Fizika | Felsőoktatás » BME Fizikai képletek gyűjteménye

Adatlap

Év, oldalszám:2000, 4 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:1214
Feltöltve:2007. május 16
Méret:101 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!


Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

   !"# $ %&)(*+-, ./&0 , 132465/798;: <92=?>8@2 ACBD5E=F8@>/GIHJ5 ^;] a`Q abTcTcde^E @bTcdf^C abhgicjlm k p oq9cCrEqts p @bTcdep @b g cjym k z @q9cCrEqtkos n kon AQ†iAW‡ˆ=FAC‰O=>8a2ŠACBD5E=J8o>/GIHJ5 KLIMONQPIRTS)UWV)XWYOZC[ š9›œ’žŸJ¢¡W£i¤¦¥§¤O¥O¨hOª6« p‹DdepŒ#jŽ‘^’Œt‹s ¬ “RT­F®9­JR)R)YONW¯9°W±²9R³ @p´Žd„µc pŒ–df—!^’´Œ ^ Œt´ d¾» ½ o‘p Œ c ¿ÁÀ d x Œ » ŖdÆ» ½ @—#z ´ c p @bTcdv^Eu @bTcd Qu` @bTcw e d xQw k k z @bTcd{up abTcd}^/| abTc~d `J| w jDxCt€ wC‚d„ƒ w jDƒC‚/wC‚ k k k z“‹Dd„z“Œ‘jˆ”•‘^’Œt‹ jD– @—‘^’Œt‹ c™˜ ¶?/NI[WLIV™RT²“±·PWRT¯6°I±·²“R az/¸ˆdµ9c z“‹Dd„z“Œ‘jˆ”•‘^’Œt‹º¹¼»§^’Œt‹ z ¸ d„µ!dfz Œ jD”!‘^ Œ¸ ¹¼»§^ Œ¸ ^’Œ¸Žd   jº½ »à Ļ z“Œ‘jˆ”•#z“Œc

S)NǺd »   ”?d„u È LIMFNWPWR ±·­OÉ·V™PIR¢Ê­FNI[CKËPIR)Ì/LIMÁÍIYO¯6­FRTSKLIMFNI°?ÍILCLIV™ÎEÏ·Z“PiS™Ê’V¢­OZ“Î/R)MO­FV)­FÍC®9­FZ p ´ f d Ð ´ D j p ´ ÑoÒÔÓ¢Õ Õ z ´ deß ´ D j z ´toÑ ÒÔÓ)Õ Õ jDz ´à/á Û z ´tà/á Û de⒍ € ¦ g 3Ð ´ ãe&T(,~+-&T0Š,  ³g df € jD € g ” gÁd„” € jˆ” € g;jŽ € g ! € Öo³×)ØFÙoÚ;deÛoÜÔÝCjŽ ÑoÒÔÓ¢Õ ÕÄÞ Ö@”Q×)ØFÙoÚ;d„”QÛoÜÔÝQjˆ” Ñ@ÒÔÓ)Õ Õ jD Ñ@ÒÔÓ)Õ Õ ‘ÁÛ@ÜÔÝ Þ 132465/798;: <92=äŠ8a2Š5“BD8o>/GIHJ5 ʒZC[WÊINIÏ6¯9LWZQS å æ žç6èEé OèC¤Oê Ö@K?LWMONQPIR)K?­FZ/ZC[CÏ·R)YONW­XiʒNW[•±­FZ“ÎEë/±·­§S¢­ Þ ìdîí‘p å ¿ ¯6LIZQS)V™Ê?XILIZ9ÊiS)ÍWLIMF° 瓥§ï)ð’ñE靥F¨ò¥ ÖoÏ·K?¯“²/±MF²“RóZC[ILWKËÊiS)YFÍiÊ Þ ~ôõŒ–df^’Œt´ö‘ì å œ æ ª6¥F¨ æ œ’èC¤ ÖoKLIMFNWPIR)Ï Þ

¥Oª6¥Oïa¡ æ £Ô÷Oê ød € í‘xQ ʒM ʒZC[QʒNIÏ6¯6LIZQS)V™Ê?̓ÊiS¢°ù­OV¢ú åËS)­F± û­JRTɝS)KYFZQ[W­Iýüdeùÿþ§p å•K²“Z/ÍiPiûTÊ Ê bhgW˜)b € Ï·ÎEúWϝZQS¢­OV¢X ÊI±±·²/KLIZˆg € d m k üŽr/b kon 啯6L’S)­FZ §Ï P’±·LWR;­FV)úWÍË­FR)­§S¢YOZ ùfd ¹#NWV¢ÊWÎ ˆg € d ¹ € j ~g³ d ~g¹ € ‚ m k ìtu r/bý"d ! ì ¹ºì gÁd m k ù#r/b =FA@AQ> æ žç6èEé OèC¤¨hO¨h¥§é·« ìu de ù 9d ù € € ‚ o k n kon 瓥§ï¢ðiñE靥F¨¨hF¨ò¥O靫 # Œ¼% d $—Œ d $—Œ & ô Œ € ¹ºôõŒ g d-m k $—Œ¦r/b6˜( ) pŒ–d„µ € Ö # Œ d ô u Œ jÁp Œ #ì Ê ÍCÏ·Z/­§S¢ÏÍiÊIÏZC[ILIKËʒS)YOÍËXW­OÍQS)LWV kÞ n ­FNI[C®9­+*oLINW±·ÊI±XiÊ/ , ì.u - # Œ0/ Œ d1 ù2-3$—Œ Œ ¨h¥§é ÷O¥ ¤ ›o¨ažOª 4’¨hO¨h¥O靫 øu dîü ž?èEªCœW꒨hO¨h¥O靫 ø

€ ¹ºø g d m k øŽu r/b~d m k üDr/b~d ! g € ¯6L’S¢­OZ OÏ·PI±LQR;­OV¢úIÍË­FR)­§S¢YOZ ø € ¹ºø g d gk n ¹ € h5 d k n g € c6 ˜ )879):7 ø € ; j € dfø g j g < ZC[WÊINIϯ6LIZQS>=hV¢­O± ÊiS¢ÉX@?³Î/ϝZ“ÊIKϝÍiPiûTʓ í#ßd„ù ÛoÜÔÝ òd„ùºjˆù;ÑoÒÔÓ¢Õ ÕQjDùóà“á Û c ù;ÑoÒÔÓ¢Õ Õ9d ¹óí#zEÑoÒÔÓ¢Õ Õ’˜ ùóà“á Û d¹óí‘z“à/á Û AC B MFÊI®9°EDtRTLW± SJsGF ʒV™Ê:OR)Z/Y È ÏZ9Î/RTMF­OZQS[HF± P’V™Ê I ÈJfÈK RTMJʒÍCÏ È ­9™Ì9ʒZ/Ï·ÍiʒÏML ʒZ“R)MOYFÍ6sGN:O:O:O8PRQ8PSN TÁõ  !"# N 132465/798;: <92=F† AC2 䊉VUIAQ†•ä 8@2 5/BD8@>/GIHJ5 ‚ ZÔK¯/²/±·MO²9RO ìdeí!p0[˜6)8 :]yí d  í ˜~p0[3d ‚ € ¬ ­OV™ÎEë/±·­§SJ ô Œ d ^ Œ º oí p c € ‚ F Ï·Z/­§S¢ÏÍC²“R;­FZ/­OV¢NIÏ Ê/ ø—d € í xQ € 

=FAaAW> , ì8u - # Œ / Œ dg ù2-h$—Œ Œ ˜6):G:] # Œ¼d ôõu Œ~jÁpŒŽ#ì # Œºd ô u Œ ˜i ¾ ) pŒ¼dµ j.)8k@l ø u dfüq‘ p jŽüó‹ ø € ¹–ø g d% g € ù ÊIMXW&Ph­FÎEÏ·Í3ÊIZQ[QʒNWÏ6¯6LIZQS¢V¢Ê ̓ÊiS¢° œiñEé +¤ Y ­FV)úWÍË­OV¢­FÎEúIû­ ` ba dÊ c:Pò­JÎEϝÍ!ʒZC[WÊINIϯ9LWZQS)V¢°I±ʒM2W&Ph­FÎEÏ·ÍCV)­³Ì“ÊiS¢°fe ¥Oé ¤+Y ­OV¢ú $—Œ œiñEé +¤ Y ­FV)úW͕ZC[ILIKËʒS)YOÍiÊ?ʒM ¿ ¯6LIZQS)V™Ê ‚ €^ í p  € ¿%mon c AQ†iAW‡ˆ=FAC‰O=Ëä 8@2 5/BD8@>/GIHJ5 ¬ ­OV™ÎEë/±·­§S ZÔK¯/²/±·MO²“RF ìdfí!p [ n s ô [ dor [ þF c P P’±S¢Ê’± P’Z“LWR¢Ê’Z õ ô Œ–dor‘Œ §þ ÿjD^iŒ [ !í‘pŒ ¿ d t P nvu ¿ws ô Œ–deô [ jD’^ Œ [ #ìdor [ þOÿjŽ^’Œ [ !í‘p [ õ L­FÌ/­§S¢­§S¢±­FZ“RTYFNIÏtZC[ILWKËÊiS)YFÍxr!Œ–dor [ jyr#Œ [ s/ʒÌ/LW± „† ¹q ¹q „† Œ [ j‘QŒ

[ ¹“’Œ [ Œ [ ¹“’6Œ [ € Œ Œ r [ dCz{| ¹q}X ~ ~V€ ¹q ~V ‡"ˆ d‹z{|f} Œ s:r‘Œ [ dîíŽz{|E ¹ Œ [ ’6Œ [ ’6Œ [ j WŒ [ ¹ Œ [ Œ ‡qˆ €‚ ¹q €‚~ ¹q}X € ¹qiŒ [ ’6Œ [ ¹qiŒ [ Œ [ ’9Œ  [ j Œ }Œ ƒ~ ˆ 3€ }X ~8‰ €.‰ 3Š }X € ‰ ‰ hŠ  m S)LiXiP’®“®“P/ d j‘Q +– r/í P ʒM2’#S)­FZ/NI­F±[CV¢­ RTMJP’KÉ S¢L’S)S S¢­OÌ/­OS)­OS)±·­OZ“R)YONWÏZC[ILIKËʒS)YOÍs } ~ d—^ Š•”  d ˆ m ’ r/í P ÊËÎE­OXCÏ P:O ϝ°QRS¢­OÌ/­OS)­OS)±·­OZ“R)YONWÏtZQ[WLIKËÊiS¢YO͙˜ ~V€ €‚~ ^ Š  O ¥ Q ª Q ¡ § ¥ O ï « š œ"Ÿžoœ"dž¢£¥¡ ¤§¦2¨ª ¡ ¡ ¤« ¨ ¬8­8®h­.¯°@±Ÿ²«E³´¦µ œ"Ÿž%œ"ž¢£¥¡ ¤§¦2¨¶ œ"·2ž¢¡ ¤§¦2¨ ¨ › d œ"·Xž¢¡ ¤¦ ¨ œ"Ÿž%œ"žÃ¡ ¡ ¤Ä ¨ ¶ œ"·Xž—Å ¨ ¸ ® ¹ ‚ º ½ » : ¼ ¾ ¹ . ¬ ¿

d À ® Á :  ± â ¨ ¨ ²¦w³Æ« ž ÄRµ m z S h y x D g # iŒ [ †„ iŒ [ ‡ Œ [  Ç2ÈÉ Ê‚ËhÈ ÌÍ Î>Ê+É Ê+Ï3Ð:ÈÒÑGÓ Ô ž ¡ E¤ ÕÖ¨ ¡ Ö ž ¡ ²&Û Ö ¨ ¨@×dØ;Ù8Ú Ù+× ¨ Ù+Ü ñ žóòô õ õ ‘ø çSè Ê+é êëÊ9ÎhìËhí½î+Éï@ðƒÓ õ ö ¡G÷ Ù‚Ü Ù‚× ùú¥û9üýü¥þÿ Û ß ž ÷ hø ß ß Ô ž ñ ß ž ¡ Ô ¡ Ô  û9þ !:ú"Vü@þ ž -. /Ñ (0$ Ë3Ì)&(+î9ÎhÈ É21@Ïhí438é ÈÒÎ65 џÊ9ÎhÈ Ì87ƒÓ Ê+É¥ËhÏ3È Ì¥Í %Î $ ËhÌ &)(+îVÎ * Ö+ Ö, È:í 9GÍ ;é (9Í Î>Ëhî+ËhÊ9éÓ ¤ ¡ Õ ¡ ¤ Õ ž ¤ =¡ < ¡ ¤ < ž ²¤ ¡ ¤ $ Ëh Ì &)(9î9ÎhÈ Ë3î+Éï:Ê (> @ Ó ?BA ž Õ ¡ ¨ Õ Ö ¨ ž Õ ¨ Õ Ö ž ¨E ¨ Õ õ ž < Ö A <VC ¡ < Ö < D< Ö F é Hé GŸË3Ê+ÉGÐ@Ê+é I ï *KJL7ª)Ì &@MÏ $ é NO1@ÏhШ G Ë3Ê9Î PË $ ËhÌ

&)(9î9ÎhÊ Ë3Ñ:;é 929!1:É¥VË *OWL7 â Ê+é ï:Ê/Ñ (0$ Ë3)Ì &(+î9Ε2É 1@Ïh4í 3:éÈÒMÎ 3:ÉMÓ .vž Å Hé &:Ì:îVÎ Ì &)(9î 929!1:É¥LË *KZ7 â Ê9éï@ʽ[ Ó *6Yß X ]7 Ù ÏhdÊ c ÍG Ì T‚HÈ G Ó ¤ ž œ ß ¨ X ž f Y ßX a X ž ßX Y ÜX × Yß X MÎ (+Ï3 Ê h:î+ËhÊ9éÊ9Ì ÓMÎ (9)Ñ (9jÎ i í í k 5Gí½)Ê k â Í lÌ¥í½Ì i í½ í k 5Gí½Ê k â Í ×5Ù+Ý Ö µ ž àá Ô ž ¡ Þ Ñ 0Ü ß — ¶ â Ñ Ö ã á Ô ž ¡ ¨:×d¤§Ø ÕÖ¨ Ù.ÚE ß;œ ÖÙ‚× å ¨Væ Ÿ¨ ä Ý × Ö ž  Ö Ö ž Ö Ö Ú Ù Ý × Ú Ù Ö × ² Ú Ù9× µ ž × ² Ú ß Ù‚× Mµ ß ¤ ß ß Ú ß Ù ¨ µ< Ö ²Õ Ö ² < Ö D< õ µ ž <Ö µ ‚Ê9É@Ë3ÏhÈ ÌÍ ÎU$ Ë3Ì)&(+î9Î .vž5Å Ö X Ù Ö ž ¡ œ Ö ²ba ^ ž ^ ž Ö Ö^ Ö ^ ٞ X œ ` Ö Ü Ü ×  µ ¤ X ¤ œ Ö ¤e ¨Ö ž aÖ f Ö X a X ž Ö ÖX

ÜX Ü × X â Ë ËM90ÓnmmdoUoUoLk í ík 5G½í Ê)k â ÍYm QSR2T rq%sCt9  !"# p t, Á, 0 u *(‡w‰ˆ‰Š/Š(‡}‡y zt “Š 0 vwSxPyz |{ |}~y €w‚ƒ %„† ‰F8@5/:€Œ@=F5E=V@5/2ÿ‰9UW5Žý5/ä5@AC2 7 ‰JAQ> ‹ s í ? ’ | jˆ`9!’ d deâ/º¼»iÇ3˜ ½Ëd §n¨=ªd«=¬®­]¯)°± ²;³B¨=´/µ™¨=¶=­]·)¸ ¹ ½»¹ "J ?’ | jDÇ 9’!d Œ Œ ’ ¿6 @bTc~dÁÀ €Y \ Ã/NJbjÄÀ Ã6ÅHÆÇ b~dÇÈÃMÅ;Æ aNJbjÊÉIc ! FLË Š’ Œ c~d5’ g ’ u Œ c~dfx g À € d ’ g À dîx g »iÇ Ç—dÌ À € jÄÀ  S)N‚É d À € »/À x ¾ ‘e’ m “]”•|–‰—™˜Bš ›j˜Bœ‘SžKŸ™¡˜BžK¢£U˜Bœ¤b˜B¥B¦ Z/­O̓YOMFR)YONWÏt­OV¢ú’S¢YOV¢®9­FZ “]›•|–%—™˜Bš ›j˜Bœ0CžbŸ™¡U˜BžK¢£U˜Bœ¤b˜B¥B¦ ¿9 @bTcd ¿“ @bTcj @bTc~dÒÇÈÃMÅ;Æ aNJbjÊÉIc ¹ ^CÔ Ó   ™Ñ | jDÇ d}¹%Ï   

 Ô d ¹óíÐÏ2»I` m ¬ÖÕ6·ÕB­n´/× ¬S¨=ªØ¨=¬®Ù §ÚØ)­Û¨=§ÚØܨո Î k NJ+’‘d ’!d ¹ Ô d j ^Ô Ó ˜ ’‘| d | s ’?| jˆ Œ k     Íõd ` `€ `€ V)²“NI°IÍiÊI¯ FRTLWŒ ±°EÎ/PWRTLWÍ6 Ý6Þ s í | jö` d ¹óíÐÏ y m Ñ G s ÝMÞ ÝBß á à ` d `½€ j `½ â O ⠑| jö` âºd Œ }‘| è jˆÇŠdâ–k d Œ ①â; @bTc~Ò d ÇÈÃ6ÅHÆ aNJbjÊÉIc ` dåäKæ ç ¸ k l â I, E F F I, E ` à ̓ʒû±ÉS)°±·­OZ/NWYFR)Ì/­OM ûTPIV)²/±·YOÍCÍWYO¯/±·­§S¢­OÍ S)LWV)MFϝ°QR ±·­OZ“NIYFR)­OÍ ã ` XiÊINI[ `Ád„` € ˆ j ` Ý®ß `½ d ` ½ € j ` ½ ’ ¿ @ bTc~dÒÇÈÃ6ÅHÆ aNJbjÊÉIc f f l l éêìëLíKî ïðñ éeê ëLíKî òó ð ñ ôrõöb÷K÷Kø2ù€úKûüûûrõdý)ø2þ€ø2ÿÒ÷õ !"#$%&)(#*,+.-0/21430576 8957:<;4=>0?A@B57=DCAEF57:9GH57IKJKL O êa

x m Sœcd e ¼ t T W ‡ ]‰ˆ ¼ ]åê`<b ] ´a`<b ˆ t T êzˆ4Š r f0žl e˜Ÿ¡¢£¤¦¥A§ ¨ • êfgihkjl ScDd e êz[ ª¢9¥A§u€ƒ„²0€ƒ‚ €¬A³ êz” “’ r êfgjl ScDd e ê êš[ ‡‘ ê tŽ `F‹Œ] ScDd e ¼ nA½ t fgihkjl qv#wc{rdT}|e cHmFnio9p qsrdTWm4tuq v$wFrd ekxzy cHm n mBn f‘ž‘µ®l } T m4t f‘ž¶l 꾋¿]‰ˆÁÀ}ˆ2 ] t x fgihkjl cumF · n ƒ¸º¹ r ‹Ã` t —™ • t d e T}m êR” w–•˜— w êš]›ˆ Ž ScduT Ž e ~ª‘¥7«¬7«ª­ ¤®†!¯ƒ¤K«¡§ °± ¹ dT»m4 · t ¸<¹ r ^a‹¿ˆÄ^ ¼ n ~€ƒ‚ „† ScDd e ¹d e ~¬7±¯ƒ¤K«.¡§ † ^Ã[ ¼ t Æ)$ÇÈsÉK Ê)$ËÌÍ"$#%&)(#* ¿$)ÎL s Ï x m Ó c ] ^a`<b ˆ t S SU Q TW‡ ]‰ˆ SU X T k s Å ê[ PRSU Q TWVYSU X TWZS MN HÔ#L Sœc [ e ê S Ò Õ ´Ã[  SX ^W[ ´Ã[ PÃS Q

ê‹ ZS Ï Ï ‹ PÁÐ!qÑwŒS X SU Q T c [Ö^ Ý SX c ×t 꾋‡é0Òˆ t qÑwŒS X ‡‘ ê Ž é‘Ò~ê  ˆ PÁÐ Z êz[ S2 X c [ e ^Ø× d t e SÈ Q T ˆ t S Ï ê Ð SÙ%ÚcDd e ê ´W[ ˆ t S ^ d ^ Ž e ScDd e cS ÒY‹é0Ò e o9p q ˆ Ï t ˆ SÈ Q T S êދ Ð ScDd e ê ßáàâ ËÁãi .*ä)å<ƒ),æç"#Ì) â 7›åè%ƒ cS Ò ‹ ï é Ò eopq ˆ ê SÚcd euTÛSsÜ)cd e diT é0Ò SÚcd e ê S Ü cd e êÁé0Ò d Sc × t e ê‹ m n o9p q ˆ S Ò TW‡ é diTWm Ò t qv#w S X c ×t e ˆ d êz[ ‹é Ò éBæçêšæçë â Î"uæ烸)"$Α"uìœÍ â Îä)íîîîÉ®ïÉKí  !"# ð  p 9 q%sCt ‘AQ†ÔHJAC‰VU’=FAQ=F=?†iAUI7 ‰FAQ>aò óŠ5/† Bˆ<92 8o>uô ‰79AQ†HJAQ‰VU’= ‰F‰JAHõ ñ x k ùiú û{üKý 4 12 3 ! m A  ? OPRQS24

7 36Q ž å  2DCUT H Q ? 04 12 365829 7 3 I/JKVLN 2XWX:YNZ@[CU] ^[`a:cb = I/JKMd N$3 tCETAH vCET H : : € € 2Mrs:YNZ@pC ? |q ?€ ? |  @ 3qƒP ‚ OPŠ ? ? |  @ 3qƒP ‚ ŽF‘g’V“sŽZ/”Ž Œ(•/–c—˜• ZŽ  š‹ ™ Ž • Ž •‹š™ ’l› ? ?   ? ‹ZŒ }C ? 4 12 36O(PwQS24 7 3qQ ? 2œC :< @p«¬ ŒŒ(­™ ’V®w¯/ŽZ°s¯/ŽZ±X”(’ ‹ ‘l²”V” –&³ ‘g’o´ ‹ ´(‘c› :csŸV¢ „ :<;>=36;-?A@B2DCE;F?/G/H!IJKMLN b ? KZegfhd NZ@[Cij(]$^[`aKZegfk:d Nl36m@ tuIJKVLNl3qvwKZexfyLN[Cz{I/JK/:LN!|~}k@ ? t C† „ "$#&%()* öÁ÷Ãø 2on W :cNZ@pC2 W :cNZ@l3q2Mrs:YNZ@ ª „ x +/. +-, m s ¤ k ùiþuÿkü ÷ ? 36v ‡T H ‡ v TAH-Q € ? ˆ O(PR C t C € ? €? @ 3qƒP ?  ? z‰C ŠC „ TAH L Q 2žrž:cNZ@pCt ŸkI/JKVLNl3qvŸKZegfLNpC¡z{KZegf:LN!|~}k@ ? ^p¨

:ctŸ¢svpŸ@pC£:|¤v¤¢žt‚@ ‹šŒ }œC£|R¥h § ¦ C = ]$ ¨F ¦ |qOP € |‚ ? |‚ KexfLN Ÿ(@[C¶µ : ? = ¢ ? ^y· = ] ^ (¸ ¹»º[¼½¾À¿&ÁlÂÃÄÅÁ*ÆpǞÁ[ÈÀÆpÉXÊËÉlÆpÌÉÈÀ͐É$Î$ÏlÏ ÏkÐFÑÒÉÆ[ÎMÁȝÓ8͘Á[ÈÀ¾ÀÔÀÕZÖ × ØÙÀÙ ¼Ú$Á Ù Á[¾8¼º*Æp¿&½pÛhÃ{͐ÉȤÆpÜǞÉÈÀ¾8¼Ú$ÉlǞÉlÛ ôlõxöž÷Fø(ùZõxúFû(üþýùš÷/ösÿZú/÷Fù[øýšø>ýšõ ÷ ÷/ö %&)( +*-,/. Ñݺ!ÎVÇoÞ ß¡¾8Þ àÅÉlÇsÉÈÀá$ސº*ÍpÉlÆ[ÌÉÈ8͘É$ÎMÉpâ ãåæ¡ ä çéèëæ ê ç†ìhæîíðïîñBò-ó žüõž÷FüVúF÷ý ùsügõVõ¤üg÷Fö ÷(÷ýVõgúûü !"$# T T 9 C1 H I * 6 3 5 7 K 8 J @ , N M O 3 H 5 9 7 P Q 6 3 5 @ S V T U 7 W &)( G  1> K> X> 7<; 7L; 79PR; 7 &)( 0 21!*436579 8: 1> ,@? &A( B C14365D7

8E 1> ,/F 7<; 7=; 7 7 YLZ[]]^ a`]b^cb]^deZfg^chV^ij]kdalnmZpo G C1q3jr,sMptuvw3yx4z { }ƒ‚ .|%~ { } ? % 3jx >ø € .|% ¥ g ¦ § ý¨o÷ž÷/ü(÷/ýýš÷ªþý$(÷ %I¡ tuvw3£¢¤ ° ?š™¯› . ±4¢²3yx >øžg ° ‚ ™D› 8 3yx 8 .)±I¢²3jx „†‡KˆŠ‰‹‡!Œ9!Ž]‡-‘ ’ ‡HŒn“‡” • –H— t˜?š™D› “‡!ŒX‘X«H¬ˆ «˜­‡Kˆ t˜?™D› .œ-v ¢a3®x 8 ³~´µg¶Š“2Ž·¬¸³~¶ž”KŽº¹ » 3 ( ¼½ ¢ 9 ½ ¼ ¢ 8 8 .œv3jr øžgŸ•c–!— t ‚ ™D› . v3jr > 8 t ‚ ™¯› .œv˜¢Ÿa3®x Aø 8 !¼ ¿ ¢ ¿ * &À( ¢ ÂÁ ¼ 3 à ÄRÅ ½ Ä Æ4Ç Æ 8w¾¾!¾ YLZ[]]^ a`]b^cb]^deÈÉ^ʋËÍÌnda[+ÎIÏaZ^ del9kXÊÐkZfžbkgbb~]kdÉl9mZšo G 21 3yr ,sMpt]uv3jUÑÓÒ!ÔgÕÖ×uz ØÚÙ áãâs ½ %nÛ tuvw3yܟÒHÔgÕcÖ×u Ý ° ?™Ö 8 . ± ܟÒHÔgÕcÖ×u3yU Ñ ÒHÔXÕÖ×uÞ Üe3 ° ?š™ßÖ 8 ±žà U Ñ ¿ %

t]uvw3æå ç ½Iè 颟gÕêëÓt›Ééu } P v } ܁HÒ ÔXÕcÖ×u áãâ Þ è ì P " .|% { } ? % 3jU Ñ ÒHÔXÕÖ×u % t]rcvw3 % Ñ , % ; ]t rcv3eä Ñ % t]uvw3 %I¡ ]t uv }ƒn % Û t]uv YLZ[]]^ a`]bÌnb!b<Èa^cʊ˃Ì9dÉ[]ÎIÏÉZ^d£l9kgÊÐkZf bkXb!b]kdalnmZgí | .  %{ } F Ÿ % ; } ? % 3yUÑÓÒHÔXÕÖ×u î ù&ûö ïXsðõxüxüxø ñªþý&û ÷÷/ý/öÓ F|3 Gò . }ƒGXó ?Vì »Lù . » {ø } »Lù F » ø } L » ù ? »ãø 3 »Lù Mptuv &À( ú tuv*p3IÞ ; ÿ ÷¶ ¤ ö øù&ûögïg×ðõxüxüxø ñªþý&û ÷÷/ý/öÓ  % Û t]uv3j܁ÒHÔXÕÖ×u } Zú/ùš÷! / ýZ÷Füg÷9ZúFø(ú ÕêëRÖ×u¯3IÞ ™Ö ö=öp# ¨ö4÷ # ì Xö . } ? 8 ™ Ö×F  Ö×F ™Ö . } ? 8 ööp# ¨ö4÷g# › û } › û ; 8 û { }Íüžý  Ü 3 U Ñ x ô ïVÿsûüxõËýšùšø(ö ú!õ+ï(ù$öSû

ð õ÷ % 3 ã » ø 3ÓÞ 3 ú t]uv ý 3 ½ t G òpþ › Í } G ó › v 8 3IÞ Ü, ýýñÓ ã# ö=öp# ¨ö4÷ #