Vallás | Tanulmányok, esszék » Apostoli tanúságtételek

Adatlap

Év, oldalszám:2003, 3 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:103
Feltöltve:2006. november 09
Méret:97 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Apostoli tanúságtételek Péter és Pál ünnepe mindig új alkalmat jelenthet számunkra, hogy figyelmünket a kereszténység kezdeteire és az egyház alapjaira fordítsuk. Péter az eIső a tizenkettő között Az evangéliumok felületes ismerete is ezt bizonyítja. Annak okai után kutatva, miért is esett Jézus választása éppen Péterre, talán megközelíthetjük a helyes választ, de sohasem fogjuk felfedezni a meghívásban és a válaszadásban rejlő titkot, amely mester és tanítvány közön lejátszódott. Ezt ugyanis csak Jézus tudta, aki a szíve mélyéig ismerte Pétert Pál esetében sem értjük, Isten miért lépett be életébe éppen a damaszkuszi kapu előtt, hogy az egyház túlbuzgó üldözőjéből a népek apostolát formálja meg. Élete arra a bizonyíték, hogy Isten választása nem volt hiábavaló, nem pazarolta el kegyelmét. Ö az a „választott edény", aki Jézus nevét megismertette az egész akkori világgal. Pál apostol Isten

élő csodája: hogyan is tudhatott egy ember annyira mélyen behatolni Isten misztériumába, a hit titkaiba, a megváltás tervébe, a kereszt értelmébe, Isten szeretetének és az egyház természetének megértésébe. Honnan tudott annyi erőt menteni, hogy szembeszegüljön az akadályokkal és veszélyekkel? Hatalmas méretű tevékenysége és áldozatai elleneié Pál méltatlannak tartotta magát a kiválasztottságra, mindvégig Jézus Krisztus méltatlan szolgájának mondta magát. Andrea dél Castagno (1423-1456): Utolsó vacsora (részlet) Az Úr Péternek mondta: e kősziklára építem egyházamat. Ahol tehát Péter, ott az egyház Ahol pedig az egyház, ott nincs halál, csak örök élet. Szent Ambrus (+397) Ki vagyok én a számodra? Jézus időnként visszavonult, hogy az imában személyesen találkozhasson a mennyei Atyával. Egy ilyen alkalom után, amikor visszatért tanítványai körébe, azt szerette volna megtudni, mennyire jutottak a hit

ismereteiben. Megkérdezte tőlük, mit tartanak róla az emberek A válasszal nem lehetett éppen megelégedve. Voltak, akik Keresztelő Jánosnak, voltak, akik Illésnek vagy valamely más ószövetségi prófétának vélték őt. Az apostolok Péter szavaival válaszolnak: „Te vagy a Messiás, az élő Isten fia." A korabeli zsidók messiási elképzelései egyoldalúak és helytelenek voltak: olyan vezető személyiséget vártak, aki politikai szabadságot és nemzeti felvirágzást hoz magával. Jézus pedig nem kínált semmilyen földi ragyogást, evilági jólétet és dicsőséget. Az Ő útja a szenvedésen, a megaláztatáson, az emberi gyűlöleten és a megnemértés sötétségén át vezet. A tizenkét törzs írástudói, papjai és politikusai végül elvetik, kiszolgáltatják, halálra adják. De Jézus éppen kivetettsége árán szünteti meg a kiszolgáltatottságot, s a megvetetteket szeretetre hívja. Csak föltámadása után mutatkozik meg messiási

voltának lényege A tekintetet arra kell fordítani, ami a halálon túl van. Küldetése sokkal nagyobb, mint amennyire apostolai sejteni is képesek voltak. A szenvedés, a kereszthalál első pillanatban szörnyű" csapás, érthetetlen, távol áll tőlük, megsemmisíti bennük a reményt. Pedig ez volt az az erő, mely feltörte elképzeléseik, emberi gondolkodásuk megcsontosodott burkát, hogy egészen más távlatok és nagyságok felé emelhessék tekintetüket. A keresztény számára, ha igazán az akar lenni, világos a követelmény. Ha Jézus a szenvedés útját választotta, mely kereszthalállal végződik, akkor a Mester követése az ugyanezen a nyomokon való járást jelenti. A föltámadás azt hirdeti, hogy e durva, kemény életnek az elvesztése csak látszólagos veszteség. Ellenkezőleg, éppen a nyereséget jelenti! Simon, én jó tanítványom, téged választottalak ki, hogy szent egyházam alapja légy. Sziklának neveztelek, hogy terád

épüljön minden építmény; te légy felügyelője mindannak, melyet nekem építenek. Ha olyat építenének, mely nem megfelelő: te, az alapkő, akadályozd meg növekedésüket! Te vagy tanításaim kútforrása, te vagy tanítványaim feje. Általad táplálom az összes népeket. Téged választottalak, hogy rendelkezésem szerint te légy az elsőszülöttem, és minden kincsem örököse. A mennyek országának kulcsait bíztam rád Téged rendellek minden kincsem felügyelőjévé. Ephraem (+373) 1996/6 Hitélet - 7