Gazdasági Ismeretek | Európai Unió » Szántai Pál - Illegális migráció, Európai Unió kontra Magyarország

Alapadatok

Év, oldalszám:2021, 5 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:21

Feltöltve:2021. július 31.

Méret:708 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

Aktuálpolitikai füzetek 1. füzet Szántai Pál Illegális migráció Európai Unió kontra Magyarország 2021. július 23 1 Aktuálpolitikai füzetek 1. füzet Előszó A téma egyik fő kérdése, hogy milyen társadalmi, gazdasági folyamatok vezettek oda, hogy napjaink Európáját elözönlik az illegális bevándorlók. Ezenkívül további kérdések, hogy az Unió miért és hogyan támogatja ezt a folyamatot. A végső kérdés pedig, hogy Magyarország miért áll ellent ennek az Uniós akaratnak. Ezekre a kérdésekre keresem a választ írásomban, nem titkolva azon álláspontomat, hogy véleményem megegyezik a magyar vezetés álláspontjával. Meg kell itt jegyeznem, hogy véleményemet nem politikai hovatartozásra, hanem szakmai érvekre kívánom alapozni, ami remélem írásomból ki fog tűnni. Bevezető Szerencsém volt. Az ezredforduló első éveiben dolgoztam a Bevándorlási Hivatal Pest Megyei Igazgatóságának Ellenőrzési osztályán. Ezen

évek alatt nem csak az illegális bevándorlás akkori gyakorlatának módszereivel ismerkedtem meg, hanem szerencsém volt részt venni egy olyan csapatban, amely az illegális migráció tudományos hátterét próbálta feltárni. Az akkori időszakra jellemző volt alapvetően a kínaiak és a vietnámiak illegális bevándorlása Magyarország területére. Mára ez a helyzet lényegesen megromlott Már nem a kínaiak és a vietnámiak akarnak egyenként, illegálisan bejutni Magyarországra, hanem Afrikából és KisÁzsiából próbálnak tömegesen bejutni Európába, annak is a fejlettebb területeire. Az akkori problémáink eltörpülnek a maiakhoz képest. A mai illegális migráció - jellegét tekintve - egy legújabb kori népvándorlásként fogalmazható meg. Az ókor végén lezajló népvándorláshoz képest jelentős eltérést mutat a mai. Alapvetően nem fegyveresen történik, noha az illegális bevándorlók köreiben nem ritka az erőszak, de még

nemzetbiztonsági kockázattal is számolni lehet. Az illegális bevándorlás következtében jó pár robbantásos, és egyéb élet elleni merényletnek lehettünk a tanúi, és azt gyanítom, hogy még lehetünk is. Ezek mögött nyilván valóan terrorista szervezetek állnak Hogy jutottunk el odáig, hogy Európa vezetői a jelentős és növekvő kockázat ellenére is hajlandóak támogatni, bátorítani az illegális bevándorlást Európába? Előzmények A dolog Jézussal kezdődött. Ő rakta le az izraelita hitre alapozó keresztény hitet Először csak Pál apostol térített a pogányok között. Utódai azonban egyre messzebbre jutottak el Végül is elértek az akkori Római Birodalom középpontjába, Rómába is. Kezdetben üldöztetésnek voltak kitéve, utóbb azonban a keresztény hit a Római Birodalom államvallásává vált. Az államvallási pozíció egyre több képzett papot igényelt. Ezért a keresztény egyház iskolákat alapított, ahol többnyire

papokat nevelt ki, látott el a vallás vezetéséhez szükséges ismeretekkel. Ezek a vallási tanítók elkezdtek téríteni Európának a Birodalmon kívüli területein. Amikor pedig a Római Birodalom széthullott, Ők már ott voltak a pogányok által uralt Európában is. Így lett a keresztény egyház Európa összetartó ereje. Mindenütt beépültek a hatalomba Az növekvő egyház iskolázott papjai kezdetben – az oktatási tevékenységük megalapozására – elkezdték lefordítani a görög tudományos műveket, illetve az arab közvetítéssel megszerzett kínai, indiai tudományos könyveket. Az így megszerzett tudományos ismeretek 2021. július 23 2 Aktuálpolitikai füzetek 1. füzet felhalmozódtak az egyház bírtokában és beépültek az oktatásba is. Az így felhalmozódott tudásnak két irányban is megtörtént a hasznosítása. Egyrészt kialakult az 1200-as évekre a mai iskolarendszer, amely alapfokú, középfokú és egyetemi szintű

oktatási intézményekből állt. Ezekben egyre inkább világiak is tanultak. Ezáltal kezdetben az egyházban felhalmozódott tudás beépült a társadalomba. A keresztény egyház azon része, akik szerzetesekként munkát is végeztek, ezen tudásra alapozva mintagazdaságokat alakítottak ki, melyek példa értékűek voltak a világi gazdaságok számára. Ebben főleg a ciszterci rend jeleskedett Mivel a fordítások révén nagyon sok gazdasággal összefüggő gyakorlati szellemi termék is az egyház birtokába került, ezért nagyon sok művelt egyházatya vált feltalálóvá ezen ismeretek birtokában, ezek továbbfejlesztése révén. Az egyetemi oktatás szélesedésével meghatározó szerepük csökkent, de jelentőségüket megőrizték egészen az újkor kezdetéig. Fenti folyamatok hatására Európában a középkorban jelentős mértékű ipari forradalom zajlott le. Csak a legjelentősebbeket említve: szügyhám, patkó, vetésforgó, szélmalom A többi már

ismert. Újkori ipari forradalom a gőzgéppel, egyéb ipari gépekkel gyárak, nagyüzemek létesültek. A fenti folyamatok következményeként Európában a fejlődés hihetetlenül felgyorsult, melynek következtében messze lehagyta a többi országot. Azt is látni kell, hogy a fejlődésben Nyugat-Európa járt az élen. Mi, Kelet-Európaiak a fejlődésben lemaradtunk tőlük. Nyugat-Európa fejlődéséhez nyersanyagra, alapanyagra volt szükség, amit jobbára a gyarmatosításon keresztül szereztek meg. Később a gyarmatok politikailag felszabadultak, de gazdasági függőségük megmaradt. A politikai hatalom helyébe a multinacionális vállalatok gazdasági hatalma lépett. Ezek a vállalatok a mai napig kizsákmányolják a fejlődő országokat Az általuk kivont jövedelem következtében az anyaország lakossága jelentős többletjövedelemre tesz szert, igy náluk általánossá vált az anyagi jólét. A fejlődő országok lakossága pedig azzal szembesül a

média közvetítő szerepén keresztül, hogy lemaradásuk a fejlett országoktól csak növekszik. A jobb élet reményében pedig összepakolják kis vagyonkájukat és elindulnak akár gyalogosan is az ő számukra Kánaánként aposztrofált Európa felé. Ez a folyamat vezetett tehát a legújabb kori népvándorláshoz. Azt hiszem, most már az olvasók számára érthetőtővé vált, hogy miért indulnak annyian Európa felé, akár életüket is kockáztatva. Az viszont még nem világos, hogy az európai politika miért biztatja őket. A fejlettség következményei Ennek kiderítése érdekében meg kell vizsgálnunk, a fent ismertetett fejlődési folyamat mit eredményezett Nyugat-Európa gazdaságában és társadalmában. A magas életszínvonal miatt megnőttek a munkával szemben támasztott igények. Mindenki tiszta, könnyen elvégezhető munkára vágyik. Senki sem akar szemetet szállítani, szennyvíz csöveket tisztítani, fizikálisan megerőltető

segédmunkát végezni stb. Pedig ilyen munkásokra is szükség van. Ezekre a munkakörökre ezért már régen alacsonyabb fejlettségű külföldi országokból jönnek be munkavállalók. 2021. július 23 3 Aktuálpolitikai füzetek 1. füzet A szociális háló kimagasló színvonalú. A szakszervezetek erősek, a bérek magasak A multinacionális társaságok éppen ezért a gyártást ma már előszeretettel helyezik ki alacsonyabb bérköltségű országokba. Egyre inkább a tudásigényes tevékenységek maradnak az anyavállalatoknál. Ezek a tényezők egyrészt a magasabb profit érdekében igénylik, hogy a munkaerő piacon nagyobb legyen a kínálat, ez pedig csökkentse a munkabért. A fentiekből jól látható, hogy a fejlett nyugat számára rendkívül jól jön egy kiadós munkaerőtöbblet. A migránsok között van magas képzettségű szakember is. Ezekre még nagyobb szükség van a gazdaság tudásigényessége miatt. Ugyanakkor a liberális

gondolkodás is ezt diktálja, amiből politikai tőkét kovácsolhat a regnáló rezsim. Az illegális migráció következményei A munkaerő magas újratermelési költségei le fognak csökkenni. A hiányszakmák is fel lesznek töltve minden bizonnyal. Még magas képzettségű szakemberek is lesznek A kérdés az, hogy mi lesz azzal a tömeggel, akik nem találják meg a számításukat. A migránsok tömegét ugyanis nem fogják tudni eltartani. Ezek egyben közbiztonsági kockázatot is fognak jelenteni Nem beszélve arról, hogy ez a beáramló tömeg előbb utóbb követelni fogja az egyenlő jogokat (állampolgárság, szavazati jog stb.) A fejlett nyugatnak erre a problémára már megvan az elképzelése. Akikre nincs szükségük, azok nagyrészét szétosztják azon uniós országok között, akik nem voltak a migráció célországai. Ezzel az elképzeléssel több probléma van. Nem mi magyarok, hanem a fejlett nyugat zsákmányolta/zsákmányolja ki azokat az

országokat, ahonnan a migránsok döntő mértékben származnak. Mi nem hívtuk, bátorítottuk az illegális migránsokat, hogy jöjjenek. Köszönjük, de nekünk van elég saját munkanélkülink. Nekünk elég azoknak munkahelyet teremteni. Nem vállaljuk a migránsokkal együtt járó közbiztonsági kockázatot. Vannak nekünk saját bűnözőink, a mi rendőrségünknek elég azokkal elbánni. A nyugattal ellentétben tehát Magyarországnak csak hátránya származna abból, hogy a nyugatnak nem kellő illegális bevándorlókból nekünk is jutna. Még mindig hiányzik azonban, annak megértése, hogy miért alakultak ki a terrorista szervezetek, miért annyira beágyazottak a társadalom különféle rétegeibe. Terrorizmus A terrorizmus megértéséhez azt kell látnunk, hogy az iszlám államok hatalmi struktúrájának vezetése döntő mértékben az egyházi vezetők kezében volt. Ezen államok társadalmi élete is vallási alapokon nyugodott. A multinacionális

vállalatok tevékenységének következtében ezen hatalmi struktúrát, társadalmi szabályokat átírta a tőke, a vagyon, a pénz szabálya. Ez a lakosság jelentős részében negatív érzelmeket vált ki. Ennek ellenére nem tudnak a multik ellen nyíltan fellépni, mivel nem kockáztathatnak meg egy háborús konfliktust. Nem maradt más lehetőségük, mint a terrorizmus. 2021. július 23 4 Aktuálpolitikai füzetek 1. füzet Ma már – véleményem szerint – a terrorizmus nem tartozik kizárólagosan az iszlámhoz. Minden olyan csoport eszköze lehet, amelynek érdekét a fejlett országok megsértik, de ők nem olyan erősek, hogy nyíltan felvállalhassák a konfliktust ellenük. Mivel a migrációval az iszlám beköltözik Európába, hozzá kell szoknunk, hogy a terrorizmus itt is konfliktus kezelő eszközzé válik a migránsok részéről. 2021. július 23 5