Fizika | Csillagászat, űrkutatás » A kozmikus háttérsugárzás

Alapadatok

Év, oldalszám:2014, 37 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:49

Feltöltve:2017. április 15

Méret:2 MB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

2. Rész A kozmikus háttérsugárzás A kozmikus sugárzás felfedezése • 1965: A. Penzias és R Wilson (Bell Lab) érzékeny mikrohullámú antennája A kozmikus sugárzás • 1965: A. Penzias és R Wilson érzékeny mikrohullámú antennát készített, amellyel – iránytól – napszaktól, évszaktól független elektromágneses sugárzást észleltek • Az antenna hibáját kizárták (Még a véletlen felfedezéshez is elengedhetetlen a pontosság!) Mi lehet a titokzatos sugárzás forrása? A kozmikus sugárzás • 1965: A. Penzias és R Wilson érzékeny mikrohullámú antennája – iránytól – napszaktól, évszaktól független elektromágneses sugárzást észleltek • Az antenna hibáját kizárták Mi lehet a titokzatos sugárzás forrása? Penzias és Wilson mérése szerint a sugárzás hőmérséklete 3,5 K (10. kérdés: Mit jelent ez?) • Mi már sejtjük, nekik P.JE Peebles sugallta: A VE-t az első perceiben elektromágneses sugárzás

töltötte ki, ami azóta is ott van, csak hullámhossza a tágulás arányában megnőtt Peebles becslése: a sugárzás hőmérséklete 10K intenzitás A hőmérsékleti sugárzás intenzitásának hullámhosszfüggése hullámhossz ~10cm alatt a légkör átlátszatlanï Fölről csak az eloszlás maximumától jobbra eső rész mérhető Irány a világűr: A Cosmic Background Explorer űrszonda A FIRAS (spektrofotométer a CoBE-n) spektrum A valaha látott legtökéletesebb hőmérsékleti sugárzási spektrum A CoBE által mért sugárzási görbe sugárzás intenzitása hullámhossz Planck-görbe frekvencia A CMB spektrum A valaha látott legtökéletesebb hőmérsékleti sugárzási spektrum A FIRAS (spektrofotométer a CoBE-n) spektrum A hőmérsékleti sugárzás spektrumát a Planckféle eloszlás írja le 4 ( kT ) dε (ν , T ) = 8π 3 (ch ) 3 ∞ ∞ ( dε (ν ) kT ) = 8π nγ = ∫ 3 h ν ( ) ch 0 ρc ≈ 5 x 3 dx hν , x= x kT e −1

2 x dx 6 γ ∫0 e x − 1 = 413⋅10 m3 H atom m3 A nukleáris részecske/foton arány (jegyezzük meg!) η = 10 − (9 ±1) Izotrópnak látta-e a COBE VE-t? A Tejút hatását le kell vonni Izotrópnak látta-e a COBE VE-t? A dipólus anizotrópia a Föld mozgásának következménye (szintén le kell vonni) A COBE felfedezése A piros és kék tartományok hőmérséklet különbsége 10-5K (0,01mm-es hullámok az uszodában) Nobel-díj átadás 2006. december 10 A Fizikai Nobel-díj érme: „Inventas vitam juvat excoluisse per artes” Kik felfedezéseikkel jobbítják a világot Fizikai Nobel-díj 2006 John C. Mather (NASA Goddard Űrközpont) George F. Smoot (Californiai Egyetem, Berkeley) „a kozmikus háttérsugárzás Planck-formájának és irányfüggésének felfedezéséért” A COBE felfedezése Hogyan lehet ezt a képet mennyiségileg megragadni? Előbb azonban Az EM plazma hasonlóan átlátszatlan, mint a felhő, amely

szétszórja a Nap fényét Hogyan ,,láthatnánk’’ az EM plazma mögé? Modellt alkotunk, amelynek a mai VE-re vonatkozó jóslatait össze kell vetni a valósággal (igy következtetett Peebles arra, hogy a VE-t EM sugárzás töltötte ki) – ez az Ősrobbanás modellje A VE „végtelen” sűrű, forró anyaggal kitöltött „kicsi térben” született, és a kezdőpillanat óta tágul. Kevéssel a születése után voltak kezdeti pillanatok, amikor a VE milliárdszor forróbb volt, mint most - ekkor még az atommagok sem lehettek stabil képződmények A korai VE-ben lejátszódó folyamatokat az elemi részecskék fizikája írja le! Mikor keletkeznek az atommagok? 11. kérdés: Miért vasból van a Föld magja? Könnyű elemek atommagjainak keletkezése • Z < 6 rendszámú elemek: H [p, d=(pn), t=(pnn)], He [(ppn), (ppnn)],Li, Be, B akkor keletkeznek, amikor az EM plazmában található legnagyobb energiájú fotonok hν energiája kisebb, mint a

keletkező deuteronok kötési energiája – ekkor T = 900 MK; az érték η-tól függ 1.4 12. kérdés: 1.2 Hol kezdődik a 1 Planck-görbe farka, 0.8 amely alatti terület 0.6 10-9-része a teljes 0.4 görbe alatti 0.2 területnek? 2 4 6 8 10 Könnyű elemek atommagjainak keletkezése • Z < 6 rendszámú elemek: H [p, d=(pn), t=(pnn)], He [(ppn), (ppnn)],Li, Be, B akkor keletkeznek, amikor az EM plazmában található legnagyobb energiájú fotonok hν energiája kisebb, mint a keletkező deuteronok kötési energiája – ekkor T = 900 MK; az érték η-tól függ • A hőmérséklet megszabja a protonok és neutronok egymáshoz viszonyított arányát (keletkezéskor közel azonos, de a n bomlik) 13. kérdés: Miért a semleges n bomlik töltött pba? • Ősi d, He, Li atommagok hidrogénhez viszonyított tömegaránya egyetlen η értékkel megmagyarázható A könnyű elemek előfordulási gyakorisága a pontosság nem nagyon meggyőző - lehet-e pontosabb

mérési eredmény? η=η1010-10 A választ a COBE felfedezése adja Hogyan lehet ezt a képet mennyiségileg megragadni? Egy kis hangtan • A hangokat három fizikai tulajdonsággal jellemezzük: – hangerősség Ø hangrezgések amplitudója – hangmagasság Ø hangrezgések frekvenciája – hangszín Ø spektrum (az előző kettő) Ø Egy kis hangtan • A hangokat három fizikai tulajdonsággal jellemezzük: – hangerősség Ø hangrezgések amplitudója – hangmagasság Ø hangrezgések frekvenciája – hangszín Ø spektrum (az előző kettő) • A COBE mérései nem elegendően pontosak Ø Wilkinson Microwave Anisotropy Probe Ch. Bennet June 30, 2001 A WMAP hőmérsékleti térképe Föld Világegyetem 13 milliárd éve kezdte az útját a maradványsugárzás. Útja alatt a Világegyetem tágult, a hullámhosszak növekedtek, jelenleg a mikrohullámnál (~1mm) van a maximum. A COBE és a WMAP térképe A kozmikus zene „hangszíne” (a

háttérsugárzás hatványspektruma) Az első csúcs helye Ω-tól függ A magasság ΩB függvénye l∑ a 2lm m T (ϑ , ϕ ) = ∑ almYlm (ϑ , ϕ ) lm A kozmikus zene „hangszíne” (a háttérsugárzás hatványspektruma) BBN jóslatok és a mérések: WMAP előtt BBN jóslatok és a WMAP jóslat η10 = 6,14 ± 0,25 Ω B = 0,0432 ± 0,0018 Ω lum = 0,0033 Ω m = 0,25 Ω =1 ⇒ Sötét anyag, ⇒ Sötét energia is létezik! Mi lehet a sötét anyag? VE-ben keressük: • Barionikus – bolygók – fehér törpék – MACHO-k (Massive Compact Halo Object): barna, fekete törpék, neutroncsillagok, fekete lyukak – gázfelhők atommagszintézis, CMB: ΩB~0,04 < ΩDM~0,22 Laboratóriumban keressük: • Nem barionikus (ismeretlen), gyengén hat kölcsön a barionikus anyaggal – „forró” (közel fénysebességű, HDM): neutrínók (kevés) – „hideg” (lassú, CDM): Weakly Interacting Massive Particle (WIMP) Részecskefizikusok

kedvence, de egyelőre nem sikerült találni Netalán a gravitáció módosul nagy skálán? HSA (CDM) részecskejelöltek (WIMPek) • Szükséges egy kétértékű megmaradó mennyiség (D-szimmetria): – D = +1 SM részecskék esetén – D = -1 újfajta részecskék esetén ⇒A legkönnyebb D = -1 részecske stabil ⇒ Ha elektromosan semleges, tömege > GeV/c2 akkor lehetséges SA jelölt, pl.: jelölt spin inert Higgs 0 ½ LSP (neutralínó) Kaluza-Klein részecske ½ nyugalmi energia 50 GeV 10 GeV-10TeV TeV Legnépszerűbb WIMP: LSP • D = R = (-1)3(B-L)+2S R-paritás – R = +1 SM részecskékre – R = -1 s-részecskékre • Ha a legkönnyebb s-részecske semleges (neutralínó), akkor SA jelölt • Az ilyen s-részecske közvetve felfedezhető az LHC-n (hiányzó energia a jele) Egy minimális lehetőség: inert Higgs • A SM Higgs-mechanizmus minimális kiterjesztése feltételezett D-szimmetriával • A D = -1-es Higgs-részecske az SA jelölt

(fermionokkal nem hat kölcsön) Hubble törvény kísérleti ellenőrzése m-M Sötét energia? vöröseltolódás Megerősíti, Ω-Ωm-ΩB-ΩL≈0.74 Megválaszolatlan kozmológiai kérdések amelyekre a részecskefizika adhat választ • Miért kritikus a sűrűség? • Honnan származik az anyag? – Kezdetben anyag és antianyag feltehetően ugyanannyi volt. Valami miatt ez a szimmetria megsérült. A VE tágulásával az anyag és antianyag EM sugárzássá alakult át, és visszamaradt egy kevés anyag (kb. egymilliárd fotonra jut egy proton) • Mi a VE finomszerkezetének forrása? • Mi a sötét anyag? • Mi a sötét energia? Köszönöm a figyelmet! Magyar nyelvű letölthető irodalom (képek nélkül): http://kisfiz.physkltehu/kisfiz/Trocsanyi/astro/ univerzum.pdf Az előadás pdf anyaga megtalálható az Indicon: http://indico.cernch/conferenceDisplaypy?confId=62581 13+1. kérdés: Hány éves a kapitány?