Oktatás | Pedagógia » Vlácsovics András - Osztályfőnöki óra vázlata

Adatlap

Év, oldalszám:2003, 4 oldal
Nyelv:magyar
Letöltések száma:163
Feltöltve:2009. szeptember 20
Méret:38 KB
Intézmény:-

Csatolmány:-

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be!

Értékelések

11110 Anonymus 2022. július 28
  Jól felhasználható anyag! Segítséget nyújt osztályfőnöki óra tervezéséhez.

Új értékelés

Tartalmi kivonat

Nyíregyházi Főiskola Osztályfőnöki óravázlat Szaktanár: Dr. Hagymási Katalin Készítette: Vlácsovics András Háztartásökonómia-életvitel LA/III. 2003. november 29 . Tanítás helye: Egy általános iskola Tanítás ideje: 2003. november Osztály: 5. osztály Tanítási óra: osztályfőnöki óra Óra anyaga: Én a társaim szemében Téma: 1. foglalkozás: Bevezetés 2. foglalkozás: Ki vagyok én? 3. foglalkozás: Én a társaim szemében 4. foglalkozás: A másik ember is fontos Önismeret Tanítás feladatai: Nevelési feladatok: A témakörön belüli foglalkozások alkalmával: - a serdülők megismerhetik önmagukat és társaikat, megtanulhatják a csoportszerveződés és csoportmunka alapjait, - tájékozódnak a környezetükben, ismereteket szerezhetnek a társas kapcsolatok lélektani sajátosságairól, - megbizonyosodhatnak az egészséges és biztonságos élet értékeiről, - jártasságot szerezhetnek a

veszélyhelyzetek felismerésében, - felfedezhetik önmaguk megvédésének lehetőségeit és felelősségét. Ehhez el kell sajátítaniuk az alkotó és kritikus gondolkodás, a döntéshozatal lépéseit, gyakorolniuk kell az alapvető kommunikációs formákat, meg kell tanulniuk levezetni érzelmi feszültségeiket, kezelni a stresszhelyzeteket, el kell igazodniuk kapcsolatrendszereikben, ki kell alakítaniuk magabiztos fellépésüket, önbizalmukat, hogy ellen tudjanak állni, nemet tudjanak mondani a negatív befolyásolásnak, és határozott célok megfogalmazását követően képesek legyenek azok megvalósítására, törekedjenek az egészséges és boldog életvitelre. A foglalkozások segítségével kialakul a közös tevékenységre vonatkozó szabályrendszer, amelyek alkalmazása során - a tanulók jobban megismerik magukat és egymást - tisztelik, törekvéseikben megerősítik társaikat, törődnek egymással - átérzik a csoporthoz tartozás

érzését és felelősségét. Távlati és tanítási cél: Szabályok alkotása, reális önértékelés, önelfogadás, érdeklődjön mások iránt, az egyéniség tisztelete. A szabályok fontosságának felismerése. A közösségi kapcsolatrendszerek elemzése. Gyakoroltatás, áldozatvállalás. Várható eredmény a cselekedet, viselkedés, magatartás szintjén: Alkalmazkodás a közösen alkotott szabályokhoz, a magabiztosságot tükröző fellépés, a pozitív énkép kialakulása. 1. A foglalkozás céljai: bizalom, a Az önismeret fejlesztése, és az osztálytársak közötti támogató légkör megerősítése. Mások véleményének meghallgatása, tiszteletben tartása, „építő bírálat” alkalmaztatása a „gyilkos megjegyzések” helyett (szóban, testbeszédben, gesztusnyelven). 2. A kialakítandó ismeret: Bírálat, önbírálat, véleménycsere, bátorítás, kommunikáció; önértékelés, ismeretbővítés. 3. A foglalkozásra

ajánlott tevékenységi forma: 1.) játék (motiváció): Nézz a tükörbe! A játék célja: az óra hangulati előkészítése, a tanulók motiválása. Az óra során a tanulók összevetik önmaguk képmását a róluk alkotott képpel. A játék közösségi változatában a körben álló diákok olyan módon kapják el a társuk által megformált, és a feléjük hajított képzeletbeli labdát, mint ahogy azt nekik dobták. A pedagógus a kör közepéből veszi fel, majd a játék végén ugyanoda helyezi le a labdát. A tükörbe nézés páros változatában a partner mozdulatát utánozza a szemben álló társ. A játékhoz célszerű két azonos középpontú kört formáltatni a tanulókkal. Három mozdulat után a belső körben állók újabb partner elé léphetnek. 3-4 fordulót végigjátszhatnak Közmondás: „Mások szemében meglátjuk a szálkát, míg a magunkéban a gerendát sem.” Mottó: „Ismerd meg önmagadat”. (A delphoi jóshely két és

félezer éves felirata) 2.) A téma feldolgozása a) Önjellemzés – szituációban Tanári bevezető : jellemző ránk, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos személyek előtt kedvezőbb színben kívánjuk feltüntetni magunkat, mint amilyenek vagyunk, vagyis szeretnénk, ha szeretnének. Ugye Ti is így vagytok ezzel? Ha egy társaság szimpatikus, szeretnétek közéjük tartozni, ha egy lány vagy egy fiú már az első látáskor megdobogtatja szíveteket, megpróbáltok kicsit másképpen viselkedni. Most arra lennék kíváncsi, hogy tulajdonságaitok közül melyeket hangsúlyoznátok ki, és melyek lennének azok, amelyekről más jobb, ha nem szerezne tudomást egy ilyen helyzetben. Tanulói feladat: az előnyös és a „titkolandó” tulajdonságok egyéni listájának összeállítása. Különböző színű kártyákra név nélkül jegyezzenek a tanulók Tanári tanácsadás: A titkolandó tulajdonságok listáját adott jelre kb. 10 tanulónyi

távolságra juttassuk el. A feladat végrehajtása után kerüljön vissza a kártya a tulajdonosához. Olvasás után beszéljük meg, milyen érzés volt beszélni a gondjainkról, illetve a válaszokat olvasni. Ezután vitassuk meg, hogy a nyelvi kifejezésen kívül a nonverbális kommunikáció segítségével hogyan fejezhető még ki például együttérzés, bátorítás, elismerés, nemtörődömség, lenézés, harag stb. Tanári kiegészítés: „Milyen megjegyzéssel bántottak meg legutóbb?” kérdésre adott válaszokat összegyűjtjük majd rögzítjük. megkérlek benneteket, hogy kedvesen megfogalmazott megfigyelésre változtassátok a bírálat stílusát. Az átalakított mondatokat egyenként írjátok talp alakú papírra, majd a talpakat felragasztjuk a durva megfogalmazású listára, ilyen módon bizonyítjuk, hogy jó úton járunk, senkit nem fogunk megsérteni a jövőben. Az óra végi összegzés: a tanulók aktivitásának, megnyilvánulásának

tanári értékelése. A következő osztályfőnöki óra anyaga: A másik ember is fontos.