Nyelvtanulás | Magyar » Rovásnaptár 2009

Adatlap

Év, oldalszám:2008, 54 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:175
Feltöltve:2008. március 05
Méret:135 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

rAtpansAvor yyyyYMyy tEh.y .yyyy avah getegref panrAsav ronuh .yyy tabmoS dOrmin .yy ketnEp nArut .y kqtrqtWC ajNa netsi airAm.S (itramsqrqv) .tadÄrÄ datdnomik sE ,zzoëtah yyyyYMyy tEh.yy .yX avah getegref panrAsav rApla .X tabmoS ekNErqS .yyyyY ketnEp ipqC .yyyY kqtrqtWC NErqS .yyY adreS alitta (itramsqrqv)!?mAzah Cnin ah ,meken gÎiv a im .yY ddek raGam .Y QftEh Qkine tEh.yyy .yyyYX panrAsav aksorip avah getegref .yyYX tabmoS rEmqde .yYX ketnEp zUgedneb .YX kqtrqtWC nirgu .yyyyX adreS godOb (iäag).togAsGan sQ tehtjÉef pEn eprqt kaC .yyyX ddek rodiv .yyX QftEh eZim tEh.yyyy .YXX avah getegref panrAsav dnukrU .yyyyXX tabmoS akraGam .yyyXX ketnEp nArila .yyXX kqtrqtWC .yXX akronuh (hcAdam) .sAdoksoko za alÎah ttet a adreS Wheger .XX ddek rEbmalab .yyyyYX QftEh zignisd tEh.Y .y avah getegref panrAsav dAnaC .yXXX tabmoS Okina .XXX ketnEp OSAj .yyyyYXX kqtrqtWC kenri .yyyYXX adreS ( nAlas )

nAlaz (hcAdam).lAzzIb avzIb sE jdzWk :reüe mattodnom .yyYXX ddek rugne - ru .yYXX QftEh aba tEh.yY .yyyY avah OtnobgEj panrAsav lacrat .yyY tabmoS pEZi .yY ketnEp aludig .Y kqtrqtWC Noskat .yyyy adreS ellel (iakOj).tÉzW bbojgÉ a innÉ kensetÉWCÜ .yyy ddek (dnqk) dnuk .yy QftEh QletneSaTreG,eseme tEh.yyY .YX avah OtnobgEj panrAsav aCrak .yyyyX tabmoS etnevel .yyyX ketnEp (aCodak) asodak .yyX kqtrqtWC .yX ara (iakOj) .dut menah ,lunat men ineZ a adreS teez .X ddek (keGW) kegW .yyyyY QftEh lEgiba tEh.yyyY .yyXX avah OtnobgEj panrAsav enWk .yXX tabmoS avEr .XX ketnEp somlA .yyyyYX kqtrqtWC gnasraf .yyyYX adreS eremen ,kangAsÂotso za emen soNozÚ zóha llek (iakOj).nojdut innAb lezznEp a reüe za Gó .yyYX ddek elliz .yYX QftEh tOram tEh.yyyyY .y avah OtnobgEj panrAsav dACa .yyyYXX tabmoS rEmele .yyYXX ketnEp sokA .yYXX kqtrqtWC ektENem .YXX adreS adreSOzavmah,azjeg (iakOj) .îevGef kEgnqG a gAsguzah

a .yyyyXX ddek tlos .yyyXX QftEh rApoG tEh.X .yyyY avah telekik panrAsav nAtloz .yyY tabmoS nAjab .yY ketnEp ekitseN .Y kqtrqtWC nAjroda .yyyy adreS abutruh Lema ,nÜtÉE za zualak naLo gEsekSWb a (iakOj) .ahÄ Âës ed,iSiv îgEj roSkÄ treüe za .yyy ddek .yy QftEh Lobi sodrat ,adrot ,adrut tEh.yX .YX panrAsav sAdohjUgem itezmen avah telekik .yyyyX tabmoS seNEkqk .yyyX ketnEp edneS .yyX kqtrqtWC kEzigned .yX adreS rAdala (htASkim) .ajla za tece kenmÉîeS ttev neznEp .X ddek dAzures .yyyyY QftEh lepeC tEh.yyX .yyXX avah telekik panrAsav akroh .yXX tabmoS epennW Savat .XX ketnEp alliC .yyyyYX kqtrqtWC .yyyYX dnotob :trWk isavah a tnim ,naLo OrI za (htASkim) .intagllah Oj lQriSSem kaC adreS noSAk .yyYX ddek tamraG .yYX QftEh kelev,kelle,kAlle tEh.yyyX .yyyyYXX panrAsav crobal avah telekik .yyyYXX tabmoS evek .yyYXX ketnEp lanjah,aklanjah .yYXX kqtrqtWC .YXX adreS alSi NoSSa.dlob OtloClqmWG (äOm).men

läromoG sîW ed ,inlE tehÉ lejjef sîW .yyyyXX ddek satuj .yyyXX QftEh Qgnel tEh.yyyyX .Y panrAsav panrAsavgAriv,rEmaliS avah keleS .yyyy tabmoS sOp .yyy ketnEp gArivGnqG .yy kqtrqtWC dno .y adreS lutak .tnetsi za kAjtÎgem trem ,keWvIS atS¨ a kogodlÓ (yyyY:Y)tm .yXXX ddek aif somlA .XXX QftEh rEmalad teh.YX .yyX panrAsav tEvsUh,aluG avah keleS .yX tabmoS lAtnorot .X ketnEp .yyyyY kqtrqtWC ketnEpGan,nAlIbah epennW sazgArivafGem .yyyY adreS Qdivi si men s ,ägÎiv a îre âutzó mß timmß neSih (yyY:yY)m¨ y .timmß le âWtehiv .yyY ddek abazunot .yY QftEh jAtrub tEh.yYX .yyyyYX panrAsav drACok avah keleS .yyyYX tabmoS amli .yyYX ketnEp akrobIb .yYX kqtrqtWC lubu .YX adreS maksa (yX:X) mOr .Sih ennÜ ika ,tneGES llav men iâß .yyyyX ddek sat .yyyX QftEh QllevWb tEh.yyYX .yYXX panrAsav aknAboC avah keleS .YXX tabmoS nAek .yyyyXX ketnEp Qlles .yyyXX kqtrqtWC alEb .yyXX adreS soNara .lWzqvdW ,tEven rU

za ajvIh lWgEstIgß ika (yXX:yy)Ca .yXX ddek edeSke,eseke .XX QftEh ropa tEh.yyyYX .yyy avah terEgI panrAsav Qvle .yy tabmoS abaC .y ketnEp epennW aknum avah keleS .XXX kqtrqtWC adub .yyyyYXX adreS eenE neSih ,EkQlE za menah ,Ekatló a men netsi za (yyyYXXX:XX)kl .lE iken iâednim .yyyYXX ddek UClub .yyYXX QftEh Cnad tEh.yyyyYX .X panrAsav rEvGnqG avah terEgI .yyyyY tabmoS dnAraz .yyyY ketnEp Gomos .yyY kqtrqtWC akEr .yY adreS saliS .nÉtQre naíoza tset a ,segEsSEk naGu kÉEl a (yXXXX:yYXX)tm .Y ddek Ogam .yyyy QftEh ailad tEh.XX .yyYX avah terEgI panrAsav rAlti .yYX tabmoS rognoC .YX ketnEp ekSWb .yyyyX kqtrqtWC srab .yyyX adreS aktAm inda tOj kotdut ,kotGav kaSonog ëb ,¨ tAhet ah tOj da bbAâi leviNNem rokka ,kenketiekemreG (yX:yyY)tm .kirEk kika ,kankoza kotATa ieNNem .yyX ddek ohiluh .yX QftEh zamlab tEh.yXX .yyyyXX panrAsav akrodiv avah terEgI .yyyXX tabmoS ClobaS .yyXX ketnEp OGob .yXX kqtrqtWC

letnemebNNem,for .XX .nav etÉE kqrq kanna ,mennÜ Sih ika (yyYXXXX:yY)nj adreS atradak .yyyyYX ddek zugo .yyyYX QftEh ednWt tEh.yyXX .yXXX panrAsav dsqknWp,nigetlWk avah terEgI .XXX tabmoS alisd .yyyyYXX ketnEp Odnalak .yyyYXX kqtrqtWC epennWmqrq teSEmret .yyYXX adreS ede ,ttqdlWk ika ,kanna Sih sE tamavaS ajllah ika menah ,Îa tÉEtI kise men ,lE Ekkqrq za (yyyyXX:Y)nj .îtÉE za lOblÎah a tnem si tA ëm .yYXX ddek akobod .YXX QftEh letrqt tEh.yyyXX .yyY panrAsav gAsmorAhtneS,leter avah netsipan .yY tabmoS ekQme .Y ketnEp aZOr .yyyy kqtrqtWC dACO .yyy adreS rEvalliC miaNAvtInat nÂOlav ,naüÄAtInat kototratik ah za sE ,togAszagi za ketiremsigem ,ketSÉ (yyXXX-yXXX:yyyY)nj .teketennÜ Set AddÂaS gAszagi .yy ddek sopAl .y QftEh akrAguspan tEh.yyyyXX .yyyyX avah netsipan panrAsav luzav .yyyX tabmoS aniZurf .yyX ketnEp dine .yX kqtrqtWC anrab .X adreS QllW :mennÜ Sih ika ,kEGi sE mAzzó nqjjqj ,kizajmoS ika iOLof zIv

QlE tnireS avaS sArI za lQbEjßlÜ (yyyYXXX-yyYXXX:yyY)nj .kandakaf .yyyyY ddek adEg .yyyY QftEh jamot tEh.YXX .yXX panrAsav ? avah netsipan .XX tabmoS nozjaz .yyyyYX ketnEp elreg .yyyYX kqtrqtWC aloiv .yyYX adreS mqtqhqt ,mennÜ Sih ika .tÉE za sE sAdamAtlef a koGav nE (YXX:yX)nj .gof inlE ,si lahgem ah gEm .yYX ddek dnirez .YX QftEh div tEh.yYXX .yyyYXX avah netsipan panrAsav adrog .yyYXX tabmoS ekQnW .yYXX ketnEp illak .YXX kqtrqtWC dnAppok .yyyyXX adreS SrqC mennÜ ika .kQSSevQlQS a ¨ ,QtQlQS a koGav nE mÉWklEn Sih .zó tsEmret Qb za ,ennÜ nE s ,däam (Y:YX)nj .kettehet mß timmß .yyyXX ddek anjah .yyXX QftEh emqd tEh.yyYXX .Y avah sAdlA panrAsav Notja .yyyy tabmoS bqZq .yyy ketnEp .yy kqtrqtWC OtIrip NoSSagodlob sOlras .y adreS rAlgob nÜgEsQb sE neGÉ kWtÉE Gó ,mettqj trEza nE (X:X)nj .neGÉ .XXX ddek dnAmga,dnAmgo .yyyyYXX QftEh rahib tEh.yyyYXX .yyX avah sAdlA panrAsav aliz .yX tabmoS elegneC .X

ketnEp robmoZ .yyyyY kqtrqtWC atav .yyyY adreS abab .lAttagllahgem Gó ,deken koda tÎAh ,mATa .Stagllahgem gidnim Gó ,modut (yyXXXX-yXXXX:yX)nj .yyY ddek nAjrat .yY QftEh gnu tEh.yyyyYXX .yyyyYX panrAsav akromak avah sAdlA .yyyYX tabmoS allil .yyYX ketnEp kele .yYX kqtrqtWC rAlSa .YX ,ketegEskWS nav îim ,kotATa ¨ a ajdut (yyyY:yY)tm .ketEnrEk gEm ttQleim adreS Okidli .yyyyX ddek srq .yyyX QftEh Qnej tEh.XXX .yYXX avah sAdlA panrAsav nAdAk .YXX tabmoS aGlo .yyyyXX ketnEp aludnam .yyyXX kqtrqtWC rAzi .yyXX adreS .menneíE lE útSirk menah ,nE men ëm ed ,kÉE (XX:yy)lag ibo .yXX ddek nAboC .XX QftEh rotAb tEh.yXXX .yy avah rENek jU panrAsav lehel .y tabmoS NEre S avah sAdlA .yXXX ketnEp cObrA .XXX kqtrqtWC alaC .yyyyYXX adreS kennednim ika ,ajTa âujANdnim ,netsi za Ge neíednim sE tahtA tnednim ,llA ettqlqf (yY:yyyy)fe .nav ennÜ abAr .yyyYXX ddek geclEd .yyYXX QftEh sodrat tEh.yyXXX .yyyyY avah rENek jU

panrAsav dQme .yyyY tabmoS rAdus .yyY ketnEp ekrepiC .yY kqtrqtWC .Y adreS rumadlo NoSSa.dlobvah,ednek .iaif netsi koza ,lîEzev eklÉ netsi tekika (yyyyX:yyyY)mOr .yyyy ddek bAbilEd .yyy QftEh CAb tEh.yyyXXX .yYX avah rENek jU panrAsav .YX tabmoS romt NoSSa.dlobGan,allitse .yyyyX ketnEp bEZq .yyyX kqtrqtWC Lopi .yyX adreS ekniled .nQre menah ,kiSpala nokavaS men agASro netsi (XX:yyyy)rok1 .yX ddek kOlaS .X QftEh eCeb tEh.yyyyXXX .yyyXX panrAsav LoZAv avah rENek jU .yyXX tabmoS ilut .yXX ketnEp alle .XX kqtrqtWC rEmelez .yyyyYX .âuGav amolpmet netsi QlE za im (yYX:yY)rok yy adreS kjav .yyyYX ddek abuh .yyYX QftEh anoli tEh.YXX .XXX avah rENek jU panrAsav dAta .yyyyYXX tabmoS drAlaS .yyyYXX ketnEp Qde .yyYXX kqtrqtWC rAtjak .yYXX adreS dOlgam Okal ketennÜ a ketetset Gó ,kotAjdut men ?kotatpak lQtnetsi tika ,amolpmet kÉEltneS (yyyyYX:yY)rok y .YXX ddek QllevWf .yyyyXX QftEh NAppok tEh.yYXXX .yY panrAsav

mAhridnaz avah aNadlqf .Y tabmoS akCAnjah .yyyy ketnEp iCiz .yyy kqtrqtWC Ozrut .yy adreS enElif ,kotGav amolpmet netsi Gó ,kotAjdut men ?ketennÜ kikal eklÉ netsi za s (yYX:yyy)rok y .y ddek deGe .yXXX QftEh ? tEh.yyYXXX .yyyX avah aNadlqf panrAsav eleC .yyX tabmoS drAga .yX ketnEp nEmri .X kqtrqtWC EpAt .yyyyY adreS rAjak .Ekkqrqdnim sE am ,Pget zanaGu útSirk úzEj (yyyY:yyyX)diZ .yyyY ddek NoSSagodlobsik .yyY QftEh aCogu tEh.yyyYXXX .XX avah aNadlqf panrAsav lAk .yyyyYX tabmoS alovo .yyyYX ketnEp sodrat .yyYX kqtrqtWC luvazid .yYX adreS ellip .giEgEv gÎiv a ,Pnednim koGav ketÉev nE (XX:yyyYXX)tm .YX ddek aNa samladjAf,atAb .yyyyX QftEh ilah tEh.yyyyYXXX .yyYXX panrAsav akrAgus avah aNadlqf .yYXX tabmoS assalab .YXX ketnEp lAbWS .yyyyXX kqtrqtWC roboz .yyyXX .tÉE za sE gAszagi za ,tU za koGav nE (Y:yyyyX)nj adreS ekSqp .yyXX ddek QNes .yXX QftEh epennW aNadlqf tEh.XXXX .yyyy avah Qtevgam panrAsav

NECq .yyy tabmoS sQbes .yy ketnEp alomi .y kqtrqtWC uhnat .XXX .nav ketettqzqk agASro netsi za (XX:yyYX)kl adreS nAdaZ .yyyyYXX ddek aknozu .yyyYXX QftEh amoC tEh.yXXXX .yX panrAsav tahoh avah Qtevgam .X tabmoS QlleS .yyyyY ketnEp nAlaG .yyy Y kqtrqtWC ,aklete .yyY adreS apluk nednim" .lAnSah nednim men ed ,"dÂaS nednim" .äâuvaj lAgloS nednim men ed ,"dÂaS (yyyXX:X)rok y .yY ddek pennWSAG itezmen .Y QftEh semih tEh.yyXXXX .yyyYX panrAsav QlqvIS avah Qtevgam .yyYX tabmoS rAtjalab .yYX ketnEp sevdek .YX kqtrqtWC sotlAt .yyyyX adreS amZorod !kEzzokdAmi ?ketÉWzqk ikalav devneS (yyyX:Y)kaj !tëtloZ nejlekenE ?nav evdekOj .yyyX ddek utab .yyX QftEh Ognalli tEh.yyyXXXX .YXX panrAsav nokarab avah Qtevgam .yyyyXX tabmoS rodlAk .yyyXX ketnEp GnqG .yyXX kqtrqtWC dQle .yXX a gem nÂAmi za kîÜE sE kOtratik keteGÉ (yy:yyyy)lok .nÂsAdaalAh adreS esib .XX ddek Ogniri .yyyyYX QftEh mAlliv

tEh.yyyyXXXX .y panrAsav ajpan kqsQ avah Qtevgam .yXXX tabmoS ekQmeS .XXX ketnEp zEtiv .yyyyYXX kqtrqtWC Qnez .yyyYXX ,kotodnog neGÉ ära ,nav nnqf tto ima (yy:yyy)lok.îkeidlqf a en adreS luzo .yyYXX ddek albi .yYXX QftEh kelWh tEh.YXXXX .yyyY panrAsav nAbrus avah teSENe .yyY tabmoS ejrWt .yY ketnEp ekihEm .Y kqtrqtWC moLOs .yyyy adreS UCrak kustIdrof änaltatahtÎ a menah ,äOtahtÎ a en naltatahtÎ a ,Oálum OtahtÎ a trem .teâWmleGif (yyyYX:yyyy)rok yy .kqrq naíoza .yyy ddek QzQG .yy QftEh lurut tEh.yYXXXX .YX panrAsav saliN avah teSENe .yyyyX tabmoS ekreb .yyyX ketnEp rEmqS .yyX kqtrqtWC tAC .yX adreS Nolpak sE aÔaj ¬ëtreüe âWkiGednim kEjdekîqt (yy:YX)mOr.îEsElWpE .X ddek rucip .yyyyY QftEh anlo tEh.yyYXXXX .yyXX avah teSENe panrAsav kEN .yXX tabmoS zU .XX ketnEp nAloj .yyyyYX kqtrqtWC rumit .yyyYX ,tAvaj agam a kaC ßsîek en iâß (yyyy:yy)lif .si tEsAm a menah adreS latrak .yyYX ddek drE .yYX

QftEh agut tEh.yyyYXXXX .yyyyYXX panrAsav askam avah teSENe .yyyYXX tabmoS sojAb .yyYXX ketnEp jAtagaC .yYXX kqtrqtWC Nqtqk .YXX ,lOtta s ,jda kanna ,rEk ika en ,dÉQt raka tnqClqk ika (yyXXXX:Y)tm .gem ddagat adreS eteC .yyyyXX ddek gAriv .yyyXX QftEh rAkam tEh.yyyyYXXXX .yY panrAsav nozrot avah molA .Y tabmoS nAbjes .yyyy ketnEp alaz .yyy kqtrqtWC eCemek .yy adreS aknara Gó ,lWklEna ,tEgneG nÜtih a lef kotAjlorak (y:yyyyX)mOr .ketEnlEtIle tAsAgoflef .y ddek kAC .XXX QftEh QllevWS tEh.V .yyyX avah molA panrAsav nASruk .yyX tabmoS OtIriv .yX ketnEp dAvlig .X kqtrqtWC Cagur .yyyyY adreS atjob a É dzQG et bbAâi ,SSor a nqzzQGÉ Gó ,ddegne en (yXX:yyX)mOr .lavOj taSSor .yyyY ddek .gofpeS,aklaN .yyY QftEh bAC tEh.yV .XX panrAsav ekQlleC avah molA .yyyyYX tabmoS Nodob .yyyYX ketnEp QkeC .yyYX kqtrqtWC nAkrugut .yYX adreS sepeS .togASro lemedrE men za ,inedzWk trEgASro dut men ika trebla ssav .YX ddek anlobAb

.yyyyX QftEh akdrAliS tEh.yyV .yyYXX avah molA panrAsav etjqlqb .yYXX tabmoS aude .YXX ketnEp (neCerek) NoCArak .yyyyXX kqtrqtWC netsipan QtelWSAjjU .yyyXX ,akEdnAja telE za sAtAlnAtSit a .kizekrE evsEkgem narkaG Lema trebla ssav adreS agnik .yyXX ddek akCE .yXX QftEh ruboCok tEh.yyyV avah molA .yXXX kqtrqtWC aTTiS .XXX ,NEmer ,ahos jdeggWC en ed ,lOj gem dzeGej Gan Otrat girIs ,sAkub ,meledzWk ,sAdOlaC ,tepES a,tOj a gidnim inserek.sAtufNesrev ermi hcAdam .telE za ze -inlAlat men gem s adreS drAoz .yyyyYXX ddek eksqvdW .yyyYXX QftEh jAtobuS