) 1024- meghal II. Henrik Utódja II Konrád ( -1039 ) 1024- trónra kerül I. ( Vitéz ) Boleslav lengyel király 1025- meghal I. Boleslav 1030- II. Konrád megtámadja a Magyar Királyságot 1031- a tibeti tangutok létrehozzák Hsziahszia államot ( -1227 ) 1032- a Burgund Királyság a Nyugat-Római Birodalom része lesz 1035- meghal Knut 1038- meghal I. István Utódja Orseolo Péter lesz 1041- a Cseh Királyság német hűbér lesz 1041- Kínában feltalálják a betűnyomtatást 1041- Aba Sámuel a magyar trónon 1042- normann uralom dél-Itáliában 1046- meghal Orseolo Péter I.

András kerül a trónra 1048- Tunisz elszakad a Fátimida-dinasztiától ( -1160 ) 1054- meghal Bölcs Jaroszlav. Végleges szakadás a két egyház között. 1055- Szeldzsuk uralom Bagdadban 1056- IV. Henrik német-római császár lesz ( - 1105 ) 1059- lateráni zsinat 1060- meghal I. András utóda I Béla 1061- a normannok meghódítják Szicíliát 1061- Almoravida-dinasztia uralkodásának kezdete 1063- meghal I. Béla 1064- Salamon kerül a magyar trónra 1066- Hódító Vilmos elfoglalja az Angol Királyságot 1071- Manzikert mellett a szeldzsukok legyőzik a bizánci császárt 1073- VII. Gergelyt válasszák pápának ( -1085 ) 1075- VII. Gergely és a Római Birodalom között invesztúra harc kezdődik ( -1122 ) 1076- az Almoravidák leigázzák Ghánát és muszlim hitre térítik a lakosságot. 1076- IV. Henrik megfosztja VII Gergely pápát a hatalmától, válaszul a pápa kiátkozza. 1077- IV. Henrik megalázkodik a pápa előtt 1077- A szeldzsukok elfoglalják

Palesztinát és Jeruzsálemet 1077- meghal I. Géza Utódja Szent László ( -1095 ) 1081- I. Alexiosz Komnenosz a Komnenosz-dinasztia megalapítója lép a bizánci trónra ( -1118 ) 1082- az Almoravidák elfoglalják Algírt ( -1152 ) 1083- I. István és fia Imre, valamint Gellért püspök szentté avatása 1085- VI. Alfonz, León és Kasztília királya elfoglalja a móroktól Toledót. 1085- a szeldzsukok elfoglalják Szíriát és Antiochiát 1085- meghal VII. Gergely pápa 1087- meghal Hódító Vilmos 1091- a horvát Tirpinirek kihalása után Szent László fia Álmos herceg lép a Horvát Királyság trónjára. 1095- meghal Szent László . Utódja I. (Könyves) Kálmán ( -1116 ) 1096- az első keresztes hadjáratok ( -1099 ) XII. század - az aztékok benyomulnak Közép-Amerikába 1102- Könyves Kálmánt horvát királlyá választják 1105- V. Henrik lemondatja IV Henriket ( -1125 ) 1116- meghal Könyves Kálmán . Utódja II István 1122- A wormsi konkordátum V.

Henrik és II Callixtus pápa között az invesztitúra jogok gyakorlásáról 1125- meghal V. Henrik 1127- a szicíliai királyság felemelkedése 1130- megalakul a Szicíliai Királyság 1131- meghal II. István Utódja II ( Vak ) Béla (-1141) 1138- III. Konrád személyében a Hohenstauf -dinasztia lép trónra a Nyugat-Római Birodalomban ( -1254 ) 1139- megalakul a Portugál Királyság 1141- II. Béla halála után II Géza kerül a magyar trónra 1147- az Almohád-dinasztia uralma Marokkóban és Líbiában 1147- a Welf -dinasztia uralma Angliában. Oroszlán Henrik II. keresztes hadjárata ( -1149 ) 1150 körül- Nigéria déli részén városállamok alakulnak ki 1151- Nemanja István megalapítja a Szerb Királyságot 1152- meghal II. Konrád Utódja I ( Barbarossa ) Frigyes 1154- II. Henrik, Anjou grófja, a Plantagenet- dinasztia tagjaként kerül az angol trónra ( -1189 ) 1155- Írországot a pápa az angol királynak adja 1156- Ausztria a Nyugat-Római Birodalom

része lesz 1157- a Szeldzsuk Szultánság széthullása 1162- I. ( Barbarossa ) Frigyes lerombolja Milánót 1162- meghal II. Géza utódja III István 1170- II. Henrik angol király kivégezteti Becket Tamás canterbury érseket 1172- III. Béla kerül a magyar trónra 1176- Barbarossa Frigyes veresége III. Sándor pápától 1180- megalakul a Szerb Fejedelemség 1180- II. Fülöp Ágost lép a francia trónra ( -1223 ) 1185- kihal a Komnénosz-dinasztia. Utód: Angelosz-dinasztia. Szétesik a bizánci állam 1189-92 III. keresztes háború 1189- meghal II. Henrik Utódja Oroszlánszívű Richárd 1190- meghal Barbarossa Frigyes Utódja VI. Henrik 1192- a Kamakura-kor Japánban 1196- meghal III. Béla Utódja Imre (-1204) 1197- meghal VI. Henrik 1198- III. Ince pápasága 1199- meghal Oroszlánszívű Richárd . Örököse Földnélküli János 1200 körül - kialakul a Mali Királyság 1201- a német lovagok megalapítják Rigát 1202- a IV. keresztes hadjárat 1204- a keresztesek

elfoglalják Konstantinápolyt 1204- meghal Imre. Utódja III László (-1205) 1205- II. András lép a magyar trónra 1206- Dzsingisz kán hatalomra kerül 1206- létrejön a Mameluk Szultánság ( -1526 ) 1222- II. Frigyes trónra lépése 1222- II. András kiadja az I Aranybullát 1223- meghal II. Fülöp Ágost , utódja VIII Lajos 1226- meghal VIII. Lajos , utódja IX Lajos ( -1270 ) 1227- meghal Dzsingisz kán 1227- IX. Gergely lesz az új pápa 1228- meghal II. István szerb király 1231- IX. Gergely pápasága alatt teret nyer az inkvizíció 1235- meghal II. András utódja IV Béla 1235- Julianus barát megtalálja Magna Hungariában az ottmaradt magyar törzseket 1240- Batu kán elfoglalja Kijevet 1240- Alexander Nyevszkij legyőzi a svédeket 1241- a leignitzi csata 1241- a muhi csata 1245- I. Lyoni zsinat 1250- meghal II. Frigyes 1250- kihal az Ajjubida-dinasztia 1250- a mamelukok elfoglalják Egyiptomot 1250 körül- kialakul az inka kultúra 1253- II. Ottokár

uralkodásának a kezdete (-1278) 1254- kihal a Hohenstauf -dinasztia. Az interregnum kora 1258- a mongolok megdöntik az Abbászid kalifák uralmát Bagdadban 1261- VII. ( Palailogosz ) Mihály trónra lépése 1265- III. Henrik és a parlament harca 1270- szétesik az Akszúmi Királyság, utódja Etiópia 1270- meghal IV. Béla utódja V István 1272- Marco Polo megkezdi utazásait 1272- meghal V. István IV ( Kun ) László lép a magyar trónra 1272- I. Edward lép az angol trónra 1273- I. ( Habsburg ) Rudolf uralkodásának a kezdete 1274- II. Lyoni zsinat 1278- a morvamezei csata 1278- meghal II. Ottokár 1279- Kubiláj kán legyőzi Szung államot. Megalapítja a Jüan -dinasztiát 1282- Ausztria és Stájerország Habsburg birtok lesz 1282- Szicília elűzi az Anjoukat és az Aragon-ház tulajdona lesz (szicíliai vecsernye). 1284- I. Edward Angliához csatolja Walest 1285- IV. ( Szép ) Fülöp lép a francia trónra ( -1314 ) 1288- Oszmán lép a török trónra

1289129012901291130113011307- életbe lép a Velencei Köztársaság alkotmánya meghal IV. ( Kun ) László III. András lép a trónra A kiskirályok kora meghal I. ( Habsburg ) Rudolf meghal III. András, kihal az Árpád-ház Vencel cseh trónörököst választják magyar királlyá Károly Róbert uralkodása, az Anjou-ház kerül hatalomra 1302- IV. Bonifác pápa összetűzésbe kerül IV Fülöppel 1307- meghal I. Edward 1307- II. Edward uralkodásának kezdete 1308- VII. Henrik Luxemburg-dinasztia trónra lépése 1309- V. Kelemen pápa lesz 1311- a viemei zsinat 1313- meghal VII. Henrik 1314- kettős királyválasztás. Habsburg ( Szép ) Frigyes IV. Wittelsbach Lajos 1314- meghal IV. ( Szép ) Fülöp 1320- Ulászló lengyel király trónra lépése ( -1333 ) 1322- Wittelsbach (Bajor) Lajos győz a királyválasztáson 1325- Kalita Iván trónralépése 1325- aztékok Tenochtitlánban 1326- oszmán-török hódítások Kis-Ázsiában. Meghal Oszmán 1327- meghal II. Edward

III Edward követi a trónon 1328- kihal a Capeting-dinasztia, a Valois-dinasztia követi őket a francia trónon 1331- Dusán István szerb király uralkodása (-1377) 1333- III. ( Nagy ) Kázmér lengyel király trónra lépése 1335- visegrádi találkozó a cseh, lengyel és a magyar uralkodókkal 1336- a Sikaga-korszak Japánban 1339- kitör a százéves háború 1341- meghal Kalita Iván 1342- meghal Károly Róbert. Utódja I ( Nagy ) Lajos 1347- 53 kitör a pestisjárvány 1347- IV. Károly nyugat-római és cseh király lesz 1351- az ősiség törvénye 1354- az oszmán-törökök a Balkánon 1355- meghal Dusán István Szétesik a Szerb Birodalom. 1356135613601361136413681370137013771378- a német aranybulla kiadása a Poitiers-i csatában az angolok legyőzik a franciákat Chimu birodalom Peruban ( -1463 ) a törökök elfoglalják Hadrianapoliszt (Drinápoly) V. ( Bölcs ) Károly uralkodása (-1380 ) a Ming-dinasztia uralkodása Kínában (-1644 ) meghal III. ( Nagy

) Kázmér Timur Lenk uralkodásának kezdete (-1405 ) meghal III. Edward Utódja II Richárd meghal XI. Gergely pápa Megkezdődik az egyházszakadás 1378- meghal IV. Károly 1378- a ciompi felkelés Firenzében 1380- Timur Lenk meghódítja Perzsiát 1380- meghal V. ( Bölcs ) Károly 1381- Wat Tyler féle parasztlázadás 1382- meghal I. ( Nagy ) Lajos magyar király Mária követi a trónon. 1386- a Jagellók uralkodásának kezdete 1386- I. Ulászló lengyel király lesz 1387- Luxemburgi Zsigmond trónra kerülése 1389- a rigómezei csata 1391- meghal I. Tvrtko bosnyák király 1392- a Li-dinasztia uralma Koreában 1396- a nikápolyi csata 1395- Timur Lenk legyőzi az Arany Hordát 1397- dán-svéd-norvég perszonálunió 1399- megbukik II. Richárd , a Plantagenet-dinasztiát a Lancester-ház váltja fel. IV Henrik kerül az angol trónra. 1402- az ankarai csatában Timur legyőzi Bajezid szultánt 1405- meghal Timur Lenk 1407- Európa első bankja Genovában 1410- Luxemburgi

Zsigmond lesz a Nyugat-Római Birodalom uralkodója (-1437 ) 1413- meghal IV. Henrik, utóda: V Henrik 1414- a konstanzi zsinaton Husz Jánost máglyahalálra ítélik 1416- megkezdődik a portugál terjeszkedés 1419- megkezdődnek a huszita háburúk 1421- meghal V. Henrik a Plantagenet -házból 1421- VI. Henrik kerül az angol trónra 1431- Jeanne d’Arc máglyahalála 1433- Luxemburgi Zsigmond császár lesz 1437- a Budai Nagy Antal féle parasztfelkelés 1437- meghal Luxemburgi Zsigmond Utódja Habsburg Albert (-1439) 1439- meghal Habsburg Albert 1440- az Azték Birodalom megerősödése 1440- III. (Habsburg) Frigyes kerül a trónra (-1493) 1444- a várnai csata. Meghal I Ulászló 1445- Gutenberg első nyomtatott könyve 1446- Hunyadi János lesz Magyarország kormányzója 1447- IV. Kázmér lengyel uralkodó trónra lépése 1452- Leonardo da Vinci születése 1453- véget ér a százéves háború 1453- a törökök elfoglalják Bizáncot 1455- kitör a rózsák

háborúja 1456- a nándorfehérvári csata 1456- meghal Hunyadi János 1458- Hunyadi Mátyás lép a magyar trónra (-1490 ) 1459- a törökök elfoglalják Szerbiát 1461- XI. Lajos uralkodása (-1483 ) 1461- VI. Henrik halálával kihal a Lancester-ház 1461- a York-ház kerül Anglia élére. IV Edward lesz a király 1462- III. Iván kerül az orosz trónra (-1505 ) 1466- Merész Károly burgundi herceg uralkodása (-1477) 1467- Onin-korszak Japánban (-1477 ) 1469- kialakul az egységes spanyol állam 1469- Lorenzo Medici lesz Firenze kormányzója 1471- megkezdődik a Sixtus-kápolna építése 1471- II. Ulászló cseh király lesz 1471- kiirtják a Lancester -házat. Utódjuk a York-ház 1477- Hunyadi Mátyás hadat üzen III. Frigyesnek 1478- a spanyol inkvizíció fénykora 1479- V. Ferdinánd kerül a spanyol trónra Létrejön a Spanyol Királyság. 1479- a kenyérmezei csata 1483- meghal XI. Lajos 1483-meghal IV. Edward III Richard kerül az angol trónra

1485148514871487149014921492149214931494149814981500150015021503150315051505150615081509151215131514151515161516151615171518151915191519152015211521152515251526- Mátyás elfoglalja Bécset a Yorkokat a Tudorok váltják fel az angol trónon Hunyadi Mátyás fegyverszünete III. Frigyessel Bartolomeu Diaz megkerüli a Jóreménység fokát meghal Hunyadi Mátyás . Utódja II Ulászló meghal Lorenzo Medici Kolumbusz elindul felfedező útjára V. Ferdinánd kiűzi Európából az arabokat I. Miksa uralkodása (-1519 ) a spanyolok és a portugálok megkötik a tordesillasi szerződést XII. Lajos uralkodása Vasco da Gama és Amerigo Vespucci felfedező útjai megalakul az első üzbég állam Cabral felfedezi Brazíliát a Szafavida-dinasztia uralma Perzsiában II. Gyula pápasága (-1513 ) a portugálok elfoglalják Zanzibárt III. Vaszilij trónra lépése (-1533 ) az első portugál település Mozambikban I. Zsigmond kerül a lengyel trónra (-1548 ) I. Izmáil trónra kerülése

(-1524 ) VIII. Henrik lép az angol trónra I. Szelim a török trónon meghal II. Gyula pápa utódja X Leó lesz Dózsa György féle felkelés meghal XII. Lajos Utódja I Ferenc (-1547 ) meghal II. Ulászló II Lajos követi a trónon meghal V. Ferdinánd V. Károly lesz a spanyol király (-1556 ) Luther Márton kifüggeszti 95 tételét a portugáloké lesz Ceylon meghal I. Miksa, utódja V Károly (-1556 ) Magellán útnak indul Cortez Mexicóban meghal I. Szelim II Szulejmán az utód (-1560) I. Ferdinánd lesz az osztrák uralkodó meghal X. Leó pápa V. Károly legyőzi I Ferencet Brandenburgi Albrecht a speyeri gyűlés 1526- meghal II. Lajos a mohácsi csatában I. Ferdinánd követi a trónon (-1564 ) 1530- a johanniták megalapítják Máltát 1531- Pizarro leigázza az inka birodalmat (-1533 ) 1533- VII. Kelemen pápa kiközösíti VIII Henriket 1533- meghal III. Vaszilij Utódja IV ( Rettegett ) Iván 1534- Loyola szent Ignác munkássága 1534- Jacques Cartier

felfedezi Kanadát 1535- Kolumbia meghódítása ( Quegada ) Argentína, Uruguay, Paraguay, gyarmatosítása 1536- Kálvin János Institutiojának megjelenése 1536- Buenos Aires alapítása 1538- Szapolyai és I. Ferdinánd aláírják a váradi békét 1538- Magyarország két részre szakad 1539- a spanyolok Floridában 1541- Kálvin János vezette reformáció elterjedése 1541- a törökök elfoglalják Budát. Az ország három részre szakad 1542- reinkvizíció a reformáció ellen. 1542- portugál kereskedők Japánban 1542- Xavéri szent Ferenc 1543- Kopernikusz kiadatja helocentrikus tanait 1545- a tridenti zsinat 1546- meghal Luther Márton 1547- IV. ( Rettegett ) Iván orosz cár lesz 1547- meghal VIII. Henrik utódja VI Edward lesz 1547- meghal I. Ferenc francia király, utódja II. Henrik 1547- a törökök elfoglalják Mezopotámiát, és a Kaukázust 1548- meghal I. Zsigmond, fia II Zsigmond követi a trónon 1549- Xavéri szent Ferenc Japánban 1551- János Zsigmond

lemond a magyar trónról 1553- meghal VI. Edward 1553- I. ( Katolikus ) Mária az angol trónon (-1558 ) 1555- létrejön az augsburgi vallásbéke 1556- lemond V. Károly Utódja II Fülöp 1556- Akbar sah nagymogul uralkodása (-1605 ) 1556- János Zsigmond erdélyi fejedelem lesz 1557- a portugálok elfoglalják Macaut 1558- meghal I. ( Katolikus ) Mária Utódja I Erzsébet 1559- meghal II. Henrik 1559- II. Ferenc kerül a francia trónra (-1560) 1560- meghal II. Ferenc, utóda IX Károly 1561- Stuart Mária kerül a skót trónra 1564- meghal I. Ferdinánd Utódja II Miksa (-1576 ) 1564- meghal Kálvin János 1565- a spanyolok megalapítják Rio de Janeirót 1566- a szigetvári viadal. Meghal II Szulejmán 1567- Alba herceg (-1573 ) 1568- a drinápolyi béke 1570- speyeri szerződés János Zsigmond és II. Miksa között 1571- a törökök elfoglalják Ciprust 1571- a spanyolok megalapítják Manilát 1571- meghal János Zsigmond . Utódja Báthori István 1572- Szent

Bertalan-éji mészárlás 1572- meghal II. Zsigmond lengyel király 1573- a Muromacsi-korszak vége 1574- meghal IX. Károly 1576- I. Rudolf trónra lépése 1577- Francis Drake körülhajózza a Földet (-1580 ) 1580- spanyol-portugál perszonálunió 1582- XIII. Gergely naptárreformja 1584- az első angol település Virginiában 1584- meghal IV. ( Rettegett ) Iván 1586- meghal Báthori István . Báthori Zsigmond az utód 1587- I. Erzsébet kivégezteti Stuart Máriát 1588- Drake és Raleigh legyőzi a spanyol Armadát 1593- angol-ellenes felkelés Ulsterban (-1601 ) 1593- kitör a tizenötéves háború (-1606 ) 1594- IV. Henrik kerül a francia trónra (-1610) a Bourbonok kerülnek uralomra 1598- kihal a Rurik-dinasztia 1598- IV. Henrik vallásszabadságot ad a hugenottáknak Véget ér a polgárháború Franciaországban. 1598- a nantesi ediktum 1598- meghal II. Fülöp spanyol király Uralkodása alatt éri el a spanyol birodalom a legnagyobb kiterjedését. 1599- Báthori

Zsigmond lemondása után Báthori András bíborost választják Erdély fejedelmévé. Mihály havasalföldi vajda legyőzi Báthorit és megszállja Erdélyt. 1600- felkelés Mihály ellen 1600- Giordano Brunót megégetik Rómában 1601- meghal Mihály. Báthori Zsigmond visszatér Erdélybe 1602- a holland Kelet-Indiai Társaság megalapítása 1602- a török-perzsa háborúban a perzsák elfoglalják a Kaukázus vidékét, Kurdisztánt és Mezopotámiát 1602- Báthori Zsigmond végleg távozik Erdélyből, amely I. Rudolf uralma alá kerül 1603- a törökök Székely Mózes lesz Erdély fejedelme 1603- meghal I. Erzsébet Uralkodása az Angol Királyság fénykora utódja: I. Jakab 1603- Japánban a Tokugava-dinasztia lép a trónra. Edo ( Tokio ) lesz az új főváros. 1604- megkezdődik Kanada gyarmatosítása 1604- kitör a Bocskai-féle Habsburg-ellenes szabadságharc 1605- Bocskai István lesz Erdély fejedelme 1605- meghal Akbar sah a Nagymogul Birodalom királya

1606- aláírják a bécsi békét. Meghal Bocskai István 1606- a zsitvatoroki béke megkötése 1606- az Új-Hebridák felfedezése. A spanyol Torres útja bebizonyítja, hogy Új-Guinea sziget. Holland hajósok megkezdik Ausztrália é-i, ny-i és déli partjainak feltérképezését (-1644 ) 1607- Jamestown alapítása Észak-Amerikában 1607- Rákóczi Zsigmond lesz Erdély fejedelme (-1608 ) 1608- a franciák megalapítják Quebecet 1608- a pozsonyi országgyűlés törvénybe iktatja a szabad vallásgyakorlást. 1608- II. Mátyás lesz a magyar király, Báthori Gábor erdélyi fejedelem(-1613 ) 1609- létrejön a független Hollandia 1609- lezárul a németalföldi szabadságharc 1609- az angolok 100 000 skót protestánst telepítenek le Ulsterben 1610- megölik IV. Henriket Utódja XIII Lajos, helyette anyja Medici Mária kormányoz 1610- jezsuiták Paraguayban 1611- II. Gusztáv Adolf lép a svéd trónra 1612- I. Rudolf halála után II Mátyás lesz a német-római

császár 1613- a Romanov-dinasztia kerül az orosz trónra (-1917) 1613- Bethlen Gábor lesz Erdély fejedelme (-1629 ) 1614- a Francia Királyságban feloszlatják a rendi gyűlést. 1789-ig nem hívják össze. 1616- Nurhacsi megalapítja a mandzsu Csing-dinasztiát 1616- Pázmány Péter lesz az esztergomi érsek (-1637 ) 1618- a cseh rendek harcot kezdeményeznek a bécsi udvar ellen 1618- megkezdődik a harmincéves háború (-1648 ) 1619- a hollandok megalapítják Batáviát 1619- II. Ferdinánd lesz a magyar király (-1637 ) Bethlen Gábor hadjáratot indít ellene. 1620- Bethlen a csehek oldalán bekapcsolódik a harmincéves háborúba. Bethlent a magyar országgyűlés magyar királlyá koronázza 1621- a nikolsburgi béke II. Ferdinánd és Bethlen Gábor között Bethlen lemond a magyar trónról 1623- Bethlen újabb hadjárata II. Ferdinánd ellen 1624- Richelieu bíboros államminiszter lesz (-1642 ) 1625- meghal I. Jakab Utódja I Károly (-1649 ) 1626- a hollandok

megalapítják New-Amszerdamot 1626- Bethlen harmadik hadjárata II. Ferdinánd ellen 1627- a szőnyi béke II. Ferdinánd és a török szultán között 1629- a Dán Királyság kiválik a harmincéves háborúból 1629- meghal I. Abbász perzsa sah 1629- meghal Bethlen Gábor . Utódja özvegye: Brandenburgi Katalin 1630- II. Gusztáv Adolf beavatkozik a harmincéves háborúba 1630- I. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme 1631- protestáns győzelem a breitenfeldi csatában. Fordulat a harmincéves háború menetében 1632- a lützeni csatában elesik II. Gusztáv Adolf 1634- megölik Wallensteint, a császári csapatok főparancsnokát 1635- a svédek kilépnek a harmincéves háborúból A franciák belépnek. 1637- a skótok felkelése Korea a mandzsu Csing -dinasztia hűbérese lesz III. Ferdinánd lesz a magyar király (-1657 ) Japánban betiltják a kereszténységet az angolok megalapítják Madrast a japánok megtiltják kikötőik használatát külföldi hajóknak

1640- I. Károly 1629 óta először hívja össze a parlamentet. A polgári forradalom kezdete 1640- a portugálok lerázzák a spanyol uralmat. Megszűnik perszonálunió. A Braganca család kerül hatalomra 1640- Frigyes Vilmos lesz Brandenburg választófejedelme 1641- az írek fellázadnak az angol uralom ellen (-1650 ) 1641- a hollandok megszerzik a portugáloktól Malakkát 1642- Tasman felfedezi a Van Diemen földet (Tasmánia), és Új-Zéland északi részét 1642- az angol király és a parlament harca kiélesedik 1643- meghal XIII. Lajos 1643- a négy éves XIV. Lajos kerül a francia trónra A tényleges hatalom Mazarin bíboros kezébe kerül 1643- Tasman felfedezi a Tonga és a Fidzsi-szigeteket. 1644- Cromwell legyőzi a királypártiakat 1644- meghal az utolsó Ming császár. A Csing-dinasztia kerül hatalomra Kínában (-1911 ) 1644- I. Rákóczi György hadjárata III Ferdinánd ellen 1645- újabb parlamenti győzelem Nasebynél 1645- a linzi béke biztosítja a

protestánsok vallásszabadságát 1645- véget ér a viszály az Erdélyi Fejedelemség és III. Ferdinánd között 1646- I. Károly a skótokhoz menekül, akik kiadják a Parlamentnek 1648- a pretoni csatában Cromwell legyőzi a skótokat 1648- a vesztfáliai béke véget vet a harmincéves háborúnak 1649- kivégzik I. Károlyt Kikiáltják a köztársaságot, véget ér a polgári forradalom 1650- Cromwell leveri az írek lázadását 1651- a Cromwell -féle hajózási törvény előjogokat biztosít az angoloknak Hollandiával szemben, emiatt háború tör ki (-1654 ) 1652- Kaapstadt holland gyarmat alapítása Dél-Afrikában 16371637163816391639- 1653- az abszolutizmus győzelme Franciaországban 1653- Cromwell Lord Protectorrá nevezik ki 1654- az angolok győznek a kereskedelmi háborúban 1655- az angolok elfoglalják Jamaicát a spanyoloktól 1656- a hollandok kiűzik a portugálokat Ceylonról 1657- I. Lipót lesz a magyar király (-1705 ) 1658- török támadások

Erdély ellen 1658- meghal Cromwell 1658- a svédek megszerzik a mai Svédország déli részét 1658- meghal Dzsakán sah. Utódja Aurangzeb (-1707 ) 1659- lezárul a spanyol-francia háború. 1659- Vegbadzsa, Dahomey alapítója trónra lép (-1680) 1660- meghal II. Rákóczi György 1660- Anglia újra királyság lesz. II Károly az uralkodó 1661- meghal Mazarin bíboros. XIV Lajos átveszi az ország irányítását. Colbert lesz a pénzügyminiszter 1661- Apafi Mihályt választják Erdély fejedelmévé 1661- Bombay angol kézre kerül 1662- Kang-hszi lép a császári trónra Kínában (-1723 ) 1663- Zrínyi téli hadjárata 1664- II. angol-holland tengeri háború (-1667 ) 1666- Londont tűzvész pusztítja el 1666- Habsburg-ellenes összeesküvés. Wesselényi, Zrínyi Péter 1667- francia-spanyol háború (-1668 ) 1668- kirobban a doni kozákok felkelése (-1671 ) 1669- a törökök elfoglalják Krétát a velenceiektől 1670- a franciák megszállják Lotharingiát 1670-

megkezdődik az I. Rákóczi Ferenc vezette felkelés 1671- Moszkvában kivégzik a kozák vezetőket 1672- III. Angol-holland tengeri háború 1672- a kuruc mozgalom kezdete 1672- XIV. Lajos megtámadja Hollandiát (-1678 ) 1674- Sobieski Jánost választják lengyel királlyá (-1696 ) 1676- meghal Alekszej orosz cár 1676- meghal I. Rákóczi Ferenc 1680- Elzász a Nyugat-Római Birodalomtól a Francia Királysághoz kerül 1680- meghal Vegbadzsa Dahomey alapítója 1681- a soproni országgyűlés helyreállítja a rendi intézményeket, és a szabad vallásgyakorlást 1682- a Mississippi völgye Louisana néven francia gyarmat lesz 1683- a törökök sikertelen hadjárata Bécs ellen 1683- a mandzsu Csing-dinasztia elfoglalja Tajvant 1683- a császári csapatok megkezdik a törökök kiűzését 1684- létrejön a Szent Liga 1685- meghal II. Károly 1685- II. Jakab személyében ismét katolikus király lesz Angliában 1685- XIV. Lajos visszavonja a nantesi ediktumot 1685- az

angolok kereskedelmi telepet hoznak létre Kantonban 1685- Johann Sebastian Bach születése 1685- Georg Friedrich Handel születése 1685- Thököly fejedelemségének bukása 1686- Buda visszafoglalása 1687- a magyar országgyűlés lemond a királyválasztás jogáról, és elismeri a Habsburgok örökösödési jogát 1688- meghal Frigyes Vilmos. Utódja III Frigyes 1688- a „dicsőséges forradalom elűzi II. Jakabot Utódja III. (Orániai) Vilmos (-1702 ) 1688- Pfalz birtoklásáért harc robban ki a Nyugat-Római Birodalom és Franciaország közt (-1697 ) 1688- I. Péter lép az orosz trónra (-1725 ) 1689- kínai-orosz határmegállapodás. Az Amur a határfolyó. 1690- felszámolják az Erdélyi Fejedelemséget 1691- a mongol fejedelemségek elismerik a mandzsu uralmat 1695- Asanti állam alapítása 1696- I. Péter elfoglalja Azovot 1696- meghal Sobieski János 1697- I. Frigyes Ágostot II Ágost néven lengyel királlyá választják (-1733 ) 1697- Savoyai Jenő vezette

császári csapatok döntő győzelmet aratnak a törökök felett Zentánál 1697- kuruc felkelések 1697- XII. Károly kerül a svéd trónra 1700- II. Károly halálával kihal a Habsburgok spanyol ága 1700- az Orosz Cárság és a Dán Királyság hadat üzen a svédeknek megkezdődik az északi háború 1701- megkezdődik a spanyol örökösödési háború (-1714) 1701- II. Rákóczi Ferenc letartóztatása, majd szökése 1702- III. Frigyes, I Frigyes néven porosz király lesz 1703- kirobban a Rákóczi-szabadságharc 1703- I. Péter megalapítja Szentpétervárt 1704- II. Rákóczi Ferenc lesz Erdély fejedelme 1704- I. Frigyes Ágost bekapcsolódik az északi háborúba 1704- az angolok elfoglalják Gibraltárt 1705- meghal I. Lipót I József lesz a magyar király 1706- XII. Károly legyőzi I Frigyes Ágostot 1707- meghal Aurangzeb nagymogul 1707- a Habsburg-ház trónfosztása Ónódon 1711- Thomas Newcomen feltalálja az atmoszférikus gőzgépet 1711- szatmári

béke 1711- meghal I. József utódja III Károly 1713- meghal I. Frigyes utódja I Frigyes Vilmos (-1740) 1713- Pragmatica Sanctio 1713- II. Viktor Amadé Savoya királya lesz 1713- véget ér a spanyol örökösödési háború. 1714- létrejön az utrechti béke 1714- létrejön a rastatti béke 1714- I. György személyében a Hannover-ház kerül hatalomra 1715- meghal XIV. Lajos utódja XV Lajos (-1774) 1717- Savoyai Jenő visszafoglalja Belgrádot 1718- meghal XII. Károly 1718- a franciák megalapítják New Orleanst 1719- a Svéd Királyság különbékét köt mindenkivel 1720- a spanyolok elfoglalják Texast 1720- II. Rákóczi Ferenc Rodostóba emigrál 1721- véget ér az északi háború. Megkötik a nystadti békét 1722- a holland Roggeveen felfedezi a Húsvét-szigeteket 1722- a magyar és az erdélyi rendek elfogadják a Pragmatica Sanctio-t 1725- meghal I. Péter 1727- meghal I. György utódja fia II György 1733- meghal II. Ágost 1735- Abraham Derby kidolgozza

a kokszos vasolvasztást 1735- orosz-török háború kezdődik. Belépnek a Habsburgok is 1736- Csien-lung lesz Kína császára (-1796) 1736- meghal II. Rákóczi Ferenc 1738- II. Frigyes Ágost lesz Lengyelország királya 1739- Nadir sah elveri a Nagymogul Birodalom hadseregét, és elfoglalja Delhit. 1740- meghal I. Frigyes Vilmos, utódja II (Nagy) Frigyes 1740- meghal III. Károly, Mária Terézia kerül a Habsburg trónra 1740- VII. Károly néven Károly Albert lesz a német-római császár 1745- Lotharingiai Ferenc lesz a német-római császár 1747- meghal Nadir sah, birodalma szét hullik 1747- az afgán törzsekből létrejön Afganisztán 1750- Mongólia és Kelet-Türkesztán kínai kézre kerül 1751- Párizsban megjelenik a francia Enciklopédia első kötete 1756- szövetséget köt Mária Terézia és XV. Lajos 1756- megkezdődik a francia-angol hétéves háború 1757- elindul India brit gyarmatosítása 1759- a poroszok vereséget szenvednek az osztrák-orosz

seregtől 1759- a Tarim-medence Kína fennhatósága alá kerül 1760- az osztrák-orosz seregek elfoglalják Berlint 1760- a portugálok megalapítják a Brazil Alkirályságot 1760- III. György lép az angol trónra 1761- a hétéves háborúban a britek elfoglalják Pondichéryt 1761- az afgánok elfoglalják Delhit 1762- II. Katalin lesz az orosz cárné (-1796) 1763- véget ér a hétéves háború. Visszatér az 1756-os status quo 1763- a britek megszerzik Indiát, Kanadát, Floridát, Louisana spanyol kézre kerül 1764- meghal II. Ágost 1764- James Hargraves megszerkeszti az első fonógépet 1764-65- országgyűlés kezdődik Pozsonyban 1765- meghal Lotharingiai Ferenc, II. József lesz a német-római társuralkodóvá teszi meg. 1765- Magyarországon elkezdődik a felvilágosult abszolutizmus 1765176617671767176717681768- Erdély nagyfejedelemség lesz Lotharingia a Francia Királysághoz kerül Mária Terézia úrbéri rendelete a jezsuitákat kiűzik

Dél-Amerikából az angol Wallis felfedezi Tahitit a törökök hadat üzennek Oroszországnak (-1774) a Genovai Köztársaság eladja Korzikát Franciaországnak 1768- mameluk lázadás a török uralom ellen (-1770) 1769- James Watt szabadalmaztatja első gőzgépét 1769- Csien-lung győzelme a burmaiak felett 1769- James Cook befejezi Új-Zéland felfedezését 1770- James Cook végighajózik Ausztrália mentén 1773- XIV. Kelemen pápa feloszlatja a jezsuita rendet 1773- a mamelukok lesznek Egyiptom tényleges urai 1773- a bostoni „teadélután” 1774- meghal XV. Lajos utódja XVI Lajos (-1792) 1774- Philadelphiában elfogadják az Emberi Jogok Nyilatkozatát 1774- James Cook felfedezi Új-Kaledóniát 1775- kezdetét veszi a függetlenségi háború Észak-Amerikában George Washington vezetésével 1776- a 13 gyarmat elfogadja a Függetlenségi Nyilatkozatot létrejön az Amerikai Egyesült Államok 1777- a Ratio Educationis szabályozza a magyar közoktatást 1778-

Nagy-Britannia hadat üzen Franciaországnak 1779- James Cook-ot harmadik útján megölik 1779- véget ér a bajor örökösödési háború 1779- Fiumét visszacsatolják a Magyar Királysághoz 1780- meghal Mária Terézia utódja II. József 1781- a brit csapatok leteszik a fegyvert Yorktown-nál. Véget ér a függetlenségi háború. 1783- a párizsi békében Nagy-Britannia elismeri az Egyesült Államokat 1783- Oroszország annektálja a Krími-félszigetet 1783- Montgolfier fivérek első felszállása hőlégballonnal 1785- II. József jobbágyrendelete 1786- meghal II. Frigyes utódja II Frigyes Vilmos 1786- a spanyolok befejezik Kalifornia meghódítását 1787- kitör a háború Törökország és Oroszország között 1788- megérkeznek az első fegyencek a mai Sydneyben 1789- George Washington lesz az USA első elnöke 1789- 1614 óta összeül a rendi országgyűlés Franciaországban. A Bastille ostromával megkezdődik a francia forradalom A Nemzetgyűlés

elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1790- meghal II. József Utód II Lipót (-1792) 1790- kitör a haitii forradalom 1791- a Francia Királyság alkotmányos monarchia lesz 1792- meghal II. Lipót utódja I Ferenc lesz (-1835) 1792- a franciák hadat üzennek a Habsburgoknak 1793- kivégzik XVI. Lajos francia királyt 1794- Kosciuszko vezetésével orosz-ellenes felkelés 1794- Martinovics-féle jakobinus felkelés 1794- megbukik Robespierre jakobinus diktatúrája 1795- véget ér a francia forradalom 1975- Napóleon leveri a royalista felkelést 1795- kivégzik Martinovicsot 1796- Napóleon elfoglalja Dél-Itáliát 1796- meghal II. Katalin orosz cárné 1796- meghal Csien-lung. A Kínai Császárság bomlása 1797- meghal II. Frigyes Vilmos utóda III Frigyes Vilmos 1798- Nelson legyőzi a franciákat Abu-kirinél 1799- Napóleon diktatúrát vezet be. 1801- Nagy-Britannia és Írország úniója 1801- Egyiptomban a franciák leteszik a fegyvert a briteknek 1801-

I. Sándor lép az orosz trónra (-1825) 1801- Napóleon konkordátumot kényszrít VII. Pius pápára 1802- az amiensi béke 1803- orosz-perzsa háború 1803- újabb háború a franciák és a britek között 1804- Haiti kikiáltja függetlenségét 1804- Franciaországban megjelenik a Polgári Törvénykönyv 1804- Napóleon császárrá koronáztatja magát 1804- török-ellenes felkelés Szerbiában (-1813) 1804- I. Ferenc felveszi az osztrák császár rangot 1805- a trafalgari és az austerlitzi csata csata 1805- Mohamed Ali lesz Egyiptom főkormányzója 1805- a pozsonyi béke 1806-07- Napóleon bevonul Berlinbe és Varsóba 1808- a franciák benyomulnak Spanyolországba 1811- Paraguay és Uruguay elszakad Spanyolországtól 1812- Napóleon bevonul Moszkvába 1812- Kanada birtoklásáért háború robban ki az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között 1813- Mexicó önálló állam lesz 1813- a „népek csatája” Lipcsében 1814- Napóleon száműzetése 1814- XVIII.

(Bourbon) Lajos lép a francia trónra 1814- Új-Hollandiából Ausztrália lesz 1815- Napóleon visszatér. A 100 napos uralom 1815- a waterloo-i csata 1815- megalakul a Szent Szövetség 1817- Milos Obrenovics lesz a szerbek fejedelme 1817- James Monroe lesz az U.SA elnöke 1818- Simon Bolívar felszabadító harcai 1820- forradalmi megmozdulások Európában 1820- meghal III. György angol király 1821- kitör a görög szabadságharc (-1830) 1821- Bellingshausen expedíciója az Antarktiszra 1822- a felszabadított amerikai rabszolgák megalapítják Libériát 1822- Horvátország ismét a Magyar Királyság része lesz 1825- meghal I. Sándor utódja I Miklós 1825- Széchenyi István kezdeményezésére megalakul az MTA 1825- a reformkor kezdete Magyarországon 1830- Lajos Fülöp lép a francia trónra 1830- létrejön az önálló Belgium 1830- meghal Simon Bolívar 1831- rabszolgalázadás tör ki Virginiában 1831- megalapítják a franciák az idegenlégiót 1831- meghal

James Monroe 1832- kialakul a svájci kantonok szövetsége 1833- Chicago alapítása 1833- Nagy-Britannia elfoglalja a Falkland-szigeteket 1835- meghal I. Ferenc, V Ferdinánd lesz a magyar király 1836- Texas elszakad Mexicótól 1837- Viktória kerül az angol trónra (-1901) 18371837183818391840184018421845184518461847184818481848184818481848- a búrok letelepednek Natalban letartóztatják Kossuth Lajost a nagy pesti árvíz megkezdődik az ópiumháború Kínában (-1842) Új-Zéland brit gyarmat lesz meghal III. Frigyes Vilmos Karagyorgyevics Sándor lesz Szerbia fejedelme éhínség Írországban, tömeges kivándorlás Texas az Egyesült Államokhoz csatlakozik határháború Mexicó és az USA között a mormonok megalapítják Salt Lake City-t felkelés robban ki Palermóban és Nápolyban Londonban kiadják a Kommunista Kiáltványt kitör a pesti forradalom. Miniszterelnök Batthyány Berlint és Bécset is utoléri a forradalom I. Ferenc József kerül az osztrák

és magyar trónra véget ér az USA és Mexicó háborúja. Kitör a kaliforniai aranyláz 1849- a Habsburg-ház trónfosztása 1849- orosz segítséggel leverik a szabadságharcot. Világosnál leteszik a magyarok a fegyvert, kivégzik a 13 aradi vértanút 1850- Bach-korszak Magyarországon 1851- Louis Napóleon államcsínye 1851- kitör az aranyláz Dél-Kelet Ausztráliában 1851- Kínában kitör a mandzsuellenes tajping felkelés 1852- Louis Napóleon III. Napóleon néven császár lesz 1853- Törökország és Oroszország közt kitör a krími háború 1854- Japán megnyitja kikötőit az amerikai hajók előtt 1855- meghal I. Miklós cár Utódja II Sándor (-1881) 1855- II. Theodor lesz Abesszínia császára (-1868) 1857- Indiában kitör a szipolylázadás 1858- Szerbiában az Obrenovics- dinasztia kerül hatalomra 1859- a francia csapatok elfoglalják Saigont 1859- megkezdődik a Szuezi-csatorna építése (-1869) 1859- kitör az aranyláz Colorádóban 1860- Garibaldi

Szicíliában partra száll 1860- II. Viktor Emánuel csapatai legyőzik a pápai sereget 1860186018611861- Abraham Lincoln lesz az USA elnöke (-1865) meghal Széchenyi István I. Vilmos lesz a porosz király (-1888) megalakul az Olasz Királyság II. Viktor Emánuel lesz a király 1861- kitör az észak-déli háború az Egyesült Államokban 1862- létrejön a Román Fejedelemség 1862- Bismarck lesz Poroszország kancellárja 1863- a francia megszállók Habsburg Miksát császárrá nevezik ki Mexicóban 1864- I. Ferenc József és Deák Ferenc párbeszéde a kiegyezésről 1865- véget ér az amerikai polgárháború. Meghal Lincoln 1866- távíróösszeköttetés Európa és Amerika között 1867- lemond az utolsó Tokugava-sógun. Véget ér a 800 éves sógunátus 1867- megalakul gróf Andrássy Gyula kormánya. Létrejön a kiegyezés. A birodalom neve Osztrák-Magyar Monarchia 1867- Miksát Mexico császárát kivégzik a köztársaságiak 1868- a Meidzsi-korszak

Japánban (-1912) 1868- II. Izabella spanyol királyné uralmát polgári forradalom veri el 1870- a Francia Császárság hadat üzen Poroszországnak. A poroszok Sedánnál megverik a franciákat. III. Napóleon lemond 1870- az I. Vatikáni zsinat kimondja a pápa tévedhetetlenségéről szóló dogmát 1870- befejeződik az olasz egyesítés 1871- I. Vilmos császársága alatt létrejön a német egység 1871- a párizsi kommün leverése 1873- meghal Livingstone 1873- Pest, Buda és Óbuda egyesítésével létrejön Budapest 1875- Tisza Kálmán lesz a magyar miniszterelnök 1876- a Little Big Horn-i csata 1876- Bell bemutatja első telefonját 1879- Edison feltalálja az izzót 1880- a franciák gyarmatosítják Kongót 1881- meghal II. Sándor cár 1881- megkezdik a Panama-csatorna építését 18861886188818891889189018941894189518961896189718971900190119011903190419041905190719081909190919101913191419141916191719171918191819181918- Daimler és Benz megépítik az első

motort Hertz felfedezi a rádióhullámokat meghal I. Vilmos utódja II Vilmos (-1918) meghal Rudolf, Habsburg trónörökös II. Menelik lesz Abesszínia királya lemond Bismarck II. Miklós lép az orosz trónra meghal Kossuth Lajos Röntgen felfedezi az „X” sugarakat Becquerel felfedezi a rádióaktivitást megrendezik Athénban az első újkori olimpiát Marconi szabadalmaztatja a drótnélküli távírót Hawaii az Egyesült Államok tagállama lesz boxerlázadás tör ki Kínában kiosztják az első Nobel-díjakat meghal Viktória királynő a Wright testvérek sikeres repülési kísérlete Franciaország és Anglia barátsági szerződést köt megkezdődik a japán-orosz háború polgári demokratikus forradalom tör ki Oroszországban Oroszország csatlakozik az antant szövetséghez Ausztria-Magyarország annektálja BoszniaHercegovinát Peary az északi sarkon II. Menelik etióp császár helyett régenstanács kormányoz Amundsen elsőként éri el a déli sarkot

meghal II. Menelik Szarajevóban megölik Ferenc Ferdinándot. Kitör az I. világháború megnyitják a Panama-csatornát meghal I. Ferenc József utódja IV Károly az Egyesült Államok belép az I. Világháborúba kitör a Szovjet Szocialista Forradalom Lenin vezetésével Litvánia és Észtország kimondja függetlenségét az őszirózsás forradalom. Károlyi Mihály miniszterelnök lesz lemond II. Vilmos a német trónról megalakul Csehszlovákia Masaryk vezetésével 1918191819181919191919201920192019211922192219221922192419251926192919291931193219331933193319341936193719381938193819391939- 1940194019401940- létrejön az önálló Ausztria kivégzik II. Miklós és családját a bolsevikok véget ér az I. világháború párizsi békekonferencia Tanácsköztársaság Magyarországon Horthy Miklós lesz a magyar kormányfő Gandhi meghirdeti a polgári engedetlenségi mozgalmat Magyarország aláírja a trianoni békeszerződést IV. Károly lemond a magyar trónról

Mussolini lesz Olaszország miniszterelnöke létrejön a szabad ír állam megalakul a Szovjetunió lemond VI. Mohamed Megszűnik a Török Birodalom meghal Lenin. Sztálin lesz az új vezető Perzsiában Reza Pahlavi kerül hatalomra Hirohito lesz Japán császára a gazdasági világválság kezdete létrejön a lateráni szerződés Spanyolország köztársaság lesz Gömbös Gyula lesz Magyarország miniszterelnöke Hindenburg Hitlert nevezi ki kancellárrá Batista diktatúrája Kubában F. D Roosevelt meghirdeti a New Deal-t Mao Ce-Tung hosszú menetelése megkezdődik a spanyol polgárháború Neville Chamberlain lesz Anglia miniszterelnöke aláírják a müncheni egyezményt az első bécsi döntés értelmében Magyarországhoz csatolják Szlovákiát és Kárpátalját Németország bekebelezi Ausztriát Franco elfoglalja Madridot Németország megtámadja Lengyelországot. Kitör a II. világháború Nagy Britannia és Franciaország hadat üzen Németországnak II. bécsi

döntés: Erdély visszacsatolása Olaszország belép a II. világháborúba De Gaulle csapatai elfoglalják Libreville-t Szálasi kerül a miniszterelnöki székbe 19401940194019411941194119421943194319431943194419441945194519451945194519451945194519451946194619461946194719471947194719471947194819481948- Chamberlain lemond. Churchill lesz a miniszterelnök Franciaországban Pétain lesz az államfő a németek bombázni kezdik Londont a németek megtámadják a Szovjetúniót. a japánok megtámadják Indokínát és lebombázzák Pearl Harbort. Az USA belép a II világháborúba Teleki Pál öngyilkos lesz. A Bárdossy-kormány hatalmon. Magyarország belép a II világháborúba a Midway-szigeteki csata Goebbels meghirdeti a totális háborút a teheráni konferencia Sztálin, Roosevelt, Churchill résztvételével a II. magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban a szicíliai partraszállás a normandiai partraszállás Szálasi fasiszta kormánya kerül hatalomra a Jaltai-

konferencia meghal Roosevelt, Truman lesz az USA elnöke Nagasaki és Hirosima bombázása véget ér a II. világháború Hitler és a többi náci vezető öngyilkos lesz kivégzik Mussolini-t a Postdami konferencia megkezdődik a nürnbergi per Indonézia függetlenné válik. Sukarno lesz az elnök lemond De Gaulle polgárháború tör ki Görögországban (-1949) Nehru lesz a kormányfő Indiában Perón nyeri a választásokat Argentinában lemond I. Mihály király Romániában Palesztinában a zsidók külön területet kapnak a hidegháború kezdete, Truman -doktrína Új-Zéland független lesz a szövetségesek aláírják a békeszerződést Magyarországgal a magyarországi választásokat a Magyar Kommunista Párt nyeri Mahátma Gandhi merénylet áldozata lesz kitör az arab-izraeli háború Berlin kettéosztása 1948- Tito szakít a Szovjetúnióval 1948- Truman-t választják meg ismét az Egyesült Államok elnökévé 1949- megalakul a KGST és a NATO 1949- a

Szovjetúnió atomhatalom lesz 1949- megalakul az NDK 1949- Mao Ce-Tung lesz a Kínai Népköztársaság elnöke 1950- megkezdődik a koreai háború Kim Ir Szen 1951- Tibet kínai fennhatóság alá kerül 1952- Rákosi Mátyás lesz a minisztertanács elnöke 1952- II. Erzsébet lesz Anglia uralkodója 1952- Eisenhower lesz az U.SA Elnöke 1953- meghal Sztálin, Hruscsov kerül a Szovjetúnió élére 1954- a francia csapatok veresége Indokínában. 1954- Nasszer lesz Egyiptom elnöke 1954- Paraguayban Stroesser veszi kezébe a hatalmat 1955- létrejön a Varsói Szerződés. Ausztria semleges lesz 1955- Nehru javaslatára összehívják a bandungi konferenciát 1955- Argentínában katonai puccs dönti meg a hatalmat 1956- kitör a szuezi-válság. Izrael megtámadja Egyiptomot 1956- október 23.-án kitör a forradalom Budapesten Novemberben az orosz csapatok leverik. Kádár János kerül hatalomra 1956- kivégzik Nagy Imrét 1959- Fidel Castro megdönti Batista diktatúráját

1960- John Fitzgerald Kennedy lesz az USA elnöke 1961- Gagarin az első ember, aki kijut a világűrbe 1961- Kennedy - Hruscsov találkozó 1961- megkezdik a berlini fal építését 1961- a Karib-tengeri válság 1963- Kenya független állam lesz 1964- Az USA bekapcsolódik a vietnami háborúba 1965- meghal Churchill. Brezsnyev kerül a Szovjetúnió élére 1965- Causescu lesz a román Kommunista Párt első titkára 1967- De Gaulle -t ismét megválasztják 1967- A „hatnapos” háborúban Izrael legyőzi Szíriát 1967- meghal „Che” Guevara 1968- Dubcek vezette kommunista ellenes felkelés Prágában 1968- meghal Martin Luther King. Megölik Robert Kennedyt 1968- Nixon lesz az U.SA elnöke 1969196919691970197019701970197119711972197319751975197519761977197819791979197919791979198019811981198119821982198219841984198419851985198619861988- meghal Ho Si Minh. Líbiában Kadhafi kerül hatalomra Először lép ember a Holdra Lengyelországban zavargások törnek ki meghal

Nasszer utódja Anvar Szadat Chilében Allende nyeri meg a választásokat Szihanukot megbuktatják. Lon Nol kerül hatalomra Erich Honecker kerül a NDK élére Idi Amin megdönti Obote rendszerét Ugandában kitör a Watergate-botrány Görögországban kikiáltják a köztársaságot katonai puccs Argentínában Pinochet vezetésével Helsinki értekezlet Franco halálával véget ér a fasiszta diktatúra János Károly kerül Spanyolország trónjára. meghal Mao. Megbuktatják Evita Perónt Jimmy Carter lesz az U.SA elnöke Meghal VI. Pál, utód II János Pál pápa sandinista diktatúra Nicaraguában a szovjet csapatok bevonulnak Afganisztánba Carter és Brezsnyev aláírják a SALT-II megállapodást Kambodzsában megtörik a vörös khmereket Reza Pahlavi emigrál. Utódja Khomeini meghal Tito Jaruzelski tábornok miniszterelnök lesz. Lech Walesa vezetésével megalakul a Szolidaritás Ronald Reagan lesz az Egyesült Államok elnöke merényletben meghal Szadat, utódja

Mubarak elmélyül a Falkland-szigeteki válság. Izrael visszaadja a Sinai-félszigetet Egyiptomnak meghal Brezsnyev, utódja Andropov Andropov halálával Csernyenkó lesz az SZKP elnöke az irak-iráni háború miatt az USA hajókat küld a Perzsa-öbölbe meggyilkolják Indira Gandhit Mihail Gorbacsov kerül a Szovjetúnió élére meghal Enver Hodzsa megölik Olof Palme-t felrobban a csernobili atomerőmű Kádár János visszavonul, utódja Grósz Károly, 19881988198919891989198919891989198919891989198919901990199019901991199119911995199819991999- a miniszterelnök Német Miklós Jugoszláviában válság alakul ki George Bush lesz az USA elnöke az Ellenzéki Kerekasztal megalakulása Kínában vérfürdőt rendeznek a Tieamnem téren a magyar kormány megnyitja a határt meghal Kádár János meghal Khomeini ajatollah lemond Honecker, leváltják Zsivkovot leomlik a berlini fal kitör a romániai forradalom. Kivégzik Causescut kikiáltják a köztársaságot

Magyarországon Bulgáriában megbuktatják Todor Zsivkovot Szaddám Husszein csapatai megtámadják Kuvaitot. Kitör az Öböl-háború lemond Margaret Thatcher, utódja John Major a parlamenti választásokon az Antall-kormány kerül hatalomra megkezdődik a német újraegyesítés Helmut Kohl lesz az egyesített Németország kancellárja az ENSZ csapatok bevonulnak Kuwaitba szétesik a Szovjetúnió. Létrejön a FÁK daytoni megállapodás a bosnyákok és a szerbek között, Clinton elnök kezdeményezésére kiéleződik a koszovói válság NATO légicsapásai Szerbia ellen lemond Jelcin, Putyin kerül Oroszország élére