Nyelvtanulás | Angol » A hatékony nyelvtanulás alapja, ismerd meg önmagad

Alapadatok

Év, oldalszám:2011, 8 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:348
Feltöltve:2013. január 20
Méret:306 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

A hatékony nyelvtanulás alapja: ismerd meg önmagad! Tanulási stílusok kérdıív Minden tanulási stílusnak megvannak a maga erényei, amelyeket felderítve, kihasználva sokkal jobb eredményeket érsz el, mintha ezeknek nem lennél tudatában! Neked hogyan érdemes nyelvet tanulnod? Ezt derítheted fel a következı teszt segítségével. Az emberi tulajdonságok bonyolultsága miatt a tanulási stílusok felismerése sem egyértelmő vagy egyszerő. Mégis, az alaptípusod ismerete fontos, hogy gyorsabban haladj a tanulással Az alapstílus felismerését az alábbi, 80 kérdésbıl álló kérdıív segítségével végezhetjük el. FONTOS: Nincs jó vagy rossz válasz. Gyorsan és az elsı benyomás alapján, ıszintén kell dönteni A kitöltésre összesen 15 perc áll rendelkezésedre. Ha az állítás inkább jellemzı rád, mint nem, akkor az állítás számát jelöld meg magadnak. Ceruzával írj, hogy továbbadhasd annyi embernek, amennyinek csak tudod! 1.

Többnyire tudom, mi a jó és mi a rossz, mi a helyes és mi a helytelen 2. Gyakran cselekszem, mielıtt a lehetséges következményeket mérlegelném 3. Szeretem lépésrıl lépésre végiggondolva megoldani a problémákat 4. Szerintem a szabályszerő eljárások és formális elvek inkább korlátozzák az embert, mint segítik 5. „Ami a szívemen, az a számon” Bátran kimondom, amit gondolok 6. A gyors cselekvés gyakran eredményesebb, mint a gondos elemzésen alapuló, de lassú reagálás 7. Csak azt a munkát szeretem, amelyben bıven van idım az alapos elıkészületre és kivitelezésre 8. Általában ragaszkodom a saját véleményemhez, máséval gyakran vitázom 9. Csak azzal szeretek foglalkozni, ami használható és mőködik 10. Szívesen szerzek új tapasztalatokat és ismerısöket 11. Ha valami új elvrıl, elméletrıl hallok, rögtön azon gondolkodom, hogyan használható ez a gyakorlatban. Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu

Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! 12. Fegyelmezett vagyok, a napirendem rendszeres 13. A jól végzett munka büszkeséggel tölt el, erre késıbb is jó érzéssel és szívesen gondolok vissza 14. A rendezett, logikus gondolkodású embereket jobban kedvelem, mint a csapongókat 15. Gondosan elemzem a rendelkezésre álló adatokat, a lényeg nem kerüli el a figyelmemet 16. Szeretek több változat gondos mérlegelése után dönteni, mert így biztos lehetek magamban 17. Jobban vonzódom a szokatlan újdonságokhoz, mint a megszokott, bevált dolgokhoz 18. Nekem fontos, hogy minden jól meg legyen szervezve, csak így tudok eredményesen dolgozni 19. Nem ragaszkodom még a bevált dolgokhoz sem, ha jobbat, használhatóbbat találok 20. Szeretem összeegyeztetni a tevékenységeimet az elveimmel 21. A vitákban lényegre törı vagyok, csak a hasznosítható eredmény reményében vitatkozom

22. Szeretem az embereket figyelni, és erényeiket, hibájukat elemezve tılük tanulni 23. Jól boldogulok az új és különleges kihívásokkal 24. Szeretem a könnyed, mindig aktív embereket 25. Az apró részletekre is figyelve szeretek dönteni 26. Külsı kényszer alatt nehezen tudok bármit is kitalálni vagy elvégezni 27. Mindig az elsı gondolat a jó, eszerint kell cselekedni, és nem szabad a jónál is jobbat keresni 28. Gondos vagyok, mérlegelek mindent elıre, és nem vonok le elhamarkodott következtetéseket 29. Szeretek sok forrásból meríteni Minél több az adat, annál megbízhatóbb az eredmény 30. A komolytalan emberek távol állnak tılem, nem szívesen dolgozom velük 31. Szívesen meghallgatom mások véleményét, mielıtt a sajátomat kialakítom 32. Gyakran kimutatom az érzéseimet 33. Szeretem figyelni, hogy mások milyen alapon hoznak döntéseket 34. Szeretek spontán módon rugalmasan reagálni, nem szeretem az elıre kitervelt dolgokat 35. Az

olyan feladatot szeretem, amelyhez ismerem a végrehajtási utasítást 36. Nem szeretem, ha bármi miatt sietnem kell a munkámmal 37. Mások ötleteit, gondolatait azok használhatósága alapján ítélem meg 38. A csendes, elgondolkodó emberek nehezen viselnek el engem 39. Kerülöm azokat, akik félvállról veszik a dolgokat 40. Fontosabb a pillanatnyi lehetıségeket kihasználni, mint a múltról vagy a jövırıl elmélkedni 41. A rendelkezésre álló összes adat elemzésére alapozott döntés jobb, mint a megérzésre alapozott 42. Mindenben törekszem a tökéletességre 43. Általában sok új, jó ötletem van 44. A megbeszéléseken inkább célratörı, a tárgytól el nem kalandozó vagyok Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! 45. A tevékenységemben gátló szabályokat néha megszegem 46. Szeretek a háttérben maradni,

ha mások vitáznak, pedig néha jobban látom a megoldást, mint a hangoskodók. 47. Gyakran feltőnik nekem mások következetlensége, vagy érvelésének gyengesége 48. Inkább beszélni szeretek, mint hallgatni 49. A gyakorlatias dolgokat értem meg könnyebben 50. Egy leírt szöveg legyen tömör, ne menjen bele a részletekbe 51. Az a jó, ha az egész nap logikus, értelmes tevékenységgel telik el 52. Szívesebben beszélgetek speciális szakmai dolgokról, mint könnyő társalgási témákról 53. A probléma gyakorlat felıli megközelítését jobban megértem, mint az elmélet felılit 54. Munka közben nem szeretek zenét hallgatni vagy beszélgetni, mert elvonja a figyelmemet 55. Szeretem piszkozaton megfogalmazni a fontos levelet, mielıtt megírom 56. Szívesen kipróbálom a tárgyakat, hogy lássam hogyan mőködnek használat közben 57. Szeretem a logikai ellentmondást tartalmazó kérdést/kijelentést megfejteni 58. Szeretek a figyelem középpontjában

állni és másokat irányítani 59. Realista vagyok, a földön járok, nem a fellegekben, és nem álmodozok 60. Szeretem a sokat latolgató, mindent megfontoló embereket, ık ritkán tévednek 61. A vitában elfogulatlan vagyok, ha az ellenérvek logikusak, beadom a derekam, és nem folytatom a vitát. 62. A vitában úgy el tudok merülni egy-egy részleten, hogy nem is érdekel, kinek van igaza 63. Munkám közben a jövımre is gondolok, nem csak a mának élek 64. Ha rosszul mennek a dolgaim, nem esem pánikba, hanem lépésrıl lépésre mindent rendbe teszek 65. Nem építek légvárakat, csak a kivitelezhetı ötletek foglalkoztatnak 66. A fontosabb dolgaimat gondolatban már napokkal elıbb kezdem elvégezni 67. Többet hallgatom mások beszédét, mint amennyit én beszélek 68. Nem szeretem azokat, akikre az észérvek nem hatnak 69. Leginkább a kivitelezési munkákban, a végrehajtásban mozgok otthonosan 70. Nem bánom, ha rosszul is esik valakinek, hogy rászólok,

de a munkát el kell végezni 71. Legjobban a semmittevés fáraszt 72. Gyakran kezdek el úgy dolgozni, hogy nincs elıre elkészített tervem, majd közben kialakul 73. Vágyaim eléréséhez minden eszközt igénybe veszek, „a cél szentesíti az eszközt” elv alapján 74. Hamar megunom a hosszadalmas, nagy odafigyelést igénylı feladatokat 75. Ha megtanulok egy új eljárást, az is érdekel, hogy mi annak az elve Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! 76. Szeretem kitalálni mások gondolatait 77. Szeretem a rejtélyes dolgokat logikusan megmagyarázni 78. Kerülöm a kétértelmő vagy homályos megfogalmazásokat 79. Élvezem a drámai helyzeteket, jól feltalálom magamat bennük 80. Nem nagyon érdekel mások problémája, mindenkinek elég a maga baja Azokat a válaszokat, amelyeket bejelöltél (tehát inkább igazak rád)

oszloponként összeszámoljuk a lenti táblázat szerint. TEVÉKENY TÖPRENGİ ELMÉLETI 2 7 1 4 13 3 6 15 8 10 16 12 17 25 14 23 28 18 24 29 20 32 31 22 34 33 26 38 36 30 40 39 42 43 41 47 45 46 51 48 52 57 58 55 61 64 60 63 71 62 68 72 66 75 74 67 77 79 76 78 Hány válasz igaz az egyes oszlopokban? Összesítsd! Te= Tö= El= GYAKORLATI 5 9 11 19 21 27 35 37 44 49 50 53 54 56 59 65 69 70 73 80 Gy= Az oszloponkénti „igen” válaszok száma tehát kiad négy számot. Ez a négy szám megmutatja az alapstílusok erısségét. (Te = tevékeny, Tö = töprengı, El = elméleti, Gy = gyakorlati) Most végezz el egy egyszerő kivonást! Mivel a töprengı és tevékeny, valamint a gyakorlati és elméleti alapstílusok ellentétpárok, ezért képezzük ezek különbségét! Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! x = Tö – Te y = Gy

– El Nem baj, ha a szám mínuszba megy, a lényeg, hogy mennyi. Ha mindkét szám (x és y is) kisebb ötnél, akkor nincs egyértelmően preferált tanulási stílusod. Ha pedig a számok 12-nél nagyobbak, a tanulási stílusod erısen preferált. Érdemes újra végigmenned a kérdéseken, gondosan mérlegelve, hogy biztos csak a valóban jellemzı állításokat jelölted be-e. Segíthet, ha testvéreddel, szüleiddel vagy barátaiddal együtt töltöd ki, hiszen ık jól ismernek Téged. Amikor egy fényképet nézel, akkor az elhomályosodik, ha túl közelrıl nézed. Néha hátrébb kell lépni, hogy a teljes képet lásd. Ugyanígy, külsı szemlélıként néha jobban látnak, mint te saját magadat Nézzük most az eredményt tanulási típusonként! Gyakorlati Minden új ismeret forrása a gyakorlat legyen, ne fáraszd magad a receptek, képletek betanulásával, nem érdemes. Jó eredménnyel mőködik, ha te magad fedezed fel a problémát a nyelvtanulás közben

Például 4-5 példamondat alapján a nyelvtani szerkezet mőködésének felderítése számodra sokkal hatékonyabb, mint képzését bemagolni. Legyen a tanulás fontos része a manuális tevékenység, aminek segítségével élményszerővé tehetı a tanulás. Készíthetsz magadnak kártyákat bizonyos mondatokból, szerkezetekbıl, szituációkból, szavakból. Már a készítésük közben is tanulsz, és jó érzéssel tölt el majd az elkészített takaros kis kupacokra nézni. Az egyes feladatok végterméke lehet „kézzelfogható” dolog, például egy tabló, diagram/ábra egy konkrét témakörbıl egy-egy kutatási feladat alapján. Egy-egy Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! óra/témakör teljes tananyaga felépíthetı egy gyakorlati és kézzelfogható feladat megoldása köré, lépésenként. Kerülni kell az olyan

tankönyveket, ahol hosszú elméleti levezetések vannak, és bı lére eresztett folyó szöveg tárgyalja az elméletet, helyette olyat érdemes használni, ami példákkal, ábrákkal van tele, és mindennapi gyakorlat megközelítéső. Gyorsan haladsz majd a nyelvtanulással, ha egyszer a típusodnak megfelelı tananyagra bukkansz, vagy ilyet kapsz tanárodtól. Innen fogod tudni, hogy megtaláltad az „igazit”. Felületesnek tőnı, sok-sok játékos, aktív feladat megoldása közben többet tanulsz, mint egy-egy számodra unalmasnak tőnı, de komoly órán. Különösen érdekesek lehetnek az olyan tanfolyamok, amelyek bizonyos szituációkra építenek (pl: állatkerti séta, természetjárás, vagy beszélgetıs, laza összejövetelek) és a nyelvtanuló magazinok, ahol úgy tanulsz, hogy észre sem veszed. Igazán azonban a külföldi nyelvtanfolyamok a nyerık, ott valóban gyakorlatban tanulsz! Győjts egyre, már egyáltalán nem elérhetetlen az áruk! Elméleti

Minden tananyagot/témát az elmélet felıl kell megközelíteni. Példamondatok helyett egy-egy nyelvtani szerkezetet „képletek” alapján jobb tanulnod: fontos, hogy minél részletesebb leírást vagy magyarázatot kapj 1-1 tananyagról a szabályokkal, kivételekkel, elméleti alapokkal együtt. A gyakoroltatáshoz viszont legjobbak a rövid, tömören megfogalmazott, elméletigényes feladatok. Jó eredménnyel használhatod az önálló tanulásra készült szókincsfejlesztı és nyelvtani összefoglaló típusú feladatgyőjteményeket, amelyekben leírják az elméletet egy témáról, és rögtön utána feladatokat adnak a gyakorlásához. Számodra a könyvesbolt a Kánaán, vegyél több különbözı könyvet, szókincsre, nyelvtanra, társalgási témákra, (persze olyanokat, amik tetszenek), és akár többıl is tanulhatsz egyszerre. Számodra ez nem jelent problémát. Ha kurzuskönyvet keresel, olyat válassz, amiben vannak elméleti magyarázatok! Számodra a

jó szótár alapvetı fontosságú, legyen több különbözı is otthon. A részletek iránti Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! fogékonyságod miatt ügyesen és hatékonyan tudod önállóan használni a szótárat! Mielıtt egy-egy szöveg feldolgozását megkezdenéd, érdemes a szókészletét átnézned, mert így kevésbé veszted el a motivációdat, és kitartóbban tudod a szöveget feldolgozni. Amikor szavakat tanulsz, koncentrálj azok felépítésére, a szótövekre, képzıkre, amelyek hozzácsatolhatók. Könnyen meg tudod tanulni a szavak elé és utána ragasztható képzıket, amelyek sokat segítenek majd akár ismeretlen szavak értelmezésében is. Használd ki a részletek iránti figyelmedet, és ha egy új szóra bukkansz, ne csak azt írd ki, és tanuld meg, hanem hogy abból hány hasonló szó, és pontosan

mik képezhetık. Töprengı Számodra a legfontosabb dolog a téma és a probléma alapos körüljárása, ezért elképzelhetı, hogy több idıre van szükséged egy-egy tananyag elsajátításához, mint másoknak. Fogadd el, és használd ki ezt! A sok-sok különbözı segédanyag, az összes elérhetı eset és példa átnézése és elemzése mind segít, hogy elsajátítsd az anyagot. Írhatsz tanulás közben akár saját nyelvtankönyvet is magadnak vagy nyelvi rejtvényeket másoknak! Miért ne? Ki mondja, hogy nem vagy rá képes? Egy-egy témakör vagy tananyag elsajátításához sok különbözı anyagot kérj tanárodtól, vagy keress magadnak, mert ha egy problémát több oldalról látsz, hamarabb jutsz elıre. Jó eredménnyel mőködnek nálad az önálló feldolgozásra adott, kevésbé lényeges, az adott anyaghoz lazán kapcsolódó részek. Ezek ugyanis jobban érthetıvé teszik az anyagot számodra. Emellett a gyakoroltatáshoz nehéz, sok önálló

munkát igénylı feladatokra van szükséged otthonra. A lényeg: a tananyagban bizonytalan pontok, homályos részek nem maradhatnak számodra, mert akkor nem sajátítod el megfelelıen. Fontos, hogy kitőnı szótárból dolgozz, mert a régi, elavult szótárak akadályoznak a tanulásban, frusztrálnak, és negatívan befolyásolják a motivációdat. Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot! Tevékeny Te vagy az a típus, akit folyamatosan el kell látni munkával. Mindig kéznél kell lenniük a tananyaghoz kapcsolódó érdekes, játékos feladatoknak, mert különben hamar elveszted a motivációdat. Te is kitalálhatsz magadnak ilyeneket, újító, ötletgazdag típus vagy. Ha például unalmasnak tőnı nyelvtani anyagot kapsz, játszhatsz vele példamondatok segítségével, amiket természetesen te találsz ki valami érdekes

séma alapján. Vagy rögtön írj hozzá történetet, készíts kis képregényt! Segítséget jelenthetnek számodra a könyvesboltokban kapható nyelvi játékokat tartalmazó könyvek, van jó pár ilyen. A fordítás helyett inkább írj, te magad fogalmazz, mert az kevésbé unalmas számodra. A könyvbıl való tanulásnál nálad a kisebb tananyag egységek mőködnek inkább, a hosszabbak kevésbé. Tanulj csoportban, másokkal, így több lehetıséged lesz a játékra. Vagy alakíts saját tanulókört, és légy kezdeményezı, találd ki te a játékokat! Ha nyelvtanfolyamot választasz, keress olyat, ami nem feltétlenül egy helyben ülıs, hanem mozgós, játékos! Kitőnıen szórakozhatsz azokon a nyelvi rendezvényeken, amelyek beszélgetıs klubszerő összejövetelek. Keress egy ilyen csoportot, és csatlakozz! (Te leszel a csoport lelke!) A kiscsoportos, élmény-gazdag, nevetıs, mozgós foglalkozásokon többet tanulsz, mint dupla annyi idıt a könyv mellett

eltöltve. Ma már léteznek ilyenek, csak meg kell találnod a neten! Ha könyv „mellett” kényszerülsz idıt tölteni, állj fel közben, mászkálj, mutogass, akár énekelj is, és tanulj úgy! Vehetsz magadnak otthonra táblát, már nem drágák, és firkálhatsz, rajzolhatsz rá, vagy képeket rakhatsz fel mágnessel. A készen kapható tanulókártyák mozgás közben is mindig veled lehetnek, közlekedés, fodrásznál várakozás közben, sıt, talán a fınök se szól, ha a munkahelyeden az asztalod tartasz belılük. Többet szeretnél tudni? Iratkozz fel a www.tanuljtanulnihu Heti tanulási tippjeire, és töltsd le azonnal a „7 tévhit a tanulással kapcsolatban” címő ingyenes anyagot!