Informatika | Középiskola » Informatika középszintű írásbeli érettségi vizsga, megoldással, 2008

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 29 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:311

Feltöltve:2008. szeptember 21.

Méret:257 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Tartalmi kivonat

ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27 Név: . osztály: Informatika INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA 2008. május 27 8:00 A gyakorlati vizsga időtartama: 180 perc Beadott dokumentumok Piszkozati pótlapok száma Beadott fájlok száma A beadott fájlok neve OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM középszint gyakorlati vizsga 0802 Informatika középszint gyakorlati vizsga 0802 Név: . osztály: 2 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: Fontos tudnivalók A gyakorlati feladatsor megoldásához 180 perc áll rendelkezésére. A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre,

és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. Vizsgadolgozatát a nevével megegyező nevű vizsgakönyvtárba kell mentenie! Ellenőrizze, hogy ez a könyvtár elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem lehetséges! A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes részfeladatokat! Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hoszszabb lesz Amennyiben a hiba mégsem

számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a dolgozat elkészítésében.) A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és alkönyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be nem mutatta! gyakorlati vizsga 0802 3 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 1. Recept Egy magazin új receptsorozatot kíván indítani. Ehhez kell terveket készíteni A receptek fűzhető A5-ös lapokon lesznek. Készítse el a Palócleves receptlapját a minta és a források segítségével. A feladat során a következő állományokkal dolgozzon: paloc.jpg, levestxt Munkáját palocleves néven a szövegszerkesztő alapértelmezett formátumában

mentse! 1. A receptlap A5-ös méretű legyen, a margóit (fent, lent, jobbra, balra) állítsa 0,6 cm-esre! 2. A receptlapon négy színt használjon; ezek a téglavörös, lazacszín, sárga és fehér A színek alkalmazását a következő táblázat tartalmazza: Téglavörös Lazacszín Sárga Fehér RGB (200, 70, 36) A háttér színe A belső alakzat kitöltő színe RGB (252, 147, 99) A körök kitöltő színe Az oldalszegély színe RGB (255, 255, 0) Betűszín A belső alakzat keretének színe RGB (255, 255, 255) A körök vonalának színe 3. A háttér színét állítsa be a táblázatban megadottak szerint! (Az is megfelelő, ha csak a margók által határolt terület háttérszínét állítja be.) 4. Állítson be szegélyt az oldal körül, ami a táblázatban megadott színű és 1–2 pont közötti vastagságú! 5. A belső téglalapot rajzolja meg a szövegszerkesztő program segítségével! Az alakzat 17,5 cm magas, 11 cm széles legyen! A kerete 1,5 pontos,

és a táblázatban megadott színű! Az alakzatot úgy helyezze el az oldalon, hogy a bal margótól 1,9 cm-re, a felső margótól 1,6 cm-re legyen! 6. A recept szövegét a levestxt fájl tartalmazza Illessze be az étel nevét a mintán látható helyre! A betűméretét állítsa 14 pontosra, majd helyezze középre! Állítson be 12 pontos (0,42 cm) térközt a bekezdés elé! 7. A recept szövegében 12 és 10 pontos betűméretet használjon! A betűtípus egységesen Times New Roman vagy Nimbus Roman legyen! 8. A „Hozzávalók” és az „Elkészítés” szövegeknél állítson be térközöket a szöveg többi részétől való elkülönítésre! Tegye aláhúzottá ezeket a szövegeket! 9. A hozzávalók felsorolásánál a pontosvesszőket cserélje bekezdésvége jelekre! Minden bekezdést húzzon be 0,3 cm-rel, és állítson be 0,5 pontos ritkított betűközt! 10. Az étel elkészítésére vonatkozó utasításokat leíró részt tegye sorkizárttá! 11. A

tápanyagértéket és az elkészítési időt leíró bekezdéseket 12 pontos (0,42 cm) térközzel különítse el a többi szövegtől! 12. Szúrja be a palocjpg képet a receptbe, a méretét csökkentse az eredeti nagyság 60%-ára a méretarányok megtartásával! A képet úgy helyezze, hogy a bal lapszéltől 10 cm-re, a felső lapszéltől pedig 2,5 cm-re legyen! 13. Készítsen két kis kört a megadott színekkel! A körök átmérője 0,55 cm legyen! Az elhelyezésnél a távolságokat úgy állítsa be, hogy a bal lapszéltől 1,3 cm-re, a felső lapszéltől pedig 7,6 és 14,6 cm-re legyenek a körvonalak! gyakorlati vizsga 0802 4 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 14. A felső kör fölé a minta alapján írja be és formázza a „Levesek” szót! A betűméretet állítsa 18 pontosra, a betűstílus legyen kiskapitális! Ügyeljen arra, hogy a szó végén lévő „K” betű ne lógjon túl a belső alakzat felső oldalán! 40

pont gyakorlati vizsga 0802 5 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 2. Érzékelés, észlelés Érzékeink sokszor megcsalnak bennünket. A következőkben egy ilyen, érzékcsalódással kapcsolatos feladatot kell megoldania. A feladat során a következő állományokkal kell dolgoznia: vonalak.gif, serleggif, hermann.jpg 1. Készítse el a mintán látható heringgif képet a vonalakgif állományból tükrözés és másolás segítségével! A kép méretét ne változtassa meg! 2. A képen vízszintesen haladó két egyenes piros színű legyen! Az elkészült képet ne felejtse el menteni a hering.gif állományba! 3. Készítse el a következő ábrákon látható képeket 200×180 képpont méretben a serleg.gif állományból kitöltés segítségével! 4. A kitöltésnél fekete színt alkalmazzon! A bal oldali ábra alapján elkészült képet mentse rubin1.jpg néven, a jobb oldali alapján készült képet pedig rubin2.jpg néven! Az

elkészült képek felhasználásával készítsen prezentációt! 5. Hozzon létre egy 4 diából álló bemutatót, és mentse erzekel néven a prezentációkészítő program alapértelmezett formátumában! A diák háttérszíne legyen világosbarnás RGB (234, 163, 84) kódú, a diákon megjelenő szöveg színe pedig fehér RGB (255, 255, 255) kódú! 6. A bemutató címének írja be az első diára az „Érzékelés, észlelés” szöveget! 7. A további diákon a következő elrendezést alkalmazza: a dia címe legyen 42-es méretű, alatta a dia közepére helyezze a képet! A kép alatti szövegdoboz és a benne lévő szöveg legyen középre rendezett, a szöveg 28-as betűméretű! 8. A második dia címének írja be a „Laterális gátlás Hermann rács” szöveget! Szúrja be a hermann.jpg képet a diára! A képet helyezze el a megadottaknak megfelelően! 9. A kép alatt megjelenő szöveg a következő legyen: „Számolja meg, hány fekete pontot lát a

képen!”! 10. A harmadik dia címe legyen „Hering vonalak”! A cím alatt a heringgif képet jelenítse meg! (Ha nem készült el a hering.gif kép, akkor a vonalakgif állományt illessze be a diára!) gyakorlati vizsga 0802 6 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 11. A kép alatti szövegnek írja be a „A két piros vonal görbe vagy egyenes?” kérdést! 12. Az utolsó diánál a cím „Figura és háttér Rubin serleg” legyen! Alá szúrja be a rubin1.jpg és rubin2jpg képet! (Ha nem rendelkezik a két állománnyal, akkor a serleg.gif állományt illessze be mindkét kép helyére!) A képeket függőlegesen igazítsa a dia közepére! A két kép egymás mellett a dia középvonalától azonos távolságra jelenjen meg! A kép alá írja a „Két emberi arc vagy egy serleg?” kérdést! 13. Állítson be automatikus vetítést a bemutató diáira! A diák 5 másodpercenként jelenjenek meg egymás után! 15 pont gyakorlati vizsga

0802 7 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 3. Vasúttörténet A mellékelt vasuttort.txt állomány a magyarországi vasúthálózat kialakulásának kezdeteiről, a gőzvasút fénykoráról szól A feladat megoldásához használja a lovasutjpg és mozd1846.jpg képeket! 1. Készítsen vasuttorthtml néven weblapot! A weboldal háttérszíne silver (#C0C0C0 kódú szín), a szöveg színe maroon (#800000 kódú szín) legyen! 2. A vasuttorttxt állomány szövegét jelenítse meg a weboldalon! Szükség esetén alakítsa ki és/vagy távolítsa el a felesleges bekezdéseket, és igazítsa balra a szöveget! 3. Az első bekezdés, „A vasút évszázada” legyen egyes szintű címsor, középre igazítva! A böngésző keretén megjelenő cím is ez legyen! 4. A második bekezdést a mintának megfelelően sortöréssel alakítsa ki! A hivatkozás az idézett weblapra mutasson! 5. A szöveg három fejezetet tartalmaz A fejezetcímek: „Az első

lépések”, „Kossuth és Széchenyi a közlekedésért”, „A gőzmozdony nagy korszaka”. Legyenek ezek a címek kettes szintű címsorok! 6. Az első fejezet elé írja ki a címeket, alakítsa felsorolássá és tegyen rá oldalon belüli hivatkozásokat, amelyek a megfelelő fejezetekre mutatnak! 7. A „Hazánk első valóban” és az ezt követő bekezdést helyezze el egy kétcellás táblázat bal oldali cellájában! A másik cellába illessze be a lovasut.jpg képet! 8. A táblázat szélessége az ablak 100%-a, ezen belül a jobb oldali cella 300 képpont szélességű legyen! A táblázatnak se és a képnek se legyen szegélye! 9. A következő bekezdésben az „1846 július 15” és „pest–váci szakasz” szövegeket emelje ki félkövéren! Az „A vonal megnyitásakor” bekezdés második mondatát alakítsa dőlt betűssé! 10. Az „A vonal megnyitásakor” és az ezt követő két bekezdést helyezze el egy – az előzővel teljesen megegyező

formátumú – táblázatba! A jobb oldali cellába helyezze el a mozd1846.jpg képet! 15 pont gyakorlati vizsga 0802 8 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: Minta a Vasúttörténet feladathoz: gyakorlati vizsga 0802 9 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 4. Népesség A következő feladatban a népmozgalmi adatokkal kell dolgoznia. A népmozgalmi adatok kifejezés alatt a férfiak és nők, valamint az élveszületések és a halálozások számát értjük. A tábla 1950-től 2004-ig tartalmazza a magyarországi népesség számának változásával kapcsolatos adatokat. Ezeket az adatokat a megadott időszakra a tabulátorral tagolt nepesseg.txt állomány tartalmazza. Töltse be a táblázatkezelőjébe az adatokat, munkáját nepvaltozas néven a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában mentse! A megoldás során vegye figyelembe a következőket: • Amennyiben lehetséges, a megoldás során

képletet, függvényt használjon. • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha egy részfeladatot nem sikerül megoldani, hagyja meg a félig jó megoldást, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be „100 000”-et. • Ha szükséges mellékszámításokat végezni, azt az N oszloptól kezdődően teheti meg. 1. Szúrjon be egy oszlopot az „Élveszületés” oszlopa elé! Az oszlop első cellájába írja be a „Népesség összesen” szöveget, és a további cellákba számítsa ki a népesség számát! 2. A „Halálozás” oszlop után (G oszlop) írja be a „Természetes gyarapodás, fogyás” szöveget! A G2:G56 cellákba számítsa ki az élveszületés és a halálozás számának különbségét! 3. A H1-es cellába írja be az „Élveszületés ezer lakosra”, a I1-es cellába pedig a „Halálozás ezer lakosra” szöveget! Határozza meg a H2:H56-os cellákba az élveszületések számát ezer

lakosra viszonyítva! Hasonlóan a I2:I56-os cellákba számítsa ki a halálozások számát ezer lakosra viszonyítva! Mindegyik számításnál a kapott értékeket kerekítse két tizedesjegyre függvény segítségével! 4. A K2:K56 cellákba számítsa ki a férfiak arányát a teljes lakosságra nézve! Az L2:L56 cellákba pedig határozza meg a nők arányát a teljes lakosságra nézve! A kiszámított értékeket százalékos formátumban két tizedesjeggyel jelenítse meg! 5. Készítse el az alábbi segédtáblázatot a B59:G64 területen! A mintán látható szövegeket írja be a B59, B60, B61, B63, B64-es cellákba, és soronként egyesítse a B-től az F oszlopig a cellákat! A szövegeket igazítsa balra! 6. Adja meg függvény segítségével a G59-es cellába, hogy hány évben fogyott a népesség az éves adatok alapján! (A népesség akkor fogy, ha a halálozások száma nagyobb az élveszületésekénél.) 7. Határozza meg függvény segítségével, hogy

melyik évben volt legnagyobb a természetes fogyás! A kapott évszámot a G60-as cellába írja ki! gyakorlati vizsga 0802 10 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 8. Számítsa ki a G61-es cellába, hogy mekkora volt a legkisebb eltérés a vizsgált évek során a nők és férfiak száma között! 9. A G64-es cellába függvény segítségével adja meg, hogy a G63-as cellába beírt évben mennyi volt az élveszületések száma! Ha a G63-as cellába beírt szám nem 1950 és 2004 közötti, akkor a G64-es cellába a „Nincs adat” szöveget jelenítse meg! 10. Formázza a táblázatot a minta alapján! A táblázat szegélyezése során az első sor aljára állítson dupla vonalat; a G és H oszlop közé pedig vastag függőleges vonalat! A számokra állítson be ezres tagolást! A számított mezők legyenek dőltek és zöld színűek! 11. Készítsen oszlopdiagramot, mely az utolsó tíz év élveszületéseinek és a halálozásainak

számát szemlélteti! A diagramnak ne legyen háttérszíne. A halálozás értékeit feketével, a születésekét piros színnel jelenítse meg! A diagram felirata: „Halálozások és születések 1995-2004” legyen! A diagramhoz tartozzon jelmagyarázat! 30 pont gyakorlati vizsga 0802 11 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: 5. Vízállás A folyók vízállását évszázadok óta rendszeresen mérik. Az alábbi adatbázis a Duna és Tisza folyókon 2000 és 2004 között mért vízállásokat tartalmazza 1. Készítsen új adatbázist vizallas néven! A mellékelt tabulátorral tagolt viztxt állományt importálja az adatbázisba meres néven! Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza! A meres táblához adjon hozzá id néven egyedi azonosítót! A létrehozás során állítsa be a megfelelő típusokat és kulcsot! Tábla: meres (datum, vizallas, varos, folyo) id A mérés azonosítója (számláló), ez a kulcs datum A mérés

dátuma (dátum) vizallas A mért érték cm egységben (szám) varos A település, ahol a vízállást mérték (szöveg) folyo A folyó neve, amelyen a vízállást mérték (szöveg) A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek! 2. Adja meg lekérdezés segítségével, hogy 2002 szilveszterén (2002 12 31) az egyes településeken milyen vízállást mértek! A lekérdezés a város nevét és a vízállást jelenítse meg! (2szilveszter) 3. Lekérdezés segítségével jelenítse meg, hogy mely városok szerepelnek az adatbázisban! A városok nevét rendezze ábécé sorrendbe, és mindegyik csak egyszer jelenjen meg! (3varosok) 4. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy a Tiszán hány alkalommal mértek 9 méternél nagyobb vízállást! (4meter9) 5. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy Budapesten a legmagasabb

vízállást mely napon mérték! (5budapest) 6. Az adatbázisban nyilvántartott legmagasabb vízállás 928 cm Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy ezzel egy napon a Duna mentén melyik településen milyen vízállást mértek! (6cm928) 7. Készítsen jelentést, amely város, azon belül hónap szerint csoportosítva jeleníti meg a dátumot és a hozzá tartozó vízállást! (7havi) 20 pont gyakorlati vizsga 0802 12 / 16 2008. május 27 Informatika középszint gyakorlati vizsga 0802 Név: . osztály: 13 / 16 2008. május 27 Informatika középszint gyakorlati vizsga 0802 Név: . osztály: 14 / 16 2008. május 27 Informatika középszint gyakorlati vizsga 0802 Név: . osztály: 15 / 16 2008. május 27 Informatika középszint Név: . osztály: Maximális pontszám Szövegszerkesztés Elért pontszám 40 1. Recept Prezentáció és grafika 15 2. Érzékelés, észlelés Weblapkészítés 15 3. Vasúttörténet

Táblázatkezelés 30 4. Népesség Adatbázis-kezelés 20 5. Vízállás 120 ÖSSZESEN javító tanár Dátum: . Elért pontszám Programba beírt pontszám Szövegszerkesztés Prezentáció és grafika Weblapkészítés Táblázatkezelés Adatbázis-kezelés javító tanár jegyző Dátum: . gyakorlati vizsga 0802 16 / 16 Dátum: . 2008. május 27 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 0802 INFORMATIKA KÖZÉPSZINTŰ GYAKORLATI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Bevezetés A feladatok értékelése a javítási-értékelési útmutatóban megadott pontozás szerint történik. A javítási útmutatóban a nagyobb logikai egységek szerinti pontokat a keretezett részben találja. A keretezés

nélküli sorokban egyrészt a pontok bontása található, másrészt utalásokat talál arra nézve, hogy milyen esetekben adható, illetve nem adható meg az aktuális pont. Az egységes értékelés érdekében kérjük, hogy ne térjen el az útmutató pontozásától! A pontok a javítási útmutatóban megadotthoz képest nem bonthatók tovább. Amennyiben egy feladatra több megoldás érkezik, a legtöbb pontot érő változatot értékelje! Többszörös jó megoldásokért nem adható többletpont. Az útmutató végén található az értékelőlap, amely csak az értékelési egységek pontszámát tartalmazza. Minden vizsgadolgozathoz ki kell tölteni egy-egy értékelőlapot, és mellékelni kell a vizsgadolgozathoz (a vizsgázó feladatlapjához). Ezt kapja kézbe a vizsgázó a dolgozat megtekintésekor. Az egyes feladatokra adott összpontszámot, a vizsgán elért pontot a vizsgadolgozat utolsó oldalára is – a megfelelő helyekre – be kell írni. Kérjük, hogy

későbbi feldolgozás érdekében töltse ki a megoldáshoz mellékelt elektronikus pontozótáblázatot is. gyakorlati vizsga 0802 2 / 13 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 1. Recept Szöveg importálása, mentése palocleves néven A dokumentumot elmentette palocleves néven A szöveget bemásolta vagy importálta a dokumentumba A szövegben legalább 4 helyen kicserélte a pontosvessző jelet bekezdésvége jelre Az összes helyen kicserélte a pontosvessző jeleket bekezdésvége jelre Nincs üres bekezdés Oldalbeállítás Az oldal A5-ös méretű Minden margó 0,6 cm-es Az oldal színének és szegélyének beállítása Az oldal háttérszíne téglavörös RGB (200, 70, 36) Az is megfelelő, ha csak a margók által határolt terület háttérszínét állítja be. Az oldalnak van szegélye, ami a megadott színű, RGB (252, 147, 99) A szegély 1–2 pontos vastagságú „Levesek” szó beírása és formázása Beírta a

levesek szót, és az írás alulról felfelé haladó A beírt szónak csak az első betűje nagy és 18 pontos A betűstílus kiskapitális A szó a felső kör fölött van úgy, hogy az utolsó betű nem lóg túl a belső alakzat felső szegélyén Szövegformázások A beillesztett szöveg minden betűje sárga színű Az étel neve 14 pontos méretű és középre igazított A „Hozzávalók” és az „Elkészítés” 12 pontos és aláhúzott Bekezdések formázása (térközök, behúzások) A „Hozzávalók” és az „Elkészítés” bekezdések térközökkel elkülönülnek a többi szövegtől Egy pont jár, ha csak az egyik bekezdés esetén állított be térközöket. A hozzávalókat tartalmazó bekezdések 0,3 cm-rel behúzottak A hozzávalókat tartalmazó bekezdések 0,5 pontos ritkított betűközzel rendelkeznek Az elkészítést leíró rész sorkizárt A tápanyagértéket és az elkészítési időt tartalmazó rész 12 pontos (0,42 cm) térközzel van

elkülönítve a többi szövegtől Belső téglalap elkészítése Rajzolt téglalapot/szövegdobozt/táblázatot A megrajzolt alakzat 17,5 cm magas és 11 cm széles Az alakzatot a megadott módon helyezte el a dokumentumban (a bal lapszéltől 2,5 cm-re a felső lapszéltől pedig 2,2 cm-re) gyakorlati vizsga 0802 3 / 13 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 4 pont 2 pont 1 pont 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 6 pont 2 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Belső alakzat formázása Az alakzatot kitöltötte a megadott színnel, RGB (252, 147, 99) Az alakzatnak a megadott színű, RGB (255, 255, 255) és vastagságú kerete van (1,5 pontos) Egy pont jár, ha csak az egyik jellemzőt állította be. A recept szövege (kivéve az étel nevét) az alakzaton belül jelenik meg Kép beillesztése Beillesztette a

paloc.jpg képet a dokumentumba A kép mérete az eredeti 60%-a, a méretarányok megtartásával A kép vízszintesen a megadott távolságra van a margótól A bal margótól 9,4 cm-re (az oldal szélétől 10 cm-re). A kép függőlegesen a megadott távolságra van a margótól A felső margótól 1,9 cm-re (az oldal tetejétől 2,5 cm-re). Körök megrajzolása Rajzolt két kört a megadott méretben A körök átmérője 0,55 cm. A körök kitöltőszíne RGB (252, 147, 99) kódú, és keretszíne RGB (255, 255, 255) Körök igazítása Legalább az egyik körvonalat vízszintesen a lapszéltől, a megfelelő távolságra helyezte el A bal lapszéltől 1,3 cm-re, vagy a bal margótól 0,7 cm-re. Legalább az egyik kört a felső lapszéltől, a megfelelő távolságra helyezte el A felső lapszéltől 7,6 illetve 14,6 cm-re, vagy a margótól 7 illetve 14 cm-re. Mindkét kör a megadott helyen van Összesen: 4 pont 1 pont 2 pont 1 pont 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1

pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 40 pont A kép és a szöveg a http://www.meglepeteshu oldalról származik 2. Érzékelés, észlelés Létrehozta a hering.gif képet; a vonalakgif állományban lévő vonalakat tartalmazó képrészt legalább egyszer tükrözte, és megfelelően illesztette A mintán látható kép sugárvonalas részét tükrözésekkel elkészítette, és a kép mérete 500×300 képpontos maradt A kép a tükrözések után pontosan tölti ki a rendelkezésre álló 500×300 képpontos téglalapot. A képen van két vízszintes piros vonal, ami a mintának megfelelően helyezkedik el A pont csak akkor jár, ha az egyik vonal a középpont felett, a másik a középpont alatt helyezkedik el, és a vonalak egymással, illetve a téglalap vízszintes élével párhuzamosak. gyakorlati vizsga 0802 4 / 13 1 pont 1 pont 1 pont 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató rubin1.jpg vagy a rubin2jpg képet

elkészítette 1 pont A pont csak akkor jár, ha az adott kép megfelelően van kitöltve. Mindkét képet a mintának megfelelően készítette el Létrehozta a 4 diából álló erzekel nevű bemutatót A pont jár, ha legalább két dia van a bemutatóban! Mindegyik dia háttere egységesen világosbarna RGB (234, 163, 84), a szöveg színe fehér RGB (255, 255, 255) Mind a négy dián helyes a szöveg A második, harmadik és negyedik dián a dia címe 42 pontos, a kép alatti szöveg 28 pontos és a szövegdoboz, valamint benne a szöveg középre rendezett Ha legalább két dián beállította ezeket, a pont jár! A második diára beillesztette a hermann képet A kép a dia közepére van helyezve (vízszintesen és függőlegesen) A harmadik és a negyedik diára is beillesztette a megadott képeket A negyedik diára a megadott két képet beillesztette A két kép függőlegesen középre rendezett, és egymás mellett a dia középvonalától azonos távolságra jelenik meg

Minden dia 5 másodperccel az előző után automatikusan jelenik meg Összesen: 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 15 pont 3. Vasúttörténet A vasuttort.html weblap létezik és jó a böngésző keretének felirata A pont csak akkor adható, ha a fájlnév és a szöveg („A vasút évszázada”) pontos. A weboldal háttérszíne és szövegszíne jó, a forrásszöveg helyesen jelenik meg A háttérszín silver (#C0C0C0); a szövegszín maroon (#800000). A forrásszöveg az oldalon megjelenik, nincs benne felesleges sortörés és bekezdéstörés; a szöveg balra igazított. Az első bekezdés középre igazított egyes szintű címsor A második bekezdés középre igazított és három sorba van tördelve A második bekezdés középső során helyes a kifelé mutató link A három fejezetcím kettes szintű címsor A pont csak akkor adható, ha mindhárom fejezetcím helyesen formázott. A fejezetcímek az első fejezet előtt

felsorolásként megjelennek A fejezetcímek felsorolásáról oldalon belüli link mutat a fejezetcímekre Egy link jól működik vagy minden könyvjelző helyes vagy minden hivatkozás helyes 1 pont Mindegyik link jó 1 pont gyakorlati vizsga 0802 5 / 13 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Az egyik táblázat a feladatnak megfelelő Egy soros, két oszlopos, szegélynélküli táblázat, amelynek szélessége az ablak 100%-a, a jobb oldali cella szélessége 300 képpont A baloldali cellában a megfelelő szöveg, jobb oldalon kép A kép a cellában megjelenik és nincs szegélye A feladatban szereplő kiemelések helyesek A dátum és a vonal félkövér, a következő bekezdés második mondata dőlt A másik táblázat a feladatnak megfelelő A táblázat és elrendezés az előzővel azonos A pont akkor is megadható, ha az előző táblázat hibás, de ez helyes. A

kép megjelenik az oldalon Összesen: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 15 pont 4. Népesség Adatok importálása, mentése nepvaltozas néven Az össznépesség meghatározása Képlet segítségével meghatározta a férfi és női lakosság összegét Például: D2: =B2+C2 Természetes gyarapodás, fogyás kiszámítása Az élveszületésekből kivonta a halálozások számát Például: G2: =E2-F2 Az oszlop minden cellájára helyes a számítás Élveszületések és halálozások száma ezer főre Legalább egy évre helyesen számította ki az élveszületések vagy halálozások számát ezer főre vonatkoztatva Például: H2: =KEREKÍTÉS(E2/$D2*1000;2) A számított értéket két tizedesjegyre kerekítette Mindkét oszlop értékeit helyesen számította ki Férfiak és nők százaléka Legalább egy cellában meghatározta a férfiak arányát Például: K2: =B2/D2 Legalább egy cellában meghatározta a nők arányát Például: L2: =1-K2 A

kiszámított arányokat százalék formátumban, két tizedesjeggyel jelenítette meg Segédtáblázat elkészítése A B59, B60, B61, B63, B64-es cellákba beírta a feladatban megadott szövegeket gyakorlati vizsga 0802 6 / 13 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Népesség fogyás éveinek száma Függvény segítségével megadta, hány évben fogyott a népesség 2 pont Például: G59: =DARABTELI(G2:G56;"<0") Egy pont jár, ha a függvény jó, de a feltétel nem megfelelő. Legnagyobb természetes fogyás éve Függvény segítségével meghatározta a legkisebb gyarapodás értékét 1 pont Függvény segítségével megadta, hogy ez melyik évben volt 2 pont Például: G60: =INDEX($A$2:$A$56;HOL.VAN(MIN(G2:G56);G2:G56;0)) Férfiak és nők különbsége Meghatározta a férfiak és nők

számkülönbségének abszolút értékét minden évre 1 pont Például: N2: =ABS(C2-B2) A pont akkor is jár, ha kihasználta, hogy az adott táblázatban a nők száma mindig nagyobb. Függvény segítségével megadta, hogy mekkora volt a legkisebb eltérés 1 pont Például: G61: =MIN(N2:N56) Élveszületések a megadott évben Függvény segítségével megállapította a G63-as cellába beírt évre, hogy mennyi volt az élveszületések száma 2 pont Például: 2 pont 3 pont 2 pont 4 pont FKERES(G63;A2:E56;5) vagy G62: Év G64: =AB.MEZŐ(A1:G56;E1;G62:G63) Egy pont jár, ha a függvény – amit használ – jó, de rosszul paraméterezte. A G64-es cellába a „Nincs adat” szöveget írja ki, ha a G63-as cellába beírt érték nem 1950 és 2004 közötti Például: G64: =HA(ÉS(G63>=1950;G63<=2004); 2 pont FKERES(G63;A2:E56;5);"Nincs adat") Egy pont jár, amennyiben a HA() függvényt használja, de rossz a logikai feltételben az évek megadása.

Táblázat formázása Az első sor elemei félkövérek és középre igazítottak, illetve az évek félkövérek és dőltek Az első sor celláiban a címek sortöréssel több sorban vannak, és függőlegesen is középre igazítottak A számok a B, C, D, E, F, G oszlopokban ezres tagolásúak A pont jár, ha legalább két oszlopban ezres tagolásúak. A táblázat a megadott módon keretezett A számított mezők dőlt stílusúak, és zöld színűek gyakorlati vizsga 0802 7 / 13 5 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató Diagram készítése A diagramban az 1995-2004 közötti halálozás és élveszületés adatai látszanak A pont csak akkor jár, ha az évek nem szerepelnek adatsorként. A diagram címe a megadott, és van jelmagyarázat A diagram a megadottaknak megfelelően formázott Összesen: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 30 pont Az adatok a http://www.kshhu oldalról származnak

5. Vízállás Adatbázis létrehozása, adatok importálása Létrehozta a vizallas adatbázist, benne a meres táblát A meres táblában elkészítette az id nevű kulcsot A megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek 2szilveszter lekérdezés Az adott nevű lekérdezésben a megfelelő mezők (varos, vizallas) szerepelnek Szűrés a dátumra Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont 1 pont 1 pont SELECT varos, vizallas FROM meres WHERE datum=#2002.1231#; 3varosok lekérdezés A városok nevét ábécérendbe rendezte Minden város neve egyszer jelenik meg Például: 2 pont 1 pont 1 pont SELECT DISTINCT varos FROM meres ORDER BY varos; vagy SELECT varos FROM meres GROUP BY varos ORDER BY varos; 4meter9 lekérdezés Szűrés a folyóra („Tisza”) Szűrés a vízállásra Mindkét pontot csak abban az esetben kaphatja meg, ha a két szűrőfeltétel jó, illetve közöttük ÉS kapcsolatot hozott létre. A COUNT() függvényt használta Például: 3 pont 1 pont 1

pont 1 pont SELECT COUNT(*) AS darab FROM meres WHERE folyo=”Tisza” AND vizallas>900; gyakorlati vizsga 0802 8 / 13 2008. május 27 Informatika középszint Javítási-értékelési útmutató 5budapest lekérdezés Szűrés a városra Csökkenő sorrend beállítása a vízállás szerint Az első rekord megjelenítése Például: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT TOP 1 datum FROM meres WHERE varos=”Budapest” ORDER BY vizallas DESC; 6cm928 lekérdezés Szűrés a folyó nevére („Duna”) Szűrés a vízállásra (928) Mindkét pontot csak abban az esetben kaphatja meg, ha a két szűrőfeltétel jó, illetve közöttük ÉS kapcsolatot hozott létre. A két tábla; a lekérdezés és a segédlekérdezés helyesen kapcsolódik, vagy az allekérdezés helyesen épül a lekérdezésbe A város neve és a vízállás a megfelelő táblából, illetve lekérdezésből került megjelenítésre Például: 4 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont SELECT meres

1.varos, meres 1vizallas FROM meres, meres AS meres 1 WHERE meres.datum = meres 1datum AND meres.vizallas=928 AND meres 1folyo="Duna"; vagy SELECT varos, vizallas FROM meres WHERE folyo="Duna" AND datum =(SELECT datum FROM meres WHERE vizallas=928); vagy 6cm928seged: SELECT datum, vizallas FROM meres WHERE vizallas=928; és SELECT meres.vizallas, meresvaros FROM meres, 6cm928seged WHERE meres.datum=6cm928segeddatum AND meres.folyo="Duna"; 7havi jelentés A jelentés a megadott néven elkészült; tartalmazza a varos, datum és a vizallas mezőket Csoportosít a város szerint Csoportosít a hónap szerint A pont nem adható meg abban az esetben, ha beállította a város szerinti csoportosítást, és a hónap szerinti nem azon belül van Összesen: 3 pont 1 pont 1 pont 1 pont 20 pont Az adatok forrása: Országos Vízjelző Szolgálat (http://www.hydroinfohu) gyakorlati vizsga 0802 9 / 13 2008. május 27 Informatika középszint

értékelőlap Név:. osztály: 1. Recept Szöveg importálása, mentése palocleves néven 5 pont Oldalbeállítás 2 pont Az oldal színének és szegélyének beállítása 4 pont „Levesek” szó beírása és formázása 4 pont Szövegformázások 3 pont Bekezdések formázása (térközök, behúzások) 6 pont Belső téglalap elkészítése 3 pont Belső alakzat formázása 4 pont Kép beillesztése 4 pont Körök megrajzolása 2 pont Körök igazítása 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 0802 40 pont 10 / 13 2008. május 27 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 2. Érzékelés, észlelés Létrehozta a hering.gif képet; a vonalakgif állományban lévő vonalakat tartalmazó képrészt legalább egyszer tükrözte, és megfelelően illesztette A mintán látható kép sugárvonalas részét tükrözésekkel elkészítette, és a kép mérete 500×300 képpontos maradt A képen van két vízszintes piros vonal, ami a

mintának megfelelően helyezkedik el 1 pont 1 pont 1 pont rubin1.jpg vagy a rubin2jpg képet elkészítette 1 pont Mindkét képet a mintának megfelelően készítette el 1 pont Létrehozta a 4 diából álló erzekel nevű bemutatót 1 pont Mindegyik dia háttere egységesen világosbarna RGB (234, 163, 84), a szöveg színe fehér RGB (255, 255, 255) 1 pont Mind a négy dián helyes a szöveg 1 pont A második, harmadik és negyedik dián a dia címe 42 pontos, a kép alatti szöveg 28 pontos és a szövegdoboz, valamint benne a szöveg középre rendezett 1 pont A második diára beillesztette a hermann képet 1 pont A kép a dia közepére van helyezve (vízszintesen és függőlegesen) A harmadik és a negyedik diára is beillesztette a megadott képeket A negyedik diára a megadott két képet beillesztette A két kép függőlegesen középre rendezett, és egymás mellett a dia középvonalától azonos távolságra jelenik meg Minden dia 5 másodperccel az

előző után automatikusan jelenik meg Összesen: gyakorlati vizsga 0802 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 15 pont 11 / 13 2008. május 27 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 3. Vasúttörténet A vasuttort.html weblap létezik és jó a böngésző keretének felirata A weboldal háttérszíne és szövegszíne jó, a forrásszöveg helyesen jelenik meg Az első bekezdés középre igazított egyes szintű címsor A második bekezdés középre igazított és három sorba van tördelve A második bekezdés középső során helyes a kifelé mutató link A három fejezetcím kettes szintű címsor A fejezetcímek az első fejezet előtt felsorolásként megjelennek A fejezetcímek felsorolásáról oldalon belüli link mutat a fejezetcímekre 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 1 pont 2 pont Az egyik táblázat a feladatnak megfelelő 3 pont A feladatban szereplő kiemelések helyesek 1 pont A másik táblázat a feladatnak megfelelő 2

pont Összesen: 15 pont 4. Népesség Adatok importálása, mentése nepvaltozas néven 1 pont Az össznépesség meghatározása 1 pont Természetes gyarapodás, fogyás kiszámítása 2 pont Élveszületések és halálozások száma ezer főre 3 pont Férfiak és nők százaléka 3 pont Segédtáblázat elkészítése 1 pont Népesség fogyás éveinek száma 2 pont Legnagyobb természetes fogyás éve 3 pont Férfiak és nők különbsége 2 pont Élveszületések a megadott évben 4 pont Táblázat formázása 5 pont Diagram készítése 3 pont Összesen: gyakorlati vizsga 0802 30 pont 12 / 13 2008. május 27 Informatika középszint értékelőlap Név:. osztály: 5. Vízállás Adatbázis létrehozása, adatok importálása 3 pont 2szilveszter lekérdezés 2 pont 3varosok lekérdezés 2 pont 4meter9 lekérdezés 3 pont 5budapest lekérdezés 3 pont 6cm928 lekérdezés 4 pont 7havi jelentés 3 pont Összesen: gyakorlati

vizsga 0802 20 pont 13 / 13 2008. május 27