Média Ismeretek | Film » Jaczkim László - Hogyan fotózzak?

Alapadatok

Év, oldalszám:2020, 111 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:96

Feltöltve:2020. augusztus 22.

Méret:34 MB

Intézmény:
-

Megjegyzés:

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!

Tartalmi kivonat

2 HOGYAN , FOTOZZAK JACZKIM LÁSZLÓ 3 Hogyan fotózzak "Ha i2azán látni akarsz, ne csupán a szemeidet nyisd ki. Tárd ki szívedet is" (Gaston Rébuffat). Ajó fotó elkészítéséhez nem elég a szép téma. A fotózás gyönyörű hobbi, hivatás; minden egyes elkészített képpel egy újabb és újabb művészeti alkotást hozunk létre . Minden emberben ott lakozik az alkotó, aki csak aJ.Ta vár, hogy felébresszék, s kiszabadítsák a mindennapok elnyomó, monoton és sajnos egyre inkább siető-rohanó terhei alól. Az alkotáshoz azonban elengedhetetlen némi "száraz" tudás elsajátítása is, amit itt majd megpróbálunk közösen megtanulni. Egy bölcs ember már jóval előttünk megmondta: "én meg tudom neked mutatni az ajtót, azon belépni azonban neked kell!" . A fotóművészet „a valóság visszatükrözése", a művész látásmódján átszfuve. Kimegyünk, egy tópaitra ragyogóan süt, a nap szélcsend van és

tükröződnek a fák a tó vizitében. Felmegyünk a város község legmagasabb dombjára ahonnan gyönyö1ű panoráma tárul az ember elé. Alkonyatkor egy tízemeletes ház tetejétől készítünk hosszú expozícióval fotókat, ezzel rögzítve az a kö1forgalomban elhaladt és kivilágított autók fénycsóváit , az oszlopok és a lakások fényeit - vagy előkapjuk a mobiltelefonunkat, amikor meglátjuk, hogy milyen gyönyö1ű az égalja. Véleményem szelint: varázslatos, és csodálatos felvételek készülnek, de elgondolkozom azon mi ebben az, ami a mi érdemünk mi az a plusz, amit én tettem hozzá, mi a mondanívója a fotónak, vagy mások számára milyen üzenetet hordoz a fel vétel ünk. Mi az a plusz, ami csak nekem jutott e szembe Fényképezzünk többet, mint amennyit most; és legyünk könyö1telen sze1kesztő . Komolyan Már a puszta mennyiségben is sok lehetőség van. Nem mintha a mennyiség maga bánnilyen mé1tékben jó minőséget jelentene, de a

közben gyakorlással eltöltött idő már hordoz magában minőséget is. Mindemellett a hajthatatlan gyakorlásnak van egy ike1testvére is, ainit úgy lúvunk: szerencse . És ha már mennyiségről beszélünk: ha nem dobunk el kb . 10 késznek vélt képet minden megmutatott képünk mellett, akkor nem vagyunk elég komolyan kritikusak magunkkal szemben. És ha nem lövünk el 100 kockát minden késznek vélt kép mellett, akkor nem vagyunk elég energikusak. Pihentessük egy kicsit, mielőtt megmutassuk másoknak. Legyen egy hely a lakásban vagy valal1ol, ahová kifüggeszthetjük képeinket. Hagyjuk ott őket , és időről időre nézzünk rájuk, nézegessük őket különböző napszakokban, különböző megvilágításokban, lelki állapotokban, és figyeljük meg, ahogy a befogadó képességünk változik az idő múlásával. vizsgáljuk úgy is, mintha nem is mi csináltuk volna Ez valószínűleg elvezet bennünket majd oda, hogy kipróbáljunk más utómunkát a

képen, más vágást, vagy az adott kép egy teljesen új megközelítését. Ne feledjük, hogy a fotózás tö1ténetének legnagysze1űbb képei annál sokkal p1imitíve bb fényképezőkkel készültek, mint ami most nekünk van. A giccs szép elemeket is taitalmaz, pl. egy vörös rózsacsokor, de a szó szoros é1telmében nem szép A giccs lényege , hogy a sokak számára vonzó képek felhasználásával kereskedelmi vagy politikai célzattal manipulá]j a az érzelmeket. Ha a giccset szembe állítjuk a szépséggel, a szépség őszinte , eredeti, összetéveszthetetlen élményt jelent a befogadó számára. Akkor szokott ez átcsapni a rossz oldalra, amikor a "művész" magasabb célokra törekszik, de csak az öncélú magamutogatásigjut el Végezetül szeretnék azzal a szerintem tehetséges fotós fiatalember bölcsességével elköszönni, amikor dicsé1ték a fotóit azt úta „bár csak nekem is tetszenének 4 Hogyan fotózzak TARTALOMJEGYZÉK Ha

igazán látni akarsz, ne csupán a szemeidet nyisd ki . Tárd ki szívedet is! 4 TARTALOMJEGYZÉK . 5 Fototechnikai ismeretek . 9 Expozíciós háromszög, rekesz, avagy blende, záridő és ISO összefüggések . 9 Mi az expozíció? . 9 . ? 9 Mi a helye expOZlClO. Expozíciós összefüggések szerepe a kreatív fotózásban . 9 Az expozíciós háron1szög . 9 Hogyan é1telmezzük, és mire használhatjuk az expozíciós összefüggést? . 10 Portrékészítés . 10 Gyorsan 1nozgó tárgy fotózása . 11 Svenkelés . 11 A Bemozdulás tudatos használata a kompozícióban . 11 Zárszerkezetek . 12 A redőnyzár . 12 A központi zárak . 12 A záridő . 13 A fényérzékenység (ISO) . 16 Mélységélesség . 17 Mélységélesség függ . 18 A digitális kamera bemozdulása . 19 Mit tehetünk a bemozdulás elke1ülésére? . 19 Aranymetszés . 20 Fehéregyensúly beállítás . 21 A fehéregyensúly beállítása . 21 Színhő1nérséklet . 23 A

képpont pixel . 23 Megapixel. 24 Fénytani alapismeretek alapfogalmak . 25 Elektro1nágneses sugárzás . 25 Elektromágneses színkép spekttrum . 26 Rádióhullá1nok . 27 Síktükör . 29 Dombo1ú és ho1no1ú tükör . 29 Középpont (G)pont. 29 Délibáb . 31 Lencsetö1vény . 31 Szem fel építé se . 31 Fotózási alapfogalmak . 33 A plánok . 33 Nagytotál . 33 Kistotál . 33 Szekund plán . 34 Szűk szekund . 34 Prenrier plán . 35 Szuper plán . 35 s Hogyan fotózzak Ansnitt . 35 A kompozíció . 35 Képkivágások . 36 Egy J>rofi fotós megmutatja mi is rejlik a tökéletes fotók mögött . 37 Különbségek, amikor am atőr és profi fotósok készítenek képeket ugyanazon a helyszínen ! . 38 Fotóz ási hibák . 39 Elcsépelt a téma

. 40 Felborult a kép egyensúlya . 40 Az erdőtől nen1 látszik a fa . 40 Nem m egfel el ő fehéregyensúly és színhőmér sékl et problém ák . 41 Sivár j elentéktelen égbolt . 41 Kiégett tónusú képe . 41 Háttér . 42 A ferdeség sz emléltetés végett kicsit eltúlozva . 42 A fényképezőgép . 43 Digitális fényk épez őgépek fmm átumai . 43 Digitális fényk épez őgépek rekesz és z ár é1tékei . 45 A vaku vagy villanófény . 46 Egyes vaku . 46 Örökvaku . 46 Auto1nata örökvaku . 46 TIL vaku . 46 Stúdióvakuk . 47 Generátoros vaku . 47 Fejgenerátoros vaku . 47 Rendszervakuk . 47 A műtermi fotózás . 47 Műte1mi világítás típusai . 48 F őfény . 48 Dedtés .

48 A hátté1világítás . 49 Dí szítő fény . 49 Digitális képkidolgozás . 49 Digitális képszerkesztés . 49 Az utó1nunka lépései . 49 A legfontosabb képszerkesztési fel adatok . 50 Két jól elkül öníthető grafika típus . 50 Vektorgrafika . 50 Képf01mátuinok . 50 Analóg kép digitalizálása . 51 PhotoFiltre . 52 KÉPSZERKESZTŐ PROGRAM KÉZIKÖNYVE . 52 A fájl főm enü lenyíló ablakának m enüi . 54 A Szerkesztés főmenü . 56 A kép főm enü lenyíló ablakának menüi . 59 . 1··1 f: " ·· 1en yíl o ablak an ak m enUI ··· . 62 A k IJe o es 101nenu A Beállítás főmenü lenyíló ablakának m enüi . 64 A Szűrők főm enü megnyíló ablakának menüi és használatuk . 65 6

Hogyan fotózzak Nézet főmenü Az. Eszközök lenyíló ablakának menüi és használatuk . 69 főm enü lenyíló ablakának m enüi . 71 Az. Ablak főmenü megnyíló ablakának menüi és használatuk 72 Parancsikon sorok . 73 A fel ső parancsikon sor . 73 Az. Alsó parancsikon sor 75 Színkezelés eszközei használatuk . 77 Segédeszközök . 77 Kijelölő alakzatok, használatuk . 77 A Pipetta ikon használata . 78 A Var ázspál ca ikon használata . 78 A Vonal ikon . 79 A Kitöltés ikon . 79 A Festékszóró . 79 A F estőe c set segédeszköz . 79 A „Különleges festőecset" . 80 A Klónozó segédeszköz . 81 Az. Elmosás 82 A Maszatolás segédeszköz . 82 A Görgetés ikon . 83 Rétegek kezelése, sz erkesztése PhotoFiltre kép sz erkesztővel . 83

HALADÓBB FOTÓZÁ SI ISMERETEK . 87 A fotóz ás . 87 Az. igazán j ó képek többnyire kétféle m ódon j önnek létre 87 A villanás az agyban . 87 A portréfotózás szépsége és nehézségei . 87 Az. aktfotózás 88 Mi az akt . 89 Éjszakai felvételek készítése . 89 Villáinak fotózása . 91 Villáinfotó automatikusan, web kamerával készítve . 91 Igazolványkép készítés . 91 Téli fotóz ás . 92 Téli táj ak fotózása . 93 Tennészetfotóz ás . 94 Ko1nponálás . 95 Éjszakai expozíciók a tennész etben . 95 Fotózási szempontok . 95 FÉNYKÉPEZÉS ÉS A MŰVÉSZET . 97 Mit tekintünk művészfotónak . 97 Művészi kép nincs m ondanivaló nélkül .

97 Rengeteg az önjelölt vagy szűk környez ete által művésznek kikiáltott fotós . 97 Hogyan születhet művészi fénykép? . 98 Hibák az internetre feltöltött képeken . 98 Fényképezzünk többet, núnt amennyit most. 99 Személyiségi jogok betaitása fotózás közben . 99 BEVEZETÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETBE . 101 Az. alkotások értelmezése 101 Képek olvasása . 101 7 Hogyan fotózzak Műalkotások é1tehnezése . 101 Ikonológia . 102 MŰALKOTÁSOK TELJES ÉRTELMEZÉSE . 104 Ikonológia; A színek szimbolikája . A szenvedés 1negjelenése . 105 Ikonológia . 106 Összefoglalás. 106 A szépség fogal1na . 107 Az ókor szépség fogal1na . 107 A középkor szépségelmélete . 107 A reneszánsz szépségelmélete . 107 Az újkor szépsége felfogásai . 108 A szép hagyományos fogalmának felbomlása . 108 A

szép és a fenséges . 109 A szép és a 1út . 109 A szépség, nrint haimóni a . 110 A hai1nónia, nrint ai·ány. 110 Az e1n beri test. 110 A fény és a szín a harmóniában . 111 A ko1npozíció . 111 Szi1mnetiikus ko1npozíció . 112 Átlós ko1npozíció . 112 Inverz kompozíció . 112 Inverz kompozíció átlós elemekkel . 112 Átlósan a mélybe húzódó keskeny tér . 112 Párhuzainos rétegekb ől álló kompozíció . 112 Szabályos, geometrikus kompozíció . 113 Münézis . 113 Sensus cornmunis . 114 8 Hogyan fotózzak Fototechnikai ismeretek Expozíciós háromszög, rekesz, avagy blende, záridő és ISO összefüggések Az. expozíciós háromszöget Viktor Elizarov kanadai fotós készítette el, amely segít megérteni a rekesz, a zársebesség és az érzékenység összefüggéseit. Mi az expozíció? Az expozíció valójában egy

mértékegység, az adott idő alatt egységnyi felületre eső fényáram és idő szorzata. Hétközna1Ji nyelven azokat a beállított értékeket szob1uk alatta érteni, ami az adott képhez kapcsolódik vagy akár magát a kép elkészítésének műveletét is. Adott fényviszonyok közt 3, egymással összefüggő beállítási lehetőség határozza meg a helyes expozíciót. A rendelkezésre álló fénytől függően (pl napszaktól függően) más és más lehet 1. A záridő 2. Az érzékenység (ISO) 3. Blende / rekesz Mi a helyes exi1ozíció? Amikor a kép nem alul vagy felül exponált, azaz nincsenek alapvetően olyan képpontok, melyek nem vesznek részt a képalkotásban. Tennészetesen ez általános kö1ülményekre vonatkozik, ez egy éjszakai felvételnél nyilván nem igaz. • Túlexponált a felvétel, ha túl sok fény jutott a fényképezőgépbe . Vannak olyan fehér pixelek a képen, amelyekben nincs infmmáció, pl. égbolt Ha nincs infonnáció, akkor

azt utólagos korrekcióval sem lehet konigálni . (kiégett tónusú) • Az. alul exponálás esetében kevés a bejutó fény, sok a fekete pixel, nappali felvételen tipikusan pl. árnyékok szoktak így megjelenni Expozíciós összefüggések szerepe a kreatív fotózásban Ezeknek az értékeknek az összefüggése és hatása azé1t nagyon fontos, mert a kreatív fotózás alapját képezik. Ezek változtatásával tudjuk tudatosan befolyásolni, hogy egy helyzetben milyen látványhatást szeretnénk elérni, mit és hogyan emelünk ki a fényképen. E miatt az összefüggés miatt szerepelnek pl. a fényképezőgépeken az előre definiált képmód lehetőségek. Ezek nem mások, mint előre definiált, lehetséges (záiidő / érzékenység és rekesz) beállítási csoportok. 9 Hogyan fotózzak Mint fentebb említettük Viktor Elizarnv kanadai fotós készítette el az alábbi expozíciós háromszöget, amely segít megé1teni a rekesz, a zársebesség és az

érzékenység hatásait. A háromszögön feltüntette azt is, hogy mi eredményez több bejutó fényt a fényképezőgépbe , amelyet megfordítva é1telmezhetünk. Tájékoztat anól is, hogy mi igényel kevesebb, vagy több környezeti fényt (utóbbi esetben a more=több é1telemsze1űen a kevesebb rendelkezésre álló fényt jelenti, núg a less=kevesebb a több környezeti fényt) . Expozíciós háromszög, blende záridő ISO összefüggések Hogyan értelmezzük, és mire használhatjuk az expozíciós összefüggést? Nézzünk egy általános beállítást, nappali fényviszonyok közt az alábbi é1tékek nagy biztonsággal helyes expozíciót eredményeznek: Záiidő : 1/100 Reke z: 10 ISO: 200 Ez rendben is van, de mi tö1ténik, ha fénykép tárgya nem egy általános utcakép, hanem pl. egy p01tré vagy egy gyorsan mozgó autó? Portrékészítés A p01tré fotózása esetében a mélységélesség helyes kiválasztása lesz az eszközünk ana, hogy kiemeljük az

arcot a háttérből. A mélységélesség a rekeszen kívül a tárgytávolság és objektív gyújtótávolság függvénye is. Azé1t is használunk teleobjektívet ene a célra Ha a rekeszt nyitjuk, csökken a mélységélesség, Az arc kiemelkedik, a háttérből mivel a háttér élessége csökken. Ugyanakkor egységnyi idő alatt több fény jut a gépbe. A helyes expozíció érdekében ezt 10 Hogyan fotóuak kompenzálni kell . Erre adja meg a támpontokat az expozíciós háromszög Úgy érhetjük el, hogy az expozíció helyes maradjon, hogy csökkentjük a záridőt, ezzel beállítjuk, hogy kevesebb fény jusson a gépbe. a másik lehetőségünk, hogy kisebb ISO é1téket állítunk be, így a fényérzékenység csökken. Gyorsan mozgó tárgy fotózása Mi tö1ténik, ha egy gyorsan mozgó tárgyat, pl. autót szeretnénk lefotózni? Ha a mozgás dinamizmusát ún. svenkeléssel is kiemelhetjük, de most ana az esetre gondolok, amikor a mozgást szeretnénk

befagyasztani. Svenkelés Mi a svenkelés? Nehéz úgy megírni, hogy az magyarázom: egyből érdekfeszítő legyen, így inkább egy képpel És hogyan érhetjük el ezt a hatást? Valahogy így kell, mozgassuk a gépet: A mozgó dologgal együtt mozgunk, mozgatjuk a fényképezőgépet, az ki.merevedi,k a képen, és a háttér mosódik el A technika a sebesség érzésének átadásához lehet hasznos. Mielőtt még exponálunk, próbáljuk követni a mozgó tárgyat, közben exponáljunk, és utána ki.csit vezessük ki. a mozgást Van, aki stabilan megáll a két lábán, és derékból/csípóöó1 fordul a kép készítéséhez. A Bemozdulás tudatos használata a kom11ozícióban Az, hogy egy mozgó elem esetében milyen zálidőnél fagy be a mozgás, látszik, statikusnak az elem eltér a mozgó elem sebességétől függően, más lesz egy sétáló gyalogos, egy ügető ló és egy autó esetében. Mindenesetre, ha a záridőt csökkentjük, kompenzációként a fenti

összefüggés alapján a helyes expozíció érdekében vagy a blendét kell nyitnunk, magasabb rekesz érték beállítással és így több fényt engedni a gépbe és / vagy növelnünk kell az érzékenységet, magasabb ISO é1ték beállítással. A módosítások során érdemes szem előtt tartani, hogy a felsorolt, egymást követő rekesz, záridő értékek egyaránt duJ>lázzák vagy felezik a gépbe jutó fény mennyiségét. 11 Hogyan fotózzak Így ha egy egységet csökkentünk a záridőn, azt e rekesz egy egységnyi nyitásával tudjuk kompenzámi. ISO esetében egy egység változtatás duplázza vagy felezi az érzékenységet Hogy mit választunk, azt mindig az adott kötülmények és a fényképész szándéka dönti el. Érdemes először eldönteni, mi a célkitűzés és ahhoz választani a paramétereket. Zárszerkezetek Maga a blende egy olyan fém vagy műanyag lamellákból álló szerkezet, melyben a lamellák állításával az átjutó fény

mennyisége állítható. Ez a rekesz 5-20 általában félkör alakú lemezből áll. Az összes larnellát egy kis motor mozgatja fogaskerekek segítségével A beállítható rekeszhelyzeteket jelölik blende é1tékkel, melyet feltüntetnek a rekeszállító gyfuűn, vagy skálán. A fényérzékeny anyagot korábban a fényérzékeny filmet napjainkban CCD-t el kell zárni az objektíven áthaladó fénytől , mivel csak az expozíció ideje alatt juthat rá fény. A zárszerkezetnek a feladata, hogy egy előre megállapított időtartamig biztosítsa a fény áthaladását, az expozíció egyik komponenseként lehetővé tegye, szabályozza a fény nyersanyagra vagy érzékelőre hatásának az idejét. • Redőnyzárak . • Központi zárak A REDŐNYZÁR A redőnyzárak két redőnyszeletből állnak, melyek korábban fényzáró gumírozott vászonból készültek és vízszintes lefutásúak voltak. A modem zárak ma már a képfonnáturn rövidebbik oldalán, függőleges

irányban mozognak és műanyag, vagy titánium az anyaguk. Úgy az első, mind a második redőnyszelet egymásra csúszó 3-3 lemezekéből áll, talán legszemléletesebben a szelvényekből álló, felhúzódó-lecsúszó garázskapuhoz lehetne a mozgásukat hasonlítani. A KÖZPONTI ZÁRAK A központi zárak a nevüket az elhelyezkedésük miatt kapták, mivel az objektív központjában, a lencsetagok közt találhatók. A te1vezők a zárszerkezet lamelláit a rekesz lamellái.hoz közel, a lencserendszer fősíkjában, vagy ahhoz közel igyekeznek pozícionámi. Amíg a rekesz lamelláit csak a legkisebb rekesznyílás kialakításáig lehet összezárni (vagyis a legkisebb rekeszig) addig a központi zár lamellái összezáródáskor teljesen elzáiják a fény útját. Ellentétben a redőnyzái·akkal , életük jelentős részét nyitva töltik, sokszor csak az expozíciót közvetlenül megelőzve záiják el a fény útját, hogy utána egy konkrét időta1taima

megnyíljanak. 12 Hogyan fotózzak A záridő fényképezőgépházban egy (általában redőnyös) zárszerkezet lép ami a megvilágítás idejét szabályozza. Az időtaitarn, amíg az érzékelőt fény éri a expozíciós idő (angolul: Shutter Speed). Az. exponáláskor a működésbe , záridő vagy Egyé1telmű, hogy minél hosszabb a záridő, annál több fény éri az érzékelőt, tehát annál világosabb lesz a kép . Megfordítva: minél rövidebb a záridő, annál sötétebb lesz a felvétel A szabványos záridők másodpercben: 8 4 2 1 1/2 1/4 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 Záridő j Használhatóság A másodperc tort része 1/8000-1/4000 Nagyon gyors m ozgást is ki m erevíthetsz repü l őgé p vonat, versenya utó. 1/2000-1/1000 Gyors mozgás: sportesemény autó, madarak. 1/500-1/250 Normá l m ozgás: em berek mind enn api mozgás során 1/125 Ez a határ, ennél lassabb tári dőt ne haszná lj mozgáskimerevítésére

1/60-1/30 Egy új abb határ o lyan szempo ntból, hogy en nél lassabb záridővel nehéz úgy tartatni a gépet hogy ne mozduljon be. Lehetőleg álló tárgyakat fotóz 1/15-1/2 Állványra va n szükség ilye n zá ridőnél. Vagy vakuval merevíted ki a képet, esetleg szándékosan bemozdu lás kompozíciót készítesz . 1-16 Asztrofotózáshoz, fényeffektek fotózásához, gyenge fé nyviszo nyok között. Az. alábbiakban három fotót látunk a záridő változtatására Rövid záridővel készült felvétel egy helikoptenől. A rövid záridő használata szinte kimerevíti a helikopte1t és rot01t A rövid záridő mellett a mozgást meg lehet „fagyasztani". 13 Hogyan fotózzak Amikor egy fotós elkezdi megismerni a különböző technikákat bizonyos esetekben a hosszú expozíciós képek készítése megzavaiJa. Eltér a más fotózási technikáktól, bosszantó kísérletezni, további eszközökre van szükség a megfelelő hatás eléréséhez

és még rengeteg kreatív döntés meghozatala 1s szükséges, amely jelentősen megváltoztatja a kép megjelenését. Hosszú záridő választása esetén a mozgó témák elmosódnak. Minél hosszabb záridőt választunk, annál körültekintőbbnek kell lennünk, nehogy bemozduljon és így életlenné, élvezhetetlenné váljon a kép. Ráadásul, ha a zoom-ot használjuk vagy nagyobb fókusztávolságú objektívet választunk (azaz közelebb hozzuk a témát) azzal a kezünk remegésének hatását is felerősítsük . A bemozduló képek ellen három dolgot tehetünk. Először is kitámaszthatjuk a kainerát, hosszú záridők esetén a legjobb, ha állványt és még jobb, ha emellett önkioldót vagy exponáló zsinórt/távirányítót használunk, hogy az exponáló gomb megnyomása se mozdítsa meg a gépet. Válasszuk a fókusztávolság reciprokját vagy annál még alacsonyabb é1téket. Azaz, ha 50 mm-es fókusztávolságot használunk, 1/5 0-ed másodpercnél ne

válasszunk lassabb záridőt! Ha a téma mozog, akkor ennél még gyorsabb záridőre lesz szükségünk. 14 Hogyan fotózzak A fenti ábrán azt szeretném érzékeltetni, hogy ha nagyobb fókusztávolságú objektívet választunk (azaz közelebb hozzuk a témát) azzal a kezünk remegésének hatását is felerősítsük . a kamera nagyon kis elmozdulása 200 méternél igen jelentős Először is kitámaszthatjuk a kamerát, hosszú záridők esetén a legjobb, ha állványt és még jobb, ha emellett önkioldót vagy exponáló zsinórt/távirányítót használunk, hogy az exponáló gomb megnyomása se mozdítsa meg a gépet. Fényérzékenység (ISO) F rekeszérték A digitális fényképezés egyik legnagyobb előnye , hogy akár képről-képre változtatható a fényérzékenység, ainihez régen ehhez fihnet kellett cserélni (vagy egyszene több gépet használni!) . Miről is van szó? A filmes időkben különböző érzékenységű fihneket lehetett vásárolni

(korábban sokféle elnevezés, számozás létezett, pl. ASA, DIN, GO SZ TY) A film (érzékelő lapka) érzékenységét manapság az úgynevezett ISO száimnal adjuk meg. Ha nagyobb érzékenységet használsz, kevesebb idő is elegendő a megvilágításhoz, ainit a mélységélesség vagy a zái·sebesség növelésére használhatunk. 15 Hogyan fotózzak Fényérzékenység A szabvány ISO é1tékek: 100, 200, 400, 800, 1600, stb . párhuzamos regisztertömb w l l .J, w a CCO chip lényérzekeny felülete lépte1és iránya <ll "N merő leg es ~~ - - - - - - < ~~ t- reg iszte r ~L J ~ - L ~ L J L L ~ - U- L D. , <l> ISO : : ~ 1é 1„ . ple " 5 Iránya 1 oszlop-lép 1e1ö • órajelek elöállllása ----- - --- - ------ - --- - ----~ FullFrame szenzor (36x24mm épterület) Ezt a kreatív üzemmódok valamelyikében állíthatjuk be, AUTO állásban rendszerint a gép maga választ. Ne feledjük, hogy a

nagyobb érzékenység nagyobb képzajjal is jár Kisebb érzékenység kisebb számé1téket jelent. Minél kisebb a fényérzékenység számértéke, annál nagyobb fénymennyiség kell a helyes expozícióhoz. A kompakt gépeken a legkisebb érzékenység általában ISO 50, ISO 80 vagy ISO 100 szokott lenni. A legnagyobb érték régebbi fényképezőgépek esetén ISO 400 vagy 800, a mai kompakt gépek esetén azonban akár ISO 12800 is lehet. Ilyen nagy érzékenység beállíthatóságának sok esetben csak marketing oka van, próbáljuk ki, hogy gépünk nagy érzékenységgel mennyire zajos képet készít, illetve milyen érzékenységérték az, amelyen készített kép zajosságával, képminőségével még együtt tudunk élni. Sok kompakt fényképezőgép csak ISO 200 értékig készít elfogadható minőségű képet. Jó fényviszonyok között mindenképpen alacsony érzékenységet válasszunk. 16 Hogyan fotózzak Mélységélesség Mélységélesség az a

sáv, amely egy fotón mindig az élesen megjelenő rész. A kép legélesebb része a fókuszpontnál van. Célsze1ű azt azon témára vagy a téma részére irányítani, melyre a fotós a figyelmet kívánja terelni. A fókusztól távolodva (a fényképezőgép felé, valamint az ellenkező irányban) az élesség csökken, de bizonyos távolságra a kép még elfogadhatóan éles A képen egy f4 blendével készült felvételt látunk. nagyon kicsi mélységélességgel. A baloldali virágra fókuszálva. A tőle pár centimétenel hátrébb lévő virág nem éles. f/4 0 A következő f8 blendével készült képen, ami szintén egy virágos felvétel már az előzőnél nagyobb mélységélességű képpel találkozunk. A térben elhelyezkedő virágok élesek, a háttér azonban nem éles f/8 0 A hannadik képen airu fl 1 blendével már lényegesen nagyobb mélységélességgel találkozunk. Ha növeljük a blende értékét a mélységélességünk mindig nőni fog f/11

0 17 Hogyan fotózzak 0 Az itt látható ábra felső részében láthatunk egy mélységélességet szemlélhető rajzot. Ahogy no a blende úgy no a mélységéllességünk is. 00 0 élessé& közeli élessé& távol határ■ határa 1 2 Beíllltott fóltuszálái pont a gyakorlatba n az objektíven feltüntetett mélység élességek különböző rekesznyílások (blendék esetében) NAP itRTtK I BLENDE I Fl,4 Fl.8 F2,8 f4 FS,6 FOTÓZÁSI 0 Rekeszallás telJesen nyitva van, ilyenkor a fény eges,e bejut a íénykepezöbe. M inden következ6 rekeszénék fele mennyisésú fényt ensed at. o Tág blenMvel kesz ült a felvétel, gy csak a f6kuszállt tárgy lesz éles, a háttér szepen elmosódott. 0 0 0 Alatta beszélunk igazán k,s mélysegélességröl Persze ehhez megfelel~ objektlvre van sz ukséged. negyedannyifeny jutott igya szenzorra, mint az elsö kép e.setén Elkiitpott foto l le$.l c ,l~Kt;tnd6t11hhoi hogy mmd nkl Cles, legyen ,a ~nyk

p~n. Elek u:ok I h lyu:(ck• 1ml .fU lOffl,ill,jf 5,1jllit Fll. 0 A blende átmérőjétől (azaz a használt f számtól) A fotózott tárgy fényképezőgéptől mért távolsága, Szenzor mérete Fókuszált távolság. Továbbá F/2.8 és Rekesinek köszö nhetően kicsit élesebb lett a háttér. Fontos megjegyezni, hOBY az F4 azt Is jelenti, hogy kb. r valóu:ínOI g.az de~• 1 mobb megoldis. M I a h4Uér is élas lln. lav l)Cru~ ugv,1nCS41k nqycdannyi Jutott az ~n-i}~lc5re, F16 A mélységélesség függ: LEHETŐSÉGEK ny Hil Ht neretnéd, ho1v minden Clc.-1 lrgyen, H m1 a 51,:nzar rntrlft: UBY csokk na mély,-é16IC}~I Mínéln gyobbt k(!ll.(?ntlc nttrno1h ~zntlsz,;annihöbb 1 rul 1 tesz é-les • fökuszpontodkorul . Vi,vjzz,mert ,tv nkorm4r nasvon kev~ ny Jut be a r: pbel 18 alatta beszélünk igazán kis mélységélességről. Persze ehhez megfelelő objektívre van szükségünk. Fl 1-et vagy nagyobbat. Ha azt szeretnéd, hogy minden éles legyen Nő a

szenzor mérete Úgy csökken a mélységélesség. Minél közelebb hozod, a témát Annál jobban el tudod mosni a hátteret. Ha nagyobb fókusztávolságot használsz, azaz minél jobban rá zomolsz a témádra, Annál jobban el tudod mosni a hátteret. Hogyan fotózzak A digitális kamera bemozdulása Amikor elkészítettük a képet, a digitális fényképezőgép LCD kijelzőjén még minden rendben volt, de mikor visszanéztük a számítógép monit01ján észrevettük, hogy a kép bemozdult. Mi történt? A digitális kamerák LCD monit01ja annyira kisméretű, hogy az exponáláskor visszanézett kép elfogadhatónak tűnik rajta. Alacsony megvilágításnál, estefelé, szürkületben, zárt térben, zoom használatakor gyakran előfordul , hogy a kamera már egy olyan lassú záridöt választ (1/60 alatt) , amely idönél könnyen elöfordulhat a bemozdulás. Mit tehetünk a bemozdulás elkerülésére? Az elsö dolog, amit érdemes megnézni, hogy lehetséges-e

gyorsabb záridöt használni. Használjunk idö-, vagy rekesz automatikát a "P" - progrannnód helyett, vagy állítsuk kameránkat manuális módra, ha rendelkezik ezzel az opcióval. Ezekben az üzemmódokban már felülbírálhatjuk a gép programját, egy elfogadható expozíciót választva, ahol már kisebb az esélye a bemozdulásnak. Tennészetesen a legjobb megoldás, ha állványt tudunk használni. De mit tehetünk, ha sem állvány nincs kéznél, sem pedig gyorsabb záiidöt nem tudunk alkalmazni? A legfontosabb, hogy álljunk lazán, kis terpeszben. Kerüljük a "balett pózokat" és tartsuk a fényképezögépet két kézzel. Amennyiben van a közelben egy fa, vagy házfal (és a kompozíció is megengedi) támasszuk neki hátunkat, vállunkat. Használjuk a kamera optikai keresőjét az LCD kijelző helyett, és szodtsuk homlokunkhoz, vagy onunkhoz a gépet. Keressünk egy viszonylag sima felületet, amelyre letámaszthatjuk a fényképezőgépet.

Ez lehet egy asztal, egy korlát, vagy akár egy ház fala, melynek oldalt támasztjuk kameránkat. A kifordítható LCD kijelzők sokat segítenek abban, hogy ilyenkor is meg tudjuk komponálni képünket. A segítségül lúvott felületek pedig biztos támaszt adnak a kamerának a bemozdulás elkerülésére. 19 Hogyan fotózzak Végezetül még egy tipp: Sokszor az exponáló gomb megnyomásával mozdítjuk be a kamerát. Esti fotózásnál, hosszú expozíciós időnél használjuk az időzítő funkciót (timed exposure) annak elke1ülésére, hogy az exponáló gomb megnyomásával bemozdítsuk a fényképezőgépet. Aranymetszés Az aranymetszés vagy aranyarány egy olyan arányosság, ami a tennészetben és művészetben is gyakran megjelenik, tennészetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületen, középkori és reneszánsz képzőművészeti alkotásokon. Az ókori püthagoreusok

(Püthagorasz és követői) , akik szerint a valóság matematikai alapokon nyugszik. Az aranymetszésben a létezés egyik alaptö1vényét vélték felfedezni. Ez az arány felismerhető a tennészetben is (például az emberi testen vagy csigák mészvázán). Zeising német esztéta az 1800-as évek közepén az aranymetszésben vélte megtalálni az emberi test szépségének az okát, sőt a te1mészeti tárgyak, élőlények és művészeti alkotások uralkodó morfológiai elvét. (morfológia: alaktan) Zeising te1mészetesen túlzott A Belvederei Apollón-szobron sokan felfedezni vélik az aranymetszési arányt. Ez a szobor Kr e 350. kö1ül készült Úgy tűnik, az "1" -vel jelölt vonal az egész testet az aranymetszés arányának megfelelően osztja fel. 20 Hogyan fotózzak Fehéregyensúly beállítás Amikor otthon fotózunk egy családi esemény alkalmával, akkor biztosan előfordult már velünk, hogy kicsit sárgák lettek a fotók. Vagy nagyon

sárgák Ene a jelenségre a fehéregyensúly fogalma megadja választ. A fényfonások általában nem tökéletesen fehérszínűek , hanem valamilyen keveréke, a fehérnek. Egy kékes, sárgás vagy vöröses árnyalata. Sajnos a fényképezőgépünk nem tudja, hogy épp milyen fényfonás világítja meg, amit épp le szeretnénk fotózni, ezért meg kell mondanod neki. A fehéregyensúly beállítással tehetjük ezt meg! Szerencsére létezik automatikus beállítás, ami azt jelenti, hogy a fényképezőgép megpróbálja ügyes algoritmusokkal/mérésekkel kitalálni, hogy milyen fényfonás van jelen. Az esetek többségében ez elég jól működik, de minél több mesterséges fény van jelen, annál jobban összezavarndnak a gépek. Ezért van az, hogy otthon (este) az izzók fényénél nagyon ritkán sike1iil olyan fotót készíteni, ami nem rikít a sárgától. Mint az alábbi képen is láthatjuk az épület ablakaiból kiszűrődő fények sem fehérek. A

fehéregyensúly a legnagyobb ellenségünké tud válni, nézzük, hogyan tudunk harcolni vele. Alapvetően három lehetőségünk van a rossz fehéregyensúly leküzdésére. Fehéregyensúly beállítása • Az első megoldás, amit már említettem, hogy egyszerűen hagyjuk automata módban a fehéregyensúly beállítást (ez az alapbeállítás minden fényképezőgépen) , és szurkoljunk, hogy minél jobb legyen a végeredmény. Ez egészen addig jól működik , amíg te1mészetes fényviszonyok között fotózunk, például nappali városi képek, tmistafotók, stb. Ha viszont mesterséges fények közé ke1ülünk, akkor számolnunk kell azzal, hogy nagyon sárgák lesznek a fotóink. 21 Hogyan fotózzak • A második l ehetőségünk az, hogy közljük a gépednek, milyen fényfonás van kö1ülöttünk. Ezt a beállítást ma már minden fényképezőgép tudja, legyen az a legolcsóbb kompakt vagy csúcskategóriás tüköneflexes. Ez a táblázat a tipikus

fehéregyensúly beállításokat taitalmazza. Mindig azt állítsuk be, milyen fényforrás aini a közelünkben van Magyar elnevezés Angol elnevezés Színhőmérséklet izzó tungsten 500K - 3500K fénycsövilágítás napfény fluorescent daylight 4000K - 4800K 4800K - 5400K felhős cloudy 5400K - 6200K homály/árnyék shade 6200K - 7800K Ha otthon fotózunk, akkor próbájuk ki az izzó beállítást, valószínű jobb eredményt kapunk, mintha automata módban hagynánk a gépet. • A haimadik l ehetőségünk , hogy RAW formátumban fotózunk. Ezzel tökéletesen kiküszöbölhetjük a fehéregyensúly problémáját, ugyanis a RAW fájlokban a szenzonól leolvasott adatok nyers fo1mában vannak tárolva, a fehéregyensúlyt pedig veszteségmentesen tudjuk változtatni. Ha egy JPG képen próbálod a fehéregyensúlyt helyrehozni, azzal biztosan rontunk a minőségén . Itt láthattunk egy példát különböző fehéregyensúly beállításra ugyanazon a

képen. A fehéregyensúlyt általábai1 menüből tudjuk állítani, csak a tükörreflexes gépeken szoktak neki dedikált gombot is szánni, WB felirattal A fentieken kívül van még további két lehetőség a fehéregyensúly beállítására: • manuális fehéregyensúly • fehéregyensúly finomhangolás 22 Hogyan fotózzak Színhőmérséklet A szilárd anyag izzítása során fényt bocsájt ki: az izzás kezdetén, kb. 800 kelvinen gyenge vörös fényt, a hőmérséklet növekedésével egyre világosabb pirosat, majd sárgát (3 .000 K) Azok az anyagok, amelyek magasabb hőmérsékleten is izzanak (és nem párolognak el előbb) , elérik a fehéret (6.000 K, fehérizzás), Végül kékes színűek lesznek (9000 Kés e felett) 12000K 10000K 8000K ~ J Hideg fehér szín ~0001( 1 Semleges fehér szín 3000K Meleg fehér szín A Kelvin-skála a -273,15 Celsius fokról indul, ez az abszolút 0 fok. Rövidítése: K A megvilágító fényfonás

színhőmérséklete befolyásolja az érzékelt színeket: az alacsony színhőmérséklet sárgás-tompa színeket eredményez, a magas pedig kékes-éles-világos színeket, ahogy az alábbi ábrák próbálják érzékeltetni. A képpont pixel A digitális képfeldolgozásban a képpont (angolul pixel) egy pont a képen. Általános esetben ezek egy kétdimenziós négyzetrács mentén helyezkednek el, és mint négyzetlapok vagy pontok jelennek meg . A képpont a legkisebb megcímezhető illetve szerkeszthető alkotóeleme a képnek vagy képernyőnek. Minden képpont egy minta az eredeti (a modell kedvéé1t végtelen felbontású) képből. Minél sfuűbb a mintavételezés, annál több képpontunk lesz, annál nagyobb lesz a kép felbontása illetve pontossága. A képpont infonnációtaitalmát a színe adja Képekben minden képemyőbeli képpontnak három tulajdonsága van, ezek a vörös (red), zöld (green) és kék (blue) intenzitás (röviden RGB), 23 5

megapixeles (MP-es) egy kép vagy ekkora a maximális felbontása a telefonunk kamerájának, akkor az azt jelenti, hogy ~5 millió ( egész pontosan négymillió-kilencszáztizenötezer-kétszáz) képpontot tud rögzíteni egy képen az érzékelőlapka, a felbontás pedig 2560 x 1920 pixel. Azonban nem csak ez az é1ték határozza meg a fényképeink minőségét! Fontos még szót ejteni a dpi-ről (dots per inch, magyarul pontok/inch) kifejezésről , mely a felbontás mé1tékegysége. A dpi felbontás az egy hüvelyknyi (1 hüvelyk ~ 2,54 cm) te1ületre eső pontok számát jelenti. Minél nagyobb ez a szám, annál jobb minőségű a kép. Főleg nyomtatásnál fontos ez a mutató Kinek és miért ajánljuk a nagy, illetve a kis felbontást? Nagy felbontás: - Grafikusoknak, Fotósoknak -digitális utómunkálatokhoz és szerkesztésekhez - Reklámcégeknek - óriási nyomtatott reklám elkészítéséhez - Különleges alkalmakkor ( pl: esküvők ) - Akinek a gépén nincs

optikai zoom, csak digitális - Bárkinek- aki szükségesnek érzi ekkora képek készítését Kis felbontás {bárkinek): - családi nyaralásokon és eseményekkor - webre készített fotók esetében -kisebb képek előlúvásához - helytakarékos tároláshoz Megapixel A fotósok sokan azt határozza vízszintes között talán sokat emlegetett fogalom . A kelleténél kicsit túl sokat tulajdorútanak neki, gondolják, hogy minél nagyobb megapixel számú gépet érdemes venni, hiszen ez meg a kép minőségét. Csak a kép felbontását határozza meg, tehát csak azt, hogy és függőleges irányban hány pixelből álló képet tudunk készíteni . A képminőségünk minősége a képérzékelő szenz01tól illetve az optikától függ! A drágább tükörreflexes fényképezőgépek sokkal jobb képminőséget produkálnak a kompaktokhoz képest a nagyon jó minőségű és nagyméretű szenzoroknak köszönhetően . Minél nagyobb egy képérzékelő, annál könnyebb

több és több pixel beletömni. Az elkészült kép tehát a fényképezőgép szenz01jának a minőségétől/konstmkciójától függ (és az optikától), a nagy megapixel szám inkább csak egy Inellékhatás" a nagyméretű szenzorok (2436mm vagy akár nagyobb) esetében. Így elmondható, hogy a képminőség általában javul, ahogy egyre komolyabb kategóriára váltunk: kompakt- > bridge -> tüköneflexes. 5-6 megapixel már 24 Hogyan fotózzak bőven el egendő szinte mindenféle otthoni hasmálatra, papírkép üzleti felhasmálásra is alkalmas. el őlúvásra, 10-15 megapixel már Régebben nagyobb volt a különbség az olcsó kompakt gépek és a profi tüköneflexesek megapixel száma között, mostanra viszont mintha közelebb került volna egymáshoz a két véglet. Ma már egy egysze1ű kompakt gép is elérheti a 15-20 megapixelt, ugyanakkor a legújabb tüköneflexesek 20-22 megapixel környékén megálltak (persze van példa a szándékosan

nagy (30-35) megapixelt igényl ő vásárlók kielégítésére is). A Canon jelenlegi csúcsgépei például mind 18-22 megapixel között vannak: Canon l DX, 5Drnk3, 6D, 7D. Az előbbire talán az a magyarázat, hogy nagy marketingereje van a megapixelnek és a kompakt kategóriában ez még hatással van az eladásokra. A tüköneflexes gépeknél viszont a felhasználóknak a legfontosabb általában a képminőség, így a gyártók nem feltétlenül tömik tele pixelekkel a képérzékel őt. Fénytani alapismeretek alapfogalmak A f énylátható elektromágneses sugárzás homogén közegben egyenes irányban állandó sebességgel terjed vákuumban 300 OOO km/s más közegben, lassabban (törésmutató) 2 Az elektromágneses sugárzás valamely helyből (fonásból) tetszől eges irányba közvetítőközeg nélkül te1jedő energiaáram; egymásra meről eges oszcilláló elektromos és mágneses teret hoz létre, s a térben hull ám formájában vákuumban

fénysebességgel te1jed, energiát és impulzust szállítva. Részecskéi (kvantumai) a fotonok A 380 nm és 780 nm közötti hullámhosszú elektromágneses sugárzás az emberi szem számára is látható, emiatt látható fénynek nevezik. Az összes elektromágneses sugárzás elrendezhető frekvencia (hullámhossz, energia) szerint, ekkor kapjuk az elek1romá gneses spektrumot. Az elektromágneses sugárzás fizikáját az elektrodinamika üja le Átengedi a Föld lég kö re ? Hullámtartomány rádióhullám Hullámhossz (m) 1ci A hullámhossz nagyságrnndje m ikrohullám 10-2 ~i lt épül etek ember pillangó >~ infravörös tűhegy lény egysejtű ultraibolya r öntgen- gamma- 10-0 10- 10 ~ ~ molekula atom 10-12 atommag 1 Frekvencia (Hz) 10 A tartományban maximális intenzitással sugárzó testek h ő m érséklete 1d2 10 l K - 272 ·e 100 K -1 73 C 1a1i 1d 10 OOO K 1d 10 OOO OOO K • 10 OOO OOO C s 121 ·e 25 10" Hogyan

fotózzak Az optikai sugárzás 100 nm - 1 mm taitomány Az. optikai sugárzás (Látható sugárzás) 380 mn 780 nm A fény:látható sugárzás (inger) által kiváltott ( érzet) észlelet Optikai sugárzásnak lúvjuk az elektromágneses sugárzás 100 nm és 1 mm közé eső spektmmát. Tehát fény - egyes hullámhossz taitományait különböző érzettel - "színnel" - párnsíthatjuk, mely hullámhossztaitományok nem válnak el élesen, köztük az átmenet nem egyenletes és pontos, de az alábbiak szerint írhatóak le: Ibolya 380-425 Kék 425-480 Kékeszöld 480-510 Zöld 510-540 Sárgászöld 540-560 Sárga 560-590 Nai·ancs 590-640 Vörös 640-780 Elektromágneses színkép Az. elektromágneses színkép taitományai 1. Az elek1romágneses sugárzás: Az. elektromágneses sugárzás egymásra merőlegesen haladó, oszcilláló elektromos és mágneses tér, mely hullám fonnájában te1jed, energiát és impulzust szállítva. Kvantuma a foton Az.

elektromágneses sugárzások hullámhossz (vagy frekvencia) szerinti elrendezésével kapjuk az elektromágneses spektrumot. n. Elektromágneses spektrum: A hullámhossz alsó határa a Planck hossz, felső határa az univerzum mérete A spekti·urn folytonos és végtelen -> a két határ között akármilyen hullámhossz (frekvencia) előfordulhat Hullámhossz, frekvencia és a foton energiájának kapcsolata: n=-e J E=h·I I E=h·c m. IV. ahol ). a hullámhossz, u a frekvencia, E a foton energiája, h a Planck állandó, c a fénysebesség Ezek alapján: nagy :frekvenciájú sugárzás hullámhossza kicsi, energiája nagy kis :frekvenciájú sugárzás: nagy hullámhossz, kis energia Közegben az elektromágneses hullámok energiát vesztenek -> nő a hullámhosszuk Rádióhullámok: Rádióhullámok: 26 Hogyan fotóz.zak Rádióhullámok 1. Rádióhullámok: - - - - - - - - - - lncreosing energy - - - - - - - - - - - - - - - - - - - lncreosing wovelength - - - -

- - - - 0.0001 nm 00 1 nm Gommo roys 10 nm X-roys Uhro- 1000 nm 0.01 cm lnfrored lm I cm 100m Rodio woves violet Rodor TV FM 400nm 500 nm 600nm AM 700nm Hullámhossz: 1 méterig A légkör részben átengedi Az észlelés felső határa: a detektornak összemérhetőnek kell lennie a hullámhosszal Előállítás: elektromos rezgőkörökkel Fontosabb taitományai: MF - meclium frequency (300-3000 kHz): AM rádió VHF - very high frequency (30-300 MHz): TV, FM rádió UHF - ultra high frequency: TV, mobil telefon (GSM), vezeték nélküli hálózatok nincs éles határ a rádióhullámok és a mikrohullámok között Felhasználása: távközlés, adattovábbítás vezeték nélküli hálózatok rádió 2. Mikrohullám: Hullámhossz: 1 m -től 1 mm-ig A légkör elnyeli Előállítás : tranzisztorokkal, magnetronnal(vákuumcsövek) Alkalmazások: WLAN BlueTooth IEEE802.1 lg (2,4 GHz) radai· 3. Infravörös taitomány: Hullámhossz: lmm-től 780 nm-ig A légkör

jórészt elnyeli Fonása: molekulák rezgései Létrehozás: hősugárzó, lézerdióda Alkalmazások: Optikai kommunikáció 27 Hogyan fotózzak Haditechnikai alkalmazások (éjjellátó) Látható tartományai: Hullámhossz: 800rnn-től 400nm-ig A légkör teljesen átengedi Létrehozás: izzó, gázkisülés, lézerdióda Fonása: küls ő elektronok Alkalmazások: CD, DVD BlueRay Disc 5. Ultraibolya taitományai Hullámhossz: 400nm-10nm Fonás: Elektronok Lágy ultraibolya: UV-A (400-315nm) UV-B (315-280nm) UV-C (280-lOOnm) Kemény ultraibolya: 100-10nm Alkalmazások: csillagászatban fonó objektumok foto litográfia: integrált áramkörök 4. előállítása fe1tőtlerútés Röntgen taitomány 10nm -0,l nm ionizáló sugárzás fonása: nagy energiájú elektronok (belső elektronok) Alkalmazások: Csillagászati: Chandra Orvosi 7. Gamma taitomány Hullámhossz: <0,lnm Fonása: nagy energiájú, a magban lejátszódó folyamatok magreakciók a-, P-bornlás

Alkalmazások: Orvosi: daganatos sej tek megsemmisítése anyagvizsgálat 6. 5. Az ultraibolya és infravörös színképtaitomány UV-A: 315 nm - 400 mn közötti taitomány UV-B: 280 nm - 315 nm közötti taitomány UV-C: 100 nm - 280 rnn közötti taitomány IR-A: 780 nm-1400 mnközötti taitomány IR-B : 1,4 µm -3 µm közötti taitomány IR-C: 3 µm - 1 mm közötti taitomány 6. A fény határfelülethez érve Visszaverődik - tükör esetében Elnyel ődik adott felületen - ezért színes Megtörik - például vízfelület esetében Mindez egyszene is lehetséges 28 Hogyan fotózzak Ha a fény két különböző törésmutatójú közeget elválasztó határfelülethez érkezik, akkor ott a tapasztalat szerint részben visszaverődik, részben irányát megváltoztatva az új közegben halad tovább, más szóval megtörik. A határfelületen tehát három hullám jelenik meg: a beesett, a visszavert és a megtö1t hullám. A három hullám terjedési irányát jól

szemlélteti a beeső, a visszavert és megtört fénysugár . A hullámok te1jedési iránya és a te1jedési sebességek, és ez által a közegek törésmutatatói közötti egyszerű kapcsolat hullámoptikai megfontolásokkal számítható, de a kísérletek tapasztalatai is igazolják. Síktükör Síktükör beesési szög= a visszaverődési szög Látszólagos, azonos állású és méretű kép Síkiiikör A legáltalánosabban használatos tükörfajta. Ha egy tárgyat helyezünk a síktükör elé, akkor a tükör síkja mögött annak látszólagos, azonos nagyságú és állású képét látjuk. Csiszolt, sima felületről a fénysugarak egyetlen meghatárnzott irányban verődnek vissza. A beeső fénysugár, a visszave1t fénysugár és a beesési merőleges egy síkban van. A beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel. (Ebből következően a merőlegesen beeső fénysugár ömnagában verődik vissza.) A baloldali animációban látható hogyan alakul

síktükrön a beesési és a felső ny illal növelhető a::; alsóval csökkenthető.) viss:::averődési s:::ög. (A Domború és homorú tükör Domború és homorú tükör műszaki alkalmazásokHáztaitásban: borotválkozó tükör Bemutatásra: fényes kanál, karácsonyfadísz Vidám Paik görbe tükör 8 A domb01ú tükör az optikai tengellyel párhuzainos fénysugai·akat úgy veri vissza, hogy azok meghosszabbításai a tükör mögött egy pontban, a dombmú tükör fókuszpontjában metszik egymást. A fókusztávolság, a fókusznak az optikai középponttól mért távolsága, a tapasztalat szerint a gömb sugarának a fele, de a tükör mögött adódik A gyakorlatban leggyakrabban használt görbült felületű tükrök a gömbtükrök. A gömbtükör egy gömbszelet, aITielynek külső vagy belső felülete tükröz . A gömbtükör szimmetria tengelyét optikai ten~elynek, ennek a gömbszelettel közös pontját optikai közép11ontnak (0), a gömb

középpontját geometriai Középpontnak (G) nevezzük. Homorú gömbtükör elé elhelyezett gye1tya fordított képét ernyőn felfoghatjuk. A gyertya mozgatásával az ernyőt is el kell mozdítanunk, hogy ismét éles képet kapjunk . Távolról közelítsük a gye1tyát a hom01ú tükörhöz és keressük meg az ernyő mozgatásával az éles képet. Figyeljük meg, hogyan változik a kép nagysága és állása közben. A távoli tárgyról fordított állású kicsinyített képet kapunk a tükör közelében. A gye1tyát közelítve a tükörhöz, a kép távolodik, és mérete növekszik. Amikor a képtávolság és a tárgytávolság 29 Hogyan fotózzak egyenlő , akkor a kép és a tárgy nagysága is egyenlő. A gye1tyát tovább közelítve a kép nagyított lesz. A fókusztávolságon belül elhelyezett tárgyról nagyított, egyenes állású képet kapunk Ez a kép a tükör mögött van, ernyőn nem fogható fel, látszólagos kép . 2 0 G 1 Fénytörés n =

sin a / sinP Snellius- Descartes tö1vény A törésmutató a fény hullámhosszától függ!! Ha a fénysugár egy átlátszó közegből egy másik közeg határához érkezik, akkor az új, mondjuk, sfuűbb közeg határfelületén megtörik, és részben visszaverődik. A visszave1t fény aránya tipikusan 4%, közönséges üveg esetén. A közegbe lépve a fénysugár újra egyenes vonalban halad tovább, de más szögben. Az új közeg optikai jellemzőitől függően részben el is nyelődhet A tennészetben is találkozunk a fénytörés jelenségével. Ha egy egyenes tárgyat, pl botot a vízbe merítünk, a bot a felszínnél megtömi látszik. Remegni látjuk a felszálló meleg légrétegeken keresztül nézett tárgyat, jelezve, hogy a fény nem egyenesen halad. Vastag üvegen át eltolódva látjuk a tárgyakat. Teljes fényvisszaverődés A nagyobb törésmutatójú közegből érkező fénysugár a beesési merőlegestől törik A teljes fényvisszaverődés

(totálreflexió) egy optikai jelenség. Ha a fény egy optikailag sfaűbb közegből egy optikailag ritkább közeg határához érkezik, továbbá a beesési szög elég nagy, akkor a teljes fénymennyiség visszaverődik a határfelületről. A fényvisszaverődésnek ezt a változatát teljes fényviss=averődésnek nevezzük. Az alábbi képen a plexiből a levegő felületéhez érkező fénysugár teljes visszaverődése figyelhető meg. 30 Hogyan fotózzak Teljes fényvisszaverődés 11 Teljes fényvisszaverődés délibáb száloptika endoszkó11 Hírközlés üvegszálas lámpa kivilágított szökőkút 12 A déli báb Talaj menti fonó levegőréteg 13 Délibáb Délibáb egy olyan légköroptikai jelenség, amelynek során a távoli tárgyakról nem a valódi helyükön és/vagy helyzetükben látunk képet. A leggyakrabban a horizont közelében megfigyelhető jelenség során, a látóhatár szélén lévő tárgyak a földfelszín felett lebegni látszanak,

esetleg fordított állásúnak tűrmek, vagy megkettőződnek. A délibáb a több helyen felbukkanó téves magyarázattal ellentétben - miszerint a jelenség a teljes visszaverődés eredménye - a különböző törésmutatójú levegőrétegeken áthaladó fény törésével magyarázható. Lencsetö1vény fókusztávolság (f), képtávolság (k), tárgytávolság (t) 1/f = 1/k + 1/t D = 1/f [rn-1] ! Lencsetörvény Krp ~ Fogalmak: fókusztávol ág (f), képtávolság (k), tárgytávolság (t) 1/f = 1/k + 1/t ! D = 1/f !nrI 11 ~1 Hogyan fotózzak Lencsék típusai Domb01ú: gyűjtő lencse Homorú: szóró lencse Kombinált lencsék bifokális, multifokális, cilinderes 15 Az. emberi szem A fény útja szemlencse - retina - idegsejtek agy Az egészséges szemlencse változó fókusztávolságú 16 Az. ingerek felvételére speciális sejtek, a receptorsejtek szolgálnak Ezek megfelelő erősségű inger esetén inge1ületet hoznak létre. Az egyes receptoroknak a

különböző ingerekre nagyon eltérő az érzékenysége. Azt az ingeit, amire egy receptor a legérzékenyebb, adekvát ingernek nevezzük. A szemünkben levő receptorsejteknek például a fény az adekvát ingere A receptorokat csopmtosíthatjuk az adekvát inger alapján, eszerint megkülönböztetünk fény- , hő -, mechanikai és kémiai receptorokat. A receptorsejtekben csak azok az ingerek keltenek inge1ületet, amelyek erőssége eléri vagy meghaladja az ingerküs:=öböt. A receptorsejtekben keletkezett ingerület érzőidegeken és pályákon, általában a talarnuszon keresztül ke1ül az agykéregbe, ahol kialakul az ér:=et, vagyis tudatosul a receptorműködés . A receptorsejtek legtöbbször ér=éks:=ervbe tömö1ülnek, amelyben különböző segédberendezések teszik hatékonyabbá az ingerfelvételt. Szem felépítése A látás érzéksze1ve a szem, amely a koponyacsontok védelmében a szemgödörben helyezkedik el. A szemet tarthatjuk a legfontosabb

érzéksze1vünknek, mivel a bütokunkba jutó infonnációk túlnyomó többségét (mintegy 90%-át) látásunk révén szerezzük. A szemgolyó felépítéseA szemgolyó fala háromrétegű . A legkülső réteg az erős , ínhártya, ennek külső felszínén tapadnak a s:=emmo:=gató i:=mok. A szemmozgató izmok egészséges működése esetén a két szemgolyó mozgását idegrendsze1ünk rendkívül finoman összehangolja: két szemünkkel mindig ugyanabba az irányba nézünk. kötőszövetes Szemmozgató izom lnhártya Ideghártya Látóideg LencsefOggesztö rostok Rövidlátás, távollátás Rövidlátó - szórólencse Távollátó - gyűjtőlencse 17 32 Hogyan fotózzak Fotózási alapfogalmak A plánok Tonino Delli Colli operatőr a „Volt egyszer egy vadnyugat" filmben már az elején az első jelenetben felvonultatja a plánok iskolapéldáit. Ugyan itt kamerával dolgoztak de a plánok a fényképezőgép esetében is megegyeznek Mik azok a JJlánok?

A plánok, más néven ké11síkok azokat a térből kiragadott részleteket jelentik, amik majd a felvételen látszani fognak. A fényképezőgép hatalmas előnye , hogy csak annyit kell megmutatnunk a nézőnek a valós térből , amennyit mi akarunk. Nem csak a nem kívánt elemek eltüntetésére használhatjuk a képsíkokat, hanem irányíthatjuk a néző figyelmét a lényeges, ám kevésbé feltűnő mozzanatok kihangsúlyozásával. a fotós hogyan teszi ezt, annak egyedül a saját kreativitása szabhat hatá1t. Hogy azé1t mégis legyen valamilyen keret ebben a nagy szabadságban, a fotós illetve a filmszakmában többféle alap plánt különböztetünk meg, ezekkel szeretnélek most megisme1tetni, egyben felhívni a fi gyelmedet a velük kapcsolatos hibákra. Nagytotál A nagytotál. (Nagy távoli) A legnagyobb te1iiletet magába ölelő képsík Általában ezt használjuk, amikor a helyszínt magát szeretnénk bemutatni a nézőnek , például egy nagyváros

látképét, Érzehni kifejezőereje is lehet, például egy magányos, apró alak esetén, aki keresztülsétál a város főterén. Amire érdemes odafigyelni: Ügyeljünk ana, hogy a fényképezőgép a megfelelő helyre fókuszáljon, és lehetőleg ne a nappal szemben helyezkedjen el. Kistotál. 33 Hogyan fotózzak Kistotál. (Távoli) A nagytotálnál szűkebb képsík, alkalmas a miliő leírására, avagy a szereplők és a környezetük viszonyának bemutatására. Kis totál esetén a fényképezőgéppel még nem közelítünk rá annyira a fő témára, hogy az kiváljon a háttérből. Szekond plán. Szekond plán. (Fél közeli ) Ez a legtennészetesebb látószöget biztosító képsík, a valóságban is hasonló szögben és méretarányban látunk. Ezt használják legtöbbet a fotózás filmforgatás során, mivel a látvány megszokottan, természetesen hat, épp ezért nem emel ki részleteket. Általában az emberi alakokat deréktól felfelé ábrázolja

Fontos megjegyezni, hogy a szekond plán esetén a hátteret jól el kell különíteni a fő témától, hogy a néző ne zavarndjon bele a részletekbe. Célsze1ű a mélységélességet úgy beállítani, hogy a háttér kissé elmosódjon, Szűk szekond. Szűkszekond . (Közeli.) Hasonlít a szekond plánra, de már nem deréktól, hanem mellmagasságból vágjuk el" az alanyunkat. Ez egy kicsivel több teret enged az érzehnek tükröződésének , az arckifejezésnek, a mimikának. a bemutatott képnél is közelebb lehetne menni, hogy jobb szűkszekondot kapjunk, egészen addig, hogy csak a vállak teteje látszódjon alul! (Elég nehéz meghúzni, hol a határ, a képből viszont nem aka1tam levágni, me1t más munkáját íly módon átszabni szentségtörés!) 34 Hogyan fotózzak Premier plán Premier plán. A szekond plántál eltérően a premier plán lényege pontosan a tárgyak vagy arcmimika kiemelése, épp ezé1t általában egy teljes arcot mutat. egy

ilyen közeli felvételen, mint szekond plánban. A háttér miliőjét ilyenkor még jobban el kell mosni, hogy véletlenül se zava1jon be a továbbítani kívánt érzelembe. Általában csak a főbb szereplőket éri a megtiszteltetés, hogy egy ilyen kifejező eszközön mutassuk be jellemüket, érzelmeiket. Szuper plán. Szuper plán. Még a premier plánnál is közelebb hozza a főtémát, kiemelve annak fontosságát, mely más képsíkokban elveszne a részletek között A plánok alkalmazásakor a legfontosabb dolog, amit figyelembe kell vennünk az, hogy az egymást követő jelenetek ne csak mondanivalójukban, hanem képi taitalmukban, színárnyalatban és hangszínben is ka11csolódjanak egymáshoz,különben megtörik a jelenetek folytonosságát, ez pedig az élvezhetőséget rontja. Ansnitt Az "ansnitt" egy olyan beállítás (plán), ainely egy szereplő válla mögül rögzítjük a képet. Főleg párbeszédeknél alkalmazzák, így a háttal álló

szemszögéből látjuk a másik szereplőt, vagy éppen a tájat. Ezt a címet metaforikusan is értelmezhetjük - más szemszögből nézni a világot, ezáltal még többet meglátni és megtapasztalni. A kompozíció Az alkotóművész kiválasztja és meghatározza, hogy a fenti elemek közül melyiket milyen mértékben alkalmazza mondanivalója kifejezésére. Nem minden kép taitalmazza az összes elemet. A kompozíció az elemek olyan elrendezése egy művészeti alkotásban, aini kifejez valainit. Célja az elemek megfelelő kiválasztása és elhelyezése, aITii által a szemlélődő számára érzéseket, 35 Hogyan fotózzak gondolatokat közvetít. A kompozíció fontos szempont a fényképezésben, és lényeges eleme a rajzolásnak, festészetnek is. A kompozíció során alkalmazható vizuális elemek: • vonalak - a szem mozgását megvezető vagy behatároló elemek vagy elemcsop01tok • alakzatok - geometriai vagy szerves élek által meghatározott

területek • fényé1tékek - a sötétebb és világosabb fények erőssége , kontrasztja • textúrák - a felszín anyagminősége, ami egyfajta tapintási illúziót közvetít • színek - árnyalata és intenzitása • irányok - függőleges , vízszintes vagy átlós • méretek - az elemek egymáshoz viszonyított nagysága A képen belüli kompozíció elsődleges elemei: • A képen belüli területek, amik ábrázolnak valamit. • A perspektíva, ami az ábrázolt tárgyak egymáshoz képest mutatott megjelenítésével mélységet, távolságot visz a képbe . • Vonalak vagy más iránymutatók, amik a szemlélődő figyelmét egy bizonyos irányba vezetik. • A sötétebb és világosabb felületek, amik ellentétet, feszültséget visznek a képbe . • A harmadolás szabálya A hannadolás szabálya az aranymetszés számsze1ű, 5%-os közelítése • Egyszerűsítés A fények megfelelő alkalmazásával is: a világosabb részek magukra vonják a

szemlélő figyelmét. Hasonló hatás érhető el vonalakkal és különféle síkidomokkal is • A lényeg kiemelése A fényképészetben a lényeg kiemelése megoldható a mélységélesség csökkentéséve Ha a zavaró elemeket semmilyen nézőpontból nem lehet eltüntetni a képből (például villanyvezeték vagy reklámtábla), a kép utólagos szerkesztésével ezek kitörölhetők. • Szimmetria Ezzel rokon a megfigyelés, miszerint a háromszög alakban elrendezett képi elemek jó esztétikai összhatást érhetnek el. • Nézőpont változtatása A fényképezőgép mozgatásával, más nézőpont keresésével kivonhatjuk a felesleges dolgokat a gép látóteréből , hogy végül a témának minél kevesebb zavaró elemmel kelljen versenyeznie a néző figyelméért. Ez történhet a témához való közeledéssel, oldalirányú vagy függőleges mozgással. Képkivágások Egyteres beállítás; amikor a mondanivalónk, a téma, a kamerától egy bizonyos

távolságra van, mélységben pedig, egy síkon helyezkedik el. Két, három, vagy többteres beállítás; ilyen kompozíció esetén, mélységben több képsík van, vagyis egymás mögött több dolog, ami meghatározó, és fontos a képen. Szimmetrikus beállítás; Ha valaki, vagy valami a függőleges középtengelyre szimmetrikusan van beállítva az adott plán nézetben. Aszimmetrikus kompozíció; Ha a téma főtengelye , a szimmetrikus beállítástól jobbra, vagy balra eltér. Átlós kompozíció; Enől a kompozícióról akkor beszélünk, ha a fő esemény a plánon átlósan helyezkedik el. Ansnittes beállítás; amikor a fő téma szemből van felvéve, de egy tárgy, vagy egy személy sziluettje is benne van a plánban. 36 Hogyan fotózzak Egy profi fotós megmutatja mi is rejlik a tökéletes fotók mögött Amikor tökéletes fotókat láthatunk:. Jobbnál jobbak következnek és mindezeknél még a háttér is tökéletesen van beállítva? Tényleg

ennyien járnak profi fotósokhoz? Ilyen tökéletes a világ, csak mi nem látjuk és tudunk ilyet készíteni? Calob Castellon bemutatja nekünk, hogy nem is olyan nehéz ezeket a fotókat elkészíteni. Bemutatja, milyen 1rükkök vannak és, hogy milyen egyszerű is a fotózás. Az alábbiakban lássunk erre három példát 37 Hogyan fotózzak A második képen sok az elterelő infmmáció. A:z első kép az ablakon a külvilágba tekintő hölgyre van a figyelem fókuszálva. Kíváncsivá tesz, felkelti érdeklődésünket a kép alkotója mit is figyelhet a hölgy Ugye, hogy mennyit szánút a képkivágás Különbségek, amikor amatőr és profi fotósok készítenek képeket ugyanazon a helyszínen! Ha valaki úgy gondolja, hogy egy tökéletes felvétel elkészítése azt jelenti, hogy csak lenyomod a fényképezőgépen lévő exponáló gombot, amikor meglátunk egy szép témát akkor az nagyot téved. A tökéletes kép elkészítése alapos előzetes te1vezést

igényel Továbbá, a képek utómunkálatára is szükség van, annak érdekében, hogy megfelelően ábrázolják a befogott légkö1t. Ez csak néhány oka annak, hogy ugyanazok a helyek annyira különböznek az amatőr és profi fotósok által készített képeken. 38 Hogyan fotózzak Fotózási hibák Alkalmanként, amikor fotószakkörökben összejöttünk ilyenkor bíráltuk egymás fotóit. Talán még irigyeltük is. Mindig tanultunk belőle Volt, amikor fiatalabb kollégáktól elloptunk az ötletet bosszankodtunk, hogy ez nekünk, hogy nem jutott eszünkbe 39 Hogyan fotózzak A felvételen a villanydrót, azt mondtuk karcos negatívot tettél be a gépbe. Alkalmanként vitába keveredem e miatt. Ha azok a drótok ott van felvételen a villanydrót annak azt nem szabad eltüntetni. Az viszont tény, hogy én nem láttam olyan képeslapokat, melyet villanydrótok sokasága keresztez. Elcsépelt a téma Már sokadszorra fotózta le ugyan azt a témát. Mondtuk

egymásnak: tennést hányszor csépelsz el (elcsépelt a téma) FelbFelorult a kép egyensúlya Egyébként edy gyönyö1ű kép komponálás hibájából féloldalasra sike1ült Az erdőtől nem látszik a fa Nem tudni az alkotó mit is kart fotózni, a tájat, a házakat, a növényeket ill., a második példánál a feleség is rajta legyen meg a Tádzs Mahal is 40 Hogyan fotózzak Nem megfelelő fehéregyensúly és színhőmérséklet Sivár jelentéb.1elen égbolt Kiégett tónusú képek 41 problémák. Fotós oldalakon sok vitát találni már egy-egy kiégett (vagy annak vélt) kép megítéléséről. Előbb azonban beszéljünk egy kicsit anól, hogy mit tekintünk kiégésnek. kiégett te1ület az, ami annyira részlettelen, hogy a szürke minden árnyalata eltűnik - vagyis teljesen fehér Háttér A ferdeség szemléltetés végett kicsit eltúlozva 42 Hogyan fotózzak A fényképezőgép Digitális fényképezőgépek formátumai semmiképpen

ne vegyünk drága tükörreflexes fényképezőgépet. Inkább egy kompakt gépet vásárnljunk. Azé1t javasolom ezt, me1t egy ilyen masinával aránylag kevés költség mellett is ki tudjuk de1iteni, hogy van-e kedvük a fényképezéshez vagy örökre megmaradnak a kötelező alkalmaknál a fotózásra (nyaralás, családi ünnepek, kirándulás, szalagavatók, stb.) megörökítésénél Az. a véleményem először Ultrakompakt: A legkisebb, zsebben könnyen hordható gépek kategóriája. Előnyük a kis méret és súly adta kényelem. Hátrányuk, hogy sok esetben képességeik terén is elmaradnak az átlagtól, és a kis méretből adódóan használatuk néha kényelmetlen. Ezeken a típusokon maximum csak digitális zoom van optikai nincs. Egyszerű hobbi- és amatőr használatra többnyire megfelelőek. árnk 15000 Ft-tól 150 ezer Ft-ig mozog Kompakt: A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kisméretű gép ide

sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve kis méret és súly, valamint a széleskö1ű használhatóság, hátrányuk a későbbi korlátozott bővíthetőség . Egysze1űbb modelljeik hobbiés élményfotózásra, komolyabb modelljeik igényesebb amatőr fotózásra kiválóak lehetnek. árnk 25000 Ft-tól 180000 ezer Ft-ig te1jed Nikon D85D + AF-S 24-120mm VR Digitális profi fényképezögep 43 Hogyan fotózzak SLR-like: tüköneflexes kinézetű . Meglehetősen erőltetett kategória. Az olyan, kompakt csoportba taitozó, f01mára komolyabb gépeket sorolják ide, ainik a tüköneflexes gépek kialakítására, külsejére emlékeztetnek. Nem jelent feltétlenül komoly tudású gépet is, de a legtöbbet tudó kompakt gépek ide sorolhatók. Jelesebb modelljeik az igényes ainatőrök kedvelt eszközei, de ha valakit behatóbban érdekel a fotózás, akár kezdőgépként is megfelelő lehet. Bridge: Nem minden esetben

egyé1telmű a különböző kamerák kategóriákba sorolása, vannak átfedések és vitatott besorolások. Bridgegépnek ma többnyire azokat nevezzük, ainelyek a kompakt gépek egyszerű kezelhetősége mellett komoly kézi beállításokkal is rendelkeznek, optikai és elektronikai minőségükben az átlagosnál magasabb kategóriát képviselnek. Ezek a készülékek általában nem átnézeti, hanem valós elektronikus keresővel rendelkeznek. A valós kereső kiküszöböli, az átnézeti keresős kompakt gépek képelcsúszási hibáit. Kialakításukat tekintve a tüköneflexes gépekre hasonlítanak, a kompaktokhoz képest komolyabb külsőt általában a nagyobb optikai zoomátfogásuknak is köszönhetik.(Pl: 8x-20x optikai zoom) Árnkat és tudásukat tekintve a középmezőnyben helyezkednek el, és ma már a gyártók igen sokféle kiegészítőt és ta1tozékot kínálnak hozzájuk. áruk 50000 Ft-tól 4500000 ezer Ft-ig te1jed Tükörreflexes (D-SLR, vagy DSLR): a

tüköneflexes keresővel ellátott, cserélhető objektíves digitális gépek csoportja. (DSLR = Digital Single Lens Reflex) Ide soroljuk ITIÍndazon gépeket, amelyeknek a keresőjében egy tükör és egy prizma segítségével ez objektíven keresztül látjuk a képet, és objektívjük cserélhető , vagyis a feladathoz és körülményekhez leginkább megfelelő, optikákkal és lencsékkel készíthetők el az egyes képek. Az. ilyen gépek digitális változatait hívja a szaknyelv DSLR készülékeknek. Bár a kategórián belül hatalmas eltérések vannak, általánosságban elmondható, hogy ilyen gépet a komoly fotós tudással rendelkező profik és olyan elszánt ainatőrök használnak, akik nem riadnak meg az ilyen rendszerekre jellemző többletköltségtől , időt és fáradtságot nem sajnálnak egy jó kép elkészítéséhez. Előnye az igény szerinti szabad bővíthetőség, megannyi kiegészítővel és objektívvel. Hátránya a mérete és a súlya, de a

legnagyobb gond az ára. Ilyen gépet csak akkor vegyél, ha a pénz mellett az időt sem sajnálod a tanulásra. DSLR gépek kezelése nem egyszerű a használati utasítást 1nindenképp el kell olvasni. Ez lehet, egyértelműnek tűnik, de találkoztain már olyannal is aki azt sem tudta, hogy érintő képernyős a 700D gépe, pedig 2 honapja megvolt neki. 130000 Ft-tól a csillagos ég 44 Hogyan fotóuak Digitális fényképezőgépek rekesz és zár értékei Ilekeszidő 1/4000 1/1S 1/3100 1/13 1/.l~OO 1/10 1/1000 1/1600 1/11~0 1/1000 1/800 1/640 1/~00 1/400 1/jlO 1/250 1/200 1/160 1/17~ 1/100 1/80 1/60 . 15" 20· 1/.~0 1/40 bulb 1/.10 1/10 Blende beállítása e:. F32 F20 1/~ F25 1/4 MOrlviíla:!17.tn t,írr!u11 M +f-mPe-n,-nmá~• FZO 1/:J • F18 1./:1,5 1/1 • F16 1/1,6 vczérlö tár~ forgatfu;o F14 1/1,:l lw F13 1,3" • Fll 1„C." 1:1· FlO 1/8 1/6 16" 3,0" 1/30 1/1!, . beállítása e) 1/125 s A záridőt

általában a másodperc tört Tés7.eben adjuk meg . . . . • . . .• . . l.förlvála:!17tÖ A állá~b" vezé.-látárcsa forJP1,tása F9 FB F7,1 F6,3 FS,6 FS 5,6 Blende - fényrekesz (angolul diaphTa~m) jelölése: f 45 Hogyan fotóuak A vaku vagy villanófény A vaku vagy villanófény egy fényképezésnél használt mesterséges fényforrás, ami az exponálás ideje alatt rövid időre erős fénnyel világítja meg a fényképezni kívánt tárgyat. Vakutípusok Egyes vaku Az. egyes vaku működése hasonló a villanóporokéhoz, viszont vakukö1tébe záit magnéziumszalagot, vagy magnéziumfóliát tartalmaz, így használata sokkal biztonságosabb és egysze1űbb. Örökvaku Napjainkban szinte kizárólag örökvakut használnak. Nevét a többi vakufajtával szemben szinte örökké taitó élettaitainái·ól kapta, hiszen egy örökvaku több mint 20 OOO villanást bír ki . Az örökvakukban xenon gázzal töltött villanócső ívkisülése adja

a fényhatást. Működési elvük lényege, hogy kisütéskor a villanócső végeihez kötött kondenzátorból kb. 500 voltos feszültség ionizálja, vagyis vezetőképessé teszi az egyébként rossz vezető gázt és ezáltal a kondenzátorba sfuitett energia lavinaszerűen kisül . Automata örökvaku z automata, vagy más néven komputeres vaku a villanási időt - és ezzel a fény mennyiségét automatikusan szabályozza egy kapcsoló ái·ainkör és egy érzékelő segítségével. Segítségével száinolás és rekeszállítás nélkül is közel helyes expozíciót kapunk a legtöbb esetben. Működése annyiban tér el az egysze1ű örökvakutól, hogy a kondenzátor és a villanócső közé egy kapcsolót építenek. Exponálásnál a vaku fénye visszaverődik a témái·ól és a kapcsoló f ényérzékelőjére esik Amikor elég nagy a visszaverődő fény mennyisége, a kapcsoló megszakítja a cső és a kondenzátor közti ái·aITikö1t. TTL vaku A TIL

(Through The Lens) jelentése objektíven keres=tül. A rendszervakunak is nevezett TTL vaku szorosan együttműködik a fényképezővel , digitálisan kommunikálnak egymással, egy rendsze1t alkotnak. Exponáláskor a fényképező az objektíven keresztül méri és kié1tékeli a téma fénysűrűségét és ez alapján a megfelelő pillanatban egy megszakító jelet küld a vakunak. Az egyszerű automata vakut megzavai·hatják az olyan helyről jövő fényvisszaverődések , ainik a fényképen nem lesznek rajta, így hibás mérést eredményeznek. A TTL mód használatával ez kiküszöbölhető . A legtöbb modem kompakt fényképező beépített vakuja is TTL alapon működik , itt a fénymérő és a vakuvezérlő egybe van építve. A tüköneflexes fényképezőkhöz kapható külső TTL vakuk rendszerint csak egy adott mái-kájú fényképezővel tudnak kommunikálni 46 Hogyan fotózzak Stúdióvakuk Ezek talán a legrégebbi és legnépsze1űbb

világítástechnikai eszközök a műtermi fotográfiában. Anúg nem voltak mobilvakuk, addig helyszíni világításhoz is ilyeneket használtak. Közös jellemzőjük , hogy hálózati áramról működnek, de ezen belül is kétféle létezik, mégpedig megkülönböztetünk • Generátoros vaku A generátoros vakuknál a vaku elektronikájának javarésze egy dobozban van a földön, ez csatlakozik a hálózati ára1ma, ebbe dugjuk a rádiós kioldót vagy szinkronzsinórt, így maga az állványon lévő vaku csak egy kicsi, könnyű fej , amely speciális csatlakozójú vezetékkel csatlakozik a földön lévő generátorhoz. • Fej generátoros vaku Ezek a legnépsze1űbbek manapság. Itt a vakufejbe van építve a teljes elektronika, így minden vakufejnek saját hálózati csatlakozója van, és mindegyiket külön kell állítani, vezérelni, továbbá mindegyikbe lehet rádiós kioldót csatlakoztatni, bár ez nem feltétlenül szükséges, ugyanis a stúdióvakuk

nagy része rendelkezik optikai kioldással . Ez azt jelenti, hogy a fényképezőgépünk lévő rádiós kioldó csak egyetlen vakut süt el, a többi vaku annak az egynek a fényére villan el az expozíció pillanatában. Rendszervakuk Ezek nem feltétlenül kötődnek egy-egy fényképezőgép rendszerhez . Az angol elnevezés találóbb, "speedlight" vagyis gyorsvaku, vagy sebességvaku. A rendsze1vakuk másik tulajdonsága, hogy lehetnek automatikus TTL vakuk, és lehetnek a stúdióvakukhoz hasonlóan manuális vakuk . A TTL vakuk kommunikálnak a fényképezőgépvázzal , így a gép fénymérője mondja meg nekik, hogy mekkorát villanjanak (ezt tennészetesen felülbírálhatjuk, ha akarjuk), emiatt viszont kamera-márkákhoz kötődnek. A műtermi fotózás Korábban még sona mentek tönkre azok a fotós szakik, akik műteremben dolgoztak. A műtenni fotózás kiment a divatból, helyét a szabadtéii fotózás vette át. Jó pár évnek kellett eltelnie,

hogy ez a tendencia megforduljon. Budapesten és környékén sona nyílnak az újabbnál újabb műtennek, fotó stúdiók és ezzel egy időben a műtermi fotózásra is megnőtt az igény. Különösen igaz ez a késő ősz - kora tavasz közötti bő 4-5 hónapos időszakra, amikor a szabadtéii fotózás erősen korlátozott. 47 Hogyan fotózzak A műtenni fotózást sokan az igazolvány képkészítéssel azonosítják Mostama a fehér háttér mellett megjelent egy mesterségesen megalkotott idilli környezet, ahova csupán a résztvevőket kell megfelelően beilleszteni. Fény azonban ide is kell! Műtermi világítás tí1msai: • • Főfény • A hátté1világítás • Dís:::ítő fények Derítés, Főfény Főfény szinte mindig van a fotókon, mindig a legerősebb , leghatározottabb fény. Mié1t? Mert egy nap süt az égen, és az emberi szem ehhez van szokva. Két főfényt sosem használunk, de a főfény lehet kemény fény és lágy fény

egyaránt. Vannak olyan lapos világítású képek, vagy épp sziluettsze1ű fotók, amiknél nem igazán beszélhetünk főfényről , de nagy általánosságban főfény mindig van. Ez adja meg rendszerint a fotók hangulatát, az arcok karakterét, a felületek textúráját, amit természetesen az árnyékok segítségével tesz meg. Egyszer egy mesterem azt mondta, hogy nem a fény miatt világítunk, hanem azért hogy árnyékokat csináljunk. Van benne valami, nézőpont kérdése . Hangulatot, karaktert a fény-árnyék kontraszt tud adni egy fotón Derítés A dedtőfény szinte mindig gyengébb fény a főfénynél , és azt a célt szolgálja, hogy a főfény okozta árnyékokat kinyissa. Ez lehet épp csak annyi, hogy ne teljesen feketék legyenek az árnyékok, de a karakter azé1t megmaradjon, de lehet szinte 1: 1 arányban is a főfénnyel. Attól függ mi a cél, például egy clamshot világításnál j ófonnán egyenlő arányú fényeket kreaálunk, de enől majd

később . A derítőfény rendszerint lágy fény szokott lenni, és lehet direkt fény, átmenő 48 Hogyan fotóz.zak vagy visszavert fény egyaránt. Aki igazán tennészetes világításra törekszik, az visszavert fényt használ dedtésnek, hiszen a természetben is csak egy aktív fényfonás létezik, a Nap, minden más derítő fény már valamiről visszaverődik. A háttérvilágítás A hátté1világítás könnyen kontrollálható a főfény pozíciójának módosításával. Ha ezt megemeljük a derítőemyővel és lefelé irányítjuk a modellre, a hátteret csak az ernyő felszínéről visszaverődő fény világítja meg, tehát a háttér sötétebb. Díszítő fény, No, ez lehet aztán mindenféle. Él fény, ellenfény, hajfény, dekorfény, egyetlen célja, hogy a fotónkat díszítsük, különlegesebbé tegyük általa. Az él fény mindig valami hátulról érkező súrlófény, körberajzolja a témánkat, a modellünket, leválasztva azt a

háttérről , háromdimenzióssá varázsolva ez által a fotót. Az él fény is valal1ol egy ellenfény, ugyanakkor az ellenfénynél a fényfonás rendszelint beke1ül a kamera látószögébe (ti. szembe süt a nap, vagy valaki az ablak előtt áll) . A hajfény egy kicsit ódivatúbb megoldás, klasszikus portrévilágításnál a modell hajára irányították, hogy leválassza a hátténől , vibrálóbbá tegye a portréképet. A dekor fény pedig minden más egyéb fény, teszem azt színező fény, vagy épp a háttérben l évő tárgyakat, enteliőrt stb. megvilágító, kiemelő fény Digitális képkidolgozás Digitális képszerkesztés A negatívfilmes korszakban a legtöbb felhasználó kivette a gépből a tekercset, leadta valamelyik szakboltban, pár nap múlva mehetett a kész képeké1t. Digitális képszerkesztés lehetőséget nyújt, hogy fotóinkat a saját ízlésünknek megfelelően alakítsuk. Amennyiben mi magunk akrujuk elvégezni a digitális

utómunkát, meg kell ismerkednünk a számítógépes grafika, digitális képszerkesztés, feldolgozás alapjaival. A számítógépnek minimum olyan paraméterekkel kell rendelkeznie, ami a használni kívánt képszerkesztő program követelményeinek megfelel. Abban az esetben, ha fotóinkat kompakt géppel, JPEG f01máturnban készítjük és válogatáson, archiváláson kívül mást nem kívánunk velük tenni, a jelenleg kapható bánnelyik alapkonfiguráció (alapprogram) megfelel. Azonban ha komolyabb kamerával dolgozunk, nagy felbontású képeket készítünk, esetleg tömödtetlen f01mátummal dolgozunk, komolyabb képszerkesztő programokat is szeretnénk használni szükségünk, lesz erősebb gépre. Megfelelő gyorsaságú processzonal, és elegendő RAM memóriával és nagy kapacitású merevlemezzel kell fölszerelnünk gépünket. A jó monitor jeleníti meg számunkra a képet, amin dolgozni fogunk, ezé1t fontos, hogy a digitális infonnációkat pontosan,

valósághűen mutassa. Az utómunka lé11ései • Képeinket letöltjük a számítógépre. (kártyaolvasó használata optimálisabb) • Szkenner segítségével digitalizálhatunk (Lapszkennert, vagy filmszkenner) • Képszerkesztő, képnéző progrrunok ( eltérő képességűek) 49 Hogyan fotóz.zak A legfontosabb képszerkesztési feladatok • Méretezés, • Színárnyalatok, • Telítettség • Világosság • Kontraszt • Élesítés • Tetszőleges fo1máturnba mentés Rengeteg program közül választhatunk, a fenti feladatokat szinte mindegyik el tudja látni Íme, néhány segítség: ► Corel ► Paint Shop, ► Photo Express, ► Phase One, ► Gimp, ► Photo Editor, ► Adobe Lightroom, ► Adobe Photoshop Két iól elkülöníthető grafika-tíuus A pixelgrafika: ► ► Előnye: Minden egyes képpont egyedileg módosítható, kiválóan alkalmas retusálásra Hátrányai: Tárolásukhoz nagy lemezte1ület szükséges, továbbá nagyításuk

során minőségromlás jelentkezik. Vektorgrafika Hátránya: Matematikai egyenletekkel üja le a képet. alkalmasak Ebből következik, hogy fényképek tárolására nem Előnye: • • Korlátlanul nagyítható minőségromlás nélkül. Bittérképes (pixelgrafikus) programok képesek rétegeket is kezelni. Annyit jelent, hogy a kép több egymáson lévő különböző módon átlátszó és színeket taitalmazó rétegekből vagy objektumokból áll, amelyek külön-külön szerkeszthetőek , Képformátumok • BMP: Windows operációs rendszereken elte1jedt, tömödtetlen, egysze1ű szerkezetű, de fájlokat eredményező fonnátum GIF: veszteségmentes tömö1itési alg01itmussal rendelkező , elte1jedt, interneten is használható bittérképes fonnáturn. nagyméretű • 50 Hogyan fotózzak • • • • • • • JPG, JPEG: Igen elte1jedt formátum. Fényképek, nem kontrasztos nagyfelbontású képek tárolására legalkalmasabb, veszteséges,

de nagyon jó hatásfokú tömörítést használó bittérképes fájlf01mátum. A tömödtés hatásfoka széles határok közt változtatható, amelyből kifolyólag tetszőleges képméretet, és vele arányos minőséget kapunk . A fonnátumot minden internetes böngésző támogatja. 8, 24 és 32 bites színmélységet PNG: rövidítés a Portable Network Graphics. Bittérképes, az interneten is használható veszteségmentes tömödtést alkalmazó fonnáturn . Te1vek szerint a GIF fonnáturn alternatívájaként készült. Színmélysége a megszokott formátumokhoz képest sokkal tágabb határok közt változhat. PSD: Az Adobe Photoshop saját pixelgrafikus fájlfonnátuma. A formátum támogatja a program legtöbb funkcióját. EPS: Encapsulated Postrcript - nyomdai előkészítéshez használatos, az Adobe által kifejlesztett PostScript szabványt használó lapleíró fonnáturn, mely a nyomtatást vezérlő , szabványos nyomtatóparancsokat taitalmazó PostScript

részen kívül tartalmazhat, a fájlban egy előnézeteti képet is. TIF, TIFF: Tagged Image FiJe Format - PC és Macintosh környezetben használt pixelgrafikus fonnátum. JPEG típusú tömö1itést használhat Számos grafikus program ismeri és kezeli. RA W: A fényképezőgéppel készített képek egyedi, nagyméretű fájlf01mátuma. a CCD érzékelő által érzékelt é1tékek kerülnek tárolásra. úgynevezett nyers fonnátum, tömörítetlen és feldolgozatlan. PDF: A fonnázott szövegeket, képeket, táblázatokat és egyéb részeket taitalmazó dokumentumok speciális fonnáturna a PDF. A három betű a Portable Document F01mat Analóg kép digitalizálása Képeinket legegysze1űbben lapolvasóval digitalizálhatjuk. A szkenner segítségével a számítógép közvetlenül képes feldolgozni (pontokra bontva, az adott ponthoz taitozó szín- vagy szürkeé1téket. Továbbítva a központi egység felé) a papíron lévő képeket 51 Hogyan fotózzak PhotoFil

tre KÉPSZERKESZTŐ PROGRAM KÉZIKÖNYVE Bár az amatőrök körében többen is vitatják, hogy a fotózáshoz nincs szükség képszerkesztésre, képszerkesztő programokra. Szaktekintélyekkel egyetértésben pedig Én is azt állítom a digitális fotózás nélkülözhetetlen eleme, a fotó elkészítése utáni a digitális képkidolgozás. Forrásanyagok: Ladyj weboldalán lévő anyagok Béla István Kiss Jutka munkái PhotoFiltre egy profi eszköztáual biztosított képszerkesztő alkalmazás, ami meglévő fotók módosításához megfelelő . Lehet vele rajzolni, taitalmaz színszedőt, feliratozáshoz kiegészítőt, képtorzítót igény esetén ikonokat tud azokból készíteni. Ez a Free alkalmazás Magyaiitható Egy rosszul sike1ült kép, vagy egy adott felhasználási te1ület sokszor megköveteli, hogy az adott fotón módosításokat hajtsunk végre. Erre jobbnál jobb alkalmazások érhetőek el, ingyenes és fizetős fonnában. A PhotoFiltre teljesen

ingyenesen használható, a funkcióit tekintve olyan lehetőségeket is elérhetővé tesz, amit eddig csak prémium programok esetén kaptunk meg. Akik nem szeretnék telepíteni, a PhotoFiltre hordozható változatban is elérhető . Az alkalmazás a telepítése után sajnos Magyai· nyelven nem tud, de a hivatalos oldalról letölthető hozzá nyelvi fájl, majd azt hozzá lehet adni a telepítési könyvtárhoz, onnantól már honosított f01mában futtatható. A PhotoFiltre felhasználói felülete számos nélkülözhetetlen funkciót biztosít, aini képek szerkesztéséhez elengedhetetlen. Vele nem csak már meglévő fotókat lehet módosítani, de akár teljesen újakat létre lehet hozni. Az utóbbi esetén egy beépített vai·ázslófelület segít az első lépések megtételében, itt méretet kell választani. Meglévő képek esetén a PhotoFiltre támogatja, hogy azt igen részletesen manipulálni lehessen, vízjelezhető , szabadon szöveges taitalom helyezhető el

airn szinte báimilyen pozícióban. Speciális rajzeszközök is biztosítottak, a megfelelő szín kiválasztásához színszedő áll rendelkezésre. Ecset, színkitöltő , festékszóró, klónozó Természetesen a PhotoFiltre olyan alapvető opciókat is elérhetővé tesz, mint a fényerő és a telítettség, színjellemzők módosítása, tükrözés, torzítások. Ha pedig csak egysze1űen effekteket szeretnél bevetni, airn is képes A kezelőfelületét testre lehet szabni, meghatái·ozható a számái·a hogy az egyes eszköztárak hol és miként helyezkedjenek el. Alternatív megfelelőjeként a FastStone Photo Resizer használható, ami konve1táláshoz, illetve átméretezésre ideális. A Photoscape megoldása inkább kezdők számái·a javasolt képszerkesztő . A PhotoFiltre egy igen széleskö1űen használható kép manipulátor alkalmazás, ainivel új , illetve meg lévő fájlokat lehet szerkesztés alá vonni. Feliratozáshoz, effektezéshez, rajzoláshoz

52 PhotoFiltre prograimnal feljavított képek PhtoFiltre prograinmal feljavított képek PhotoFiltre prograin munkafelülete 53 Hogyan fotózzak Fáj I főmenü lenyíló ablakának menüi A PhotoFilter képfájlok menedzseléséhez és manipulálásához készült A Photofiltre egy ingyenesen l etölthető szoftver, mely támogatja a JPEG2000 és CMYK formátumokat. Annyi szűrőt és effektet ta1talmaz, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható szoftverek méltó vetélytársa, ezen felül a képfájlok kite1jesztéseinek jelentős részét támogatja. Az ingyenes retusáló programmal RENDELKEZIK képeinket, fotóinkat javíthatjuk, konigálhatjuk ki Fő menüsor. A fő menüsorban találjuk a leugró füleket, ami számtalan lehetőséget kíván. Íme, a fő menüsor Fájl főmenü lenyíló ablakának menüi Fáj 1 1. Fájl 2. Szerkesztés 3. Kép 4 . Kijelölés 5. Beállítás DÚj. Ctrl+N ~ Me!,l)ltás,. Ctrl-+O Ylssmlt!s Cttl+II l~lllbbifájclc Q M,nt.s

M,nti!s rn&<lc!nt. 6. Szűrők 7. Nézet 8. Eszközök 9. Ablak S<záras Cttl+s Shft+cttl+s Ctrl+W Mrden~ Él!! N)Untalás . , Ctrl-11 ~ ~ TWan-bcll 10. súgó ~Illa~ Ctrl+l KJépés Cttl<Q ► Új ikonjára kattintva megnyílik egy ablak, amiben az adatokat, beállításokat a feladatnak megfelelően kitöltjük, majd az OK gombra kattintunk. ► A Megnyitás ikonjára kattintva válogathatunk a mappáinkban l évő képek között. A kép kiválasztása után a Megnyitás gombra kattintva a program megnyitja szerkesztésre a képet. ► A Visszaállítás kattintva, az összes elvégzett szerkesztési művelet törlődik és visszaáll a kép megnyitott alaphelyzetébe. ► Legutóbbi fájlok ikonjára kattintva a jobboldalt megnyíló ablakban lehet a már egyszer megnyitott képfájlok közül választani a fájlnevük alapján, amit ismét megnyit a program, ha a képfájl nevére kattint. ► A Mentés menüpontra, illetve a vezérlőikonok

sorában az ikonjára kattintva, a megnyíló JPG ablakban beállítható a tömödtés % -os é1téke, majd az OK gombra kattintva a program elmenti a képet az eredeti fájlnévvel abba a mappába, amelyik mint Fonáskönyvtár lett meghatározva és az ott lévő azonos fájlnevű képet felülüja A Mentés másként menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megválasztható a mentés helye, a mentendő fájl neve és fájlf01mátuma. A beállításoknak megfelelően a Mentés gombra kattintva a program végrehajtja a feladatot, és a Célkönyvtárba elmenti a képet, ha más könyvtárnevet nem adott meg. ► ► A Bezárás menüpontra kattintva, a program bezáija a szerkesztésre megnyitott képek közül az aktív állapotban lévőt. 54 Hogyan fotózzak ► ► ► ► A Minden bezárá~ menüpontra kattintva, a program bezáija a szerkesztésre megnyitott összes képet, réteget. A Nyomtatás menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára

kattintva, a megnyíló ablakban lehet megadni a nyomtatandó kép adatait, majd elindítani a nyomtatást. Az Importálás Twain-bői menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjái·a kattintva, a megnyíló ablakban lehet kiválasztani, hogy melyik Web-kamera felvételéből mentsen el egy képet, képsorozatot. A Kép tulajdonságai menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban az aktív kép lehet megismerni. jellemzőit ► A Kilépés menüpontra kattintva bezáródik a program. SS Hogyan fotózzak A Szerkesztés főmenü lenyíló ablakának menüi Ezek a menüpontok a képek, rétegek szerkesztéshez kapcsolódó műveleteket, eljárásokat vezérlik. A menüpontok ab.1ív vagy inaktív állapota mindig attól függ, hogy képet vagy képréteget szerkeszt, RGB vagy RGB (alfa csatorna) színbeállítással, a vágólap vagy a tárolók üresek, illetve van már taitalmuk, a kijelölésen vagy az egész képen, rétegen szeretné a műveletet elvégezni.

► A Visszavonás menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program leveszi a képről az utolsó szerkesztési műveletet. (kií1ja a művelet nevét) ► Az Újra végrehajtás menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program visszateszi a képre az utolsó levett szerkesztési műveletet. (kií1ja a művelet nevét) ► A Halványítás menüpontra kattintva, amennyiben ez a menüpont aktívállapotban van, akkor a megnyíló ablakban beállítható a vonatkozó szerkesztési műveletnek az átlátszósága. (kií1ja a művelet nevét) ~-· S!!flzfflb c.t+Z (.l, Ú,vq , --~H.Wanyit;s: Cti+Y g-jfl+Clrl l c°+x c°+c l:lvÓQOS -14~ •· • cli+v °" 9,"+Clrl+v «lwsés~lollá . Ctl+I (:l>limllrlfti:imd!,. RögzRés bdllfUsok a ► kijelölt részt, vagy a kijelölés inverzét a program kivágja a képből és elhelyezi a vágólapra A Kivágás menüpontra kattintva, az aktív

rétegről kóJelölés elfors•~» Kijelölés mintázatként k,t~té-~ minl~.r:attal ► A Másolás menüpontra, illetve a vezérl őikonok sorában az ikonjára kattintva, az aktív rétegről a kép, a kijelölt rész, vagy a kijelölés inverzének másolatát elhelyezi a vágólapra. ► A Beillesztés menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program az aktív réteg fölé megnyit egy új üres és átlátszó réteget, és ene helyezi el a vágólap taitalmát. ► A Törlés menüpontra kattintva, az aktív rétegen a kijelölt részt, vagy a kijelölés inverzét törli a rétegről. ► A Beillesztés új képként menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a prograin megnyit egy új üres és átlátszó hátteret (nem réteget) és ene helyezi el a vágólap taitalmát. ► A Különleges beillesztés menüpontra húzva az egérkurzort, a jobbra megnyíló ablakban négyféle mód közül lehet

választani: • Az Összeillesztés menüpontra kattintva a megjelenő ablakban lehet meghatározni, hogy a vágólapon lévő képet hogyan illessze össze a program a jelenlegi képpel. • A Kijelölésbe illesztés menüpontra kattintva, egy további ablak nyílik meg, ahol a kijelölés be illesztendő vágólap taitalom helyét lehet megadni. 56 • A Maszk menüpontra kattintva, a program egy új átlátszó hátterű réteget nyit és elhelyezi rá a vágólap tartalmát maszknak. • A Maszk beillesztés menüpontra kattintva, a program egy új átlátszó hátte1ű réteget nyit és elhelyezi rá a vágólap taitalmát részben maszknak. (csak különleges megoldásként használatos) ► A Kihúzás és kitöltés menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban lehet a tulajdonságokat beállítani, hatása a kijelölésekre illetve ennek hiányában a teljes rétegre (képre) vonatkozik. ► Az ÜJ>timalizált kiszedés menüpontra kattintva, a megnyíló

ablakban lehet egy másik kép kiemelt (kijelölt) részeinek a tulajdonságait beállítani. A módosított képet a vágólapra helyezve, majd a szerkesztés alatt álló, képre beillesztve, lehet ennek a kiemelt résznek új hátteret adni . ► A Kijelölés mintázatként menüpontra kattintva, a képen kijelölt te1iilet elmenthető , mint mintázat, későbbi felhasználásra a Fájl menü » Mentésbe » Mintázatok menüpontot megkeresve és rákattintva a megjelenő ablakban a megadott néven, de felhasználható azonnal egy másik kijelölt terület kitöltésére is a Kitöltés mintázattal menüpontra kattintva 57 Hogyan fotózzak A Kép főmenü lenyíló ablakának menüi ► A Színkezelés menüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban három beállítás közül lehet választani. • • • RGB szín. Ez a beállítás 16 millió színt kezel Indexelt színek. Ez a beállítás 256 színt kezel RGBA (Alfa csatorna) Ez a beállítás a 16

millió szín kezelésén felül az átlátszóságot vezérlő az alfa csatornát is kezeli. (ajánlott ezt a beállítást használni) KAőp 1 Smcc,,,lés Ctrt-+O ~ttözés l@~t. ctrt-ttt lapméret. Shlf#i Méretre lgo~lás . !Ojelólóselfu<gotása Ferdib!s . ► Btdás . A Megkettőzés menüpontra kattintva, egy új szerkesztőablakot nyit a program, és ide bemásolja a képet, ha van, akkor az összes réteget is. l.átéholár he!~tés A Képméret menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában Kusó&nyEI<. látvány he!yesbtés . KbrbeváQá< Shf.Ctrt-ttt Automatikus kdrbev6g&s Killsö~t. ► az ikonjára kattintva, a megjelenő ablakban a kép átméretezhető és a képfelbontás ( dpi) is megváltoztatható. Abban az esetben, ha szöveges réteg is van a rétegek között, akkor a pipát ki kell venni a Minden réteg szöveg I @ Átlátszó S2Íl .• • Átlátszó maszk. 1 CopYJ91L . 1, Bővítmény mellől. ► A

Lapméret menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a megjelenő ablakban az alaplap méretezhető át nagyobbra, amin a kép elhelyezkedik, továbbá a kép elhelyezkedését, hátterét is meg lehet adni . ► A Méretre igazítás menüpontra kattintva, átméretezhető a kép kisebbre, nagyításnál a kép mérete nem, csak a háttere változik. Abban az esetben, ha szöveges réteg is van a rétegek között, akkor a pipát ki kell venni a Minden réteg szöveg mellől vagy a szöveget, taitalmazó réteget, egyesíteni kell az alatta lévővel. Ebben az esetben a szöveg szerkeszthetősége megszűnik. ► A Kijelölés elforgatása (valójában nem midig a kijelölésre, hanem a képekre, rétegekre is vonatkozik) menüpontra húzva az egérkurzort, a megjelenő ablakban hat lehetőséget kínál fel a prograin. • • A Függőleges tükrözés menüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban lehet kiválasztani, B ~ hogy csak a

hátteret vagy az összes réteget akaija függőlegesen tükrözni, illetve a vezérlőikonok ~ sorában az ikonjára kattintva a kijelölt (aktív) képet. r43) A Vízszintes tükrözés menüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban lehet kiválasztani, hogy csak a hátteret vagy az összes réteget akaija vízszintesen tükrözni, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva a kijelölt (aktív) képet. L 58 Függőleges tükrözés ► Vízszintes ti.ikrözés ► Forgatás 90°-al jobbra ► Forgatás 90°-al balra ► Forgatás 180°-al ► 11 Szög megadása . Hogyan fotózzak • A Forgatás 90°-al jobbra, menüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban lehet kiválasztani, hogy csak a hátteret vagy az összes réteget akaija elforgatni, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva a kijelölt (aktív) képet. • A Forgatás 90°-al balra, menüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban lehet

kiválasztani, hogy csak a hátteret vagy az összes réteget akaija elforgatni, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva a kijelölt (aktív) képet. • A Forgatás 180°-almenüpontra húzva az egérkurz01t, a megjelenő ablakban lehet kiválasztani, hogy csak a hátteret vagy az összes réteget akaija elforgatni. • A Szög megadása menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megadhatja a dőlésszöget és a háttér színét is, és evvel korrigálhatja a ferde kameraállású képeket. A Ferdítés. menüpontra kattintva, a megjelenő ablakban megadható a háttér, a ferdítés tengelye és a ferdítés %-a, valainint az él-sirrútás és a rétegek. • ► Az Eltolás. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban meglehet adni a kép (az összes réteggel együtt) eltolásának irányát és mé1tékét. ► A Látványhelyesbítés. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megjelenik a kép és rajta egy négyzetrács. A ►

négyzetrács sai·okpontjainál lévő kis háromszöget az egénel megfogva és elhúzva lehet a torzítást beállítani. ► A Látóhatár helyesbítés. menüpontra kattintva, a hasonló felépítésű megnyíló ablakban, 1nint a Látványhelyesbítés menüpontnál, a négyzetrács oldalainak a közepén lévő kis háromszöget az egénel megfogva és elhúzva lehet az elforgatás mé1tékét beállítani. ► A Körbevágás menüpontra kattintva, megjelenik körbe egy kijelölés, aini átméretezhető , áthelyezhető , majd ismét rákattintva körbevágja a képet. Egyéb kijelöléseknél körbevágja a képet, ha a menüpontra kattint. ► Az Automatikus körbevágás menüpontra kattintva, ha a prograin érzékeli a kép széleit átlátszó hátterű kép esetén, akkor körbevágja a képet. ► A Külső keret. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megadható a keret szélessége pixelben, a keret színe vagy háttér mintázata, abban az esetben, ha

képet akai· ellátni kerettel, illetve a rétegek háttere nem átlátszó. ► A Külső árnyék. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megadható az árnyék színe, szélessége, átlátszatlansága, a szegély szélessége. Az árnyék pozíciója, stílusa a háttér színe, 1nintázata, abban az esetben, ha képet akai· ellátni árnyékkal, illetve ha a réteget. 59 Hogyan fotóuak ► Az Átlátszó szín menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a megnyíló ablakban megadható, hogy a kép milyen színű részei, milyen színeltérési határon belül és hány százalékban legyenek átlátszóak. ► Az Automatikus átlátszóság menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban lehet kiválasztani, hogy a képen a kijelölt terület (belsó) vagy a kijelölt te1ületen kívüli (külsó) te1ület legyen átlátszó. ► Az Átlátszó maszk menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban a beállításoknak

megfelelő maszkot készíthet a képből , amelyet a Fájl menü » Mentésbe » Maszkok . menüre kattintva el lehet menteni, mint gif kite1jesztésű képet, későbbi felhasználásra. ► A Copyright. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban a megfelelő beállítások után az OK gombra kattintva a program a megadott feliratot (védjegyet) elhelyezi a képre . ► A Bővítmény (plugin) menüpont csak akkor jelenik meg, ha kiegészítő olyan adott a programhoz, melyek ebbe a menükatególiába taitoznak. Akkor a menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a megjelennek a képet módosító bővítmények nevei, amik közül lehet választani. Rákattintva a névre egy új ablak nyílik meg, amiben a bővítmény hatásának a beállításai lehet megadni. Az OK gombra kattintva a bővítmény hatása megjelenik bővítményeket ~----- 60 Hogyan fotózzak A Kijelölés főmenü lenyíló ablakának menüi Ezek a menüpontok a kijelölésekhez

kapcsolódó műveleteket, eljárásokat vezérlik, ha már van kijelölés A menüpontok ab.1ív vagy inaktív állapota mindig attól függ, hogy képet vagy képréteget szerkeszt, RGB vagy RGB (alfa csatorna) színbeállítással, a vágólap vagy a tárolók üresek, illetve van már taitalmuk, a kijelölésen vagy a rétegen lévő képen, szeretné a műveletet elvégezni. ~i~ . , 1 A kijelölés (alakzat) pozicionálása (mozgatása) egénel megfogva """ IQj,!cllé,; eieJ~ Clrt+o vagy a nyilas billentyűk segítségével végezhető el. Az egénel összeskijel61ése Clrt+A megfogva a kijelölés (alakzat) szélét, átméretezheti a kijelölést Clrt+l (alakzatot), vagy az Alt billentyű nyomva ta1tása mellett a nyilas Clrt+G billentyűkkel a kijelölést ( alakzatot) átrnéretezheti a kijelölés 1gazrus (alakzat) bal felső sai·okpontjának a pozíciójához képest. A Képarány beállítása kijelölt te1iilet (alakzat) másolható,

kivágató, elmenthető, illetve a összehúzás Kiterjesztés vágólapról bárhova bemásolható, a DEL billentyűt lenyomva a Kiterjesztés elforgatása kijelölt te1iilet törölhető . Több, vagy többféle kijelölés is Élsimltás Segédkeret készíthető egyszerre egy képen vagy rétegen, ha a Ctrl billentyűt folyamatosan nyomva, ta1tva végzi el a további kijelölést, Segédkeretbeillesztése a felirathoz kijelöléseket (akár más alakzatot használva is) és csak a kijelölés Alakzat másolása Alakul beillesztése befejezése után engedi fel a Ctrl billentyűt. Ezek a kijelölések a szerkesztés során úgy viselkednek, mintha egyetlen kijelölés lenne megbontva és több helyre szétrakva. (egyszene mozognak) ~ Alakz•tbetöl~- -~ Al.!batbetöl~ ► Kijelölés elrejtése menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program a kijelölést (alakzatot) eh-ejti, és a menüpontot megváltoztatja Kijelölés megielenítése

funkcióra, ainire rákattintva a kijelölés (alakzat) ismét megjelenik. ► Összes kijelölése menüpontra kattintva kijelölődik a látható aktív kép vagy réteg. Az.az körbe a képen, vagy a rétegen szaggatott vonalakból álló villogó keret jelenik meg. ► Alakzat kiválasztása menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban kiválasztható, hogy a jelenlegi kijelölést, amit a menüpont aktív állapota is jelez, Inilyen kijelöléssé kívánja átalakítani. Ene összesen nyolcféle lehetőséget kínál a program a jelenlegi kijelölés típusa helyett. Felkínált lehetőségek: • Téglalap • Ellipszis • Lekerekített téglalap • Rombusz • Álló háromszög • Jobbra fordított háromszög • Fordított háromszög • Balra fordított háromszög. A Polygon kijelölés nem választható csak enől 61 lehet áttérni másik kijelölés típusra. Hogyan fotózzak ► Inverz Kijelölés menüpontra kattintva, a jelenlegi

kijelölésen (alakzaton) kívül eső terület ke1ül aktív kijelölt állapotba. ► Kézi beállítások. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban megadható a kijelölés (alakzat) pozíciója, mérete és fajtája, valamint az inverz állapot is. ► Igazítás menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban három féle pozíció választható a belső (nem inverz) kijelölés (alakzat) részére . ► Képarány beállítása menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban kiválasztható (rákattintva) a kijelölés (alakzat) részére a szabványos szélesség / magasság aránya, amire a program átméretezi a kijelölést ( alakzatot) ► Összehúzás. menüpontra kattintva, a megjelenő ablakban a kijelölés (alakzat) ► mérete középpontosan és arányosan csökkenthető. Kiterjesztés menüpontra kattintva, a megjelenő ablakban a kijelölés (alakzat) mérete középpontosan és arányosan növelhető . ► Növeszt menüpontra

kattintva, a megjelenő ablakban a kijelölés (alakzat) mérete és az alakzat fmmája középpontosan és arányosan változtatható. ► Kijelölés elforgatása menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban öt féle pozíció közül lehet rákattintással választani. • • • • • Függőleges Tükrözés menüpontra kattintva, felcserélődik a képen, rétegen lévő kijelölés (alakzat) teteje és alja. Vízszintes Tükrözés menüpontra kattintva felcserélődik a képen, rétegen lévő kijelölés (alakzat) bal és jobboldala. Forgatás 90°-al jobbra, menüpontra kattintva, a képen, rétegen lévő kijelölés (alakzat) teteje a jobboldalra kerül . Forgatás 90°-al balra, menüpontra kattintva, a képen, rétegen lévő kijelölés (alakzat) teteje a baloldalra ke1ül . Forgatás 180°-al menüpontra kattintva, a képen, rétegen lévő kijelölés (alakzat) teteje alulra, a jobboldala peclig a baloldalra ke1ül ► Él simítás menüpontra

húzva az egérkurzo1t, a megnyíló ablakban kiválasztható, hogy a kijelölés (alakzat) kitöltése után az élek milyen kontfut kapjanak. Nevezetesen: • • • Nincs Élsímítás Progresszív kontfu· ► Segédkeret menüpontra kattintva, a mellette lévő kis négyzetből eltűnik a pipa és a kijelölés (alakzat) körül látható egy négyszög. Ismét rákattintva visszaáll az eredeti állapot. ► Alakzat másolása menüpontra kattintva, a program lemásolja a kijelölést (alakzatot) kitöltés nélkül, amit bárhova bemásolhat. 62 Hogyan fotózzak ► Alakzat beillesztése menüpontra kattintva, az aktív képre, rétegre a program beilleszti középre a legutolsó másolt kijelölést (alakzatot). ► Alakzat betöltése. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban válogathat a gyári vagy saját készítésű alakzatok közül és rákattintva a Megnyitás feliratú gombra, a program bemásolja a kép, réteg közepére, amit az egénel

megfogva bárhova elhúzhat és átméretezhet. A vezérlőikonok sorában lévő hasonló ikon funkciója, nem azonos a menüpont funkciójával! ► Alakzat mentése. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban a megadott néven lehet elmenteni a saját vagy a módosított alakzatot. A vezérlőikonok sorában lévő hasonló ikon funkciója, nem azonos a menüpont funkciójával! A Beállítás főmenü lenyíló ablakának menüi ► Ezek a menüpontok a képek, rétegek, kitöltött kijelölések és alakzatok színének, megjelenésének a beállításához kapcsolódó műveleteket, eljárásokat vezérlik. Fényerő / Kontraszt menüpontra kattintva, a megnyíló ~ ablakban beállítható a kép fényereje, kontrasztja akár 1=== Fl!n - y1.ero- ,-1<on - tr-as zt - - . , színcsatománként is. smamvz,1at/T8"tetlséo . , !;! Színegyens(iy . ► Színárnyalat/ Telítettség menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép színárnyalata,

színtelítettsége akár színcsatománként is. G!"11M korrekdó . f,,~ !;,1 Automablcus lciegyrités Automatikus KontrOS?t Tóbbámyek ► Színegyensúly menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép színeinek egyensúlya. Több fény Kl!zi lciegyrités . RGB csatornák felcserélése . ~ Szin cse-éléSI! . Szinlilrtornáoy cserélési! . ► Gamma korrekció menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép fényessége akár színcsatománként is. Kétmii . Dither Negatív Poszl2rs1inek. , ► Automatikus kiegyenlítés menüpontra, illetve a 9 sálámyaiat varladó. vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program g s2inámvaiatvarladó. megpróbálja a színek egyensúlyát, a kép fényerejét és kontrasztját optimalizálni. ► Automatikus Kontraszt menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a program megpróbálja a

képen lévő sötét és világos részletek egyensúlyát megteremteni. ► Több árnyék menüpontra kattintva, a program a kép sötét, árnyékos részleteit tovább sötétíti. ► Több Fény menüpontra kattintva, a program a kép világos, fényes részleteit tovább világosítja. ► Kézi kiegyenlítés menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép 63 Hogyan fotónak ► árnyékos és fényes részleteinek küszöbértéke (milyen szintet vegyen figyelembe a program a konekciónál) és az intenzitása. RGB csatornák felcserélése menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép színösszeállítása hat variációban, az eredetitől eltérő módon. ► Szín cserélése menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható vagy a kis mintavételező pipetta segítségével a képről kijelölhető, hogy a kiválasztott színt, milyen tűrés mellett, milyen szíme cserélje le a program a képen mindenütt.

► Színtartomány cserélése Menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható vagy a kis mintavételező pipetta segítségével a képről kijelölhető , hogy a kiválasztott színt, milyen tűrés mellett, milyen beállított színtaitományra cserélje le a program a képen mindenütt. ► Kétszínű . menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható, hogy milyen ai-ányban (küszöbé1ték) és milyen két színből tevődjenek össze a kép világos és sötét részletei. ► Dither menüpontra kattintva, a program átalakítja a képet fekete-fehér képpé úgy, hogy szaggatott képpontokból álljon. ► Negatív menüpontra kattintva, a prograin a képen szereplő színeket a színek ellentettjének megfelelő színekkel jeleníti meg. ► Poszter színek Menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép színeinek elnagyolása, összemosása. A megjelenése a plakátokéhoz lesz hasonló ► Színárnyalat variáció

menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép színtónusa átszínezéssel, illetve a kiválasztott szín színárnyalatai adják a kép minden színét. A Szűrők főmenü megnyíló ablakának menüi és használatuk Ezek a menüpontok a képek, rétegek, kitöltött kijelölések és alakzatok módosításának, megjelenésének az eljárásait vezérlik. Alapértelmezetten a prograin több mint 90 féle szűrőt taitalmaz. Megismerésükhöz egy megnyitott képen célsze1ű mind kipróbálni . 1 - . , Ó Tomp,lás n Élesítés Zaj -2& Domborítás Színek Felhasználásuk sonendje és száma (az ismétlések száma is) nincs korlátozva, ezé1t különleges hatásokat lehet velük a képeken, rétegeken, kijelöléseken és az alakzatokon megvalósítani. Múvésn Elmosás lHj Torzítás l~zés ► Tompítás menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban a különböző

almenüpontok között lehet választani. öregítés Keret Préselés Kontúr • Tompítás Textúra Más 64 PhotoMasque . Hogyan fotózzak • • • Elmosás Erősebb elmosás . (a megnyíló ablakban szabályozható) Élsírrútás A vezérlőikonok sorában lévő hasonló ikon funkciója, nem azonos a menüpont funkciójával! ► Élesítés menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. • • • • Körvonalak élesítése Élesítés Erősebb élesítés Feljavítás . (a megnyíló ablakban mé1téke beállítható) A vezérlőikonok sorában lévő hasonló ikon funkciója, nem azonos a menüpont funkciójával! ► Zaj menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. • • • Zajosítás (a megnyíló ablakban szabályozható) Élmegőrző ehnosás Szemcsézettség csökkentés . (mé1téke a megnyíló

ablakban beállítható) ► Domborítás menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. • • • Mérsékelt domborítás Dombmitás Erősebb domborítás ► Színek menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. • • • • • • • • • Színek :frissítése Színek fakítása Szürkeskála Szépia Éjjel effektus Naplemente effektus Átszínezés (választható színekre) Színátmenet. (a megnyíló ablakban beállítható) Színes fólia (a megnyíló ablakban beállítható) ► Művészi • • • • • menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. Színes pontok (mértéke a megnyíló ablakban beállítható) Olajfestmény (mé1téke a megnyíló ablakban beállítható) Festékfoltok (mé1téke a megnyíló ablakban beállítható)

Vízfestmény (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Nyers pasztell (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) 65 Hogyan fotózzak • • • • • • • • • Képregény (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Színes cernzarajz (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Fekete cernzarajz (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Szémajz / Vér (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Indigó (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Szó1t festék (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Zsírkréta (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Kristályosítás (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Tuskihúzás ► Elmosás menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. Köd (a megnyíló ablakban kiválasztható a Fehér vagy a Fekete szín) Művészi ehnosás Gauss elmosás

(tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Egyenes elmosás (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Körkörös ehnosás (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Körkörös homályosság (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Szellemkép • • • • • • • ► Torzítás menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a almenüpontok között lehet választani. Trapéztorzítás (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Gömbölyítés (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Csavarás (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Ellipszis Hullámzás (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Katedrálüveg Tófodrozódás Görbítés (tulajdonságai, szerkesztése megnyíló ablakban láthatók) különböző • • • • • • • • ► • • • • • • • • Leképzés menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban a különböző

almenüpontok között lehet választani. Csempék (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Puzzle (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Mozaik (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Gobelin (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Szétázás - TV kép (a megnyíló ablakban kiválasztható a Fekete sorok vagy a Fehér ·orok) Progresszív kontúr (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Árnyék (csak a kijelölésekre alkalmazható, tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Kontúr 3D (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) ► Öregítés menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző • • • almenüpontok között lehet választani. Fekete-fehér Szépia Régi fotó 66 Hogyan fotózzak Keret menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani • • • • ► Egysze1ű keret

(tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Dia keret (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) 3D-s gomb (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) 3D-s keret (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Préselés menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban a almenüpontok között lehet választani. különböző • • • Dombmmű (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Fénymásolat Gipszminta ► Kontúr menüpontra húzva az egérkurzort, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. Színes kontúr Egyszínű kontúr Fehér kréta • • • ► • • • • • • • • • • • ► • • • • • Textúra menüpontra húzva az egérkurzmt, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. Vakolat Szúnyogháló Háló Régi vászon Merített papír Zebrabőr Pixelkihagyás Homokkő Négyzetrács Cikkcakk Más (a

megnyíló ablakban a Textures mappát megnyitva lehet a textúrák között válogatni és a kiválasztott textúra tulajdonságait meghatározni) Más menüpontra húzva az egérkurz01t, a megnyíló ablakban a különböző almenüpontok között lehet választani. Egyéni (speciális szín / fény / kontraszt hatások beállítása) Minimum kiemelés (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Maximum kiemelés (tulajdonsága a megnyíló ablakban beállítható) Négyzetrács generátor (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) Körkörös maszk (tulajdonságai a megnyíló ablakban beállíthatók) ► PhotoMasque menüpontra húzva az egér kurzort, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a megnyíló ablakban a Masks mappát megnyitva lehet a maszkok közül választani és a kiválasztott maszk tulajdonságait meghatározni. ► PhotoPNG menüpontra húzva az egér kurzmt, a megnyíló ablakban a PngData mappát megnyitva lehet a képek

közül választani és a kiválasztott kép tulajdonságait 67 Hogyan fotózzak meghatározni. ► Bővítmény menüpontra húzva az egér kurz01t, a megnyíló ablakban a telepített külső (pluginok) közül lehet kiválasztani és aktiválni a használni kívánt bővítmények bővítményt . ► Szűrők 8BF menüpontra húzva az egér kurzort, a megnyíló ablakban a telepített 8BF bővítmények (pluginok) közül lehet kiválasztani és aktiválni a használni kívánt bővítményt . külső Nézet főmenü lenyíló ablakának menüi és használatuk Ezek a menüpontok a munkafelület vagy a szerkesztő ablak megjelenését vezérlik. Nézet ► Szűrők eszköztár menüpontra kattintva, eltűnik a mellette lévő pipa és a munkafelületről a kiemelt vezérlő ikonokat tartalmazó menüsorok. Ismételten a Szűrők eszköztár menüpontra kattintva, visszaáll az eredeti állapot. El Srurök eszköztár Bovitmény eszköztár El Rajzemözök Ctrl-tl

Megnyitáskor az ablak maxmaizálása Körvonal és árnyék mutatása Négyzetrács mutatása ► ► Bővítmény eszköztár menüpontra kattintva, a menüpont mellett megjelenik egy pipa és a Rajzeszközök panellel ellentétes oldalon, megjelenik a bővítmények vezérlő ikonjait taitalmazó függőleges panel. Ismételten a Bővítmény eszköztár menüpontra kattintva, visszaáll az eredeti állapot. Rácshoz igazítás 0 Nagyítás e, Kicsinyítés ii[ Eredeti méret :B: Automatikus méretezés ~ Teljes képernyő/ Diaporáma Ctrl-+f Rajzeszközök menüpontra kattintva, eltűnik a mellette lévő pipa és a a rajzeszközöket taitalmazó panel. Ismételten a Rajzeszközök menüpontra kattintva, visszaáll az eredeti állapot munkafelületről ► Megnyitáskor az ablak maximalizálása menüpontra kattintva, a menüpont mellett megjelenik egy pipa és ezen túl a megnyitott képek felett, nem jelenik meg a fejléc . Ismételten a Megnyitáskor az ablak

maximalizálása menüpontra kattintva visszaáll az eredeti állapot. ► A Körvonal és árnyék mutatása menüpontra kattintva, a menüpont mellett megjelenik egy pipa, és a megnyitott kép vagy réteg kap egy vékony fekete keretet és árnyékot is. Ismételten a Kö1vonal és árnyék mutatása menüpontra kattintva visszaáll az eredeti állapot. ► A Négyzetrács mutatása menüpontra kattintva, a menüpont mellett megjelenik egy pipa és a képen a beállítások menüpontnál a Rajzeszközök és négyzetháló panelen beállított é1tékeknek megfelelő négyzetrács, jelenik meg. Ismételten a Négyzetrács mutatása menüpontra kattintva visszaáll az eredeti állapot. 68 Hogyan fotóz.zak ► A Rácshoz igazítás menüpontra kattintva, a menüpont mellett megjelenik egy pipa és a beillesztett kép, alakzat csak a rácskiosztásnak megfelelően mozgatható. Ismételten a Négyzetrács mutatása menüpontra kattintva visszaáll az eredeti állapot. ► A

Nagyítás menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a kép, réteg felveszi a legnagyobb méretet, ami a szerkesztőablakba elfér. ► A Kicsinyítés menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a kép egy fokozattal kisebb méretű lesz. ► Az Eredeti méret menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a kép, réteg felveszi az eredeti méretét, ha nem fér ki a szerkesztőablakba, akkor alul és a jobboldalon megjelennek a csúszkák, amivel a képet mozgatni lehet. ► Az Automatikus méretezés menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a program a képet, réteget eredeti méretére módosítja, illetve, ha az eredeti méret nagyobb a szerkesztőablak méreténél, akkor ana a méretre, ami elfér a szerkesztőablakban. ► A Teljes képernyő/ DiaJ>oráma menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, a képernyő elsötétül és csak a szerkesztés alatt lévő

kép látható a tényleges méretében. Az Esc billentyűt lenyomva visszaáll az eredeti állapot 69 Hogyan fotózzak Az Eszközök főmenü lenyíló ablakának menüi Ezek a menüpontok a program által felajánlott egyéb lehetőségeket vezérlik. ► 1 Eszközök 1 Képböngésző menüpontra, illetve az ikonok sorában az ikonjára kattintva, alul megnyílik a képböngésző panel, ismertetése a XII. Egyéb eszközök, eljárások fejezetben a 61. oldalon. Ismételten a Képböngésző menüpontra kattintva a panel bezáródik. Kép böngésző Ctrl+E Automatizálás . Beállítás háttérképnek ► Ikonná alalótás . ► ► Automatizálás menüpontra, illetve az ikonok sorában lévő ikonjára kattintva, a megnyíló ablakban lehet az automatizálás beállításait elvégezni, ismertetése a XII. Egyéb eszközök, eljárások fejezetben a 65. oldalon. Képkezelő ► Navigálás ► Megnyitás mással Beállítások . Beállítás

háttérképnek menüpontra húzva az egérkurzo1t, a megjelenő ablakban kiválasztható, hogy szánútógépének képernyőjén milyen fonnábanjelenjen meg a kép . • Középre • Mozaik • Nyújtott ► Ikonná alakítás. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban kiválaszthatja az ikon méretét (pixelben) és a célformáturnot. Exportálás gombra kattintva a megnyíló ablakban meghatározhatja az ikon fájl nevét és a helyet, ahova elmenti. ► Mielőtt az Animált Gif. menüpontra kattint, ellenőrizze , hogy azok a rétegek különállóak legyenek, amiből a mozgó vagy glitteres GIF képet készíteni szeretné! ► Animált Gif. menüpontra kattintva, a megnyíló ablakban (baloldali ábra) végezze el az árán látható beállításokat és csak a késleltetésnek (ez határozza meg a képváltások idejét) az é1tékét változtassa meg, ha szükséges. Késleltetés (1/ 100 s) , ~l rl Mi --nd-en-ké-. p- - - - - - - - - - ,B==. 1 1100 Ei) Hurok

1o Átlátszó szín Q Web 216smü @ Optima&zált színskála IEJ Háttér helyreállítás ~ Színszóródás [] Beültet átlátszó szegélyeket ► Előnézet gombra kattintv a a megnyíló ablakban, megnézheti a mozgóképet működés közben. ► Ex11ortálás gombra kattintva, a megnyíló ablakban megadhatja, hogy milyen néven és hova mentse el a program az egyesített GIF képet. Képkezelő menüpontra kattintva, a megjelenő ablakban kiválaszthatja, hogy mit ► Elönézet 70 1 Exportálás 1 1 Mégsem Hogyan fotózzak szeretne tenni a képpel. Átnevezni, áthelyezni vagy átmásolni máshová, illetőleg törölni a gépről. ► ► Navigálás menüpontra kattintva, a megnyíló ablakbanválogathat a fonáskönyvtár képek közül, hogy melyiket akaija megnyitni, ha már van egy megnyitott kép . Megnyitás mással menüpontra kattintva, a program megnyitja az alapé1telmezett prograinot és elhelyezi benne a mentés után (ainire

rákérdez) a képet. képnézegető ► Beállítások. menüpontra, illetve a vezérlőikonok sorában az ikonjára kattintva, a megjelenő ablakban lehet módosítani a prograin alapértelmezett beállításait. A használatának bemutatása a kézikönyv VII. (gyári) beállítások. fejezetében található Kezelőfelület, alaJ)értelmezett Az Ablak főmenü megnyíló ablakának menüi és használatuk ► Ezek a menüpontok szabályozzák a szerkesztőablakban a képek megjelenését, ami minden esetben a kép fejlécét is ta1talmazza. Eredeti méret menüpontra kattintva, a szerkesztőablakban lévő aktív kép, a blak 1 méretének megfelelően kitölti az ablakot. ~===------------ Eredeti méret ► ► Egymás alá rak menüpontra kattintva, a szerkesztőablakban lévő megnyitott képeket egymás alá rakja a prograin, hogy mind látható legyen, ha nem fér ki, akkor egymás mellé is. Egymás mellé rak menüpontra kattintva, a szerkesztőablakban lévő

megnyitott képeket egymás mellé rakja a prograin, hogy mind látható legyen, ha nem fér ki, akkor egymás alá is. Egymás alá rak Egymás mellé ra Mindent ikonba ra Mindent visszarak ► Mindent ikonba rak menüpontra kattintva, a szerkesztőablakban lévő összes megnyitott képet, csak a kép kicsinyített fejlécét megtai·tva a szerkesztőablak aljára helyezi el a program. ► Mindent visszarak menüpontra kattintva, a prograin visszaállítja az eredeti állapotot. Legalul kiválasztható, hogy a megnyitott képek közül melyik legyen aktív. 71 Hogyan fotónak Parancsikon sorok A parancsikon sorokban szereplő ikonok csak akkor kerülnek aktív állapotba, ha a velük elvégzendő műveletek végrehajthatók. A végrehajtott műveletek nem minden esetben azonosak a megjelenésük és megnevezésük ellenére sem, a menükben található eljárásokkal, műveletekkel. A 1 2 3 4 Felső parancsikon sor 5 6 7 8 9 10 1. Új ikonra kattintva, a

megnyíló ablakban, az adatokat, beállításokat a feladatnak megfelelően kitöltve, majd az OK gombra kattintva megnyílik egy üres, háttér elnevezésű réteg. 2. Megnyitás az ikonra kattintva a megnyíló ablakban, a fonáskönyvtár képei közül lehet választani. 3. Mentés ikoma kattintva, a megnyíló ablakban, beállítható a JPEG tömödtés, valamint a mentés elő nézete is megtekinthető. A:z OK gombra kattintva a program a fonáskönyvtárban lévő megnyitott képet lecseréli a módosított képre. 4. Nyomtatás ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, beállítható a nyomtatás összes adat, ami a nyomtatáshoz szükséges. előtt az 5. Kép beolvasása az ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, a Web-kamerával készíthet állóképet. 6. Visszavonás ikonra kattintva, a legutolsó műveletet törli a program 7. Újra végrehajtás ikoma kattintva, a legutolsó visszavont műveletet újra végrehajtja a program. 8. RGB szín RGB szín, az ikoma

kattintva, a program megszünteti a képeken az átlátszóságot. 9. Indexelt színek ikoma kattintva, a program a képet a továbbiakban csak 256 féle színfelbontásban kezeli, szemben az eddigi 16 millióval. 10. Átlátszó szín ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, beállítható, hogy milyen szín (mintavétel pipettával a képről is lehetséges) milyen tűréssel , milyen átlátszósággal szerepeljen a képen, rétegen. Elő nézetben, meg lehet nézni az eredményt 72 Hogyan fotózzak T 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11. Képméret ikoma kattintva, a megnyíló ablakban, beállítható az új képméret Mindent átméretez. Nagyítás esetén a képminőség romlik 12. La11méret ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, beállítható a kép hátterének mérete, valamint a kép pozíciója a háttéren. A képet nem méretezi át 13. Kijelölés megjelenítése - Kijelölés elrejtése, az ikonra kattintva, ha az aktív képen van kijelölés, akkor

ezzel az ikonnal lehet szabályozni a kijelölés láthatóságát. 14. Felirat ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, beírható a felirat szövege és megadhatók a tulajdonságai. A szöveget a program egy újonnan megnyitott rétegre helyezi. 15. Képböngésző ikoma kattintva, alul megnyílik a képböngésző panel. Ismét rákattintva bezáródik. 16. Automatizálás ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, több kép (max 999) azonos méretezését, beállítását lehet egyszene végrehajtani. 17. Beállítások ikonra kattintva, a megnyíló ablakban, a program alapértelmezett beállításait lehet módosítani. 18. <Auto> Nagyítás / Kicsinyítés beállítása a szerkesztőablakban, mé1tékét az ablakban a kis gombra kattintva, a legördülő lapon lehet kiválasztani, illetve az egérgörgő használatával módosítani. 19. Nagyítás szerkesztőablakban, az ikonra kattintva, a következő nagyobb é1tékre állva nagyítja meg a képet a program. az

ikonra kattintva, a következő kisebb é1tékre állva kicsinyíti a képet a program. 20. Kicsinyítés 21 22 szerkesztőablakban, 23 21. Eredeti méret az ikonra kattintva, a kép eredeti méretében jelenik meg 22. Automatikus méretezés ikonra kattintva, a felveszi a szerkesztőablak méretét, ha annál nagyobb. 23. Teljes képernyő Dia11oráma, az ikonra kattintva, csak a kép jelenik meg a monitoron fekete hátténel. Az Esc billentyűt lenyomva visszaáll az eredeti állapot. 73 Hogyan fotózzak Az Alsó JJarancsikon sor 1 2 3 s 4 7 6 8 10 9 1. Automatikus kiegyenlítés ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés fényességét és színeinek élességét optimalizálja. 2. Automatikus Kontraszt ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés sötét és világos részeinek arányát optimalizálja. 3. Fényerő(-) ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés világosságát csökkenti. 4. Fényerő(+)

ikonra kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés világosságát növeli. 5. Kontraszt(-) az ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés sötét és világos részeinek arányát csökkenti. 6. Kontraszt (+) ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés sötét és világos részeinek arányát növeli. 7. Telítettség(-) ikoma kattintva, a kép, réteg vagy kijelölés színeinek telítettsége csökken. 8. Telítettség(+) ikoma kattintva, a kép, réteg vagy kijelölés színeinek telítettsége növekszik. 9. Gamma korrekció(-) ikoma kattintva, a képen, rétegen vagy a kijelölésen sötétebb árnyalatokat és valamivel teltebb színeket generál a program. 10. Gamma korrekció(+) ikoma kattintva, a képen, rétegen vagy a kijelölésen világosabb tónusú és kevésbé telt színeket generál a program. 11 12 13 14 15 16 18 17 19 20 21 22 23 24 11. Szürkeskála ikoma kattintva, a program a képet, réteget vagy

kijelölést fekete/fehér képpé alakítja át. 12. Régi fotó ikonra kattintva, a program a képet, réteg vagy kijelölést egy régi fotóvá alakítja át. 13. Szemcsézettség csökkentése ikoma kattintva, a megnyíló ablakban csökkenthető a kép, réteg vagy kijelölés szemcsézettsége. 14. Tom11ítás ikoma kattintva, a program a kép, réteg vagy kijelölés élességét csökkenti. 74 Hogyan fotózzak 15. Elmosás ikoma kattintva, a program a képet, réteget vagy a kijelölést elmosottá alakítja át. 16. Élesítés ikoma kattintva, a program a képet, réteget vagy a kijelölést élesíti 17. Feljavítás ikoma kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép vagy kijelölés konekciója. 18. Színárnyalat variáció ikoma kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép vagy kijelölés színárnyalata. 19. Színátmenet ikoma kattintva, a megnyíló ablakban beállítható a kép vagy kijelölés színátmenetének jellemzői . 20.

PhotoMasque ikonra kattintva, a megnyíló ablakban kiválasztható és beállítható a képre vagy a kijelölésre készítendő maszk összes tulajdonsága. PhotoMasqut Muque C: . Masks Pf-Soleilgif Függőleges tükrözés ikonra kattintva a program felcseréli a kép tetejét a kép aljával. Op.acité : 100 Couleu r : .- íl • Mod• · Couleur "] Flou [] Bichromie: 21. Vízszintes tükrözés ikonra kattintva a program felcseréli a kép jobboldalát a kép baloldalával. 22. Pairametre5 i;:j; ~ Etirer le masque Rt!p~er le masque RJ Aper~u direct ~ 1 Ok 1 1 Anoul.- 1 23. Forgatás 90°-al balra ikoma kattintva a program a kép tetejét elforgatja balra 24. Forgatás 90°-al jobbra az ikoma kattintva a program a kép tetejét elforgatja jobbra. Rajzeszközök panel Az alábbiakban szere1dő ikonok csak akkor kerülnek aktív állapotba, ha a velük elvégzendő műveletek végrehajthatók. 75 A Színkezelés eszközei, használatuk ·z111 1.

pale tta z 111 p ale tta Festőszín, az ecset, keret vagy a kihúzás színe. Bele kattintva, a megjelenő ablakban lehet a színt kiválasztani. 2. A kis ikonra kattintva, felcserélődik a háttér szín (5) a festőszínnel 3. Szmválasztó a teljes színskálából A pipettára változó egérkurzonal a kiválasztott színre a bal egérgombbal kattintva a festőszínt, a jobb egérgombbal kattintva a háttérszínt lehet megváltoztatni. 4 . A kis ikonra kattintva, a festőszín és a háttérszín az alapé1telmezett fekete festőszínre és fehér háttérszínre vált. 5. Háttérszín, a háttér vagy kitöltés színe Bele kattintva, a megjelenő ablakban lehet a színt ki választani. 6. Szmválasztó a kiemelt színekből A pipettára változó egérkurzonal a kiválasztott színre a bal egérgombbal kattintva a festőszínt, a jobb egérgombbal kattintva a háttérszínt lehet megváltoztatni. 7. A gombokra kattintva további tíz finomabb színpalettán lehet a

színeket kiválasztani Segédeszközök A Kijelölések vezérlőikonjai , használatuk Kijelöléseket csak akkor lehet készíteni akár egy képen, akár egy rétegen, ha a baloldali ábrán lévő ikon aktív állapotban van. A kijelölés (alakzat) pozicionálása (mozgatása) egérrel megfogva vagy a nyilas billentyűk segítségével végezhető el. Az egénel megfogva a kijelölés (alakzat) szélét, átméretezheti a kijelölést (alakzatot), vagy az Alt kij elölés billentyű nyomva taitása mellett a nyilas billentyűkkel a kijelölést (alakzatot) átméretezheti a kijelölés (alakzat) bal felső sai·okpontjának a pozíciójához képest. Több, vagy többféle kijelölés is készíthető egyszerre egy képen vagy rétegen, ha a 76 Hogyan fotózzak Ctrl billentyűt folyamatosan nyomva, taitva végzi el a további kijelölést, kijelöléseket és csak a kijelölés befejezése után engedi fel a Ctrl billentyűt. Ezek a kijelölések a szerkesztés során úgy

viselkednek, mintha egyetlen kijelölés lenne megbontva és több helyre szétrakva. ( egyszerre mozognak:) Kijelölés, az ikonra kattintva alul megjelenik a 2-6 számokkal jelölt panel részlet. Kijelölő • • • • • • • alakzatok Téglalap Ellipszis Lekerekített téglalap Rombusz Álló háromszög Jobbra fordított háromszög Lasszó □ oo ◊ 6 C> P<;l~ A Pipetta ikon használata Az egérkurzor pipetta alakúra vált, ha az egérkurzort a színválasztó palettákra vagy a szerkesztőablakban lévő képre, rétegre húzza. pipetta A festőszínt a bal egérgombbal, a háttérszínt a jobb egérgombbal a kiválasztott szíme kattintva lehet meghatározni. Ekkor a piros keretben lévő RGB decimális színé1tékek a kiválasztott színnek megfelelő é1téket kapnak. Az alatta lévő Web felirathoz taitozó ablakban ennek az RGB é1téknek a Hexadecimális megfelelője látható. Az ablakba kattintva ez felülírható Ügyelni kell, hogy ez mindig

kettős kereszttel kezdődjön. A Varázspálca ikon használata A Varázspálca ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. , •arázspálca Az egérkurzor vai·ázspálca alakúra vált, ha az egérkurz01t a szerkesztőablakban lévő képre, rétegre húzza, és mellette megjelenik egy dupla kereszt. A dupla kereszt metszéspontjával a kiválasztott szíme kattintva, kijelölődik minden olyan terület körülötte, ami a beállított Tűrésnek megfelel. A Ctrl billentyűt lenyomva taitva, hasonló módon további kijelölések készíthetők. 77 Hogyan fotózzak c::1::::1:~:1::::1:::1 szerkesztés menüpont megnyíló ablakában, a „Kihúzás és kitöltés . " menüpontra kattintva a megnyíló ablakban állíthatja be ~ - a kitöltés módját, értékeit. ~v, Túrés kijelölés megkezdése előtt a Szín felirat melletti kis négyzetbe attintva a megjelenő pipa jelzi, hogy a képen, rétegen a tűrésbe

tartozó színek mindenhol kijelölődnek. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. Dszín A Vonal ikon Vonal ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. Az. egérgombot lenyomva taitva, tetszőleges irányú és hosszúságú vonalat rajzolhat, az előre beállított é1tékeknek megfelelően az aktuális vonal festőszínnel. szélesség 1~--~~=I 2 A Szélesség felirat alatt lévő ablakban felülírhatja, illetve az ablak jobbszélén évő gombokra kattintva módosíthatja a vonal vastagságát pixelekben. Ádámzadanság C!Jj Az Átlátszatlanság felirat alatt lévő ablakban felülírhatja, illetve az ablak 1100 0 Élsímítás DKétszínü ·obbszélén lévő gombokra kattintva módosíthatja a vonal átlátszóságát. Az Élsimítás felirat mellett lévő kis négyzetben célsze1ű a pipát meghagyni. ~ - - ~A Kétszínű felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, a vonal az aktuális

festőszínnek megfelelő egy pixel vastag keretet kap és a belseje , a háttérszínnel töltődik ki . Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. A Nyíl felirat alatt lévő kis négyzetbe kattintva, a vonal végén egy nyílhegy jelenik meg. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot A Nyíl felirat alatt lévő második kis négyzetbe kattintva a vonal mind két végén egy-egy nyílhegy jelenik meg. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. A Kitöltés ikon Kitöltés ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. kitöltés Az. egérkurzort a képre, rétegre húzva a kurzor festékes vödör alakúra változik. A bal egérgombbal kattintva a festőszínnel , jobb egérgombbal kattintva a háttérszínnel töltődik ki a kiválasztott szín a képen, a beállított 78 Hogyan fotózzak Tűrésének megfelelő terület. Az Átlátszatlanság felirat alatt lévő

ablakban felülírhatja, illetve az ablak jobbszélén lévő gombokra kattintva módosíthatja a kitöltés átlátszóságát. Nyomás 1 ~ 0 I f I t I t j 1 Szórás 0 1 1111 1 1111 A Minta felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, a megnyíló ablakban kiválasztott mintával töltődik ki a kiválasztott szín Tűrésének megfelelő te1iilet. kiválasztott mintát törölni, a Szerkesztés főmenü megnyíló ablakában a Tisztítás menüpont megnyíló ablakában a Mintázat feliratra kattintva lehet. 1 1 sugár v .! l. 30 , [ ~ SZivárvány A Festékszóró Festékszóró ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. Az. aktív te1iiletre húzva az egérkurzort, az egérkurzor alakja megváltozik, egy kör jelenik meg a közepén kereszttel. festékszóró Az. egérgombbal az aktív te1iileten többszöri kattintással vagy az egérgomb folyamatos nyomva tartásával, az aktuális festőszínnel lehet

festeni, hasonlóan, mint a festékszóró palackokkal. - - - - - - - . A kör átmérőjét a Sugár felirat alatti ablak jobb szélén a gombra Nyomás kattintva, a lenyíló ablakban lehet kiválasztani. ü 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 Szórás u 1 111 1 1 1 1 1 t lSugár 30 1 1 A festékszóró nyomását és szórását a feliratok alatt lévő , csúszkákon lehet beállítani. I v J A Szivárvány felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, az .------· , aktuális festőszín helyett, egy folyamatosan változó színnel lehet festeni . 0 Szivárvány Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. ---=--===-A Festőecset segédeszköz Festőecset segédeszköz ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. festő eset . •. • • • •. , • , Sugár !10 H Nyomás 1 1 I I !szín I I 1 i A festőecset, cemza a bal egérgomb nyomva taitásánál a festőszínnel , a jobb egérgomb

nyomva taitásánál a háttérszínnel fest, rajzol. A piros négyzet felső részén látható táblázatban lehet kiválasztani a festőecset, cemza fajtáját és méretét. A táblázat legalsó sorában csak a festőecset fajtáját lehet kiválasztani, a méretét a Sugár felirat alatti ablak jobb szélén a gombra kattintva, a lenyíló ablakban lehet kiválasztani. .9 H 79 Hogyan fotózzak A Nyomás felirat alatt lévő, csúszkán lehet beállítani, hogy a festőecset, ceruza milyen intenzitással fessen, rajzoljon. A Szín feliratú ablak jobb szélén lévő gombra kattintva, a legördülő ablakban a festőecsetnek , cemzának azt a tulajdonságát lehet meghatározni, hogy milyen módon fessen, rajzoljon. A Különleges festőecset Különleges festőecset ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt paneh·észlet jelenik meg. Ezen a panelen kiválasztható alakzatokkal, ecsetekkel lehet a képen festeni . A festést különleges egérgombbal

elhúzva lehet elvégezni. festőecset A festőecset a bal egérgomb nyomva taitásánál a festőszínnel , a jobb egérgomb nyomva taitásánál a háttérszínnel fest. A piros keretben legfelül lévő ablak jobboldalán lévő gombra kattintva a legördülő ablakban lehet választani az aktuális alakzatcsop01t vagy ecset mintái közül a megfelelőt. 1 ~ 78 jv] 1100% ~ ] Nyomás , . , , , , , , 0, 1enyomott Lépés 1<Auto > G:] D Halványítás: ~~ B ~ Az alatta lévő ablak jobboldalán lévő gombra kattintva a legördülő ablakban lehet kiválasztani a kicsinyítés vagy nagyítás mértékét. A Nyomás felirat alatt lévő, csúszkán lehet beállítani, hogy az alakzat, ecset milyen intenzitással fessen. Alacsony intenzitásnál a festett részre többször rákattintva lehet a radírozást finomítani . A Lé11és felirat alatt lévő ablak jobboldalán lévő gombra kattintva a legördülő ablakban lehet kiválasztani, hogy a lenyomott egérgombbal

elhúzva, milyen sfuű legyen az alakzat, ecset ismétlődése . A Halványítás felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, az alakzat, ecset szélei finomodnak. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. Alul a két tükrözést vezérlő ikon valamelyikére kattintva a festés megkezdése tükrözésnek megfelelően jelenik meg festéskor az alakzat, vagy ecset. előtt, a Az aktuális alakzat vagy ecset csop01tot a piros keret alján lévő mappa ikoma kattintva a megnyíló ablakban lehet kiválasztani 80 Hogyan fotózzak A Klóónozó segédeszköz Klóónozó segédeszköz ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. A klóónozó segédeszköz használatához, a Ctrl billentyűt folyamatosan nyomva taitva, kell az egérbillentyűvel kijelölni azt a helyet, ahonnan elkezdi másolni a képet, beállított sugárnak klónozó megfelelő területről. Ezt követően az egérbillentyűvel a

megfelelő helyre kattintva, és az egérbillentyűt folyamatosan nyomva, tai·tva az egér húzgálásával lehet a képrészletet máshova másolni a képen. A lemásolandó rész közepét egy kereszt jelzi és állandó távolságot taitva a körré változott egérkurzor középpontjától, vele együtt mozog. A Nyomás felirat alatt lévő, csúszkán lehet beállítani, hogy a másolás milyen intenzitással jelenjen meg. Nyomás 0 A Rögzített felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, a sugár által kijelölt képrészletet lehet a képen bárhova lemásolni, akár többször is. □ Rögzített Ismét a kis négyzetbe kattintva, □ Minta visszaáll az eredeti állapot. A Minta felirat mellett lévő kis Sugár négyzetbe kattintva, a megnyíló ablakban kiválasztott mintával D Preáz töltődik ki a kiválasztott te1ület - - - - - - -~ a Nyomásnál beállított intenzitásnak megfelelően. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. 1

• 1 1 1 1 1 [v] A kiválasztott mintát törölni, a Szerkesztés főmenü megnyíló ablakában a Tisztítás menüpont megnyíló ablakában a Mintázat feliratra kattintva lehet. A Sugár felirat alatt lévő ablak jobboldalán lévő gombra kattintva a legördülő ablakban lehet kiválasztani, hogy milyen sugaiú legyen a másolandó és a másolt te1ület. A Precíz felirat mellett lévő kis négyzetbe kattintva, a másolt terület szélei élesek lesznek. Ismét a kis négyzetbe kattintva visszaáll az eredeti állapot. 81 . I!], N>I I, , Hogyan fotózzak Az Elmosás Az Elmosás segédeszköz ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. A Nyomás felirat alatt lévő , csúszkán lehet beállítani, hogy az elmosás, tompítás intenzitása milyen erős legyen. ehnosás A Precíz beállítást választva kereszt alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb. 3 pixel sugaiú körben, lehet a te1iiletet

elmosni, tompítani a kontrasztos színeket. A Közepes beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 8 pixel sugaiú körben, lehet a területet elmosni, tompítani a kontrasztos színeket. Ü Preóz 0 Kozepes Ü Nagy 0 Nagyon nagy Nyomás 1 A Nagy beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 24 pixel sugai·ú körben, lehet a te1iiletet elmosni, tompítani a kontrasztos színeket. A Nagyon nagy beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 40 pixel suga1ú körben, lehet a te1iiletet elmosni, tompítani a kontrasztos színeket. A Maszatolás segédeszköz A Maszatolás segédeszköz ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészlet jelenik meg. Ü Preáz 0 Közepes 1naszatolás A Nyomás felirat alatt lévő , csúszkán lehet beállítani, Ü Nagy hogy a színek összemosásának intenzitása milyen 0 Nagyon nagy erős legyen. A Precíz

beállítást választva kereszt alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 3 pixel sugaiú körben, lehet a területen összemosni a színeket. Nyomás 1 1 1 J 1 1 A Közepes beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 8 pixel sugaiú körben, lehet a területen összemosni a színeket A Nagy beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 24 pixel sugai·ú körben, lehet a területen összemosni a színeket. A Nagyon nagy beállítást választva kör alakúra vált az egérkurzor és segítségével kb . 40 pixel sugaiú körben, lehet a te1ületen összemosni a színeket. 82 1 1 1 Hogyan fotónak A Görgetés ikon o-öro-eté e, e, · A baloldali Görgetés ikon aktív állapotában, lejjebb a piros kerettel kiemelt panelrészletjelenik .--------- meg OPreáz vált. A Ekkor az egérkurzor kis kéz alakúra kép, réteg nagyítása esetén, ezzel az OKözepes egérkurzonal

megfogva lehet a képet, @Gyors réteget minden irányba mozgatni. A Precíz feliratra kattintva, a mozgatás egy pixeles nagyságú lépésekkel halad. A Közepes feliratra kattintva, a mozgatás öt-pixeles nagyságú lépésekkel halad. Rétegek kezelése, szerkesztése PhotoFiltre képszerkesztővel A PhotoFiltre és a PhotoFiltre Studio programokkal könnyen tudunk rétegeket szerkeszteni, képek hátterét megváltoztatni, vagy egy meglévő kép alá másik hátteret tenni . Többféle lehetőség is van, lehet a rétegek halványításával érdekes hatásokat elérni, de teljesen meg is változtathatjuk a képek hátterének színét, vagy több kép egymás fölé való rétegezésével teljesen új designt alkothatunk. Most egy olyan példát szeretnék bemutatni, ahol két, ömnagában is remek képből , egy érdekes új született. A képszerkesztő programot a továbbiakban PFS néwel jelölöm A PFS menügombjainak részletes használatára itt most nem térek ki,

Egy pár apró tanács: Ha réteges képeket szerkesztünk, az első lépés a képek megnyitása után mindig az legyen, hogy a felső menüsorban a kép-színkezelés-RGBA (Alfa csatorna) legyen kipipálva. Ez biztosítja az átlátszó hátteret. Ha valami miatt nem tudjuk a réteges kép szerkesztését befejezni, akkor ne egyesítjük a rétegeket, hanem pfi kite1jesztésben mentsük el, és ha folytatni akarod, megnyitás után szabadon látszanak a rétegek, és lehet folytatni a munkát. 83 A kész képeket jpg vagy a még szebb hatást adó, jó tömöd tési képességgel rendelkező png fonnátumba mentsük el - ami egyébként támogatja az átlátszó hátteret is. A közisme1t gif fo1mátumnál nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon rontja a réteges képek minőségét. Amennyiben azonban mozgó, vagy csillogós képet szeretnénk szerkeszteni, akkor csak a gif kite1jesztés a használható. Az oldalon található összes képanyag eredeti méretben, PFS táblákkal

letölthető . A szerkesztés: 1. lépés Nyissuk meg mind a két képet a PFS programban egymás után. A háttér képpel egyelőre semmi dolgunk, tegyük le kicsibe . 2. lépés: A második képből először vágjuk ki az egyértelműen felesleges részeket: Száimnal jelölt nyilacskái·a, majd a 2. téglalap alakú ikoma és jelöld körbe az lóalakot nagyjából. Utána a 3 szerkesztés menüre kattintva kivágás és beillesztés új képként Most 84 Hogyan fotózzak már eltűnt a sok felesleges képrészlet, az eredeti képet be is zárhatjuk, ne zavaijon bennünket. Ha olyan képet szerkesztesz, ainit meg akaiunk őrizni , akkor az elmentsem a változásokat kérdésére a prograITinak a nemet válaszjuk. Új képként kb egy ilyet kell látnunk, mint most itt, egyelőre a fehér szaggatott vonal kivételével. 3. lépés, Megint katt az 1-sel jelölt nyílra, majd a 2-sel jelölt polygon nevű ikoma. A polygon egy olyan kijelölő eszköz, amivel körbe tudjuk

rajzolni a kivágandó részeket nagyon pontosan. Kattintsunk egyet a kivágandó kép tetszés szerinti pontjára és lassan, kis lépésekkel kattintsunk mindig tovább a kivágandó széleken, ana vigyázzwlk, hogy mindig csak egyet kattintsunk egy ponton, tehát húzzuk, mindig tovább az egeret mielőtt újra kattintsunk, me1t két kattintásra azonos helyen befejezi a kijelölést és kezdheted elölről. Az egyenes részeknél bátran húzzuk nagyobb szakaszt, csak a görbületeknél haladjunk kis lépésenként. Szaggatott vonallal látjuk a már kijelölt részt. Ha körbeértünk, a kezdő és a befejező kijelölés találkozásánál kattintsunk kettőt és látjuk, mint a fenti képen, hogy szaggatott vonalkákkal körbe van jelölve a kivágandó terültet. Következő lépés: Kijelölés-Inverz kijelölésre kattintsunk, azt látjuk, hogy az egész kép külső élén is végigfut a szaggatott vonal, majd Szerkesztés - kivágás és máris átlátszó háttéren csak

az lóalak mai·ad meg. ,.,~r~,s,o,--, ,,,,-,s, ., <;- • •j 85 Ami itt kockással látszik az már átlátszó háttér, ha túl sok az üres kockás rész a széleken, akkor fent a kép fület lenyitva kattintunk az automatikus körbevágásra. Utána méretezzük át a képet 47 4x538 as méretre. Ezt szintén a kép fülön a képméretre kattintva megjelenő ablakban tehetjük meg Ha a kivágás után úgy látjuk, hogy sok felesleges régi képmaradék van még, akkor semmi gond, kattintsunk jobbra, a radír jeh·e, vegyük a méretét kicsire és óvatosan radírozzuk le a felesleget. A radír nyomán átlátszó lesz a háttér 1. Most jön a szép része: A szépen kiradírozott, méretre vágott, átlátszó hátte1ű képre kattintsunk (itt az lóalak) és vagy a szerkesztés fülön a másolás szóra kattints bal egénel, vagy a hagyományos másolással, a gépeden a ctrl+c betű egyszene tö1ténő lenyomásával kijelöljük ezt a képet másolásra. Most

nyissuk fel az eddig nem használt, és alulra letett lovas nevű képet és megint, vagy a fenti szerkesztés fül és beillesztés, vagy ctrl+v betü kombinációval másoljuk rá az előbbi képet. Most azt látjuk, hogy képünk bal oldalánál megjelent egy szerkesztősáv , amiben van két kis kép egymás felett, az egyikben a háttér van a másikban, pedig a lovaskép. Ezzel létre lett hozva a réteg, ami most két képből áll Itt vigyázni kell, hogyha tovább fogjuk szerkeszteni még a képeket, akkor mindig előbb kattintsunk egyet a bal egér gombbal ana a kis rétegképre a baloldalon, , amivel dolgozni akarunk majd. Visszaté1ve a szerkesztésünkhöz, most a jobb oldali első iconsor második icon gombjára kattintva, (kettős kis négyzet) , fogjuk meg és szépen igazítsuk rá a háttérképre a lovat. Na már majdnem végeztünk is, ha tetszik amit látunk, akkor annyi csak a dolgunk, hogy egyesítsd a rétegeket. Ezt a a felső menüsorban a rétegek fülre

kattintva, a megnyíló ablakban legalulra a egyesít minden réteget szóra kattintva tehetjük meg . Még az utolsó művelet, fájl fülre kattintva, mentés a nekünk tetsző helyre és néven, de ajánlom, hogy jpg kite1jesztésben, vagy png -ben mentsd, mert a gif kite1jesztés nagyon el-rontja a minőséget, a bmp meg nagyon nagy te1jedelmű lesz. Remélem, tudtam segíteni a rétegszerkesztésben, 86 Hogyan fotózzak Remélem tudtam segíteni a rétegszerkesztésben, ha bánni gondod, kérdésed van, üjál emailt, vagy a vendégkönyvembe. A LadyJ weblapja oldalain található átlátszó hátterű png képek használatával a rétegszerkesztés legaprólékosabb vacakolásától, a kivágástól, megmenekülhetsz :) Haladóbb fotózási ismeretek A fotózás Az igazán jó képek többnyire kétféle módon jönnek létre 1. Amikor egy beláthatatlan pillanat szül kompozíciót a térben • csodás érték megteremtését teszi lehetővé 2. Amikor egy képi

asszociációs (Lélektan: Összekapcsoló lelki folyamat) hatásra kitalálunk valamit (villanás az agyban) Mi is az a villanás az agyban? Beszélnünk kell a kép te1vezéséről , tudatos létrehozásáról. Arrúg a szabadtéri fotós helyzetekből bevillanó kép elcsípéséhez számtalan dolognak kell egy pillanatban-összhangban lennie, a szépen kivitelezett mű megismételhetetlenségével, eredetiségével az időtlen alkotások kategóriájába ke1ülhet. Az agyban bevillanó kép valamilyen ötlet vagy látvány hatására generál egy képet. Amit meg szeretnénk valósítani Te1mészetesen többségében a felvétel reprodukálható, ezé1t inkább technikai é1téke, sem mint vizuális hatása lesz hosszú távon maradandó. A villanás az agyban ❖ egy emberi kreáció, amely kaphat különféle rnhákat 1) Az ötletet elsüthetjük különféle köntösökben 2) Te1mészeti álrnhában, 3) Művi környezet áh·uhában (ide tartozik a kreált természeti környezet

is) 4) A pillanatképnek ható beállított kép ( leghúzósabb próbálkozás) nagyon nehéz imitálni a valósághű pillanatképet egy berendezett, beállított jelenettel. Kis ügyeskedéssel elég jól meg fotózható egy kitalált mozzanat a tennészetben is. A kitalált képek é1tékét csökkentheti, elkészítésének idejét rövidíti, a nagy belenyúlás itt belép egy igen jelentős fogalom, az emberi te1mészet ősi ellensége, a türelem. A portréfotózás szépsége és nehézségei A fényképészet egyik alapirányzata a p01tréfotózás. Elsősorban embereket örökítünk meg Legelte1jedtebb módja, ha külön kiemeljük alanyunkat egy beállított pózban A rekeszé1ték választásnál ügyeljünk ana, hogy a teljes arc éles legyen. 85 milliméteres, Fl 2 kezdő Fé1tékű objektívre lesz sülségünk és most ki is szeretnéd használni azt a papüvékony mélységélességet, amire ez a portréágyú képes. Igyekezzünk olyan rekeszértéket választani,

ami bár elmossa a hátteret, de magát az arcot teljes egészében élesben prezentálja. vigyünk bele néha egy kis életet, me1t könnyen unalmassá válik a fotózás. Portréfotózás tippek: • Alanyod forduljon oldalra • Egyik vállát szegezze feléd 87 Hogyan fotózzak • • • • • • • Nézzenrád Egy kicsit döntse meg a fejét A dőlés ne legyen erőltetett, illetve eltúlzott A válla felé forduláskor fejével követi a tennészetes ívet Olyan hatást elérve, mintha ha csak hátra akarna nézni a kézzel érzelmeket közvetíthetünk, hosszú hajú hölgyeknél kihangsúlyozhatjuk hajkoronáját Portréfotók készítése, különösen az utcán, kihívást jelentő feladat. A megfelelő fény te1mészetes hatású, őszinte portrék rögzítéséhez készíts alanyodról több felvételt is. 1. Természetes környezetükben fotózd az alanyaidat 2. Sose állva fotózd a gyerekeket 3. Hagyj teret abba az irányba, amerre az alanyod néz 4. Fény

az ablakból ----------5. Soha ne használd a beéJJÍtett vakut! 6. Tudom, ho~ arcokat akarsz fotózni, de néha gondolkozz a részletekben. 7. ExponáU túl 8. CsináU valami nem szokványosat 9. Fejezd be az integetést és a mosolygást 10. Fotózz felfelé és hatalmat adsz, fotózz lefelé és elveszed a hatalmat. A.ió J>ortrén a modell (különösen a szemei) élesek, a háttér JJedig elmosott. Az igényes J)Ortré elkészítésének egyik legfőbb kulcsa a mélységélesség tökéletes beállítása. A felszerelés: • Megfelelő tükörreflexes digitális géJ) • Jó minőségű J)Ortré objektív • 50-85 mm átfogású teleobjektív tökéletes a 1>ortréfotózáshoz. • Minél hosszabb a gyújtótávolság, annál jobban csökkenthető a mélységélesség • Állítsd a fénykéJJezőn a rekeszt minél nagyobbra Az aktfotózás Az egyik legnehezebb legkedveltebb fotóstéma az aktfotózás. Ebben a fénykéJJészet lényege mellett a test

szé1>ségének megörökítése kapja a legfontosabb szerepet. A megfelelő időpillanat elkapása, a megfelelő világítás és fényformálók kiválasztása, és a helyes nézŐJJont megtalálása, a modell beállítása egyaránt szükségesek ahhoz, hogy az emberi test széJJségeit kifejező módon örökíthessük meg . A hatalmas vizuális képinger, a kifejezetten helytelen rendszerezés és néhol a silány lírai é1telmezés keresztmetszeteként kialakult egy végleteket tükröző emberi megítélés az aktfotográfiát illetően . Nevezhetném ezt a hozzáállást amolyan „tudálékos álszent p1űdségnek" is . 88 Hogyan fotózzak Mi az akt Az akt német eredetű szó é1telme tanulmányrajz, festmény vagy szobor a mhátlan emberi testről , más szóval - eredeti é1telmében meztelen vagy felöltözött modell figurájának, taitásának, mozdulatának tanulmányszerű ábrázolása. Az iskolákban a test tanulmányozására használtak használnak

akt modelleket. Az aktfotózás a test gyönyö1ű körvonalait emeli ki Az. aktfotózás egy erotikus, ám mégis visszafogott műfaj , hiszen itt nem a kitámlkozás kap szerepet. A művészi akt fotózás során készült fényképekből nem mindig de1ül ki a modell személye, hiszen sokszor csak a test vonulatait, részeit mutatja be egy-egy erotikus fotó . Vannak elítélői , akik pusztán pucérkofásnak ítélik, és vannak lúvei, akik a legtökéletesebb alkotást, a test szépségének megörökítését látják benne. A képeken nem pusztán a test látványának inkább szépségének bemutatása a cél. A női test szépsége fantasztikus és lenyűgöző . Amikor pedig egy olyan fotós kapja lencsevégre, akinek a szeme igazán meglátja benne a csodát, akkor hihetetlenül szép látványt csodálhatunk. Ajó aktfotó feltételei • • • • • • • • • Műteremben, vagy szabadban Jobb választás esetenként a műterem Lehet egy elegáns szállodai

szoba A fotózásokat mindig megelőzi , legalább egy személyes telefonbeszélgetés, vagy találkozás Az egyik legfontosabb dolog az modell bizalma. Milyen fotókat szeretnénk, készíteni Kell-e fodrász, sminkes stb Megbeszéljük elképzelésünket a fotókról Képeken nem ott lesz a mi látásmódunk, a mi egyéniségünk is. Így valóban fontos, hogy meglegyen az összhang! Miért kell a retus, akár mini, akár nagy? o o o o o o o A kompozícióban zavai·óan ható konnektor, Kis szösz a padlón- pedig előtte Egy tökéletes tekintetnél egy rossz árnyék stb. A retusálás nem azonos a digitális plasztikai sebészettel! A lehetőségek egy, az utómunkábanjáratos szakember kezében szinte végtelenek. Igyekezzünk kiváltó digitális utómunkát, azaz digitális képkidolgozást, retusálást felmutatni. Amely olyan pluszt ad a képhez, ainelyet nem tudsz megnevezni, de nem más, hanem szebb, több, jobb lesz általa a kép . Éj szakai felvételek

készítése Az esti fotózás nem is annyira egyértelmű, mint ainilyennek elsőre gondolnánk. izgalmasabb és érdekesebb képek születhetnek ekkor, mint déli napsütésben. Talán sokan leüták már, hogy fotózzunk kékórában, Lássuk mi Hogyan fotózzak szükséges ahhoz, hogy a legjobb esti, kivilágított városi fotókat készítsük el. Kékóra: sokaknak triviális, sokan pedig azt sem tudják mi ez. A kékóra reggel és este van, reggel pirkadatkor, este szürkületkor. a kékóra, ez az az időszak , amikor az égbolt már nem világos, de még nem tök fekete, ebben az időszakban a legszebbek az éjszakai városi fotók. Kékóra maximum 30-35 perc! Télen ez akár 15-20percre is lecsökkenhet Azt sem mindegy ugyanakkor, hogy mely irányba fotózunk. Este hamarabb befeketedik az égbolt Kelet irányába, és később a nyugati irányba Nyugat felé, így valamelyest jobban kitolhatjuk a hasznos kékóra időinte1vallumát. Kék órában célsze1ű állványt

használni, hogy ne kelljen nagy érzékenységgel a képminőséget tönkre tennünk. Épületeket illetve tájat viszont érdemesebb este, pontosabban kék órában fotózni. Éj szakai fotózásnál az égbolt már teljesen sötét, csak a csillagok látszanak. Ilyenkor másképp és mást kell fotózni. Éjszaka érdekes téma lehet a csillagos égbolt Éjszakai fotókészítésnél sokszor pont ellenkező módon kell használni a gépünket. Ilyenkor ugyanis sokszor nincs lehetőségünk arra, hogy állványt használjunk és a hosszú záridő sem elérhető. Ha viszont igen, akkor szerencsés képek is születhetnek, ha sike1ül a mozgalmas éjszakában egy fix pontot találni: Csillagos ég: öt tipp az éjszakai égbolt fotózásához 1. Helyszín, helyszín és helyszín 2. Nézd meg az időjárás-előrejelzést 3 Próbálj ki többféle beállítást 4. Komponálj 5. Fénycsóvák rögzítése A fénycsóvák drámai és szükséged. lebilincselő látványt nyújtanak.,

egy állványra és egytávkioldóra lesz Milyen paraméterektől függ az éjszakai fotók készítése? Igazából három paraméterrel kell-lehet játszani az éjszakai fotóknál. Ez a három paraméter a: • blende • záridő • érzékenység Az éj szakai fotókat, amennyiben nem teljesen érintetlen tájról szeretnénk fotót készíteni, általában feldobja ajánnűvekről vagy egyéb mozgó tárgyak mozgása során rögzített fénycsík. A hosszú záridős fénycsíkok úgy keletkeznek, hogy a több másodperces exponálás során több okból is célszerű este készíteni: nappal nem látszanak olyan tisztán az autók fénycsíkjai, és az elmosódáshoz szükséges hosszú záridőt is nehezebb elérni a mozgó tárgyak (emberek) ehnosódva jelennek meg a képen HA Alap esetben azt szeretném, hogy a járművek lámpái elmosódjanak, a környezet azonban maradjon éles Lesz szükség: • Állványra • Távkioldóra • Ehhez használhatjuk a B záridőt

„BULB" • Ezé1t jó hely mondjuk egy S-kanyar vagy kereszteződés 30 másodperc körüli záridő is lesz a jó ahhoz, hogy jó látványosan, a képkockát kitöltve jelertjen meg a fényszóró illetve a helyzetjelző fénye. 90 Hogyan fotózzak Felhős napokon hasmáld a derítővakut, mert kiemeli az emberek arcát. Ugyancsak bo1ús napokon fényképezhetsz vaku nélkül is, mert bizonyos esetekben szép megvilágítás van tennészetes fényben is. 4 Közelíts Ha a fényképezendő téma kisebb, mint egy autó, menj egy-két lépést közelebb, és közelíts rá a témára. A cél az, hogy ki töltsd a képet azzal, amit fényképezel Közelről jobban látszanak a részletek, élethűbb képeket lehet készíteni így. Ne lépj azonban túl közel, mert a kép életlen lehet. A legközelebbi fókusztávolság, ami a legtöbb fényképezőgépre érvényes, az 1 méter (kb. 1 lépés) Ha ennél közelebb állsz az alanyhoz, akkor a kép homályos lesz. 5 Ne

legyen középen Kicsit unalmasak azok a fényképek, amelyeknek tökéletesen a közepében van elhelyezve az alany. Életre keltheted a fotót, ha egysze1űen elmozgatod a témát középről Figyelj arra, hogy ha a szélében van a téma, akkor fókuszálj erre (a legtöbb automatikusan fókuszáló fényképezőgép a középpontra fókuszál, ezé1t be kell állítani a fókuszpontot) . A következő tippünkben megtudhatod hogyan viheted át a fókuszpontot. 6 A téma mindig legyen éles Ha a fényképezendő személy/tárgy nem középen van, akkor be kell állítanod a fókuszpontot. A legtöbb fényképezőgép középre fókuszál . Általában a fókuszpontot a következő három lépésben állíthatod be: először is legyen a téma középen és így nyomd le félig az exponáló gombot, ekkor befókuszálódik a téma. A második lépésben vidd el a témát a középponttól, ahogy tetszik. A haimadik lépésben nyomd meg az exponáló gombot teljesen. 7 Ismerd a

vakutaitományt Ugye ismerős a kiégett ai·c, vagy a sötét képek látványa? A leggyakoribb fényképészeti probléma, hogy nem sikerül eltalálnunk az ideális vakutávolságot. Fényképezőgépeddel próbáld ki 1 méte1től egészen 5-6 méterig fotózni, méterenként készíts 1-1 fotót. Legközelebb így tudni fogod, hogy milyen távolságból lesznek élesek és szép megvilágításúak a képek. 9 Függőlegesen is fotózhatsz A magas épületeket és egyéb témákat ne felejtsd el függőlegesen fotózni . Álló embereket is legtöbbször ajánlott függőlegesen fotózni . Tehát legközelebb a szokásos fekvő képek helyett készíts ve1tikálisakat is, nem fogod megbánni! 10 A fotós a főnök! Ajó fotóhoz nem elég a szép téma. Amikor személyeket fotózunk, gyakran unalmas a kép, me1t nincs hangulata. Légy a képeid rendezője és igazítsd az alanyokat! Kérd meg, hogy kai·olják át egymást, a kislány vegyen fel egy rózsaszín

napszemüveget, vagy 96 Hogyan fotózzak viselkedjenek úgy, mintha beszélgetnének. A legtöbb kép az ötlet miatt jó Legyen mondanivalója, legyen hatással an a, aki megtekinti . Fényképezés és a művészet Mit tekintünk művészfotónak • • • • A mai csúcstechnikával készült, gyönyö1ű esztétikai látványt nyújtó fénykép meghatározásunk é1telmében nem művészfotó . A fotó témái, te1ületei szinte automatikusan kizáiják a művészi kép készítését Ilyen közisme1t te1ület a tennészetfényképezés Növényekről , állatokról, tájakról. Még a rengeteg munkabefektetéssel, báimilyen csúcstechnikával készített fénykép csak a legritkább esetben hordoz mondanivalót ezért nem is művészfotók. Művészi • • • • • • • kép nincs mondanivaló nélkül. Valami fontosat olyan módon mondjon el a világról, amely és al1ogyan megfogja a szemlélőt, elindít benne valamiféle lelki folyamatot. A kép

szemlélője a kép megtekintése után mái· nem ugyanaz lesz, aki előtte volt lelkének a kép látványa (mondanivalója, a láttatás módja) olyan pluszt ad, amely maradandóan, bevésődik emlékezetébe A művészi képnek nagyon hitelesnek kell lennie, legyen az egy véletlenül elkapott pillanat, vagy akái· beállított felvétel. A po1tré mái· olyan műfaj , ahol könnyebben keletkezhet művészi fotó 1. egyéni látásmód 2. sokatmondó, hiteles elkapott pillanat A művészi képnek technikailag is jól kivitelezettnek kell lennie ez alapkövetelmény. valaki úgy érzi, hogy őt a kép látványa megváltoztatta 1. rengeteg pluszt adott neki 2. valami újat mondott száinái·a a világról a kép mondanivalója által 3. Ha más megnézi, a képet előfordulhat, hogy rá nincs olyan nagy hatással Ez a kép művészinek tekinthető? Rengeteg az önjelölt vagy • • • • szűk környezete által művésznek kikiáltott fotós Az önjelöltség ritkán

állja meg a helyét. Úgy gondolják, hogy valamiféle tökéletességet, különlegességet sugall, ha művésznek nevezik Ezáltal többek lesznek valójában se1mni nem változik, a képek ugyanazok maradnak. 97 • hatalmas tévedés, hogy minél többet gyakorolja valaki a fényképezést, akkor egy bizonyos idő után elér ana a szintre, hogy művésszé válik. • A művésszé váláshoz veleszületett tehetség elengedhetetlenül szükséges. Ha valaki sokat fotózik, magas szinten kitanulja, akár hivatásszerűen a fényképezést úgy is fogalmazhatunk, rendkívül magas fokon űzi mesterségét, gyönyö1ű képeket készít. az esetek többségében mégsem válik művésszé , bánnilyen magas fokú elméleti ismerettel vagy nagy gyakorlattal rendelkezik. Nagy szaktudással rendelkező számos szakíró, a fényképezés oktatásának nagy úttörői annak ellenére, hogy nála nagyobb szaktudással kevesen rendelkeztek, hiányzott az a bizonyos plusz, amely

nem megtanulható. Egy gyönyö1ű képet nem nevezünk művészinek vagy a fotóst művésznek ? A lefotózott tájkép már nem is ér semmit? • gyönyö1űen Enől • • szó sincs, nem abba a kategóriába tartozik a kép látványán., é1tékén semmit se változtat • • A tennészetfotó nem a művészfotó kategóriába tartozik minden fotográfust művésznek nevezünk? Hogyan születhet művészi fénykép? • • • Tulajdonképpen bárhogyan. Elvileg akkor is, ha meggondolás nélkül automata módban kattintgatjuk gépünket. Csak így nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ez bekövetkezik a csoda • Ezé1t írnak a fotós szakkönyvek szerzői a tudatosságról, először az agyban születik meg ajó fotó . Aztán a fotográfus kitalálja a témát a mondanivalóval, majd azon töri a fejét, hogy mi módon tudná ezt fényképen megjeleníteni, képpé formálni . • • Helyszínt keres hozzá, esetleg az alkalmas személyt. Tudatosság

nélkül csekély az esély, hogy művészi kép szülessen. Manapság különböző közösségi oldalakon nagyon sok képpel találkozhatunk . Ö1vendetes hogy sokan mennyire szeretnek fotózni . Sajnos a nagy ismeretségi kö1ükből és a valamilyen érdekből hízelgő emberektől rengeteg dicséretet kapnak. Környezetük által művésznek kikiáltott fotósnak nevezik magukat. Sokan még azt az alapvető szabályt sem tartják be, a nagy dicsőségbe figyelmen kívül hagyják, hogy a digitális fotózás ma már elképzelhetetlen számítógépes utómunka nélkül. Hibák az internetre feltöltött képeken • • • Kiégett tónusú fotók Rosszul komponált fotók Fénytani ismeretek hiánya • • Színtant ismeretek hiánya A fo1mák a hannóniájának hiánya • A színek, a hannóniájának hiánya 98 Hogyan fotózzak • A képolvasás tudásának hibája Eszembe jutnak a fotószakkörös idők , egy-egy alkotótáborban al1ol bíráltuk egymás

munkáját, időnként irigyeltük, de egyben tanultunk is. Mindig látni az új dolgokat egymástól loptunk ötletet, képi megvalósulást Ilyenkor hangzottak el a következő bírálatok: • • Karcos negatívot tettél be a gépbe? (sok volt a felvételen a villanydrót) Nagyon elcsépelt már ez a téma (huszadszor fényképezte le ugyanazt a témát) • • Az erdőtől nem látszik a fa (amikor nem tudtuk mit akait az illető lefotózni) Ez a kép felboml (ainikor a kép fél oldala csaknem üres) Fényképezzünk többet, mint amennyit most Fényképezzünk többet, mint ainennyit most; és legyünk könyö1telen szerkesztő. Komolyan Már a puszta mennyiségben is sok lehetőség van. Nem mintha a mennyiség maga bánnilyen mé1tékben jó 1ninőséget jelentene, de a közben gyakorlással eltöltött idő már hordoz magában minőséget is. Mindemellett a hajthatatlan gyakorlásnak van egy ike1testvére is, ainit úgy lúvunk: szerencse . és ha már mennyiségről

beszélünk: ha nem dobunk el kb 10 késznek vélt képet 1ninden megmutatott képünk mellett, akkor nem vagyunk elég komolyan kritikusak magunkkal szemben. És ha nem lövünk el 100 kockát 1ninden késznek vélt kép mellett, akkor nem vagyunk elég energikusak. Személyiségi jogok betartása fotózás közben A fotósoknak -vagy aki fotót készít- engedélykérés szükséges már magának a felvétel elkészítéséhez is. 2013 évi V tö1vény a Polgári Tö1vénykönyv első könyv bevezető rendelkezések 1: 1. § valfilllint 2014 március 15-én életbe lépett a Ptk tö1vénykönyv módosítása rendelkezik. A Polgári Törvénykönyv a védelmet a következőképpen fogalmazza meg: ,,Mindenkinek joga van allhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét szabadon é1vényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja." Személyiségi jogait tehát 1nindenki szabadon gyakorolhatja, ám ennek során tekintettel kell, hogy legyen mások

személyiségi jo~aira is: a szabadság nem válhat szabadossággá. Így az egymás sérelmére gyakorolható személyiségi jogok közül az adott esetben kevésbé védele1me szomló személyiségi jog a nagyobb védelmet élvezővel szemben háttérbe szoml, például a véleménynyilvánítás joga más ember emberi méltóságával és becsületével szemben. Igen jól olvasható a címsorban leírtak. 2014 március 15-én ugyanis életbe lépett a Ptk tö1vénykönyv módosítása, ainiben többek között szerepel az is, hogy a jövőben a fotósoknak vagy aki fotót készít- engedélykérés szükséges már magának a felvétel elkészítéséhez is. Az úi iogszabályban egyértelműen szerepel: 2:43. A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen, g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsé1tése. Majd ezzel folytatják : 99 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és

felhasználásáhozaz érintett személy hozzájárulása szükséges. (2) Nincs szükség az érintett hozzájámlására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Ez az a pont, ahol a Ptk-banjelentős módosítás tö1tént. Pár apró szócska, ám ezek végé1vényesen megpecsételhetik a sajtófotósok (és tulajdonképpen minden fotós) sorsát, és életét, nem beszélve az újságokról, akik ezt leközlik. Eddig ugyanis "csak" a közzétételhez, felhasználáshoz volt kötve az engedélykérés az érintett személytől/ személyektől. Továbbá eddig tömegrendezvényeken készült képek közölhetőek voltak engedély nélkül is. Persze itt meg kell említeni, hogy a ráutaló magataitás már eddig is feltétele volt a közzétételnek, de a jövőben ezt már nehezebb lesz bebizonyítani. A fotón szereplő sé1tett perelhet, ha ő

úgy gondolja, hogy nem járult hozzá, nem adott ráutaló magata1tást a fotó elkészítéséhez, és mindezé1t még sérelemdíjat is követelhet. Igen ez is beke1ült újonnan a Ptk-ba, vagyis mondhatjuk, hogy a jövőben meg fog növekedni a fotósok és újságok ellen indított perek száma is, aini plusz terhet jelent majd a bíróságokra, de nyilvánvalóan ezt is belekalkulálták a módosítás megalkotásánál. A sérelemdíj megállapításánál elegendő csupán magának a jogsértésnek a megállapítása, vagyis a sérelrnezettnek nem feltétlen kell bebizonyítania, hogy valóban kára keletkezett a fotózásból például elbocsátották a munkahelyéről. A fotó elegendő Itt azonban némi védelem van a fotósok javára, miszerint nem köteles a fotót kiadnia, sőt akár le is tagadhatja, hogy valaha ott volt és készült fotó az illetőről. Viszont abban az esetben nem járható ez az út (vélhetően) , ha már közlésre ke1ült, és ezután történik

meg a perelés. 100 BEVEZETÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETBE Az alkotások értelmezése Képek olvasása A nagy művek közlő ereje korlátlan. Koronként más-más kérdést lehet föltenni neki, ami elvezethet a mű által hordozott igazsághoz, de ez az igazság sem lesz soha végé1vényes, éppen azé1t, me1t a hagyomány is, amelyben állunk, és amelyből kérdezünk, állandóan változik Műalkotások értelmezése A műalkotás "kimedthetetlen" -többek közt ebben rejlik a titokzatossága". Mindez összefügg azzal a felfogásunkkal, hogy egy művészeti alkotás, mint tárgy létezhet ugyan a mi tudatunktól függetlenül is, azonban művészeti termékké, az esztétikum hordozójává mégis csak az egy vagy több egyéni befogadó, végső soron pedig a társadalmi tudat avathatja. A hagyományos művészettö1ténet -írás legfontosabb módszere a stíluskritika: az egyes művek és alkotóik stílusbeli sajátosságainak, törekvéseinek felismerése

és különböző korszakokba, stílusokba, iskolákba rendezése . Stíluskritika: az a művészettö1téneti , régészeti módszer, amely hiteles okleveles vagy egyéb adatok hiányában a mű sajátos fmmajegyeiből kivetkeztet a művész személyére, létrejöttének helyére, idejére, más mesterek, művészek műveivel való összehasonlítás útján. A stíluskritika módsze1tani kidolgozói közé tartozott a 19 században Giovanni Morelli, huszadik századi jelentős művelői Bemard Berenson es Roberta Longhi voltak. Az utóbbiak életművének jelentős részét az itáliai reneszánsz festészet attribuciós kérdései alkotják. Az egyes művek elemzésére (interpretálására) azonban már igen korán önálló módszerek, sőt módsze1tani iskolák alakultak ki, közülük a legjelentősebbek a 20. század első felében létrejött ,,ikonológiai" (Aby Warburg, Elwin Panofsky) a „st:ruktúraanalízis" (Hans Sedlmayr) és Sigmund Freud nyomán a

pszichoanalízis (úgy is, mint a művészetpszichológia tudományának egyik sajátos területe) . A műé1telmezés egyik általános elméletét idegen szóval ,,he1meneutika" -nak is szokták nevezni, levezetve Maitin Heidegger német filozófus tanaiból. Pszichoanalízis: Sigmund Freud (1 856- 1939) becsi pszichológus által kidolgozott módszer, ami a paciens a tudatáról es a tudatalattijáról, az elfojtásairól, es a lelki betegségeiről nyújt a korábbiaknál lényegesen pontosabb képet. Elméletét kezdetben elutasítottak, majd egyre nagyobb népsze1űséget ki vetően napj ainkban szakmailag is egyre többen kétségbe vonjak megállapításainak é1vényességét. Művészet szemiotika (azaz a művészetjelelmélete) gyűjtőnéven tárgyalhatjuk egyes újabb tudományos irányzatok - szemantika (jelentéstan) , st:mkturalizmus, lingvisztika (nyelvelmélet), kommunikációelmélet, szövegelmélet, taitalomelemzés stb. - törekvéseit 101 Hogyan

fotózzak Rene Magritte: A kép ámlása /Ez nem pipa/, 1928 -29 kép és a szó, a vizuális és a fogalmi megismerés és közlés eltérő természetével is: pontosan ugyanaz, amit a szemünkkel érzékelünk, sohasem adható vissza maradéktalanul szavakkal. Szellemesen veti el képes szó ell entmondását Rene Magritte belga szünealista festő , amikor szinte a fénykép tárgysze1ű ábrázolásmódjával fest meg egy közönséges pipát, majd aláüja. Ez nem pipa Valamilyen csalafintaságra vagy becsapásra gondolunk, pedig az állítás igaz: a vásznon látható vala mi csakugyan nem pipa, nem tárgy, hanem egy kétdimenziós kép. Elméletek: elsősorban a recepcióelméleti esztétika (lényege, hogy a műalkotás jelentésének, ,,olvasatának" megkonstmálásához maga a néző is hozzájántl) . Marc Chagall Feher kereszt, 1950 Posztmodern: (, ,késő modem" vagy ,,modem utáni") - Vitatott terminus, a 20 . század utolsó negyedében jelent meg, a

mai napig tart. A hetvenes évek második felében mint a klasszikus elemek kiemelésével, kontextustól való elszakításával, a hagyományok áté1tékelésével jellemezhető építészeti irányzat jelent meg (későbbi fejleménye a dekonstrukció) . A tö1ténelmi folyamatok (akar a modernizmus története) helyett a tö1ténelemhez való személyes viszonyt előtérbe helyező felfogás a hagyományok áté1tékelésével es a tö1ténelem relativizmusának felismerésével a posztmodern képzőművészet es irodalom alapjává, jellegzetességéve vált. A posztmodern egy bizonyos társadalmi változásra is felhívja a figyelmet, melyben a nemiség (gender) kérdése, a különféle módon meghatározott identitás (ok) általános kérdésekké é1tékelődnek, így a képzőművészetben is fontos helyet fo glalnak el. Erwin Panofsky értelmezési módszere Erwin Panofsky a műalkotások é1telmezése szempontjából háromféle é1telmezési szintet különböztetett

meg. Az el ső réteg a jelenségé1telem, a preikonografiku s leírás Az ilyen jellegű képleíráshoz a képen l evő fonnák azonosítására van szükség. A szemlél ő az érzéki tapasztalataira hagyatkozik, de szükséges a stílusismeret (az adott korszak ábrázolási módja). limnológia A következő é1telmezési stádium az ikonografikus. Miután a preikonografikus leírással megtö1tént a fmmák azonosítása, az ikonografikus elemzéssel a jelentésé1telem tárható fel, vagyis a képek, tö1ténetek és allegóriák azonosítása az el őzetes irodalmi ismeretek segítségével. A dokumentumértelem (lényegi é1telem) az ikonológia segítségével tárható fel A tulajdonképpeni é1telem nem tudatos része a műnek, az alkotóból ösztönsze1űen áramlik ki , tehát ez a jelentéstartalom sem a szemlélés során, sem pedig a szövegből nem derülhet ki, hiszen szükséges hozzá a kor szellemiségének az ismerete. Azonban mindhárom értelmezési réteg

esetében (preikonografikus, ikonografiku s és ikonologiku s) szükség van háttérismeretekre, melyek el őre meghatározzák a lehetséges ismereteket. A preikonografikus leírásnál az egyes korszakok ábrázolási stílusainak ismerete elengedhetetlen az ábrázolások felismeréséhez. Az ikonográfiai elemzésnél az egyes személyek, jelenetek ábrázolásainak ismerete (típustö1ténet) segít a típusba sorolásnál. Az ikonológiai é1telmezéshez pedig szükséges a korszak szellemiségének ismerete (irodalom, filozófia, vallás, pszichológia, tennészettudományok tb.) PANOFSKY: IKONOLÓGIA I Az értelmezés táre:va Elsődleges vagy tennészetes képtárgy -Tárgyi - Kifejezésbeli Együtt: a müvészi Az értelmezés Szükséges előismeretek Preikonografik u leírás és pszeudofonrnilis elemzés Mi ndennapi tapasztalat - a tárgyak és ek ismerete 102 Az értelmezés helvesbítés e A stílustörténet Annak a módnak az ismerete, ahogyan koronként a

tárgyakat és történéseket fonnákkal kifejezik Hogyan fotóz.zak motívumok világa Másodlagos vagy konvencionális képtárgy - Az ábrázolások, történetek és allegóriák világanak a módnak az ismerete, ahogyan koronként a tárgyakat és tö1ténéseket formákkal kifej ezik Másodlagos vagy Belső jelentés vagy tartalom - A szimboliku s értékek világ a Ikonográfiai elemzés Irodalmi források ismerete tájékozottság az adott témák és fogahnak körében a típu stö1tén et Amrnk a módnak az ismerete, ahogyan koronként a témákat és tárgyakat tárgyakkal és eseményekkel ki fejezik Ikonológiai elemzés Szintetikus intuíció az emberi elme alap törekvéseinek ismerete, melyet eleve meghatároz a személyiség A kultúra szimbóltunainak, jelenségeinek tö1ténete A1mak a módnak az ismerete, ahogy koronként az emberi ehne törekvéseit meghatározott témákkal és PREIKON OGRAFIKUS leírás és pszeudoformális elemzés Mindennapi

tapasztalat - a tárgyak es események ismerete IKONOGRÁFIAI elemzés Irodalmi fonások ismerete - tájékozottság az adott témák es fogalmak körében IKONOLÓGIA I elemzés Szintetikus intuíció - az emberi elme alaptörekvé seinek ismerete Panocska - tartalmi elemzés - ikonológia 11 • • • • Mit kérdezünk a képtől? Le tudjuk-e ími egyértelműen, amit látunk? F ő- és mellékmotívurnok, vagy a kép olvasása felülről lefelé, bah-ól jobbra Mi a kép legfeltűnőbb látható jegye Milyen technikával készült? (olajfesték vásznon, rézkarc stb.) Van-e a technikának elvi jel entősége? Mit ábrázol a mű (ha egyáltalán ábrázol)? Mi a témája? Milyen történetet mond el 103 Hleronymu 8osch Földi gyönyörök kertj , részi t,1500 Műalkotások • • értelmezése Mit tudunk keletkezésének kö1ülményeiről? Mikor és hol jött létre? Ki volt az alkotója és mit tudunk az ő szándékáról? Mit tudunk a kor elvárásairól?

Társadalmáról, szokásairól, ízléséről , stílustörekvéseiről? • • • • • Van-e a műnek valamilyen rejtett mondanivalója, amit meg kell fejteni? Mit jelképeznek vagy szimbolizálnak a mű egyes részei, vagy éppen egésze? Mi a kompozíció (vagy az alkotási módszer) legáltalánosabb elve? Pl. körforgás, egyensúly, az elemek feszültsége? Isme1jük-e a mű analógiáit? (Nemcsak a képzőművészetben , hanem az irodalomban, a zenében vagy akár a mindennapi életben is! ) Isme1ünk-e műveket, amelyekre hatott? Mi a mű konkrét (szűkebb közönségének, korának szóló) és mi az általános (az utókornak szánt) üzenete mondanivalója erkölcsi tanulsága jelentése? stb. Mások véleménye a műről: k01társak, művészek , írók, műv észettörté nészek, kritikusok, tudósok, egysze1ű emberek? Rogier van der Weyden németalföldi festő, Jan van Eyck mellett a késő gótika és a kora reneszánsz átmenetének jelentős mestere.

Műveinek témájában, komponálásában erősen érződik a középkori jelleg, a legkisebb részletek reális megjelenítése, határozott karakterábrázolása, képeinek mozgalmassága azonban már túlmutat ezen. Jelentősek oltárai (pl. Keresztlevétel), szárnyas oltárai, valamint po1tréi. Rogier festői stílusát kezdetben Jan van Eyck és Robe1t Campin hatása befolyásolta, akinek valószínűleg tanítványa volt. Hamar kialakult azonban saját elbeszélésmódja, szerkesztési elvei. 1. Mária Salome, János evangélista és testvére Jakab anyja 2. János apostol és evangélista, akit Jézus a legjobban szeretett a tanítványok közül, és akire rábízta anyját a halálakor. 3. Mária, Jézus anyja 4. Máiia Kleofás, Jézus anyjának, Máiiának a rokona, Jakab és József anyja 5. Angyal 6. Arimathiai József, a zsidó főtanács tagja, akit Jézus halála hitvallóvá tett, s aki elkísé1te Jézust Pilátustól 7. Nikodémeus, aki aloékeveréket hoz a

halott megkenésére 8. Jézus 104 9. Bűnbánó Mária Magdolna (az ő bátxját-Lázáit támasztotta fel holtából és a feltáinadás után neki jelent meg először) Ikonológia zsúfolt kompozíció III. A zsúfolt kompozíció és a kis mélységű, fülkeszerű, semleges tér mutatja, hogy Weydent nem annyira a tér, mint inkább a lélekábrázolás foglalkoztatta. Rogier van der Weyden mintegy elindította az új irányt, a vallási mellett az emberi érzések megfestésének szükségességét, a valósághoz minél lúvebben. Rot;erVln 0. Woyden Júus lwflM ■ karemn51 (mzlet) A szmek szimbolikája A dráinai hatást az élénk, zománcos csillogású színek fokozzák. Rogier tehát elsajátította Jan van Eyck festészeti technikáját, és a drámai kifejezés szolgálatába állította. Kék: A hit szimbóluma. Kereszténységben a Szűz Mariához tái·sítják, aki az anyai é1tékek: a szeretet, türelem erényének megtestesítője. Fehér: minden

érzelem felerősödését, a szenvedést és a szenvedés megé1tését, a visszafojtott könnyeket jelképezi. Vörös: ősi bizalom es ősi életenergia, bátorság, biztonságérzet, érzelem, szenvedély. Olajzöld: segít félelmeink elengedésében, a kese1űség, a fajdalom feldolgozásában. Az olajzöld szeretete segít saját utunk megtalálásában. Arany: Testi, lelki, érzelmi , és é1telmi valamint spirituális gazdagság. Lila: gondolati megtisztulás, a lila a szellemi ébredést, a spirituális fejlődést es felszabadulást jelenti A szenvedés megi elenése Roger pái·huzarnosan helyezi el a Fiú és az Anya testét, hogy kifejezze ezzel közös szenvedésüket. Majdnem összeérő kezük között az élő és a halott test ellentéte Roger Vln Oer Weyden "zus lewtele a keresrtr61 (részlet) 105 Hogyan fotózzak IKONOLÓGIA IV. Roger Van Oer Weyden J6zus levétele• keresztr61 (r6szlet) Ro1er Van Oer Weyden J6:zus lev6tele a keresrtn51 (rúllet) A

jelenet drámaiságát fokozza azzal, hogy a levétel és a siratás jelenetét összekapcsolja, hogy kifejezhesse a szerepl ők érzelmeit. Minden szereplő másképp reagál Krisztus holttestének érintésére és Mária ájult fájdalmára. A művészettö1ténet első képe, mely ily módon kifejezi az emberi érzelmeket. Mária Magdolna roggyanó térddel meggörnyed a gyász súlya alatt A továbbél őt bűntudat gyötri az elhunyttal szemben Összefoglalás KOMPOZÍCIÓ Egyensúly statikusság 51b s - az általános emberi megnyilvánulásokat (érzelmeket) is ábrázolja. Az „örömteli" megváltást konkrét emberi szenvedés és fájdalom kíséri . Ezzel túlmutat a gótikus festészet csak a transzcendensre irányuló tematikáján. 106 Hogyan fotóz.zak • Kompozíciójában mintha átugomá a reneszánsz statikusság s már a barokk dinamikus, átlós szerkesztését előlegezi meg. A szépség fogalma A szépség fogalmát igen nehéz egyé1telműen

definiálni. Az azonban bizonyos, hogy a szép egyike az ún. esztétikai minőségeknek másképpen szólva az esztétikai kategóriáknak A szép az, ami nem érzetek es nem is fogalom réven, hanem szubjektív szükségsze1űséggel , közvetlenül, általánosan es érdek nélkül tetszik" Szép és szépség: az esztétika és általában is a filozófia egyik leginkább soké1telmű, legösszetettebb kifejezése, fogalma. Az antik görögök a kalón, a rómaiak pedig a pulchrnm szót használták a szép kifejezésére. A magyar szép szó valószínűleg finnugor eredetű és hajdani jelentése művészies ügyes Az ókor szépség fogalma A szépség görög fogalma tágabb volt, mint az újkori esztétikai szóhasználat, hiszen a szép dolgok, alakok, színek stb. a szép jellemekre, szokásokra, gondolatokra, sőt szép tö1vényekre is kite1jedt. A szép kezdetben szorosan összefonódott a valamire való alkalmassággal. ,,Hiszen minden ott jó és szép, ahol

helyénvaló, rossz azonban és 1út, ahol helytelen. Platón dialógusaiban a szép ideája elválaszthatatlan a jótól, a kettő egysége testesíti meg a kozmosz elrendezettségét éppúgy, mint az emberi jellem idealítását. A szép így a szemléleti é1téke mellett etikai taitalmat is hordoz. A közé11kor szé11ségelmélete A szép antik é1telmezéseiből elsősorban a metafizikai jellegű felfogása (kezdetben Platón, Plótinosz, később Arisztotelész hatása) hagyományozódik tovább a keresztény világfelfogás jegyében. Különösen hangsúlyozzák a szépség objektivitását, a szép mint az isteni tökéletesség megnyilvánulása, felragyogása jelenik meg A reneszánsz szépségelmélete M. Ficino, a firenzei platonikus filozófus egyrészt azt emeli ki, hogy a szépség olyan erő, ainely elragadja és megszólítja a lelket vagy érzékeket, másrészt a szép ideáját velünk születettnek taitja. Az itáliai korai reneszánsztól kezdődően a

művészet válik a szép szemléletének és vizsgálatának kitüntetett te1ületévé. Egyfelől tovább él a szép metafizikai fogalma: a műalkotásban megnyilvánuló szép a te1mészet, Botticelli illetve a világmindenség haimonikus, célsze1ű Primavera (Tavasz), részlet 1482 eh-endezettségét utánozza, pontosabban teszi láthatóvá 107 Hogyan fotózzak Az újkor szépsége felfogásai A barokk, a felvilágosodás és a klasszicizmus a szépséget, mint a „szép tennészet" utánzását sematizálják Az utánzás nem egyszerűen másolást jelent, hanem azt, hogy a „szép", tökéletes tennészet utánzása olyan új benyomásokat közvetít, amely a befogadót kiszakítja a dolgok mindennapi szemléletéből. A szépnek ez a hatása, az antikvitáshoz hasonlóan, rokonságban áll az erkölcsiséggel. A klasszicizmus esztétikája emellett feleleverúti az antikvitás és a reneszánsz eszményi szépség-fogalmát, amely a harmónián, illetve a

részek kiegyensúlyozott egységén, a nemes egyszerűségen, valamint a csendes nagyságon alapul. A felvilágosodásban indul el a szép fogalmának szubjektivizálása, illetve az embene, mint szubjektumra alapozása. Shaftesbury a szép élményét művészetelméletében az ízlésből , illetve egy materiális esztétikai érzésből é1telmezi. érdektől mentes Francisco Goya Dona lsabe l de Porcel portréja Kant elválasztja a szép fogalmát a tökéletességtől , de a morális jótól és a kellemestől is (lásd Az ítélő erő kritikáját) . Ezzel a művészet autonómiájának az egyik fontos előfeltételét teremti meg. A szép meghatározását nem lehet logikai ítéletre alapozni, hanem a szubjektív ízlésítéletre. Az esztétikai ízlésítéleten alapuló szép mozzanatai: A tetszés, amelynek tárgya a szép, minden érdektől mentes ; nem valamely előzetes fogalmon alapul ; a szépségben egy tárgy célsze1űségének a fonnája nyilvánul meg

bármiféle szándékolt cél megjelerútése nélkül ; a szép szükségsze1űen és általánosan vált ki tetszést; ez az utóbbi mozzanat a sensus communis-szal, egyfajta ,,közös érzékkel" hozza összefüggésbe az ízlésítéletet, illetve a szép meghatározását. A szép hagyományos fogalmának felbomlása A szépnek, mint esztétikai kategóriának a használata a különböző művészetelméletekben, illetve a művészetkritikában is bizonytalanná vált. A modem művészetek egy jelentős része éppen azzal az igénnyel lépett fel, hogy feldúlja, szétrombolja a hagyományos, harmonikus szépségeszményt. E felfogás szerint a művészet legyen leleplező, mutassa be a modem civilizáció 1útságát, elidegenült valóságát. Heideggemél a szép ontológiai kategóriaként jelenik meg, amennyiben a létező igazságának működésbe lépésének a módja. Az elrejtőző lét megvilágosodik a műalkotásban. A hagyományos fény-metafizikára is Marc

CHAGALL Ah gedt1s 1912 emlékeztetően fogalmazza meg a szépség lényegét: "E fény felragyog a művön. Ez a ragyogás a művön maga a szép A szépség annak módja, ahogy az igazság el-ne1mejtettségkéntjelen van . 108 Gadamer, a hermeneutika 20. századi megújítója a szép fogalmát az antik és az újkori hagyományokra visszanyúlva (Platón, Arisztotelész, Kant) aktualizálja a szép jelentőségét. A szép tradicionális fogalmának megújításával elsősorban arra világít rá, hogy a múlt és a ma művészete között nem pusztán szakadék van, hanem a műalkotások létmódjában (lásd A szép aktualitása - a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep) alapvető hasonlóság fedezhető fel a klasszikus és a modem műalkotások között. A szép tehát Gadamemél univerzális művészetfilozófiai kategória, amely a modem esztétikai tudat egyfajta destrukciójának a perspektívájából é1telmezi a kérdést. A szép és a fenséges A

fenséges és a szép fogalma különbségének tudományos tisztázása Burke-nél. Az 1757- es Filozófiai vizsgálódások tisztázni igyekszik a szép és a fenséges fogalma körüli zűrzavait ; a newtoni tennészettudományok módszereszményét alkalmazva pszicho-fiziológiai fol yamatokkal magyarázza a két esztétikai fogalom hatásmechanizmusát és tennészetét: nincs átjárás a két tapasztalat között; Burke szerint a fenséges elementáiisabb, intenzívebb, megrendítőbb ; a fájdalommal, a rettegéssel és a magánnyal társítja; végső alapját az önfenntaitási ösztönbe helyezi. Ezzel a gótikus fenséges fo galma jelenik meg A fenséges hatása a döbbenettel írható le, amely valójában a igényű lélek és minden aktivitásának felfüggesztődése . A felfüggesztés leghatásosabb fmmája a rémület (tenor) , amely hatalmába kedti a lelket. Burke szerint a végtelen kite1jedések, pl. az óceán is rémületet keltő A korai 18 század

tennészeti fenségese még alapvetően eufó1ikus volt, a lélek kitágulását és szabad száinyalását tette lehetővé Kant fenséges elmélete Az ítélő erő kritikájában (1 790) Különbségek a szép és a fenséges között: megformáltság/fonnátlanság, elhatái·oltság/ hatáitalanság, é1tele1me/észre való vonatkozás, az ehne nyugalma/felindultsága, játék/komolyság, célszerűség/célellenesség . Utóbbi ellentétből adódó következtetés: a fenséges nem magában a tái·gyban keresendő , hanem az elmében. A széphez képest a fenséges tapasztalata komplexebb, túlmutat ember és tennészet haimóniáján. A szép és a rút A 1út. A szépség ellentéte Megjelenik a tennészetben, a társadalomban és a művészetben is. Utóbbiban érzékeltetheti az embernek ellenszenves, száinára ellenséges érzékeket és hangulatokat. Mái· Alisztotelész is ír anól, hogy a rút fontos szerepet játszik az esztétikum szférájában: a

"1útitás"-t a mimézis fő fajai közé sorolta. A kereszténység esztétikai gondolkodói (pl. Szent Ágoston) H ronymUJ Bosch viszont egyenesen tagadták a rút létét, mondván, hogy a Gy6ny6rilk ,tJe, r6silet világot Isten teremtette, így az esztétikailag tökéletes, nincs APokol dm Jobb oldall p als6 n Ad máéva helye benne a 1útnak. A reneszánsz és a klasszicizmus felfogása szerint a 1út, mint a szépség ellentéte voltaképp kívül áll az esztétika hatái·ain. A felvilágosodástól kezdve azonban ismét előtérbe ke1iilt "az a 109 Hogyan fotózzak gondolat, hogy a valóságban rút dolgok művészi ábrázolása szép", illetve, hogy a 1út a "rossz kellemetlen megjelenése" -ként (Fr. Schlegel) a művészi é1ték egyik tényezője lehet A szépség, mint harmónia Haimónia: összhang, görög eredetű kifejezés. A görög zeneelmélet, főleg a püthagoreus tarútás meghatározott számviszonyokkal magyai·ázza a

zenei összhangzást, hai·móniát, s ezt a kozmosz rendjére vezeti vissza. Ezzel függött össze a bolygók mozgásával kapcsolatos „szférák hai·móniája" kifejezés. A művészetben megnyilvánuló szépség a tennészet törvénysze1ű rendjét fejezi ki . Platón a haimóniát az emberi lélekkel, valainint a lélek és a test viszonyával kapcsolatban használja. Az embernek, mint jól elrendezett mikrokozmosznak kell beilleszkednie a kozmosz egészébe. A 18 század második felétől kezdve a hannónia fogalmát egyre kevésbé használják ilyen univerzális értelemben, sokkal inkább esztétikai jelentésében. A klasszicizmus esztétikájában a haimóniát a te1mészeti és a muves21 széppel kapcsolatban tartják alapvetőnek , amelyből kizá1ják a Polukl itosz o rdavlv6 cca. Kre 450 tragikust, a komikust vagy éppen a fenségest. Ezen kívül a hai·móniát a művészetben a klasszikus ideálra, eszményre korlátozzák A harmónia, mint arány Az emberi

test Az első phütagóreusok szerint a haimónia az ókorban a egység/ sokaság páros/páratlan korlátozott/határtalan, egyenes/görbe és a négyzet és téglalap ellentétének a feszültségéből adódik. Püthagorasz számára csak a fenti párosok egyik oldala jelentette a tökéletességet: a páratlan, az egyenes, a négyzet jelentett a tökéletességet. A püthagoreusok olyan szimmetriaigényt alapoztak meg, mely a görög szépségeszmény egyik kánonjává vált. Polükleitosz ie 4 században olyan szobrot alkotott, mely később a Kánon nevet kapta, mivel a helyes ai·ányosság valainennyi szabályát teljesíti. A Kánon vezérelve már nem az egyfmma elemek párosának egyensúlya volt. A test minden része a geometrikus arányosság sze1int viszonyult egymáshoz: A úgy ai·ánylik a B-hez mint BC-hez. Később Vihuvius a teljes alakhoz adta meg az embe1i test egyes részeinek egymáshoz viszonyított arányát: az ai·c a teljes magasság egytizede, a fej egy

nyolcada, stb. Platón a Szofistában leüja, hogy a szobrászok nem matematikai módon szerkesztették meg az ai·ányosságot, hanem a és a hozzá igazított perspektíva alapján (a mozgást is figyelembe véve) nézőpont A reneszánsz kultúra alkonyán egyre inkább teret nyer az az elképzelés, hogy a szépség egyáltalán nem a kiegyensúlyozott ai·ányosságból, hanem sokkal inkább egyfajta torzulásból fakad, Valaini olyan cél felé való nyugtalan és feszült törekvésből , aITii túl van a fizikai 110 világot ko1mányzó matematikai szabályokon. Így adja át a helyét a reneszánsz egyensúly a manierizmus nyugtalanságának. A fény és a szÚl a harmóniában Míg az ókorban a matematikailag leírható arányok jelentették a Szépség zálogát, addig a középkorban a teoretikusok azon gondolkodtak, hogy a szépség más jellegű minősége hogyan egyeztethető a matematikailag leírható minőséggel. Aquinói Szent Tamás a szépségnek hárnm

összetevőjét hja le : az arányosság, a teljesség és a claritas, azaz a fényesség és világosság A claritas esztétikája abban kereshető, hogy számos civilizáció istennel azonosítja a fényt. Felme1iil, hogy ha szépség nem csupán szimmetria, hanem chróma is, nem lehetséges-e olyan Szépség, ami egyszerű, kromatikus Fra Ang llco benyomásból adódik. A középkor elismeri, hogy Maria m gkoronázása, 1435 a Szépség minőségi felfogása nem egyeztethető össze az arányosság alapján történő meghatározással. Szent Bonaventura a fény metafizikájának megalapozására vállalkozik. A fény a Szépség alapja, a leggyönyö1űbb dolog, amit el tudunk képzelni, ennek révén megy végbe a színek és a fényességi fokok, föld és az ég szétválasztása A kompozíció A ,,kompozíció" szó eredeti jelentése „összerakás" és először az ókori grammatikában fordult elő . Az irodalom- és a művészetelmélet szoros kapcsolata révén

a művészettel , műalkotásokkal kapcsolatban is használni kezdik. A festészetben a kompozíció a mű elemeinek elrendezését jelenti. Formája, megjelenése a művész szándékától függ, a kifejezés, a mondanivaló-közlés által tekintett leghatásosabb, legtetszetősebb módját mutatja A kompozíciós fonnák száma szinte végtelen, s ebből fakadóan nincs é1tékítélet, amikor az egyes fmmákat megkülönböztetjük. A kompozíció ugyan a fo1mára vonatkozik, de éppen a kifejezést, gondolatközlést magába foglaló definíció jelzi, hogy nem független a taitalomtól (azok teszik logikussá) A művész a mondanivalóra irányítja a figyelmet a zárt kompozícióval. Hangsúlyozni kívánja a - Szimmetrikus, zárt tér A kompozíció tengelye példának tekintettköztársasági kor puritánságát, egysze1űségét. Kompozíció: nyitott Magasra helyezett horizont A vadászok nem a középpontból kifelé, hanem Az emberi világ az érintetlen táj fordítva

haladnak Szétválik az emberi világ és a táji környezet A kompozíció kehet: • Szimmetrikus kompozíció • Átlós kompozíció • Inverz kompozíció • Átlósan a mélybe húzódó keskeny tér • Párhuzainos rétegekből álló kompozíció 111 • szabályos, geometrikus kompozíció Szimmetrikus kompozíció A kompozíciós fonnák közül a legnyugodtabb, a leghannonikusabb érzést keltő fo1rna a szimmetrikus kompozíció. Vagy van középtengelye (középmotívuma) amelyhez kétoldalt egyfo1rna (számú, vagy tömegű) szereplő társul, vagy csak a szereplők , a csoportok egyensúlya, szimmetriája jelenti a felépítés szabályosságát. Átlós kompozíció A barokk kedvenc kompozíciós fmrnája, a reneszánsz statikussággal szemben a dinamizmust jelenti. Glor&lone Madonn ■ 1 IJonon SL Fr■ nd1 t1 St. Uberal I ko1ott (Cutalhancol Madonrw) Inverz kompozíció Az inverz kompozíció a szimmetrikus, nyugodt képépítés legnagyobb

ellentéte. Lényege, hogy a kép fő eleme (jelenete) nem elől , a figyelem középpontjában helyezkedik el, hanem a képtér mélyén, az előtéri alakoknál kisebb szereplőkkel megjelenítve. Ké11 a ké11ben A lényeges mondanivaló a hátsó szőttes előtt van. Pallas Athéné pókká változatja Arachnét Ovidius tö1ténete Inverz kompozíció átlós elemekkel A kompozíció balra, elől a fő témai az esküvői pár jelentéktelennek látszik, kezdődik: csendéletsze1ű Ez az együttes olyan, mint egy kép a képben. Ömnagában is jelzi a kép témáját, az evésivást. A kép két átlóra van sze1vezve Átlósan a mélybe húzódó keskeny tér A manierizmus egyik kedvelt térfo1rnája, kompozíciós eszköze. Tintoretto egyik kedvelt eszköze ez a fonna. A „Szt Máiton holttestének megtalálása" olyan keskeny, kétoldalt architektúrával kísé1t, átlós, mélybe nyomuló térfmrnát mutat, amely az egész jelenetnek nyugtalanságot, zaklatottságot

biztosít. Ez a téralakítás a korszak építészetét is jellemzi, Caravaggio Levetel a Párhuzamos rétegekből álló kom11ozíció Az előtér eseményei nem jelzik egyé1telműen a témát; az csak a középtérben Mózesnél válik világossá. A háttérben minden cselekedet, minden reakció Mózessel kapcsolatos. 112 keresztről Hogyan fotózzak Szabályos, geometrikus kompozíció A művész a nyolc figurát záit csoporttá foglalja össze, szorosan egymás mellé helyezi . A két nem takaija vagy vágja el semmi; így teljes fonnákkal mutatkoznak. A csopmt egy sarkára állított rombuszba Ílva szabályos, geometrikus kompozícióval készült. nőalakot Mimézis Mimézis: a görög eredetű kifejezés (latinul imitatio) elsődleges jelentése utánzás, ainely eredeti jelentésében valószínűleg a Dionüszosz-kultusz rituáléiból száimazik, a Dionüszoszünnepségeken bemutatott kultikus aktusokra, a táncra, zenére, énekre vonatkozott. Kezdetben a szó

kizái·ólag a mimikái·a, a táncra és a zenére utalt, de nem vonatkozott a vizuális művészetekre . Platón a tennészeti létezőket és dolgokat az örökkévaló, abszh"akt létezők, az ideák „utánzatainak" tekintette . Így a természeti létezőket és az ember alkotta tái·gyakat utánzó művészet az „utánzás utánzása", ainely szellemi értelemben a te1mészetnél is alacsonyabb fokon, a valódi létezéstől , tehát az ideák világától száITIÍtva a harmadik fokon áll. Platón élesen bírálta az utánzó művészeteket, mivel szerinte ezek eltávolítják az emberi lelket az ideák, illetve az igazság megismerésétől Arisztotelész a művészet legkülönbözőbb fajtáit szintén mimézisnek, utánzásnak tekintette . Nála azonban- szemben Platónnal - az utánzás nem kap negatív é1tékhangsúlyt, me1t a dolgok és létezők általános vonásait képes megragadni. A művész a maga módján, a képzelőereje segítségével

„utánozza", nem pe dig másolja a valóságot. Azért ta1ja filozofikusabbnak és mélyebbnek a költészetet a tö1ténetírásnál, ,,rne1t a költészet inkább az általánosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el."(Poétika, 51 b) az utánzás az újkori művészetelméletek egyik alapfogalma volt. A virágzásával függött össze, hogy különösképpen a tennészet utánzását hangsúlyozták (Albe1ti, Leonai·do da Vinci). A felvilágosodás és a klasszicizmus esztétikájái·a főleg Arisztotelész mimézisfogalma volt nagy hatással (Lessing, Goethe, Schiller). Hegel bírálja az utánzás elvét, és helyébe a szépséget, mint az „eszme érzéki ragyogását" állítja a művészet céljának. Mivel Hegel filozófiai rendszerében a tennészet ömnagában nem taitalmaz esztétikumot, magánvalósága sze1int nem szép vagy 1út, ezért sze1inte a puszta tennészetutánzás nem hozhat léh"e igazi műalkotást. A művészi alkotó

tevékenység a tennészeti fmmákat vagy a hétköznapi élet eseményeit csak bizonyos átalakítás, ,,megtisztítás" után teheti a műalkotás tái·gyává. A reneszánsztól kezdődően képzőművészetek A 19. századi realizmus művészi gyakorlata és elmélete megújította az utánzás fogalmát Csemisevszkij sze1int a művészet nemcsak utánozza a valóságot, hanem magyai·ázza és é1tékeli is. SENSUS COMMUNIS Kant az ítélő erő és az ízlés fogalmaival szoros összefüggésben használja a sensus communis kifejezést. Nála elsősorban esztétikai, nem pedig morális értelemben szerepel a közös érzék Az ízlésítélet Kantnál annyiban előfeltételezi a közös érzéket, ainennyiben szükségszerűnek taitja az emberek egymásra hangoltságát, s ezáltal az érzések általános megoszthatóságát. 113 Hogyan fotózzak Közös érzék alatt nem valamiféle külső érzéket é1t, hanem „a megismerő erőink szabad játékából eredő

hatás"-t (Az ítélőerő kritikája, 20.§) Kant végső soron az ízlést tekinti egyfajta sensus communisnak. Az így felfogott közös érzék nem egy empirikus általánosságot tételez fel. Nem azt mondja, hogy mindenki egyet fog érteni ítéletünkkel, hanem azt, hogy senkinek sem lehet kifogása ellene. (40§) 114