Egészségügy | Anatómia » Kender Zoltán - Fontosabb szerzői nevek a zsigertanban

Alapadatok

Év, oldalszám:2008, 3 oldal

Nyelv:magyar

Letöltések száma:116

Feltöltve:2009. augusztus 07.

Méret:48 KB

Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

Nincs még értékelés. Legyél Te az első!


Új értékelés

Tartalmi kivonat

Fontosabb szerzői nevek a zsigertanban Alcock-csatorna: canalis pudendalis (a m. obturator internus fasciakettőzete által képzett csatorna a fossa ischiorectalisban az a. et v pudenda interna és a npudendus számára) Aranzio-szalag: ligamentum venosum (a ductus venosus Arantii maradványa a máj alsó felszínén) Auerbach-fonat: plexus myentericus (vegetatív idegfonat az emésztőtraktus hosszanti és körkörös izomrétege között) Bartholin-mirigy: glandula vestibularis major (a női diaphragma urogenitale állományában fekvő mirigy, melynek kivezetőcsöve a kisajkak belső oldalán nyílik) Bartholin-vezeték: ductus sublingualis major (a nyelv alatti nyálmirigy legnagyobb kivezetőcsöve, mely rendszerint a submandibularis mirigy kivezetőcsövével összenyílva vezet a cavum oris propriumba, benyílása a caruncula sublingualison található) Bauchin-billentyű: valva ileocaecalis (billentyű az ileum vakbélbe való benyílásánál) Bécklard-háromszög: a m.

hyoglossus hátsó széle, a m digastricus venter posteriorja és nyelvcsont nagy szarva által határolt terület, melynek mélyében a m. hyoglossus alatt az a lingualis kereshető fel. Bertin-oszlopok: columnae renales (a vese kéregállományának oszlopszerű benyúlása a vesepiramisok közé) Bichat-zsírcsomó: corpus adiposum buccae (zsírcsomó a m. buccinator és a m masseter között) Bochdalek-háromszög (trigonum lumbocostale): háromszög alakú, izommentes terület a diaphragma pars costalisa, pars lumbalisa és a 12. borda között Brunner-mirigyek: glandulae dudenales (a duodenum submucosajában elhelyezkedő emésztőmirigyek) Cannon-Böhm-pont: flexura coli sinistra (lienalis) (a n. vagus eddig a pontig innerválja a gastrointestinalis traktust) Cowper-mirigy: glandula bulbourethralis (a férfi diaphragma urogenitale állományában elhelyezkedő borsónyi páros mirigy. Kivezetőcsöve az urethra hátsó részébe nyílik) Douglas vonal: linea semicircularis,

linea arcuata (a rectus-hüvely hátsó falának megszűnését, ill. az elülső falba való átmenetét jelző, felfelé konvex vonal a spina iliaca anterior superior magasságában) Douglas-redő: plica rectouterina (páros hashártyai redő, mely a végbél két oldalán a cervix uteritől a rectum oldalához húzódik; közrefogja az excavatio rectouterinát) Douglas-üreg: excavatio rectouterina Farré-vonal: a mesovarium tapadásának vonala az ovariumon Gartner-járat: ductus (canalis) epoophori longitudinalis Gerota-fascia: fascia renalis Gimbernat-szalag: lig. lacunare (a lig inguinale medialis végétől a pecten ossis pubis irányába húzódó, háromszög alakú kötőszöveti kisugárzás, mely a lacuna lymphaticát medial felől határolja) Glisson-tok: capsula fibrosa perivascularis (a máj kötőszövetes tokja, mely beterjed a lebenyek közé is) Haller-rece: rete testis Halleri (herecsatornácskák hálózata a mediastinum testis területén, melybe a tubuli

seminiferi recti nyílnak) Heister-billentyű: plica spiralis, valvula spiralis (spirális nyálkahártyaredő az epehólyag nyaki részében, mely beterjed a ductus cysticus kezdeti szakaszába) Highmore-öböl: simus maxillaris Összeállította: Kender Zoltán - 2008 Lektorálta: Dr. Altdorfer Károly egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Budapest, IX., Tűzoltó u 58 Kerckring redők: plicae circulares intestini tenui (körkörös nyálkahártyaredők a vékonybélben, melyek különösen a duodenumban és a jejunumban kifejezettek) Labbé-háromszög: a gyomor elülső falának az elülső hasfallal érintkező területe a máj alsó éle, a bal bordaív és a nagygörbület között Lanz-pont: a kétoldali spina iliaca anterior superiort összekötő vonal jobb oldali és középső harmadának határa; az appendix helyzetének meghatározásánál említhető Larrey-háromszög (trigonum steronocostale): a rekesz pars

sternalisa és pars costalisa közötti gyengébb, izommentes terület Lieutaud-háromszög: trigonum vesicae (feszes, sima nyálkahártyával borított, háromszög alakú terület a húgyhólyag fenekén, melynek csúcsaiban a kétoldali ureter benyílásai és az urethra kezdeti nyílása látható) Littré-mirigyek: glandulae urethrales (húgycsőmirigyek, a húgycsőbe nyíló egyszerű csöves mirigyek) McBurney-pont: a jobb oldali spina iliaca anterior superior és a köldök közötti távolság külső s középső harmadának határa, az appendicitis esetén fellépő fájdalom típusos helye Meckel-diverticulum: az esetek 2%-ában a ductus vitellointestinalis (ductus omphaloentericus) maradványaként kiboltosulás az ileum alsó szakaszán, kb. 60 cm-re az ileocoecalis szájadéktól Meckel-porc: az első kopoltyúív alsó, nagyobb részlete embrióban Meissner-fonat: plexus submucosus (az emésztőtraktus submucosa rétegében elhelyezkedő vegetatív fonat)

Morgagni-függelék: appendix testis Morgagni-oszlopok: columnae anales Morgagni-öblök: sinus anales (a columnae anales közötti hosszanti barázdák) Morgagni-tasak: ventriculus laryngis Morrison-féle recessus: recessus hepatorenalis (peritonei) Müller-cső: ductus paramesonephricus (a magzati élet 2. hónapjában a Wolff-csőtől lateralisan kialakuló páros vezeték, melyből a tuba uterina, az uterus és a hüvely felső része fejlődik. Férfiakban maradványa az appendix testis és az utriculus prostaticus) Nuhn-Blandin-mirigy: glandula lingualis anterior (a nyelvcsúcsban, az izmok közé ágyazott, több részből álló borsónyi mirigy) Oddi-sphincter (m. sphincter ampullae hepatopancreaticae): a ductus choledochus és a ductus pancreaticus major duodenumba való közös benyílásánál található körkörös záróizom Passavant-redő: a m. constrictor pharingis sup összehúzódó felső rostjai által kiemelt haránt irányú redő a garatfalon, a kemény

szájpad szintjében Pawlik-háromszög: az elülső hüvelyfal azon része, mely a trigonum vesiceavel érintkezik. Ezen a területen a hüvelyfalat borító nyálkahártya sima. Petit-háromszög (trigonum lumbale): a m. latissimus dorsi, a m obliquus abdominis externus és a crista iliaca által közrefogott terület Pirogov-háromszög: a m. digastricus hátsó hasa, a m mylohyoideus hátsó szabad széle és a n. hypoglossus által határolt terület, melyben a m hyoglossus rostjainak szétválasztása után előtűnik az a. lingualis Reichert-porc: a II. (hyoid) kopoltyúív porcos váza embrióban (belőle fejlődik a kengyel, a processus styloideus, a lig. stylohyoideum és a nyelvcsont felső része) Retzius-tér: spatium supravesicale (a szeméremcsont felett az elülső hasfal, a peritoneum és a fascia transversalis közötti, laza kötőszövettel kitöltött tér, amelybe a húgyhólyag belenyomulhat) Összeállította: Kender Zoltán - 2008 Lektorálta: Dr. Altdorfer

Károly egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Budapest, IX., Tűzoltó u 58 Riolan-ív:  arcus Riolani major: az a. colica media (a mesenterica sup) és az a colica sin mesenterica inf.) közötti anastomosis  arcus Riolani minor: az a. pancreaticoduodenalis sup (a gastroduodenalis) és az a pancreaticoduodenalis inf. (a mesenterica sup) közötti anastomosis Rivinus-csatornák: ductus sublinguales Santorini-porc: cartilago corniculata (a kannaporc csúcsán elhelyezkedő, borsó nagyságú porc a plica aryepiglotticába beágyazottan) Santorini-vezeték: ductus pancreaticus accessorius Spigelius-vonal (linea semilunaris): a m. rectus abdominis lateralis szélét jelző vonal az elülső hasfal bőrén, mely a 9. bordaporc csúcsától a tuberculum pubicumhoz húzódik Stenon-vezeték: ductus parotideus Sudeck-pont: az a. sigmoidea legalsó ága és az a rectalis sup közötti anasztomózisnak az a rectalis superiorral való

találkozási pontja Treitz-izom (vagy -szalag): m. suspensorius duodeni (simaizomból és kollagénrostokból álló nyaláb, mely a diaphragma jobb szárától a flexura duodenojejunalis felső részéhez húzódik) tripus Halleri: truncus coeliacus Vater-ampulla: diverticulum duodenale, ampulla hepatopancreatica Vater-papilla: papilla duodeni major Waldeyer-gyűrű: a torokszorosban és az orrgaratban elhelyezkedő mandulák rendszere Wharton-vezeték: ductus submandibularis Winslow-nyílás: foramen epiploicum Wirsung-vezeték: ductus pancreaticus major Wolff-cső: ductus mesonephricus Wrisberg-porc: cartilago cuneiformis (kis, ék alakú háromszögletű porc a plica aryepiglotticába ágyazva) Összeállította: Kender Zoltán - 2008 Lektorálta: Dr. Altdorfer Károly egyetemi adjunktus Semmelweis Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet Budapest, IX., Tűzoltó u 58