Történelem | Középiskola » A dominatus rendszere

Alapadatok

Év, oldalszám:2000, 2 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:317

Feltöltve:2007. február 10.

Méret:64 KB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

A dominatus rendszere A principatus válságának oka: a provinciák katonai jelentősége megnövekszik, a tényleges hatalom a hadvezérek kezébe kerül, akik egymással vetekszenek a hatalomért,eközben a birodalom pusztul /katonacsászárok/. Új hatalmi formára van szükség: DOMINATUS A dominatus lényege: • az uralkodó korlátlan hatalmú, a köztársasági keretek sem korlátozzák (pl. a senatus jelentősége is megszünik) • úrnak szólítják= dominus • hangsúlyt kap az uralkodó istenítése • bevezetik a térdre borulást (proskynesis) • a kapcsolatot az alattvalókkal az udvari ceremónia szabályozza Diocletianus (284-305) 1. A politikai stabilitás megteremtése: centralizáció-decentralizáció, e két ellentétes elv alkalmazásával a hatalmi rendszer és a közigazgatás átalakítása. • a hatalmi rendszer átalakítása: a tetrarchia rendszerének kialakítása = két fõcsászárra (augustus) és alcsászárra (caesar) támaszkodó négyes

uralom 284: Diocletianus az alvezérét, Maximianust (285-305) társcsászárrá teszi: Maximianusé a bir. Ny-I része: Mediolanum Diocletianusé a bir. K-I része: Nicomedia A főcsászármindig köteles utódát caesarrá kinevezni. • a közigazgatás átalakítása: ∗ a provinciák számát 101-re emeli ∗ Itáliát is provonciákra osztja,ezzel megszünik Itália különállása,elveszti a vezetőszerep utolsó jelét is ∗ ezek már császári provinciák, a császári hivatalnokrendszer ellenőrzése alatt, élükön a helytartókkal ∗ a helyi autonómiákat megszünteti, a helyi szervek tevékenységét egy központi szerv alá rendeli(pl. városok önkormányzata) 2. A katonai stabilitás megteremtése • a határmenti provinciák 2-2 legio marad • a maradék legiokból erős központi sereg összevonása az augustusi és caesari központok közelében • az uralkodót továbbra is praetorianusok veszik körül 3. A gazdasági stabilitás megteremtése • 301: az

árak maximalizálása • adóreform- az állami bevételek növelése: megszüntetik a szabad költözést, mivel az adóalanyok szakmájukhoz voltak kötve (ez legsúlyosabban a colonusokat érinti, akik eddig személyileg szabad,de a földbirtokosnak különféle szolgáltatásokkal tartozó földbérlők voltak,most személyi szabadséguk is megszünik és telkükkel együtt eladhatóvá lesznek. Ez aföldbirtoklási forma elterjed a IV-V században, mert hatékonabb a rabszolgatartásnál- rabszolgafelszabadítások) • A befolyt adó fedezi a hadsereg és a hivatalrendszer költségeit, ezek a hatalmi rendszer bázisai 305. május 1-én Diocletianus és Maximianus egyszerre lemond a hatalomról és az augustusi címet az alcsászárokra ruházzák: augustus caesar keleten: Galerius nyugaton: Constantius Maximinus Daia <-- Flavius Licinius Constantius váratlan halála (306) után Eburacumban a katonák Constantius fiát, Constantinust kiáltják ki alcsászárnak

Flavius Licinus augustus mellé, Rómában pedig Maximianus fiát, Maxentiust. A nyugati alcsászári helyre két jelölt is van,ezért kitör a polgárháború, melynek eredményeként: • 313: a birodalom nyugati felének • 324: az egész birodalomnak az egyedüli ura lesz. 313 - 324 között megosztja a hatalmat Flavius Licinusz- szal, aki a birodalom keleti részét kapja erre az időre. A tetrarchia bukásának okai: a dinasztikus törkvések Constantinus 306 - 337 • 312: Róma mellett a Milvius folyó hidjánál a Maxentiusszal vívott döntő csata előtt látomás: egy kereszt (vagy Krisztus-monogramm) az “ezzel győzz” körirattal. • 313: a milánói edictum kiadása: általános vallásszabadság, de Constantinus nyugaton a kivánatos egységes,egység teremtő vallásként a keresztyénséget támogatja más vallások rovására. Ok: a birodalom egység teremtő eszmerendszerét látja benne. • 324: Flavius Licinus legyőzése a keresztyénség győzelme is

egyben • 325:niceai zsinat: a keresztyén püspökök első katholikus zsinata. Constantinus elnököl, mint a “külső ügyek püspöke”. Célja:a dogmatikai és szervezeti egység megteremtése.( Arius és Atanasius ellentéte az utóbbi győzelmével végződik) Eredmény az Apostoli hitvallás megszövegezése. Az arianusok visszaszorítása még hosszú időt vesz igénybe, ők tagadják Jézus isteni mivoltát és a Szentháromságot is. • 331: új fővárost alapít: Constantinapolis, ez a keresztyénség ötödik központja. • 337: Pünkösdkor hal meg,halálos ágyán megkeresztelkedik. Élete utolsó éveiben a pogány római vallást üldözni kezdte: római filozófusokat végeztettek ki,olimpiai játékok betiltása